Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği"

Transkript

1 Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması MM505 Kaya mekaniğinde arazi ölçümleri MM506 Özel tünelcilik yöntemleri MM 506 Maden Jeolojisi MM507 Kömürlerin Termal Karakterizasyonu (303) MM508 Cevher Zenginleştirmede Atık Yönetimi (303) MM509 Cevher Zenginleştirmede Enstrümantasyon Teknikleri (303) MM 510 Özel Mineraloji MM512 Hidrometalurjik süreçlerin temelleri MM513 İleri hidrometalurjik uygulamalar MM 514 Mermerlerdeki Negetiflikler (3-0)3 MM 515 Kil Mineralleri (3-0)3 MM518 Kaya mekaniğinde enstrumentasyon uygulamaları MM519 Tabaka kontrolü MM520 Kaya mekaniğinde stereografik projeksiyon yöntemleri MM521 İleri kaya şev stabilitesi MM522 Kaya kütlesi geometric modellemesi MM523 Yöneylem araştırması MM524 Temel jeoistatistik MM 525 Maden Rezervlerinin İleri Tekniklerle Kestirimi (3-0-3) MM 526 Açık Ocak Planlama ve Tasarımı (3-0-3) MM 527 Seramik hammaddeleri (3-0)3 Doktora dersleri ve ders içerikleri MM601 Aglomerasyon MM602 Katı sıvı ayrımı MM603 Çöktürme süreçlerinin kimyası MM604 Maden mühendisliğinde nesneye yönelik analiz ve tasarım MM605 Uzman sistemler ve şev stabilitesi uygulamaları MM608 Levha Tektoniği ve Maden Yatakları

2 MM 609 Radyoaktif hammaddeler MM610 Madencilikte kaya mekaniği tasarımı MM611 Püskürtme beton teknolojisi MM615 Mineral-Su Sistemlerinin Kimyası (303) MM616 Hidrometalurjik süreçlerde fizikokimyasal işlemler MM619 Mineral mühendisliğinde mekanokimyasal süreçler MM612 Elastisite ve plastisite; Teori ve mühendislik jeolojisindeki uygulamaları MM606 Jeoistatistiksel simulasyon MM607 Maden sistemlerinde güvenilirlik analizi MM Yerbilimlerinde Esnek Hesaplama ile Modelleme (3-0-3) MM 618 -Bulanık Mantık ve Mühendislik Uygulamaları (3-0-3)

3 Lisansüstü dersler ve ders içerikleri Yüksek Lisans dersleri ve içerikleri MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elemanlar yöntemi Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM503 Kaya mekaniğinde sonlu elamanlar yöntemi 303 Ders Sorumlusu: Doç Dr. Murat Karakuş Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Ders, kaya içinde ve üzerinde inşa edilen yapılarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile modellenmesini amaçlamaktadır. Dersin Amacı: Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bütün bilim dallarında kullanımının yaygınlaşmasına neden olmakla birlikte çözümlenmeleri zor ve uzun zaman alan karmaşık problemlerin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasına yönelik sayısal yöntemlerin geliştirilmesine de katkı sağlamıştır. Nümerik çözümleme yöntemlerinden sonlu elemanlar yöntemi ise en çok kullanılan bir yöntem olup, kaya mekaniği problemlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu kapsamda, sonlu elemanlar yönteminin temel prensipleri ve teorisinin, kaya mekaniğinde uygulama alanlarının ve uygulama yöntemlerinin detaylı olarak değerlendirilmesi. Yeraltında açılan tünel, galeri, kuyu, nükleer artık depoları gibi yapıların güvenliğinin ve çevre kayaç ile oluşan tahkimat-kayaç etkileşiminin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi ve yapıların duraylılık sorunlarının irdelenmesine yönelik uygulamalar. Açıklık çevresinde oluşabilecek olası yenilme ve zayıf noktaların belirlenmesi. Buna bağlı olarak yeterli ve emniyetli tahkimat sistemi seçimi ve gerekli tasarım parametrelerinin sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi. Konverjans ölçümleri ve sonlu elmanlar yönteminde özellikle iki boyutlu düzlem birim deformasyon analizlerinde kullanılan yaklaşımların değerlendirilmesi. CRISP sonlu elmanlar yazılımının kullanımı ve bu program yardımıyla örnek bir tünel kazısının modellenmesi. Ön Koşullar: Yok

4 Ders Kitabı: Ian M. Smith, Vaughan Griffiths, Programming the Finite Element Method, 2004 Başvuru Kaynakları: O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, Finite Element Method: Volume 1, The Basis (Finite Element Method Ser), Ders Müfredatı 1. Nümerik çözümleme yöntemlerine genel bir bakış 2. Sınır Elemanları yöntemi ve esasları (BEM) 3. Ayrık Elemanlar yöntemi ve esasları (DEM) 4. Sonlu Elemanlar (FEM) ve Farklı sonlar Yöntemi (FDM) 5. Sonlu elemanlar yönteminin genel teorisi 6. Programlama açısından FEM in çalışması 7. Alandaki problemlerin FEM yöntemi ile çözümlenmesi 8. Sonlu elemanlar programı olan CRISP in kullanımı 9. Proje: Örnek bir problemin CRISP ile çözümlenmesi 10. Proje hazırlama 11. Proje hazırlama 12. Proje hazırlama 13. Proje hazırlama 14. Projenin sunumu ve değerlendirilmesi Ev ödevi, Sınav, Seminer: Dersin işleyişi sırasında, programlamanın kavranması açısından her haftaki konular için küçük programlar yazdırılmakta ve programların doğruluğu değerlendirilmektedir. Ayrıca bu ödevlerden alınan notların %40 ile final projesinin %60 toplanıp geçme notu olarak hesaplanmaktadır. Laboratuvar Çalışması: Uygulamaya yönelik bilgisayar çalışmaları gerekmektedir.

5 MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM504 Kaya mekaniği problemlerinin programlanması 303 Ders Sorumlusu: Doç Dr. Murat Karakuş Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: C++ programlama dilinin esasları, uygulamaları ve kaya mekaniğine yönelik programların geliştirilmesi. Dersin Amacı: Nümerik analizler tüm mühendislik ve temel bilimlerin vazgeçilmez bir öğesini oluşturmaktadır. Yüksek hassasiyet, güvenilirlik, esneklik gibi sağlam temeller üzerine kurulu bu analiz yöntemlerinin bilgisayar kullanımı olmadan gerçekleşmesi düşünülemez. Makro ölçekli çalışmaların hem sayısının ve miktarını azaltılması yine bilgisayar ile bütünleşmiş bu yöntemlerinin kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Bu dersin amacı, yeraltı yapılarının duraylılığında önemli sorun oluşturan kayaca, yapıya ve kullanılacak tahkimat türlerine ve miktarına ilişkin parametreleri detaylı olarak incelemek ve çözüm için kullanılan yöntemleri bir programlama dili (C++) ile kodlamaktır. Dolayısıyla hem C++ dili öretilecek hem de yukarıda bahsedilen çözümlerin nasıl programlanabileceği anlatılacaktır. Ön Koşullar: Yok Ders Kitabı: Teach Yourself C++ in 24 Hours, Second Edition, 1999, Sams Publishing, Indiana, USA. Chris H. Pappas, William H. Murray, C/C++ Programcının Rehberi,, Çeviren: Kadir Ertürk, Editör: Binnur Kurt, Sistem yayıncılık, 3. Basım, 2000, İstanbul Başvuru Kaynakları: İnternet Üzerinden aşağıdaki linklerden yararlanılmaktadır:

6 C++ Programming Style Guidelines oopweb.com/cpp/files/cpp.html Ders Müfredatı 1. C++ programlama dilinin esasları 2. Veri kullanımı; standart veri tipleri, değişkenler ve sabitler 3. Operatörler ve öncelik düzeyleri 4. Konsol kullanımı (Veri giriş ve çıkışları) 5. Kontrol yapıları ve fonksiyonlar (if, if-else, switch, do, while, do-while, for) 6. İleri düzeyde veri tipleri (Statik ve dinamik Diziler (Arrays), İşaretcilerin kullanımı (Pointers), topluluk nedir? (Structure), Tanımlanabilen veri türleri (typedef, union, enum). 7. Nesneye Yönelik programlama 8. Sınıflar (Classes) 9. Özel sınıflar ve fonksiyonlar 10. Yapıcı (constructor) ve bozucuların (destructor) kullanımı 11. Standart kütüphaneler 12. İleri düzeydeki konular 13. Proje: Mohr Gerilme dairesi analizi için örnek bir programın yazılması 14. Projenin sunumu ve değerlendirilmesi Ev ödevi, Sınav, Seminer: Dersin işleyişi sırasında, programlamanın kavranması açısından her haftaki konular için küçük programlar yazdırılmakta ve programların doğruluğu değerlendirilmektedir. Ayrıca bu ödevlerden alınan notların %40 ile final projesinin %60 toplanıp geçme notu olarak hesaplanmaktadır. Laboratuvar Çalışması: Uygulamaya yönelik bilgisayar çalışmaları gerekmektedir.

7 MM505 Kaya mekaniğinde arazi ölçümleri Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM505 Kaya mekaniğinde arazi ölçümleri 303 Ders Sorumlusu: Doç Dr. Murat Karakuş Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Kaya yapıları içinde ya da üzerinde oluşturulacak mühendislik yapılarının duraylılığını sağlamak amacıyla yeraltındaki gerilme ölçümleri, deformasyon ölçümleri, yeraltı su basıncının ölçülmesini kapsamaktadır. Dersin Amacı: Yeraltındaki doğal gerilme alanları ve bu gerilmelerin ölçüm teknikleri ayrı ayrı incelenecek ve değerlendirilecektir. Mühendislik yapılarının inşası ile tüneller, kuyular, galeriler, baraj temeller ile değişen gerilme durumları, yapıların neden olduğu yerdeğiştirmeler, tahkimat basıncı, su basıncı gibi parametrelerin nasıl ölçüleceği incelenecektir. Ölçümler için gerekli olan donanımlar tanıtılacaktır. Ön Koşullar: Yok Ders Kitabı: Başvuru Kaynakları: ISRM ve ASTM standartları Ders Müfredatı 1. Yeraltındaki gerilmeler 2. Yerçekimsel gerilmelerin incelenmesi 3. Etkileşimsel ve Tersiyer gerilmelerin incelenmesi 4. Yeraltında bulunan doğal gerilmelerin ölçülme teknikleri ve standartlar 5. Yassı kriko yöntemi 6. Hidrolik Çatlatma yöntemi 7. İçi içe karotlama yöntemi 8. USBM Delik Çapı Deformasyon ölçeri Yöntemi 9. CSIRO Delik yüzeyi deformasyon ölçeri yöntemi 10. Magnetic ring, Tiltmetre ve İnklinometre ile yatay yer değiştirmelerin ölçümleri 11. Extonsometre ile düşey yöndeki hareketlerin ölçümü

8 12. Stress cell ve piezometre ile sırasıyla yatay gerilmelerin ve yeraltı su basıncının ölçümü 13. Ölçümlerin teorik hesaplamalar ile karşılaştırılması 14. Ölçüm teknikleriyle ilgili bir projenin sunulması Ev ödevi, Sınav, Seminer: Arasınav ve final sınavı var Laboratuvar Çalışması: Yok MM506 Özel tünelcilik yöntemleri Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM506 Özel Tünelcilik Yöntemleri 303 Ders Sorumlusu: Doç Dr. Murat Karakuş Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Günümüzde kullanılan tünelcilik yöntemlerinin tanıtılması. Tünel tasarımı, kazı şekli ve tahkimat sistemlerinin incelenmesini kapsamaktadır. Dersin Amacı: Yeraltında açılan, bir giriş ve bir çıkış olmak üzere iki geçişi bulunan yeraltı yapılarıdır. Tünelle bugün büyük yerleşim yerlerinde trafik sorununu çözmek, daha hızlı ve güvenli seyahati sağlamak üzere oldukça yayın yapılardır. Bu yapıların tasarımları, kazılma teknikleri ve tahkimat yöntemleri ders kapsamında incelenecektir., tam cephe kazı makinesi ile yapılan Kalkan tipi tünelcilik, NMT tünelcilik yöntemi, Aç-kapa tünelcilik yöntemi ve bugün yoğun olarak hem yumuşak hem de sert zeminde kullanılan yeni Avusturya Tünelcilik Yöntemi (NATM) detaylı olarak incelenecek ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları değerlendirilecektir. Ayrıca daldırma tüp tüneller (Immerssed tube tunnels) incelenecektir. Ön Koşullar: Yok Ders Kitabı:

9 1. Mahtab, M. Ashraf: Geomechanics principles in the design of tunnels and caverns in rock, Elsevier, Amsterdam, Başvuru Kaynakları: 1. Muir Wood, Alan M. (Marshall). Tunnelling : management by design, London ; E & FN Spon, Health and Safety Executive (HSE) Books, Safety of New Austrian Tunnelling Method, Sudbury, Institution of Civil Engineers, Sprayed Concrete Lining (NATM) for tunnels in soft ground, Thomas Telford, London, Ders Müfredatı 1. Metro tünelleri, karayolu-demiryolu tünelleri, yeraltı galerileri ve dizayn yöntemleri. 2. Kalkan tipi tünelcilik ve açılma esasları (shield tunnelling) 3. Aç-kapa yöntemi ile yüzeye yakın açılan tüneller ve esasları 4. Yeni Avusturya Tünelcilik Yöntemi (NATM) ve esasları 5. Tünelcilikte kullanılan temel tahkimat elemanları; tünel kaplaması, shotcrete ve dökme tünel kalıpları. 6. Kaya saplamaları, çelik hasır ve su geçirmez koruyucu kılıf kaplamaları 7. Yüzeye yakın ve kent içinde açılan tünellerin neden olacağı yüzey çökmeleri ve bu çökmelerin incelenmesi 8. Yüzey çökmelerinin önlenmesi için yapılması gereken işlemler 9. Nümerik analiz yöntemleri ile çökme miktarlarının hesaplanması. 10. Çökme analizlerinde kullanılan ampirik yöntemlerle nümerik yöntemlerin değerlendirilmesi 11. Zemin iyileştirme Yöntemleri 12. Daldırma tüp tüneller 13. Örnek bir tünel projesinin hazırlanması 14. Proje Hazırlama Ev ödevi, Sınav, Seminer: Örnek bir tünel projesinin hazırlanması Laboratuvar Çalışması: yok

10 MM 506 Maden Jeolojisi Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM506 Maden Jeolojisi Ders Sorumlusu: Doç Dr. Ayten ÖNAL Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Maden Yataklarının uygulamaya yönelik devamını oluşturmaktadır. Dersin Amacı: Metalik ve metalik olmayan maden yataklarının aranması ve değerlendirilmesi Ön Koşullar: Lisans eğitiminde Maden Yatakları dersinin alınmış olması Ders Kitabı: Maden Jeolojisi Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Ayten Önal, İnönü Üniv. Müh. Fak. Maden Müh. Böl. Malatya, 2003 (basılmamış). Dersin okutulması sırasında takip edilen kitap, ders notu vb ders materyallerini yazınız. Başvuru Kaynakları: 1. Maden Jeolojisi, Jeolojik Prospeksiyon ve Rezerv Hesapları, Prof. Dr. Atlan Gümüş, İzmir, 400s, Maden Jeolojisi, Arama ve Etüt Teknikleri, Doç. Dr. Ahmet Ayhan, 328s, İzmir, Maden Arama ve Değerlendirme Yöntemleri. Prof. Dr. Ahmet Gökçe, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 98, 212s, Sivas, An Introduction to Ore Geology. Anthony M. Evans. Second Edition, English Language Book Society/Blackwell Scientific Publications, 358p, 1980, The geology of ore deposits. J.M Guilbert & C.F. Park, 1986, W.H. Freeman Comp. New York. 6. Introduction to mineral exploration. A. M. Evans, 1995, Blackwell Science Ltd. London. 7. Govett, G.J.S.,1985, Rock Geochemistry in Mineral Exploration, 462p., Elsevier. 8. Edwards, R., 1986, Ore Deposit Geology & Its Influence on Mineral Exploration, 466p, Chapman and Hall. 9. Silver, B.A., 1982, Exploration Geology, 288p, PennWell Publishing. 10. William, C., 1987, Exploration and Mining Geology, 706p, John Wiley & Sons. 11. Rundqvist, D.V. (Ed.), 2002, Exploration of Mineral Deposits (Developments in Economic Geology, Vol 31), Elsevier Ders Müfredatı 1. Hafta: Terimler, Kavramlar 2. Hafta: Jeolojik veri Toplama ve Sunuş 3. Hafta: Magmanın bileşimi ve ısısı ile cevherleşme ilişkisi 4. Hafta: Stratigrafik ve litolojik kontrol 5. Hafta: Yaş ilişkileri 6. Hafta: Bölgesel ölçekli büyük jeolojik yapıların (Levha tektoniği) cevherleşmelerdeki kontrolü.

11 7. Hafta: Küçük ölçekli yapısal elemanların kontrolü. Kıvrım ve kırıklarda cevherleşme 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: Maden Arama ve Değerlendirme Yöntemleri; Foto jeolojik yöntemler. 10. Hafta: Jeofizik yöntemler ve Jeokimyasal prospeksiyon. 11. Hafta: Yatak tipleri ve biçimlerine göre değerlendirme sorunları 12. Hafta: Örnek Alma. 13. Hafta: Cevher Kalitesi ve Tenör. 14. Hafta: Rezervlerin Sınıflandırılması ve miktarının hesaplanması Ev ödevi, Sınav, Seminer: Konu ile literatür taramaları yapılarak ödev dağıtımı gerçekleştirilecek ve rapor istenilecektir. Bu rapor sonucu vize notlarına eklenecek (%50 Arasınav, %50 Ödev olarak) ve Final Sınavı yapılacaktır. Laboratuvar Çalışması: Yok MM507 Kömürlerin Termal Karakterizasyonu (303) Kömürlerde termal analiz-kömürler için kullanılan termal analiz yöntemleri (a)-kömürler için kullanılan termal analiz yöntemleri (b)-diferansiyel termal analiz (DTA) (a)-diferansiyel termal analiz (DTA) (b)- Termogravimetrik analiz (TG/DTG) (a)-termogravimetrik analiz (TG/DTG) (b)-türevsel taramalı kalorimetri (DSC) (a)-türevsel taramalı kalorimetri (DSC) (b)-termal analiz verilerinin değerlendirilmesi-kömürlerin DTA, TG/DTG, DSC eğrilerinin incelenmesi-verilerin kinetik analizi- Kinetik modeller (a)-kinetik modeller (b) MM508 Cevher Zenginleştirmede Atık Yönetimi (303) Madencilik ve cevher zenginleştirme proseslerinin atık yönetimine etkileri-madencilik ve cevher zenginleştirmede kullanılan reaktiflerin çevre üzerindeki toksik etkileri-atık depolama havuzlarının seçimi ve tasarımı (a)-atık depolama havuzlarının seçimi ve tasarımı (b)-atıkların depolanması-su yönetimi-atıklarda bozunma ve taşınma prosesleri (a)-atıklarda bozunma ve taşınma prosesleri (b)- Bazı özel atıklar-kömür-flotasyon devreleri (a)-flotasyon devreleri (b)-altın (a)-altın (b) MM509 Cevher Zenginleştirmede Enstrümantasyon Teknikleri (303) Elektrokinetik potansiyel ve ölçüm yöntemleri (a)-elektrokinetik potansiyel ve ölçüm yöntemleri (b)- Elektroforez yöntemi (a)-elektroforez yöntemi (b)-temas açısı ve ölçüm yöntemleri-eğilebilir plaka yöntemi-kılcal yükselme yöntemi-yüzey gerilimi ve ölçüm yöntemleri-du-nouy halka yöntemi- Maksimum kabarcık basıncı yöntemi-damla ağırlığı yöntemi-yüzey alanı ve ölçüm yöntemleri-bet (Brunauer-Emmet-Teller) yöntemi (a)-bet (Brunauer-Emmet-Teller) yöntemi (b) MM 510 Özel Mineraloji Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM503 Özel Mineraloji Ders Sorumlusu: Doç Dr. Ayten ÖNAL Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi

12 Ders Tanımı: Minerallerin oluşumları ve Endüstride kullanılan minerallerin kavranması Dersin Amacı: Farklı ortamlarda mineral oluşum ve değişiminin incelenmesi, Endüstride kullanılan minerallerin oluşum ve kullanım alanlarının öğrenilmesi. Ön Koşullar: Yok Ders Kitabı: Özel Mineraloji Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Ayten Önal, İnönü Üniv. Müh. Fak. Maden Müh. Böl. Malatya, 2003 (basılmamış). Başvuru Kaynakları: 1. Endüstriyel Kayaçlar ve mineraller, Prof. Dr. Mustafa Kuşcu, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 10, 381s, Isparta, Özel Mineraloji, Ders Notları. Prof. Dr. Hüseyin Yalçın, Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 149s, Sivas, Özel Mineraloji. Yrd. Doç. Dr. Muazzez Çelik, Konya, Mineraloji. Doç. Dr. Kemal İnan ve Doç. Dr. Erkan Tanyolu, 315s, Doyuran Matbaası, İstanbul, Jeokimya, Temel Kavramlar ve İlkeler. TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 32, Editörler; Namık Çağatay, Ayhan Erler. İkinci Baskı, 291s, Ankara, Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri. Prof. Dr. Yavuz Erkan, TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 42, 405s, Ankara, Ders Müfredatı 1. Hafta: Magmatik, Tortul ve Metamorfik Ortamlarda Minerallerin Oluşumu. 2. Hafta: Minerallerin çeşitli sıvıların etkisiyle değişmesi (alterasyon ve bozunma) 3. Hafta: Magmatik kayaçları oluşturan mineraller (silikatlar) 4. Hafta: Sedimanter kayaçları oluşturan mineraller. 5. Hafta: Metamorfik kayaçları oluşturan mineraller. 6. Hafta: Endüstriyel Hammadde Mineralleri. 7. Hafta: Magmatik kökenli endüstriyel mineraller (feldispatlar, mikalar, kuvars vs.). 8. Hafta: Damar ve başkalaşım mineralleri. 9. Hafta: Metamorfik mineraller (grafit, asbest, talk, vermikülit vs.). 10. Hafta: Sedimanter mineraller (bor, kükürt vs.). 11. Hafta: Arasınav 12. Hafta: Süstaşı ve aşındırıcı olarak kullanılan mineraller. 13. Hafta: Yapı maddeleri olarak kullanılan mineraller, Çimento Hammaddeleri. 14. Hafta: Seramik Hammaddesi olan mineraller. Ev ödevi, Sınav, Seminer: Konu ile ilgili literatür taramaları yapılarak ödev dağıtımı gerçekleştirilecek ve rapor istenilecektir. Bu rapor sonucu vize notlarına eklenecek (%50 Arasınav, %50 Ödev notu olarak) ve Final Sınavı yapılacaktır.

13 Laboratuvar Çalışması: Ders içeriğindeki bazı minerallerin makro olarak ve mikroskopta tanınması ile ilgili uygulama yapılacaktır. MM512 Hidrometalurjik süreçlerin temelleri Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM512 Hidrometalurjik Süreçlerin Temelleri (3-0) 3 Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Murat Erdemoğlu Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Ders, hidrometalurjik süreçlerin uygulanmasında kimyasal, termokimyasal ve kinetik kuramların temelleriyle ilgilidir. Dersin Amacı: Ders, ham cevher veya cevher konsantrelerinden altın, gümüş, bakır ve nikel gibi değerli metallerin ya da uranyum oksit, alumina, soda gibi değerli bileşiklerin elde edilmesi amacıyla ürün kazanmanın sulu ortamda gerçekleştirildiği bir üretim metalurjisi biçimi olan hidrometalurjinin liçing, çözelti arıtımı ve çözeltiden ürün kazanma gibi temel süreçlerin tanıtımını amaçlamaktadır. Ön Koşullar: Dersin ön koşulu yoktur. Ders Kitabı: Fathi Habashi, Textbook of Hydrometallurgy, Second Edition, Metallrgie Extractive Quebec, Kanada, Başvuru Kaynakları: A.R. Burkin, The Chemistry of Hydrometllurgical Processes. Van Nıstrand, Princeton, ABD, F. habashi, Principles of Extractive Metallurgy, Volume 2: Hydrometallrgy, Gordon and Breach, NewYork, ABD, W.C. Krumbein, R.M. Garrels, Origin and Classification of Chemical Sediments in Terms of ph and Oxidation-Reduction Poetntials. The Journal of Geology, 60(1):1-33, R.M. Garrels, C.L. Christ, Solutions, Minerals and Equilibria. Harper and Row, NewYork, ABD, R.W. Bartlet, Soltion Mining, Gordon and Breach, Philedelphia, ABD, F.Habashi, Kinetics of Metallurgical Processes, Metalurgie Extractive Quebec, kanada, J.B. Hiskey, G.W. Warren, Hydrometallurgy: Fundementals, Technology and Innovation. SME-TMS, NewYork, 1993.

14 M.C. Kuhn, Process and Fundamental Considerations of Selected Hydrometallurgical Systems, SME, Ders Müfredatı 1. Üretim metalurjisinin temel metalurjik süreçleri: Hidrometalurjinin kapsam ve amacı. 2. Endüstriyel ölçekli hidrometalurjik uygulamalar. 3. Suyun özellikleri. Suda çözünürlük kavramı. Çözünürlük çarpımı. 4. Çözelti kimyası. Çözeltilerin genel özellikleri. Sulu çözeltilerde denge. 5. Metal-sulu sistem diyagramları. Pourbaix diyagramları ve yorumlanması. 6. Metal-sulu çözelti tepkimeleri. Oksitli ve sülfürlü cevherlerin çözünmesi. 7. Hidrometalurjide liçing. Liçing reaktifleri: su, asitler, bazlar, tuzlar. Reaktif seçimi. 8. Çözelti zenginleştirilmesi. Katı/sıvı ayrımında temel devreler. 9. Aktif karbona yüzesoğurum. 10. İyon değiştirme. 11. Solvent ekstraksiyon. 12. Çözeltilerden ürün kazanımı. 13. Kristaller ve fiziksel çöktürme. 14. Kimyasal çöktürmenin temelleri. Ev ödevi, Sınav, Seminer: Su, çözelti kimyası ve termodinamik konularında ödev verilmektedir. Laboratuvar Çalışması: Hidrometalurjik süreçlerle ilgili deneysel sunumlar yapılmaktadır.

15 MM513 İleri hidrometalurjik uygulamalar Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM513 İleri Hidrometalurjik Uygulamalar (3-0) 3 Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Murat Erdemoğlu Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Ders, hidrometalurjik süreçlerin günümüz endüstriyel uygulamalarıyla ilgilidir. Dersin Amacı: Ürün kazanmanın sulu ortamda gerçekleştirildiği hidrometalurjinin liçing, çözelti saflaştırma ve çözeltiden ürün kazanma gibi temel süreçlerin uygulama alanlarının tanıtımını amaçlamaktadır. Ön Koşullar: MM512 Hidrometalurjik Süreçlerin Temelleri dersinin daha önce alınmış olması gereklidir. Ders Kitabı: Fathi Habashi, Textbook of Hydrometallurgy, Second Edition, Metallrgie Extractive Quebec, Kanada, Başvuru Kaynakları: F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, 4 Volumes, Wiley-VCH, Veinheim, F. Habashi, Principles of Extractive Metallurgy, Volume 2: Hydrometallrgy, Gordon and Breach, NewYork, ABD, N.L. Weiss (Ed) SME Mineral Processing Handbook, 2 Volumes, SME, NewYork, R.W. Bartlet, Soltion Mining, Gordon and Breach, Philedelphia, ABD, F.Habashi, Kinetics of Metallurgical Processes, Metalurgie Extractive Quebec, kanada, J.B. Hiskey, G.W. Warren, Hydrometallurgy: Fundementals, Technology and Innovation. SME-TMS, NewYork, M.C. Kuhn, Process and Fundamental Considerations of Selected Hydrometallurgical Systems. SME, 1981.

16 Ders Müfredatı 1. Üretim metalurjisinin temel süreçleri. 2. Yeraltı kaynaklarının yeraltında liçi. 3. Yerüstü kaynaklarının yerinde liçi. 4. Malzeme hazırlama. 5. Liç koşullarının ayarlanması. 6. Katı/Sıvı ayırımı: Koyulaştırma, süzme uygulamaları. 7. Çözeltide metal zenginleştirme. 8. Çözeltiden metal ya da bileşik çöktürme uygulamaları. 9. Hidrometalurjik uygulamalar: Yatak özellikleri, cevher özellikleri, su ihtiyacı. 10. Oksitli cevherlerin liçi. 11. Sülfürlü cevherlerin liçi 12. Altın ve gümüş hidrometalurjisi. 13. Uranyum ve aluminyum cevherlerinin liçi. 14. Güncel tesisler, sorunlar ve çözüm yolları. Ev ödevi, Sınav, Seminer: Hidrometalurjik uygulama örnekleri üzerine ödevler verilmektedir. Laboratuvar Çalışması: Liçing, çözelti arıtımı ve çöktürme uygulamalarıyla ilgili deneysel sunumlar yapılmaktadır. MM 514 Mermerlerdeki Negetiflikler (3-0)3 Boşluklar, çatlaklar, damarlar, fosiller, cila alma, sertlik, TSE standartları, katman kalınlığı, dolgular, bileşikler. Ders Kitapları: Mermer, Halil Köse ve Turgay Onargan, Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Buca-İzmir, 1992.

17 MM 515 Kil Mineralleri (3-0)3 Kil minerallerinin yapısal-kimyasal sistematiği, iki tabakalı, üç tabakalı, dört tabakalı, değişken tabakalı kil mineralleri, kil minerallerinin kristal kimyasına bağlı özellikler, kil minerallerinin laboratuarda saptanması. Ders Kitabı: Kil Mineralleri, Hüseyin Yılmaz Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Buca-İzmir, MM518 Kaya mekaniğinde enstrumentasyon uygulamaları Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM518 Kaya mekaniğinde enstrümantasyon uygulamaları 303 Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Başarır Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Bu ders kapsamında birim deformasyon ölçerler, sensörler, elektrohidrolik servis kurulumları ve entegre birim deformasyon ölçer kullanımı ile güç, basınç ölçümü ve kaya mekaniğinde arazi ve laboratuvar deney ekipmanlarının bilgisayar kontrollü kullanımı için tasarım esasları verilecektir. Dersin Amacı: Dersin amacı gerek arazi gerekse laboratuvar çalışmalarında öğrencilerin kendi amaçlarına yönelik düzeneklerini tasarlayıp kullanabilecekleri hale getirmektir. Ön Koşullar: Ön koşul bulunmamaktadır. Ders Kitabı: OMEGA, Transactions in measurement and control. Vol: I, II, III, IV.

18 Başvuru Kaynakları: Dersin kapsamında bulunan konuları içerir ders notu hazırlanmış olup sene başında öğrencilere verilmektedir. Ders Müfredatı 1. Arazi ve laboratuvar düzeyinde kaya mekaniği deneyleri ve amaçları. 2. Arazi ve laboratuvar düzeyinde kaya mekaniği deneyleri ve amaçları. 3. Mekanik ölçme sistemleri. 4. Elektronik ölçme sistemleri. 5. Veri algılama ve kontrol sistemleri 6. Transdüsırlar 7. Transdüsırlar 8. Sinyal düzenleyiciler 9. Kayıt cihazları 10. Analog/Digital çeviriciler 11. Analog/Digital çeviriciler 12. Mikro işlemciler 13. Elektriksel duraylılık 14. Veri algılama ve kontrol yazılımları Ev ödevi, Sınav, Seminer: Ders sırasında öğrencilerden kendi seçtikleri bir arazi veya laboratuvar deneyi için deney düzeneği tasarlamaları istenmektedir. Laboratuvar Çalışması: Bölümümüzde mevcut bulunan data logger, LVDT ve birim deformasyon ölçerlerle laboratuvar bazında deneyler gerçekleştirilmektedir. Birim deformasyon ölçerlerin yerleştirilmesi. Birim deformasyon ölçer enstrumentasyonu. Yük hücresi hazırlanması.

19 MM519 Tabaka kontrolü Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM519 Tabaka kontrolü 303 Ders Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Başarır Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Bu ders kapsamında yeraltı kömür madenciliğinde tabaka kontrolü ve tasarımı esasları, yeraltı maden açıklıklarındaki kaya kütlesi davranışları, maden kuyularının ve topuklarının tasarımı ve galeri tahkimatı konuları verilecektir. Dersin Amacı: Bu dersin amacı özellikle yeraltı kömür madenciliğinde kullanılan galeri, kuyu ve topuk tasarımını eseslarının güncel ve uygulamaya dönük olarak öğrencilere verilmesidir. Ön Koşullar: Ön koşul bulunmamaktadır. Ders Kitabı: Ders kitabı bulunmamaktadır. Başvuru Kaynakları: Dersin kapsamında bulunan konuları içerir ders notu hazırlanmış olup sene başında öğrencilere verilmektedir. Ders Müfredatı 1. Yeraltı kömür madenciliğinde uygulanan üretim yöntemleri. 2. Yeraltı kömür madenciliğinde uygulanan üretim yöntemleri. 3. Yeraltı kömür madenciliğinde uygulanan üretim yöntemleri. 4. Kaya kütlesi özellikleri. 5. Q sınıflama sistemi.

20 6. RMR sınıflama sistemi. 7. MRMR sınıflama sistemi. 8. Empirik tasarım yöntemleri. 9. Analitik tasarım yöntemleri. 10. Nümerik tasarım yöntemleri. 11. Tasarım yöntemleri mukayesesi. 12. Tasarım uygulamaları. 13. Tasarım uygulamaları. 14. Tasarım uygulamaları. Ev ödevi, Sınav, Seminer: Ders sırasında öğrencilerden kurugulanmış yeraltı kömür madenindeki ana açıklıklar için tasarım yapmaları istenmektedir. Laboratuvar Çalışması: Kaya kütle sınıflama sistemlerinde kullanılan kaya malzemesi özelliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvar deneyleri yapılmaktadır. MM520 Kaya mekaniğinde stereografik projeksiyon yöntemleri Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM520 Kaya mekaniğinde stereografik projeksiyon yöntemleri 3 Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Adem Öcal Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Stereografik projeksiyon yöntemleri, temel işlemleri ve bunların kaya mekaniğinde kullanımı. Dersin Amacı: Üç boyutlu olguların (süreksizlik düzlemi, kuvvet gibi) iki boyutta ifade edilebilmesini sağlayan yöntemlerden stereografik projeksiyonun dayandığı ilkeler ve temel işlemlerin aktarılması; bu bilgilerle, kinematik analiz, sondaj verisi analizi ve katı blok analizi yapılmasının öğretilmesidir.

21 Ön Koşullar: Ders Kitabı: Priest, S. D., Hemispherical Projection Methods in Rock Mechanics, p. 122, George Allen & Unwin, Başvuru Kaynakları: Ders Notları. Ders Müfredatı 1. Stereografik projeksiyonun tanımı, kullanım alanları 2. Stereografik projeksiyonun temel ilkeleri 3. Ekvatoral ve kutupsal projeksiyon 4. Eşit açı ve eşit alan projeksiyonu 5. Stereografik projeksiyonla yapılan temel işlemler 6. Bir ışının projeksiyonu, bir düzlemin projeksiyonu 7. Bir düzlemdeki ışınlar, kesişen düzlemler 8. Sondaj verisi analizi 9. Süreksizilik verilerinin istatistiksel analizi 10. Kuvvet analizi 11. Eğik yarıküre projeksiyonu 12. Kinematik analiz 13. Genel yükleme durumu altında katı blokların davranışı 14. Katı blokların duraylılık analizi Ev ödevi, Sınav, Seminer: Stereografik projeksiyonun temel ugulamalarına ilişkin ödevler. Arasinav ve final. Laboratuvar Çalışması:

22 MM521 İleri kaya şev stabilitesi Ders Kodu Ders adı (Kredisi) MM521 İleri kaya şev stabilitesi 3 Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Adem Öcal Dersin Türü: Yüksek Lisans dersi Ders Tanımı: Kaya kütlesi içerisinde oluşturulmuş şevlerin yenilme mekanizmaları ve ayrıntılı stabilite analizleri. Dersin Amacı: Kaya kütlesi içerisinde oluşturulmuş şevlerin yenilmesini etkileyen faktörleri, yenilme mekanizmalarını ve sismik ivme, su basıncı ve dış yük gibi etkenleri de içeren ayrıntılı denge sınırı stabilite analizlerini öğretmek. Ön Koşullar: Ders Kitabı: Başvuru Kaynakları: Hook, E. ve J. W. Bray, Kaya Şev Stabilitesi, Çevirenler: Paşamehmetoğlu A. G., Özgenoğlu, A. ve C. Karpuz, TMMOB Maden Muhendisleri Odası Yayını, p. 358, Ders Müfredatı 1. Giriş, tanımlar ve kaya şev stabilitesinin önemi 2. Yenilmeye neden olan faktörlerin detaylı incelenmesi 3. Kayma olayının Mekaniği, güvenlik katsayısı 4. Kayanın Makaslama Dayanımı 5. Temel şev yenilme mekanizmaları 6. Kinematik analiz 7. Düzlemsel kayma analizi 8. Kama türü yenilme analizi 9. Devrilme türü yenilmeler 10. Kaya düşmeleri ve akmaları

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Temel Kavramlar Maden Yatağının bulunduğu sahanın jeolojik değerlendirilmesi Doğal Malzemelerin Mühendislik Özellikleri, Giriş:

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3013 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Orjinal Adı: KİMYASAL METALURJİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PLANI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT 175

Detaylı

GENEL JEOLOJİ I. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GENEL JEOLOJİ I.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GENEL JEOLOJİ I http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Adı: Dersin Adı: KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU Dersin Düzeyi: Dersin Öğretim Üyesi/Üyeleri: İngilizce

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Adı: Dersin Adı: KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU Dersin Düzeyi: Dersin Öğretim Üyesi/Üyeleri: İngilizce DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU 201-2016 ÖĞRETİM YILI- BAHAR YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU Dersin

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 2016-2017 Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 03-12-16 rtesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I () 10-12-16 07-12-16 06-12-16 rtesi Çarşamba Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 424*307 DERSİN ADI ISI AKTARIMI YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI 424*204 Akışkanlar Mekaniği dersini almış olmak KREDİSİ 3 Teori 3

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4037 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: AMORF MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEŞ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 2014-2015 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ n aat M çin Jeol Prof İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ (3+0+5) Prof. Dr. O SİVRİKAYA 2014-2015 Osm S VR KAYA YA eoloji Ders tlar

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEġ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 1107

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 1107 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEKNİK İNGİLİZCE I Dersin Orjinal Adı: TEKNİK İNGİLİZCE I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: JEO 1107

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI

ÖĞRENCI SINAV VE DİĞER FAALIYETLERININ YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA KATKISI Ders Tanıtım Formu BÖLÜM Kimya Mühendisliği DERS KODU 4240204 DERSİN ADI Akışkanlar Mekaniği YARIYILI Güz Bahar DİLİ Türkçe İngilizce ÖN ŞARTI - KREDİSİ 4 Teori 2 Uygulama 2 Lab. TİPİ 1 Zorunlu Seçime

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar Çalışması. Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ders Dili 4270202 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi IV 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Bu dersin amacı lineer cebirin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4822

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4822 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KALİTE KONTROL Dersin Orjinal Adı: KALİTE KONTROL Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 8 Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4026

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4026 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: FIRINLAR VE REFRAKTERLER Dersin Orjinal Adı: FIRINLAR VE REFRAKTERLER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 20122013GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2404

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2404 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: İSTATİSTİK II Dersin Orjinal Adı: İSTATİSTİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 404 Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:5 449 FİZ7 Fizik 84 5, 7 YBD İngilizce I 5, 58 KİM7 Genel Kimya 845

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TESİS TASARIMI VE MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Dersin Orjinal Adı: TESİS TASARIMI VE MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans,

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR JEOFİZİK NEDİR? Fiziğin Temel İlkelerinden Yararlanılarak su küre ve atmosferi de içerecek biçimde Dünya, ayrıca ay ve diğer gezegenlerin araştırılması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: Pattern Recognition

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: Pattern Recognition Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Örüntü Tanıma Dersin Orjinal Adı: Pattern Recognition Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu: CSE

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: MAD 601Cevher Hazırlamada Simülasyon

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM)

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI DERS PLANI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL TDB 103 Türk Dili I 2 0 0 2 TDB104 Türk Dili II 2 0 0 2 AİT 101 Atatürk İlke. ve İnk.Tar.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FORMU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FORMU EK-2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FORMU Bölüm Çevre Mühendisliği Yıl/yarıyıl 1 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MME 5004 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Adı: Metallerin Plastik Deformasyon Özellikleri Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yüksek Lisans Dersin Kodu: MME 00 Dersin Öğretim

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ I M C E T 2 0 1 3 Birinci Duyuru 16-19 Nisan 2013 ANTALYA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRENİN AMACI TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından,

Detaylı