Yrd. Doç. Dr. GÜLÜM ŞENER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. GÜLÜM ŞENER"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. GÜLÜM ŞENER Cep Telefon: E-posta: Sosyal medya: Doktora Yüksek Lisans Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Stendahl Üniversitesi Medya ve İletişim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programı, Grenoble, Fransa Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Modülü Mezuniyet Yılı Tarih Yer Görev Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr Beykent Üniversitesi G.S.F. İletişim Tasarım Bölümü Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Arş.Gör. Arş. Gör. Tarih Yer Görev 1

2 Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı 1. ÇELİK Emine, Televizyon Dizilerinde Kürt Kimliğinin Temsili: Hayat Türküsü Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. İstanbul, ULU Emine, Televizyon Haberlerinde Sunulan Engelli Temsillerinin Alımlanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. İstanbul, KAHRİMAN Gülsevil, Yazılı ve Görsel Basında Çocuk Haberlerinin Seçiminde Eşik Bekçilerinin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. İstanbul, ÇAVUŞOĞLU Çağla, Uyarlama dizilerdeki kültürel farkların küyerelleşme ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında temsili: Desperate Housewives / Umutsuz Ev Kadınları örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı, YAZICI Şeyma, Televizyon dizilerinde oryantalizm etkisi, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Harem temsili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı, DAKAK Turgay, 90 larda Kürt sorunu bağlamında Türk milliyeçiliğinin yeniden üretilmesinde medyanın rolü: Milliyet Gazetesi örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı, ŞENER Gülüm ve BİLGİLİ Can (ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu I: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, ŞENER Gülüm ve BİLGİLİ Can (ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu II: Kültür, Kimlik, Siyaset, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul,

3 1. ŞENER Gülüm ve ÖĞÜN EMRE Perrin, Sokak ile sibermekan arasında direniş ağlarını örmek: Gezi Parkı eylemleri, ed. Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban, İnternet ve Sokak, Ayrıntı, İstanbul, ŞENER Gülüm, Sosyal medyada ünlüler ve aktivizm, ed. Saadet Uğurlu, Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler, Beta, İstanbul, ŞENER Gülüm ve KUŞ Oğuz, Büyük Biraderden Büyük Veriye Gözetim Toplumu, ed. Özlem Oğuzhan, İletişimde Sosyal Medya, Sosyal Medyada Etkileşim, Kalkedon, İstanbul, ŞENER Gülüm, Gezi direnişinde dijital direniş taktikleri, ed. Savaş Çoban, Yeşil Düşünce Derneği, ŞENER Gülüm ve ÖZKOÇAK Yelda, Sosyal ağlarda görünür olmak: Facebook fotoğraflarında kendini sunum stratejileri, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu II: Kültür, Kimlik, Siyaset, ed. Can Bilgili ve Gülüm Şener, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, 2013, s ŞENER Gülüm, Toplumsal mücadele alanı olarak sosyal medya, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu II: Kültür, Kimlik, Siyaset, ed. Can Bilgili ve Gülüm Şener, Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, ŞENER, Gülüm, Türkiye de barış hareketinde internetin kullanımı: Küresel BAK örneği Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi, Telli Aydemir, Aslı (ed.), Alternatif Bilişim Derneği, e-kitap, 2011 s ŞENER Gülüm, Kişiselleştirilmiş cemaat medyası olarak sosyal ağlar: Türkiye de Facebook kullanımı üzerine bir değerlendirme, içinde Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerararsı İletişim, Çok kültürlülük; Beta, İstanbul, 2010, s Daniel Bensaid, 1968 Son ve Devam (1968 Fin et Suite), çev. Gülüm Şener, Yazın Yayıncılık, İstanbul,

4 1. ŞENER Gülüm, ÖĞÜN EMRE Perrin ve AKYILDIZ Fatih, Türkiye de sosyal medyanın siyasi katılıma etkileri, Folklor/Edebiyat, Haziran 2015, Basım aşamasında. 2. ŞENER Gülüm, Kimlik Paylaşımından Gözetime: Türkiye de Facebook Kullanımı Üzerine bir Saha Çalışması, İletişim Çalışmaları Dergisi, Yeditepe Üniversitesi, No:10, Güz 2009, s ŞENER Gülüm, Sendikal Mücadelede İnternetin Rolü: Türkiye deki İşçi Sendikalarında İnternetin Kullanımı, İletişim Çalışmaları Dergisi, Yeditepe Üniversitesi, No:9, Bahar 2009, s FERRERAS, Eva Maria, İspanya da Kasım 2011 Genel Seçimleri nde 15-M Hareketi nin Twitter Analizi, çev. Gülüm Şener, ŞENER Gülüm ve BİLGİLİ Can (ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu II: Kültür, Kimlik, Siyaset(Social Media & Network Society II: Culture, Identity, Politics ) Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, 2013, s MORENO Pilar Pablo, İletişim Araçlarının Geleneksel Yapılarının Çözülmesine Örnek Olarak Viral Enformasyon : İspanya daki 15-M Hareket Örnek Olayı, çev. Gülüm Şener, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu II: Kültür, Kimlik, Siyaset(Social Media & Network Society II: Culture, Identity, Politics ) Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbul, 2013, s PALMER Michael, Yöneticilik bakış açısıyla haberler: Reuters Arşivi ne bir göz atmak, çev. Gülüm Şener, Kırılan Kalıplar 1: Kitle İletişimi ve Kültürel Dönüşüm, Medya Eleştirileri 2010, (ed.) Can Bilgili & Nesrin Tan Akbulut, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, s DİLLİ Şirin, Azınlık yayınları üzerine terminolojik bir değerlendirme, çev. Gülüm Şener & Şirin Dilli, Kırılan Kalıplar 1: Kitle İletişimi ve Kültürel Dönüşüm, Medya Eleştirileri 2010, (ed.) Can Bilgili & Nesrin Tan Akbulut, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, s KALLINY Morris & GHANEM Salma, Teknolojinin Arap İletişim Tarzına Etkisi, çev.: Gülüm Şener, Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası İletişim, Çokkültürlülük, Medya 4

5 Eleştirileri 2010, (ed.) Can Bilgili & Nesrin Tan Akbulut, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, s RYZHKOV Mikhail S., İnternet aracılığıyla yerel kimliğin oluşumu: Dilsel-Edimsel durum, çev. Gülüm Şener, Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri, Der. Zeynep Karahan Uslu ve Can Bilgili, Beta Yayınları, İstanbul, TESHOME Gabriel H., Üçüncü Dünya Filmlerine iliskin elestirel bir kurama doğru, çev. Gülüm Sener, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Es Yayınları, Istanbul, ŞENER Gülüm ve YÜCEBAŞ Semiray Gaziantep te yaşam tarzı yayıncılığı: Kent ve cemiyet dergilerinde Antep ve Antepli temsilleri, Uluslararası Kent Araşırmaları Kongresi, Eskişehir Üniversitesi, Nisan 2015, Bildiri kitabı yayın aşamasında. 2. ŞENER Gülüm, ZENGİN Safa, ÖZKÖMÜRCÜ Haydar & YILDIRIM Beyrut, TBMM deki Milletvekillerinin Twitter Kullanımı Üzerine Bir Analiz (A analysis on Twitter usage of MPs in Turkish Parliament), 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Kasım 2013, s ŞENER Gülüm, ÖĞÜN EMRE Perrin & ÇOBAN Barış, Humorous form of protest: Disproportionate use of intelligence in Gezi Park s Resistance, Politsci 13, 31 Ekim-2 Kasım 2013, İstanbul Üniversitesi. 4. ŞENER Gülüm, Digital Love: Romantic Relationships in Social Networking Sites, Uluslararası Yeni Medya Konferansı, Ekim 2012 İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Proceeding Book. 5. ŞENER Gülüm ve ÖZKOÇAK Yelda, Networked photography: Self-disclosure in Facebook photos, Visualist 2012,Kültür Üniversitesi, İstanbul.Proceeding Book, Cilt 1: ŞENER Gülüm, L usage de l Internet par les syndicats en Turquie: Le cas de DISK, (Türkiye de sendikların interneti kullanımı: DISK örneği), AISLF Kongresi, Etre en société, 8-11 Temmuz 2008, Istanbul. 7. ŞENER Gülüm, Yeni bir sol kimliğin inşasında internetin rolü, 1. Uluslararası Medya ve Politika Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Kasım 2007, İzmir, s

6 8. ŞENER Gülüm, Türkiye de Barış Hareketinde İnternetin Kullanımı: Küresel BAK Örneği, 2. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, 2-4 Mayıs 2007, s ŞENER Gülüm, La formation et la recherche des SIC en Turquie: La noninstitutionalisation d une discipline, (Türkiye de iletişim eğitimi: Kurumsallaşamamış bir alan), 15. SFSIC Kongresi "Questionner les pratiques d Information et de communication. Agir professionnel et agir social, Bordeaux, Fransa, Mayıs 2006, s ŞENER Gülüm, Les politiques de la société de communication en Turquie (Türkiye de enformasyon toplumu politikaları), 14. SFSIC Kongresi, Béziers (Fransa), 2-4 HAZİRAN 2004, s ŞENER Gülüm & ÖĞÜN EMRE Perrin, Twitter as an alternative public sphere for feminist movement: The abortion law debate in Turkish Twitter, ECREA Symposium, (Mis)Understanding Political Participation, Ekim 2013, Münih, Almanya. 2. ŞENER Gülüm & ÖĞÜN EMRE Perrin, My Body, My Decision : Production of Alternative Discourse in Social Media, Poster sunumu, 3rd International Conference on Human and Social Sciences, Eylül 2013, Sapienza University, Roma, İtalya. 3. ŞENER Gülüm ve ÖZKOÇAK Yelda, Social media photography: An empirical study on facebook users photographic practices in Turkey, PhotoMedia Conference, Mart 2012, Helsinki, Finlandiya. 4. ŞENER Gülüm, Küresel Sermaye-Devlet Ortaklığının Karşısında Enformasyona Erişim: Sayısal Uçurumun Kapanması Kimin İşine Yarar?, 1. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC, 4-5 Mayıs ŞENER Gülüm, Sosyal ağlarda mahremiyet ve yeni mahremiyet stratejileri, Yeni Medya Çalışmaları 1. Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli, Türkiye. 2. ŞENER Gülüm, Türkiye de Facebook kullanımı araştırması, XIV. Türkiye de İnternet Konferansı, Aralık 2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi. 6

7 1. ÖĞÜN EMRE Perrin, ŞENER Gülüm ve AKYILDIZ Fatih, Türkiye de sosyal medyanın siyasi katılıma etkileri, Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Şubat ŞENER Gülüm, Sosyal Medyada Mahrem İlişkiler, Gözetleme ve Dijital Şiddet,AKADEMİK BİLİŞİM Akdeniz Üniversitesi 3. ŞENER Gülüm, İnternet ve demokrasi ilişkisine dair eleştirel bir yaklaşım, İNET-TR 06 TÜRKİYE'DE INTERNET KONFERANSI, TOBB Üniversitesi, ŞENER Gülüm, Küresel kapitalizmin yeni kamusal alanı olarak internet: Yeni toplumsal hareketlerin interneti kullanımı, 1. Ulusal Doktora Çalıştayı, Kadir Has Universitesi, Istanbul, Türkiye, 2-3 Mart ŞENER Gülüm & ÖĞÜN EMRE Perrin, Alternatif Bir Kamusal Alan Olarak Twitter: Türkiye de Kürtaj Meselesi Etrafında Twitter da Yapılan Tartışmaların İçerik Analizi, BAP Projesi (devam ediyor), Kadir Has Üniversitesi, Araştırmacı. Fransızca (İleri düzey) İngilizce (ÜDS puanı: 85) İspanyolca (Seviye: C2 İleri 2) Communication & Society, Introduction to Media I-II, Creative Writing I-II, Comparative Communication Systems Communication & Society, Media Analysis I-II, Creative Writing I- II, Visual Communication Project I-II, Social Discourse and Critical Thinking I-II, Electronic Media Tools I-II, Research Techniques. 7

8 Yeni Medya Kuramları, Toplumbilim, Sayısal Kültür, Karşılaştırmalı Radyo-TV Sistemleri,İletişim Kuramları, Haber Toplama ve Yazma, Medya Analizi, Medya Okuryazarlığı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sosyal Medya, Medya Okuryazalığı, İletişim Kuramları 8

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl Lisans Radyo TV ve Sinema İstanbul Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl Lisans Radyo TV ve Sinema İstanbul Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi: 12.03.1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lisans Radyo TV ve Sinema İstanbul Üniversitesi 2007 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

DOÇ.DR.UĞUR BATI AKADEMİK CV

DOÇ.DR.UĞUR BATI AKADEMİK CV DOÇ.DR.UĞUR BATI AKADEMİK CV Sıra.No I. ÖZGEÇMİŞ 4 II. DİPLOMALAR 5 III. YABANCI DİL BELGESİ 6 IV. NÜFUS CÜZDANI BEYANI 7 V. GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER (AB VE DÜNYA BANKASI PROJELERİ 8 VI. ESERLER 9 I.

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2002 Y. Lisans Halkla

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi Zeynep Özarslan ve Gülüm Şener Değini > 151 Değini Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Değerlendirmesi Zeynep Özarslan Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi zeynep.ozarslan@gmail.com

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 FAHRİ ÇAKI-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER Adı Soyadı: FAHRİ ÇAKI Doğum Tarihi: 15.09.1966 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1988

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi 2000-2004

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi 2000-2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayda Sabuncuoğlu 2. Doğum Tarihi: 28.04.1982 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1981. Y. Lisans Cinema Studies City University of New York 1992

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1981. Y. Lisans Cinema Studies City University of New York 1992 1-Adı Soyadı : Z.Tül Akbal Süalp 2-Doğum Tarihi : 17 / 05 / 1960 3-Ünvanı : Profesör 4-Öğrenim Durumu: Profesör Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1981 Y. Lisans Cinema Studies

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2015 OCAK. akademia. www.erciyes-akademia.com

ERCİYES İLETİŞİM 2015 OCAK. akademia. www.erciyes-akademia.com ERCİYES İLETİŞİM 2015 OCAK 51 Medya Okuryazarlığı Dersi ve Yeni Medya Algısına Etkisi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2015 Cilt (Volume): 4, Sayı (Number): 1, (52-68) Erol İLHAN (Yrd. Doç. Dr.)

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı M.S.G.S.Ü. Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Yüksek Tezi Veya OĞUZ CEYLAN Prof. Dr. oceylan@msgsu.edu.tr : Koruma

Detaylı