VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika"

Transkript

1 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracat Yeri Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İlk Müracat Yeri Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İsim Mutlu AKIN İsim Adnan ERTÜRK Unvan Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Unvan Vergi Denetim Kurulu Başkanı Adres Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı A Blok Zemin Kat Dikmen Caddesi Dikmen Adres A Blok Zemin Kat Dikmen Caddesi Dikmen ANKARA ANKARA Tel (032) Tel (032) Faks (032) Faks (032) e-posta e-posta

2 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (EN GEÇ) Bakanlık Kütüphane Hizmeti Bakanlık çalışanları elektronik ortamda ve şahsen kitap talep edebilmekte, vatandaşlar ise sadece okuma salonundan faydalanmaktadır. Herhangi bir belge istenilmemektedir. 5 Dakika Bakanlık çalışanları ve vatandaşlar elektronik ortamda kütüphanede hangi yayınların olduğunu tarayabilmektedir. 2 Yazı danışma kurulunca uygun görülen makale, çeviri ve derlemelerin yılda iki defa çıkan maliye dergisinde yayımlanması ve yayın kurulu tarafından uygun bulunan araştırmaların/çalışmaların kitap olarak basılması/yayımlanması hizmeti. Yayımlanması talep edilen makale, çeviri ve derlemeler ile araştırmaların/çalışmaların posta yoluyla veya elektronik ortamda Başkanlığa gönderilmesi yeterlidir. Makale, Çeviri ve Derleme İçin 6 Ay Kitap İçin (Basım Kararını Müteakip) Ay 3 Telif ücreti ödenmesi. Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi 2. Harcama Pusulası 4 Sözleşmeli Personel Sınav Başvuruları Sınav Başvuru Formu 5 İş Günü Elden Başvuru 5 Dakika Posta İle Başvuru 7 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Strateji Geliştirme Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri İsim : Füsun SAVAŞER İsim Unvan : Daire Başkanı Unvan : Strateji Geliştirme Başkanlığı : Ertan ERÜZ : Strateji Geliştirme Başkanı Adres : Tel. : Faks : Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Binası M Blok Kat:4 Dikmen Caddesi e-posta : Adres : Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Binası M Blok Kat:3 Dikmen Caddesi Tel. Faks e-posta : : :

3 BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (EN GEÇ SÜRE). Dilekçe (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, IBAN No, Ödeme Yapılacak Banka Adı ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) Merkezden Yapılan Ödemeler» Genel Müdürlüğümüze Verilecek Dilekçe Örneği 5 İş Günü İçinde...» Defterdarlıklara Verilecek Dilekçe Örneği» Kaymakamlıklara Verilecek Dilekçe Örneği Taşradan Yapılan Ödemeler 5 İş Günü İçinde Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İlama Bağlı Borç Ödemelerinin Tahakkuk Ettirilmesi 3. Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekaletname, Ancak; Hazinenin veya diğer kamu idarelerinin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan kararda sadece mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti ödemesi yapılması durumunda, ibraz edilen mahkeme kararında adı yazılı taraf vekillerinden vekaletname talep edilmez. (Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 8) (Ödenek ve Nakit Olması Kaydıyla) 4. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi İçin Serbest Meslek Makbuzu (İcra Takibi yoluyla yapılacak ödemelerde Serbest Meslek Makbuzu İcra Dairesine verilecektir.) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: BAHUM Genel Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Müsteşarlık İsim: Selahattin İNCİ İsim : Genç Osman YARAŞLI Unvan: BAHUM Genel Müdürü Unvan : Müsteşar Yardımcısı Adres: Maliye Bakanlığı M Blok Kat:2 Adres : Maliye Bakanlığı B Blok Tel.: (32) Tel. : (32) Faks: (32) Faks : (32) e-posta: e-posta : NOT : Gerçeğe aykırı, belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4 BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması - Yazılı dilekçe 2- Vatandaşların Türk vatanına ne şekilde üstün hizmetlerde bulunduklarını kanıtlamak üzere hizmetin konusu ve yerine getiriliş şekline göre kendilerinin belirleyip gönderdikleri belgeler 3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği - Başvuru dilekçesi 2- Sportif başarıyı göstermek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş bir belge 3- Özürlü olmaları nedeniyle 40 yaşından önce aylık bağlanacak sporcular için, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak sağlık kurulu raporu 4- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı İlgili kurumlarla yapılan yazışmaların sonuçlanma süresine bağlı olarak yaklaşık 3 ay (Durumu uygun olanlar için BKK alınması için gerekli taslak hazırlanarak Başbakanlığa BUMKO tarafından gönderiliyor) 2 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İlgili kurumlarla yapılan yazışmaların sonuçlanma süresine bağlı olarak yaklaşık 3 ay (Durumu uygun olanlar için BKK alınması için gerekli taslak hazırlanarak Başbakanlığa BUMKO tarafından gönderiliyor) 3 Sözleşmeli Personel Sınavı - Sınav Başvuru Formu - Elden başvuru 5 dakika. - Posta yoluyla 4 gün. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Müsteşarlık İsim : İ. İlhan HATİPOĞLU İsim : Dr. Genç Osman YARAŞLI Unvan : Genel Müdür Unvan : Müsteşar Yardımcısı Adres : İlkadım Cad Çankaya/Ankara Adres : İlkadım Cad Çankaya/Ankara Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

5 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) - Kamu Hesapları Bülteninin Her Ay Yayımlanması Hizmeti Herhangi Bir Belge İstenmemektedir. Ay 2- e-bordro Uygulaması Herhangi Bir Belge İstenmemektedir. 2 Dakika 3- Sözleşmeli Personel Sınav Başvuruları Sınav Başvuru Formu Diploma Örneği Elektronik Başvuru: 5 Dakika Elden Başvuru: 5 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Muhasebat Genel Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Müsteşarlık İsim : Mehmet SARITAŞ İsim : M. Sami KENEZ Unvan : Muhasebat Genel Müdürü Unvan : Müsteşar Yardımcısı Adres : Maliye Bakanlığı M Blok Kat: 2 Adres : Maliye Bakanlığı E Blok Telefon : Telefon : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

6 MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve menfaatleri millileştirilen hak sahibi Türk vatandaşlarına ödeme yapılması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER - T.C. Ziraat Bankasında açılmış vadesiz hesabın numarası - Hak sahibinin ölümü halinde veraset ilamı - Vukuatlı nüfus kayıt örneği (EN GEÇ SÜRE) 5 İŞ GÜNÜ Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Mili Emlak Genel Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri :Müsteşarlık İsim : H. Abdullah KAYA İsim :Mehmet ŞİRİN Unvan : Milli Emlak Genel Müdürü Unvan :Müsteşar Yardımcısı Adres : Maliye Bakanlığı B Blok Kat: Adres :Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Binası Dikmen Caddesi - Ankara Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e-posta

7 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) ) Mal bildirimi 2) Askerlikle ilgili yazılı beyan KPSS Sonucuna göre İlk Defa Kamu Hizmetine Atanma (B 3) Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan grubu kadrolar için) 4) Mezuniyet belgesi(aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik 30 gün 5) Adli Sicil Kaydına ilişkin yazılı beyan 6) 6 adet fotograf 2 Yeniden Göreve Atanma 60 gün Şahsın talebi Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden Ayrılmış 3 Şahsın talebi 2 gün Olan Personelin Hususi Damgalı Pasaport Talep İşlemleri 4 Emekli Personele Kimlik Belgesi Verilmesi ) Kimlik Talep Formu 2) 2 adet fotograf gün Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden Ayrılan 5 Personele Hizmet Belgesi Verilmesi Şahsın talebi gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İsim Unvan Adres Tel. Faks e-posta : Personel Genel Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Müsteşarlık : Hasan ŞAHİN İsim : İsa COŞKUN : Personel Genel Müdürü V. Unvan : Müsteşar Yardımcısı : Maliye Bakanlığı E Blok 3.Kat Adres : Maliye Bakanlığı E Blok.Kat : Tel. : 45 0 : Faks : : e-posta :

8 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu - Sınav Başvuru Formu 2- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan aldığına dair veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (EN GEÇ SÜRE) 5 Dakika 2 AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı - Sınav Başvuru Formu 2- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan aldığına dair veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği 4 AY Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkamlığı İkinci Müracaat Yeri Müsteşarlık İsim : Pelin Kuzey İsim : İsa COŞKUN Unvan : Daire Başkan V. Unvan :Müsteşar Yardımcısı Adres : Maliye Bakanlığı D-E Blok Kat:6 Adres :Maliye Bakanlığı D-E Blok Kat: Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta e-posta :

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29/6/2009 No: 2009/15188 Dayandığı Kanunun Tarihi: 22/5/2003 No: 4857 Yayımlandığı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası T R İKRAZ Türü İkraz Evlilik İkrazı

Detaylı