T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005

2

3

4

5

6 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT 15 TUA.1. Giriş :UT 15 TUA.2. İl ve İlçe Sınırları :UT TUA.3. İlin Coğrafi Durumu :UT TUA.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu :UT TUA.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi :UT 21 TUA.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma :UT 27 TUA.5.2. Tektonik ve Polecoğrafya :UT 31 TUB. DOĞAL KAYNAKLARUT 33 TUB.1. Enerji Kaynakları :UT 33 TUB.1.1. Güneş Enerjisi :UT 33 TUB.1.2. Su Enerjisi :UT 33 TUB.1.3. Kömür Enerjisi :UT 33 TUB.1.4. Doğal Gaz Enerjisi :UT 33 TUB.1.5. Rüzgar Enerjisi :UT 33 TUB.1.6. Biomas Enerjisi (Odun, Biyogaz, Tezek) :UT 33 TUB.1.7. Petrol :UT 33 TUB.1.8. Jeotermal Sahalar :UT 33 TUB.2. Biyolojik Çeşitlilik :UT 34 TUB.2.1. Ormanlar :UT 34 TUB.2.2. Çayır ve Mera :UT 34 TUB.2.3. Sulak Alanlar :UT 34 TUB.2.4. Flora :UT 35 TUB.2.5. FaunaUT 35 TUB.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler :UT 35 TUB.3. Toprak :UT 35 TUB.4. Su Kaynakları :UT 35 TUB.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar :UT 35 TUB.4.2. Yer Altı Su Kaynakları :UT 35 TUB.4.3. Akarsular :UT 35 TUB.4.4. Göller ve Göletler :UT 37 TUB.5. Mineral Kaynakları :UT 37 TUB.5.1.Sanayi Madenleri :UT 37 TUB.5.2.Metalik Madenler :UT 37 TUB.5.3.Enerji Madenleri :UT 37 TUB.5.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler :UT 37 TUC. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)UT 39 TUC.1. İklim ve Hava :UT 39 TUC.1.1.UT TUDoğal Etmenler :UT 39 TUC.1.2. Yapay Etmenler :UT 45 TUC.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları :UT 50 TUC.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman :UT 50 TUC.2.2. Partikül Madde Emisyonları :UT 52 TUC.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları :UT 53 TUC.2.4. Azot Oksit Emisyonları :UT 54

7 TUC.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları :UT 2 54 TUC.3. Atmosferik Kirlilik :UT 54 TUC.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri :UT 54 TUC.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri :UT 55 TUC.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri :UT 55 TUC.4.1. Doğal Çevreye Olan Etkileri :UT 55 TUC.4.2. Yapay Çevreye Etkileri :UT 56 TUD. SUUT 57 TUD.1. Su Kaynaklarının Kullanımı :UT 57 TUD.1.1. Yer Altı SularıUT TU:UT 57 TUD.1.2. Jeotermal Kaynaklar :UT 59 TUD.1.3. Akarsular :UT 60 TUD.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarları :UT 63 TUD.1.5. Denizler :UT 70 TUD.2. Doğal Drenaj Sistemleri:UT 70 TUD.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri :UT 70 TUD.3.1. Yer altı Suları ve Kirlilik :UT 70 TUD.3.2.Akarsularda Kirlilik :UT 70 TUD.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik :UT 74 TUD.3.4. Denizlerde Kirlilik :UT 74 TUD.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikalar :UT 74 TUD.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri :UT 78 TUE. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMIUT 81 TUE.1. Genel Toprak Yapısı :UT 81 TU1. Kahverengi Topraklar :UT 81 TU2. Kireçsiz Kahverengi Topraklar :UT 82 TU3. Alüviyal Topraklar :UT 83 TUE.2. Toprak Kirliliği :UT 84 TUE.2.1. Kimyasal Kirlenme :UT 84 TUE.2.2. Mikrobiyal Kirlenme :UT 84 TUE.3. Arazi :UT 85 TUE.3.1. Arazi Varlığı :UT 85 TUE.3.2. Arazi Problemleri :UT 93 TUF. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELERUT 95 TUF.1. Ekosistem Tipleri :UT 95 TUF.1.1. Ormanlar :UT 95 TUF.1.2. Çayır ve Meralar :UT 101 TUF.1.3. Sulak Alanlar :UT 101 TUF.1.4. Diğer Alanlar (Stepler v.b.) :UT 102 TUF.2. Flora :UT 102 TUF.2.1. Habitat ve Toplulukları :UT 102 TUF.2.2. Türler ve Populasyonlar :UT 102 TUF.3. Fauna :UT 104 TUF.3.1.Habitat ve Toplulukları :UT 104 TUF.3.2. Türler ve Popülasyonları :UT 104 TUF.3.3. Hayvan Yaşama Hakları :UT 107 TUF.4. Hassas Yöreler :UT 108 TUF.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar :UT 108

8 TU1.UT TUKıyı TU2.UT TUPlajlar-Spor TU3.UT TUKayak TUF.4.3. Korunması Gereken Alanlar :UT 137 TUG. TURİZMUT 145 TUG.1. Yörenin Turistik Değerleri :UT 145 TUG.1.1.Yörenin Doğal Değerleri :UT 146 TUG.1.2. Kültürel Değerler :UT 163 TUG.2. Turizm Çeşitleri :UT 177 Turizmi:UT 177 Tesisleri:UT 178 ve Dağcılık:UT 178 TU4. Yaylalar ve Milli Parklar Gezi ve Mesire Yerleri :UT 178 TU5. Av Turizmi Balıkçılık :UT 178 TU6. Kaplıca ve Dağ Turizmi İmkanları :UT 179 TU7. Gençlik ve Kongre Turizmi :UT 179 TUG.3. Turistik Alt Yapı :UT 180 TUG.4. Turist Sayısı :UT 183 TUG.5. Turizm Ekonomisi :UT TUG.6. Turizm Çevre İlişkisi :UT TUH. TARIMUT 191 TUH.1. Genel Tarımsal Yapı :UT 191 TUH.2. Tarımsal Üretim :UT 192 TUH.2.1. Bitkisel Üretim :UT 193 TUH.2.2. Hayvansal Üretim:UT 200 TUH.3. Organik Tarım :UT 205 TUH.4. Tarımsal İşletmeler :UT 205 TUH.4.1. Kamu İşletmeleri :UT 205 TUH.4.2.UT TUÖzel İşletmeler :UT 205 TUH.5. Tarımsal Faaliyetler :UT 205 TUH.5.1. Pestisit Kullanımı :UT 205 TUH.5.2. Gübre Kullanımı :UT 208 TUI. MADENCİLİKUT 209 TUI. 1. Madenler:UT 209 TUI.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler:UT 210 TUI.1.1. Endüstriyel Madenler:UT 210 TUI.1.2. Metalik Madenler :UT 212 TUI.1.3. Enerji Hammaddeleri:UT 213 TUI.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri :UT TUI. 3. Cevher Zenginleştirme :UT TUI. 4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri :UT 215 TUI. 5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacı İle Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları :UT 215 TUJ. ENERJİUT 216 TUJ.1. Birinci Enerji Kaynakları :UT 216 TUJ.1.1. Taşkömürü :UT 216

9 TUJ.1.2. Linyit :UT 216 TUJ.1.3. Asfaltit :UT 216 TUJ.1.4. Bitümlü Şist :UT 216 TUJ.1.5. Hampetrol :UT 216 TUJ.1.6. Doğalgaz :UT 216 TUJ.1.7. Nükleer Kaynaklar :UT 217 TUJ.1.8. Orman :UT 217 TUJ.1.9. Hidrolik :UT 217 TUJ Jeotermal Enerjisi :UT 217 TUJ Güneş :UT 217 TUJ Rüzgar :UT 217 TUJ Biyokütle :UT 218 TUJ.2. İkincil Enerji Kaynakları :UT 218 TUJ.2.1. Termik Enerji :UT 218 TUJ.2.2. Hidrolik Enerji :UT 218 TUJ.2.3. Nükleer Enerji :UT 218 TUJ.2.4. Yenilebilir Elektrik Enerjisi Üretimi :UT 218 TUJ.3. Enerji Tüketiminin Sektöre Göre Dağılımı :UT TUK. SANAYİ VE TEKNOLOJİUT 221 TUK.1. Kentte Sanayiinin Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etmenler :UT 221 TUK.2. Global Anlamda Sanayinin Gruplandırılması :UT 232 TUK.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı :UT 233 TUK.4. Sanayi Gruplarına Göre İş Yeri Sayıları ve İstihdam Durumu :UT 233 TUK.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı :UT 233 TUMaden İşletme Sanayi :UT 233 TUTaş ve Toprağa Dayalı Sanayi :UT 235 TUOtomotiv ve Yan Sanayi :UT 235 TUMobilya Sanayi :UT 235 TUPlastik ve Kimya Sanayi :UT 235 TUKonfeksiyon Sanayi :UT 235 TUK.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler :UT 236 TUK.6.1. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği :UT 236 TUK.6.2. Sanayiden Kaynaklanan Su Kirliliği :UT 236 TUK.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği :UT 237 TUK.6.4. Sanayiden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği :UT 237 TUK.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar :UT 237 TUK.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı :UT 237 TUL. ULAŞIM, ALTYAPI, HABERLEŞMEUT 239 TUL.1. Altyapı:UT 239 TUL.1.1. Su Sistemi :UT 239 TUL.1.2. Pis Su Sistemi Kanalizasyon :UT 239 TUL.1.3. Yeşil Alanlar :UT 239 TUL.1.4. Elektrik İletim Hatları :UT 239 TUL.1.5. Doğalgaz Boru Hatları:UT 241 TUL.2. Ulaşım:UT 241 TUL.2.1. Karayolları :UT 241 TUL.2.2. Demiryolları :UT 245T L.2.3. Deniz, Göl, Nehir Taşımacılığı : 245 UL.2.4. Havayolları :U 245 UL.3. Haberleşme:U 245

10 UL.4. İlin İmar Durumu :U 247 UL.5. İldeki Baz İstasyonları :U 248 UM. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUSU 249 UM.1. Kentsel ve Kırsal Planlama :U 249 UM.1.1. Kentsel Alanlar :U 249 UM.1.2. Kırsal Alanlar :U 251 UM.2. Altyapı :U 251 UM.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri :U 251 UM.3.1. Kamu Binaları :U 251 UM.3.2. Okullar :U 252 UM.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri :U 269 UM.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler :U 270 UM.3.5. Endüstriyel Yapılar :U 270 UM.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar :U 270 UM.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar :U 270 UM.3.8. Bürolar ve Dükkanlar :U 271 UKapalı Çarşı.U 271 UM.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma :U 274 UM Yerel Mimari Özellikleri :U 274 UM Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller :U 274 UM.4. Sosyo-Ekonomik Yapı :U 274 UM.4.1. İş Alanları ve İşsizlik :U 274 UM.4.2. Göçler :U 282 UM.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) :U 282 UM.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı :U 282 UM.4.5. Konut Yapım Süreçleri :U 283 UM.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri :U 283 UM.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri :U 283 UM.5.1.Görüntü Kirliliği :U 283 UM.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu :U 283 UM.5.3. Hava Alanları ve Çevresinde Oluşan Gürültü Zonları :U 283 UM.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü :U 283 UM.5.5. Kentsel Atıklar :U 283 UM.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı :U 283 UM.6. NüfusU 284 UM.6.1. Nüfusun Yıllara Göre DeğişimiU 284 UM.6.2. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı :U 285 UM.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları :U 286 UM.6.4. Nüfus Değişim Oranı :U 286 UN. ATIKLARU 287 UN.1. Evsel Katı Atıklar :U UN.2. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar :U UN.3. Özel Atıklar :U 287 UN.3.1. Tıbbi Atıklar :U 287 UN.3.2. Atık Yağlar :U 288 UN.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar :U 288 UN.3.4. Pil ve Aküler :U 288 UN.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller :U 288 UN.3.6. Tarama Çamurları :U 288 UN.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar :U 288 5

11 :U UN.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar :U 288 UN.4. Diğer Atıklar :U 289 UN.4.1. Ambalaj Atıkları :U 289 UN.4.2. Hayvan Kadavraları :U 289 UN.4.3. Mezbaha Atıkları :U 289 UN.5. Atık Yönetimi :U UN.6. Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu :U UN.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri :U UN.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri:U 290 UN.8.1. Katı Atıkların Depolanması :U 290 UN.8.2. Atıkların Yakılması :U 290 UN.8.3. Kompost :U 290 UN.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi :U 290 UN.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkisi :U 290 O.GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 293 UO.1. Gürültü :U 293 UO.1.1. Gürültü Kaynakları :U 294 O.1.2. Gürültü ile Mücadele : 294 UO.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkisi :U 299 UO.1.4.U UGürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri :U 299 UO.2. Titreşim :U 300 UP. AFETLERU 301 UP.1. Afet Olayları :U 301 UP.1.1. Depremler :U 301 UP.1.2. Heyelanlar-Çığlar :U 302 UP.1.3.Seller :U 302 UP.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık YangınlarıU U 307 UP.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya ağabeyyotik Faktörlerin Etkileri :U 307 UP.1.6. Fırtınalar :U 307 UP.2. Diğer Afetler :U 307 UP.2.1. Radyoaktif Maddeler :U 307 UP.2.2.Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar :U 307 UP.2.3. Tehlikeli Maddeler :U 307 UP.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri :U 308 UP.3.1. Sivil Savunma Birimleri :U 310 UP.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri :U 316 UP.3.3. İlkyardım Servisleri :U 317 UP.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı :U 318 UP.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler :U 319 UP.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar :U 319 UR. SAĞLIK VE ÇEVREU 320 UR.1. Temel Sağlık Hizmetleri :U 320 UR.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı :U 320 UR.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar :U 326 UR.1.3. Gıda Hijyeni :U 331 UR.1.4. Aşı Çalışmaları :U 332 UR.1.5 Bebek Ölümleri :U 332 UR.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı :U 332 UR.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları :U 336

12 UR.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri :U 336 UR.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri :U 336 UR.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri :U 337 UR.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri :U 337 UR.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri :U 338 UR.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri :U 338 UR.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma :U 339 UR.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri :U 340 US. ÇEVRE EĞİTİMİU 342 US.1. Kamu Kurumlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri :U 342 US.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri :U 342 US.2.1.Çevre Vakıfları :U 342 US.2.2.Çevre Dernekler :U 342 US.2.3. Çevreyle ilgili Federasyonlar :U 342 UT. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMAU 344 UT.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi :U 344 UT.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı Korunması Ve Geliştirilmesi :U 346 UT.3. Ekonomik Ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması :U 347 UT.4. Çevrenin İnsan-Psikososyal İhtiyaçlarına Uyumun Sağlanması :U 347 UT.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması :U 348 UT.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi :U 348 U TARİHLİ ÇED YÖNETMELİĞİ NİNÖN ÇED KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN FAALİYETLER LİSTESİU 349 U TARİHLİ ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN FAALİYETLER LİSTESİ (ÇED E TABİİ)U 351 U TARİHLİ ve TARİHLİ ÇED YÖNETMELİĞİ NİN ÖN-ÇED KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN FAALİYETLER LİSTESİU 352 U TARİHLİ ÇED YÖNETMELİĞİNİN ÇED KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN FAALİYETLER LİSTESİU 352 7

13 TABLOLAR DİZİNİ TABLO B.1. Aksaray Eğim Gruplarına Göre Rüzgar Erozyonu Ve Toprak Derinliği 36 TABLO C Yılı Aksaray İli Ortalama Rüzgar Hızı 40 TABLO C Yılı En Kuvvetli Rüzgar Hızı Ve Yönü 40 TABLO C Yılı Esme Sayıları Toplamı 41 TABLO C.4. Aksaray İli 2004 Yılı Yerel Basınç Değerleri 42 TABLO C Yılı Aksaray İli Bağıl Nem Oranı 42 TABLO C Yılı Bulutluluk Durumu 42 TABLO C.7. Aksaray İli 2004 Yılı Aylara Göre Ortalama Sıcaklıklar 43 TABLO C.8. Aksaray İli Aylara Göre Ortalama Buharlaşma Miktarı 43 TABLO C Yılı Aksaray İli Yağış Miktarı 44 TABLO C Yılı Kar, Dolu Sis Ve Kırağı Durumu 45 TABLO C.11. Emisyon İzni Alan İşletmeler 49 TABLO C.12. Köylere Hizmet Götürme Birliği Aylık Emisyon Ölçüm Çizelgesi 52 TABLO C Yılı Hava Kirliliği Ortalamaları 51 TABLO C Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Ortalamaları 52 TABLO C Yılı Hava Kirliliği Ölçüm Ortalamaları 52 TABLO C Yılı Hava Kirliliği Ortalamaları 53 TABLO D.1. Uluırmak Sularının Analiz Sonuçları 61 TABLO D.2. Mamasun Barajının Hidrokimyasal Analiz Sonuçları 61 TABLO D.3.-Mamasun Barajının Fiziksel Özellikleri 62 TABLO D.4. Aksaray İlindeki Akarsu Kaynaklarının Fiziksel Özellikleri 62 TABLO D.5. Helvadere Göletinin Fiziksel Özellikleri 64 TABLO D.6. Balcı Göletinin Fiziksel Özellikleri 64 TABLO D.7. Çiftevi Göletinin Fiziksel Özellikleri 64 TABLO D.8. Sarıbük Göletinin Fiziksel Özellikleri 65 TABLO D.9. Güzelyurt Göletinin Fiziksel Özellikleri 65 TABLO D.10. Ortaköy Cumalı Göletinin Fiziksel Özellikleri 66 TABLO D.11. Sarılıgödeler Göletinin Fiziksel Özellikleri 66 TABLO D.12. Çavdarlılar Göletinin Fiziksel Özellikleri 66 TABLO D.13. Sarıyahşi-Boğazköy Göletinin Fiziksel Özellikleri 67 TABLO D.14. Ağaçören Camili Köyü Göletinin Fiziksel Özellikleri 67 TABLO D.15. Tuz Gölünün Boylam Ve Enlemleri 69 8

14 TABLO D.16. Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri 77 TABLO E.1. Aksaray İli Arazi Varlığı 83 TABLO E.2. Tarım İş Koluna Göre Nüfus Dağılımı 83 TABLO E.3. Arazi Kullanma Durumu 85 TABLO E.4. Eğim-Derinlik-Taşlılık-Kayalık 86 TABLO E.5. Aksaray Eğim Gruplarına Göre Rüzgar Erozyonu Ve Toprak Derinliği 87 TABLO E.6. Arazi Sınıfları Ve Kullanma Şekillerine Göre Rüzgar Erozyonu 88 TABLO E.7. Aksaray Kullanma Şekillerinde Yaşlık Ve Çoraklık Sorunlarına Göre Arazi Sınıfları 88 TABLO E.8. Aksaray Arazi Sınıfları Ve Toprak Derinliğine Göre Kullanma Şekilleri 89 TABLO E.9. Aksaray Arazi Sınıfları Ve Eğim Gruplarına Göre Kullanma Şekilleri 90 TABLO E.10. Aksaray Arazi Kullanma Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı 91 TABLO E.11. Aksaray Eğim Gruplarına Göre Rüzgar Erozyonu Ve Toprak Derinliği 92 TABLO F.1 Orman Alanı Miktarı 97 TABLO F.2. Aksaray İli Mera Ot Verimi 101 TABLO F.3. Bitki Türleri 102 TABLO F.4. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Amfibia 104 TABLO F.5. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Reptial (Sürüngenler) 104 TABLO F.6. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Aves (Kuşlar) 105 TABLO F.7. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Mamalia (Memeliler) 105 TABLO F.8. Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, İnsecta (Böcekler) 105 TABLO F.9. Bölgede Bulunan Kürklü Hayvanlar Listesi 106 TABLO F.10. Bölgede Bulunan Kuş Türleri Listesi 106 TABLO F.11. Kentsel Sit Alanları 110 TABLO F.12. Arkeolojik Sit ve Ören Yerleri 110 TABLO F.13. Doğal Sitler ve Anıt Ağaçların Listesi 114 TABLO F.14. Arkeolojiksit ve Ören Yeri Listesi 115 TABLO F.15. Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınır Koordinatları 120 TABLO F.16. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınır Koordinatları 126 TABLO F.17. Merkez Ve İlçelerde Tespiti Yapılan Mera Alanları 130 TABLO F.18. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar 131 9

15 TABLO. F.19. Yapı Toplulukları 135 TABLO G.1. İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 180 TABLO G.2. Deneme İşletme Belgeli Tesisler 180 TABLO G.3. Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri 180 TABLO G.4. Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri 181 TABLO G.5. Turizm İşletme Belgeli Lokantalar 182 TABLO G.6. Seyahat Acentaları Listesi 182 TABLO G.7. İl Bazında Konaklayan Turist Sayısı 184 TABLO G.8. İlçe Bazında Konaklayan Turist Sayısı 187 TABLO H.1. İlin Arazi Varlığı 192 TABLO H.2.İlin Tarım Arazisi Dağılımı 192 TABLO H.3. İlçeler İtibariyle Tarım Alanlarının Kullanım Amacıyla Dağılımı 193 TABLO H Yılı Tahıl Çeşitleri Ve Miktarları 193 TABLO H.5. Buğdaygiller 194 TABLO H.6. Baklagiller 194 TABLO H.7. Yem Bitkileri Ve Üretim Miktarı 194 TABLO H.8. Yem Bitkileri 195 TABLO H.9. Endüstri Bitkileri Ve Üretim Miktarı 195 TABLO H.10. Endüstriyel Bitkiler 195 TABLO H.11. Meyvelerin Üretim Miktarı Ve Ağaç Sayısı 196 TABLO H.12. Meyve Üretimi Sulu Kuru 197 TABLO H.13. Sebze Türlerinin Üretim Miktarları 197 TABLO H.14. Sebze Üretimi 198 TABLO H.15. İlin Hayvan Varlığı 200 TABLO H.16. Büyükbaş Hayvan Varlığı 201 TABLO H.17. Küçükbaş Hayvan Varlığı 201 TABLO H.18. İlimizde Kesim Yapılan Büyük Ve Küçükbaş Hayvanlar 201 TABLO H.19. Kanatlı Hayvan Varlığı 202 TABLO H.20. Arı Ve Su Ürünleri Üretim Miktarı 203 TABLO H.21. Hayvansal Üretim Miktarları 204 TABLO H Yılında İlimizde Bitki Koruma Faaliyetlerinde Kullanılan Pestisitlerin Cins Ve Miktarlarını Gösterir Cetvel 206 TABLO H.23. Pestisitlerin Kalma Süreleri Ve Kalıcılık Durumu 207 TABLO H Yılında Gübre Kullanım Miktarı

16 TABLO I.1. Taşocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 214 TABLO J.1. Aksaray İli 2004 Yılı Aylara Göre Güneşlenme Süresi Ve Şiddeti 217 TABLO J.2. Sektörlere Göre İlçe Bazında Elektrik Tüketim 218 TABLO J.3. Sektörlere Göre İlçe Bazında Abone Sayıları 219 TABLO J.4. Kişi Başına Tüketilen Enerji 219 TABLO J.5. Aksaray İli 2004 Yılı Elektrik İstatistikleri 219 TABLO J.6. İlin Net Tüketimi (Mwh) Ve Abone Sayısının Sektörel Dağılımı 220 TABLO K.1. Fiilen Üretim Yapan Veya Deneme Üretimine Geçmiş Bulunan Sanayi Tesisleri 222 TABLO K Yılında Üretime Geçen Firmalar Ve Üretim Konuları 232 TABLO K.3. Sanayi Kuruluşlarının Sektörlere Göre Dağılımı 232 TABLO L.1. Aksaray İli Yol Ağı Durumu 242 TABLO L.2. Aksaray İli Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri 242 TABLO L Yılı İl Geneli Araç Sayıları 244 TABLO L Yılı Santrallere Ait Bilgiler 245 TABLO M Yılı İlköğretim Okulları Öğrenci Ve Derslik Sayıları 252 TABLO M Eğitim Öğretim Yılı Lise Öğrenci Ve Derslik Sayıları 266 TABLO M.3. Aksaray İli Öğrenci Pansiyonları 269 TABLO M.4. Meslek Veya Meslek Grubu Sayısı 274 TABLO M.5. Göç Olayları 282 TABLO M Yılı İlçelere göre Şehir ve Köy nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızı 284 TABLO M yılı İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu, Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu 284 TABLO M.8. Aksaray Nüfusunu Sayım Yılları İtibariyle Gelişimi 285 TABLO M.9. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 285 TABLO M. 10. Nüfus Artış Hızı Ve Değerlendirilmesi 286 TABLO M. 11. Nüfus Artış Hızı Ve Değerlendirilmesi 286 TABLO O.1. Motorlu Taşıt Gürültüsü 294 TABLO O.2. Aksaray İli Trafik Yoğunluğu Ve Gürültü Ölçümü 295 TABLO O.3. Eşdeğer Gürültü Seviyelerinin Hesaplanan Ortalama Değerleri 296 TABLO O.4. İşitme Sağlığı Açısından Kabul Edilebilir Gürültü Seviyeleri 297 TABLO O.5. Şantiye Gürültü Seviyeleri 298 TABLO O.6. Yerleşim Alanları Standart Gürültü Seviyeleri

17 TABLO P Haziran 2000 Tarihinde Meydana Gelen Sel Baskını Analizi 303 TABLO P.2. Aksaray İl Merkezinde Doğal Afet Yönünden Tespit Edilen Riskli Bölgeler 305 TABLO P.3. Aksaray İli Merkeze Bağlı Yerleşim Bölgelerinde Doğal Afet Yönünden Tespit Edilen Riskli Bölgeler 306 TABLO R.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı Listesi 320 TABLO R.2. Verem Savaş Dispanseri Çalışmaları 324 TABLO R Yılı Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Listesi 326 TABLO R Yılı İçme Ve Kullanma Suları Analiz Sonuçları 330 TABLO R.8. Gıda Numuneleri Sayısı 331 TABLO R Yılı Aşı Sayısı Ve Yüzdesi 332 TABLO R Yılı Sağlık Ocakları Ölümlerinin Yaş Ve Cins Gruplarına Dağılımı _332 TABLO R.11. Ölenlerin Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 333 TABLO R.12. Yıllara Göre Sağlık Verileri 335 TABLO R Yılı Aile Planlaması Çalışmaları 336 TABLO T.1. İlimizde Çed Olumlu/Olumsuz Ve Çed Gerekli/Gerekli Değildir Kararı Verilen Faaliyetlerin Listesi

18 13

19 14

20 A. COĞRAFİK KAPSAM A.1. Giriş : İl Merkez sınırları içerisinde 1960 lı yıllardan bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Aşıklı Höyük ve Acem Höyük yerleşim yerlerinden elde edilen belge ve bilgiler ışığında Aksaray ın tarih çizgisinin Cilalı Taş Dönemlerine (M.Ö ) kadar uzandığı görülür. Hititler Asur Ticaret Kolonileri, Frigyalılar, Lidyalılar, Medler, Persler, Kapadokyalılar ve Romalılar Aksaray ve çevresinde hükümranlık sürdüren önemli devletler olarak karşımıza çıkarlar. Kapodokya Krallığı zamanında Garsaurua denilen şehir Archalaus un Kapdokya Kralı olmasından dolayı buraya özel bir önem vermesi ve yeniden imar ettirmesi sonucu Türkler tarafından Archalaus un adıyla Arçhalis veya Colonia Archalais olarak anılmıştır. Türklerin Anadolu yu fethiyle birlikte Melik Danişmend Ahmet Gazi, bütün Kapadokya ile birlikte Aksaray ı da ele geçirmiş ve Aksaray Anadolu Selçuklu Devletinin kurulmasıyla bu devletin önemli merkezleri arasına girmiştir yılında Fatih Sultan Mehmet Han kumandanlarından İshak Paşa tarafından Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır. İshak Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han emriyle halkın bir bölümünü İstanbul un bugün de Aksaray adıyla anılan semtine naklettirmiştir. Cumhuriyet öncesi Aksaray, bağımsız bir liva olan Niğde ye bağlı bir ilçe statüsünde iken tarih ve 40 sayılı kanunla müstakil liva haline getirilmiş, kendisine Arapsun (Gülşehir) ve Koçhisar (Şereflikoçhisar) ilçeleri bağlanmıştır yılında 2197 sayılı kanunla yine Niğde ye bağlı bir ilçe haline getirilmiş, aradan 56 yıl geçtikten sonra gün ve 3578 sayılı kanunla tekrar il statüsü verilmiştir. A.2. İl ve İlçe Sınırları : Aksaray ili Orta Anadolu nun ortasında 33-35º doğu meridyenleri 38-39º kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. İlin kuzeyinde Kırşehir, Ankara, doğusunda Nevşehir, Güney doğusunda Niğde, batısında Konya, kuzey batısında Tuz Gölü yer almaktadır. İlin yüzölçümü Km², rakım 980 m dir. Aksaray İlinde Merkez İlçe dahil 7 İlçe, 41 Kasaba 146 köy bulunmaktadır. Bağlı İlçeler; Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşidir. 15

21 16

22 1. Merkez İlçe 2 Yüzölçümü KmP Polup, Şehir nüfusu , Köy nüfusu dir.. 2. Ağaçören Ağaçören İlçesi İç Anadolu nun Orta Kızılırmak Bölümünün Güney doğusunda yer almakta olup, kuzey ve doğu komşusu Aksaray İlinin Ortaköy İlçesi,Güneyi Ankara İlinin Şereflikoçhisar ilçesi, batısı ise Aksaray ilinin Sarıyahşi İlçesidir. Ağaçören İlçesinin 1 Belde, 28 Köy ve 9 Mahallesi bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu dür. Yüzölçümü 430 Kilometre kare olup rakım yüksekliği metredir. 3. Eskil Eskil İlçesi Tuz Gölü nün Güneyinde yer almaktadır. Kuzeyinde Tuz Gölü, batısında Konya İl sınırı, Güneyinde Konya Karapınar İlçesi, doğusunda Aksaray iline bağlı Köy ve Kasabalar bulunmaktadır. Eskil İlçesinin 1 Belde, 4 Köy ve 15 Mahallesi bulunmaktadır. 2 ilçenin toplam nüfusu dir. Yüzölçümü KmP P dir. 4. Gülağaç Gülağaç İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Orta Kısmında, doğusunda Niğde ve Nevşehir il hudutları, Güneyinde Güzelyurt ve batısında Aksaray Merkez İlçe hudutları ile sınırlandırılmıştır. Gülağaç ilçesinin 8 Köy, 5 Belde ve 21 Mahallesi bulunmaktadır. İlçenin 2 yüzölçümü 341 KmP P olup, rakım yüksekliği 1170 metre ve toplam nüfusu dir. 5. Güzelyurt Güzelyurt İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Kapadokya Bölümü içerisinde yer almaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ihlara Vadisi, Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Gülağaç İlçesi, Güneyinde Niğde İl sınırı, batısında Aksaray hudutlarıyla sınırlandırılmıştır. İlçenin 8 Köy, 3 Belde ve 12 Mahallesi bulunmaktadır. İlçenin 2 yüzölçümü 355 KmP P, rakım yüksekliği metre ve toplam nüfusu dir. 6.Ortaköy Ortaköy İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Kesiminde yer alır. Doğusunda Nevşehir İl sınırı batısında Ağaçören İlçesi, Güneyinde Aksaray ve kuzeyinde Kırşehir il sınırları ile çevrilidir. İlçenin 26 Köy, 5 Belde ve 21 Mahallesi bulunmaktadır. İlçe yüzölçümü KmP P, rakım yüksekliği metre ve toplam nüfusu dir. 17

23 7. Sarıyahşi Sarıyahşi İlçesi İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünün Güneyinde Hirfanlı Baraj Gölüne 5 Km mesafede yer almaktadır. Kuzeyinde Kırşehir İl sınırı, doğusunda Ağaçören İlçesi, batısında Şereflikoçhisar İlçesi, Güneyinde ise Aksaray İli bulunmaktadır. 2 İlçenin 5 Köy, 1 Belde ve 10 Mahallesi bulunmaktadır. İlçe yüzölçümü 214 KmP P, rakım yüksekliği 870 metre, toplam nüfusu dir. A.3. İlin Coğrafi Durumu : Aksaray ili, Orta Anadolu nun ortasında, kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda bulunan karayollarının ortak noktasındadır derece doğu meridyenleri ile derece kuzey paralel paralelleri arasında yer alan Aksaray ın kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, güneyinde ve batısında Konya, kuzeybatısında Tuz Gölü bulunmaktadır. Aksaray ili yüzey şekilleri itibarı ile düz bir arazi yapısın sahiptir. Karadeniz Akdeniz e, Doğu Anadolu Batıya Aksaray dan ulaşır. İlin orta kesimleri, kuzeyi ve Güneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır. Aksaray İli Tuz Gölü kapalı havzası içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle Aksaray da akarsular denize ulaşmaz. Tuz Gölü yakınlarında yer altına inerek kaybolurlar. İlimizde iklim, tipik karasal iklimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Bitki örtüsü step iklimlinin tipik bitki örtüsü olup, daha çok kökü derine inmeyen ot ve bodur bitkiler görülür. A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu : Aksaray Ovası nın rakımı 900 ile 1100 arasında değişmektedir. Genel topoğrafik yapısı özellikle arızalı olan ovayı, doğudan Hasandağı, kuzey doğudan Tavşan ve Ekecik Dağları ile kuzeyde Tuz Gölü, batıda Boz Dağı ve Balık Dağı ile Güneyden Karaca Dağı silsilesi sınırlar. Bölgenin en yüksek rakımı 3253 metre, en düşük rakımı ise 905 metredir. Ovanın doğu ve kuzeydoğu kısımlarında arızalı bir arazi durumu mevcuttur. Sahanın merkezi kısmı ise düzlükler halindedir. 1-Dağlar: Aksaray İli sınırları içerisinde önemli dağlar vardır. Bunlardan en önemlisi sönmüş volkanik bir dağ olan Melendiz dağları silsilesi içinde yer alan Hasan Dağıdır. (Yüksekliği 18

24 3268 m). Hasan dağının yanında Küçük Hasan Dağı (Yükseklik 3069 m), Ekecik Dağı (Yükseklik 2137 m ) önemli dağlardır. 2-Vadiler : Ihlara Vadisi : Ihlara Bölgesi, güneyde Ihlara Kasabası sınırından (vadinin güney ucu) Yaprakhisar, Belisırma köylerini içine alarak Selime nin kuzeyde bulunan üst sınırına kadar uzanmaktadır. Vadinin en düşük kotundan bu dört yerleşiminin kenarında yer aldığı Melendiz Çayı akmaktadır. Denizden 1220 m yükseklikte bulunan yöre, Jeolojik olarak Pliyosen devrinde Hasan ve Erciyes Dağlarının volkanik aktiviteleri sonucu oluşan kayaçlarla örtülüdür. Yörede mevcut kayaçlar tüf, ignimbrit ve volkanik küllerden ibarettir. Yaklaşık 14 Km uzunluğunda olan Ihlara Vadisi tektonik açıdan doğrumlu atımlı fay şeklinde bir yapıya sahiptir. Ihlara, Kapadokya Bölgesinin bir bölümünü oluşturur ve tarihçesi M.Ö yıllarına kadar uzanır. Ancak günümüze kadar ulaşan uygarlık izleri Bizans İmparatorluğu döneminden kalmadır. M.S. 4. yy. da kayaların oyulması sonucunda çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Ayrıca, 5 milyon insanı barındırabilecek mağara ve inlere sahip olan yörede daha sonraki dönemlerde Danişmetli, Selçuklu, Osmanlı Yönetimlerinin izleri ve eserleri görülmektedir. Ihlara Vadisi Genel Görünüm. 19

25 3-Ovalar : Aksaray ın orta kesimleri kuzeyi, güneyi tamamen ovalıklarla kaplıdır. Güneyde Obruk platosunun uzantısı ve Aksaray ovası bulunur. 4-Aksarsular : En Önemli akarsuyu Melendiz dağlarından doğan Melendiz çayı (Uluırmak) dır. Karasu ve Eşmekaya diğer önemli akarsulardır. Bu akarsuların yanında yazları tamamen kuruyan bir çok dere bulunmaktadır. Pınarbaşı köyü yakınlarında Hıcıp, Sultanhanı yakınlarında Kırk delik suyu önemli derelerdir. Ihlara Vadisi içinden geçen Melendiz Çayı (Uluırmak) 5-Göller : Aksaray ın en önemli gölü Konya ve Ankara ile müşterek sınırlara sahip olan Tuz gölüdür. Tuz gölü Ülkemizin Van Gölünden sonra en büyük ikinci gölüdür. Yurdumuzun en önemli tuz kaynaklarından biridir. Yüz ölçümü 1500 Km² dir. Aksaray sınırları içerisinde yer alan diğer önemli göller ise; Gelveri (Güzelyurt) yakınlarında Nar Gölü (Sofular-Acı göl), Koca Göl, Hasan dağı çevresinde Kartal gölü, Öküz gölü, Sarıgöl, Uyuz gölüdür. Bu tabii göller yanında sulama, taşkınlardan korunma amaçlı göletler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Melendiz çayı üzerinde bulunan Mamasun Baraj gölüdür. Ortaköy yakınlarındaki Kültepe ve Bozkır baraj gölleri yanında D.S.İ. tarafından tamamen sulama 20

26 amaçlı olarak yapılan Ortaköy-Balcı göleti, Helvadere göleti, Ortaköy Çiftevi göleti, Güzelyurt göleti gibi göletlerde vardır. A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi : 2 Aksaray ili İç Anadolu bölgesinde göller hariç kmp P alana sahiptir. İlde karasal iklim hüküm sürdüğünden Türkiye ortalamasının altında yağış almaktadır. Melendiz Çayı ve Karasu haricinde akarsu ve nehir yoktur. Doğal bitki örtüsü az olduğundan insan eliyle yetiştirilen bahçeler önem kazanmıştır. Aksaray ili sınırları içerisinde mağmatik, metomorfik sedimenter ve karasal kökenli kayalar mevcut olup bunlar metomorfik kayaşlar, plütonik kayaşlar, sedimanter kayaşlar, volkanik kayaşlar, gilsel ve volkanosedimenter kayaşlar, güncel oluşuklar, allokton ofiyolit karmaşığıdır. Stratigrafik olarak en altta metomorfik kayaçlar üzerine volkanosedimanter kayaçlar ve volkanik kayaçlar, tüm bu kayaçların üzerinde ise Holosen yaşlı alüvyon çökeller gelmektedir. Stratigrafi : 1- Bozçaldağ Metamorfiti : Aksaray civarında 1152 m rakımlı Mermerlik Tepe ve yakın civarında yüzeylenmiştir. Bu metamorfit gnays ve kuvarsit ile temsil edilir. Bozçaldağ metamorfiti, gri-beyaz, pembe dış görünüm renkli, orta kalın tabakalı, çatlaklı ve erime boşlukludur. Karstlaşmanın yaygın gözlemlendiği yerlerde aragonit minerali kristallenmiştir. Yer yer orta iri kristalli olan mermer, bazı mevkilerde granit ve granodiyorit tarafından kesilmiş buralarda formasyonun esas metamorfizmasından ayrı olarak, kontakt metamorfizmaya uğramış, silisleşme ile yeniden kristallenmelere maruz kalmıştır. Ayrıca, metamorfit içerisindeki kırık hatları boyunca milonitik zonlar oluşmuştur. Metamorfitin gerçek kalınlığı, bir karasal dönem yaşayarak erozyona uğraması nedeni ile kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Aynı şekilde paleontolojik bulguların olmaması, stratigrafik verilein ise çok yetersiz kalması sebebiyle bu formasyonun yaşı Alt Paleozoyik olarak kabul edilmektedir. 2- Mezgit Formasyonu : Aksaray ın doğusunda geniş olarak yüzeylenmiştir. Birim alttan üste doğru karasal çakıltaşı, kırmızı rebnkli kumtaşı, çakıltaşı çamurtaşı ve kiltaşından oluşmuştur. Hakim renk 21

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU 2009-2010 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009-2010 ii Çevreyi korumak, aklın

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 I T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 II AKSARAY İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU (2006 YILI)

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU (2006 YILI) T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇEVRE DURUM RAPORU (2006 YILI) Aksaray İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Adres : Zafer Mah. Nevşehir Cad. No:130 68100 Merkez/AKSARAY Tel : 0 382 212

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. AKSARAY İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Meteoroloji Meteoroloji, içinde yaşadığımız atmosfer tabakasının

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

KIRŞEHİR AFET DURUMU RAPORU

KIRŞEHİR AFET DURUMU RAPORU 2013 KIRŞEHİR AFET DURUMU RAPORU KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ GÖKHAN GÖMCÜ 1 1.1 JEOMORFOLOJİK DURUM İl toprakları güney ve güneybatıda Kızılırmak, batı ve kuzeybatıda Kılıçözü deresi, kuzey ve kuzeydoğuda

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden doğrulamasını yaptırınız. Korunan Alanın Yeri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırşehir ili, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. İl topraklarını doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde ise Niğde ve Aksaray, batı ve

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı