UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1. Editör: Serdar YAKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1. Editör: Serdar YAKAR"

Transkript

1 Değerli okuyucu; bu benim ilk şiir kitabım Kitabın hazırlanmasında emeğini esirgemeyen Sayın Serdar YAKAR hoca ya sonsuz teşekkürlerimi Sunuyorum. Ayrıca katkılarından dolayı OZAN Mevlüt e teşekkür ediyorum. Saygılar Âşık Ali ATAŞ UKDE. 1

2 UKDE KĐTAPLIĞI: 97 ÂŞIK ALĐ ATAŞ ŞĐĐRLERĐ: 1 Editör: Serdar YAKAR Baskı Cilt: LAZER OFSET Kazım Karabekir Cad. Koyunlu Han 95/1-A Đskitler/ANKARA Tel: Kapak Tasarım: Şükran ĐŞÇĐ Baskı Tarihi : Ekim 2011 ISBN : Yazışma Adresi: Vefa Kitap Kırtasiye Đsmetpaşa Mah. Borsa Cad. Buket Sitesi Altı No 17/C Tel: KAHRAMANMARAŞ 2

3 Âşık Ali ATAŞ ÇAĞLAYANCERĐT Kahramanmaraş

4 ÂŞIK ALĐ ATAŞ: Kahramanmaraş ın Çağlayancerit ilçesinde doğdu. Cerid in Dabanlı aşiretinden olup Ataş Veli nin oğludur. Anası ise Kızıllı aşiretindendir. Okuma yazması olmayan bir ailenin üçüncü evladı olarak 11 Temmuz 1946 da tarlada dünyaya gözlerini açar. Baba ekin biçmekte, ana ona hizmet etmektedir dünyaya merhaba dediğinde. Nüfusa kaydı 8 Şubat 1948 doğumlu olarak geçer. Yokluk ve yoksulluk içinde geçen bir hayatı olur. Molla Yusuf un ahşap evinde ilkokula başlar. Henüz dördüncü sınıfta iken şiir yazmaya başlar. Zor şartlar altında ilkokulu bitirirse de devamını getiremez. Bu arada dini dersler de alır. Bu ara saz çalmayı da öğrenmiştir. Saz çalmanın günah olduğuna inanan babası harçlıklarını biriktirerek aldığı sazını kırar. Kırgınlık ve kızgınlıkla köyünü terk eder. Đnşaat işçiliği, hamallık, ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, fotoğrafçılık gibi bulduğu her işte çalışır. Yeniden bir saz alıp çalıp söyler, atışmalara katılır. Đl il, köy köy dolaşır tüm bir Anadolu yu. Anasının çağrılarına dayanamaz ve köyüne döner. Evlenir. Sonrasında askerlik. Dönüşte yine işsizlik. Çukurova da pamuk tarlalarında işçilik ve ardından kendi kendine kitaplardan öğrenilen radyo tamirciliği Hayatını artık radyo ve televizyon tamir ederek kazanacaktır de bilgisayar ve internet ile tanışır. Hasan Üstgül ün hazırladığı web sitesi sayesinde sesini daha geniş kitlelere duyurur. Şiirleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer almışsa da bu eser ozanımızın ilk eseridir. Halen şiir yazmaya, adlı web sitesi ile Çağlayancerit ten ses vermeye devam etmektedir. 5 çocuk babası, 12 torun sahibidir. 4

5 ĐÇĐNDEKĐLER TAKDĐM..9 AĞAÇ DĐKELĐM...11 ALIN DÜNYA SĐZĐN OLSUN.12 ALMADIK HASAN.13 AMERĐKA OLMASA...14 ARILAR DA TEMBELLEŞTĐ..15 ARIYOM DA BULAMIYOM..16 BAKKAL EFENDĐ 17 BATACAĞIN BELLĐ ĐDĐ BANA ŞARAP ĐÇĐRENĐN 19 BENDEN DEMESĐ 20 BEYE KÜSTÜM BEN...21 BEYLER NEREDE 22 BEN KOCAMIŞIM 23 BEN GĐDERSEM ARARSINIZ 24 BĐLDĐRME HASAN.25 BĐLMĐYORSUN DEMEK KĐ 26 BĐR DOST TANIDIM 27 BĐZĐM KÖYÜN EŞŞEKLERĐ...28 BÖYLE BĐLĐRĐM.30 BULUNUR MU?..31 BULACAKSIN UNUTMA 32 CERĐT Đ GEZMEDEN GĐTME.33 COŞAR SELÇUK BEY.34 ÇEKĐM KAPANIR MI EDE..35 ÇOĞUK EFENDĐ...36 DEME MEMUR BEY...37 DEMEDĐ DEME 38 DERMANIN CERĐT.39 5

6 DĐRGENĐMĐZ YOĞUDU..40 DOSTA SELAM 41 DURAMIYORUZ..42 DUYMADIN HOCA.43 DÜŞÜNEN MĐ VAR.44 ELĐF CĐCĐ.45 ERĐTTĐN OĞUL 46 FARKINDA MIYIZ?...48 GAFTAN ANLAMAZ...49 GELĐR CERĐT ĐN..50 GEÇEN SENE BU ZAMAN.51 GELĐYORUM EMMOĞLU..52 GENÇ MÜHENDĐS...54 GEREK YOK.55 GĐTMEDĐN MĐ HEMŞERĐM 56 GĐYEMĐYOM EMMOĞLU...57 GÖÇTÜ BU SENE.59 GÖRMEK ĐSTERĐZ...60 GURURUSUN SEN...61 GÜLER BU HOCA 62 GÜLÜ MARAŞ IN 63 GÜVEN KALMADI..64 GELMEDĐNĐZ BU NĐYE..65 GELĐRĐM HELE...67 GĐRMEK ĐSTEDĐM...69 HABER VER.72 HARAP ETTĐLER.73 HAŞARI BU YIL...74 HAVASINI ÖZLEDĐM..75 HĐLEBAZA YAKIN OLMA.77 ĐSTEMĐYORUM...78 KAÇTI BU SENE..80 KALKAR HALIM YOK...81 KALMADI EMMĐ 82 KANADI KOLU CERĐT ĐN..83 KAYIP ETTĐK MEHMET YAKAR I...85 KĐMĐ KOYDUN KĐ (1).86 6

7 KĐMĐ KOYDUN KĐ (2).87 KĐMSELERE SORAMIYOK...88 KOŞTUK EMMOĞLU.90 KOVDU MARAŞLI..91 MAAŞ ALAN VAR...92 MARAŞ I GEZMEDEN GĐTME..93 MEHMET EFENDĐ...94 MET ETMĐŞLER ÜSTADIM 96 MEMUR EFENDĐ.97 MÜNAFIKLAR OLMASA...98 NELER OLDU YEĞENĐM.99 OLDUM BU SENE.100 OLSUN MEMUR BEY OYLAR HUZURSUZ..102 ÖVÜNÜRSÜN MADUR ALĐ.103 PERĐŞANDIR EMEKLĐLER RAHAT ĐDĐK ESKĐDEN 106 SELAM VAR HASAN 108 SEMRA KIZ IN NĐŞANI 109 SENSĐN SEVDĐĞĐM SERDAR HOCAYI.112 SEVERDĐ BABAM 113 SIRADAYIM DOKTOR BEY 114 SORACAKSAN GEL.116 SORMA HÂKĐM BEY 118 SORMAZ VEKĐLLER 119 SOYUM BENĐM.120 SÜREMEDĐM EFENDĐM..121 ŞAŞIRTTI HASAN 122 TADI KALMADI TEBRĐK EDĐYORUZ.125 TEMBELLĐĞĐ ÖVME BANA.126 UÇURUM OLDU YEĞENĐM.127 ULURSUN EMMĐ UZANIR ELĐ CERĐT ĐN.129 VALĐ BEY (1)..130 VALĐ BEY (2)

8 VATANDAŞIZ BEYEFENDĐ 132 VURMA SÜLEYMAN..133 YALAN SÖYLEMĐŞ..134 YAYLAMIZI SATMIŞ YENĐLĐKLER GELDĐ EMMĐ.137 YORGANIMIZ OLMAZDI 138 YORGUNUM CERĐT.140 YOK MU DOKTOR BEY YÖRESĐ GÜZEL CERĐT ĐN ĐKĐ ŞEYTAN TÜREDĐ 143 8

9 TAKDĐM Đçinde doğup büyüdüğüm, suyunu içip sokaklarında adımladığım memleketim Maraş, kahraman olduğu kadar da içli, duygulu insanların memleketidir aynı zamanda. Neşe ve sevinçlerini olduğu kadar keder ve üzüntülerini de dile getirir onlar. Kimi bunları ak kağıda nakış gibi işlerken kimi de sazının telleri ile haykırır dosta ve düşmana karşı Biri şairdir bir diğeri ozan. Baba yurdu Çağlayancerit in sesi ve nefesi Âşık Ali Ataş ise hem şairdir hem de ozan. O okuma yazmayı öğrendiği günlerden itibaren başlar yazmaya. Cerit i, Ceritliyi, yokluğu, yoksulluğu, Çukurova yı, pamuğu anlatır. Sonra bunları seslendirir sazının tellerinde En az memleketim kadar çile doludur. Yine de merhum babam Topuz Hasan a oranla şanslıdır. Đki yıl gecikmeli de olsa bir kafa kağıdı vardır en azından. Yıllar önce köklerimi araştırmak, Cerid Türkmenlerinin tarihini ve Çağlayancerit in öyküsünü kaleme almak için yaptığım çalışmalar esnasında tanımıştım kendisini. Aslında çocukluk yıllarımdan da az kıt hatırlıyordum. O yıllarda masa başında radyo ve televizyon yaparken görmüşlüğüm vardı. Çünkü Maraş taki öğrencilik yıllarımda sık olmasa da Çağlayancerit e gider, köşker ağabeylerim Yusuf ve Mehmet Yakar ın yanında soluğu alırdım. Yüzlerce yıllık kültür değerlerini yaşatmaya çalışan Ceritli şehre uzak olmanın da verdiği olumsuzlukla zamanın çok çok gerisinde kalmış kocaman bir köydü o yıllarda. Ulaşım tek bir otobüsle, bazan kamyonla olurdu. Köşker Yusuf Yakar Ağabeyimin kamyonunun kasasında da çok yolculuk yapmıştım. Bozlar kısığını geçip Cerit e girdiğinde sanki eski zamanlara yolculuk yapmış gibi oluyordu insan. 9

10 Đşte bu yoksulluğu ve sahipsizliği şu şekilde dile getiriyordu şair ve ozan Âşık Ali Ataş: Sahipsiz kalmış kimsesi yoktur Gariptir yaşlısı toyu Cerid in Arazisi dağdır nüfusu çoktur Yarıklardan akar suyu Cerid in Fakirliği destan olur dillere Dağılmıştır bayırlara çöllere Teslim olmuş akrep gibi ellere Tükenmez ağası beyi Cerid in Đnsan bazan karşılıklı pek görüşmese de gönülden gönüle giden bir sevgiyi seziyor ve karşılık veriyor. Âşık Ali Ataş a karşı da öylesine bir sevgi ve saygı idi hissettiklerim. Uzaktan sevip saydığım Âşık Ali Ataş ın kendi adına oluşturduğu internet sitesine elimden geldiğince katkıda bulundum, destek verdim. Sayın valimiz M.Niyazi Tanılır ın isteği üzerine Yaşar Alparslan hocam ile birlikte kaleme aldığımız Maraş Meşhurları kitabında Âşık Ali Ataş ın biyografisine isteyerek yer verdik. Vali Bey şair ve yazarlarımızdan eser yayınlamamış olanları kitaba koymayalım demişti ama Âşık Ali Ataş ı bu eserin dışında tutmak da olmazdı. Çünkü o şair olduğu kadar da ozandı Web sitesinde yayınladıkları ise eserler dolduracak denli hacimliydi. Ve işte vakti zamanı geldi Âşık Ali Ataş ımız da ilk eserini yayınlama kararı aldı. Devamının da geleceğine canı gönülden inanıyorum. Ve bu güzel esere karınca kararınca da olsa bir hizmetim olduğu için de onur duyuyorum. Bu imkânı bana verdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ve son olarak baba yurdum Çağlayancerit i ve Ceritliyi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 10 Serdar YAKAR Araştırmacı-Yazar. Kahramanmaraş Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Müdürü

11 AĞAÇ DĐKELĐM Size seslenirim Cerit lim size Ağaçlar yetişsin fidan dikelim Boşluk bırakmadan tepeye düze Dağlara kırlara ağaç dikelim Çok erken kalkalım atmadan şafak Erozyon yurduma kurmasın tuzak Biçmoluk Kara top kalmasın çıplak Çıplak tepelere ağaç dikelim Düşmeyelim erozyonun ağına Çok önem ver bahçe ile bağına Engizek Kazıklı Öksüz dağına Gel biz bu dağlara ağaç dikelim Orman yurdumuza kol kanat gerer Kuşlar cıvıldaşır güllerin derer Ormansız memleket yok olur gider Yurdun her yanına ağaç dikelim Kavlakların ora ufak bir gedik Uşakkırılan da ötüşür keklik Karatop Devrent ve Keklicek erik Biz bu tepelere ağaç dikelim Her insan yurduna canını adar Ormansız memleket bize olur dar Usanma beşikten mezara kadar Cennet yurdumuza ağaç dikelim Âşık Ali m ben severim ormanı Ondan gelir dizlerimin dermanı Gül gülistan olsun yurdun her yanı Erozyon önlensin ağaç dikelim 11

12 ALIN DÜNYA SĐZĐN OLSUN Đşte geldim gidiyorum Alın dünya sizin olsun Her şey fani biliyorum Alın dünya sizin olsun Ölecekler bütün sağlar Viran olur yeşil bağlar Yaşa, yaşa nere kadar Alın dünya sizin olsun Sim siyah saçlar ağardı Hayırsız dostlarım vardı Diz yoruldu göz karardı Alın dünya sizin olsun Yüce dağlar ve tepeler Onu sallıyor depremler Elbet gidecek gelenler Alın dünya sizin olsun Dünya yalan herkes bilsin Gülmek isteyenler gülsün Ölmem diyenler sevinsin Alın dünya sizin olsun Sanki uyudum uyandım Yolun sonuna dayandım Ben bir müddet oyalandım Gayri dünya sizin olsun Âşık Ali m ölçtüm sile Yaşadım hep zulüm çile Malı mülkü servetiyle Alın dünya sizin olsun 12

13 ALMADIK HASAN Mevsim kıştır çoluk çocuk üşüyor Bu yıl odun kömür almadık Hasan Yoksulluk her zaman bize düşüyor Biz buna bir çare bulmadık Hasan Siyaset uykudan hızlı uyandı Meydanlar yalandan bıktı usandı Olup bitenlerden midem bulandı Bu iş e bir çare bulmadık Hasan Gençlik elimizde kalıcı sandık Oğlan kız everdik çok hırpalandık Aşamayacağımız dağa tırmandık Yetişip menzile varmadık Hasan Köprüler dururken geçeriz çaydan Fırsat elden gider ok çıkar yaydan Karışmadık uzak durduk olaydan. Kavganın içinde olmadık Hasan Đnan siyasete aklım ermiyor Sorumsuz liderler ortam geriyor Birisi birine kaset veriyor Vekilleri böyle harcadık Hasan Yalan değil doğruları söyledik Alın terim ile çalıştım yedik Emekli olunca doyarız dedik Mesleği bıraktık aç kaldık Hasan Âşık Ali m bize oldular düşman Fazla kilo aldık dediler Şişman Yaptığımız iş ten olduk bin pişman Ellerin davulun çok çaldık Hasan 13

14 AMERĐKA OLMASA Devlet, devlet ile rahat yaşardı Şu münafık Amerika olmasa Yardım için bir birine koşardı Şu münafık Amerika olmasa Müslümanlar ile bitmez kavgası Dilerim ki boşa çıksın çabası Japonya yemezdi atom bombası Şu münafık Amerika olmasa Temelinden beri katildir bunlar Toplu katledilir güzelim canlar Huzur bulup yaşayacak insanlar Şu münafık Amerika olmasa Devleti devlet e çatar boş durmaz Pusularda bekler sinsi ve kurnaz Kimse silah alıp bir birin vurmaz Şu münafık Amerika olmasa Amerika senin yıkılsın dünyan Bulgaristan Afganistan Vietnam Ölüp yok olmazdı milyonca insan Şu münafık Amerika olmasa Suçlu dedi yakalattı Saddam ı Davranıp da alamadı kadanı En sonunda idam ettin adamı Asar mıydın orda petrol olmasa Âşık Âli der ki insanlar cahil Bir gün sende yok olursun ey gafil Mahsuni de demiş idi bu katil Söyler miydi bu gerçeği bilmese 14

15 ARILAR DA TEMBELLEŞTĐ Kovana erken doldular Arılar da tembelleşti Bize bal yapmaz oldular Arılar da tembelleşti Tarlayı odlar süslüyor Tohumu böcek besliyor Bakım yok gübre istiyor Tahıllar da tembelleşti Ne yapsın fakir fukara Gider fondan alır para Devlet bakıyor onlara Karılar da tembelleşti Bey efendi gibi giyor Evde ne bulursa yiyor Babamız çalışsın diyor Çocuklar da tembelleşti Avare yatar çalışmaz Küsülü durur barışmaz Đlim, bilim le uğraşmaz Hocalar da tembelleşti Yaşlandıkça beden erir Asaya dayanır yürür Devlet maaşını verir Kocalar da tembelleşti Ali der sözümde merdim Gereken cevabı verdim Araştırmaz halkın derdin Ozanlar da tembelleşti 15

16 ARIYOM DA BULAMIYOM Yitirdim eski neşeyi Arıyom da bulamıyom Kaybettim Çakal Köse yi Arıyom da bulamıyom Cufla ölmüş gittik yasa Yine aldı beni tasa Dükkânda yok Cafar Musa Arıyom da bulamıyom Kör cahili adam sayıp Gerçeği demezsem ayıp Engizek müftüsü kayıp Arıyom da bulamıyom Nedir bu milletin hali Sizi tutmaz mı vebali Hacı Düddük Salman Ali Arıyom da bulamıyom Demesem gönül koymuyor Söyleneni kim duymuyor Entari yok görünmüyor Arıyom da bulamıyom Hacı Đbrahim oldu bulut Tombak dedi sende umut Kayıp olmuş Hacı nohut Arıyom da bulamıyom Âşık Ali m insan hancı Bu olay gerçekten acı Baş çekti kör Hasan Hacı Yakınına varamıyom 16

17 BAKKAL EFENDĐ Herkese yukardan bakarsın böyle Bize çalım satma bakkal efendi Satışta dürüst ol gerçeği söyle Müşteriye çatma bakkal efendi Dükkân kendinizin vermezsin kira Köşede bucakta satarsın bira Mercimek zaten yok bulgur kaç lira Halkı kazıklama bakkal efendi Tere yağa Vita katıp satarsın Helal kazancına haram katarsın Senin işin zorca Allah kurtarsın Çok günah işlersin bakkal efendi Beş kilo ay çiçek yirmi liraya Tövbe olsun daha gelmem buraya Benden sonra kimi aldın sıraya Bana söyler misin bakkal efendi Bakalım şimdilik dönüyor teker Söyle kaç liradır bir torba şeker Herkes ettiğini dünyada çeker Ahrete ce kalmaz bakkal efendi Sana bir söz söylemiştim usulca Halimi anlatmış oldum insanca Bir ekmeği bile vermezsin borca Bizde neyin kaldı bakkal efendi Âşık Ali m gerçekleri söyleriz Alın terimizle çalışır yeriz Borcumuzun sahibiyiz öderiz Kimde neyin kaldı bakkal efendi 17

18 BATACAĞIN BELLĐ ĐDĐ Bile, bile faiz yedin Batacağın belli idi Yarınları boş ver dedin Batacağın belli idi Yedin havyar içtin kola Ticarete verdin mola Sinirinden sağa sola Çatacağın belli idi Etsiz yemek yemiyordun Yarın nolur demiyordun Eski gömlek giymiyordun Batacağın belli idi Söylediğin hep o türkü Sana teselliydi belki Kazandığın malı mülkü Satacağın belli idi Seni kovdular şirketten Ahşap ev yaptın pirketten Eni sonu memleketten Kaçacağın belli idi Kapandı açılmaz perde Gözün havalarda şerde Ömür boyu hapislerde Yatacağın belli idi Âşık Ali m verdi karar Vakit geçti neye yarar Aldığın mal etti zarar Batacağın belli idi 18

19 BANA ŞARAP ĐÇĐRENĐN Dilerim ocağı söne Bana şarap içirenin Ocağına baykuş döne Bana şarap içirenin Bana dediler budala Oynadılar çala, çala Oğlu kızı yetim kala Bana şarap içirenin Gitmiştim gurbet ellere Kader düşürdü dillere Hanım ı kalsın ellere Bana şarap içirenin Acımadı genç yaşıma Zehir doldurdu aşıma Evi yıkılsın başına Bana şarap içirenin Gezerdim elimde şişe Yürüyordum düşe, düşe Yuvasına figan düşe Bana şarap içirenin Akıllı ol Âşık Ali m Çok perişan oldu halım Boynuna bütün vebalim Bana şarap içirenin 19

20 BENDEN DEMESĐ Yaratan ayırmaz hiç bir insanı Bölücüye kanma benden demesi Beraber kurtardık biz bu vatanı Yurduna sahip ol benden demesi Kürt Türk ayıranın kör olsun gözü Bölücülük düşünür hep onun özü Kulak verip dinlemeyin her sözü El e maşa olma benden demesi Münafığın işi nifak sokmaktır Bunu bilmeyenler zaten ahmaktır En acı şey bölücülük yapmaktır Sen cahillik yapma benden demesi Aklını dağıtma başına topla Geleceği düşün iyi hesapla Kavga ile hak aranmaz sokakta Mala zarar verme benden demesi Sivas ta Madımak kana boyandı Otuz yedi insan orada yandı Acılar feryatlar arşa dayandı Cana zarar verme benden demesi Olay çıkardılar Çorum, Maraş ta Zannettik memleket büyük savaşta Öldürüldü kadın erkek her yaşta Siz cana kıymayın benden demesi Âşık Ali m kesin olur kararın Yaramızı biz kendimiz saralım Neresinden dönsek kârdır zararın Sözlerim muhayyer benden demesi 20

21 BEYE KÜSTÜM BEN Herkes hesabına adam kayırır Torpile gücendim beye küstüm ben Çoğu siyasetten karnın doyurur Göçüp gidiyorum köye küstüm ben Bizler yıllar yılı hizmet mi gördük Aramıza yıkılmaz duvarlar ördük Beceriksiz insanlara oy verdik Kutsal dediğimiz reye küstüm ben Sonu belli değil gidiş o gidiş Aklım ermez oldu bu nasıl bir iş Odun beleş kömür beleş su beleş Yetim hakkı yiyenlere küstüm ben Ozanlar da söylemekten bıkar mı? Darılıp da hatır gönül yıkar mı? Đnsan olan insan azgın bakar mı? Đnsana hor bakan göze küstüm ben Tavuk yattı yumurtalar cılk çıktı Horozlar kümesi başına yıktı Bir bardak ayrana hasret bıraktı Davara gücendim mala küstüm ben Bir vesvese ortalığa dağıldı Suda yüzen balıkları ağ aldı Gün geçtikçe inkârcılar çoğaldı Allah ı bilmeyen kula küstüm ben Âşık Ali m sana emanet bu can Odunsuz ocaksız tüter mi bacam Bana Aziz Nesin demişsin hocam Sözüne gücendim sana küstüm ben 21

22 BEYLER NEREDE Hani o büyükler hani dedeler Sözleri dinlenen beyler nerede Yaşlanan nineler yiğit edeler Ben yiğidim diyen beyler nerede Yaylada tükenmez sürüsü vardı Gelin kız toplanır süt ün sağardı Gelen misafiri çok ağırlardı Börklü ağa gibi beyler nerede Đlimden irfandan geri kalmayan Düğünlerde tura sinsin oynayan Halay ı çekerek mendil sallayan Hani zılgıt çalan gençler nerede Çevrede sevilip sayılan beydi Gönül bahçesine nazar mı değdi Bildiğime göre Urmeli deydi Çulfa Ömer gibi beyler nerede Kilometrelerce yükler taşırdı Fazla yorulunca boynun kaşırdı Köylü bir biriyle yardımlaşırdı Hani yardımlaşan köyler nerede Daldan dala uçuşurdu hep kuşlar Sokağında kol gezerdi berduşlar Duyduğuma göre hep uslanmışlar Hani nağaralar heyler nerede Âşık Ali m yaylalara göçerdik Temmuz sıcağında ekin biçerdik Beş yüz hane suyu ordan içerdik Tarihi yok olan pınar nerede 22

23 BEN KOCAMIŞIM Gençlik gitmiş yok haberim Demek ki ben kocamışım Böyle yazılmış kaderim Demek ki ben kocamışım Sıkıntı var gülünmüyor Kim ne yapar bilinmiyor Herkes bana emmi diyor Demek ki ben kocamışım Bitmeyen hayalim vardı Altmışında telaş sardı Saçlarım erken ağardı Demek ki ben kocamışım Gölge dön derdim serinde Gençlikten iz var serimde Gücüm kuvvetim yerinde Yine de ben kocamışım Çektiklerim çile zulüm Aklıma gelmezdi ölüm Hiçte farkında değilim Demek ki ben kocamışım Ekmeğimi yiyen yedi Geri dönüp deli dedi Torunlarım dede dedi Demek ki ben kocamışım Âşık Ali m can yakmadım Kim demiş kafa takmadım Daha sakal bırakmadım Demek ki ben kocamışım 23

24 BEN GĐDERSEM ARARSINIZ Ey Çağlayanceritliler Ben gidersem ararsınız Bey efendi ve yiğitler Ben gidersem ararsınız Bu dünya kimseye kalmaz Gidenlerin yeri dolmaz Gitmeyince belli olmaz Ben gidersem ararsınız Tükenmedi sorunlarım Doğru çıkar yorumlarım Oğlum kızım torunlarım Ben gidersem ararsınız Daha şimdi bilmezsiniz Sanma ki siz ölmezsiniz Seversiniz sevmezsiniz Ben gidersem ararsınız Gözler bir noktaya bakar Bu ateş herkesi yakar Geleneği yaşat ne var Ben gidersem ararsınız Gün gelir kesilir hızım Gönüllere işler sızım Oğlum gelinim ve kızım Ben gidersem ararsınız Gün gelir hisler azalır Sanma ki o gençlik kalır Âşık Ali m adım kalır Gittiğim gün ararsınız 24

25 BĐLDĐRME HASAN Dinle öğüdümü kulak ver bana Hanıma sırrını bildirme Hasan Sakın yoldaş olma kalleş adama Sen kendine kalleş dedirme Hasan Đnsanı yaşatan cesur yürektir Kazancını kuruş, kuruş biriktir Zamanı gelirse elbet gerektir Servetini ele yedirme Hasan Đnsanlar yaşar mı yuvasız yurtsuz Bulunduğun evren öyle ki uçsuz Sonun aydınlıktır olma umutsuz Gençliği kör yola öldürme Hasan Sakın siz olmayın dümen çeviren Vardır yiyip içip döküp deviren Benim dediğimi anladın mı sen Âlemi kendine güldürme Hasan Günlerdir içersin o meyhanede Saç sakal ağarır üç beş senede Sen tedbiri elden koyma gene de Bu yolda gençliği öldürme Hasan Öğüdüm kulağa bir küpe ola Güzel davranışın hep örnek ola Konuştuğun insan gayet mert ola Kendini kötüye dövdürme Hasan Âşık Ali m çalar söyler ve yazar Kötü göze gelme değmesin nazar Ekmeğini yiyip kuyunu kazar Evine arkadaş getirme Hasan 25

26 BĐLMĐYORSUN DEMEK KĐ Kahredip durursun yalan dünyaya Yaşamasın bilmiyorsun demek ki Ağlıyorsun ne gerek var feryada Gözyaşını silmiyorsun demek ki Bence dikkatli ol varma her yere Zararın görürsün karışma şerre Çiftçiler bahane etmez bidere Ekmesini bilmiyorsun demek ki Topraktan beslenir her dal ın kökü Yazılır çizilir olur bir öykü Sırtına çökmüşse meşakkat yükü Taşımasın bilmiyorsun demek ki Can kurbandır söz anlayan ârife Kendini bil gerek yoktur tarife Yoksulluklar karışacak tarihe Çalışmasın bilmiyorsun demek ki Sen sahip çık kayıp olmaz töreler Burnumuzda tüter durur yöreler Çırpınırsın ısırınca pire ler Kaşımasın bilmiyorsun demek ki Efkâr varsa zaman olmaz neşeye Dikkat et kafanı yorma her şeye Git derdini anlat anlayan bey e Konuşmasın bilmiyorsun demek ki Âşık Ali m deli gönlüm sevdada Herkes ömrü kadar yaşar dünyada Ümit bağlamazsan yüce Mevla ya Kul olmasın bilmiyorsun demek ki 26

27 BĐR DOST TANIDIM Malatya ilinin Söğüt köyünden Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Methin duydum ağasından beyinden Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Sevilir sayılır dost yüreklidir Konuşarak gönül almasın bilir Her mecliste onun ünü söylenir Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Tanıdıklar hep met eder pederin Nasip olsa ziyarete giderim Eşi menendi yok yemin ederim Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Hannover de söyleniyordu ünü Mutluluklar olsun geçen her günü Kasım iki bin beş Perşembe günü Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Bu beye güvenmiş Alman devleti Dilerim çok olsun mülkü serveti Sohbeti çok tatlı hoş muhabbeti Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım Âşık Ali m der ki yüzme yüz gördüm Sıkıntım kalmadı yok oldu derdim Yalan söylemedim gerçeği dedim Hasan Üstgül diye bir dost tanıdım 27

28 BĐZĐM KÖYÜN EŞŞEKLERĐ Bedava çayır yayılır Bizim köyün Eşşekleri Kavak köküne bayılır Bizim köyün Eşşekleri Yürümeyle bitmez yollar Ayaklardan düşer nallar Kızdırdın mı tekme sallar Bizim köyün Eşşekleri Başları düşerse dara Düşünürler kara, kara Yatar ağnanır kumlara Bizim köyün Eşşekleri Semer vurulur binilir Yürümezse çüş denilir Đzzet ikramı ne bilir Bizim köyün Eşşekleri Boynuna taktırmaz yular Semerin kaşların kırar Yer içer yan gelir yatar Bizim köyün Eşşekleri 28

29 Salıverirler doğaya Kendini atar ovaya Ağzın kaldırır havaya Bizim köyün Eşşekleri Samandan arpayı seçer Ark atlarken bir su içer Anırır kendinden geçer Bizim köyün Eşşekleri Semer kırık pandıl ulak Bir şey görse diker kulak Yayma yükü taşır çıplak Bizim köyün Eşşekleri Âşık Ali m vur sopayı Ölümden döner kıl payı Emzirmez aç kor sıpayı Bizim köyün Eşşekleri 29

30 BÖYLE BĐLĐRĐM Zühre Savrulan Gazel Hanımefendiye; Saygı değer Şair Zühre Savrulan Ben şairi sizin gibi bilirim Yazarlık aşkıyla yanıp kavrulan Đşte ben şairi böyle bilirim. Seher vakti dost bağının bülbülü Abi kardeş söyler her zaman dili O karlı dağların has bir sümbülü Đşte ben şairi böyle bilirim. Kalleş insanlarla eylemez pazar Allah esirgesin değmesin nazar Kendisi şairdir roman da yazar Đşte ben şairi böyle bilirim. Ondan uzak olsun ağrı ve sızı Yola devam diyor kesmiyor hızı Yuvasında mutlu oğlu ve kızı Đşte ben şairi böyle bilirim. Şairler ceminde kaynatır kazan Đnşallah bağına uğramaz hazan Şiirlere güzel nazire yazan Đşte ben şairi böyle bilirim. Âşık Ali m met ederim överim Okuyucu iyi bilsin değerin Evlatlarım gibi sayar severim Đşte ben şairi böyle bilirim. 30

31 BULUNUR MU? Selçuk SĐLSÜPÜR Beye; Selçuk Silsüpür müş adı Böyle bir dost bulunur mu? Balda kaymakta yok tadı Böyle bir dost bulunur mu? Bir kızı var bir de oğlu Yüreği hep sevgi dolu Tarif eder düzgün yolu Böyle bir dost bulunur mu? Türlü makaleler yazar Đyilerle kurar pazar Dilerim değmesin nazar Böyle bir dost bulunur mu? Dostlarına kuyu kazmaz Doğru yürür yolun azmaz Rastgele makale yazmaz Böyle bir dost bulunur mu? Adına Selçuk Bey dendi Mülayim bir bey efendi Yazdı tembelliği yendi Böyle bir dost bulunur mu? Âşık Ali m çok severim Met ederim ve överim Herkes bilmeli değerin Böyle bir dost bulunur mu? 31

32 BULACAKSIN UNUTMA Beni iyi dinle serseri adam Ettiğini bulacaksın unutma Kimsenin başına bela olmadan Allah ından bulacaksın unutma Herkes biliyor ki çoktur günahın Kalır mı sanırsın mazlumun ah ın Yavaş, yavaş alır gözüyün şahın Dünyaya kör bakacaksın unutma Şu dünyada hiç kimseyi incitme Masum insanlara zulümler etme Oğlan kız yetiştir gününe yetme Öksüz yetim kalacaksın unutma Rüzgârı görmeden açarsın yelken Daha kimse yoktu Allah var iken Ummadığın yerden batacak diken Felç olarak kalacaksın unutma Anlamış değilim ne yaptım sana Dilerim Allah tan gelesin cana Anlamadım nedir garezin bana Saçlarını yolacaksın unutma Âşık Ali m sana etmez eyvallah Her şeye kadirdir yaratan Allah Đmam din talkını verir inşallah Dar mezara konacaksın unutma 32

33 CERĐT Đ GEZMEDEN GĐTME Bir gün yolun düşüp gelirsen şayet Çağlayancerit i gezmeden gitme Cevizin sorarsan bir başka lezzet Elmasın Eriğin yemeden gitme Hiçbir kuloğluna değmez nazarı Vardır iş yerimiz birkaç hızarı Cuma günü kuruluyor pazarı Bir kez alışveriş etmeden gitme Altı tane değirmeni dönüyor Đnsanları her güçlüğü yeniyor Kuruluşun yaşlılar da bilmiyor Tarihi okuyup çözmeden gitme Đlçemin üst yanı sarp kayalıklar Büyük pınarında oynar balıklar Gelip de görenler buna tanıklar Kezban camisine girmeden gitme Yedi ilkokulu on üç camisi Đnsanlığa hayran tüm ahalisi Engizek dağının geniş vadisi Büyük yaylasını gezmeden gitme Öksüz Dağı eteğinde Evkozu Yükseğinde olmaz dumanı tozu Ayran Pınarı nda yayılır yozu Ayranın yoğurdun yemeden gitme Âşık Ali m asla bilmez yalanı Tatlı söz çıkartır inden yılanı Görmenizi değer piknik alanı Değirmen Gözü nü gezmeden gitme 33

34 COŞAR SELÇUK BEY Onun gözü gönlü temelden toktur Herkese kolların açar Selçuk Bey Allah a inanır şek şüphe yoktur Vakitten vakide koşar Selçuk Bey Araştırmacıdır değil uykucu Öyle bir seçer ki altından tucu Zirveye yükselir kalemin ucu Tarihlere ışık saçar Selçuk Bey Gerçek sözlü yakın olmaz yalana Her sözü bir altın bulup alana Görür yardım eder darda kalana Menfaat gözetmez koşar Selçuk Bey Onun mekânında yalan barınmaz Çok mülayim biri kızmaz darılmaz Aşar yüce dağı engel tanımaz Aşılmaz dağları aşar Selçuk Bey Đnsanları ayırmaz eder hasbıhal Arıcılık yapar kendi zaten bal Ona meyve verir uzandığı dal Deniz gibi dolar taşar Selçuk Bey Huzurlu yaşasın yaş olmuş elli Menzil almak için hep yürür yelli Temelden Ceritli asalet belli Oğluyla kızıyla yaşar Selçuk Bey Âli m etrafına bilgi saçmazsa Duramaz tarihten sayfa açmazsa Morali bozulup keyfi kaçmazsa Memleket aşkıyla coşar Selçuk Bey 34

35 ÇEKĐM KAPANIR MI EDE Dinle sana söylüyorum Çekim kapanır mı EDE Sen şeytansın biliyorum Çekim kapanır mı EDE Aklına ne düşmüş gene Neredeydin bunca sene Yaşın dayandı seksene Çekim kapanır mı EDE Birde dersin ben insanım Peşinden de Müslümanım Bıktım elinden usandım Çekim kapanır mı EDE Hiç esirgemem sözümü Toprak doyursun gözünü Şeytan görsün o yüzünü Çekim kapanır mı EDE Abi dedim verdim değer Abim şeytaniymiş meğer Bunu duyan sana söver Çekim kapanır mı EDE Dürüst olan hiç yıkılmaz Eğriyle başa çıkılmaz Seni utanmaz sıkılmaz Çekim kapanır mı EDE Âşık Ali m sen yat uyu Nere gider yağmur suyu Bırak yeter bu pis huyu Çekim kapanır mı EDE 35

36 ÇOĞUK EFENDĐ Şafak geç atıyor bak çoktan beri Karanlık güneşi boğuk efendi Gün be gün çoğalttık gamı kederi Düğünde bayramda yoğuk efendi Olup bitenlere ben aşinayım Gidecek bir yerim yok taşınayım Beni zannetme ki tek başınayım Evde çoluk çocuk çoğuk efendi Bırakınız azsın yaramı sarma Keyfin yerindedir sen bizi sorma Biz zaten ahmağız kafanı yorma Biz sizin mecliste yoğuk efendi Bu ay ödenmedi bakkalın borcu Birileri çoktan doldurdu hurçu Sağlığı bedenden ettik taburcu Đlaç alsak paramız yok efendi Boşa heder ettik tükendi ömür Fakir fukarayı sen durma sömür Sobamız olsa da bulunmaz kömür Kış geldi havalar soğuk efendi Birinizi birinizden ayıramadık Sizin gibi yandaş kayıramadık Çağırdık bağırdık duyuramadık Nedense sesimiz boğuk efendi Âşık Âli m hiç biter mi bu sorun Vurdumduymaz mısın sana diyorum Yedi baş horanda on iki torun Bizler de suçluyuz doğuk efendi 36

37 DEME MEMUR BEY Beni baştan atma köylüyüm diye Şimdi git sonra gel deme memur bey Zorluk çıkartırsın bilmem ki niye Şimdi git sonra gel deme memur bey Üç saatlik yoldan geldim buraya Alın şu dosyamı koyun sıraya Sakın başka dosya sokma araya Şimdi git sonra gel deme memur bey Çocuklar büyük nüfus kâğıdı yok Yeşil kartı alsam başka derdim yok Bir simit alacak cepte param yok Şimdi git sonra gel deme memur bey Ayakkabım lastik sırtımda aba Bir köylüyüm amma değilim kaba Yap işimi gideyim çekme hesaba Şimdi git sonra gel deme memur bey Birkaç gündür açım içmemişim su Yorgunum yatarım bulsam bir kuytu Şalvarımdan korkma adam yemez bu Şimdi git sonra gel deme memur bey Bağı bahçeyi veresiye kazdırdım Hanım da gelecekti onu azdırdım Yol parasın bile borca yazdırdım Şimdi git sonra gel deme memur bey Âşık Ali m işte sana bey dedim Başımdan geçeni bir, bir söyledim Halim ahvalimi beyan eyledim Bu gün git yarın gel deme memur bey 37

38 DEMEDĐ DEME Konuştuğun kimdir önce bir tanı Benden söylemesi demedi deme Adam nere gitse yürür kervanı Benden söylemesi demedi deme Dünya kalleşlerin dünyası gardaş Đyinin yanında olmaya uğraş Çıkarcı yüzünden her türlü savaş Benden söylemesi demedi deme Önce tatlı, tatlı dil döküyorlar Kendinden akıllı yok sanıyorlar Seni maşa yerine kullanıyorlar Benden söylemesi demedi deme Daha küçük yaşta dert yükü olma Sinirden öfkeden saçları yolma Kötü arkadaşın kurbanı olma Benden söylemesi demedi deme Giydiğin ceketi sırtından soyar Acımaz kış günü dışarda koyar Eğer fırsat bulsun gözünü oyar Benden söylemesi demedi deme Sana sırt dönerler o sevdiklerin Sonra kalleş çıkar mert bildiklerin Ayağını kaydırır dost dediklerin Benden söylemesi demedi deme Âli m yoruldum mu battım kan tere Kavga eden etsin karışma şerre Şer bulaşır varma öyle her yere Benden söylemesi demedi deme 38

39 DERMANIN CERĐT Cerit seni met etmektir dileğim Bol olsun ekinin harmanın Cerit Ömür boyu güçlü olsun bileğin Var olsun kolunda dermanın Cerit Bahçesinde hoş kokuyor gülleri Bal kaymaktan tatlı olur dilleri Çağ ile yarış yap yürü ileri Durmasın yürüsün kervanın Cerit Niye sefil kalmış Ufo nun yurdu Beraber yayardı koyunla kurdu Ninelerim kıl çuvallar dokurdu Elinde dönerdi kirmanın Cerit Sormadılar seni aç mı tok musun Genç kızların halı kilim dokusun Oğlunu kızını gönder okusun Ancak böyle yürür kervanın Cerit Dört aşretten mütevekkil temeli Burada yaşamış ağası beyi Üzümü pekmezi ceviz her şeyi Bol olsun dizinde dermanın Cerit Evlerin yapılmış kerpiçten taştan Sokağın gezilmez çamurdan yaştan Fakir insanların kurtulsun borçtan Durmasın yürüsün kervanın Cerit Ali m gözyaşların dönmesin sele Haksız yere koparmayın velvele Altmış üç senedir oldum kul köle Bir gün olsun beni sormadın Cerit 39

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 KUYUDAKİ TİLKİ 49 TİLKİ ON YAŞINDA, YAVRUSU ON BİR 51 KURT, TİLKİ

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Bunca çilenin sonu değil mi bir avuç toprak Ölümden yana korkum yok Tek korkum unutulmak İsmail GÜN 1953-03-09; Mart, Pazartesi - 2000-07-11; Temmuz, Salı 2014-02-09; Şubat, Pazar :: 10.10.32

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Sevda Üzerine Mektup

Sevda Üzerine Mektup 1 Ferda Çetin 21401765 Sevda Üzerine Mektup Sevgilim, Sana mektup yazmamı istiyorsun. Yazayım, tamam, ama hayal kırıklığına uğramazsın umarım. Ben senin gibi değilim. Şiirler yazamam, süslü sözler bilmem.

Detaylı

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda

Dört öğrenci sabahleyin uyanamamışlar ve matematik finalini kaçırmışlar, ertesi gün hocalarına gitmişler, zar zor ikna etmişler. Arabaya bindik yolda Bir gün sormuşlar Ermişlerden birine: Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş Ermiş. Önce sevgiyi dilden gönle indirememiş olanları çağırarak onlara

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI 1 MART AYINDA ÖĞRENDİĞİM DİL GELİŞİM ÇALIŞMALARI ŞARKILAR ÇANAKKALE MARŞI Çanakkale İçinde Aynalı Çarsı, Ana Ben Gidiyom Düşmana Karsı. Of Gençliğim Eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara

Detaylı

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan

Pirinç. Erkan. Pirinç (Garson taklidi yaparak) Sütlükahve söyleyen siz değil miydiniz? Erkan 1. Sahne (Koruluk. Uzaktan kuş cıvıltıları duyulmaktadır. Sahnenin solunda birbirine yakın iki ağaç. Ortadaki ağacın hemen yanında, önü sahneye dönük, uzun ayaklık üzerinde bir dürbün. Dürbünün arkasında

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Kaya atlar ne yer? Leyla atlar ot yer. Kaya itler ne yer? Leyla itler et yer. Kaya ayılar ne yer? Leyla ayılar armut yer. İri iri armut yerler.

Kaya atlar ne yer? Leyla atlar ot yer. Kaya itler ne yer? Leyla itler et yer. Kaya ayılar ne yer? Leyla ayılar armut yer. İri iri armut yerler. Kaya atlar ne yer? Leyla atlar ot yer. Kaya itler ne yer? Leyla itler et yer. Kaya ayılar ne yer? Leyla ayılar armut yer. İri iri armut yerler. Ayla iki tane ayna al. Aynalarla oyun oyna. Kirli ellerinle

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı,

Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, Bir akşam vakti, kasabanın birine bir atlı geldi. Kimdir bu yabancı diye merak eden kasabalılar, çoluk çocuk, alana koştular. Adam, yanında atı, elinde boş bir çuval, alanın ortasında öylece dikiliyordu.

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri

En güzel 'Anneler Günü' şiirleri On5yirmi5.com En güzel 'Anneler Günü' şiirleri En güzel 'Anneler Günü' şiirlerini sizler için listeledik... Yayın Tarihi : 10 Mayıs 2013 Cuma (oluşturma : 1/17/2017) 12 Mayıs Anneler Günü... Sizin için

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ.

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ. OKUMAYA YENİ GEÇEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KOLAYDAN AZ DA OLSA ZORA DOĞRU METİNLERİ ÇOK UZUN OLMAYAN BOL GÖRSELLİ AMA AZ SORULU BİR KİTAP HAZIRLADIM SİZLERE. SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2

Detaylı

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ? Hızlı-Yavaş Ön-Arka Sağ- Sol BEYİN FIRTINASI YAPALIM Büyüdüğünde hangi mesleği seçeceksin ve nasıl bir yerde yaşayacaksın? Bir gemi olsaydın nerelere giderdin? Neler

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ÂŞIK DAİMÎ (İSMAİL AYDIN)

ÂŞIK DAİMÎ (İSMAİL AYDIN) ÂŞIK DAİMÎ (İSMAİL AYDIN) Asıl adı İsmail Aydın olan Âşık Daimî, 1932 yılında İstanbul da dünyaya geldi. 4-5 yaşlarında ailesiyle birlikte Tercan a, buradan da asıl memleketi olan Kangal a yerleşti. II.

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

nevi den ( Mes 9şirli) r H i k â y ele

nevi den ( Mes 9şirli) r H i k â y ele 9 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlânâ Celâleddîn Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlânâ mızın Mesnevi sinden

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Polat Gürgen. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Polat Gürgen. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 26.04.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Beterin Beteri Var Mehmet işten çıkarılır. Eve gelip durumu bildirince, hanımı içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından Şeyhin dergahına gider. Bu sırada şeyh talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu arada börek

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım.

Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Aşağıdaki parçayı okuyalım. Ardından soruları yanıtlayalım. SİNCAPLAR Sincaplar daldan dala

Detaylı

Doğru bildiğini her yerde haykıran, kimseye eğilip bükülmeyen birisiydi Neyzen Tevfik..

Doğru bildiğini her yerde haykıran, kimseye eğilip bükülmeyen birisiydi Neyzen Tevfik.. Ünlü hiciv ustamız Tevfik hakkında çok güzel bir yazı. Sami Özey'in kaleminden... YÜZ KARASI Doğru bildiğini her yerde haykıran, kimseye eğilip bükülmeyen birisiydi Tevfik.. Yaptığı her hareketle, yazdığı

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Fatma Atasever.

Fatma Atasever. Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Karar almak ne güç bir iştir. Çok zorlar insanı. Yorar. Takatsiz bırakır. Belki de yaşam içindeki en karmaşık zaman dilimidir karar alma süreci. Büyüklere danışırız,

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Soner Güncan. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Soner Güncan. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı