T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN ORAL İKİNCİ DANIŞMAN: PROF. DR. M. LEVENT KAYAALP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN ORAL İKİNCİ DANIŞMAN: PROF. DR. M. LEVENT KAYAALP"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÖKHAN ORAL İKİNCİ DANIŞMAN: PROF. DR. M. LEVENT KAYAALP ÇOCUKLARDA SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME İLE ALGILAMALARINA ETKİ EDEN SOSYAL- KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN CEZA SORUMLULUĞU BAKIMINDAN İNCELENMESİ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİMDALI DOKTORA TEZİ KLİNİK PSİKOLOG EDA ERDENER İSTANBUL, 2011.

2

3 Bu tez, 8388 proje numarası ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkürlerimi bir borç bilirim.

4 i ÖNSÖZ Türkiye de çocukların ceza sorumluluğu konusuna dikkatimin çekilmesi, 2006 senesinde çocuklara ilişkin kısıtlayıcı yeni hükümler getiren Terörle Mücadele Kanunu (TMK) sebebiyle çocukların erişkinler gibi yargılanmasıyla oldu. O dönem kamuoyunun gündemine Taş atan çocuklar olarak giren, benim gibi düşünenlerin ise TMK mağduru olarak adlandırdıkları çocuklar, sadece yetişkinler gibi yasal işleme maruz kalmıyor, terör suçlarına özgü geliştirilmiş olan özel soruşturma, yargılama, cezalandırma ve infaz sistemlerine maruz bırakılıyordu. Bu dikkatimin ne kadar yerinde olduğu, dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin in yaptığı açıklamada görülüyordu: 2006 ve 2007 yıllarında toplamda 1572 çocuk, 2008 yılında ise 571 çocuk terör suçundan yargılanmıştı (Bkz. TBMM web sayfası). Taş atan çocuk terör suçlusu olur mu, dahası her şeyden önce terör suçlusu bir çocuk olabilir mi? sorusu üzerine düşündüğümde, Türkiye nin de taraf olduğu çeşitli uluslararası belgelere göre, toplumsal gösterilere katılan çocukların durumu açısından ciddi hukuki ihlaller bulunduğunu anladım. Çocuk Hakları Bildirgesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Pekin Kuralları (Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar), Riyad İlkeleri (Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin BM Sözleşmesi) gibi belgeler, uygulamada yapılanın tersini söylüyordu. Tez danışmanı olarak seçtiğim hocam Prof. Dr. Sermet Koç, TMK mağduru çocukların durumunun oldukça ihtilaflı olduğu ve bir doktora tezi için gerçek bir teorik zemin oluşturamayacağını belirttiğinde, yolum bir başka hocam Prof. Dr. Gökhan Oral a düştü. Kendisi bana, sadece terörle mücadele kanununun mağdur ettiği çocuklar için değil, Türkiye de genel olarak çocuklar için hukuki bir sorun teşkil eden ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi konusuna odaklanmamı ve bunun için TCK daki ilk yaş dilimi olan yaşı ele almamı önerdi. Başlangıçta, çok da istemeden uzaklaştığım tez konuma yeni açılımlar getirerek bana yol gösteren ve bitirdiğimde içime sinen bir tez olarak kendimle gurur duymama sebep olan her iki hocama da şu anda teşekkür ediyorum. Yeni tez konumla ilgili yaptığım incelemelerde gördüm ki, Türkiye de sadece terör suçu değil, genel olarak tüm çocuk suçlarının değerlendirmesinde yetişkinlere özgü soruşturma, yargılama ve infaz sorunu

5 ii Türk Ceza Hukuku sistemi kurulduktan beri var olan ve dikkat çekilen bir konuydu. Türkiye de 12 yaşını doldurmuş bir çocuğun ceza sorumluluğu olduğu kabul edilmekteydi. Ama çocuklara haklarının oldukça geç yaşlarda verildiği düşünülürse (okulu bırakma, evlilik, ehliyet alma, oy verme, miras) ceza sorumluluğu için bu yaşın oldukça küçük olduğu düşünülmeliydi. Dahası bu sistemin asıl sorunlu olduğu ilk yer, çocukta akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı yoksa ceza sorumluluğunun tam kabul ediliyor olmasıydı. Peki, ceza sorumluluğu tam olarak neydi? Eğer suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilmek demekse, yaptığının bir suç olduğunu biliyor musun? diye sorulduğunda Evet, bu bir suçtur demek miydi? Yani, sadece öğrenilmiş hukuki bir bilgiyi tekrarlamak mıydı? Peki, suç çevresinde büyümüş çocuklar için durum ne olacaktı? Bu çocuklar küçük yaştan itibaren suçun anlam ve sonuçları hakkında bilgi sahibi iseler, bu sahte bilinç nedeniyle diğer çocuklardan daha mı fazla ceza alacaklardı? Zaten o çevrede büyüyerek doğuştan sahip oldukları eşitsizlik, adaletin eliyle daha da mı perçinlenecekti? Çocukların doğumdan itibaren tüm yaşam deneyimleri, belirli bir yaşa kadar onlardan sorumlu olanlar tarafından kontrol edildiğinden, yoksulluk, yüksek suç çevresinde yaşama, düşük eğitimsel imkânlar ve yetersiz anne babalık gibi sosyal faktörler, çocuğun direk olarak sorumlu olmadığı suç davranışına katkıda bulunmaz mıydı? Ve tam da bu nedenle çocuklar, fazladan korunmaya ihtiyaç duymuyorlar mıydı? Ceza sorumluluğu için belirlenen yaş göz önünde bulundurulursa, çocuğun gösterdiği anti-sosyal davranış, onun kriminalize edilmesine değecek seviyede eşit miydi? Asıl amacın çocukları kriminalize etmekten uzak tutmak olmasına rağmen< İşte tüm bu sorular, tezimde iki noktaya odaklanmamı sağladı: İlki, ceza sorumluluğu için Türkiye de belirlenen asgari yaş; ikincisi, çocukların içinde büyüdüğü sosyal-çevresel faktörlerin ceza sorumluluğuna etkisi< Tezim, bu iki değişkeni göz önüne alarak kuruldu ve sonucunda da gördüğüm üzere, beni bu yaş çocuklarında gerçek bir ceza sorumluluğunun olmadığı kanaatine götürdü. Ama ben kendi adıma bir ruh sağlığı çalışanı olarak söyleyebilirim ki bu yaş çocuklarının gösterdiği şey gerçek bir hukuki bilinç değil, kendi zihinsel, ahlaki ve kültürel faktörleriyle birleşen şekilde, kendi dünyalarında kurdukları duygusal tasavvurların sonuçlarıdır. Suçun anlamını ve sonuçlarını yorumlayışları, kendi içinde tutarsız ve ahlaki gelişim düzeylerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda 12 yaşını doldurmuş olma hali, ceza sorumluluğu için çok erken bir

6 iii yaştır. Hele ki suç çevrelerinde büyüyen çocukların sahte hukuki bilinçlerini, ceza sorumluluğunun tamlığı olarak nitelendirmemek için özel bir dikkat gerekir. Tezim başka şekillerde de okunabilir< Bu kanaatlerimin adli, psikolojik ve pedagojik boyutlarına katılmak bu alanda çalışan diğer uzmanların işidir, ben ancak tezimin sonuçlarını bu şekilde kotardığımı söyleyebilirim. Tezimi bitirdiğimde teşekkür edeceğim çok fazla kişi olduğunu gördüm. Yemek yerken, çay içerken, hatta koridorda gördüğüm esnada bile fikir almaya çalışarak sıkıştırdığım farklı disiplinlerden hocalar, tez çalışmama çok yardımcı olan arkadaşlarım oldu. Hepsine teşekkür ederim< Ama özellikle teşekkür etmek istediklerim var ki, onlar olmasaydı bu tez de olmazdı diyorum: Psikoloji lisans eğitimimden bu yana bana bilimsel bakış açısını kazandıran ve bana bilgiyi değil, bilgi ile düşünmeyi öğreten sevgili hocam Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ile hukuki bilgisini benden esirgemeyen eşi Avukat Serpil Özakpınar a; fikirlerini ve zamanını benden esirgemeyen arkadaşım Avukat Davut Erkan a; tez danışmanım Prof. Dr. Gökhan Oral a ve ikinci danışmanım olmasına karşın danışmanım kadar emek veren Prof. Dr. M. Levent Kayaalp e; tez jürimde beni her daim destekleyen hocam Prof. Dr. Sermet Koç a; işyerimde desteğiyle yanımda olan Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şahin e; destekleriyle yanımda olan manevi ailem Güven Teyzem ve İbrahim Eniştem e; son olarak, tezimi tamamlamak için gerçek motivasyonu bana sağlayan Halil Savda ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.

7 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<< ii İÇİNDEKİLER <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<..iv TABLOLAR LİSTESİ<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<vi I. GİRİŞ VE AMAÇ 1 1. Çocuk Adalet Sisteminde Ceza Sorumluluğu: Kavramlar ve Yeni Gelişmeler 2 2. Çocuk ve Ergenlerde Ceza Sorumluluğunu Etkil eyen Faktörler Biyopsikososyal faktörler Sosyal-kültürel faktörler Ahlaki muhakeme düzeyi Hukuki muhakeme, karar verme ve hukuki bilgi düzeyi Türkiye de Çocukların Ceza Sorumluluğu: Varsayımlar ve Amaç: 17 II. GEREÇ VE YÖNTEM Örneklem Gereçler Uygulama ve Yönerge Hipotezler ve Öngörülen Çıktılar: Anketlerin Değerlendirilmesi 23 III. BULGULAR: 25 1.Sosyo Demografik Veriler 25 2.Sosyo-Ekonomik Seviyeye (SES) Göre Suçun Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme 31 3.Yaş Değişkenine Göre Suçun Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme 61 4.Cinsiyet Değişkenine Göre Suçun Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme 67 IV. TARTIŞMA V. SONUÇ VI. ÖZET: ABSTRACT: VII. KAYNAKLAR EK 1: SOSYO DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU

8 EK 2: SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME ANKETİ EK 3: SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLME ANKETİ CEVAPLARI ÖZGEÇMİŞ: EDA ERDENER v

9 vi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Okulların yaş ve cinsiyete göre dağılımları <<<<<<<<< Tablo 2. Okulların sosyo-demografik özelliklere göre dağılımları..<<<.. 28 Tablo 3. Taksirle öldürme suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<...32 Tablo 4. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<.. 34 Tablo 5. Eziyet suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 35 Tablo 6. Şantaj suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 36 Tablo 7. Haberleşmenin gizliliğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...38 Tablo 8. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...39 Tablo 9. Nitelikli hırsızlık suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<< 40 Tablo 10. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<< 43 Tablo 11. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<. 44 Tablo 12. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<<<<<< Tablo 13. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<46 Tablo 14. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..48 Tablo 15. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<...49

10 Sayfa Tablo 16. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı <<<<<<...50 Tablo 17. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<...53 Tablo 18. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<..54 Tablo 19. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<55 Tablo 20. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu için ceza ağırlığı cevaplarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<< Tablo 21. Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçları için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<57 Tablo 22. Hakaret suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 58 Tablo 23. İftira suçu için suçlu bulma durumunun sosyoekonomik düzeye göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<< Tablo 24. Toplam doğru cevapların yaşa göre dağılımı<<<<<<<<..61 Tablo 25. Taksirle öldürme suçu için suçlu bulma durumunun yaşa göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.62 Tablo 26. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu için ceza ağırlılığı cevaplarının yaşa göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<63 Tablo 27. Nitelikli Yağma suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<63 Tablo 28. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçu için ceza ağırlılığı cevaplarının yaşa göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<...64 Tablo 29. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı<<<<<<..64 Tablo 30. Resmi belgede sahtecilik suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı <...<<<<<<<<<<<<<<<<...65 Tablo 31. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının yaşa göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<66 Tablo 32. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının yaşa göre dağılımı <<<<<<<<<<<<66 Tablo 33. Toplam doğru cevapların cinsiyete göre dağılımı<<<<<67 Tablo 34. Taksirle öldürme suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...68 vii

11 Sayfa Tablo 35. Şantaj suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...68 Tablo 36. Nitelikli yağma suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..69 Tablo 37. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<...69 Tablo 38. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<70 Tablo 39. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<..71 Tablo 40. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<.71 Tablo 41. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<..72 Tablo 42. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<..73 Tablo 43. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<...73 Tablo 44. Tehdit suçu için suçlu bulma cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<74 Tablo 45. Tehdit suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.75 Tablo 46. Hakaret suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<75 Tablo 47. Bilişim sistemine girme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..76 Tablo 48. İftira suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.77 Tablo 49. Suç üstlenme suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...78 Tablo 50. Suçu bildirmeme suçu için ceza ağırlığı cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<78 Tablo 51. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu için suçlu bulma durumu cevaplarının cinsiyete göre dağılımı<<<<<<<<<<79 viii

12 1 I. GİRİŞ VE AMAÇ Adalet sisteminin çocuğu hangi yaşta ve hangi suç için ne kadar sorumlu tutacağı, yani ceza sorumluluğun başlangıç yaşı, çocuk adalet sisteminin hedefleri ve çocuk haklarının korunması bakımından önem taşımaktadır. Çocuk korunması paradigmasının evrensel temeli sayılan Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), çocukların yeterli olgunlaşma düzeyine sahip olmadıkları için korunmaları gerektiğini belirten korumacı (paternalistik) görüş ile çocukların erişkinlere özgü tüm haklardan faydalanması gerektiğini savunan özgürlükçü hareketin bir birleşimi sayılır (3). Sözleşmenin getirdiği bakış açısı, böylelikle hem çocuğun olgunlaşmamışlık halini göz önüne alarak çocuk korunmasını güvence altına almakta hem de yetişkinlere özgü hakların çoğunu çocuklara tanımaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 40. maddesi, ceza sorumluluğu için asgari yaş sınırının çok düşük tutulmaması gerektiğini belirtmesine karşın, bu yaşı belirlemeyi devletlerin inisiyatifine bırakmıştır. Ceza ehliyetini 7 yaşından başlatan Lübnan, Sudan, Ürdün, Bangladeş, İrlanda ülkeler olduğu gibi, 18 yaşından başlatan ülkeler de vardır (73). Ceza sorumluluğu, İskoçya da 8 yaş, Kanada ve Yunanistan da 12 yaş; Fransa ve İsrail de 13 yaş; İsviçre, Finlandiya, Danimarka ve Norveç te 15 yaş; Japonya, Portekiz, İspanya ve Amerika da 16 yaş; Belçika, Peru, Panama ve Amerika Birleşik Devletleri nin bazı eyaletlerinde 18 yaştan başlar (65, 90). Pekin Kuralları nın (Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar) 4. maddesi, ceza sorumluluğu için asgari yaşın devletler tarafından nasıl belirlenmesi gerektiğini şöyle açıklar: Küçükler bakımından ceza sorumluluğu yaşı kavramını tanıyan hukuk sistemlerinde bu yaşın başlangıcı, küçüklerin duygusal ve zihinsel erginlik durumları akılda tutularak, çok düşük bir yaş düzeyinde tespit edilmeyecektir. Modern yaklaşım, bir çocuğun ceza sorumluluğunun ahlaki ve psikolojik unsurlarına uygun davranıp davranmayacağının, yani çocuğun kendi bireysel muhakeme ve kavrayışı yoluyla, suç davranışından sorumlu tutulup tutulamayacağının göz önünde bulundurulması şeklinde olacaktır. Görülüyor ki, uluslararası sözleşmelerin bu yöndeki uyarılarına rağmen, çocukların ceza sorumluluğuna yönelik devletlerin yaptığı hukuki düzenlemeler, devletin ideolojisinin çocukluk ve suç kavramlarına yüklediği anlama bağlı olarak değişmektedir.

13 2 Çocukluğun, bebeklik gibi biyolojik, dolayısıyla evrensel bir kategori olmayıp tarihin belirli bir noktasında toplumsal koşulların sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal bir tasavvur olduğu tezini savunan Aries in belirttiği gibi (56), çocukluğun kavramsallaştırmasında zaman içinde ortaya çıkan değişim, suçluluk olgusuna bakıştaki farklılıkları da ortaya koymuştur. Bu nedenle çocuk suçluluğunun hukuki bağlamı, modern toplumun çocuk paradigmasının hem üretildiği hem de uygulandığı bir zemin haline gelmiştir. Ceza sorumluluğu kavramını anlamak için çocuk adalet sisteminin dayanak noktalarını ve kavramlarını incelemek, bu nedenle önem taşımaktadır. 1. Çocuk Adalet Sisteminde Ceza Sorumluluğu: Kavramlar ve Yeni Gelişmeler Yaş küçüklüğü, ceza sorumluluğu kavramıyla felsefi anlamda ne bakımdan ilgilidir? Hangi zihinsel elementler (bilgi, niyet- kast, öngörü) bir çocuğun yaptığı eylemden sorumlu olduğunu gösterir? Hukuk sistemlerinde, ceza sorumluluğundaki yaş faktörüne verilen önem, iki ayrı mantıktan kaynaklanır: İlki, çocuğun suç işleme kapasitesiyle ilgiliyken; diğeri, çocuğun ceza ehliyetinin tam olup olmadığı, yani suçlama ve cezanın erişkinlerin tabi olduğu sistemle ilgili olup olmayacağı hakkındadır (65). Bu iki mantıktan beslenen ceza sorumluluğunun kanuni şekillenişi genellikle iki şekilde olur: Birincisi, ceza sorumluluğu için asgari yaşın belirlenmesi; ikincisi çocuğun yaptığı eylemin yanlışlığını takdir-temyiz edebilme (appreciation) yeteneğine bağlı olarak ceza sorumluluğunun tedrici olarak artması (gradual imposition) (92). Geleneksel anlamda ceza sorumluluğu, sanığın atfedilen suç eylemini işlerkenki zihinsel durumu, yani kendi davranışındaki doğruyu yanlıştan ayırabilme ve davranışlarını kontrol edebilme yeteneğidir (13). Ceza sorumluluğunun olmayışında ise, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı kavramlarını tanınır ama çocukların gelişimsel olgunlaşmama (developmental immaturity) halinden kaynaklı ehliyetsizliklerine, yani gerçek ya da kavramsal günlük bilgiyi kavramaları hususunda bir ergenle erişkin arasındaki farklılığa, özellikle mahkeme sürecinde çok az dikkat çekilir. Oysa kanunların, çocukların olgunlaşmamışlık hallerine odaklanmaları farklı nedenlerden önemlidir: İlki, kanunların anlamını anlamak için çocukların rehberliğe ihtiyaç duymalarıdır. Rehberliğe ihtiyaç doktrini,

14 3 öncelikle akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı gösteren erişkinler için geliştirilmiş olsa da, şimdilerde çocukların da olgunlaşmamışlık halleri nedeniyle bu tür bir rehberliğe ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. İkincisi, savunma ve iddia makamının, ceza ehliyetini her bir vaka için ayrı ayrı değerlendirmesi zorunluluğunu doğurmasıdır. Son olarak da yargı sürecinin, çocukların karar vermelerini etkilemesi bakımından olgunlaşmamışlığı, çocuk sanığın yararına kullanmasıdır (45). Peki, neden çocuklar için böylesi kavramlaştırmalar gerekmiştir? 18.yy da İngiltere başta olmak üzere Avrupa da 8 yaş çocuklarına bile basit hırsızlıklardan dolayı idam cezaları uygulanmış olduğundan, ceza kanunlarının uygulamadaki katılığını kırmak için doli incapax gibi koruyucu ön kabullere ihtiyaç duyulmuştur (92). İngiliz çocuk adalet sisteminin hukuk doktrininin kuralı olan doli incapax, çocuklarda suç işleyebilme kapasitesinin olmayışı (incapable of crime) anlamında olup, küçük sanıklar için tarihi bir koruma kanunudur. İddia makamının, çocuğun eylemini ciddi olarak bir suç ya da ahlaki olarak yanlış olduğuna dair bilgisinin varlığını gösteriyor olmasına ihtiyaç duyar (14). İddia makamının görevi, yaş çocuğunun makul şüphenin ötesinde suç niyeti taşımadığına ilişkin varsayımı çürütmek değil, çocuğun kendi davranışını algılayışının bir yaramazlıktan fazlası veya çok daha ciddi bir yanlış olduğunu bildiğini kanıtlamaktır yaş arası çocuklarda yanlış bildiğini bilme olarak da kavramlaştırılabilen doli incapax için 1990 larda yeni eğilim, bir edimin doğru ya da yanlış olduğunu bilmekten ziyade yaramazlıktan ya da yanlış bir davranış olmaktan ziyade daha ciddi bir suç olduğunu bilmeye doğru evrilmiştir (43) de ise bu kavramın çocuk sanıklar için yeterli koruma sağlamadığı ve erişkin sanıklardan kapasitelerini ayırt etmek bakımından tatmin edici olmadığı gerekçesiyle tamamen vazgeçilmiştir (14). Çocukları yaşlarından dolayı suçlamamanın ceza sorumluluğunun olmayışına mı denk düştüğü sorulduğunda Mens Rea kavramı işin içine girer (65). Bir suçlamayı çürütmede başarısız olan kişi, ediminden dolayı hakkındaki suçlama ve cezadan sorumludur (liable) ve bir suçlamadan ve cezadan sorumlu olan kişi de hakkındaki suçlamayı çürütmek zorundadır. Kişide Mens Rea yoksa herhangi bir suç içeren eylemden sorumlu tutulamaz. Bu noktada, yaşla ilişkili Mens Rea problemleri bir kapasite(sizlik) kuralı mıdır diye sorulduğunda, suçlamaya karşı kendini koruyabilme kuralı (immunite-from-prosecution rule) etkili olur. Sorumluluk

15 4 teorisi, özünde bir kişi için gerekli olan otonominin (kendi başına hareket etme kabiliyeti) doğası ve sınırları hakkındadır. Kişisel kapasiteden kasıt, bir seçim esnasında istek ve niyete dayanarak inisiyatif alabilme kapasitesidir. Temel kişisel kapasitenin bazı hallerinde ise, ceza sorumluluğundan önce gerçekçilik (rasyonelite) kuralı eklemelidir. Çocuklar, sadece çocuk oldukları için zihinsel ve ruhsal kapasiteleri erişkinler gibi değildir ama bu alandaki teorilerin birçoğunun yaptığı üzere, çocuklar ve akıl hastalığı-zayıflığı arasında bir analoji kurmak da yanlıştır. Akıl hastalığı kavramının ceza sorumluluğu için çok karışık ve tartışmalı oluşunun tersine, çocukluk hali çok basit ve açık türde bir konuma sahiptir. Buna karşın gerçeği değerlendirme yetisi bir tarafta iken, ceza sorumluluğu diğer yandadır, çünkü tek başına suçun anlam ve sonuçlarını algılayabilmek ceza sorumluluğu için yeterli değildir. Çocuklarını, içine şeytan girdiğini düşündüğü için öldüren bir kadını düşünelim. Bu kadın, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını bilir, yani öldürmenin bir suç olduğunun, bu edimle çocuklarını kaybedeceğinin ve ceza alacağının bilincindedir. Ama rasyonalitenin, yani gerçeği değerlendirme kapasitesinin olmayışı, bu suçu işlemesine yol açar. İşte ceza sorumluluğu kavramı ele alınırken çocuklarla akıl hastalarının kıyaslanması bu nedenle doğru değildir. Çünkü suç işleyen bir akıl hastası, uygulamadaki rasyonaliteden yoksundur. Çocuklar ise çok küçük bir yaştan itibaren yaptıkları hakkında bizi saran dünyanın mantığıyla uyumlu olmak suretiyle edimlerinin sebeplerini açıklayabilirler (65). 2. Çocuk ve Ergenlerde Ceza Sorumluluğunu Etkileyen Faktörler Ceza sorumluluğu, çocuğun bireysel muhakeme ve kavrayışı yoluyla suç davranışından sorumlu tutulup tutulamayacağı yani özünde suçun hukuki değerini anlamak ise, bu değerin anlaşılması, yargılama ve karar verme yetisi ile yakından ilişkilidir. Suç hakkında bir yargıya varma ve karar vermenin (decision making) sadece zihinsel (kognitif) işlevler açısından ele alınması, karar vermenin zihinsel ve psiko-sosyal faktörlerin bir harmanı olduğunu gözden kaçırmaktır (20). Zihinsel işlevler temel alınarak ergenler ile erişkinlerin karar verme becerileri kıyaslandığında, ergenlerin bilgi işleme, anlama ve muhakeme kapasiteleri erişkinlerle benzerdir (76, 81, 83). Oysa bir erişkinle ergen arasındaki fark sadece zihinsel değil, gelecek

16 5 yönelimini, daha iyi risk algısını ve daha az akran etkisine maruz kalmayı içeren psiko-sosyal olgunlaşma halidir (45). Bu muhakeme biçiminin adli kararlara yansıması ise, ergenlerin yetişkinlerle benzer zihinsel muhakeme düzeyine sahip oldukları zaman, ceza sorumluluklarının tam olduğu yönünde olmaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenlerde ceza sorumluluğunu etkileyen biyopsikososyal ve sosyal-kültürel faktörler, ahlaki muhakeme düzeyi, hukuki muhakeme ve hukuki bilgi düzeyi, çocukların ceza sorumluluğu değerlendirilirken zihinsel becerilerin dışında göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir Biyopsikososyal faktörler Bir erişkinle bir ergenin karar vermesi arasındaki temel fark salt zihinsel değil, biyopsikososyaldir. Bu faktörler ergenliğin sonlarına doğru olgunlaşmaya ve bir erişkininkine benzemeye başlayarak karar vermedeki olgunlaşmaya da etki ederler (20, 58). Karar verme, tek boyutlu değildir. Muhakeme ve yargılama, karar vermeye birlikte etki etmelerine karşın, birbirinden farklıdırlar. Muhakeme (reasoning), bilgi işleme için gerekli zihinsel kapasite iken, yargılama (judgment), kararların olası sonuçlarının farklı önem dereceleriyle değerlendirilip işlenmesi anlamına gelmektedir. Günlük problem çözmenin özü, muhakemeye dayanmakta olup, eylemin çeşitli sonuçlarını hayal edebilme, hipotetik eylemlerin olası sonuçlarını kıyaslayarak, içlerinden birinin uygunluğunu tartabilmeyi içerir. Muhakeme zihinsel işlevlerle ilgili iken; yargılama, sosyal-duygusal olgunlaşma ile yakından bağlantılıdır ve karar vermenin öncülüdür. Zihinsel işlevler, karar verme kapasitesinin temeli olsa da, sosyal-duygusal olgunlaşma, karar vermeye birincil derecede etki eder. Bu nedenle ergenlerin zihinsel fonksiyonlarındaki erişkinlere denk olgunlaşmaya rağmen, karar vermeye etki eden biyopsikososyal faktörlerin varlığı, kusurluluklarını azaltan sebeplerdendir (40, 58, 81). Bu biyolojik temelli psikolojik faktörler şöyle sıralanabilirler: 1. Ergenler, bir edimin sonuçlarını anlayabilecek akıl yürütme becerisine çoğunlukla erişkinler kadar sahip olmalarına karşın, risk algısı ve riske karşı tutumları karar verme süreçlerini etkiler. Erişkinlere göre risk farkındalıkları daha düşük olup, riskli durumlar karşısında fayda-zarar hesabı yaparken daha çok faydaya odaklı olma ve riskleri daha düşük algılama eğilimindedirler. Ergenlerde olumlu geri bildirme tepki verme

17 6 daha fazla, olumsuz geri bildirimden kaçınma, riski algılama ve tehlikeyle bağlantılı olarak zarara uğramadan kaçınma daha azdır (19, 58, 81, 85). 2. Zamanın farklı algılanması ve gelecek yönelimindeki farklılaşma ergenlerin karar vermelerini etkiler. Ergenlerde gelecek yönelimi, erişkinlere kıyasla daha az olup, daha çok şimdiye odaklanırlar. Riske karşı-fayda hesabı yaparken, uzun vadeli sonuçlar yerine, kısa vadeli sonuçlara; kararların olumsuz sonuçlarından ziyade olumlu sonuçlarına odaklanırlar (20, 25, 40, 58, 77, 81, 85). 3. Ergenlerin, başkasına aynı şartlar altında olumsuz etki edeceğini bildiği bir durumun kendi başına gelmeyeceğine dair inanç olarak tanımlanabilen kişisel masala (personal fable) daha fazla inanmaları, o davranışın olası zararlı sonuçları hakkında bilgileri olsa dahi, kendi adlarına riskin hafife alınmasına ve riskli kararlar almalarına yol açar. Ergenler, cesaret içeren riskli eylemlerin diğer insanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini hesaba katarak karar alma olarak tanımlanabilen hayali izleyicilerin (imaginary audience) etkisine ve bir durumda sadece kendi bakış açılarını ortaya koymaya yani kendilik odaklı (self-focus) olmaya eğilimlidirler. Bu durum, kendilerini daha az incinebilir algılamalarına ve zarar görme riskini hafife almalarına yol açar (20, 25, 81). 4. Rasyonel karar verme, duyum arayışı ile negatif ilişki halinde iken, iç kontrol odaklı olma ile pozitif ilişkilidir. Ergenler, akılcı (rasyonel) karar verme tarzı yerine; sezgisel, kaçıngan ve ani karar verme tarzını benimserler (6). 6, 8, 10 ve 12. sınıf öğrencileri ile genç erişkinlerin karar verme yeterlilikleri kıyaslandığında, erişkilerin, kararlarıyla ilgili riskleri ve faydaları daha fazla dikkate aldıkları ve daha fazla tavsiye-öneri arama eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Bu bulgu önemlidir çünkü çocuklar, erişkinlerle benzer zihinsel olgunlaşma düzeylerine rağmen, gerçek hayatta karar verirken bu yetilerini hesaba katmazlar. Özellikle ergenler, sosyal bir bağlamda gerçek ve ciddi sonuçları olan kararlar alırlar ve korunmasız cinsel ilişki, hamilelik, kürtaj, içkiliyken araba kullanma gibi durumların gelecekteki sonuçlarını erişkinler gibi öngöremezler (12).

18 7 5. Ergenler, akran etkisi nedeniyle riskli kararları tek başına oldukları zamana kıyasla grup içinde daha fazla verirler. Akranları onlar üzerinde zorlama yoluyla baskı kurmamalarına rağmen, sosyal dışlanma olasılığına karşı daha hassas olduklarından, sosyal uyum ve sosyal itaat olarak tanımlanabilecek bu durum, 15 yaşta en üst seviyesine ulaşır. Akranın varlığı ve yokluğu durumlarında verilen görevlerde, ergenlerin akranları yanında iken daha fazla risk aldıkları, fonksiyonel beyin görüntüleme teknikleri ile de desteklenmiştir (40, 58, 77, 81, 83, 85). 6. Son yıllarda nörobilimlerdeki gelişmelerle yenilenen bilgiler, bahsedilen psikososyal olgunlaşmama halleriyle ergenlerde beyin gelişiminin seyrinin paralelliğine ilişkin destekleyici sonuçlar ortaya koymuştur (19). Nöropsikologlar, beyin taraması ile çocuğun ceza sorumluluğu olup olmadığına karar vermektedirler. Ergenlikte beyin alanları arasındaki bağlantılar halen artmakta olduğundan, taramalarda görülen kısa bağlantılar zayıf, uzun bağlantılar güçlü demektir ve bu bağlantılara bakılarak, beynin olgunlaşmamış olması halinde çocuğun ceza sorumluluğuna karar verilir. Çünkü beynin plastisitesi erişkinliğe kadar değişmeye devam eder. Nöropsikolojik bulgulara göre ceza sorumluluğu için 15 yaşın altı keyfi olarak (arbitrery) belirlenmiştir. Bu bakış açısı çocuk sanığa her zaman davayı kazandırmaz ama cezayı düşürür (50) Sosyal-kültürel faktörler Son yıllarda çocuklarda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde sosyokültürel bileşenlere fazlasıyla odaklanılmıştır. Çocukların salt zihinsel özellikleri nedeniyle değil, sosyal dezavantajları nedeniyle bilişsel ve ahlaki gelişim basamaklarını aşamayabilecekleri ya da aşmada gecikebilecekleri hâkim görüş olmaya doğru gitmektedir (14). Belirli sosyal faktörlere maruz kalan çocuklar suç davranışı gösterdiklerinde, benzer faktörlere maruz kalmış diğer çocukların da ceza sorumluluğunun kusurlu olabileceğine dair adli mercilerde bir soru işareti bırakır (ya da bırakmalıdır). Araştırmacılar da, çocuğun kanunla ihtilafa düşmesi halinde, yaptığı eylemin anlamını, bu eylemin diğer eylemlerden farkını, bu eylemin doğuracağı sonuçları, kendisinin ve başkalarının zarar görme ihtimalini, kendisine ceza verilebileceğini bilmesi ve bu eyleme kalkışan bir akran veya erişkine karşı koyabilme yeteneğinin araştırılması gerektiğini belirtmişlerdir (8, 9, 30, 35, 71, 91).

19 8 Sosyal kontrol teorisine göre, anti-sosyal davranış, sosyalizasyon unsurları ile (aile üyeleri, arkadaşlar, okul arkadaşları ve öğretmenler) zayıf bağlardan kaynaklanır. Yani anti-sosyal davranış, olumlu sosyal davranışı (prosocial) içeren diğerleriyle ilişki ve aralarına katılım tarafından direk etkilenir (15). Sosyoekonomik durum, ebeveynin eğitim seviyesi (1, 40, 85, 96), demografik, kültürel ve etnik faktörler (20, 40, 58, 65, 81), ekonomik eşitsizlik ve şiddetli yoksulluk (24, 42, 61), sosyal dışlanma (57), göç sebebiyle izole edilmişlik, temel fırsatlardan yoksunluk, ırksal ve etnik ayrımcılığın sonucu olan yoksulluk, kırsaldan kente göç sonucu sosyal çözülmeye maruz kalmış gecekondu ve suç bölgelerinde yaşama (7, 51, 52, 73), sosyalizasyon sürecinin parçası olan sosyal kimlik edinme ve aidiyet bağları nedeniyle grupla beraber yasadışı edimlerde bulunma (11, 80), çocuk suçluluğuna etki eden faktörlerdendir. Parçalanmış aile, ailenin bir arada oluşundan bağımsız olarak evlilikteki çatışmalar, aile içi şiddete maruz kalma ya da şahit olma, ihmal edilme, aile içinde diyaloğun olmayışı gibi faktörler, özelikle şiddet içeren ergen suçlarında önemli belirleyicilerdir (37, 47, 86, 93,). Ailede suçlu ebeveyne veya kardeşe sahip olmak ise, ergende suç davranışının oluşması için en güçlü faktördür (24, 47, 76, 78). Bu faktörlere karşın, sosyal sınıf ve suçluluk arasındaki ilişki, ailevi değişkenlerden daha belirleyici olabilir. Kişilerin toplumsal hiyerarşi içindeki dağılımı olarak kabul edilebilecek sosyal sınıf ve suç arasındaki güçlü ilişki, Hirschi tarafından kuramlaştırılmıştır (88). Günümüze kadar yapılan araştırmalardaki sonuçlar, 1960 larda bireyleri topluma bağlamada sosyalizasyonun yani aile ve diğer sosyal kurumların önemine değinen Hirschi ve Gott Fredson un genel suç teorisini destekler niteliktedir (69). Genel suç teorisine göre, sosyal bağ (social bond) dört boyutludur: 1.Anlamlı diğerlerine (akran, aile) bağlanma 2. Geleneksel davranışına bağlılık (dinlenme, gezme vb.) 3. Eğitimle geleneksel topluma katılım 4. Toplumun değerlerine inanç (hukuk ve otoriteye saygı)< Suç fırsatı (crime opportunity) ise, düşük kendilik kontrolü ve suç arasında aracı bir faktördür. Bu dört faktörün varlığının suç eğilimini azalttığına dair bu teorik varsayım, deneysel çalışmalarla da desteklenmiştir. Yani sosyal sınıf, etnik köken ve din, kendini kontrol ile yakından ilişkilidir. Kohn un tezine göre (88), bir kişi sistemin içinde üst bir yerde konumlandı ise, bu konumunu korumak için kabul edilemeyecek eylemlerde bulunur. Bu nedenle alt sınıf ile üst sınıf, orta sınıftakilerle

20 9 konumlandıklarında daha yüksek oranda suçluluk gösterirler. Anomi teorisine göre, (88) sapma, hedeflere ulaşmada başarısızlıkla ilgilidir. Değer yönelimi (value orientation) eksikliği nedeniyle bu kişiler sınıflar arasında sosyal hareket halindedir (social mobility) ve genelde önceki bulundukları yere doğru yeniden hareket ederler. Gerilme teorisine göre ise (strain theory) (78) alt sosyal sınıftan gelenler, orta sınıftan daha ideal şartlara kavuşmak için suç işlemeye eğilimlidirler. Çünkü bu bireyler için suç, yukarı doğru hareketin bir yolu ya da en azından bulundukları konumu korumanın bir yoludur. Alt sınıftakiler kaybedecek bir şeyleri olmadığı için suç işlerken, üst sınıftakiler var olan konumlarını kaybetmemek için suç işler. Buna karşın orta sınıf, bir sapma durumunda konumunu en çabuk kaybedecek olan olduğundan, konumlarını riske atacak kadar güvende değildirler. Bu da, orta sınıfta suçluluğun daha az görülme nedenlerinden biridir. Buna karşın, sosyal sınıf, suçluluk için tek başına bir faktör sayılamaz ve sınıf hiyerarşisi içinde suçluluğu yordamak mümkün değildir. Sosyo ekonomik statü düştükçe suçun artması yani suçun alt sınıfta daha fazla görülüyor olmasının en büyük sebebi, üst sınıfa mensup kişilerde suçluluğun daha az göze çarpar (visible) halde olması veya üst sınıfta bunları tespit ve müdahaleden kaçınılmasını sağlayan farklı güçlerin varlığı etken olabilir (42). Endüstri toplumlarında, suçluluk ile alt sınıf arasında kurulan ilişki bir mittir ve sosyal sınıfın suçluluğu önleyebileceği görüşü artık silinmelidir (53). Çünkü bu görüş, ayrımcı değerler ve ayrımcı toplumsal uygulamalarla insanları sınıflandırmak için doğmuştur (4). Türkiye de 1710 lise öğrencisi üzerine yapılan çalışmada suç-sosyal sınıf teorisine zıt şekilde, alt SES çocuklarında suçluluk daha az bulunmuş (70), saldırı suçları, okul suçluluğu ve toplumu rahatsız eden suçları işleme oranı daha az görülmüştür (72). Suç-sınıf teorisine ait bu çelişki bulgular, görgül çalışmaların kriminoloji hakkında temel teoriler geliştirmek yerine, eski teorilerin kavramlarını vakumlamaya odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü son bulgular sosyal sınıf ve suç arasında ilişki olmadığını göstermektedir (36). Elbette farklı sınıflarda, gasp, oto hırsızlığı, ölümcül silahla saldırı gibi suç türleri farklılık arz eder. Ama sınıf hipotezi bunlara dayanak bulamaz ve bu tür direk çıkarımlar prematüre olurlar (88) Örneğin, üst sınıf, hırsızlığı çok daha görünür ve açık olmayan yollardan yaparken, alt sınıf daha açık ve tanımlanabilir şekilde yapar. Alt sınıf gasp ve yağma yoluyla hırsızlığı görünür yollardan yaparken, üst sınıfta dolandırıcılık gibi farklı türler görülür.

CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ

CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ 2010 Ceza Sorumluluğunun Değerlendirmesi Rehberinin Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar (İsime göre sıralanmıştır) Prof. Dr. Ayşen Coşkun Psikiyatrist Yrd. Doç.

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

ÜNİTE 1 = Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi **Adli sosyal hizmetin kökeni 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik cezalandırmacı adli

ÜNİTE 1 = Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi **Adli sosyal hizmetin kökeni 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik cezalandırmacı adli ÜNİTE 1 = Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi **Adli sosyal hizmetin kökeni 1800 lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik cezalandırmacı adli uygulamalara paralel olarak modern, tamamlayıcı ceza uygulamalarının

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN YÖNETİMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN PARADİGMANIN İNCELENMESİ (LİTERATÜR TARAMASI) DUYGU ÖKTEM

TÜRKİYE DEKİ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN YÖNETİMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN PARADİGMANIN İNCELENMESİ (LİTERATÜR TARAMASI) DUYGU ÖKTEM İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr TÜRKİYE DEKİ ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN YÖNETİMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN PARADİGMANIN İNCELENMESİ (LİTERATÜR TARAMASI)

Detaylı

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF BM Binası

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN OKUL DÖNEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BU DÖNEMDE BARINDIRDIKLARI RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ:

Detaylı

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR makaleler SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR * Geçtiğimiz yüzyılda çocukların yetişkinlerden farklı oldukları ve korunmaları gerektiği vurgulanmış, suça yönelmiş çocuklarda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 / Volume: 1 Sayı: 1 2014 - Haziran / 2014 June www.ijoses.com ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKĠ

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI Lütfü GÖÇ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Mayıs 2006 KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2014 9(34) 5760-5786 YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA REPRESENTATION OF CHILDREN S RIGHTS

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF UNICEF ORTA VE DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGE OFİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN PROGRAM ÇOCUK HAKLARI VE GAZETECİLİK UYGULAMALARI

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ANKARA-2013 I Bu araştırma Mutlu Çocuklar Derneği tarafından finanse edilmiş olup, 2846 Sayılı Kanuna

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ

ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ 2014 ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ Bu çalışmada, yasadan sonra, özel sektörün eski hükümlü kategorisinde yer alan kişilerin istihdamını nasıl gerçekleştirdiği ya

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014

ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Prof. Dr. Özgün Bener 2014 ATB 426 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Prof. Dr. Özgün Bener 2014 Kadına karşı şiddet, erkeklerce kadın üzerinde üstünlük kurma ve kadına karşı ayrımcılığa sebep olan, erkek ve kadın arasındaki eskiden beri süregelen

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tüm Yönleriyle Şiddet EDİTÖRLER Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜNAY Yrd.Doç.Dr. Süleyman BAŞARAN Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE 1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir çıkar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇOCUK HAKLARI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı