GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI"

Transkript

1 GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI 2008 Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması Türkiye Birinciliği

2 Okulumuz 01 Nisan 2008 tarihinde, Ankara İli Ortaöğretim Kurumları Arası THM Koro Yarışmasında, 2007 Türkiye Birincisi olan okulu da eleyerek Ankara birincisi olmuş; böylece 05 Mayıs 2008 tarihinde Sivas İlinde gerçekleştirilen THM Koro Yarışması Türkiye Finaline Ankara ilini temsilen katılmaya hak kazanmıştı. Okulumuz Türk Halk Müziği korosunun tarihinde kazandığı Ankara Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması,Türkiye Şampiyonasında asıl meyvesini verdi. Türkiye nin dört bir köşesinden katılan 17 güzide okul arasında oldukça çekişmeli, bir o kadar da birleştirici, bir yarışma gerçekleştirilmiş; gece 01:30 civarında açıklanan sonuca göre, okulumuz Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Türkiye Birinciliğini kazanmıştır. Bununla birlikte yarışma sonunda Okulumuz Müzik Öğretmeni Özlem Ozan Yılmaz'a Koro Şefi Özel ödülü layık görülürken, Solo olarak yarışan 11TMA sınıfı öğrencimiz Gökhan Saraç da Türkiye 4.lüğünü elde etti. Türkiye birinciliğini kazanan koromuzun şefi müzik öğretmenimiz Özlem Sultan OZAN YILMAZ ve korodaki öğrencilerimiz ile yarışmaya nezaret eden başta Müdür Yardımcısı Bekir Bedir olmak üzere, rehberlik öğretmenlerimiz Mehmet İŞGÜZAR ve Halime AYDIN; İngilizce öğretmenlerimiz Ayşe YILDIRIM ve Songül AKYÜZ ile fotoğraf ve kamera çekiminden sorumlu resim öğretmenimiz Adem ALBAYRAK, tüm okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından coşkulu bir şekilde karşılanmış, katılımcılarımıza madalyaları törenle takdim edilmiştir. Sincan II. Web Tasarım Yarışmasında 3. Olduk Sincan İlçesi Okullar arası Okul Web tasarım yarışması düzenledi.yarışmanın amacı; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarımıza sağlanan internet erişim imkânlarının aktif kullanımının sağlanması, her okulun web sitesine sahip olmasının teşviki ve var olan sitelerin geliştirilmesinin sağlanması, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, başarılı çalışmaların paylaşımı, öğretmen ve öğrencilerimizin okul web siteleri, konusunda etkin eleştirel ve üst düzey düşünme becerileri ile eğitim etkinlikleri düzenleyerek iletişimin sağlanması, bu alanda özellikle istekli ve gayretli olan öğretmenlerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktı. Bu amaçla Sincan İlçesinde bulunan 11 İlköğretim Okulu ve 9 Lisemiz yarışmaya katıldı. 29 Nisan 2008 Salı günü,yarışmaya katılan okul web sitelerini değerlendirmek üzere yarışma jürisi, A.Andiçen Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Laboratuarında toplandı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI KATEGORĠSĠ ORTAÖĞRETĠM OKULLARI KATEGORĠSĠ Derece OKULUN ADI Puan Derece OKULUN ADI Puan Birinci Sincan Koç Ġ.Ö.O Birinci Ahmet Andiçen T.M.L İkinci Osman Ünyazıcı Ġ.Ö.O İkinci Sincan ĠMKB T.M.L 87.20

3 Üçüncü Sincan İ.Ö.O Üçüncü Süleyman Demirel And.Lisesi LYS SONUÇLARI SIRA NO ADI SOYADI PROGRAM ADI 1 BATUHAN SANDAL 2 KORAY YAĞCI 3 SULTAN UZUN 4 BURAK DAĞLI 5 ELĠF SÜZER 6 BUġRA DEMĠR 7 ONUR SERĠN 8 SENA ġevġk 9 OYA AġUT ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Hukuk Fakültesi ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/DiĢ Hekimliği Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġlahiyat Fakültesi/Ġlahiyat ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Gazetecilik ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik 10 EMĠNE GÜLNUR ÖZÇĠÇEK Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) 11 GAMZE KAYMAZ 12 EMRE ERTAġ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemĢirelik ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri

4 13 SAĠT SOYALP 14 MURADĠYE ELÇĠ 15 ALPERHAN YETMEZ 16 YUNUS SARITAġ 17 ÖZGE AYDIN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Ġktisat ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Ġktisat ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (ĠÖ) BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (%25 18 SELĠN TABURDAĞITAN Burslu) 19 RÜYA ĠNANIR 20 TOLGA ATEġ 21 MERT GÜRCAN 22 HAZAL BÜLBÜL BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme (Tam Burslu) BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Mühendislik Fakültesi/Elektrik- Elektronik Mühendisliği BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Uygulamalı Yabancı Diller 23 EMĠNE CEYDA ÇINAR Y.O./Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 24 HASAN MERĠÇ MEZGĠT (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret 25 AHMET CAN SERT 26 CĠHAN YAYLALI CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ) ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (Ġngilizce) (Tam Burslu)

5 27 OĞUZHAN SÜTÇÜ 28 HAZAL EZGĠ PEKTAġ 29 ATĠYE BÜTÜN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 30 ĠBRAHĠM ETEM KAYA (KAYSERĠ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ) 31 GÜLBEYAZ ARIKAN 32 YEġĠM TAN 33 ERHAN ALÇĠÇEK 34 OĞUZHAN KINACI 35 MELTEM BOZ 36 ESRA NUR ÖZCAN 37 EBRU ÖZKAYA 38 FEYZA KANTAġ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Tıp Fakültesi ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Tıp Fakültesi FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği (ĠÖ) GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 39 SELĠM BURAK AYDIN (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat 40 ÖMER FARUK ERGÜN GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler

6 Fakültesi/Kamu Yönetimi 41 GÖZDE NAZ GERGER 42 ESMA KÖROĞLU GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Maliye GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler 43 MUHAMMED EMĠN ESER GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 44 ÜMMÜHAN ZEYNEP KOÇ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği 45 SĠNEM KANDEĞER 46 ELĠF HAYAL DALER GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ) GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Teknoloji 47 OLÇUM ARDA TÜRK Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 48 MERVE GEMĠCĠ 49 VURAL BAġTUĞ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Tıp Fakültesi (Ġngilizce) GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik 50 ÖMER FARUK ELÇĠM Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (ĠÖ) 51 UĞUR KARA 52 GAMZE KARA 53 SÜMEYYA SADE GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)/Askeri Tıp Fakültesi GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)/HemĢirelik Yüksekokulu GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)/HemĢirelik Yüksekokulu

7 54 CEREN ÇĠMEN 55 BURAK HAMATOĞLU 56 FURKAN ġahġn HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/DiĢ Hekimliği Fakültesi HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Ġstatistik HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 57 ÖMER ATAKAN SOĞUR HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Kastamonu Tıp Fakültesi 58 ĠREM KARAKAYA 59 ÇĠĞDEM KANDEĞER 60 ONURCAN SĠNAN 61 GÖKHAN ÇELĠK 62 ELĠF SARI 63 MERYEM GÜMÜġSOY HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Kastamonu Tıp Fakültesi HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (Ġngilizce) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp 64 AHMET MUHAMMED ÇOTUROĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği 65 TALHA DEDE ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uçak ve Uzay 66 AHMET SALĠH YILMAZ Bilimleri Fakültesi/Uzay Mühendisliği (Ġngilizce) 67 ĠBRAHĠM GEYLANĠ SUBAġI ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Hukuk Fakültesi (ĠÖ)

8 68 ORKUN ÇERÇEL 69 ESENGÜL AKKUġ 70 HALE ÖZDEMĠR 71 BATTAL EKEN 72 MERTAY TAġ 73 HASAN CAN GÜVEN 74 BURAK ÇETĠN 75 ÇAĞATAY DÖLEN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ġngilizce) ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ ABANT (BOLU)/Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh. Yüksekokulu /Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Tıp Fakültesi KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği 76 TUĞÇE HARĠKA SAY KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ/Tıp Fakültesi 77 MURAT TAġLI 78 KADĠR KONUKCU 79 EMĠNE AVCI 80 ZÜHAL KUġCU KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFYON (AFYONKARAHĠSAR)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFYON (AFYONKARAHĠSAR)/Afyon Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ/Muğla Sağlık Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

9 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 81 YUNUS FURKAN SAYGILI (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) 82 MUSTAFA POLAT SEVĠM /Mühendislik Fakültesi/Elektrik- Elektronik Mühendisliği 83 AHMET ÇEVĠK 84 BĠRCE TAġALAN 85 YUNUS SAĞLAM 86 TUBA OTURAN 87 MEHMET ÇAÇAN 88 DENĠZ PERÇĠN 89 MERVE BOZO 90 ÖZGE LÜLE 91 DENĠZ OKKA 92 MERVE AKGÜNLÜ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen- Edebiyat Fakültesi/Matematik ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen- Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

10 (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik 93 HAYRĠYE AġĠNA PAMUK Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 94 ERĠM GÜRER 95 NAGĠHAN AYDEMĠR 96 FATĠH TURAN 97 ALĠ SAYILI ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC- GÜZELYURT)/Makine Müh. (Tam Burslu) SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık 98 ABDULLAH KÜÇÜKPAZARLI Fakültesi/Makine Mühendisliği 99 HALĠL ALÜN 100 CANTÜRK ÖCAL SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 101 MÜCAHĠT BURAK CENKIġ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (ĠÖ) 102 SEVDE AKSOY 103 EMRE ARSLAN 104 GĠZEM KORKMAZ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Veteriner Fakültesi SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Hukuk Fakültesi

11 105 MUHAMMED EMRE ÇAYIR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (%50 Burslu) 106 RIZA YERĠÇER 107 BURAKHAN ÖNAL 108 MERVE MUMCU TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hava UlaĢtırma Fakültesi/Pilotaj YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ/Yalova Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet 109 MEHMET FATĠH YAZAR YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi 110 GÜLÜNAR BECEK 111 OĞUZ ÇETĠNKAYA 112 MEHTAP TARINÇ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Malzeme Mühendisliği (Ġng.) YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemĢirelik 2010 SIRA PUAN ADI SOYADI SINIF ÜNİVERSİTE-BÖLÜM Sema Atasever FA BaĢkent Ü. Tıp Fak. Tam Burslu Demet Mutlu FA Hacettepe Ü. DiĢ Hek Ümit Osman Çevik FA Dumlupınar Ü. Fizyoterapi ve Reh Göksun Güven FA ODTÜ Metalurji ve Malzeme Müh Tilbe Nur Turan FA Hacettepe Ü. Okul Öncesi Öğ Ġbrahim Kocabunar FA MARMARA Ü.MAKĠNE Müh. ĠNG M. Fatih GeniĢoğlu FA Gazi Ü. Bilgisayar Müh Hasan Kılıçarslan FA Dokuz Eylül Ü. Bilgisayar Müh. Ġng.

12 Yavuz Çelik FA Kocaeli Ü. Makine Müh Serpil Öksüz FA Ankara Ü. Gıda M Aslıhan Karaoğlan FA Osman Gazi Ü. Endüstri M. Ġ.Ö Bahar Nur Polat FA Dokuz Eylül Ü. Matematik ing Hasan Ali Zengin FA Ondokuz Mayıs ĠnĢaat M Uğur TaĢ FA Karabük Ü. Bilgisayar Müh Nesim Can Uslu FA Selçuk Ü. ĠnĢaat Müh. Ġ.Ö Feyza Eksin FA Gazi Ü. Fen Bilgisi Öğr Arda Alparslan FA Hacettepe Ü. Fizik Müh Ela Güldür FB Boğaziçi Ü. ĠĢletme Ġsmail Civelek FB ODTÜ Elektrik Elektronik M Umut Can Özağar FB Gazi Ü. Tıp Fak. Ġng Harun Çevik FB ODTÜ Bilgisayar M Alperen Güngör FB Selçuk Ün.Meram Tıp Fak Özge Kesim FB Düzce Ü. Tıp Fak Betül Aydın FB BahçeĢehir Ü. Mimarlık Tam Burslu Gazi Koca FB ĠTÜ. ĠnĢaat Müh Koray Alıç FB Ankara Ü. Elektronik M Samet Akdeniz FB Bilkent Ü. Bilgisayar M Ümit Gürkan Durum FB Ankara Ü. SBF Ġktisat Sabire Begimay Yıldız FB Kırıkkale Ü. Hukuk F. Ġ.Ö Elif Köylücü FB Ankara Ü. SBF ĠĢletme Yusuf Demirbağ FB Kırıkkale Ü. Elektrik Elektronik Müh Yunus A. Mürtezaoğlu FB Kocaeli Ü. Makine Müh Ġsmail F. TaĢdemir FB Erciyes Ü. Elektrik Elektronik M. Ġ.Ö Olgun CoĢkun FB Hacettepe Ü. Maden Müh. Ġng ,642 Melis Boyraz FB Celal Bayar Ü. Tıp fak Kübra Hilal Özlü FC Osman Gazi Ü. Tıp Fak Can Alp Genç FC Selçuk Ü. Meram Tıp F.

13 Derya Kınık FC Celal Bayar Ü. Tıp fak Neslihan Doğru FC Kırıkkale Ü. Tıp Fak Merve Katkat FC Kırıkkale Ü. Tıp Fak BüĢra Özyurt FC Hacettepe Ü. Eczacılık F Gökhan Solmaz FC Gazi Ü. Endüstri M Berkay Ġlhan FC Gazi Ü. Endüstri M. Ġ.Ö Burak aykanat FC K.A.T.Ü. Bilgisayar M Anıl Canatan FC Gazi Ü. Makine M. Ġ.Ö Murat Yelkuvan FC K.A.T.Ü. Elektrik Elektronik M Zuhal Devecioğlu FC Hacettepe Ü. Aktüerya Bilimleri Kübra Arslan FC Gazi Ü. ĠĢletme Muhammed Çelik FC ODTÜ Maden Müh Günay Altıngül FC Kırıkkale Ü. Elektrik Elektronik Müh Muhammed Fatih Ġpek FC K.A.T.Ü. Makine M. Ġ.Ö Muhammed Samur FC Erciyes Ü. Makine Müh Elvan Gülden FC Hacettepe Ü. Fen Bilgisi Öğretmenliği Murat Yeder FC Ankara Ü. Fen Fak.Kimya AyĢe Ergüner FD Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak Seda Erkan FD Cumhuriyet Ü. Tıp Fak Doğacan Yıldırım FD Hacettepe Ü. Elekterik Elektronik M. Ġng Gülnihal AktaĢ FD BaĢkent Ü. Tıp Fak Nurselin AteĢ FD Ġzmir Yüksek T.Enstitüsü Mol.B.ve Gen.ing Zeynep Nur Tamtürk FD Anadolu Ü. Hukuk F Bahar Kaplan FD Ġstanbul Bilgi Ü. Ġç Mimarlık Tam Burslu Merve Bulut FD Marmara Ü. Ġlköğretim Mat. Öğret. Ġ.Ö Merve Dönmezbilek FD Gazi Ü. Matematik Burcu Sancak FD Hacettepe Ü. Aktüerya Bilimleri Mehmet Kamil Zırh FD ODTÜ Maden Müh AyĢe Ulusoy FD Kırıkkale Ü. Endüstri M.

14 Simanur Sarı FD Ankara Ü. Matematik Musa Safa Balcı FD Erciyes Ü. Elektrik Elektronik M. Ġ.Ö Yasin Efe FD Gazi Ü. Metalurji ve Malzeme M Uğurcan KasmıĢ FD Erciyes Ü. Bilgisayar M. Ġ.Ö Rıdvan Çelik FD Abant Ġzzet Baysal Ü. Makine M Ahmet Uz FD Kırıkkale Ü. Endüstri M. Ġ.Ö Özcan Sezer FD Hitit Ü. HemĢirelik Serkan Bolat FD Erciyes Ü. Makine Müh. Ġ.Ö Alican KurĢun FD Süleyman D. Ü. Çevre M Sıdıka Hanım AkbaĢ TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Buse Tepe TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Elifnur AnkaĢman TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Ömer Sert TMA Ankara Ü. Hukuk Fak Srkan Acer TMA Dokuz Eylül Ü. Hukuk M. Özden Özçelik TMA Anadolu Ü. Hukuk F Halime Özçelik TMA Anadolu Ü.Hukuk Fak Aybetül TopaktaĢ TMA Uludağ Ü. Hukuk Onur Yavuz TMA Selçuk Üniversitesi Hukuk Fak. Ġ.Ö IĢılay Ceyda Kaya TMA Marmara Ü. Siyaset b.ul.arası ing Merve Arslaner TMA Selçuk Ü. Hukuk Ġ.Ö Buket Aras TMA Hacettepe Ü. Ġktisat Ġngilizce Seda Çakmak TMA Gazi Ü. Kamu Yönetimi BüĢra Kılıç TMA Bilkent Ġktisat % 50 Burslu Burak Emre TMA Gazi Ü. Ġktisat F ġerife Duygu Turanlı TMA Çankaya Ü. Uluslar arası Ticaret Tam Burs Gökhan ġahin TMA Gazi Ü. Kamu Yönetimi Ġ.Ö Mehmet Selim Ġleri TMA Bilkent Ü.Uluslararsı Ġ. % %50 Burslu Yunus Güner TMA Selçuk Ü. ĠĢletme Ġ.Ö. BAŞA DÖN

15 2009 o ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM PUANI MERVE BAL H.Ü. FENBİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 312,862 ABDURRAHMAN GÜNGÖR YILDIZ TEKNİK Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 343,053 BÜŞRA TÜRKÖZ GAZİ ÜN. KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 327,850 GÜRHAN CEYLAN KOCAELİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 330,810 TUĞBA DOĞRUÖZ TERCİH YAPMADI 317,925 ASLIHAN METİN ANADOLU ÜN. MİMARLIK 331,671 EZGİ DEMİR YERLEŞEMEDİ 318,756 BÜŞRA ÖZGE BİNİŞ ÇUKUROVA Ü. TIP FAK. 356,932 MUSTAFA CAN TERCİH YAPMADI 317,294 0 MEHTAP KOCABAY GAZİ ÜN. FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 282,989 1 GİZEM KARAGÜLLE ULUDAĞ Ü. VETERİNERLİK FAK. 289,883 2 MERVE ŞİMŞEK TERCİH YAPMADI 307,804 3 ALİ SAİT TAN TM TERCİH YAPMADI 273,274 4 DAMLA DEMİRCİ TM H.Ü. ULUSLAR ARASI İLİŞK. ( İNG.) 327,338 5 HASAN TOPLU ERCİYES Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 313,249 6 BETÜL YEŞİL BİLKENT Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 323,294 7 MELİH KÜRŞAT AYKANAT GAZİ Ü. İNŞAAT MÜH. 328,577 8 ÖZGÜ ASLAN MİMAR SİNAN Ü. MİMARLIK 341,572 9 CAN GÜVEN HACETTEPE Ü. JEOLOJİ MÜH. 286,092 0 AYKUT YAVUZ O.D.T.Ü. KİMYA MÜH. 341,011 1 BÜŞRA NUR ARIKOĞLUTM ANADOLU ÜN. HUKUK FAK. 338,477 2 ERDEM AKKAYA TM AYDIN ADNAN MENDERES Ü. SINIF ÖĞRT. 316,947 3 İZZET EMRE CAN OSMAN GAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. İ.Ö. 323,156 4 HALİT ŞENGEL TERCİH YAPMADI 291,606 5 R. TOLGA ELÇİM SELÇUK Ü. İNŞAAT MÜH. 315,438 6 OZAN DUMAN H.Ü. ELEKTRİK ELEKTRO. MÜH. İNG. 346,834

16 7 FATMA KÜBRA YÜCE YERLEŞEMEDİ 323,717 8 M.CANSU GÜZEL GAZİ Ü. MİMARLIK ŞEH.VE BÖL. PL. 315,273 9 HÜLYA KÖSE ANADOLU Ü. İNŞAAT MÜH. İNG. 331,192 0 İBRAHİM DEMİREL YERLEŞEMEDİ 310,380 1 SİNEM BÜŞRA EREN GAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. İ.Ö. 330,839 2 MURAT YILDIRIM YILMAZ SELÇUK Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 319,143 3 ESRA DİNÇ TM O.D.T.Ü. İKTİSAT 344,238 4 AYHAN IŞIK TERCİH YAPMADI 283,263 5 İPEK BETÜL ALDEMİR TM İSTANBUL Ü. HUKUK FAK. 339,526 6 SALİH ZEKİ ATALI KOCAELİ Ü. ELEKTRONİK VE HAB MÜH. İ.Ö. 326,589 7 YETER MELEK GÜLER GAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH. 337,793 8 AYBİKE KÜBRA ÖZDEMİR ULUDAĞ Ü. GIDA MÜH. 316,807 9 İREM KARAISILI TERCİH YAPMADI 301,952 0 ALTAY ŞAHİN TM HACETTEPE Ü.İÇ MİMARLIK VE Ç.TAS. 323,013 1 EDA BAKIR ANKARA ÜNV. DİŞ HEKM. FAK. 347,399 2 MAKBULE GÖK GAZİ ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 346,492 3 NURULLAH YUCA HACETTEPE Ü. KASTAMONU TIP FAK. 359,228 4 BÜŞRA GÜL ÖZEREN KATÜ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 328,271 5 YUSUF NAZLIOĞLU TERCİH YAPMADI 307,725 6 MUSTAFA S. KARAŞ.OĞLU KOCAELİ Ü.ELEKTRONİK VE HAB. MÜH. İ.Ö. 326,345 7 AYŞE BETÜL EREN GAZİ Ü. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRT. İ.Ö. 332,884 8 SENEM YERLİTAŞ MUĞLA ÜNİ. HEMŞİRELİK YÜK.OK. (SAY-1) 315,588 9 OSMAN KARA KOCAELİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 310,344 0 ERÇİN BURAK ÖZSOY KOCAELİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 313,848 1 SERHADDİN ŞAMİL ÖZKAN KOCAELİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 315,411 2 ERAN TOKER HACETTEPE Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 349,267 3 ŞEVKET CENAP KİP HACETTEPE Ü. HİDROJEOLEJİ MÜH. 297,075 4 ABDULLAH ULU KATÜ MAKİNA MÜH. 308,231 5 YİĞİT DİKİCİ YERLEŞEMEDİ 306,665

17 6 MELİH ÇIPLAKKILIÇ TERCİH YAPMADI 320,721 7 TALİP GÖRGÜLÜ TERCİH YAPMADI 263,441 8 ZEYNEP YAZI TERCİH YAPMADI 328,516 9 AHMET CAN CENGİZ HACETTEPE Ü. FEN BİLGİSİ ÖĞ. 311,087 0 MERVE EROL KOCAELİ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. 331,897 1 SELÇUK KARCI BİLKENT ÜN. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 330,918 2 ÇAĞRI KARADENİZ YERLEŞEMEDİ 293,399 3 MERVE UYSAL İ.T.Ü. METALURJİ VE MALZEME MÜH. 332,270 4 İBRAHİM GÜVEN GAZİ ÜN. KİMYA 280,776 5 TUBA KURT GATA HEMŞİRELİK 313,757 6 ZEYNEP ÇAĞLAYAN ODTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 367,585 7 HİLAL CANBAZ TOBB. ÜN. MAKİNA MÜH. BURSLU 346,406 8 OSMAN AYRANCI ANKARA ÜNV. ELEKTRONİK MÜH. 335,545 9 SİBEL ÇETİNCE ANKARA ÜNV. TIP FAK. 362,118 0 MELTEM BALABAN ERCİYES ÜNV. İLK.ÖĞR. MAT. ÖĞRET. İ.Ö. 325,755 1 ORHAN KÖSTEKLİ SELÇUK ÜN. SELÇUKLU TIP. FAK. 353,671 2 HÜSEYİN YAĞCI PAMUKKALE ÜNV. TIP FAK. 352,325 3 CANSU TEKE GAZİ Ü. KİMYA MÜH. 315,384 4 İSMAİL ÖCAL TERCİH YAPMADI 284,138 5 ENGİN EMİNOĞLU OSMAN GAZİ Ü. İNŞAAT MÜH. İ.Ö. 312,461 6 ŞEYMA SERİN ANADOLU ÜNV. İNŞAAT MÜH. İNG. 325,410 7 ANIL MAŞACI YERLEŞEMEDİ 276,799 8 FATMA BULUT GAZİ ÜNV. ELKTRİK ELEKTRONİK MÜH. 340,280 9 EMRE BULUT AYDIN ADNAN MENDERES ÜNV. TIP FAK. 351,191 0 CEMRE TAŞÇI HACETTEPE Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 345,881 1 UMUT CAN SALMAN KATÜ MAKİNA MÜH. 307,963 2 LATİFE ÜRÜNCÜ HACETTEPE ÜNV. FEN BİL. ÖĞRET. 309,095 3 ADİL EMRE GEZER SELÇUK ÜNV. SELÇUKLU TIP FAK. 353,557 4 ONUR VURAL SELÇUK ÜNV. MERAM TIP FAK. 355,716

18 5 AHMET DAVUT TEMİZ ODTÜ İNŞAAT MÜH. 345,095 6 FATİH AKTAŞ KARABÜK ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. İ.Ö. 306,088 7 KÜBRA CİHANGİR TERCİH YAPMADI 324,380 8 ÜMİT BERKAN KILIÇ TERCİH YAPMADI 287,231 9 MEHMET AKİF KILIÇSOY TERCİH YAPMADI 291,631 0 NAZİFE SEMA TUNÇ YERLEŞEMEDİ 285,879 1 ERDAL ŞERİT GATA TIP FAK. 347,735 2 YASİN ARSLAN GAZİ ÜNV. İSTATİSTİK İ.Ö. 289,684 3 MELİH TÜRKUZAN ZON. KARAELMAS Ü. JEODEZİ VE FOT.MÜH. 290,759 4 HÜSNÜ DOĞAN KILIÇ TERCİH YAPMADI 304,046 5 ÜMİT HALUK YEŞİLKAYA SELÇUK ÜNV. SELÇUKLU TIP FAK. 353,465 6 AYCAN TÜRKOĞLU BAŞKENT ÜNV. FİZİK TEDAVİ VE REH. 331,141 7 ÖZGE ÖZCAN YERLEŞEMEDİ 281,258 8 MERVE KOÇ DÜZCE ÜNV. TIP FAK. 349,753 9 HAKAN MUTLU YERLEŞEMEDİ 318,827 0 TUNA BOZANKAYA ODTÜ MİMARLIK FAK. 348,700 1 BÜŞRA BELDAĞ ANKARA ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 348,543 2 SİNAN KARATAŞ YERLEŞEMEDİ 325,762 3 SEFA ALPEREN ÇELEBİ TERCİH YAPMADI 285,255 4 FERDA AKYÜZ H.Ü. SAĞLIK BİL.FAK. HEMŞİRELİK 323,475 5 SAMET YILMAZ TERCİH YAPMADI 322,639 6 FURKAN KARDAŞ YERLEŞEMEDİ 322,218 7 ALİ DEMİRCİ SÜL. DEMİREL ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH. 321,280 8 BURAK ERDAL KIRIKKALE ÜNV. ELEKTRİK ELEKTRO. MÜH. 317,541 9 ŞULE ÜNAL ÇANKAYA ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. BURSLU 325,939 0 KEMAL YAVUZ OSMAN GAZİ ÜNV. MAKİNA MÜH. 322,343 1 FAHRETTİN FİDANCI RİZE ÜNV. DENİZ ULŞ.VE İŞLET. MÜH. SAY1 322,574 2 BETÜL SARI ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAK. 346,078 3 GÖKSEL KİZİR ANKARA ÜNV. ELEKTRONİK MÜH. 337,362

19 4 İLKE CAN UĞURLU GAZİ ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH. 335,127 5 MUHAMMED IRGAT OSMAN GAZİ Ü. ELEKTRİK ELEKTRO. İNG. 334,758 6 HAMDİ HAKAN MUTAF GAZİ ÜNV. MAKİNA MÜH. İ.Ö. 325,296 7 ASENA ÖZKOÇ GAZİ ÜNV. İSTATİSTİK 294,632 8 AHMET HAMATOĞLU YERLEŞEMEDİ 292,517 9 YASİNE SARUÇ ANKARA ÜNV. İSTATİSTİK 308,329 0 BERNA BESLER GAZİ ÜNV. İLKÖĞRETİM MAT. ÖĞRET. İ.Ö. 334,946 1 EMİNE ÇAN YERLEŞEMEDİ 322,110 2 OĞULCAN ÇAMUR TERCİH YAPMADI 322,735 3 CEMİL UZUNOĞLU YILDIZ TEKNİK Ü.MAKİNA MÜH. 335,136 4 FIRAT ATEŞ TERCİH YAPMADI 267,132 5 FURKAN TEKDOĞAN BOZOK ÜNİV.MAKİNA MÜH. 284,201 6 CEM HAYTA TERCİH YAPMADI 308,873 7 SEMİH ÇIPLAKKILIÇ TERCİH YAPMADI 317,259 8 EROL YARAHMET TERCİH YAPMADI 298,093 9 EKREM MEYDAN ANADOLU ÜN. ELEKTRİK ELEKTRO.İNG. 337,466 0 KÜBRA AYVERDİ YERLEŞEMEDİ 312,950 1 HÜSEYİN AVNİ KARLIOVA KATÜ DENİZ ULASTIRMA VE İŞ. MÜH. 312,755 2 SABAHAT Ş. BAHTİYAR TERCİH YAPMADI 346,573 3 OĞUZHAN KARTAL TERCİH YAPMADI 288,750 4 TUĞBA ÇIRAK PAMUKKALE ÜNV.GIDA MÜH. 295,620 5 MEHMET CAN GÖKTAŞ ESKİŞEHİR OSAMAN GAZİ ÜN.İNŞAAT MÜH. 318,423 6 MÜGE TAŞÇI TERCİH YAPMADI 314,893 7 İSHAK CAN AYDIN TERCİH YAPMADI 319,899 8 EMİNE ÇÜRÜKOĞLI YERLEŞEMEDİ 346,030 9 MUHAMMED B. BEKÇİBAŞI TERCİH YAPMADI 272,133 0 ZAFER KÜLEK TERCİH YAPMADI 282,366 1 SEVDE ETÖZ ERCİYES ÜN.BİYOMEDİKAL MÜH İ.Ö 324,752 2 ANIL İLHAN TERCİH YAPMADI 302,680

20 3 DURSUN KILIÇ ERCİYES ÜN.ELEKTRİK ELEKTRO. MÜH. 323,275 4 BANUHAN OBAOĞLU İTÜ ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA 324,539 5 CİHAN YAŞGÜÇ HACETTEPE SAĞLIK BİLİM.FİZİK TEDAVİ REH. 346,530 6 KERİM DEMİRER YERLEŞEMEDİ 314,933 7 MELİKE TAN BAŞKENT ÜNV.SAĞ.BİL.FAK.HEMŞİRELİK BURSLU 285,293 8 ARDA ARMALI PAMUKKALE ÜN.FEN BİLGİSİ ÖĞR. 286,376 9 YAKUP ERTURAN TERCİH YAPMADI 315,848 0 SERKAN KOÇTEPE TERCİH YAPMADI 266,926 1 GÖZDE GİZEM KILIÇ TERCİH YAPMADI 276,963 2 EREN POLAT ODTÜ ÇEVRE MÜH. 335,641 3 AFRA ALGÜN YERLEŞEMEDİ 311,133 4 AYŞE ARSLAN GAZİ ÜN.BİLGİSAYAR MÜH. 338,847 5 ANIL KÖRPE ABANT İZZET BAY.ÜN.MAKİNA MÜH. 313,673 6 ERKUT GENÇER ANK ÜNİV. BİLGİSAYAR MÜH. 341,278 7 ELİF GÖKÇEN SAKAR ANKARA ÜN.GIDA MÜH. 330,879 8 ESRA GÖREN CUMHURİYET ÜNV.LK.ÖĞ.MAT.ÖĞ. 330,100 9 ABDULLAH IŞIK HACETTEPE ÜN. BİLGİSAYAR MÜH.(*) 345,128 0 GÖKÇE AYDUĞAN HACETTEPE ÜN. BİLGİSAYAR MÜH. 344,698 1 HASANCAN DEVRAN TERCİH YAPMADI 309,540 2 EBRU SEZER ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜN. TIP. 357,001 3 OĞUZHAN PINAR TERCİH YAPMADI 329,574 4 MERVE BİLGİN ODTÜ İNŞ. MÜH. 345,719 5 UMUT KORAY BIYIK YERLEŞEMEDİ 315,374 6 GÖKÇE İLAYDA GÖRGÜLÜ YERLEŞEMEDİ 330,052 7 ERMAN SAVUL ERCİYES ÜN. ELEKTRİK ELKETRONİK İ.Ö. 310,529 8 TAYFUN MÜVEZZİ SELÇUK ÜN. MAKİNA MÜH. 312,477 9 ONUR ERDOĞAN TERCİH YAPMADI 313,023 0 BÜŞRA ŞENEL TERCİH YAPMADI 289,704 1 YASER YURTCAN HACCETTEPE ÜN. ELEKTRİK ELEKTRONİK İNG 347,091

21 2 PINAR ÜZMEZ TERCİH YAPMADI 290,818 3 ERENGÜL BAYRAM ANADOLU ÜN.BİLGİSAYAR MÜH. 338,633 4 EMRE MURAT ARSLAN YERLEŞEMEDİ 302,855 5 MERVE ERKAN ODTÜ KİMYA 326,312 6 KUBİLAY DUMAN ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ Ü.MAKİNA MÜH. İ.Ö. 310,080 7 FEVZİ HAKTANIYAN ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ İSTATİSTİK 282,829 8 BEKİR CAN ARI TERCİH YAPMADI 244,832 9 HASAN BÜLBÜL YERLEŞEMEDİ 283,862 0 MERT CAN KARADAĞ TERCİH YAPMADI 301,814 1 METE DEMİRTAŞ İSTANBUL ÜN.BİLGİSAYAR MÜH. 341,498 2 ESMA YILMAZ KIRIKKALE ÜN.İKTİSAT 289,299 3 ÖZGE İÇTÜZER ODTÜ İŞLETME 346,211 4 SELİN YALVAÇ BAŞKENT ÜN. HUKUK FAK. 320,073 5 FATMA CEREN ŞAHİN ANADOLU ÜN. HUKUK FAK. 335,695 6 ÖZGE KARAGÖZ BİLKENT ÜN.ULUSLARARASI İLİŞK.BURSLU 312,169 7 OGÜN GÜRSEL ŞAHİN HACETTEPE ÜN.İKTİSAT 322,093 8 EMRE FURKAN KAYA ABANT İZZET BAY.Ü.ULUSLAR ARASI İLİŞK. 302,422 9 MÜGE MERVE KURBAN HACETTEPE İKTİSAT 319,824 0 ELİF ASENA İNANÇ A.Ü. EBF REHBERLİK VE PSİKO. DANS. 335,970 1 CEREN CEYLAN SELÇUK ÜN. HUKUK 331,221 2 ÖZGE EZEL AŞIK A.Ü DTCF.TÜRK DİLİ EDEBİYATI. (SÖZ-2) 347,349 3 BİRCAN KURT BİLKENT HUKUK 329,758 4 UMUR DİLHAN KARAASLAN BAŞKENT ÜNV. HUKUK FAK. 314,538 5 İBRAHİM DEMİR KIRIKKALE ÜN.SINIF ÖĞRT 314,447 6 KAHRAMAN ÇAĞRI DEDE ODTÜ FELSEFE 316,498 7 MELTEM TOPBAŞ MERSİN ÜN. PSİKOLOJİ 327,105 8 ELİF ÇEVİK ULUDAĞ ÜNV. PSİKOLOJİ 331,893 9 BERFU BEYSÜLEN ANKARA ÜNV. HUKUK FAK. 354,959 0 GİZEM AKIN GAZİ ÜNV. HUKUK FAK. 342,092

22 1 CANSU UĞURLU SELÇUK ÜNV. HUKUK FAK. 333,206 2 ŞEYMA ÜŞENMEZ AFYON KOCATEPE Ü. ULUS. TİC. VE İŞLT. 294,110 3 HATİCE TÜL K. KAYMAK HACETTEPE Ü. SINIF ÖĞ. 323,855 4 BAŞAR OKUR YERLEŞEMEDİ 295,860 5 SAVAŞ ABA ANKARA ÜNV. SİYASAL BİL. MALİYE 334,213 7 PELİN ÇAKAL GAZİ ÜNV. HUKUK FAK. 342,337 8 LİSAN BETÜL KOÇAK İSTANBUL ÜNV. HUKUK FAK. 339,677 9 GÖKHAN YUNUS POYRAZ ANKARA ÜNV. SİYASAL BİL.ÇEKO 322,962 0 HASAN ERGEN HACETTEPE ÜNV. MALİYE 324,136 1 ARZU DİLEK DEMİRCİ EGE ÜNV. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 320,151 2 AKIN ÇELİK ATILIM ÜNV. ENERJİ SİST. MÜH.BURSLU 306,384 6 Ö. OZAN AYDIN DUMLUPINAR ÜNV. SERAMİK MÜH. İ.Ö. 252,108 BAŞA DÖN 2008 O ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BURAK AKCAN ULUDAĞ FEN-EDB. MATEMATİK EMİNE SANATKAR ANADOLU MÜH.-MİM. MİMARLIK EMRE DOĞU YEŞİLYURT ODTÜ MÜH. BİLGİSAYAR EMRE ACER HACETTEPE MÜH. FİZİK MEHMET ERDEM YENER GAZİ MÜH. BİLGİSAYAR SEFA BULUT GAZİ MÜH-MİM. ELEKTRİK - ELEKTRONİK OZAN UTKU RIDVANOĞLU ODTÜ MÜH. İNŞAAT SABİRE ÜNAL ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM İLKÖĞRETİM MATEMATİK. ÖZGE GENÇ ULUDAĞ MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ 0 ANDAÇ ALTAK GAZİ MÜH.-MİM. BİLGİSAYAR 1 GÜLŞAH ÖZDAĞ GAZİ MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ 2 SALİM SANİOĞLU ODTÜ MÜH. MAKİNE 3 TUĞÇE UĞURLU GAZİ MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ.

23 4 FİLİZ CANBEY ULUDAĞ EĞİTİM İLKÖĞRETİM MATEMATİK 5 OZAN DERNEK ODTÜ FEN-EDB. FİZİK 6 REYHAN DOĞAN G.A.T.A. HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK 7 YİĞİT EROL İTÜ DENİZCİLİK DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSL 8 MELTEM GİZEM ÖNAL BİLKENT MÜH. ELEKTRİK - ELEKTRONİK 9 BURAK DENİZHAN HACETTEPE MÜH. OTOMOTİV (İNG.) 0 ÖZNUR BULAN GAZİ MÜH.-MİM. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 EREN CENGİZ HACETTEPE MÜH. OTOMOTİV (İNG.) 2 BURHAN AKYÜZ SÜLEYMAN DEMİREL DİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ 3 ŞEYMA NUR KONDU ERCİYES MİMARLIK MİMARLIK 4 ALPARSLAN BULUT GAZİ MÜH.-MİM. MİMARLIK 5 GÜLSÜM BETÜL AYGÜN ERCİYES MÜH. İNŞAAT 6 NESRİN YILDIZ GAZİ FEN-EDB. MATEMATİK 7 ARZU DOĞAN ERCİYES MÜH. ELEKTRİK - ELEKTRONİK 8 YASİN YAVUZ OSMANGAZİ MÜH.-MİM. İNŞAAT 9 CANSU KIZILAY KIRIKKALE FEN-EDB. MATEMATİK 0 BURCU ŞULE BOZAN ANKARA FEN-EDB. İSTATİSTİK 1 ÖZGE YÜCEL ODTÜ MÜH. ÇEVRE. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 2 ELİF NUR ESEN ÇANKAYA FEN-EDB. MATEMATİK - BİLGİSAYAR ( BURSLU) 3 GÖKHAN AYTAR ANKARA ZİRAAT PEYZAJ MİMARLIĞI 4 MEHTAP ÜNSAL SELÇUK EĞİTİM FEN BİLGİSİ 5 ATİLLA KAÇAR GAZİ MÜH.-MİM. ELEKTRİK - ELEKTRONİK 6 MUSTAFA ÖZDEMİR KIRIKKALE DİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ 7 MAHMUT KAAN TÜZEN ODTÜ MÜH. PETROL VE DOĞALGAZ 8 MEHMED OĞUZHAN AKTAŞ SELÇUK MÜH.-MİM. ENDÜSTRİ 9 EBRU ÇELİK FIRAT MÜH. MAKİNE 0 CİHAN İPEK SELÇUK MÜH.-MİM. İNŞAAT.

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL)

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) 1 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) Başarı 1 2 TİLBE GÜNEY Ankara And. NESLİHAN ALDOĞAN Kırkkonaklar And. 12. SINIF YOK 489 12. SINIF YOK 476 YGS- 18475-1683 YGS-30276-3080 ODTÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 HALİL AKALIN 2 AYKUT ÖKSÜZ 4 RIZA ARSLAN ÇOLAKOĞLU 5 AYBERK AKTAŞ 6 AHMET ÇETİN 7 NURETTİN ÇETİN 8 SERENAY GASER 9 AHMET SEÇKİN YAVUZBAŞ 10 MERVE ÜNVER 11 İLKNUR AYDIN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ Adı Soyadı Program Adı 2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ SEVGİ ÇAYLAK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği ESRA HOTAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

SIRA ADI SOYADI OKULU BÖLÜMÜ 3 ALİBEKİR ÇELEBİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

SIRA ADI SOYADI OKULU BÖLÜMÜ 3 ALİBEKİR ÇELEBİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA SIRA ADI SOYADI OKULU BÖLÜMÜ 1 ABDÜLSAMET TAŞÇI TURGUT ÖZAL ELEKTRİK ELEKTRONİK 2 ADNAN IŞIK MARMARA İKTİSAT 3 ALİBEKİR ÇELEBİ KASTAMONU RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA 4 ALP BERK ALKAN İSTANBUL TEKNİK ENDÜSTRİ

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 3 Dilara Dilek CENGİZ LYS 4 Ayrancı 8 9 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ 2 Gazi And. si 5 İrem ALPUT Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL 6 Ayrancı 7 Büşra ATAMAN Hira Oğuzhan AYDIN Ceren ÇALIKOĞLU Ezgi KUYRUKÇU

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SELİN KARATAY MARMARA Tıp Fakültesi (İngilizce) MERYEM SARITAŞ KARABÜK Tıp Mühendisliği SELDA ANLAMA DUMLUPINAR Tıp Fakültesi FATİH TERCAN KARABÜK Tıp Mühendisliği MURAT CAN ERDOĞAN PAMUKKALE Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 5 7 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ Hira Oğuzhan AYDIN ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) Ayrancı And. si Ulus Gazi 2 Gazi And. si 3 Büşra ATAMAN Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL ATATÜRK si Gazi And. si İrem

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI Öğrenci sayısı % oranı MEZUN ÖĞRENCİ 86 YERLEŞEN ÖĞRENCİ 78 90,69 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ 8 TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞEN ÖĞR 64

Detaylı

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI 1 ABDULLAH KASIM MUTLU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 2 ARMAĞAN DİLEK KÖSEOĞLU

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL) 1 Büşra 2 Ayrancı ÖZTÜRK 3 Ayrancı YGS-13512 LYS-22484 YGS-12051 LYS-19887 Merve 4 Gazi And. si 481 SARAÇ 5 6 Hasan Ali DÜZAĞAÇ Dr.Rıdvan - Binnaz EGE Ayyıldız ATATÜRK si Esranur 7 ATATÜRK si 476 YILMAZ

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞME ÇİZELGESİ

ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞME ÇİZELGESİ ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞME ÇİZELGESİ SIRA ADI SOYADI PROGRAM ADI TIP FAKÜLTELERİ 1 BURAK ERDİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADA GÖRE SIRALAMA 2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADI SOYADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 ABDULLAH KAYHANLAR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 ABDULLAH YETİŞ SAMSUN

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

AHMET ALPER DİNÇER ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU 2014-2015 MEZUNLARIMIZ VE KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER

AHMET ALPER DİNÇER ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU 2014-2015 MEZUNLARIMIZ VE KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER S. N ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE VE PROGRAM ADI 1 AHZUCAN GERBAGA ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji 2 ALİ ALPEREN GENCEL 3 ALİ ALPSOY TERCİH YAPMADI 4 ALİ HAKAN İSLAM TERCİH YAPMADI 5 ALMİNA

Detaylı

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 GİZEM ERDURAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2 SAFİYE MERVE ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

GAZİ ANADOLU LİSESİ 2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

GAZİ ANADOLU LİSESİ 2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI Sıra No Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 1 MERVE ÖZİNCE 103510411 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Tıp 2 BARAN CANDAN 300510303 3 AYŞENUR EROL 105611192 4 CANSU PINAR YÜCESOY 104810371 5 EMRE ŞENEL 108830239

Detaylı

2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSTESİ Yerleşme Türü- Arkeoloji Taban Tuğçe AĞOĞLU Sütçü İmam İşletme 1/1.Öğretim 2013

Detaylı

Bilim. Mülakat 30 % ANTROPOLOJİ Asil BAŞARILI

Bilim. Mülakat 30 % ANTROPOLOJİ Asil BAŞARILI 2015-2016 - BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YETİŞKİN EĞİTİMİ (YL) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ LİSTESİ S.No Türk/Yaba Alan ncı Dışı Ad Soyad Üniversite Fakülte / Yüksek Okul Bölüm Mezuniyet Not Yüzlük

Detaylı

2015 LYS GURUR TABLOMUZ

2015 LYS GURUR TABLOMUZ 2015 LYS GURUR TABLOMUZ MERVE MUTLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji ABDULKADİR DEMİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik (İÖ)

Detaylı

DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES

DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme

Detaylı

2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2012 YERLEŞTİRME SONUÇLARI, NİHAT KÖSE (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) 2012 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI OKUL BİRİNCİSİ: HÜSEYİN CAN AHCIR Yerleştiği Yükseköğretim Programının Adı Tıp Fakültesi (İNGİLİZCE)

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm. 3 HAFİZE KÖSE ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm. 3 HAFİZE KÖSE ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm 1 EYLÜL YAĞMUR 2 HİLAL ÇÖKLÜ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)//Tıp

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2011189 ENİS EKŞİ 2011200 ALİ KADİR BEDİR 2011250 BARIŞ CAN ERKOÇ 2011251 GAMZE ERTÜRK 2011252 İBRAHİM KURTOĞLU 2011254 KÜBRA GÜDÜ 2011255

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri

2007 ÖSS SONUÇLARI. UB Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri 007 ÖSS SONUÇLARI Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Puanların İstatistikleri Puan İstatistikleri SAY EA- Öğrenci Sayısı Ortalama,9,8 En Düşük Puan 0,90 8,68 En Yüksek Puan 7, 6,0 Öğrencilerinin Yerleştirildikleri

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE KURSU SEVİYE BELİRLEME SINAV YERLERİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE KURSU SEVİYE BELİRLEME SINAV YERLERİ 1 6481883 ALİ ALMEREE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FUAYE SALONU 2 10214030 SABİHA BESTE VANGÖL PDR FUAYE SALONU 3 10214087 MERVE DEMİR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE) FUAYE SALONU 4 10314119 DİLAN

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

AD SOYAD ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE/BÖLÜM STAJ/BOLUM STAJ DONEM

AD SOYAD ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE/BÖLÜM STAJ/BOLUM STAJ DONEM AD SOYAD ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE/BÖLÜM STAJ/BOLUM STAJ DONEM BAHADIR ORÇUN YILDIZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS MUHASEBE-FİNANS 13.06.2016-12.07.2016 SAMET ALABEY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 214 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI OKUL BİRİNCİSİ: AYÇA TAKMAZ Yerleştiği Yükseköğretim Programının Adı BİLKENT Elektrik Elektronik Mühendisliği (İNGİLİZCE) Kodu Tercih Sırası Yerleşme Türü

Detaylı

Puan Tür Puan OBP METEB Bilgi. Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih. Türü. 7 MF4 336.36207 392.05000 Genel

Puan Tür Puan OBP METEB Bilgi. Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih. Türü. 7 MF4 336.36207 392.05000 Genel 2015 - ÖSYS Tercih ESKİŞEHİR FATİH ANADOLU LİSESİ YERLEŞENLER RAPORU Yerleşen Aday Sayısı :67 Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih 2015425 13216419726 TARIK SAVAŞ 108910579 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM YILI TABAN PUANA GÖRE EK MADDE I YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANAN ADAYLARIN LİSTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ Adı Soyadı ÖZGE ALÇI ADNAN O.Ö.Ö 394,02348

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203230 Merve ÇAL 2032304 Elif YILMAZ Toplam 2 203-204 ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2009-2010 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 201015 BEYZA BOSTANCI 201059 CİHANGİR ÜSTÜNEL 201083 BESTE KAYSI 2010110 SEÇKİN ÇELİK 2010111 ABDULKADİR SÜSLÜ 2010127 AHMET CİHAN ORÇAN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 201-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 201-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 201-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LARI BÖLÜM/PRORGAM ADI : ARKEOLOJİ BİRİNCİ / PUAN PUAN ÖSYS ( / * 60) İKİNCİ TÜRÜ YILI + ( / 4 * 40) AYŞE ATA SELÇUK

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

NALAN KAYNAK ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

NALAN KAYNAK ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NALAN KAYNAK ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI SOYADI YERLEŞİTİĞİ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM 1 HASAN DAĞDELEN EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eczacılık Fakültesi 2 ESMA CİNGÖZ DOKUZ EYLÜL

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ DENİZ DEMİROLUK Okulöncesi Öğretmenliği 25% BURSLU AYNUR KARATEKE Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

M.E.Resulzade Anadolu Lisesi 2013 ÖSYM Yerleştirme Sonuçları ( Sıralama üniversite adına göre alfabetik yapılmıştır.)

M.E.Resulzade Anadolu Lisesi 2013 ÖSYM Yerleştirme Sonuçları ( Sıralama üniversite adına göre alfabetik yapılmıştır.) M.E.Resulzade Anadolu Lisesi 2013 ÖSYM Yerleştirme Sonuçları ( Sıralama üniversite adına göre alfabetik yapılmıştır.) Adı Soyadı Program Adı Puan Türü 1 BERAT ÜNAL AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 DÖNEMİNDE OKULUMUZDAN MEZUN OLMUŞ VE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE 4 YILLIK BİR YÜKSEKÖĞRENİM PROĞRAMINI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. BU ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR VE YENİ OKULLARINDA

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MALTEPE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MALTEPE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI MALTEPE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Ad Soyad 1 SIDDIKA KARAKETİR 2 SARPKAN ÖZCAN 3 OĞULCAN ERDEN 4 AHMET KARA 5 AHMET

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ÜNİRSİTE BAŞVURUDA BULUNAN E ÜNİRSİTE GNO PUAN MUSA ATİK PAMUKKALE İNGİLİZ DİLİ 04,7 İNGİLİZ DİLİ DGS - SÖZ 9,990 05,776 ÜNİRSİTE BAŞVURUDA BULUNAN E ÜNİRSİTE

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM

ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖZEL MARMARA KOLEJİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 1 İLAYDA BEGÜM TURHAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYATI FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 2 ECE ŞENGÜN BOĞAZİÇİ

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Mühendisliği 7

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Tekstil Mühendisliği 7 Sn Adı Soyadı Kazandığı Üniversite ve Programı 1 MATHIS ORHAN BALCIOĞLU- FRANSA SCIENCES PO. (BURSLU) ROBERT (İngilizce-Almanca-Fransızca) 2 GAMZE ESİN AKŞAKAR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE MERKEZİ YERLEŞME PUANINA GÖRE (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE MERKEZİ YERLEŞME PUANINA GÖRE (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE MERKEZİ YERLEŞME PUANINA GÖRE (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER Numarası ADI SOYADI HALEN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTE/BÖLÜM İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

PREP 1Z 1 1501140035 MURAT EREN Lojistik (İngilizce) 2 1501250053 ECE NUR PEZİK Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) 3 1501250029 ALEYNA

PREP 1Z 1 1501140035 MURAT EREN Lojistik (İngilizce) 2 1501250053 ECE NUR PEZİK Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) 3 1501250029 ALEYNA PREP 1Z 1 1501140035 MURAT EREN Lojistik (İngilizce) 2 1501250053 ECE NUR PEZİK Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) 3 1501250029 ALEYNA KAPUKAYA Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) 4

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Program Kodu BARIŞ KARASU 200910027 Program BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı BARIŞ KARASU BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Program Kodu 200910027 Program BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

1 Zeynep CEYHAN İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Gazi Üniversitesi RET

1 Zeynep CEYHAN İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Gazi Üniversitesi RET NO ADI SOYADI FAKÜLTE BÖLÜMÜ GİTMEK İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTE SONUÇ 1 Zeynep CEYHAN İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Gazi 2 Zeynep GÜLPINAR İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Erciyes 3 Arzu YILMAZ İktisadi

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Sıralı) İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL BURDUR GÖLHİSAR YGS OZEL DES (EH00-SS.04DES00) 122 122 122 5938 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sn

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

T.C MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜM/PROGRAM : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KONTENJAN : 10 1 ÖZNUR CANIŞ 2 EMRE GÖRSE 3 DAMLA TOROSLU 4 FATMA ÖZER 5 SEHER TOSUN 6 SELDA BELET 7 YUSUF YAMAN 8 DİDEM ÇELİK 9 KEREM BOZOĞLU

Detaylı

2015 YERLEŞTİRME SONUÇLARIMIZ

2015 YERLEŞTİRME SONUÇLARIMIZ ad-soyad ABDULKADİR ŞAHİN AHMET BALCI AHMET TUNCER ALEYNA DURMUŞ ALİ SAİT DEMİR ALİ SARIKOÇ ALİHAN SÖYLEMEZ ANIL EMİR ASLIHAN KOSTAK AYDIN DURAN AYŞE SENA KURT BATIN AVCI BERNA KARA BESTE NUR ALACA BETÜL

Detaylı

2015 SAYISAL ALINTERİ LİSTESİ

2015 SAYISAL ALINTERİ LİSTESİ 1 6 9 10 Selcan YÜKSEL 2 3 Erdeniz ERİŞ Dilara TUZCU Yiğit Can CEYLAN Nur ŞAHİN SAYISAL ALINTERİ LİSTESİ LYS LYS-28050 LYS 502 Başak YGS-46143 4 420 486 YAVUZ 5 12. Sınıf 468 Salih Gazi 7 467 BAŞARAN 8

Detaylı

Doktora Bursu. Lisans Bursu İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI

Doktora Bursu. Lisans Bursu İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI AdıSoyadı Deger2 Doktora Bursu Lisans Bursu GÖZDE SAZAK RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ MÜNEVVER EBRU ZEREN HATİCE BAŞAK 4 İSMAİL BATTAL MUSTAFA DİLMAÇ FURKAN KILIÇ RABİA YILMAZ KADİR GÜLNAHAR RAMAZAN GÜÇLÜGİL NURSEL

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2015 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2015 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 05 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ABDULKADİR ABACI BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik- Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) 5 0,03 3,5000 ABDULLAH DÖNMEZ İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim

Detaylı

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 20091 MELİH KİRİŞCİ 20097 AFİFE AYSUN LÜLECİ 20099 BERSAN SÜTÇÜBAŞI 200912 AYSUN GÜVEN 200914 NURDAN AKTAN 200914 NURDAN AKTAN 200916 ELİF

Detaylı

KIRIKKALE ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KIRIKKALE ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI KIRIKKALE ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Okul Adı Adı SOYADI AHMET KUTLUCA YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRENİM KURUMU AHMET VARIŞLI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Ad Soyad MEHMET EMRE USTA Yerleştirme Dönemi Program Kodu Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı Yerleştiği Tercih Sırası Puan Türü Puan OBP METEB Durumu Tıp 2 MF3 527,91591 479,8 Normal Kont. Türü

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ PUANI HESAPLAMA TABLOSU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ PUANI HESAPLAMA TABLOSU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HESAPLAMA TABLOSU BÖLÜM/PRORGAM ADI : MATEMATİK 2. SINIF ÖRGÜN ÖĞRETİM (4 Kontenjan) NURSENA GÜNHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2014 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ.

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2014 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ. 00026 HACETTEPE ÜNİ. TIP (İNGİLİZCE) 00051 HACETTEPE ÜNİ. TIP (İNGİLİZCE) 00201 HACETTEPE ÜNİ. TIP (KASTAMONU) 00081 ANKARA ÜNİ. TIP 00041 ANKARA ÜNİ. TIP 00122 ANKARA ÜNİ. TIP 00402 ANKARA ÜNİ. TIP 00106

Detaylı