İlim ve Hayat. Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) Kasım 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlim ve Hayat. Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) Kasım 2012"

Transkript

1 İlim ve Hayat Mehmet SOYSALDI* İSLÂM DA İLK ÖĞRETMEN: MUS AB B. UMEYR (R.A) 32

2 Nesebi ve Gençlik Yılları Mus ab b. Umeyr b. Haşim b. Abdi Menaf b. Abdiddar b. Kusay, b. Kilâb b. Mürre el-kureşî el-abderî. Miladi 585 yılında Mekke de dünyaya geldi. Babası Umeyr, annesi Hünas binti Malik tir. Annesi de babası da maalesef Müslüman olmamışlardır. Mus ab, Mekke de Abduddaroğulları denilen zengin bir aileye mensuptur. Cahiliye döneminde bu ailenin iki görevi vardı: 1. Askerî görevleri ki Mekke nin sancaktarlığını yapmaktı. günümüzdeki bazı gençlerin de yaptığı gibi her gün belirli bir zamanını ayna karşısında geçirirdi. Saatlerce süslenir, elbisesini giyer ve kokusunu sürer sokağa öyle çıkardı. Mus ab sokağa çıktığı zaman mahallenin genç kızları pencereye çıkar onu izlerlerdi. Mekke nin en güzel kızları onunla evleneceğine dair bahse girer ve onunla evlenmek için can atarlardı. Mus ab, ailesi içerisinde en fazla annesi tarafından sevilmekteydi. Ancak Müslüman olduktan sonra en fazla annesinin elinden çekmiştir. Yani Allahu Teâlâ, onu annesiyle imtihan etmiştir. başlıyordu. Bu daveti Mus ab da duymuştu. Mus ab b. Umeyr in Müslüman Oluşu 2. Dinî görevleri de hicabe idi. Yani Kâbe nin bakımı ve anahtarını koruma ile görevli idiler. Mus ab ın ailesi, Mekke nin en zengin ailelerden biri idi. Evin üç erkek evladı vardı. Onların en küçüğü de Mus ab tı. Annesi bu küçük oğluna diğerlerinden daha fazla düşkündü. Dolayısıyla ona en güzel elbiseleri giydirir, özel ayakkabı diktirir, en güzel ata bindirirdi. 1 Mus ab için ta Yemen den özel koku getirtirdi. Mus ab a ait bir koku vardı ki, sadece o kullanırdı. Mekke sokaklarından geçtiği zaman o kokudan dolayı o mahalleden Mus ab ın geçtiği belli olurdu. Mus ab, aynı zamanda yakışıklı bir gençti. Mus ab Tarihler Miladi 610 yılını gösterirken Peygamber Efendimize ilk vahiy indiğinde Mus ab 25 yaşında idi. İslâm daveti yavaş yavaş Mekke de yayılmaya başlıyordu. Bu daveti Mus ab da duymuştu. Soylu soplu, zengin ve yakışıklı bir genç olmasına rağmen Mus ab, 25 yaşına kadar iffetini bozacak bir davranışı asla olmamıştı. İşte Mus ab, iffetini muhafaza ettiği için Allah da ona imanı nasip etmiştir. Tarihler Miladi 610 yılını gösterirken Peygamber Efendimize ilk vahiy indiğinde Mus ab 25 yaşında idi. İslâm daveti yavaş yavaş Mekke de yayılmaya Bir gece vakti Mus ab arkadaşlarıyla Hacun Dağı nda eğlenmekte idi. Arkadaşlarından biri ona: Duydunuz mu Adulmuttalib in yetimi Muhammed, ben Allah ın peygamberiyim. Tapmakta olduğunuz bu putlar boştur. Hiçbir fayda sağlamaz. Allah ise birdir, her şeyi gören ve bilendir. Yaratan odur, ona ibadet ediniz. diyormuş diye bazı şeyler anlatır. Bütün anlatılanlar Mus ab ı çok etkilemesine rağmen, Susun bunları anlatmayın, bunlar bizim meselemiz değildir. Büyüklerimiz bunları düşünsün ve kararlarını versinler, biz eğlencemize bakalım. diyerek arkadaşını susturdu. Ama aklından da söylenenler asla çıkmadı. Eve geldi, sabaha kadar düşünmekten gözlerine uyku girmedi. Sabah olunca at yarışına gitti, her gün yarışta birinci olmasına rağmen o gece uykusuz olduğu 33

3 için yarışı kaybetti. Fakat fazla üzülmedi. Daha sonra demirci Habbab b.eret in dükkânının önünden geçmekteydi. Mus ab, dükkânın önünden geçerken - Ah Mus ab bir elime geçse de ona İslâm ı bir anlatsam, onu Müslüman olma şerefiyle bir şereflendirebilsem, İslâm ona ne güzel yakışır, diye düşünüyordu. O anda Mus ab, Habbab a uğrar bir bakar ki kızgın demiri elinde tutmaktadır. Onu bu hâlde görünce Mus ab, ona şu soruyu sorar: - Bu sıcak demiri nasıl elinde tutuyorsun elin yanmıyor mu? - Yüreğimde öyle bir yangın var ki bedenimdeki acıyı hissetmiyorum, der. Mus ab, birden bu söz karşısında sarsılır. - Benim de yüreğim yanıyor fakat senin kadar cesur değilim, senin gibi bu kızgın demiri elimle tutacak cesaretim yok. Sen bu cesareti nereden buluyorsun, der. Habbab tam fırsatı yakalamıştır. Ona İslâm ı anlatmaya başlar. Nihayet Habbab b. Eret, o güne kadar İslâm dan öğrendiği hakikatleri anlatırda anlatır. Sonunda - Muhammed nerede, beni oraya götür. - Seni ona götüreceğim ama şimdi değil. - O halde ne zaman götüreceksin? - Mekke, öğle uykusunda iken sen Safa Tepesi nde Erkam b. Erkam ın evine gel, der. Bunun üzerine - Yoksa Ebu Cehil in yeğeni Erkam, Müslüman mı oldu, der. Evet der. Nihayet Mus ab, öğle vakti Erkam ın evine gelir. Habbab, kapıyı açar ve Mus ab, Allah Rasûlunü görür görmez şehadet getirip Müslüman olur. İşte Habbab b. Eret, böylece Mus ab b. Umeyr in İslâm a girmesine vesile olmuştur. Mus ab, Daru l-erkam dan çıkarken Peygamber Efendimiz, ona: Sakın ha ailene Müslüman olduğunu sezdirme! der. Mus ab da Efendimiz in dediğini tutmaya çalışır ama iman bu, bir kalbe girdi mi insanda mutlaka bir değişiklik yapar. Dolayısıyla ev ehli tarafından Mus ab daki değişiklikler kısa bir süre sonra hemen fark edilir. Mus ab ın annesi Hünas, Mus ab a çeşitli sorular sormasına rağmen bir türlü oğlunun ağzından bir şey alamaz. Kardeşlerini çağırır onlara sorar, onlar da bir şey söyleyemezler. Sonunda annesi, amcaoğlu Osman b. Talha yı çağırır ve ona: - Ben Mus ab da birtakım değişiklikler seziyorum, onu bir takip et, ondaki bu değişikliklerin sebebini öğren, der. Osman b. Talha, Mus ab ı izler ve kısa bir süre sonra haberi getirir. - Senin oğlun Müslüman olmuş, der. Mus ab b. Umeyr, eve gelince annesi onu karşısına alır ve: - Oğlum! Öğrendiklerim doğru mu, der. Mus ab, hiç tereddüt etmeden: - Evet, doğru, ben Müslüman oldum, der. Annesi bundan hiç memnun olmaz ve onu ikna etmeye çalışır. Çeşitli sözlerle onu dininden döndürmeye uğraşır ama nafile. Sonunda onu tehdit etmeye başlar. Bundan da sonuç alamayınca Anne Hünas ın sevgili oğluna yapmadığı eziyet kalmaz. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bırakır. Hatta herkesten çok sevdiği biricik yavrusunu kölelerine kamçılatarak işkence etmeye başlar. Ama bundan da bir sonuç alamaz. Sonunda Mus ab ı çağırır ve önüne iki tercih koyar: - Ya ananın servetini tercih edeceksin veya Muhammed in Dini ni, der. Mus ab elbette İslâm ı tercih eder. Ve böylece evden, ailesinden, dünyalık servetten ayrılmış, imanı tercih etmiş ve artık Daru l-erkam da kalmaya başlamıştır. 34

4 Mus ab b. Umeyr in Habeşistan a Hicreti Tarihler 615 yılını gösterirken İslâmiyet i kabul ettikten sonra Mekke de sıkıntı ve işkencelere mâruz kalan Mus ab b. Umeyr, Rasûlullah ın izniyle Habeşistan a hicret eder. Nübüvvetin 5. yılında Habeşistan a hicret eden 15 kişiden, 11 i erkek, 4 ü de kadın idi. Nihayet Mus ab, Habeşistan a hicret edenlerle birlikte Mekke den ayrıldı. Orada bir müddet kaldıktan sonra Mekke nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberini duyunca 39 muhacirle birlikte Mekke ye, o eşsiz sevgiliye, Allah ın Rasûlü ne döndü. Hâlbuki duyulan haber asılsızdı, Mekke ileri gelenlerinin İslâm a olan düşmanlığı devam ediyordu. Hz. Ali (r.a.), onu şöyle anlatır: Bir gün Rasûlullah ile oturuyordum. Bu sırada Mus ab b. Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbise vardı. Rasûlullah onun bu hâlini görünce, mübarek gözleri yaşla doldu. Çünkü o, Müslüman olmadan önce servet içinde idi. Dini uğruna bunların hepsini terk etmişti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun hakkında şöyle buyurdu: Kalbini, Allahu Teâlâ nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babasının onu en iyi yiyecek ve içeceklerle beslediklerini gördüm. Allah ve Rasûlü nün sevgisi, onu gördüğünüz hâle getirdi. 2 Nitekim Peygamber Efendimiz, Mus ab a; Mus abu l- Hayr unvanını vermiştir. İslâm da İlk Öğretmen Birinci Akabe bi atında Müslüman olan Medineliler, Rasûlullah Efendimize: Mus ab b. Umeyr, Medine de Es ad b. Zürâre nin evinde Kur an-ı Kerim ve dinî bilgileri öğretiyor, güzel ahlakı, nezaketi ve kibarlığı ile herkesi İslâm a bağlıyordu. Onun bu hizmetiyle Medine de çok kimse Müslüman oldu. Medine de bulunan kabile reislerinden Sa d b. Muâz, Üseyd b. Hudayr, henüz Müslüman olmamışlardı. Yâ Rasûlullah! İçimizde, İslâmiyet açıklandı ve yayılmaya başladı. Halkı Allah ın Kitabına davet edecek, Kur an-ı Kerim i okuyacak, İslâm dinini anlatacak, İslâm ın sünnet ve emirlerini aramızda ikâme edecek, yerleştirecek, namazlarımızda bize imamlık yapacak bir kimse gönder. diye mektup yazdılar. Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz Mus ab b. Umeyr i, Medine ye gönderdi ve ona, Medinelilere Kur an-ı Kerim okumasını, İslâmiyet in emir ve yasaklarını öğretmesini, namazlarını kıldırmasını emretti. 3 Mus ab b. Umeyr kısa zamanda Medine ye vardı. Orada kendisini büyük sevinçle karşıladılar. Es ad b. Zürâre nin evine yerleşti. Ev sahibi Medineli ilk Müslümanlardan idi. Orada insanlara dinlerini öğretmeye başladı. 4 Mus ab b. Umeyr, Medine de Es ad b. Zürâre nin evinde Kur an-ı Kerim ve dinî bilgileri öğretiyor, güzel ahlakı, nezaketi ve kibarlığı ile herkesi İslâm a bağlıyordu. Onun bu hizmetiyle Medine de çok kimse Müslüman oldu. Medine de bulunan kabile reislerinden Sa d b. Muâz, Üseyd b. Hudayr, henüz Müslüman olmamışlardı. Bunların durumu çevreyi etkiliyor, İslâmiyet in hızla yayılmasını engelliyordu. Bir gün Mus ab bir bahçede, etrafında bulunan Müslümanlara dini anlatıyor, sohbet ediyordu. Bu sırada Evs kabilesinin reislerinden olan Üseyd, elinde mızrağı ile hiddetli bir şekilde gelip, şöyle konuşmaya başladı: - Siz bize niçin geldiniz, insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız buradan derhâl ayrılın! 35

5 Nice ağır hakarete ve işkenceye Allah ve Rasûlü hatırına katlanmış ve Rasûlullah (s.a.v.) ın özel terbiyesinde yetişmiş olan Mus ab (r.a), onun bu taşkın hâlini gayet sakin bir şekilde karşıladı ve şöyle dedi: - Hele biraz otur! Sözümüzü dinle, maksadımızı anla. Beğenirsen kabul edersin. Yoksa engel olursun, diyerek gayet yumuşak ve nazik bir şekilde karşılık verdi. Üseyd sakinleşip; Mus ab b. Umeyr in, bu sözü üzerine kelime-i şehâdeti söyleyip Müslüman olan Üseyd, sevincinden yerinde duramadı ve: - Ben gidip arkadaşlarıma da anlatayım, diyerek ayrıldı. Üseyd; Evs Kabilesinin reisi, Sa d b. Muâz ın ve kabilesinin yanına varınca, Müslüman olduğunu söyledi. 5 Bunu gören Sa d, şaşırarak hiddetlendi ve Mus ab b. Umeyr in yanına koştu. Yanına varınca sert ve kızgın bir tavırla konuşmaya başladı. Mus ab b. Umeyr, ona da gayet yumuşak konuştu ve oturup Kısa sürede İslâm ın Medine de yayılmasına vesile olan Mus ab b. Umeyr, Müslüman olan Medineli 75 Müslüman ile miladi 622 yılında ikinci Akabe Biatına katıldı. İşte İslâm ın ilk öğretmeni, hayatını inancı ve dini uğruna feda edip böylece Uhud da şehid düştü - Ey kavmim beni nasıl biliyorsunuz? - Sen bizim büyüğümüz ve üstünümüzsün, dediler. Sa d: - Öyle ise Allah a ve Rasûlüne iman etmelisiniz. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun, 6 dedi. Bunun üzerine kavmi hep birden İslâmiyet i kabul etti. O gün kabilesinden iman etmedik kimse kalmadı. Mus ab b. Umeyr in büyük gayretleri ve hizmetleri neticesinde İslâmiyet, Medine de hızla yayıldı. 7 Öyle ki, İslâmiyet her eve girmiş, neredeyse iman etmeyen kalmamıştı. Kısa sürede İslâm ın Medine de yayılmasına vesile olan Mus ab b. Umeyr, Müslüman olan Medineli 75 Müslüman ile miladi 622 yılında ikinci Akabe Biatına katıldı. - Doğru söyledin, dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Mus ab, ona İslâmiyet i anlattı ve Kur an-ı Kerim okudu. Kur an-ı Kerim in eşsiz belâgati ve tatlı üslûbunu işiten Üseyd kendini tutamayıp: - Bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir sözdür. Bu dine girmek için ne yapmalı, diye sordu. Güzel yüzlü, tatlı dilli öğretmen cevap verdi: - Lâ ilâhe illallah Muhammedü r-rasûlullah, demek kâfidir. biraz dinlemesini söyledi. Sa d, bu nazik konuşma karşısında yumuşayıp oturdu ve konuşulanları dinlemeye başladı. Mus ab b. Umeyr, ona da İslâmiyet i anlattı ve Kur an-ı Kerim den bir miktar okudu. Kur an-ı Kerim okunurken Sa d ın yüzü birden bire değişiverdi. O da orada Müslüman oldu. Kendinde duyduğu üstün bir hâlin ve rahatlığın şevkiyle derhâl kavminin yanına gidip onlara şöyle dedi: İşte İslâm ın ilk öğretmeni, hayatını inancı ve dini uğruna feda edip böylece Uhud da şehid düştü Allah (c.c.), bizleri şefaatine nail eylesin... Dipnot *Prof. Dr. 1 İbn Sa d, et-tabakatü l-kübra, Beyrut 1978, III, 116; Kandehlevî, M.Yusuf, Hayatü s-sahabe, Dımeşk 1986, I, Kandehlevî, age., II, İbn Hişam, es-siretü n-nebeviyye, Beyrut 1971, II, 76; İbnü l-esir, el-kâmil fi t-tarih, Beyrut 1965, II, Kandehlevî, age., I, İbnü l-esir, age., II, 97; Kandehlevî, age., I, İbnü l-esir, age., II, 98; Kandehlevî, age., I, İbn Hişam, age., II, 77-79; İbnü l-esir, age., II,

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR : R. A. CHAUDHRY ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR : R. A. CHAUDHRY ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR YAZAN TERCÜME EDEN : R. A. CHAUDHRY : DR. M. C. ŞEMS 1998 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. Ö N S Ö Z Çocuk Kitapları Komitesince, Đslamiyet hakkında bilgi edinmek

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H. KONEVİ YAYINLARI Hadis MÜSNED-İ ÂİŞE Hazırlayan Menar GÜNDÜZ MÜSNED-İ ÂİŞE Editör Ramazan Sönmez Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.İbrahim Ceylan Baskı Dizgi Ofset Son Okuma Ali Menekşe 1. Baskı Eylül 2008

Detaylı

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım.

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. 1 İ T H A F Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. Abdi ÖZDEMİR (Âbid Abdi Kâhyaoğlu) Emekli İmam-Hatib

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ

KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem Published by Global Center for Introducing the Messenger Muslim World League Riyadh www.mercyprophet.com All rights reserved We are always

Detaylı

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ HİCRİ BİRİNCİ ASIR ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYISI 2011 İÇİNDEKİLER Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA sy.6,7 Esma-i Nebî

Detaylı

Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI

Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI Nebil Tarihi nden Çocuk Hikâyeleri ŞEYH AHMET İN SIRRI Uzun yıllar önce İran da, muhteşem bir sırdan haberdar olan bir adam yaşardı. Belki siz bunun bir sır olduğunu düşünmezdiniz, çünkü bu sır, herkes

Detaylı

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır.

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır. 1 Temmuz HZ. PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ KOÇİ BEY Bilâl b. Rebâh 581 yılında Arabistan'ın batısındaki Serât'ta Sultan IV. Murat ve kardeşi Sultan dünyaya geldi. Babası Rebâh ve annesi Hamâme de kendisi İbrahim

Detaylı

T E B R İ K. KADINLARDAKİ 23.KROMOZOM ve GENETİK FARKLILIK HİCRİ YILBAŞI RESULULLAH A MEKTUP. TEFSİR Said Nur UNUTKAN. SİYER Mahmut TUĞLUCA

T E B R İ K. KADINLARDAKİ 23.KROMOZOM ve GENETİK FARKLILIK HİCRİ YILBAŞI RESULULLAH A MEKTUP. TEFSİR Said Nur UNUTKAN. SİYER Mahmut TUĞLUCA HİCRET 6 MENKIBE Kümesra 8 9 M. İbrahim HIZIR T E B R İ K HİCRİ YILBAŞI 1431 16 TEFSİR 18 20 Said Nur UNUTKAN RESULULLAH A MEKTUP 26 TASAVVUF 28 Hüseyin FİDAN SİYER Mahmut TUĞLUCA 30 Zeynullah DEMİRPAZU

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Gülsüm Gügercin

Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Gülsüm Gügercin Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Gülsüm Gügercin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin; Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır:

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: 1. Bazen musibetler mümin iman seviyesini ölçebilsin diye gelirler. Bazıları buna şaşırabilirler. Kendi iman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II)

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) 2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) ق ل إ ن ك ن ت م ت ح ب ون ه للا ف اتهب ع ون ي ي ح ب ب ك م ه للا و ي غ ف ر ل ك م ذ ن وب ك م و ه للا غ ف ور ر ح يم (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah ı seviyorsanız, bana uyun

Detaylı

EDEP TUŞU. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir.

EDEP TUŞU. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir. EDEP TUŞU Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabb il âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Evlilik ve Aile Bilgileri Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

nasıl daha çok verimli Bir tebessümün de mi yok! oluruz Tebessüm gı- da ve el işi kermesine Tebessüm Gür-Der Kuran Ehli olmak Tebessüm

nasıl daha çok verimli Bir tebessümün de mi yok! oluruz Tebessüm gı- da ve el işi kermesine Tebessüm Gür-Der Kuran Ehli olmak Tebessüm Kıymetli okuyucularımız, Tebessüm Dergimizle Tekrar beraberiz Bir tebessümün de mi yok! serlevhası ile çıkmıştık yola. Tebessüm yürüyüşümüz dergimizin ikinci sayısında devam ediyor. Gürpınar Kuran Kursumuzdan

Detaylı