T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU OKUL STRATEJİK PLANI ( - ) 1

2 En mühim ve feyizli işlerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. 2

3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül...ne bu şiddet,bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY 3

4 4

5 Halis ZOR Okul Müdürü SUNUŞ Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Büyük Atatürk ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak, yine O nun Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor. "Bilgi Çağı", "Bilgi Devrimi", "Bilgi Toplumu" dünyasında yaşanan akıl almaz hızdaki bu değişimler artık önceden tahmin edilemez ve öngörülemez olmuşlardır. Yapılacak şey bu değişime ayak uydurmak yerine, değişime neden olmak olarak açıklanabilir. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir. Eğitim paydaşlarımıza kendi güçlerini fark ettirmek amacımızdır. Başka bir deyişle; birimiz olmasaydı şu anda çok farklı bir gün yaşanacaktı, anlayışı ile değerli olduklarını hissettirmek, önce insan anlayışını kazandırmaktır. İçinde yaşadığımız çağ artık üretim çağı değil, bilgi çağıdır. Bilgi en önemli sermayedir. Atatürk ün Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sözünü rehber edindik. Tabiî ki durmadan, yılmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda yanımızda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla Halis ZOR Okul Müdürü 5

6 ÖNSÖZ Okulumuzun konumu itibariyle Bahçelievler İlçesi şartlarında diğer devlet kurumlarıyla kıyaslandığında mali imkanları, öğrenci potansiyeli, veli, Okul Aile Birliği İlişkileri açısından daha iyi bir noktada olduğu kanaatindeyiz. Okulumuzda dönemi için stratejik plan hazırlanmış olup 2013 yılında revize edilmiş. - dönemi için ikincisi hazırlanan Stratejik Plan uygulaması TKY ve OGYE ekipleri tarafından planlanmıştır. Planlı çalışmanın başarıyı getirdiği gerçeğinden hareket ederek ve geleceğin başarılı insanlarının yetiştirilmesinde sahip olduğumuz sorumluluğun bilincinde olarak okulumuzun stratejik planını hazırladık. Hedefimiz bu planla okulumuzu bulunduğu noktadan daha ilerilere taşıyabilmektir. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1.OKUL /KURUM RESMİ 1 2. Mustafa Kemal ATATÜRK ÜN RESMİ ve SÖZÜ 2 3. İSTİKLAL MARŞI 3 4. ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 4 5. OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞ YAZISI 5 6.ÖNSÖZ 6 7. İÇİNDEKİLER 7 8. KISALTMALAR 8 1. BÖLÜM: EMLAK KONUT İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN HAZIRLIK VE YÖNTEM 1. STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU VE TEKNİK EKİBİN KURULMASI 8 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ VE ONAYIN ALINMASI 3. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUBU 9 2. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÖRGÜTSEL YAPI PAYDAŞLAR İNSAN KAYNAKLARI TEKNOLOJİ MALİ KAYNAKLAR İSTATİSTİKİ VERİLER GZFT ÜST POLİTİKABELGESİ 2.7 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ(PEST) BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ 1. VİZYON- MİSYON TEMEL- DEĞERLER 29 7

8 KISALTMALAR APK: Araştırma planlama ve koordinasyon AR- GE: Araştırma geliştirme AÖF: Açık öğretim fakültesi BT: Bilgi teknolojileri GZFT: Güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler İLSİS: İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin yönetim bilgi sistemi PEST: Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik SPE: Stratejik planlama ekibi MEBBİS: Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi MTSK: Motorlu taşıtlar sürücü kursu OÇEM: Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi PG: Performans göstergesi RAM: Rehberlik Araştırma Merkezi REF: Referans SGB: Strateji Geliştirme Başkanlığı TKY: Toplam Kalite Yönetimi VHKİ: Veri hazırlama kontrol işletmeni kontrol işletmeni 8

9 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK VE YÖNTEM Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik planı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri gereğince stratejik plan hazırlık programı uyarınca hazırlanarak 2010/14 numaralı genelge ile 2010/Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eş zamanlı olarak merkez teşkilatı birimleri ile İl Millî Eğitim Müdürlükleri de beş yıllık stratejik planları hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Stratejik planlama anlayışının eğitim- öğretim ve yönetimde etkin olmasını ve bir kültür olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla Okulumuzda stratejik planlama süreci, Bakanlığımızın - Stratejik planı, İl Millî Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün - Stratejik planındaki ana ve alt başlıkları, kendi özeliklerini de dikkate alarak şekillendirilmiştir. Planlamanın planlanması olarak adlandırılan bu faaliyetlerin, detaylı bir şekilde adımlandırılmasıyla çalışmaları başlanmıştır. İlk etapta, çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek ve sürece ilişkin anlam birliğini sağlamak amacıyla müdürlüğümüz personeline çalışmalarda alacakları rollere uygun seviyelerde bilgilendirme toplantıları ve eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle SPE nin Stratejik Yönetimin Temelleri, Çevre Tarama, İç Tarama, Strateji Oluşturma, Durum Analizi ve Strateji Geliştirme, Kurumsal Stratejiler, Stratejilerin Uygulanması, Değerlendirme ve Analiz konularını kapsayan bir eğitim ile uygulama tekniklerini içeren Çalıştay Yönetimi eğitimi alması sağlanmıştır. Daha sonra, üst yönetime yönelik olarak Stratejik Yönetim- Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimde ana hatları ile; Stratejik Yönetimin Temelleri, Stratejik Düşüncenin Önemi, Stratejik Karar Verme, Kurumsal Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk, Stratejik Yönetim Süreci Çevrimi, Stratejilerin Uygulanması, Değerlendirme ve Analiz, Performans Ölçümünde Etkili Ölçüt ve Göstergelerin Belirlenmesi, Hedefleri Belirlenmesi, Performansın İzlenmesi, Süreklilik ve Stratejik Yönetim Sistemi ile Entegrasyon konuları ele alınmıştır. Son olarak, stratejik planlama çalışmalarına kurum personelinin aktif katılımını sağlamak amacıyla, stratejik planlamaya ilişkin temel kavram ve yaklaşımların benimsenmesi, uygulamaların etkin yürütülmesini teminin tüm kurum personeline yönelik olarak Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Eğitimi düzenlenmiştir. SPE tarafından verilen Stratejik Yönetim eğitimi sırasında; kurumumuzda gerçekleştirilen çeşitli hizmet ve faaliyetlerin tanımlı süreçler çerçevesinde yürütülmesinde bazı sıkıntılar olduğu tespit edilerek, kurumsal süreçlere ilişkin paralel bir çalışmanın başlatılmasının gerekliliği üst yönetime arz edilmiştir. Bu çerçevede, kurumsal süreçlerin tanımlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere Süreç Analizi Ekibi teşkil edilmiş olup, söz konusu çalışmalar hâlihazırda bu ekip tarafından sürdürülmektedir 9

10 1.1 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU VE TEKNİK EKİBİN KURULMASI Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı nın - Stratejik plan Hazırlık Programı çerçevesinde hazırlık süreci başlamıştır. Hazırlık Programı kapsamında okulumuzda sürecin ilk basamağı Emlak Konut İlkokulu Stratejik Planlama Üst Kurul Ekibi aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere oluşturulmuş ve ilçe MEM onayına sunulmuştur. EMLAK KONUT İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU ADI SOYADI ÜNVANI İLETİŞİM Halis ZOR Okul Müdürü Ali ÇELİK Müdür Yardımcısı Nurhan YARDIMCI Öğretmen Ayla GÜLBENZER Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem UĞUR Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLAMA EKİBİ VE ONAYININ ALINMASI Stratejik Planlama Üst Kurulu oluşturulduktan sonra, okul müdürü tarafından görevlendirilen ve Üst Kurul Üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında belirlenen (en az üç) öğretmenden ve gönüllü en az üç veliden oluşan. Okul Müdürlüğümüzce Stratejik Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş onayı kendi müdürlüğünüzce alınmıştır. EMLAK KONUT İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ ADI SOYADI ÜNVANI İLETİŞİM Mehmet EYDEMİR Müdür Yardımcısı Emel ARSLAN Rehber Öğretmen Fatma ÖZDEMİR Öğretmen Neslişen AYŞIL Öğretmen Ayşe Sonnur ERDEN Öğretmen Şehriban YILDIRIM Öğrenci Velisi Emine KAZAN Öğrenci Velisi Zeynep Nilgün YILMAZ Öğrenci Velisi

11 1.3 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EMLAK KONUT İLKOKULU Stratejik Planı ( - ),Okul Müdürlüğünce görevlendirilen aşağıda isimleri bulunan 8 kişilik çalışma ekibi tarafından hazırlanmıştır. ADI SOYADI ÜNVANI İLETİŞİM Mehmet EYDEMİR Müdür Yardımcısı Emel ARSLAN Rehber Öğretmen Fatma ÖZDEMİR Öğretmen Neslişen AYŞIL Öğretmen Ayşe Sonnur ERDEN Öğretmen Şehriban YILDIRIM Öğrenci Velisi Emine KAZAN Öğrenci Velisi Zeynep Nilgün YILMAZ Öğrenci Velisi Stratejik Planın çalışması için yapılması gereken veri toplama, analiz, zaman çizelgesi, ana süreçler, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konularında hazırlanılarak çalışma planı oluşturulmuştur. Durum analizi yapmak için öncelikle EMLAK KONUT İLKOKULUNUN faaliyetlerini gerçekleştirdiği iç ve dış çevre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. EMLAK KONUT İLKOKULUNUN iç yapısının analizine, okulun tarihçesi, faaliyet alanlarını ve kuruluş yasasının incelenmesiyle başlanmıştır. İç analiz kapsamında aşağıdaki hususlarda bilgi toplanmıştır. İç Analiz Olarak ; a) EMLAK KONUT İlkokulu nun Tarihi Gelişimi b) EMLAK KONUT İlkokulu nun Mevzuat Analizi c) EMLAK KONUT İlkokulu nun Mevcut Durumu d) EMLAK KONUT İlkokulu nun Paydaş Analizi Dış Analiz Olarak ; A) Çevre analizinde,eğitimdeki değişimleri ( dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ) ortaya konularak bunların EMLAK KONUT İLKOKULU önümüzdeki süreçte nasıl etkileyeceği tartışılmıştır. B) Durum analizinde GZFT ( Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler ) analizi kullanılmıştır. Bunun için de fazla katılımın sağlandığı başlıca iki yönteme başvurulmuştur. 1) Odak Grup Çalışmaları : Bütün okul paydaşlarını temsil edecek şekilde eğitim çalışanları,veli, öğrenci ve okul aile birliği temsilcileri ile odak grup toplantıları yapılmıştır. 2) Derinlemesine Görüşmeler : EMLAK KONUT İLKOKULUNUN misyonu ve vizyonu, bunlara ulaşmak için söz konusu birimlerin gelecekte hangi stratejik hedeflerinin olması gerektiği konularında toplantılar yapılmıştır. Okul Yönetiminin görüşlerinin de yer alınarak EMLAK KONUT İlkokulu nun MİSYONU,VİZYONU, Stratejik Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesinde görüşleri değerlendirme sürecine katılmıştır. 09/09/2014 Halis ZOR Okul Müdürü 11

12 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1 TARİHSEL GELİŞİM Okulumuz Emlak Bankası Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından 1990 da inşaata başlamış tam yalıtımlı şekilde ve malzemenin en iyisi kullanılarak 1992 yılında tamamlanmış ve 10 Eylül 1992 de İlkokul- Ortaokul birleşik İlköğretim Okulu olarak öğretime başlamıştır Öğretim Yılında Eğitim-Öğretime açılan okulumuz ilk mezunlarını öğretim yılında vermiştir. Çevre düzeni Efes Pilsen Bira Fabrikasının yetiştirdiği ağaçlarla ve fabrikanın bahçesiyle bitişik durumdadır. Okul yeri bahçenin orta kısmına yerleştirilmiş, çevresi tamamen ağaçlandırılmış, bahçe piknik alanı gibi değerlendirilmiştir metre kare yeşil alan üzerine yapılmıştır. Bahçe alanı metrekaredir. Okulumuzun açılışına İstanbul Valisi Sayın Hayri KOZAKÇIOĞLU, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Nurdoğan ILGUN, Şube Müdürleri ve İlçe Yetkilileri katılmışlardır. Açılışa katılan Bahçelievler kaymakamı Sayın R. Kemali AKAY, Emlak Bankası Genel müdürü Şükrü Karahasanoğlu, Emlak Konut Genel Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Nail KILIÇ, İlçe Şube Müdürleri Ragıp ÜYE ve Ali ÇELEBİ ilgilerini maddi manevi desteklerini esirgememişlerdir eğitim öğretim yılında okula fazla öğrenci alındığından dershane yetersizliği nedeniyle okuldaki spor salonu bölünerek iki sınıf oluşturulmuştur eğitim öğretim yılında öğrenci sayısının azalması nedeniyle spor salonundan elde edilen sınıfların biri Fen laboratuvarı diğeri kütüphane olarak kullanılmaya başlanmıştır eğitim öğretim yılında Fen laboratuvarı ve kütüphane tekrar birleştirilerek çok amaçlı salon yapılmıştır eğitim öğretim yılı itibariyle okulumuz tamamen ilkokula dönüştürülmüş olup, Emlak Konut İlkokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir Okulda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 memur, 1 öğretmenler,1 çok amaçlı salon,1 kütüphane, 2 anasınıfı ve 9 dershane mevcuttur. Okulda çay ocağı, kantin anasınıfı mutfağı, arşiv odası ve kazan dairesi de vardır. Her sınıfın kendi tuvaleti olup yine her sınıfın kendisi mahsus araç gereç odası vardır. Okulumuzda ikili eğitim öğretim yapılmaktadır. 2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ATAMA MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge 12

13 MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge OKUL YÖNETİMİ 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Okul - Aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği EĞİTİM VE ÖĞRETİM MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik PERSONEL İŞLERİ MEB Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği MÜHÜR, YAZIŞMA, ARŞİV Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği ÖĞRENCİ İŞLERİ Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği İSİM VE TANITIM Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği MEB na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği SİVİL SAVUNMA Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 24 Saat Çalışma Planı Yasal Yükümlülük Dayanak Değerlendirme 13

14 Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak. Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak. Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak. * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek. Güçlendirilmeli 14

15 Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek. Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek. Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak. Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek. Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek. Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak. Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Güçlendirilmeli Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak. Güçlendirilme Yasal Yükümlülük (Görevler) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. Dayanak * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri 15 * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi

16 yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi 2.3 FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ Kurumun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları adı altında gruplandırılmıştır. EMLAK KONUT İlkokulu ürün ve hizmet grupları: Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin yapılması Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Denklik ile Kayıt İşlemlerinin Yapılması Öğrenci Belgesi Verilmesi Öğrenim durum belgesi verilmesi Öğrenim belgesi verilmesi Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) Sınıf Yükseltilmesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri ile Diploma Verilmesi Mezuniyet/Ayrılma Belgelerinin Verilmesi (Öğrenim Belgesi ve Diplomasını Okulumuzun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler başlığı adı altında gruplandırılmışt Faaliyet Alanı Öğrenci işleri hizmeti Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Hizmetler Devam-devamsızlık Denklik işlemleri İlişik kesme işlemleri Okul Öncesi Eğitim Kayıt- Nakil işleri Sınavlar Proje ve Performanslar Sınıf Yükseltme İşlemleri Sınıf geçme vb Mezun Öğrenci 16

17 Sosyal Etkinlikler ve Kültürel Etkinlikler Öğrenim belgesi düzenleme işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Spor Etkinlikleri Kurslar Öğretmenler Halk oyunları Koro Satranç Kulüp Çalışmaları Toplum Hizmeti İzcilik Öğrenci Belgesi Öğrenim Belgesi Diploma Burs hizmetleri Ödül Cezalar Futbol Voleybol Atletizm Basketbol Jimnastik Kick Bock Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Hizmet içi eğitim Özlük hakları Maaş ve Ek Ders Nöbet Görevleri Toplantılar Mesleki Çalışmalar Okul Aile Birliği Genel Kurul Yönetim Kurulu Çalışmaları Denetim Kurulu Çalışmaları Kantin Bağış İşlemleri Kurullar Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre Başkanları Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu Sınıf Öğretmenler Kurulu Sosyal Etkinlikler Kurulu Öğrenci Kurulu Öğrenci Meclisi Okul Afet Ve Acil Durum Yönetim Kurulu Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu 17

18 Komisyonlar -Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunu -Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma -Devamsız Öğrencilerin Takibi Komisyonu -Değerler Eğitimi Komisyonu -Çeşitli Alanlarda Yarışmalar Komisyonu -Projeler Koordinasyon Ekibi -Okul Gezilerini Organize Etme Komisyonu -Toplum Hizmeti Çalışmalarını organize ve izleme Komisyonu -Satın Alma/ Piyasa Araştırma Komisyonu -Taşınır Kayıt Komisyonu -Defile, Sergi ve Kermes Hazırlama Komisyonu -Okul Gezilerini Organize Etme Komisyonu -Muayene Ve Teslim Alma Komisyonu -Değer Tespit Komisyonu -Sayım ve Düşüm Komisyonu -Kantin Denetleme Komisyonu -Sivil Savunma Komisyonu -Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu -Yazı ve BAHÇELİEVLER i İnceleme Komisyonu -Öğrenci Yazılarını Seçme Komisyonu -Tiyatro Etkinlikleri İnceleme Komisyonu -Gösteriler, Konferans ve Paneller Komisyonu -Duvar/Gazetesinin Oluşturulması ve Okul Dergisinin Çıkartılması Komisyonu -İhale Komisyonu -Kütüphane Kaynaklarını Tespit ve Seçim Komisyonu Ekipler -Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi -Stratejik Planlama Ekibi -Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi -Kalite Geliştirme Ekibi 18

19 2.4. KURUM İÇİ ANALİZ KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü BAHÇELİEVLER EMLAK KONUT İLKOKULU İLKOKUL Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici :3 Öğretmen :25 Hizmetli :8 Öğrenci Sayısı 730 Öğretim Şekli X ikili Normal Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1992 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Tel: Fax: Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle İlçe İli :Bahçelievler Mah. :Bahçelievler :İstanbul Kurum Müdürü Halis ZOR GSM : Kurum Müdür Yardımcıları Ali ÇELİK GSM : Mehmet EYDEMİR GSM :

20 ÖRGÜTSEL YAPI 1992 yılında Eğitim Öğretime Başladı Eğitim öğretim yılında sistemi dolayısıyla 1. sınıfa öğrenci kabul etmeye başlamıştır Eğitim- Öğretim Yılı İtibariyle Okulumuz tamamen ilkokula dönüşmüştür. Kütüphanesi, Çok Amaçlı Salonu, 11 Sınıf ve 2 Yönetici Odası, 1 Rehber Öğretmen Odası ve 1 Öğretmenler Odasından ibaret binasında 730 öğrenci ile ikili öğretim yapmaktadır. HALİS ZOR OKUL MÜDÜRÜ ALİ ÇELİK MD YRD MEHMET EYDEMİR MD YRD. ÖĞRETMENLERİMİZ 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF ANASINIFI REHBER ÖĞRETMEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ FİSUN CANDEMİR NEVİN CEYHAN ERSİN KAYA NURHAN YARDIMCI TANJU TUNÇ GÜVEN AL MUSTAFA SEMİZOĞLU AYŞE SONNUR ERDEN SEMA ÇAKARLI NURAN AKGÜL BİTİM LALE DİVİTLİOĞLU ANDAN ÖZBAY SABAK NESLİŞEN AYŞIL MUSA YAMAN MUHAMMET YURTSEVEN KAYA ÇIRAY ORHAN YİĞİT FATMA ÖZDEMİR PINAR HATİCE KALGAN SUAT KABAALİ ELİF ULUSOY TÜLAY TUTAY AYŞE KÖSEOĞLU EMEL ARSLAN AYLA ÇENSİ ÇEPA 20

21 Çalışanların Görevleri SIRA UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul Müdürü 1. Ders okutmak. 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütür. 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür Yardımcısı 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak yasal çerçevede okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Öğretmenler 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim- öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuvar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 21

22 4 Yönetim İşleri ve Büro İşlemleri 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar 5 Yardımcı Hizmetler Personeli 6 Kaloriferci 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 8- Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. 11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar KURULLAR Öğretmenler Kurulu Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre Başkanları Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu Sınıf Öğretmenler Kurulu Sosyal Etkinlikler Kurulu Yöneltme Öneri Kurulu Öğrenci Kurulu Öğrenci Meclisi Okul Afet Ve Acil Durum Yönetim Kurulu Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Onur Genel Kurulu Kurs Merkezi Yönetim Kurulu Kalite Kurulu 22

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com

Özel Bahçelievler Fatih İlköğretim Okulu BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU. www.fatihkoleji.com BAHÇELİEVLER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o

Detaylı

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4.

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı