GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI"

Transkript

1 GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI 2008 Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması Türkiye Birinciliği

2 Okulumuz 01 Nisan 2008 tarihinde, Ankara İli Ortaöğretim Kurumları Arası THM Koro Yarışmasında, 2007 Türkiye Birincisi olan okulu da eleyerek Ankara birincisi olmuş; böylece 05 Mayıs 2008 tarihinde Sivas İlinde gerçekleştirilen THM Koro Yarışması Türkiye Finaline Ankara ilini temsilen katılmaya hak kazanmıştı. Okulumuz Türk Halk Müziği korosunun tarihinde kazandığı Ankara Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması,Türkiye Şampiyonasında asıl meyvesini verdi. Türkiye nin dört bir köşesinden katılan 17 güzide okul arasında oldukça çekişmeli, bir o kadar da birleştirici, bir yarışma gerçekleştirilmiş; gece 01:30 civarında açıklanan sonuca göre, okulumuz Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Türkiye Birinciliğini kazanmıştır. Bununla birlikte yarışma sonunda Okulumuz Müzik Öğretmeni Özlem Ozan Yılmaz'a Koro Şefi Özel ödülü layık görülürken, Solo olarak yarışan 11TMA sınıfı öğrencimiz Gökhan Saraç da Türkiye 4.lüğünü elde etti. Türkiye birinciliğini kazanan koromuzun şefi müzik öğretmenimiz Özlem Sultan OZAN YILMAZ ve korodaki öğrencilerimiz ile yarışmaya nezaret eden başta Müdür Yardımcısı Bekir Bedir olmak üzere, rehberlik öğretmenlerimiz Mehmet İŞGÜZAR ve Halime AYDIN; İngilizce öğretmenlerimiz Ayşe YILDIRIM ve Songül AKYÜZ ile fotoğraf ve kamera çekiminden sorumlu resim öğretmenimiz Adem ALBAYRAK, tüm okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmış, katılımcılarımıza madalyaları törenle takdim edilmiştir. Sincan II. Web Tasarım Yarışmasında 3. Olduk Sincan İlçesi Okullar arası Okul Web tasarım yarışması düzenledi.yarışmanın amacı; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımıza sağlanan internet erişim imkânlarının aktif kullanımının sağlanması, her okulun web sitesine sahip olmasının teşviki ve var olan sitelerin geliştirilmesinin sağlanması, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, başarılı çalışmaların paylaşımı, öğretmen ve öğrencilerimizin okul web siteleri, konusunda etkin eleştirel ve üst düzey düşünme becerileri ile eğitim etkinlikleri düzenleyerek iletişimin sağlanması, bu alanda özellikle istekli ve gayretli olan öğretmenlerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktı. Bu amaçla Sincan İlçesinde bulunan 11 İlköğretim Okulu ve 9 Lisemiz yarışmaya katıldı. 29 Nisan 2008 Salı günü,yarışmaya katılan okul web sitelerini değerlendirmek üzere yarışma jürisi, A.Andiçen Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Laboratuarında toplandı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI KATEGORĠSĠ ORTAÖĞRETĠM OKULLARI KATEGORĠSĠ Derece OKULUN ADI Puan Derece OKULUN ADI Puan Birinci Sincan Koç Ġ.Ö.O Birinci Ahmet Andiçen T.M.L İkinci Osman Ünyazıcı Ġ.Ö.O İkinci Sincan ĠMKB T.M.L 87.20

3 Üçüncü Sincan İ.Ö.O Üçüncü Süleyman Demirel And.Lisesi LYS SONUÇLARI SIRA NO ADI SOYADI PROGRAM ADI 1 BATUHAN SANDAL 2 KORAY YAĞCI 3 SULTAN UZUN 4 BURAK DAĞLI 5 ELĠF SÜZER 6 BUġRA DEMĠR 7 ONUR SERĠN 8 SENA ġevġk 9 OYA AġUT ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Hukuk Fakültesi ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/DiĢ Hekimliği Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġlahiyat Fakültesi/Ġlahiyat ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Gazetecilik ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik 10 EMĠNE GÜLNUR ÖZÇĠÇEK Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) 11 GAMZE KAYMAZ 12 EMRE ERTAġ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemĢirelik ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri

4 13 SAĠT SOYALP 14 MURADĠYE ELÇĠ 15 ALPERHAN YETMEZ 16 YUNUS SARITAġ 17 ÖZGE AYDIN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Ġktisat ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Ġktisat ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (ĠÖ) BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (%25 18 SELĠN TABURDAĞITAN Burslu) 19 RÜYA ĠNANIR 20 TOLGA ATEġ 21 MERT GÜRCAN 22 HAZAL BÜLBÜL BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme (Tam Burslu) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Mühendislik Fakültesi/Elektrik- Elektronik Mühendisliği BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Uygulamalı Yabancı Diller 23 EMĠNE CEYDA ÇINAR Y.O./Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 24 HASAN MERĠÇ MEZGĠT (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret 25 AHMET CAN SERT 26 CĠHAN YAYLALI CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ) ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (Ġngilizce) (Tam Burslu)

5 27 OĞUZHAN SÜTÇÜ 28 HAZAL EZGĠ PEKTAġ 29 ATĠYE BÜTÜN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 30 ĠBRAHĠM ETEM KAYA (KAYSERĠ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ) 31 GÜLBEYAZ ARIKAN 32 YEġĠM TAN 33 ERHAN ALÇĠÇEK 34 OĞUZHAN KINACI 35 MELTEM BOZ 36 ESRA NUR ÖZCAN 37 EBRU ÖZKAYA 38 FEYZA KANTAġ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Tıp Fakültesi ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Tıp Fakültesi FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği (ĠÖ) GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 39 SELĠM BURAK AYDIN (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat 40 ÖMER FARUK ERGÜN GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler

6 Fakültesi/Kamu Yönetimi 41 GÖZDE NAZ GERGER 42 ESMA KÖROĞLU GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Maliye GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler 43 MUHAMMED EMĠN ESER GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 44 ÜMMÜHAN ZEYNEP KOÇ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği 45 SĠNEM KANDEĞER 46 ELĠF HAYAL DALER GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ) GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Teknoloji 47 OLÇUM ARDA TÜRK Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 48 MERVE GEMĠCĠ 49 VURAL BAġTUĞ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Tıp Fakültesi (Ġngilizce) GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik 50 ÖMER FARUK ELÇĠM Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (ĠÖ) 51 UĞUR KARA 52 GAMZE KARA 53 SÜMEYYA SADE GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)/Askeri Tıp Fakültesi GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)/HemĢirelik Yüksekokulu GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)/HemĢirelik Yüksekokulu

7 54 CEREN ÇĠMEN 55 BURAK HAMATOĞLU 56 FURKAN ġahġn HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/DiĢ Hekimliği Fakültesi HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Ġstatistik HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 57 ÖMER ATAKAN SOĞUR HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Kastamonu Tıp Fakültesi 58 ĠREM KARAKAYA 59 ÇĠĞDEM KANDEĞER 60 ONURCAN SĠNAN 61 GÖKHAN ÇELĠK 62 ELĠF SARI 63 MERYEM GÜMÜġSOY HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Kastamonu Tıp Fakültesi HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (Ġngilizce) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp 64 AHMET MUHAMMED ÇOTUROĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği 65 TALHA DEDE ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uçak ve Uzay 66 AHMET SALĠH YILMAZ Bilimleri Fakültesi/Uzay Mühendisliği (Ġngilizce) 67 ĠBRAHĠM GEYLANĠ SUBAġI ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi (ĠÖ)

8 68 ORKUN ÇERÇEL 69 ESENGÜL AKKUġ 70 HALE ÖZDEMĠR 71 BATTAL EKEN 72 MERTAY TAġ 73 HASAN CAN GÜVEN 74 BURAK ÇETĠN 75 ÇAĞATAY DÖLEN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ġngilizce) ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ ABANT (BOLU)/Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh. Yüksekokulu /Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Tıp Fakültesi KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği 76 TUĞÇE HARĠKA SAY KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ/Tıp Fakültesi 77 MURAT TAġLI 78 KADĠR KONUKCU 79 EMĠNE AVCI 80 ZÜHAL KUġCU KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFYON (AFYONKARAHĠSAR)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFYON (AFYONKARAHĠSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ/Muğla Sağlık Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

9 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 81 YUNUS FURKAN SAYGILI (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 82 MUSTAFA POLAT SEVĠM /Mühendislik Fakültesi/Elektrik- Elektronik Mühendisliği 83 AHMET ÇEVĠK 84 BĠRCE TAġALAN 85 YUNUS SAĞLAM 86 TUBA OTURAN 87 MEHMET ÇAÇAN 88 DENĠZ PERÇĠN 89 MERVE BOZO 90 ÖZGE LÜLE 91 DENĠZ OKKA 92 MERVE AKGÜNLÜ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen- Edebiyat Fakültesi/Matematik ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen- Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

10 (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik 93 HAYRĠYE AġĠNA PAMUK Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 94 ERĠM GÜRER 95 NAGĠHAN AYDEMĠR 96 FATĠH TURAN 97 ALĠ SAYILI ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT)/Makine Müh. (Tam Burslu) SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık 98 ABDULLAH KÜÇÜKPAZARLI Fakültesi/Makine Mühendisliği 99 HALĠL ALÜN 100 CANTÜRK ÖCAL SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 101 MÜCAHĠT BURAK CENKIġ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (ĠÖ) 102 SEVDE AKSOY 103 EMRE ARSLAN 104 GĠZEM KORKMAZ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Veteriner Fakültesi SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Hukuk Fakültesi

11 105 MUHAMMED EMRE ÇAYIR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (%50 Burslu) 106 RIZA YERĠÇER 107 BURAKHAN ÖNAL 108 MERVE MUMCU TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hava UlaĢtırma Fakültesi/Pilotaj YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ/Yalova Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet 109 MEHMET FATĠH YAZAR YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi 110 GÜLÜNAR BECEK 111 OĞUZ ÇETĠNKAYA 112 MEHTAP TARINÇ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Malzeme Mühendisliği (Ġng.) YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemĢirelik 2010 SIRA PUAN ADI SOYADI SINIF ÜNİVERSİTE-BÖLÜM Sema Atasever FA BaĢkent Ü. Tıp Fak. Tam Burslu Demet Mutlu FA Hacettepe Ü. DiĢ Hek Ümit Osman Çevik FA Dumlupınar Ü. Fizyoterapi ve Reh Göksun Güven FA ODTÜ Metalurji ve Malzeme Müh Tilbe Nur Turan FA Hacettepe Ü. Okul Öncesi Öğ Ġbrahim Kocabunar FA MARMARA Ü.MAKĠNE Müh. ĠNG M. Fatih GeniĢoğlu FA Gazi Ü. Bilgisayar Müh Hasan Kılıçarslan FA Dokuz Eylül Ü. Bilgisayar Müh. Ġng.

12 Yavuz Çelik FA Kocaeli Ü. Makine Müh Serpil Öksüz FA Ankara Ü. Gıda M Aslıhan Karaoğlan FA Osman Gazi Ü. Endüstri M. Ġ.Ö Bahar Nur Polat FA Dokuz Eylül Ü. Matematik ing Hasan Ali Zengin FA Ondokuz Mayıs ĠnĢaat M Uğur TaĢ FA Karabük Ü. Bilgisayar Müh Nesim Can Uslu FA Selçuk Ü. ĠnĢaat Müh. Ġ.Ö Feyza Eksin FA Gazi Ü. Fen Bilgisi Öğr Arda Alparslan FA Hacettepe Ü. Fizik Müh Ela Güldür FB Boğaziçi Ü. ĠĢletme Ġsmail Civelek FB ODTÜ Elektrik Elektronik M Umut Can Özağar FB Gazi Ü. Tıp Fak. Ġng Harun Çevik FB ODTÜ Bilgisayar M Alperen Güngör FB Selçuk Ün.Meram Tıp Fak Özge Kesim FB Düzce Ü. Tıp Fak Betül Aydın FB BahçeĢehir Ü. Mimarlık Tam Burslu Gazi Koca FB ĠTÜ. ĠnĢaat Müh Koray Alıç FB Ankara Ü. Elektronik M Samet Akdeniz FB Bilkent Ü. Bilgisayar M Ümit Gürkan Durum FB Ankara Ü. SBF Ġktisat Sabire Begimay Yıldız FB Kırıkkale Ü. Hukuk F. Ġ.Ö Elif Köylücü FB Ankara Ü. SBF ĠĢletme Yusuf Demirbağ FB Kırıkkale Ü. Elektrik Elektronik Müh Yunus A. Mürtezaoğlu FB Kocaeli Ü. Makine Müh Ġsmail F. TaĢdemir FB Erciyes Ü. Elektrik Elektronik M. Ġ.Ö Olgun CoĢkun FB Hacettepe Ü. Maden Müh. Ġng ,642 Melis Boyraz FB Celal Bayar Ü. Tıp fak Kübra Hilal Özlü FC Osman Gazi Ü. Tıp Fak Can Alp Genç FC Selçuk Ü. Meram Tıp F.

13 Derya Kınık FC Celal Bayar Ü. Tıp fak Neslihan Doğru FC Kırıkkale Ü. Tıp Fak Merve Katkat FC Kırıkkale Ü. Tıp Fak BüĢra Özyurt FC Hacettepe Ü. Eczacılık F Gökhan Solmaz FC Gazi Ü. Endüstri M Berkay Ġlhan FC Gazi Ü. Endüstri M. Ġ.Ö Burak aykanat FC K.A.T.Ü. Bilgisayar M Anıl Canatan FC Gazi Ü. Makine M. Ġ.Ö Murat Yelkuvan FC K.A.T.Ü. Elektrik Elektronik M Zuhal Devecioğlu FC Hacettepe Ü. Aktüerya Bilimleri Kübra Arslan FC Gazi Ü. ĠĢletme Muhammed Çelik FC ODTÜ Maden Müh Günay Altıngül FC Kırıkkale Ü. Elektrik Elektronik Müh Muhammed Fatih Ġpek FC K.A.T.Ü. Makine M. Ġ.Ö Muhammed Samur FC Erciyes Ü. Makine Müh Elvan Gülden FC Hacettepe Ü. Fen Bilgisi Öğretmenliği Murat Yeder FC Ankara Ü. Fen Fak.Kimya AyĢe Ergüner FD Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak Seda Erkan FD Cumhuriyet Ü. Tıp Fak Doğacan Yıldırım FD Hacettepe Ü. Elekterik Elektronik M. Ġng Gülnihal AktaĢ FD BaĢkent Ü. Tıp Fak Nurselin AteĢ FD Ġzmir Yüksek T.Enstitüsü Mol.B.ve Gen.ing Zeynep Nur Tamtürk FD Anadolu Ü. Hukuk F Bahar Kaplan FD Ġstanbul Bilgi Ü. Ġç Mimarlık Tam Burslu Merve Bulut FD Marmara Ü. Ġlköğretim Mat. Öğret. Ġ.Ö Merve Dönmezbilek FD Gazi Ü. Matematik Burcu Sancak FD Hacettepe Ü. Aktüerya Bilimleri Mehmet Kamil Zırh FD ODTÜ Maden Müh AyĢe Ulusoy FD Kırıkkale Ü. Endüstri M.

14 Simanur Sarı FD Ankara Ü. Matematik Musa Safa Balcı FD Erciyes Ü. Elektrik Elektronik M. Ġ.Ö Yasin Efe FD Gazi Ü. Metalurji ve Malzeme M Uğurcan KasmıĢ FD Erciyes Ü. Bilgisayar M. Ġ.Ö Rıdvan Çelik FD Abant Ġzzet Baysal Ü. Makine M Ahmet Uz FD Kırıkkale Ü. Endüstri M. Ġ.Ö Özcan Sezer FD Hitit Ü. HemĢirelik Serkan Bolat FD Erciyes Ü. Makine Müh. Ġ.Ö Alican KurĢun FD Süleyman D. Ü. Çevre M Sıdıka Hanım AkbaĢ TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Buse Tepe TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Elifnur AnkaĢman TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Ömer Sert TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Srkan Acer TMA Dokuz Eylül Ü. Hukuk M. Özden Özçelik TMA Anadolu Ü. Hukuk F Halime Özçelik TMA Anadolu Ü.Hukuk Fak Aybetül TopaktaĢ TMA Uludağ Ü. Hukuk Onur Yavuz TMA Selçuk Üniversitesi Hukuk Fak. Ġ.Ö IĢılay Ceyda Kaya TMA Marmara Ü. Siyaset b.ul.arası ing Merve Arslaner TMA Selçuk Ü. Hukuk Ġ.Ö Buket Aras TMA Hacettepe Ü. Ġktisat Ġngilizce Seda Çakmak TMA Gazi Ü. Kamu Yönetimi BüĢra Kılıç TMA Bilkent Ġktisat % 50 Burslu Burak Emre TMA Gazi Ü. Ġktisat F ġerife Duygu Turanlı TMA Çankaya Ü. Uluslar arası Ticaret Tam Burs Gökhan ġahin TMA Gazi Ü. Kamu Yönetimi Ġ.Ö Mehmet Selim Ġleri TMA Bilkent Ü.Uluslararsı Ġ. % %50 Burslu Yunus Güner TMA Selçuk Ü. ĠĢletme Ġ.Ö. BAŞA DÖN

15 2009 o ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM PUANI MERVE BAL H.Ü. FENBİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 312,862 ABDURRAHMAN GÜNGÖR YILDIZ TEKNİK Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 343,053 BÜŞRA TÜRKÖZ GAZİ ÜN. KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 327,850 GÜRHAN CEYLAN KOCAELİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 330,810 TUĞBA DOĞRUÖZ TERCİH YAPMADI 317,925 ASLIHAN METİN ANADOLU ÜN. MİMARLIK 331,671 EZGİ DEMİR YERLEŞEMEDİ 318,756 BÜŞRA ÖZGE BİNİŞ ÇUKUROVA Ü. TIP FAK. 356,932 MUSTAFA CAN TERCİH YAPMADI 317,294 0 MEHTAP KOCABAY GAZİ ÜN. FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 282,989 1 GİZEM KARAGÜLLE ULUDAĞ Ü. VETERİNERLİK FAK. 289,883 2 MERVE ŞİMŞEK TERCİH YAPMADI 307,804 3 ALİ SAİT TAN TM TERCİH YAPMADI 273,274 4 DAMLA DEMİRCİ TM H.Ü. ULUSLAR ARASI İLİŞK. ( İNG.) 327,338 5 HASAN TOPLU ERCİYES Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 313,249 6 BETÜL YEŞİL BİLKENT Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 323,294 7 MELİH KÜRŞAT AYKANAT GAZİ Ü. İNŞAAT MÜH. 328,577 8 ÖZGÜ ASLAN MİMAR SİNAN Ü. MİMARLIK 341,572 9 CAN GÜVEN HACETTEPE Ü. JEOLOJİ MÜH. 286,092 0 AYKUT YAVUZ O.D.T.Ü. KİMYA MÜH. 341,011 1 BÜŞRA NUR ARIKOĞLUTM ANADOLU ÜN. HUKUK FAK. 338,477 2 ERDEM AKKAYA TM AYDIN ADNAN MENDERES Ü. SINIF ÖĞRT. 316,947 3 İZZET EMRE CAN OSMAN GAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. İ.Ö. 323,156 4 HALİT ŞENGEL TERCİH YAPMADI 291,606 5 R. TOLGA ELÇİM SELÇUK Ü. İNŞAAT MÜH. 315,438 6 OZAN DUMAN H.Ü. ELEKTRİK ELEKTRO. MÜH. İNG. 346,834

16 7 FATMA KÜBRA YÜCE YERLEŞEMEDİ 323,717 8 M.CANSU GÜZEL GAZİ Ü. MİMARLIK ŞEH.VE BÖL. PL. 315,273 9 HÜLYA KÖSE ANADOLU Ü. İNŞAAT MÜH. İNG. 331,192 0 İBRAHİM DEMİREL YERLEŞEMEDİ 310,380 1 SİNEM BÜŞRA EREN GAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. İ.Ö. 330,839 2 MURAT YILDIRIM YILMAZ SELÇUK Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 319,143 3 ESRA DİNÇ TM O.D.T.Ü. İKTİSAT 344,238 4 AYHAN IŞIK TERCİH YAPMADI 283,263 5 İPEK BETÜL ALDEMİR TM İSTANBUL Ü. HUKUK FAK. 339,526 6 SALİH ZEKİ ATALI KOCAELİ Ü. ELEKTRONİK VE HAB MÜH. İ.Ö. 326,589 7 YETER MELEK GÜLER GAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 337,793 8 AYBİKE KÜBRA ÖZDEMİR ULUDAĞ Ü. GIDA MÜH. 316,807 9 İREM KARAISILI TERCİH YAPMADI 301,952 0 ALTAY ŞAHİN TM HACETTEPE Ü.İÇ MİMARLIK VE Ç.TAS. 323,013 1 EDA BAKIR ANKARA ÜNV. DİŞ HEKM. FAK. 347,399 2 MAKBULE GÖK GAZİ ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 346,492 3 NURULLAH YUCA HACETTEPE Ü. KASTAMONU TIP FAK. 359,228 4 BÜŞRA GÜL ÖZEREN KATÜ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 328,271 5 YUSUF NAZLIOĞLU TERCİH YAPMADI 307,725 6 MUSTAFA S. KARAŞ.OĞLU KOCAELİ Ü.ELEKTRONİK VE HAB. MÜH. İ.Ö. 326,345 7 AYŞE BETÜL EREN GAZİ Ü. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRT. İ.Ö. 332,884 8 SENEM YERLİTAŞ MUĞLA ÜNİ. HEMŞİRELİK YÜK.OK. (SAY-1) 315,588 9 OSMAN KARA KOCAELİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 310,344 0 ERÇİN BURAK ÖZSOY KOCAELİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 313,848 1 SERHADDİN ŞAMİL ÖZKAN KOCAELİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 315,411 2 ERAN TOKER HACETTEPE Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 349,267 3 ŞEVKET CENAP KİP HACETTEPE Ü. HİDROJEOLEJİ MÜH. 297,075 4 ABDULLAH ULU KATÜ MAKİNA MÜH. 308,231 5 YİĞİT DİKİCİ YERLEŞEMEDİ 306,665

17 6 MELİH ÇIPLAKKILIÇ TERCİH YAPMADI 320,721 7 TALİP GÖRGÜLÜ TERCİH YAPMADI 263,441 8 ZEYNEP YAZI TERCİH YAPMADI 328,516 9 AHMET CAN CENGİZ HACETTEPE Ü. FEN BİLGİSİ ÖĞ. 311,087 0 MERVE EROL KOCAELİ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. 331,897 1 SELÇUK KARCI BİLKENT ÜN. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 330,918 2 ÇAĞRI KARADENİZ YERLEŞEMEDİ 293,399 3 MERVE UYSAL İ.T.Ü. METALURJİ VE MALZEME MÜH. 332,270 4 İBRAHİM GÜVEN GAZİ ÜN. KİMYA 280,776 5 TUBA KURT GATA HEMŞİRELİK 313,757 6 ZEYNEP ÇAĞLAYAN ODTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 367,585 7 HİLAL CANBAZ TOBB. ÜN. MAKİNA MÜH. BURSLU 346,406 8 OSMAN AYRANCI ANKARA ÜNV. ELEKTRONİK MÜH. 335,545 9 SİBEL ÇETİNCE ANKARA ÜNV. TIP FAK. 362,118 0 MELTEM BALABAN ERCİYES ÜNV. İLK.ÖĞR. MAT. ÖĞRET. İ.Ö. 325,755 1 ORHAN KÖSTEKLİ SELÇUK ÜN. SELÇUKLU TIP. FAK. 353,671 2 HÜSEYİN YAĞCI PAMUKKALE ÜNV. TIP FAK. 352,325 3 CANSU TEKE GAZİ Ü. KİMYA MÜH. 315,384 4 İSMAİL ÖCAL TERCİH YAPMADI 284,138 5 ENGİN EMİNOĞLU OSMAN GAZİ Ü. İNŞAAT MÜH. İ.Ö. 312,461 6 ŞEYMA SERİN ANADOLU ÜNV. İNŞAAT MÜH. İNG. 325,410 7 ANIL MAŞACI YERLEŞEMEDİ 276,799 8 FATMA BULUT GAZİ ÜNV. ELKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 340,280 9 EMRE BULUT AYDIN ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. 351,191 0 CEMRE TAŞÇI HACETTEPE Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 345,881 1 UMUT CAN SALMAN KATÜ MAKİNA MÜH. 307,963 2 LATİFE ÜRÜNCÜ HACETTEPE ÜNV. FEN BİL. ÖĞRET. 309,095 3 ADİL EMRE GEZER SELÇUK ÜNV. SELÇUKLU TIP FAK. 353,557 4 ONUR VURAL SELÇUK ÜNV. MERAM TIP FAK. 355,716

18 5 AHMET DAVUT TEMİZ ODTÜ İNŞAAT MÜH. 345,095 6 FATİH AKTAŞ KARABÜK ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. İ.Ö. 306,088 7 KÜBRA CİHANGİR TERCİH YAPMADI 324,380 8 ÜMİT BERKAN KILIÇ TERCİH YAPMADI 287,231 9 MEHMET AKİF KILIÇSOY TERCİH YAPMADI 291,631 0 NAZİFE SEMA TUNÇ YERLEŞEMEDİ 285,879 1 ERDAL ŞERİT GATA TIP FAK. 347,735 2 YASİN ARSLAN GAZİ ÜNV. İSTATİSTİK İ.Ö. 289,684 3 MELİH TÜRKUZAN ZON. KARAELMAS Ü. JEODEZİ VE FOT.MÜH. 290,759 4 HÜSNÜ DOĞAN KILIÇ TERCİH YAPMADI 304,046 5 ÜMİT HALUK YEŞİLKAYA SELÇUK ÜNV. SELÇUKLU TIP FAK. 353,465 6 AYCAN TÜRKOĞLU BAŞKENT ÜNV. FİZİK TEDAVİ VE REH. 331,141 7 ÖZGE ÖZCAN YERLEŞEMEDİ 281,258 8 MERVE KOÇ DÜZCE ÜNV. TIP FAK. 349,753 9 HAKAN MUTLU YERLEŞEMEDİ 318,827 0 TUNA BOZANKAYA ODTÜ MİMARLIK FAK. 348,700 1 BÜŞRA BELDAĞ ANKARA ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 348,543 2 SİNAN KARATAŞ YERLEŞEMEDİ 325,762 3 SEFA ALPEREN ÇELEBİ TERCİH YAPMADI 285,255 4 FERDA AKYÜZ H.Ü. SAĞLIK BİL.FAK. HEMŞİRELİK 323,475 5 SAMET YILMAZ TERCİH YAPMADI 322,639 6 FURKAN KARDAŞ YERLEŞEMEDİ 322,218 7 ALİ DEMİRCİ SÜL. DEMİREL ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. 321,280 8 BURAK ERDAL KIRIKKALE ÜNV. ELEKTRİK ELEKTRO. MÜH. 317,541 9 ŞULE ÜNAL ÇANKAYA ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. BURSLU 325,939 0 KEMAL YAVUZ OSMAN GAZİ ÜNV. MAKİNA MÜH. 322,343 1 FAHRETTİN FİDANCI RİZE ÜNV. DENİZ ULŞ.VE İŞLET. MÜH. SAY1 322,574 2 BETÜL SARI ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAK. 346,078 3 GÖKSEL KİZİR ANKARA ÜNV. ELEKTRONİK MÜH. 337,362

19 4 İLKE CAN UĞURLU GAZİ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. 335,127 5 MUHAMMED IRGAT OSMAN GAZİ Ü. ELEKTRİK ELEKTRO. İNG. 334,758 6 HAMDİ HAKAN MUTAF GAZİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 325,296 7 ASENA ÖZKOÇ GAZİ ÜNV. İSTATİSTİK 294,632 8 AHMET HAMATOĞLU YERLEŞEMEDİ 292,517 9 YASİNE SARUÇ ANKARA ÜNV. İSTATİSTİK 308,329 0 BERNA BESLER GAZİ ÜNV. İLKÖĞRETİM MAT. ÖĞRET. İ.Ö. 334,946 1 EMİNE ÇAN YERLEŞEMEDİ 322,110 2 OĞULCAN ÇAMUR TERCİH YAPMADI 322,735 3 CEMİL UZUNOĞLU YILDIZ TEKNİK Ü.MAKİNA MÜH. 335,136 4 FIRAT ATEŞ TERCİH YAPMADI 267,132 5 FURKAN TEKDOĞAN BOZOK ÜNİV.MAKİNA MÜH. 284,201 6 CEM HAYTA TERCİH YAPMADI 308,873 7 SEMİH ÇIPLAKKILIÇ TERCİH YAPMADI 317,259 8 EROL YARAHMET TERCİH YAPMADI 298,093 9 EKREM MEYDAN ANADOLU ÜN. ELEKTRİK ELEKTRO.İNG. 337,466 0 KÜBRA AYVERDİ YERLEŞEMEDİ 312,950 1 HÜSEYİN AVNİ KARLIOVA KATÜ DENİZ ULASTIRMA VE İŞ. MÜH. 312,755 2 SABAHAT Ş. BAHTİYAR TERCİH YAPMADI 346,573 3 OĞUZHAN KARTAL TERCİH YAPMADI 288,750 4 TUĞBA ÇIRAK PAMUKKALE ÜNV.GIDA MÜH. 295,620 5 MEHMET CAN GÖKTAŞ ESKİŞEHİR OSAMAN GAZİ ÜN.İNŞAAT MÜH. 318,423 6 MÜGE TAŞÇI TERCİH YAPMADI 314,893 7 İSHAK CAN AYDIN TERCİH YAPMADI 319,899 8 EMİNE ÇÜRÜKOĞLI YERLEŞEMEDİ 346,030 9 MUHAMMED B. BEKÇİBAŞI TERCİH YAPMADI 272,133 0 ZAFER KÜLEK TERCİH YAPMADI 282,366 1 SEVDE ETÖZ ERCİYES ÜN.BİYOMEDİKAL MÜH İ.Ö 324,752 2 ANIL İLHAN TERCİH YAPMADI 302,680

20 3 DURSUN KILIÇ ERCİYES ÜN.ELEKTRİK ELEKTRO. MÜH. 323,275 4 BANUHAN OBAOĞLU İTÜ ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA 324,539 5 CİHAN YAŞGÜÇ HACETTEPE SAĞLIK BİLİM.FİZİK TEDAVİ REH. 346,530 6 KERİM DEMİRER YERLEŞEMEDİ 314,933 7 MELİKE TAN BAŞKENT ÜNV.SAĞ.BİL.FAK.HEMŞİRELİK BURSLU 285,293 8 ARDA ARMALI PAMUKKALE ÜN.FEN BİLGİSİ ÖĞR. 286,376 9 YAKUP ERTURAN TERCİH YAPMADI 315,848 0 SERKAN KOÇTEPE TERCİH YAPMADI 266,926 1 GÖZDE GİZEM KILIÇ TERCİH YAPMADI 276,963 2 EREN POLAT ODTÜ ÇEVRE MÜH. 335,641 3 AFRA ALGÜN YERLEŞEMEDİ 311,133 4 AYŞE ARSLAN GAZİ ÜN.BİLGİSAYAR MÜH. 338,847 5 ANIL KÖRPE ABANT İZZET BAY.ÜN.MAKİNA MÜH. 313,673 6 ERKUT GENÇER ANK ÜNİV. BİLGİSAYAR MÜH. 341,278 7 ELİF GÖKÇEN SAKAR ANKARA ÜN.GIDA MÜH. 330,879 8 ESRA GÖREN CUMHURİYET ÜNV.LK.ÖĞ.MAT.ÖĞ. 330,100 9 ABDULLAH IŞIK HACETTEPE ÜN. BİLGİSAYAR MÜH.(*) 345,128 0 GÖKÇE AYDUĞAN HACETTEPE ÜN. BİLGİSAYAR MÜH. 344,698 1 HASANCAN DEVRAN TERCİH YAPMADI 309,540 2 EBRU SEZER ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜN. TIP. 357,001 3 OĞUZHAN PINAR TERCİH YAPMADI 329,574 4 MERVE BİLGİN ODTÜ İNŞ. MÜH. 345,719 5 UMUT KORAY BIYIK YERLEŞEMEDİ 315,374 6 GÖKÇE İLAYDA GÖRGÜLÜ YERLEŞEMEDİ 330,052 7 ERMAN SAVUL ERCİYES ÜN. ELEKTRİK ELKETRONİK İ.Ö. 310,529 8 TAYFUN MÜVEZZİ SELÇUK ÜN. MAKİNA MÜH. 312,477 9 ONUR ERDOĞAN TERCİH YAPMADI 313,023 0 BÜŞRA ŞENEL TERCİH YAPMADI 289,704 1 YASER YURTCAN HACCETTEPE ÜN. ELEKTRİK ELEKTRONİK İNG 347,091

21 2 PINAR ÜZMEZ TERCİH YAPMADI 290,818 3 ERENGÜL BAYRAM ANADOLU ÜN.BİLGİSAYAR MÜH. 338,633 4 EMRE MURAT ARSLAN YERLEŞEMEDİ 302,855 5 MERVE ERKAN ODTÜ KİMYA 326,312 6 KUBİLAY DUMAN ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ Ü.MAKİNA MÜH. İ.Ö. 310,080 7 FEVZİ HAKTANIYAN ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ İSTATİSTİK 282,829 8 BEKİR CAN ARI TERCİH YAPMADI 244,832 9 HASAN BÜLBÜL YERLEŞEMEDİ 283,862 0 MERT CAN KARADAĞ TERCİH YAPMADI 301,814 1 METE DEMİRTAŞ İSTANBUL ÜN.BİLGİSAYAR MÜH. 341,498 2 ESMA YILMAZ KIRIKKALE ÜN.İKTİSAT 289,299 3 ÖZGE İÇTÜZER ODTÜ İŞLETME 346,211 4 SELİN YALVAÇ BAŞKENT ÜN. HUKUK FAK. 320,073 5 FATMA CEREN ŞAHİN ANADOLU ÜN. HUKUK FAK. 335,695 6 ÖZGE KARAGÖZ BİLKENT ÜN.ULUSLARARASI İLİŞK.BURSLU 312,169 7 OGÜN GÜRSEL ŞAHİN HACETTEPE ÜN.İKTİSAT 322,093 8 EMRE FURKAN KAYA ABANT İZZET BAY.Ü.ULUSLAR ARASI İLİŞK. 302,422 9 MÜGE MERVE KURBAN HACETTEPE İKTİSAT 319,824 0 ELİF ASENA İNANÇ A.Ü. EBF REHBERLİK VE PSİKO. DANS. 335,970 1 CEREN CEYLAN SELÇUK ÜN. HUKUK 331,221 2 ÖZGE EZEL AŞIK A.Ü DTCF.TÜRK DİLİ EDEBİYATI. (SÖZ-2) 347,349 3 BİRCAN KURT BİLKENT HUKUK 329,758 4 UMUR DİLHAN KARAASLAN BAŞKENT ÜNV. HUKUK FAK. 314,538 5 İBRAHİM DEMİR KIRIKKALE ÜN.SINIF ÖĞRT 314,447 6 KAHRAMAN ÇAĞRI DEDE ODTÜ FELSEFE 316,498 7 MELTEM TOPBAŞ MERSİN ÜN. PSİKOLOJİ 327,105 8 ELİF ÇEVİK ULUDAĞ ÜNV. PSİKOLOJİ 331,893 9 BERFU BEYSÜLEN ANKARA ÜNV. HUKUK FAK. 354,959 0 GİZEM AKIN GAZİ ÜNV. HUKUK FAK. 342,092

22 1 CANSU UĞURLU SELÇUK ÜNV. HUKUK FAK. 333,206 2 ŞEYMA ÜŞENMEZ AFYON KOCATEPE Ü. ULUS. TİC. VE İŞLT. 294,110 3 HATİCE TÜL K. KAYMAK HACETTEPE Ü. SINIF ÖĞ. 323,855 4 BAŞAR OKUR YERLEŞEMEDİ 295,860 5 SAVAŞ ABA ANKARA ÜNV. SİYASAL BİL. MALİYE 334,213 7 PELİN ÇAKAL GAZİ ÜNV. HUKUK FAK. 342,337 8 LİSAN BETÜL KOÇAK İSTANBUL ÜNV. HUKUK FAK. 339,677 9 GÖKHAN YUNUS POYRAZ ANKARA ÜNV. SİYASAL BİL.ÇEKO 322,962 0 HASAN ERGEN HACETTEPE ÜNV. MALİYE 324,136 1 ARZU DİLEK DEMİRCİ EGE ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 320,151 2 AKIN ÇELİK ATILIM ÜNV. ENERJİ SİST. MÜH.BURSLU 306,384 6 Ö. OZAN AYDIN DUMLUPINAR ÜNV. SERAMİK MÜH. İ.Ö. 252,108 BAŞA DÖN 2008 O ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BURAK AKCAN ULUDAĞ FEN-EDB. MATEMATİK EMİNE SANATKAR ANADOLU MÜH.-MİM. MİMARLIK EMRE DOĞU YEŞİLYURT ODTÜ MÜH. BİLGİSAYAR EMRE ACER HACETTEPE MÜH. FİZİK MEHMET ERDEM YENER GAZİ MÜH. BİLGİSAYAR SEFA BULUT GAZİ MÜH-MİM. ELEKTRİK - ELEKTRONİK OZAN UTKU RIDVANOĞLU ODTÜ MÜH. İNŞAAT SABİRE ÜNAL ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM İLKÖĞRETİM MATEMATİK. ÖZGE GENÇ ULUDAĞ MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ 0 ANDAÇ ALTAK GAZİ MÜH.-MİM. BİLGİSAYAR 1 GÜLŞAH ÖZDAĞ GAZİ MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ 2 SALİM SANİOĞLU ODTÜ MÜH. MAKİNE 3 TUĞÇE UĞURLU GAZİ MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ.

23 4 FİLİZ CANBEY ULUDAĞ EĞİTİM İLKÖĞRETİM MATEMATİK 5 OZAN DERNEK ODTÜ FEN-EDB. FİZİK 6 REYHAN DOĞAN G.A.T.A. HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK 7 YİĞİT EROL İTÜ DENİZCİLİK DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSL 8 MELTEM GİZEM ÖNAL BİLKENT MÜH. ELEKTRİK - ELEKTRONİK 9 BURAK DENİZHAN HACETTEPE MÜH. OTOMOTİV (İNG.) 0 ÖZNUR BULAN GAZİ MÜH.-MİM. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 EREN CENGİZ HACETTEPE MÜH. OTOMOTİV (İNG.) 2 BURHAN AKYÜZ SÜLEYMAN DEMİREL DİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ 3 ŞEYMA NUR KONDU ERCİYES MİMARLIK MİMARLIK 4 ALPARSLAN BULUT GAZİ MÜH.-MİM. MİMARLIK 5 GÜLSÜM BETÜL AYGÜN ERCİYES MÜH. İNŞAAT 6 NESRİN YILDIZ GAZİ FEN-EDB. MATEMATİK 7 ARZU DOĞAN ERCİYES MÜH. ELEKTRİK - ELEKTRONİK 8 YASİN YAVUZ OSMANGAZİ MÜH.-MİM. İNŞAAT 9 CANSU KIZILAY KIRIKKALE FEN-EDB. MATEMATİK 0 BURCU ŞULE BOZAN ANKARA FEN-EDB. İSTATİSTİK 1 ÖZGE YÜCEL ODTÜ MÜH. ÇEVRE. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 2 ELİF NUR ESEN ÇANKAYA FEN-EDB. MATEMATİK - BİLGİSAYAR ( BURSLU) 3 GÖKHAN AYTAR ANKARA ZİRAAT PEYZAJ MİMARLIĞI 4 MEHTAP ÜNSAL SELÇUK EĞİTİM FEN BİLGİSİ 5 ATİLLA KAÇAR GAZİ MÜH.-MİM. ELEKTRİK - ELEKTRONİK 6 MUSTAFA ÖZDEMİR KIRIKKALE DİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ 7 MAHMUT KAAN TÜZEN ODTÜ MÜH. PETROL VE DOĞALGAZ 8 MEHMED OĞUZHAN AKTAŞ SELÇUK MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ 9 EBRU ÇELİK FIRAT MÜH. MAKİNE 0 CİHAN İPEK SELÇUK MÜH.-MİM. İNŞAAT.

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ABDULLAH KALEYCİK ANKARA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 013-014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI S. NO ÜNİVERSİTESİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SINIF SÜRE AGNO K.sayısı Durumu İSTANBUL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

KPSS_PUAN_TURU KPSS_PUAN_YILI PUANI BOLUM ADI AD SOYAD MEZ_UNIVERSITE MEZ_FAKULTE MEZ_BOLUMU SIRA NO

KPSS_PUAN_TURU KPSS_PUAN_YILI PUANI BOLUM ADI AD SOYAD MEZ_UNIVERSITE MEZ_FAKULTE MEZ_BOLUMU SIRA NO 1 2013 P103 97,46965 HUKUK HAMZA GÜLHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 2 2012 P103 96,17607 HUKUK CANAN PETEK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 3 2012 P103 94,83511 HUKUK ÖZGÜR ÇELİK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

BURAK TOPALAK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EMİNE ÇAKAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET

BURAK TOPALAK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EMİNE ÇAKAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET BURAK TOPALAK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EMİNE ÇAKAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ İSMAİL ÇETİN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 2 AÇELYA KILINÇ

Detaylı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 Fotoğraf ve Öğretim Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Makbuzu (İkinci

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 21.09.2012 İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 21.09.2012 İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 21.09.2012 İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 1 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09:15'TE EĞİTİME BAŞLAYACAKTIR Öğrenci No Soyadı Adı Bölüm Adı 1 20120706004

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BURS ORANI MEZUN OLDUĞU OKUL ADA GAVREMOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk İSTEK ACIBADEM OKULLARI AHMET BUĞRA KARGIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 1 201149048 ÖZÜGÜL TURAN SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 3,21 27.03.2015 2 201249049 YAŞAR ERMİŞ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 3,31 27.03.2015 3 201141003 MERVE ÖZTEL SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Detaylı

SINAVDA BAŞARILI OLAN DİĞER FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ 20 EYLÜL 2013 SAAT 09:30'DA YAPILACAK OLAN İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRECEKLERDİR.

SINAVDA BAŞARILI OLAN DİĞER FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ 20 EYLÜL 2013 SAAT 09:30'DA YAPILACAK OLAN İKİNCİ AŞAMA SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRECEKLERDİR. İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 30 EYLÜL 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09:15'TE EĞİTİME BAŞLAYACAKTIR. SINAVDA BAŞARILI OLAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ (PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ HARİÇ) 19 EYLÜL 2013 TARİHİNDE

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

ADI SOYADI UNIVERSITE_ADI FAKULTE_ADI GIRDIGI_BOLUM_ADI ONLINE_KAYIT_TARIHI CANAN KANGAL ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ

ADI SOYADI UNIVERSITE_ADI FAKULTE_ADI GIRDIGI_BOLUM_ADI ONLINE_KAYIT_TARIHI CANAN KANGAL ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ ADI SOYADI UNIVERSITE_ADI FAKULTE_ADI GIRDIGI_BOLUM_ADI ONLINE_KAYIT_TARIHI CANAN KANGAL ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 03.08.2015 12:08:40 EMRE SEVİNÇ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2015-2016 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2015-2016

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi lığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE IBAN ve hesap numaralarının lığımıza gönderilmesini rica ederim. ALMANCA 130681048 ESRA ÖZTÜRK 130681050 NURCAN GÜLBETEKİN 130681051 GÜL

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI 28 Nisan 2013 tarihinde yazılı, Mayıs/Haziran 2013 ayı içerisinde muhtelif tarihlerde sözlü sınavı gerçekleştirilen

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Sıra NAdı 1 ABDULLAH Soyadı HACIİSMAİLOĞLU Üniversite / Bölüm / Program Adı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ 2 ALEV MUSLUBAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

aşağıda belirtilen gerekli evrak ve malzemeleriyle, ilgili yurt müdürlüklerinden kayıt yaptırabilirler.

aşağıda belirtilen gerekli evrak ve malzemeleriyle, ilgili yurt müdürlüklerinden kayıt yaptırabilirler. 2014-2015 Akademik Yılında Uludağ Üniversitesi Öğrenci Yurtlarına kabul edilen ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerimiz, 11 EYLÜL PERŞEMBE -12 EYLÜL CUMA MESAİ SAATLERİ ve 15 EYLÜL PAZARTESİ -16-

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : 11612375 500 Bornova / İZMİR KONU : 12.06.2013 tarih ve 24/1 say. YKK. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA Fakültemiz Yönetim Kurulu nun 12.06.2013 tarih ve

Detaylı