DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı"

Transkript

1 Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı Yıldız bağlantıda; Trafonun her faz sargı uçları kısa devre edilir. Kısa devre noktası yıldız noktası olup, bu hat nötr hattıdır. RST uçları primer, yük ise sekonder tarafa bağlanır. Trafonun hat gerilimi faz geriliminin 3 katıdır. Hat akımları faz akımlarına eşittir. Hat gerilimi V = U 3 Hat gerilimi U = 3. V V R + V S + V T = 0 VR R IR R I R + I S + I T = I N = 0 U RS + U ST + U TR = 0 IR VT VR VR UTR URS N IS T VS S VS IS S VS IT VT IT VT UST T Transformatör Yıldız sargı bağlantısı ve Vektör Diyagramı EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 1

2 Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları - Üçgen Bağlantı Üçgen bağlantıda; Trafonun sargı uçlarının her bir giriş ucu diğer faz sargısının çıkış ucuna bağlanır. U h = U f = 380V Hat gerilimi V = U V R + V S + V T = 0 I R + I S + I T = I N = 0 U RS + U ST + U TR = 0 VR VS URS UTR R VR IR VT UST S T VS IS IT VT Transformatör Üçgen sargı bağlantısı ve Vektör Diyagramı EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 2

3 l, R Hat l, R Hat Besleme Kaynağı Bağlı ise (3 Faz İletkeni) l: Hattın uzunluğu (m,km) RDC: Hattın doğru akım direnci ( ) RAC: Hattın alternatif akım (efektif) direnci ( ) RAC>RDC r: Birim uzunluğun direnci ( /km) R = r.l ( ) L = Endüktans (mh) C = Kapasite, kapasitans ( F) I, V, P Yük Besleme Kaynağı V1 I R L C IN I, V, P Yük Y Bağlı ise (3 Faz İletkeni+Nötr İletkeni) V2 Endüktans L = 4, 6. log d. r 10 4 ( H. faz) km Kapasitans L = Üç Fazlı Yıldız Bağlı Yük l log d r ( μf km. faz) d = 3 d RS. d ST. d TR d: Geometrik uzaklık r: Geometrik ortalama yarıçap Aktif Güç P = 3. V. I. cosφ = 3. U. I. cosφ (Watt) Reaktif Güç Q = 3. V. I. cosφ = 3. U. I. cosφ (VAR) Görünür Güç S = 3. V. I = 3. U. I (VA) V : Faz gerilimi (Faz nötr gerilimi) Görünür güç S = P ± jq = 3. V. I = 3. U. I U : Hat gerilimi (Fazlar arası gerilim) EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 3

4 Endüktif durum için; v ; Faz-Nötr Mutlak gerilim düşümü v; Faz-Nötr Boyuna gerilim düşümü δv; Faz-Nötr Enine gerilim düşümü v = Boyuna gerilim düşümü Enine gerilim düşümü u = V 1 V 2 = Z. I v = v jδv u ; Fazlar arası Mutlak gerilim düşümü u; Fazlar arası Boyuna gerilim düşümü δu; Fazlar arası Enine gerilim düşümü u = u = u jδu U 1 U 2 = v = R. I. cosφ + X. I. sinφ δv = X. I. cosφ R. I. sinφ 3. Z. I 3. v u = 3. v δu = 3. δv I V1 (U1) V2 (U2) R.I u') v u) Hat başı faz gerilimi V 1 = δv 2 + (V 2 + v) 2 v' X.I v ( u) Hat başı hat gerilimi U 1 = 3. V 1 = δu 2 + (U 2 + u) 2 Faz açısı tanδ = δv v+v 2 = V2 (U2) V1 (U1) δu u+u 2 v u) v u) EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 4

5 Kapasitif durum için; v ; Faz-Nötr Mutlak gerilim düşümü v; Faz-Nötr Boyuna gerilim düşümü δv; Faz-Nötr Enine gerilim düşümü v = Boyuna gerilim düşümü Enine gerilim düşümü u = V 1 V 2 = Z. I v = v jδv u ; Fazlar arası Mutlak gerilim düşümü u; Fazlar arası Boyuna gerilim düşümü δu; Fazlar arası Enine gerilim düşümü u = u = u jδu U 1 U 2 = v = R. I. cosφ X. I. sinφ δv = X. I. cosφ + R. I. sinφ 3. Z. I 3. v u = 3. v δu = 3. δv Hat başı faz gerilimi V 1 = δv 2 + (V 2 v) 2 Hat başı hat gerilimi U 1 = 3. V 1 = δu 2 + (U 2 u) 2 Faz açısı tanδ = δv v V 2 = I V1 (U1) V2 (U2) V1 V2 (U2) v ( u) v ( u) X.I δu R.I v ( u) u U 2 v ( u) EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 5

6 Gerilim düşümü yüzde olarak ifade edilirse Hatta meydana gelen aktif güç kaybı %ε = 100. υ V n = 100. υ U n p = 3. I 2. R W Hattın yüzde aktif güç kaybı %p k = 100. p P Hat başı aktif gücü P hb = P + p = 3. V 1. cosφ = 3. U 1. cosφ Boyuna gerilim düşümü v = R. I. cosφ X. I. sinφ (V) v = R. I. cosφ 1 X R. tanφ (V) Not: Endüktif yüklerde aradaki işaret +, Kapasitif yüklerde olarak alınır. Yüzde gerilim düşümü olarak, v = R. P V %ε = 100.P.l k.s.u2. f φ l. f φ = ( ). P. f φ k.s V denklemi elde edilir. f φ = 1 X R tanφ EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 6

7 Örnek1 l=10km x = 0,18 /km r = 0,14 /km k = 56m/.mm2 S = 1,11MVA U=10kV cos = 0,9 end. Şekildeki gibi orta gerilim hattına üçgen olarak bağlanmış sistemde hat başı gerilimini (P hb ) ve hat başı güç katsayısını (cosφ hb ) hesaplayınız. Devre açısı cosφ = 0, 9 φ = cos 1 0, 9 φ = 25, 842 Soruda verilen görünür güçten hat akımı hesaplanır. S = 3. U. I I = S = = 64, 086A 3.U V1 (U1) Hattın direnci R = l. r = , 14 R = 1, 4ohm v u) Hattın reaktansı X = l. x = , 18 X = 1, 8ohm V2 (U2) v u) Fazlar arası boyuna gerilim düşümü u = 3. v = 3. (R. I. cosφ + X. I. sinφ) u = 3. 1, 4. 64, 086. cos25, , 8. 64, 086. sin25, 842 = 226, 951V Fazlar arası enine gerilim düşümü δu = 3. δv = 3. (X. I. cosφ R. I. sinφ) δu = 3. 1, 8. 64, 086. cos25, 842 1, 4. 64, 086. sin25, 842 = 112, 083V EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 7

8 Örnek1 Hat başı faz gerilimi V 1 = δv 2 + (V 2 + v) 2 Hat başı hat gerilimi U 1 = 3. V 1 = δu 2 + (U 2 u) 2 Faz açısı tanδ = δu U 1 = 112, ( , 951) 2 U 1 = 10227, 565V δ = 0, 628 u+u 2 = 112, , = 0, V1 (U1) V2 (U2) v u) v u) Hat başı faz açısı φ hb = φ + δ = 25, , 628 φ hb = 26, 17 Hat başı güç katsayısı cosφ hb = cos26, 17 = 0, 897 geri EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 8

9 Örnek2 l=6km kcu = 56m mm2 x = 0,4 /km A S1 = 1000kVA cos = 0,6 U=6kV S2 = 1000kVA cos = 0,8 6km uzunluğundaki bir havai hattının sonunda her biri 1000kVA lik biri cosφ 1 = 0, 6 ve diğeri cosφ 2 = 0, 8 güç katsayısı ile işletilen iki dağıtım transformatörünü beslemektedir. Hat sonundaki gerilim 10kV tur. a) Hatta meydana gelen güç kaybının %p k = 10 dan küçük olması için gerekli anma kesitini, b) Hat başı gerilimini bulunuz. Her bir hattın devre açısı cosφ 1 = 0, 6 φ 1 = cos 1 0, 6 φ 1 = 53, 13 cosφ 2 = 0, 8 φ 2 = cos 1 0, 8 φ 2 = 36, 87 a) Her bir hattan çekilen aktif güçler P 1 = S 1. cosφ 1 = , 6 = 600kW P 2 = S 2. cosφ 2 = , 8 = 800kW Her bir hattan çekilen akımlar I 1 = S 1 = = 96, 225A 3.U I 2 = S 2 = = 96, 225A 3.U EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 9

10 Örnek2 I 1 = 96, 22 53, 13 A Devre endüktif olduğundan açının işareti eksi I 1 = 57, 732 j76, 976 A I 2 = 96, 22 36, 87 A Devre endüktif olduğundan açının işareti eksi I 2 = 76, 976 j57, 732 A Devreden çekilen akım Hatta meydana gelen aktif güç kaybı I T = I 1 + I 2 = 57, 732 j76, , 976 j57, 732 I T = 137, 708 j137, 708 A I T = 194, A p = 3. I 2. R W Hattın yüzde aktif güç kaybı %p k = 100. p P = I2. S = 87, 078mm 2 l = , k.s.p = S Bu kesitte iletken olmadığından standart iletken kesitlerinden S = 95mm 2 olarak alınır. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 10

11 Örnek2 Hattın direnci R = l = 6000 = 1, 128 R = 1, 128ohm k.s Hattın reaktansı X = l. x = 6. 0, 4 X = 2, 4ohm Fazlar arası boyuna gerilim düşümü u = 3. v = 3. (R. I. cosφ + X. I. sinφ) u = 3. 1, , 749. cos45 + 2, , 749. sin45 = 841, 491V Fazlar arası enine gerilim düşümü δu = 3. δv = 3. (X. I. cosφ R. I. sinφ) δu = 3. 2, , 749. cos45 1, , 749. sin45 = 303, 395V Hat başı hat gerilimi U 1 = 3. V 1 = δu 2 + (U 2 u) 2 U 1 = 303, ( , 491) 2 U 1 = 6848, 215V EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 11

12 Çalışma Sorusu l=8km kcu = 56m mm2 x = 0,45 /km A S1 = 1300kVA S2 = 1300kVA cos = 0,6 cos = 0,8 U 2=10kV 8km uzunluğundaki bir havai hattının sonunda her biri 1300kVA lik biri cosφ 1 = 0, 6 ve diğeri cosφ 2 = 0, 8 güç katsayısı ile işletilen iki dağıtım transformatörünü beslemektedir. Hat sonundaki gerilim 10kV tur. a) Hatta meydana gelen güç kaybının %p k = 7, 6 dan küçük olması için gerekli anma kesitini, b) Hat başı gerilimini bulunuz. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 12

13 Çalışma Sorusu 232/400V 120m kcu = 56m mm2 80m 80m M M M P1 = 8kW cos = 0,83 P2 = 15kW cos = 0,83 P3 = 10kW cos = 0,83 220/380V Üç adet Asenkron motor (ASM), bara gerilimi 232/400V olan bir güç panosundan bakır iletkenli bir yeraltı kablosu ile beslenmektedir. Motorların nominal gerilimleri 220/380V tur. Hattın en sonundaki motorun geriliminin 220/380V olması için besleme hattının kesitini hesaplayınız. Alçak gerilimi şebekesinde enine gerilim düşümü ve f φ = 1 X tanφ kısmı ihmal edilir. R Yüzde gerilim düşümü olarak elde ediniz. ε = P.l k.s.u ε = (P 1+P 2 +P 3 ).l 1 + (P 2+P 3 ).l 2 + P 3.l 3 k.s.u k.s.u k.s.u Seçtiğiniz kesite göre gerilim düşümü en fazla ε = 12V olmalıdır. (V) denklemini kullanarak hatlar arasındaki gerilimi düşümünü EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 13

14 Çalışma Sorusu İç tesis hatları üzerinde yüzde gerilim düşümü, yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında, Aydınlatma ve priz devrelerinde %1,5 i Motor devrelerinde %3 ü geçmemelidir. Yapının yada yapı kümesinin beslemesinde transformatör kullanılmışsa, transformatör ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü %5 i geçmemelidir. Yüzde gerilim düşümü hesabı; ana kolon hattı (%e A ), kolon hattı (%e K ) ve en uzun ve en güçlü linye hattı (%e L ) için ayrı ayrı yapılır. Toplam yüzde gerilim düşümü %e T = %e A + %e K + %e L Sayaç Dolabı Sigorta Kutusu Ana Kolon Hattı Kolon Hattı Linye Hattı Bina Kurulu Gücü Bina Talep Gücü Tablo Kurulu Gücü Tablo Talep Gücü %ea %ek %el EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 14

15 Çalışma Sorusu Aşağıdaki gibi verilmiş olan 10 daireli apartmana ait olan gerilim düşümü ve akım kontrolü hesaplarını yapınız. Sayaç Dolabı NT8 Linye P4 3x25+16mm2 YVV 15,5 m 4x10mm2+10mm2 NV 16,9 m 3x2,5mm2 9,5 m Kurulu Güç: W Talep Güç: W %ea %ek Kurulu Güç: W Talep Güç: 6894 W %el 2500W 48638W 6894W Ana Kolon, En Uzun ve En Güçlü Kolon ve En Uzun ve En Güçlü Linye Tek Hat Şeması EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 15

16 Çalışma Sorusu Gerilim Düşümü Hesabı Ana kolon hattı için yüzde gerilimi düşümü %e A = 100.L.P k.s.u 2 = , %e A = 0, 373 En uzun ve en güçlü 8 nolu Kolon hattı için yüzde gerilimi düşümü %e K = 100.L.P k.s.u 2 = , %e K = 0, 144 En uzun ve en güçlü P4 nolu priz linyesi için yüzde gerilimi düşümü %e L = 200.L.P k.s.u 2 = 200.9, , %e L = 0, 701 Toplam yüzde gerilim düşümü %e T = %e A + %e K + %e L = 0, , , 701 %e T = 1, 218 < %1, 5 olduğundan kesitler gerilim düşüm bakımından uygundur. Elde edilen yüzde gerilim düşümü %1,5 değerinden küçük olduğundan kesitlerin gerilim düşümü yönünden uygun olduğu söylenebilir. Eğer sonuç %1,5 ten büyük olsaydı iletken kesitlerinin arttırılması gerekecekti. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 16

17 Çalışma Sorusu Akım Kontrolü Hesabı Ana kolon hattı için akım kontrolü I A = P 3.U.cosφ = ,8 = 92, 372A Ana kolon hattında kullanılacak olan 4x25+16mm 2 lik yer altı kablosundan taşınabilecek maksimum akım 130A dir. Hesaplamaya göre çekilecek akım 130A lik değerden küçük olduğundan iletken kesiti akım yönünden uygundur. En uzun ve en güçlü 8 nolu kolon hattı için I A = P 3.U.cosφ = ,8 = 13, 093A Kolon hattında kullanılacak olan 4x10mm 2 lik kablodan taşınabilecek maksimum akım 77A dir. Hesaplamaya göre çekilecek akım 77A lik değerden küçük olduğundan iletken kesiti akım yönünden uygundur. En uzun ve en güçlü P4 linye hattı için akım kontrolü I L = P = 2500 U.cosφ 220.0,8 = 14, 204A Linye hattında kullanılacak olan 2,5mm 2 lik NV tipi kablo üzerinden taşınabilecek maksimum akım 21A dir. Hesaplamaya göre çekilecek akım 21A lik değerden küçük olduğundan iletken kesiti akım yönünden uygundur. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 17

18 Örnek3 A 100m B 200m C IAB=IB+IC IBC=IC 100A 60A cos B=0,8 cos C=0,6 V= 220V a) Hattın akımını fazör olarak şekil üzerinde gösteriniz. b) Hattaki aktif, reaktif ve görünür güç dağılımlarını hesaplayarak şekil üzerinde gösteriniz. Devre açısı Devre açısı cosφ B = 0, 8 φ B = cos 1 0, 8 cosφ C = 0, 6 φ C = cos 1 0, 6 φ B = 36, 87 φ C = 53, 13 I B = , 87 A Devre endüktif olduğundan açının işareti eksi I B = 80 j60 A I C = 60 53, 13 A Devre endüktif olduğundan açının işareti eksi I C = 36 j48 A Devreden çekilen akım I AB = I B + I C = 80 j j48 I AB = 116 j108 A I AB = 158, , 955 A EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 18

19 Örnek3 A 100m PAB=PB+PC PAB=76500W B PB=52800W 200m PBC=PC C PC=23760W Hattan çekilen aktif güçler P B = 3. V. I B. cosφ B = , 8 P B = 52800W P BC = P C = 3. V. I C. cosφ C = , 6 P BC = P C = 23760W P AB = P B + P C = = 76560W I B = , 87 A Devre endüktif olduğundan açının işareti eksi I B = 80 j60 A I C = 60 53, 13 A Devre endüktif olduğundan açının işareti eksi I C = 36 j48 A Devreden çekilen akım I AB = I B + I C = 80 j j48 I AB = 116 j108 A I AB = 158, , 955 A EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 19

20 Örnek3 A 100m QAB=QB+QC QAB=71280VAR B 200m C QBC=QC QB=39600VAR QC=31680VAR Hattan çekilen reaktif güçler Q B = 3. V. I B. sinφ B = sin36, 87 Q B = 39600VAR Q BC = Q C = 3. V. I C. sinφ C = sin53, 13 Q BC = Q C = 31680VAR Q AB = Q B + Q C = = 71280VAR Hattan çekilen görünür güçler S B = j39600va = , 87 VA S BC = j31680va = , 13 VA S AB = P AB + jq AB = j71280 S AB = , , 955 VA A 100m PAB=76560W QAB=71280VAR SAB=76560+j71280VA B 200m SBC=SC PB=52800W QB=39600VAR SB=52800+j39600VA C PC=23760W QC=31680VAR SC=23760+j31680VA EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 20

21 Örnek4 O 200m r = 0,4 /km x = 0,3 /km k = 56m/.mm2 A 100m B 10kVA 5kW cos B=0,6 cos C=0,8 V= 220V a) Hattaki fazör akım dağılımını şekil üzerinde gösteriniz. b) Hat başı gerilimini fazör ifadelerden hesaplayınız. Devre açısı cosφ A = 0, 6 φ A = cos 1 0, 6 cosφ B = 0, 8 φ B = cos 1 0, 8 φ A = 53, 13 φ B = 36, 87 I A = S A 3.V = = 15, 152A I A = 15, , 13 A I A = 9, 091 j12, 122A I B = P B 3.V.cosφ B = ,8 I B = 9, 47 36, 87 A I B = 7, 576 j5, 682A I OA = I A + I B = 9, 091 j12, , 576 j5, 682 I OA = 16, 667 j17, 804A I OA = 24, , 889 A O 200m IAB=IB+IC r = 0,4 /km x = 0,3 /km k = 56m/.mm2 A 100m IBC=IC B 10kVA 5kW cos B=0,6 cos C=0,8 V= 220V EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 21

22 Örnek4 O 200m IAB=IB+IC r = 0,4 /km x = 0,3 /km k = 56m/.mm2 A 100m IBC=IC B 10kVA 5kW cos B=0,6 cos C=0,8 V= 220V AB noktaları arası AB Hattının direnci R AB = l AB. r = 0, 1. 0, 4 = 0, 04ohm R AB = 0, 04ohm AB Hattının reaktansı X AB = l AB. x = 0, 1. 0, 3 = 0, 03ohm X AB = 0, 03ohm AB Hattının empedansı Z AB = R AB + jx AB = 0, 04 + j0, 03ohm Z AB = 0, 05 36, 87 ohm AB noktaları arasındaki mutlak gerilim düşümü = Z AB. I AB = 0, 05 36, 87. 9, 47 36, 87 = 0, V V AB A noktası gerilimi V A = V B + V AB = , = 220, V (Açıları aynı) EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 22

23 Örnek4 O 200m IAB=IB+IC r = 0,4 /km x = 0,3 /km k = 56m/.mm2 A 100m IBC=IC B 10kVA 5kW cos B=0,6 cos C=0,8 V= 220V OA noktaları arası OA Hattının direnci R OA = l OA. r = 0, 2. 0, 4 = 0, 08ohm OA Hattının reaktansı X OA = l OA. x = 0, 2. 0, 3 = 0, 06ohm R OA = 0, 08ohm X OA = 0, 06ohm OA Hattının empedansı Z OA = R OA + jx OA = 0, 08 + j0, 06ohm OA noktaları arasındaki mutlak gerilim düşümü Hat başı gerilimi V OA = Z OA = 0, 1 36, 87 ohm Z OA. I OA = 0, 1 36, , , 889 = 2, , 019 V V O = V A + V OB = 220, , , 019 = 222, V EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 23

24 İki Taraftan Beslenen Hat Örnek1 I II U=10kV 400m 50kVA cos =0,6 A 700m 1200m 25kW cos =0,8 B 400m 100kVA C cos =0,75 Şekildeki gibi verilmiş olan bir alçak gerilim şebekesi iki ucundan beslenmektedir. Nominal gerilimi 10kV, hat kesiti 95mm 2 ve k = 35m/ohm. mm 2 ve x = 0, 4ohm/km dir. Her bir hat parçasındaki akımları hesaplayarak şekil üzerinde gösteriniz. I A = S A 3.U = = 2, 887A I A = 2, , 13 A I A = 1, 732 j2, 31A I Aa = 1, 732A I Aq = 2, 31A I B = P B 3.V.cosφ B = ,8 = 1, 804A I B = 1, , 87 A I B = 1, 443 j1, 082A I Ba = 1, 443A I Bq = 1, 082A I C = S C 3.U = = 5, 774A I C = 5, , 41 A I C = 4, 33 j3, 819A I Ca = 4, 33A I Cq = 3, 819A EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 24

25 İki Taraftan Beslenen Hat Örnek1 Toplam aktif bileşke akım Toplam reaktif bileşke akım I at = I Aa + I Ba + I Ca = 1, , , 33 = 7, 505A I qt = I Aq + I Bq + I Cq = 2, , , 819 = 7, 211A 2 nolu hattın tarafından 2 nolu hattan gelen toplam aktif akım I a2 = I Aa.L 1 +I Ba.(L 1 +L 2 )+I Ca.(L 1 +L 2 +L 3 ) L 1 +L 2 +L 3.+L 4 = 1, , ,33.( ) = 3, 25A 1 nolu hattan gelen toplam aktif akım 2 nolu hattan gelen toplam reaktif akım I q2 = I Aq.L 1 +I Bq.(L 1 +L 2 )+I Cq.(L 1 +L 2 +L 3 ) L 1 +L 2 +L 3.+L 4 I a1 = I at I a2 = 7, 505 3, 25 = 4, 255A = 2, , ,819.( ) = 2, 905A 1 nolu hattan gelen toplam reaktif akım I q1 = I qt I q2 = 7, 211 2, 905 = 4, 306A EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 25

26 İki Taraftan Beslenen Hat Örnek1 A B C Ia1=4,255A IABa=4,255-1,732=2,523A IABa=2,523-1,443=1,08A Ia2=3,25A Ip1=4,306A IABq=4,306-2,31=1,996A IABq=1,996-1,082=0,914A Ip2=2,905A IAa=1,732A IAq=2,31A IBa=1,443A IBq=1,082A ICa=4,331A ICq=3,819A Çizelgeden de görüldüğü gibi akımlar C noktasında çakışır. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 26

27 Çalışma Sorusu I 1050m 88kW cos =0,8 A 810m 60,8kVAR cos =0,8 B Şekildeki gibi verilmiş olan bir alçak gerilim şebekesi iki ucundan beslenmektedir. Nominal gerilimi 15kV, hat kesiti 120mm 2 ve k = 35m/ohm. mm 2 ve x = 0, 4ohm/km dir. Her bir hat parçasındaki akımları hesaplayarak şekil üzerinde gösteriniz. U=15kV II 527m C 1105m 113kVA cos =0,8 EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 27

28 Q-Qc GÜÇ KATSAYISININ DÜZELTİLMESİ Güç Katsayısının Düzeltilmesi Gerekli Kondansatör Gücünün Hesaplanması Devreden çekilen güçlere ait vektör diyagramı şekildeki gibi çizilebilir. Vektör diyagramında S ; Çekilen görünür güç Qc P ; Çekilen aktif güç Q ; Çekilen reaktif güç Q c ; Gerekli kondansatör gücü S 2 ; Güç katsayısı düzeltildikten sonraki görünür güç. Devreden çekilen aktif güç güç katsayısı düzeltilse de değişmez. Devreden reaktif güç güç katsayısının düzeltilmesi ile azalır. P S2 U Gerekli kondansatör gücü hesabı için, Q c = P. (tanφ 1 tanφ 2 ) formülü kullanılır. Q Devre güçlerine ait vektör diyagramı S EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 28

29 Güç Katsayısının Düzeltilmesi Örnek1 Besleme gerilimi 380/220V olan işletmenin mevcut güç katsayısı cosφ 1 = 0, 8 ve aktif gücü P = 350kW tır. a) Güç sabit kalmak koşuluyla güç katsayının cosφ 2 = 0, 99 a çıkarılması için gerekli kondansatör günü bulunuz. b) Kompanzasyon öncesi ve sonrası için şebekeden çekilen akımı hesaplayınız. Mevcut devre açısı cosφ 1 = 0, 8 φ 1 = cos 1 0, 8 φ 1 = 36, 87 İstenen devre açısı cosφ 2 = 0, 99 φ 2 = cos 1 0, 99 φ B = 8, 11 Gerekli kondansatör gücü Q C = P. tanφ 1 tanφ 2 = 350. tan36, 87 tan8, 11 Q C = 212, 626kVAR Kompanzasyon öncesi görünür güç S 1 = P = = 437, 5kVA cosφ 1 0,8 Kompanzasyon öncesi akım I 1 = S 1 = 664, 712A 3.U Fazör olarak akım I 1 = 664, , 87 A I 1 = 531, 769 j398, 828A I 1a = 531, 769A Kompanzasyon önceki aktif akım I 1q = 398, 828A Kompanzasyon önceki reaktif akım EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 29

30 Güç Katsayısının Düzeltilmesi Örnek1 Kompanzasyon sonrası görünür güç S 2 = P = cosφ 2 0,99 Kompanzasyon sonrası akım Fazör olarak akım I 2 = S 2 = U I 2 = 537, 141 8, 11 A I 2 = 531, 769 j75, 777A I 2a = 531, 769A Kompanzasyon sonraki aktif akım I 2q = 75, 777A Kompanzasyon sonraki reaktif akım = 353, 535kVA = 537, 141A EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 30

31 KAYNAKLAR Enerji Dağıtımı-I, Dr.Bora ALBOYACI Enerji Dağıtımı Defter Notu Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 31

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ FAKTÖRÜ

Detaylı

GERİLİM DÜŞÜMÜ VE HESAPLARI

GERİLİM DÜŞÜMÜ VE HESAPLARI GERİLİM DÜŞÜMÜ VE HESAPLARI İsa İlisu [ Elektrik Yüksek Mühendisi ] Bir hattın başındaki gerilim fazörü ile sonundaki gerilim fazörü arasındaki farka gerilim düşümü adı verilmektedir. Gerilim düşümü boyuna

Detaylı

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Bir Fazlı Şebeke

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Bir Fazlı Şebeke Maksimum (Tepe, Pik) Değer i,u Pozitif Alternans 90 180 5ms 10ms T Periyot 15ms 20ms 270 360 Negatif Alternans t (s) Periyot: Bir saykılın oluşması için geçen süreye denir. T ile gösterilir. Birimi saniye(s)

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİM KURSU

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİM KURSU Aydınlatma Hesabı ve Aydınlatma Cetvelinin Oluşturulması Aydınlatma Hesabı ve Aydınlatma Cetvelinin Oluşturulması Elektrik tesisat projelerinde her bir alan için ayrı ayrı odanın kullanım şekline, alanına,

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ Genel Bilgi MV 1438 hat modeli 11kV lık nominal bir gerilim için

Detaylı

SERİ PARALEL DEVRELER

SERİ PARALEL DEVRELER 1 SERİ PARALEL DEVRELER ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS Seri Paralel Devreler Çözüm Yöntemi: Seri ve paralel devrelerin bir arada bulunduğu devrelerdir. Devrelerin çözümünde Her kolun empedansı bulunur. Her

Detaylı

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER BÖÜM 3 ATENATİF AKMDA SEİ DEVEE 3.1 - (DİENÇ - BOBİN SEİ BAĞANMAS 3. - (DİENÇ - KONDANSATÖÜN SEİ BAĞANMAS 3.3 -- (DİENÇ-BOBİN - KONDANSATÖ SEİ BAĞANMAS 3.4 -- SEİ DEVESİNDE GÜÇ 77 ATENATİF AKM DEVE ANAİİ

Detaylı

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ DENEY 1 ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ 1.1. Genel Bilgi MV 1424 Hat Modeli 40 kv lık nominal bir gerilim ve 350A lik nominal bir akım için tasarlanmış 40 km uzunluğundaki

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru 2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı 2.5.1. İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru hesaplanması gerekir. DA direnci, R=ρ.l/A eşitliğinden

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond Alçak gerilim Güç Kondansatörleri Alçak gerilim Güç Kondansatörleri İçindekiler Teknik Özellikler...241 Genel Bilgiler...241 Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri...242 Kurulum ve Kullanım...242

Detaylı

KOMPANZASYON www.kompanze.com

KOMPANZASYON www.kompanze.com KOMPANZASYON Hazırlayan: Mehmet Halil DURCEYLAN Teknik Öğretmen & M.B.A. halil@kompanze.com Dünyada enerji üretim maliyetlerinin ve elektrik enerjisine olan ihtiyacın sürekli olarak artması, enerjinin

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makina, fazör diyagramları, şebekeye paralel çalışma,reaktif-aktif güç ayarı,gerilim regülasyonu,motor çalışma Generatör çalışması için indüklenen gerilim E a, uç

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı

Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı DERSİMİZ BİNALARDAKİ GÜCÜN HESAPLANMASI Yükleme faktörü (Diversite) Hesabı BİR ÖRNEK VERMEDEN ÖNCE IEE REGULATION 14. EDITION a GÖRE YAPILAN GÜÇ YÜKLEME FAKTÖRÜNÜ İNCELEYELİM.BU TABLO AŞAĞIDA VERİLECEKTİR.

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr TEKNİK BİLGİLER www.korkmazmuhendislik.com.tr Firmamız, üstün nitelikli ileri teknoloji kullanan, etik değerlere saygılı, çağdaş dünyada multidisipliner çalışmanın önemini bilen, üretici bireylerin bilgi

Detaylı

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a )

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a ) REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ Aktif güç sabit Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç Q = P * tan ø ( a ) kompanzasyondan sonra ise Q 2 = P * tan ø 2 ( b ) dir. Buna göre kondansatör gücü

Detaylı

Öğrencinin Adı - Soyadı Numarası Grubu İmza DENEY NO 1 ÖN HAZIRLIK RAPORU DENEYİN ADI SERBEST UYARMALI D.A. GENERATÖRÜ KARAKTERİSTİKLERİ a) Boşta Çalışma Karakteristiği b) Dış karakteristik c) Ayar karakteristik

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJİ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Panolar: OG AG Panolar: 1 Devre kesici kompartmanı 2 Ana bara kompartmanı 3 Kablo kompartmanı 4 Alçak gerilim kompartman1 5 Ark gaz tahliye kanalı 6 Akım trafoları

Detaylı

Per-unit değerlerin avantajları

Per-unit değerlerin avantajları PER-UNİT DEĞERLER Per-unit değerlerin avantajları Elektriksel büyüklüklerin karşılaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kolaylık sağlar. Trafoların per-unit eşdeğer empedansları primer ve sekonder taraf

Detaylı

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1

ÇOK FAZLI DEVRELER EBE-212, Ö.F.BAY 1 ÇOK FAL DERELER EBE-212, Ö.F.BAY 1 Üç Fazlı Devreler EBE-212, Ö.F.BAY 2 Eğer gerilim kaynaklarının genlikleri aynı ve aralarında 12 faz farkı var ise böyle bir kaynağa dengeli üç fazlı gerilim kaynağı

Detaylı

V cn V ca. V bc. V bn. V ab. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri

V cn V ca. V bc. V bn. V ab. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri HATIRLATMALAR Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri V cn V ca V ab 30 10 V an V aa = V cc = V bb V aa = V bb = V cc V bn V bc V ab 30 -V bn V aa = V aa V bb V aa = V aa cos(30) 30 V an V aa = V aa cos(30) =

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Stator sargıları açık devre şekilde, rotoru sabit hızla döndürülen bir senkron makinada sinüs

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK BİLGİLERİ

TEMEL ELEKTRİK BİLGİLERİ TEMEL ELEKTRİK BİLGİLERİ (KISIM-2) 1.1 Temel Elektrik Devreleri: A-) Lamba-Anahtar Bağlantı Şekilleri; Tek faz sistemlerde; N= Nötr hattı L= Canlı/Enerjilenmiş hat ECC=Toprak Devamlılık İletkeni (Earth

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUARI RAPOR KİTABI KOCAELİ 2016 RAPOR HAZIRLAMA KURALLARI 1. Deney raporlarının yazımında A4 kağıdı kullanılmalıdır.

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ: Sekonder Dağıtım Alçak Gerilim Şebeke Tipleri

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ: Sekonder Dağıtım Alçak Gerilim Şebeke Tipleri Alçak Gerilim Şebeke Tipleri ELEKTRİK ŞEBEKELERİ: (Sekonder Dağıtım) TS 3994 e göre alçak gerilim şebekeleri sınıflandırılarak TN, TT ve IT şebekeler olarak üç tipe ayrılmıştır. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

14. ÜNİTE KUVVET TESİSATLARI

14. ÜNİTE KUVVET TESİSATLARI 14. ÜNİTE KUVVET TESİSATLARI KONULAR 1. Kuvvet Tesisatları İle İlgili Sembollerin Tanıtılması 2. Kuvvet Tesisatına Ait Şemaların İncelenmesi 3. Kuvvet Tesisatına Ait Uygulama Planlarının Hazırlanması BU

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

Güç Faktörünün İyileştirilmesi Esasları: KOMPANZASYON HAKKINDA GENEL BİLGİ Tüketicilerin normal olarak şebekeden çektikleri endüktif gücün kapasitif yük çekmek suretiyle özel bir reaktif güç üreticisi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010

Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları. Önerge No: 2227/2010 Bireysel (teke tek) Kompanzasyon: Elektrikte Güç Faktörünün Düzeltilmesi Esasları Önerge No: 2227/2010 Devamlı olarak işletmede bulunan büyük güçlü tüketicilerin reaktif güç ihtiyacını temin etmek için

Detaylı

Konu: GÜÇ HESAPLARI:

Konu: GÜÇ HESAPLARI: Konu: GÜÇ HESAPLARI: Aktif Güç hesaplamaları Reaktif Güç hesaplamaları Görünen(gerçek) Güç hesaplamaları 3 fazlı sistemler Faz farkları 3 fazlı sistemlerde güç GÜÇ BİRİMLERİ kva birimi bir elektrik güç

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ ELEKTİK DEELEİ-2 LABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ALTENATİF AKIM DEESİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ Amaç: Alternatif akım devresinde harcanan gücün analizi ve ölçülmesi. Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, 1kΩ Direnç, 0.5H Bobin,

Detaylı

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv 154 kv YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ 154 kv 154 kv TRF. MERKEZĠ 10 kv 34.5 kv ENDÜSTRĠYEL TÜK. DAĞITIM ġebekesġ ORTA GERĠLĠM ġebekesġ KABLOLU 0.4 kv TRAFO POSTASI 0.4 kv BESLEME ALÇAK

Detaylı

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ

ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER ŞÖNT - ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRLERİ Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle Endüktif Yük Reaktörü olarak da adlandırılırlar ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde

Detaylı

aşağıdakilerden hangisidir?

aşağıdakilerden hangisidir? 1 Bir elektronun iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasına ne denir? ) Elektrik bağ Manyetik bağ Kovalent bağ tomik bağ yonik bağ 4 Bir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra değiştirilemeyen bellek

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri -II EEM 112

Elektrik Müh. Temelleri -II EEM 112 Elektrik Müh. Temelleri II EEM 112 7 1 TRANSFORMATÖR Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre değiştiren elektrik makinesidir. Transformatörler

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

kullanılması,tasarlanması proje hizmetleriyle sağlanabilmektedir. ALİŞAN KIZILDUMAN - KABLO KESİTLERİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI - 24-25.11.

kullanılması,tasarlanması proje hizmetleriyle sağlanabilmektedir. ALİŞAN KIZILDUMAN - KABLO KESİTLERİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLARI - 24-25.11. teknik ağırlıklı ekipmanların,ürünlerin,proseslerin, sistemlerin ya da hizmetlerin tasarımı hayata geçirilmesi,işletilmesi,bakımı,dağıtımı,tekni k satışı ya da danışmanlık ve denetiminin yapılması ve bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

TÜM PROJE GRUPLARI İÇİN PROJENİN DEĞERLENDİRİLME VE PUANTAJ TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR.

TÜM PROJE GRUPLARI İÇİN PROJENİN DEĞERLENDİRİLME VE PUANTAJ TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR. TÜM PROJE GRUPLARI İÇİN PROJENİN DEĞERLENDİRİLME VE PUANTAJ TABLOSU ŞU ŞEKİLDEDİR. 1- PROJEDE ANLATILAN SİSTEM ELEMANLARINI MEVCUT ÜRÜN KATALOGLARINDAN SEÇEREK TANITACAK EN AZ ÜÇ SAYFA BİR BÖLÜM BU BÖLÜMDE

Detaylı

Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006

Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006 Resmi Gazete; 01 Aralık 1988; sayı 20006 TEBLİĞLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan: 16/2/1983 tarihli ve 17961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bakanlığı mız tebliği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI

5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI 5. ÜNİTE GÜÇ KATSAYISI KONULAR 1. Güç Üçgeni 2. Güç Katsayısı 3. Güç Katsayısının Düzeltilmesi 5.1 Güç Üçgeni Alternatif akım devrelerinde, devreye uygulanan şebeke gerilimi ile devre akımı arasındaki

Detaylı

DENEY 1-4. Yük Karakteristikleri AMAÇ GEREKLİ TEÇHİZAT

DENEY 1-4. Yük Karakteristikleri AMAÇ GEREKLİ TEÇHİZAT DENEY 1-4 Yük Karakteristikleri AMAÇ Testler tamamlandıktan sonra tek fazlı transformatörlerin rezistif, endüktif ve kapasitif yükler altında yük karakteristiklerinin belirlenmesi konusunda yeterli bilgiye

Detaylı

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR?

ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR? ENDÜKTİF REAKTİF AKIM NEDİR? Elektrodinamik sisteme göre çalışan transformatör, elektrik motorları gibi cihazlar şebekeden mıknatıslanma akımı çekerler. Mıknatıslanma akımı manyetik alan varken şebekeden

Detaylı

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI

ÜÇ FAZLI MOTORLARIN BİR FAZLI OLARAK ÇALIŞTIRILMASI 1 ÜÇ FAZLI MOTOLAI Bİ FAZLI OLAAK ÇALIŞTIILMASI Üç fazlı şebekenin bulunmadığı yerlerde veya özel olarak üç fazlı motorlar bir fazlı olarak çalıştırılırlar. Bunun için motorun yıldız ve üçgen bağlı oluşuna

Detaylı

BÖLÜM ELEKTRİK ENERJİSİ. AMAÇ: Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımında trafoların görevlerini ve faz kavramlarını açıklayabilme.

BÖLÜM ELEKTRİK ENERJİSİ. AMAÇ: Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımında trafoların görevlerini ve faz kavramlarını açıklayabilme. BÖLÜM ELEKTRİK ENERJİSİ AMAÇ: Elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımında trafoların görevlerini ve faz kavramlarını açıklayabilme. Elektrik Enerjisi 33 BÖLÜM-3 ELEKTRİK ENERJİSİ 3.1 ELEKTRİK ENERJİSİNİN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II TEK FAZLI SİSTEMDE GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇÜLMESİ Hazırlık Soruları 1. Tek fazlı alternatif akım sayacının çalışmasını gerekli şekil ve bağıntılarla açıklayınız. 2. Analog Wattmetrenin çalışmasını anlatınız ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

BÖLÜM ELEKTRİĞİN TEMELLERİ. AMAÇ: Elektrikle ilgili temel kavramların anlaşılması. İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri

BÖLÜM ELEKTRİĞİN TEMELLERİ. AMAÇ: Elektrikle ilgili temel kavramların anlaşılması. İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİĞİN TEMELLERİ AMAÇ: Elektrikle ilgili temel kavramların anlaşılması. Elektriğin Temelleri 1 BÖLÜM 1 - ELEKTRİĞİN TEMELLERİ 1.1 ELEKTRİK AKIMI VE GERİLİM Elektronları maruz kaldıkları elektrostatik

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ

GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 735 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 696 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Şener AĞALAR (Ünite - 6) Editör Yrd.Doç.Dr. Şener AĞALAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i Bu

Detaylı

Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir

Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir SENKRON MAKİNALAR Senkron Makinalar Senkron generatörler ve alternatörler buhar, gaz, veya hidrolik türbinlerden sağlanan mekanik gücü alternatif akım (AA) elektrik gücüne çevirmek için kullanılır. Senkron

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ

Detaylı

U.Arifoğlu 26/11/2006

U.Arifoğlu 26/11/2006 U.Arifoğlu 6//006 SAKARYA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSİK FAKÜTSİ KTRİK-KTRONİK MÜHNDİSİĞİ BÖÜMÜ GÜÇ KTRONİĞİ DVRRİ VİZ SINAV SORUARI Soru ) Şekil de verilen devrede kaynak gerilimi; V(t) 0 sin wt ve w=*pi*50 olarak

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI

11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI 11 - KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI KONDANSATÖR - AKIM TRAFOLARI NİSAN 2016 T-KON Serisi Güç Kondansatörleri T-KON Serisi Güç Kondansatörleri Teknik Bilgiler Standartlar IEC 60831-1/2 Çalışma Ömrü Çalışma

Detaylı

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ REAKTÖRLER HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların

Detaylı

Şebeke: Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ Elektrik şebekesi, Telekomünikasyon Şebekesi, GSM Şebekesi vs.

Şebeke: Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ Elektrik şebekesi, Telekomünikasyon Şebekesi, GSM Şebekesi vs. ELEKTRİK ŞEBEKELERİ Şebeke: Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ Elektrik şebekesi, Telekomünikasyon Şebekesi, GSM Şebekesi vs. Elektrik Şebekesi Üretilen elektrik enerjisini kullanıcılara

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİNİN İNCELENMESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİNİN İNCELENMESİ Aydınlatma Hesabı Önemli Maddelerin Yansıtma Katsayıları 2 En az Aydınlatma Şiddeti Tablosu Bazı mekanların asgari aydınlatma şiddetleri, E 3 Oda Aydınlatma

Detaylı

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a )

REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ. Aktif güç sabit. Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç. Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a ) REAKTİF GÜÇ İHTİYACININ TESPİTİ Aktif güç sabit Şekil 5a ya göre kompanzasyondan önceki reaktif güç Q 1 = P 1 * tan ø 1 ( a ) kompanzasyondan sonra ise Q = P 1 * tan ø ( b ) dir. Buna göre kondansatör

Detaylı

TEBLİĞ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEBLİĞ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEBLİĞ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ 1 Mart 1983 tarihinden

Detaylı

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W

IR=2A, UR=E=100 V, PR=? PR=UR. IR=100.2=200W İŞ VE GÜÇ ÖLÇÜMÜ: GÜÇ ÖLÇME: Birim zamanda yapılan işe güç denir ve P harfiyle gösterilir. Birimi Watt (W) tır. DC elektrik devresinde güç kaynak gerilimi ve devre akımının çarpılmasıyla bulunur. P=E.I

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ

ELEKTRİK DEVRELERİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ 1 ELEKTRİK DEVRELERİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ DC Güç DC Güç Birim zamanda yapılan işe güç adı verilir. Doğru akımda çekilen gücün tamamı Aktif Güçtür ve devreye uygulanan gerilim ve akım ile doğru orantılıdır. DC

Detaylı

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER İÇ AŞIRI GERİLİMLER n Sistemin kendi iç yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır. n U < 220 kv : Dış aşırı gerilimler n U > 220kV : İç aşırı gerilimler enerji sistemi açısından önem taşırlar. 1. Senkron

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN İLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUU (Teknik Öğretmen, Sc.) YÜKSEK

Detaylı

9. Güç ve Enerji Ölçümü

9. Güç ve Enerji Ölçümü 9. Güç ve Enerji Ölçümü Güç ve Güç Ölçümü: Doğru akım devrelerinde, sürekli halde sadece direnç etkisi mevcuttur. Bu yüzden doğru akım devrelerinde sadece dirence ait olan güçten bahsedilir. Sürekli halde

Detaylı

3. İLETİM SİSTEMLERİNİN GÖSTERİLİMLERİ. 3.1. Şemalar

3. İLETİM SİSTEMLERİNİN GÖSTERİLİMLERİ. 3.1. Şemalar 5 3. İLETİM İTEMLERİNİN GÖTERİLİMLERİ 3.. Şemalar İletim sistemleri üç fazlı sistemler olup, sistemin dengeli olduğu kabul edildiğinden, gösterilimlerde üç kutuplu şema yerine, simetriden faydalanılarak

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR 5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR KONULAR 1. Üç Fazlı Alternatif Akımların Tanımı Ve Elde Edilmeleri 2. Yıldız Ve Üçgen Bağlama, Her İki Bağlamada Çekilen Akımlar Ve Güçlerin Karşılaştırılması 3. Bir

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II ALTERNATİF AKIM KÖPRÜLERİ 1. Hazırlık Soruları Deneye gelmeden önce aşağıdaki soruları cevaplayınız ve deney öncesinde rapor halinde sununuz. Omik, kapasitif ve endüktif yük ne demektir? Açıklayınız. Omik

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir.

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir. GENEL TANIM Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisi ile eriyerek devreden akabilecek büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi yaparak

Detaylı

Gerilim beslemeli invertörler, akım beslemeli invertörler / 13. Hafta. Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir.

Gerilim beslemeli invertörler, akım beslemeli invertörler / 13. Hafta. Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir. 1 fazlı Gerilim Kaynaklı PWM invertörler (Endüktif yükte); Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir. Şekil-7.7 den görüldüğü gibi yükün endüktif olması durumunda, yük üzerindeki enerjinin

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı