Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h"

Transkript

1 e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re l %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions Yonc Ynlı, Mehtp Özdemi, Nun Akıncı Öztük, Özkn Bozkut, Nuten Bkn Ümniye Eğitim ve Aştım Hstnesi Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniği, İstnul, Tükiye 45. Tük Anesteziyoloji ve Renimsyon Kongesi nde (TARK-Antly 2011) poste olk sunulmuştu Özet Amç: Vücudun hyti fonksiyonlının südüülmesinde sıvı yönetimi çok önemlidi. Bu mçl kistlloid vey kolloid solüsyonl kullnılmktdı. Çlışmmızd, elektif mjo otopedik cehi geçiecek hstld, %6 hidoksietil nişst(hes) ve %4 sıvı jeltinin, kogülsyon ve enl pmetelee etkileini ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem: ASA I-II guu, 55-80yş sınd, spinl nestezi uygulnn 50hst çlışmy lındı. İki gu yıln hstldn Gup HES e(n=25) nesteziden önce şlnıp toplm mikt 10 ml.kg ¹ gidecek şekilde HES130/0.4 solüsyonu, Gup JEL e(n=21)ynı miktd %4 jeltin solüsyonu veildi. Hstlın meliyttn önce, meliyttn son 4.,12. ve 24.stte hemogloin(h), hemtokit(hct), tomosit syısı, potomin zmnı (PT), ktive psiyel tomoplstin zmnı(ptt), yüzde ktivsyon değei, INR, kn üe zotu(bun), ketinin, sodyum, potsyum, klo, lnin minotnsfez (ALT) ve sptt minotnsminz(ast) değeleine kıldı.ketinin kliensi hesplndı. Hemodinmik değele, lok seviyelei, kn kyı, kn tnsfüzyon ihtiycı,veilen toplm sıvı miktlı kydedildi. Bulgul: Hstlın demogfik veilei, meliyt süelei, hemodinmik değelei, lok düzeylei, kn kyı, kn tnsfüzyon ihtiycı, veilen toplm sıvı miktlı enzedi. PT, PTT, yüzde ktivsyon, INR, sodyum, potsyum, ALT ve AST, ketinin ve ketinin kliensi değelei sınd fk yoktu. H ve Hct değelei meliyttn son 24.stte (p=0.007, p=0.008), tomosit syısı ise 12. ve 24.stte Gup HES de Gup JEL e göe düşük ulundu(p=0.028, p=0.007). BUN düzeyi meliyttn son 24.stte Gup JEL de Gup HES e göe dh yüksek ulundu (p=0.021). Klo düzeylei meliyttn 1 son 4. ve 12.stte Gup HES de Gup JEL den dh yüksek ulundu (p=0.009, p=0.046). Ttışm: Uyguldığımız dozld HES 130/0.4 ve %4 modifiye sıvı jeltin solüsyonlı fklı pmetelede değişikliklee neden ols d ölçülen değele tedvi geektimedi. Bu nedenle he iki kolloid solüsyonun 55 yş üstü hstl ve üyük cehi giişimlede, hstlın dikktli tkip edilmesi koşuluyl güvenle kullnılileceği knısındyız. Anht Kelimele Böek Yetesizliği; Hidoksietil Nişst; Jeltin; Kogülsyon, Kn Astct Aim: Volume eplcement is impotnt fo mintennce of ody functions. To chieve this gol, colloids nd cystlloids cn e pefeed. In ou study we imed to compe the effects of HES, geltine solutions on cogultion nd enl functions in ptients undegoing elective mjo othopedic sugey. Mteil nd Method: ASA I-II, 55-80yes old, fifty ptients scheduled unde spinl nesthesi. Ptients wee divided into two goups.goups HES eceived HES130/0.4 solution 10ml.kg ¹, Goup GEL eceived sme mount of %4 geltine solution stting 30 minutes efoe the nesthesi. Mesuements of hemogloin(h), hemtocit (Hct), pltelet, pothomine time(pt), ctivted ptil thomoplstin time (PTT), %ctivtions, intentionl nomlized tio (INR), sodium, potssium, chloine, lood ue niogen(bun), cetinine, lnine minotnsfese (ALT), sptte minotnsminse (AST) wee exmined efoe nd t 4,12,24 hou fte sugey. Cetine cleence ws clculted.hemodynmic pmetes, lock levels, lood losses, lood tnsfusion equiements nd totl fluid volume wee ecoded. Results: The demogphic dt,dution of opetions, hemodynmic pmetes,lock levels,lood losses,lood tnsfusion equiements, (given)totl fluid volume wee simil. Thee wee no diffeence in PT, PTT, %ctivtions, INR levels, sodium, potssium, ALT, AST, cetinine nd cetinine cleence etween the goups. In postopetive 24thhou H, Hct vlues wee found lowe (p=0.007, p=0.008); pltelet counts wee found lowe t postopetive 12th,24thhou (p=0.028,p=0.007)in Goup HES comped with Goup GEL.BUN levels wee highe in Goup GEL thn Goup HES t 24hou fte sugey(p=0.021).the chloine levels wee highe in Goup HES thn Goup GEL t 3 postopetive 4th nd 12thhou (p=0.009,p=0.046). Discussion: Although ou dministteed dose of HES nd geltine solutions wee cused chnges in diffeent pmetes, none of them needed tetment. So, we concluded tht oth of two colloid solution cn e used sfely in ptients olde thn 55yes fo mjo sugey,poviding tht the ptients exmined stictly. Keywods Renl Filue; Hydoxyethyl Stch; Geltin; Cogultion, Blood DOI: /JCAM.1411 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(5): Coesponding Autho: Yonc Ynlı, Ümniye Eğitim ve Aştım Hstnesi Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniği, İstnul, Tükiye. T.: GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 401

2 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions Giiş Vücudun hyti fonksiyonlının ve doku pefüzyonunun südüülmesinde sıvı yönetimi çok önemlidi [1]. Özellikle cehi sısınd ve yoğun kım üniteleinde intvsküle volüm değişikliklei sıklıkl meydn geli. Hstnın peopetif duumu, mediksyonu, cehi tvm ve inflmtu eksiyonl intvsküle volümü etkileyeili. Yş ileledikçe ogn fonksiyonlındki değişiklikle nedeniyle u duum dh d önem kznmktdı. Nitekim öek kn kımı, 30 yşındn son he 10 yıld i %10, glomeüle filtsyon hızı ise 40 yşındn son he yıl %1 ml/dk onınd zlmktdı [ 3]. Sıvı yönetiminde kistlloid ve kolloid solüsyonl kullnılmktdı. Kolloidle, cehi sısınd ve sonsınd intvsküle sıvı volümünü ve ölgesel doku pefüzyonunu kistlloidlee göe dh etkili südümelei nedeniyle tecih edilmektedi [4,5]. HES ve jeltin peptlı en sık kullnıln kolloid solüsyonlıdı. Bu peptlın hemosttik sistem, llejik eksiyonl ve enl sistem üzeine etkilei ile ilgili çeşitli çlışml ulunmktdı [4,6-11]. HES solüsyonlının; konsntsyon, molekül ğılığı ve hidoksilsyon deecelei fklı oln değişik peptlı ulunmktdı [4]. Sistemle üzeine oln etkileinin; molekül ğılığı, mol sustitusyon deecesi, konsntsyon, dokud iikme onlı ve veiliş hızın ğlı olduğunu gösteen çlışml mevcuttu [2,7,8,10,12-14]. Düşük mol ğılıklı HES solüsyonlı ile kogülsyon ve enl pmetelein, yüksek mol ğılıklı olnl göe dh iyi kounduğu ildiilmişti [2,4,10,13,14]. Jeltin solüsyonlının d pıhtı fomsyonunu, tomosit gegsyonunu ve enl pmetelei ozduğunu gösteen çlışml ulunmktdı [6,9,11,15]. Çlışmmızd, elektif mjo otopedik cehi geçiecek 55 yş üzeindeki hstld, %6 hidoksietil nişst (HES130/0.4) ve %4 modifiye sıvı jeltinin, kogülsyon ve enl pmetele üzeine etkileini ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem Çlışmmız, pospektif, ndomize, kontollü, çift kö olk plnlndı. Etik komite izni ve yzılı onmlı lınn ASA I-II guu, yş sı, spinl nestezi ile elektif mjo otopedik cehi giişim (Tek tflı klç potezi ve femu üst uç kıığı) geçiecek 50 hst çlışmy lındı. Spinl nestezi kontendiksyonu ulunnl, ASA skou III-IV olnl, knm ditezi, kolloid vey lokl nestezik llejisi ulunnl, kdik, nöolojik, enl ve heptik hstlığı ulunnl, vücut kitle indeksi 30kg/m² nin üzeinde(bmi>30) olnl ile meliyt süesi 3 stin üzeinde olnl çlışmy lınmdı. Pemediksyon uygulnmyn hstl meliythneye lındı. Klp hızı (KH), oksijen stüsyonu (SpO2), noninvzif te sıncı [Sistolik (SAB), diystolik (DAB) ve otlm te sıncı (OAB)] monitoizsyonlı ypıldı. Kplı zf sistemi kullnılk ndomizsyonl iki gu yıln hstldn Gup HES e (n=25) nesteziden 30 dkik önce şlnıp 90 dkikd toplm mikt 10 ml/kg gidecek şekilde HES 130/0.4 (Voluven, Fesenius Ki Cnd) solüsyonu, Gup JEL e (n=21) de ynı miktd %4 jeltin(gelofucine, B.Bun Medicl AG/İsviçe) solüsyonu şlndı. Sıvı idmesinin devmı iki gupt d ilk i stte 10ml/kg, meliythneden çıkn kd 4ml/kg/st, meliyttn son 1.5ml/kg/st olck şekilde inge lktt ile kşılndı. He iki gu d midzolm IV 0.03mg/kg ypılmsını tkien spinl nestezi, yn yt pozisyond L3-4 vey L4-5 lığındn, 26 guge tvmtik spinl iğne kullnılk, 0.5% levoupivkin 12.5 mg ile ypıldı. Hstl lok uygulmsındn hemen son sıt üstü çevileek 30 deece ş yukı pozisyon lındı. Hemodinmik veile meliyttn önce ve hst çıkn kd he 5 dkikd i kydedildi. Hipotnsiyon OAB nın 60mmHg vey ilk değeinin 30% ltın inmesi olk değelendiildi. Efedin IV 5-10mg veileek tedvi edilmesi plnlndı. Bdikdi klp hızının 50 tım/dkik nın vey ilk değeinin 30% ltın inmesi olk değelendiildi, topin 0.5mg IV ile tedvi edilmesi plnlndı. Blok seviyelei iğne ucu yöntemi (pin-pick testi) ile, lok uygulmsını tkien 30 dkik süesince 5 dkikd i tkip edildi. Duyusl lok düzeyi T12 seviyesine ulştığınd meliytın şlmsın izin veildi. Ameliyt süesince sedsyon mcıyl geektiğinde midzolm IV 0.02mg/kg dozund ypıldı, 2lt/dk yüz mskesi ile oksijen veildi. Ameliyt süesi, kn kyı miktı, kn tnsfüzyon ihtiycı, veilen toplm kolloid ve kistlloid miktlı kydedildi. Hct<25 olduğund eitosit tnsfüzyonu, tomosit syısı <80000 K/ul ve ltınd olduğund tomosit süspnsiyonu tnsfüzyonu ypılmsı plnlndı. Hstlın meliyttn i gün önce, meliyttn son 4.,12. ve 24. stte H, Hct, tomosit syısı, PT, PTT, yüzde ktivsyon değei, INR, BUN, ketinin, sodyum, potsyum, klo, ALT ve AST değeleine kıldı. Ketinin kliensi hesplndı. Hstl meliyttn son nljezi için ğısı olduğund tmdol hidokloid IV mg/kg ypıldı. İsttistiksel nlizle için NCSS 2007&PASS 2008 (Uth, USA) pogmı kullnıldı. Powe nliz için ypıln değelendimede delt 0,13; spm 0,15 lındığınd %80 Powe ve :0.05 için tespit edilen gupldki önekleme syısı n: 21 olk sptndı. Çlışm veileinin noml dğılım uygunluklı, ox plot gfiklei inceleneek ve Kolmogoov-Sminov Test kullnılk değelendiildi. Veilein değelendimesinde tnımlyıcı isttistiksel metodlın (Otlm, Stndt spm, fekns, on) ynısı noml dğılım gösteen pmetelein gupl sı kşılştımlınd Student t test kullnıldı. Noml dğılım göstemeyen ktegoik veilein kşılştıılmsınd ise Ytes düzeltmeli Ki-Ke test ve Fishe s Exct Test kullnıldı. Anlmlılık p<0.05 düzeyinde değelendiildi. Bulgul Hstlın demogfik veilei ve meliyt süelei enzedi (Tlo 1). Toplm 50 hst çlışmy lındı. JEL guund 2 hst meliyt süesi uzyıp genel nesteziye geçildiğinden, ynı gupt diğe 2 hst ise cehi knmnın fzl olup meliyttn son d kn veilmeye devm edilmesi nedeniyle çlışm dışınd ıkıldı. He iki gupt toplm 46 hst çlışmyı tmmldı. Hemodinmik ölçümlei ve lok seviyelei sınd gup içinde ve gupl sınd ölçülen zmnld fk yoktu (p>0.05). Olgulın hiçiinde, müdhle geektiecek düzeyde hipotnsiyon ve dikdi gelişmedi, yetesiz lok seviyesi nedeniyle spinl nestezi sonsınd genel nestezi ihtiycı olmdı. Ameliyt süesince HES guundki hstl toplm 2402 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions Tlo 1. Demogfik veile ve meliyt süelei Gup HES (n=25) Gup Jel (n=21) P Yş (Yıl) 66,44 ± 8,22 69,71 ± 7,42 0,17 Ağılık(Kilo) 71,0 ± 11,28 73,67 ± 14,77 0,49 Boy(cm) 1,62 ± 0,08 1,62 ± 0,07 0,95 BMI 27,07 ± 4,42 27,93 ± 5,2 0,55 Cinsiyet(K/ E) 18 / 7 15 / 6 0,97 Ameliyt süesi(dk) 140,4 ± 34,4 126,67 ± 35,15 0,19 Student t test kullnıldı, dğılım Ot ± SD ile gösteildi; Düzeltilmiş Ki ke test (Ytes) kullnıldı; dğılım n olk gösteildi. p: nlmlılık düzeyi; p>0, ± ml kolloid ve ± ml kistlloid, JEL guundki hstl ise toplm ± ml kolloid ve ± ml kistlloid solüsyonu veildi. Veilen sıvı miktlı çısındn iki gup sınd fk yoktu (p>0.05). Kn kyı miktı, HES guund 350,0± 191,48ml, JEL guund 304,76 ± 109,44ml olk geçekleşti. Anck iki gup sındki fk nlmlı ulunmdı (p>0.05) (Tlo 2). Ameliyt sısınd HES guund 4 hsty, JEL guund 1 hsty kn tnsfüzyonu ypıldı. İki gup sındki kn tnsfüzyon ihtiycı enze ulundu. BUN değelei çısındn değelendiildiğinde, meliyttn son 4. ve12. stte iki gup sınd fk yoktu, 24. stte ise Gup JEL deki BUN değei Gup HES den dh yüksekti ve dki fk isttistiksel olk nlmlıydı (p=0.021) (Şekil 1). Ketinin ve ketinin kliensi değelei sınd ölçülen zmnld gupl sınd fk yoktu ( p>0,05). Klo düzeylei meliyttn son 4. ve 12. stte Gup HES de Gup JEL den dh yüksek ulundu(p=0.009, p=0.046), 24.stte iki gup sınd klo değelei çısındn fk ulunmdı (Şekil 2). Sodyum, potsyum, ALT ve AST değelei çısındn gup içi ve gupl sınd 4., 12. ve 24. stlede nlmlı fklılık ulunmdı (p>0.05). İntopetif ve postopetif he iki gup gupt önemli i yn etki göülmedi. Tlo 2. Veilen sıvı miktlı, kn kyı ve kn tnsfüzyon ihtiycı. Gup HES(n=25) Gup Jel(n=21) P Kolloid(ml) 686,0 ± 128,71 733,33 ± 144,34 0,25 Kistlloid(ml) 1310,0 ± 494, ,322 ± 322,71 0,07 Kn kyı(ml) 350,0 ± 191,48 304,76 ± 109,44 0,34 Kn veilen/veilmeyen 4 / 21 1 / 20 0,36 Student t test kullnıldı, dğılım Ot ± SD ile gösteildi; Fishe s Exct test kullnıldı; dğılım n olk gösteildi. p: nlmlılık düzeyi; p>0,05 Şekil 1. Gupl göe BUN (mg/dl) ölçümlei.* p=0,021 H ve Hct değelei sınd meliyttn sonki 4. ve 12. stte iki gup sınd nlmlı fk ulunmzken, 24. stte H ve Hct değelei Gup HES de Gup JEL e göe dh düşük ulundu (p=0.007, p=0.008). Tomosit syısınd 4. stte gupl sınd fk ulunmdı, nck 12. ve 24. stte Gup HES de Gup JEL e göe nlmlı ölçüde düşük ulundu (p=0.028, p=0.007) (Tlo 3). Anck ölçülen değele tnsfüzyon geektien sınıld olmdığındn eitosit vey tomosit tnsfüzyonu ypılmdı. PT, PTT, yüzde ktivsyon ve INR değelei sınd gup içinde ve gupl sınd 4, 12 ve 24. stte nlmlı fk ulunmdı (p>0.05). Şekil 2. Gupl göe klo (meq/l) ölçümlei.* p=0,009 ** p=0,046 Tlo 3. Gupl göe hemogloin, hemtokit ve tomosit ölçümlei. Gup HES (n=25) Gup Jel (n=21) p Hemogloin Peop 12,15± 1,22 12,03 ±2,13 0, st 10,39 ± 0,90 10,41 ± 1,72 0, st 9,84 ± 0,92 10,34 ± 1,10 0, st 9,45 ± 0,92 10,26 ± 1,03 0,007* Hemtokit Peop 36.65± ±6,30 0, st 31,31 ± 2,52 31,05 ± 5,18 0, st 29,51 ± 2,63 30,89 ± 3,29 0, st 28,27 ± 2,70 30,72 ± 3,25 0,008* Tomosit Peop 253,56±71,08 293,67±99,45 0, st 228,72 ± 61,79 272,62 ± 98,98 0, st 221,24 ± 57,87 272,90 ± 94,81 0,028* 24.st 212,36 ± 54,66 275,33 ± 93,96 0,007* Student t test kullnıldı, dğılım Ot ± SD ile gösteildi / p: nlmlılık düzeyi; *p<0,05 Ttışm Plzm volüm eplsmnınd, kolloidle kn volümünü dh iyi kouyup mikosikülsyonu südüdükleinden kistlloidlee tecih edilmektedi. Alumin doğl kolloidle içinde, jeltin ve HES ise sentetik kolloidle içinde en sık kullnılnldı [4,5]. Bu solüsyonlın fmkokinetiklei ve ogn sistemleine etkileini kşılştın çeşitli çlışml mevcuttu. Özellikle hemosttik sistem ve enl etkile çısındn jeltin ve HES peptlı kşılştıılmktdı. Çlışmmızd yş sındki hstld, ogn fonksiyonlının yş ğlı zldığı dönemde, HES 130/0.4 ile %4 jeltin solüsyonunun güvenle kullnılıp kullnılmycğını kşılştımyı mçldık. Kullndığımız he iki kolloid solüsyon d litetülede de elitildiği gii, meliyttn sonki dönemde Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 403 3

4 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions kogülsyon ve enl pmetelei etkiledi. HES 130/0.4 solüsyonu tedviye neden olmyck düzeyde hemogloin, hemtokit ve tomosit syısınd zlmy; %4 jeltin solüsyonu ise BUN değeinde yükselmeye neden oldu. Jeltin solüsyonlının hemodilüsyon yol çk, HES solüsyonlının ise hem hemodilüsyon yol çk, hem de hemodilüsyon düzeyleine ğlı olk fiinojen ve tomosit etkileşimini ozk kogüloptiye zemin hzıldıklı ilinmektedi [6,9,11,17]. Mittemy ve k [11] mjo otopedik cehide, fiinojen veileek u etkinin gei döndüeildiğini ildimişledi. Fies ve k [9] jeltin, HES ve inge lktt solüsyonlını yı yı vey komine edeek kullndıklı in vito çlışmlınd, HES solüsyonlı ile dh fzl olmk üzee, kolloidlein he ikisinin de kogülsyon sistemi üzeine olumsuz etkisi olduğunu ildimişledi. Niemi ve k ise [6], HES (200/0.5), jeltin ve lumini kşılştıdıklı çlışmlınd, hem jeltin solüsyonunun, hem de dh eligin olk HES (200/0.5) solüsyonunun pıhtı oluşum zmnı ve fiinojene ğlı pıhtı geginliğini ozduğunu, luminin ise u pmetelei etkilemediğini göstemişledi. Kdik cehide HES 130/0.4 ile sıvı jeltininin kşılştııldığı şk i çlışmd d, kn kyı ve tnsfüzyon ihtiycı çısındn iki solüsyon sınd fk olmdığı ildiilmişti [1]. HES peptlının fmkokinetiği ve sistemle üzeine etkilei molekül ğılıklın ( kd), mol sustitüsyon deeceleine ( ) ve konsntsyonlın (%3-10) ğlı olk değişmektedi. Ayıc C2-C6 hidoksilsyon onı d önemlidi [2,4,8,10,14]. Mol sustitüsyonun ve C2-C6 onının yüksek olmsı (0.6 ve üzei) metolizmsını ve eliminsyonunu yvşltı [2,4,10,14]. Molekül ğılığı üyük olnl α-milz hidolizi ile yılı ve id ile tılıl vey dh z ond etiküloendotelyel sistemde fgosite edilile. Dh küçük moleküle HES le glomeüle filtsyon ile elimine edilile [2,8,16]. HES solüsyonlının molekül ğılıklının hemostz üzeine etkileini inceleyen klinik çlışml d mevcuttu. Otopedik cehide HES 130/0.4 ve HES 200/0.5 i kşılştın çlışmd, HES 130/0.4 ün dh z kn kyın ve kn tnsfüzyon geeksinimine neden olduğu ildiilmişti [13]. Yine otopedik cehide HES 130/0.4 ve HES 450/0.7 kşılştııldığı diğe i çlışmd, he iki solüsyonun enze volüm etkinliğine ship olmlın ğmen, HES 130/0.4 ün kogülsyonu dh z etkilediğini gösteilmişti [14]. Kozek-Lngenecke ve k [10], mjo cehide 449 hstyı kpsyn yedi ndomize çlışmyı toplu olk değelendidiklei çlışmlınd, psiyel tomoplstin zmnı, von Willend fktö ntijen ve istosetin kofktö ktivitesinin postopetif eken dönemde yüksek olduğunu ulmuşldı. Bun ğlı olk, kn kyı miktı ile kn üünü kullnımının HES 130/0.4 ile HES 200/0.5 e göe dh z olduğunu göstemişledi. HES solüsyonlının kullnımı sonsınd eken dönemde düşen fiinojen ve tomosit syısının ise 24 st son düzeldiğini sptdıl. Ypıln u çlışml, jeltinin ve i deeceye kd d HES 130/0.4 in mjo cehilede kogüloptiye yol çmdn güvenle kullnılileceğini düşündümektedi. Bizim çlışmmızd H, Hct ve tomosit syısı, HES guund dh fzl olmk üzee zlm göstedi. Anck u değele noml sınıl içindeydi. Ameliyt sısınd meydn gelen knm dışınd hiçi hsty nemi vey kogülsyon defekti nedeniyle kn veilmesi geekmedi. Bu d dh önce ypıln çlışmldki sonuçll enzelik göstemektedi. Renl etkile çısındn değelendiildiğinde, üyük molekül ğılıklı HES solüsyonlının teklyn dozld veilmesi duumund, HES kliensinin gecikmesine ve yı ömünün uzmsın ğlı enl kompliksyon onının tileceği elitilmektedi [4,7,16,18]. Jeltin solüsyonlının ise HES solüsyonlın göe dh yüksek sistemik inflmtu eksiyon neden olduklı ve mikovsküle pefüzyonu ve splnknik oksijenizsyonu iyileştiici etkileinin dh z olduğu ildiilmişti [19,20]. Schotgen ve k [21], HES (200/0.6) veilmesinin, kut enl ozukluk çısındn ğımsız i isk fktöü olileceğini göstemişledi. Anck çlışmlınd kolloid infüzyonunu kistlloid vemeden uygulmışldı. Litetüde; HES solüsyonlı, jeltin, lumin ve dekstn sınd, enl fonksiyonl çısındn değelendiildiğinde fk olmdığını gösteen çlışml ulunmktdı [7,18,22]. Hfif vey ciddi enl ozuklukld ile HES 130/0.4 ün güvenle kullnılileceği gösteilmişti [8,24,25]. Adominl ot cehisinde HES 200/0.6, HES 130/0.4 ve %4 jeltinin; öek tnsplntsyonund HES 130/0.4 ve %4 jeltinin kşılştııldığı çlışmld ise, HES solüsyonlının jeltine göe enl fonksiyonlı dh iyi kouduğu ve enl hsı zlttığı gösteilmişti [15,25]. Otopedik cehide HES 130/0.4 solüsyonunun değişik dozld(18-24ml/kg) kullnıldığı yyınl ulunmktdı [13,14]. Biz çlışmmızd he iki kolloid solüsyonunu d 10ml/ kg dozd ve kistlloid ile ilikte uyguldık. Bu dozd ketinin ve ketinin kliensi değelei meliyttn son 24.ste kd noml sınıl içinde seyetti. Anck BUN değelei, jeltin guund HES guun göe dh yüksek ölçüldü. Bunun nedeni, HES solüsyonlı ile kn vizkozitesinin zlmsı, kışknlığının düzelmesi ile öek kn kımının düzelmesi olileceği gii, jeltin solüsyonlının dh yüksek sistemik inflmtu eksiyon yol çmsı, mikovsküle pefüzyon ve splnknik oksijenizsyon üzeine iyileştiici etkileinin dh z olmsı d olili [15,19,20,25]. HES solüsyonlının dh yüksek klo içeiğine ship olmsın ğlı olduğunu düşündüğümüz miniml klo yüksekliği ise 24.stte nomle döndü. Sonuç olk, uyguldığımız dozld HES 130/0.4 ve %4 modifiye sıvı jeltin solüsyonlı, fklı pmetelede değişikliklee neden ols d, ölçülen değele tedvi geektimedi. Anck yine de HES solüsyonlının kogülsyon, jeltin solüsyonlının ise enl pmetele üzeine olumsuz etkilei olileceği gözönüne lınmlıdı. Bu koşulll, he iki kolloid solüsyonun, 55 yş üzei hstld ve üyük cehi giişimlede, hstnın ve cehinin isklei ile ylı gözönüne lınk dikktli tkip edilmesi koşuluyl güvenle kullnılileceği knısındyız. Uygulnilecek doz lığının elilenmesi için stnddizsyonu ypılmış klinik çlışml devm edilmesinin ylı olcğı düşüncesindeyiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı eyn edilmemişti. Kynkl 1. Vn de Linden PJ, De Het SG, Deedt D, Comheecke S, De Decke K, De Pep R et l. Hydoxyethyl stch 130/0.4 vesus modified fluid geltin fo volume expnsion in cdic sugey ptients: the effects on peiopetive leeding nd tnsfusion needs. Anesth Anlg 2005;101(3): Boldt J, Piee HJ. Intvscul volume eplcement thepy with synthetic col Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions loids: is thee n influence on enl function? Anesth Anlg 2003;96(2): Ky AG, Demi A. Geitik nestezi. In: Bş HT, edito. Ogn sistemlei ve nestezi. 1st ed. Ank: Güneş Tıp Kitpevlei; 2010.p Dvidson IJ. Renl impct of fluid mngement with colloids: competive ewiew. Eu J Anesthesiol 2006;23(9): Fenge-Eicsen C, Rsmussen CH, Jensen TK, Anke- Mølle E, Heslop J, Føkiæ J et l. Renl effects of hypotensive nesthesi in comintion with cute nomovolemic hemodilution with hydoxyethyl stch 130/0.4 o isotonic sline. Act Anesthesiol Scnd 2005;49(7): Niemi TT, Suojnt-Ylinen RT, Kukkonen SI, Kuitunen AH. Geltin nd hydoxyethylstch, ut not lumin, impi hemostsis fte cdic sugey. Anesth Anlg 2006;102(4): Sk Y, Pyen D, Reinht K, Sipmnn FS, Zvl E, Bewley J et l.effects of hydoxyethyl stch dministtion on enl function in citiclly ill ptients. B J Anesth 2007;98(2): Jungheinich C, Schpf R, Wgenu M, Beppeling F, Bon JF. The phmocokinetics nd toleility of n intvenous infusion of the new hydoxyethyl stch 130/0.4 (6%, 500 ml) in mild-to-sevee enl impiment. Anesth Anlg 2002;95(3): Fies D, Innehofe P, Klingle A, Beesheim U, Mittemy M, Cltzis A et l. The effect of comined dministtion of colloids nd lctted Ringe s solution on the cogultion system: n in vito study using thomelstogph cogultion nlysis (ROTEG ). Anesth Anlg 2002;94(5): Kozek-Lngenecke SA, Jungheinich C, Suemnn W, Vn de Linden P. The effects of hydoxyethyl stch 130/0.4 (6%) on lood loss nd use of loood poducts in mjo sugey: pooled nlysis of ndomized clinicl tils. Anesth Anlg 2008;107(2): Mittemy M, Steif W, Hs T, Fies D, Velik-Slchne C, Klingle A et l. Hemosttic chnges fte cystlloid o colloid fluid dministtion duing mjo othopedic sugey: The ole of fiinogen dministtion. Anesth Anlg 2007;105(4): Schmko AA, Suojnt-Ylinen RT, Kuitunen AH, Kukkonen SI, Niemi TT. Rpidly degdle hydoxyethyl stch solutions impi lood cogultion fte cdic sugey: pospective ndomized til. Anesth Anlg 2009;108(1): Lngeon O, Doeleg M, Ang ET, Bonnet F, Cpdevil X, Coit P. Voluven, lowe sustituted hydoxyethyl stch (HES 130/0.4), cuses fewe effects on cogultion in mjo othopedic sugey thn HES 200/0.5. Anesth Anlg 2001;92(4): Gndhi SD, Weiskopf RB, Jungheinich C, Koon R, Mille D, Shngw RE et l. Volume eplcement thepy duing mjo othopedic sugey using voluven (Hydoxyethyl stch 130/0.4) o hetstch. Anesthesiology 2007;106(6): Mhmood A, Gosling P, Voh RK. Rndomized clinicl til comping the effects on enl function of hydoxyethyl stch o geltin duing otic neuysm sugey. B J Sug 2007;94(4): Blsco V, Leone M, Antonini F, Geissle A, Alnèse J, Mtin C. Compison of the novel hydoxyethylstch 130/0.4 nd hydoxyethylstch 200/0.6 in in-ded dono esusittion on enl function fte tnsplnttion. B J Anesth 2008;100(4): Uluky S, Alpe I, Blcıoğlu T. %6 hidoksietil nişst (130/0.4) ve %4 süksinilli jeltin solüsyonlının kogülsyon etkilei. Tük Anest Ren De Degisi 2009;37(5): Demn A, Peetes P, Sennesel J. Hydoxyethyl stch does not impi immedite enl function in kidney tnsplnt ecipients: etospective, multicente nlysis. Nephol Dil Tnsplnt 1999;14(6): Rittoo D, Gosling P, Simms MH, Smith SR, Voh RK. The effects of hydoxyethyl stch comped with gelofusine on ctivted endothelium nd the systemic inflmmtoy esponse following otic neuysm epi. Eu J Vsc Endovsc Sug 2005;30(5): Rittoo D, Gosling P, Bonnici C, Bunley S, Millns P, Simms MH et l. Splnchnic oxygention in ptients undegoing dominl otic neuysm epi nd volume expnsion with elohaes. Cdiovsc Sugey 2002;10(2): Schotgen F, Lchede JC, Buneel F, Ctteneo I, Hemey F, Lemie F, et l. Effects of hydoxyethylstch nd geltin on enl function in sevee sepsis: multicente ndomized study. Lncet 2001;357(9260): Su Min OJ, Rmzishm ARM, Zmin MD. Is (6%) hydoxyethyl stch 130/0.4 sfe in coony te ypss gft sugey. Asin Cdiovsc Thoc Ann 2009;17(4): Mulle L, Je S, Molini N, Fvie L, Lché J, Motte G, et l. Fluid mngement nd isk fctos fo enl dysfunction in ptients with sevee sepsis nd/o septic shock. Cit Ce 2012;29(1): Boussekey N, Dmon R, Lnglois J, Alfndi S, Devos P, Meyeck A et l. Resusittion with low volume hydoxyethylstch 130 kd/0.4 is not ssocited with cute kidney injuy. Cit Ce 2010:14(2):40. doi: /cc Wu Y, Wu AS, Wng J, Tin M, Ji XY, Rui Y et l. Effects of the novel 6% hydoxyethylstch 130/0.4 on enl function of ecipients in living-elted kidney tnsplnttion. Chin Med J 2010;123(21): Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 405 5

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / EETRİ EEE ÇÖZÜERİ enee -.. H E desek E E EH (E uğund ot tn) olu. ` j $ $ c hlde, ^h $ $ 0 0 0 0 üüüş esfesi 0 c di. ulunu. evp de 0 0 0 ile c di. de 0 0 0 ile c di. hlde, lnın nık klcğı üüüş esfesi

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan Journl of Anesthesi 202; 20 (): 22-26 Tpn et Kydibi: The Preopertive Biochemicl Tests DERLEME / REVIEW PREOPERATİF BİYOKİMYASAL TESTLERİN ELEKTİF CERRAHİ HASTALARINDA ETKİN KULLANIMI EFFECTIVELY USAGE

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / GMTİ NM ÇÖZÜMİ eneme -.. 70 70 b desek olu. b Ç ` j cm olduğundn + b b - dı. de 6 @ ot tbnı çizilise benzelik ydımıyl biim bulunu. 6@ ' 6@ olduğundn m^\ h m ^\ h 70c di. ikiz ken üçgen çıktığındn

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı