T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil Bilimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Slav Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümlerinde 2012 yılı itibariyle lisans ve lisansüstü eğitimlerine başlanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümlerinde düzenli olarak temalı haftalık seminerler yapılmaktadır. Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU Dekan

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Köklü bir medeniyetin mirasına ve bilgi birikimine sahip çıkarak kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel olanla çağdaş bilgiyi sentezlemiş, araştırma kabiliyetine sahip bireyleri yetiştirerek topluma kazandırmaktır. Vizyon Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinmeyi hedeflemektedir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Akademik, Fakülte sekreteri idari personel yapısını oluşturmaktadır. Buna göre Dekan Vekili Dekan yardımcısı Dekan yardımcısı : Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU : Doç. Dr. Cihan PİYADEOĞLU : Yrd. Doç. Dr. Yaylagül CERAN B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir. Dekan: Madde 16 a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

4 Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

5 Fakülte Yönetim Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. EĞİTİM ALANI C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* KAPASİTE Üzeri Anfi 1 1 Sınıf TOPLAM * Sayı olarak belirtilecektir Anfi Kapasitesi : 75 Kişi Anfi Alanı : 80 m2 Sınıf Kapasitesi : 75 Kişi Sınıf Alanı : 80 m2

6 1.2.7.Toplantı Konferans Salonları* Toplantı Salonu KAPASİTE TOPLAM 1 1 *Adet olarak belirtilecektir Toplantı Salonu Kapasitesi : 30 Kişi Toplantı Salonu Alanı : 52 m2

7 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Servis Çalışma Odası Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) m 2 *1 19 m 2 *15 25 m 2 *4 28 m 2 *1 30 m 2 *1 32 m 2 *2 13 m 2 *1 19 m 2 *15 25 m 2 *4 28 m 2 *1 30 m 2 *1 32 m 2 * TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası m 2 *2 19 m 2 *2 3 4 TOPLAM

8 Edebiyat Fakültesi Örgüt Yapısı

9

10 AKADEMİK BİRİMLER: 1- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 2- TARİH BÖLÜMÜ Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 3- DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 4- BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 5- SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 6- SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı 7- FELSEFE BÖLÜMÜ Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Türk Felsefesi Tarihi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Anabilim Dalı Mantık Anabilim Dalı 8- SOSYOLOJİ BÖLÜM 9- BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10- PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 11- DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ 12- BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

11 İDARİ BİRİMLER: FAKÜLTE SEKRETERİ 1- ARŞİV BİRİMİ 2- MAAŞ TAHAKKUK VE HESAP İŞLERİ 3- SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 4- TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 5- YAZI İŞLERİ VE EVRAK BİRİMİ 6- BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 7- DÖNER SERMAYE SAYMANLIK BİRİMİ 8- İDARİ İŞLER BİRİMİ 9- KÜTÜPHANE BİRİMİ 10- MALİ İŞLER BİRİMİ 11- ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 12- PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ 13- YAPIM VE ONARIM İŞLERİ BİRİMİ

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM 50 60

13 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon 1 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks 1 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Yazıcı Tarayıcılar 2 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Laboratuar cihazı Say 2000i Bilgisayarı Malîye Bakanlığına ait) Thin Client (Maliye Bakanlığına ait) Thin Client Sunucusu (Malîye Bakanlığına ait) Yönlendirici (Malîye Bakanlığına ait) T- 1 IP Telefonu (Maliye Bakanlığına ait) Say 2000i Yazıcıları

14 4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

15 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN Profesör BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI FSM Vakıf 1-1- Üniversitesi 2-2-Sabahattin Zaim 2 2. Üniversitesi Doçent Yrd. Doçent FSM Vakıf Üniversitesi -Marmara Üniversitesi -Kırklareli Üniversitesi - Yeditepe Üniversitesi 2 6 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları(5 Kişi) 2-Bilim Tarihi(2 Kişi) 3-Dil Bilimi(1 Kişi) 4-Doğu Dilleri ve Edebiyatları (5 Kişi) 5-Psikoloji(2 Kişi) 6-Felsefe(2 kişi) 7-Sanat Tarihi (2 Kişi) 8-Slav Dilleri ve Edebiyatları(2 Kişi) 9-Sosyoloji (1 Kişi) 10-Tarih(6 Kişi) 11-Türk Dili ve Edebiyatı(7 Kişi) Batı Dilleri ve Edebiyatları(5 Kişi) 2-Bilim Tarihi(1 Kişi) 3-Dil Bilimi(1 Kişi) 4-Doğu Dilleri ve Edebiyatları (4 Kişi) 5-Psikoloji(4 Kişi) 6-Felsefe(2 kişi) 7-Sanat Tarihi (1 Kişi) 8-Slav Dilleri ve Edebiyatları(2 Kişi) 9-Sosyoloji (1 Kişi) 10-Tarih(5 Kişi) 11-Türk Dili ve Edebiyatı(6 Kişi) 1-İstanbul Üniversitesi (13 Kişi) 2-Hacettepe Üniversitesi (4 Kişi) 3-Ankara Üniversitesi (6 Kişi) 4-ODTÜ Üniversitesi (2 Kişi) 5-Mimar Sinan Üniversitesi (2 Kişi) 6-Marmara Üniversitesi (5 Kişi) 7-Boğaziçi Üniversitesi (2 Kişi) 8-Erciyes Üniversitesi (1 Kişi) 9-King s College London Üniversitesi (1 Kişi) 1- İstanbul Şehir Üniversitesi 1-İstanbul Üniversitesi (11 Kişi) 2-Hacettepe Üniversitesi (4 Kişi) 3-Ankara Üniversitesi (4 Kişi) 4-ODTÜ Üniversitesi (2 Kişi) 5-Mimar Sinan Üniversitesi (1 Kişi) 6-Marmara Üniversitesi (4 Kişi) 7-Boğaziçi Üniversitesi (2 Kişi) 8-Erciyes Üniversitesi (2 Kişi) 9-)Uludağ üniversitesi(1 Kişi) 9-King s College London Üniversitesi (1 Kişi) 1 1 Uzman TOPLAM

16 Kişi Sayısı 4.5- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yüzde% %0 %0 %2,5 13,72 %23 %27,45 %10,25 %11,76 %54 %37,25 %10,25 %9, İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % %50 %75 % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % %25 0 %25 %75 %50 %25

17 4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % %25 %25 %25 %50 %25 %25 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları BİRİM I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Fakülteler TOPLAM BİRİM Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II.ÖĞRETİM TOPLAMI(A) YÜZDE* Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam SAYI Fakülteler ,47 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları BİRİM ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI Fakülteler %100 %100 TOPLAM %100 %100

18 Yabancı Uyruklu Öğrenciler BÖLÜMÜ Kadın Erkek Toplam Fakülteler TOPLAM

19 5.1- Eğitim Hizmetleri Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum,Kongre,Panel Konferans,Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Düzeneleme Kurul Üyeliği TOPLAM Not.Metin şeklindede eklenecek Düzenleme Kurul Üyeliği: YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ocak 2014, Bilim Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ocak 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yağmur Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi, İstanbul Nisan 2014, Bilim Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB), Eskişehir Mayıs 2014, Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul Ekim 2014, Bilim Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, 100. Yılında I. Dünya Savaşının Türk Edebiyatındaki Yansımaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı 31 Ekim-2 Kasım 2014, Bilim Kurulu Üyesi. ISSI, Cüneyt, Deneme Yarışması, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, Nisan CİHAN, Ahmet; Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Ankara, 9-10 Ocak 2014 CİHAN, Ahmet; Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu ( ), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Ankara, 23 Ocak 2014 CİHAN, Ahmet; Sultan: II. Abdülhamit Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Selanik, Şubat 2014.

20 CİHAN, Ahmet; Son Halife Abdülmecit Efendi Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Edirne, 22-23Mayıs 2014 ÜÇER, İbrahim Halil; Düzenleme kurulu üyesi: III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Mayıs 2014, Sakarya FAZLIOĞLU, İhsan; Türk Tarih Kurumu, Bilim Kurulu, Üye, Devam Ediyor. FAZLIOĞLU, İhsan; Commision on History of Science & Technology in İslamic Societies, Üye, Devam Ediyor. FAZLIOĞLU, İhsan; Katip Çelebi Sempozyumu, Bilim Kurulu, Üye. ÖLMEZ Adem, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi, 10 Şubat 2014, İstanbul. Piyadeoğlu C., Sultan Alparslan ve Merv: Tarihi Kaynaklar ve Araştırmalar Uluslararası Çalıştayı, Mayıs, Ankara. Fehmi Yılmaz, İklil SELÇUK, Pazaryerinde Devlet ve Toplum: II. Bayezid Döneminde Bursa nın İktisadî Hayatı, İstanbul Bilimler Akademisi, 2014 Fehmi Yılmaz, Özlem ÇAYKENT, John Galt'ın Tarihi: Aydınlanma'nın İzinden Şimdi ve Geçmiş, İstanbul Bilimler Akademisi, Fehmi Yılmaz, Ali TAN Müzelerde Tarihi Neyler. İstanbul Bilimler Akademisi, İstanbul Fehmi Yılmaz, Gültekin Yıldız, Osmanlı Tarih Yazıcılı: Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Bilimler Akademisi, Fehmi Yılmaz, Ayhan Bıçak, Tarih Metafiziği, İstanbul Bilimler Akademisi, Mart Fehmi Yılmaz, M. Lütfi Arslan, Medya Kültür ve Toplum, İstanbul Bilimler Akademisi, Nisan Fehmi Yılmaz, Ünsal Sözbir, Finans Piyasası: Günden ve Sistem, İstanbul Bilimler Akademisi, Nisan Fehmi Yılmaz, Osmanlı da Hediye, Hediyeleşme ve Hediye Ekonomisi, İstanbul Bilimler Akademisi, Mart Fehmi Yılmaz, Osmanlı Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Büyüme, İstanbul Bilimler Akademisi, Nisan M. Talha Çiçek, Düzenleme Kurulu Başkanı olarak The Syrian Lands during the Great War başlıklı konferansı İstanbul Şehir Üniversitesi nde organize ettim.2014

21 Davetli Konuşmacı: Sempozyumlar ŞEKER, Fatih M., Yerli Bir Dünya Görüşünün Klasik ve Modern Zamanlardaki Çehresi, Türk Ocakları: Safranbolu Türk Düşünce Çalıştayı, Mayıs 2014, Safranbolu- Karabük. ŞEKER, Fatih M., Medeniyet İnşâ Etmenin ve Sürdürmenin Bir Aracı Olarak Bedâvet, I. Uluslararası Konya Sempozyumu: Medeniyet, Şehir ve Üniversite, , Konya. ŞEKER, Fatih M., Tarih ve Dil, Nihad Sami Banarlı Hatırasına: Medeniyet Dili Türkçe, 4 Aralık 2014, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ve Istanbul Fetih Cemiyeti, Küçükçekmece/Istanbul. ÜÇER, İbrahim Halil; Taşköprizade nin en-nehel ve l-alel fî taksimi aksâmi l-ilel Adlı Eserinde Tam ve Nâkıs İllet Ayrımı, XVII. Türk Tarih Kongresi, Eylül 2014 Ankara. YENİTERZİ, Emine, Esmâ-i Nebî ve Na t-i Şeriflerde Hz. Peygamber in İstisnaî Özellikleri, III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu-Edebiyatımızda Hz. Peygamber, Açılış Konferansı, İstanbul Nisan CİHAN, Ahmet; Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Ankara, 9-10 Ocak 2014 CİHAN, Ahmet; Sultan: II. Abdülhamit Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Selanik, Şubat CİHAN, Ahmet; Türkiye perspektifinden Avrupa da Müslüman Kadın İmajı ve Karşılıklı Algılamaların Türkiye nin AB Üyelik Sürecine Etkileri Kongresi, Marmara üniversitesi ve Uluslarası Kadın ve Aile Derneği, İstanbul, 8 Mayıs 2014 CİHAN, Ahmet; Son Halife Abdülmecit Efendi Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Edirne, Mayıs 2014 ŞAFAK, Turgay Müverrih Mustafa Âlî ve Farsça Divanı, 2. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allame Tabatabai Üniversitesi, Mayıs 2014, Tahran/İran. NAMOĞLU, Elif Mevlânâ Kabûlî nin Farsça İkinci Divanı ndaki Kasideler, II. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kasım 2014, Ankara. Piyadeoğlu C., Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Nisan, Kocaeli.2014 Piyadeoğlu C., XI. Milli Türkoloji Kongresi, Kasım, İstanbul.2014 Recep Karacakaya, Yıllarında Çıkan Ermeni İsyanlarının Temel Özellikleri ve Meydana Gelen İnsan Kayıplarının Sayısal Sonuçları Üzerine Düşünceler, Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ocak 2014, Ankara. Recep Karacakaya, I. Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Mezalimi ve Müslüman Mültecilerin Durumu ( ), Birinci Dünya Savaşında Ermeniler Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Nisan 2014, Van.

22 Recep Karacakaya, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kafkasya daki Türk Esirlerinin Durumu, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kasım 2014, Antalya. Konferanslar,Seminerler FAZLIOĞLU,İhsan Tasvir, Tahkik ve Tedkik Açmazında Çağdaş İslam Düşüncesi [Açılış Dersi], Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şubat FAZLIOĞLU,İhsan Geçmişi Ön-görmek, Geleceği Bilmek: Tarih, Geçmiş midir, Gelecek mi? Bülent Ecevit Üniveristesi, Zonguldak, Mart FAZLIOĞLU,İhsan Çağdaş Dünya da Yardım Etmek : İyilik mi, İyelik mi? İnsan ın Anlamı Açısından Bir Belirleme, Genç Yeryüzü Doktorları 7. Yeryüzü Halkası, Bezm-i Alem Üniversitesi, İstanbul, Mart FAZLIOĞLU,İhsan Klasik İslam Düşüncesi, İBA Dış Türkler Akademisi, İstanbul, Nisan FAZLIOĞLU,İhsan Hafıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Nisan FAZLIOĞLU,İhsan Sonuç ile Süreç Arasında: Gençlik bir Soru mu, bir Yanıt mı?, Gençlik Forumu : Aidiyet, Dönüşüm, Gelecek [Açılış Konuşması], Ankara, Mayıs FAZLIOĞLU,İhsan Ne Yapmalı?: Yerli Bir Düşüncenin İmkanı Üzerine, İlim ve Sanatlar Merkezi(İSM), İstanbul, Mayıs FAZLIOĞLU,İhsan Gözel, Öz ün Göze Gelmesidir : Estetik in varlık ilkesi olarak ferdiyet, İstanbul, Kültür Ocağı Vakfı(KOCAV), İstanbul, Mayıs FAZLIOĞLU,İhsan Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı, Faziletliler Kulübü, İstanbul, Temmuz 2014 FAZLIOĞLU,İhsan Bilen mi Medeni Olur? Medeni Olan mı Bilir?: Bilgi ve Temeddünün Diyalektiği Üzerine Düşünceler, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Müslümanca Düşünme Üzerine Giriş, Fazilteliler Kulübü, İstanbul, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Amentü Şerhi, Hollanda, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Dil ile hâllenmek: Söz ve davranış dili olarak Türkçe, Yurtdışı Türkler ve Akraba topluluklar Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hollanda, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Fıtrat, Nazar ve İstidlal : Akıl mı Akletmek mi?, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Aralık 2014.

23 FAZLIOĞLU,İhsan 4 Kitap 1 Nazariyat, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Divan Toplantıları, İstanbul, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Medeniyet Okumaları Serisi [14 Ekim 2014 den itibaren 15 günde bir], İstanbul Medeniyet Üniversitesi, FAZLIOĞLU,İhsan Düşünce Bilime Giriş [Dört ders], İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, Ekim-Kasım FAZLIOĞLU,İhsan Akaide Giriş [Dört ders], İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, Kasım- Aralık FAZLIOĞLU,İhsan İBA, "Düşüncebilimin İlkeleri", Nazariyat Okumaları 2014 YENİTERZİ, Emine, Günümüzde Mevlâna yı Anlamak, Damla Kültür ve Sanat Derneği, İstanbul 4 Mart YENİTERZİ, Emine, Mevlevîlikte Eğitim, İMÜ Edebiyat ve Medeniyet Topluluğu, İstanbul 18 Aralık ŞEKER, Fatih M., Selçuklu ve Osmanlı Düşüncesinde Önemli Simalar ve Tesirleri, Yûnus Emre Enstitüsü: Yûnus Emre Edebiyat ve Kültür Sohbetleri, 27 Mart 2014, Kazan- Baştataristan. ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, , Eskişehir. ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, Sosyal Bilimler Kampı (SOBİKA) İzmir Gediz Üniversitesi, , İzmir. ŞEKER, Fatih M., Vehhâbîliğin Osmanlı dan Cumhûriyet Türkiye sinde Yansımaları, Türk Ocağı, , Fatih/İstanbul. ŞEKER, Fatih M., Çatışmacı Söylem Olarak Vehhabilik. İHH: Marmara Üniversitesi Rektürlüğü, , Fatih/İstanbul. ŞEKER, Fatih M., Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye sinde Vehhabiliğin Akisleri, , Bayrampaşa/İstanbul. ŞEKER, Fatih M., İslâm Entelektüel Geleneği, (On Seminer) İstanbul Bilimler Akademisi. Kasım-Aralık ŞEKER, Fatih M Osmanlı Düşünce Dünyasında Toplum ve Siyaset (On Seminer), İstanbul Bilimler Akademisi. Bahar 2014.

24 ŞEKER, Fatih M., Çağdaş Türk Düşüncesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı ve İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı: Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi: Haliç ve Çamlıca Yerleşkesi, (Dört Seminer) ; (Haliç Yerleşkesi); ; (Küçük Çamlıca Yerleşkesi) Say Ömer, Necip Fazıl ın Şiiri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, 22 Mayıs Ahmet Arslantürk, Kamaniçe Seferi nde Osmanlı Saray Görevlileri, Türkiye-Polonya İlişkileri Temas Alanları ( ), 6-7 Haziran 2014, Varşova, Polonya. (Uluslararası Konferans) ÜÇER, İbrahim Halil; İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık, İlmî Etüdler Derneği, 06 Eylül ÜÇER, İbrahim Halil; İbn Sina nın Suret Anlayışı, İhsan Vakfı, 15 Ekim ÜÇER, İbrahim Halil; İslam Düşüncesine Giriş, İlmî Etüdler Derneği, 12 Hafta, Ekim-Ocak ÜÇER, İbrahim Halil; İslam Düşüncesinin Zihniyet Temelleri, İBA, 12 Hafta, Ekim-Ocak ÜÇER, İbrahim Halil; Felsefe Tarihine Giriş, İSTEV, 4 Hafta, Kasım ÜÇER, İbrahim Halil; Hidayetü l-hikme Okumaları: Meşşai Doğa Felsefesine Giriş, İLEM, 8 Hafta, Kasım-Aralık 2014 ISSI, Cüneyt, Yazık Oldu Süleyman Efendi'ye Şairi Orhan Veli, İMU Edebiyat Topluluğu, İstanbul Medeniyet Ü.Kuzey Kampüsü, ISSI, Cüneyt, Ölümünün 60. Yılında Sait Faik: Bu Vapurlar Nasıl Gider?, İMU Edebiyat Topluluğu, ISSI, Cüneyt, Ölümünün 60. Yılında Sait Faik: Bu Havuzun Suyu Donar mı?, İMU Edebiyat Topluluğu, İstanbul Medeniyet Ü.Kuzey Kampüsü, ISSI, Cüneyt, Ölümünün 60. Yılında Sait Faik: Suyu Buldun mu Mustafa?, İMU Edebiyat Topluluğu, İstanbul Medeniyet Ü.Kuzey Kampüsü, TAFTALI, Oktay; Dünyayı İçine Alan Karanlık Oda (Camera Obscura). 6 Mart Clik Clak Fotoğraf Sanatları, İstanbul 2014 TAFTALI, Oktay; Platon'da Devlet Tahayyülü: 6 Eylül. Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu İstanbul. 2014

25 TAFTALI, Oktay; Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Nisan Akçakoca. (Kurum İst. Bilimler Akad.) GÖZEL, Özkan; 12 Kasım 2014 AKDAV (Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı) Konuşma: Ahlak ve Gündelik Hayat GÖZEL, Özkan; 20 Aralık 2014 İSTEV-HİKMET OKULU Seminer: Batı Felsefesi Tarihi I GÖZEL, Özkan; 27 Aralık 2014 İSTEV-HİKMET OKULU Seminer: Batı Felsefesi Tarihi II ÖZTURAN, Mehmet; Meridyen Derneği Neyi Tartışabilirim? Klasik argümantasyon Teorisi AYDEMİR, Hakan, Eski Uygurca, Tohar-Türk İlişkileri üzerine bir haftalık seminer (Northwest University for Nationalities, Department of Uyghur Language and Literature, Landzhou, Çin), 4-11 Mayıs (Konuk öğretim üyesi olarak). AYDEMİR, Hakan & CSİLLA, Balogh, Orta Avrupa da Asimile Olan Avar Türklerinin Dili, Runik Yazısı ve Arkeolojik Mirası (Recep tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rize), Aralık AYDEMİR, Hakan, Orta Avrupa da Kuman-Kıpçakların Etnik ve Dilsel Asimilasyonu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü), Mayıs AYDEMİR, Hakan, Tarih Boyunca Türk-Macar Dil İlişkileri (Gediz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir), Nisan Adem Ölmez, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 19 Mart İsmail Hakkı Kadı, Osmanlı-Hollanda Deniz Ticaret Tarihinin Hollanda Kaynakları Osmanlı Deniz Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem, İstanbul Üniversitesi, Nisan 2014 İsmail Hakkı Kadı, Oriental Studies in The Netherlands, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İngilizce İlahiyat Bölümü, 12 Aralık 2014 M. Talha Çiçek, Osmanlı Dönemi Arap Coğrafyası, Bilim ve Sanat Vakfı, 3 Haftalık Seminer Zekai Mete, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı (Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Bilimler Akademisi), Nisan 2014, Akçakoca/Düzce Karahasanoğlu, Selim, Benim Vezirim: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa nın Sadaretini Sultan III. Ahmed in Mektuplarından Okumak, CIEPO 21-Budapeşte, Macaristan, 9 Ekim 2014.

26 M. Talha Çiçek, Myth of the CUP Triumvirate: Djemal Pasha and the Central Government, İstanbul Şehir Üniversitesi, The Syrian Lands during the Great War 2014 ŞAFAK, Turgay; İran Tarih, Kültür ve Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, 24 Nisan YILDIRIM, Abdullah; Belagat İlimleri: Bedii, İlahiyat Araştırmaları Derneği (İLEDER), İstanbul, [Hafta da bir] Şubat-Mayıs YILDIRIM, Abdullah; İslam Dilbilim ve Felsefesine Giriş, İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı - İSTEV (4 Haftalık Seminer) 2014 YILDIRIM, Abdullah; Arapça (Okuma - Anlama - Gramer) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2014 Yılı boyunca) YILDIRIM, Abdullah; Vaz İlmine Giriş - İlahiyat Araştırmaları Derneği İLADER 2014 Osmanlı Bürokrasisi ve Osmanlı Hanedanı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 24 Ekim Osmanlı Bürokrasisi ve Elit Grubu, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 27 Kasım Osmanlı Bürokrasisi ve Katipleri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 18 Aralık DAGLI, Arif, A new model of Information Behavior proposed for Web based-learning environments. Konferans Adı: ASIST Annual Conference (2014) DAGLI, Arif, Bilgi ve Belge Güvenliği: Öne Çıkan konular ve İhtiyaçlar. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 168 Yıl Kutlama Sempozyumu, 27 Kasım DAGLI, Arif, Mülakat. Türkiye de Bilgi ve Belge Güvenliği ve Arşivler. Anadolu Ajansı. 27 Kasım 2014 Söyleşiler FAZLIOĞLU,İhsan Kendimiz, Derdimiz; Niyetimiz, Seferimiz; Bilgimiz, Azığımızdır, Afak Dergisi, Sayı 7, s , İstanbul 2014 FAZLIOĞLU,İhsan Aydın, Biz den Değildir, Düşünce Dergisi, Dosya: Türkiye ve Dünyada Entelektüel, Sayı 1, s , İstanbul FAZLIOĞLU,İhsan Yanlışlara Ağıt Yakmaktan, Doğruları İnşa Edemiyoruz, Yeni Şafak, (Röp: Yusuf Genç), İstanbul, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Geçmişte dökülen sütün hesabı olmaz ama tarihte olur, Genç Dergisi, İstanbul Aralık ŞEKER, Fatih M., Cevdet Paşa Entelektüel Geleneğimizin Mezar Taşıdır, Aksiyon, 24 Şubat 2014, ss

27 ŞEKER, Fatih M., Batılılaşmamız Ani Bir Hafıza Kaybıdır, Yeni Şafak Kitap, sayı: 83, 8 Ocak 2014, ss ŞEKER, Fatih M., Herşey Geleneğe Bakarak Kıymet Kazanır, ŞEKER, Fatih M., Türkler Mâzîlerine Kapanarak İslâm a Açılırlar, Kılavuz, Haziran 2014, ss ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, TRT1: Aklıselim, 20 Mayıs ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, TVnet: Kitap Cafe, 24 Ocak ŞEKER, Fatih M., Tarihte Selefilik ve Vehhabilik, Habertürk-Tarihin Arka Odası, 11 Ekim CERAN, Yaylagül; Kent Markalaşması, İstanbul Bilimler Akademisi, Aralık 2014 Bilican, F. I. (Nisan 2014). Psikoloji nedir? Orhan Gazi İmamhatip Lisesi. Adem Ölmez, Sivil İtaatsizlik Üzerine, Genç Yorum, (Haziran 2014). GÜRCAN, Fatih; John Murray ın İstanbul Büyükelçiliği ( ) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 21 Aralık Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğunda Tütün, Collection Clup, İstanbul Mayıs Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Altunizade Kültür Merkezi, Nisan Recep Karacakaya, Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Silahlı Hareketler, Türk Ocağı Vakfı, 11 Nisan Oturum Başkanı, Panelist ISSI, Cüneyt, Ahmet Hamdi Tanpınar ın Hikâyelerinde Karakterler, Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Düzenleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Hisar Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Ü, 14 Nisan ISSI, Cüneyt, Bahaeddin Özkişi nin Hikâyelerinde Yabancılaşma, Düzenleyen: Türk Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi ve Demirci Belediye Başkanlığı, YENİTERZİ, Emine, International Symposium on Turkey-East and South East Asia Relations (Past & Present), Phnom Pen/ Cambodia, January YENİTERZİ, Emine, III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu-Edebiyatımızda Hz. Peygamber, İstanbul Nisan YENİTERZİ, Emine, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması,

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 03.03.2015 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER DEKANIN SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-6

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK. Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Merkez Kampüsü, 09010, Efeler, AYDIN hamzakahriman@yahoo.com hamza.kahriman@adu.edu.tr Tel: +90 256 772 70 97 (Güncellenme Tarihi 25

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-.... 1-. 2-.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4-... 5- Sunulan Hizmetler 6-. D- II- AMAÇ ve HEDEFLER... B- Temel Politikalar ve Öncelikler.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina 3. Kat 307 No'lu Oda. Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 10:00

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina 3. Kat 307 No'lu Oda. Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 10:00 Arkeoloji Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 05.09.2017 10:30 Arkeoloji Klasik Arkeoloji 05.09.2017 13:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları Alman Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı