MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ"

Transkript

1 DOI: 0.786/idil MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Arş. Gör. Burcu BAŞARAN, Yrd. Doç. Dr. Nihat ŞİRİN 2 ÖZET Sanayileşerek gelişen tekstil ve moda sektöründe global pazarda markalaşmanın öneminin artmasıyla doğan yaratıcı iş gücü ihtiyacı, moda ve tekstil tasarımı eğitiminin önemini de artırmıştır. Tekstil ve moda alanında yaratıcı tasarım gücü, estetik beğeni ve ifade biçimi, ancak görsel sanatlar eğitiminin moda ve tekstil tasarımı eğitimine yeterli düzeyde katılmasıyla sağlanabilir. Fark edilen bu problemin çözümü amacıyla yapılan bu araştırmada Türkiye de yükseköğretim lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, görsel sanatlar eğitiminin yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma survey modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Türkiye de eğitim yılında moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren lisans programlarının ders planlarına ulaşılmış, verilen zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersleri tespit edilerek incelenmiş, verilen görsel sanatlar eğitimi derslerinin yeterli olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı eğitimi, tekstil tasarımı eğitimi, görsel sanatlar eğitimi. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Selçuklu/KONYA 2 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Meram/KONYA 7

2 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 VISUAL ARTS EDUCATION IN FASHION AND TEXTILE DESIGN CURRICULUM ABSTRACT In textile and fashion sector developing by industrializing, the emerging labor force need with the increase of importance of branding has increased the importance of education of fashion and textile design. The creative design power, esthetic taste and form of expression in textile and fashion area can only be provided with including of visual arts education in the education of fashion and textile design in enough level. In this study carried out to solve this problem recognized, in the education of fashion and textile design given license level in Turkey, the place and importance of visual arts education was attempted to be identified. The study is survey model and the resources associated with the subject were reached by making literature review. Lecture plans of license programs providing fashion and textile education in Turkey in educational year that constitute the sample of study were reached and describing the obligatory lectures of visual arts education and then the adequacy of visual arts education was attempted to be identified. Keywords: Education of fashion design, education of textile design, education of visual arts. 72

3 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Giriş Maliyetlerin yükselip, üretim zamanın kısaldığı, teknolojinin hızla eskiyip, entegrasyona acil ihtiyacın olduğu bu dönemde Türk tekstil ve moda sanayinin kendi özgün modellerini ve tasarımlarını taşıyan marka ürünlerini yeni pazarlara sokması için yeni tarzlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaç içinse başarılı ve etkin bir moda ve tekstil tasarımı eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır (İşbilen, 2002: 46). Ayrıca işsizliğin bir sorun olduğu ülkemizde istihdam sağlamak açısından da, bir çözüm oluşturabilecek tekstil ve moda sektörü tekstil ve moda eğitiminin önemini arttırmaktadır (Koç vd., 2007: 232). Ancak istenilen tasarım ve marka düzeyine hala gelinememesi moda ve tekstil tasarımı eğitimine gereken önemin verilemeyip yeterince yaygınlaştırılamadığını göstermektedir. Bundan on-on beş yıl önce tam anlamıyla moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversiteler oldukça az bulunmaktaydı. Buralardan mezun olan tasarımcılar bir tekstil ülkesi olan Türkiye nin tasarım ihtiyacına yetemeyecek kadar az sayıdaydı. Bu yüzden tekstil ve moda sektöründe yeterli tasarım eğitimi alamamış kimseler tasarımcı olarak çalışmaktaydılar, yenilikçi ve özgün tasarım ruhu ve sanatsal estetik görüş geliştiremedikleri için sanayide yapılan üretim taklit ve fasondan pek öteye gidemedi. Bu yüzden daha çok markaların fason üretimini yapan Türk işletmeleri neredeyse sadece işçilik ve maliyetini kurtarmak için az bir karla çalışırken, marka sahipleri olan yabancı girişimciler karın çoğunu kazanmaktadır. Türkiye nin de dünya pazarındaki markalaşmış yerini alması için öncelikle tasarım ve tasarımcı sorununu çözmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı en etkili şekilde giderecek kurumlar elbette ki bu alanda eğitim verecek olan üniversitelerdir. Yıllardır çoğunlukla sadece üretim odaklı verilen moda eğitimi bugün geçerliliğini yitirmiştir. Sadece üretmek, işçilikten başka bir şey değildir. Üretmeden önce araştırmak, sorgulamak, düşünmek ve tasarlamak gerekmektedir. Etkili bir tasarım eğitimi öncelikle öğrencilere kazandırılacak yaratıcı, estetik, özgür ve yenilikçi bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Gökay, görsel kültür içinde yer alan moda da aynı işlevi görmesine rağmen bireyin estetik beğenisine hitap eden ürünün seçildiğini, bir moda tasarımcısı için yaratıcı düşünce gücünün yeterince gelişmiş olması gerektiğini, tasarımcıların kendi profesyonel alanlarındaki özel bilgilerinin yanında toplumun sanat anlayışı, görsel ve geleneksel kültür ürünleri üzerinde de eğitilmiş olmaları gerektiğini söylemektedir (Gökay, 2004: 39, 40). 73

4 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Tasarım eğitimi mutlaka görsel sanat eğitimi ile temellendirilmelidir. Tasarımcının sanatsal, estetik, yaratıcı, özgür, özgün, yenilikçi ve sezgisel eğitim ihtiyacı ancak görsel sanatlar eğitimi ile karşılanabilmektedir. Tasarım fikrinin zihinde oluşup, geliştirilmesi, bu fikrin kağıda veya bilgisayar ortamına aktarılmasına kadar tüm süreçler görsel sanatlar eğitimin desteği ile gerçekleşmektedir. 920 lerde mimar Walter Gropius tarafından Almanya da kurulan Bauhaus okulu endüstriye yönelik verilen sanat ve tasarım eğitiminin okullaştırılmasının öncüsü olmuştur. Sanatçılar ve zanaatçılar bir çatı altında toplanarak tasarım kavramı, görsel sanatların evrensel değerleriyle desteklenerek okullaştırılmıştır (Özsoy, 2007: 69). Sanat akademisi ve uygulamalı sanat okulunun bütünleşmesinden doğan o güne kadar bir benzeri olmayan, estetik olma ve işlevsel olma değerler bütünlüğünün üzerine kurulan özgün bir sanat eğitim kurumudur (Tunalı, 2009: 69). Alman endüstrisinin sorunlarına çözüm arayan okul, hazırlayıcı öğretim (temel sanat eğitimi), teknik öğretim (mesleki temel sanat eğitimi) ve strüktrel öğretim (mesleğe yönelik proje çalışmaları) gibi üç ana bölümde verdiği eğitimle sanatla zanaati yaklaştırırken, fayda ilkesi doğrultusunda ürünler vermiştir (Ünver, 2002: 5, Bingöl, 985: 25 den). Sanatla mesleki eğitimin birleştirildiği endüstriye yönelik eğitimde çığır açan bu okulun yaydığı ekol Amerika da, İngiltere de, Fransa da ve diğer Avrupa ülkerinde hızla yayılmıştır. Ülkemizde 935 yılında kurulma hazırlıkları başlayan uygulamalı güzel sanatlar okulları ancak 957 de pratiğe geçmiştir. İçerisinde tekstil sanatlarının da yer aldığı İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu endüstrileşmenin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda kurulan ilk okuldur. İlk yıllarında Bauhaus yaklaşımını uygulamış ancak zamanla sanat okulu haline gelen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ne dönüşmüştür (Arslan ve Eyiol, 2007: 297). Günümüzde eğitim veren tekstil ve moda tasarımı bölümleri de bu ekol doğrultusunda inşa edilmektedir. Ülkemizde giderek büyüyen tekstil ve moda sektörü, tekstil ve moda tasarımı alanlarında eğitim veren okulların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Pek çok ilde ve ilçede mesleki ortaöğretim kurumlarında tekstil, moda, konfeksiyon, giyim, hazır giyim, moda tasarımı ve tekstil tasarımı gibi programlarda eğitim verilmektedir. Yine 2 yıllık ön lisans programlarında da sanayiye ara eleman yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim öğretim yapılmaktadır. 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara 74

5 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi bakıldığında öğretim yılında toplam 24 ayrı üniversitede ve 26 ayrı bölümde tekstil ve moda tasarımı eğitimi verilmektedir. Bugün moda ve tekstil tasarımı eğitimine büyük bir oranda yetenek sınavıyla öğrenci seçilmektedir. Moda ve tekstil tasarımı eğitiminin girdisi kadar çıktısı da önemlidir. Verimli bir eğitim anlayışı temel ilke olmalıdır. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında moda ve tekstil tasarımı eğitimi popüler bir kariyer seçeneği haline gelmiştir. Pek çok alanın iç içe geçtiği ve birçok yeterliliğin bir arada bulunması gerektiği moda ve tekstil tasarımı eğitimi çok yönlü olmak zorundadır. Tasarım ağırlıklı olan eğitim sürecinde endüstriye ve sanata dönük öğretim bu programların temelini oluşturmalıdır. Şüphesiz ki kitlelerin beğenisine sunulan, ulaştığı her bireyi az veya çok etkileyen moda kavramı estetikten ayrı tutulmamalıdır. Moda eğitimiyle kazandırılacak estetik beğeni ve ifade biçimi ancak görsel sanatlar eğitiminin de programa dahil edilmesiyle yakalanabilir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciye mesleki ve teknik bilgilerinin yanı sıra, sanat, estetik, tasarım ve yaratıcılık gücünü kuvvetlendirecek, görsel algısını besleyecek, düşüncelerini ve tasarımlarını resmederek anlatmasını sağlayacak yönde görsel sanatlar eğitimi verilmesi oldukça önemlidir. Sanat eğitimi olmadan tasarım eğitimi olmaz. İyi bir tasarımcı öncelikle aldığı sanat eğitiminden beslenir. Bu nedenle günümüzde Türkiye de verilen moda ve tekstil tasarımı eğitimleri titizlikle incelenmeli, görsel sanatlar eğitimine ne derecede yer ayrıldığı tespit edilip, yeterliliği sorgulanmalıdır. Problem Yapılan bu araştırmanın ana problemi, Türkiye de lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, tasarım vizyonunu ve becerilerini destekleyecek, etkili ve yeterli biçimde görsel sanatlar eğitimi derslerine yer verilip verilmediğinin çözümlenmesidir. Yöntem Araştırma tarama (survey) modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye de moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyindeki (4 yıllık) bölümleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise öğretim yılında Türkiye de moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyindeki (4 yıllık) bölümleridir. Araştırma öğretim yılında öğrenci alan moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı bölümlerini kapsamaktadır. 75

6 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 ÖSYM den tespit edilerek belirlenen okulların birçoğunun internet sitelerinden, bölüm başkanlıklarından ve dekanlıklarından ders programları ve içerikleri alınarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında lisans düzeyindeki moda tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, tekstil tasarımı bölümlerinde 4 yıl boyunca işlenen zorunlu görsel sanatlar eğitimi derslerinin hangi sene ve hangi yarıyılda işlendikleri tespit edilmiştir. Araştırmada ele alınan her bir zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersinin moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren bölümlerdeki dağılımına bakılıp, yeterliliği ve yetersizliği sorgulanmıştır. Son olarak elde edilen verilerden yola çıkılarak moda ve tekstil tasarımı eğitimi ders programında işlenmesi gereken görsel sanatlar eğitimi derslerine değinilmiştir. Bulgular ve Yorum. Türkiye de Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversiteler Özel Yetenek Sınav Sistemiyle Öğrenci Alan Bölümler Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Şehir ATILIM * Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Moda ve Tekstil Tasarımı Ankara Fak. 2 BEYKENT * Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 3 ÇANAKKALE 8 MART Güzel Sanatlar Fakültesi ÜNİ. Tekstil Tasarımı Çanakkale 4 DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı İzmir 5 DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı İzmir 6 HALİÇ * Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 7 IŞIK * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 8 İSTANBUL AREL ÜNİ.* Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 9 İSTANBUL AYDIN ÜNİ.* Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 0 İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.* Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı İstanbul 76

7 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi İSTANBUL ÜNİ.* GELİŞİM Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 2 İSTANBUL Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul KEMERBURGAZ ÜNİ.* 3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Moda Tasarımı Fakültesi İstanbul 4 İSTANBUL ÜNİ.* TİCARET Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 5 MARMARA Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil İstanbul 6 MERSİN Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Mersin 7 MİMAR SİNAN G. S. ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 8 OKAN * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı İstanbul 9 SÜLEYMAN ÜNİ. DEMİREL Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Isparta 20 YEDİTEPE * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 2 22 ANADOLU ÇUKUROVA Merkezi Sınav Sistemiyle Öğrenci Alan Bölümler Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Eskişehir Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Adana 23 GİRESUN Şebinkarahisar Uyg. Bilimler Yük. Okulu Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Giresun Böl. 24 İZMİR EKONOMİ ÜNİV.* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı İzmir Hem Merkezi Sınav Sistemi Hem de Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bölümler 25 GAZİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Ankara 26 GAZİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı ve Üretimi Ankara Tablo. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversiteler *İşaretli olan üniversiteler vakıf üniversiteleridir. 77

8 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Türkiye de lisans düzeyinde moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversitelerin toplam 24 tane olduğu görülmektedir. Türkiye nin tekstil ve moda tasarımcısı ihtiyacı düşünüldüğünde bu iyi bir rakamdır. Yaklaşık 5 sene önce bu sayı sadece üç idi, bunlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi. Yani çok kısa bir zamanda sayının bu denli artmış olması Türkiye nin fason üretimden markalaşmaya geçme çalışmaları ve bu süreçte artan tasarımcı ihtiyacı olabilir. Bu üniversitelere bakıldığında bunlardan inin devlet 3 ünün ise vakıf üniversitesi olduğu gözlenmektedir. Vakıf üniversitelerinin fazla oluşu akla moda ve tekstil tasarımının popüler bir meslek haline gelmesi, bu dala yoğun ilgi duyan gençlerin bu alandan eğitim almak istemeleri olabilir. Sonuç olarak bakıldığında bu sayının Türkiye için yeterli olduğu ancak vakıf üniversitelerinin fazlalılığı bu meslek dalında okuyan öğrencilerin yetenekten çok maddi imkanlar doğrultusunda eğitim gördüklerini akıllara getirmektedir. Bölümlerin öğrenci seçme ve yerleştirme biçimlerine bakıldığında 26 bölümün 9 unda özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edildiği tespit edilmiştir. Bu bölümlere alınan öğrencilerden çoğunun özel yetenek sınavı ile alınıyor olması moda ve tekstil tasarımı eğitiminin sanat eğitimlerinde olduğu gibi özel yetenek ve beceri gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin özel yetenek düzeylerine bakılmaksızın sadece merkezi sınav sistemi ile adaylar moda ve tekstil tasarımı eğitimine kabul edilmektedir. Görsel sanatlar eğitimi herkes içindir, bu programlarda verilen mesleki, teknik ve sanatsal bilgi ve beceriyi her öğrenci kavrayabilir ancak bu her öğrencide aynı düzeyde değildir. Sadece ilgi ve merakın olması, mesleki ve teknik bilgilerin iyi düzeyde edinilmesi; üretken, estetik, özgün, yaratıcı fikir sahibi olup, nitelikli tasarımlar hayal ederek, bu hayallerin üretici kimselere aktarılması için yeterli değildir. Özgün, yaratıcı ve estetik duygu düşünüş bu alana özel yeteneği olan, sezgileri ve duyumları kuvvetli adaylar için geçerlidir. Tüm bunların yanı sıra bir üniversitede de hem özel yetenek hem de merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul edildiği görülmektedir. Üniversitelerin yer aldığı illere göre dağılımına bakıldığında 24 bölümden 4 ünün İstanbul da yer aldığı görülmektedir. Moda ve tekstilin merkezi olan İstanbul un eğitimde de böyle bir konumda olması hiç şaşırtıcı değildir, moda ve tekstil sektörü ile ekonomisine paralel olarak gelişen doğal bir sonuçtur. Eğitim gören öğrenciler moda ve tekstilin yoğun olduğu bu ilde tarihi ve kültürü ile hayal 78

9 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi güçlerini geliştirirken, farklı faaliyetlere ve önemli organizasyonlara katılabilmekte, tekstil ve moda sektörünün farklı iş kollarını tanıyıp, pek çok kültürü ve farklı insan yapısını barındıran bu şehrin kozmopolitik yapısından faydalanarak değişik pazar hedef kitlelerini tanıyabilmektedir. Ardından iki üniversitenin İzmir, iki üniversitenin Ankara, diğerlerinin ise Adana, Mersin, Eskişehir, Çanakkale, Isparta ve Giresun da yer aldığı görülmektedir. Moda ve tekstil tasarımı eğitiminin verildiği okullar incelendiğinde bu eğitimin 5 üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde, 2 üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde, üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde üniversitenin de Sanat ve Tasarım Fakültesinde okutuluyor olması fakülte isminde de anlaşılacağı üzere sanat ve tasarım eğitiminin ağırlıkta olması gerektiğini bize anlatmaktadır. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda yer alması bölümlerin uygulama ağırlıkta olduğunu, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulunda yer alması endüstriye dönük bölümler olduğunu, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde tasarım eğitimine dayandığı, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesinde yer alması ise tekstil teknolojisi temeline oturtulduğunu bize göstermektedir. Ancak ilk olarak sanat ve tasarım temelli eğitim sistemini çağrıştırdığı için en fazla Güzel Sanatlar Fakültelerinde verilmektedir. Bölüm isimleri irdelendiğinde 8 üniversitenin Moda ve Tekstil Tasarımı, 7 üniversitenin Moda Tasarımı, 4 üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı, 3 üniversitenin Tekstil Tasarımı, üniversitenin Moda Giyim Tasarımı, üniversitenin ise Tekstil Tasarımı ve Üretimi isimlerini tercih ettikleri görülmektedir. Bu bölümlerin büyük çoğunluğunda ilk üç yıl ortak tasarım, mesleki, teknik ve sanatsal dersler verilirken son sene boyama, baskı, dokuma, örme, giyim gibi alanlardan birisi seçilerek bu alanda uzmanlık sağlayacak ödev, proje, staj, seminer ve derslerle eğitim tamamlanmaktadır. Bazılarında ise sadece moda, giyim veya tekstil alanında dört yıl eğitim görmek suretiyle ihtisaslaşılmaktadır. 79

10 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 2. Teorik Bilgiye Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri DERS ÜNİVERSİ LER TELER ATILIM ÜNİ. G.S.T.M.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. BEYKENT ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. ÇANAKKALE 8 MART ÜNİ. Tekstil Tasarımı T 0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T DOKUZ EYLÜL Moda Tasarımı ÜNİ. Giyim DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Tekstil Tasarımı HALİÇ ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. IŞIK Moda ve Tekstil Tasarımı Böl

11 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi İSTANBUL AREL ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Moda ve Tekstil Tas. Böl. İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. U.B.YO. Moda Tasarımı Böl. İST. GELİŞİM ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. İST. KEMERBURG AZ ÜNİ. G.S.T.F.Moda ve Teks. Tas. Böl. İST. TEKNİK ÜNİ. T.T.T.F. Moda Tasarımı İST. TİCARET ÜNİ. M.T.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. MARMARA ÜNİ. Tekstil MERSİN Tekstil 8

12 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 MİMAR SİNAN G.S.Ü. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. OKAN Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tekstil Tasarımı YEDİTEPE ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl ANADOLU ÜNİ. E.S.Y.O. Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİ. Tekstil Tasarımı GİRESUN ÜNİ. Ş.U.B.Y.O. Moda Tasarımı ve Konf. Böl. İZMİR EKONOMİ ÜNİ. G.S.T.F.Moda Tasarımı Böl GAZİ 82

13 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi S.T.F. Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Böl. 2 Tablo 2. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversitelerde Okutulan, Zorunlu, Teorik Bilgiye Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri T: Dört senede okutulan toplam teorik ders saatlerini belirtmektedir. * den 9 a kadar her bir rakam bir teorik dersi temsil etmektedir.. Görsel Dil Yy. Avrupa Sanat Tarihi 2. Tasarım ve Algı 2. Çağdaş Sanat Tarihi 3. Sanat Kavramlarına Giriş 3. Günümüz Dünya Sanatı 4. Sanat Tarihi 4. Estetik ve Sanat Felsefesi 5. Uygarlık Tarihi 5. Sanat Toplumbilimi 6. Kültür Tarihi 6. Sanat Psikolojisi 7. Düşünce Tarihi 7. Sanat Eserleri Analizi 8. Türk Sanat Tarihi 8. Sanat Eleştirisi 9. Batı Sanatı Tarihi 9. Mitoloji 0.Rönesans Sanatı Moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversitelerde okutulan teorik bilgiye dayalı görsel sanatlar eğitimi derslerine bakıldığında; oldukça az bir kısmının zorunlu olarak okutulduğunu görmekteyiz. Bu derslerin birçoğunun seçmeli ders olarak ele alındığı, çok azının zorunlu olarak öğretim programlarında yer aldığı belirlenmiştir. Halbuki tasarım eğitiminin görsel sanatlar eğitimi üzerine kurulması, teorik görsel sanatlar eğitimi dersleri ile tasarım derslerinin desteklenmesi gerekmektedir. 83

14 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Bu dersleri tabloda yer aldıkları numara sırasına göre inceleyecek olursak öğrencilere görsel bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla, sanat ve sanat kavramları hakkında geniş bilgi veren, öğrencinin sanat ve tasarımla ilgili edindiği bilgileri aldığı tekstil eğitimi ile kaynaştırıp yeniden yorumlanmasına olanak sağlayan Görsel Dil dersinin sadece Çukurova Üniversitesi Tekstil Tasarımı nde toplam 2 saat teorik olarak okutulduğu görülmektedir. Bir tasarım eğitimi olan moda ve tekstil tasarımı eğitiminde sosyal algı ve psikoloji bağlamında doğru ve etkin şekilde tasarım öğe ve ilkelerinin kavratıldığı Tasarım ve Algı dersi, sadece Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Giresun Üniversitesi Moda Tasarımı nde toplam 2 saat teorik olarak verilmektedir. Görsel sanatlar eğitiminin verildiği bir alanda bu eğitime temel oluşturması açısından oldukça kıymetli olan, sanatın ve sanata dair temel kavramların ele alındığı Sanat Kavramlarına Giriş dersi, sadece Mersin Üniversitesi Tekstil nde okutulmaktadır. Sanat Tarihi dersinin moda ve tekstil tasarımı eğitimi verilen programlardaki yerine bakıldığında 26 bölümden 20 sinde verildiği görülmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır, ancak yeterli değildir. Sanat Tarihi gibi sanat ve tasarım eğitimine temel teorik dayanak oluşturacak bir dersin tüm bölümlerde okutulması gerekmektedir. Özsoy bunu Çağdaş görsel sanatlar eğitimi, Sanat Tarihi tarafından beslenen bir alandır diyerek ortaya koymaktadır (Özsoy, 2007: 9). Öğrenciye entelektüel bilgi birikimi sağlayan, geçmişten günümüze giyim, tekstil ve tasarım olaylarının hangi medeniyetlerin, hangi sosyal, politik ve ekonomik durumlarından etkilenerek geldiğini yorumlamasına olanak sağlayan Uygarlık Tarihi dersine bakıldığında 6 üniversiteye bağlı moda ve tekstil tasarımı eğitimi bölümlerinde verildiği tespit edilmiştir. Eski ile yeni kültürleri yorumlamayı öğreten, eski uygarlıkların kültürlerinin ve toplumsal yapılarının incelendiği Kültür Tarihi dersinin Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı nde işlendiği belirlenmiştir. Geçmişte bilim, kültür ve sanat birikimini oluşturan felsefi düşüncenin incelendiği Düşünce Tarihi dersi, öğrencilere geçmişle bugün arasında benzerlikleri ve farklılıkları öğretmekte bu günün felsefi düşüncesini kavratıp çalışmalarını buna göre şekillendirmelerine katkıda bulunmaktadır. Araştırmadan bu dersin İstanbul 84

15 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Arel Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ve Yeditepe Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı tarafından verildiği görülmektedir. Türklerin ortaya çıkışından günümüze kadar ortaya koydukları sanat eserlerini ve Türk kültürünü inceleyen Türk Sanat Tarihi dersi, kendi sanatını ve kültürünü tanıyıp bundan faydalanarak, çalışmalarında esinlenip bu kültür ve sanat birikimini ileriye taşımak isteyen öğrenciler için oldukça önemli bir derstir. Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Tekstil Tasarımı nde işlendiği belirlenmektedir. Batı kültür ve sanat birikimi üzerinde duran Batı Sanatı Tarihi dersini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı nün zorunlu olarak müfredatlarına aldığı görülmektedir. 4.yy ın ortalarında İtalya da doğarak 5. ve 6. yy da Avrupa ya yayılan edebiyat, bilim ve sanatta uyanışın olduğu Rönesans döneminin sanat anlayışı, sanat eserleri ve sanatçıları üzerinde durulan Rönesans Sanatı dersinin İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı nde verildiği belirlenmiştir. 9. ve 20. yy da Avrupa nın kültür ve sanat tarihini ele alan 9. ve 20. Yüzyıl Avrupa Sanat Tarihi dersi, sadece Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı nde bir dönem haftada 2 saat teorik olarak işlenmektedir. Bazı üniversitelerde Çağdaş Sanat Tarihi ve Yorumu, Çağdaş Sanat Tarihi ve Akımları şeklinde ele alınan Çağdaş Sanat Tarihi dersi, toplam bölümde okutulmaktadır. 9. yy ortalarından 20 yy a dek sanatsal gelişmelerin ve sosyokültürel, sosyo-politik olayların sanat hareketleriyle etkileşimi ve dönemin sanat akımlarının kavrandığı ders tasarım öğrencilerine oluşturacağı teorik, kültürel ve sanatsal temel zemin açısından oldukça önemli bir derstir ve tüm moda ve tekstil tasarım bölümlerinde mutlaka ders planlarına dahil edilmelidir. Günümüz Dünya Sanatı dersi çağımızın sanat anlayışının ve sanat eserlerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Programlara bakıldığında Mersin Üniversitesi Tekstil nde işlenmektedir. Yeni sanat görüşlerinin ve sanat uygulamalarının işlendiği bu ders konu içeriği bakımından moda ve tekstil tasarımı eğitimine sanatsal bağlamda önemli oranda destek sağlamaktadır. Estetik beğeninin, fikir ve düşünce sisteminin kazandırılmak istendiği tasarım eğitiminde Estetik ve Sanat Felsefesi dersi, ders programında mutlaka bulunması gereken en önemli teorik görsel sanatlar eğitimi derslerinden birisidir. Bu dersin 85

16 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 toplam 8 moda ve tekstil tasarımı bölümünde zorunlu olarak okutulduğu tespit edilmiştir. Sanat ve toplum ilişkisini sosyoloji bilimi üzerinden açıklayan Sanat Toplumbilimi dersinin moda ve sosyoloji ilişkisi düşünüldüğünde öğrencinin sanatın toplumsal doğasını anlayıp moda ve sosyoloji açısından ilişkiler kurabilmesine ve bunları kendi yaratıcılık temeline yerleştirebilmesi için gerekli olan teorik bir sanat dersidir. Verildiği bölümlere bakıldığında Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı ile Mersin Üniversitesi Tekstil Bölümlerinde işlendiği tespit edilmektedir. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı ve Tekstil Tasarımı nde verilen Sanat Psikolojisi dersi, sanatçının sanatını icra ederken içinde bulunduğu psikoloji ile eseri algılayan kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu incelemektedir. Öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Sanat Eserleri Analizi dersinin, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı nde bir dönemde haftada 2 saat işlendiği görülmektedir. Yine öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Sanat Eleştirisi dersi, eleştiri kriterlerini, sanat terimleri ve yorumlama dilini öğrencilere kazandırarak sanatsal anlamda eleştiri yazısı yazabilmelerini amaçlamaktadır. Bu dersin de sadece İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı tarafından işlendiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin hayal güçlerini ve tasarımlarını teorik bağlamda destekleyen Mitoloji dersinin, sadece Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Tekstil Tasarımı tarafından bir dönemde 2 saat verildiği görülmektedir. 86

17 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi 3. Uygulamaya Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri ÜNİVE RSİTE LER DE RSL ER T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U ATILIM ÜNİ. G.S.T.M.F. Moda ve Tekstil Tasarımı BEYKENT Tekstil ve Moda Tasarımı ÇANAKKALE 8 MART ÜNİ. Tekstil Tasarımı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Moda Giyim Tasarımı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Tekstil Tasarımı 6 6 HALİÇ Tekstil ve Moda Tasarımı IŞIK Moda ve Tekstil Tasarımı

18 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 İSTANBUL AREL ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. U.B.YO. Moda Tasarımı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL KEMERBURGA Z ÜNİ. G.S.T.F. Moda ve Tekstil Tas. Böl. İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. T.T.T.F. Moda Tasarımı İSTANBUL TİCARET ÜNİ. M.T.F. Moda ve Tekstil Tasarımı MARMARA

19 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Teks. Sanatları Böl. Giyim Sanat Dalı MERSİN Tekstil MİMAR SİNAN GÜZEL SAN. ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. OKAN Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tekstil Tasarımı YEDİTEPE Moda ve Tekstil Tasarımı ANADOLU ÜNİ. E.S.Y.O. Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİ. Tekstil Tasarımı

20 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 GİRESUN ÜNİ. Ş.U.B.Y.O. Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Böl İZMİR EKONOMİ G.S.T.F.Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Böl Tablo 3. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversitelerde Okutulan, Zorunlu, Uygulamaya Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri T: Dört senede okutulan toplam teorik ders saatlerini belirtmektedir. U: Dört senede okutulan toplam uygulamalı ders saatlerini belirtmektedir. (Teorik ve uygulamalı ders saatlerinin ne kadar olduğu ulaşılamayan bölümler T+U biçiminde birleştirilerek verilmiştir.) * den e kadar her bir rakam uygulamaya dayalı bir dersi temsil etmektedir.. Temel Sanat Eğitimi 7. Teknik Çizim 2. Tasarıma Giriş 8. Renk 3. Desen Çizimi 9. Artistik Anatomi 4. Serbest Resimleme 0.Moda Resmi 90

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim,

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, dalları yer almaktadır.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- (MOD 306) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- (MOD 306) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- (MOD 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- MOD 306 Bahar 2 2

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI TANIM Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MSÇ366) Ders Detayları

Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MSÇ366) Ders Detayları Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MSÇ366) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı MSÇ366 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU Bölüm Başkanışkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Doç.Dr. Hakkı Engin GİDERER Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 1. Bologna: Öğr. Gör. Reva

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

KUMAŞ BASKI TASARIMI Ders İzlence Formu. Dersin Türü 4 2 2 0 4 3 6 Türkçe Zorunlu Derse Kabul Koşulları: Devam Zorunluluğu

KUMAŞ BASKI TASARIMI Ders İzlence Formu. Dersin Türü 4 2 2 0 4 3 6 Türkçe Zorunlu Derse Kabul Koşulları: Devam Zorunluluğu Diploma Programı Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar KUMAŞ BASKI TASARIMI Ders İzlence Formu Kodu: MTT224 Adı: KUMAŞ BASKI TASARIMI Toplam Saat AKTS Anlatıldığı Dil Türü

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ TANIM Bir olay, düşünce veya duyguyu iki veya üç boyutlu olarak tasarlayan ve bunu resim ve heykel gibi sanat alanlarına uyarlayan sanatçılara yardımcı ara elemandır. A-GÖREVLER - Üç boyutlu tüm şekillerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Tasarımı GTM 042 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Estetiği ICM 374 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:2 Sayı:3 26 Haziran 2014 2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2014 yılında toplam kontenjan %1 artmıştır.

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

İÇ MİMAR. Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri.

İÇ MİMAR. Bilgisayar, kalem, rapido, cetvel takımı ile diğer kırtasiye malzemeleri. İÇ MİMAR TANIM İç mimar, bir mekan (ev, büro, sinema, lokanta vb.) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MODA TASARIM TEKNİSYENİ

MODA TASARIM TEKNİSYENİ TANIM Giysilerin ve giysiyi tamamlayan takı, eldiven, eşarp, çanta, kemer gibi parçaların tasarımını yapan, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürüp ilk denemelik ürünü gerçekleştiren kişidir. A-

Detaylı

MODA TASARIMCISI TANIM

MODA TASARIMCISI TANIM MODA TASARIMCISI TANIM Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mobilya Tarihi GTM 054 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MSÇ377) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I MSÇ377 Seçmeli 1 2 0 2

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKERİ

AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKERİ TANIM Ayakkabı tasarım ve üretimi tekniklerini kullanarak ayakkabı üreten kurum ve kuruluşlar ile kendi adına çalıştığı işletmede kesim, saya, montaj, finisaj, kalite kontrol ve üretim planlaması yapabilecek

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I MTT101 Güz 4 4 0 6 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - II GRT 202 Bahar 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - CATIA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi GRAFİK TASARIM TEKSTİL ve MODA TASARIMI FOTOĞRAF ve VİDEO HALİÇ SENİ BEKLİYOR GRAFİK TASARIM Grafik Tasarım, bir fikri, hizmeti ya da ürünü tanıtmak için; yazı, fotoğraf, çizim vb. elemanları doğru ve

Detaylı

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ www.ticaret.edu.tr BAŞKAN IN MESAJI Yoğun bir sınav dönemine hazırlanacak ve sonrasında geleceğinize yön vereceğiniz bir tercih yapacaksınız. İstediğiniz bölümü kazanmak için

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Diploma Programı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yarıyıl Teorik Derse Kabul Koşulları: Uygulama TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: ETB 442 Dersin Adı: Tasarım Haklarının

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar destekli program Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Öğretim teknolojileri ve materyal Tasarımı dersi de bu kapsamda

Öğretim teknolojileri ve materyal Tasarımı dersi de bu kapsamda SUNU Dünyanın bilgi temelleri her 2-3 yılda ikiye katlanmaktadır. Her gün 7000 bilimsel ve teknik makale yayınlanmaktadır. Her iki haftada 19 milyon ciltlik veri dünyanın yörüngelerindeki uydulardan gönderilmektedir.

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE GELECEĞİ Bilişim Teknolojileri (BT) kavramı, bilgisayar dünyasındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bilişim Teknolojileri, sadece

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 11.04.2012 Toplantı Sayısı : 2012/06 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

GRAFİK TASARIMCISI TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER GRAFİK TASARIMCISI TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -I- (MOD 305) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -I- (MOD 305) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -I- (MOD 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -I- MOD 305 Güz 2 2 0 3

Detaylı

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta ÖSYM nin son halini 14 te yayınladığı 2014-ÖSYS Yükseköğretim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları

Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Soyutlama Teknikleri I GTM 048 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ TANIM Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

SANAT VE TASARIM Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SANAT VE TASARIM Yüksek Lisans Programı (Tezli) SANAT VE TASARIM Yüksek Lisans Programı (Tezli) Genel Bilgi: Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar Fakültelerinin çoğalması ile yetişmiş

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Soru: 1. Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% Soru: 2. Dersin güncel konularla

Detaylı

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI)

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) TANIM Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2 3 Sevgili öğrenciler Arsin Meslek Yüksekokuluna Hoşgeldiniz Sevgili gençler, Yüksekokulumuz Eğitim- Öğretimde nicelikten çok niteliğe önem veren sevgi

Detaylı

RESSAM. TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir.

RESSAM. TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir. TANIM Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir. A- GÖREVLER - Yapacağı resmin konusu ve niteliğine uygun araç ve gereçleri hazırlar,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MODA TASARIMCISI İZMİR A 1.1 2014/1

MODA TASARIMCISI İZMİR A 1.1 2014/1 TANIM Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştiren kişidir.

Detaylı

Giysi Üretim Yöntemleri (MOD 405) Ders Detayları

Giysi Üretim Yöntemleri (MOD 405) Ders Detayları Giysi Üretim Yöntemleri (MOD 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Giysi Üretim Yöntemleri MOD 405 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı