Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı Program Adı OBP. YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 445,2"

Transkript

1 Adı Program Adı OBP YAĞMUR SARITAÇ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (%25 445,2 ELĠF PEKER ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik 444,25 MELĠKE BAġGÖZE BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (Ücretli) 443,15 YAREN KARAHASANOĞLU ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik 441,55 ĠLAYDA FĠLĠZ ERHAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (Ġngilizce) 437,45 EZGĠ ERġAHĠN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik 426,75 SĠBEL YILMAZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme 420,5 TUĞÇE ÖZDEMĠR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 410,2 NURCAN ÖZKAN DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ĠÖ) 408,1 ESRA PERĠNCEK MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi 404,5 ÖMER KARAGÖZ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 397,7 ÖMER KUġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik 390,2 AYNUR BÖLÜKBAġ ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) 385,4 ERSĠN DOĞANAY ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği 382,65 ÖZGE CAFEROĞLU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi 381,35 ORKUN FARIMAZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği 379,2 SELĠN TURAN ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) 378,15 SEREN TURGUT ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Matematik 376,95 HANDE ERGÜDER ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat Yönetimi (Tam 374,85 BUSE TÜTÜNCÜ IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ġngilizce) (Ücretli) 370,05 MELTEM RECEP HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) /Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%50 368,95

2 ESRA GENÇ ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 364,15 ONUR SOYLU UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık 358,45 MELĠKE TÜRKANDLI EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Tarih 353,95 AYNUR KILIÇ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme 351,9 SELĠN ÖZBEDEN HAZER ÖZKILINÇ GÖKÇE NUR KAYA BÜġRA BAYAR ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ) ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Lojistik Yönetimi (Ġngilizce) (%75 ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ//Florence Nightingale Hastanesi HemĢirelik Yüksekokulu (Ücretli) BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 350,9 350,3 349,8 348 DOĞUKAN TERZĠ UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık 346,8 BĠLGENUR USLU ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 345,9 AHMET YAZICIOĞLU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği 344,2 SEDA KURT MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (ĠÖ) 342,75 VEFANUR PINAR DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ (KÜTAHYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 342,3 HĠKMET BORA UZUN BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Makine (ĠÖ) (%50 340,75 FURKAN AKGÜN TANAY FATMA DAYIOĞLU PINAR GÖKTAġ ELĠF ASILBAY TUĞBA ALKAN LEFKE AVRUPA ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-LEFKE)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) (Tam ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Yabancı Diller Yüksekokulu/Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri (ĠÖ) BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (Ġngilizce) (%50 ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 340,7 340,5 339, ,1 TUĞÇE ÇUKUR ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Çan Meslek Yüksekokulu/Lojistik (ĠÖ) 336,25 MĠRAY EKER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/Tarih 335,85 YEġĠM GÖREN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Uygulamalı Ġspanyolca ve Çevirmenlik (%50 334,95

3 BERK BOYACIOĞLU EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ) 334,65 BAHADIR KAĞAN DEVELĠOĞLU TUĞBA GÜNEY ĠREM SARAL BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık (%50 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Muratlı Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 334, ,7 KORAY MORGÜL SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/ĠletiĢim Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım (ĠÖ) 331,95 AYTUĞ ESMER BUKET SAYARIM YĠĞĠT DURSUN OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim- Tercümanlık (Çince) (Ücretli) ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Adalet (%50 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ġngilizce) (%50 331,25 331,1 328,65 TUĞÇE TANRIVERDĠ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi 328,05 ARZU HASRET KAMER BERKE YILMAZ YILDIRIM MEHMET ALINAK AYġEGÜL TOPÇU NĠHAL KOSANOĞLU ÖMER SARI ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (%50 BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Çorlu Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği (%50 SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Maliye TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (ĠÖ) 325,8 325,4 325,1 324,85 324,75 322,25 ÜVEYS MAHMUD YAZICI CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ) 321,25 ÇAĞDAġ MEHMETALĠ SAKALLI ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 321,15 BÜġRA DEMĠR BUSE ġengezer ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (%50 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (%50 321,1 320,8 BÜġRA UÇAR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġpsala Meslek Yüksekokulu/Lojistik 318,9 TUBA NUR YILDIZ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ/Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi 316,15 DĠLARA GÜLER ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 315,65

4 SELAHATTĠN KOÇ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (ĠÖ) 315,4 MELĠSA DĠCLE BĠLSEL CANSU RABĠA DAMAR ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Ayvacık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 314,55 314,55 CANAN ALBAYRAK CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih 313,65 ECE BAġYĠĞĠT HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) //HemĢirelik Yüksekokulu (Ücretli) 312,85 ĠREM ÖZKAYA ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemĢirelik (%25 312,1 ġeyma KENDĠRLĠ NESLĠHAN TUNCEL ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (ĠÖ) 311,8 310,65 YUNUS EKREM CANSIZKAYA ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) 310,5 EGEMEN ġen ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (%50 309,55 ġeyma KESKĠN SELEN ERCAN YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠletiĢim Fakültesi/Reklam Tasarımı ve ĠletiĢimi (Ġngilizce) (%50 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (%25 307,6 306,95 TUĞÇE BAYRAK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 304,95 TAġKIN ġahan DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji 303,85 RABĠA ONAN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Reklamcılık (%50 303,35 ESRA HÜR UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (ĠÖ) 303,25 TAHA GEDĠKLĠ AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Merzifon Meslek Yüksekokulu/Makine (ĠÖ) 303,05 BOĞAÇHAN TĠLKĠ ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) 302,9 ERÇĠN KÜLBEY HANDE KAYA NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (%50 ACIBADEM ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 302,65 301,7 ÇĠSEM KARAMIK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Pınarhisar Meslek Yüksekokulu/Ġkram Hizmetleri 301,1 SERTER SARAÇ ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 300,65

5 ĠREM ĠLKAY KARATAġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği 299,8 ELĠF ÜMÜZLAR ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 299,25 BUKET YETĠM YUSUF ĠSLAM GÜNAYDIN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (ĠÖ) 299,15 298,2 MERTCAN ALTINKAYA ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ/Arhavi Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 297,9 EMRE CANARSLAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme 296,95 ÖYKÜ AYġE METĠN BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (%50 296,85 SEHER AKBAġ NĠSA ġevval ÇELĠK ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (ĠÖ) (%50 MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ (BURDUR)/Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 296,55 295,3 SERKAN KARAPINAR ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /ĠletiĢim Fakültesi/Gazetecilik (%50 295,25 REMZĠ BERKAY EMRE MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠletiĢim Fakültesi/Gazetecilik 294,5 ESRA KAYHAN UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (ĠÖ) 293,8 MERVE KUġ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 293,55 BÜġRA SÜTLÜ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ/Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu/Medya ve ĠletiĢim 293,4 MELĠS ġenol ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Uygulamalı Ġngilizce ve Çevirmenlik (Ġngilizce) (%50 293,1 HAKAN KOÇ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı 292,35 EYLÜL EMĠNE AKYÜZ ÖMER FARUK PÜSKÜL MUHAMMET ALĠ KAYA HAZAL ÖZTORUN SERENAY ĠSHAK YAĞMUR AK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon Programcılığı BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ) ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (Ġngilizce) (ĠÖ) (%50 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) (%50 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (%50 292, ,8 291,6 291,6 290,3

6 ġeyda BAġKAN MERVE US MERYEM TATLISES OKAN BĠNGÖL GÖKTUĞ CENGĠZ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (ĠÖ) ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ/Ticari Bilimler Fakültesi/Bankacılık ve Finans (%50 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık (%50 IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Yönetim BiliĢim Sistemleri (Ġngilizce) (%50 288,55 288,3 288, ,8 HAKAN FĠDAN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı 287,55 MURAT KURUCU ELĠFNUR ġġġman MEHMET KAAN ÖZTÜRK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Havsa Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠletiĢim Fakültesi/Görsel ĠletiĢim Tasarımı (Ġngilizce) (%50 286,9 286,8 286,55 EDA DĠRLĠK ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (%50 286,35 HÜSEYĠN UĞUR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ/Tarsus Meslek Yüksekokulu/Pazarlama 286,15 IġILAY BULUT TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Edebiyat Fakültesi/Tarih 286,05 HASAN ÖZER ÇAVUġOĞLU ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Uçak Teknolojisi (Ücretli) 285,4 SANEM ELDENĠZ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 284,2 OĞUZHAN OĞUZ ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ/Biga Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 283,95 DERYA AVAĞ ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon (Ücretli) 283,3 SELĠN SUERDEM SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (ĠÖ) 282,15 KEREM ONUR GÜZEL TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ) 281,85 ZEYNEP GEDĠK ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 281,05 UĞUR ALPER TOPALCIK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi 281,05 RÜMEYSA HAMZAÇEBĠ KAHRAMAN YILMAZ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%25 ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 280,3 279,85

7 MUSTAFA UTKU ÖZSOY BÜġRA EROL NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya (%50 279,4 279,05 MUSTAFA DAĞ MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ/Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu/Fidan YetiĢtiriciliği 278,15 SEREN KARABACAK DĠLAN ACAR ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (%50 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Yabancı Diller Yüksekokulu/Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 277,75 277,6 EDA AYDOĞDU ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /ĠletiĢim Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık (Ücretli) 276,4 AYġE TOPRAK TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE)/Havsa Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi 276,05 YAĞMUR SARAL SEMĠH SAMET KALKAN NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/NiĢantaĢı Meslek Yüksekokulu/AĢçılık (%50 GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Gedik Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ) (%50 275,95 275,6 ALĠCEM AKKAYA AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Alanya ĠĢletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret (ĠÖ) 274,65 FATĠH ABAOĞLU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ) 274,65 YEKTA KARAOSMANOĞLU GÜLTEN KUSRAY BURCU KÖKLÜ YUNUSHAN ERDOĞAN ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Anadolu BĠL Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (ĠÖ) NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji (%25 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği (%50 273,75 273,75 273,55 273,2 HÜSEYĠN YILMAZ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Vize Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret 273 SERGEN KARADEMĠR ENES TAHA ALTIER YAREN MERVE BOCDAR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Açıköğretim Fakültesi/Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ) ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ĠÖ) (%50 272,2 271,65 270,95 OKAN KUġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 270,25 BURAK KARADENĠZ NEZĠHE ULAġ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠĢletmecilik Meslek Yüksekokulu/DıĢ Ticaret (ĠÖ) (%50 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (%50 269,7 269,5

8 ENES ABLAK EFE MAZLUM CIRIK MUHAMMET ÖZTUNÇ EZGĠNUR EġĠM BURKAN AVġAR EMRE TURHAN BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ) (%50 PĠRĠ REĠS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Denizcilik Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği (%50 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Bolu Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (ĠÖ) (%25 ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ġngilizce) (Ücretli) KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) 268,85 268,7 267,85 266,45 266,15 265,95 YUNUS BERKE SĠVRĠKAYA ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ (BURSA)/Karacabey Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (ĠÖ) 257,95 LEZGĠN HAMZA YILMAZ FAHRĠ BERK HAN DOĞRUYOL ALĠ SERKAN KAYA ZEYNEP BÜġRA ADIGÜZEL BURAK BALTACI CEREN MUMCU ABDULLAH CAN EREN ÖZGE TÜRKYILMAZ BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ġngilizce) (%50 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/ĠĢletme Yönetimi (%50 ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Ġnsan Kaynakları Yönetimi (ĠÖ) (%50 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat Yönetimi (%25 ĠSTANBUL ġġġlġ MESLEK YÜKSEKOKULU/Ġstanbul ġiģli Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon (ĠÖ) (%50 OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 254,35 254,15 252,8 251,15 ESRA ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Ġktisat Fakültesi/Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 259,25 GAMZE BÜġRA UMUT EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Bergama Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ) BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ (ZONGULDAK)/Zonguldak Sağlık Yüksekokulu/HemĢirelik ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Medya ve ĠletiĢim (Uzaktan Öğretim) 345,05 406,75 328,95 BETÜL ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme (Açıköğretim),25 BÜġRA ÖZLEM KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġnebolu Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği 287,65 MERT ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Ġnsan Kaynakları Yönetimi (%50 282,1

9 AYġE KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ) 291,65 ÇAĞRI ĠSTANBUL GELĠġĠM ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġstanbul GeliĢim Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (ĠÖ) (%50 KÜBRA ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ/Fatsa Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 273,1 FATMA AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği 287,6 GÜLLÜ BĠRUNĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%25 349,65 EMĠRKAN FURKAN ABĠD KOLUKISA TUĞÇE GÜNGÖR YASEMĠN SELVĠ MURTAZA TOPRAK BÜġRA ÇUBUKCU ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Açıköğretim Fakültesi/ĠĢletme Yönetimi (Açıköğretim) ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ /Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (%50 SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/Turizm Rehberliği NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ) ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Bozdoğan Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık (ĠÖ) ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Ücretli) 297,65 268,8 278,6 271,8 279,25 308,7

TC BAHÇELİEVLER ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

TC BAHÇELİEVLER ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ TC BAHÇELİEVLER ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Yıl Puan Puanı 2013 50824213476 ĠZEL TAYLAN 110110146 YILDIZ TEKNĠK ()/Ġktisadi ve Ġdari

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

S.NO Adı Soyadı Program Adı

S.NO Adı Soyadı Program Adı S.NO Adı Soyadı Program Adı 1 VOLKAN AYDIN CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 AYġENUR BAKICI ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Meslek

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ÇORLU MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ AD/SOYAD ESMA ZENBĠLLĠ TANER BARAN OZAN SATAR KEVSER CÜRE BERKAY ÖZEN HÜRREM ĠLAY YORULMAZ BARIġ

Detaylı

AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ 2013 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİM İSİM LİSTESİ

AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ 2013 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİM İSİM LİSTESİ VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ 013 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİM İSİM LİSTESİ 1. Adı Soyadı Program Adı ASENA GÜLġAH ĠġBĠTĠREN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim- Tercümanlık (Türkçe-Almanca-Ġngilizce)

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Bilgisayar Mühendisliği 2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) DOĞU AKDENĠZ Üniv. Özel MF-4 DOĞUġ Üniv. (Ġng.) Özel MF-4 FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF Üniv. (%25 B.) Özel MF-4 FATĠH Üniv. Özel

Detaylı

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir.

Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Aşağıdaki listede 2013 yılı ek yerleştirme döneminde üniversitelerde yeni açılan bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ 2014 2015 MEZUNLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ 2014 2015 MEZUNLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SIRA NO KĠMLĠK BĠLGĠ DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ 2014 2015 MEZUNLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARI KAZANDIĞI ÜNĠVERSĠTE / FAKÜLTE / BÖLÜM 1. Merve SABĠR ġġfa ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Tıp Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Tablo-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

Tablo-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik YGS-2 3 0 --- --- 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

EYÜP HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2013 LYS-YGS

EYÜP HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2013 LYS-YGS EYÜP HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLI 2013 LYS-YGS ı 1 YASEMİN ZENGİN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği 5 TM-2 285,375 GENEL ( Birincisi) 2013 442,4 2 CEMİLE NUR DEMİR

Detaylı

Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları OBK OBK 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik YGS-2 154 154 331,66962 393,74363 285,84291 308,37846 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Turizm

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

S.NO KİMLİK BİLGİLERİ PROGRAM ADI (4 YILLIK FAKÜLTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER) 1 ERSİN KİMYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya

S.NO KİMLİK BİLGİLERİ PROGRAM ADI (4 YILLIK FAKÜLTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER) 1 ERSİN KİMYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya S.NO KİMLİK BİLGİLERİ PROGRAM ADI (4 YILLIK FAKÜLTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER) 1 ERSİN KİMYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya 2 PELİN GÜMÜŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Eğitim Fakültesi/Sosyal

Detaylı

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır)

2013 Yılında Açılan Yeni Bölümler (24 Haziran 2013 ÖSYS Tercih Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 107310252 MEHMET AKĠF ERSOY Üniv. Devlet BURDUR YGS-2 52 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300211613 GĠRNE AMERĠKAN Üniv.(Ġng.) (Ücretli) Özel KKTC MF-3 30 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

Puan Program Adı. Kont. Yerl. Kodu. Türü. HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam. MF-3 5 5 78900 --- 78.300 336,05780 Burslu)

Puan Program Adı. Kont. Yerl. Kodu. Türü. HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam. MF-3 5 5 78900 --- 78.300 336,05780 Burslu) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNÜN 2015 TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2013-2014 BAŞARI SIRASI, TABAN PUAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ ÜNİVERSİTE İlçesi/Semti

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-4 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910399 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik 4 MF-4 10 10 232 275 535,458 4 1 2 3, 15, 17, 28, 142 202110426 ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT Üniv. (ANKARA) Elektrik-Elektronik

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (TS-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (TS-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910724 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (Ġngilizce) (Tam 4 TS-1 9 8 782 479 489,750 1-5 3, 15, 17, 28, 142 104010113 GALATASARAY Üniv. (ĠSTANBUL) ĠletiĢim

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011 ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI Adı Soyadı Üniversite Program Adı ATĠLLA DENĠZ ÇĠFTÇĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi CANDAN YETER ÇETĠNKAYA ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi

Detaylı

EDİRNE İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER LİSTESİ

EDİRNE İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER LİSTESİ EDİRNE İLHAMİ ERTEM ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER LİSTESİ SIRA NO ADI-SOYADI YERLEŞİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM 1 AHMET ÇERÇİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Fen Fakültesi/Matematik 2

Detaylı

2015-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2015-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük lar 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 13 13 272,52396 287,95478 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PENDİK RAUF DENKTAŞ LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

PENDİK RAUF DENKTAŞ LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ PENDİK RAUF DENKTAŞ LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ S.No Adı Soyadı Program Adı 1 DERYA KARADENİZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Tıp Fakültesi MF-3 45901860 2 AYNUR YAVUZ

Detaylı

Tercih Puan Sıra Kimlik No Adı Soyadı Yerleştiği Program Puanı Sırası Türü

Tercih Puan Sıra Kimlik No Adı Soyadı Yerleştiği Program Puanı Sırası Türü Sıra Kimlik No Adı Soyadı Yerleştiği Program Tercih Sırası Puan Türü Puanı 1 53620128524 AHMET BAHRİ AKAL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/İşletmecilik Meslek Yüksekokulu/Hava Lojistiği (%50 Burslu) 1 YGS-6

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

100170472 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 14 0 14 100170445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Bolu Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

RAPORU. Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih. Puan Tür Puan OBP METEB Bilgi. Türü. 6 YGS1 259.00952 391.

RAPORU. Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih. Puan Tür Puan OBP METEB Bilgi. Türü. 6 YGS1 259.00952 391. 2015 - ÖSYS Tercih GAZİOSMANPAŞA KADRİ YÖRÜKOĞLU LİSESİ YERLEŞENLER RAPORU Yerleşen Aday Sayısı :110 Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih 150 18728035228 SEVGİ SAİN 104550946 GİRESUN

Detaylı

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ Mavi Anfi 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret 2. ALĠYENUR DEMĠROĞLU 20102903079 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

Detaylı

ROTARY MTAL 2015 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞİM LİSTESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLUYORUZ

ROTARY MTAL 2015 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞİM LİSTESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLUYORUZ ROTARY MTAL 2015 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞİM LİSTESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLUYORUZ MERYEM ASLAN ECE ULUS MEHMET GÜMÜŞ MERVE SEZER NURSENA DEMİRCİOĞLU CEMRE YEŞİLBAĞ ÇAĞATAY ÇİVLEZ ONUR TUNÇEL AYBÜKE

Detaylı

MUHAMMET KADİR KARAMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

MUHAMMET KADİR KARAMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Adı Soyadı Program Adı CİHAT ŞİMŞEK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık MUHAMMET KADİR KARAMAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) MÜCAHİT ŞİMŞEK MİMAR SİNAN

Detaylı

ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTELERE YERLEŞME LİSTESİ. 1 GÖKAY MALAÇ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği

ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 MEZUNLARI ÜNİVERSİTELERE YERLEŞME LİSTESİ. 1 GÖKAY MALAÇ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği 1 GÖKAY MALAÇ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/İngilizce 2 BUSE GÜLER 3 KERİM CAN GÜNEŞ 4 TURAN UĞUR GEYİK 5 ELA KARAASLAN 6 SAVAŞ EMRE ŞEKER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz

Detaylı

2015-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2015-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 1 1 271,03711 271,03711

Detaylı

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4

ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 PROGRAM KODU (1) PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE - 3 PUAN TÜRÜ - 4 GENEL KONT. - 5 OK.BİR KONT. -6 ÖZEL KOŞUL AÇIKLAMALAR - 7 2013-ÖSYS BAŞARI SIRASI (8) 2013-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (9) ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ 100250731

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm. 3 HAFİZE KÖSE ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm. 3 HAFİZE KÖSE ANKARA ÜNİVERSİTESİ//Hukuk Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite-Bölüm 1 EYLÜL YAĞMUR 2 HİLAL ÇÖKLÜ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)//Tıp

Detaylı

AHMET ALPER DİNÇER ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU 2014-2015 MEZUNLARIMIZ VE KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER

AHMET ALPER DİNÇER ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU 2014-2015 MEZUNLARIMIZ VE KAZANDIKLARI ÜNİVERSİTELER S. N ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE VE PROGRAM ADI 1 AHZUCAN GERBAGA ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji 2 ALİ ALPEREN GENCEL 3 ALİ ALPSOY TERCİH YAPMADI 4 ALİ HAKAN İSLAM TERCİH YAPMADI 5 ALMİNA

Detaylı

2015 LYS GURUR TABLOMUZ

2015 LYS GURUR TABLOMUZ 2015 LYS GURUR TABLOMUZ MERVE MUTLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji ABDULKADİR DEMİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik (İÖ)

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI 4 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (DĠL VE TS PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN)

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI 4 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (DĠL VE TS PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) 2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 4 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (DĠL VE TS PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) Bu bölümlerde belirtilen en küçük puanlarıbilgi maksatlıdır. Ek

Detaylı

S.No Kimlik Bilgi Program Adı

S.No Kimlik Bilgi Program Adı S.No Kimlik Bilgi Program Adı 1 ESİN KILIÇ 2 MERAL GÜLEŞ 3 SELEN YEMİŞKEN 4 EMREHAN MÜFTÜOĞLU 5 TUĞBA KARAGÖZ 6 KÜBRA SEVGİ 7 MELİK ÇETİNKAYA 8 BEYZA GÜRSES 9 NURETTİN YERKAZAN 10 YAREN SAK 11 NURSİMA

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Program Kodu BARIŞ KARASU 200910027 Program BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı BARIŞ KARASU BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Program Kodu 200910027 Program BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Tıp

Detaylı

DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES

DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme

Detaylı

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ Sıra No Adı Soyadı Kazandığı Üniversite 1 ABDULKADİR YAVUZ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ /Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı

Detaylı

T.C. Kabul Edildiği Sınıf/Yarıyıl

T.C. Kabul Edildiği Sınıf/Yarıyıl : İKTİSAT N.Ö KONTENJAN : 2014: 25 2013:25 2012: 25 2011: 25 Geldiği 1 MEHMET BÜYÜKÇIKRIKCI İSTANBUL ÜNİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİLİM TARİHİ N.Ö 2 DOĞAN ÖZKAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ İİBF/METALURJİ VE MALZEME

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ. SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU. SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SIRMA ALEYNA ADALI İngilizce Öğretmenliği 25% BURSLU SACİDE HAZAL ÖZER İngilizce Öğretmenliği ÜCRETLİ DENİZ DEMİROLUK Okulöncesi Öğretmenliği 25% BURSLU AYNUR KARATEKE Okulöncesi Öğretmenliği

Detaylı

2015 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2015 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 05 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ABDULKADİR ABACI BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Mühendislik- Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) 5 0,03 3,5000 ABDULLAH DÖNMEZ İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı

Adı Soyadı Program Adı Adı Soyadı Program Adı ABDULLAH NOYAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) ABDÜSSAMET FEDAKAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat

Detaylı

SIRA NO. SINAV SALONU SINAV SÜRESİ ÖĞR. NO. ADI SOYADI BÖLÜMÜ

SIRA NO. SINAV SALONU SINAV SÜRESİ ÖĞR. NO. ADI SOYADI BÖLÜMÜ İKÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS VE ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI SALON VE SAAT BİLGİSİ (11.09.2014 - ATAKÖY KAMPÜSÜ) ÖĞRENCİ NUMARASINA GÖRE SIRALI LİSTE SIRA

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (Dil-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (Dil-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu 203910072 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Ġngiliz Dili ve KarĢılaĢtırmalı Edebiyat (Ġngilizce) 4 DĠL-1 4 3 239 321 507,657 - - 6 3, 15, 17, 142 102210056 BOĞAZĠÇĠ Üniv. (ĠSTANBUL) Ġngilizce Öğretmenliği (Ġngilizce)

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ÜNİRSİTE BAŞVURUDA BULUNAN E ÜNİRSİTE GNO PUAN MUSA ATİK PAMUKKALE İNGİLİZ DİLİ 04,7 İNGİLİZ DİLİ DGS - SÖZ 9,990 05,776 ÜNİRSİTE BAŞVURUDA BULUNAN E ÜNİRSİTE

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2. ve 3.SINIFLAR DEĞERLENDİ RME SONUCU 2011 / MF-3 487.672 2.66/4 KABUL ÖSS PUANI/ BAŞVU RDUĞU SINIF 3 NOT ORT.

TIP FAKÜLTESİ 2. ve 3.SINIFLAR DEĞERLENDİ RME SONUCU 2011 / MF-3 487.672 2.66/4 KABUL ÖSS PUANI/ BAŞVU RDUĞU SINIF 3 NOT ORT. İSTANBUL BİLİM 01-014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI TIP. ve.lar İKBAL SARE BOSTANCI SERHAT GÜRBÜZ MUSTAFA TAN MUSTAFA ARDA ONAR SENEM KUŞAKSIZOĞLU PINAR SARGIN MEHMET FARUK ÖLÇENOĞLU ECEM BERFUN

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-2 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910054 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Fizik (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8 8 9800 8460 473,864 5 1 3 3, 15, 17, 28, 142 203910099 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Kimya (Ġngilizce) (Tam 4 MF-2 8

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 4 YILLIK BÖLÜMLER

ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 4 YILLIK BÖLÜMLER ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 4 YILLIK BÖLÜMLER 1 MUHARREM YAZICI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu/Ulaştırma ve Lojistik 2 GÜLŞAH MAİDE DEMİREL MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Bankacılık

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

2015 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2015 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2015 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI CANER YILDIRIM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi BURAK PALA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji MUHİTTİN ÇAKMAK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

AYHAN SEFER GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme

AYHAN SEFER GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme ALİ ALPER ALPAY ASLIHAN BAŞ BAYBÖRÜ DİNÇ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik (İngilizce) (%25 Burslu) (ZONGULDAK)/Alaplı

Detaylı

BERFİN AKALAN 105610564 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye NİSA NUR BAŞ 206510622 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri

BERFİN AKALAN 105610564 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye NİSA NUR BAŞ 206510622 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Adı Soyadı Program Kodu Program Adı MÜCAHİT ERGÜN 110010174 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)//Tıp Fakültesi EDA POYRAZ 105610485 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği

Detaylı

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 2 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (YGS1 VE YGS2 PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN)

2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 2 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (YGS1 VE YGS2 PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) Program Kodu Üniversite 2015 ÖSYS EK TERCĠHLERĠ ĠÇĠN KONTENJANI DOLMADIĞI ĠÇĠN TABAN PUANLARI OLUġMAMIġ 2 YILLIK BÖLÜMLERĠN LĠSTESĠ (YGS1 VE YGS2 PUAN TÜRLERĠ ĠÇĠN) Yüksekokul- Fakülte Bölüm Puan Türü

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Sıra Adı Soyadı Program Adı Tercih Sırası Puan Türü Puanı 1 TUĞÇE ÇATAL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Endüstri Mühendisliği 2 MF-4 48524599 2 ATİLLA KURU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi

Detaylı

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL)

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) 1 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) Başarı 1 2 TİLBE GÜNEY Ankara And. NESLİHAN ALDOĞAN Kırkkonaklar And. 12. SINIF YOK 489 12. SINIF YOK 476 YGS- 18475-1683 YGS-30276-3080 ODTÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

BEHÇET CANBAZ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

BEHÇET CANBAZ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ BEHÇET CANBAZ ANADOLU LİSESİ 2012- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ SIRA NO Adı Soyadı Program Adı 1 VEYSEL BALAT İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Türkçe

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SELİN KARATAY MARMARA Tıp Fakültesi (İngilizce) MERYEM SARITAŞ KARABÜK Tıp Mühendisliği SELDA ANLAMA DUMLUPINAR Tıp Fakültesi FATİH TERCAN KARABÜK Tıp Mühendisliği MURAT CAN ERDOĞAN PAMUKKALE Tıp Fakültesi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Program. Puan Program Adı. İlçesi-Semti. Kont. Yerl. Kodu. Ücret. Türü ÜNİVERSİTE. SIRASI SIRASI Puan Küçük Puan

Program. Puan Program Adı. İlçesi-Semti. Kont. Yerl. Kodu. Ücret. Türü ÜNİVERSİTE. SIRASI SIRASI Puan Küçük Puan PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜN 2015 TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI ve TERCİH BİLGİLERİNİN TAHMİNİ İÇİN 2013-2014 BAŞARI SIRASI, TABAN PUAN, KONTENJAN-YERLEŞEN, OKUL BİRİNCİLİĞİ ve ÜCRET BİLGİLERİ ÜNİVERSİTE İlçesi-Semti

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

PROGRAM ADI. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)

PROGRAM ADI. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI OĞUZHAN ÇAMUR OĞUZHAN PEKDAŞ EMRE DAŞTAN MERT AKAY BARIŞ HANÇER ÇEKMEKÖY MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ 2015 - ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI PROGRAM ADI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

YÜKSEKOKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞARISI

YÜKSEKOKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞARISI YÜKSEKOKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞARISI 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 72 öğrencimiz dikey geçiş sınavında başarılı olarak fakültelere yerleşmişlerdir. Öğrencilerimize eğitim öğretim hayatında başarılar

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

SİNCAN ANADOLU LİSESİ,2014-2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ VE BÖLÜMLERİ

SİNCAN ANADOLU LİSESİ,2014-2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ VE BÖLÜMLERİ SİNCAN ANADOLU LİSESİ,0-05 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 5 0 9 BURAKCAN TİRYAKİOĞLU BOTAN CANPOLAT CELİL TURGUT ERSOY ENES KARACAOĞLAN ESRA EVCİ ADEM KONYA EDANUR SAMANCI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ/Tunceli

Detaylı

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Lisans TOLGA KAAN ÜNAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Turizm Fakültesi/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) Lisans YUSUF ÖZTÜRK AKDENİZ

Detaylı

Gitmek İstediği. Sınıf

Gitmek İstediği. Sınıf CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ Fakülte- Sıra No Ad Soyad öğrenci No T.C Kimlik No Yüksekokulu- Meslek Yüksekokulu Bölüm

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) KLASİK BÖLÜMÜ Sıra no Adı Soyadı Program Adı Fakülte 1 ÖZLEM NUR ALKAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Mühendislik 2 SÜMEYYE OYMALI

Detaylı

Sınıf. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2,77 1. Türkçe Öğretmenliği 3,24 1 Akdeniz Üniversitesi Güz+Bahar 0539 507 48 52 KABUL

Sınıf. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2,77 1. Türkçe Öğretmenliği 3,24 1 Akdeniz Üniversitesi Güz+Bahar 0539 507 48 52 KABUL CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ Fakülte- Sıra No Ad Soyad öğrenci No T.C Kimlik No Yüksekokulu- Meslek Yüksekokulu Bölüm

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 201-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 201-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 201-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LARI BÖLÜM/PRORGAM ADI : ARKEOLOJİ BİRİNCİ / PUAN PUAN ÖSYS ( / * 60) İKİNCİ TÜRÜ YILI + ( / 4 * 40) AYŞE ATA SELÇUK

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp

Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Adı Soyadı Program Adı HÜSEYİN ENES CIDIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Cerrahpaşa Tıp UĞUR ÇELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/İstanbul Tıp OZAN KAZANCI İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ Adı Soyadı Program Adı 2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ SEVGİ ÇAYLAK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği ESRA HOTAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

GÜNHAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye TM-1 398,7

GÜNHAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye TM-1 398,7 MELİKE KAVAS AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)//Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 465,25 TOLGA ERGÜL EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 452,3 SÜMEYYE ÜNAL SELÇUK

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

OKULUMUZDAN 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER. Öğr. Süresi

OKULUMUZDAN 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER. Öğr. Süresi OKULUMUZDAN 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER SN Adı Soyadı Mezun Olduğu Alan Öğr. Süresi Program Adı 1 ÖZGE KARAKAYAK Bilişim Teknolojileri 4 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015 YILI LYS YERLEŞME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 GİZEM ERDURAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2 SAFİYE MERVE ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

İBRAHİM TURHAN ANADOLU LİSESİ 2015 YILI YGS-LYS YERLEŞEN ÖĞRENCİLER

İBRAHİM TURHAN ANADOLU LİSESİ 2015 YILI YGS-LYS YERLEŞEN ÖĞRENCİLER S.NO ADI-SOYADI İBRAHİM TURHAN ANADOLU LİSESİ 0 YILI YGS-LYS YERLEŞEN ÖĞRENCİLER PROGRAM KODU PROGRAM ADI DURSUN FURKAN KAMBUR 000 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI 1 ABDULLAH KASIM MUTLU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 2 ARMAĞAN DİLEK KÖSEOĞLU

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı