48 inci Birleşim Salı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı"

Transkript

1 DÖNEM : 21 CİLT : 23 YASAMA YILI: 2 48 inci Birleşim İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 1. - TBMM Başkanvekili Nejat Arseven'in, Genel Kurulun 2000'li yıllarda da başarılı çalışmalar yapması dileklerini içeren konuşması B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1. - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, tarımsal eğitimin 154 üncü yıldönümünde, tarım mühendisliğinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması 2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, çiftçilerin ve özellikle patates üreticilerinin içinde bulundukları sıkıntılar nedeniyle kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı 3. - Yozgat Milletvekili Mesut Tiirker'in, 2000 yılında Türk Milletinin misyonunun ne olacağına ilişkin gündemdışı konuşması C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME. MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata Köprüsünün açılmamasından kaynaklanan sorunların araştırılması konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112), Savfa , :77 77:83 83: :87

2 T.B.M.M. B : O : İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 89,] Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (6/255) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/81) Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın (6/320) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/82) Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın (6/341) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/83) Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın (6/238) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/84) Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/432) ]Q İstanbul Milletvekili Necdet Saruhan'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/433) 104: Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın Küba'ya yaptığı resmî ziyarete Gaziantep Milletvekili Ali Özdemir'in iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/434) Cumhurbaşkanı Süleyman DemireFin Ukrayna'ya yaptığı resmî ziyarete İzmir Milletvekili Suat Çağlayan'ın iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/435) Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun Mısır'a yaptığı resmî ziyarete Konya Milletvekili Hasan Kaya'nın iştirak etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/436) Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin (2/56) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/85) 106: Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Uzunçiftlik Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/326) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/86) IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/168) (S. Sayısı : 221) 90: Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/170) (S. Sayısı: 222) 91: Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/171) (S. Sayısı : 223)

3 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa 4. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/172) (S. Sayısı: 224) 93: İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/173) (S. Sayısı: 225) 94: Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'lin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/174) (S. Sayısı : 226) 95: İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/175) (S. Sayısı : 227) 96: Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/176) (S. Sayısı: 228) 97: Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/177) (S. Sayısı: 229) 98: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı : 230) 99:100 '11.- Sakarya Milletvekilleri Cevat Ayhan ve Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/182) (S. Sayısı : 231) 100: Manisa Milletvekili Bülent Annç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı: 232) 102: Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/185) (S. Sayısı : 233) 103:104 V.-ÖNERİLER 111 A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ /// 1. - Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/1) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına, görüşmelerinin Salı günkü birleşimde yapılmasına ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 1 ı ] VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 112 A) ÖNGÖRÜŞMELER 1/ Fazilet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Bülent Arınç, İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman ve Sivas Milletvekili Ab- -49-

4 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa düllatif Şener'in, yanlış ekonomik tercihler ve kararlar sonucunda bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine neden olacak düzeyde malî sektörde tahribata yol açtıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) 1 yi; *311 VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 145 A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 17 Ağustos depreminden etkilenen belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/901) 145: Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana İli Millî Eğitim Müdür Vekilinin yaptığı bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/916) 150: Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, TSK'da görevli sivil memurların özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/927) 152: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'm, T.Ş.O.F'na ait sosyal tesislere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/930) 153: Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 57 nci Hükümet döneminde ya-. pılan atamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in cevabı (7/942) 154: İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, ÖSYM sınavında yapılan değişiklikten sonra meslek liselerine olan talebin ne ölçüde değiştiğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/944) Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber'in, Edremit'e zeytinyağı borsası kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/946) 160: Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, fındık stoklarına ve alımlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu'nun cevabı (7/950) 162:i Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/953) 164: İstanbul Milletvekili Mehmet Gül'ün, 1978'de İstanbul Ümraniye ve Adana'da işlenen bazı cinayetlerin faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/956) 166: Adana Milletvekili Ali Gören'in, Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünde yönetici seçme sınavlarına alınmayan bir öğretmene ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/957) 167: Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale-Sulakyurt'ta verilen besi kredilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep ÖnaPın cevabı (7/958)

5 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, yaş sebze ve meyve ihracatı ile ilgili yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın cevabı (7/970) 170: Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İstanbul Narkotik eski Şube Müdürü ve ailesinin can güvenliğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'in cevabı (7/973) 171: İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Fatih İlçesi Fındıkzade İlköğretim Okul Müdürünün bir öğrenciyi dövdüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/976) 172: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Çelik ve Borusan fabrikalarına ve Kırıkkale MKE Kurumu sosyal tesislerinin özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/980) 173: Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, depremzedeler için hazırlanan prefabrik konut inşaatlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/981) Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale'deki MKE fabrikalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/982) 178: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, T.Ş.O.F'nun sürücü belgelerini yüksek fiyatla satarak haksız kazanç elde ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/991) 182: Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, faiz gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/993) 183: Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, deprem bölgesindeki prefabrik inşaat ihalesi alan firmalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/994) 185: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, küçüklere sigara satışı yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/997) > 189: İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, vakıf üniversitelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1001) 191: Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, T.Ş.O.F. tarafından yapılan plaka satışlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1002) 195: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Antakya'yı çevre illere bağlayan yollara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/1004) 196: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay-Yayladağ Barajı sulama inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/1005) 198: Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Devlet Su İşlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/1006) 199:

6 T.B.M.M. B: :1 Savfa Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, İskenderun Demir Çelik Fabri kal arınca açılan ihalelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1009) 201: Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, yazılı soru önergeleriyle ilgili yapılan yazışmaların geciktiği iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/1010) Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, pancar ekiminde uygulanan kotalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/1013) 222: Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, üniversite giriş sınavlarında liselere uygulanan farklı taban puanlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1015) 224: Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, deprem bölgesinde telafi eğitiminde görev yapacak öğretmenlere ödenecek ek ücretlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1016) 226: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı eski senatörlere yemin ettirilmediği halde özlük haklarının verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/1017) 227: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kınkkale-Keskin ve Delice'ye bağlı bazı yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/1018) 228: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Talim Terbiye Kurulunca Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulunda okutulacak derslerle ilgili olarak alınan kararlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı (7/1021) 229: Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, İstanbul'da başörtüsü eylemlerine müdahale eden polise ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1027) 231: Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, Telsim ve Turkcell ile Türk Telekom A.Ş. arasında imzalanan GSM sözleşmesindeki abone sayısı sınırlamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün yazılı cevabı (7/1028) 232: Hatay Milletvekili Mustafa Göçer'in; - DLH İskenderun 9 uncu Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına, - Dörtyol ve Işıklı-Konacık balıkçı barınağı inşaatlarına, İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün yazılı cevabı (7/1035, 7/1036) 233: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Kıbrıs vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1037) 236: Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Danacı Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/1040) 237:

7 T.B.M.M. B : :1 Savfa Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde işine son verilen mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in cevabı (7/1046) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'ye bağlı İhsangazili Köyünün telefon koduna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı(7/1047) 238: Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak polisler hakkında yapılan şikâyetlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1049) 239: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yaban keçilerinin korunması için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/1050) 241: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlık ve ilgili kuruluşlarından istifa edip özel sektöre geçen memurlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı (7/1051) 243: Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul'da yolu kesilerek kaçırılıp tecavüz edilen bir sanatçıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1057) 244: Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İli Pazar İlçesinde meydana gelen deniz kazasıyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı (7/1058) 246: Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun; - Çaykur Genel Müdürlüğünde partizanca atamalar yapıldığı iddialarına, - Çaykur Genel Müdürlüğünün reklam ve temsil giderlerine, - Çaykur Genel Müdürlüğü yetkililerinin sık sık yurt dışı gezilerine katıldığı ve ödenek dışı para aldıkları iddialarına, - Çaykur Yönetim Kurulu üyelerine, İlişkin Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'den soruları ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Vekili Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1059, 1060, 1061, 1062) 249: Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, TÜRKSAT kira ve yayın ücretini ödemeyen TV şirketlerine ve borç miktarlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Oksüz'ün cevabı (7/1063) 258: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, köşe yazarlarının dolar bazında maaş alıp almadıklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'in cevabı (7/1064) 260: Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, çalınan vakıf eserlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/1066) 261: Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin, Mevlâna'yı anma törenlerine devlet erkânının katılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın cevabı (7/1069) 277:

8 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, bir petrol firmasının atıklarını Dicle Nehrine boşalttığı iddalarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/1080) 279: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, LPG kullanan taksilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1085) 280: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay'ın İskenderun İlçesinde gözlem altında iken emniyet güçlerince işkence yapıldığı iddia edilen şahıslara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/1089) 281: Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, ticarî hava taşıma yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ve bir günlük gazetede yer alan haberdeki iddialara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/1090) 283: Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığınca yürütülen bazı çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/1103) 284:

9 T.B.M.M. B : O : 1 I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, Alınan karar gereğince, 18 Ocak 2000 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.20'de son verildi. Levent Mıstıkoğlu Hatay Kâtip Nejat Arseven Başkanvekili 0 Hüseyin Çelik Van Kâtip II. - GELEN KÂĞITLAR CUMA Kanun Hükmünde Kararname No. : Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/610) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tasarılar 1. - Türk Medeni Kanunu Tasarısı (1/611) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. -Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/612) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/613) (Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/614) (Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (1/615) (Millî Savunma ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6. - Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı (1/616) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -55-

10 T.B.M.M. B : O : 1 Teklifler 1. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/424) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Burdur Milletvekili Mustafa Örs ve 6 Arkadaşının; 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/425) (Millî Eğitim,, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) _ 3. - Batman Milletvekili Ataullah Hamidi'nin; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (Millî-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın; Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/427) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Tezkereler 1. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/430) (Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/431) (Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Raporlar 1. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/168) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 2. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/170) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 3. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/171) (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 4. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/172) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 5. - İstanbul Milletvekili Aydın Menderes'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/173) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) -56-

11 T.B.M.M. B: : Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltiirk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/174) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 7. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/175) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 8. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/176) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 9. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/177) (S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/180) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 11.- Sakarya Milletvekilleri Cevat Ayhan ve Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/182) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : ) (GÜN DEME) Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/183) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 13. -Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/185) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/253) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/287) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/585) (S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: ) (GÜN DEME) -57-

12 T.B.M.M. B: O: PAZARTESİ Raporlar No. : Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/186) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 2. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/187) (S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 3. - Manisa Milletvekilleri Rıza Akçalı ve Mehmet Necati Çetinkaya ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/188) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 4. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/189) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 5. - Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/190) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 6. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/191) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 7. - Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/192) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 8. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/196) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 9. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/197) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/198) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, enflasyon rakamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/372) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kuduz ve tetanoz aşısı stoklarına ve başıboş köpeklerin toplatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -58-

13 T.B.M.M. B : : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, öğrencilere kuduzla ilgili yeterli bilgi verilip verilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Acil İçme Suyu Projesi için DSİ'ne ayrılacak ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/376) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen TEAŞ projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/377) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te DSİ Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/378) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 8. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 9. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Kayacık Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, TED AŞ'm Gaziantep'te yürüttüğü projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/381) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 11.- Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep İl Merkezi Kuşaklama Kanalı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Belkız-Nizip Pompaj Sulaması Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/383) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 13. -Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki elektrik şebekesi projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/384) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Enerji Nakil Hatları Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/385) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Alleben Göleti ve Sulaması Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/386) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Kahramanmaraş-Nurdağı Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 17. -Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Kilis Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Narlı-Kahramanmaraş Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -59-

14 T.B.M.M. B : O : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep Kanalizasyon Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep İli Bayraktar Spor Salonu Binası inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep'te Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 24. -Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'in, Gaziantcp-Nizip İlçesi Kanalizasyon Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep'teki köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/396) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep İli kanalizasyon projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/397) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep İli içme suyu projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/398) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep'te yürütülen Köy Hizmetleri projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/399) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Gaziantep'te GAP İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/400) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'm, Yavuzeli'ne Emniyet Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep İli Karkamış İlçesine Emniyet Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-İslahiye İlçesi Ortaklı Jandarma Karakol binasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-İslahiye İlçesi Kerküt Jandarma Karakol binasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-İslahiye İlçesi Jandarma Karakol binasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) (Başkanlığa geliş tarihi : )

15 T.B.M.M. B: : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Araban İlçesi özel idare işhanı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tevzi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 37. -Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesi Emniyet Amirliği inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/408) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Karkamış Hükümet Konağı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te TEKEL Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kazım Yücelen) sözlü soru önergesi (6/410) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Kalesinin restorasyonuna ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projelere ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) sözlü soru önergesi (6/413) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Havaalanı altyapı-üstyapı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te DDY Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Merkez Antrenman Spor Salonu Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi (6/418) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te su ürünleri üretimi ve geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesi için ürün araştırma ve yayın Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te hayvancılığın geliştirilmesi için ayrılan ödeneğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te çayır-mcra ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) (Başkanlığa geliş tarihi : )

16 T.B.M.M. B: : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki bitkisel üretimi geliştirme projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep İl Kültür Müdürlüğü binası projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/426) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Nizip Kültür Merkezi Projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Oğuzeli Kültür Merkezi Projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Şahinbey İlçesi Anıt Mezar Projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Nizip Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Kurbanbaba Sağlık Ocağı inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Devlet Hastanesi Hemodiyaliz ve Organ Nakli Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Altındağ Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/435) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -, Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Mithatpaşa Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Şehitkamil Çocuk Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Travmatoloji Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Şehitkamil Devlet Hastanesi Bölge Acil Yardım Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep îl Donatım Müdürlüğü işine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Oğuzeli semt polikliniği projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -62-

17 T.B.M.M. B: : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'in, Gaziantep Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'in, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Nizip İlçesi Organize Sanayi Bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) (Başkanlığa geliş tarihi: ) ' 75. Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 77. Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi Binası Projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Üniversitesi için ayrılan ödeneklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-İslahiye İlçesi Anadolu Lisesi binası inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Nurdağı Lise binası inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'in, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakülte Binası Projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Üniversitesi kampus altyapı projesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep Üniversitesinin yatırım ve hizmet projelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/455) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen okul projelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi : )

18 T.B.M.M. B: : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Karkamış Gümrük Kapısına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) sözlü soru önergesi (6/460) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki imam ve müezzin sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/461) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/462) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep'teki kooperatiflere ilişkin Devlet Bakanından (Sadi Somuncuoğlu) sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Acil İçme Suyu Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanlığa v geliş tarihi : ) Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü Baraj inşaatına ve sulama amaçlı barajların yapımına ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, THY'nın yılbaşında düzenlediği özel yurtdışı seferlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memur maaş zamlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen özel bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Abdullah Öcalan'ın sağlık, beslenme, koruma gibi giderlerine ve basınla nasıl iletişim kurduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (Başkanlığa geliş tarihi : ). ' -.. ' Yazılı Soru Önergeleri 1. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -64-

19 T.B.M.M. B : O : Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 7. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 8. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 9. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Abdulhaluk Mehmet Çay) yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili.Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (M. Ali İrtemçelik) yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Şuayip Üşenmez) yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: ), ' Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hasan Gemici) yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -65-

20 T.B.M.M. B: O: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Edip Safder Gaydalı) yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ramazan Mirzaoğlu) yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kazım Yücelen) yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Sadi Somuncuoğlu) yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara " ilişkin Devlet Bakanından (Şükrü Sina Gürel) yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Recep Önal) yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru Önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara İlişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 34. -Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 35. -Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Devlet Bahçeli) yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi : ) -66-

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TUTAMAK. 23 üncü Cilt Fihristi DONEM : 21 YASAMA YILI: tarihli 47 nci Birleşimden tarihli 50 nci Birleşime kadar

TUTAMAK. 23 üncü Cilt Fihristi DONEM : 21 YASAMA YILI: tarihli 47 nci Birleşimden tarihli 50 nci Birleşime kadar DONEM : 21 YASAMA YILI: 2 JJ-^O TUTAMAK i : üncü Cilt Fihristi. 29.12.1999 tarihli 47 nci Birleşimden 20.1.2000 tarihli 50 nci Birleşime kadar O 2000 TBMM Basımevi ANKARA Fîhı BIRLEŞIMLER İL 47 48 49

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ERGISI. 97 nci Birleşim 8. 5. 2001 Sah DONEM : 21 CİLT : 62 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

ERGISI. 97 nci Birleşim 8. 5. 2001 Sah DONEM : 21 CİLT : 62 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 62 YASAMA YILI: 3 o ERGISI 97 nci Birleşim 8. 5. 2001 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

96 ncı Birleşim Sah

96 ncı Birleşim Sah DÖNEM : 21 CİLT : 94 YASAMA YILI: 4 96 ncı Birleşim 7. 5. 2002Sah

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Dönem: 21 Yasama Yılı: 3

Dönem: 21 Yasama Yılı: 3 Dönem: 21 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 539) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 22 nci Birleşim 23 Kasım 2005 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 207 II. - GELEN KÂĞITLAR 209 IIL- YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 21 İNCİ BİRLEŞİM 17. 11. 1999 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER «*ıfr ı ıı MM^fr^ÇE^SEB* -*«$»*' 3 SEÇİM»

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 16) Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı