T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN ORAL İKİNCİ DANIŞMAN: PROF. DR. M. LEVENT KAYAALP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN ORAL İKİNCİ DANIŞMAN: PROF. DR. M. LEVENT KAYAALP"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN ORAL İKİNCİ DANIŞMAN: PROF. DR. M. LEVENT KAYAALP ÇOCUKLARDA SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME İLE ALGILAMALARINA ETKİ EDEN SOSYAL- KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN CEZA SORUMLULUĞU BAKIMINDAN İNCELENMESİ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİMDALI DOKTORA TEZİ KLİNİK PSİKOLOG EDA ERDENER İSTANBUL, 2011.

2

3 Bu tez, 8388 proje numarası ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkürlerimi bir borç bilirim.

4 i ÖNSÖZ Türkiye de çocukların ceza sorumluluğu konusuna dikkatimin çekilmesi, 2006 senesinde çocuklara ilişkin kısıtlayıcı yeni hükümler getiren Terörle Mücadele Kanunu (TMK) sebebiyle çocukların erişkinler gibi yargılanmasıyla oldu. O dönem kamuoyunun gündemine Taş atan çocuklar olarak giren, benim gibi düşünenlerin ise TMK mağduru olarak adlandırdıkları çocuklar, sadece yetişkinler gibi yasal işleme maruz kalmıyor, terör suçlarına özgü geliştirilmiş olan özel soruşturma, yargılama, cezalandırma ve infaz sistemlerine maruz bırakılıyordu. Bu dikkatimin ne kadar yerinde olduğu, dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin in yaptığı açıklamada görülüyordu: 2006 ve 2007 yıllarında toplamda 1572 çocuk, 2008 yılında ise 571 çocuk terör suçundan yargılanmıştı (Bkz. TBMM web sayfası). Taş atan çocuk terör suçlusu olur mu, dahası her şeyden önce terör suçlusu bir çocuk olabilir mi? sorusu üzerine düşündüğümde, Türkiye nin de taraf olduğu çeşitli uluslararası belgelere göre, toplumsal gösterilere katılan çocukların durumu açısından ciddi hukuki ihlaller bulunduğunu anladım. Çocuk Hakları Bildirgesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Pekin Kuralları (Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar), Riyad İlkeleri (Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin BM Sözleşmesi) gibi belgeler, uygulamada yapılanın tersini söylüyordu. Tez danışmanı olarak seçtiğim hocam Prof. Dr. Sermet Koç, TMK mağduru çocukların durumunun oldukça ihtilaflı olduğu ve bir doktora tezi için gerçek bir teorik zemin oluşturamayacağını belirttiğinde, yolum bir başka hocam Prof. Dr. Gökhan Oral a düştü. Kendisi bana, sadece terörle mücadele kanununun mağdur ettiği çocuklar için değil, Türkiye de genel olarak çocuklar için hukuki bir sorun teşkil eden ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi konusuna odaklanmamı ve bunun için TCK daki ilk yaş dilimi olan yaşı ele almamı önerdi. Başlangıçta, çok da istemeden uzaklaştığım tez konuma yeni açılımlar getirerek bana yol gösteren ve bitirdiğimde içime sinen bir tez olarak kendimle gurur duymama sebep olan her iki hocama da şu anda teşekkür ediyorum. Yeni tez konumla ilgili yaptığım incelemelerde gördüm ki, Türkiye de sadece terör suçu değil, genel olarak tüm çocuk suçlarının değerlendirmesinde yetişkinlere özgü soruşturma, yargılama ve infaz sorunu

5 ii Türk Ceza Hukuku sistemi kurulduktan beri var olan ve dikkat çekilen bir konuydu. Türkiye de 12 yaşını doldurmuş bir çocuğun ceza sorumluluğu olduğu kabul edilmekteydi. Ama çocuklara haklarının oldukça geç yaşlarda verildiği düşünülürse (okulu bırakma, evlilik, ehliyet alma, oy verme, miras) ceza sorumluluğu için bu yaşın oldukça küçük olduğu düşünülmeliydi. Dahası bu sistemin asıl sorunlu olduğu ilk yer, çocukta akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı yoksa ceza sorumluluğunun tam kabul ediliyor olmasıydı. Peki, ceza sorumluluğu tam olarak neydi? Eğer suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilmek demekse, yaptığının bir suç olduğunu biliyor musun? diye sorulduğunda Evet, bu bir suçtur demek miydi? Yani, sadece öğrenilmiş hukuki bir bilgiyi tekrarlamak mıydı? Peki, suç çevresinde büyümüş çocuklar için durum ne olacaktı? Bu çocuklar küçük yaştan itibaren suçun anlam ve sonuçları hakkında bilgi sahibi iseler, bu sahte bilinç nedeniyle diğer çocuklardan daha mı fazla ceza alacaklardı? Zaten o çevrede büyüyerek doğuştan sahip oldukları eşitsizlik, adaletin eliyle daha da mı perçinlenecekti? Çocukların doğumdan itibaren tüm yaşam deneyimleri, belirli bir yaşa kadar onlardan sorumlu olanlar tarafından kontrol edildiğinden, yoksulluk, yüksek suç çevresinde yaşama, düşük eğitimsel imkânlar ve yetersiz anne babalık gibi sosyal faktörler, çocuğun direk olarak sorumlu olmadığı suç davranışına katkıda bulunmaz mıydı? Ve tam da bu nedenle çocuklar, fazladan korunmaya ihtiyaç duymuyorlar mıydı? Ceza sorumluluğu için belirlenen yaş göz önünde bulundurulursa, çocuğun gösterdiği anti-sosyal davranış, onun kriminalize edilmesine değecek seviyede eşit miydi? Asıl amacın çocukları kriminalize etmekten uzak tutmak olmasına rağmen< İşte tüm bu sorular, tezimde iki noktaya odaklanmamı sağladı: İlki, ceza sorumluluğu için Türkiye de belirlenen asgari yaş; ikincisi, çocukların içinde büyüdüğü sosyal-çevresel faktörlerin ceza sorumluluğuna etkisi< Tezim, bu iki değişkeni göz önüne alarak kuruldu ve sonucunda da gördüğüm üzere, beni bu yaş çocuklarında gerçek bir ceza sorumluluğunun olmadığı kanaatine götürdü. Ama ben kendi adıma bir ruh sağlığı çalışanı olarak söyleyebilirim ki bu yaş çocuklarının gösterdiği şey gerçek bir hukuki bilinç değil, kendi zihinsel, ahlaki ve kültürel faktörleriyle birleşen şekilde, kendi dünyalarında kurdukları duygusal tasavvurların sonuçlarıdır. Suçun anlamını ve sonuçlarını yorumlayışları, kendi içinde tutarsız ve ahlaki gelişim düzeylerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda 12 yaşını doldurmuş olma hali, ceza sorumluluğu için çok erken bir

6 iii yaştır. Hele ki suç çevrelerinde büyüyen çocukların sahte hukuki bilinçlerini, ceza sorumluluğunun tamlığı olarak nitelendirmemek için özel bir dikkat gerekir. Tezim başka şekillerde de okunabilir< Bu kanaatlerimin adli, psikolojik ve pedagojik boyutlarına katılmak bu alanda çalışan diğer uzmanların işidir, ben ancak tezimin sonuçlarını bu şekilde kotardığımı söyleyebilirim. Tezimi bitirdiğimde teşekkür edeceğim çok fazla kişi olduğunu gördüm. Yemek yerken, çay içerken, hatta koridorda gördüğüm esnada bile fikir almaya çalışarak sıkıştırdığım farklı disiplinlerden hocalar, tez çalışmama çok yardımcı olan arkadaşlarım oldu. Hepsine teşekkür ederim< Ama özellikle teşekkür etmek istediklerim var ki, onlar olmasaydı bu tez de olmazdı diyorum: Psikoloji lisans eğitimimden bu yana bana bilimsel bakış açısını kazandıran ve bana bilgiyi değil, bilgi ile düşünmeyi öğreten sevgili hocam Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ile hukuki bilgisini benden esirgemeyen eşi Avukat Serpil Özakpınar a; fikirlerini ve zamanını benden esirgemeyen arkadaşım Avukat Davut Erkan a; tez danışmanım Prof. Dr. Gökhan Oral a ve ikinci danışmanım olmasına karşın danışmanım kadar emek veren Prof. Dr. M. Levent Kayaalp e; tez jürimde beni her daim destekleyen hocam Prof. Dr. Sermet Koç a; işyerimde desteğiyle yanımda olan Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şahin e; destekleriyle yanımda olan manevi ailem Güven Teyzem ve İbrahim Eniştem e; son olarak, tezimi tamamlamak için gerçek motivasyonu bana sağlayan Halil Savda ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.

7 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<< ii İÇİNDEKİLER <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<..iv TABLOLAR LİSTESİ<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<vi I. GİRİŞ VE AMAÇ 1 1. Çocuk Adalet Sisteminde Ceza Sorumluluğu: Kavramlar ve Yeni Gelişmeler 2 2. Çocuk ve Ergenlerde Ceza Sorumluluğunu Etkil eyen Faktörler Biyopsikososyal faktörler Sosyal-kültürel faktörler Ahlaki muhakeme düzeyi Hukuki muhakeme, karar verme ve hukuki bilgi düzeyi Türkiye de Çocukların Ceza Sorumluluğu: Varsayımlar ve Amaç: 17 II. GEREÇ VE YÖNTEM Örneklem Gereçler Uygulama ve Yönerge Hipotezler ve Öngörülen Çıktılar: Anketlerin Değerlendirilmesi 23 III. BULGULAR: 25 1.Sosyo Demografik Veriler 25 2.Sosyo-Ekonomik Seviyeye (SES) Göre Suçun Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme 31 3.Yaş Değişkenine Göre Suçun Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme 61 4.Cinsiyet Değişkenine Göre Suçun Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme 67 IV. TARTIŞMA V. SONUÇ VI. ÖZET: ABSTRACT: VII. KAYNAKLAR EK 1: SOSYO DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU

8 EK 2: SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME ANKETİ EK 3: SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME ANKETİ CEVAPLARI ÖZGEÇMİŞ: EDA ERDENER v

9 vi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Okulların yaş ve cinsiyete göre dağılımları <<<<<<<<< Tablo 2. Okulların sosyo-demografik özelliklere göre dağılımları..<<<.. 28 Tablo 3. Taksirle öldürme suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<...32 Tablo 4. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<.. 34 Tablo 5. Eziyet suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 35 Tablo 6. Şantaj suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 36 Tablo 7. Haberleşmenin gizliliğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...38 Tablo 8. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...39 Tablo 9. Nitelikli hırsızlık suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<< 40 Tablo 10. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<< 43 Tablo 11. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<. 44 Tablo 12. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<<<<<< Tablo 13. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<46 Tablo 14. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..48 Tablo 15. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<...49

10 Sayfa Tablo 16. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<...50 Tablo 17. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<...53 Tablo 18. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<..54 Tablo 19. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<55 Tablo 20. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<< Tablo 21. Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçları için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<57 Tablo 22. Hakaret suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 58 Tablo 23. İftira suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<< Tablo 24. Toplam doğru cevapların yaşa göre dağılımı<<<<<<<<..61 Tablo 25. Taksirle öldürme suçu için suçlu bulma durumunun yaşa göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.62 Tablo 26. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu için ceza ağırlılığı cevaplarının yaşa göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<63 Tablo 27. Nitelikli Yağma suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<63 Tablo 28. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçu için ceza ağırlılığı cevaplarının yaşa göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<...64 Tablo 29. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı<<<<<<..64 Tablo 30. Resmi belgede sahtecilik suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı <...<<<<<<<<<<<<<<<<...65 Tablo 31. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<66 Tablo 32. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının yaşa göre dağılımı <<<<<<<<<<<<66 Tablo 33. Toplam doğru cevapların cinsiyete göre dağılımı<<<<<67 Tablo 34. Taksirle öldürme suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...68 vii

11 Sayfa Tablo 35. Şantaj suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...68 Tablo 36. Nitelikli yağma suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..69 Tablo 37. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<...69 Tablo 38. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<70 Tablo 39. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<..71 Tablo 40. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<.71 Tablo 41. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<..72 Tablo 42. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<..73 Tablo 43. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<...73 Tablo 44. Tehdit suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<74 Tablo 45. Tehdit suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.75 Tablo 46. Hakaret suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<75 Tablo 47. Bilişim sistemine girme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..76 Tablo 48. İftira suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.77 Tablo 49. Suç üstlenme suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...78 Tablo 50. Suçu bildirmeme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<78 Tablo 51. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<79 viii

12 1 I. GİRİŞ VE AMAÇ Adalet sisteminin çocuğu hangi yaşta ve hangi suç için ne kadar sorumlu tutacağı, yani ceza sorumluluğun başlangıç yaşı, çocuk adalet sisteminin hedefleri ve çocuk haklarının korunması bakımından önem taşımaktadır. Çocuk korunması paradigmasının evrensel temeli sayılan Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), çocukların yeterli olgunlaşma düzeyine sahip olmadıkları için korunmaları gerektiğini belirten korumacı (paternalistik) görüş ile çocukların erişkinlere özgü tüm haklardan faydalanması gerektiğini savunan özgürlükçü hareketin bir birleşimi sayılır (3). Sözleşmenin getirdiği bakış açısı, böylelikle hem çocuğun olgunlaşmamışlık halini göz önüne alarak çocuk korunmasını güvence altına almakta hem de yetişkinlere özgü hakların çoğunu çocuklara tanımaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 40. maddesi, ceza sorumluluğu için asgari yaş sınırının çok düşük tutulmaması gerektiğini belirtmesine karşın, bu yaşı belirlemeyi devletlerin inisiyatifine bırakmıştır. Ceza ehliyetini 7 yaşından başlatan Lübnan, Sudan, Ürdün, Bangladeş, İrlanda ülkeler olduğu gibi, 18 yaşından başlatan ülkeler de vardır (73). Ceza sorumluluğu, İskoçya da 8 yaş, Kanada ve Yunanistan da 12 yaş; Fransa ve İsrail de 13 yaş; İsviçre, Finlandiya, Danimarka ve Norveç te 15 yaş; Japonya, Portekiz, İspanya ve Amerika da 16 yaş; Belçika, Peru, Panama ve Amerika Birleşik Devletleri nin bazı eyaletlerinde 18 yaştan başlar (65, 90). Pekin Kuralları nın (Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar) 4. maddesi, ceza sorumluluğu için asgari yaşın devletler tarafından nasıl belirlenmesi gerektiğini şöyle açıklar: Küçükler bakımından ceza sorumluluğu yaşı kavramını tanıyan hukuk sistemlerinde bu yaşın başlangıcı, küçüklerin duygusal ve zihinsel erginlik durumları akılda tutularak, çok düşük bir yaş düzeyinde tespit edilmeyecektir. Modern yaklaşım, bir çocuğun ceza sorumluluğunun ahlaki ve psikolojik unsurlarına uygun davranıp davranmayacağının, yani çocuğun kendi bireysel muhakeme ve kavrayışı yoluyla, suç davranışından sorumlu tutulup tutulamayacağının göz önünde bulundurulması şeklinde olacaktır. Görülüyor ki, uluslararası sözleşmelerin bu yöndeki uyarılarına rağmen, çocukların ceza sorumluluğuna yönelik devletlerin yaptığı hukuki düzenlemeler, devletin ideolojisinin çocukluk ve suç kavramlarına yüklediği anlama bağlı olarak değişmektedir.

13 2 Çocukluğun, bebeklik gibi biyolojik, dolayısıyla evrensel bir kategori olmayıp tarihin belirli bir noktasında toplumsal koşulların sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal bir tasavvur olduğu tezini savunan Aries in belirttiği gibi (56), çocukluğun kavramsallaştırmasında zaman içinde ortaya çıkan değişim, suçluluk olgusuna bakıştaki farklılıkları da ortaya koymuştur. Bu nedenle çocuk suçluluğunun hukuki bağlamı, modern toplumun çocuk paradigmasının hem üretildiği hem de uygulandığı bir zemin haline gelmiştir. Ceza sorumluluğu kavramını anlamak için çocuk adalet sisteminin dayanak noktalarını ve kavramlarını incelemek, bu nedenle önem taşımaktadır. 1. Çocuk Adalet Sisteminde Ceza Sorumluluğu: Kavramlar ve Yeni Gelişmeler Yaş küçüklüğü, ceza sorumluluğu kavramıyla felsefi anlamda ne bakımdan ilgilidir? Hangi zihinsel elementler (bilgi, niyet- kast, öngörü) bir çocuğun yaptığı eylemden sorumlu olduğunu gösterir? Hukuk sistemlerinde, ceza sorumluluğundaki yaş faktörüne verilen önem, iki ayrı mantıktan kaynaklanır: İlki, çocuğun suç işleme kapasitesiyle ilgiliyken; diğeri, çocuğun ceza ehliyetinin tam olup olmadığı, yani suçlama ve cezanın erişkinlerin tabi olduğu sistemle ilgili olup olmayacağı hakkındadır (65). Bu iki mantıktan beslenen ceza sorumluluğunun kanuni şekillenişi genellikle iki şekilde olur: Birincisi, ceza sorumluluğu için asgari yaşın belirlenmesi; ikincisi çocuğun yaptığı eylemin yanlışlığını takdir-temyiz edebilme (appreciation) yeteneğine bağlı olarak ceza sorumluluğunun tedrici olarak artması (gradual imposition) (92). Geleneksel anlamda ceza sorumluluğu, sanığın atfedilen suç eylemini işlerkenki zihinsel durumu, yani kendi davranışındaki doğruyu yanlıştan ayırabilme ve davranışlarını kontrol edebilme yeteneğidir (13). Ceza sorumluluğunun olmayışında ise, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı kavramlarını tanınır ama çocukların gelişimsel olgunlaşmama (developmental immaturity) halinden kaynaklı ehliyetsizliklerine, yani gerçek ya da kavramsal günlük bilgiyi kavramaları hususunda bir ergenle erişkin arasındaki farklılığa, özellikle mahkeme sürecinde çok az dikkat çekilir. Oysa kanunların, çocukların olgunlaşmamışlık hallerine odaklanmaları farklı nedenlerden önemlidir: İlki, kanunların anlamını anlamak için çocukların rehberliğe ihtiyaç duymalarıdır. Rehberliğe ihtiyaç doktrini,

14 3 öncelikle akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı gösteren erişkinler için geliştirilmiş olsa da, şimdilerde çocukların da olgunlaşmamışlık halleri nedeniyle bu tür bir rehberliğe ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. İkincisi, savunma ve iddia makamının, ceza ehliyetini her bir vaka için ayrı ayrı değerlendirmesi zorunluluğunu doğurmasıdır. Son olarak da yargı sürecinin, çocukların karar vermelerini etkilemesi bakımından olgunlaşmamışlığı, çocuk sanığın yararına kullanmasıdır (45). Peki, neden çocuklar için böylesi kavramlaştırmalar gerekmiştir? 18.yy da İngiltere başta olmak üzere Avrupa da 8 yaş çocuklarına bile basit hırsızlıklardan dolayı idam cezaları uygulanmış olduğundan, ceza kanunlarının uygulamadaki katılığını kırmak için doli incapax gibi koruyucu ön kabullere ihtiyaç duyulmuştur (92). İngiliz çocuk adalet sisteminin hukuk doktrininin kuralı olan doli incapax, çocuklarda suç işleyebilme kapasitesinin olmayışı (incapable of crime) anlamında olup, küçük sanıklar için tarihi bir koruma kanunudur. İddia makamının, çocuğun eylemini ciddi olarak bir suç ya da ahlaki olarak yanlış olduğuna dair bilgisinin varlığını gösteriyor olmasına ihtiyaç duyar (14). İddia makamının görevi, yaş çocuğunun makul şüphenin ötesinde suç niyeti taşımadığına ilişkin varsayımı çürütmek değil, çocuğun kendi davranışını algılayışının bir yaramazlıktan fazlası veya çok daha ciddi bir yanlış olduğunu bildiğini kanıtlamaktır yaş arası çocuklarda yanlış bildiğini bilme olarak da kavramlaştırılabilen doli incapax için 1990 larda yeni eğilim, bir edimin doğru ya da yanlış olduğunu bilmekten ziyade yaramazlıktan ya da yanlış bir davranış olmaktan ziyade daha ciddi bir suç olduğunu bilmeye doğru evrilmiştir (43) de ise bu kavramın çocuk sanıklar için yeterli koruma sağlamadığı ve erişkin sanıklardan kapasitelerini ayırt etmek bakımından tatmin edici olmadığı gerekçesiyle tamamen vazgeçilmiştir (14). Çocukları yaşlarından dolayı suçlamamanın ceza sorumluluğunun olmayışına mı denk düştüğü sorulduğunda Mens Rea kavramı işin içine girer (65). Bir suçlamayı çürütmede başarısız olan kişi, ediminden dolayı hakkındaki suçlama ve cezadan sorumludur (liable) ve bir suçlamadan ve cezadan sorumlu olan kişi de hakkındaki suçlamayı çürütmek zorundadır. Kişide Mens Rea yoksa herhangi bir suç içeren eylemden sorumlu tutulamaz. Bu noktada, yaşla ilişkili Mens Rea problemleri bir kapasite(sizlik) kuralı mıdır diye sorulduğunda, suçlamaya karşı kendini koruyabilme kuralı (immunite-from-prosecution rule) etkili olur. Sorumluluk

15 4 teorisi, özünde bir kişi için gerekli olan otonominin (kendi başına hareket etme kabiliyeti) doğası ve sınırları hakkındadır. Kişisel kapasiteden kasıt, bir seçim esnasında istek ve niyete dayanarak inisiyatif alabilme kapasitesidir. Temel kişisel kapasitenin bazı hallerinde ise, ceza sorumluluğundan önce gerçekçilik (rasyonelite) kuralı eklemelidir. Çocuklar, sadece çocuk oldukları için zihinsel ve ruhsal kapasiteleri erişkinler gibi değildir ama bu alandaki teorilerin birçoğunun yaptığı üzere, çocuklar ve akıl hastalığı-zayıflığı arasında bir analoji kurmak da yanlıştır. Akıl hastalığı kavramının ceza sorumluluğu için çok karışık ve tartışmalı oluşunun tersine, çocukluk hali çok basit ve açık türde bir konuma sahiptir. Buna karşın gerçeği değerlendirme yetisi bir tarafta iken, ceza sorumluluğu diğer yandadır, çünkü tek başına suçun anlam ve sonuçlarını algılayabilmek ceza sorumluluğu için yeterli değildir. Çocuklarını, içine şeytan girdiğini düşündüğü için öldüren bir kadını düşünelim. Bu kadın, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını bilir, yani öldürmenin bir suç olduğunun, bu edimle çocuklarını kaybedeceğinin ve ceza alacağının bilincindedir. Ama rasyonalitenin, yani gerçeği değerlendirme kapasitesinin olmayışı, bu suçu işlemesine yol açar. İşte ceza sorumluluğu kavramı ele alınırken çocuklarla akıl hastalarının kıyaslanması bu nedenle doğru değildir. Çünkü suç işleyen bir akıl hastası, uygulamadaki rasyonaliteden yoksundur. Çocuklar ise çok küçük bir yaştan itibaren yaptıkları hakkında bizi saran dünyanın mantığıyla uyumlu olmak suretiyle edimlerinin sebeplerini açıklayabilirler (65). 2. Çocuk ve Ergenlerde Ceza Sorumluluğunu Etkileyen Faktörler Ceza sorumluluğu, çocuğun bireysel muhakeme ve kavrayışı yoluyla suç davranışından sorumlu tutulup tutulamayacağı yani özünde suçun hukuki değerini anlamak ise, bu değerin anlaşılması, yargılama ve karar verme yetisi ile yakından ilişkilidir. Suç hakkında bir yargıya varma ve karar vermenin (decision making) sadece zihinsel (kognitif) işlevler açısından ele alınması, karar vermenin zihinsel ve psiko-sosyal faktörlerin bir harmanı olduğunu gözden kaçırmaktır (20). Zihinsel işlevler temel alınarak ergenler ile erişkinlerin karar verme becerileri kıyaslandığında, ergenlerin bilgi işleme, anlama ve muhakeme kapasiteleri erişkinlerle benzerdir (76, 81, 83). Oysa bir erişkinle ergen arasındaki fark sadece zihinsel değil, gelecek

16 5 yönelimini, daha iyi risk algısını ve daha az akran etkisine maruz kalmayı içeren psiko-sosyal olgunlaşma halidir (45). Bu muhakeme biçiminin adli kararlara yansıması ise, ergenlerin yetişkinlerle benzer zihinsel muhakeme düzeyine sahip oldukları zaman, ceza sorumluluklarının tam olduğu yönünde olmaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenlerde ceza sorumluluğunu etkileyen biyopsikososyal ve sosyal-kültürel faktörler, ahlaki muhakeme düzeyi, hukuki muhakeme ve hukuki bilgi düzeyi, çocukların ceza sorumluluğu değerlendirilirken zihinsel becerilerin dışında göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir Biyopsikososyal faktörler Bir erişkinle bir ergenin karar vermesi arasındaki temel fark salt zihinsel değil, biyopsikososyaldir. Bu faktörler ergenliğin sonlarına doğru olgunlaşmaya ve bir erişkininkine benzemeye başlayarak karar vermedeki olgunlaşmaya da etki ederler (20, 58). Karar verme, tek boyutlu değildir. Muhakeme ve yargılama, karar vermeye birlikte etki etmelerine karşın, birbirinden farklıdırlar. Muhakeme (reasoning), bilgi işleme için gerekli zihinsel kapasite iken, yargılama (judgment), kararların olası sonuçlarının farklı önem dereceleriyle değerlendirilip işlenmesi anlamına gelmektedir. Günlük problem çözmenin özü, muhakemeye dayanmakta olup, eylemin çeşitli sonuçlarını hayal edebilme, hipotetik eylemlerin olası sonuçlarını kıyaslayarak, içlerinden birinin uygunluğunu tartabilmeyi içerir. Muhakeme zihinsel işlevlerle ilgili iken; yargılama, sosyal-duygusal olgunlaşma ile yakından bağlantılıdır ve karar vermenin öncülüdür. Zihinsel işlevler, karar verme kapasitesinin temeli olsa da, sosyal-duygusal olgunlaşma, karar vermeye birincil derecede etki eder. Bu nedenle ergenlerin zihinsel fonksiyonlarındaki erişkinlere denk olgunlaşmaya rağmen, karar vermeye etki eden biyopsikososyal faktörlerin varlığı, kusurluluklarını azaltan sebeplerdendir (40, 58, 81). Bu biyolojik temelli psikolojik faktörler şöyle sıralanabilirler: 1. Ergenler, bir edimin sonuçlarını anlayabilecek akıl yürütme becerisine çoğunlukla erişkinler kadar sahip olmalarına karşın, risk algısı ve riske karşı tutumları karar verme süreçlerini etkiler. Erişkinlere göre risk farkındalıkları daha düşük olup, riskli durumlar karşısında fayda-zarar hesabı yaparken daha çok faydaya odaklı olma ve riskleri daha düşük algılama eğilimindedirler. Ergenlerde olumlu geri bildirme tepki verme

17 6 daha fazla, olumsuz geri bildirimden kaçınma, riski algılama ve tehlikeyle bağlantılı olarak zarara uğramadan kaçınma daha azdır (19, 58, 81, 85). 2. Zamanın farklı algılanması ve gelecek yönelimindeki farklılaşma ergenlerin karar vermelerini etkiler. Ergenlerde gelecek yönelimi, erişkinlere kıyasla daha az olup, daha çok şimdiye odaklanırlar. Riske karşı-fayda hesabı yaparken, uzun vadeli sonuçlar yerine, kısa vadeli sonuçlara; kararların olumsuz sonuçlarından ziyade olumlu sonuçlarına odaklanırlar (20, 25, 40, 58, 77, 81, 85). 3. Ergenlerin, başkasına aynı şartlar altında olumsuz etki edeceğini bildiği bir durumun kendi başına gelmeyeceğine dair inanç olarak tanımlanabilen kişisel masala (personal fable) daha fazla inanmaları, o davranışın olası zararlı sonuçları hakkında bilgileri olsa dahi, kendi adlarına riskin hafife alınmasına ve riskli kararlar almalarına yol açar. Ergenler, cesaret içeren riskli eylemlerin diğer insanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini hesaba katarak karar alma olarak tanımlanabilen hayali izleyicilerin (imaginary audience) etkisine ve bir durumda sadece kendi bakış açılarını ortaya koymaya yani kendilik odaklı (self-focus) olmaya eğilimlidirler. Bu durum, kendilerini daha az incinebilir algılamalarına ve zarar görme riskini hafife almalarına yol açar (20, 25, 81). 4. Rasyonel karar verme, duyum arayışı ile negatif ilişki halinde iken, iç kontrol odaklı olma ile pozitif ilişkilidir. Ergenler, akılcı (rasyonel) karar verme tarzı yerine; sezgisel, kaçıngan ve ani karar verme tarzını benimserler (6). 6, 8, 10 ve 12. sınıf öğrencileri ile genç erişkinlerin karar verme yeterlilikleri kıyaslandığında, erişkilerin, kararlarıyla ilgili riskleri ve faydaları daha fazla dikkate aldıkları ve daha fazla tavsiye-öneri arama eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Bu bulgu önemlidir çünkü çocuklar, erişkinlerle benzer zihinsel olgunlaşma düzeylerine rağmen, gerçek hayatta karar verirken bu yetilerini hesaba katmazlar. Özellikle ergenler, sosyal bir bağlamda gerçek ve ciddi sonuçları olan kararlar alırlar ve korunmasız cinsel ilişki, hamilelik, kürtaj, içkiliyken araba kullanma gibi durumların gelecekteki sonuçlarını erişkinler gibi öngöremezler (12).

18 7 5. Ergenler, akran etkisi nedeniyle riskli kararları tek başına oldukları zamana kıyasla grup içinde daha fazla verirler. Akranları onlar üzerinde zorlama yoluyla baskı kurmamalarına rağmen, sosyal dışlanma olasılığına karşı daha hassas olduklarından, sosyal uyum ve sosyal itaat olarak tanımlanabilecek bu durum, 15 yaşta en üst seviyesine ulaşır. Akranın varlığı ve yokluğu durumlarında verilen görevlerde, ergenlerin akranları yanında iken daha fazla risk aldıkları, fonksiyonel beyin görüntüleme teknikleri ile de desteklenmiştir (40, 58, 77, 81, 83, 85). 6. Son yıllarda nörobilimlerdeki gelişmelerle yenilenen bilgiler, bahsedilen psikososyal olgunlaşmama halleriyle ergenlerde beyin gelişiminin seyrinin paralelliğine ilişkin destekleyici sonuçlar ortaya koymuştur (19). Nöropsikologlar, beyin taraması ile çocuğun ceza sorumluluğu olup olmadığına karar vermektedirler. Ergenlikte beyin alanları arasındaki bağlantılar halen artmakta olduğundan, taramalarda görülen kısa bağlantılar zayıf, uzun bağlantılar güçlü demektir ve bu bağlantılara bakılarak, beynin olgunlaşmamış olması halinde çocuğun ceza sorumluluğuna karar verilir. Çünkü beynin plastisitesi erişkinliğe kadar değişmeye devam eder. Nöropsikolojik bulgulara göre ceza sorumluluğu için 15 yaşın altı keyfi olarak (arbitrery) belirlenmiştir. Bu bakış açısı çocuk sanığa her zaman davayı kazandırmaz ama cezayı düşürür (50) Sosyal-kültürel faktörler Son yıllarda çocuklarda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde sosyokültürel bileşenlere fazlasıyla odaklanılmıştır. Çocukların salt zihinsel özellikleri nedeniyle değil, sosyal dezavantajları nedeniyle bilişsel ve ahlaki gelişim basamaklarını aşamayabilecekleri ya da aşmada gecikebilecekleri hâkim görüş olmaya doğru gitmektedir (14). Belirli sosyal faktörlere maruz kalan çocuklar suç davranışı gösterdiklerinde, benzer faktörlere maruz kalmış diğer çocukların da ceza sorumluluğunun kusurlu olabileceğine dair adli mercilerde bir soru işareti bırakır (ya da bırakmalıdır). Araştırmacılar da, çocuğun kanunla ihtilafa düşmesi halinde, yaptığı eylemin anlamını, bu eylemin diğer eylemlerden farkını, bu eylemin doğuracağı sonuçları, kendisinin ve başkalarının zarar görme ihtimalini, kendisine ceza verilebileceğini bilmesi ve bu eyleme kalkışan bir akran veya erişkine karşı koyabilme yeteneğinin araştırılması gerektiğini belirtmişlerdir (8, 9, 30, 35, 71, 91).

19 8 Sosyal kontrol teorisine göre, anti-sosyal davranış, sosyalizasyon unsurları ile (aile üyeleri, arkadaşlar, okul arkadaşları ve öğretmenler) zayıf bağlardan kaynaklanır. Yani anti-sosyal davranış, olumlu sosyal davranışı (prosocial) içeren diğerleriyle ilişki ve aralarına katılım tarafından direk etkilenir (15). Sosyoekonomik durum, ebeveynin eğitim seviyesi (1, 40, 85, 96), demografik, kültürel ve etnik faktörler (20, 40, 58, 65, 81), ekonomik eşitsizlik ve şiddetli yoksulluk (24, 42, 61), sosyal dışlanma (57), göç sebebiyle izole edilmişlik, temel fırsatlardan yoksunluk, ırksal ve etnik ayrımcılığın sonucu olan yoksulluk, kırsaldan kente göç sonucu sosyal çözülmeye maruz kalmış gecekondu ve suç bölgelerinde yaşama (7, 51, 52, 73), sosyalizasyon sürecinin parçası olan sosyal kimlik edinme ve aidiyet bağları nedeniyle grupla beraber yasadışı edimlerde bulunma (11, 80), çocuk suçluluğuna etki eden faktörlerdendir. Parçalanmış aile, ailenin bir arada oluşundan bağımsız olarak evlilikteki çatışmalar, aile içi şiddete maruz kalma ya da şahit olma, ihmal edilme, aile içinde diyaloğun olmayışı gibi faktörler, özelikle şiddet içeren ergen suçlarında önemli belirleyicilerdir (37, 47, 86, 93,). Ailede suçlu ebeveyne veya kardeşe sahip olmak ise, ergende suç davranışının oluşması için en güçlü faktördür (24, 47, 76, 78). Bu faktörlere karşın, sosyal sınıf ve suçluluk arasındaki ilişki, ailevi değişkenlerden daha belirleyici olabilir. Kişilerin toplumsal hiyerarşi içindeki dağılımı olarak kabul edilebilecek sosyal sınıf ve suç arasındaki güçlü ilişki, Hirschi tarafından kuramlaştırılmıştır (88). Günümüze kadar yapılan araştırmalardaki sonuçlar, 1960 larda bireyleri topluma bağlamada sosyalizasyonun yani aile ve diğer sosyal kurumların önemine değinen Hirschi ve Gott Fredson un genel suç teorisini destekler niteliktedir (69). Genel suç teorisine göre, sosyal bağ (social bond) dört boyutludur: 1.Anlamlı diğerlerine (akran, aile) bağlanma 2. Geleneksel davranışına bağlılık (dinlenme, gezme vb.) 3. Eğitimle geleneksel topluma katılım 4. Toplumun değerlerine inanç (hukuk ve otoriteye saygı)< Suç fırsatı (crime opportunity) ise, düşük kendilik kontrolü ve suç arasında aracı bir faktördür. Bu dört faktörün varlığının suç eğilimini azalttığına dair bu teorik varsayım, deneysel çalışmalarla da desteklenmiştir. Yani sosyal sınıf, etnik köken ve din, kendini kontrol ile yakından ilişkilidir. Kohn un tezine göre (88), bir kişi sistemin içinde üst bir yerde konumlandı ise, bu konumunu korumak için kabul edilemeyecek eylemlerde bulunur. Bu nedenle alt sınıf ile üst sınıf, orta sınıftakilerle

20 9 konumlandıklarında daha yüksek oranda suçluluk gösterirler. Anomi teorisine göre, (88) sapma, hedeflere ulaşmada başarısızlıkla ilgilidir. Değer yönelimi (value orientation) eksikliği nedeniyle bu kişiler sınıflar arasında sosyal hareket halindedir (social mobility) ve genelde önceki bulundukları yere doğru yeniden hareket ederler. Gerilme teorisine göre ise (strain theory) (78) alt sosyal sınıftan gelenler, orta sınıftan daha ideal şartlara kavuşmak için suç işlemeye eğilimlidirler. Çünkü bu bireyler için suç, yukarı doğru hareketin bir yolu ya da en azından bulundukları konumu korumanın bir yoludur. Alt sınıftakiler kaybedecek bir şeyleri olmadığı için suç işlerken, üst sınıftakiler var olan konumlarını kaybetmemek için suç işler. Buna karşın orta sınıf, bir sapma durumunda konumunu en çabuk kaybedecek olan olduğundan, konumlarını riske atacak kadar güvende değildirler. Bu da, orta sınıfta suçluluğun daha az görülme nedenlerinden biridir. Buna karşın, sosyal sınıf, suçluluk için tek başına bir faktör sayılamaz ve sınıf hiyerarşisi içinde suçluluğu yordamak mümkün değildir. Sosyo ekonomik statü düştükçe suçun artması yani suçun alt sınıfta daha fazla görülüyor olmasının en büyük sebebi, üst sınıfa mensup kişilerde suçluluğun daha az göze çarpar (visible) halde olması veya üst sınıfta bunları tespit ve müdahaleden kaçınılmasını sağlayan farklı güçlerin varlığı etken olabilir (42). Endüstri toplumlarında, suçluluk ile alt sınıf arasında kurulan ilişki bir mittir ve sosyal sınıfın suçluluğu önleyebileceği görüşü artık silinmelidir (53). Çünkü bu görüş, ayrımcı değerler ve ayrımcı toplumsal uygulamalarla insanları sınıflandırmak için doğmuştur (4). Türkiye de 1710 lise öğrencisi üzerine yapılan çalışmada suç-sosyal sınıf teorisine zıt şekilde, alt SES çocuklarında suçluluk daha az bulunmuş (70), saldırı suçları, okul suçluluğu ve toplumu rahatsız eden suçları işleme oranı daha az görülmüştür (72). Suç-sınıf teorisine ait bu çelişki bulgular, görgül çalışmaların kriminoloji hakkında temel teoriler geliştirmek yerine, eski teorilerin kavramlarını vakumlamaya odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü son bulgular sosyal sınıf ve suç arasında ilişki olmadığını göstermektedir (36). Elbette farklı sınıflarda, gasp, oto hırsızlığı, ölümcül silahla saldırı gibi suç türleri farklılık arz eder. Ama sınıf hipotezi bunlara dayanak bulamaz ve bu tür direk çıkarımlar prematüre olurlar (88) Örneğin, üst sınıf, hırsızlığı çok daha görünür ve açık olmayan yollardan yaparken, alt sınıf daha açık ve tanımlanabilir şekilde yapar. Alt sınıf gasp ve yağma yoluyla hırsızlığı görünür yollardan yaparken, üst sınıfta dolandırıcılık gibi farklı türler görülür.

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

KRİMİNOLOJİ Mayıs 2015 Gelişimsel Teoriler. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ Mayıs 2015 Gelişimsel Teoriler. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -2- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 21 Mayıs 2015 Gelişimsel Teoriler İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU TEORİLERİ Geleneksel olarak kriminolojideki

Detaylı

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Özel Hükümler LAW 307 Güz 3 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin çevresel kökenleri Aile Özellikleri Eğitim Durumu ve Gelir Problem davranış Arkadaş seçimi Etkisiz ya da fiziksel disiplin

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1 XI İçindekiler Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür Sayfa vii viii x 1 Giriş 1 Tanımlar: Kültürlerarası psikoloji nedir? 3 Tartışmalı konular 5 Konu 1: İçsel olarak ya da dışsal olarak

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Bulgular: ÖZET Amaç: Results: ABSTRACT Objective: Sonuç: Conclusion: Methods: Yöntemler:

Bulgular: ÖZET Amaç: Results: ABSTRACT Objective: Sonuç: Conclusion: Methods: Yöntemler: DENEYSEL ÇALIŞMA EXPERIMENTAL STUDY ÇOCUKLARDA SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME VE ALGILAMALARINA ETKİ EDEN SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN CEZA SORUMLULUĞU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Eda Erdener

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; 2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: 1000 900 800 700 600 500

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -2- Nisan 2016, Damgalama Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -2- Nisan 2016, Damgalama Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -2- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com Nisan 2016, Damgalama Teorisi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DAMGALAMA (ETİKETLEME) TEORİSİ Sosyal gruplar, ihlal edilmesi durumunda

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU Yaşam boyu ruh sağlığı ile ilgili riskler Ruhsal hastalıklara yatkınlık ve dayanıklılık Prognoz Olumsuz etkenler Koruyucu etkenler Bireysel

Detaylı

PSY 221-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Uzm.Psk.İpek Özsoy

PSY 221-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Uzm.Psk.İpek Özsoy PSY 221-GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Uzm.Psk.İpek Özsoy Gelişim: Döllenme ile başlayan ve yaşam boyu devam eden değişme örüntüsü. Çoğu gelişim büyümeyi, fakat aynı zamanda yaşlanma ve ölüm süreciyle birlikte

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DUYGULAR - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Duygu ile ilgili alanyazında araştırmacıların, biyolojik temelli olan, diğer hayvanlarla paylaşılan, tüm kültürlerde görülen ve evrensel

Detaylı

İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV

İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV İstanbul Kent Güvenliği Projesi Seminerleri- II, III, IV Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu OKUL VE OKUL ÇEVRESİNDE ŞİDDETİN VE MADDE BAĞLILIĞININ/ KULLANIMININ ÖNLENMESİ - 19-20.03. İçindekiler:

Detaylı

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU

Çocuk Politikası FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU Hak Temelli Yaklaşım ve Ülke Çocuk Politikası y FERAY SALMAN İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU HAK TEMELLI YAKLAŞIM HAKLAR, DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BELİRLER HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN ORTAYA

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

KRİMİNOLOJİ Nisan 2015 Sosyal (Bağ) Kontrol Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ Nisan 2015 Sosyal (Bağ) Kontrol Teorisi. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -2- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 2 Nisan 2015 Sosyal (Bağ) Kontrol Teorisi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Teori Temel kavramlar Temel önermeler Ampirik geçerlilik

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

Gruplar-Uyma. Prof. Dr. Turgut Göksu. Prof. Dr.Turgut Göksu/GBF 1

Gruplar-Uyma. Prof. Dr. Turgut Göksu. Prof. Dr.Turgut Göksu/GBF 1 Gruplar-Uyma Prof. Dr. Turgut Göksu Prof. Dr.Turgut Göksu/GBF 1 GRUP Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak normları bulunan ve kendilerini grup olarak hisseden insanların oluşturdukları topluluktur.

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 18 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 3. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 18 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 3. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 18 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet

Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet ve Toplumsal cinsiyet Cinsiyet (sex): kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eder ve biyolojik bir yapıya karşılık gelir. Cinsiyet demografik bir kategoridir. Cins?

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

1.2. ARAŞTIRMA PROFİLİ

1.2. ARAŞTIRMA PROFİLİ IÇINDEKILER ÖNSÖZ VII BÖLÜM I: SIKIŞMA VE SIKIŞTIRMA 1 1.1. KURAMSAL DURUŞ: SIKIŞTIRILMIŞ VE SIKIŞTIRICI BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK OKUL 3 1.1.1. Sıkışma ve Sıkıştırma 3 1.1.2. Eğitim, Programlama ve Sıkıştırma

Detaylı

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar

Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Denetimli Serbestlik Psikologlar Adli Psikoloji ve Denetimli Serbestlik Adli psikoloji, psikologların görev alabileceği ve topluma hizmette çok öneme sahip bir alandır. Çünkü suç durumlarında, gerek suçlular gerek mağdurlar açısından

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği

Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Çocuk istismarı fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birkaç Söz: Kültüre Uyarlanarak Yenilenen ve Geliştirilen Yeni Baskı Üzerine...v Çeviri Editörünün Ön Sözü... xiii Çeviri Editörünün Teşekkürü...xv Ön Söz... xvii Teşekkür... xix KISIM I PSİKOLOJİK

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ Eğitmen Kadrosu: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Doç. Dr. Neylan Ziyalar Doç. Dr. Erdinç Öztürk Yrd. Doç. Dr. Zeynep Belma Gölge Eğitim tarihi 23 Ekim 2016 (8

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1

İÇİNDEKİLER. Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1 İÇİNDEKİLER Bölümler ve Bölüm Yazarları Ön Söz Teşekkür İçindekiler Editörlerin Öz Geçmişleri Yazarların Öz Geçmişleri iii v vi viii xviii xix I. BÖLÜM ADLİ SOSYAL HİZMET 1 Adli Sosyal Hizmet: Adalet Mekanizmasındaki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ AY EĞİTİMLERİ ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Düzey Tarih Gün Zaman Seminerin Konusu Eğitimciler 25/10/13 26/10/13 27/12/13 Cuma 18:00-20:00

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

GAU, Beşeri Bilimler Fakültesi

GAU, Beşeri Bilimler Fakültesi GAU, Beşeri Bilimler Fakültesi Ders İsmi Adli Psikoloji Ders Kodu TPSY 60 Ders Tipi Seçmeli Ders Düzeyi. sınıf, BSc Yerel Kredi AKTS Kredisi 6 AKTS Teori (saat/hafta) 2 Pratik (saat/hafta) 1 Laboratuvar

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ankara Çocuk Koruma Birimi Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği İstismarı -

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

Yaşınız kaç diye sorduk;

Yaşınız kaç diye sorduk; #UKGE- UYUŞTURUCUYA KARŞI GENÇ EYLEM PROJESİ ANKET DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ- AĞUSTOS/2015 Uyuşturucuya Karşı Genç Eylem Projesi nin ikinci aşaması olan anket çalışması Temmuz- Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı