1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör"

Transkript

1 1 Açık maden işletmeleri Ekskavatör - İşletme yöntemleri, - iş güvenliği - işçi sağlığı

2 Madenci sembolü

3 Maden işletmeleri Maden işletmeleri, 1. Açık veya yer üstü işletmeleri ile 2. Kapalı veya yer altı işletmeleri olarak ikiye ayrılır. 1. Açık maden işletmeleri ve önemli bazı tanımlar Genel eğim (şev) veya yüzey eğim açısı (60º ye kadar), toprak kayması bakımından çok önemlidir ve kayaca ve iş makinasına göre değişir. Basamak genişliği (kademe, 15 m ye kadar) ve Basamak yüksekliği (alın, yakl. 3 m) da ona göre seçilir. İş güvenliği açısından açık işletmelerde,

4 -Toprak kayması yanında -Su basması, -Patlatma işlemleri, -Gürültü, - Toz ve -Titreşim en önemli risklerdir. Fenni (teknik) nezaretçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisini veya Mden Yük. Müh. denir. Fenni nezaretçinin denetiminde görev yapan ve Maden Kanununun 82 nci maddesine göre görevlendirilen kimse de daimi nezaretçi dir. Gerekli bilgi ve deneyime sahip, en az ilkokul mezunu madenci.

5 Açık işletmenin tanımı (kireçtaşı ocağı)

6 Ergani-Maden, Elazığ Bakır İşletmesi bir patlatma sırasında

7 Bingham bakır işletmesi, ABD

8 Açık işletmeler, a) Sert kayaç (örneğin, cevher) ve b) Gevşek veya yumuşak kayaç (örneğin, kil, kum ve kömür) işletmeleri olarak 2 ye ayrılır. Bunların 1. sinde delme ve patlatma işlemleri ile çalışılırken (kesintili üretim), yumuşak kayaçta delme ve patlatmaya gereksinim duyulmaz (kesintisiz / selektif üretim). Bugünkü açık işletme kapasiteleri t/d ye varabilmektedir. Bir işletmenin açık mı, yoksa kapalı mı olacağı mineral hammaddeyi kapatan örtü tabakası (dekapaj) ile değerli hammadde oranına bağlıdır. Bu oran oldukça değişkendir, örneğin, kömürde bu oran 3 civarında iken cevherlerde (metal minerallerinde) 5 ten büyük olabilmektedir.

9 SERT KAYAÇ açık maden işletmelerinde çeşitli iş makinaları

10 Bir açık maden işletmesinde ekskavatör (yumuşak kayaç)

11 Bir ekskavatörün boyutları

12 Ekskavatör daha yakından

13 Taşıma bandı

14 Uzak mesafe taşıma bandı

15 Dökme bandı

16 Yığma bandı/vinci

17 Steiermark açık işletmesi/avusturya (örtü tabakası yığınları)

18 Kok kömürü üretimi

19 Açık işletme teknikleri

20 Bir açık elmas işletmesinden kapalıya geçiş

21 Açık maden işletmelerinde güvenli çalışmalar Açık (yerüstü) maden işletmelerinde ve işyerlerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen toprak kayması veya çökmesi riski dikkate alınarak planlanacaktır. Kazı yüzeyleri, şevlerin eğimi ve yüksekliği kayacın yapısına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olacaktır. Kademeler ve nakliyat yolları kullanılan araçlara uygun sağlamlıkta, araçlar için güvenli ve bakımlı olacak. Her çalışma öncesinde, çalışma yerleri ve taşıma yollarının daha üst seviyelerdeki şev ve kazı yüzeylerinde toprak, parça, kaya/blok ve kitle düşmelerine karşı gerekli kontroller yapılacaktır. Düz ve eğimli yüzeylerdeki çalışmalar zeminin dengesini bozmayacak şekilde yapılacaktır. Elle kazı ve yükleme yapılan açık işletmelerde kademe yüksekliği 3 metreyi, şev eğimi sağlam arazide 60 dereceyi geçmemeli.

22 Eğimler çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortularında, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez. Makina çalıştırılan kademelerin yüksekliği 360. madde hükmüne tabi olmaksızın, kullanılan kazıcı ve doldurucu makinelerin boyuna göre artırılabilir. Aslında makine donatımı yapılacak işe göre seçilir, iş makinaya göre ayarlanmamalı. Bazı Uyarılar: - Hiçbir makine durdurulmadan onarılmamalı - Gerektiğinde bantları durdurmak için acil düğmesi ve korumalıklar takılmalı - Tüm saha iyi işaretlenmeli ve - Yetkililerden başka hiçbir kimse izinsiz sahaya alınmamalıdır. - Çalışmalar sırasında emniyet kemeri, baret ve benzeri kişisel donanım kullanılmalı.

23 Kutup bölgesi maden işletmesi

24 Bir radyo istasyonu vericisi haberleşmede çok yararlı olur

25 İş güvenliği İş kazalarının önemli nedenleri Bir iş kazasının meydana gelmesinde sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ve teknik nedenler vardır. Çalışan kişi, çalıştığı işyeri ortamı ve çevresi, kullandığı malzeme, makine ve donatımla yakın ilişki içindedir. Bu etkileşim içinde iş kazasının meydana gelmesinde birçok etken rol oynar. Bu faktörleri şöyle özetlenebilir: 1. Malzeme (Kullanılan madde) a) Malzemenin kimyasal ve fiziksel özellikleri, b) Üretim sistemine uygun malzeme seçilmesi 2. Makina ve donatım a) Malzeme yorgunluğu, b) Yeterli koruyucu önlemlerin alınmaması, c) İşe uygun makine kullanılmaması veya makinelerin yanlış kullanılması.

26 devam 3. Çevre a) Sıcaklık, nem, aydınlanma, toz, gürültü ve titreşim gibi fiziksel etkiler b) Mekanik etkiler c) Sağlık kpşulları 4. İnsan a) Eğitim ve bilgi eksikliği b) Dalgınlık, dikkatsizlik c) İlgisizlik, düzensizlik, işini sevmemesi d) Bedenin iş uyumsuzluğu e) Eksik veya yanlış beslenme

27 En yaygın meslek hastalıkları Meslek hastalıklar, bir işte çalışırken yakalanılan hastalık demektir. Bunlar iş koluna göre değişir. Madencilikte en çok toz nedeniyle ortaya çıkan meslek hastalıklarına rastlanır ve şöyle sıralanabilirler: Antrakozis, kömür tozlarının neden olduğu bir akciğer hastalığıdır. Genel olarak kömür madenlerinde uzun süre çalışanlarda görülür. Şehirlilerde de var. Asbestozis, lifli silikat asbestin toz liflerinin solunum yolu ile biriktiği akciğerlerde meydana getirdiği tahribattır. Asbest sanayii çalışanlarında görülür. Ankilostomyazis, vücuda deriden giren çengelli kurtçuk parazitlerinin neden olduğu bir bağırsak hastalığıdır. Nistagmus, gözdeki uyum bozukluğudur. Silikozis, madencilikte en çok rastlanır. Tozun akciğerlerde yarattığı sertleşme ile oluşur. Toz kesilse dahi, hastalık ilerliyebilir.

28 Yanlış karar ölüm getirebilir!

29 İş güvenliği için atılacak adımlar

30 İş güvenliğini yasa ve yönetmeliklerle somutlaştırma

31 Sağlam yere basıp tutunmak güvenlidir

32 Anca yüksek gerilim hattında böyle çalışmak tehlikelidir!

33 Daha tehlikeli çalışma şekli!

34 Güvensiz çalışma ortamı!

35 Profesyonel olmıyan çalışma şekli!

36 Bazı istatistikler

37 Çalışanların genel durumu Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) rakamlarına göre dünyada her yıl yaklaşık insan, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yaklaşık 270 milyon iş kazası gerçekleşiyor, 160 milyon insan meslek hastalığına yakalanıyor. Türkiye deki durum bundan pek farklı değil: Sigortalı her işçinin iş kazası sebebiyle ölüm riski ortalama 0.5 tir (Avrupa da 0.1). Yani Türkiye de iş kazası nedeniyle ölüm oranı Avrupa nın tam 5 katı kadardır verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri arasında 1. sıradadır ve çalışan başına ölümlü iş kazası oranı 20,6 dır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye de 2009 yılında iş kazası ve 429 meslek hastalığı vakası meydana geldi. Bu vakıalarda (2011: 1.454) kişi hayatını kaybederken, kişi sürekli iş göremez duruma düşmüştür. Bu iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti 38 milyar TL dir (2011 de 52 milyar TL). Türkiye de toplam çalışan sayısı 25,9 milyon kişi (2013), bunun yaklaşık 9 milyonu kayıtdışıdır.

1 Kapalı maden işletmeleri Yeraltı madencileri: Ekmeğini taştan çıkaranlar

1 Kapalı maden işletmeleri Yeraltı madencileri: Ekmeğini taştan çıkaranlar 1 Kapalı maden işletmeleri Yeraltı madencileri: Ekmeğini taştan çıkaranlar Konu başlıkları - Kapalı maden işletmesi tanımı ve yapısı - İşletme yöntemleri - Delme ve patlatma işleri - Yükleme ve taşıma

Detaylı

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ

MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ Tanımlar Mineral: Doğada çeşitli elementlerin birleşerek meydana getirdiği, belirli kimyasal ve fiziksel yapıya sahip bileşiklerdir. Mineral Birikimi:

Detaylı

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

YÖNETMELİK. a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XV

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XV 1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri 2) İşyerinin her kademesinde görev

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Abdullah YILMAZ C SınıE İş Güvenliği Uzmanı 0532 540 05 94 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İşyerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Occupational Accidents and Emergency Medicine

Occupational Accidents and Emergency Medicine Review Derleme THE JOURNAL OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE 227 Occupational Accidents and Emergency Medicine Acil Tıp ve İş Kazaları Ünal Karakurt 1, Salim Satar 1, Ayşegül Bilen 2, Ayça Açıkalın 1, Müge

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı