Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2"

Transkript

1 Adı Program Adı OBP YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 445,2 ELĠF PEKER ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik 444,25 MELĠKE BAġGÖZE BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (Ücretli) 443,15 YAREN KARAHASANOĞLU ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik 441,55 ĠLAYDA FĠLĠZ ERHAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (Ġngilizce) 437,45 EZGĠ ERġAHĠN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik 426,75 SĠBEL YILMAZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme 420,5 TUĞÇE ÖZDEMĠR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 410,2 NURCAN ÖZKAN DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ĠÖ) 408,1 ESRA PERĠNCEK MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi 404,5 ÖMER KARAGÖZ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 397,7 ÖMER KUġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik 390,2 AYNUR BÖLÜKBAġ ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) 385,4 ERSĠN DOĞANAY ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği 382,65 ÖZGE CAFEROĞLU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi 381,35 ORKUN FARIMAZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği 379,2 SELĠN TURAN ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) 378,15 SEREN TURGUT ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Matematik 376,95 HANDE ERGÜDER ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat Yönetimi (Tam 374,85 BUSE TÜTÜNCÜ IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ġngilizce) (Ücretli) 370,05 MELTEM RECEP HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) /Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%50 368,95

2 ESRA GENÇ ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 364,15 ONUR SOYLU UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık 358,45 MELĠKE TÜRKANDLI EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Tarih 353,95 AYNUR KILIÇ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme 351,9 SELĠN ÖZBEDEN HAZER ÖZKILINÇ GÖKÇE NUR KAYA BÜġRA BAYAR ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ) ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Lojistik Yönetimi (Ġngilizce) (%75 ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ//Florence Nightingale Hastanesi HemĢirelik Yüksekokulu (Ücretli) BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 350,9 350,3 349,8 348 DOĞUKAN TERZĠ UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık 346,8 BĠLGENUR USLU ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 345,9 AHMET YAZICIOĞLU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği 344,2 SEDA KURT MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (ĠÖ) 342,75 VEFANUR PINAR DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ (KÜTAHYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 342,3 HĠKMET BORA UZUN BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Makine (ĠÖ) (%50 340,75 FURKAN AKGÜN TANAY FATMA DAYIOĞLU PINAR GÖKTAġ ELĠF ASILBAY TUĞBA ALKAN LEFKE AVRUPA ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) (Tam ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Yabancı Diller Yüksekokulu/Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri (ĠÖ) BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (%50 ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 340,7 340,5 339, ,1 TUĞÇE ÇUKUR ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Çan Meslek Yüksekokulu/Lojistik (ĠÖ) 336,25 MĠRAY EKER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/Tarih 335,85 YEġĠM GÖREN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Uygulamalı Ġspanyolca ve Çevirmenlik (%50 334,95

3 BERK BOYACIOĞLU EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ) 334,65 BAHADIR KAĞAN DEVELĠOĞLU TUĞBA GÜNEY ĠREM SARAL BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık (%50 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Muratlı Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 334, ,7 KORAY MORGÜL SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/ĠletiĢim Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım (ĠÖ) 331,95 AYTUĞ ESMER BUKET SAYARIM YĠĞĠT DURSUN OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim- Tercümanlık (Çince) (Ücretli) ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Adalet (%50 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ġngilizce) (%50 331,25 331,1 328,65 TUĞÇE TANRIVERDĠ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi 328,05 ARZU HASRET KAMER BERKE YILMAZ YILDIRIM MEHMET ALINAK AYġEGÜL TOPÇU NĠHAL KOSANOĞLU ÖMER SARI ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (%50 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Çorlu Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği (%50 SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Maliye TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (ĠÖ) 325,8 325,4 325,1 324,85 324,75 322,25 ÜVEYS MAHMUD YAZICI CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ) 321,25 ÇAĞDAġ MEHMETALĠ SAKALLI ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 321,15 BÜġRA DEMĠR BUSE ġengezer ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (%50 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (%50 321,1 320,8 BÜġRA UÇAR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġpsala Meslek Yüksekokulu/Lojistik 318,9 TUBA NUR YILDIZ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ/Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi 316,15 DĠLARA GÜLER ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 315,65

4 SELAHATTĠN KOÇ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (ĠÖ) 315,4 MELĠSA DĠCLE BĠLSEL CANSU RABĠA DAMAR ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Ayvacık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 314,55 314,55 CANAN ALBAYRAK CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih 313,65 ECE BAġYĠĞĠT HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) //HemĢirelik Yüksekokulu (Ücretli) 312,85 ĠREM ÖZKAYA ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemĢirelik (%25 312,1 ġeyma KENDĠRLĠ NESLĠHAN TUNCEL ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (ĠÖ) 311,8 310,65 YUNUS EKREM CANSIZKAYA ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) 310,5 EGEMEN ġen ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (%50 309,55 ġeyma KESKĠN SELEN ERCAN YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠletiĢim Fakültesi/Reklam Tasarımı ve ĠletiĢimi (Ġngilizce) (%50 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (%25 307,6 306,95 TUĞÇE BAYRAK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 304,95 TAġKIN ġahan DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji 303,85 RABĠA ONAN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Reklamcılık (%50 303,35 ESRA HÜR UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (ĠÖ) 303,25 TAHA GEDĠKLĠ AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Merzifon Meslek Yüksekokulu/Makine (ĠÖ) 303,05 BOĞAÇHAN TĠLKĠ ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 302,9 ERÇĠN KÜLBEY HANDE KAYA NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (%50 ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 302,65 301,7 ÇĠSEM KARAMIK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Pınarhisar Meslek Yüksekokulu/Ġkram Hizmetleri 301,1 SERTER SARAÇ ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 300,65

5 ĠREM ĠLKAY KARATAġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği 299,8 ELĠF ÜMÜZLAR ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 299,25 BUKET YETĠM YUSUF ĠSLAM GÜNAYDIN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (ĠÖ) 299,15 298,2 MERTCAN ALTINKAYA ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ/Arhavi Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 297,9 EMRE CANARSLAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme 296,95 ÖYKÜ AYġE METĠN BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (%50 296,85 SEHER AKBAġ NĠSA ġevval ÇELĠK ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (ĠÖ) (%50 MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ (BURDUR)/Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 296,55 295,3 SERKAN KARAPINAR ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /ĠletiĢim Fakültesi/Gazetecilik (%50 295,25 REMZĠ BERKAY EMRE MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠletiĢim Fakültesi/Gazetecilik 294,5 ESRA KAYHAN UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (ĠÖ) 293,8 MERVE KUġ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 293,55 BÜġRA SÜTLÜ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ/Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu/Medya ve ĠletiĢim 293,4 MELĠS ġenol ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Uygulamalı Ġngilizce ve Çevirmenlik (Ġngilizce) (%50 293,1 HAKAN KOÇ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı 292,35 EYLÜL EMĠNE AKYÜZ ÖMER FARUK PÜSKÜL MUHAMMET ALĠ KAYA HAZAL ÖZTORUN SERENAY ĠSHAK YAĞMUR AK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon Programcılığı BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ) ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (Ġngilizce) (ĠÖ) (%50 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) (%50 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (%50 292, ,8 291,6 291,6 290,3

6 ġeyda BAġKAN MERVE US MERYEM TATLISES OKAN BĠNGÖL GÖKTUĞ CENGĠZ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (ĠÖ) ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (%50 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık (%50 IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Yönetim BiliĢim Sistemleri (Ġngilizce) (%50 288,55 288,3 288, ,8 HAKAN FĠDAN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı 287,55 MURAT KURUCU ELĠFNUR ġġġman MEHMET KAAN ÖZTÜRK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Havsa Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠletiĢim Fakültesi/Görsel ĠletiĢim Tasarımı (Ġngilizce) (%50 286,9 286,8 286,55 EDA DĠRLĠK ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (%50 286,35 HÜSEYĠN UĞUR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ/Tarsus Meslek Yüksekokulu/Pazarlama 286,15 IġILAY BULUT TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Edebiyat Fakültesi/Tarih 286,05 HASAN ÖZER ÇAVUġOĞLU ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Uçak Teknolojisi (Ücretli) 285,4 SANEM ELDENĠZ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 284,2 OĞUZHAN OĞUZ ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 283,95 DERYA AVAĞ ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon (Ücretli) 283,3 SELĠN SUERDEM SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (ĠÖ) 282,15 KEREM ONUR GÜZEL TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 281,85 ZEYNEP GEDĠK ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 281,05 UĞUR ALPER TOPALCIK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi 281,05 RÜMEYSA HAMZAÇEBĠ KAHRAMAN YILMAZ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%25 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 280,3 279,85

7 MUSTAFA UTKU ÖZSOY BÜġRA EROL NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya (%50 279,4 279,05 MUSTAFA DAĞ MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ/Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu/Fidan YetiĢtiriciliği 278,15 SEREN KARABACAK DĠLAN ACAR ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (%50 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Yabancı Diller Yüksekokulu/Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 277,75 277,6 EDA AYDOĞDU ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /ĠletiĢim Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık (Ücretli) 276,4 AYġE TOPRAK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Havsa Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi 276,05 YAĞMUR SARAL SEMĠH SAMET KALKAN NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/NiĢantaĢı Meslek Yüksekokulu/AĢçılık (%50 GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Gedik Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) (%50 275,95 275,6 ALĠCEM AKKAYA AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Alanya ĠĢletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (ĠÖ) 274,65 FATĠH ABAOĞLU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ) 274,65 YEKTA KARAOSMANOĞLU GÜLTEN KUSRAY BURCU KÖKLÜ YUNUSHAN ERDOĞAN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (ĠÖ) NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (%25 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (%50 273,75 273,75 273,55 273,2 HÜSEYĠN YILMAZ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Vize Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret 273 SERGEN KARADEMĠR ENES TAHA ALTIER YAREN MERVE BOCDAR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Açıköğretim Fakültesi/Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ĠÖ) (%50 272,2 271,65 270,95 OKAN KUġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 270,25 BURAK KARADENĠZ NEZĠHE ULAġ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠĢletmecilik Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (ĠÖ) (%50 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (%50 269,7 269,5

8 ENES ABLAK EFE MAZLUM CIRIK MUHAMMET ÖZTUNÇ EZGĠNUR EġĠM BURKAN AVġAR EMRE TURHAN BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) (%50 PĠRĠ REĠS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Denizcilik Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği (%50 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Bolu Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (ĠÖ) (%25 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ġngilizce) (Ücretli) KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) 268,85 268,7 267,85 266,45 266,15 265,95 YUNUS BERKE SĠVRĠKAYA ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ (BURSA)/Karacabey Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (ĠÖ) 257,95 LEZGĠN HAMZA YILMAZ FAHRĠ BERK HAN DOĞRUYOL ALĠ SERKAN KAYA ZEYNEP BÜġRA ADIGÜZEL BURAK BALTACI CEREN MUMCU ABDULLAH CAN EREN ÖZGE TÜRKYILMAZ BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ġngilizce) (%50 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi (%50 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Ġnsan Kaynakları Yönetimi (ĠÖ) (%50 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat Yönetimi (%25 ĠSTANBUL ġġġlġ MESLEK YÜKSEKOKULU/Ġstanbul ġiģli Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon (ĠÖ) (%50 OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 254,35 254,15 252,8 251,15 ESRA ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Ġktisat Fakültesi/Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 259,25 GAMZE BÜġRA UMUT EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Bergama Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ (ZONGULDAK)/Zonguldak Sağlık Yüksekokulu/HemĢirelik ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Medya ve ĠletiĢim (Uzaktan Öğretim) 345,05 406,75 328,95 BETÜL ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme (Açıköğretim),25 BÜġRA ÖZLEM KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġnebolu Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği 287,65 MERT ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Ġnsan Kaynakları Yönetimi (%50 282,1

9 AYġE KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ) 291,65 ÇAĞRI ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (ĠÖ) (%50 KÜBRA ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ/Fatsa Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 273,1 FATMA AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği 287,6 GÜLLÜ BĠRUNĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%25 349,65 EMĠRKAN FURKAN ABĠD KOLUKISA TUĞÇE GÜNGÖR YASEMĠN SELVĠ MURTAZA TOPRAK BÜġRA ÇUBUKCU ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Açıköğretim Fakültesi/ĠĢletme Yönetimi (Açıköğretim) ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (%50 SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/Turizm Rehberliği NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ) ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Bozdoğan Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık (ĠÖ) ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Ücretli) 297,65 268,8 278,6 271,8 279,25 308,7

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Sıra Adı Soyadı Program Adı Tercih Sırası Puan Türü Puanı 1 TUĞÇE ÇATAL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği 2 MF-4 48524599 2 ATİLLA KURU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi

Detaylı

BERFİN AKALAN 105610564 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye NİSA NUR BAŞ 206510622 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri

BERFİN AKALAN 105610564 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye NİSA NUR BAŞ 206510622 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Adı Soyadı Program Kodu Program Adı MÜCAHİT ERGÜN 110010174 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)//Tıp Fakültesi EDA POYRAZ 105610485 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı

Adı Soyadı Program Adı Adı Soyadı Program Adı ABDULLAH NOYAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) ABDÜSSAMET FEDAKAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat

Detaylı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) NESLİHAN ÜNAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) PELİN PEHLİVAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları

Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları Kadir Has Anadolu Lisesi 2013 Yılı Lys İstatistik ve Sonuçları SINIF YERLEŞEN YERLEŞMEYEN YÜZDE A 22 7 75,86207 A B 23 4 85,18519 B C 21 4 84 C D 25 5 83,33333 D E 23 5 82,14286 E F 17 2 89,47368 F G 19

Detaylı

Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları OBK OBK 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik YGS-2 154 154 331,66962 393,74363 285,84291 308,37846 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Turizm

Detaylı

BURAK TOPALAK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EMİNE ÇAKAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET

BURAK TOPALAK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EMİNE ÇAKAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET BURAK TOPALAK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EMİNE ÇAKAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ İSMAİL ÇETİN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ACİL YARDIM

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

2014 LYS YERLEŞTİRMELERİ

2014 LYS YERLEŞTİRMELERİ 2014 LYS YERLEŞTİRMELERİ AD SOYAD KAZANDIĞI OKUL KAZANDIĞI BÖLÜM SİMGE BUDUR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÜ SOYLU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) GAMZE ESİN

Detaylı

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ABDULLAH KALEYCİK ANKARA

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI OKULU KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM A. BETÜL PINARBAŞI İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK (% 25 BURSLU) AHMET AKSU İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

KPSS_PUAN_TURU KPSS_PUAN_YILI PUANI BOLUM ADI AD SOYAD MEZ_UNIVERSITE MEZ_FAKULTE MEZ_BOLUMU SIRA NO

KPSS_PUAN_TURU KPSS_PUAN_YILI PUANI BOLUM ADI AD SOYAD MEZ_UNIVERSITE MEZ_FAKULTE MEZ_BOLUMU SIRA NO 1 2013 P103 97,46965 HUKUK HAMZA GÜLHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 2 2012 P103 96,17607 HUKUK CANAN PETEK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 3 2012 P103 94,83511 HUKUK ÖZGÜR ÇELİK

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAKACIK MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKULU/KURUMU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAKACIK MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKULU/KURUMU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAKACIK MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKULU/KURUMU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4

Detaylı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 Fotoğraf ve Öğretim Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Makbuzu (İkinci

Detaylı

BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ

BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ Sınav Tarihi : 03.EYLÜL.2014,Saat :10:00 Sınav Yeri : Eğitim Fakültesi T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI

İSTEK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARI ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM BURS ORANI MEZUN OLDUĞU OKUL ADA GAVREMOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk İSTEK ACIBADEM OKULLARI AHMET BUĞRA KARGIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 013-014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI S. NO ÜNİVERSİTESİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SINIF SÜRE AGNO K.sayısı Durumu İSTANBUL

Detaylı

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER

ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER ADI OKULU ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI ALT BÖLÜM 1 ABDULLAH TÜRKMENOĞLU ACIBADEM ANADOLU LİSESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 2 AÇELYA KILINÇ

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Sıra NAdı 1 ABDULLAH Soyadı HACIİSMAİLOĞLU Üniversite / Bölüm / Program Adı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ 2 ALEV MUSLUBAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp OZAN KAZANCI İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları Fakültemiz Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar

Detaylı

GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve

GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö. Ezgi KOCAMAN 05.09.2012 SINAV HAKKI YOKTUR.

Detaylı

ÜSTÜN ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÜSTÜN ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 1 201141001 CEREN KARAKUŞ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GRAFİK 16.3.2015 2 201149005 MUHAMMED ALİ YILDIZ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 27.2.2015 3 201143002 ELİF BAYAR SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012)

2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) 2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI 2012 YILI BURSİYER ADAYLARI (BAŞVURU DÖNEMİ: 12-18 Ekim 2012) Açıklamalar 2210 kodlu Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı'na 2012 yılı başvuru döneminde 2922

Detaylı

ADI SOYADI OKUDUĞU OKUL E-POSTA ADRESĠ Ġġ ADRESĠ. 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A

ADI SOYADI OKUDUĞU OKUL E-POSTA ADRESĠ Ġġ ADRESĠ. 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 2007 ADI SOYADI OKUDUĞU OKUL E-POSTA ADRESĠ Ġġ ADRESĠ 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A 11-fen-A GALATASARAY ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AyĢe ZEYBEL SAKARYA METALURJİ VE A.Soykan SARIBAġ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ EGE EBELİK

Detaylı