MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ"

Transkript

1 DOI: 0.786/idil MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Arş. Gör. Burcu BAŞARAN, Yrd. Doç. Dr. Nihat ŞİRİN 2 ÖZET Sanayileşerek gelişen tekstil ve moda sektöründe global pazarda markalaşmanın öneminin artmasıyla doğan yaratıcı iş gücü ihtiyacı, moda ve tekstil tasarımı eğitiminin önemini de artırmıştır. Tekstil ve moda alanında yaratıcı tasarım gücü, estetik beğeni ve ifade biçimi, ancak görsel sanatlar eğitiminin moda ve tekstil tasarımı eğitimine yeterli düzeyde katılmasıyla sağlanabilir. Fark edilen bu problemin çözümü amacıyla yapılan bu araştırmada Türkiye de yükseköğretim lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, görsel sanatlar eğitiminin yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma survey modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Türkiye de eğitim yılında moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren lisans programlarının ders planlarına ulaşılmış, verilen zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersleri tespit edilerek incelenmiş, verilen görsel sanatlar eğitimi derslerinin yeterli olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı eğitimi, tekstil tasarımı eğitimi, görsel sanatlar eğitimi. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Selçuklu/KONYA 2 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Meram/KONYA 7

2 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 VISUAL ARTS EDUCATION IN FASHION AND TEXTILE DESIGN CURRICULUM ABSTRACT In textile and fashion sector developing by industrializing, the emerging labor force need with the increase of importance of branding has increased the importance of education of fashion and textile design. The creative design power, esthetic taste and form of expression in textile and fashion area can only be provided with including of visual arts education in the education of fashion and textile design in enough level. In this study carried out to solve this problem recognized, in the education of fashion and textile design given license level in Turkey, the place and importance of visual arts education was attempted to be identified. The study is survey model and the resources associated with the subject were reached by making literature review. Lecture plans of license programs providing fashion and textile education in Turkey in educational year that constitute the sample of study were reached and describing the obligatory lectures of visual arts education and then the adequacy of visual arts education was attempted to be identified. Keywords: Education of fashion design, education of textile design, education of visual arts. 72

3 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Giriş Maliyetlerin yükselip, üretim zamanın kısaldığı, teknolojinin hızla eskiyip, entegrasyona acil ihtiyacın olduğu bu dönemde Türk tekstil ve moda sanayinin kendi özgün modellerini ve tasarımlarını taşıyan marka ürünlerini yeni pazarlara sokması için yeni tarzlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaç içinse başarılı ve etkin bir moda ve tekstil tasarımı eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır (İşbilen, 2002: 46). Ayrıca işsizliğin bir sorun olduğu ülkemizde istihdam sağlamak açısından da, bir çözüm oluşturabilecek tekstil ve moda sektörü tekstil ve moda eğitiminin önemini arttırmaktadır (Koç vd., 2007: 232). Ancak istenilen tasarım ve marka düzeyine hala gelinememesi moda ve tekstil tasarımı eğitimine gereken önemin verilemeyip yeterince yaygınlaştırılamadığını göstermektedir. Bundan on-on beş yıl önce tam anlamıyla moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversiteler oldukça az bulunmaktaydı. Buralardan mezun olan tasarımcılar bir tekstil ülkesi olan Türkiye nin tasarım ihtiyacına yetemeyecek kadar az sayıdaydı. Bu yüzden tekstil ve moda sektöründe yeterli tasarım eğitimi alamamış kimseler tasarımcı olarak çalışmaktaydılar, yenilikçi ve özgün tasarım ruhu ve sanatsal estetik görüş geliştiremedikleri için sanayide yapılan üretim taklit ve fasondan pek öteye gidemedi. Bu yüzden daha çok markaların fason üretimini yapan Türk işletmeleri neredeyse sadece işçilik ve maliyetini kurtarmak için az bir karla çalışırken, marka sahipleri olan yabancı girişimciler karın çoğunu kazanmaktadır. Türkiye nin de dünya pazarındaki markalaşmış yerini alması için öncelikle tasarım ve tasarımcı sorununu çözmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı en etkili şekilde giderecek kurumlar elbette ki bu alanda eğitim verecek olan üniversitelerdir. Yıllardır çoğunlukla sadece üretim odaklı verilen moda eğitimi bugün geçerliliğini yitirmiştir. Sadece üretmek, işçilikten başka bir şey değildir. Üretmeden önce araştırmak, sorgulamak, düşünmek ve tasarlamak gerekmektedir. Etkili bir tasarım eğitimi öncelikle öğrencilere kazandırılacak yaratıcı, estetik, özgür ve yenilikçi bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Gökay, görsel kültür içinde yer alan moda da aynı işlevi görmesine rağmen bireyin estetik beğenisine hitap eden ürünün seçildiğini, bir moda tasarımcısı için yaratıcı düşünce gücünün yeterince gelişmiş olması gerektiğini, tasarımcıların kendi profesyonel alanlarındaki özel bilgilerinin yanında toplumun sanat anlayışı, görsel ve geleneksel kültür ürünleri üzerinde de eğitilmiş olmaları gerektiğini söylemektedir (Gökay, 2004: 39, 40). 73

4 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Tasarım eğitimi mutlaka görsel sanat eğitimi ile temellendirilmelidir. Tasarımcının sanatsal, estetik, yaratıcı, özgür, özgün, yenilikçi ve sezgisel eğitim ihtiyacı ancak görsel sanatlar eğitimi ile karşılanabilmektedir. Tasarım fikrinin zihinde oluşup, geliştirilmesi, bu fikrin kağıda veya bilgisayar ortamına aktarılmasına kadar tüm süreçler görsel sanatlar eğitimin desteği ile gerçekleşmektedir. 920 lerde mimar Walter Gropius tarafından Almanya da kurulan Bauhaus okulu endüstriye yönelik verilen sanat ve tasarım eğitiminin okullaştırılmasının öncüsü olmuştur. Sanatçılar ve zanaatçılar bir çatı altında toplanarak tasarım kavramı, görsel sanatların evrensel değerleriyle desteklenerek okullaştırılmıştır (Özsoy, 2007: 69). Sanat akademisi ve uygulamalı sanat okulunun bütünleşmesinden doğan o güne kadar bir benzeri olmayan, estetik olma ve işlevsel olma değerler bütünlüğünün üzerine kurulan özgün bir sanat eğitim kurumudur (Tunalı, 2009: 69). Alman endüstrisinin sorunlarına çözüm arayan okul, hazırlayıcı öğretim (temel sanat eğitimi), teknik öğretim (mesleki temel sanat eğitimi) ve strüktrel öğretim (mesleğe yönelik proje çalışmaları) gibi üç ana bölümde verdiği eğitimle sanatla zanaati yaklaştırırken, fayda ilkesi doğrultusunda ürünler vermiştir (Ünver, 2002: 5, Bingöl, 985: 25 den). Sanatla mesleki eğitimin birleştirildiği endüstriye yönelik eğitimde çığır açan bu okulun yaydığı ekol Amerika da, İngiltere de, Fransa da ve diğer Avrupa ülkerinde hızla yayılmıştır. Ülkemizde 935 yılında kurulma hazırlıkları başlayan uygulamalı güzel sanatlar okulları ancak 957 de pratiğe geçmiştir. İçerisinde tekstil sanatlarının da yer aldığı İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu endüstrileşmenin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda kurulan ilk okuldur. İlk yıllarında Bauhaus yaklaşımını uygulamış ancak zamanla sanat okulu haline gelen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ne dönüşmüştür (Arslan ve Eyiol, 2007: 297). Günümüzde eğitim veren tekstil ve moda tasarımı bölümleri de bu ekol doğrultusunda inşa edilmektedir. Ülkemizde giderek büyüyen tekstil ve moda sektörü, tekstil ve moda tasarımı alanlarında eğitim veren okulların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Pek çok ilde ve ilçede mesleki ortaöğretim kurumlarında tekstil, moda, konfeksiyon, giyim, hazır giyim, moda tasarımı ve tekstil tasarımı gibi programlarda eğitim verilmektedir. Yine 2 yıllık ön lisans programlarında da sanayiye ara eleman yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim öğretim yapılmaktadır. 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara 74

5 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi bakıldığında öğretim yılında toplam 24 ayrı üniversitede ve 26 ayrı bölümde tekstil ve moda tasarımı eğitimi verilmektedir. Bugün moda ve tekstil tasarımı eğitimine büyük bir oranda yetenek sınavıyla öğrenci seçilmektedir. Moda ve tekstil tasarımı eğitiminin girdisi kadar çıktısı da önemlidir. Verimli bir eğitim anlayışı temel ilke olmalıdır. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında moda ve tekstil tasarımı eğitimi popüler bir kariyer seçeneği haline gelmiştir. Pek çok alanın iç içe geçtiği ve birçok yeterliliğin bir arada bulunması gerektiği moda ve tekstil tasarımı eğitimi çok yönlü olmak zorundadır. Tasarım ağırlıklı olan eğitim sürecinde endüstriye ve sanata dönük öğretim bu programların temelini oluşturmalıdır. Şüphesiz ki kitlelerin beğenisine sunulan, ulaştığı her bireyi az veya çok etkileyen moda kavramı estetikten ayrı tutulmamalıdır. Moda eğitimiyle kazandırılacak estetik beğeni ve ifade biçimi ancak görsel sanatlar eğitiminin de programa dahil edilmesiyle yakalanabilir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciye mesleki ve teknik bilgilerinin yanı sıra, sanat, estetik, tasarım ve yaratıcılık gücünü kuvvetlendirecek, görsel algısını besleyecek, düşüncelerini ve tasarımlarını resmederek anlatmasını sağlayacak yönde görsel sanatlar eğitimi verilmesi oldukça önemlidir. Sanat eğitimi olmadan tasarım eğitimi olmaz. İyi bir tasarımcı öncelikle aldığı sanat eğitiminden beslenir. Bu nedenle günümüzde Türkiye de verilen moda ve tekstil tasarımı eğitimleri titizlikle incelenmeli, görsel sanatlar eğitimine ne derecede yer ayrıldığı tespit edilip, yeterliliği sorgulanmalıdır. Problem Yapılan bu araştırmanın ana problemi, Türkiye de lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, tasarım vizyonunu ve becerilerini destekleyecek, etkili ve yeterli biçimde görsel sanatlar eğitimi derslerine yer verilip verilmediğinin çözümlenmesidir. Yöntem Araştırma tarama (survey) modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye de moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyindeki (4 yıllık) bölümleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise öğretim yılında Türkiye de moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyindeki (4 yıllık) bölümleridir. Araştırma öğretim yılında öğrenci alan moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı bölümlerini kapsamaktadır. 75

6 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 ÖSYM den tespit edilerek belirlenen okulların birçoğunun internet sitelerinden, bölüm başkanlıklarından ve dekanlıklarından ders programları ve içerikleri alınarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında lisans düzeyindeki moda tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, tekstil tasarımı bölümlerinde 4 yıl boyunca işlenen zorunlu görsel sanatlar eğitimi derslerinin hangi sene ve hangi yarıyılda işlendikleri tespit edilmiştir. Araştırmada ele alınan her bir zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersinin moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren bölümlerdeki dağılımına bakılıp, yeterliliği ve yetersizliği sorgulanmıştır. Son olarak elde edilen verilerden yola çıkılarak moda ve tekstil tasarımı eğitimi ders programında işlenmesi gereken görsel sanatlar eğitimi derslerine değinilmiştir. Bulgular ve Yorum. Türkiye de Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversiteler Özel Yetenek Sınav Sistemiyle Öğrenci Alan Bölümler Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Şehir ATILIM * Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Moda ve Tekstil Tasarımı Ankara Fak. 2 BEYKENT * Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 3 ÇANAKKALE 8 MART Güzel Sanatlar Fakültesi ÜNİ. Tekstil Tasarımı Çanakkale 4 DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı İzmir 5 DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı İzmir 6 HALİÇ * Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 7 IŞIK * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 8 İSTANBUL AREL ÜNİ.* Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 9 İSTANBUL AYDIN ÜNİ.* Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 0 İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.* Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı İstanbul 76

7 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi İSTANBUL ÜNİ.* GELİŞİM Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 2 İSTANBUL Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul KEMERBURGAZ ÜNİ.* 3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Moda Tasarımı Fakültesi İstanbul 4 İSTANBUL ÜNİ.* TİCARET Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 5 MARMARA Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil İstanbul 6 MERSİN Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Mersin 7 MİMAR SİNAN G. S. ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 8 OKAN * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı İstanbul 9 SÜLEYMAN ÜNİ. DEMİREL Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Isparta 20 YEDİTEPE * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 2 22 ANADOLU ÇUKUROVA Merkezi Sınav Sistemiyle Öğrenci Alan Bölümler Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Eskişehir Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Adana 23 GİRESUN Şebinkarahisar Uyg. Bilimler Yük. Okulu Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Giresun Böl. 24 İZMİR EKONOMİ ÜNİV.* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı İzmir Hem Merkezi Sınav Sistemi Hem de Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bölümler 25 GAZİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Ankara 26 GAZİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı ve Üretimi Ankara Tablo. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversiteler *İşaretli olan üniversiteler vakıf üniversiteleridir. 77

8 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Türkiye de lisans düzeyinde moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversitelerin toplam 24 tane olduğu görülmektedir. Türkiye nin tekstil ve moda tasarımcısı ihtiyacı düşünüldüğünde bu iyi bir rakamdır. Yaklaşık 5 sene önce bu sayı sadece üç idi, bunlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi. Yani çok kısa bir zamanda sayının bu denli artmış olması Türkiye nin fason üretimden markalaşmaya geçme çalışmaları ve bu süreçte artan tasarımcı ihtiyacı olabilir. Bu üniversitelere bakıldığında bunlardan inin devlet 3 ünün ise vakıf üniversitesi olduğu gözlenmektedir. Vakıf üniversitelerinin fazla oluşu akla moda ve tekstil tasarımının popüler bir meslek haline gelmesi, bu dala yoğun ilgi duyan gençlerin bu alandan eğitim almak istemeleri olabilir. Sonuç olarak bakıldığında bu sayının Türkiye için yeterli olduğu ancak vakıf üniversitelerinin fazlalılığı bu meslek dalında okuyan öğrencilerin yetenekten çok maddi imkanlar doğrultusunda eğitim gördüklerini akıllara getirmektedir. Bölümlerin öğrenci seçme ve yerleştirme biçimlerine bakıldığında 26 bölümün 9 unda özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edildiği tespit edilmiştir. Bu bölümlere alınan öğrencilerden çoğunun özel yetenek sınavı ile alınıyor olması moda ve tekstil tasarımı eğitiminin sanat eğitimlerinde olduğu gibi özel yetenek ve beceri gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin özel yetenek düzeylerine bakılmaksızın sadece merkezi sınav sistemi ile adaylar moda ve tekstil tasarımı eğitimine kabul edilmektedir. Görsel sanatlar eğitimi herkes içindir, bu programlarda verilen mesleki, teknik ve sanatsal bilgi ve beceriyi her öğrenci kavrayabilir ancak bu her öğrencide aynı düzeyde değildir. Sadece ilgi ve merakın olması, mesleki ve teknik bilgilerin iyi düzeyde edinilmesi; üretken, estetik, özgün, yaratıcı fikir sahibi olup, nitelikli tasarımlar hayal ederek, bu hayallerin üretici kimselere aktarılması için yeterli değildir. Özgün, yaratıcı ve estetik duygu düşünüş bu alana özel yeteneği olan, sezgileri ve duyumları kuvvetli adaylar için geçerlidir. Tüm bunların yanı sıra bir üniversitede de hem özel yetenek hem de merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul edildiği görülmektedir. Üniversitelerin yer aldığı illere göre dağılımına bakıldığında 24 bölümden 4 ünün İstanbul da yer aldığı görülmektedir. Moda ve tekstilin merkezi olan İstanbul un eğitimde de böyle bir konumda olması hiç şaşırtıcı değildir, moda ve tekstil sektörü ile ekonomisine paralel olarak gelişen doğal bir sonuçtur. Eğitim gören öğrenciler moda ve tekstilin yoğun olduğu bu ilde tarihi ve kültürü ile hayal 78

9 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi güçlerini geliştirirken, farklı faaliyetlere ve önemli organizasyonlara katılabilmekte, tekstil ve moda sektörünün farklı iş kollarını tanıyıp, pek çok kültürü ve farklı insan yapısını barındıran bu şehrin kozmopolitik yapısından faydalanarak değişik pazar hedef kitlelerini tanıyabilmektedir. Ardından iki üniversitenin İzmir, iki üniversitenin Ankara, diğerlerinin ise Adana, Mersin, Eskişehir, Çanakkale, Isparta ve Giresun da yer aldığı görülmektedir. Moda ve tekstil tasarımı eğitiminin verildiği okullar incelendiğinde bu eğitimin 5 üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde, 2 üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde, üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde üniversitenin de Sanat ve Tasarım Fakültesinde okutuluyor olması fakülte isminde de anlaşılacağı üzere sanat ve tasarım eğitiminin ağırlıkta olması gerektiğini bize anlatmaktadır. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda yer alması bölümlerin uygulama ağırlıkta olduğunu, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulunda yer alması endüstriye dönük bölümler olduğunu, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde tasarım eğitimine dayandığı, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesinde yer alması ise tekstil teknolojisi temeline oturtulduğunu bize göstermektedir. Ancak ilk olarak sanat ve tasarım temelli eğitim sistemini çağrıştırdığı için en fazla Güzel Sanatlar Fakültelerinde verilmektedir. Bölüm isimleri irdelendiğinde 8 üniversitenin Moda ve Tekstil Tasarımı, 7 üniversitenin Moda Tasarımı, 4 üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı, 3 üniversitenin Tekstil Tasarımı, üniversitenin Moda Giyim Tasarımı, üniversitenin ise Tekstil Tasarımı ve Üretimi isimlerini tercih ettikleri görülmektedir. Bu bölümlerin büyük çoğunluğunda ilk üç yıl ortak tasarım, mesleki, teknik ve sanatsal dersler verilirken son sene boyama, baskı, dokuma, örme, giyim gibi alanlardan birisi seçilerek bu alanda uzmanlık sağlayacak ödev, proje, staj, seminer ve derslerle eğitim tamamlanmaktadır. Bazılarında ise sadece moda, giyim veya tekstil alanında dört yıl eğitim görmek suretiyle ihtisaslaşılmaktadır. 79

10 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 2. Teorik Bilgiye Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri DERS ÜNİVERSİ LER TELER ATILIM ÜNİ. G.S.T.M.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. BEYKENT ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. ÇANAKKALE 8 MART ÜNİ. Tekstil Tasarımı T 0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T DOKUZ EYLÜL Moda Tasarımı ÜNİ. Giyim DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Tekstil Tasarımı HALİÇ ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. IŞIK Moda ve Tekstil Tasarımı Böl

11 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi İSTANBUL AREL ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Moda ve Tekstil Tas. Böl. İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. U.B.YO. Moda Tasarımı Böl. İST. GELİŞİM ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. İST. KEMERBURG AZ ÜNİ. G.S.T.F.Moda ve Teks. Tas. Böl. İST. TEKNİK ÜNİ. T.T.T.F. Moda Tasarımı İST. TİCARET ÜNİ. M.T.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. MARMARA ÜNİ. Tekstil MERSİN Tekstil 8

12 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 MİMAR SİNAN G.S.Ü. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. OKAN Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tekstil Tasarımı YEDİTEPE ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl ANADOLU ÜNİ. E.S.Y.O. Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİ. Tekstil Tasarımı GİRESUN ÜNİ. Ş.U.B.Y.O. Moda Tasarımı ve Konf. Böl. İZMİR EKONOMİ ÜNİ. G.S.T.F.Moda Tasarımı Böl GAZİ 82

13 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi S.T.F. Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Böl. 2 Tablo 2. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversitelerde Okutulan, Zorunlu, Teorik Bilgiye Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri T: Dört senede okutulan toplam teorik ders saatlerini belirtmektedir. * den 9 a kadar her bir rakam bir teorik dersi temsil etmektedir.. Görsel Dil Yy. Avrupa Sanat Tarihi 2. Tasarım ve Algı 2. Çağdaş Sanat Tarihi 3. Sanat Kavramlarına Giriş 3. Günümüz Dünya Sanatı 4. Sanat Tarihi 4. Estetik ve Sanat Felsefesi 5. Uygarlık Tarihi 5. Sanat Toplumbilimi 6. Kültür Tarihi 6. Sanat Psikolojisi 7. Düşünce Tarihi 7. Sanat Eserleri Analizi 8. Türk Sanat Tarihi 8. Sanat Eleştirisi 9. Batı Sanatı Tarihi 9. Mitoloji 0.Rönesans Sanatı Moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversitelerde okutulan teorik bilgiye dayalı görsel sanatlar eğitimi derslerine bakıldığında; oldukça az bir kısmının zorunlu olarak okutulduğunu görmekteyiz. Bu derslerin birçoğunun seçmeli ders olarak ele alındığı, çok azının zorunlu olarak öğretim programlarında yer aldığı belirlenmiştir. Halbuki tasarım eğitiminin görsel sanatlar eğitimi üzerine kurulması, teorik görsel sanatlar eğitimi dersleri ile tasarım derslerinin desteklenmesi gerekmektedir. 83

14 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Bu dersleri tabloda yer aldıkları numara sırasına göre inceleyecek olursak öğrencilere görsel bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla, sanat ve sanat kavramları hakkında geniş bilgi veren, öğrencinin sanat ve tasarımla ilgili edindiği bilgileri aldığı tekstil eğitimi ile kaynaştırıp yeniden yorumlanmasına olanak sağlayan Görsel Dil dersinin sadece Çukurova Üniversitesi Tekstil Tasarımı nde toplam 2 saat teorik olarak okutulduğu görülmektedir. Bir tasarım eğitimi olan moda ve tekstil tasarımı eğitiminde sosyal algı ve psikoloji bağlamında doğru ve etkin şekilde tasarım öğe ve ilkelerinin kavratıldığı Tasarım ve Algı dersi, sadece Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Giresun Üniversitesi Moda Tasarımı nde toplam 2 saat teorik olarak verilmektedir. Görsel sanatlar eğitiminin verildiği bir alanda bu eğitime temel oluşturması açısından oldukça kıymetli olan, sanatın ve sanata dair temel kavramların ele alındığı Sanat Kavramlarına Giriş dersi, sadece Mersin Üniversitesi Tekstil nde okutulmaktadır. Sanat Tarihi dersinin moda ve tekstil tasarımı eğitimi verilen programlardaki yerine bakıldığında 26 bölümden 20 sinde verildiği görülmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır, ancak yeterli değildir. Sanat Tarihi gibi sanat ve tasarım eğitimine temel teorik dayanak oluşturacak bir dersin tüm bölümlerde okutulması gerekmektedir. Özsoy bunu Çağdaş görsel sanatlar eğitimi, Sanat Tarihi tarafından beslenen bir alandır diyerek ortaya koymaktadır (Özsoy, 2007: 9). Öğrenciye entelektüel bilgi birikimi sağlayan, geçmişten günümüze giyim, tekstil ve tasarım olaylarının hangi medeniyetlerin, hangi sosyal, politik ve ekonomik durumlarından etkilenerek geldiğini yorumlamasına olanak sağlayan Uygarlık Tarihi dersine bakıldığında 6 üniversiteye bağlı moda ve tekstil tasarımı eğitimi bölümlerinde verildiği tespit edilmiştir. Eski ile yeni kültürleri yorumlamayı öğreten, eski uygarlıkların kültürlerinin ve toplumsal yapılarının incelendiği Kültür Tarihi dersinin Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı nde işlendiği belirlenmiştir. Geçmişte bilim, kültür ve sanat birikimini oluşturan felsefi düşüncenin incelendiği Düşünce Tarihi dersi, öğrencilere geçmişle bugün arasında benzerlikleri ve farklılıkları öğretmekte bu günün felsefi düşüncesini kavratıp çalışmalarını buna göre şekillendirmelerine katkıda bulunmaktadır. Araştırmadan bu dersin İstanbul 84

15 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Arel Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ve Yeditepe Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı tarafından verildiği görülmektedir. Türklerin ortaya çıkışından günümüze kadar ortaya koydukları sanat eserlerini ve Türk kültürünü inceleyen Türk Sanat Tarihi dersi, kendi sanatını ve kültürünü tanıyıp bundan faydalanarak, çalışmalarında esinlenip bu kültür ve sanat birikimini ileriye taşımak isteyen öğrenciler için oldukça önemli bir derstir. Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Tekstil Tasarımı nde işlendiği belirlenmektedir. Batı kültür ve sanat birikimi üzerinde duran Batı Sanatı Tarihi dersini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı nün zorunlu olarak müfredatlarına aldığı görülmektedir. 4.yy ın ortalarında İtalya da doğarak 5. ve 6. yy da Avrupa ya yayılan edebiyat, bilim ve sanatta uyanışın olduğu Rönesans döneminin sanat anlayışı, sanat eserleri ve sanatçıları üzerinde durulan Rönesans Sanatı dersinin İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı nde verildiği belirlenmiştir. 9. ve 20. yy da Avrupa nın kültür ve sanat tarihini ele alan 9. ve 20. Yüzyıl Avrupa Sanat Tarihi dersi, sadece Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı nde bir dönem haftada 2 saat teorik olarak işlenmektedir. Bazı üniversitelerde Çağdaş Sanat Tarihi ve Yorumu, Çağdaş Sanat Tarihi ve Akımları şeklinde ele alınan Çağdaş Sanat Tarihi dersi, toplam bölümde okutulmaktadır. 9. yy ortalarından 20 yy a dek sanatsal gelişmelerin ve sosyokültürel, sosyo-politik olayların sanat hareketleriyle etkileşimi ve dönemin sanat akımlarının kavrandığı ders tasarım öğrencilerine oluşturacağı teorik, kültürel ve sanatsal temel zemin açısından oldukça önemli bir derstir ve tüm moda ve tekstil tasarım bölümlerinde mutlaka ders planlarına dahil edilmelidir. Günümüz Dünya Sanatı dersi çağımızın sanat anlayışının ve sanat eserlerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Programlara bakıldığında Mersin Üniversitesi Tekstil nde işlenmektedir. Yeni sanat görüşlerinin ve sanat uygulamalarının işlendiği bu ders konu içeriği bakımından moda ve tekstil tasarımı eğitimine sanatsal bağlamda önemli oranda destek sağlamaktadır. Estetik beğeninin, fikir ve düşünce sisteminin kazandırılmak istendiği tasarım eğitiminde Estetik ve Sanat Felsefesi dersi, ders programında mutlaka bulunması gereken en önemli teorik görsel sanatlar eğitimi derslerinden birisidir. Bu dersin 85

16 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 toplam 8 moda ve tekstil tasarımı bölümünde zorunlu olarak okutulduğu tespit edilmiştir. Sanat ve toplum ilişkisini sosyoloji bilimi üzerinden açıklayan Sanat Toplumbilimi dersinin moda ve sosyoloji ilişkisi düşünüldüğünde öğrencinin sanatın toplumsal doğasını anlayıp moda ve sosyoloji açısından ilişkiler kurabilmesine ve bunları kendi yaratıcılık temeline yerleştirebilmesi için gerekli olan teorik bir sanat dersidir. Verildiği bölümlere bakıldığında Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı ile Mersin Üniversitesi Tekstil Bölümlerinde işlendiği tespit edilmektedir. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı ve Tekstil Tasarımı nde verilen Sanat Psikolojisi dersi, sanatçının sanatını icra ederken içinde bulunduğu psikoloji ile eseri algılayan kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu incelemektedir. Öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Sanat Eserleri Analizi dersinin, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı nde bir dönemde haftada 2 saat işlendiği görülmektedir. Yine öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Sanat Eleştirisi dersi, eleştiri kriterlerini, sanat terimleri ve yorumlama dilini öğrencilere kazandırarak sanatsal anlamda eleştiri yazısı yazabilmelerini amaçlamaktadır. Bu dersin de sadece İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı tarafından işlendiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin hayal güçlerini ve tasarımlarını teorik bağlamda destekleyen Mitoloji dersinin, sadece Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Tekstil Tasarımı tarafından bir dönemde 2 saat verildiği görülmektedir. 86

17 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi 3. Uygulamaya Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri ÜNİVE RSİTE LER DE RSL ER T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U ATILIM ÜNİ. G.S.T.M.F. Moda ve Tekstil Tasarımı BEYKENT Tekstil ve Moda Tasarımı ÇANAKKALE 8 MART ÜNİ. Tekstil Tasarımı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Moda Giyim Tasarımı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Tekstil Tasarımı 6 6 HALİÇ Tekstil ve Moda Tasarımı IŞIK Moda ve Tekstil Tasarımı

18 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 İSTANBUL AREL ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. U.B.YO. Moda Tasarımı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL KEMERBURGA Z ÜNİ. G.S.T.F. Moda ve Tekstil Tas. Böl. İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. T.T.T.F. Moda Tasarımı İSTANBUL TİCARET ÜNİ. M.T.F. Moda ve Tekstil Tasarımı MARMARA

19 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Teks. Sanatları Böl. Giyim Sanat Dalı MERSİN Tekstil MİMAR SİNAN GÜZEL SAN. ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. OKAN Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tekstil Tasarımı YEDİTEPE Moda ve Tekstil Tasarımı ANADOLU ÜNİ. E.S.Y.O. Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİ. Tekstil Tasarımı

20 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 GİRESUN ÜNİ. Ş.U.B.Y.O. Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Böl İZMİR EKONOMİ G.S.T.F.Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Böl Tablo 3. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversitelerde Okutulan, Zorunlu, Uygulamaya Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri T: Dört senede okutulan toplam teorik ders saatlerini belirtmektedir. U: Dört senede okutulan toplam uygulamalı ders saatlerini belirtmektedir. (Teorik ve uygulamalı ders saatlerinin ne kadar olduğu ulaşılamayan bölümler T+U biçiminde birleştirilerek verilmiştir.) * den e kadar her bir rakam uygulamaya dayalı bir dersi temsil etmektedir.. Temel Sanat Eğitimi 7. Teknik Çizim 2. Tasarıma Giriş 8. Renk 3. Desen Çizimi 9. Artistik Anatomi 4. Serbest Resimleme 0.Moda Resmi 90

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Şirin BENUĞUR 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri DOI: 10.5961/jhes.2014.096 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri Current Situation in Vocational

Detaylı

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA İŞLETME MEZUNLARININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLETME EĞİTİMİ: 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNUN İŞLETME MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Doç.Dr. Erkut DÜZAKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

ZİHİN ENGELLİ 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ KONUSUNDAKİ RESİM ÇİZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 1

ZİHİN ENGELLİ 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ KONUSUNDAKİ RESİM ÇİZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 1 DOI: 10.7816/idil-04-15-07 idil, 2015, Cilt 4, Sayı 15, Volume 4, Issue 15 ZİHİN ENGELLİ 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ KONUSUNDAKİ RESİM ÇİZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 1 Sibel ADAR 2 ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA BÖLÜMLERİNDEKİ CBS EĞİTİMİ VE CBS NİN GEREKLİLİĞİ (Education

Detaylı

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education 52 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2010), 52-62 TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN GEREKLİLİĞİ VE GELECEĞİ Necessity and Future of Computer Technology in Basic

Detaylı