Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;"

Transkript

1 Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef kapsamında öğrencilere her biri farklı seçenekler sunan altı ana ders grubu sunulur. Diploma programının çerçevesi temelinde, Bilgi Kuramı (TOK), Bitirme Tezi (Extended Essay) ve Yaratıcılık- Bedensel Etkinlik-Hizmet (CAS) bulunan bir altıgen olarak çizilmiştir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğrencilerin her gruptan bir ders almalarını gerektirmektedir. Öğrencilerin seçtikleri 3 ders standart seviye (SL), geri kalan dersler yüksek seviye(hl) olarak seçilmelidir. İleri seviye dersleri daha detaylı bir çalışma içerir ve konuları daha kapsamlı bir şekilde ele alır. Standart seviye(sl) ders saati 2 yılda toplam 150 saat olup, yüksek seviye(hl) dersleri 240 saattir. Bu nedenle öğrenciler bazı dersleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha yoğun bir şekilde çalışabilmektedir. Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; - Her bir ders grubundan seçilen 6 ders alırlar, - Bilgi kuramı (TOK) dersini alırlar, - Yaratıcılık- Bedensel Etkinlik- Hizmet (CAS) etkinliklerine aktif bir şekilde katılırlar. - Kendi seçtikleri bir konuda BİTİRME TEZİ hazırlarlar.. İşletme ve Yönetim. Ekonomi. Coğrafya. Tarih. Küresel Dünyada Bilgi Teknolojisi. Felsefe. Psikoloji. Sosyal ve Kültürel Antropoloji. Dünya Dinleri

2 Diploma Programının Temel Gereklilikleri Diploma Programının temelinde üç öğe bulunur; Bilgi Kuramı (TOK) diğer diploma programı dersleriyle bağlantı kurarak bilginin doğasını anlamaya yönelik bir derstir. Öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Yaratıcılık-Bedensel Etkinlik-Hizmet (CAS) öğrencilerin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik 2 yıllık program içinde toplam 150 saat alınması gereken bir derstir. Bitirme Tezi (Extended Essay) öğrencilerin bağımsız araştırma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik, iki yıllık sürecin sonunda öğrencilerin seçtiği bir konu üzerine kapsamlı bir tez yazmasını gerektiren bir derstir. Diploma Programı Ders Grupları Diploma Programı öğrencilere altı akademik alan sunar. Bu akademik alanlar kendi içinde değişik derslerden oluşur. Grup 1 Anadil ve Edebiyat Dersleri öğrencilerin anadilini kullanarak, edebiyat üzerine çalışmalar yapmasını sağlar. Grup 2- Yabancı Dil Dersleri, öğrencinin yabancı dilini başarılı bir şekilde kullanabilmesi için gerekli olan becerileri ve uluslararası anlayışı kazandırmayı hedefler. Grup 3-İnsan ve Toplum Bilimleri, insan davranış ve deneyimlerini ve insanların içinde bulundukları fiziksel, sosyal ve ekonomik çevreleri anlamaya yönelik çalışmaları içerir. Grup 4-Deneysel Bilimler dersleri öğrencilere bilimsel çalışma yapma ve yaratıcılıklarını kullanma fırsatı sunar. Grup 5- Matematik ve Bilgisayar Bilimi grubundaki dersler farklı seviyede matematik derslerini içerir. Matematik derslerinin yanında seçmeli olarak Bilgisayar Bilimi dersi de sunulur. Grup 6 Sanat grubu dersleri öğrencilere sunduğu farklı ders seçenekleri ile öğrencilerin sanatın doğasını anlamasına yardımcı olur NOT: Mavi boyalı yerlere link yerleştirilecektir.

3 Bilgi Kuramı (TOK) Bilgi Kuramı dersi öğrencinin bilgiye karşı eleştirel bir bakış açısı kazanmasını ve değişik bağlamlarda karşılaştığı bilgiyi anlamasını sağlar. Bu dersin temelinde bilgiye yönelik sorular yatar; - Bilgi nedir? - Bilginin önemi nedir? - Bilginin sınırları nelerdir? vb. Dersin içeriği bilgiye dayandığı için soruların sınırı yoktur. Bu nedenle dersin içeriğini iki yılda tamamlamak mümkün değildir, dersin asıl amacı, doğru ve eleştirel düşünme yollarını öğrenciye kazandırarak ve merak duygusunu aşılayarak hayat boyu öğrenmenin gerçekleşmesidir. Dersin temeli sorulara dayanır ve bu sorular temel olarak 4 ana başlık altında toplanır; - Bilen ve Bilmek - Bilmenin Yolları - Bilgi Alanları - İlişkilendirici sorular Ders süresince öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları ve yorum yapmaları aynı zamanda da başkalarının fikirlerini dinleyip bunlardan yararlanmaları beklenir. Bu süreçte öğrencilerin düşünme ve bilgiyi anlama şekilleri zenginleşir. Bilgi Kuramı (TOK) dersinin en önemli yanı disiplinler arası bir özellik göstererek diploma programının diğer alanları arasında bağlantı kurmasıdır. Bu ders Diploma Programı na özgü bir derstir ve iki yıllık programa yayılacak şekilde yapılır. Diploma programına dahil olan öğrenciler iki yılda toplam 100 saat Bilgi Kuramı (TOK) dersi alırlar. Ders sonunda öğrencilerden kelimelik bir makale yazması ile dk. arasında kısa bir sunum yapmaları beklenir.

4 Yaratıcılık - Bedensel Etkinlik - Hizmet (CAS) CAS nedir? CAS; Creativity (Yaratıcılık), Action (Bedensel Etkinlik), Service (Hizmet) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Creativity- (Yaratıcılık): Sanatsal etkinlikler ve öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanabilecekleri diğer etkinlikleri içerir. Activity-(Bedensel Etkinlik): Diploma Programı akademik çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olan ve öğrencileri sağlıklı bir yaşam biçimi edinmeye teşvik eden fiziksel aktiviteleri içerir. Service-(Hizmet): Gönüllülük esasına dayalı, öğrencinin sosyal ve toplumsal yanını geliştirmeye yönelik, öğrenci tarafından ücretsiz olarak verilen hizmettir. CAS öğrencileri bireysel veya bir grubun parçası olarak yerel, ulusal ya da uluslararası alanlarda etkinliklere katılmaya teşvik eder. CAS yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla öğrencilerin yalnızca bireysel ve sosyal yönlerini değil aynı zamanda toplumsal yönünü ve vatandaşlık duygusunu da geliştirir. Bu sayede öğrencinin kendisini daha yakından tanımasına fırsat veren bir derstir. Uluslararası Bakalorya Diploması almak isteyen bir öğrenci iki yıllık süreç içinde 150 saatlik birbirinden farklı CAS etkinliklerine katılmak zorundadır.

5 Bitirme Tezi (Extended Essay) Öğrencilerin genellikle altı ders kapsamından seçtikleri özgün bir konu üzerine, yoğun bir çalışma ve araştırma sonucunda oluşturdukları 4000 kelimelik bir tezi içerir. Öğrenciler, danışmanları gözetiminde, seçtikleri bir konu üzerine kişisel bir araştırma yaparlar ve düşüncelerini mantık çerçevesinde yazılı olarak sunarlar. Bu araştırma sürecinin sonunda öğrenciye üniversite hayatında yardımcı olacak temel beceriler kazandırılır. Bu temel beceriler düşüncelerini tutarlı bir şekilde aktarma becerisi ile ileri düzeyde yazma ve araştırma becerilerini kapsar. Bitirme Tezi (Extended Essay) Uluslararası Bakalorya Diploma sı almak isteyen öğrenciler için zorunludur. Öğrenciler 40 saatlik bir çalışma yapmak ve sonucunda 4000 kelimelik bir rapor yazmak zorundadırlar. Grup 1: Anadil ve Edebiyat Grup 1 derslerinde öğrenciler edebiyat üzerine eğitim görürler. Edebiyat dersinin içeriği yalnızca ulusal değil aynı zamanda çevrilmiş yabancı eserlerden seçmeleri de kapsar. Bu grupta kullanılan edebiyat eserleri çok geniş bir yelpaze sunar ve bu nedenle öğrenci edebiyatta farklı kültürel bakış açılarına karşı anlayış geliştirir. Bu grup derslerini alan öğrenci iki yıl sonunda edebiyat ve dile karşı kişisel bir anlayış geliştirirken aynı zamanda öğrencinin sözel ve yazılı olarak kendini ifade etme becerisi de gelişir. 1. Grupta öğrencilere aşağıdaki dersler sunulur; Dil A: Edebiyat Dil A: Edebiyat ve Dil Edebiyat ve Performans (Dil A öğrencinin anadilini temsil eder.) *Diploma Programı kapsamında öğrencinin bu gruptan bir ders seçmesi zorunludur.

6 Grup 2: Yabancı Dil Dersleri 2. grupta sunulan dersler; Modern Diller Dil ab Başlangıç Dil B * (Dil B okulumuzda İngilizce olarak verilecektir.) Klasik Diller Latin veya Klasik Yunanca Grup 2, Modern Diller ve Klasik Diller olmak üzere iki ders grubunu içerir. Modern Diller grubundaki derslerin amacı, yabancı dilde (İngilizce) dil edinimini sağlamak ve dilin değişik ortamlarda sözlü veya yazılı olarak kullanım yetisini öğrenciye kazandırabilmektir. Öğrenciler yabancı bir dil öğrenirken aynı zamanda o dilin kullanıldığı kültüre dair bir anlayış da geliştirirler. 2. Grup içinde bulunan diğer bir ders olan Klasik Diller, öğrencilere eski Roma ve Yunan kültür, dil ve edebiyatını çalışma fırsatı sunar. *Öğrenciler Uluslararası Diploma alma hakkını kazanmak için Yabancı Dil Dersleri grubundan bir ders seçmeleri gerekir. Grup 3: İnsan ve Toplum Bilimleri 3. Grup dersleri, birey ve toplumların etkinlikleri ve doğası ile ilgili teori ve kavramları anlama ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Grup 3 derslerinden birisinin seçilmesi Uluslararası Diploma alabilmek için gereklidir. İnsan ve Toplum Bilimleri grubu 9 ders sunar; İşletme ve Yönetim Ekonomi Coğrafya Tarih Küresel Dünyada Bilgi Teknolojisi Felsefe Psikoloji Sosyal ve Kültürel Antropoloji Dünya Dinleri

7 Grup 4: Deneysel Bilimler Deneysel Bilimler derslerinden seçim yapan öğrenciler bilim ve teknolojiye dair kavram, metot ve teknikler hakkında bilgi edinir ve bilgilerini uygular. Öğrenciler bilimsel bilgiyi analiz etme ve değerlendirme yetisini geliştirir. Bu grup dersleri bilimsel araştırma ve deneysel becerileri geliştirmeyi hedefler. 4. grupta öğrencilere beş ders seçeneği sunulur; Biyoloji Kimya Fizik Tasarım Teknolojisi Çevresel Sistemler ve Toplumlar Öğrencilerin bu ders grubundan seçtiği derste bir projeye katılması gerekmektedir. Bu proje öğrencilere evrensel sorular üzerinde düşünme ve bu sorulara bilimsel olarak cevap bulma fırsatı sunar. Grup 5: Matematik ve Bilgisayar Bilimi Öğrencilere Matematik bölümünde 4 ders sunulur; Matematik Standart Seviye Matematik İleri Seviye Matematiksel Çalışmalar Standart Seviye İleri Matematik Standart Seviye Matematik grubu dersleri öğrenciye matematik bilgisi kazandırırken, öğrencinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini de geliştirmeyi hedefler. *Öğrenciler Matematik derslerinden bir tane seçmek zorundadırlar. Bilgisayar Bilimi Bu ders öğrencilere bilgisayar sistemleri hakkında bilgi kazandırmayı hedeflerken, öğrencilerin bilgisayarların farklı ortam ve uygulamalardaki kullanımını anlamalarını sağlar. *Bilgisayar Bilimi dersi programda seçmeli olarak sunulmuştur. Bu dersi seçen öğrenci, Bilgisayar Bilimi ni bir matematik grubu dersinin yanında almak zorundadır.

8 Grup 6: Sanat Grup 6 öğrencilere 5 ders seçeneği sunar; Dans Müzik Film Tiyatro Görsel sanatlar 6. Grup dersleri uygulamaya yönelik derslerdir. Bu ders grubu, öğrencinin sanatın çeşitli zaman, yer ve kültürlere göre farklılıklarını keşfetmesini sağlayarak, sanatın değişken ve dinamik yapısını anlamasını sağlar. * Öğrenciler 6. Gruptan ders almayıp bunun yerine 1-5. Gruplardan fazladan bir ders seçebilirler.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı *1998* *1998* Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Maltepe-ANKARA e-posta: kolej@gazi.edu.tr Telefon: 0312 232 28 12 Uluslararası

Detaylı

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU 1984 ten bu yana sürekli yenilenen okullar grubu olarak çağdaş eğitim anlayışımıza Uluslararası Bakalorya Diploma Programı(UBDP) ile yeni bir boyut kazandırmanın onurunu ve

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Sizlerin ve öğrencilerimizin birlikteliğiyle

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I

Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I İNGİLTERE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM Özet *Binali TUNÇ Bu çalışmada İngiltere eğitim sistemi, zorunlu öğretimden yükseköğretime kadar olan düzeylerde genel olarak tanıtılmış, sistemin işleyişi hakkında bilgiler

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ. 7. ve 8. SINIFLAR. 301-Basketbol/Basketball Kategori: Spor

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ. 7. ve 8. SINIFLAR. 301-Basketbol/Basketball Kategori: Spor EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 7. ve 8. SINIFLAR 301-Basketbol/Basketball 7. ve 8. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur. Çalışmalar hava

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

IB Orta Yıllar Programı. Daha iyi bir dünya için eğitim

IB Orta Yıllar Programı. Daha iyi bir dünya için eğitim IB Orta Yıllar Programı Daha iyi bir dünya için eğitim Orta Yıllar Programı: öğrencileri okulda başarılı olmaya ve etkin, yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlıyor Uluslararası Bakalorya (IB) eğitimi nedir?

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Avusturya daki Eğitim Yolları

Avusturya daki Eğitim Yolları Avusturya daki Eğitim Yolları 2014 Avusturya Eğitim Sistemi Özel eğitim / kapsayıcı eğitim Sonderpädagogik / Inklusive Bildung Okul öncesi Vorschulstufe Ortaokul** Genel Hauptschule** General ISCED 2 Yeni

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı