Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h"

Transkript

1 e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re l %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions Yonc Ynlı, Mehtp Özdemi, Nun Akıncı Öztük, Özkn Bozkut, Nuten Bkn Ümniye Eğitim ve Aştım Hstnesi Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniği, İstnul, Tükiye 45. Tük Anesteziyoloji ve Renimsyon Kongesi nde (TARK-Antly 2011) poste olk sunulmuştu Özet Amç: Vücudun hyti fonksiyonlının südüülmesinde sıvı yönetimi çok önemlidi. Bu mçl kistlloid vey kolloid solüsyonl kullnılmktdı. Çlışmmızd, elektif mjo otopedik cehi geçiecek hstld, %6 hidoksietil nişst(hes) ve %4 sıvı jeltinin, kogülsyon ve enl pmetelee etkileini ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem: ASA I-II guu, 55-80yş sınd, spinl nestezi uygulnn 50hst çlışmy lındı. İki gu yıln hstldn Gup HES e(n=25) nesteziden önce şlnıp toplm mikt 10 ml.kg ¹ gidecek şekilde HES130/0.4 solüsyonu, Gup JEL e(n=21)ynı miktd %4 jeltin solüsyonu veildi. Hstlın meliyttn önce, meliyttn son 4.,12. ve 24.stte hemogloin(h), hemtokit(hct), tomosit syısı, potomin zmnı (PT), ktive psiyel tomoplstin zmnı(ptt), yüzde ktivsyon değei, INR, kn üe zotu(bun), ketinin, sodyum, potsyum, klo, lnin minotnsfez (ALT) ve sptt minotnsminz(ast) değeleine kıldı.ketinin kliensi hesplndı. Hemodinmik değele, lok seviyelei, kn kyı, kn tnsfüzyon ihtiycı,veilen toplm sıvı miktlı kydedildi. Bulgul: Hstlın demogfik veilei, meliyt süelei, hemodinmik değelei, lok düzeylei, kn kyı, kn tnsfüzyon ihtiycı, veilen toplm sıvı miktlı enzedi. PT, PTT, yüzde ktivsyon, INR, sodyum, potsyum, ALT ve AST, ketinin ve ketinin kliensi değelei sınd fk yoktu. H ve Hct değelei meliyttn son 24.stte (p=0.007, p=0.008), tomosit syısı ise 12. ve 24.stte Gup HES de Gup JEL e göe düşük ulundu(p=0.028, p=0.007). BUN düzeyi meliyttn son 24.stte Gup JEL de Gup HES e göe dh yüksek ulundu (p=0.021). Klo düzeylei meliyttn 1 son 4. ve 12.stte Gup HES de Gup JEL den dh yüksek ulundu (p=0.009, p=0.046). Ttışm: Uyguldığımız dozld HES 130/0.4 ve %4 modifiye sıvı jeltin solüsyonlı fklı pmetelede değişikliklee neden ols d ölçülen değele tedvi geektimedi. Bu nedenle he iki kolloid solüsyonun 55 yş üstü hstl ve üyük cehi giişimlede, hstlın dikktli tkip edilmesi koşuluyl güvenle kullnılileceği knısındyız. Anht Kelimele Böek Yetesizliği; Hidoksietil Nişst; Jeltin; Kogülsyon, Kn Astct Aim: Volume eplcement is impotnt fo mintennce of ody functions. To chieve this gol, colloids nd cystlloids cn e pefeed. In ou study we imed to compe the effects of HES, geltine solutions on cogultion nd enl functions in ptients undegoing elective mjo othopedic sugey. Mteil nd Method: ASA I-II, 55-80yes old, fifty ptients scheduled unde spinl nesthesi. Ptients wee divided into two goups.goups HES eceived HES130/0.4 solution 10ml.kg ¹, Goup GEL eceived sme mount of %4 geltine solution stting 30 minutes efoe the nesthesi. Mesuements of hemogloin(h), hemtocit (Hct), pltelet, pothomine time(pt), ctivted ptil thomoplstin time (PTT), %ctivtions, intentionl nomlized tio (INR), sodium, potssium, chloine, lood ue niogen(bun), cetinine, lnine minotnsfese (ALT), sptte minotnsminse (AST) wee exmined efoe nd t 4,12,24 hou fte sugey. Cetine cleence ws clculted.hemodynmic pmetes, lock levels, lood losses, lood tnsfusion equiements nd totl fluid volume wee ecoded. Results: The demogphic dt,dution of opetions, hemodynmic pmetes,lock levels,lood losses,lood tnsfusion equiements, (given)totl fluid volume wee simil. Thee wee no diffeence in PT, PTT, %ctivtions, INR levels, sodium, potssium, ALT, AST, cetinine nd cetinine cleence etween the goups. In postopetive 24thhou H, Hct vlues wee found lowe (p=0.007, p=0.008); pltelet counts wee found lowe t postopetive 12th,24thhou (p=0.028,p=0.007)in Goup HES comped with Goup GEL.BUN levels wee highe in Goup GEL thn Goup HES t 24hou fte sugey(p=0.021).the chloine levels wee highe in Goup HES thn Goup GEL t 3 postopetive 4th nd 12thhou (p=0.009,p=0.046). Discussion: Although ou dministteed dose of HES nd geltine solutions wee cused chnges in diffeent pmetes, none of them needed tetment. So, we concluded tht oth of two colloid solution cn e used sfely in ptients olde thn 55yes fo mjo sugey,poviding tht the ptients exmined stictly. Keywods Renl Filue; Hydoxyethyl Stch; Geltin; Cogultion, Blood DOI: /JCAM.1411 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(5): Coesponding Autho: Yonc Ynlı, Ümniye Eğitim ve Aştım Hstnesi Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniği, İstnul, Tükiye. T.: GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 401

2 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions Giiş Vücudun hyti fonksiyonlının ve doku pefüzyonunun südüülmesinde sıvı yönetimi çok önemlidi [1]. Özellikle cehi sısınd ve yoğun kım üniteleinde intvsküle volüm değişikliklei sıklıkl meydn geli. Hstnın peopetif duumu, mediksyonu, cehi tvm ve inflmtu eksiyonl intvsküle volümü etkileyeili. Yş ileledikçe ogn fonksiyonlındki değişiklikle nedeniyle u duum dh d önem kznmktdı. Nitekim öek kn kımı, 30 yşındn son he 10 yıld i %10, glomeüle filtsyon hızı ise 40 yşındn son he yıl %1 ml/dk onınd zlmktdı [ 3]. Sıvı yönetiminde kistlloid ve kolloid solüsyonl kullnılmktdı. Kolloidle, cehi sısınd ve sonsınd intvsküle sıvı volümünü ve ölgesel doku pefüzyonunu kistlloidlee göe dh etkili südümelei nedeniyle tecih edilmektedi [4,5]. HES ve jeltin peptlı en sık kullnıln kolloid solüsyonlıdı. Bu peptlın hemosttik sistem, llejik eksiyonl ve enl sistem üzeine etkilei ile ilgili çeşitli çlışml ulunmktdı [4,6-11]. HES solüsyonlının; konsntsyon, molekül ğılığı ve hidoksilsyon deecelei fklı oln değişik peptlı ulunmktdı [4]. Sistemle üzeine oln etkileinin; molekül ğılığı, mol sustitusyon deecesi, konsntsyon, dokud iikme onlı ve veiliş hızın ğlı olduğunu gösteen çlışml mevcuttu [2,7,8,10,12-14]. Düşük mol ğılıklı HES solüsyonlı ile kogülsyon ve enl pmetelein, yüksek mol ğılıklı olnl göe dh iyi kounduğu ildiilmişti [2,4,10,13,14]. Jeltin solüsyonlının d pıhtı fomsyonunu, tomosit gegsyonunu ve enl pmetelei ozduğunu gösteen çlışml ulunmktdı [6,9,11,15]. Çlışmmızd, elektif mjo otopedik cehi geçiecek 55 yş üzeindeki hstld, %6 hidoksietil nişst (HES130/0.4) ve %4 modifiye sıvı jeltinin, kogülsyon ve enl pmetele üzeine etkileini ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem Çlışmmız, pospektif, ndomize, kontollü, çift kö olk plnlndı. Etik komite izni ve yzılı onmlı lınn ASA I-II guu, yş sı, spinl nestezi ile elektif mjo otopedik cehi giişim (Tek tflı klç potezi ve femu üst uç kıığı) geçiecek 50 hst çlışmy lındı. Spinl nestezi kontendiksyonu ulunnl, ASA skou III-IV olnl, knm ditezi, kolloid vey lokl nestezik llejisi ulunnl, kdik, nöolojik, enl ve heptik hstlığı ulunnl, vücut kitle indeksi 30kg/m² nin üzeinde(bmi>30) olnl ile meliyt süesi 3 stin üzeinde olnl çlışmy lınmdı. Pemediksyon uygulnmyn hstl meliythneye lındı. Klp hızı (KH), oksijen stüsyonu (SpO2), noninvzif te sıncı [Sistolik (SAB), diystolik (DAB) ve otlm te sıncı (OAB)] monitoizsyonlı ypıldı. Kplı zf sistemi kullnılk ndomizsyonl iki gu yıln hstldn Gup HES e (n=25) nesteziden 30 dkik önce şlnıp 90 dkikd toplm mikt 10 ml/kg gidecek şekilde HES 130/0.4 (Voluven, Fesenius Ki Cnd) solüsyonu, Gup JEL e (n=21) de ynı miktd %4 jeltin(gelofucine, B.Bun Medicl AG/İsviçe) solüsyonu şlndı. Sıvı idmesinin devmı iki gupt d ilk i stte 10ml/kg, meliythneden çıkn kd 4ml/kg/st, meliyttn son 1.5ml/kg/st olck şekilde inge lktt ile kşılndı. He iki gu d midzolm IV 0.03mg/kg ypılmsını tkien spinl nestezi, yn yt pozisyond L3-4 vey L4-5 lığındn, 26 guge tvmtik spinl iğne kullnılk, 0.5% levoupivkin 12.5 mg ile ypıldı. Hstl lok uygulmsındn hemen son sıt üstü çevileek 30 deece ş yukı pozisyon lındı. Hemodinmik veile meliyttn önce ve hst çıkn kd he 5 dkikd i kydedildi. Hipotnsiyon OAB nın 60mmHg vey ilk değeinin 30% ltın inmesi olk değelendiildi. Efedin IV 5-10mg veileek tedvi edilmesi plnlndı. Bdikdi klp hızının 50 tım/dkik nın vey ilk değeinin 30% ltın inmesi olk değelendiildi, topin 0.5mg IV ile tedvi edilmesi plnlndı. Blok seviyelei iğne ucu yöntemi (pin-pick testi) ile, lok uygulmsını tkien 30 dkik süesince 5 dkikd i tkip edildi. Duyusl lok düzeyi T12 seviyesine ulştığınd meliytın şlmsın izin veildi. Ameliyt süesince sedsyon mcıyl geektiğinde midzolm IV 0.02mg/kg dozund ypıldı, 2lt/dk yüz mskesi ile oksijen veildi. Ameliyt süesi, kn kyı miktı, kn tnsfüzyon ihtiycı, veilen toplm kolloid ve kistlloid miktlı kydedildi. Hct<25 olduğund eitosit tnsfüzyonu, tomosit syısı <80000 K/ul ve ltınd olduğund tomosit süspnsiyonu tnsfüzyonu ypılmsı plnlndı. Hstlın meliyttn i gün önce, meliyttn son 4.,12. ve 24. stte H, Hct, tomosit syısı, PT, PTT, yüzde ktivsyon değei, INR, BUN, ketinin, sodyum, potsyum, klo, ALT ve AST değeleine kıldı. Ketinin kliensi hesplndı. Hstl meliyttn son nljezi için ğısı olduğund tmdol hidokloid IV mg/kg ypıldı. İsttistiksel nlizle için NCSS 2007&PASS 2008 (Uth, USA) pogmı kullnıldı. Powe nliz için ypıln değelendimede delt 0,13; spm 0,15 lındığınd %80 Powe ve :0.05 için tespit edilen gupldki önekleme syısı n: 21 olk sptndı. Çlışm veileinin noml dğılım uygunluklı, ox plot gfiklei inceleneek ve Kolmogoov-Sminov Test kullnılk değelendiildi. Veilein değelendimesinde tnımlyıcı isttistiksel metodlın (Otlm, Stndt spm, fekns, on) ynısı noml dğılım gösteen pmetelein gupl sı kşılştımlınd Student t test kullnıldı. Noml dğılım göstemeyen ktegoik veilein kşılştıılmsınd ise Ytes düzeltmeli Ki-Ke test ve Fishe s Exct Test kullnıldı. Anlmlılık p<0.05 düzeyinde değelendiildi. Bulgul Hstlın demogfik veilei ve meliyt süelei enzedi (Tlo 1). Toplm 50 hst çlışmy lındı. JEL guund 2 hst meliyt süesi uzyıp genel nesteziye geçildiğinden, ynı gupt diğe 2 hst ise cehi knmnın fzl olup meliyttn son d kn veilmeye devm edilmesi nedeniyle çlışm dışınd ıkıldı. He iki gupt toplm 46 hst çlışmyı tmmldı. Hemodinmik ölçümlei ve lok seviyelei sınd gup içinde ve gupl sınd ölçülen zmnld fk yoktu (p>0.05). Olgulın hiçiinde, müdhle geektiecek düzeyde hipotnsiyon ve dikdi gelişmedi, yetesiz lok seviyesi nedeniyle spinl nestezi sonsınd genel nestezi ihtiycı olmdı. Ameliyt süesince HES guundki hstl toplm 2402 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions Tlo 1. Demogfik veile ve meliyt süelei Gup HES (n=25) Gup Jel (n=21) P Yş (Yıl) 66,44 ± 8,22 69,71 ± 7,42 0,17 Ağılık(Kilo) 71,0 ± 11,28 73,67 ± 14,77 0,49 Boy(cm) 1,62 ± 0,08 1,62 ± 0,07 0,95 BMI 27,07 ± 4,42 27,93 ± 5,2 0,55 Cinsiyet(K/ E) 18 / 7 15 / 6 0,97 Ameliyt süesi(dk) 140,4 ± 34,4 126,67 ± 35,15 0,19 Student t test kullnıldı, dğılım Ot ± SD ile gösteildi; Düzeltilmiş Ki ke test (Ytes) kullnıldı; dğılım n olk gösteildi. p: nlmlılık düzeyi; p>0, ± ml kolloid ve ± ml kistlloid, JEL guundki hstl ise toplm ± ml kolloid ve ± ml kistlloid solüsyonu veildi. Veilen sıvı miktlı çısındn iki gup sınd fk yoktu (p>0.05). Kn kyı miktı, HES guund 350,0± 191,48ml, JEL guund 304,76 ± 109,44ml olk geçekleşti. Anck iki gup sındki fk nlmlı ulunmdı (p>0.05) (Tlo 2). Ameliyt sısınd HES guund 4 hsty, JEL guund 1 hsty kn tnsfüzyonu ypıldı. İki gup sındki kn tnsfüzyon ihtiycı enze ulundu. BUN değelei çısındn değelendiildiğinde, meliyttn son 4. ve12. stte iki gup sınd fk yoktu, 24. stte ise Gup JEL deki BUN değei Gup HES den dh yüksekti ve dki fk isttistiksel olk nlmlıydı (p=0.021) (Şekil 1). Ketinin ve ketinin kliensi değelei sınd ölçülen zmnld gupl sınd fk yoktu ( p>0,05). Klo düzeylei meliyttn son 4. ve 12. stte Gup HES de Gup JEL den dh yüksek ulundu(p=0.009, p=0.046), 24.stte iki gup sınd klo değelei çısındn fk ulunmdı (Şekil 2). Sodyum, potsyum, ALT ve AST değelei çısındn gup içi ve gupl sınd 4., 12. ve 24. stlede nlmlı fklılık ulunmdı (p>0.05). İntopetif ve postopetif he iki gup gupt önemli i yn etki göülmedi. Tlo 2. Veilen sıvı miktlı, kn kyı ve kn tnsfüzyon ihtiycı. Gup HES(n=25) Gup Jel(n=21) P Kolloid(ml) 686,0 ± 128,71 733,33 ± 144,34 0,25 Kistlloid(ml) 1310,0 ± 494, ,322 ± 322,71 0,07 Kn kyı(ml) 350,0 ± 191,48 304,76 ± 109,44 0,34 Kn veilen/veilmeyen 4 / 21 1 / 20 0,36 Student t test kullnıldı, dğılım Ot ± SD ile gösteildi; Fishe s Exct test kullnıldı; dğılım n olk gösteildi. p: nlmlılık düzeyi; p>0,05 Şekil 1. Gupl göe BUN (mg/dl) ölçümlei.* p=0,021 H ve Hct değelei sınd meliyttn sonki 4. ve 12. stte iki gup sınd nlmlı fk ulunmzken, 24. stte H ve Hct değelei Gup HES de Gup JEL e göe dh düşük ulundu (p=0.007, p=0.008). Tomosit syısınd 4. stte gupl sınd fk ulunmdı, nck 12. ve 24. stte Gup HES de Gup JEL e göe nlmlı ölçüde düşük ulundu (p=0.028, p=0.007) (Tlo 3). Anck ölçülen değele tnsfüzyon geektien sınıld olmdığındn eitosit vey tomosit tnsfüzyonu ypılmdı. PT, PTT, yüzde ktivsyon ve INR değelei sınd gup içinde ve gupl sınd 4, 12 ve 24. stte nlmlı fk ulunmdı (p>0.05). Şekil 2. Gupl göe klo (meq/l) ölçümlei.* p=0,009 ** p=0,046 Tlo 3. Gupl göe hemogloin, hemtokit ve tomosit ölçümlei. Gup HES (n=25) Gup Jel (n=21) p Hemogloin Peop 12,15± 1,22 12,03 ±2,13 0, st 10,39 ± 0,90 10,41 ± 1,72 0, st 9,84 ± 0,92 10,34 ± 1,10 0, st 9,45 ± 0,92 10,26 ± 1,03 0,007* Hemtokit Peop 36.65± ±6,30 0, st 31,31 ± 2,52 31,05 ± 5,18 0, st 29,51 ± 2,63 30,89 ± 3,29 0, st 28,27 ± 2,70 30,72 ± 3,25 0,008* Tomosit Peop 253,56±71,08 293,67±99,45 0, st 228,72 ± 61,79 272,62 ± 98,98 0, st 221,24 ± 57,87 272,90 ± 94,81 0,028* 24.st 212,36 ± 54,66 275,33 ± 93,96 0,007* Student t test kullnıldı, dğılım Ot ± SD ile gösteildi / p: nlmlılık düzeyi; *p<0,05 Ttışm Plzm volüm eplsmnınd, kolloidle kn volümünü dh iyi kouyup mikosikülsyonu südüdükleinden kistlloidlee tecih edilmektedi. Alumin doğl kolloidle içinde, jeltin ve HES ise sentetik kolloidle içinde en sık kullnılnldı [4,5]. Bu solüsyonlın fmkokinetiklei ve ogn sistemleine etkileini kşılştın çeşitli çlışml mevcuttu. Özellikle hemosttik sistem ve enl etkile çısındn jeltin ve HES peptlı kşılştıılmktdı. Çlışmmızd yş sındki hstld, ogn fonksiyonlının yş ğlı zldığı dönemde, HES 130/0.4 ile %4 jeltin solüsyonunun güvenle kullnılıp kullnılmycğını kşılştımyı mçldık. Kullndığımız he iki kolloid solüsyon d litetülede de elitildiği gii, meliyttn sonki dönemde Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 403 3

4 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions kogülsyon ve enl pmetelei etkiledi. HES 130/0.4 solüsyonu tedviye neden olmyck düzeyde hemogloin, hemtokit ve tomosit syısınd zlmy; %4 jeltin solüsyonu ise BUN değeinde yükselmeye neden oldu. Jeltin solüsyonlının hemodilüsyon yol çk, HES solüsyonlının ise hem hemodilüsyon yol çk, hem de hemodilüsyon düzeyleine ğlı olk fiinojen ve tomosit etkileşimini ozk kogüloptiye zemin hzıldıklı ilinmektedi [6,9,11,17]. Mittemy ve k [11] mjo otopedik cehide, fiinojen veileek u etkinin gei döndüeildiğini ildimişledi. Fies ve k [9] jeltin, HES ve inge lktt solüsyonlını yı yı vey komine edeek kullndıklı in vito çlışmlınd, HES solüsyonlı ile dh fzl olmk üzee, kolloidlein he ikisinin de kogülsyon sistemi üzeine olumsuz etkisi olduğunu ildimişledi. Niemi ve k ise [6], HES (200/0.5), jeltin ve lumini kşılştıdıklı çlışmlınd, hem jeltin solüsyonunun, hem de dh eligin olk HES (200/0.5) solüsyonunun pıhtı oluşum zmnı ve fiinojene ğlı pıhtı geginliğini ozduğunu, luminin ise u pmetelei etkilemediğini göstemişledi. Kdik cehide HES 130/0.4 ile sıvı jeltininin kşılştııldığı şk i çlışmd d, kn kyı ve tnsfüzyon ihtiycı çısındn iki solüsyon sınd fk olmdığı ildiilmişti [1]. HES peptlının fmkokinetiği ve sistemle üzeine etkilei molekül ğılıklın ( kd), mol sustitüsyon deeceleine ( ) ve konsntsyonlın (%3-10) ğlı olk değişmektedi. Ayıc C2-C6 hidoksilsyon onı d önemlidi [2,4,8,10,14]. Mol sustitüsyonun ve C2-C6 onının yüksek olmsı (0.6 ve üzei) metolizmsını ve eliminsyonunu yvşltı [2,4,10,14]. Molekül ğılığı üyük olnl α-milz hidolizi ile yılı ve id ile tılıl vey dh z ond etiküloendotelyel sistemde fgosite edilile. Dh küçük moleküle HES le glomeüle filtsyon ile elimine edilile [2,8,16]. HES solüsyonlının molekül ğılıklının hemostz üzeine etkileini inceleyen klinik çlışml d mevcuttu. Otopedik cehide HES 130/0.4 ve HES 200/0.5 i kşılştın çlışmd, HES 130/0.4 ün dh z kn kyın ve kn tnsfüzyon geeksinimine neden olduğu ildiilmişti [13]. Yine otopedik cehide HES 130/0.4 ve HES 450/0.7 kşılştııldığı diğe i çlışmd, he iki solüsyonun enze volüm etkinliğine ship olmlın ğmen, HES 130/0.4 ün kogülsyonu dh z etkilediğini gösteilmişti [14]. Kozek-Lngenecke ve k [10], mjo cehide 449 hstyı kpsyn yedi ndomize çlışmyı toplu olk değelendidiklei çlışmlınd, psiyel tomoplstin zmnı, von Willend fktö ntijen ve istosetin kofktö ktivitesinin postopetif eken dönemde yüksek olduğunu ulmuşldı. Bun ğlı olk, kn kyı miktı ile kn üünü kullnımının HES 130/0.4 ile HES 200/0.5 e göe dh z olduğunu göstemişledi. HES solüsyonlının kullnımı sonsınd eken dönemde düşen fiinojen ve tomosit syısının ise 24 st son düzeldiğini sptdıl. Ypıln u çlışml, jeltinin ve i deeceye kd d HES 130/0.4 in mjo cehilede kogüloptiye yol çmdn güvenle kullnılileceğini düşündümektedi. Bizim çlışmmızd H, Hct ve tomosit syısı, HES guund dh fzl olmk üzee zlm göstedi. Anck u değele noml sınıl içindeydi. Ameliyt sısınd meydn gelen knm dışınd hiçi hsty nemi vey kogülsyon defekti nedeniyle kn veilmesi geekmedi. Bu d dh önce ypıln çlışmldki sonuçll enzelik göstemektedi. Renl etkile çısındn değelendiildiğinde, üyük molekül ğılıklı HES solüsyonlının teklyn dozld veilmesi duumund, HES kliensinin gecikmesine ve yı ömünün uzmsın ğlı enl kompliksyon onının tileceği elitilmektedi [4,7,16,18]. Jeltin solüsyonlının ise HES solüsyonlın göe dh yüksek sistemik inflmtu eksiyon neden olduklı ve mikovsküle pefüzyonu ve splnknik oksijenizsyonu iyileştiici etkileinin dh z olduğu ildiilmişti [19,20]. Schotgen ve k [21], HES (200/0.6) veilmesinin, kut enl ozukluk çısındn ğımsız i isk fktöü olileceğini göstemişledi. Anck çlışmlınd kolloid infüzyonunu kistlloid vemeden uygulmışldı. Litetüde; HES solüsyonlı, jeltin, lumin ve dekstn sınd, enl fonksiyonl çısındn değelendiildiğinde fk olmdığını gösteen çlışml ulunmktdı [7,18,22]. Hfif vey ciddi enl ozuklukld ile HES 130/0.4 ün güvenle kullnılileceği gösteilmişti [8,24,25]. Adominl ot cehisinde HES 200/0.6, HES 130/0.4 ve %4 jeltinin; öek tnsplntsyonund HES 130/0.4 ve %4 jeltinin kşılştııldığı çlışmld ise, HES solüsyonlının jeltine göe enl fonksiyonlı dh iyi kouduğu ve enl hsı zlttığı gösteilmişti [15,25]. Otopedik cehide HES 130/0.4 solüsyonunun değişik dozld(18-24ml/kg) kullnıldığı yyınl ulunmktdı [13,14]. Biz çlışmmızd he iki kolloid solüsyonunu d 10ml/ kg dozd ve kistlloid ile ilikte uyguldık. Bu dozd ketinin ve ketinin kliensi değelei meliyttn son 24.ste kd noml sınıl içinde seyetti. Anck BUN değelei, jeltin guund HES guun göe dh yüksek ölçüldü. Bunun nedeni, HES solüsyonlı ile kn vizkozitesinin zlmsı, kışknlığının düzelmesi ile öek kn kımının düzelmesi olileceği gii, jeltin solüsyonlının dh yüksek sistemik inflmtu eksiyon yol çmsı, mikovsküle pefüzyon ve splnknik oksijenizsyon üzeine iyileştiici etkileinin dh z olmsı d olili [15,19,20,25]. HES solüsyonlının dh yüksek klo içeiğine ship olmsın ğlı olduğunu düşündüğümüz miniml klo yüksekliği ise 24.stte nomle döndü. Sonuç olk, uyguldığımız dozld HES 130/0.4 ve %4 modifiye sıvı jeltin solüsyonlı, fklı pmetelede değişikliklee neden ols d, ölçülen değele tedvi geektimedi. Anck yine de HES solüsyonlının kogülsyon, jeltin solüsyonlının ise enl pmetele üzeine olumsuz etkilei olileceği gözönüne lınmlıdı. Bu koşulll, he iki kolloid solüsyonun, 55 yş üzei hstld ve üyük cehi giişimlede, hstnın ve cehinin isklei ile ylı gözönüne lınk dikktli tkip edilmesi koşuluyl güvenle kullnılileceği knısındyız. Uygulnilecek doz lığının elilenmesi için stnddizsyonu ypılmış klinik çlışml devm edilmesinin ylı olcğı düşüncesindeyiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı eyn edilmemişti. Kynkl 1. Vn de Linden PJ, De Het SG, Deedt D, Comheecke S, De Decke K, De Pep R et l. Hydoxyethyl stch 130/0.4 vesus modified fluid geltin fo volume expnsion in cdic sugey ptients: the effects on peiopetive leeding nd tnsfusion needs. Anesth Anlg 2005;101(3): Boldt J, Piee HJ. Intvscul volume eplcement thepy with synthetic col Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı / Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4Geltine Solutions loids: is thee n influence on enl function? Anesth Anlg 2003;96(2): Ky AG, Demi A. Geitik nestezi. In: Bş HT, edito. Ogn sistemlei ve nestezi. 1st ed. Ank: Güneş Tıp Kitpevlei; 2010.p Dvidson IJ. Renl impct of fluid mngement with colloids: competive ewiew. Eu J Anesthesiol 2006;23(9): Fenge-Eicsen C, Rsmussen CH, Jensen TK, Anke- Mølle E, Heslop J, Føkiæ J et l. Renl effects of hypotensive nesthesi in comintion with cute nomovolemic hemodilution with hydoxyethyl stch 130/0.4 o isotonic sline. Act Anesthesiol Scnd 2005;49(7): Niemi TT, Suojnt-Ylinen RT, Kukkonen SI, Kuitunen AH. Geltin nd hydoxyethylstch, ut not lumin, impi hemostsis fte cdic sugey. Anesth Anlg 2006;102(4): Sk Y, Pyen D, Reinht K, Sipmnn FS, Zvl E, Bewley J et l.effects of hydoxyethyl stch dministtion on enl function in citiclly ill ptients. B J Anesth 2007;98(2): Jungheinich C, Schpf R, Wgenu M, Beppeling F, Bon JF. The phmocokinetics nd toleility of n intvenous infusion of the new hydoxyethyl stch 130/0.4 (6%, 500 ml) in mild-to-sevee enl impiment. Anesth Anlg 2002;95(3): Fies D, Innehofe P, Klingle A, Beesheim U, Mittemy M, Cltzis A et l. The effect of comined dministtion of colloids nd lctted Ringe s solution on the cogultion system: n in vito study using thomelstogph cogultion nlysis (ROTEG ). Anesth Anlg 2002;94(5): Kozek-Lngenecke SA, Jungheinich C, Suemnn W, Vn de Linden P. The effects of hydoxyethyl stch 130/0.4 (6%) on lood loss nd use of loood poducts in mjo sugey: pooled nlysis of ndomized clinicl tils. Anesth Anlg 2008;107(2): Mittemy M, Steif W, Hs T, Fies D, Velik-Slchne C, Klingle A et l. Hemosttic chnges fte cystlloid o colloid fluid dministtion duing mjo othopedic sugey: The ole of fiinogen dministtion. Anesth Anlg 2007;105(4): Schmko AA, Suojnt-Ylinen RT, Kuitunen AH, Kukkonen SI, Niemi TT. Rpidly degdle hydoxyethyl stch solutions impi lood cogultion fte cdic sugey: pospective ndomized til. Anesth Anlg 2009;108(1): Lngeon O, Doeleg M, Ang ET, Bonnet F, Cpdevil X, Coit P. Voluven, lowe sustituted hydoxyethyl stch (HES 130/0.4), cuses fewe effects on cogultion in mjo othopedic sugey thn HES 200/0.5. Anesth Anlg 2001;92(4): Gndhi SD, Weiskopf RB, Jungheinich C, Koon R, Mille D, Shngw RE et l. Volume eplcement thepy duing mjo othopedic sugey using voluven (Hydoxyethyl stch 130/0.4) o hetstch. Anesthesiology 2007;106(6): Mhmood A, Gosling P, Voh RK. Rndomized clinicl til comping the effects on enl function of hydoxyethyl stch o geltin duing otic neuysm sugey. B J Sug 2007;94(4): Blsco V, Leone M, Antonini F, Geissle A, Alnèse J, Mtin C. Compison of the novel hydoxyethylstch 130/0.4 nd hydoxyethylstch 200/0.6 in in-ded dono esusittion on enl function fte tnsplnttion. B J Anesth 2008;100(4): Uluky S, Alpe I, Blcıoğlu T. %6 hidoksietil nişst (130/0.4) ve %4 süksinilli jeltin solüsyonlının kogülsyon etkilei. Tük Anest Ren De Degisi 2009;37(5): Demn A, Peetes P, Sennesel J. Hydoxyethyl stch does not impi immedite enl function in kidney tnsplnt ecipients: etospective, multicente nlysis. Nephol Dil Tnsplnt 1999;14(6): Rittoo D, Gosling P, Simms MH, Smith SR, Voh RK. The effects of hydoxyethyl stch comped with gelofusine on ctivted endothelium nd the systemic inflmmtoy esponse following otic neuysm epi. Eu J Vsc Endovsc Sug 2005;30(5): Rittoo D, Gosling P, Bonnici C, Bunley S, Millns P, Simms MH et l. Splnchnic oxygention in ptients undegoing dominl otic neuysm epi nd volume expnsion with elohaes. Cdiovsc Sugey 2002;10(2): Schotgen F, Lchede JC, Buneel F, Ctteneo I, Hemey F, Lemie F, et l. Effects of hydoxyethylstch nd geltin on enl function in sevee sepsis: multicente ndomized study. Lncet 2001;357(9260): Su Min OJ, Rmzishm ARM, Zmin MD. Is (6%) hydoxyethyl stch 130/0.4 sfe in coony te ypss gft sugey. Asin Cdiovsc Thoc Ann 2009;17(4): Mulle L, Je S, Molini N, Fvie L, Lché J, Motte G, et l. Fluid mngement nd isk fctos fo enl dysfunction in ptients with sevee sepsis nd/o septic shock. Cit Ce 2012;29(1): Boussekey N, Dmon R, Lnglois J, Alfndi S, Devos P, Meyeck A et l. Resusittion with low volume hydoxyethylstch 130 kd/0.4 is not ssocited with cute kidney injuy. Cit Ce 2010:14(2):40. doi: /cc Wu Y, Wu AS, Wng J, Tin M, Ji XY, Rui Y et l. Effects of the novel 6% hydoxyethylstch 130/0.4 on enl function of ecipients in living-elted kidney tnsplnttion. Chin Med J 2010;123(21): Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 405 5

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd,

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi AĞRI 2010;22(2):73-78 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):58-62 doi:10.5222/jtaics.2012.058 Olgu Sunumu Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*)

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 144-149 Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) N. Mert ŞENTÜRK (**), Tülay ÖZKAN (**), Korkut ATALAN (***),

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ Osman ERDOĞAN 1 Süleyman Erim ERHAN 2 İlhan ŞEN 2 Hüseyin EROĞLU 2 1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ERZURUM

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 228 Özgün Araflt rma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.79 Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. Mekanik Uygulamalar. Revizyon 02/2011 UO1/ 0111. Uygulama Örnekleri 1 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 YILMZ REDÜKTÖR ISO 900 Revizyon 0/0 UO/ 0 Uygu Önekei Uygu Önekei İçinekie İçinekie Giiş... 3... Motoun cığı güç... Motoun veiği güç... 3 Hcnn güç... 3. Doğus eket... 3. Döne eketi...

Detaylı