Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler"

Transkript

1 Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı : ( kortikosteroid, antiasit, furasemid, vit D, kemoterapotik, salisilat, kolşisin, tiramterin, indanavir, asetozolamid, sulfanamid ) İnfeksiyon öyküsü Aktivite Sistemik hastalık ( Hiperparatiroidizm, renal tubuler asidoz, gut, Crohn hastalığı, ve sarkoidoz ) Operasyon öyküsü ( barsak rezeksiyonu Hiperoksaluri yada hipositratüri sebebidir ) Ailede taş öyküsü ( renal tubuler asidoz veya absorptif hiperkalsiüri düşünülür. ) Bütün hastalarda : aşağıdaki tetkikler yapılmalıdır Tam idrar tetkiki ( sabah ilk idrar örneği alınmalıdır. ) ( ph, lökosit, eritrosit, kristal ) İdrar kültürü Tam kan sayımı ( Hb, Htc, Lökosit, platelet) Serumda : Kalsiyum : İyonize kalsiyum kan gazı cihazında ( yoğun bakımda) veya albümin ile beraber düzeltilmiş kalsiyum hesaplanmalı ( ek-1) CO 2 ( HCO3 ) kan gazı cihazında BUN, kreatinin, ürik asit, Na, K, klor, fosfor ( serum ve idrarda tespit edilen paremetrelerin normal referans aralıkları: ek-2 ) İVP (Taş lokalizasyonu ve nüks açısından anatomik yapı belirlenir) Elimizde taş varsa taş analizi ( MTA taş analiz dilekçesi / ek-3 ) Elde taş yok ise sistin taraması (özellikle çocuk hastalarda ) / (ek-1)

2 İlk hastalık Risk yok Basit değerlendirme Tanısal değerlendirme şeması Hastahaneye ilk geliş Risk var Nüks hastalık Detaylı değerlendirme Risk faktörleri Bilateral böbrek taşları Nüks böbrek taşları Aile öyküsü pozitifliği Çocuk hasta Tek böbrek Gut, sarkoidoz gibi hastalıklar Barsak hastalığı veya cerrahisi İskelet hastalıkları ( osteoporoz vs.) Primer hasta fakat riskli meslek İnfeksiyon taşları İmmün yetmezliği olanlar Tedaviye dirençli taşı olanlar Basit metabolik değerlendirme : 1- Serum Ca, ürik asit Na, K, CO 2, fosfor, BUN, kreatinin, klor 2- İki random 24 satlik idrarda: volüm, kreatinin, Ca, oksalat, sitrat, Na, ürat ( 24 saatlik idrar toplama şekilleri / ek-1) Detaylı metabolik değerlendirme : 1- İki random 24 saatlik idrarda: volüm, kreatinin, Ca, oksalat, sitrat, Na, K, Mg, BUN, fosfor, ürat 2- Random 24 saatlik idrar ölçümünde kalsiyum, oksalat, ürik asit veya sodyum yüksek bulunursa yüksek olan parametre ile ilgili bir hafta fakir diyet sonrası tekrar 24 saatlik idrarda: volüm, kreatinin, BUN, Ca, oksalat, sitrat, Na, K, Mg, fosfor, ürat bakılır. ( diyet düzenlemeleri ek ) 3- Serum iyonize kalsiyum veya düzeltilmiş kalsiyum miktarı yüksek, posfor düşük ise PTH bakılır. 4- Hiperkalsiüri varlığında hiperkalsiüri tipini saptamak için kalsiyum yükleme testi yapılır ( ek-1) 5- Aile taş öyküsü, hipositratüri ve/veya hiperkalsiüri varlığında : idrar ph > 5,5, HCO3/CO2, K, CI ve kan ph normal ise inkomplet Renal Tübuler Asidoz varlığını aramak için asit yükleme testi yapılır. ( ek-1) - serum ve idrarda tespit edilen paremetrelerin normal referans aralıkları ( ek-2 )

3 - metabolik tanı şeması (ek-2) Ek-1 Düzeltilmiş Kalsiyum hesaplanması: ( 4 - serum albümin) x 0,8 + serum kalsiyum 24 saatlik idrar toplama yöntemleri 1. Seçenek: 24 saatlik idrar örneği normal kaba toplanması 2. Seçenek: 16 saat ve 8 saatlik idrar örnekleri iki ayrı kaba toplanır. -1. Örnek saatleri arasında 20 ml 6 mmol HCI içeren şişede toplanır. ( A kabı ) -2. Örnek saatleri arasında 10 ml, 0,3mmol sodyum azid içeren şişede toplanır. ( B kabı ) - İdrar örnekleri taşın uzaklaştırılmasından veya obstrüksiyonun giderilmesinden en az 4 hafta sonra toplanmalıdır. - Enfeksiyon veya hematüri varlığında toplanmamalıdır. - A ve B kapları TESAV kantininde bulunmaktadır. Biriktirme şekilleri ve kapların temini merkez laboratuvar tarafından organize edilmektedir. Asit yükleme testi ( ph, 5,4 veya daha düşükse, Renal Tubuler Asidoz yoktur.) 08.00: kahvaltı + amonyum klorür tabletleri (0,1 gr/kg):150ml su 09.00: idrar toplanması ve ph ölçümü, 150 ml su içilmesi 10.00: idrar toplanması ve ph ölçümü, 150 ml su içilmesi 11.00: idrar toplanması ve ph ölçümü, 150 ml su içilmesi 12.00: idrar toplanması ve ph ölçümü, 150 ml su içilmesi 13.00: idrar toplanması ve ph ölçümü, öğle yemeği Komplet RTA İnkomplet RTA Kan ph : düşük HCO 3 : düşük K : düşük Cl : yüksek İdrar ph: >5,5 Kan ph : normal HCO 3 : normal K : normal Cl : normal İdrar ph: >5,5 Asit yükleme testi Kan ph : düşük HCO 3 : düşük İdrar ph: >5,5

4 Kalsiyum yükleme testi Bir hafta kalsiyumdan fakir diyet, bir gecelik açlık ( kalsiyumdan fakir diyet/ ek-7) açlık idrar Ca/Cr oranı de 1 gr oral kalsiyum yüklemesi (45 cc Ca-glukonat ampül kırılarak içilecek) saatlik idrarda Ca/Cr oranı saatlik idrarda Ca/ Cr oranı Hiperkalsiüri Açlık Ca/Cr Renal kaçak >0,11 Absorptif <0,11 Rezorpti f >0,11 Ca yükleme Ca/Cr >0,22 >0,22 >0,22 Serum Ca normal normal artmış PTH değişebilir normal artmış Absorptif Hiperkalsiüri Tip I Tip II Tip III Kalsiyumdan kısıtlı diyette İdrar kalsiyumu Değişmez azalır Değişmez Serum fosfor Normal Normal Azalır Sistin tarama testi / Sodyum nitroprussit testi : 1) Beş damla idrar örneği üzerine bir damla % 10 luk sodyum siyanid konulur. 2) Bir dakika bekledikten sonra bir damla % 1 lik sodyum nitropurissiyat ilave edilir. 3) İdrarda sülfürlü aminoasit itrahı arttığında siklamen rengi oluşur. Daha sonra sülfürlü aminoasitin tipini saptamak için Merkez Biyokimya Laboratuvarında özel kağıt kromotografisi yapılır.

5 EK-2 Normal referans aralıkları Serum: BUN: 6-20mg/dl Cr:0,5-1,2 mg / dl iyonize Ca: 0,8-2,6 mmol/lt Düzeltilmiş Ca:8,6-10,2 mg/dl Na: mEq/lt K: 3,3-5,1 meq/lt CI: meq/lt P: 2,7-4,5mg/dl Albümin: 3,4-4,8 gr/dl Hb: BK: Plt: Htc:35-52 Ürik asit: 2,4-7mg/dl CO2 / HCO3: mmol/lt PTH : pg/ml 24 saatlik idrarda: Cr: mg/dl Ca: mg/gün Na: mEq/dl K: meq/gün CI: meq/gün P : <1 gr/gün Mg: 6-10 meq/gün Ürik asit: mg/gün Sitrat: 320 mg/gün Oksalat: meq/gün Sistin: < 20 mg/gün

6 Metabolik Tanı Şeması Ürik asit taşı Sistin taşı Kalsiyum taşları Sitrüvit taşı Normokalsiüri Hiperkalsiüri Hiperoksalüri hipositratüri Renal Kaçak Rezorptif hiperürikozüri Absorptif Tip I Tip II Tip III

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir

Detaylı

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ

GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI. ph ve [H + ] İlişkisi 01.02.2012 ASİT DENGESİ PLAZMA ASİDİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ GİRİŞ ASİT BAZ BOZUKLUKLARI Dr. Şükrü GÜRBÜZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL TIP A.D. Yaşamsal denge spesifik asit baz aralığında iş gören protein fonksiyonlarına bağlıdır. Hayatı tehdit eden bir çok

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU GUT TA GÜNCEL BİLGİLER Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU Gut Tüm dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu ABD

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR ASİT-BAZ DENGESİ Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR HAYAT; ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL, H + İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR.. H.L.MENCKEN İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler Gebelikte Yapılan Testler 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler 1. Ultrasonografi: Ultrasonda düzgün gebelik kesesi içinde kalp atımı olan embriyo ile embriyoyu

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3

27.09.2012. Plazma H konsantrasyonu Endojen üretim Atılım hızı Vücudun tamponlama kapasitesi. Tamponlama sistemi Hemoglobin Fosfat Proteinler HCO3 Plan Asit Baz Bozuklukları Asidite ölçümü Asit üretim-atılım fizyolojisi Asit-baz bozukluklarına yaklaşım 18.09.12 Dr. Günay Yıldız A.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. * klinik özellikler * anyon gap Asit

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Asit-baz dengesi, vücut sıvılarında hidrojen iyonu (H + ) konsantrasyonunun dengesidir. Vücut sıvılarında çok az miktarda H + iyonu bulunmasına rağmen;konsantrasyonundaki

Detaylı

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ ASİT BAZ DENGESİ Prof. Dr. Lütfi Telci AMAÇ Asitbaz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Asidoz ve alkalozu tanımlayabilmeli, 2. Solunumsal ve metabolik asitbaz

Detaylı

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E KOAGÜLASYO TESTLERĐ Đ REFERA S ARALIKLARI I Đ DĐREKT BELĐRLE MESĐ DE BHATTACHARYA VE HOFFMA

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı