T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil Bilimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Slav Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümlerinde 2012 yılı itibariyle lisans ve lisansüstü eğitimlerine başlanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe bölümlerinde düzenli olarak temalı haftalık seminerler yapılmaktadır. Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU Dekan

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Köklü bir medeniyetin mirasına ve bilgi birikimine sahip çıkarak kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel olanla çağdaş bilgiyi sentezlemiş, araştırma kabiliyetine sahip bireyleri yetiştirerek topluma kazandırmaktır. Vizyon Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinmeyi hedeflemektedir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Akademik, Fakülte sekreteri idari personel yapısını oluşturmaktadır. Buna göre Dekan Vekili Dekan yardımcısı Dekan yardımcısı : Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU : Doç. Dr. Cihan PİYADEOĞLU : Yrd. Doç. Dr. Yaylagül CERAN B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir. Dekan: Madde 16 a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

4 Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

5 Fakülte Yönetim Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. EĞİTİM ALANI C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* KAPASİTE Üzeri Anfi 1 1 Sınıf TOPLAM * Sayı olarak belirtilecektir Anfi Kapasitesi : 75 Kişi Anfi Alanı : 80 m2 Sınıf Kapasitesi : 75 Kişi Sınıf Alanı : 80 m2

6 1.2.7.Toplantı Konferans Salonları* Toplantı Salonu KAPASİTE TOPLAM 1 1 *Adet olarak belirtilecektir Toplantı Salonu Kapasitesi : 30 Kişi Toplantı Salonu Alanı : 52 m2

7 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Servis Çalışma Odası Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) m 2 *1 19 m 2 *15 25 m 2 *4 28 m 2 *1 30 m 2 *1 32 m 2 *2 13 m 2 *1 19 m 2 *15 25 m 2 *4 28 m 2 *1 30 m 2 *1 32 m 2 * TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası m 2 *2 19 m 2 *2 3 4 TOPLAM

8 Edebiyat Fakültesi Örgüt Yapısı

9

10 AKADEMİK BİRİMLER: 1- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 2- TARİH BÖLÜMÜ Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 3- DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 4- BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 5- SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 6- SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı 7- FELSEFE BÖLÜMÜ Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Türk Felsefesi Tarihi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Anabilim Dalı Mantık Anabilim Dalı 8- SOSYOLOJİ BÖLÜM 9- BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10- PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 11- DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ 12- BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

11 İDARİ BİRİMLER: FAKÜLTE SEKRETERİ 1- ARŞİV BİRİMİ 2- MAAŞ TAHAKKUK VE HESAP İŞLERİ 3- SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 4- TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 5- YAZI İŞLERİ VE EVRAK BİRİMİ 6- BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 7- DÖNER SERMAYE SAYMANLIK BİRİMİ 8- İDARİ İŞLER BİRİMİ 9- KÜTÜPHANE BİRİMİ 10- MALİ İŞLER BİRİMİ 11- ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 12- PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ 13- YAPIM VE ONARIM İŞLERİ BİRİMİ

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM 50 60

13 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon 1 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks 1 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Yazıcı Tarayıcılar 2 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Laboratuar cihazı Say 2000i Bilgisayarı Malîye Bakanlığına ait) Thin Client (Maliye Bakanlığına ait) Thin Client Sunucusu (Malîye Bakanlığına ait) Yönlendirici (Malîye Bakanlığına ait) T- 1 IP Telefonu (Maliye Bakanlığına ait) Say 2000i Yazıcıları

14 4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

15 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN Profesör BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI FSM Vakıf 1-1- Üniversitesi 2-2-Sabahattin Zaim 2 2. Üniversitesi Doçent Yrd. Doçent FSM Vakıf Üniversitesi -Marmara Üniversitesi -Kırklareli Üniversitesi - Yeditepe Üniversitesi 2 6 Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Batı Dilleri ve Edebiyatları(5 Kişi) 2-Bilim Tarihi(2 Kişi) 3-Dil Bilimi(1 Kişi) 4-Doğu Dilleri ve Edebiyatları (5 Kişi) 5-Psikoloji(2 Kişi) 6-Felsefe(2 kişi) 7-Sanat Tarihi (2 Kişi) 8-Slav Dilleri ve Edebiyatları(2 Kişi) 9-Sosyoloji (1 Kişi) 10-Tarih(6 Kişi) 11-Türk Dili ve Edebiyatı(7 Kişi) Batı Dilleri ve Edebiyatları(5 Kişi) 2-Bilim Tarihi(1 Kişi) 3-Dil Bilimi(1 Kişi) 4-Doğu Dilleri ve Edebiyatları (4 Kişi) 5-Psikoloji(4 Kişi) 6-Felsefe(2 kişi) 7-Sanat Tarihi (1 Kişi) 8-Slav Dilleri ve Edebiyatları(2 Kişi) 9-Sosyoloji (1 Kişi) 10-Tarih(5 Kişi) 11-Türk Dili ve Edebiyatı(6 Kişi) 1-İstanbul Üniversitesi (13 Kişi) 2-Hacettepe Üniversitesi (4 Kişi) 3-Ankara Üniversitesi (6 Kişi) 4-ODTÜ Üniversitesi (2 Kişi) 5-Mimar Sinan Üniversitesi (2 Kişi) 6-Marmara Üniversitesi (5 Kişi) 7-Boğaziçi Üniversitesi (2 Kişi) 8-Erciyes Üniversitesi (1 Kişi) 9-King s College London Üniversitesi (1 Kişi) 1- İstanbul Şehir Üniversitesi 1-İstanbul Üniversitesi (11 Kişi) 2-Hacettepe Üniversitesi (4 Kişi) 3-Ankara Üniversitesi (4 Kişi) 4-ODTÜ Üniversitesi (2 Kişi) 5-Mimar Sinan Üniversitesi (1 Kişi) 6-Marmara Üniversitesi (4 Kişi) 7-Boğaziçi Üniversitesi (2 Kişi) 8-Erciyes Üniversitesi (2 Kişi) 9-)Uludağ üniversitesi(1 Kişi) 9-King s College London Üniversitesi (1 Kişi) 1 1 Uzman TOPLAM

16 Kişi Sayısı 4.5- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yüzde% %0 %0 %2,5 13,72 %23 %27,45 %10,25 %11,76 %54 %37,25 %10,25 %9, İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % %50 %75 % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % %25 0 %25 %75 %50 %25

17 4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % %25 %25 %25 %50 %25 %25 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları BİRİM I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Fakülteler TOPLAM BİRİM Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II.ÖĞRETİM TOPLAMI(A) YÜZDE* Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam SAYI Fakülteler ,47 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları BİRİM ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI Fakülteler %100 %100 TOPLAM %100 %100

18 Yabancı Uyruklu Öğrenciler BÖLÜMÜ Kadın Erkek Toplam Fakülteler TOPLAM

19 5.1- Eğitim Hizmetleri Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum,Kongre,Panel Konferans,Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Düzeneleme Kurul Üyeliği TOPLAM Not.Metin şeklindede eklenecek Düzenleme Kurul Üyeliği: YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ocak 2014, Bilim Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ocak 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yağmur Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi, İstanbul Nisan 2014, Bilim Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB), Eskişehir Mayıs 2014, Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul Ekim 2014, Bilim Kurulu Üyesi. YENİTERZİ, Emine, 100. Yılında I. Dünya Savaşının Türk Edebiyatındaki Yansımaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı 31 Ekim-2 Kasım 2014, Bilim Kurulu Üyesi. ISSI, Cüneyt, Deneme Yarışması, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, Nisan CİHAN, Ahmet; Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Ankara, 9-10 Ocak 2014 CİHAN, Ahmet; Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu ( ), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Ankara, 23 Ocak 2014 CİHAN, Ahmet; Sultan: II. Abdülhamit Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Selanik, Şubat 2014.

20 CİHAN, Ahmet; Son Halife Abdülmecit Efendi Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Edirne, 22-23Mayıs 2014 ÜÇER, İbrahim Halil; Düzenleme kurulu üyesi: III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Mayıs 2014, Sakarya FAZLIOĞLU, İhsan; Türk Tarih Kurumu, Bilim Kurulu, Üye, Devam Ediyor. FAZLIOĞLU, İhsan; Commision on History of Science & Technology in İslamic Societies, Üye, Devam Ediyor. FAZLIOĞLU, İhsan; Katip Çelebi Sempozyumu, Bilim Kurulu, Üye. ÖLMEZ Adem, Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi, 10 Şubat 2014, İstanbul. Piyadeoğlu C., Sultan Alparslan ve Merv: Tarihi Kaynaklar ve Araştırmalar Uluslararası Çalıştayı, Mayıs, Ankara. Fehmi Yılmaz, İklil SELÇUK, Pazaryerinde Devlet ve Toplum: II. Bayezid Döneminde Bursa nın İktisadî Hayatı, İstanbul Bilimler Akademisi, 2014 Fehmi Yılmaz, Özlem ÇAYKENT, John Galt'ın Tarihi: Aydınlanma'nın İzinden Şimdi ve Geçmiş, İstanbul Bilimler Akademisi, Fehmi Yılmaz, Ali TAN Müzelerde Tarihi Neyler. İstanbul Bilimler Akademisi, İstanbul Fehmi Yılmaz, Gültekin Yıldız, Osmanlı Tarih Yazıcılı: Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Bilimler Akademisi, Fehmi Yılmaz, Ayhan Bıçak, Tarih Metafiziği, İstanbul Bilimler Akademisi, Mart Fehmi Yılmaz, M. Lütfi Arslan, Medya Kültür ve Toplum, İstanbul Bilimler Akademisi, Nisan Fehmi Yılmaz, Ünsal Sözbir, Finans Piyasası: Günden ve Sistem, İstanbul Bilimler Akademisi, Nisan Fehmi Yılmaz, Osmanlı da Hediye, Hediyeleşme ve Hediye Ekonomisi, İstanbul Bilimler Akademisi, Mart Fehmi Yılmaz, Osmanlı Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Büyüme, İstanbul Bilimler Akademisi, Nisan M. Talha Çiçek, Düzenleme Kurulu Başkanı olarak The Syrian Lands during the Great War başlıklı konferansı İstanbul Şehir Üniversitesi nde organize ettim.2014

21 Davetli Konuşmacı: Sempozyumlar ŞEKER, Fatih M., Yerli Bir Dünya Görüşünün Klasik ve Modern Zamanlardaki Çehresi, Türk Ocakları: Safranbolu Türk Düşünce Çalıştayı, Mayıs 2014, Safranbolu- Karabük. ŞEKER, Fatih M., Medeniyet İnşâ Etmenin ve Sürdürmenin Bir Aracı Olarak Bedâvet, I. Uluslararası Konya Sempozyumu: Medeniyet, Şehir ve Üniversite, , Konya. ŞEKER, Fatih M., Tarih ve Dil, Nihad Sami Banarlı Hatırasına: Medeniyet Dili Türkçe, 4 Aralık 2014, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ve Istanbul Fetih Cemiyeti, Küçükçekmece/Istanbul. ÜÇER, İbrahim Halil; Taşköprizade nin en-nehel ve l-alel fî taksimi aksâmi l-ilel Adlı Eserinde Tam ve Nâkıs İllet Ayrımı, XVII. Türk Tarih Kongresi, Eylül 2014 Ankara. YENİTERZİ, Emine, Esmâ-i Nebî ve Na t-i Şeriflerde Hz. Peygamber in İstisnaî Özellikleri, III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu-Edebiyatımızda Hz. Peygamber, Açılış Konferansı, İstanbul Nisan CİHAN, Ahmet; Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Ankara, 9-10 Ocak 2014 CİHAN, Ahmet; Sultan: II. Abdülhamit Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Selanik, Şubat CİHAN, Ahmet; Türkiye perspektifinden Avrupa da Müslüman Kadın İmajı ve Karşılıklı Algılamaların Türkiye nin AB Üyelik Sürecine Etkileri Kongresi, Marmara üniversitesi ve Uluslarası Kadın ve Aile Derneği, İstanbul, 8 Mayıs 2014 CİHAN, Ahmet; Son Halife Abdülmecit Efendi Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Başkanlığı, Edirne, Mayıs 2014 ŞAFAK, Turgay Müverrih Mustafa Âlî ve Farsça Divanı, 2. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Allame Tabatabai Üniversitesi, Mayıs 2014, Tahran/İran. NAMOĞLU, Elif Mevlânâ Kabûlî nin Farsça İkinci Divanı ndaki Kasideler, II. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kasım 2014, Ankara. Piyadeoğlu C., Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Nisan, Kocaeli.2014 Piyadeoğlu C., XI. Milli Türkoloji Kongresi, Kasım, İstanbul.2014 Recep Karacakaya, Yıllarında Çıkan Ermeni İsyanlarının Temel Özellikleri ve Meydana Gelen İnsan Kayıplarının Sayısal Sonuçları Üzerine Düşünceler, Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ocak 2014, Ankara. Recep Karacakaya, I. Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Mezalimi ve Müslüman Mültecilerin Durumu ( ), Birinci Dünya Savaşında Ermeniler Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Nisan 2014, Van.

22 Recep Karacakaya, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kafkasya daki Türk Esirlerinin Durumu, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kasım 2014, Antalya. Konferanslar,Seminerler FAZLIOĞLU,İhsan Tasvir, Tahkik ve Tedkik Açmazında Çağdaş İslam Düşüncesi [Açılış Dersi], Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şubat FAZLIOĞLU,İhsan Geçmişi Ön-görmek, Geleceği Bilmek: Tarih, Geçmiş midir, Gelecek mi? Bülent Ecevit Üniveristesi, Zonguldak, Mart FAZLIOĞLU,İhsan Çağdaş Dünya da Yardım Etmek : İyilik mi, İyelik mi? İnsan ın Anlamı Açısından Bir Belirleme, Genç Yeryüzü Doktorları 7. Yeryüzü Halkası, Bezm-i Alem Üniversitesi, İstanbul, Mart FAZLIOĞLU,İhsan Klasik İslam Düşüncesi, İBA Dış Türkler Akademisi, İstanbul, Nisan FAZLIOĞLU,İhsan Hafıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Nisan FAZLIOĞLU,İhsan Sonuç ile Süreç Arasında: Gençlik bir Soru mu, bir Yanıt mı?, Gençlik Forumu : Aidiyet, Dönüşüm, Gelecek [Açılış Konuşması], Ankara, Mayıs FAZLIOĞLU,İhsan Ne Yapmalı?: Yerli Bir Düşüncenin İmkanı Üzerine, İlim ve Sanatlar Merkezi(İSM), İstanbul, Mayıs FAZLIOĞLU,İhsan Gözel, Öz ün Göze Gelmesidir : Estetik in varlık ilkesi olarak ferdiyet, İstanbul, Kültür Ocağı Vakfı(KOCAV), İstanbul, Mayıs FAZLIOĞLU,İhsan Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı, Faziletliler Kulübü, İstanbul, Temmuz 2014 FAZLIOĞLU,İhsan Bilen mi Medeni Olur? Medeni Olan mı Bilir?: Bilgi ve Temeddünün Diyalektiği Üzerine Düşünceler, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Müslümanca Düşünme Üzerine Giriş, Fazilteliler Kulübü, İstanbul, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Amentü Şerhi, Hollanda, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Dil ile hâllenmek: Söz ve davranış dili olarak Türkçe, Yurtdışı Türkler ve Akraba topluluklar Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hollanda, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Fıtrat, Nazar ve İstidlal : Akıl mı Akletmek mi?, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Aralık 2014.

23 FAZLIOĞLU,İhsan 4 Kitap 1 Nazariyat, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Divan Toplantıları, İstanbul, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Medeniyet Okumaları Serisi [14 Ekim 2014 den itibaren 15 günde bir], İstanbul Medeniyet Üniversitesi, FAZLIOĞLU,İhsan Düşünce Bilime Giriş [Dört ders], İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, Ekim-Kasım FAZLIOĞLU,İhsan Akaide Giriş [Dört ders], İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, Kasım- Aralık FAZLIOĞLU,İhsan İBA, "Düşüncebilimin İlkeleri", Nazariyat Okumaları 2014 YENİTERZİ, Emine, Günümüzde Mevlâna yı Anlamak, Damla Kültür ve Sanat Derneği, İstanbul 4 Mart YENİTERZİ, Emine, Mevlevîlikte Eğitim, İMÜ Edebiyat ve Medeniyet Topluluğu, İstanbul 18 Aralık ŞEKER, Fatih M., Selçuklu ve Osmanlı Düşüncesinde Önemli Simalar ve Tesirleri, Yûnus Emre Enstitüsü: Yûnus Emre Edebiyat ve Kültür Sohbetleri, 27 Mart 2014, Kazan- Baştataristan. ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, , Eskişehir. ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, Sosyal Bilimler Kampı (SOBİKA) İzmir Gediz Üniversitesi, , İzmir. ŞEKER, Fatih M., Vehhâbîliğin Osmanlı dan Cumhûriyet Türkiye sinde Yansımaları, Türk Ocağı, , Fatih/İstanbul. ŞEKER, Fatih M., Çatışmacı Söylem Olarak Vehhabilik. İHH: Marmara Üniversitesi Rektürlüğü, , Fatih/İstanbul. ŞEKER, Fatih M., Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye sinde Vehhabiliğin Akisleri, , Bayrampaşa/İstanbul. ŞEKER, Fatih M., İslâm Entelektüel Geleneği, (On Seminer) İstanbul Bilimler Akademisi. Kasım-Aralık ŞEKER, Fatih M Osmanlı Düşünce Dünyasında Toplum ve Siyaset (On Seminer), İstanbul Bilimler Akademisi. Bahar 2014.

24 ŞEKER, Fatih M., Çağdaş Türk Düşüncesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı ve İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı: Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi: Haliç ve Çamlıca Yerleşkesi, (Dört Seminer) ; (Haliç Yerleşkesi); ; (Küçük Çamlıca Yerleşkesi) Say Ömer, Necip Fazıl ın Şiiri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, 22 Mayıs Ahmet Arslantürk, Kamaniçe Seferi nde Osmanlı Saray Görevlileri, Türkiye-Polonya İlişkileri Temas Alanları ( ), 6-7 Haziran 2014, Varşova, Polonya. (Uluslararası Konferans) ÜÇER, İbrahim Halil; İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık, İlmî Etüdler Derneği, 06 Eylül ÜÇER, İbrahim Halil; İbn Sina nın Suret Anlayışı, İhsan Vakfı, 15 Ekim ÜÇER, İbrahim Halil; İslam Düşüncesine Giriş, İlmî Etüdler Derneği, 12 Hafta, Ekim-Ocak ÜÇER, İbrahim Halil; İslam Düşüncesinin Zihniyet Temelleri, İBA, 12 Hafta, Ekim-Ocak ÜÇER, İbrahim Halil; Felsefe Tarihine Giriş, İSTEV, 4 Hafta, Kasım ÜÇER, İbrahim Halil; Hidayetü l-hikme Okumaları: Meşşai Doğa Felsefesine Giriş, İLEM, 8 Hafta, Kasım-Aralık 2014 ISSI, Cüneyt, Yazık Oldu Süleyman Efendi'ye Şairi Orhan Veli, İMU Edebiyat Topluluğu, İstanbul Medeniyet Ü.Kuzey Kampüsü, ISSI, Cüneyt, Ölümünün 60. Yılında Sait Faik: Bu Vapurlar Nasıl Gider?, İMU Edebiyat Topluluğu, ISSI, Cüneyt, Ölümünün 60. Yılında Sait Faik: Bu Havuzun Suyu Donar mı?, İMU Edebiyat Topluluğu, İstanbul Medeniyet Ü.Kuzey Kampüsü, ISSI, Cüneyt, Ölümünün 60. Yılında Sait Faik: Suyu Buldun mu Mustafa?, İMU Edebiyat Topluluğu, İstanbul Medeniyet Ü.Kuzey Kampüsü, TAFTALI, Oktay; Dünyayı İçine Alan Karanlık Oda (Camera Obscura). 6 Mart Clik Clak Fotoğraf Sanatları, İstanbul 2014 TAFTALI, Oktay; Platon'da Devlet Tahayyülü: 6 Eylül. Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu İstanbul. 2014

25 TAFTALI, Oktay; Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Nisan Akçakoca. (Kurum İst. Bilimler Akad.) GÖZEL, Özkan; 12 Kasım 2014 AKDAV (Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı) Konuşma: Ahlak ve Gündelik Hayat GÖZEL, Özkan; 20 Aralık 2014 İSTEV-HİKMET OKULU Seminer: Batı Felsefesi Tarihi I GÖZEL, Özkan; 27 Aralık 2014 İSTEV-HİKMET OKULU Seminer: Batı Felsefesi Tarihi II ÖZTURAN, Mehmet; Meridyen Derneği Neyi Tartışabilirim? Klasik argümantasyon Teorisi AYDEMİR, Hakan, Eski Uygurca, Tohar-Türk İlişkileri üzerine bir haftalık seminer (Northwest University for Nationalities, Department of Uyghur Language and Literature, Landzhou, Çin), 4-11 Mayıs (Konuk öğretim üyesi olarak). AYDEMİR, Hakan & CSİLLA, Balogh, Orta Avrupa da Asimile Olan Avar Türklerinin Dili, Runik Yazısı ve Arkeolojik Mirası (Recep tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rize), Aralık AYDEMİR, Hakan, Orta Avrupa da Kuman-Kıpçakların Etnik ve Dilsel Asimilasyonu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü), Mayıs AYDEMİR, Hakan, Tarih Boyunca Türk-Macar Dil İlişkileri (Gediz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir), Nisan Adem Ölmez, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 19 Mart İsmail Hakkı Kadı, Osmanlı-Hollanda Deniz Ticaret Tarihinin Hollanda Kaynakları Osmanlı Deniz Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem, İstanbul Üniversitesi, Nisan 2014 İsmail Hakkı Kadı, Oriental Studies in The Netherlands, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İngilizce İlahiyat Bölümü, 12 Aralık 2014 M. Talha Çiçek, Osmanlı Dönemi Arap Coğrafyası, Bilim ve Sanat Vakfı, 3 Haftalık Seminer Zekai Mete, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı (Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Bilimler Akademisi), Nisan 2014, Akçakoca/Düzce Karahasanoğlu, Selim, Benim Vezirim: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa nın Sadaretini Sultan III. Ahmed in Mektuplarından Okumak, CIEPO 21-Budapeşte, Macaristan, 9 Ekim 2014.

26 M. Talha Çiçek, Myth of the CUP Triumvirate: Djemal Pasha and the Central Government, İstanbul Şehir Üniversitesi, The Syrian Lands during the Great War 2014 ŞAFAK, Turgay; İran Tarih, Kültür ve Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, 24 Nisan YILDIRIM, Abdullah; Belagat İlimleri: Bedii, İlahiyat Araştırmaları Derneği (İLEDER), İstanbul, [Hafta da bir] Şubat-Mayıs YILDIRIM, Abdullah; İslam Dilbilim ve Felsefesine Giriş, İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı - İSTEV (4 Haftalık Seminer) 2014 YILDIRIM, Abdullah; Arapça (Okuma - Anlama - Gramer) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2014 Yılı boyunca) YILDIRIM, Abdullah; Vaz İlmine Giriş - İlahiyat Araştırmaları Derneği İLADER 2014 Osmanlı Bürokrasisi ve Osmanlı Hanedanı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 24 Ekim Osmanlı Bürokrasisi ve Elit Grubu, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 27 Kasım Osmanlı Bürokrasisi ve Katipleri, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 18 Aralık DAGLI, Arif, A new model of Information Behavior proposed for Web based-learning environments. Konferans Adı: ASIST Annual Conference (2014) DAGLI, Arif, Bilgi ve Belge Güvenliği: Öne Çıkan konular ve İhtiyaçlar. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 168 Yıl Kutlama Sempozyumu, 27 Kasım DAGLI, Arif, Mülakat. Türkiye de Bilgi ve Belge Güvenliği ve Arşivler. Anadolu Ajansı. 27 Kasım 2014 Söyleşiler FAZLIOĞLU,İhsan Kendimiz, Derdimiz; Niyetimiz, Seferimiz; Bilgimiz, Azığımızdır, Afak Dergisi, Sayı 7, s , İstanbul 2014 FAZLIOĞLU,İhsan Aydın, Biz den Değildir, Düşünce Dergisi, Dosya: Türkiye ve Dünyada Entelektüel, Sayı 1, s , İstanbul FAZLIOĞLU,İhsan Yanlışlara Ağıt Yakmaktan, Doğruları İnşa Edemiyoruz, Yeni Şafak, (Röp: Yusuf Genç), İstanbul, Aralık FAZLIOĞLU,İhsan Geçmişte dökülen sütün hesabı olmaz ama tarihte olur, Genç Dergisi, İstanbul Aralık ŞEKER, Fatih M., Cevdet Paşa Entelektüel Geleneğimizin Mezar Taşıdır, Aksiyon, 24 Şubat 2014, ss

27 ŞEKER, Fatih M., Batılılaşmamız Ani Bir Hafıza Kaybıdır, Yeni Şafak Kitap, sayı: 83, 8 Ocak 2014, ss ŞEKER, Fatih M., Herşey Geleneğe Bakarak Kıymet Kazanır, ŞEKER, Fatih M., Türkler Mâzîlerine Kapanarak İslâm a Açılırlar, Kılavuz, Haziran 2014, ss ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, TRT1: Aklıselim, 20 Mayıs ŞEKER, Fatih M., Osmanlı Entelektüel Geleneği, TVnet: Kitap Cafe, 24 Ocak ŞEKER, Fatih M., Tarihte Selefilik ve Vehhabilik, Habertürk-Tarihin Arka Odası, 11 Ekim CERAN, Yaylagül; Kent Markalaşması, İstanbul Bilimler Akademisi, Aralık 2014 Bilican, F. I. (Nisan 2014). Psikoloji nedir? Orhan Gazi İmamhatip Lisesi. Adem Ölmez, Sivil İtaatsizlik Üzerine, Genç Yorum, (Haziran 2014). GÜRCAN, Fatih; John Murray ın İstanbul Büyükelçiliği ( ) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 21 Aralık Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğunda Tütün, Collection Clup, İstanbul Mayıs Fehmi Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Altunizade Kültür Merkezi, Nisan Recep Karacakaya, Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Silahlı Hareketler, Türk Ocağı Vakfı, 11 Nisan Oturum Başkanı, Panelist ISSI, Cüneyt, Ahmet Hamdi Tanpınar ın Hikâyelerinde Karakterler, Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Düzenleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Hisar Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Ü, 14 Nisan ISSI, Cüneyt, Bahaeddin Özkişi nin Hikâyelerinde Yabancılaşma, Düzenleyen: Türk Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi ve Demirci Belediye Başkanlığı, YENİTERZİ, Emine, International Symposium on Turkey-East and South East Asia Relations (Past & Present), Phnom Pen/ Cambodia, January YENİTERZİ, Emine, III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu-Edebiyatımızda Hz. Peygamber, İstanbul Nisan YENİTERZİ, Emine, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması,

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU....1 I- GENEL BİLGİLER... 2-110 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2-177 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemizin sanat birikimine katkı yapmak hedefiyle İstanbul un merkezinde kurulan fakültemizde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 Nisan Üst Yönetcinin Sunuşu Kocaeli Üniversitesi; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mayıs 2012 ii ii İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Nisan 2014 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir M.Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1 2 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 3 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-ÖZGÖREV

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı