48 inci Birleşim Salı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı"

Transkript

1 DÖNEM : 21 CİLT : 23 YASAMA YILI: 2 48 inci Birleşim İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 1. - TBMM Başkanvekili Nejat Arseven'in, Genel Kurulun 2000'li yıllarda da başarılı çalışmalar yapması dileklerini içeren konuşması B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, tarımsal eğitimin 154 üncü yıldönümünde, tarım mühendisliğinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması 2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, çiftçilerin ve özellikle patates üreticilerinin içinde bulundukları sıkıntılar nedeniyle kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 3. - Yozgat Milletvekili Mesut Tiirker'in, 2000 yılında Türk Milletinin misyonunun ne olacağına ilişkin gündemdışı konuşması C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME. MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata Köprüsünün açılmamasından kaynaklanan sorunların araştırılması konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112), Savfa , :77 77:83 83: :87

2 T.B.M.M. B : O : İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 89,] Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/255) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/81) Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın (6/320) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/82) Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın (6/341) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/83) Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın (6/238) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/84) Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/432) ]Q İstanbul Milletvekili Necdet Saruhan'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/433) 104: Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın Küba'ya yaptığı resmî ziyarete Gaziantep Milletvekili Ali Özdemir'in iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/434) Cumhurbaşkanı Süleyman DemireFin Ukrayna'ya yaptığı resmî ziyarete İzmir Milletvekili Suat Çağlayan'ın iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/435) Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun Mısır'a yaptığı resmî ziyarete Konya Milletvekili Hasan Kaya'nın iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/436) Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/56) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/85) 106: Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Uzunçiftlik Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/326) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/86) IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/168) (S. Sayısı : 221) 90: Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/170) (S. Sayısı: 222) 91: Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/171) (S. Sayısı : 223)

3 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa 4. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/172) (S. Sayısı: 224) 93: İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/173) (S. Sayısı: 225) 94: Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'lin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/174) (S. Sayısı : 226) 95: İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/175) (S. Sayısı : 227) 96: Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/176) (S. Sayısı: 228) 97: Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/177) (S. Sayısı: 229) 98: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı : 230) 99:100 '11.- Sakarya Milletvekilleri Cevat Ayhan ve Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/182) (S. Sayısı : 231) 100: Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı: 232) 102: Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/185) (S. Sayısı : 233) 103:104 V.-ÖNERİLER 111 A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ /// 1. - Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına, görüşmelerinin Salı günkü birleşimde yapılmasına ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 1 ı ] VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 112 A) ÖNGÖRÜŞMELER 1/ Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Bülent Arınç, İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman ve Sivas Milletvekili Ab- -49-

4 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa düllatif Şener'in, yanlış ekonomik tercihler ve kararlar sonucunda bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine neden olacak düzeyde malî sektörde tahribata yol açtıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) 1 yi; *311 VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 145 A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 17 Ağustos depreminden etkilenen belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/901) 145: Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana İli Millî Eğitim Müdür Vekilinin yaptığı bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/916) 150: Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, TSK'da görevli sivil memurların özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/927) 152: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'm, T.Ş.O.F'na ait sosyal tesislere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/930) 153: Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 57 nci Hükümet döneminde ya-. pılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/942) 154: İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, ÖSYM sınavında yapılan değişiklikten sonra meslek liselerine olan talebin ne ölçüde değiştiğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/944) Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber'in, Edremit'e zeytinyağı borsası kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/946) 160: Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, fındık stoklarına ve alımlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/950) 162:i Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/953) 164: İstanbul Milletvekili Mehmet Gül'ün, 1978'de İstanbul Ümraniye ve Adana'da işlenen bazı cinayetlerin faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/956) 166: Adana Milletvekili Ali Gören'in, Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünde yönetici seçme sınavlarına alınmayan bir öğretmene ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/957) 167: Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale-Sulakyurt'ta verilen besi kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep ÖnaPın cevabı (7/958)

5 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, yaş sebze ve meyve ihracatı ile ilgili yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/970) 170: Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İstanbul Narkotik eski Şube Müdürü ve ailesinin can güvenliğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'in cevabı (7/973) 171: İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Fatih İlçesi Fındıkzade İlköğretim Okul Müdürünün bir öğrenciyi dövdüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/976) 172: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Çelik ve Borusan fabrikalarına ve Kırıkkale MKE Kurumu sosyal tesislerinin özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/980) 173: Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, depremzedeler için hazırlanan prefabrik konut inşaatlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/981) Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale'deki MKE fabrikalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/982) 178: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, T.Ş.O.F'nun sürücü belgelerini yüksek fiyatla satarak haksız kazanç elde ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/991) 182: Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, faiz gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/993) 183: Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, deprem bölgesindeki prefabrik inşaat ihalesi alan firmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/994) 185: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, küçüklere sigara satışı yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/997) > 189: İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, vakıf üniversitelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1001) 191: Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, T.Ş.O.F. tarafından yapılan plaka satışlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1002) 195: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Antakya'yı çevre illere bağlayan yollara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/1004) 196: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay-Yayladağ Barajı sulama inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/1005) 198: Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Devlet Su İşlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/1006) 199:

6 T.B.M.M. B: :1 Savfa Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, İskenderun Demir Çelik Fabri kal arınca açılan ihalelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1009) 201: Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, yazılı soru önergeleriyle ilgili yapılan yazışmaların geciktiği iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/1010) Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, pancar ekiminde uygulanan kotalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/1013) 222: Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, üniversite giriş sınavlarında liselere uygulanan farklı taban puanlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1015) 224: Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, deprem bölgesinde telafi eğitiminde görev yapacak öğretmenlere ödenecek ek ücretlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1016) 226: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı eski senatörlere yemin ettirilmediği halde özlük haklarının verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/1017) 227: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kınkkale-Keskin ve Delice'ye bağlı bazı yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/1018) 228: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Talim Terbiye Kurulunca Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulunda okutulacak derslerle ilgili olarak alınan kararlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1021) 229: Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, İstanbul'da başörtüsü eylemlerine müdahale eden polise ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1027) 231: Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Telsim ve Turkcell ile Türk Telekom A.Ş. arasında imzalanan GSM sözleşmesindeki abone sayısı sınırlamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün yazılı cevabı (7/1028) 232: Hatay Milletvekili Mustafa Göçer'in; - DLH İskenderun 9 uncu Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına, - Dörtyol ve Işıklı-Konacık balıkçı barınağı inşaatlarına, İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün yazılı cevabı (7/1035, 7/1036) 233: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Kıbrıs vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1037) 236: Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Danacı Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/1040) 237:

7 T.B.M.M. B : :1 Savfa Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde işine son verilen mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in cevabı (7/1046) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'ye bağlı İhsangazili Köyünün telefon koduna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı(7/1047) 238: Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak polisler hakkında yapılan şikâyetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1049) 239: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yaban keçilerinin korunması için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/1050) 241: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlık ve ilgili kuruluşlarından istifa edip özel sektöre geçen memurlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı (7/1051) 243: Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul'da yolu kesilerek kaçırılıp tecavüz edilen bir sanatçıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1057) 244: Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İli Pazar İlçesinde meydana gelen deniz kazasıyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı (7/1058) 246: Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; - Çaykur Genel Müdürlüğünde partizanca atamalar yapıldığı iddialarına, - Çaykur Genel Müdürlüğünün reklam ve temsil giderlerine, - Çaykur Genel Müdürlüğü yetkililerinin sık sık yurt dışı gezilerine katıldığı ve ödenek dışı para aldıkları iddialarına, - Çaykur Yönetim Kurulu üyelerine, İlişkin Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'den soruları ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1059, 1060, 1061, 1062) 249: Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, TÜRKSAT kira ve yayın ücretini ödemeyen TV şirketlerine ve borç miktarlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı (7/1063) 258: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, köşe yazarlarının dolar bazında maaş alıp almadıklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'in cevabı (7/1064) 260: Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, çalınan vakıf eserlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1066) 261: Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Mevlâna'yı anma törenlerine devlet erkânının katılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın cevabı (7/1069) 277:

8 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, bir petrol firmasının atıklarını Dicle Nehrine boşalttığı iddalarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/1080) 279: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, LPG kullanan taksilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1085) 280: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay'ın İskenderun İlçesinde gözlem altında iken emniyet güçlerince işkence yapıldığı iddia edilen şahıslara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1089) 281: Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, ticarî hava taşıma yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ve bir günlük gazetede yer alan haberdeki iddialara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/1090) 283: Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığınca yürütülen bazı çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/1103) 284:

9 T.B.M.M. B : O : 1 I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, Alınan karar gereğince, 18 Ocak 2000 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.20'de son verildi. Levent Mıstıkoğlu Hatay Kâtip Nejat Arseven Başkanvekili 0 Hüseyin Çelik Van Kâtip II. - GELEN KÂĞITLAR CUMA Kanun Hükmünde Kararname No. : Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/610) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tasarılar 1. - Türk Medeni Kanunu Tasarısı (1/611) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. -Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/612) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/613) (Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/614) (Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (1/615) (Millî Savunma ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6. - Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı (1/616) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -55-

10 T.B.M.M. B : O : 1 Teklifler 1. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/424) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs ve 6 Arkadaşının; 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/425) (Millî Eğitim,, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) _ 3. - Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (Millî-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın; Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/427) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Tezkereler 1. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/430) (Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/431) (Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Raporlar 1. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/168) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 2. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/170) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 3. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/171) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 4. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/172) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 5. - İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/173) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) -56-

11 T.B.M.M. B: : Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltiirk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/174) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 7. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/175) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 8. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/176) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 9. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/177) (S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 11.- Sakarya Milletvekilleri Cevat Ayhan ve Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/182) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : ) (GÜN DEME) Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 13. -Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/185) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/253) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/287) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/585) (S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: ) (GÜN DEME) -57-

12 T.B.M.M. B: O: PAZARTESİ Raporlar No. : Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/186) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 2. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/187) (S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 3. - Manisa Milletvekilleri Rıza Akçalı ve Mehmet Necati Çetinkaya ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/188) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 4. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/189) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 5. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/190) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 6. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/191) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 7. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/192) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 8. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/196) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 9. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/197) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/198) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, enflasyon rakamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/372) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kuduz ve tetanoz aşısı stoklarına ve başıboş köpeklerin toplatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -58-

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 58 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 43'üncü Birleşim 5 Ocak 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

, B. M. ML 'ANAK DERG:

, B. M. ML 'ANAK DERG: DONEM ; 21 CİLT: 32 YASAMA YILI: 2, B. M. ML 'ANAK DERG: : = JŞ1ÎÎ1. 5. 2000 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı

111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 47 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 111'inci Birleşim 30 Haziran 2009 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 TUTANA I : : Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARİNİN

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 41 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 53 üncü Birleşim 17 Şubat 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 85 II. - GELEN KÂĞITLAR 87 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ;

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ; DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 rrn.j-po J-VJlo TUTANAK DE ; ; TTh 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba.. IÇINDEKILER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah DÖNEM: 19 CİET : 32 BASAMA YÎL! : 2 _ ^ 81 inci Birleşim 16.3.1993 Sah! İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETT 236 II. GELEN KÂĞITLAR 240 III. YOKLAMA 241 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 241 A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 M. o DERGISI 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA İÇİNDEKİLER IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı