ANKET YÖNTEMİ. Siz şuandaki yaşınıza gelene kadar en uzun süre nerede yaşadınız? 1)İl 2)İlçe 3)Köy-Kasaba 4)Yurt dışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKET YÖNTEMİ. Siz şuandaki yaşınıza gelene kadar en uzun süre nerede yaşadınız? 1)İl 2)İlçe 3)Köy-Kasaba 4)Yurt dışı"

Transkript

1 ANKET YÖNTEMİ Bireyin yaşamı ile ilgili bazı davranışları, düşünsel, duygusal, inançsal, güdüsel, algısal özellikleri vardır ki yapısı gereği gözlenmesi olanaksızdır. Bu gibi konuları incelemek için yapılacak araştırmalarda anket yönetimi kullanılır. Anket yöntemi posta ile soru kağıdı gönderilerek ya da görüşmeci aracılığı ile uygulanabilir. Anket yöntemiyle yapılan araştırmaların geçerlilik ya da güvenirliği deneğin verdiği yanıtlara bağlıdır. Bu bakımdan anket yöntemiyle yapılan araştırma sonuçlarına kuşku ile bakılabilmektedir. Ör: bir kişinin soruya aynı görüşteyim diye verdiği yanıtın gerçekten duyumsadığı şey olup olmadığını bilemeyiz. Bunun için yanıtlayıcının güveni kazanılmalı, inandırıcı olunmalıdır. Ayrıca soru kağıdına birbirini kontrol edici değişik sorular koyarak deneğin içten yanıtlar verip vermediği denetlenmelidir. İyi bir anket ve uygun bir örneklem ile oldukça değerli bilgiler elde edilir. Anket yöntemi ile yapılan araştırmada da beş aşamalı yöntem (problem seçimi, planlama, uygulama, değerlendirme ve rapor yazma) bulunmaktadır. Anket yöntemine özel aşamalar şunlardır: 1. Soru kağıdının hazırlanması 2. Görüşmeci seçimi ve eğitimi 3. Ön uygulama 4. Alan uygulaması 5. Soru kağıtlarının alanda denetimi 6. Örnekleme çıkan deneklerden ikinci bir örneklem seçerek verilen yanıtların kalite denetimi SORU TÜRLERİ Standart Soru Önceden hazırlanan, aynı sözcüklerle ve aynı sırada deneklere yöneltilen sorulardar. Amaç tüm deneklerin aynı soruyu aynı biçimde anlaması, yorumlaması ve kendi görüşüne göre yanıtlamasıdır. Serbest Soru Deneğe yöneltilen bir soruya alınan yanıtlara göre görüşmeci tarafından o anda sorulması gerekli görülen sorulardır. Standart biçim, sayı ve sırada hazırlanmadığı için değişik deneklere değişik sorular yöneltilebilir. Bu nedenle alınan yanıtların değerlendirilmesi ve karşılaştırmaların yapılabilmesi oldukça güçtür. Kapalı Uçlu Soru Deneğe yöneltilen sorunun yanıt seçeneği sorunun içindedir. Genellikle evet-hayır, sıralama, bir dizi yanıt içerisinden dilediğini seçme, görsel ölçeklendirme vb. biçiminde olabilir. Örnek: Hastalanınca doktora mı gidersini? a) Evet b) Hayır Eşinizin doğumunu ebeye mi yaptırdırınz? a) Evet b) Hayır Siz şuandaki yaşınıza gelene kadar en uzun süre nerede yaşadınız? 1)İl 2)İlçe 3)Köy-Kasaba 4)Yurt dışı Evinizde aşağıda sayılan eşyalardan bulunanları yuvarlak içine alınız. (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 1)Buzdolabı 2)Fırın 3)Çamaşır Makinesi 4)Bulaşık Makinesi 5)Elektrik Süpürgesi 6)Televizyon 7)Video 8)Radyo-Teyp 9)Müzik Seti 10)Telefon 11)Araba(ticari araç hariç) 12)Bilgisayar 13)Cep Telefonu 14)30 dan fazla kitap(ansiklopedi ve ders kitabı hariç) Ekonomik durumu nasıldır? 1)Kötü 2)Orta 3)İyi 4)Çok iyi Annenizin eğitim durumu? 1)Okur-yazar değil 2)Okur-yazar 3)İlkokul 4)Ortaokul 5)Lise 6)Üniversite

2 Sizce sporda başarılı olmak için aşağıda verilenleri önem derecesine göre sıralayınız.(en önemliye 1 vererek hepsini 9 a kadar numaralandırın) Yetenek( ) Hırs( ) Motivasyon( ) Ortam( ) Para( ) Bedensel yapı( ) Zekâ( ) Eğitim( ) Çalışma( ) Yaşam kalitenizi nasıl buluyorsunuz? Sağlığınızdan ne kadar hoşnutsunuz? Çok kötü 1 Hiç hoşnut Değil 1 Biraz kötü 2 Çok az hoşnut 2 Ne iyi, ne kötü 3 Ne hoşnut, Nede değil 3 Oldukça iyi 4 Epeyce Hoşnut 4 Çok iyi 5 Çok hoşnut 5 İşimden soğuduğumu hissediyorum. Hiçbir zaman ( ) Çok nadir ( ) Bazen ( ) Çoğu zaman ( ) Her zaman ( ) Yaptığım iş karşılığında aldığım paranın adaletlilik derecesi ( ) Beni hiç tatmin etmez ( )Beni yeterince tatmin etmez ( )Kararsızım ( ) Beni oldukça tatmin eder ( ) Beni çok tatmin eder Son 15 günlük sağlık durumunuzu aşağıdaki doğru üzerinde size uygun olan noktada işaretleyerek değerlendiriniz. Çok kötü çok iyi Açık Uçlu Soru Kendisine yöneltilen soruya denek istediği yanıtı verir. Örnek: Hastalanınca kime başvurursunuz.? Sizce bir sağlık personeli hangi düzeyde bilgiye sahip olmalıdır? Yaşınız (lütfen gün/ay/yıl olarak yazınız).../.../ Kapalı ve açık uçlu soruların kendine göre yararlı ve sakıncalı tarafları vardır. Kapalı uçlu sorular açık uçlu sorulara göre maliyet ve zaman yönünden daha ekonomiktir. Kodlama önceden yapılabilir. Ancak soruların deneklerce doğru anlaşılıp anlaşılmadığı ya da doğru yorumlanıp yorumlanmadığı açık uçlu sorularda denetlenebilirken kapalı uçlu sorularda denetlenemez. Görüşmeci seçim ve eğitimi açık uçlu sorularda daha büyük önem taşır. Bir araştırmada kapalı veya açık uçlu sorular tercih edilebilir. Bu araştırmanın amacına, araştırma için ayrılan zamana, personel sayısına ve diğer olanaklara bağlıdır. Araştırmacı soru türlerinin yarar ve sakıncalarına göre soru türüne karar verir. Durum, Olay veya Kişinin Gerçek Yaşamıyla İlgili Sorular Bu sorular deneğin kişisel özellikleri, yaşadığı ortam ve çevre ile ilgili sorulardır. Örnek: Kaç yaşındasınız? Medeni durumunuz nedir? Mesleğiniz nedir? Buraya gelmeden önce nerelerde yaşadınız? Çocuğunuz var mı? Fikir, Düşşünce, Tutum, Duygu Gösteren Sorular Bu tip sorularla deneğin herhangi bir konu hakkında düşüncesi, konuya tepkisi, duygusu öğrenilmeye çalışılır. Örnek: Kadın erkek eşitliği konusunda görüşleriniz nedir? A nın beğendiğiniz yönleri nelerdi?

3 Bir kadın istemediği halde gebe kalırsa kürtaj yaptırmalı mı? Doğum kontrolü yöntemlerini kullanmayı uygun buluyor musunuz? Bilgi soruları Bu tip sorularla deneğin herhangi bir konuda bilgisi olup olmadığı öğrenilmeye çalışılır. Örnek: Hangi doğum kontrol yöntemlerini biliyorsunuz? (duyduknuz?) Tüberküloz hastalığı kişiden kişiye nasıl bulaşır? Bebeğe ilk gıda ne zaman verilmelidir? İshal olan çocuğa su verilir mi? Davranış Soruları Bu tip sorularla deneğin herhangi bir konuda nasıl davrandığı öğrenilmeye çalışılır. Örnek: Dişinizi fırçalar mısınız? Günde kaç kez fırçalarsınız? Doğum kontrol yöntemlerinden herhangi birini kullanıyor musunuz? Çocuğunuza ek gıdayı ilk kez ne zaman verdiniz? Eşinizin doğumunu kime yaptırdınız? Denekler genellikle gerçek yaşamlarıyla ilgili soruları ve fikir, düşünce, tutum sorularını rahatlıkla yanıtlamaktadırlar. Sınava çekildiği izlenimi verdiği için denekler bilgi sorularından rahatsız olabilmektedirler. Davranış soruları ise genellikle iyi sonuç vermemektedir. Çünkü davranış öğrenmek için soru yöneltmek güvenilir olmayan yanıtlar almaya neden olabilmektedir. Davranış ölçümünde gözlem yöntemi daha doğru sonuç alınmasını sağlayabilir. Gerçek yaşam ile ilgili sorularda denek soruyu anlamazsa görüşmeci anlayacağı bir biçimde soruyu açıklayabilir. Fikir, düşünce, tutum gibi sorularda soruyu açıklamak, kelimelerin yerlerini değiştirmek ya da sırasını değiştirmek deneğin yanıtını etkileyebilir. SORUNUN ÖZELLİKLERİ Hipoteze varmamızı sağlayacak ya da probleminizi çözebilecek sorular hazırlanır. Daha sonra sorular yeniden düzenlenir. Soru Cümlelerinin Yapısıyla İlgili Özellikler 1. Soru deneğin kolay anlayabileceği bir düzeyde mi? Zor ve açık olmayan sözcük ve cümleler var mı? Sorular eğitim düzeyine göre mi? Özel terimler kullanılmış mı? 2. Soru cümlesi kısa ve öz mü? 3. Soru tüm deneklerce aynı biçimde anlaşılıyor mu? 4. Soru cümlesi amacına yönelik olarak tüm seçenekleri içeriyor mu? 5. Sorular yönlendirici olmamalıdır. 6. Soru cümlesi deneğin tepki gösterebileceği ya da kuşkuyla karşılayabileceği sözcükler taşıyor mu? 7. Soru cümlesi deneğe doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı sorulursa daha iyi olur? (bazı soruların yanıtını doğru bir şekilde alabilmek için bu yöntem seçilebilir. Örnek 1: Komşularınızda, akrabalarınızda ya da çevrenizde düşük yapan herhangi bir kadın olup olmadığını biliyor musunuz? EVET YANITI VERİRSE Siz hiç düşük yaptınız mı? Örnek 2: Bazı evli çiftler çocuk yapmamak için ya da çocukların arasını uzatmak için gebeliği önleyici yöntemler kullanmaktadırlar. Siz bu yöntemleri ya da herhangi birisini duydunuz mu? YANIT EVET İSE Hiç kullandınız mı? Örnek 3: Geliriniz ne kadardır? Yerine sizce gelir gider durumunuz nasıldır? (gelir giderden az gelir gidere eşit gelir giderden fazla) gibi. 8. Oran, yüzde gibi değerler yerine daha somut ve mutlak değerler ifade eden değerler sorulmalıdır. Ör: Bütçenizin yüzde kaçını sağlık harcaması içi ayırıyorsunuz? --- Yerine --- Bütçenizden kaç lira sağlık harcaması için ayırıyorsunuz? Sorulabilir. Sorunun İçeriğiyle İlgili Özellikler 1. Bu soru gerekli mi ya da bu soru ne kadar yararlı olabilir? 2. Bu soru bu durumuyla kalmalı mı, başka bir soruyla birleşebilir mi? 3. Bu sorudan elde edilecek bilgi başka sorulardan elde edilemez mi? 4. Bu soru fazla ayrıntılı mı? Daha kısa ve öz olamaz mı? 5. Bu soru anlaşılamayacak kadar kapalı mı? Daha ayrıntılı olamaz mı?

4 6. Bu soru alt sorulara ayrılmalı mı? (ör: gelir durumu kendi geliri? Aile geliri? Eve giren gelir?) (ör: canlı doğum sayısını öğrenmek için Kadının gebelik tarihçesi alınabilir, yada birbirini takip eden sorularla öğrenilebilir.) 7. Deneğin sorulara yanıt verecek yeterli bilgisi var mı? 8. Soru tek bir düşünce ya da tek bir konu ile sınırlı mı? (soru tek bir konuyu sorgulamalı) 9. Soru çok genel mi, yoksa çok özel mi? (sorgulanacak duruma göre düzenlenmelidir.) 10. Soru yanlı ya da tek yöne çekici midir? (ör: Bir Türk vatandaşı olarak vatandaşlık ödevi olan oy vermeyi geçen seçimlerde yerine getirdiniz mi????? Geçen seçimde oy verdiniz mi?) 11. Soru yanıtlayıcıyı rahatsız edecek, güç durumda bırakacak, ya da kızgınlıkla, kuşkuyla karşılayacağı bir soru mudur? 12. Denek bu soruya yanıt verir mi? 13. Sorunun tüm seçenekleri amaç için yeterli midir? 14. Geriye yönelik sorularda hatırlama güçlüğünü aşmaya yönelik sorular yönlendirilmelidir. SORU KAĞIDININ DÜZENLENMESİ 1. Her soru kağıdının kapağı olmalı ve kapakta şunlar bulunmalıdır. (a) Anketin ya da projenin ismi (b) Anketi düzenleyen kurumun adı ve adresi (c) Varsa, örneklemi yapan kurum (d) Deneği ziyaret gün ve saati (e) Görüşmecinin adı ve soyadı (f) Görüşmenin başlayış ve bitiş saatleri (g) Kodlayıcı ve denetleyicinin adı ve soyadı 2. Soru kağıdının düzeni (a) Deneğin kolay yanıtlayabileceği ve hoşlanacağı soruları başa koyunuz (b) Soruları ilgi sırasına göre diziniz. (c) Kendisinden sonra gelecek soruları koşullandıracak soruyu önce koymayınız (d) Soruları genelden özele, kolaydan zora doğru sıralayınız (e) Gelir gibi özel soruları en sona koyunuz (f) Açık uçlu soruları sonlara doğru koyunuz (g) Soruların yanıtlarını yazabilmek ve kodlayabilmek için boş yer bırakınız (h) Soru sayısı olabildiğince az olmalıdır. (i) Görüşmeciyi yuyarmak için yazılan açıklamaların büyük harflerle yazılması yararlı olur. Bunların soru cümleleriyle karıştırılmamaları gerekir. (j) Bazı sorular tüm denekleri bazıları ise sadece bir kısım deneği ilgilendirebilir. Deneğe yöneltilecek ve yöneltilmeyecek sorular için görüşmeci uyarılmalıdır. soru cümleleriyle karıştırılmamaları gerekir. Örnek: Soru 1. Medeni durumunuz? a) Hiç evlenmemiş (SORU 5 E GEÇİNİZ) b) Evli c) Dul d) Boşanmış Soru 2. Kaç kez gebe kaldınız? Soru 3. Kaç canlı doğum yaptınız? Soru 4. Halen kaç çocuğunuz yaşıyor? Soru 5. Hangi okuldan mezun oldunuz? 3. Görüşme ortamı ve deneğin soruları yanıtlamadaki içtenliğini yazabilmesi için soru kağıdının son sayfası görüşmeciye ayrılmalıdır. Bu sayfada şu bilgiler bulunabilir: I. Görüşme yapılan yer II. Görüşme yapılırken deneğin yanında kimlerin bulunduğu III. Görüşmenin kesintiye uğrayıp uğramadığı IV. Deneğin sorulara verdiği yanıtların içtenliği hakkında görüşmecinin fikri V. Deneğin hangi soruları kuşkuyla, kızgınlıkla, huzursuzlukla vb. karşıladığı Veri Kodlama (Kağıdı) Veriler ya doğrudan anket kağıdından bilgisayara ya da veri kodlama kağıdına ve oradan bilgisayara aktarılır ve değerlendirmeye hazır hale getirilir.

5 GÖRÜŞMECİ SEÇİM VE EĞİTİMİ Görüşmeci seçimi ve eğitimi çok önemlidir. Başarılı bir görüşmeci yetiştirebilmek için iki önemli nokta vardır: Görüşmecinin kişisel yetenekleri ve iyi bir eğitim. Denekler ile işbirliği yapabilmek için görüşmeci gerekli olabilir. Görüşmecinin nitelikleri: Dürüst olmalı Gayretli olmalı Yan tutmamalı Denek ile işbirliği kurabilecek yetenekte olmalı Anket sonucunun iyi ya da kötü çıkmasına karşı özel bir ilgi duymamalı Deneğin verdiği yanıtları uygun bulup bulmadığını gösterecek herhangi bir davranışta bulunmamalı Deneğin verdiği yanıtları olduğu gibi yazmalı Görüşmecinin eğitiminde Araştırmanın amacı ayrıntılı olarak anlatılır Görüşme yöntemi ve ilkeleri öğretilir Soru kağıdındaki her soru teker teker anlatılarak, her sorunun amacı ve nasıl sorulacağı üzerinde durulur. Denetim altında uygulamalar yaptırılır, varsa eksik ve hatalar düzeltilir. Örnek uygulamalar yaptılır ve bu uygulamalar değerlendirilir. Eğitim tam anlamıyla verilmeden uygulamaya başlanılmaz. GÖRÜŞME YÖNTEMİ VE İLKELERİ Dikkat edilecek noktalar: 1. Görüşmenin Başlaması: 1. Görüşmeci önce kendini tanıtır. Araştırmanın amacını, kimin tarafından yürütüldüğünü kısa, doğru ve açık olarak anlatır. 2. Soru kağıtlarını araştırıcıdan başka kimsenin göremeyeceğini, araştırıcının da bu bilgileri kimseye aktarmayacağını belirtir. 3. Görüşmeye, işiniz var mı?, birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz?2 vb. sorularla başlamamak gerekir. Görüşme sanki olağan bir hak imiş gibi davranılmalıdır. 4. Deneklerin sorulara yanıt verme zorunluluğu yoktur. Bu yüzden yanıt almak için tek yol denekleri ikna etmektir 5. Görüşmeci rahat, neşeli ve arkadaşça davranmaya çalışırsa deneği de bu ortama uydurabilir. Resmi bir hava içinde yapılan görüşmede denek sıkılabilir ya da gerçekleri söylemeyebilir. 6. Görüşmeci denekle yalnız görüşmelidir. Birkaç kişi yanında yapılan görüşmede denek asıl düşüncesini söylemekten sakınabilir. 2. Görüşmenin Sürdürülmesi a) Görüşmeci sürekli soru kağıdına bakarak soruları sormamalıdır. b) Sorular tek tek, soru kağıdında yazıldığı biçimde sorulmalıdır. c) Soru kağıdındaki bütün sorular sorulmalıdır. d) Sorular gereğinden fazla açıklanmamalıdır. e) Soru deneğin vereceği yanıtı etkileyecek biçimde sorulmamalıdır. f) Alınan yanıtlar olduğu gibi yazılmalıdır. ÖN UYGULAMA Araştırmanın yapılacağı topluma benzer grup üzerinde ön uygulama yapılır. Ön uygulamanın amacı; 1. Her soruyu herkes aynı biçimde anlıyor mu? 2. Soru herkesçe aynı biçimde yorumlanıyor mu? 3. Daha önce düşünülmeyen yanıtlarla karşılaşılıyor mu? 4. Görüşmenin ortalama süresi ne kadardır? 5. Deneklerin sorular üzerindeki tutum ve davranışları nasıldır? 6. Deneğin genel olarak tutumu nedir? 7. Koşullandırıcı ya da yöneltici sorular var mı? Vb. Ön uygulamada görülen aksaklıklar giderildikten sonra soru kağıtları gereken sayıda bastırılarak asıl uygulamaya hazır duruma getirilir. ALAN UYUGULAMASI Ön uygulamadan sonra gerekli hazırlıklar yapılarak alan uygulamasına başlanabilir. Uygulamaya geçilmeden önce eldeki bilgiler ve olanaklar ışığı altında uygulama planı yapılır. Bu bilgiler ve olanaklar şunlardır: 1. Uygulama bölgesi ile ilgili bilgiler: Bölgenin coğrafi durumu, iklimi, yol durumu, yerleşim yeri sayısı 2. Örneklem büyüklüğü ve nitelikleri

6 3. Ön uygulamaya göre bir görüşmenin ortalama süresi 4. Araştırma süresi 5. Görüşme ve araştırma süresine göre görüşmeci ve denetçi sayısı 6. Ulaşım olanakları 7. Bütçeve diğer olanaklar Uygulama ve uygulama planı ile ilgili bazı pratik bilgiler: 1. Yapılacak işleri öncelik sırasına göre dizin. 2. Hangi işi kimin, nasıl, ne zaman yapacağını ve ne zaman bitireceğini belirtin. 3. Uygulamaya başlamadan önce yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığını denetleyin. 4. Uygulama sürerken yapılacak işlerin günlük olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleyin 5. Zaman varsa görüşmecilerin birbirlerinin doldurduğu soru kağıtlarını doğru doldurup doldurmadığını denetletin. 6. Uygulama sona erdiğinde yapılacak işleri yeniden gözden geçirin 7. Alandan ayrılmadan yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığını kontrol edin. SORU KAĞITLARININ ALAN DENETİMİ Görüşmecilerin doldurdukları soru kağıtlarının özel olarak yetiştirilmiş denetçilerce araştırma yerinde denetlenmesi ve görülen eksik ya da hataların hemen orada giderilmesi daha ekonomik ve zaman yönünden kazançlı olabilir. DENEKLERCE VERİLEN YANITLARIN NİTELİK DENETİMİ Bu amaç için örnekleme çıkan deneklerden %5-10 oranında ikinci bir örneklem seçilir. Görüşmecilerin yerleri değiştirilerek aynı sorular bu deneklere yeniden sorulur ve yanıtların ne derecede tutarlı olduğu saptanmaya çalışılır. Bu aynı zamanda görüşmecilerin de ikinci bir denetimidir. Nitelik denetiminin başarılı olabilmesi için deneklerin belirli bir kütür düzeyinde olması ve her iki görüşmede verdiği yanıtların birbirini belirli bir oranda tutması gerekir. ANKET UYGULAMA TÜRLERİ 1. Posta İle Anket Uygulama Soru kağıdı ile birlikte bir mektup gönderilerek araştırmanın amacı deneğe anlatılmalı ve yanıtlayarak geri gönderilmesi istenmelidir. Ayrıca üzerinde araştırıcının adresi yazılı ve pul yapıştırılmış bir de zarf gönderilmelidir. Genellikle posta yoluyla yapılan anketlerden yanıt alma oranı düşüktür. Bunun için iyi düzenlenmelidir. Posta ile anket uygulamanın iyi yanları A. Az bir bütçe ve insan gücü ile büyük çaplı bir yaraştırma yapma olanağı sağlar. Yanıt alma oranı yükseldikçe güvenirlilik o oranda artar. B. Ulaşılamayan yerlere ulaşımı sağlar C. Her mevsimde deneğe ilaşılabilir. D. Gizlilik sağlanmış olur E. Görüşmecinin denek üzerindeki kötü etkisini ortadan kaldırır. F. Deneğe soruları evinde ya da ofisinde özenle inceleme ve daha güvenilir yanıt verme olanağı sağlar. Posta ile anket uygulamanın sakıncalı yanları A. En önemlisi YANIT ALAMAMA sorunudur. B. Sorular deneklerce yanlış anlaşılabilir ya da yorumlanabilir. C. Yanlış anlaşılan yanıtlar için deneği uyarma ve düzeltme olanağı yoktur. D. Yanıtların güvenirliği deneğin ilgisine ve işi benimsemesine bağlıdır. E. Ankete kimin yanıt verdiğini bilmek olanaksızdır. F. Belirli bir kültür düzeyine ulaşmış kimselere uygulanır. Yanıt alma oranını artırmak için başvurulabilecek önlemler: a) İzleme: Telefon etme, ikinci mektup gönderme vb. b) Soru sayısı: az sayıda soru içermelidir. c) Soru türü: kapalı uçluya yanıt alma olasılığı daha fazladır. d) Araştırmayı tanıtıcı mektup: yanıt almada etkilidir e) Soru kağıdınını araştırıcıya geri gönderilme yolu: üzerinde pul ve adresli zarf yanıt almada etkilidir. f) Soru kağıdının estetik ve ilgi çekiciliği: yanıt almada etki yaratabilir, fakat ilgiyi dağıtmamalıdır. g) Deneğin özelliği: eğitimli olmalıdır.

7 GÖRÜŞME YOLU İLE ANKET UYGULAMA Olumlu yanları Posta yöntemine göre yanıt alma yüzdesi çok fazladır. Alınan bilgi daha sağlıklı olur. Görüşmeci deneğin kişiliği, çevresi ve yaşantısı konusunda değerlendirmeye yardımcı olacak bilgiler toplayabilir. Yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlatmak olanağı vardır. Doğru kişi ile görüşülür. Uygun bir dil ile deneğin duyarlılık gösterdiği soruları görüşmeci açıklayabilir. Olumsuz yanları Ulaşım giderleri fazladır. Büyük bir bölgede adres bulmak güç ve zaman alıcı olabilir. Görüşmeci bazı konularda yan tutabilir. Görüşmeci eğitimine ve denetimine önem vermek gerekir. Alan çalışmalarını örgütleme, eğitim ve denetim karmaşık işlemleri gerektirmektedir. Deneğin zamanını daha çok alır. Hane halkı dikkate alındığında evde yalnızca çalışmayanlar vardır. Bu durumda hafta sonu ve gece ziyaretleri gerekir. Bu da zaman alıcı ve fazla personel gerektiren bir durumdur. ÖRNEK ANKET... A.Ş ÇALIŞANLARININ SOSYO-DEMOĞRAFİK VERİLERİ ve ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLGİLİ TUTUM ve DAVRANIŞLARI, ANKET FORMU YÖNERGE Bu çalışma Celal Bayar Üniversitesi... konusu olan... Anonim Şirketi tesislerinde çalışanların bazı sosyodemografik faktörlerle Yaşam Kalitesinin ilişkisini araştırmak üzere hazırlanmış bir anket formudur. Bu anket formunda çalışanların yaşantıları hakkında bilgiler sorgulanmakta olup, bu ankete verilecek olan yanıtlar bir bütün olarak çalışmayı yapan kişi tarafından saklı tutulacak ve hiçbir şekilde açıklanmayacaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. SORULAR ÇALIŞANA AİT TEMEL BİLGİLER 21 Size önce kendiniz ve yaşadığınız yerle ilgili bilgiler sormak istiyorum. Siz 12 yaşına gelene kadar nasıl bir yerde yaşadığınız? Bu yer bir il merkezimiydi, bir ilçe merkezimiydi, bir bucak yada köymüydü? Yada yurt dışındamıydınız? (Birden fazla yerde yaşadıysa en uzun süre yaşadığı yeri yazın) 22 Bu yer o zaman hangi ildeydi? (Yurt dışı ise hangi ülkeydi?) 23 Memleketiniz neresidir? (Babanızın memleketi) Lütfen belirtiniz? 24 Bana lütfen hangi tarihte doğduğunuzu söyler misiniz? (Nüfus ile farklılık var ise gerçek doğum tarihini alın. gg/aa/yyyy) İl merkezi İlçe merkezi Bucak veya köy Yurt dışı İlin adı:... Memleket... Gün:... Ay:... Yıl: Siz dahil kaç kardeşsiniz? Hangi sıklıkta gazete okursunuz? Hiç okumam----1 Çok seyrek/bulursam okurum---2 Haftada bir---3 Haftada birkaç kez---4 Haftada 3-4 kez---5 Hergün Şimdiye kadar 6 ay veya daha uzun süre günde en az bir tane olmak üzere sigara içtiniz mi? 28 Halen sigara içiyormusunuz? Evet, her gün en az bir tane veya daha fazla içiyorum---1 Bıraktım, artık hiç içmiyorum Bu güne kadar kaç yıldır sigara içtiniz (Halen içenler ve bırakanlar için) 30 Günde ortalama kaç sigara içiyorsunuz/içiyordunuz? (halen içenler ve bırakanlar için) 31 Şimdiye kadar 6 ay veya daha uzun süre belirli aralıklarla alkol kullandınızmı? Evet Hayır ise 31 e geçin Evet, her gün olmamakla birlikte arasıra içerim---2 Yıl......adet/gün...adet/hafta Evet Hayır ise 35 e geçin

8 32 Halen alkol kullanıyormusunuz? Evet, günde en az bir bardak veya daha fazla içiyorum---1 Evet, haftada üç-dört kez ---2 Evet, haftada bir iki kez---3 Evet, ayda birkaçkez---4 Evet, yılda bir kaçkez Bıraktım, artık hiç içmiyorum Kaç yıldır alkol kullanıyorsunuz/kullandınız? (halen içenler ve bırakanlar için) Yıl Günde veya haftada ortalama olarak ne kadar alkol kullanıyorsunuz/kullanıyordunuz? (halen içenler ve...gün veya...hafta veya...ay bırakanlar için) 35 Bana lütfen medeni durumunuzla ilgili bilgi verirmisiniz? Evli/birlikte yaşıyor Evli ayrı yaşıyor ise 41 e geç Eşinden ayrılmış ise 41 e geç Evli gibi yaşıyor ise 48 e geç Dul ise 41 e geç Bekar ise 51 e geç... ÇALIŞMA YAŞANTISI İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 89 Son 15 gün içerisinde herhangi bir nedenle (hastalık, mazeret, sevk gibi) işe gelemediğiniz gün oldumu? Sevk Hastalık raporu Mazeret izni Yıllık izin (ücretli izin) İdari izin İzinsiz Hayır ise 91 e geç 90 Son 15 gün içerisinde kaç gün işinize gelemediniz? İşe gelinmeyen gün sayısı... 90a Son 15 gün içerisinde kaç kez işinize gelemediniz? İşe kaç defa gelmedi Şu anda yaptığınız işten ne kadar hoşnutsunuz? Hiç hoşnut değil---1 Çok az hoşnut---2 Ne hoşnut, ne de değil---3 Epeyce hoşnut---4 Çok hoşnut Şu anda yaptığınız işten ne ölçüde doyum sağlıyornuz? (sizin iş anlayışınızı ne ölçüde tatmin ediyor?) Hiç---1 Çok az---2 Orta derece---3 Çokça---4 Tamamen Şu anda çalıştığınız işten daha üst ve sorumluluk gerektiren bir görevde bulunmak istermisiniz? Evet Hayır İşinizde yükselmek sizin için ne kadar önemlidir? (Sizin için yetkili ve sorumlu biri olmak ne kadar önemlidir?) Hiç---1 Çok az---2 Orta derecede---3 Çokça---4 Son derece Çalıştığınız yerdeki iş sorumluluklarınız özel yaşantınızı sizce ne ölçüde etkiliyor? Hiç---1 Çok az---2 Orta derecede---3 Çokça---4 Aşırı derece Özel yaşantınızdaki sorumluluklarınız (ve zorluklarınız) çalışma yaşantınızı ne ölçüde etkiliyor? Hiç---1 Çok az---2 Orta derecede---3 Çokça---4 Aşırı derece Hiç kendinizi olduğunuzdan daha yaşlı hissettinizmi? (şu andaki yaşından daha yaşlı) Evet Hayır ise 99 a geç 98 Ne sıklıkta kendinizi yaşlı hissediyorsunuz? Hiçbir zaman---1 Nadiren---2 Arasıra---3 Çoğunlukla---4 Her zaman İş yerindeki arkadaşlık ilişkilerinizden ne kadar hoşnutsunuz? Hiç hoşnut değil---1 Çok az hoşnut---2 Ne hoşnut, ne de değil---3 Epeyce hoşnut---4 Çok hoşnut---5

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ

7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ 7. BÖLÜM SURVEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ 1. Araştırmanın isminin konulması Ödevin Aşamaları 2. Araştırma sorusunun oluşturulması 3. Temel kavramlar 4. Araştırmanın hipotezlerinin kurulması, 5. Hipotezin bağımlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA FORMU 2006-2007 Dünya Değerler Araştırması, 1981 yılından bu yana yürütülen ve dünyanın 80 civarında ülkesinde gerçekleştirilen bir sosyal bilim

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

QUESTIONNAIRE CONTENTS

QUESTIONNAIRE CONTENTS ESS DOCUMENT DATE: 21.07.2004 Alerts taken on board: 01, 02, 03 Avrupa Sosyal Taraması Araştırması, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği Komisyonu Bilimsel Araştırmalar

Detaylı

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TBSA) 2010 SAHA UYGULAMASI EL KİTABI

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TBSA) 2010 SAHA UYGULAMASI EL KİTABI TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TBSA) 2010 SAHA UYGULAMASI EL KİTABI Ankara, Ocak 2010 SUNU Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya da olduğu gibi her

Detaylı

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ

SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞÜK KİŞİLER İÇİN SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASINI GELİŞTİRME GEREÇLERİ REHBERİ path "Program for Appropriate Technology in Health" Sağlık Alanında Uygun Teknoloji Programı Yeni Baskı, 1996

Detaylı

2014-2015 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ EL KİTABI

2014-2015 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ EL KİTABI FORM 4 2014-2015 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ EL KİTABI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Giriş 3 Genel Bilgiler Anketin Amaçları 5 1.1 Anketin Kapsamı 5 1.2 Veri Derleme Sıklığı 6 1.3 Uygulama

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER Bir kuşun beyni bir bezelyenin yarısı kadar ağırdır. Bir bebeğin beyni elma kadar ağırdır. 7 yaşında bir çocuğun beyni bir patates kadar ağırdır. Bir yetişkinin beyni balkabağı kadar ağırdır. 0-4 AY BEBEKLER

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (TÜRKİYE) PİLOT ÇALIŞMA Ocak 2012 SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. Tel: (0212) 280 26 73.

FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (TÜRKİYE) PİLOT ÇALIŞMA Ocak 2012 SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. Tel: (0212) 280 26 73. FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (TÜRKİYE) PİLOT ÇALIŞMA Ocak 2012 SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. Tel: (0212) 280 26 73 Hane no: 1 BÖLGE. 2 İL. 3 İLÇE 4 MAHALLE. 5 NO.. 6 ANKETÖR. 7 SÜPERVİZÖR... 8 VERİ

Detaylı