S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ. Gündoğan/Bodrum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ. Gündoğan/Bodrum"

Transkript

1 S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ Gündoğan/Bodrum KONU: Genel Kurul Tutanağı Sayı: 2014/07 Sayın Üyeler, S.S. Tankay Konut Yapı Kooperatifinin tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantı özeti aşağıda belirtilmiştir. Toplantı tutanağı ise ekte sunulmuştur. 1. Olağanüstü Genel Kurulun 3. Maddesinde yeralan 336/1 parsel arsanın 2010 yılında satışından dolayı alıcıdan tahsil ettiğimiz TL KDV ücreti, davacı tarafından açılan dava sonucu ilk mahkemeyi kazanmamıza rağmen, davanın aleyhimize kesinleşmesi sonucu alınan bu bedelin yasal faizi ile birlikte tahmini TL olarak geri ödenmesi hususunda yapılan toplantıda alınan karar gereği her üye başına 600 TL ek ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Kararlaştırılan Ek ödemenin mümkün ise peşin ödenmesi veya 1. Taksit 15 Mart 2014 (300 TL) 2. Taksit 15 Nisan 2014 (300 TL) Tarihine kadar yatırılması gerekmektedir Genel Kurul kararı uyarınca ödemelerde oluşacak gecikmelere yasal faiz uygulanacaktır. Aidat ödemeleri ayrıca aynen devam edecektir. 2. Gündemde yeralan diğer iki madde den 4. Madde Gelecek olağan genel kurul toplantısında görüşülecek olup 5. Madde ise oylanarak geri çekilmiştir. 3. Durumun hassasiyeti nedeni ile gecikmeye meydan verilmeden, ödemelerin biran önce yapılmasını rica ederiz. Saygılarımızla EK-1: Toplantı Tutanağı Yönetim Kurulu Betül korzay Ferudun Kuru Arif Arı Muh. Üye 2. Başkan Başkan

2 S a y f a 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ nin 2014 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 15/02/2014 tarihinde saat:10:00 da Kooperatif Sosyal Tesisi Gündoğan / BODRUM adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Mustafa KALYONCU ve Osman DURAL gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10:30 da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde; a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 07/01/2014 tarihli Bodrum Ekspres Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının; 13/01/2014 tarihinde 233 ortağa Gündoğan PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 37 ortağa da 11/01/2014 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, b) Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu nun 26. ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı, 270 (İkiyüzyetmiş) ortaktan, 50 (Elli) ortağın asaleten ve 50 (Elli) ortağın vekaleten katılım ile toplam 100 (Yüz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı saat:10:30 da Kooperatif Başkanı Arif ARI tarafından açıldı. Kullanılan vekaletnameler ana sözleşmeye uygun hazırlanmış olup, haziran listesi yönetim kurulu nezaretinde imzalattırıldığından kimlik kontrolü yapılmamıştır. GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 2- Divan heyetinin seçimine geçildi. Yapılan sözlü teklif ile Divan Başkanlığına Turgay YENER, katip üyeliği de Betül KORZAY, Ayşe SEKBAN ile sayman üyeliğe aday gösterildiler. Yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler. Divan başkanı tarafından gündem okundu. Gündeme madde ilavesi olup olmadığı divan başkanı tarafından genel kurula soruldu. Fikri DOYMUŞ söz aldı. Toplantımızın amacı olağanüstü genel kurul, gündem

3 S a y f a 2 maddesine bakınca hükümetin meclise sunduğu torba kanunlara benziyor. 4-5 in aciliyeti olmadığını belirtip maddelerin çıkartılmasını istedi. Alper Çamsarı söz aldı. Aynı paralelde bir önerge verdiğini söyleyerek önergeyi okudu. Alper Çamsarı ve 29 ortak imzalı verilen önergeyi tekrar okudu. Önergede belirtilen, Temmuz 2014 ayı içerisinde Genel Kurulun yeniden toplantıya çağırılması konusunun gündeme ilave edilmesi talebi, anasözleşmenin 31. Maddesi gereği, tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda, önergedeki konu 52 kabul oyuna karşılık, 44 red oyu ile gündemin 3. maddesinde görüşülmek üzere oyçokluğu ile gündeme ilave edildi. (Ek.1) Ortaklar tarafından gündeme ilişkin herhangi bir itiraz olmadı ve gündem ilavesiyle birlikte oybirliğiyle kabul edildi. 3- Ana sözleşme gereği gündeme ilave edilen Temmuz ayında yeni bir toplantı yapılması hususunun görüşülmesine geçildi. Temmuz ayında yeni bir toplantı yapılması hususunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Temmuz ayı içerisinde olağan genel kurul yapılmasına ve gündemin 4. Maddesinin yapılacak olağan genel kurulda görüşülmesine 52 evet oyuna karşılık 27 hayır oy ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 4- Üç yıl önce kooperatif yönetim kurulunca satılan parsel arsanın satışından kaynaklı olarak alıcıdan alınan ve kooperatifin ihtiyaçlarına harcanan TL Katma Değer Vergisi için alıcı tarafından kooperatife açılan ve kooperatif aleyhine sonuçlanan davaya istinaden söz konusu bedelin faizi ile birlikte ödenmesi ile ödeme şeklinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Sn. Arif ARI söz aldı. Katma Değer Vergisi ile ilgili üyelere bütün bilgiler verilmiştir. Kooperatifimizin 2 mali müşavire sorulmuştur. Sayın Tursun Altunsoy dan bilgi alınarak katma değer vergisinin verilmesi gerektiğini söylemiştir. Alınan katma değerin nereye harcandığı konusunda bilgi verdi. Söz alan Sn.Ferudun KURU söz aldı. Özellikle bu olayı bugünkü toplantının ana amacı buydu. 11 Mart tarihinde bu katma değerin ödenmemesi durumunda arsalarımıza haciz gelecektir. Kabaca üye başına 510 Tl gibi bir maliyet çıkıyor. Ayrıca kullandığımız TL ek hesap eksi durumda olduğundan üyelerin minimum 600 TL ödemesi gerektiğini belirtti. Sn. Ali UYSAL söz aldı. Ben sıkıntımı anlatmak istiyorum. Sitenin yıkık dökük olduğunu söyledi. Yolların kötü olduğunu, verdiği aidatla karşılığını alamadığını söyledi. Sn. Alper ÇAMSARI söz aldı. Bu paranın kooperatif başkanı tarafından nereye harcandığını açıkladı. Arsayı alan kişinin verdiği paranın yerinin vergi dairesine yatırılması gerektiğini belirtti. Sonra bu parayı yanlış almışız deniyor. Sonuçta bu dava kaybedilmiş. Bu para vergi dairesinden alınacak. Sonuçta KDV yi vergi dairesine yatırılmasının dışında şimdi burada durum nedir? Kooperatif temsilcilerinin yaptığı şeyler hepimizi bağlar. O halde bu para ne olacak? Bu paranın Vergi dairesi yerine başka yerlere harcama yapılmasıdır

4 S a y f a 3 dedi. Sn. Arif ARI söz aldı. Yeminli Mali müşavirimizin yazdığı yazıyı okudu. Tursun bey in yazdığı yazı ile biz davayı kazanmıştık. Yargıtay tarafından da bu karar çıkmıştır dedi. Ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aylık sabit ödemeler ile ilgili bilgiler verildi. Çekilen 80 bin TL kredinin nereye harcandığı konusunda bilgi verdi. Yeni değişen Kooperatif Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Harcanan para ile ilgili Yönetim Kurulu sorumlu tutulamaz diyerek sözünü bitirdi. Sn. Mübeccel TANERİ söz aldı. Bu kadar yol yaptırdık deniyor parsel ençok üyenin olduğu parseldir. Buray 2002 de aldım. O günden bu yana bir yoluma çimento dökülmedi. Yönetimden çektiğimi de yakın arkadaşlarım bilir. Hizmet eşit dağıtılmalı. Geldiğim günden beri doğayı kazanalım dedim. Bundan sonra alacağımız kararlarda güzel kararlar alalım dedi. Sn. Fikri DOYMUŞ söz aldı. Biraz önce Mübeccel hanım akıllı kararlar alalım dedi. Bende aklımızı kullanarak kararlar alalım diyorum. Problemi yaşatan arsanın genel kurulunda dedimki arsayı satmayalım. Kredi çekelim dedim. O fiyata gitmesin dedim. 3 Haziran 2011 genel kurul faaliyet raporu yılı olağan genel kurulunun yapıldığı tarih. Yönetim kurulu faaliyet raporu vermiş. O gün hesabı sormuyoruz. Bugün burada soruyoruz. Bakın burada 2010 yılı arsa satış hesabı şöyledir. Yönetim alığı KDV yi de yazıyor. Bu raporda bu KDV nin nasıl kar olduğunu o dönemde sormuyor. A işin hukuki boyutu sonuçlanıp KDV yi geri talep edilince niye harcadınız, niye bloke edilmedi diye soruyor. Bu soruyu 2010 yılında sorulması gerekiyordu. Benim önerim üyeler olarak bu para ödenecek. Benim bir önerim var. Aidatları normal süresinde alamıyoruz. Bu paranın ödenmesi 3-4 ay veya fazla sürecek. Evimizi satalım. Faizden kurtaralım paramız kalırsa aidatlardan 1-2 ay ödeme yapmayız dedi. Sn. Beyhan KALECİKLİ söz aldı.. Benim sormak isteğim soru vardı. Benden önce konuşan üyelerle benim kafamda oluşan sorular gitmiş oldu. Özellikle 3. Madde ile ilgili bizim katma değer vergisinde harcanan bedelleri Arif ARI belirtti. Evet bunlar yapıldı ödendi e kadar yollar bu paralarla evet yapıldı. Diğer taraflar yollar belediye tarafından yapılsın imar yolu yapılsın dedi. Bundan sonra yapılacak işlerin adil olmasını istiyorum. Ali bey plajla ilgili bir şey söyledi. Gerekirse plajı devreden çıkartalım dedi. Tek nefes aldığımız yer plajımız. Lütfen güzellikler içinde devam etsin. Bizde orada nefes almaya devam edelim. Teşekkür ederek sözlerini bitirdi. Sn. Sezai ÇETİNER söz aldı. Hukuki prosedür ile ilgili söz getirmek istiyorum. Bu birinci derece mahkemenin Yargıtayca bozuldu. Benim önerim şudur. Yönetim Kurulu hiç icraya gitmeden geri ödenecek para eşit taksitlere bölünür. Karşı taraftanta 4 taksitte ödeme yoluna gidilirse bu miktarlar ödenir. Bu sulh ve ibra aşamasında karara varılabilir. Biz tekrardan ev satma yoluna gitmeden bunun altından nasıl kalkılabilir. En azından nasıl çözüme varırız diyerek önerisini belirtti. Sn. Kaya DÖNMEZOĞLU söz aldı. KDV nin geliri ve gideri

5 S a y f a 4 hakkında anlayamadıklarını sordu. Paranın gelir ve gider kısmı Sn. Hülya Öztop açıkladı. Kaya DÖNMEZOĞLU teşekkür ederek sözünü bitirdi. Sn. Mehmet COŞKUNER söz aldı. Bizim çözüm bulmamız lazım. Bu borcumuzdan kaçışımız yok. Bunu vadeye yaymak ve sulh yoluna gitmek en güzeli. Yönetim Kurulu arkadaşımız karşı tarafın sulh yolunda olmadığını söylüyor. O zaman biz şöyle hareket etmeliyiz. Bu şekilde bu parayı ödeyeceğiz. Seçeneklerimizde sat kurtul yolu kolay değil. Kapıda müşteriler beklemiyor. 100 Tl lik malı 50 TL malı alırlar. Evet. Arkamızdan da gülerler. Herkese 600 TL düşüyor. Ödemelerimizi nasıl yapabiliriz? Kredi mi çekeriz. Bir şekilde paramız yok lüksümüz yok. Şimdi amacımız senin, benim, şunun önerisi değil. Bu borçtan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü Danıştay bu işi bozmuş. Teşekkür ederek sözlerini bitirdi. Sn. Kaya DÖNMEZOĞLU söz aldı. Nejat Narin ile ilgili söylemek istiyorum. Nejat a telefon ettim. Paramı istiyorsun dedi. Ne yapmak istiyorsun. Bu para benim hakkım dedi. Ne yapayım abi haciz getiririm dedi. Sonunda bu ifadeyi kullandı. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu hatayı 275 kişiye mi çektirmek istiyorsun dedim. Nejat Narin O açıdan düşünmedim dedi. Nejat ne olacak dedim. Abi haciz gelir dedi. Bende size yönetim gelseydi kardeş bu davayı kazandın biz bunu Haziran daki genel kurulda 3-4 ay beklermiydin dedim. Beklerdim abi dedi. Konunun bu kadar olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi. Sn. Arif ARI söz aldı. Şimdi biz burada 2-3 gündemden toplandık. 1 saat içerisinde bitecek olan genel kurul büyük bir genel kurulmuş gibi oradan buraya kaydırıldı. Gündem dışı konuları konuşmamız lazım. Bu arsaları niye sattınız demedi. Ben bu kooperatifi zarara sokmadım. Gündoğan Sahil Sitesinde sürekli 600 TL ödendiğini belirtti. Bu plajı bu kooperatife kazandırmamış olsaydım bu evleriniz bile bin TL olurdu. Şimdi 500 bin TL değerindedir. Evlerinizin fiyatını yükselten benim. Ben burada gecemi gündüzümüze kattım. Bu kooperatifi bırakmak istiyorum ama bırakmıyorlar. Herkesle iyi ilişkiler içinde oluyorum. Bu 600 TL büyük bir para değil. Teşekkür ederek sözlerini bitirdi. Görüşmeler sonunda yapılan açık oylamada, 600 TL nin karşı taraf ile anlaşma sağlanırsa 4 taksit halinde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2014 aylarında aidat hariç 150 TL olarak ödenmesine, anlaşma sağlanamaz ise tek seferde 600 TL olarak 11 Mart 2014 tarihine kadar ödenmesine 85 kabul oyuna karşılık 3 red oyu ile oyçokluğu ile Karar verildi. Ödemeyenlere %5 gecikme zammı uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Sn. Alper ÇAMSARI ve 9 ortak imzalı alınan karara ilişkin yazılı muhalefet şerhi tutanağa ek yapıldı. (Ek.2) 5- Gündemin 3.maddesinde olağan genel kurulda görüşülmek üzere karara bağlandığından tekrardan görüşülmemiştir.

6 S a y f a parsel nizamiyesinin yanındaki giriş yolunun genişletilerek, 1057 parselin Gündoğan istikametine bakan cephesinden üst noktaya bağlanması ile mevcutta kullanılan parseller arasında kalan yolun devre dışı bırakılarak otopark olarak kullanılması hususunun görüşülmesine geçildi. Sn. Fikri DOYMUŞ söz alan 1057 de konut sahibiyim den geçerek yol için genel kurur karar alırsa bu kanuni değil. İmar planına bakmak lazım. Buna belediye karışır. Belediye yasal terkleri yaptırmış o zaman yol terkleri yaptırmamış. Şimdi kısaca 1057 parselden 1 karış toprak vermem. Zaten bunu belediye yapar ona da itiraz hakkı var. Teşekkür edip sözlerini bitirdi. genel kurulun talebi üzerine bu maddenin görüşülüp görüşülmemesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada, maddenin görüşülmemesine 56 kabul oyuna karşılık 5 red oyu ile oyçokluğu ile görüşülmemesine karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı divan başkanı tarafından genel kurula soruldu. Herhangi bir itiraz olmadığından toplantı divan başkanı tarafından 15:30 da kapatıldı Gündoğan / BODRUM

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 24.05.2013 DÖNEM NO : 6 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 24.05.2013 Cuma günü saat 16.00'da

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR.

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR. Sirküler Tarihi : 03.06.2009 Sirküler No : 812 Anonim şirketlerin GENEL KURULU, Limited Şirketlerin ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI VE KARAR DEFTERLERİYLE ilgili soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamaların

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait ikinci olağan genel kurul toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB)

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13. BÖLÜM BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ Bursa Akademik Odalar Birliği Çalışma İlkeleri 1-BİRLİĞİN ADI VE NİTELİĞİ: Bursa Akademik Odalar Birliği dir. Birliğe sadece

Detaylı

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın Başkan, Sayın Dekanım, hocalarım, değerli Mülkiyeliler, 21 mart seçimlerinden 10 Nisan 2010 tarihine kadar olan gelişmeleri Yüksek

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 203

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10. T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.2014 Sayın Veli, İlgi: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği madde

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

Perpa da kongre mevsimi

Perpa da kongre mevsimi PERPA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ PERSİAD 1993 www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 80 Ağustos 2010 www.perpagazetesi.net

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Haziran 2014 30 Kasım 2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ocak 2015 İçindekiler Şirket Bilgileri 1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri 2. Yönetim

Detaylı