içindekiler Tasarım MimEmin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Tasarım MimEmin"

Transkript

1 39

2

3 içindekiler Başkan Prof. Dr. M. Âkif AYDIN Yayın Kurulu Abdullah Taha ORHAN Muhammed Enes TOPGÜL Zeynep GÜNEŞ SAVRAN Tasarım MimEmin İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 40 Üsküdar İstanbul / Türkiye Tel: (Pbx) Faks: PROJELER ve PROGRAMLAR 14 İLMÎ TOPLANTILAR 20 YAYINLAR ve İLMÎ ÇALIŞMALAR 26 KÜTÜPHANE 32 İSAM MENSUPLARINDAN HABERLER 38 İSAM A ZİYARETLER

4 PROJELER ve PROGRAMLAR İSAM, devam edegelen proje ve programların yanı sıra yılı itibariyle bazı yeni projeler de başlatmıştır. Yürürlükte olan ansiklopedi projeleri ve Elektronik Yayın Projesi nin yanı sıra İstanbul Tarihi, İkinci Klasik Dönem ve Araştırmacı Yetiştirme (AYP) projeleri İSAM ın yılında uygulamaya koyduğu projeleridir.

5 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) İlk cildinin yayımlandığı 1988 yılından bugüne, kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, ilahiyat ve İslâm ilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynak olan TDV İslâm Ansiklopedisi nin 41 ve 42. ciltleri senesi içerisinde neşredilmiştir. 43. cilt mizanpaj aşamasında olup yayıma hazırlanmaktadır. Son cilt olan 44. cildin maddelerinin yazımı büyük oranda tamamlanmıştır. Ek ciltler için çalışmalar devam etmektedir. Ansiklopedinin internet üzerinden okuyuculara açılması için gerekli hazırlıklara başlanmış olup bütün ciltler PDF formatına aktarılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında kelime ve konu taraması da yapılabilecek şekilde kullanıma açılacaktır. 3

6 Temel İslâm Ansiklopedisi Dost ve akraba topluluklar ile Müslüman azınlıkların yaşadığı coğrafyalardaki dinî bilgi ve eğitim ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefleyen Temel İslâm Ansiklopedisi nin öncelikle Rusça, Çince ve Balkan dillerinde yayınlanması planlanmaktadır. Beş cilt olması tasarlanan ve hazırlık çalışmaları uzun bir süredir devam eden Ansiklopedi nin Türkçe yazımı ve Rusça tercümesi devam etmektedir. Çince örnek fasikül çalışmalarına da yılı içinde başlanmıştır. Türkçe olarak da yayımlanacak olan Temel İslâm Ansiklopedisi nin hedefleri arasında, genel okuyucuya günlük İslâm bilgisi hakkında kaynaklık etmek, İslâm dininin temel konu ve kavramları ile başta Peygamberler olmak üzere önde gelen İslâm büyükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmak, modern çağın getirdiği belli başlı problemler karşısında İslâm ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymak, yurt içinde ve dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı hizmetlerinde çalışanlar için nitelikli ve pratik bilgi kaynağı olmanın yanı sıra Türkiye de ortaöğretim müfredatına yardımcı kaynak olmak da sayılabilir. İçerdiği konuları, dinî şuur ve kişilik inşasına katkıda bulunacak bir üslup ve rahat anlaşılır bir dil ile sunması Ansiklopedi nin özgün yanını oluşturacaktır. 4 Kadı Sicilleri Projesi Osmanlı Kadı Sicilleri Osmanlı kadı sicillerinin elektronik kopyaları temin edilmiştir. yılında 115 kadı sicili defterinin eklendiği İSAM Kadı Sicilleri Arşivi nde, toplam kadı sicili defteri yer almaktadır.

7 İstanbul Kadı Sicilleri (2008-) Bu proje kapsamında İstanbul mahkemelerine ait sicillerden farklı yüzyıllara ait kırk tanesi seçilerek günümüz Türkçe sine aktarıldı ve tıpkıbasımları da karşılaştırma imkânı vermek üzere her cilde eklendi yılında başlanan, daha sonra İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında desteklenen ve İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın tarafından yürütülen projenin son ciltleri (34-40) yılı içerisinde yayımlandı. Bu proje, 20 Aralık tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi nde gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya çok sayıda basın mensubunun yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de katıldı. İstanbul Tarihi Projesi Proje çerçevesinde İstanbul tarihini, İstanbul un Antikçağ daki ilk yerleşimlerden günümüze kadar şehir oluşunu merkeze alarak işlemeyi, dünya şehirleri içindeki yerini tayin etmeyi; topografyası, mimarisi, dinî ve sosyal hayatı, yönetimi ve iktisadı da dahil olmak üzere ele almayı amaçlayan sekiz ciltlik bir eser planlanmaktadır. Uzmanlarca yazılacak eserin hem genel okuyucunun beklentilerine cevap vermesi hem de örgün eğitimdeki öğrenciler için kaynak olması hedeflenmektedir. Aynı proje çerçevesinde eserin İngilizce tercümesi de yayımlanacaktır. İSAM, hazırlık çalışmaları başlamış olan projenin gerçekleştirilmesinde İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. ile iş birliği yapmaktadır. 5

8 Elektronik Yayın Projesi Bu proje ile başta İslâm ilimleri olmak üzere insan ve toplum bilimlerinin farklı alanlarında çalışan araştırmacıların, kaynaklara elektronik ortamda ulaşmalarının sağlanması ve akademik araştırmaların kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki veri tabanları hizmete sunulmuştur: Makaleler Veri Tabanı Türkiye Makaleler Bibliyografyası nda yer alan ( ) makalelerin de bulunduğu Makaleler Veri Tabanı na senesinde 1486 makale künyesi eklenerek toplam sayı e ulaşmıştır. Veri tabanının zenginleştirilmesi çalışmalarına özellikle sahamızla ilgili makale künyeleri ve kütüphanemizde bulunan ayrı basımların da programa girilmesiyle devam edilmektedir. İlâhiyat Makaleleri Veri Tabanı 6 İlâhiyat ve İslâm ilimleri alanında yayımlanan makaleler ile sempozyum bildirilerinin künye ve tam metinlerini içeren İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı nı zenginleştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede veri tabanına senesinde yaklaşık 2700 künye eklenmiştir. Böylece toplamda makale künyesine ulaşılmıştır. Ayrıca makalelerin PDF halinde tam metin olarak elektronik ortama aktarılması için gerekli yazışmalar sürdürülmüş ve bu sene içerisinde 3200 makale daha PDF formatında veri tabanına eklenmiştir. Bu ilâvelerle birlikte veri tabanında tam metin olarak kullanıma açılan makalelerin sayısı e ulaşmıştır.

9 İlâhiyat Fakültelerinde Devam Eden Tezler Veri Tabanı Bu veri tabanı İSAM tarafından yayımlanan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Katalogu nun ( ) yanı sıra yılları arasında İlâhiyat fakültelerinde tamamlanan ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezlerini içermektedir. Veri tabanının geliştirilmesi için halen eğitim faaliyetini sürdüren kırk dokuz İlâhiyat Fakültesi ile yazışmalar yapılarak senesi içerisinde biten ve devam eden tezlerle ilgili listeler istenmiştir. Yeni girilen künyelerle birlikte veri tabanındaki tez künye sayısı 5851 e ulaşmıştır. Dokümantasyon Veri Tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak için hazırlanan bu veri tabanına yılında, ilgili maddelere ait doküman dosyalarının dijital görüntülerini içeren yaklaşık 3820 dosya eklenmiştir. Böylece veri tabanında PDF olarak kullanıma açık dosyaların sayısı 9500 e ulaşmıştır. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat, ilahiyat ve İslâm ilimlerine dair makalelerden oluşan veri tabanına senesinde 500 civarında makalenin künyesi ve tam metinleri (PDF olarak) ilâve edilmiş olup toplam sayı 6500 e ulaşmıştır. Osmanlıca Risâleler Veri Tabanı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu risâlelerin toplanması çalışmaları senesinde de sürdürülerek veri tabanına 430 risâle PDF formatında eklenmiş ve böylece veri tabanındaki toplam risâle sayısı 2434 e ulaşmıştır. 7

10 Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) Son yıllarda üniversite sayısının birkaç kat artması ve önümüzdeki dönemde bu büyümenin, özellikle de fakülte düzeyindeki artışın devam edeceği beklentisi üzerine İSAM, senesinde İslâm araştırmaları alanında araştırmacı yetiştirilmesine ve araştırma kalitesinin yükseltilmesine yönelik yeni bir eğitim programı ve araştırma desteği başlatmıştır. Proje duyurusu ekim ayı itibariyle yapılmış ve 9 Ekim 13 Kasım tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği ilân edilmiştir. İki farklı kademede yürütülecek proje kapsamında başvuruları kabul edilen 550 adayın 342 si 2 Aralık Pazar günü beş ayrı dilde (Arapça, İngilizce, Farsça, Almanca, Fransızca) yapılan dil sınavına girmişlerdir. 8

11 İSAM tarafından belirlenen dil barajını geçen 125 aday, 22 Aralık Cumartesi günü bilim sınavına; bilim jürileri tarafından hazırlanan yazılı bir sınav şeklinde yapılan bilim sınavında başarılı olan doksan dört aday ise, 1-4 Ocak 2013 tarihleri arasında İSAM da yapılan mülâkata katılmışlardır. 22 Ocak 2013 itibariyle tamamlanan mülâkat değerlendirmeleri sonucunda, proje hedefleri, dil imtihanı, bilim imtihanı, mülâkat, adayların mukayeseli yetkinlikleri ve kontenjan sınırlılığı göz önünde bulundurularak ilk yıl için iki ayrı grupta toplam otuz dört kişiye araştırma desteği verilmesi, ayrıca on iki kişilik bir grubun da eğitim programına dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) İSAM ın 2006 yılında ilahiyat alanında, lisans öğrencilerine yönelik başlattığı Lisans Akademik Destek Programı (LA- DEP) yılı içerisinde altıncı dönem mezunlarını vermiştir. Bundan böyle AYP kapsamında bir alt program olarak devam edecek olan LADEP e dönemi (yedinci dönem) için yeni öğrencilerin seçimi ise ekim ayında yapılmış olup programa kırk sekiz öğrenci dahil edilmiş, böylece döneminde program çerçevesinde eğitim desteği gören öğrencilerin sayısı toplamda seksen üçe ulaşmıştır. Bu yıl iki ayrı kademede eğitim gören öğrenciler, hafta içi her gün uzman hocalar eşliğinde temel İslâm bilimleri ve İslâm medeniyetine dair okumalar yapmakta, aldıkları seminer ve hazırladıkları ödevlerin yanı sıra İSAM Kütüphanesi nden de istifade ederek araştırma yapma imkânı bulmaktadırlar. 9

12 Misafir Araştırmacı Programı (MAP) Misafir Araştırmacı Programı, İslâm ilimleri ve sosyal bilimler alanlarında doktora sonrası çalışmalarını yürüten araştırmacılara İSAM ın kütüphane ve diğer araştırma imkânları yanında uygun bir bilimsel ortam sağlamak için tasarlanmıştır. Bu program, aynı zamanda kurumlar arası ilişkileri geliştirmek ve her geçen gün zenginleşen bilimsel bilgi birikimini paylaşmak amacına yöneliktir. Misafir araştırmacılar bu programa kısa ve uzun dönemler için -bir aydan üç aya kadar- başvurabilmektedirler. yılında bu programa kabul edilen ve farklı dönemlerde programdan faydalanan araştırmacılar şunlardır: Dr. Mahmud Mısrî / Arapça Yazmaların Serüveni: Âlimlerin İcraatları / Halep Üniversitesi - Suriye Dr. Ayşe Deniz Temiz / R. B. Cunninghame Graham in Mogreb el Acksa (1898) Adlı Seyahatnamesinde Sömürgeciliğin Soykütüğü / Binghamton Üniversitesi - ABD Dr. İhsan Çolak / Şihâbüddîn el-mercânî / Columbia Üniversitesi - ABD 10 Dr. Reşad İlyasov / Çağdaş Felsefi Ekoller ve Ahlak / Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Dr. Fatıma b. Süleyman / Tanzimat Dönemi ve Tunus Kimliğinin Oluşumu / Tunus Üniversitesi

13 Dr. Elham Malekzadeh / 19. Yüzyılda Osmanlı - İran Kültürel İlişkilerinin Tarihi Seyri / Beşeri Bilimler ve Kültürel Araştırmalar Enstitüsü - İran Dr. Şirin Dakurî / Felsefe ve Tasavvuf Arasında İbn Arabî: Zât Felsefesi Örneği / Sorbonne Üniversitesi - Fransa Dr. Ahmed Kasım Kesar / Kur ân-ı Kerîm in İ câzı / Malaya Üniversitesi - Malezya Dr. Mehmet Dirik / Düşük veya Kürtaj Yaşayan Kadının Lohusalığı Meselesi / Serbest Araştırmacı Dr. Gulsinay İssayeva / Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Yansıma Kelimeler / Milli Bilimler Akademisi - Kazakistan Dr. Osman Demir / Kâdî Abdülcebbar da İnsan Psikolojisi / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Özlem Avcı / İslâmî Gençlik Hareketleri / Uşak Üniversitesi Dr. Oleksandr Sereda / Akkerman, Bender ve Özi (Oçakov) Sancaklarının Kuruluşu ve 18. Yüzyıldaki Durumu / Odesa Milli Meçnikov Üniversitesi - Ukrayna Dr. Nadiye Yasin / Osmanlı Arşivlerinin Tevhîdi Üzerine Bir Etüd / Bağdat Üniversitesi - Irak 11

14 İkinci Klasik Dönem Projesi İslâm medeniyetinin dinî ve aklî ilimleriyle ilgili akademik çalışmalar günümüze kadar bu medeniyetin ilk altı asrına yoğunlaşmıştır. İslâm medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi ndeki (VII-XII/XIII-XIX. asırlar arası) entelektüel birikim ise gereği gibi araştırma konusu edilmemiştir. Bu çerçeve proje, İslâm dünyasında araştırmacılara yeni imkânlar ve araştırma alanları açacak, daha verimli eserlerin üretilmesine vesile olacaktır. 12 İkinci Klasik Dönem Projesi, İslâm kültürüne ait mirasını, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirecek ve Eyyûbîler, Memlükler, Timurlular, Osmanlılar, Delhi Sultanlığı ve Bâbürlüler gibi büyük devletler dönemindeki müslüman toplumların ürünlerinin düşünce ve ilimler tarihi açısından daha sağlıklı değerlendirilmesini sağlayacaktır.

15 Proje kapsamında kataloglama, tahkik, monografi telifi, tercüme ve transkripsiyon türünden yayın faaliyetleri, ilmî toplantılar, alan uzmanı yetiştirilmesi, eğitim verilmesi ve dönemle ilgili araştırmaların desteklenmesi gibi faaliyetler yer almaktadır. İSAM, İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesinde 8-9 Aralık tarihlerinde Uluslararası Tahkik Çalıştayı (Metotlar ve Sorunlar) başlıklı bir çalıştay düzenlemiştir. 13

16 İLMÎ TOPLANTILAR

17 Arap Uyanışı ve Ortadoğu da Barış Konferansı (7-8 Eylül ) Arap Uyanışı ve Ortadoğu da Barış Konferansı, İSAM ve Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü iş birliği ile 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul da düzenlendi. Ortadoğu dan dinî liderler ile çok sayıda akademisyenin katıldığı konferansta, Arap Uyanışı nın ardından yeniden şekillenen Ortadoğu da kalıcı barışın tesisi için dinin ve dinî liderlerin rolü tartışıldı. Ortadoğu dan müslüman ve hıristiyan mezhep ve cemaat önderlerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılışta ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da hazır bulundular. 15

18 Mısır Müftüsü Ali Cum a, Kudüs Rum Ortodoks Patriği III. Teofilos ve Lübnan eski cumhurbaşkanı ve Ketâib Partisi lideri Emin Cemâyel in de katılımcıları arasında yer aldığı konferansın kapanış bildirisi, İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın ve Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Talip Küçükcan tarafından okundu. 16 Bildiride, Arap baharının ardından yeni Ortadoğu da dinlerin ve dolayısıyla dinî liderlerin, bölgenin kalıcı barışa ulaşması için çok önemli rol oynadıklarına ve dinî liderlerin barış için pro-aktif bir tutum sergilememeleri halinde dinlerin çatışma ve istikrarsızlık adına suistimal edilebileceğine vurgu yapıldı.

19 Çin de İslâm ve İslâm Araştırmaları Semineri (2 Ekim ) İSAM ın davetlisi olarak Türkiye ye gelen, Çin Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi (Northwest University for Nationalities) İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ma Ming Liang tarafından verilen seminerde, İslâm ın Çin e girişinden günümüze kadar olan tarihi ve Çin de İslâm araştırmaları hakkında bilgi verildi. İSAM Uluslararası Tahkik Çalıştayı (8-9 Aralık ) İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesinde 8-9 Aralık tarihlerinde Uluslararası Tahkik Çalıştayı (Metotlar ve Sorunlar) adlı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, İslâm medeniyeti içerisinde üretilmiş eserlerin tahkikli neşirleri konusunda dünyada ve Türkiye de yaşanan tecrübe ve birikim, farklı ülkelerde ve disiplinlerde izlenen tahkik usulleri, bu alanda karşılaşılan sorunlar ve farklı çözüm yolları, İSAM ın benimsediği ve yaptığı neşirlerde uyguladığı tahkik usulü ele alınmış ve a) tahkikle ilgili Türkiye de yapılması gerekenler, b) önümüzdeki dönemde tutarlı ve işlerliği olan bir tahkik usulünün nasıl olması gerektiği hususları üzerinde durulmuştur. 17

20 Türkiye, Arap dünyası, İran ve Hint-Pakistan alt kıtasındaki tahkik birikimini aktarmak üzere yurt içi ve yurt dışından beş tebliğcinin de aralarında bulunduğu kırktan fazla katılımcının iştirak ettiği çalıştayın ilk gününde, aşağıda isimleri zikredilen tebliğler dinlenmiş, ikinci gün ise tartışma ve müzakere oturumları tertip edilmiştir: 1. Dr. Mahmud Mısrî (el-mektebetü l-vakfiyye, Halep / Suriye): Tahk ku l-mahtûtâti l-arabiyye: Menâhic ve işkâliyyât (Arapça Yazma Eserlerin Tahkiki: Metotlar ve Sorunlar) 2. Prof. Dr. Ârif Nevşâhî (Government Gordon College, Rawalpindi / Pakistan): Arabic and Persian Critical Edition Tradition in Indo-Pak Sub-Continent (Hint-Pakistan Alt Kıtasında Arapça ve Farsça Tahkikli Neşir Geleneği) 3. Cevâd Beşerî (Tahran Üniversitesi/İran): Nigâhî be tashîh- i mütûn-i Fârisî der Îrân (İran da Farsça Metin Tahkikine Bir Bakış) 4. Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın (İSAM): Türkiye de Tahkik Çalışmaları: İSAM Tahkik Usulü 5. Prof. Dr. Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi): Tahkik Çalışmalarında Nüsha Seçimi Problemleri 18

21 Hint-Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslâm ve Türkiyat Araştırmaları Açısından Önemi Konferansı İSAM ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlediği Uluslararası Tahkik Çalıştayı na katılmak üzere Türkiye ye gelen Pakistanlı Fars dili ve edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Ârif Nevşâhî, 10 Aralık Pazartesi günü Hint-Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslâm ve Türkiyat Araştırmaları Açısından Önemi konulu bir konferans verdi. İSAM ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen konferans programında, Nevşâhî tarafından hazırlanan ve yılları arasında Hint- Pakistan alt kıtasında Farsça olarak basılmış olan den fazla eserin bibliyografik künyesini içeren Kitâbşinâsî-yi Âsâr-ı Fârsî-yi Çâp Şode der Şibh-i Kârre (Tahran ) adlı katalogun tanıtımı da yapıldı. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık ın takdim konuşmasıyla başlayan program, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun un değerlendirme konuşmasıyla sona erdi. 19

22 YAYINLAR ve İLMÎ ÇALIŞMALAR

23 Süreli Yayınlar İslâm Araştırmaları Dergisi nin 27 ve 28. Sayıları Yayımlandı Hakemli bir dergi olarak yılda iki sayı yayımlanan İslâm Araştırmaları Dergisi nin 27. sayısı, İsmail Altun, M. Cüneyt Kaya, Necmi Derin, Engin Erden, Necmettin Pehlivan, İrfan Başkurt un makaleleri ve Mahmud ez-zevâdî nin araştırma yazısı, Kitâbiyat bölümünde Murat Yaşar, Hatice Toksöz ve Nebile Özmen in değerlendirme yazıları ve Adnan Aslan ın J. Hick e dair vefeyât yazısından oluşmaktadır. 28. sayıda ise A. Cüneyd Köksal, Yasin Meral, M. Taha Boyalık, İsrafil Balcı, Fatih Yahya Ayaz ın makaleleri, Necdet Tosun, Abdullah Yıldırım, Nebi Mehdiyev, Rabia Soyucak ın kitap değerlendirmeleri, Salime Leyla Gürkan ın Gai Eaton ve Cihad Şenel in Sahbân Halîfât a dair vefeyât yazıları yer alıyor. Katkılarınız ve dergimizde yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı e-posta adresine gönderebilirsiniz. 21

24 Osmanlı Araştırmaları nın 39 ve 40. Sayıları Yayımlandı 1980 yılında yayın hayatına başlayan ve 2010 yılından bu yana İSAM tarafından yılda iki sayı olarak neşredilen Osmanlı Araştırmaları Dergisi nin 39 ve 40. sayıları Thomas D. Goodrich armağanı olarak yayımlanmıştır. Derginin 39. sayısında Zekeriya Kurşun, Bill Hickman, Mary Pedley, Giancarlo Casale, Karen Pinto, Luis A. Robles Macias, Jean-Louis Bacqué- Grammont & Edith G. Ambros, Eric R. Dursteler, Pınar Emiralioğlu, Marinos Sariyannis ve Uğur Demir in makaleleri ile Virginia Aksan, Adnan Tsiligkir, Hikmet Nazlı Pişkin, Feyza Saçmalı, Elif Kök ve Duan Chengyao ya ait kitâbiyat yazıları bulunmaktadır. 40. sayıda ise Baki Tezcan, E. Natalie Rothman, Emine Fetvacı, Zeynep Aydoğan, Jean-Louis Bacqué-Grammont, Sonja Brentjes, Palmira Brummet & Katherine Thomson Newell, John J. Curry, John-Paul A. Ghobrial, Gottfried Hagen, Bruce McGowan, Svatopluk Soucek, Meltem Toksöz, Nicolas Vatin, Alexis Wick ve Bilgin Aydın ın makalelerinin yanı sıra Hüseyin Al, Hüseyin Demir, Rahime Edibali ve Mehmet Edibali, A. Teyfur Erdoğdu, Kahraman Şakul, U. Ceren Ünlü E. ve Faruk Yaslıçimen in kitap tanıtım yazıları yer almaktadır. 22 Katkılarınızı ve dergimizde yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı e-posta adresine gönderebilirsiniz.

25 Kataloglar İsmail E. Erünsal-Mustafa Birol Ülker-Fatih Çardaklı, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ), İstanbul: İSAM Yayınları,, 1060 sayfa, ISBN Derleme ve Tercümeler Rahmetullah el-hindî, İzhârü l-hak (trc. Ali Namlı-Ramazan Muslu), I-II, İstanbul: İSAM Yayınları,, sayfa, ISBN /

26 Doktora Tezleri Adalet Çakır, Abdülkādir-i Geylânî ve Kādirîlik, İstanbul: İSAM Yayınları,, I-II, sayfa, ISBN Agil Şirinov, Nasîrüddin Tûsî de Varlık ve Ulûhiyyet, İstanbul: İSAM Yayınları,, 255 sayfa, ISBN Hacer Sibel Ünalan, Anadolu daki Türk Kütüphaneleri, İstanbul: İSAM Yayınları,, 538 sayfa, ISBN Hilmi Demir, Delil ve İstidlâlin Mantıkî Yapısı-İlk Dönem Sünnî Kelâm Örneği, İstanbul: İSAM Yayınları,, 298 sayfa, ISBN Mehmet Eren, Hadis İlminde Rical Bilgisi ve Kaynakları, İstanbul: İSAM Yayınları,, 727 sayfa, ISBN Osman Aydınlı, Fethinden Sâmânîler in Yıkılışına Kadar Semerkant Tarihi, İstanbul: İSAM Yayınları,, 596 sayfa, ISBN

27 Temel Kültür Dizisi Ramazan Şeşen, Eyyûbîler ( ), İstanbul: İSAM Yayınları,, 253 sayfa, ISBN Doç. Dr. İbrahim Kalın ın İSAM Yayınları tarafından Temel Kültür Dizisi içerisinde neşredilen (2007) ve aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği tarafından fikir ödülüne lâyık görülen İslâm ve Batı adlı eseri Maria Ververidou tarafından Yunanca ya çevrilerek Ocak de Papazisi yayınlarından çıktı. 25

28 KÜTÜPHANE

29 Haftanın yedi günü saatlerinde açık olan kütüphanemizden lisans üstü bir programa kayıtlı veya bitirmiş olan araştırmacılar ile üniversitelerimizin öğretim üye ve görevlileri istifade etmektedir. yılında kütüphane üye sayısı yaklaşık olarak e ulaşmıştır. Yıl boyunca kütüphaneden araştırmacı istifade etmiştir. Kütüphaneye senesi içerisinde satın alma yoluyla 3793, bağış yoluyla 3850 ve mübadele yoluyla 322 olmak üzere toplam 7965 kitap; satın alma yoluyla 1311, bağış yoluyla 9369 ve mübadele yoluyla 473 olmak üzere toplam dergi kazandırılmıştır. yılı itibariyle kütüphane koleksiyonu: Kitap Sayısı Dergi Sayısı 743 ü sürekli takip edilen 3528 çeşit dergi (yaklaşık sayı) Doküman Dosyası Osmanlı Kadı Sicilleri (defter) Mikrofiş ve Mikrofilm 411 Ayrı Basım 5326 CD

30 İSAM Kütüphanesi ne Bağışlar yılında İSAM Kütüphanesi ne bağışlar devam etmiştir. Küçük miktarlardaki bağışlar dışında toplu olarak yapılan bağışlar şöyledir: 28 Ahmet Hulusi Konuk Ahmet Özel Ahmet Topaloğlu Ali Çelik Bahriye Çeri Canan Kaya Emre Dölen Erhan Afyoncu Hasip Saygılı Hilal Kazan Hülya Akdaş İsa Akalın İsmail Durmuş İsmet Cebeci Kemal Türen Murat Bardakçı Mustafa Özkan Nail Bayraktar Recep Aynacı Recep Eryılmaz Seyfi Kenan Şahin Sezgin Şakir Kocabaş Vehbi Bilimer 1128 cilt kitap 26 cilt kitap 1464 cilt kitap 87 cilt kitap 100 cilt kitap 109 cilt kitap 78 cilt kitap 103 cilt kitap 230 cilt kitap 93 cilt kitap 82 cilt kitap 14 cilt kitap 243 cilt kitap 98 cilt kitap 378 cilt kitap 435 cilt kitap 246 cilt kitap 37 cilt kitap 84 cilt kitap 378 cilt kitap 707 cilt kitap 572 cilt kitap 201 cilt kitap 114 cilt kitap

31 İSAM Kütüphanesi nden Bağışlar Elindeki mükerrer kitapları çeşitli kurumların kütüphanelerine bağışlayan İSAM yılı içerisinde aşağıdaki kurumlara yayın bağışında bulunmuştur. Adıyaman Üniversitesi / 384 cilt kitap Amasya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 48 cilt kitap, 396 sayı dergi Avusturya İslâm Birliği / 31 cilt kitap Bülent Ecevit Üniversitesi / 344 cilt kitap Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 25 cilt kitap Çankırı Kız Teknik ve Meslek Lisesi / 257 cilt kitap Diyarbakır İlim Yayma Cemiyet Fârâbî Bilgi Evi / 469 cilt kitap Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / 1222 sayı dergi Gaziosmanpaşa Üni. İlâhiyat Fakültesi / 367 cilt kitap, 297 sayı dergi Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 1316 cilt kitap Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu / 55 cilt kitap İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / 2254 cilt kitap İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 110 cilt kitap Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 873 cilt kitap, 386 sayı dergi Karadeniz Teknik Üni. İlâhiyat Fakültesi / 319 cilt kitap, 938 sayı dergi Kastamonu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 160 cilt kitap, 359 sayı dergi Konya Üniversitesi / 230 cilt kitap Manisa DİB Eğitim Merkezi Müdürlüğü / 11 cilt kitap Mardin Anadolu İmam-Hatip Lisesi / 472 cilt kitap Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi / 34 cilt kitap, 739 sayı dergi Silopi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü / 61 cilt kitap Solhan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü / 55 cilt kitap Şırnak Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / 735 cilt kitap Trakya Üniversitesi / 719 cilt kitap Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / 740 cilt kitap, 645 sayı dergi 29

32 Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler e-dergisinin Yeni Sayıları Çıktı İSAM Kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen özellikle yabancı dillerdeki süreli yayınların içindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 63. sayıdan itibaren İSAM web sayfası üzerinden e-dergi şeklinde yayımını sürdürmektedir. İlk sayısı Şubat 1994 te yayımlanan derginin son olarak 65. sayısı yayımlanmıştır. Derginin bütün sayılarına PDF formatında ulaşılabilmektedir. Araştırmacılar bu dergilerde yer alan makalelerden ihtiyaç duyduklarını adresine istek mesajı göndermek suretiyle temin edebilirler. 30

33 31

34 İSAM MENSUPLARINDAN HABERLER

35 İSAM Mensuplarının İlmî Çalışmaları Prof. Dr. İsmail E. Erünsal (Kitap) İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ), İsmail E. Erünsal, Mustafa Birol Ülker, Fatih Çardaklı, İstanbul: İSAM Yayınları,, 1060 sayfa, ISBN Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın (Bildiri) Türkiye de Tahkik Çalışmaları: İSAM Tahkik Usulü, İSAM Uluslararası Tahkik Çalıştayı, İstanbul, 8-9 Aralık. (Müzakere) V. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Afyonkarahisar, 30 Kasım 2 Aralık. Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu (Seminer) Modernleşme Sürecinde İslâmî İlimler: Modern Dönemde Tefsir, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 17 Kasım. (Dizi editörlüğü) İhsan et-tercüman, Çekirge Yılı Kudüs , trc. Ali Benli, Arap Gözüyle Osmanlı: 10, İstanbul: Klasik,, 328 sayfa, ISBN Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan (Makale) Bir Yahudi Karşı-Geleneği Olarak Yahudi Sekülerliği: Kökenleri ve Dinamikleri, İnsan ve Toplum, 2/4 (), s (Makale) Yahudilik te Kadın Algısı, Bütün Yönleriyle Yahudilik, Dinler Tarihi Araştırmaları VIII, Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları,, s

36 Doç. Dr. Semih Ceyhan (Bildiri) Osmanlı Mesnevî Şerhlerine Göre Ebü l-hasan Harakānî: İsmâil Rüsûhî Ankaravî ve Ahmed Avni Konuk Örneği, I. Uluslararası Harakānî Sempozyumu (11-13 Ekim, Kars Kafkas Üniversitesi). Doç. Dr. Seyfi Kenan (Bildiri) Behiç Efendi and the Role of His Lâyiha/Report in the Transition from the Ancient Regime to the New Order During the Selim III s Rule, Living Empire: Ottoman Identities in Transition , Toronto, Nisan. (Lisans dersi) Introduction to Islamic Culture and Civilization, International Summer School of Renmin University of China, Pekin, 29 Temmuz. (Bildiri) Malumat Çağında Okuryazarlığı Yeniden Düşünmek, XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eylül ). (Konferans) The Question of How to Know and Study Other Cultures and Societies, Zahle-University of Copenhagen, Kopenhag, 21 Eylül. 34 Doç. Dr. Tuncay Başoğlu (Panel Sunumu) Doğu dan Batı ya Beşerî Bilimler ve Entelektüel Eğitimin Serüveni, Medeniyetleri Karşılaştırmak: George Makdisi Paneli, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 31 Mart. Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu (Atölye Koordinatörü) İslâm Medeniyetinin Teşekkül Dönemi Atölyesi, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM), İstanbul, Ocak Aralık.

37 (Panel Sunumu) Medrese den Üniversite ye Skolastik Eğitimin Evrimi, Medeniyetleri Karşılaştırmak: George Makdisi Paneli, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 31 Mart. Abdullah Taha Orhan (İnceleme-çeviriyazı) Hüseyin Vassâf, Vâkıât-Keşif Günlüğü, İstanbul: Büyüyenay Yayınları,, 267 sayfa, ISBN: (Tercüme) Zbeigniew Brzezinski, Stratejik Vizyon, çev. Abdullah Taha Orhan ve Sezen Yalçın, İstanbul: Timaş Yayınları,, 234 sayfa, ISBN: Ali Yücel Yürük (Kitap/Proje koordinatörü) Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, ed. Âlim Kahraman, İstanbul: Üsküdar Belediyesi,, 406 sayfa, Enis Karakaya (Makale) Bizans Döneminde Bağdat Yolu (Üsküdar-İzmit Arası), Sanat Tarihi Yıllığı, XX (), s Hüseyin Karaer (Kitap) Malatya Bibliyografyası, Malatya: Malatya Kitaplığı,, 355 sayfa, Muhammed Enes Topgül (Makale) Bir Cerh Sebebi Olarak Teşeyyu (Şiîlik Eğilimi) Kavramına Tarihsel Bir Bakış, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, /1, sy. 42, s (Araştırma notu) Hadis ve Bilim Adlı Çalışma Üzerine Bazı Notlar, Marife, XII/1(), s

38 Mustafa Birol Ülker (Kitap) İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu ( ), İsmail E. Erünsal, Mustafa Birol Ülker, Fatih Çardaklı, İstanbul: İSAM Yayınları,, 1060 sayfa, ISBN (Kitap editörlüğü) Yavuz Argıt Armağanı (yay. haz. Mustafa Birol Ülker), genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. bs., Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,, 448 sayfa, ISBN: İSAM da Görev Değişiklikleri Doç. Dr. Ömer Türker ve Dr. Eyyüp Said Kaya başkan yardımcılığı görevinden ayrıldılar. Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu, Doç. Dr. Tuncay Başoğlu ve Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu başkan yardımcılığına; Prof. Dr. Ali Bardakoğlu yönetim kurulu üyeliğine atandı. İSAM Mensuplarının Yeni Akademik Unvanları 36 İSAM mensuplarından Ahmet Özel profesör; Ertuğrul Boynukalın, M. Suat Mertoğlu, Ömer Türker, Semih Ceyhan, Tuncay Başoğlu ve Vildan S. Coşkun doçent; Kenan Yıldız ise doktor unvanı kazandı. Yeni İSAM Araştırmacıları Görevlerine Başladılar Dr. Mustafa Demiray (İslâm hukuku), Abdullah Taha Orhan (tasavvuf) ve M. Enes Topgül (hadis) araştırma uzmanı olarak İSAM daki görevlerine başladılar.

39 İSAM Araştırmacıları Çeşitli Üniversitelerde Göreve Başladılar İSAM ın akademik kadrosunda bulunan bazı araştırmacılar çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev aldılar: Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Doç. Dr. Muhammed Aruçi İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Doç. Dr. Nuri Tınaz Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Ömer Türker Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Doç. Dr. Seyfi Kenan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Y. Doç. Dr. Eyyüp Said Kaya İstanbul Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Y. Doç. Dr. Halit Özkan İstanbul Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi 37

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU. 8 9 Kasım 2013, Antalya. P r o g r a m

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU. 8 9 Kasım 2013, Antalya. P r o g r a m AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AHMET HAMDİ AKSEKİ SEMPOZYUMU 8 9 Kasım 2013, Antalya P r o g r a m 1. Gün (8 Kasım 2013 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA 2.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri.

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme. Temel İslam Bilimleri. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Doğum Yeri: Bölüm: Yrd. Doç. Dr. Samsun-Terme Temel İslam Bilimleri Tel: E-Posta: ilyascanikli@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI*

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* *Milli Eğitim Bakanlığının 24.11.2016 tarihli ve 13271644 sayılı yazısı üzerine,11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GENEL İLKELER 1. Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul

Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul Organizatörler: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Detaylı

TURKEY JAPAN MEETING

TURKEY JAPAN MEETING İki Doğu'nun Köprüsü ふたつの東を結ぶ架け橋 Tasavvuf Kültür Eğitim Programı スーフィズム文化講座プログラム TURKEY JAPAN ふたつの東を結ぶ架け橋スーフィズム文化講座プログラム OPENING SYMPOSIUM October 22, 2016 Nermin TARHAN Conference Hall Üsküdar University

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İBA İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016

İBA İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 İBA İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 İstanbul Bilimler Akademisi'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla düzenlediği 2016 Uluslararası Öğrenciler Akademisi

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) 10 11 1 AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Kurt, Erkan Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Rize, 97 Uyruğu : T.C. Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Erkek Tel İş : () -0 Faks : Posta Adresi :

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı 20 15 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2015 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 24 seminer dönemini içeren 12 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 12 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K K ÇOMÜ KÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ Kütüphaneleri ÇOMÜ Kütüphanesi barındırdığı kitap koleksiyonu itibariyle Batı ve Güney Marmara nın en büyük kütüphanesidir. ÇOMÜ Kütüphanesi nde yaklaşık 400.000 basılı ve 200.000

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı