UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1. Editör: Serdar YAKAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1. Editör: Serdar YAKAR"

Transkript

1 Değerli okuyucu; bu benim ilk şiir kitabım Kitabın hazırlanmasında emeğini esirgemeyen Sayın Serdar YAKAR hoca ya sonsuz teşekkürlerimi Sunuyorum. Ayrıca katkılarından dolayı OZAN Mevlüt e teşekkür ediyorum. Saygılar Âşık Ali ATAŞ UKDE. 1

2 UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1 Editör: Serdar YAKAR Baskı Cilt: LAZER OFSET Kazım Karabekir Cad. Koyunlu Han 95/1-A Đskitler/ANKARA Tel: Kapak Tasarım: Şükran ĐŞÇĐ Baskı Tarihi : Ekim 2011 ISBN : Yazışma Adresi: Vefa Kitap Kırtasiye Đsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Buket Sitesi Altı No 17/C Tel: KAHRAMANMARAŞ 2

3 Âşık Ali ATAŞ ÇAĞLAYANCERĐT Kahramanmaraş

4 ÂŞIK ALĐ ATAŞ: Kahramanmaraş ın Çağlayancerit ilçesinde doğdu. Cerid in Dabanlı aşiretinden olup Ataş Veli nin oğludur. Anası ise Kızıllı aşiretindendir. Okuma yazması olmayan bir ailenin üçüncü evladı olarak 11 Temmuz 1946 da tarlada dünyaya gözlerini açar. Baba ekin biçmekte, ana ona hizmet etmektedir dünyaya merhaba dediğinde. Nüfusa kaydı 8 Şubat 1948 doğumlu olarak geçer. Yokluk ve yoksulluk içinde geçen bir hayatı olur. Molla Yusuf un ahşap evinde ilkokula başlar. Henüz dördüncü sınıfta iken şiir yazmaya başlar. Zor şartlar altında ilkokulu bitirirse de devamını getiremez. Bu arada dini dersler de alır. Bu ara saz çalmayı da öğrenmiştir. Saz çalmanın günah olduğuna inanan babası harçlıklarını biriktirerek aldığı sazını kırar. Kırgınlık ve kızgınlıkla köyünü terk eder. Đnşaat işçiliği, hamallık, ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, fotoğrafçılık gibi bulduğu her işte çalışır. Yeniden bir saz alıp çalıp söyler, atışmalara katılır. Đl il, köy köy dolaşır tüm bir Anadolu yu. Anasının çağrılarına dayanamaz ve köyüne döner. Evlenir. Sonrasında askerlik. Dönüşte yine işsizlik. Çukurova da pamuk tarlalarında işçilik ve ardından kendi kendine kitaplardan öğrenilen radyo tamirciliği Hayatını artık radyo ve televizyon tamir ederek kazanacaktır de bilgisayar ve internet ile tanışır. Hasan Üstgül ün hazırladığı web sitesi sayesinde sesini daha geniş kitlelere duyurur. Şiirleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer almışsa da bu eser ozanımızın ilk eseridir. Halen şiir yazmaya, adlı web sitesi ile Çağlayancerit ten ses vermeye devam etmektedir. 5 çocuk babası, 12 torun sahibidir. 4

5 ĐÇĐNDEKĐLER TAKDĐM..9 AĞAÇ DĐKELĐM...11 ALIN DÜNYA SĐZĐN OLSUN.12 ALMADIK HASAN.13 AMERĐKA OLMASA...14 ARILAR DA TEMBELLEŞTĐ..15 ARIYOM DA BULAMIYOM..16 BAKKAL EFENDĐ 17 BATACAĞIN BELLĐ ĐDĐ BANA ŞARAP ĐÇĐRENĐN 19 BENDEN DEMESĐ 20 BEYE KÜSTÜM BEN...21 BEYLER NEREDE 22 BEN KOCAMIŞIM 23 BEN GĐDERSEM ARARSINIZ 24 BĐLDĐRME HASAN.25 BĐLMĐYORSUN DEMEK KĐ 26 BĐR DOST TANIDIM 27 BĐZĐM KÖYÜN EŞŞEKLERĐ...28 BÖYLE BĐLĐRĐM.30 BULUNUR MU?..31 BULACAKSIN UNUTMA 32 CERĐT Đ GEZMEDEN GĐTME.33 COŞAR SELÇUK BEY.34 ÇEKĐM KAPANIR MI EDE..35 ÇOĞUK EFENDĐ...36 DEME MEMUR BEY...37 DEMEDĐ DEME 38 DERMANIN CERĐT.39 5

6 DĐRGENĐMĐZ YOĞUDU..40 DOSTA SELAM 41 DURAMIYORUZ..42 DUYMADIN HOCA.43 DÜŞÜNEN MĐ VAR.44 ELĐF CĐCĐ.45 ERĐTTĐN OĞUL 46 FARKINDA MIYIZ?...48 GAFTAN ANLAMAZ...49 GELĐR CERĐT ĐN..50 GEÇEN SENE BU ZAMAN.51 GELĐYORUM EMMOĞLU..52 GENÇ MÜHENDĐS...54 GEREK YOK.55 GĐTMEDĐN MĐ HEMŞERĐM 56 GĐYEMĐYOM EMMOĞLU...57 GÖÇTÜ BU SENE.59 GÖRMEK ĐSTERĐZ...60 GURURUSUN SEN...61 GÜLER BU HOCA 62 GÜLÜ MARAŞ IN 63 GÜVEN KALMADI..64 GELMEDĐNĐZ BU NĐYE..65 GELĐRĐM HELE...67 GĐRMEK ĐSTEDĐM...69 HABER VER.72 HARAP ETTĐLER.73 HAŞARI BU YIL...74 HAVASINI ÖZLEDĐM..75 HĐLEBAZA YAKIN OLMA.77 ĐSTEMĐYORUM...78 KAÇTI BU SENE..80 KALKAR HALIM YOK...81 KALMADI EMMĐ 82 KANADI KOLU CERĐT ĐN..83 KAYIP ETTĐK MEHMET YAKAR I...85 KĐMĐ KOYDUN KĐ (1).86 6

7 KĐMĐ KOYDUN KĐ (2).87 KĐMSELERE SORAMIYOK...88 KOŞTUK EMMOĞLU.90 KOVDU MARAŞLI..91 MAAŞ ALAN VAR...92 MARAŞ I GEZMEDEN GĐTME..93 MEHMET EFENDĐ...94 MET ETMĐŞLER ÜSTADIM 96 MEMUR EFENDĐ.97 MÜNAFIKLAR OLMASA...98 NELER OLDU YEĞENĐM.99 OLDUM BU SENE.100 OLSUN MEMUR BEY OYLAR HUZURSUZ..102 ÖVÜNÜRSÜN MADUR ALĐ.103 PERĐŞANDIR EMEKLĐLER RAHAT ĐDĐK ESKĐDEN 106 SELAM VAR HASAN 108 SEMRA KIZ IN NĐŞANI 109 SENSĐN SEVDĐĞĐM SERDAR HOCAYI.112 SEVERDĐ BABAM 113 SIRADAYIM DOKTOR BEY 114 SORACAKSAN GEL.116 SORMA HÂKĐM BEY 118 SORMAZ VEKĐLLER 119 SOYUM BENĐM.120 SÜREMEDĐM EFENDĐM..121 ŞAŞIRTTI HASAN 122 TADI KALMADI TEBRĐK EDĐYORUZ.125 TEMBELLĐĞĐ ÖVME BANA.126 UÇURUM OLDU YEĞENĐM.127 ULURSUN EMMĐ UZANIR ELĐ CERĐT ĐN.129 VALĐ BEY (1)..130 VALĐ BEY (2)

8 VATANDAŞIZ BEYEFENDĐ 132 VURMA SÜLEYMAN..133 YALAN SÖYLEMĐŞ..134 YAYLAMIZI SATMIŞ YENĐLĐKLER GELDĐ EMMĐ.137 YORGANIMIZ OLMAZDI 138 YORGUNUM CERĐT.140 YOK MU DOKTOR BEY YÖRESĐ GÜZEL CERĐT ĐN ĐKĐ ŞEYTAN TÜREDĐ 143 8

9 TAKDĐM Đçinde doğup büyüdüğüm, suyunu içip sokaklarında adımladığım memleketim Maraş, kahraman olduğu kadar da içli, duygulu insanların memleketidir aynı zamanda. Neşe ve sevinçlerini olduğu kadar keder ve üzüntülerini de dile getirir onlar. Kimi bunları ak kağıda nakış gibi işlerken kimi de sazının telleri ile haykırır dosta ve düşmana karşı Biri şairdir bir diğeri ozan. Baba yurdu Çağlayancerit in sesi ve nefesi Âşık Ali Ataş ise hem şairdir hem de ozan. O okuma yazmayı öğrendiği günlerden itibaren başlar yazmaya. Cerit i, Ceritliyi, yokluğu, yoksulluğu, Çukurova yı, pamuğu anlatır. Sonra bunları seslendirir sazının tellerinde En az memleketim kadar çile doludur. Yine de merhum babam Topuz Hasan a oranla şanslıdır. Đki yıl gecikmeli de olsa bir kafa kağıdı vardır en azından. Yıllar önce köklerimi araştırmak, Cerid Türkmenlerinin tarihini ve Çağlayancerit in öyküsünü kaleme almak için yaptığım çalışmalar esnasında tanımıştım kendisini. Aslında çocukluk yıllarımdan da az kıt hatırlıyordum. O yıllarda masa başında radyo ve televizyon yaparken görmüşlüğüm vardı. Çünkü Maraş taki öğrencilik yıllarımda sık olmasa da Çağlayancerit e gider, köşker ağabeylerim Yusuf ve Mehmet Yakar ın yanında soluğu alırdım. Yüzlerce yıllık kültür değerlerini yaşatmaya çalışan Ceritli şehre uzak olmanın da verdiği olumsuzlukla zamanın çok çok gerisinde kalmış kocaman bir köydü o yıllarda. Ulaşım tek bir otobüsle, bazan kamyonla olurdu. Köşker Yusuf Yakar Ağabeyimin kamyonunun kasasında da çok yolculuk yapmıştım. Bozlar kısığını geçip Cerit e girdiğinde sanki eski zamanlara yolculuk yapmış gibi oluyordu insan. 9

10 Đşte bu yoksulluğu ve sahipsizliği şu şekilde dile getiriyordu şair ve ozan Âşık Ali Ataş: Sahipsiz kalmış kimsesi yoktur Gariptir yaşlısı toyu Cerid in Arazisi dağdır nüfusu çoktur Yarıklardan akar suyu Cerid in Fakirliği destan olur dillere Dağılmıştır bayırlara çöllere Teslim olmuş akrep gibi ellere Tükenmez ağası beyi Cerid in Đnsan bazan karşılıklı pek görüşmese de gönülden gönüle giden bir sevgiyi seziyor ve karşılık veriyor. Âşık Ali Ataş a karşı da öylesine bir sevgi ve saygı idi hissettiklerim. Uzaktan sevip saydığım Âşık Ali Ataş ın kendi adına oluşturduğu internet sitesine elimden geldiğince katkıda bulundum, destek verdim. Sayın valimiz M.Niyazi Tanılır ın isteği üzerine Yaşar Alparslan hocam ile birlikte kaleme aldığımız Maraş Meşhurları kitabında Âşık Ali Ataş ın biyografisine isteyerek yer verdik. Vali Bey şair ve yazarlarımızdan eser yayınlamamış olanları kitaba koymayalım demişti ama Âşık Ali Ataş ı bu eserin dışında tutmak da olmazdı. Çünkü o şair olduğu kadar da ozandı Web sitesinde yayınladıkları ise eserler dolduracak denli hacimliydi. Ve işte vakti zamanı geldi Âşık Ali Ataş ımız da ilk eserini yayınlama kararı aldı. Devamının da geleceğine canı gönülden inanıyorum. Ve bu güzel esere karınca kararınca da olsa bir hizmetim olduğu için de onur duyuyorum. Bu imkânı bana verdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ve son olarak baba yurdum Çağlayancerit i ve Ceritliyi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 10 Serdar YAKAR Araştırmacı-Yazar. Kahramanmaraş Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Müdürü

11 AĞAÇ DĐKELĐM Size seslenirim Cerit lim size Ağaçlar yetişsin fidan dikelim Boşluk bırakmadan tepeye düze Dağlara kırlara ağaç dikelim Çok erken kalkalım atmadan şafak Erozyon yurduma kurmasın tuzak Biçmoluk Kara top kalmasın çıplak Çıplak tepelere ağaç dikelim Düşmeyelim erozyonun ağına Çok önem ver bahçe ile bağına Engizek Kazıklı Öksüz dağına Gel biz bu dağlara ağaç dikelim Orman yurdumuza kol kanat gerer Kuşlar cıvıldaşır güllerin derer Ormansız memleket yok olur gider Yurdun her yanına ağaç dikelim Kavlakların ora ufak bir gedik Uşakkırılan da ötüşür keklik Karatop Devrent ve Keklicek erik Biz bu tepelere ağaç dikelim Her insan yurduna canını adar Ormansız memleket bize olur dar Usanma beşikten mezara kadar Cennet yurdumuza ağaç dikelim Âşık Ali m ben severim ormanı Ondan gelir dizlerimin dermanı Gül gülistan olsun yurdun her yanı Erozyon önlensin ağaç dikelim 11

12 ALIN DÜNYA SĐZĐN OLSUN Đşte geldim gidiyorum Alın dünya sizin olsun Her şey fani biliyorum Alın dünya sizin olsun Ölecekler bütün sağlar Viran olur yeşil bağlar Yaşa, yaşa nere kadar Alın dünya sizin olsun Sim siyah saçlar ağardı Hayırsız dostlarım vardı Diz yoruldu göz karardı Alın dünya sizin olsun Yüce dağlar ve tepeler Onu sallıyor depremler Elbet gidecek gelenler Alın dünya sizin olsun Dünya yalan herkes bilsin Gülmek isteyenler gülsün Ölmem diyenler sevinsin Alın dünya sizin olsun Sanki uyudum uyandım Yolun sonuna dayandım Ben bir müddet oyalandım Gayri dünya sizin olsun Âşık Ali m ölçtüm sile Yaşadım hep zulüm çile Malı mülkü servetiyle Alın dünya sizin olsun 12

13 ALMADIK HASAN Mevsim kıştır çoluk çocuk üşüyor Bu yıl odun kömür almadık Hasan Yoksulluk her zaman bize düşüyor Biz buna bir çare bulmadık Hasan Siyaset uykudan hızlı uyandı Meydanlar yalandan bıktı usandı Olup bitenlerden midem bulandı Bu iş e bir çare bulmadık Hasan Gençlik elimizde kalıcı sandık Oğlan kız everdik çok hırpalandık Aşamayacağımız dağa tırmandık Yetişip menzile varmadık Hasan Köprüler dururken geçeriz çaydan Fırsat elden gider ok çıkar yaydan Karışmadık uzak durduk olaydan. Kavganın içinde olmadık Hasan Đnan siyasete aklım ermiyor Sorumsuz liderler ortam geriyor Birisi birine kaset veriyor Vekilleri böyle harcadık Hasan Yalan değil doğruları söyledik Alın terim ile çalıştım yedik Emekli olunca doyarız dedik Mesleği bıraktık aç kaldık Hasan Âşık Ali m bize oldular düşman Fazla kilo aldık dediler Şişman Yaptığımız iş ten olduk bin pişman Ellerin davulun çok çaldık Hasan 13

14 AMERĐKA OLMASA Devlet, devlet ile rahat yaşardı Şu münafık Amerika olmasa Yardım için bir birine koşardı Şu münafık Amerika olmasa Müslümanlar ile bitmez kavgası Dilerim ki boşa çıksın çabası Japonya yemezdi atom bombası Şu münafık Amerika olmasa Temelinden beri katildir bunlar Toplu katledilir güzelim canlar Huzur bulup yaşayacak insanlar Şu münafık Amerika olmasa Devleti devlet e çatar boş durmaz Pusularda bekler sinsi ve kurnaz Kimse silah alıp bir birin vurmaz Şu münafık Amerika olmasa Amerika senin yıkılsın dünyan Bulgaristan Afganistan Vietnam Ölüp yok olmazdı milyonca insan Şu münafık Amerika olmasa Suçlu dedi yakalattı Saddam ı Davranıp da alamadı kadanı En sonunda idam ettin adamı Asar mıydın orda petrol olmasa Âşık Âli der ki insanlar cahil Bir gün sende yok olursun ey gafil Mahsuni de demiş idi bu katil Söyler miydi bu gerçeği bilmese 14

15 ARILAR DA TEMBELLEŞTĐ Kovana erken doldular Arılar da tembelleşti Bize bal yapmaz oldular Arılar da tembelleşti Tarlayı odlar süslüyor Tohumu böcek besliyor Bakım yok gübre istiyor Tahıllar da tembelleşti Ne yapsın fakir fukara Gider fondan alır para Devlet bakıyor onlara Karılar da tembelleşti Bey efendi gibi giyor Evde ne bulursa yiyor Babamız çalışsın diyor Çocuklar da tembelleşti Avare yatar çalışmaz Küsülü durur barışmaz Đlim, bilim le uğraşmaz Hocalar da tembelleşti Yaşlandıkça beden erir Asaya dayanır yürür Devlet maaşını verir Kocalar da tembelleşti Ali der sözümde merdim Gereken cevabı verdim Araştırmaz halkın derdin Ozanlar da tembelleşti 15

16 ARIYOM DA BULAMIYOM Yitirdim eski neşeyi Arıyom da bulamıyom Kaybettim Çakal Köse yi Arıyom da bulamıyom Cufla ölmüş gittik yasa Yine aldı beni tasa Dükkânda yok Cafar Musa Arıyom da bulamıyom Kör cahili adam sayıp Gerçeği demezsem ayıp Engizek müftüsü kayıp Arıyom da bulamıyom Nedir bu milletin hali Sizi tutmaz mı vebali Hacı Düddük Salman Ali Arıyom da bulamıyom Demesem gönül koymuyor Söyleneni kim duymuyor Entari yok görünmüyor Arıyom da bulamıyom Hacı Đbrahim oldu bulut Tombak dedi sende umut Kayıp olmuş Hacı nohut Arıyom da bulamıyom Âşık Ali m insan hancı Bu olay gerçekten acı Baş çekti kör Hasan Hacı Yakınına varamıyom 16

17 BAKKAL EFENDĐ Herkese yukardan bakarsın böyle Bize çalım satma bakkal efendi Satışta dürüst ol gerçeği söyle Müşteriye çatma bakkal efendi Dükkân kendinizin vermezsin kira Köşede bucakta satarsın bira Mercimek zaten yok bulgur kaç lira Halkı kazıklama bakkal efendi Tere yağa Vita katıp satarsın Helal kazancına haram katarsın Senin işin zorca Allah kurtarsın Çok günah işlersin bakkal efendi Beş kilo ay çiçek yirmi liraya Tövbe olsun daha gelmem buraya Benden sonra kimi aldın sıraya Bana söyler misin bakkal efendi Bakalım şimdilik dönüyor teker Söyle kaç liradır bir torba şeker Herkes ettiğini dünyada çeker Ahrete ce kalmaz bakkal efendi Sana bir söz söylemiştim usulca Halimi anlatmış oldum insanca Bir ekmeği bile vermezsin borca Bizde neyin kaldı bakkal efendi Âşık Ali m gerçekleri söyleriz Alın terimizle çalışır yeriz Borcumuzun sahibiyiz öderiz Kimde neyin kaldı bakkal efendi 17

18 BATACAĞIN BELLĐ ĐDĐ Bile, bile faiz yedin Batacağın belli idi Yarınları boş ver dedin Batacağın belli idi Yedin havyar içtin kola Ticarete verdin mola Sinirinden sağa sola Çatacağın belli idi Etsiz yemek yemiyordun Yarın nolur demiyordun Eski gömlek giymiyordun Batacağın belli idi Söylediğin hep o türkü Sana teselliydi belki Kazandığın malı mülkü Satacağın belli idi Seni kovdular şirketten Ahşap ev yaptın pirketten Eni sonu memleketten Kaçacağın belli idi Kapandı açılmaz perde Gözün havalarda şerde Ömür boyu hapislerde Yatacağın belli idi Âşık Ali m verdi karar Vakit geçti neye yarar Aldığın mal etti zarar Batacağın belli idi 18

19 BANA ŞARAP ĐÇĐRENĐN Dilerim ocağı söne Bana şarap içirenin Ocağına baykuş döne Bana şarap içirenin Bana dediler budala Oynadılar çala, çala Oğlu kızı yetim kala Bana şarap içirenin Gitmiştim gurbet ellere Kader düşürdü dillere Hanım ı kalsın ellere Bana şarap içirenin Acımadı genç yaşıma Zehir doldurdu aşıma Evi yıkılsın başına Bana şarap içirenin Gezerdim elimde şişe Yürüyordum düşe, düşe Yuvasına figan düşe Bana şarap içirenin Akıllı ol Âşık Ali m Çok perişan oldu halım Boynuna bütün vebalim Bana şarap içirenin 19

20 BENDEN DEMESĐ Yaratan ayırmaz hiç bir insanı Bölücüye kanma benden demesi Beraber kurtardık biz bu vatanı Yurduna sahip ol benden demesi Kürt Türk ayıranın kör olsun gözü Bölücülük düşünür hep onun özü Kulak verip dinlemeyin her sözü El e maşa olma benden demesi Münafığın işi nifak sokmaktır Bunu bilmeyenler zaten ahmaktır En acı şey bölücülük yapmaktır Sen cahillik yapma benden demesi Aklını dağıtma başına topla Geleceği düşün iyi hesapla Kavga ile hak aranmaz sokakta Mala zarar verme benden demesi Sivas ta Madımak kana boyandı Otuz yedi insan orada yandı Acılar feryatlar arşa dayandı Cana zarar verme benden demesi Olay çıkardılar Çorum, Maraş ta Zannettik memleket büyük savaşta Öldürüldü kadın erkek her yaşta Siz cana kıymayın benden demesi Âşık Ali m kesin olur kararın Yaramızı biz kendimiz saralım Neresinden dönsek kârdır zararın Sözlerim muhayyer benden demesi 20

21 BEYE KÜSTÜM BEN Herkes hesabına adam kayırır Torpile gücendim beye küstüm ben Çoğu siyasetten karnın doyurur Göçüp gidiyorum köye küstüm ben Bizler yıllar yılı hizmet mi gördük Aramıza yıkılmaz duvarlar ördük Beceriksiz insanlara oy verdik Kutsal dediğimiz reye küstüm ben Sonu belli değil gidiş o gidiş Aklım ermez oldu bu nasıl bir iş Odun beleş kömür beleş su beleş Yetim hakkı yiyenlere küstüm ben Ozanlar da söylemekten bıkar mı? Darılıp da hatır gönül yıkar mı? Đnsan olan insan azgın bakar mı? Đnsana hor bakan göze küstüm ben Tavuk yattı yumurtalar cılk çıktı Horozlar kümesi başına yıktı Bir bardak ayrana hasret bıraktı Davara gücendim mala küstüm ben Bir vesvese ortalığa dağıldı Suda yüzen balıkları ağ aldı Gün geçtikçe inkârcılar çoğaldı Allah ı bilmeyen kula küstüm ben Âşık Ali m sana emanet bu can Odunsuz ocaksız tüter mi bacam Bana Aziz Nesin demişsin hocam Sözüne gücendim sana küstüm ben 21

22 BEYLER NEREDE Hani o büyükler hani dedeler Sözleri dinlenen beyler nerede Yaşlanan nineler yiğit edeler Ben yiğidim diyen beyler nerede Yaylada tükenmez sürüsü vardı Gelin kız toplanır süt ün sağardı Gelen misafiri çok ağırlardı Börklü ağa gibi beyler nerede Đlimden irfandan geri kalmayan Düğünlerde tura sinsin oynayan Halay ı çekerek mendil sallayan Hani zılgıt çalan gençler nerede Çevrede sevilip sayılan beydi Gönül bahçesine nazar mı değdi Bildiğime göre Urmeli deydi Çulfa Ömer gibi beyler nerede Kilometrelerce yükler taşırdı Fazla yorulunca boynun kaşırdı Köylü bir biriyle yardımlaşırdı Hani yardımlaşan köyler nerede Daldan dala uçuşurdu hep kuşlar Sokağında kol gezerdi berduşlar Duyduğuma göre hep uslanmışlar Hani nağaralar heyler nerede Âşık Ali m yaylalara göçerdik Temmuz sıcağında ekin biçerdik Beş yüz hane suyu ordan içerdik Tarihi yok olan pınar nerede 22

23 BEN KOCAMIŞIM Gençlik gitmiş yok haberim Demek ki ben kocamışım Böyle yazılmış kaderim Demek ki ben kocamışım Sıkıntı var gülünmüyor Kim ne yapar bilinmiyor Herkes bana emmi diyor Demek ki ben kocamışım Bitmeyen hayalim vardı Altmışında telaş sardı Saçlarım erken ağardı Demek ki ben kocamışım Gölge dön derdim serinde Gençlikten iz var serimde Gücüm kuvvetim yerinde Yine de ben kocamışım Çektiklerim çile zulüm Aklıma gelmezdi ölüm Hiçte farkında değilim Demek ki ben kocamışım Ekmeğimi yiyen yedi Geri dönüp deli dedi Torunlarım dede dedi Demek ki ben kocamışım Âşık Ali m can yakmadım Kim demiş kafa takmadım Daha sakal bırakmadım Demek ki ben kocamışım 23

24 BEN GĐDERSEM ARARSINIZ Ey Çağlayanceritliler Ben gidersem ararsınız Bey efendi ve yiğitler Ben gidersem ararsınız Bu dünya kimseye kalmaz Gidenlerin yeri dolmaz Gitmeyince belli olmaz Ben gidersem ararsınız Tükenmedi sorunlarım Doğru çıkar yorumlarım Oğlum kızım torunlarım Ben gidersem ararsınız Daha şimdi bilmezsiniz Sanma ki siz ölmezsiniz Seversiniz sevmezsiniz Ben gidersem ararsınız Gözler bir noktaya bakar Bu ateş herkesi yakar Geleneği yaşat ne var Ben gidersem ararsınız Gün gelir kesilir hızım Gönüllere işler sızım Oğlum gelinim ve kızım Ben gidersem ararsınız Gün gelir hisler azalır Sanma ki o gençlik kalır Âşık Ali m adım kalır Gittiğim gün ararsınız 24

25 BĐLDĐRME HASAN Dinle öğüdümü kulak ver bana Hanıma sırrını bildirme Hasan Sakın yoldaş olma kalleş adama Sen kendine kalleş dedirme Hasan Đnsanı yaşatan cesur yürektir Kazancını kuruş, kuruş biriktir Zamanı gelirse elbet gerektir Servetini ele yedirme Hasan Đnsanlar yaşar mı yuvasız yurtsuz Bulunduğun evren öyle ki uçsuz Sonun aydınlıktır olma umutsuz Gençliği kör yola öldürme Hasan Sakın siz olmayın dümen çeviren Vardır yiyip içip döküp deviren Benim dediğimi anladın mı sen Âlemi kendine güldürme Hasan Günlerdir içersin o meyhanede Saç sakal ağarır üç beş senede Sen tedbiri elden koyma gene de Bu yolda gençliği öldürme Hasan Öğüdüm kulağa bir küpe ola Güzel davranışın hep örnek ola Konuştuğun insan gayet mert ola Kendini kötüye dövdürme Hasan Âşık Ali m çalar söyler ve yazar Kötü göze gelme değmesin nazar Ekmeğini yiyip kuyunu kazar Evine arkadaş getirme Hasan 25

26 BĐLMĐYORSUN DEMEK KĐ Kahredip durursun yalan dünyaya Yaşamasın bilmiyorsun demek ki Ağlıyorsun ne gerek var feryada Gözyaşını silmiyorsun demek ki Bence dikkatli ol varma her yere Zararın görürsün karışma şerre Çiftçiler bahane etmez bidere Ekmesini bilmiyorsun demek ki Topraktan beslenir her dal ın kökü Yazılır çizilir olur bir öykü Sırtına çökmüşse meşakkat yükü Taşımasın bilmiyorsun demek ki Can kurbandır söz anlayan ârife Kendini bil gerek yoktur tarife Yoksulluklar karışacak tarihe Çalışmasın bilmiyorsun demek ki Sen sahip çık kayıp olmaz töreler Burnumuzda tüter durur yöreler Çırpınırsın ısırınca pire ler Kaşımasın bilmiyorsun demek ki Efkâr varsa zaman olmaz neşeye Dikkat et kafanı yorma her şeye Git derdini anlat anlayan bey e Konuşmasın bilmiyorsun demek ki Âşık Ali m deli gönlüm sevdada Herkes ömrü kadar yaşar dünyada Ümit bağlamazsan yüce Mevla ya Kul olmasın bilmiyorsun demek ki 26

27 BĐR DOST TANIDIM Malatya ilinin Söğüt köyünden Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Methin duydum ağasından beyinden Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Sevilir sayılır dost yüreklidir Konuşarak gönül almasın bilir Her mecliste onun ünü söylenir Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Tanıdıklar hep met eder pederin Nasip olsa ziyarete giderim Eşi menendi yok yemin ederim Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Hannover de söyleniyordu ünü Mutluluklar olsun geçen her günü Kasım iki bin beş Perşembe günü Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Bu beye güvenmiş Alman devleti Dilerim çok olsun mülkü serveti Sohbeti çok tatlı hoş muhabbeti Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Âşık Ali m der ki yüzme yüz gördüm Sıkıntım kalmadı yok oldu derdim Yalan söylemedim gerçeği dedim Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım 27

28 BĐZĐM KÖYÜN EŞŞEKLERĐ Bedava çayır yayılır Bizim köyün Eşşekleri Kavak köküne bayılır Bizim köyün Eşşekleri Yürümeyle bitmez yollar Ayaklardan düşer nallar Kızdırdın mı tekme sallar Bizim köyün Eşşekleri Başları düşerse dara Düşünürler kara, kara Yatar ağnanır kumlara Bizim köyün Eşşekleri Semer vurulur binilir Yürümezse çüş denilir Đzzet ikramı ne bilir Bizim köyün Eşşekleri Boynuna taktırmaz yular Semerin kaşların kırar Yer içer yan gelir yatar Bizim köyün Eşşekleri 28

29 Salıverirler doğaya Kendini atar ovaya Ağzın kaldırır havaya Bizim köyün Eşşekleri Samandan arpayı seçer Ark atlarken bir su içer Anırır kendinden geçer Bizim köyün Eşşekleri Semer kırık pandıl ulak Bir şey görse diker kulak Yayma yükü taşır çıplak Bizim köyün Eşşekleri Âşık Ali m vur sopayı Ölümden döner kıl payı Emzirmez aç kor sıpayı Bizim köyün Eşşekleri 29

30 BÖYLE BĐLĐRĐM Zühre Savrulan Gazel Hanımefendiye; Saygı değer Şair Zühre Savrulan Ben şairi sizin gibi bilirim Yazarlık aşkıyla yanıp kavrulan Đşte ben şairi böyle bilirim. Seher vakti dost bağının bülbülü Abi kardeş söyler her zaman dili O karlı dağların has bir sümbülü Đşte ben şairi böyle bilirim. Kalleş insanlarla eylemez pazar Allah esirgesin değmesin nazar Kendisi şairdir roman da yazar Đşte ben şairi böyle bilirim. Ondan uzak olsun ağrı ve sızı Yola devam diyor kesmiyor hızı Yuvasında mutlu oğlu ve kızı Đşte ben şairi böyle bilirim. Şairler ceminde kaynatır kazan Đnşallah bağına uğramaz hazan Şiirlere güzel nazire yazan Đşte ben şairi böyle bilirim. Âşık Ali m met ederim överim Okuyucu iyi bilsin değerin Evlatlarım gibi sayar severim Đşte ben şairi böyle bilirim. 30

31 BULUNUR MU? Selçuk SĐLSÜPÜR Beye; Selçuk Silsüpür müş adı Böyle bir dost bulunur mu? Balda kaymakta yok tadı Böyle bir dost bulunur mu? Bir kızı var bir de oğlu Yüreği hep sevgi dolu Tarif eder düzgün yolu Böyle bir dost bulunur mu? Türlü makaleler yazar Đyilerle kurar pazar Dilerim değmesin nazar Böyle bir dost bulunur mu? Dostlarına kuyu kazmaz Doğru yürür yolun azmaz Rastgele makale yazmaz Böyle bir dost bulunur mu? Adına Selçuk Bey dendi Mülayim bir bey efendi Yazdı tembelliği yendi Böyle bir dost bulunur mu? Âşık Ali m çok severim Met ederim ve överim Herkes bilmeli değerin Böyle bir dost bulunur mu? 31

32 BULACAKSIN UNUTMA Beni iyi dinle serseri adam Ettiğini bulacaksın unutma Kimsenin başına bela olmadan Allah ından bulacaksın unutma Herkes biliyor ki çoktur günahın Kalır mı sanırsın mazlumun ah ın Yavaş, yavaş alır gözüyün şahın Dünyaya kör bakacaksın unutma Şu dünyada hiç kimseyi incitme Masum insanlara zulümler etme Oğlan kız yetiştir gününe yetme Öksüz yetim kalacaksın unutma Rüzgârı görmeden açarsın yelken Daha kimse yoktu Allah var iken Ummadığın yerden batacak diken Felç olarak kalacaksın unutma Anlamış değilim ne yaptım sana Dilerim Allah tan gelesin cana Anlamadım nedir garezin bana Saçlarını yolacaksın unutma Âşık Ali m sana etmez eyvallah Her şeye kadirdir yaratan Allah Đmam din talkını verir inşallah Dar mezara konacaksın unutma 32

33 CERĐT Đ GEZMEDEN GĐTME Bir gün yolun düşüp gelirsen şayet Çağlayancerit i gezmeden gitme Cevizin sorarsan bir başka lezzet Elmasın Eriğin yemeden gitme Hiçbir kuloğluna değmez nazarı Vardır iş yerimiz birkaç hızarı Cuma günü kuruluyor pazarı Bir kez alışveriş etmeden gitme Altı tane değirmeni dönüyor Đnsanları her güçlüğü yeniyor Kuruluşun yaşlılar da bilmiyor Tarihi okuyup çözmeden gitme Đlçemin üst yanı sarp kayalıklar Büyük pınarında oynar balıklar Gelip de görenler buna tanıklar Kezban camisine girmeden gitme Yedi ilkokulu on üç camisi Đnsanlığa hayran tüm ahalisi Engizek dağının geniş vadisi Büyük yaylasını gezmeden gitme Öksüz Dağı eteğinde Evkozu Yükseğinde olmaz dumanı tozu Ayran Pınarı nda yayılır yozu Ayranın yoğurdun yemeden gitme Âşık Ali m asla bilmez yalanı Tatlı söz çıkartır inden yılanı Görmenizi değer piknik alanı Değirmen Gözü nü gezmeden gitme 33

34 COŞAR SELÇUK BEY Onun gözü gönlü temelden toktur Herkese kolların açar Selçuk Bey Allah a inanır şek şüphe yoktur Vakitten vakide koşar Selçuk Bey Araştırmacıdır değil uykucu Öyle bir seçer ki altından tucu Zirveye yükselir kalemin ucu Tarihlere ışık saçar Selçuk Bey Gerçek sözlü yakın olmaz yalana Her sözü bir altın bulup alana Görür yardım eder darda kalana Menfaat gözetmez koşar Selçuk Bey Onun mekânında yalan barınmaz Çok mülayim biri kızmaz darılmaz Aşar yüce dağı engel tanımaz Aşılmaz dağları aşar Selçuk Bey Đnsanları ayırmaz eder hasbıhal Arıcılık yapar kendi zaten bal Ona meyve verir uzandığı dal Deniz gibi dolar taşar Selçuk Bey Huzurlu yaşasın yaş olmuş elli Menzil almak için hep yürür yelli Temelden Ceritli asalet belli Oğluyla kızıyla yaşar Selçuk Bey Âli m etrafına bilgi saçmazsa Duramaz tarihten sayfa açmazsa Morali bozulup keyfi kaçmazsa Memleket aşkıyla coşar Selçuk Bey 34

35 ÇEKĐM KAPANIR MI EDE Dinle sana söylüyorum Çekim kapanır mı EDE Sen şeytansın biliyorum Çekim kapanır mı EDE Aklına ne düşmüş gene Neredeydin bunca sene Yaşın dayandı seksene Çekim kapanır mı EDE Birde dersin ben insanım Peşinden de Müslümanım Bıktım elinden usandım Çekim kapanır mı EDE Hiç esirgemem sözümü Toprak doyursun gözünü Şeytan görsün o yüzünü Çekim kapanır mı EDE Abi dedim verdim değer Abim şeytaniymiş meğer Bunu duyan sana söver Çekim kapanır mı EDE Dürüst olan hiç yıkılmaz Eğriyle başa çıkılmaz Seni utanmaz sıkılmaz Çekim kapanır mı EDE Âşık Ali m sen yat uyu Nere gider yağmur suyu Bırak yeter bu pis huyu Çekim kapanır mı EDE 35

36 ÇOĞUK EFENDĐ Şafak geç atıyor bak çoktan beri Karanlık güneşi boğuk efendi Gün be gün çoğalttık gamı kederi Düğünde bayramda yoğuk efendi Olup bitenlere ben aşinayım Gidecek bir yerim yok taşınayım Beni zannetme ki tek başınayım Evde çoluk çocuk çoğuk efendi Bırakınız azsın yaramı sarma Keyfin yerindedir sen bizi sorma Biz zaten ahmağız kafanı yorma Biz sizin mecliste yoğuk efendi Bu ay ödenmedi bakkalın borcu Birileri çoktan doldurdu hurçu Sağlığı bedenden ettik taburcu Đlaç alsak paramız yok efendi Boşa heder ettik tükendi ömür Fakir fukarayı sen durma sömür Sobamız olsa da bulunmaz kömür Kış geldi havalar soğuk efendi Birinizi birinizden ayıramadık Sizin gibi yandaş kayıramadık Çağırdık bağırdık duyuramadık Nedense sesimiz boğuk efendi Âşık Âli m hiç biter mi bu sorun Vurdumduymaz mısın sana diyorum Yedi baş horanda on iki torun Bizler de suçluyuz doğuk efendi 36

37 DEME MEMUR BEY Beni baştan atma köylüyüm diye Şimdi git sonra gel deme memur bey Zorluk çıkartırsın bilmem ki niye Şimdi git sonra gel deme memur bey Üç saatlik yoldan geldim buraya Alın şu dosyamı koyun sıraya Sakın başka dosya sokma araya Şimdi git sonra gel deme memur bey Çocuklar büyük nüfus kâğıdı yok Yeşil kartı alsam başka derdim yok Bir simit alacak cepte param yok Şimdi git sonra gel deme memur bey Ayakkabım lastik sırtımda aba Bir köylüyüm amma değilim kaba Yap işimi gideyim çekme hesaba Şimdi git sonra gel deme memur bey Birkaç gündür açım içmemişim su Yorgunum yatarım bulsam bir kuytu Şalvarımdan korkma adam yemez bu Şimdi git sonra gel deme memur bey Bağı bahçeyi veresiye kazdırdım Hanım da gelecekti onu azdırdım Yol parasın bile borca yazdırdım Şimdi git sonra gel deme memur bey Âşık Ali m işte sana bey dedim Başımdan geçeni bir, bir söyledim Halim ahvalimi beyan eyledim Bu gün git yarın gel deme memur bey 37

38 DEMEDĐ DEME Konuştuğun kimdir önce bir tanı Benden söylemesi demedi deme Adam nere gitse yürür kervanı Benden söylemesi demedi deme Dünya kalleşlerin dünyası gardaş Đyinin yanında olmaya uğraş Çıkarcı yüzünden her türlü savaş Benden söylemesi demedi deme Önce tatlı, tatlı dil döküyorlar Kendinden akıllı yok sanıyorlar Seni maşa yerine kullanıyorlar Benden söylemesi demedi deme Daha küçük yaşta dert yükü olma Sinirden öfkeden saçları yolma Kötü arkadaşın kurbanı olma Benden söylemesi demedi deme Giydiğin ceketi sırtından soyar Acımaz kış günü dışarda koyar Eğer fırsat bulsun gözünü oyar Benden söylemesi demedi deme Sana sırt dönerler o sevdiklerin Sonra kalleş çıkar mert bildiklerin Ayağını kaydırır dost dediklerin Benden söylemesi demedi deme Âli m yoruldum mu battım kan tere Kavga eden etsin karışma şerre Şer bulaşır varma öyle her yere Benden söylemesi demedi deme 38

39 DERMANIN CERĐT Cerit seni met etmektir dileğim Bol olsun ekinin harmanın Cerit Ömür boyu güçlü olsun bileğin Var olsun kolunda dermanın Cerit Bahçesinde hoş kokuyor gülleri Bal kaymaktan tatlı olur dilleri Çağ ile yarış yap yürü ileri Durmasın yürüsün kervanın Cerit Niye sefil kalmış Ufo nun yurdu Beraber yayardı koyunla kurdu Ninelerim kıl çuvallar dokurdu Elinde dönerdi kirmanın Cerit Sormadılar seni aç mı tok musun Genç kızların halı kilim dokusun Oğlunu kızını gönder okusun Ancak böyle yürür kervanın Cerit Dört aşretten mütevekkil temeli Burada yaşamış ağası beyi Üzümü pekmezi ceviz her şeyi Bol olsun dizinde dermanın Cerit Evlerin yapılmış kerpiçten taştan Sokağın gezilmez çamurdan yaştan Fakir insanların kurtulsun borçtan Durmasın yürüsün kervanın Cerit Ali m gözyaşların dönmesin sele Haksız yere koparmayın velvele Altmış üç senedir oldum kul köle Bir gün olsun beni sormadın Cerit 39

Ozan Bindebir. - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ozan Bindebir. - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

KARATAY SANAT-EDEBİYAT BU SAYIDA ANTALYA DA SANATIN ADRESİ KARATAY MEDRESESİ. www.karatayfm.com. Konuğumuz : Ozan Eray. Bekir ÇAKAL.

KARATAY SANAT-EDEBİYAT BU SAYIDA ANTALYA DA SANATIN ADRESİ KARATAY MEDRESESİ. www.karatayfm.com. Konuğumuz : Ozan Eray. Bekir ÇAKAL. KARATAY SANAT-EDEBİYAT YIL:1 SAYI:6 *EYLÜL-2014 Konuğumuz : Ozan Eray Sahibi : Bekir ÇAKAL Yazı İşleri Müdürü: Mustafa CEYLAN Ceylanmustafa_07@hotmail.com 0535 622 43 16 Genel Yayın Müdürü Harun YİĞİT

Detaylı

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 ARAŞTIRMA 1 2 ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 (Söke - Şenpazar) Oyhan Hasan Bıldırki Araştırma Oyhan Hasan Bıldırki Alperen Yayınları 2 Araştırma Dizisi 2 Yazar Dizisi 17 İlk Baskı Yılı 1999 Ocak, Aydın

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

Şebap Teker. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Şebap Teker. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR. Kenan Erzurum. İstanbul-2005

24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR. Kenan Erzurum. İstanbul-2005 1 2 24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR Kenan Erzurum İstanbul-2005 3 Eşim Gülsel ve Oğullarım Eser ile Erdem e DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR 4 Teknik hazırlık :TÜRDAV Ajans. Kapak Resmi :Kenan

Detaylı

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri Halkım kendi yazar kendi söyler bu destanı Dut yemiş bülbül gibi susar medya aydını Rıza Filizok Hazırlayan: Aykut ŞEHİR ŞEHİDİ UĞURLARKEN Yine bugün Alabildiğine

Detaylı

Edebiyat Defteri www.edebiyatdefteri.com

Edebiyat Defteri www.edebiyatdefteri.com Edebiyat Defteri www.edebiyatdefteri.com Yasal Uyari: Bu ekitap, bilgisayariniza indirip kayit etmeniz ve ticari olmayan kisisel kullaniminiz için yayinlanmaktadir. Siirlerin kopyalanmasi, gercek veya

Detaylı

Abdullah Yılmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Abdullah Yılmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.1.2013 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER. Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar

GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER. Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar 1 GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar 2 GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER ve SÖZLER İçindekiler 10- ATATÜRK ÜN SECERESİ VE DİVLE (ÜÇHARMAN) ATATÜRK ANITI... 11

Detaylı

Nasihatler Kitabı Yunus Emre

Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı'nın yayın hakları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'na aittir. ISBN 978-605-359-985-2 1. Baskı, Ocak 2013 40 bin adet basılmıştır. Görsel Tasarım

Detaylı

ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI *

ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI * 1 ORTAKÖY VE ÇEVRE FOLKLORU ARAŞTIRMASI * Dr. Doğan KAYA Ortaköy, Aksaray a bağlı olup onunu kuzey batısına düşer. Aksaray a 60 km., Kırşehir e 50 km. mesafededir. Denizden 1140 m. yüksekliktedir. Yüzölçümü

Detaylı

HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP

HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP HALK BİLMECELERİ HAZIRLAYAN: Abdülhakim ALTUNTOP HALK BİLMECELERİ Birinci Baskı : Mart 2015 KİTABIN ADI : HALK BİLMECELERİ YAZAR : Abdülhakim ALTUNTOP Yazar ile İrtibat E-MAIL : altuntopnet@hotmail.com

Detaylı

Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı

Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı Yayınları: 79 I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi: 4 Yayın yönetmeni : Mustafa Ruhi Şirin Kapak ve iç

Detaylı

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA BU YOLDA Şiirler Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi Ankara 1998 KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA Şükür olsun vezni aldık heceden Şâirler içinde yerimiz vardır. Kan verir kaleme gündüz

Detaylı

AŞK AYRILIK ve ZİNDAN Burhan İşiyok. Yayın Numarası: 240 Şiir Dizisi No: 6. Birinci Baskı: Mart 2014-İstanbul ISBN 978-605-85270-0-3

AŞK AYRILIK ve ZİNDAN Burhan İşiyok. Yayın Numarası: 240 Şiir Dizisi No: 6. Birinci Baskı: Mart 2014-İstanbul ISBN 978-605-85270-0-3 AŞK AYRILIK ve ZİNDAN Burhan İşiyok Yayın Numarası: 240 Şiir Dizisi No: 6 Birinci Baskı: Mart 2014-İstanbul ISBN 978-605-85270-0-3 Editör Ceylan Yayınları Sayfa Düzeni & Kapak Tasarım Ali İmren Baskı-Cilt:

Detaylı

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ (20. yüzyıl 90ˊlı yıllar) Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteğiyle "Çağdaş seçkin Azerbaycan şiirinin tanıtımı"

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ

DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ a n DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2010 ağın DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ Sahibi Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği Adına Ahmet DEV REN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Altan LTER Yazı Kurulu Altan LTER Ahmet

Detaylı

YAŞAYAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ

YAŞAYAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ YAŞAYAN ÂŞIKLIK GELENEĞİ Derleyen: Timur YILMAZ Âşıklardan Halk Hikâyeleri II T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇKAPAK Âşıklardan Halk Hikâyeleri Âşıklardan Halk Hikâyeleri

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Programı

2011 Yılı Faaliyet Programı 51 2011 Yılı Faaliyet Programı GELENEKSEL ETKİNLİKLER Türk Dünyası Nevruz Buluşması (24 Mart 2011, BM Genel Kurulu, New York-İstanbul-Ankara) 14. TÜRKSOY Opera Günleri (Mayıs-Haziran, Mersin-Girne-İstanbul)

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 5 Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin, beşinci cildin başlamasını istiyor... Ey Allah ışığı cömert Hüsameddin, beşeri bulantılardan durulanların üstatlarına üstatsın sen! Halk perde

Detaylı

Baskı Tarihi : Ağustos 2011 : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri

Baskı Tarihi : Ağustos 2011 : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri 1 I. Şiirini Al da Gel toplantılarına katılan dostlar Ayhan ÇIKIN, Hakan TARTAN, Yılmaz SUNUCU, Sadun KOŞAY Baskı Tarihi : Ağustos 2011 Dizgi : Sas Ajans ve Bilgisayar Hizmetleri Kapak ve İç Düzenleme

Detaylı

SAHĐBĐNDEN KĐRALIK ÖZEN YULA. Not:

SAHĐBĐNDEN KĐRALIK ÖZEN YULA. Not: SAHĐBĐNDEN KĐRALIK ÖZEN YULA KĐŞĐLER ADNAN : 22 yaşında. Ateşli, kararlı, toy. Farklı bir geçmişten. SADIK : 55 yaşında. Sakin, kendinden emin, tehlikeli. Nispeten iri cüsseli. SĐMAY : 14 yaşında olduğunu

Detaylı

ŞİMDİ BİRİNCİ. Şimdi ben bir düş gezginiyim Gözlerimde güneşle yıkanmış Ilık okşayıcı rüzgar. Ellerim ellerinizde. Ellerin bizde kalsın.

ŞİMDİ BİRİNCİ. Şimdi ben bir düş gezginiyim Gözlerimde güneşle yıkanmış Ilık okşayıcı rüzgar. Ellerim ellerinizde. Ellerin bizde kalsın. ŞİMDİ BİRİNCİ Şimdi ben bir düş gezginiyim Gözlerimde güneşle yıkanmış Ilık okşayıcı rüzgar. Ellerim ellerinizde. Ellerin bizde kalsın. Şimdi ben bir düş gezginiyim Size bir sunturlu yerden bakıyorum.

Detaylı