MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ"

Transkript

1 DOI: 0.786/idil MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Arş. Gör. Burcu BAŞARAN, Yrd. Doç. Dr. Nihat ŞİRİN 2 ÖZET Sanayileşerek gelişen tekstil ve moda sektöründe global pazarda markalaşmanın öneminin artmasıyla doğan yaratıcı iş gücü ihtiyacı, moda ve tekstil tasarımı eğitiminin önemini de artırmıştır. Tekstil ve moda alanında yaratıcı tasarım gücü, estetik beğeni ve ifade biçimi, ancak görsel sanatlar eğitiminin moda ve tekstil tasarımı eğitimine yeterli düzeyde katılmasıyla sağlanabilir. Fark edilen bu problemin çözümü amacıyla yapılan bu araştırmada Türkiye de yükseköğretim lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, görsel sanatlar eğitiminin yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma survey modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Türkiye de eğitim yılında moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren lisans programlarının ders planlarına ulaşılmış, verilen zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersleri tespit edilerek incelenmiş, verilen görsel sanatlar eğitimi derslerinin yeterli olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı eğitimi, tekstil tasarımı eğitimi, görsel sanatlar eğitimi. Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Selçuklu/KONYA 2 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Meram/KONYA 7

2 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 VISUAL ARTS EDUCATION IN FASHION AND TEXTILE DESIGN CURRICULUM ABSTRACT In textile and fashion sector developing by industrializing, the emerging labor force need with the increase of importance of branding has increased the importance of education of fashion and textile design. The creative design power, esthetic taste and form of expression in textile and fashion area can only be provided with including of visual arts education in the education of fashion and textile design in enough level. In this study carried out to solve this problem recognized, in the education of fashion and textile design given license level in Turkey, the place and importance of visual arts education was attempted to be identified. The study is survey model and the resources associated with the subject were reached by making literature review. Lecture plans of license programs providing fashion and textile education in Turkey in educational year that constitute the sample of study were reached and describing the obligatory lectures of visual arts education and then the adequacy of visual arts education was attempted to be identified. Keywords: Education of fashion design, education of textile design, education of visual arts. 72

3 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Giriş Maliyetlerin yükselip, üretim zamanın kısaldığı, teknolojinin hızla eskiyip, entegrasyona acil ihtiyacın olduğu bu dönemde Türk tekstil ve moda sanayinin kendi özgün modellerini ve tasarımlarını taşıyan marka ürünlerini yeni pazarlara sokması için yeni tarzlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaç içinse başarılı ve etkin bir moda ve tekstil tasarımı eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır (İşbilen, 2002: 46). Ayrıca işsizliğin bir sorun olduğu ülkemizde istihdam sağlamak açısından da, bir çözüm oluşturabilecek tekstil ve moda sektörü tekstil ve moda eğitiminin önemini arttırmaktadır (Koç vd., 2007: 232). Ancak istenilen tasarım ve marka düzeyine hala gelinememesi moda ve tekstil tasarımı eğitimine gereken önemin verilemeyip yeterince yaygınlaştırılamadığını göstermektedir. Bundan on-on beş yıl önce tam anlamıyla moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversiteler oldukça az bulunmaktaydı. Buralardan mezun olan tasarımcılar bir tekstil ülkesi olan Türkiye nin tasarım ihtiyacına yetemeyecek kadar az sayıdaydı. Bu yüzden tekstil ve moda sektöründe yeterli tasarım eğitimi alamamış kimseler tasarımcı olarak çalışmaktaydılar, yenilikçi ve özgün tasarım ruhu ve sanatsal estetik görüş geliştiremedikleri için sanayide yapılan üretim taklit ve fasondan pek öteye gidemedi. Bu yüzden daha çok markaların fason üretimini yapan Türk işletmeleri neredeyse sadece işçilik ve maliyetini kurtarmak için az bir karla çalışırken, marka sahipleri olan yabancı girişimciler karın çoğunu kazanmaktadır. Türkiye nin de dünya pazarındaki markalaşmış yerini alması için öncelikle tasarım ve tasarımcı sorununu çözmesi gerekmektedir. Bu ihtiyacı en etkili şekilde giderecek kurumlar elbette ki bu alanda eğitim verecek olan üniversitelerdir. Yıllardır çoğunlukla sadece üretim odaklı verilen moda eğitimi bugün geçerliliğini yitirmiştir. Sadece üretmek, işçilikten başka bir şey değildir. Üretmeden önce araştırmak, sorgulamak, düşünmek ve tasarlamak gerekmektedir. Etkili bir tasarım eğitimi öncelikle öğrencilere kazandırılacak yaratıcı, estetik, özgür ve yenilikçi bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Gökay, görsel kültür içinde yer alan moda da aynı işlevi görmesine rağmen bireyin estetik beğenisine hitap eden ürünün seçildiğini, bir moda tasarımcısı için yaratıcı düşünce gücünün yeterince gelişmiş olması gerektiğini, tasarımcıların kendi profesyonel alanlarındaki özel bilgilerinin yanında toplumun sanat anlayışı, görsel ve geleneksel kültür ürünleri üzerinde de eğitilmiş olmaları gerektiğini söylemektedir (Gökay, 2004: 39, 40). 73

4 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Tasarım eğitimi mutlaka görsel sanat eğitimi ile temellendirilmelidir. Tasarımcının sanatsal, estetik, yaratıcı, özgür, özgün, yenilikçi ve sezgisel eğitim ihtiyacı ancak görsel sanatlar eğitimi ile karşılanabilmektedir. Tasarım fikrinin zihinde oluşup, geliştirilmesi, bu fikrin kağıda veya bilgisayar ortamına aktarılmasına kadar tüm süreçler görsel sanatlar eğitimin desteği ile gerçekleşmektedir. 920 lerde mimar Walter Gropius tarafından Almanya da kurulan Bauhaus okulu endüstriye yönelik verilen sanat ve tasarım eğitiminin okullaştırılmasının öncüsü olmuştur. Sanatçılar ve zanaatçılar bir çatı altında toplanarak tasarım kavramı, görsel sanatların evrensel değerleriyle desteklenerek okullaştırılmıştır (Özsoy, 2007: 69). Sanat akademisi ve uygulamalı sanat okulunun bütünleşmesinden doğan o güne kadar bir benzeri olmayan, estetik olma ve işlevsel olma değerler bütünlüğünün üzerine kurulan özgün bir sanat eğitim kurumudur (Tunalı, 2009: 69). Alman endüstrisinin sorunlarına çözüm arayan okul, hazırlayıcı öğretim (temel sanat eğitimi), teknik öğretim (mesleki temel sanat eğitimi) ve strüktrel öğretim (mesleğe yönelik proje çalışmaları) gibi üç ana bölümde verdiği eğitimle sanatla zanaati yaklaştırırken, fayda ilkesi doğrultusunda ürünler vermiştir (Ünver, 2002: 5, Bingöl, 985: 25 den). Sanatla mesleki eğitimin birleştirildiği endüstriye yönelik eğitimde çığır açan bu okulun yaydığı ekol Amerika da, İngiltere de, Fransa da ve diğer Avrupa ülkerinde hızla yayılmıştır. Ülkemizde 935 yılında kurulma hazırlıkları başlayan uygulamalı güzel sanatlar okulları ancak 957 de pratiğe geçmiştir. İçerisinde tekstil sanatlarının da yer aldığı İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu endüstrileşmenin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda kurulan ilk okuldur. İlk yıllarında Bauhaus yaklaşımını uygulamış ancak zamanla sanat okulu haline gelen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ne dönüşmüştür (Arslan ve Eyiol, 2007: 297). Günümüzde eğitim veren tekstil ve moda tasarımı bölümleri de bu ekol doğrultusunda inşa edilmektedir. Ülkemizde giderek büyüyen tekstil ve moda sektörü, tekstil ve moda tasarımı alanlarında eğitim veren okulların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Pek çok ilde ve ilçede mesleki ortaöğretim kurumlarında tekstil, moda, konfeksiyon, giyim, hazır giyim, moda tasarımı ve tekstil tasarımı gibi programlarda eğitim verilmektedir. Yine 2 yıllık ön lisans programlarında da sanayiye ara eleman yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim öğretim yapılmaktadır. 4 yıllık fakülte ve yüksekokullara 74

5 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi bakıldığında öğretim yılında toplam 24 ayrı üniversitede ve 26 ayrı bölümde tekstil ve moda tasarımı eğitimi verilmektedir. Bugün moda ve tekstil tasarımı eğitimine büyük bir oranda yetenek sınavıyla öğrenci seçilmektedir. Moda ve tekstil tasarımı eğitiminin girdisi kadar çıktısı da önemlidir. Verimli bir eğitim anlayışı temel ilke olmalıdır. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında moda ve tekstil tasarımı eğitimi popüler bir kariyer seçeneği haline gelmiştir. Pek çok alanın iç içe geçtiği ve birçok yeterliliğin bir arada bulunması gerektiği moda ve tekstil tasarımı eğitimi çok yönlü olmak zorundadır. Tasarım ağırlıklı olan eğitim sürecinde endüstriye ve sanata dönük öğretim bu programların temelini oluşturmalıdır. Şüphesiz ki kitlelerin beğenisine sunulan, ulaştığı her bireyi az veya çok etkileyen moda kavramı estetikten ayrı tutulmamalıdır. Moda eğitimiyle kazandırılacak estetik beğeni ve ifade biçimi ancak görsel sanatlar eğitiminin de programa dahil edilmesiyle yakalanabilir. Bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciye mesleki ve teknik bilgilerinin yanı sıra, sanat, estetik, tasarım ve yaratıcılık gücünü kuvvetlendirecek, görsel algısını besleyecek, düşüncelerini ve tasarımlarını resmederek anlatmasını sağlayacak yönde görsel sanatlar eğitimi verilmesi oldukça önemlidir. Sanat eğitimi olmadan tasarım eğitimi olmaz. İyi bir tasarımcı öncelikle aldığı sanat eğitiminden beslenir. Bu nedenle günümüzde Türkiye de verilen moda ve tekstil tasarımı eğitimleri titizlikle incelenmeli, görsel sanatlar eğitimine ne derecede yer ayrıldığı tespit edilip, yeterliliği sorgulanmalıdır. Problem Yapılan bu araştırmanın ana problemi, Türkiye de lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, tasarım vizyonunu ve becerilerini destekleyecek, etkili ve yeterli biçimde görsel sanatlar eğitimi derslerine yer verilip verilmediğinin çözümlenmesidir. Yöntem Araştırma tarama (survey) modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye de moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyindeki (4 yıllık) bölümleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise öğretim yılında Türkiye de moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyindeki (4 yıllık) bölümleridir. Araştırma öğretim yılında öğrenci alan moda ve tekstil tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı bölümlerini kapsamaktadır. 75

6 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 ÖSYM den tespit edilerek belirlenen okulların birçoğunun internet sitelerinden, bölüm başkanlıklarından ve dekanlıklarından ders programları ve içerikleri alınarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında lisans düzeyindeki moda tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, tekstil tasarımı bölümlerinde 4 yıl boyunca işlenen zorunlu görsel sanatlar eğitimi derslerinin hangi sene ve hangi yarıyılda işlendikleri tespit edilmiştir. Araştırmada ele alınan her bir zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersinin moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren bölümlerdeki dağılımına bakılıp, yeterliliği ve yetersizliği sorgulanmıştır. Son olarak elde edilen verilerden yola çıkılarak moda ve tekstil tasarımı eğitimi ders programında işlenmesi gereken görsel sanatlar eğitimi derslerine değinilmiştir. Bulgular ve Yorum. Türkiye de Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversiteler Özel Yetenek Sınav Sistemiyle Öğrenci Alan Bölümler Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Şehir ATILIM * Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Moda ve Tekstil Tasarımı Ankara Fak. 2 BEYKENT * Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 3 ÇANAKKALE 8 MART Güzel Sanatlar Fakültesi ÜNİ. Tekstil Tasarımı Çanakkale 4 DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı İzmir 5 DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı İzmir 6 HALİÇ * Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 7 IŞIK * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 8 İSTANBUL AREL ÜNİ.* Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 9 İSTANBUL AYDIN ÜNİ.* Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 0 İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.* Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı İstanbul 76

7 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi İSTANBUL ÜNİ.* GELİŞİM Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 2 İSTANBUL Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul KEMERBURGAZ ÜNİ.* 3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Moda Tasarımı Fakültesi İstanbul 4 İSTANBUL ÜNİ.* TİCARET Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 5 MARMARA Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil İstanbul 6 MERSİN Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Mersin 7 MİMAR SİNAN G. S. ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı İstanbul 8 OKAN * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı İstanbul 9 SÜLEYMAN ÜNİ. DEMİREL Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Isparta 20 YEDİTEPE * Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı İstanbul 2 22 ANADOLU ÇUKUROVA Merkezi Sınav Sistemiyle Öğrenci Alan Bölümler Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Moda Tasarımı Eskişehir Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Adana 23 GİRESUN Şebinkarahisar Uyg. Bilimler Yük. Okulu Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Giresun Böl. 24 İZMİR EKONOMİ ÜNİV.* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı İzmir Hem Merkezi Sınav Sistemi Hem de Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bölümler 25 GAZİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Ankara 26 GAZİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı ve Üretimi Ankara Tablo. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversiteler *İşaretli olan üniversiteler vakıf üniversiteleridir. 77

8 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Türkiye de lisans düzeyinde moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversitelerin toplam 24 tane olduğu görülmektedir. Türkiye nin tekstil ve moda tasarımcısı ihtiyacı düşünüldüğünde bu iyi bir rakamdır. Yaklaşık 5 sene önce bu sayı sadece üç idi, bunlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi. Yani çok kısa bir zamanda sayının bu denli artmış olması Türkiye nin fason üretimden markalaşmaya geçme çalışmaları ve bu süreçte artan tasarımcı ihtiyacı olabilir. Bu üniversitelere bakıldığında bunlardan inin devlet 3 ünün ise vakıf üniversitesi olduğu gözlenmektedir. Vakıf üniversitelerinin fazla oluşu akla moda ve tekstil tasarımının popüler bir meslek haline gelmesi, bu dala yoğun ilgi duyan gençlerin bu alandan eğitim almak istemeleri olabilir. Sonuç olarak bakıldığında bu sayının Türkiye için yeterli olduğu ancak vakıf üniversitelerinin fazlalılığı bu meslek dalında okuyan öğrencilerin yetenekten çok maddi imkanlar doğrultusunda eğitim gördüklerini akıllara getirmektedir. Bölümlerin öğrenci seçme ve yerleştirme biçimlerine bakıldığında 26 bölümün 9 unda özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edildiği tespit edilmiştir. Bu bölümlere alınan öğrencilerden çoğunun özel yetenek sınavı ile alınıyor olması moda ve tekstil tasarımı eğitiminin sanat eğitimlerinde olduğu gibi özel yetenek ve beceri gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin özel yetenek düzeylerine bakılmaksızın sadece merkezi sınav sistemi ile adaylar moda ve tekstil tasarımı eğitimine kabul edilmektedir. Görsel sanatlar eğitimi herkes içindir, bu programlarda verilen mesleki, teknik ve sanatsal bilgi ve beceriyi her öğrenci kavrayabilir ancak bu her öğrencide aynı düzeyde değildir. Sadece ilgi ve merakın olması, mesleki ve teknik bilgilerin iyi düzeyde edinilmesi; üretken, estetik, özgün, yaratıcı fikir sahibi olup, nitelikli tasarımlar hayal ederek, bu hayallerin üretici kimselere aktarılması için yeterli değildir. Özgün, yaratıcı ve estetik duygu düşünüş bu alana özel yeteneği olan, sezgileri ve duyumları kuvvetli adaylar için geçerlidir. Tüm bunların yanı sıra bir üniversitede de hem özel yetenek hem de merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul edildiği görülmektedir. Üniversitelerin yer aldığı illere göre dağılımına bakıldığında 24 bölümden 4 ünün İstanbul da yer aldığı görülmektedir. Moda ve tekstilin merkezi olan İstanbul un eğitimde de böyle bir konumda olması hiç şaşırtıcı değildir, moda ve tekstil sektörü ile ekonomisine paralel olarak gelişen doğal bir sonuçtur. Eğitim gören öğrenciler moda ve tekstilin yoğun olduğu bu ilde tarihi ve kültürü ile hayal 78

9 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi güçlerini geliştirirken, farklı faaliyetlere ve önemli organizasyonlara katılabilmekte, tekstil ve moda sektörünün farklı iş kollarını tanıyıp, pek çok kültürü ve farklı insan yapısını barındıran bu şehrin kozmopolitik yapısından faydalanarak değişik pazar hedef kitlelerini tanıyabilmektedir. Ardından iki üniversitenin İzmir, iki üniversitenin Ankara, diğerlerinin ise Adana, Mersin, Eskişehir, Çanakkale, Isparta ve Giresun da yer aldığı görülmektedir. Moda ve tekstil tasarımı eğitiminin verildiği okullar incelendiğinde bu eğitimin 5 üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde, 2 üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde, üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde üniversitenin de Sanat ve Tasarım Fakültesinde okutuluyor olması fakülte isminde de anlaşılacağı üzere sanat ve tasarım eğitiminin ağırlıkta olması gerektiğini bize anlatmaktadır. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda yer alması bölümlerin uygulama ağırlıkta olduğunu, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulunda yer alması endüstriye dönük bölümler olduğunu, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde tasarım eğitimine dayandığı, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesinde yer alması ise tekstil teknolojisi temeline oturtulduğunu bize göstermektedir. Ancak ilk olarak sanat ve tasarım temelli eğitim sistemini çağrıştırdığı için en fazla Güzel Sanatlar Fakültelerinde verilmektedir. Bölüm isimleri irdelendiğinde 8 üniversitenin Moda ve Tekstil Tasarımı, 7 üniversitenin Moda Tasarımı, 4 üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı, 3 üniversitenin Tekstil Tasarımı, üniversitenin Moda Giyim Tasarımı, üniversitenin ise Tekstil Tasarımı ve Üretimi isimlerini tercih ettikleri görülmektedir. Bu bölümlerin büyük çoğunluğunda ilk üç yıl ortak tasarım, mesleki, teknik ve sanatsal dersler verilirken son sene boyama, baskı, dokuma, örme, giyim gibi alanlardan birisi seçilerek bu alanda uzmanlık sağlayacak ödev, proje, staj, seminer ve derslerle eğitim tamamlanmaktadır. Bazılarında ise sadece moda, giyim veya tekstil alanında dört yıl eğitim görmek suretiyle ihtisaslaşılmaktadır. 79

10 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 2. Teorik Bilgiye Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri DERS ÜNİVERSİ LER TELER ATILIM ÜNİ. G.S.T.M.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. BEYKENT ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. ÇANAKKALE 8 MART ÜNİ. Tekstil Tasarımı T 0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T DOKUZ EYLÜL Moda Tasarımı ÜNİ. Giyim DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Tekstil Tasarımı HALİÇ ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. IŞIK Moda ve Tekstil Tasarımı Böl

11 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi İSTANBUL AREL ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Moda ve Tekstil Tas. Böl. İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. U.B.YO. Moda Tasarımı Böl. İST. GELİŞİM ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. İST. KEMERBURG AZ ÜNİ. G.S.T.F.Moda ve Teks. Tas. Böl. İST. TEKNİK ÜNİ. T.T.T.F. Moda Tasarımı İST. TİCARET ÜNİ. M.T.F. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl. MARMARA ÜNİ. Tekstil MERSİN Tekstil 8

12 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 MİMAR SİNAN G.S.Ü. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. OKAN Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tekstil Tasarımı YEDİTEPE ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı Böl ANADOLU ÜNİ. E.S.Y.O. Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİ. Tekstil Tasarımı GİRESUN ÜNİ. Ş.U.B.Y.O. Moda Tasarımı ve Konf. Böl. İZMİR EKONOMİ ÜNİ. G.S.T.F.Moda Tasarımı Böl GAZİ 82

13 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi S.T.F. Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Böl. 2 Tablo 2. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversitelerde Okutulan, Zorunlu, Teorik Bilgiye Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri T: Dört senede okutulan toplam teorik ders saatlerini belirtmektedir. * den 9 a kadar her bir rakam bir teorik dersi temsil etmektedir.. Görsel Dil Yy. Avrupa Sanat Tarihi 2. Tasarım ve Algı 2. Çağdaş Sanat Tarihi 3. Sanat Kavramlarına Giriş 3. Günümüz Dünya Sanatı 4. Sanat Tarihi 4. Estetik ve Sanat Felsefesi 5. Uygarlık Tarihi 5. Sanat Toplumbilimi 6. Kültür Tarihi 6. Sanat Psikolojisi 7. Düşünce Tarihi 7. Sanat Eserleri Analizi 8. Türk Sanat Tarihi 8. Sanat Eleştirisi 9. Batı Sanatı Tarihi 9. Mitoloji 0.Rönesans Sanatı Moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren üniversitelerde okutulan teorik bilgiye dayalı görsel sanatlar eğitimi derslerine bakıldığında; oldukça az bir kısmının zorunlu olarak okutulduğunu görmekteyiz. Bu derslerin birçoğunun seçmeli ders olarak ele alındığı, çok azının zorunlu olarak öğretim programlarında yer aldığı belirlenmiştir. Halbuki tasarım eğitiminin görsel sanatlar eğitimi üzerine kurulması, teorik görsel sanatlar eğitimi dersleri ile tasarım derslerinin desteklenmesi gerekmektedir. 83

14 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 Bu dersleri tabloda yer aldıkları numara sırasına göre inceleyecek olursak öğrencilere görsel bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla, sanat ve sanat kavramları hakkında geniş bilgi veren, öğrencinin sanat ve tasarımla ilgili edindiği bilgileri aldığı tekstil eğitimi ile kaynaştırıp yeniden yorumlanmasına olanak sağlayan Görsel Dil dersinin sadece Çukurova Üniversitesi Tekstil Tasarımı nde toplam 2 saat teorik olarak okutulduğu görülmektedir. Bir tasarım eğitimi olan moda ve tekstil tasarımı eğitiminde sosyal algı ve psikoloji bağlamında doğru ve etkin şekilde tasarım öğe ve ilkelerinin kavratıldığı Tasarım ve Algı dersi, sadece Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Giresun Üniversitesi Moda Tasarımı nde toplam 2 saat teorik olarak verilmektedir. Görsel sanatlar eğitiminin verildiği bir alanda bu eğitime temel oluşturması açısından oldukça kıymetli olan, sanatın ve sanata dair temel kavramların ele alındığı Sanat Kavramlarına Giriş dersi, sadece Mersin Üniversitesi Tekstil nde okutulmaktadır. Sanat Tarihi dersinin moda ve tekstil tasarımı eğitimi verilen programlardaki yerine bakıldığında 26 bölümden 20 sinde verildiği görülmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır, ancak yeterli değildir. Sanat Tarihi gibi sanat ve tasarım eğitimine temel teorik dayanak oluşturacak bir dersin tüm bölümlerde okutulması gerekmektedir. Özsoy bunu Çağdaş görsel sanatlar eğitimi, Sanat Tarihi tarafından beslenen bir alandır diyerek ortaya koymaktadır (Özsoy, 2007: 9). Öğrenciye entelektüel bilgi birikimi sağlayan, geçmişten günümüze giyim, tekstil ve tasarım olaylarının hangi medeniyetlerin, hangi sosyal, politik ve ekonomik durumlarından etkilenerek geldiğini yorumlamasına olanak sağlayan Uygarlık Tarihi dersine bakıldığında 6 üniversiteye bağlı moda ve tekstil tasarımı eğitimi bölümlerinde verildiği tespit edilmiştir. Eski ile yeni kültürleri yorumlamayı öğreten, eski uygarlıkların kültürlerinin ve toplumsal yapılarının incelendiği Kültür Tarihi dersinin Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı nde işlendiği belirlenmiştir. Geçmişte bilim, kültür ve sanat birikimini oluşturan felsefi düşüncenin incelendiği Düşünce Tarihi dersi, öğrencilere geçmişle bugün arasında benzerlikleri ve farklılıkları öğretmekte bu günün felsefi düşüncesini kavratıp çalışmalarını buna göre şekillendirmelerine katkıda bulunmaktadır. Araştırmadan bu dersin İstanbul 84

15 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Arel Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ve Yeditepe Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı tarafından verildiği görülmektedir. Türklerin ortaya çıkışından günümüze kadar ortaya koydukları sanat eserlerini ve Türk kültürünü inceleyen Türk Sanat Tarihi dersi, kendi sanatını ve kültürünü tanıyıp bundan faydalanarak, çalışmalarında esinlenip bu kültür ve sanat birikimini ileriye taşımak isteyen öğrenciler için oldukça önemli bir derstir. Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Tekstil Tasarımı nde işlendiği belirlenmektedir. Batı kültür ve sanat birikimi üzerinde duran Batı Sanatı Tarihi dersini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı nün zorunlu olarak müfredatlarına aldığı görülmektedir. 4.yy ın ortalarında İtalya da doğarak 5. ve 6. yy da Avrupa ya yayılan edebiyat, bilim ve sanatta uyanışın olduğu Rönesans döneminin sanat anlayışı, sanat eserleri ve sanatçıları üzerinde durulan Rönesans Sanatı dersinin İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı nde verildiği belirlenmiştir. 9. ve 20. yy da Avrupa nın kültür ve sanat tarihini ele alan 9. ve 20. Yüzyıl Avrupa Sanat Tarihi dersi, sadece Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı nde bir dönem haftada 2 saat teorik olarak işlenmektedir. Bazı üniversitelerde Çağdaş Sanat Tarihi ve Yorumu, Çağdaş Sanat Tarihi ve Akımları şeklinde ele alınan Çağdaş Sanat Tarihi dersi, toplam bölümde okutulmaktadır. 9. yy ortalarından 20 yy a dek sanatsal gelişmelerin ve sosyokültürel, sosyo-politik olayların sanat hareketleriyle etkileşimi ve dönemin sanat akımlarının kavrandığı ders tasarım öğrencilerine oluşturacağı teorik, kültürel ve sanatsal temel zemin açısından oldukça önemli bir derstir ve tüm moda ve tekstil tasarım bölümlerinde mutlaka ders planlarına dahil edilmelidir. Günümüz Dünya Sanatı dersi çağımızın sanat anlayışının ve sanat eserlerinin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Programlara bakıldığında Mersin Üniversitesi Tekstil nde işlenmektedir. Yeni sanat görüşlerinin ve sanat uygulamalarının işlendiği bu ders konu içeriği bakımından moda ve tekstil tasarımı eğitimine sanatsal bağlamda önemli oranda destek sağlamaktadır. Estetik beğeninin, fikir ve düşünce sisteminin kazandırılmak istendiği tasarım eğitiminde Estetik ve Sanat Felsefesi dersi, ders programında mutlaka bulunması gereken en önemli teorik görsel sanatlar eğitimi derslerinden birisidir. Bu dersin 85

16 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 toplam 8 moda ve tekstil tasarımı bölümünde zorunlu olarak okutulduğu tespit edilmiştir. Sanat ve toplum ilişkisini sosyoloji bilimi üzerinden açıklayan Sanat Toplumbilimi dersinin moda ve sosyoloji ilişkisi düşünüldüğünde öğrencinin sanatın toplumsal doğasını anlayıp moda ve sosyoloji açısından ilişkiler kurabilmesine ve bunları kendi yaratıcılık temeline yerleştirebilmesi için gerekli olan teorik bir sanat dersidir. Verildiği bölümlere bakıldığında Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı ile Mersin Üniversitesi Tekstil Bölümlerinde işlendiği tespit edilmektedir. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı ve Tekstil Tasarımı nde verilen Sanat Psikolojisi dersi, sanatçının sanatını icra ederken içinde bulunduğu psikoloji ile eseri algılayan kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu incelemektedir. Öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Sanat Eserleri Analizi dersinin, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı ile Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı nde bir dönemde haftada 2 saat işlendiği görülmektedir. Yine öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Sanat Eleştirisi dersi, eleştiri kriterlerini, sanat terimleri ve yorumlama dilini öğrencilere kazandırarak sanatsal anlamda eleştiri yazısı yazabilmelerini amaçlamaktadır. Bu dersin de sadece İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı tarafından işlendiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin hayal güçlerini ve tasarımlarını teorik bağlamda destekleyen Mitoloji dersinin, sadece Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Tekstil Tasarımı tarafından bir dönemde 2 saat verildiği görülmektedir. 86

17 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi 3. Uygulamaya Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri ÜNİVE RSİTE LER DE RSL ER T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U T+U ATILIM ÜNİ. G.S.T.M.F. Moda ve Tekstil Tasarımı BEYKENT Tekstil ve Moda Tasarımı ÇANAKKALE 8 MART ÜNİ. Tekstil Tasarımı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Moda Giyim Tasarımı DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Tekstil Tasarımı 6 6 HALİÇ Tekstil ve Moda Tasarımı IŞIK Moda ve Tekstil Tasarımı

18 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 İSTANBUL AREL ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. U.B.YO. Moda Tasarımı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Moda ve Tekstil Tasarımı İSTANBUL KEMERBURGA Z ÜNİ. G.S.T.F. Moda ve Tekstil Tas. Böl. İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. T.T.T.F. Moda Tasarımı İSTANBUL TİCARET ÜNİ. M.T.F. Moda ve Tekstil Tasarımı MARMARA

19 BAŞARAN Burcu, Moda Ve Tekstil Tasarımı Öğretim Programında Görsel Sanatlar Eğitimi Teks. Sanatları Böl. Giyim Sanat Dalı MERSİN Tekstil MİMAR SİNAN GÜZEL SAN. ÜNİ. Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. OKAN Moda Tasarımı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Tekstil Tasarımı YEDİTEPE Moda ve Tekstil Tasarımı ANADOLU ÜNİ. E.S.Y.O. Moda Tasarımı ÇUKUROVA ÜNİ. Tekstil Tasarımı

20 İDİL, 203, Cilt 2, Sayı 6 / Volume 2, Number 6 GİRESUN ÜNİ. Ş.U.B.Y.O. Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Böl İZMİR EKONOMİ G.S.T.F.Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Moda Tasarımı GAZİ S.T.F. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Böl Tablo 3. Lisans Düzeyinde Moda ve Tekstil Tasarımı Eğitimi Veren Üniversitelerde Okutulan, Zorunlu, Uygulamaya Dayalı Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri T: Dört senede okutulan toplam teorik ders saatlerini belirtmektedir. U: Dört senede okutulan toplam uygulamalı ders saatlerini belirtmektedir. (Teorik ve uygulamalı ders saatlerinin ne kadar olduğu ulaşılamayan bölümler T+U biçiminde birleştirilerek verilmiştir.) * den e kadar her bir rakam uygulamaya dayalı bir dersi temsil etmektedir.. Temel Sanat Eğitimi 7. Teknik Çizim 2. Tasarıma Giriş 8. Renk 3. Desen Çizimi 9. Artistik Anatomi 4. Serbest Resimleme 0.Moda Resmi 90

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim,

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, dalları yer almaktadır.

Detaylı

Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları

Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda İllüstrasyonu MSÇ367 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Moda Tasarımı I (MTT201) Ders Detayları

Moda Tasarımı I (MTT201) Ders Detayları Moda Tasarımı I (MTT201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tasarımı I MTT201 Güz 4 4 0 6 10 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi MTT233 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- (MOD 306) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- (MOD 306) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- (MOD 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı -II- MOD 306 Bahar 2 2

Detaylı

Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları

Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi GTM 053 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat, Mimarlık ve Etik ICM 373 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI TANIM Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan

Detaylı

Moda Aksesuarları Tasarımı (MTT351) Ders Detayları

Moda Aksesuarları Tasarımı (MTT351) Ders Detayları Moda Aksesuarları Tasarımı (MTT351) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda Aksesuarları Tasarımı MTT351 Seçmeli 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Dersin İngilizce Adı MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU Mesleki İngilizce Professional English Dersin Kodu Sınıfı Dönemi Dersin

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT321 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları

Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (MMR 513) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarımda Gerçeklik ve Düşler MMR 513 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Araştırma ve Rapor Yazımı (ICM 493) Ders Detayları

Araştırma ve Rapor Yazımı (ICM 493) Ders Detayları Araştırma ve Rapor Yazımı (ICM 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma ve Rapor Yazımı ICM 493 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KUMAŞ BASKI TASARIMI Ders İzlence Formu. Dersin Türü 4 2 2 0 4 3 6 Türkçe Zorunlu Derse Kabul Koşulları: Devam Zorunluluğu

KUMAŞ BASKI TASARIMI Ders İzlence Formu. Dersin Türü 4 2 2 0 4 3 6 Türkçe Zorunlu Derse Kabul Koşulları: Devam Zorunluluğu Diploma Programı Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar KUMAŞ BASKI TASARIMI Ders İzlence Formu Kodu: MTT224 Adı: KUMAŞ BASKI TASARIMI Toplam Saat AKTS Anlatıldığı Dil Türü

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Dersin İngilizce Adı MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİ FORMU Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı Computer Aided Clothing Design Dersin

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Moda Tasarımı III (MTT301) Ders Detayları

Moda Tasarımı III (MTT301) Ders Detayları Moda Tasarımı III (MTT301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tasarımı III MTT301 Güz 4 4 0 6 9 Ön Koşul Ders(ler)i MTT202 Moda Tasarımı

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

Kalıp II (MTT221) Ders Detayları

Kalıp II (MTT221) Ders Detayları Kalıp II (MTT221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalıp II MTT221 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MTT122 Kalıp I Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU Bölüm Başkanışkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Doç.Dr. Hakkı Engin GİDERER Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 1. Bologna: Öğr. Gör. Reva

Detaylı

Araştırma ve Rapor Yazımı (GTM 029) Ders Detayları

Araştırma ve Rapor Yazımı (GTM 029) Ders Detayları Araştırma ve Rapor Yazımı (GTM 029) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma ve Rapor Yazımı GTM 029 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim Teknikleri EÜT 142 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MSÇ366) Ders Detayları

Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MSÇ366) Ders Detayları Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı (MSÇ366) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı MSÇ366 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Drapaj (MTT224) Ders Detayları

Drapaj (MTT224) Ders Detayları Drapaj (MTT224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Drapaj MTT224 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Otomotiv Tasarımı GTM 072 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Perspektif Ders No : 069017006 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

Artistik Anatomi (SGT 120) Ders Detayları

Artistik Anatomi (SGT 120) Ders Detayları Artistik Anatomi (SGT 120) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Artistik Anatomi SGT 120 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları

Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Stil ve İmaj MTT485 Seçmeli 1 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Pazarlama (EÜT 321) Ders Detayları

Pazarlama (EÜT 321) Ders Detayları Pazarlama (EÜT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama EÜT 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (GTM 071) Ders Detayları

Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (GTM 071) Ders Detayları Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu (GTM 071) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı İÇM 412 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Moda Pazarlama MTT482 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bilgisayarla İleri Sunum I (GTM 025) Ders Detayları

Bilgisayarla İleri Sunum I (GTM 025) Ders Detayları Bilgisayarla İleri Sunum I (GTM 025) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla İleri Sunum I GTM 025 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ TANIM Bir olay, düşünce veya duyguyu iki veya üç boyutlu olarak tasarlayan ve bunu resim ve heykel gibi sanat alanlarına uyarlayan sanatçılara yardımcı ara elemandır. A-GÖREVLER - Üç boyutlu tüm şekillerin

Detaylı

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) DERSİN KODU DERSİN ÖN KOŞULU 7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) Zorunlu Dersler ve Ders Programı DERSİN ADI T* U* AKTS ETB401 ETB302 Endüstri Ürünleri Tasarımı Proje V 6 6 12 ETB403 Fikri Haklar 2 0 3 SERBEST

Detaylı

Mesleki Uygulamalar (EÜT 411) Ders Detayları

Mesleki Uygulamalar (EÜT 411) Ders Detayları Mesleki Uygulamalar (EÜT 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mesleki Uygulamalar EÜT 411 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I (GRAFİK TASARIM)* Ders No : 0310380042 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Modelaj-Maket GTM 024 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Tasarımı GTM 042 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Estetiği ICM 374 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:2 Sayı:3 26 Haziran 2014 2014 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2014 yılında toplam kontenjan %1 artmıştır.

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MODA TASARIM TEKNİSYENİ

MODA TASARIM TEKNİSYENİ TANIM Giysilerin ve giysiyi tamamlayan takı, eldiven, eşarp, çanta, kemer gibi parçaların tasarımını yapan, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürüp ilk denemelik ürünü gerçekleştiren kişidir. A-

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER: Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS)

Detaylı

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 22.06.2016 Kapsam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SANAYİ ODASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNE KAYITLI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN;

Detaylı

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fuar Tasarımı ICM 351 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görsel Algı II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları

Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi (AB505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi AB505 Seçmeli 3

Detaylı

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim II ICM 112 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i ICM 111 Teknik Çizim

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi EUT244 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları

İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İllüstrasyon GRT 303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKERİ

AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKERİ TANIM Ayakkabı tasarım ve üretimi tekniklerini kullanarak ayakkabı üreten kurum ve kuruluşlar ile kendi adına çalıştığı işletmede kesim, saya, montaj, finisaj, kalite kontrol ve üretim planlaması yapabilecek

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim MECE 104 Bahar 2 0 2 3 4.5 Ön

Detaylı