SINIFLANDIRMA. Doğal (..) Sınıflandırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIFLANDIRMA. Doğal (..) Sınıflandırma"

Transkript

1 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlıları benzer ya da farklı özelliklerine göre sınıflandırılması. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına taksonomi denir. Sınıflandırma ikiye ayrılır. NOT: Sınıflandırmada asla kromozom sayısı dikkate... Yapay (.. ) Sınıflandırma Aristo tarafından ortaya atılmıştır. Bilimsel geçerliliği yoktur. Dikkate alınan kıstaslar Dış görünüş Yaşadığı yer Analog Organ: Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlardır. SINIFLANDIRMA Doğal (..) Sınıflandırma Linne tarafından ortaya atılmıştır. Bilimsel geçerliliği vardır. Dikkate alınan kıstaslar Akraba ilişkileri Protein gen benzerliği Kalıtımsal benzerlik Embriyolojik benzerlik Fizyolojik anatomik benzerlik Köken benzerliği Antijen Antikor ilişkisi Homolog Organ: Kökenleri aynı görevleri farklı olabilen organlar NOT: Analog organda genellikle bir canlı omurgalı diğeri omurgasız olarak verilir. Soru: I. Yarasa kanadı- İnsan kolu II. Sinek kanadı Leylek kanadı III. Fok Yüzgeci Atın ön bacağı Yukarıdakilerden hangisi analog organa örnektir? A-) Yalnız I B-) Yalnız II C-) Yalnız III D-) II ve III E-) I, II ve III Sınıflandırma Birimleri Tür Cins Familya Takım Sınıf Şube Alem Âlemden Türe Doğru Gelindikçe Birey sayısı azalır. Canlı çeşitliği azalır. Av avcı ilişkisi azalır. Rekabet azalır. Protein gen benzerliği artar. Ortak özellik artar. Türden Âleme Doğru Gidildikçe Birey sayısı azalır. Canlı çeşitliği azalır. Av avcı ilişkisi azalır. Rekabet azalır. Protein gen benzerliği artar. Ortak özellik artar. TÜR: Ortak bir atadan gelen ve çiftleştikleri zaman döl ( kısır olmayan ) verebilen bireyler topluluğudur. Aynı türe ait bireylerin: Üreme potansiyelleri Kromozom sayıları ( otozom gonozom ) Beslenme şekilleri Üreme şekilleri kesinlikle aynıdır. Not: Kısacası âlemden türe doğru giderken benzerlikler artar, farklılıklar azalır. NOT: Embriyolojik gelişimde ilk önce âlem, en son tür özelliği ortaya çıkar. NOT: Aynı türe ait iki canlının; Protein çeşidi, DNA dizilişi ve yaşam alanları farklı olabilir. SORU: I.Torunların oluşması II. Çiftleşebilme III. Kromozom sayılarının aynı olması IV. Beslenme şeklinin aynı olması İki farklı canlının aynı tür olduğunu gösterir? 1

2 Türün Adlandırılması İkili adlandırma sistemi kullanılır. İlk isim adı, ikincisi ise addır. ÖRNEK: Pinus nigra Akrabalıkta dikkate alınır. Akrabalıkta dikkate alınmaz. SORU: I.Pinus nigra II.Morus nigra III.Pinus alba IV.Zea mays V. Felis silvestris PROKARYOT HÜCRE CANLILAR ÖKARYOT HÜCRE Yukarıdakilerden hangileri daha yakın akrabadır? BAKTERİ ARKELER PROTİSTA MANTAR BİTKİ HAYVAN Yukarıda kaç farklı cins vardır? VİRÜSLER Hücresel yapı taşımaz. Büyüyemezler. Tek çeşit nükleik asit taşır. ( DNA ya da RNA ) Zorunlu hücre içi parazittir. (. ) Nükleoprotein yapılıdır. Enzimleri olmadığı için antibiyotiklerden etkilenmezler. Her virüsün çoğalabildiği belirli bir hücre vardır. Kuduz virüsü. Beyin ve omurilik Suçiçeği. Deri HIV Bağışıklık Hepatit...Karaciğer NOT: Her virüsün çoğalabildiği hücre çeşidi farklıdır. Örnek: Kuduz virüsü... Beyin HIV virüsü... Bağışıklık Su çiçeği... Deri Kızamık... Deri Hepatit... Karaciğer Soru: I. DNA ve RNA taşıma II. Çoğalabilme III. Hücre zarı taşıma IV. Ribozom taşıma Virüslerin canlılık ve cansızlık özellikleri vardır. Nükleik asit taşıma Çoğalma Mutasyona uğrama Kristalleşebilme Hücre zarı, sitoplâzma ve organel taşımama Enzimleri ve metabolizmaları yok Virüs nükleik asidine.. denir. İnsanların virüslere karşı ürettiği bağışıklık maddesine.. denir. Hangileri virüslere ait özelliklerden biridir.? A-) Yalnız I B-) Yalnız II C-) Yalnız III D-) II ve IV E-) II, III ve IV 2

3 EK BİLGİ: Taşıdığı nükleik aside göre: VİRÜSLERİN SINIFLANDIRILMASI DNA virüsleri (...) RNA virüsleri (...) Virüslerin genel şekli ( BAKTERİYOFAJ ) RİKETSİYALAR: Virüslerden daha gelişmiş Bazı özellikleri virüslere bazılar ise bakterilere benzerdir. Zorunlu hücre içi parazittir. Amitoz ile çoğalır. ( bakteri gibi ) Ya DNA ya da RNA taşır. ( Virüs gibi ) Konjonktivit'e neden olur. Bazı türleri bit, pire ve kene sindirim sisteminde yaşar. Çoğaldığı canlıya göre: Bakteri virüsleri... Bitki virüsleri... Hayvan virüsleri... VİRÜSLERİN ÇOĞALMASI NOT: Virüsler çoğalırken: Nükleotitler, Aminoasit ve ATP harcanır, Enzim mrna ise kullanılır. Tüm maddeleri üzerinde çoğaldığı canlıdan karşılar. 1. Virüs bakteriyi sarar. 2. Virüs bakteriye tutunur. 3. Virüs zarı deler, DNA yı aktarır. 4. Kılıf dışarıda kalır. 5. Virüs DNA'sı eşlenir. 6. Virüs kendi yapılarını oluşturur. 7. Virüs yapılarını paketler, yeni virüsler oluşur. 8. Virüsler bakteriyi paçalar. (... ) 3

4 A. BAKTERİLER Tüm bakterilerde ortak olan özellikler: Mantar ve Bitkilerle ortak. Hücre çeperi Hücre zarı Tüm canlılarda ortaktır. Sitoplazma DNA - RNA Ribozom taşıma Bakteri ve Hayvanlarla ortak. Glikojen depolama Bazı bakterilerde ortak olan özellikler: Kamçı Aktif hareket eden bakterilerde Kapsül Hastalık yapan bakterilerde Klorofil Fotosentez yapabilen bakterilerde Mezozom Oksijenli solunum yapabilen bakterilerde ortak BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI: 1. Gram boyasına göre a-) Gram ( - ) Bakteriler Pembe renk alır. Kapsülsüzdür. b-) Gram ( + ) Bakteriler Mor renk alır. Kapsüllüdür. 2. Şekillerine göre a-) Yuvarlak Bakteriler: Bel soğukluğu, parmakta dolama, arpacık... b-) Çubuk Bakteriler: Difteri, tifo, verem, cüzzam, yoğurt yapımı c-) Spiral Bakteriler: Saprofit beslenir. Frengi hastalığına neden olur. Kamçılıdır. d-) Virgül Bakterileri: Kamçılıdır. Koleraya neden olur. 3. Solunum şekillerine göre a-) Aerob Bakteri: Oksijenli solunum yapar. Mezozom taşır. Not : Bakterilerin hücre çeperi peptidoglikan yapılıdır. Bakteri DNA sına... denir. Bakterilerde kromozomal yapı yoktur. Bakteriler mitoz ya da mayoz yapmaz. SORU: Aşağıdakilerden hangisi her bakteride bulunabilen bir özelliktir? A-) Mezozom B-) Kapsül C-) Klorofil D-) DNA ve RNA taşıma E-) Kamçı 4

5 b-) Anaerob Bakteri Oksijensiz ortamda yaşar. Mezozom taşımaz. c-) Fakültatif Bakteri Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapar. Mezozom taşır. 4. Beslenme şekillerine göre A-) Ototrof Beslenme a-) Fotoototrof Beslenme İnorganik maddeleri ışık ve klorofil yardımıyla organik maddeye çevirir. Klorofil vardır, Kloroplast yoktur. Sadece aydınlık ortamda fotosentez yapabilir. Işık enerjisi kullanır. Oksijen üretmez çünkü elektron kaynağı olarak H2 ya da H2S kullanır. b-) Kemoototrof Beslenme İnorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan kimyasal enerji ile organik madde üretir. Klorofil ya da kloroplast taşımaz. Aydınlık karanlık her ortamda kemosentez yapabilir. Kimyasal enerji kullanır. Oksijen üretir, fakat ortama vermez çünkü oksijeni kendi kullanır. EK BİLGİ: Fotoototrof ile Kemoototrof iki bakterinin ortak özellikleri: 1. CO2 özümlemesi 2. Besin sentezi 3. Protein sentezi 4. Enzim kullanımı 5. ETS 6. İnorganik madde kullanma NOT1: Kemosentez olayını sadece bakteriler yapar. NOT2: Kemosentetik bakteriler özellikle azot döngüsünde rol oynar. NOT3: Kemosentez olayını sadece bakteriler yapar. NOT4: Karanlıkta besin sentezliyorsa CO 2 özümlemesinde O 2 kullanıyorsa İnorganik maddeyi oksitliyorsa... Kesinlikle kemosentetiktir. SORU: I. Işık enerjisi kullanma II. CO 2 kullanma III. Besin sentezleme IV. İnorganik maddeyi oksitleme Hangileri kemosentetik ve fotosentetik bakterilerde ortaktır? A-) Yalnız I B-) Yalnız II C-) Yalnız III D-) II ve III E-) II, III ve IV 5

6 B-) Heterotrof Beslenme a-) Saprofit Beslenme Organik artıkları inorganik maddeye çevirir. Ölü bitki ve hayvan artıklarını ayrıştırır. Madde döngülerinde önemli rol oynar. Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Organik polimer yada monomer her ortamda yaşar. b-) Parazit Beslenme: Sadece organik monomer ortamda yaşar. Sindirim enzimleri gelişmemiştir. Hastalık yapan parazit bakterilere... bakteri denir. Hastalık yapan bakterilerde kapsül bulunur. NOT: Dünya da saprofit canlılar çoğunlukla iki grupta yer alır. "Bakteriler ve mantarlardır." NOT: Virüsler sadece canlı hücre içinde, BÖLÜNEREK ÇOĞALMA En hızlı ve en ilkel üreme şeklidir. Yaklaşık olarak bir bakteri ortada ikiye bölünür. ( amitoz ) Kalıtsal çeşitlilik yoktur. BAKTERİLERİN ÜREMESİ KONJUGASYON Aynı türe ait iki bakteri yan yana gelir, sitoplazmik köprü kurulur ve tek taraflı gen aktarılır. Kalıtsal yapı değişir. Bazı bakteriler olumsuz çevre şartlarına karşı kendilerini korumak için endospor oluşturur. Endospor bir üreme şekli değil sadece korunma şeklidir. Bakteriler endospor oluştururken; NOT: Parazit bakteriler sadece organik monomer ortamda, Saprofitler ise organik polimer ya da monomer ortamda yaşar. Bakterilerde: Mayoz bölünme Döllenme Krossing over Gamet oluşumu... yoktur. NOT: Bilimsel çalışmalarda bakterilerin daha çok tercih edilme nedeni... olmamasıdır. 6

7 B. ARKELER Bakteriler gibi çekirdeği olmayan prokaryot tek hücreli canlılardır. En olumsuz şartlarda yaşayabilen canlılardır. ( EXTREM ) Fotosentetik, kemosentetik, saprofit ya da parazit olan türleri vardır. Hücre duvarlarında peptidoglikan tabakası yoktur. Halkasal DNA taşır. DNA'larında histon proteinleri bulunur. Not: Arkelerden: Metal madenlerinin zehir etkisinin azaltılmasında yapısındaki Kalitesi düşük olan metal madenlerinin, işlenebilir hale getirilmesinde Atık suların arıtılmasında Çöplerin ayrıştırılmasında ve çöplerden; metan gazı, gübre ve bioyakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde NOT: Günümüzde hücre zarlarındaki yağlar, hücre duvarlarını oluşturan yapı ve rrna genetik dizilimlerindeki farklılıklar gibi nedenlerle ayrı bir grup olarak sınıflandırılmıştır. Örneğin bazı arkebakterilerde hücre duvarı bulunmazken, hücre duvarına sahip olanların yapısı da bakteri hücre duvarından farklılık gösterir. a-) Metanojenler: Bataklıklarda, çöplüklerde, lağım sularında, çiftlik gübresinde, kömür ocaklarında ve otçul canlıların sindirim sisteminde yaşarlar. Oksijensiz solunum yaparlar. CO2' yi H2 ile birleştirip metan gazı (CH4) üretirler. Otçulların bağırsaklarında simbiyotik yaşayanlar selülozu sindirebilir. Metanojenlerden; atık suların arıtılmasında, çöplerin ayrıştırılmasında ve çöplerden; metan gazı, gübre ve biyoyakıt elde edilmesinden yararlanılır. b-) Termofiller: Sıcak ortamlarda yaşayan bakterilerdir. Bunlar termal sularda ve volkanik bacaların etrafında yaşar. Ortalama olarak: C sıcaklık aralıklarında yaşarlar. 122 C' ye kadar yaşayabilen türler bulunmuştur. c-) Pisikrofiller: Soğuk ortamlarda yaşayan bakterilerdir. Genellikle 5 C' den daha düşük sıcaklıklarda yaşarlar. (-30) C' de yaşayabilen türler bulunmuştur. Genellikle fotosentez yaparlar. 7

8 d-) Halofiller: Aşırı tuzlu ortamlarda yaşayan bakterilerdir. Tuz gölü, Lut gölü, tuzlu kayaçlar ve tuzlu bataklıklarda yaşayan bakteriler bu gruba girer. %36' lık tuz yoğunluğunda yaşayabilen türler bulunmuştur. Fotosentez yapan mor bakteriler halofil bakterilere örnek olarak verilebilir. e-) Asidofiller: Asidik ortamlarda yaşan bakterilerdir. (ph: 0-1 arası) Kemosentez yapan ve sülfürik asit üreten bakteriler örnek olarak verilebilir. Sıcak ortamlarda yaşayan asidofil arkelere, termoasidofil bakteriler denir. f-) Alkalifiller: Bazik ortamlarda yaşayan bakterilerdir. (ph: 8-9 arası) C. PROTİSTALAR Bir hücreli ve çok hücreli ökaryot canlılardan oluşur. Koloni halinde de olabilir. Bireysel olarak, koloni halinde, serbest ya da parazit olarak yaşayan formları bulunur. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli üyelerinde kontraktil koful (boşaltım kofulu) vardır. Protista alemi; kamçılılar, kök ayaklılar, sililer, sporlular, algler ve cıvık mantarlar şeklinde gruplandırılır. 1. Kök ayaklılar: Besin almaya yarayan ve hareket organeli olarak görev yapan yalancı ayak denilen sitoplâzma uzantıları vardır. Belirgin şekilleri yoktur. Heterotrof beslenirler. Bölünerek çoğalır. Kök ayaklıların; Amoeba (amip), Foraminifera (delikliler), Radiolaria (ışınlılar) gibi çeşitleri vardır. Amipler, tatlı sularda yaşar. İnsanın kalın bağırsağında yaşayan bir amip türü, amipli dizanteri adı verilen bir hastalığa neden olur. 8

9 2. Kamçılılar: Tek hücreli olup vücudunun ön tarafında hareketi sağlayan bir yada birkaç kamçı bulundururlar. En bilinen örnekleri; Öglena ve Trypanosoma dır Öglena kloroplast bulundurduğu için ototroftur, gece avlanarak beslendiği için heterotroftur. Öglenanın ışığa duyarlı stigma denilen göz açıklığı taşır. Çoğalmaları uzun eksen boyunca boyuna dik olarak ikiye bölünme şeklindedir yani eşeysiz ürerler. Omurgalı hayvanların, özellikle memelilerin kanında parazit olarak yaşayan Trypanosoma, emici bir sinek olan çeçe sineği ile insanlara taşınarak uyku hastalığına neden olur. Öglena tatlı sularda yaşar ve kloroplast taşıdığı için fotosentez yapar. Bu açıdan bitki hücresine benzer. Hareket etmesi ise hayvansal organizmalara ait bir özelliktir. 3. Silliler: Hücre yüzeyini kaplamış olan siller hareketi sağlar. Tatlı suda yaşayan türlerinde kontraktil koful bulunur. Savunma organeli trikosit taşır. Dış kısımda pelikula denilen koruyucu bir yapı taşır. Sitoplâzmalarında biri büyük, diğeri küçük iki çekirdek vardır. Büyük çekirdek metabolizma olaylarını ve eşeysiz üremeyi (...) kontrol ederken, küçük çekirdek eşeyli üremeden (... ) sorumludur. Vücutlarında hücre ağzı, yutak ve boşaltım açıklığı (anüs) gibi yapılar bulunur. Heterotrof beslenme görülür. Paramecium( terliksi hayvan ), Vorticella ve Endodinium bu grubun bazı örnekleridir 9

10 4. Sporlular: Hareket etmek için özelleşmiş bir yapıları yoktur. Parazittir. Besin kofulları ve kontraktil kofulları bulunmaz. Üremelerinde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder.(... ) Sporluların en tanınmış örneği insanda sıtma hastalığına neden olan Plasmodium (plazmodyum) dur. 5. Algler: Tatlı ve tuzlu sularda ya da nemli yerlerde yaşayan ökaryot canlılardır. Kloroplast içerdikleri için fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. Suda yaşayan heterotrof canlıların besin ve oksijen kaynağıdırlar. Bir hücreli ve çok hücreli olanları vardır. Gerçek kök, gövde, yaprak gibi organları ve iletim demetleri bulunmaz. Bu grubun en önemli örnekleri; yeşil algler, altın renkli (sarı) algler, kırmızı algler ve esmer alglerdir. 6. Cıvık Mantarlar: Nemli ve organik maddece zengin ortamlarda yaşarlar. Heterotrof canlılardır.... olduklarından madde döngüsünde rol oynarlar. Hücre duvarı olmadığı için... grubuna dahil edilmez. Belirgin bir hücre şekli olmayan, Çok çekirdekli organizmalardır. Amipsi hareket ederler. Besinlerini de amiplerde olduğu gibi yalancı ayaklarıyla alırlar. Dictyostellium, Protostellium ve Arcyria bazı cıvık mantar örnekleridir. 10

11 KOLONİLER: Bölünme sonucu oluşan tek hücreli organizmaların müsilaj madde içinde bir arada kalmaları ile oluşur Protistalarda daha çok kamçılılarda görülür Tek ve çok hücreliler arasında geçiş formu oluşturur En basiti Gonium en gelişmişi Volvox tur Gonium kolonisi NOT: Hiçbir kolonide dokulaşma yoktur. 4-6 hücreli kolonilerdir. Hücreler arası iş bölümü yok Hücre koloniden ayrılıp bağımsız yaşayabilir Pandorina Kolonisi 8, 16 veya 32 li hücre kolonileri şeklinde olabilir Her hücre bireysel yeteneklerini korur. Özelleşme ve iş bölümü yoktur. Koloni dağılacak olursa hücreler yaşamlarına bağımsız olarak devam edebilir. Volvoks Kolonisi arası hücreden oluşan koloniler şeklinde bulunurlar Hücreler bağımsız olmayıp aralarında sitoplazmik bağlantılar taşır. Hücreler arasında farklılaşmalar görülür. Hücreler arasında farklılaşma ve işbölümü görülür. En dış kısımda yer alan hücreler korunma, beslenme (fotosentez) ve kamçıları ile koloninin hareketinden, En iç kısımda yer alan bazı hücreler de üremeden sorumludur. Ön arka kavramı gelişmiştir İlk ölüm ve ceset oluşumu görülür İlk vücut ve üreme hücresi farklılaşması görülür. Dokulaşma yoktur. Organizasyon olarak çok hücrelilik Çok hücreli canlılarda canlıyı meydana getiren her bir hücre belirli bir işi daha iyi yapabilmek için özelleşmiş, bu sırada bazı genel yeteneklerini kaybetmiştir. Özelleşmiş hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Özelleşmenin Faydaları: Daha az enerji harcayarak daha kısa sürede, daha verimli iş Büyüklüğün artması ile korunma şansının artması Uygun olmayan durumlarda hayatta kalma şansının artması Özelleşmeden Doğan Bazı Sorunlar ve Çözümleri Çok sayıda hücrenin oluşturduğu kütlenin taşınması Destek ve hareket sistemi İçerdeki hücrelerin çevre ile bağlantılarını yitirmeleri nedeniyle besin alımı Sindirim sistemi Hücresel solunum için gerekli oksijenin alınması ve oluşan CO 2 ve H 2O nun atılması Solunum 11

12 D. MANTARLAR Tek ya da çok hücrelidirler. Sporla çoğalır. Kök, gövde ve yaprak taşımaz. İletim dokuda yoktur. Klorofil ya da kloroplast asla taşımaz. Bu nedenle fotosentez yapamaz. Parazit yada saprofit olup heterotroftur. Kitinden yapılmış hücre çeperi taşır. Çok hücreli olanlarda hücreler daha çok dallanmış iplikler şeklindedir. Bu ipliklere... denir. Bu yapıların bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ise... denir. Madde döngülerinde önemli rol oynar. Antibiyotik yapımında kullanılan türleri vardır. Bazı mantar türleri alglerle birlikte liken dediğimiz simbiyotik ilişkileri oluşturur. Bir yere bağlı yaşama ve çeper taşımadan dolayı... benzer. Heterotrof olma, glikojen depolama, fotosentez yapmama gibi özellikleri ile benzer. Dört gruba ayrılır. a-) Ascuslu Mantarlar: Hifleri bölmelere ayrılmıştır Eşeyli üreme askus denilen sporun oluşturduğu yapı ile sağlanır. En önemli örnekleri bira mayası ve antibiyotik yapımında kullanılan Penicillium'dur. Bira mayası tomucuklanarak çoğalır. Alkollü maddelerin yapımında kullanılır. b-) Küf Mantarları Saprofit mantarlardır. Miselyum denilen yapıları çok gelişmiştir. Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Sporları besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olur. c-) Şapkalı Mantarlar ( Bazidli Mantarlar ) Ormanlarda, çayırlarda ve gübrelenmiş humuslu topraklarda çürükçül olarak yaşar. Hifleri bölmelidir. Spor keselerine bazidium denir. Çok zehirli olan türleri de vardır. Karaciğer ve böbrek iflasına neden olur. Besin olarak tüketilebilir. d-) Hastalık yapan Mantarlar: ( Deuteromycota ) Saç kıran, el ayak mantarları ve pamukçuk en önemli örnekleridir. Ayrıca bazı türleri saçlarda kepeklenme ve kırılmalara neden olur. 12

13 E. BİTKİLER ALEMİ Fotosentetik ökaryotik hücrelerden oluşan ototrof canlılardır. Bitkilerin canlı dağılışında önemli bir rolü vardır. Bitkiler iki ana gruba ayrılır. Tohumsuz ( Çiçeksiz ) Bitkiler Tohumlu ( çiçekli ) Bitkiler NOT: Sadece bitkilerde ve tüm bitki hücrelerinde: Damarsız Çiçeksiz Bitkiler Kök, gövde ve yaprak bulunmaz. İletim demetleri yok. Ciğer otları ve karayosunu Damarlı Çiçeksiz bitkiler Basit yapılı kök, gövde ve yaprak taşır. İletin demetleri var. Eğrelti otları ve at kuyruklar Açık Tohumlu Bitkiler Kapalı Tohumlu Bitkiler Tek Çenekli Çift Çenekli Nişasta depolama Selüloz çeper taşıma... ortaktır. Ortak Özellikleri Nemli ortamlarda yaşama Döl almaşı ile çoğalma TOHUMLU ( ÇİÇEKLİ ) BİTKİLER A-) AÇIK TOHUMLU BİTKİLER Tohumları kozalak yaprakları altında olup açıktadır. Çok yıllık odunsu bitkilerdir. Çok çeneklidir.( Polikotiledon ) İğne yapraklıdır. Kışın yaprak dökmezler. Tek döllenme görülür. Herdem yeşildir. Endosperm n kromozomludur. Kambiyum var. Çam, ladin, köknar, ardıç, sedir... B-) KAPALI TOHUMLU BİTKİLER Bitkiler aleminin en büyük ve en geniş bitki grubudur. Gerçek çiçek, meyve ve tohumları vardır. Tohum yumurtalık içinde yer alır. İkiye ayrılır. 13

14 Tek Çenekli Bitkiler ( Monokotiledon ) Tek yıllık otsu bitkilerdir. Kambiyum yok. İletim demetleri dağınık. Enine kalınlaşma yok. Saçak köklüdür. Yaprak sapı yok. Yaprakları paralel damarlıdır. Kapalı iletim demeti taşır. Buğday, zambak, lale, muz, palmiye Çift Çenekli Bitkiler ( Dikotiledon ) Tek ya da çok yıllık odunsu bitkilerdir. Kambiyum var. İletim demetleri düzenli. Enine kalınlaşma var. Kazık köklüdür. Yaprak sapı var. Yaprakları ağsı damarlıdır. Açık iletim demeti taşır. Elma, gül, fasulye, kiraz, çilek, asma.. vs. Tek çenekli Çift çenekli F. HAYVANLAR ALEMİ Tamamı heterotroftur. Ökaryotik tek hücreli canlılardır. Genellikle aktif hareket eder. Hayvanların sınıflandırılmasında; vücut simetrisi, embriyonik tabaka sayısı, vücut boşluğu ve organizasyon dikkate alınmıştır. Hayvanlar 3 şubede incelenir. 1. OMURGASIZLAR: Sinir şeritleri... yer alır. Tüm parazit hayvanlar... Genellikle açık... taşır. Genellikle... simetrilidir. Genellikle... iskelet taşır. 6 gruba ayrılır. a-) SÜNGERLER ( Porifera ) Gelişmiş sistemleri... Vücutları...lu bir yapıya sahiptir. Embriyonik dönemleri... tabakalıdır.... çoğalır. Eşeyli ya da eşeysiz çoğalabilir. Sinir ve kas dokusu yoktur. Spikül iğnelerinden oluşan bir... taşır. Banyo süngeri, neptün kadehi, kabuki süngeri en önemli örnekleridir. 14

15 b-) SÖLENTERLER Çoğu denizde yaşar, az bir kısmı tatlı suda yaşar. İlk sinir sistemi olan... görülür. Tek açıklıklı sindirim sistemi görülür. (... Embriyonik dönemleri... tabakalıdır. Eşeyli ya da eşeysiz çoğalabilir. Polip ( bir yere bağlı ) ve medüz ( serbest yaşar ) olmak üzere iki tipi vardır. Vücutları... simetrilidir. Ağız ve anüs görevi gören tek açıklık vardır. Bu açıklığın etrafında ise savunma amaçlı... vardır. Mercan, hidra, deniz anası ve deniz şakayığı c-) SOLUCANLAR Vücutları yumuşaktır. Vücutları... simetrilidir. İlk... tabakalı embriyonik dönem görülür. Genellikle hermafrodittir. Solunumu nemli derileri ile yaparlar. Üçe ayrılır. 1. Yassı solucan Tek açıklıklı sindirim sistemi vardır. Vücutları ince ve yassıdır. Boşaltım organı... Planarya, karaciğer kelebeği ve tenya Yuvarlak solucan İlk... sindirim sistemi görülür. Çoğu parazittir. Askaris, kancalı kurt, trişin, kök solucanı, kıl kurdu...vs. 3. Halkalı solucan İlk... dolaşımı görülür. Boşaltım organı...dur. Suda yaşayan türleri... solunumu yapar. Karada yaşayanlar... solunumu yapar. Toprak solucanı, sülük ve deniz poliketi...vs d-) YUMUŞAKÇALAR Vücutları yumuşak olup dış kısmında kabuk bulunur. Kabuklarının altında ince bir tabaka olan... bulunur. Suda yaşayanlar... solunumu, karada yaşayanlar genişlemiş kısmından difüzyon ile yapar. Otçul, etçil veya parazit olabilir. Genellikle... kan dolaşımı görülür. Ahtapot, midye, salyangoz, mürekkep balığı, sümüklü böcek, kiton... 15

16 e-) EKLEMBACAKLILAR Vücutları bölmeli ve eklemlidir. Protein ve kitinden yapılmış dış iskelet taşır. Gelişmiş sinir sitemleri vardır. Beslenmelerine bağlı olarak ağız yapıları farklılık gösterir. Açık kan dolaşımı görülür. Dört grupta incelenir. 1. Kabuklular Suda yaşarlar. Çoğu solungaç solunumu yapar. Başlarında iki çift anten vardır. Istakoz, karides, yengeç, su piresi ve kerevit 2. Örümcekler Eklemli... çift bacak taşır. Trakenin farklılaşmış hali olan... solunumu görülür. Antenleri yok. Baş ve göğüs bölgesi kaynaşmıştır. Akrep, bit, pire, kene, örümcek, akarlar Böcekler Çoğu karada yaşar. Hayvanların en kalabalık grubudur. Üç çift bacak iki anten taşır.... solunumu görülür. Açık... dolaşımı görülür. Kanlarında asla O 2 ve CO 2... Başkalaşım... görülür. Boşaltım organı... Boşaltım ürünü kas taşır.... döllenme görülür. Karınca, yaprak biti, çekirge, kelebek, ağustos böceği... vs. 4. Çok ayaklılar Vücutları uzun ve segmentlidir. Her segmentte bir çift bacak taşır. En bilinen örnekleri kırkayak ve çıyan... vs. f-) DERİSİDİKENLİLER Kalker plakadan oluşan... taşır. Tamamı denizde yaşar. Rejenerasyon yetenekleri gelişmiştir. Eşeyli ürer ve... döllenme görülür. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz lalesi...vs. 16

17 2. İLKEL KORDALILAR: Bir hayvanın kordalı olması için: Solungaç yarıkları Sinir kordonu Notokord Kuyruk gibi özelliklerinin embriyonik dönemde görülmesi gerekir Denizlerde yaşar. Kapalı kan dolaşımı görülür. Tulumlular, Amfiyuksüs OMURGALILAR: Sırt ipliği... yer alır.... iskelet taşır.... kan dolaşımı görülür. Embriyonik dönemde... yarığı bulunur.... simetrili olma Ayrı eşeyli olma yani... Boşaltım organı beslenme Hemoglobin taşıma Çok katlı deri taşıma Omurgalılar beşe ayrılır. 1. Balıklar 2. Kurbağalar 3. Sürüngenler 4. Kuşlar 5. Memeliler NOT: Sadece memelilerde görülen özellikler. Diyafram kası taşıma Olgun alyuvarların... olması... keseleri taşıma Ter ve süt bezi taşıma Yavrularını... besleme Vücutlarında... bulundurma 17

18 ÖZELLİKLER BALIKLAR KURBAĞALAR SÜRÜNGENLER KUŞLAR MEMELİLER KALP ODACIK SAYISI VÜCUT SICAKLIĞI SOĞUK KANLI( DEĞİŞKEN ISILI ) SOĞUK KANLI( DEĞİŞKEN ISILI SOĞUK KANLI( DEĞİŞKEN ISILI SICAK KANLI( SABİT ISILI SICAK KANLI( SABİT ISILI DERİ PULLU NEMLİ DERİ KERATİN PULLU TÜYLÜ KILLI SOLUNUM ORGANI SOLUNGAÇ LARVA SOLUNGAÇ, ERGİN AKCİĞER VE DERİ AKCİĞER AKCİĞER AKCİĞER DÖLLENME DIŞ DIŞ İÇ İÇ İÇ GELİŞME DIŞ DIŞ DIŞ DIŞ İÇ BOŞALTIM ÜRÜNÜ NH 3 ÜRE ÜRİK ASİT ÜRİK ASİT ÜRE BOŞALTIM ORGANI EMBRİYO PRONEFROZ, ERGİN MEZONEFROZ EMBRİYO PRONEFROZ, ERGİN MEZONEFROZ EMBRİYO MEZONEFROZ, ERGİN METANEFROZ EMBRİYO MEZONEFROZ, ERGİN METANEFROZ EMBRİYO MEZONEFROZ, ERGİN METANEFROZ OLGUN ALYUVAR ÇEKİRDEKLİ ÇEKİRDEKLİ ÇEKİRDEKLİ ÇEKİRDEKLİ ÇEKİRDEKSİZ ÖZEL DURUMLAR KÖPEK BALIĞININ HAYATI BOYUNCA PRONEFROZ BÖBREK VE KIKIRDAK İSKELET GÖRÜLÜR. BALIKLARDA KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI YOKTUR. BAŞKALAŞIM GÖRÜLÜR. HAYATI BOYUNCA ÜÇ FARKLI SOLUNUM GÖRÜLEN TEK CANLIDIR. SEMENDER KUYRUKLU KURBAĞA TİMSAH HARİÇ YARIM PERDE BULUNUR. TİMSAHTA KALPLERİ DÖRT ODACIKLIDIR. TİMSAHLARDA KAN KALP DIŞINDA ÖZEL BİR KANALLA KARIŞIR. DİYAFRAM ZARI TAŞIR. HAVA KESELERİ TAŞIR. SOLUK ALMA HAVASINDAN EN FAZLA YARARLANAN CANLIDIR. ÖN ÜYELERİ KANAT HALİNİ ALMIŞTIR. MEMELİLER ÜÇE AYRILIR. GAGALI MEMELİLER KESELİ MEMELİLER PLESANTALI MEMELİLER 18

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. CANLI ALEMLERİ *Canlı alemleri: Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, fungi, bitki ve hayvanlar olmak üzere 6 Aleme ayrılır. **Prokaryot canlılar: Çekirdeksiz

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır.

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. DERS :BİYOLOJİ KONU : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI DEVAM EDİYORUZ... B: PROTİSTA ALEMİ *Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. *Pratista alemindeki

Detaylı

CANLI ALEMLERİ HAYVANLAR ALEMİ

CANLI ALEMLERİ HAYVANLAR ALEMİ CANLI ALEMLERİ HAYVANLAR ALEMİ HAYVANLAR ALEMİ Çok hücreli canlılardır. Süngerler hariç, hepsinde sinir sistemi bulunur ve aktif olarak yer değiştirebilirler. Heterotrof beslenirler. Besinlerini glikojen

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Bir canlıya omurgalı ya da omurgasız demekle sistematik birimde şubesini belirlemiş oluruz. 2 Virüslerde DNA ya

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir Analog organ Sineğin ve yarasanın kanadı.organdır

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

Protista Alemi. 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar

Protista Alemi. 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Protista Alemi 1-) Protozoalar (Kamçılılar, Kök Ayaklılar, Sporlular, Kirpikliler) 2-) Algler 3-) Cıvık Mantarlar Genel olarak bakıldığında protista aleminde yukardaki canlılar bulunur. Protista alemi,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir.

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. ÜREME ve ÇEŞİTLERİ Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. A. EŞEYSİZ ÜREME Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan, bir atadan

Detaylı

Biyoloji Canlılar Alemi

Biyoloji Canlılar Alemi Biyoloji Canlılar Alemi Canlılar alemi 5 büyük grupta incelenir. Bu grupları içerisine alan ve taksonomik olarak alemin üstünde yer alan 3 Domain vardır. Bunlardan; 1. Eukarya: Protista, mantarlar, bitkiler

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

PROTİSTA Genel Özellikleri Kamçılılar

PROTİSTA Genel Özellikleri Kamçılılar PROTİSTA Genel Özellikleri Eukaryotik canlılardır Tek hücreli ve koloni şeklinde yaşarlar Serbest ve parazit yaşayanlar bulunur Ototrof ve heterotrof olarak beslenenler bulunur Eşeyli ve eşeysiz üreme

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması

Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması Çok Hücreli, ökaryot canlılardır. Gerekli besin maddelerini ortamdan Hazır olarak alırlar. Bu nedenle heterotrofturlar. Çoğunluğu epitel, bağ, sinir, kas gibi dokulara

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünya da henüz bilinmeyen çok sayıda canlı var. Bugün 1, 8 milyon farklı türün varlığı bilinmekte fakat, 3-10 milyon arasında farklı canlı türü

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI BİYOLOJİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Biyoloji

Detaylı

1. Hücre zarının görevi nedir? ð Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır. 2.

1. Hücre zarının görevi nedir? ð Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır. 2. 1. Hücre zarının görevi nedir? ð Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır. 2. Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir? ð Üzerine

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır.

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. SOLUNUM SİSTEMLERİ Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış Solunum Solunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye

Detaylı

solunum >solunum gazlarının vücut sıvısı ile hücreler arasındaki değişimidir.

solunum >solunum gazlarının vücut sıvısı ile hücreler arasındaki değişimidir. GAZ ALIŞVERİŞİ O2'li solunum yapan canlıların bazılarında O2'in alınıp CO2'in atılmasını sağlayan yapılar bulunur.bu yapı ve organlar solunum sistemini oluşturur. solunum ------>solunum organlarıyla dış

Detaylı

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması 1 Canlıların Sınıflandırılması Sınıflandırma ( Sistematik = Taksonomi ) : Canlıların ortak özelliklerine ve akrabalık ilişkilerine bakılarak yapılan gruplandırmaya denir. Sınıflandırma Yapmanın Faydaları

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA KOLONİ VE DOKULAŞMA Yeryüzünde çok sayıda tek hücreli canlı vardır ve bunlar basit yapılıdır. Oysaki çok hücreli olmak gelişmiş canlı olmanın gereklerindendir. Çünkü tek hücreli bir canlı (örneğin Euglena

Detaylı

Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir.

Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlıları benzer özelliklerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına ise Biyosistematik denir. 1. Ampirik (Yapay) Sınıflandırma

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi

Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi A. GAZ ALIŞ VERİŞİ Gaz Alışverişi, İnsanda Solunum Sistemi Canlılarda hayatsal olayların sürdürülebilmesi için gerekli olan enerji hücresel solunumla elde edilir. Genellikle oksijenli olarak gerçekleşen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (TAKSONOMİ)

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (TAKSONOMİ) CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (TAKSONOMİ) (SİSTEMATİK) Sınıflandırma (Taksonomi) Canlılar ların n benzer ve ortak özelliklerine göreg gruplandırılmas lması olup günümüze dek iki çeşit sınıflandırma yapılm

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir.

SİNDİRİM. Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM Büyük yapılı besinlerin,hücre zarından geçebilecek yapılara dönüştürülmesi olayına sindirim denir. Sindirimin amacı: 1-Besinler hücre zarından geçebilecek hale gelir. 2-Besinler,hücre

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 28 EKOLOJİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ

12. SINIF KONU ANLATIMI 28 EKOLOJİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ 12. SINIF KONU ANLATIMI 28 EKOLOJİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ KOMÜNİTE EKOLOJİSİ Bir alan ya da habitat içerisindeki tüm popülasyonların oluşturduğu birliğe komünite denir. Komüniteyi oluşturan türler arasında

Detaylı

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (I) BİRİNCİ SINIF.

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (I) BİRİNCİ SINIF. МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (I) BİRİNCİ SINIF 1. Verilen türlerin ait oldukları taksonomik gruplarının Latince isimlerini yaz.!

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI MANTAR BİTKİ HAYVAN HAKAN GÜZELANT KEŞAN MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ MANTARLAR ALEMİ MAYA MANTARLARI KÜF MANTARLARI ŞAPKALI MANTARLAR LİKENLER MİKORİZALAR

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ ADIM ADIM YGS LYS 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ CANLILARDA BESLENME İLİŞKİSİ CANLILAR ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ OTOTROF BESLENME HETEROTROF BESLENME HEM OTOTROF HEM HETEROTROF

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler)

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) Bu gruba giren bitkiler, tek hücreli veya koloni halinda yaşayan, bazı üyeleri ipliksi yapıda olan mavi renkli alglerdir. Bir kısmı bakteri kadar küçüktür. Bir hücrede

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ II. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ BİNASI ZEMİN KAT ODA:111

GENEL BİYOLOJİ II. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ BİNASI ZEMİN KAT ODA:111 GENEL BİYOLOJİ II YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ BİNASI ZEMİN KAT ODA:111 asli.memisoglu@deu.edu.tr PROGRAM 1. HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI 2. HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ 3. HAYVANSAL

Detaylı

" N i t e l i k l i B i l g i "

 N i t e l i k l i B i l g i 1 of 12 11-03-2012 19:32 GÜNCEL BILIM BILIM-EĞLENCE BILIM-PROJE BILIM-ÖĞRETMEN " N i t e l i k l i B i l g i " GIRIŞ KONULAR SORULAR NOTLAR MATERYAL DENEYLER RESIMLER ANIMASYON SINIFLANDIRMA LİNK Sınıflandırmanın

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 33 HAYATIN BAŞLANGICI

12. SINIF KONU ANLATIMI 33 HAYATIN BAŞLANGICI 12. SINIF KONU ANLATIMI 33 HAYATIN BAŞLANGICI Canlılar öldükten sonra yumuşak dokular saprofitler tarafından ayrıştırılır. Kemik ve kabuk gibi sert yapılar ise ayrıştırılamaz. Bu yapılar minerallerle kayaçlara

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

Canlılar aleminin sınıflandırılması

Canlılar aleminin sınıflandırılması On5yirmi5.com Canlılar aleminin sınıflandırılması Canlılar bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere sınıflandırılır. İşte ayrıntılar... Yayın Tarihi : 15 Kasım 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 3. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST 12-A TEST 13 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II 1. Farklı şekillerde gerçekleşen pasif taşıma çeşitleri için, I. Taşınan maddenin monomer olması II. Taşınma sırasında enerji harcanmaması III. Cansız hücrelerde

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı