ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I."

Transkript

1 ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız üç bölümden oluşmaktadır. Süre 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİZ Sosyal Bilgiler Zümresi I. BÖLÜM: Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Bu bölüm 8 sorudan oluşmaktadır. Her sorunun puan değeri yanında yazmaktadır. Bölümün toplam değeri 46 puandır. 1. Orhan Bey işten eve giderken et almak için kasaba uğrar. Kasaptan bir kilo et ister. Kasap, terazisi bozuk olmasına ve eksik tartmasına rağmen tartısını tamir ettirmemiş ve bunu müşterisi olan Orhan Bey e de söylememiştir. Orhan Bey bir kilo et aldığını zannederek kasaptan ayrılır. a. Yukarıdaki örneği dikkate aldığımızda Kasap müşterisi olan Orhan Bey e malını satarken ahlaki bakımdan hoş görülmeyen hangi davranışları yapmıştır?(4 Puan) b. Orhan Bey ve kasap arasında geçen diyaloğu dikkate aldığımızda Kuran-ı Kerim, İsra Suresi:35, Şuara Suresi:181, 182. ayetlerinde geçen Ölçtüğünüz zaman tamamen ölçün ve doğru terazi ile tartın." cümlesini açıklayınız. (4 Puan) 2. Din - Ahlak - Güzel İnsan İslam İlişkiler - Hoşgörü Yukarıdaki kelimeleri kullanarak İslam dinininde ahlakın önemini anlatan bir paragraf yazınız. (6 Puan) 1

2 3. Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde Allah katında en yüksek dereceye kavuşur. (Hz.Muhammed in Sözü) Yukarıda geçen Hz. Muhammed in sözünü açıklayınız. (5 Puan) 4. Sadık dost, arkadaşının ayıbını (yanlışını) görünce sadece onu uyarır, bu ayıbını başkalarına yaymaz. (İmam Şafii nin Sözü) Yukarıdaki sözü açıklayınız. (6 Puan) 5. Hz. Muhammed, peygamberliğinin üçüncü yılının sonuna doğru Mekke halkının tamamına İslam dinini açıkça anlatmak için halkı Mekke yakınlarında bulunan Safa tepesine çağırır ve onlara peygamberliğini açıklamadan önce Ey Mekke halkı şu karşı tepenin arkasından Mekke ye doğru bir ordu gelmekte olduğunu söylesem bana inanır mısınız? diye sorar. Mekkeliler ise İnanırız, biz senden hep doğru söz işittik. derler. Yukarıdaki diyalogda Hz. Muhammed, Mekke halkına peygamberliğini açıklamadan önce hangi özelliğine vurgu yapmıştır? (3 Puan) 6. - Allah tektir, birdir. Kadınların ve erkeklerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Kadınlara iyi davranın. - Bütün insanlar hukuk önünde eşittir. Yukarıda peygamberin ölümünden önce yaptığı son konuşma olan Veda Hutbesi nden bazı maddeler verilmiştir. Hz. Muhammed in bu son konuşması evrensel olup İslam dininin özeti konumundadır. Peygamber bu konuşmasında İslam dininin temel mesajlarını kısaca özetlemiştir. Siz de yukarıda verilen maddeler dışında Hz. Muhammed in veda konuşmasında değindiği temel konulardan üç tanesini yazınız. (6 Puan) 2

3 7. İkiyüzlülüğün belirtisi üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emaneti korumaz. (Hz. Muhammed in Sözü) Yukarıda verilen peygamberin sözünü açıklayınız. (6 Puan) 8. Hz. Muhammed henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük bir çocukken de annesini kaybetmişti. Allah, Kuran da Hz. Muhammed e hitaben anne-baba hakkının önemini şöyle bildiriyor: Rabb in şunu da emretti: Ondan başkasına ibadet etmeyin Anne ve babaya da iyilikte bulunun Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olurlarsa onlara sakın Öf! bile deme Onları azarlama, onlara güzel söz söyle Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: Ey Rabb im, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur (İsrâ Sûresi,22-23) Yukarıda verilen ayette altı çizili olan cümlede vurgulanmak istenen nedir? Açıklayınız. (6 Puan) II. BÖLÜM: Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Her soru 2 puan değerindedir. Toplam 10 puandır. 1. Hicret...manasına gelmektedir. 2. İslam dini peygamberinin adı Hz. Muhammed...şehrinde doğmuştur insanlara gönderilmiş ilahi kitapların sonuncusudur. 5. Hz. Muhammed in mezarı...şehrinde bulunmaktadır. III. BÖLÜM: Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını üzerine işaretleyiniz. Her soru 2 puan değerindedir. Toplam 44 puandır. 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed e ilk gelen vahiydir? a. Allah tektir. b.oku c. Ey Peygamber! d. Yaradan Rabbin 3

4 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir? a. Hz. Hatice b. Hz. Zeyd c. Hz. Ali d. Hz. Hamza 3. Hz. Muhammed döneminde kaç hicret yaşanmıştır? a. 1 b. 3 c. 2 d.4 4. Sürekli kalp kıran bir genç varmış Bir gün babası ona çivilerle dolu bir torba vermiş Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman her sefer bu tahta perdeye bir çivi çak demiş Genç, ilk günde tahta perdeye 37 çivi çakmış Sonraki haftalarda kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve geçen her günde daha az çivi çakmış Nihayet bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış Babasına gidip söylemiş Babası onu yeniden tahta perdenin önüne götürmüş Gence: Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahta perdelerden bir çivi çıkart demiş Günler geçmiş Bir gün gelmiş, tahta perdede hiç çivi kalmamış Babası ona: Aferin iyi davrandın; ama bu tahta perdeye dikkatli bak, çok delik var Artık hiçbir şey geçmişteki gibi aynı olmayacak. demiş. Yukarıda geçen hikayede anlatılmak isteneni en iyi açıklayan cümle hangisidir? a. Kalp kırmak kötü bir şeydir. b. Büyüklerin sözünü dinlemek hatalardan vazgeçilmesinini sağlar. c. Kalp kırmak doğru değildir ve tamamen telafisi mümkün değildir. d. Kalp kırmak birini yaralamak gibidir. 5.Berrak, derste konuşarak yanında oturan arkadaşı Ece nin dersi dikkatlice dinlemesini engelliyor. Bu durumdan Ece bazen rahatsız olsa da Berrak ile konuşmaya devam ediyor. Gün geçiyor, sınav vakti geliyor. Berrak ve Ece nin konuştukları için derste çok iyi dinleyemedikleri konu ile ilgili sınavda soru çıkıyor. Hem Berrak hem de Ece sınavda o soruyu yapamıyor. Aşağıdakilerden hangisi Berrak ya da Ece nin sınavdan sonra hissettikleri için doğrudur kelimesi kullanılamaz? a.berrak: Keşke konuşmasaydım, hem benim öğrenmeme hem de arkadaşımın öğrenmesine engel oldum. b. Ece: Berrak beni konuşturduğu için suçlu ama keşke ben de arkadaşım konuştuğunda ona uymayıp uyarsaydım, böylece ikimizde sınavda başarılı olurduk. c. Ece: Hepsi Berrak ın suçu, tek sorumlu O. Onunla arkadaşlığımı keseceğim. d. Berrak: Ben konuştuğum için arkadaşıma zarar verdim, pişmanım. Ama keşke Ece de beni konuştuğumda uyarsaydı. 6. Aşağıdakileden hangisi peygamberler zamanında yapılan anlaşmalardan değildir? a. Hudeybiyye Antlaşması b. Akabe Biatları c. Medine Sözleşmesi d. Mekke Anlaşması 7. Müslümanlar ve Mekkeli Putperestler arasında yapılan savaşların hangisini Müslümanlar kazanmıştır? a. Uhud Savaşı b. Hendek Savaşı c. Bedir Savaşı d. Mute Savaşı 4

5 8. Müslümanlar, Medine şehrini savunmak amacıyla İranlı Selman-ı Farisi nin önerisiyle daha önce Arap Yarımadası nda görülmeyen bir savunma tekniği uygulamış. Medine şehrinin etrafına derin çukurlar açılmış, bu çukurların etrafına okçu birlikleri yerleştirimiştir. Mekkeli Putperestler, Medine şehrine geldiklerinde çukurları geçmeye çalışmış; fakat başarılı olamamışlardır. Yukarıda bilgisi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? a. Uhud Savaşı b. Hendek Savaşı c. Bedir Savaşı d. Mute Savaşı 9. Müslümanlar ve Mekkeli Putperestler arasında yapılan savaşların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. Bedir Hendek - Uhud b. Hendek Bedir Uhud c. Hendek Uhud Bedir d. Bedir Uhud - Hendek 10.Mekkeli Müslümanlar ve Medineli Müslümanlar arasında yapıldı. II. Hicret öncesinde yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile Mekkeli Müslümanlar ve Medineli Müslümanlar kardeş oldu. Her Medineli aile Mekkeli bir aileyi kardeş seçti. Bu anlaşma sonrası II. Hicret yapıldı. Yukarıda bilgisi verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a. Akabe Biatları b. Hudeybiye Antlaşması c. Medine Sözleşmesi d. Mekke Sözleşmesi 11. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan a hicrette Müslümanların konumunu en iyi açıklayan kelimedir? a. Misafir b. Davetli c. Mülteci d. Turist 12. Müslümanların savaşı kaybettiği, Peygamber in amcası Hz. Hamza nın öldürüldüğü ve Hz. Muhammed in yaralandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? a.bedir Savaşı b. Hendek Savaşı c. Mute Savaşı d. Uhud Savaşı 13. Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I. Mekke şehrinden Habeşistan a hicret II. Peygamberin eşi Hz. Hatice nin müslüman oluşu III. Hendek Savaşı IV. İlk mescidin yapımı a. II-IV-I-III b. II-I-III-IV c. II-I-IV-III d. II-III-I-IV 14. Aşağıdakilerden hangisi Medine ye hicrette Müslümanların konumunu en iyi açıklar? a. Misafir b. Davet edilen c. Mülteci d. Kaçak 5

6 15. II. Hicret in nereden nereye yapıldığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Mekke den Habeşistan a b. Mekke den Medine ye c. Habeşistan dan Medine ye d. Medine den Mekke ye 16. Medine ye hicretten sonra Müslümanların ibadet edebilecekleri bir mescid yapılmış. Bu mescidin yapımında Peygamber dahil bütün Müslümanlar çalışmıştır. Bu ilk mescidde sadece ibadet etmenin yanında toplum sorunları paylaşılır, ihtiyaç sahiplerine yardım edilirdi. Yukarıdaki metni dikkate aldığımızda Müslümanların yaptığı ilk mescid hakkında en doğru bilgi aşağıdakilerden hangisidir? a. Bu mescid sadece bir ibadethane değil sosyal işlevi de olan bir mekandır. b. Bu ilk ibadet yeri küçük bir mekandır. c. Bu mescid Medine şehrinin merkezine yapılmış bir mekandır. d. Bu mescid Müslümanların ilk ibadet mekanı olması açısından önemlidir. 17. Ömer Seyfettin in, Kaşağı adlı hikayesinde bir çiflikte yaşayan iki kardeş konu alınır. Büyük abi ve kardeşi Hasan çiflikteki hayvanların bakımından sorumlu görevliye yardım etmekten çok hoşlanırlar ve en sevdikleri şey atların yelesinin kaşağıyla (atların saçlarını tarayan tarak) taranarak temizlenmesidir. Bir gün büyük abi tek başına kalır. Ortalarda kimse olmadığından emin olunca kaşağıyı alır ve oynarken kırar. Babası geldiğinde kırılan kaşağıyı görür ve sinirlenir, çocuklara sorar. Büyük abi suçu kardeşinin üzerine atarak kardeşinin yaptığını söyler. Baba küçük kardeşi çağırır. Küçük kardeş kırmadığını söylese de baba inanmaz ve küçük kardeşin artık dışarda atlarla oynamasını yasaklar. Büyük abi artık dışarda tek başına oynamaktadır. Bir süre sonra küçük kardeş hastalanır. Büyük abi ise pişmanlık içindedir... Yukarıda geçen hikayeyi dikkate aldığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? a. Büyük abi babasına yalan söylemiş ve ahlaki bakımdan yanlış bir davranışta bulunmuştur. b. Büyük abi babasının kendisini cezalandırmasından korktuğu için yalan söylemiştir, hiç pişmanlık hissetmemiştir, çok kötü niyetlidir. c. Baba kesin delillere dayanmadan büyük abinin sözünden hareketle küçük kardeşi haksız yere yargılamış ve cezalandırmıştır. d. Büyük abi kardeşinin yapmadığı bir şeyle suçlayarak iftira atmıştır ve ahlaki bakımdan yanlış bir davranışta bulunmuştur. 18. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed in anne-babası vefat ettikten sonra peygamberi yanına alıp yetiştiren amcasıdır? a. Ebu Cehil b. Ebu Talip c. Hz. Hamza d. Ebu Lehep 6

7 19. Bedir Savaşı sonunda Müslümanlar pek çok esir elde etmişlerdir. Hz. Muhammed bu elde edilen esirlerden okuma-yazma bilenlere, on okuma-yazma bilmeyen müslümana okuma-yazma öğretmeleri halinde koşulsuz olarak serbest bırakılacaklarını söylemiştir. Yukarıdaki metinde Bedir Savaşı sonrası esirlere uygulanan bu davranışı dikkate aldığımızda İslam dini açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. İslam dininde eğitim ve öğretim önemlidir. b. İslam dininde esir bile olsa kişilere işkence etmek doğru değildir. c. İslam dininin ilk dönemlerinde okuma-yazma bilmeyen müslümanlar okuma-yazma öğrenmişlerdir. d. İslam dininde savaşlarda elde edilen esirlere hiçbir uygulama yapılmamıştır. 20. Aşağıda verilen haritada Habeşistan ülkesi olarak gözüken topraklarda günü- müzde hangi ülke bulunmaktadır? a. Sudan b. Etiyopya c. Somali d. Fas 21. Hz. Muhammed, kaç yaşında hangi şehirde vefat etmiştir? a. 63 Mekke b. 53 Mekke c. 63 Medine d Medine 22. II. Hicret ten sonra yapılmıştır. Bu anlaşma Medineli müslümanlar ve Yahudiler arasında yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre; Müslümanlar ve Yahudiler dinlerini serbestçe yaşayacak, şehirde birlikte barış içinde yaşanacak, Medine şehrine dışarıdan bir saldırı geldiğinde Müslümanlar ve Yahudiler şehri birlikte savunacaklardır. Yukarıda bilgisi verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a. Akabe Biatları b. Hudeybiyye Antlaşması c. Mekke Sözleşmesi d. Medine Sözleşmesi 7

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? 7. SINIF 5. ÜNİTE DİN GÜZEL AHLAKTIR ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Yavrucuğum!

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

İSLAM DA YETİM. İslam da Yetim Hakları ve Sorumluluklarımız. Prof. Dr. Vecdi Akyüz. Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ

İSLAM DA YETİM. İslam da Yetim Hakları ve Sorumluluklarımız. Prof. Dr. Vecdi Akyüz. Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ İSLAM DA YETİM İslam da Yetim Hakları ve Sorumluluklarımız Prof. Dr. Vecdi Akyüz 1 Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ İSLAM DA YETİM HAKLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ Prof. Dr. Vecdi Akyüz Eserin Adı İslam da Yetim Hakları

Detaylı

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal Dü ünceniz genç kal DÜŞÜNCE & FİKİR DERGİSİ SAYI: 14 Kadınların Emsalsiz görevi Şiraz; Heyecan, aşk ve gazelin şehri... Hz. Peygamber in gözünden Hz. Hatice Lübnan a YEŞİLAY İnsan kaçakçılığı; Kadınların

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

SUNUŞ. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 822 Çocuk Kitapları: 225. Ahlakımı Öğreniyorum. Yazan Bilgenur Çorlu. Resimleyen Osman Turhan

SUNUŞ. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 822 Çocuk Kitapları: 225. Ahlakımı Öğreniyorum. Yazan Bilgenur Çorlu. Resimleyen Osman Turhan AHLAKIMI öğreniyorum 2 3 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 822 Çocuk Kitapları: 225 Ahlakımı Öğreniyorum Yazan Bilgenur Çorlu Resimleyen Osman Turhan Yayın Yönetmeni Mehmet Erdoğan Editör Sevde Sevan

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396 Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4 Ekim, Kasım, Aralık 2011 (Miladi) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer 1432-1433 (Hicri) İhaa, Nübüvvet, Fatah 1390 (Hicri Şemsi) Yayınlayan: Ahmadiyya Muslim Jamaat Verlag der Islam

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, dört başlık altında incelenebilir: 1.

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

KİTAP İYİ BİR DOSTTUR

KİTAP İYİ BİR DOSTTUR Ekim 2014 Sayı:411 KİTAP İYİ BİR DOSTTUR Derginizle birlikte Yardımseverlik adlı kitabı almayı unutmayın! Merhaba... 1 Bugün Dedene İsmail i Sor... 2-3 Camiye Gidiyoruz... 4-5 Saklambaç... 6-7 Zehra...

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

12 Nalan Yılmaz İzmir

12 Nalan Yılmaz İzmir 12 Nalan Yılmaz İzmir Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Nalan Yılmaz. 1977 yılında Almanya da doğdum, bekarım. Yaklaşık üç yıldır özel bir kurumda Almanca öğretmenliği yapıyorum. Yirmi yaşıma kadar

Detaylı

Kudüs İnsan Hakkı İhlalleri Raporu KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU. Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği

Kudüs İnsan Hakkı İhlalleri Raporu KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU. Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği Mayıs 2015 KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği (UAHDER) Mayıs 2015 UAHDER Hürriyet Mah.

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA FORMU 2006-2007 Dünya Değerler Araştırması, 1981 yılından bu yana yürütülen ve dünyanın 80 civarında ülkesinde gerçekleştirilen bir sosyal bilim

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı