SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1

2 Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiler her eğitim başlığının en sağında yer alan iletişim bilgilerinden alınabilir. İLETİŞİM SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON LIĞI Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye / ANKARA Telefon: Fax: e-posta:

3 T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAÖLIK BAKANLıöı _ SAölIK GEl\"EL ML"DÜRLUÖÜ. Eö1TtM VE sert!fikasyon DAİR BAşKANUCn 27.lı.2{l14 16:j /771.' 2014-' L11111L L1111L11 {I(lOO6~M26ı Sayı Konu / Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı MÜSTEŞARLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Hizmet.İçi Eğitim Yönetmeliği geregı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hazırlanan 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, 29 Eylül 2014 Pazartesi günü Eğitim Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Uygun görüldüğü takdirde; ekte sunulan Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planının uygulamaya konulmasını tensiplerinize arz ederim. i Uygun görüşle arz ederim Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Müsteşar Yardımcısı i - Prof. Dr. Doğan UNAL Genel Müdür V. OLUR ProfDr. Eyüp GÜMÜŞ Müsteşar EKLER: 1. Eğitim Kurulu Kararı Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetlerİ. Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye / ANKARA A. tıh bilgi için: Tel: e-posta: Bu belge 5070 sayılı elektronik İmza kanuna göre güvenli elektronik İmza ile imzalanmıstır. Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden 8ıea62ed~6d a568-a85758ece9f9 kodu ile erişebilirsiniz.

4 İÇİNDEKİLER SIRA BİRİM / KURUM SAYFA 1 ACİL SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 LIĞI 2 3 DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 4 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2 5 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 6 SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 7 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 8 SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 9 SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 10 STRATEJİ GELİŞTİRME LIĞI 9 11 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU YÖNETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 51

5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI ACİL SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIRA LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 1 Eğitim ve Projeler Acil Sağlık Hizmetleri Eğitici Eğitimi Sağlık kurum ve kuruluşlarında acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışan veya çalışacak olan hekim, hemşire, tekniker, teknisyenler (sağlık personeli) eğitilerek, acil sağlık hizmetlerinin ülke sathında eşit, kaliteli sunulmasını sağlamak, eğitimlerin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile eğitimci yetiştirmek. Doktor, Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni, Acil Tıp Teknikeri, Sağlık Memuru vb.(merkez Taşra 112 çalışanları) 21 Bölge Eğitim Merkezi* ve Bağlı İller 01 Ocak-31 Aralık x24=96 2 Eğitim ve Projeler Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi Bu sertifika programının amacı; ambulans kazalarının önlenmesi, ambulans çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ile kaliteli ve etkin bir hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışan veya çalışacak Hekim, Paramedik, Acil Tıp Doktor, Acil Tıp Teknisyeni, Acil Tıp Teknikeri vb. Teknisyenleri ve Şoförlerin Ambulans Sürüş Teknikleri ile (112 Çalışanları ) ilgili bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayacak eğiticilerin yetiştirilmesidir. 21 Bölge Eğitim Merkezi* ve Bağlı İller 01 Ocak-31 Aralık x24=72 İmmihan TURAN Eğitim ve Projeler Eğitim ve Projeler İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Eğitimi İlkyardım eğitmeni yetiştirmek amacı ile yapılan eğitimdir İlk Yardım Eğitmenleri 01 Ocak-31 Aralık x20=40 İlkyardım Eğitici Eğitimi İlkyardım eğitimi vermek amacı ile eğitimci yetiştirmek Doktor, Hemşire, Teknisyen,Tekniker vb. 01 Ocak-31 Aralık x20=80 Zülfinaz KURT Acil Sağlık Hizmetleri Daire Eğitimi Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sistemlerinin Yönetim Bilgisi Aktarılacak Başhekim ve Başhekim yardımcıları, Acil Sağlık Şube Müdürleri, Sorumlu Müdür Yardımcıları Haziran 5 1X35=35 Daire Başkanı DrMalik TürkayESİN Ahmet Haki Türkdemir Fahri Arıca Mevlüt Mavi Acil Sağlık Hizmetleri Daire Çalışan Güvenliği Eğitimi 112 Acil Sağlık Çalışanlarının saha da yaşadığı risklerin azaltılması Doktor, Paramedik ve ATT, ve Yardımcı Sağlık Personeli,Diyarbakır,İs tanbul,izmir,antalya, Trabzon,Erzurum Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım, Aralık 3 6X30=180 Daire Başkanı DrMalik TürkayESİN Ahmet Haki Türkdemir Fahri Arıca Mevlüt Mavi Acil Sağlık Hizmetleri Daire Performans ve Kalite Yönetimi Eğitimi 112 Acil Sağlık Çalışanlarının ülke genelinde standardisazyonunun sağlanması ve kalitenin artırılması İl Sağlık Müdür Yardımcısı Başhekim ve Şube Müdürü,Diyarbakır,İs tanbul,izmir,antalya, Trabzon,Erzurum Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim Kasım, Aralık 1 6X30=180 Daire Başkanı DrMalik TürkayESİN Ahmet Haki Türkdemir Fahri Arıca Mevlüt Mavi Acil Sağlık Hizmetleri Daire ÇYOS ( Çalışanlara Yönelik Otomasyon Sistemi) Eğitimi Yazılım Sistemi kullanıcılarının uygulama becerileri geliştirilmesi Komuta Kontrol Merkezinde çalışan Doktor, Paramedik ve ATT, Hemşire, Sağlık Memurları ile Ebeler Aralık 1 35x5=175 Daire Başkanı Dr.Malik Türkay ESİN Haki Türkdemir Fahri Arıca Mevlüt Mavi Acil Sağlık Hizmetleri Daire Hava Ambulans Yönetim, Kontrol ve Denetmenliği Eğitimi Hava Ambulans vakalarının yönetimi, hakedişlerinin hazırlanması ve takibi 17 bölgenin ilgili Başhekim veya yardımcıları, Danışman Hekimler Antalya Temmuz 4 2X81=162 Daire Başkanı Dr. Malik Türkay ESİN Dr.İlker ÜNSAL Acil Sağlık Hizmetleri Daire Deniz Ambulans Yönetim, Kontrol ve Denetmenliği Eğitimi Deniz Ambulans vakalarının yönetimi, hakedişlerinin hazırlanması ve takibi Deniz Ambulansı Bulunan İl ilgili Başhekim ve yardımcıları, Danışman Hekimler Kasım 1 1X81=81 Daire Başkanı Dr.Malik Türkay ESİN Şule Şenol, 1

6 LIĞI KONUSU/ AMACI LIĞI, SOY, TELEFONU, e Denetim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 1)Yeni Denetim Yöntem ve Teknikleri, 2)Düzenlilik Denetimi, 3)Performans Denetimi, 4)Malpraktis, 5)İnceleme ve Soruşturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 6)EBYS ve Otomasyon Uygulamaları, 7)İletişim Becerileri ve Teknikleri Konularında Hizmet İçi Eğitim verilecektir. Sağlıklı İletişim ve Empati Eğitimi AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen Mevzuat Uyum Çalışmaları Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Eğitimi Soft-Power (Uluslararası ilişkilerde, ekonomik ve askeri gücün dışında; eğitim, sağlık, insan gücü gibi kavramların da bir güç ve dış politika unsuru olarak kullanılması.) Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Proje Yönetimi Eğitimi Problem Çözme Teknikleri ve Çatışma Yönetimi Eğitimi Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sağlık Eğitimi Sağlıkta Dönüşüm Programı Mesleki Beceri ve Yeterliliğin Arttırılması Denetim Hizmetleri Personeline Antalya Mayıs 5 59 Genel Müdürlüğümüz personeline sağlıklı iletişim becerilerini kazandırmak ve daha sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak. Genel Müdürlük personelinin AB Müktesebatına uyum konusunda bilgi düzeyinin artırılması sağlamak. Personelin sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda bilgi edinmesini sağlamak. Uluslararası ilişkilerde, sağlığın ne kadar önemli bir role sahip olduğu konusunda personeli bilgilendirmek. Personelin resmi yazışma kuralları konusunda bilgi sahibi olmasını ve uygulamasını sağlamak. Personelin Proje Yönetimi Eğitimi konusunda bilgilenmesini sağlamak. Personelin problem çözme teknikleri ve çatışma yönetimi konusunda bilgilendirmek ve bu teknikleri uygulamasını sağlamak. Personelin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde sağlık boyutu ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak. Personelin sağlıkta dönüşüm programı hakkında bilgilenmesini sağlamak. DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Personeli HUKUK MÜŞÂVİRLİĞİ Ocak 1 40 Şubat 1 40 Mart 1 40 Nisan 1 40 Mayıs 1 40 Eylül 1 40 Ekim 1 40 Kasım 1 40 Aralık 1 40 İlknur DEMİRTAŞ TEL: /2075 TEL: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: H. Karataş Tel No: Hukuk Müşavirliği Bakanlığımızca yürütülen dava takipleri, icra takipleri gibi muhakemat iş ve işlemleri ile yeni hukukî gelişmeler konusunda hukuk müşâviri ve avukatların ve hukuk müşavirliği çalışanlarının hizmet içi eğitimi 659 sayılı KHK ile getirilen sistem uyarınca sâdece Bakanlığımızı ilgilendiren idarî dâvâlar değil adlî dâvâlar ile icrâ tâkipleri de bundan böyle Bakanlığımız Hukuk Müşâvirliği bünyesinde görev yapan hukuk müşâvirleri ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde görev yapan avukatlarımız tarafından görülecektir. Sistemin işleyşinde karşılaşılan problemler, yeni hukûkî gelişmeler gibi konularda konunun uzmanlarınca (üniversite hocaları, yargı mensupları gibi) hukuk müşâviri ve avukatların ve hukuk müşavirliği çalışanlarının hizmet içi eğitime tâbi tutulması amaçlanmakdadır. 1)I. Hukuk Müşâviri 2) Hukuk Müşâviri 3) Avukat 4) Memur Antalya Şubat Mart Eylül Ekim Kasım 5 125x2=250 Recep Aydın GÜLEÇ Hukuk Müşaviri

7 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 2 Hukuk Müşavirliği Sağlık Hukuku Hizmet İçi Eğitimi Bakanlığımızca yürütülen sağlıkta dönüşüm programlarının bir sonucu olarak, sağlık hizmetlerinde ve dolayısıyla sağlık hukukunda bir gelişme yaşanmaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının afiliye kullanımı, sağlık turizmi, e-sağlık gibi 1) I. Hukuk Müşâviri yeni konular yanında, Bakanlığımızca sürdürüle gelen 2) Hukuk Müşâviri hizmetleri düzenleyen kurallar bakımından da değişiklikler 3) Avukat sözkonusudur. Bu eğitim ile, bu alandaki hukukî 4) Bakanlığın diğer birimlerinden katılacak görevliler gelişmelerin Bakanlığımız bünyesinde görev yapan hukukçular ve Bakanlığımız birimlerinden ilgili personele aktarılması için bu eğitim plânlanmıştır. Antalya Eylül Ekim Kasım Recep Aydın GÜLEÇ Hukuk Müşaviri SGGM Kişisel Gelişim Eğitimleri Personelin zaman kavramı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmasını ve zamanını etkin kullanmayı öğrenmesini sağlamak. Laborant, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Antalya Ocak SGGM Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi İş verimini artırmak. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Yalova Şubat 2 2x25=50 Laborant Taner ÜNAL SABİM SGGM Halkla İlişkiler ve İletişim Teknikleri Eğitimi Personelin iş deneyimi ve iletişim becerilerini artırmak. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Yalova Mart-Nisan 3 4x25=100 SABİM SGGM Sağlık İletişimi Kapasite Geliştirme ve Yaygınlaştırma Eğitimi SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personelin bilgi ve becerisini artırmak. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Mayıs SGGM Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Resmi yazışma yapabilecek bilgi ve becerileri kazanmak. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Nevşehir Şubat 2 15 Laborant Taner ÜNAL V.H.K.İ Efsun YİĞİT AKTUĞ SGGM Proje Yazımı Eğitimi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı'ndan finanse edilen AR- GE projeleri; Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) projeleri; Ulusal Ajans'ın finanse ettiği eğitim projeleri (Leonardo, Socrates, Erasmus); Bölge Kalkınma Ajanslarının finanse ettiği projeler; diğer AB kaynaklarından finanse edilen projeler hakkında bilgilendirme amaçlanmıştır. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Hatay Nisan 5 10 Sosyolog Mustafa ERATA SGGM Dünya Bankası Satın Alma Eğitimi Dünya Bankası'ndan finanse edilen projelerle ilgili Satın Alma Usulleri; Danışman Alımları; Hizmet Alımları; Tek Kaynak Kuralı; Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İhaleler; harcamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bilgilendirme amaçlanmıştır. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Antalya Şubat 5 10 Şef Metin ŞEREF SGGM Microsoft Office Programları Eğitimi Personelin bilgi ve becerisini artırmak. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Nevşehir Mayıs SGGM 1 Sağlık İstatistikleri Kamu İhale Kanunu ile 5018 Kamu Mali Yön. Ve Kont. Eğitimi İleri Veri Analiz Teknikleri (SPSS) Eğitimi İş verimini artırmak. Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı Afyon Haziran 3 10 SPSS bilgisinin verilmesi ve mevcut verilerin analiz edilerek, yorumlanması becerisinin kazandırılması. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Mart 8 7 V.H.K.İ Efsun YİĞİT AKTUĞ Şef Metin ŞEREF Selen Begüm UZUN Sağlık İstatistikleri Küresel Hastalık Yükü Eğitimi Ülkelerin sağlık profilindeki değişimleri gözler önüne seren Küresel Hastalık Yükü Çalışması metolojisinin Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü açıklanması, uluslararası alanda yayınlanan güncel bilgilerin Personeli katılımcılarla paylaşılması. Ocak 5 7 Gökalp K. YENTÜR Sağlık İstatistikleri Birim Maliyet Eğitimi Hastanelerde birim maliyeti yöntemi ve hesaplamalarının (gerçekleştirilen çalışma üzerinden) anlatılması, bilgilendirilmenin sağlanması. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Nisan 5 7 Zafer KARACA

8 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire İletişim Becerileri Eğitimi (Kişisel Gelişim) Halk Sağlığı Konularında Uzaktan Eğitim Programı İl Sağlık Müdürleri Yönetim Eğitimi Programı Temel Yönetim Becerileri Eğitimi Proje ve Performans Yönetimi Eğitimi Acil Tıp Teknisyenleri Temel Eğitim Programı Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik etkin kişilerarası iletişim yönetimi İletişim Sanatı ile ilgili temel kavramların öğretilmesidir. Sağlık personelinin çalışmalarında verimliliğin arttırılması, bilimsel ve mesleki gelişim olanaklarının güçlendirilmesi, Sağlık personelinin eğitimi ile halk sağlığının korunması, sağlık göstergelerinin iyileştirme ve geliştirmeye yönelik katkı sağlanmasıdır. Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Müdür, Mdr. Yrd., Şef, VKHİ, Psikolog v.b. unvanlar Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan hekim ve diğer sağlık personeli (ebe, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı vb.) Uzaktan Eğitim Ocak Uzaktan Eğitim Nisan İl sağlık müdürlerinin sağlık yönetimi alanında mesleki bilgilerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin 81 il kapsamında görev yapan il sağlık müdürleri artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılır hale Uzaktan Eğitim Mart getirilmesine katkı sağlanmasıdır. Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında görev yapan ekip lideri, kurum liderinin geliştirilebilir yönleriyle ilgili temel yönetim bilgileri hakkında farkındalık oluşturulması Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Müdür, Mdr.Yrd., Şef, VKHİ, Psikolog vb. Unvanlar Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışanlarında kurum içi proje yönetiminin önemi,faydaları, proje Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık yöneticisinde ve ekip üyelerinde bulunması gereken Memuru, Müdür, Mdr. Yrd., Şef,VKHİ, Psikolog özellikler ile bir projenin sonlandırılmasında zamanın doğru v.b.unvanlar ve etkili kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasıdır. Uzaktan Eğitim Mayıs Uzaktan Eğitim Mart Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda personelin mesleki bilgi Acil Tıp Teknisyenleri Uzaktan Eğitim Haziran ve farkındalığının artırılmasıdır. Ayşe Gül KARAKOÇ Şenay Sare TURASAN BAYRAM Fatih KARAKAŞ Semra ÖZBALCI Nesibe ÜZEL Fevzi KARTAL Osman ÇELİK Bestami ÇİFTÇİ Halil İbrahim ÇOLAK Eğitim Proje ve Ar- Ge Daire Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı Ar-Ge sorumlularına Ar- Ge ve Proje Kaynakları (KAMAG Projeleri (1007) ve TÜBITAK 1003, Kalkınma Ajansı, UA gibi) hakkında bilgilendirme yapılması ve farkındalık yaratma Daire Başkanları, Sağlık Müdürleri, Sağlık müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Doktorlar, Ar-Ge Birimi çalışanları-ebe, Hemşire, Sağlık memuru, memur, Teknik personel Nisan Nezaket TOSUN Eğitim Proje ve Ar- Ar-Ge Faaliyetleri (TÜBİTAK Kaynaklı ve 2013/1 Ge Daire Sayılı Genelge Kapsamındaki Projeler) TÜBİTAK tarafından ve Bakanlığımız tarafından desteklenen ve Bakanlığımızın müşteri kurum olduğu Genel Müdürler, Kurum Başkanları Daire Başkanları, KAMAG Projeleri (1007) ve TÜBITAK 1003 Programları Birim Amirleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratma Şubat 1 25 Nezaket TOSUN Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Meta analiz Eğitimi Sağlık teknolojisi değerlendirme metodolojisine yönelik bir eğitimdir. STD sürecinde sistematik tarama ve değerlendirmelerde önemli bir yere sahip olduğundan anılan eğitimin alınması ve bu alana yönelik gelişmelerin takip edilmesi önem taşımaktadır. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Ekim 5 20 Olgun ŞENER Mustafa KILIÇ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Çoklu Kriter Karar Analizi Eğitimi Sağlık teknolojisi değerlendirme metodolojisine yönelik bir eğitimdir. STD sürecinde önemli bir yere sahip olan eğitimin alınması ve bu alana yönelik gelişmelerin takip edilmesi önem taşımaktadır. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Mayıs 5 20 Aslıhan BEYAN Gürhan CEBE Baki TOPALLAR

9 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 14 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Biyoistatistik Yazılım Programı Temel Eğitimi (SPSS, E STAD, RAW vs.) Sağlık araştırmaları ile sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde, istatistiki kavramlar, değerlendirmeler ve yorumlar ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Özellikle biyoistatistik alanına giren hususlarda temel bilgileirn kazanılması bu süreçte önem taşımaktadır. Bu nedenle, anılan hususlardaki eğitimlerle çalışanlarının donanımlarının arttırılması ve Bakanlığıımız insan kaynaklarının niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Mayıs 5 20 Ali Rıza DEMİRBAŞ Elife DİLMAÇ b 15 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme İleri Düzey Excel Eğitimi Sağlık araştırmaları ile sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde, modelleme yöntemleri önemli bir konudur. Özellikle Sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde kullanılacak modelin tespiti, model oluşturma, kullanılan modelin analizinde MS Office Excel sıklıkla Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü kullanılmaktadır. Anılan programın ileri düzey kullanımı, Personeli makrolarla çalışma gibi hususlarda ileri düzey eğitimlerle çalışanlarının donanımlarının arttırılması ve Bakanlığıımız insan kaynaklarının niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Nisan 5 20 İlker SABUNCUOĞLU Zeynep YILMAZ Adile ACAR Yönetim Destek Hizmetleri Daire Yönetim Destek Hizmetleri Daire Araştırma Ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başakanlığı Araştırma Ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kişisel Gelişim (Problem Çözme Becerileri, Takım Çalışması) Eğitimi Makale Yazma Teknikleri Eğitimi Saha Araştırmaları Yönetimi Eğitimi Red Hat System Admin I / Sertifikalı Eğitim (Yapılacak Olan Sınav Geçilirse) Red Hat System Admin II / Sertifikalı Eğitim (Yapılacak Olan Sınav Geçilirse) Red Hat System Admin III / Sertifikalı Eğitim (Yapılacak Olan Sınav Geçilirse) RHCE Rapid Track with RHCSA & RHCE Exams / Sertifikalı Eğitim (Yapılacak Olan Sınav Geçilirse) LPI Linux Essentials ve LPIC-1 Çalışan sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramları, işyeri güvenliğini ve iş güvenliğini tehdit edici unsurları, meslek hastalıklarını, kaza ve yaralanmaları, yangını, iş kazalarında yapılacak hukuki işlemleri ve iş güvenliği mevzuatı hakkında çalışanların bilgi düzeyini artırmak. Personelin takım çalışması, problem çözme becerileri, konularında birbirleriyle olan işbirliğinin ve bilgi becerisinin artırılması. Bilimsel dergilere makale yazan personelin makele yazımı konusunda bilgi beceri düzeylerini geliştirmek Saha araştırmaları konusunda personelin bilgi beceri düzeylerini geliştirmek 1-)Bakanlığımız bünyesinde bulunan Red Hat sunucular için: Kurumun ihitiyaçlarını analiz ederek bilgisayar sistemlerini tasarlamak, kurmak, desteklemek, geliştirmek, sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak. 2-)Sistem ve iletişim altyapısını kurmak veya geliştirmek amacıyla kurum ihtiyaçlarının analizini yapmak. Bu analizin sonucu olarak sistem mimarisinin tasarlanmasını sağlamak. Bu mimariyi oluşturan, gerekli donanım ve yazılımların belirlenmesini, kurulumunu ve konfigürasyonlarının Linuz OS-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Personeli SAĞLIK BİLGİ SİTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mühendis / Tekniker Personeli-Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker Personeli-Merkez Teşkilat) (SBSGM (SBSGM Kasım 3 25X 3=75 Eylül 2 25 Ekim 1 20 Ağustos 1 20 İstanbul Temmuz 4 gün 4 İstanbul Temmuz 4 gün 4 İstanbul Ağustos 4 gün 4 İstanbul Ağustos 5 gün 4 Ağustos 6 gün 4 Aysel ÇAVDAR Ayhan ÇETİN Uz.Dr.Levent EKER Uz.Dr.Bekir KAPLAN Bünyamin KUZU Tel : (0312) Bünyamin KUZU Tel : (0312) Bünyamin KUZU Tel : (0312) Bünyamin KUZU Tel : (0312) Ülker ÖZEREN Tel : (0312) Kurumsal Mail Sunucu Yönetimi Exchange server-kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak ve Mühendis / Tekniker sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Ağustos 6 gün 4 Ülker ÖZEREN Tel : (0312)

10 7 LIĞI CEH(?) KONUSU/ Bilgi güvenliği AMACI Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Ağustos 6 gün 4, SOY, TELEFONU, e- Ülker ÖZEREN Tel : (0312) ORACLE DBA Oracle Veri Tabanı-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Eylül 20 gün 4 Ülker ÖZEREN Tel : (0312) ORACLE DBA Oracle Veri Tabanı-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Ekim 20 gün 4 Ülker ÖZEREN Tel : (0312) MCSE Windows Server 2012 Eğitimi (MCSA) Pardus İşletim Sistemi ve Libre Office Eğitimi Hosting Barındırma Eğitim Microsoft Sistem Uzmanlığı Kurulum, bakım, konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak Microsoft Sistem Uzmanlığı-Kurulum, bakım, konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak Pardus-Açık kaynak işletim sistemleri kurulum, konfigurasyon ve kullanımı Hosting Panel- Kurulumu, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik, Yedek alma gibi konularda yetkinlik Mühendis / Tekniker Personeli-Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker Personeli-Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) (SBSGM (SBSGM Kasım 20 gün 4 Eylül 6 gün 4 Eylül 6 gün 4 Ekim 7 gün 4 Ülker ÖZEREN Tel : (0312) Ülker ÖZEREN Tel : (0312) Tamer ERDOĞAN Tel : (0312) Tamer ERDOĞAN Tel : (0312) Veri Ambarı Tasarımı ve Uygulaması Veri Ambarı tasarımı ve uygulamalarının yapılması Veritabanı Yöneticisi, Veri Ambarı Uzmanı,Birim Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Ocak 5 gün 8 Alper ÖZCAN Tel: Windows Server 2012 Yönetimi SQL Server Kullanıcıları İçin Oracle SQL Server Kullanarak Data Model ve Raporlama Oluşturmak Windows Server işletim sisteminin yönetimsel olarak öğrenilmesi SQL Server kullanmakta olan veritabanı yöneticilerine Oracle bilgileri vermek SQL Server Kullanarak Data Model ve Raporlama Oluşturmak Sistem Yöenticisi, Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, İş Zekası Uzmanı, Birim Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) İstanbul Şubat 5 gün 8 Mart 5 gün 8 Nisan 5 gün 8 Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRATION WORKSHOP I DBA RELEASE 2 Veritabanı yöneticisi, Birim Sorumlusu Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) (SBSGM İstanbul Mayıs 5 gün 8 Alper ÖZCAN Tel: ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRATION WORKSHOP II DBA RELEASE 2 Veritabanı yöneticisi, İş Zekası Uzmanı,Birim Sorumlusu Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) (SBSGM İstanbul Haziran 5 gün 8 Alper ÖZCAN Tel: Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA Oracle Database 12c: Data Guard Administration Veri tabanı Performans iyileştirme. Data Guard Yönetimi. Oracle Database 12c: New Features for Administrators Veri Tabanı 12c Yeni Özellikler. Oracle Database 12c: SQL Tuning for Developers ORACLE DATABASE 11g: INTRODUCTION to SQL Oracle Database 11g: Program with PL/SQL Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL Redhat Linux Eğitimi System Center Configuration Manager 2012 Sql sorgu iyileştirme. SQL PL/SQL Advanced PL/SQL Linux SCCM Yönetimi Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu Personeli- Merkez Teşkilat Birim Sorumlusu Personeli-Merkez Teşkilat) (SBSGM (SBSGM (SBSGM (SBSGM (SBSGM (SBSGM (SBSGM (SBSGM (SBSGM İstanbul Mart 5 gün 8 Mart 5 gün 8 Nisan 5 gün 8 Nisan 5 gün 8 Mayıs 5 gün 8 Mayıs 5 gün 8 Haziran 5 gün 8 Temmuz 5 gün 8 Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Alper ÖZCAN Tel: Temmuz 5 gün 1 29 Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Hitap teknik destek eğitim programı. Kamu çalışanlarına personel hareketlerinin SGK ya aktarıldığı sistem hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Kamu çalışanlarına ait sicil özet bilgilerinin eksiksiz düzenlenmesi sağlanacaktır. V.H.K.İ, Memur, Tekniker, Teknisyen Personeli-Merkez Teşkilat) (SBSGM Ekim 1 gün 2X5=

11 LIĞI Proje Geliştirme ve Uygulama Daire Standart ve Akreditasyon Daire Standart ve Akreditasyon Daire Yönetim Destek Hizmetleri Daire Yönetim Destek Hizmetleri Daire Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire KONUSU/ Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanıcı eğitimi. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi AMACI EBYS'nin yaygınlaştırılması çalışmasında Taşra teşkilatlarında görevli katılımcıları, uygulamayı kullanabilir seviyeye ulaştırmak. Bilgi Güvenliği Farkındalığını artırmak Merkez ve Taşra Teşkilatından Muhtelif Personel Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat) * 43 Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği * 39 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü * 36 İl Sağlık Müdürlüğü Ocak 3 gün ( )X3 =354 Kasım 1gün 5x40=200 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Bilgi Güvenliği Farkındalığını artırmak Merkez ve Taşra Teşkilatından Muhtelif Personel Mart 2 gün 200 Rapor,e-posta ve resmi yazışma kursu Kurum içi iletişimi geliştirmeye yönelik eğitim Dil Eğitimi Dil Eğitimi Proje Yönetimi Eğitimi 4734 KİK Kanunu 4735 İhale Kanunu Eğitimi/ Mevzuat Değişiklikleri, Emsal Kurul Kararları ve Danıştay İçtihatları Çerçevesinde İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Eğitimi Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-sosyal Müdahale Eğitimi Alkol Madde Bağımlılığında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Programı İşlerin daha verimli ve en az hatayla yürümesini sağlamak Kurum içi iletişimi arttırmak ve koordineli çalışmak. İngilizce-Okuma ve konuşma İngilizce-Okuma ve konuşma Proje Yönetimi KİK-Mal ve hizmet alımı İhalelerinde görev alan personelin kanun,mevzuat gibi kritik konular hakkında yapılan işe hakimiyeti GM Süreç yönetimini en etkili şekilde gerçekleştirmek Ekip Çalışması, Toplantı Yönetimi, İletişim, Sunum Teknikleri konularında bilgi düzeyini artırmak. Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarını mikro düzeyde yapılandırmak üzere hastanedeki sosyal çalışmacılara eğitim düzenlenmesi. Tedavi Merkezlerinde verilen hizmetin kalitesinin arttırılarak hizmette standardizasyonun sağlanması ve merkezlerde çalışan personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması Tedavi Merkezlerinde verilen hizmetin kalitesinin arttırılarak hizmette standardizasyonun sağlanması ve merkezlerde çalışan personelin madde bağımlılığı konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde görev yapan personelin psiko-sosyal tedavi konusunda eğitilmesi Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde çalışan psikolog ve sosyal çalışmacıların Bilişsel Davranışçı Terapi konusunda eğitilmesi Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Mühendis / Tekniker (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat) SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SOY, TELEFONU, e- Evren ÖZTÜRK Tel: DİLEK KARAKAYA DİLEK KARAKAYA Kasım 1 gün 5x40=200 Dr. Üstün YILDIZ Eylül 1 gün 5x40=200 Dr. Üstün YILDIZ Ağustos 10 gün 4 Eylül 10 gün 4 İstanbul Mart 5 gün 4 Eylül 7 gün 4 Nisan 1 gün 5X25=125 Nisan 5 gün 5X15= 75 Sosyal Çalışmacı Ekim Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Sağlık Memuru Antalya Nisan 5 50 Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Memuru Sağlık Antalya Aralık 5 50 Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Sağlık Memuru Antalya Mart 5 70 Psikolog, Sosyal Çalışmacı Antalya Kasım 5 20 Tıbbi Laboratuvarlar Denetçi Eğitimi Denetimde Standardizasyonun Sağlanması Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Haziran Tamer ERDOĞAN Tel : (0312) Tamer ERDOĞAN Tel : (0312) Alper ÖZCAN Tel: Tamer ERDOĞAN Tel : (0312) Kader Kaya Tel: Kader Kaya Tel: Dilek TÜRKMEN Gamze SAÇAKLI Gamze SAÇAKLI Gamze SAÇAKLI Gamze SAÇAKLI Esin GÜNGÖR- Serap YILMAZ /152 7

12 LIĞI Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri KONUSU/ Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Eğitimi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Kurumsal Yapısı, Vizyonu ve Misyonu 21. Yüzyıl parametreleri ve yeni insan tipolojileri Etkili Sunum Teknikleri Sağlık Uzman Eğitimi Sağlık Hizmetlerini Düzenleme, Denetleme ve Değerlendirmede (Özyönetimsel Gelişim) Stratejik Ekip Yönetimi ve İletişim Becerileri AMACI Yönetmelikte yapılan değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun talep etmesi halinde yapılacaktır) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Bakanlığın sağlık politika ve hedefleri doğrultusunda kurumsal yapı, vizyon ve misyonunu kazandırmak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde çalışan yöneticilerin 21. yy. perspektifinde farklı bakış açıları kazandırmak Verilen hizmetler ve yapılan işlerle ilgili etkili sunum becerileri kazandırmak Sağlık Uzman Yardımcılarının görevi ile ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını sağlamak Kendini, ilişkilerini ve süreçlerini yönetebilen, karar ve sorumluluk alabilen bir kurum olabilmek, sağlık hizmetlerinin gelecek perspektifini geliştirmek, proje, durum ve sistem yönetimi farkındalığını kazandırmak. Sağlıklı bir ekip çalışması için gerekli iletişim becerilerini kazandırmak. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekretelikleri Kasım Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri Mart 1 50 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri Şubat 1 50 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Kasım 1 2X50=100 Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarında Göreve Yeni Başlayan Sağlık Uzman Yardımcıları Ocak-Aralık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Ekim 2 2X50=100, SOY, TELEFONU, e- Esin GÜNGÖR- Serap YILMAZ /152 Mehmet Çimen Eğitim ve Ocak 100 Sertifikasyon Göreve yeni başlayan aday memurların devlet Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarda Aday Memur Eğitimi 40 Hizmetleri memurluğuna uyum sağlamalarına yardımcı olmak Çalışan Personel 14 Haziran 100 SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Yatırım Modelleri Proje Yönetimi Eğitimi Personelin Proje Yönetimi konusunda bilgilenmesini sağlamak ve bu bilgilerin offset projelerinde kullanılmasını sağlamak. Genel Müdürlük Personeli Eylül 5 2x10=20 İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA 2 Yatırım Modelleri TSE EN ISO lar Kalite Yönetim Sistemi, Denetçi, Baş Denetçi Eğitimi (Sertifakalı) Tıbbi cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim sistemimin TS EN ISO Standardına göre tanımlanması konusunda personelin elde edeceği bilgileri offset uygulamalarında kullanmasını sağlamak. Genel Müdürlük Personeli Haziran 3 2x10=20 İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA 3 Yatırım Modelleri Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Sürecinde Modelleme Yöntemleri, Model Oluşturma ve Değerlendirme Sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde, modelleme yöntemleri önemli bir konudur. Değerlendırme sürecinde kullanlacak modelin tespiti, model oluşturma, kullanılan modelin analizi hususlarında konu odaklı ve uygulamalı ileri düzey eğitimlerle çalışanlarının donanımlarının artırılmasını ve bu bilgilerin offset uygulamalarında kullanılmasını sağlamak. Genel Müdürlük Personeli Kasım 5 2x10=20 İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA 8

13 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e Yatırım Modelleri Yatırım Modelleri Yatırım Modelleri Yatırım Modelleri Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri İnşaat Uygulama, Proje ve Emlak Yönetimi Daire, Plan ve Bütçre Daire, Kamu Özel İşbirliği Daire ISO lara Risk Yönetimin Uygulaması (Sertifakalı) TS EN ISO/IEC Ürün Belgelendirme Standardı Eğitimi (Sertifakalı) Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (Uzaktan Eğitim) Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Outdoor Eğitimi Kişisel Gelişim Eğitimleri (Yaşam Koçluğu, Mobing, İş ve İnsan İlişkileri,Zaman Yönetimi), 663 Sayılı K.H.K. ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat yapısı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi ISO Standardlarına göre tanımlanmasını, ürün/proseste çıkabilecek olası arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözünlenmesi ile ürün/prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenirliğini sağlamaya yönelik olarak kritik durumlarını ve zayıf noktalarının FMEA Tıbbi Cihazlarda Hata Türleri ve Etki Analizi, CE ve Teknik Dosya Inceleme Standartlarına göre belirlenmesi konusunda yetiştirilmek ve bu bilgilerin offset uygulamalarında kullanılmasını sağlamak. Genel Müdürlük Personeli Mart 2 2x10=20 Personelin, TS EN ISO/IEC Uygunluk değerlendirilmesi-ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardı konusunda elde edeceği bilgileri offset uygulamalarında kullanmasını sağlamak. Personelin; yönetsel bilgi, beceri ve donanım açısından bulundukları durumdan daha ileri bir seviyeye çıkmalarını ve bu bilgileri offset uygulamalarında kullanmasını sağlamak. Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusunda personelin bilgilendirilmesini sağlamak. İnsanların belirlediği hedefleri yaşayarak öğrenmesinin sağlanması. İş ve sosyal hayatta daha verimli ve başarılı olmanın yollarının öğrenilmesi. Sağlık Bakanlığı Teşkilatı hakkında bilgi verilmesi. Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusunda personelin bilgilendirilmesini sağlamak. Genel Müdürlük Personeli Mayıs 1 10X2=20 Genel Müdürlük Personeli Ekim 1 10X2=20 Genel Müdürlük Personeli Yalova Şubat 5 2x10=20 Genel Müdürlük Personeli İzmir/Urla Eylül 5 2x15=30 Genel Müdürlük Personeli Antalya Ekim 5 2x15=30 Genel Müdürlük Personeli Antalya Kasım 5 2x100=200 STRATEJİ GELİŞTİRME LIĞI İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA İdris BEDİR (0312) Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4 Kızılay / ANKARA Recep.Atasoy Recep.Atasoy Recep.Atasoy İç Kontrol ve Analiz Daire İç Kontrol ve Analiz Daire İç Kontrol ve Analiz Daire İç kontrol Sisteminin İzlenmesi Eğitimi Performans bütçe ile iç kontrol sisteminin uyum ve değerlendirilmesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eğitimi İç Kontrol Sistemi hakkında personelde farkındalık yaratmak ve Sistemin izlenmesi Performan bütçe ile iç kontrol sistemi hakkında personelin eğitilmesi Taşra birimlerinde farkındalık yaratmak amacıyla Daire Bşk, Uzman, Memur, Sağlık Memuru, V.H.K.İ (Merkez Teşkilatı Personeli) Daire Bşk, Uzman, Memur, Sağlık Memuru, V.H.K.İ (Merkez Teşkilatı Personeli) Daire Bşk, Uzman, Memur, Sağlık Memuru, V.H.K.İ (Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli) Bolu Mayıs 5 Gün 50 Afyon Mart 5 gün 50 Antalya Mart 5 Gün 260 Tülay ÇECE Tülay ÇECE Tülay ÇECE Döner Sermaye Analitik Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları, 2016 Yılı Analitik Bütçe Hazırlık Çalışmaları ile İl Sağlık Müdürlükleri Değerlendirme ve İlgili Mevzuat Eğitimi İl Sağlık Müdürlüklerinin yılları Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması ile Tek Düzen Muhasebe Programı ve muhasebe uygulamalarına yönelik ilgili personelin bilinçlendirilmesi Strateji Geliştirme Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Araştırmacı, Uzman, Sağlık Memuru, V.H.K.İ., Danışman, İl Sağlık Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü, Teknisyen(Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli) Afyonkarahisar Eylül 3 Gün 200 Mustafa AKTAŞ

14 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Strateji Geliştirme Gemi Sağlık Resmi,Ceza ve İcra Uygulamaları Eğitimi 1-2 * Dış paydaşlardan gelen talepler. * Görev değişiklikleri * HSSBS üzerinde yapılan yenilik ve kolaylıklar * Yenilikler için personelin görüş ve önerilerin alınması Tabip,Yardımcı Sağlık Personeli,Mali Hiz. Uzman/Yrd.,Birim/Ünite Sorumluları,Memur Antalya Şubat Nisan 3 2X70=140 Şükran YİĞİT Strateji Geliştirme Mali Hizmetler Uzmanı Eğitimi Mali Hzmetler Uzmanlığı yönetmeliği gereği, Mali Hizmetler Uzm. ve Yrd. yönelik 3 yılda en az 120 saat Mali Hizmetler Uzm. / Mali Hizm. Uzm. Yrd. eğitim verilmesi gerekliliği nedeniyle eğitim planlanmıştır. Antalya İstanbul Şubat Mart 15 7 Şükran YİĞİT Türk Boğazları Ve Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Çekirdek Kapasiteler Sağlık Denetimleri Eğitimi 1-2 UST gereği giriş noktalarında halk sağlığı çekirdek kapasitelerin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapasitelerin en önemli bileşenlerinden birisi de "giriş noktalarında Tabip, Yardımcı Sağlık Personeli/, Memur eğitimli personel" sağlanmasıdır. Bu amaçla eğitimli personelin artırılması hedeflenmektedir. Antalya Edirne Mayıs Kasım 4 2X60=120 Şükran YİĞİT Türk Boğazları Ve Sağlık Denetleme Merkezleri İş ve İşlemlerinin Sağlık Denetimleri Standardizasyonu Eğitimi 1-2 Farklı bölgelerde bulunan SDM'nin yaptıkları iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması. Tabip,Yardımcı Sağlık Personeli/,Memur Antalya Şubat Nisan 4 2X60=120 Şükran YİĞİT Türk Boğazları Ve Sağlık Denetimleri Denizde Can ve Mal Güvenliği Eğitimi Deniz üzerinde görev yapan personelin can, mal ve iş sağlığı güvenli konularında bilinç düzeyini artırarak kazaların oluşmasını önlemek. Tabip,Kaptan,Gemi Adamı, Yard. Sağlık Personeli,Teknisyen İstanbul Çanakkale Mayıs Haziran Şükran YİĞİT Türk Boğazları Ve Sağlık Denetimleri Kara Hudut Kapıları Sağlık İşlemleri Eğitimi Kara Hudut Kapılarında sağlık açısından alınacak önlemler ve yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili bilinç düzeyini artırarak gerekli birimlerle koordinasyonları sağlamak. Tabip,Yardımcı Sağlık Personeli,Memur Antalya Ocak 3 30 Şükran YİĞİT Hukuk Müşavirliği Kurumun Temel Mevzuatlarına ilişkin Eğitim Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereği idari yaptırım uygulamalarında görülen eksiklilerin tespiti, yürürlükteki temel mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılarak uygun stratejilerin belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Üst Yöneticiler, Avukat, İç Denetçi, Birim Sorumlusu, Baştabip, Tabip,Yardımcı Sağlık Personeli, Mali hizmetler Uzmanı, Memur Antalya Mayıs 1 50 Şükran YİĞİT Sağlık Hizmetleri Daire Bşk. Seyahat Sağlığı Eğitimi 1-2 Personeli Seyahat Sağlığı ile ilgili güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmek ve birimde göreve yeni başlayan personelleri eğitmek Tabip, Yardımcı Sağlık Personeli Antalya Ekim Aralık 3 2X50=100 Şükran YİĞİT Sağlık Hizmetleri Çagrı Merkezi Etkin İletişim Eğitimi Yurtdışına Seyahat Eden Vatandaşlarımızın sağlık sorunlarında tıbbi danışma hizmeti alabilmeleri için Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği bünyesinde Seyahat Sağlığı Danışma Hizmeti veren ayrı bir çalışma birimi ve çağrı merkezi kurulmuştur. Bu birimde yeni çalışmaya başlayan personele ve Tele Sağlık Merkezinde çalışan personele yenileme eğitimi olarak "Çağrı Merkezi Etkin İletişim Eğitimi " gerekmektedir. Tabip, Yardımcı Sağlık Personeli, Memur İstanbul Nisan 2 25 Şükran YİĞİT Destek Hizmetleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Eğitimi Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde harcama ve taşınır kayıtları ile ilgili yaşanılan sorunların minimize edilmesi ve proğramda yapılan değişikliklerin anlatılması amaçlanmıştır. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Antalya Ekim 3 20 Şükran YİĞİT

15 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 11 Destek Hizmetleri Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Genel Müdürlüğümüzde yapılmakta olan mal, hizmet ve yapım ihale işlemlerinin değişen mevzuatlar çerçevesinde daha iyi anlaşılabilmesi, çalışmalar sırasında olası sorunların en aza indirilmesi, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak için ihale süreçlerinde görev yapmakta olan personelin eğitim ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Üst Yönetim, Avukat, İç Denetçi,Birim Sorumlusu, Yardımcı Sağlık Personeli, Mühendis, Tekniker, Teknisyen,Tabip,Mali Hiz. Uzmanı, Memur, Kaptan, Bilgisayar işletmeni. İstanbul Ocak 3 60 Şükran YİĞİT Destek Hizmetleri Daire /İnsan Kaynakları Daire Harcama Belgerinin Düzenlenmesi Eğitimi 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu çerçevesinde Harcama Belgerinin Düzenlenmesi, Harcama - Ödeme Süreçlerinin İncelenmesi ve Düzenlenmesi.Kanundaki son değişiklikler ile uygulamalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır. Üst Yönetim, Avukat, İç Denetçi,Birim Sorumlusu, Tabip, Mühendis, Tekniker, Şef, Teknisyen, Mali Hiz. Uzm., Memur, Kaptan, Bilgisayar işlet. Yard. Sağlık Personeli Antalya Ekim 3 60 Şükran YİĞİT İnsan Kaynakları Kamu Personeli Özlük Hakları ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi "666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kaararnamelerde değişiklik yapılmasına dair KHK "gereği ücret ödemelerinde ve personel atamalarında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili eğitim yapılması amaçlanmıştır. Daire Başkanı -Birim sorumlusu- Şef - Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni - Bilgisayar İşletmeni- Memur Antalya Mayıs 3 30 Şükran YİĞİT İnsan Kaynakları Performans Kriterlerini ve Değerlendirme Ölçütlerini Belirleme Eğitimi Çalışan personelin iş ve işlemlerini yaparken ortaya koydukları çalışma performanslarını belirlemek için kriterleri oluşturmak aynı zamanda değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve ölçütlerin belirlenmesine dair eğitim amaçlanmıştır. Daire Başkanı -Birim sorumlusu- Şef - Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni - Bilgisayar İşletmeni- Memur Muğla Aralık 3 30 Şükran YİĞİT TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 1 ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Dokümantasyon Eğitimi İnsan Kaynakları ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Dokümantasyon Eğitimi kapsamında bilgilendirmek. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli ŞUBAT 2 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi kapsamında bilgilendirmek. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli MART 2 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi Süreç Yönetiminin tanımlanmasını sağlamak. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli NİSAN 2 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)

16 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 4 İnsan Kaynakları Problem Çözme ve Risk Yönetimi Çalışan personelin kişisel becerilerini geliştirerek verimliliği arttırmak. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli NİSAN Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Proje Yönetimi Çalışan personelin kişisel becerilerini geliştirerek verimliliği arttırmak. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli MAYIS Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Doğru Nefes Alma Teknikleri, Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi, Hitabet ve Diksiyon nda görev alan personelin stres yönetimi yapabilmesi, yaşam kalitesini artırabilmesi ve daha verimli çalışabilmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli EKİM Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Toplam Kalite Yönetimi Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve etkin hale getirilmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli OCAK 3 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Kurum Kültürü Eğitimi Kurum hedefleri ortak inanç ve değerleri misyon ve vizyonun öğrenilmesi çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin ve motivasyonunun artırılması Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli İstanbul MAYIS 3 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Zaman Yönetimi Eğitimi Personelin zaman yönetimi konusunda yetkinlir kazanarak verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Urfa EYLÜL 3 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)

17 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 10 İnsan Kaynakları Kurumsal İletişim Eğitimi Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi diğer yandan ise dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim süreci hakkında personelin bilgi edinmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Gaziantep EYLÜL 3 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Sunum Teknikleri Eğitimi Personelin bilgi ve tecrübelerini etkileyici, anlaşılır ve kalıcı şekilde aktarabilme becerilerini geliştirmek, etkin bir sunuş için hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli NİSAN 2 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi ve mobing İş hayatında karşılaşılan stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar ile, Personele stresle baş edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmak Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli İzmir MAYIS 3 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Protokol Yönetimi Eğitim Semineri Kurumumuz Kurum Bşk.Yrd. Ve Daire Başkanları ile ilgili protokol yönetimi eğitim verilmesi Kurum Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları ŞUBAT 2 50 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Eğitim Semineri Kurum Personelinin resmi yazışmalar konusunda daha verimli ve daha etkin çalışma yapabilmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Antalya NİSAN Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Etkili Konuşma ve İletişim mız personeli için etkili konuşma eğitimin verilmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Afyon NİSAN 3 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)

18 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 16 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları performans yönetimi semineri Kurum personelimizin performansının artırılması Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Antalya ŞUBAT Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Elektronik İmzalı Belge Mevzuatı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Etik mevzuatı Eğitimi 25 mayıs 2010 tarihli ve Resmi gazetede yayınlanan başbakanlık genelgesi kapsamında personeli bilgilendirilmek Kurmumuz personelinin mevzuat açısından bilgi seviyesinin yükseltilmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Antalya MAYIS Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Uzaktan İleri excel ve word Eğitimi Çalışma alanına giren konularla ilgili istatistiksel veri hazırlamak ve yazışmalarda bilgi düzeyini arttırmak Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli OCAK Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) Bütçe Birimi Bütçe Uygulamaları ve Takibi,Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu Zararı, 6245 Harcirah Kanunu Eğitimi Kurumumuza ait Bütçeyle ilgili aktarımlar,takip vb.işlemler, Harcama işlemleriyle ilgili tüm iş ve işlemler, Kurumumuzdan kaynaklanabilecek kamu zararlarının en aza indirilmesini sağlamak, Geçici ve Sürekli Görev Yollukları hesaplama bilgilerinin güncellenmesi VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Mutemet Nevşehir EKİM 3 60 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) Bütçe ve Satınalma Birimi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kurumumuza ait tüm satın alma ödemeleri ve taşınır satışıları Bütçe birimimiz tarafından yapılmakta olup KİK 'in en iyi şekilde benimsenerek ödemelerde kolaylık sağlanması Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Antalya ŞUBAT 3 60 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) Mutemetlik ve Tahakkuk birimi Say 2000i Programı Maaş veri girişlerinin etkin yapılabilme becerisinin kazandırılması. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli EYLÜL 2 20 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)

19 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 22 Mutemetlik ve Tahakkuk birimi Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) personel modülü Sistemin Daha etkin kullanılması. Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli KASIM 2 20 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İnsan Kaynakları Esnek Çalışma ile ilgili eğitim Esnek Çalışma modelinin kavranması Türkiye İlaç ve Kurumu Daire Başkanları Birim Sorumluları Sinop EYLÜL 2 80 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İş sağlığı ve İş güvenliği bilgilendirme semineri Eğitimi İnsan Kaynakları Personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yapabilecek düzeye ulaştırmak Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli MAYIS 2 50 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) İleri sürüş teknikleri, trafik kuralları, hakla ilişkiler, acil yardım, psikoanaliz, protokol kuralları,eğitimi İnsan Kaynakları Şoförlerin görev bilincini ve verimliliğini artırmak Türkiye İlaç ve Kurumu Personeli Şoförleri ŞUBAT 2 15 Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı) Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire Laboratuvar Güvenliği, Laboratuvar Kazalarında ilk yardım Laboratuvar çalışanlarının güvenlik kurallarını öğrenmesini ve güvenli çalışma tekniklerini uygulamasını sağlamak. Olası bir laboratuvar kazasında ilk müdahale/ilk yardım kurallarının öğrenilmesi Türkiye İlaç ve Kurumu Personel Mühendis, Doktor, Veteriner Hekim, Eczacı, Kimyager, Biyolog, Teknisyen, Tekniker OCAK Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel: Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire Farmakoloji lab: Biyolojik testler (İn vivo- in vitro deneyler, Tıbbı Cihazlarda Güvenlik Değerlendirme testleri, LAL Testi) Analiz ve Kontrol Laboratuvarı çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini artırmak Türkiye İlaç ve Kurumu Personel Doktor, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Teknisyen, Tekniker ŞUBAT 5 20 Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel:

20 LIĞI KONUSU/ AMACI, SOY, TELEFONU, e- 28 Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire Kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirme testleri (in vivo testlere alternatif olan in vitro testler) ve mikrobiyolojik tesler Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini artırmak Türkiye İlaç ve Kurumu Personel Doktor, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Teknisyen, Tekniker ŞUBAT 5 10 Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel: Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire ilaçlar, kozmetikler, mamalarda yapılan Mikrobiyolojik testler Mikrobiyal Kontaminasyon Testi, Sterilite Testi (Avrupa Farmakopesi (EP), Amerikan Farmakopesi (USP) ve ISO Standartlarına göre ) Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini artırmak Lab. çalışanları Biyolog, Teknisyen, Tekniker ŞUBAT 5 12 Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel: Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire Kromatografik Yöntemlerde kullanılan kolonlara ait teknik bilgi Eğitimi laboratuvarlarında kullanılan kolonların bakımları, temizlikleri ve kullanımları ile ilgili teknik eğitim alınması Lab. çalışanları (eczacı, kimyager, mühendis, biyolog, teknisyen) ANKARA ŞUBAT 1 30 Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel: Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire TS EN ISO lar ile ilgili Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini artırmak Lab. Personeli MART 3 11 Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel: Analiz ve Kontrol Laboratuvar Daire Genel Metroloji Eğitimi Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini artırmak Lab.Personeli Laboratuvar çalışanları (eczacı, kimyager, mühendis, biyolog, teknisyen) MART 2 60 Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ Tel:

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı