T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler. Kapsam Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nde uygulanır. Tanımlar Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında; Belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Nilüfer Belediyesi ni, lık Nilüfer Belediye lığı nı, Müdürlük Müdürlüğü nü Harcama Yetkilisi; bölüm müdürünü, gerçekleştirme görevlisi müdürün tanımladığı kişiyi, 1 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

2 Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi, Gerçekleştirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder. Dayanaklar Madde - Bu yönetmelik yürürlükteki Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Organizasyon Yapısı Madde 5 - Müdürlüğü, Müdür ve Müdüre bağlı aşağıda belirtilen iş süreçlerine bağlı birimlerden oluşur. 1. YOL GRUBU * Harita Bürosu - Yol Proje Hizmetleri - Veri Kayıt Hizmetleri * Trafik Hizmetleri Bürosu * Yol Yapım Bürosu - Şantiye Hizmetleri - Müteahhitlik Hizmetleri * Kazı Ruhsatı Bürosu * Asfalt Kaplama/Yama Hizmetleri Bürosu * Bordür Tretuvar Bürosu 2 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

3 2. MAKİNE İKMAL GURUBU * Yapım-Bakım Onarım Bürosu * Araç Makine Bakım Onarım Bürosu * Makine Maliyet Bürosu * Araç Sevk ve Takip Bürosu 3.EVRAK KAYIT BÜROSU 3 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

4 Madde 6 -Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir: ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ EVRAK KAYIT BÜROSU YOL GRUBU HARİTA BÜROSU YOL PROJE HİZM. VERİ KAYIT HİZMETLERİ YAPIM/BAKIM/ONARIM BÜROSU MAKİNA İKMAL GRUBU YOL YAPIM BÜROSU ŞANTİYE HİZMETLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ARAÇ MAKİNA BAKIM/ONARIM BÜROSU KAZI RUHSATI BÜROSU ASFALT KAPLAMA/YAMA HİZMETLERİ BÜROSU MAKİNA MALİYET BÜROSU BORDÜR - TRETUVAR BÜROSU ARAÇ SEVK VE TAKİP BÜROSU TRAFİK HİZMETLERİ BÜROSU / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlüğü nün Temel Görevi Madde 7- Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğün amaç ve görevleri; ilişkileri bakımından, hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri bulunmaktadır. Müdürlük kendi görev konularında; araştırıcı, planlayıcı, uygulayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir nitelikte faaliyetlerini yürütmektedir. Nilüfer İlçesi sınırları dâhilinde; imar planlarındaki yeni yolların projelendirilerek açılmasını, yol üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan sanat yapıları ve bordür, tretuvar, malzeme nakli, serme-sıkıştırma, sıcak asfalt kaplama ve asfalt yama işlerinin yapım, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında olan toplu taşıma, sinyalizasyon ve trafik işaretlemeleri gibi ulaşımla ilgili konularda araştırma yaparak karar alınması yönünde Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması, uhdemizdeki cadde ve sokakların sokak tabelası, kavşak içi yönlendirme tabelaları ve yatay düşey trafik işaretlerinin yapımının sağlanmasını, talepler doğrultusunda her türlü proje ve yapım ihalesinin gerçekleştirilmesini, yol katılım paylarına ilişkin veri hazırlanmasını, yollarda yapılan her türlü kazılara ait ruhsat işlemlerinin yürütülmesini, Belediyeye ait tüm taşıtların ve İş makinalarının maksimum verim alınacak şekilde çalıştırılarak tüm bakımonarım ve ikmallerinin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 5 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

6 Müdürünün Görevleri Madde 8 - Madde 9 - Madde 10 - Madde 11 - Madde 12 - Madde 13 - Madde 1 - Madde 15 - Müdürlüğüne gelen yol ve yapım işlerine ait her türlü taleplerin değerlendirmesini yaparak stratejik plana esas teşkil edecek iş bazında Yıllık Yatırım İş planlarının oluşturulması için koordinasyon Yollara ait, yatırım planlarında yer alan iş kalemleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılması, mahalle ve sokak bazında yıllık programların oluşturulması ve lık onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyon sağlamak, Şantiyede gerçekleştirilecek yol bakım onarımlarla ilgili günlük iş programı ve gerçekleştirilen işlerle ilgili günlük iş raporunun hazırlanmasını ve verilerin girilmesini Yatırım planındaki yollarla ilgili tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyon Yatırım planındaki yolların üst yapı (yaya kaldırımı, parke yol, bisiklet yolu vs.) tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, mahalle ve sokak bazında yıllık programların oluşturulmasını Yol projeleri olmayan yollarda uygulama projeleri ve detaylarının elde edilmesini Uygulama Yol Projelerin elde edilmesinde ihale hazırlık, kontrollük ve kesin hesap işlemlerin gerçekleştirilmesi için koordinasyon Projesi oluşturulan yolların açılması, malzeme nakli, serme-sıkıştırma, sıcak asfalt kaplama ve yama işlerinin yapım, bakım ve onarımları, üst yapı (bordür, tretuvar, parke yol, bisiklet yolu) ve trafik imalatlarının yapım ve onarımları ile 6 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

7 ilgili ihale hazırlık, kontrollük, kesin hesap ve trafik işaretlemelerinin düzenleme çalışmalarının koordinasyonunu Madde 16 - Madde 17 - Madde 18 - Madde 19 - Madde 20 - Yol yapım, sıcak asfalt kaplama ve bordür tretuvar işlerinde inşaatı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılmış yollara ait yol harcamaları katılım payının hesaplanması ve dağıtımı ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu Vatandaş ve altyapı kuruluşlarının yollardaki yapacakları kazı çalışmalarının ruhsatlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyonu Yol yapım sürecinde gerçekleştirilen tüm yol yapım bakım onarım hizmetlerine ait gerekli kayıtların tutularak verilerin elektronik ortamda izlenmesini Yol yapım-bakım onarım faaliyetleri ile ilgili alınan raporları incelemek, değerlendirmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak. Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile iletişimi Madde 21 - Yol yapılacak arazi için ilgili kamu kurum / kuruluşları ile görüşerek/görüşülmesini sağlayarak teknik alt yapının (su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, vb.) oluşturulmasını Madde 22 - Madde 23 - Müdürlük bünyesindeki stokların takip edilmesini ve uygun şartlarda korunarak ve uygulama alanlarına aktarılmasını Makine İkmal atölyelerindeki makine ve ekipmanların, onarımlarının ve periyodik bakımların ilgili atölyelerce planlanması ve gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek. 7 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

8 Madde 2 - Belediye hizmet binalarındaki sıhhi tesisat, elektrik döşeme, ağaç işleri, kaynak ve montaj işlemleri ile ilgili küçük onarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesini Madde 25 - Hizmet masası tarafından müdürlüğümüze bildirilen park alanlarında, pazaryerlerindeki elektrik ve sıhhi tesisatta meydana gelen arızaların giderilmesini Madde 26 - Madde 27 - Madde 28 - Madde 29 - Madde 30 - Madde 31 - Madde 32 - Bakım onarım ve montaj faaliyetleri için iş emri açılarak yapılan faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmasını Taşıt iş makinesi, tesisat ve ekipmanlarda gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinin sicil kayıtlarının tutulmasını Belediyenin mevcut imkânları ile gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetleri için dış firmalardan destek alınmasını sağlamak ve takip etmek. Tüm taşıt ve iş makinalarının yedek parça, malzeme, akaryakıt ve ikmal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini Belediye bünyesindeki tüm müdürlüklerden gelen araç taleplerini karşılamak amacı ile araçların görevlendirilmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını Belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli durumlarda hizmet araçlarının kiralanmasını sağlamak ve kiralanan araçların puantajlarının kontrolünün ve hak edişlerinin hesaplanmasını sağlamak Yol yapım sürecinde gerçekleştirilen tüm yol yapım bakım onarım hizmetlerine ait gerekli kayıtların tutularak verilerin elektronik ortamda izlenmesini 8 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

9 Madde 33 - Madde 3 - Madde 35 - Madde 36 - Madde 37 - Madde 38 - Madde 1 - Madde 2 - Madde 3 - Madde - Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak ya da hazırlanmasını temin ederek onaylamak. Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını Müdürlüğe bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını Müdürlüğün yıllık bütçe teklif tasarısını hazırlamak, onaya sunmak ve ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini Bölüm personeli ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek İnsan Kaynakları Müdürlüğü ne iletmek, planlanan eğitimlere ilgili personelin katılmasını Kalite / Çevre / İSG politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın /cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak Bölümünde kalite / çevre / İSG politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak Belediyenin kalite / çevre / İSG politikasına uygun olarak bölüm hedeflerini belirlemek, takip ve koordine etmek. Bölümü ile ilgili yatırım planlarını ve bütçeyi hazırlayarak onaya sunmak ve gerçekleşmesini takip etmek. Harcama yetkilisi, olarak bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmek ve bunu Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yazı ile bildirmek. 9 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

10 Madde 5 - Madde 6 - Madde 7 - Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi Mali Yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve Mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren İç Kontrol Güvence Beyanı düzenlemek ve Birim Faaliyet raporuna eklemek. Aynı zamanda yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemeleri ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak inde yürürlüğe girmiş olan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne tabi Mali Karar ve İşlemlerden Müdürlüğü ilgilendirenleri Mali Hizmetler Birimi / İç Kontrol Alt Birimine Kontrole göndermek. İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar Madde 8 - Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak ve süreç kontrolünü sağlamak amacı ile müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. Madde 9 - Madde 50 - Madde 51 - Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemlerini yaptırmalarını Müdürlüğe ait personel alacakları ve kesintileri süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ne göndererek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için, iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığını veya gerçekleştirildiğini, görevlendirilmiş kişi 10 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

11 veya komisyonlara onaylatılmasını sağlamak ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olmasını kontrol etmek Madde 52 - Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ne ileterek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını Yol Grubu Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde 53 - Madde 5 - Madde 55 - Madde 56 - Madde 57 - Madde 58 - Madde 59 - Nilüfer ilçesi sınırları dahilindeki imar planlarında yer alan yollara ait talepler sonucunda hazırlanacak yatırım planlarının (yol açma, stabilize-temel malzeme serme, sıcak asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuvar, parke yol, bisiklet yolu, ulaşım vb. talepler) hazırlanmasını Hazırlanan yatırım planları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak mahalle ve sokak bazında değerlendirme yapılarak yıllık iş programların oluşturulmasını Şantiyede gerçekleştirilecek yol bakım onarımlarla ilgili günlük iş programı ve gerçekleştirilen işlerle ilgili günlük iş raporunun hazırlanmasını Hizmet masası, istek öneri vb. vatandaş taleplerine ait gerekli çalışmaların yapılarak konu ile ilgili vatandaşın bilgilendirilmesini Yatırım planındaki yollarla ilgili tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Mülkiyet problemi olan yollarla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden mülkiyet çözümünü talep etmek, temin edilmesini Yol projeleri olan yollarda uygulama projeleri ve detaylarının elde edilmesini 11 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

12 Madde 60 - Madde 61 - Madde 62 - Madde 63 - Madde 6 - Yol yapım inşaatının gerçekleştirilmesi için ihale hazırlık, kontrollük, kesin hesap ve trafik düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesini Yol yapım inşaatı tamamlanan ve geçici kabulü yapılmış yollara ait ataşman krokilerinin hazırlanması ve yol harcamaları katılım payının hesaplanması için veri hazırlanmasını Vatandaş ve altyapı kuruluşlarının yollardaki yapacakları kazı çalışmalarının ruhsatlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini Yol yapım sürecinde gerçekleştirilen tüm yol yapım bakım onarım hizmetlerinin yapılmasını Yol yapım-bakım onarım faaliyetleri ile ilgili alınan raporları incelemek, değerlendirmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak. Harita Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde 65 - Madde 66 - Madde 67 - Madde 68 - lıkça onaylanan Yıllık yatırım plan ve programlarında yer alan yollarla ilgili tasarım planı, tasarım girdileri, tasarım kontrol ve proje takip formlarının düzenlenmesini sağlamak Belediye sınırları içersinde açılacak yolları uygulama imar planı üzerinde tespit etmek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden mülkiyet sorunu olan yerlerde, mülkiyet probleminin çözümünü Yol projesi olmayan yollar için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Bürosundan projenin gerçekleştirilmesini talep etmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün hazırlatmış olduğu yol projelerinin tatbikatı yönünden irdelenmesini ve gerekli durumlarda revizelerinin yapılmasını 12 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

13 Madde 69 - Madde 70 - Madde 71 - Madde 72 - Madde 73 - Madde 7 - Madde 75 - Madde 76 - Madde 77 - Madde 78 - Madde 79 - Madde 80 - Madde 81 - Gerek görülen yerlerde yol projeleri hazırlamak ve gerekli ekip çalışmalarının yürütülmesini Yol yapımı öncesi ve sonrasında harita ölçümleri yapmak, projenin araziye doğru uygulanmasını Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlüklerin uygulayacağı projelerde, harita kontrollerinde yardımcı olmak. Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda gerekli arazi ve mülkiyet kontrollerini yaparak vatandaşa geri bildirim yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışma ve görüşmeler yapmak. Dava konuları hakkında Hukuk Müdürlüğüne ve mahkemelere istenen belge ve bilgileri hazırlamak. Belediye stratejik planı kapsamında belirlenmiş olan projelerden büromuz sorumluluğunda olanlar ile ilgili çalışmaları yürütmek. Sorumluluğu altındaki işleri denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak. Uygulama Yol Proje çizim aşaması sırasında ilgili tasarım ekibi ile yapılan ara değerlendirme toplantılarında projenin uygun görülmeyen aksaklıklarla ilgili revizyon işlemlerinin yapılmasını Yol, bordür ve tretuvar uygulama aşamasında; projeye uygunluk açısından ölçüm ve koordinasyon kontrolörlüğünün yapılmasını Yol hizmetlerine ait tüm verilerin analizlerini yaparak yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını Katılım payları ile ilgili ataşman krokilerinin hazırlanmasını Sayısal ortamda yol nitelik bilgilerini güncellenmesini 13 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

14 Madde 82 - Büro faaliyetleri ile ilgili aylık raporlar hazırlamak. Yol Yapım Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde 83 - Madde 8 - Madde 85 - Madde 86 - Madde 87 - Madde 88 - Madde 89 - Madde 90 - İlçemiz sınırları dâhilinde Belediyeye ait yolların yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili şantiye hizmetlerinin gerçekleştirilmesini Yol hizmetlerine ait gelen taleplerin öncelik sırasına göre ve iş makinelerinin durumlarına göre günlük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak Günlük çalışma raporuna göre; araç, ekipman ve personelle ilgili görev dağılımı yaparak, gerçekleşen işlerle ilgili raporun hazırlanmasını İş makineleri ve nakliye araçlarının günlük takiplerini yaparak, takip fişi ile işçilerin puantajının tutulmasını Programda yer alan yolların, hafriyat dolgu ve tesviye çalışmalarının yürütülmesini Gerektiği durumlarda diğer altyapı kuruluşları ile gerekli yazışmaların yapılmasını Zeminin fiziksel durumu ve yol en kesitlerine göre; stabilize ve alt temel malzemenin yola naklini, serilmesini, sıkıştırılmasını sağlayarak yolu stabil hale getirilmesini Bordür tretuvar çalışmaları tamamlanan yollarda üst temel malzemenin serilmesini ve sıkıştırılmasını 1 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

15 Madde 91 - Madde 92 - Madde 93 - Madde 9 - Madde 95 - Madde 96 - Madde 97 - Madde 98 - Madde 99 - Bozulan; stabilize ve toprak yolların bakım ve onarımları ile ilgili acil taleplerin yerine getirilmesini Kışın karla mücadele ve doğal afetlere(deprem, sel vb.) ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesini Gelen talepler doğrultusunda ilgililerine gerekli yazışmaların yapılmasını Şantiye bürosunda yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili verilerin elektronik ortamda programa girilerek rapor, süreç ve maliyetlerin izlenmesini Bölümü bünyesindeki stokların takip edilmesini ve uygun şartlarda korunarak ve uygulama alanlarına aktarılmasını Yol hizmetlerine ait uygulama projeleri ve detaylarında belirtilen özellikler doğrultusunda, ihale hazırlık, kontrollük (imalat safhalarında yapılan işlerin fenni şartlara uygun yapılması için arazi kontrolleri) ve kabullerden sonra kesin hesabının yapılmasını Yapım İşlerine ait ihalesi sonuçlanan işlerle ilgili verileri, elektronik ortamdaki Proje Modülü programına girerek süreç haritalarında izlenmesini sağlamak Büro faaliyetleri ile ilgili aylık raporlar hazırlamak Sorumluluğu altındaki işleri denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak Kazı Ruhsatı Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde Kazı ruhsatları ile ilgili verilerin süreçleri izlenerek aylık raporların hazırlanmasını sağlamak 15 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

16 Madde Vatandaş tarafından yapılacak Elektrik hat kazıları için yapılacak çalışmalarında vatandaş veya diğer alt yapı kuruluşları tarafından dilekçe ve AYKOME den (Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü) alınan Altyapı Ruhsat Formu ile yapılan başvuruları değerlendirerek planlamaya almak. Madde Söz konusu kazının gerçekleştirileceği yolu yerinde tetkik ederek krokiye uygunluğunu ve yolun kaplama cinsini belirlemek, herhangi bir uygunsuzluk belirlenir ise; Altyapı Ruhsat Formu üzerinde gerekli düzeltmenin yapılmasını Madde Vatandaşların yapacakları evsel bağlantı kazılarında, Altyapı Ruhsat Formu nda belirtilen diğer altyapı kuruluşlarının bilgilendirilmesi açısından onay işlemlerin yapılmasını Madde 10 - Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürlüğünün uyguladığı fiyatlar doğrultusunda hasar keşfi yapılarak tahsilatın gerçekleştirilmesini Madde Kazı çalışması tamamlandıktan sonra açılan tranşenin tekniğine uygun kapatılıp kapatılmadığını yerinde kontrol ederek, uygun olması halinde depozitin geri ödenmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesini Madde Kazı sonrası açılan tranşenin kapatılmaması durumunda Şantiye Hizmetleri Bürosuna onarım programına alınması için onarım listesinin hazırlanmasını Madde Zabıta Müdürlüğü nce tespit edilen İzinsiz kazılar için, Hasar Keşif Cetveli düzenlemek ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne ileterek gerekli işlemlerin yapılmasını Madde Kazı ruhsatları ile ilgili verilerin süreçleri izlenerek aylık raporların hazırlanmasını 16 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

17 Madde Büro faaliyetleri ile ilgili aylık raporlar hazırlamak Madde Sorumluluğu altındaki işleri denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak Asfalt Kaplama/Yama Hizmetleri Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde Hazırlanan yatırım planları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak mahalle ve sokak bazında değerlendirme yapılmasını ve iş programlarının oluşturulmasını Madde Oluşturulan program doğrultusunda asfalt için hazırlanan yolların Yol Yapım Bürosu Şantiye Hizmetleri Birimi ile koordinasyonlu çalışılarak asfalt kaplama hizmetlerinin yapılmasını Madde Bozulan imalatların yolun yapısına uygun olarak onarımlarının yapılmasını Madde 11 - Diğer alt yapı kuruluşlarının yollarda izinli yaptığı kazıların Kazı Ruhsatı Bürosu ile koordinasyonlu olarak onarılmasını Madde Sıcak asfalt kaplama ve yama çalışmaları sırasında baca kapakları ve ızgaraların ideal olan yol kotunda olabilmesi için gereken teknik haritacı desteğinin oluşturulmasını 17 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

18 Madde Kış şartlarında bozulan asfalt yolların hazır torba asfalt ile onarımlarını Madde Sıcak asfalt kaplama ve yama çalışmaları sürecinde gerçekleştirilen tüm yol yapım bakım onarım hizmetlerine ait gerekli kayıtların tutularak verilerin elektronik ortamda izlenmesini ve Harita Bürosu Veri Kayıt Hizmetleri Biriminde kayıt altına alınmasını Madde Hizmet masası, istek öneri vb. vatandaş taleplerine ait gerekli çalışmaların yapılarak konu ile ilgili bilgilendirilmesini Madde Uygulama Yol Projelerinin elde edilmesinde sıcak asfalt ve yama ile ilgili ihale hazırlık, kontrollük ve kesin hesap işlemlerinin gerçekleştirilmesini Madde Katılım payı bürosuna sıcak asfalt ile ilgili harcamaların katılım payının hesaplanması için maliyet hesabının yapılmasını Madde Büro faaliyetleri ile ilgili aylık raporlar hazırlamak Madde Sorumluluğu altındaki işleri denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak Bordür Tretuvar Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde Nilüfer İlçesi sınırları dâhilinde Yol üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan sanat yapıları ve bordür- tretuvar işlerini planlamak ve yol yapım bürosu ve harita bürosu ile birlikte koordineli olarak uygulanmasını Madde 12 - Yatırım planındaki yolların üst yapı (yaya kaldırımı, parke yol, bordür-tretuvar vs.) tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, mahalle ve sokak bazında yıllık iş programlarının oluşturulmasını Madde Yol üst yapı uygulama projeleri ve detaylarının elde edilmesini 18 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

19 Madde Yol üst yapı yapım inşaatının gerçekleştirilmesi için ihale hazırlık, kontrollük ve kesin hesabının yapılmasını Madde Yol harcamalarının katılım payının alınmasının sağlanması amacıyla çalışma yapmak. Madde Çalışılacak yol ile ilgili Altyapı Kuruluşları ile koordinasyonu (Su, Kanalizasyon, Telefon, Doğalgaz vb) Madde Yapılan yollarla ilgili verilerin elektronik ortamdaki Proje Modülü programına girilerek süreç haritalarında izlenmesini Madde Büro faaliyetleri ile ilgili aylık raporlar hazırlamak Madde Sorumluluğu altındaki işleri denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak Trafik Hizmetleri Büro Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde Trafik Şube Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında hizmet vermektedir. Madde Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz karayollarının, ulaşım stratejisi çerçevesinde kavram ve uygulama projelerinin hazırlanması, hazırlanan yol projelerine uygun yol, kavşak, delinatör, refüj başı, separatör veya diğer trafik malzemeleri ile yaya yolu ve bisiklet yolu düzenleme çalışmalarının yapılmasını Okul önlerine hız kesici ve tabelası montajını yapmak. Madde 13 - Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz karayollarında, trafik güvenliği sağlanması bakımından gerekli olan trafik işaret levhalarının her türlü imalat ve montaj işleri ile bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek. 19 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

20 Madde Nilüfer Belediyesi sınırları içindeki cadde ve sokakların, sokak tabelası ihalesini hazırlamak ve kontrollük ve kabulünü yapmak. Mevcut tabelaların onarımı ve montajını Madde Nilüfer Belediyesi tarafından yapılmış olan önemli tesisleri gösteren kavşak içi yönlendirme tabelalarının, ihalesini hazırlamak ve kontrollük ve kabulünü yapmak. Mevcut tabelaların onarımı ve montajını Madde Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz karayollarında, kullanılmak üzere her türlü trafik malzeme alımı işlerinin ihale hazırlık, kontrollük ve kabulünü yapmak. Madde Yapım ve bakımından sorumlu olunan karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırtmak ve denetlemek. Madde Yapım ve bakımdan sorumlu olunan karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak/kaldırtmak. Madde 10 - Yapım ve bakım sorumluğunda bulunan yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlere, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak. Madde 11 - Yapım ve bakım sorumluğunda olan yol ve kavşaklarda bulunan aksaklıkların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak. Madde 12 - Yapım ve bakım sorumluluğunda bulunan yolların işaretleme envanterleri ( yol geometrik özellikleri, yatay ve düşey işaretleme, üst yapı özellikleri, hemzemin yaya geçitleri ) belirleyerek güncel kayıt ve bilgilerin tutulmasını 20 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

21 Madde 13 - Yaya yollarında yayaların hareketlerini zorlaştıran, bu yollara park eden motorlu, motorsuz araçları engelleme çalışması yapmak. Engelleyemediklerini trafik ekiplerine bildirerek koordineli olarak kaldırtmak. Madde 1 - Vatandaşlardan gelen trafikle ilgili sorunları gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak, Madde 15 - Vatandaşın trafikle ilgili konularda bilgilendirilmesini Madde 16 - Trafik Hizmetleri, birimi ile ilgili yazışmaları yapmak, birim arşivini düzenli halde bulundurmak. Madde 17 - Nilüfer Belediyesi sınırları içerisindeki Akaryakıt ve LPG istasyonları haricindeki tesislere Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi ve Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlemek. Madde 18 - Büro faaliyetleri ile ilgili aylık raporlar hazırlamak. Madde 19 - Sorumluluğu altındaki işleri denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak. Makine İkmal Grubu Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Madde Belediye Bünyesindeki tüm birimlerden gelen araç taleplerini karşılamak amacı ile araçların görevlendirilmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını Madde Belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli durumlarda hizmet araçlarının kiralanmasını sağlamak ve kiralanan araçların puantajlarının kontrolünün ve hak edişlerinin hesaplanmasını Madde Araç Sevk ve takip Bürosu tarafından hazırlanan istatistiklerin incelenmesini ve ihtiyaca göre düzenleme yapılmasını Madde Müdürlük tarafından hazırlanan bakım planı çerçevesinde tüm taşıt, iş makinesi ve ekipmanların periyodik bakımlarının ilgili atölye sorumlularınca talimatlara 21 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

22 uygun olarak yapılmasını ekiplerin görevlendirmesini, bakımların gerçekleşmesini takip ve koordine etmek. Madde 15 - Belediye bünyesindeki tüm taşıt, iş makinesi ve ekipmanlarda meydana gelen arızalar için ekip görevlendirmesini ve giderilmesini Madde Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını Madde Birimlerden gelen yazılı veya sözlü talepler doğrultusunda Belediye hizmet binalarının her türlü küçük onarım işlerinin (kaynak, boya badana, ağaç işleri, döşeme, montaj, tesisat vb..) giderilmesi için uygun ekiplerin görevlendirilmesini ve koordinasyonunu Madde Mevcut parklardaki oyun gruplarının, su tesisatının, kondisyon aletlerinin, park tabelalarının ve kent mobilyalarının tamiri ve montajı için Park Bahçeler Müdürlüğü nden gelen talep üzerine ilgili atölye sorumlusunun malzeme temininde bulunmasını Madde Mevcut parklardaki aydınlatma sistemleri ile ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve hizmet masası tarafından bildirilen arızaların ilgili ekiplerce giderilmesini ve malzeme desteğini Madde Nilüfer Belediyesi sınırları içersindeki Belediyeye ait tabelaların (Trafik ve sokak isim tabelaları hariç), ilan panolarının ve spor alanlarındaki bakımonarımlarının yapılmasını temin etmek. Madde Bakım-Onarım ve montaj faaliyetleri için ilgili formların düzenlenmesini, bilgisayar ortamına veri girişini yapılarak bilgi güncellenmesinin sağlanmasını temin etmek. 22 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

23 Madde Taşıt, İş makinası, tesisat ve ekipmanlarda gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinin tümünü ilgili sicil kayıtlarına kayıt altına alınmasını sağlamak ve takip etmek. Madde Belediyenin mevcut imkânları ile gerçekleştirilemeyen bakım ve onarım faaliyetleri için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordinasyon içersinde dış firmalardan destek alınmasını sağlamak ve takip etmek. Madde Tüm taşıt ve iş makinelerinin akaryakıt ile madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması için gereken ikmal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini Madde 16 - Bakım-Onarım ve montaj faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gereken yedek parça ve malzemelerin temin edilmesini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Madde Alımı yapılacak iş makineleri, taşıtlar, atölye ekipmanları, teçhizatları, ikmal işlemleri ve kiralanacak olan araçlar için teknik şartname hazırlamak. Madde Atıl durumda bulunan taşıt ve iş makinelerinin kontrol raporlarını hazırlayarak, onaya sunmak, onaylananların hurdaya ayrılmasını /satılmasını Madde Atıl durumda bulunan malzemelerin hurdaya ayrılmasını/satılmasını Madde Belediye bünyesindeki tüm resmi araçların ve lastik tekerlekli iş makinelerinin trafik sigortası, fenni muayene ve egzoz testlerinin yapılmasını Madde Makine İkmal Bürosuna bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını Madde Birimi ile ilgili bütçe teklif tasarısını hazırlamak ve onaya sunmak. Ayrılan ödeneğin programa göre sarf edilmesini Madde Sorumluluğu altındaki çalışanların puantajlarını takip etmek. 23 / Yardımcısı 07/05/201 tarihli 2

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-

Detaylı

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 05.02.2013 DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 05.02.2013 Salı günü

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı