Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU"

Transkript

1 Askerî Ceza Hukuku

2

3 Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Ankara 2010

4 Askerî Ceza Hukuku Zeynel T. KANGAL Hukuk Kitapları Dizisi: 1024 ISBN Birinci Baskı: Mayıs Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Bilim Adamı, Yönetici ve İnsan olarak çok şey öğrendiğim Değerli Hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e en derin saygılarımla

6

7 Ben zaferlerimi yalnız komutan ve erlerimle değil, adaletten ayrılmayarak ordu içinde disiplini sağlamayı başaran askerî hâkimlerimle de kazandım NAPOLYON

8

9 Önsöz Askerî Ceza Hukuku na ilgim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde 3. sınıf öğrencisiyken bu seçimlik dersi tercih etmemle başladı. Ardından aynı Fakülte nin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak çalıştığım yıllarda da hocalarımın nezaretinde bu seçimlik dersin yürütülmesine katkı sağlamaya çalıştım. Ancak Ocak 2006 da yurt dışından döndüğümde bu seçimlik dersin programdan çıkartıldığını fark ettim. Nedenini de bugüne kadar öğrenebilmiş değilim yılının Eylül ayında yedek subaylığımı yapmak üzere Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi ne askerî hâkim olarak görevlendirildim. Görevime başlamadan önce hazırlık amacıyla Askerî Ceza ve Ceza Muhakemesi ne ilişkin olarak bazı notlar çıkardım. Göreve başladıktan sonra bu alandaki bilgim ve merakım daha da arttı. 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi ndeki iş yoğunluğunun dava çeşitliliğini de beraberinde getirmesi bana avantaj sağladı. Yine askerî yargıya özgü sorunları da bu Mahkeme de bizzat yaşayarak görme imkânını buldum. Ayrıca buradaki nitelikli askerî hâkim ve askerî savcılar ile Askerî Ceza Hukuku na ilişkin sorunlar hakkında müzakere yapma olanağı buldum. Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra biriktirmiş olduğum notları kitap hâline getirip yayınlamaya karar verdim. Ancak bunun için yeterli zamanı ayıramam 2 yıllık bir gecikmeye neden oldu. Bu çalışmayı yaparken oldukça zorlandığım noktalar da oldu. Bunların başında Türk Silâhlı Kuvvetleri ne ilişkin mevzuatın çok dağınık, geniş ve karmaşık olması gelmektedir. Zira sadece Askerî Ceza Kanunu nu ve yargılama kanunlarını incelemek sistemin bütününü anlamak için yeterli olmamaktadır. Bunların yanısıra, TSK İç Hizmet Kanunu, Personel Kanunu, Askerlik Kanunu vb. mevzuatta yer alan ayrıntılı hükümleri incelemek kaçınılmaz olmuştur. Yine 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı ile askerî yargıyı ilgilendiren kanunlar arasında bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Bu sorun 5329, 5530 ve 5739 sayılı kanunlarla çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bu çabalar da, semptom giderici çözümler sağlamaktan öteye gidememişlerdir. Örneğin, 5329 sayılı kanunla Askerî Ceza Kanunu na eklenen ek madde 8 karşısında Askerî Ceza Kanunu ndaki bazı hükümlerin zımnen ilga edilip edilmediği tartışmaya açık bir noktadır. Bu yüzden Askerî Ceza Kanunu ile yargılamaya ilişkin kuralların yeni ceza mevzuatı gözönünde bulundurularak yeniden kaleme alınması gerekmektedir. Zorlandığım bir başka nokta da, Askerî Ceza ve Ceza Muhakemesi ne ilişkin olarak ülkemizde yeterli bilimsel çalışmanın yapılmaması nedeniyle kaynak sıkıntısı çekmemdir. Türkiye de bu alanı bütüncül olarak inceleyen tek eser olan Sahir ERMAN ın Askerî Ceza Hukuku adlı kitabının son baskısı 1983 tür.

10 10 Askerî Ceza Hukuku Askerî Ceza Hukuku alanında yazılan şerh, monografi ve makalelerin de çok büyük bir çoğunluğu askerî yargı mensupları tarafından kaleme alınmaktadır. Üniversiteler, uygulaması azımsanmayacak kadar çok olan bu alana genelde ilgisiz kalmaktadırlar. Bütün bu nedenleri ve sorunları dikkate alarak bu çalışmayı hazırlamış bulunmaktayım. Bununla birlikte, kitapta ilk basının vermiş olduğu tecrübesizlikten kaynaklanan bazı eksiklikler bulunabilir. Bu nedenle her türlü eleştiri ve katkıya açık durumdayım. Bu eleştiri ve katkılarınızı a yazarak bana iletmenizden mutluluk duyarım. Üzerinde düşündüğüm eleştiri ve katkılarınız kitaba, sonraki baskıları gerçekleştiği takdirde, mutlaka yansıtılacaktır. Bu vesileyle doğrudan veya dolaylı desteklerini gördüğüm kişileri saygıyla anmak ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma, asistanlığını yapmaktan onur duyduğum ve kendisiyle çalışmayı bir şans olarak gördüğüm değerli hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e ithaf edilmiştir. Huzurlu, uyumlu ve verimli bir askerlik hizmeti dönemi geçirmemi sağlayan Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi askerî hâkimleri ve 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Savcılığı askerî savcıları ile tüm çalışanlarına buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Doğduğum günden beri hep yanımda olan annem Zemhanur KANGAL a ve babam Bekir Sıtkı KANGAL a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ablam Zeynep D. MÜLAYİM e her türlü desteği ve biricik yeğenim Metehan Giray MÜLAYİM e de hayatımıza neşe kattığı için çok teşekkür ediyorum. Yine kardeşim Recep Serkan KANGAL a teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak bu çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Koray SEÇKİN e ve Seçkin Yayıncılığın emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Taksim, 26 Nisan 2010

11 İçindekiler Önsöz... 9 Kısaltmalar I. KISIM ASKERÎ CEZA HUKUKU I. BÖLÜM ASKERÎ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 1. ASKERÎ CEZA HUKUKU KAVRAMI I. Genel Olarak II. Çeşitli Ülkelerdeki Durum III. Askerî Ceza Hukukunun Genel Ceza Hukukuna Göre Özelliği ASKERÎ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI I. Doğrudan Kaynaklar A. Anayasa B. Askerî Ceza Kanunu ve Diğer İlgili Kanunlar C. Uluslararası Sözleşmeler D. Kanun Hükmünde Kararnameler II. Dolaylı Kaynaklar A. Örf ve Âdet Kuralları B. Yüksek Mahkeme Kararları C. Doktrin III. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi A. Genel Olarak B. Beyaz Norm Sorunu C. Askerî Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı Yorum Kıyas Yasağı ASKERÎ CEZA KANUNU NUN UYGULAMA ALANI I. Askerî Ceza Kanunu nun Zaman Bakımından Uygulanması A. Genel Olarak B. Savaş Hükümlerinin Uygulanması C. Geçmişe Uygulama Yasağı ve Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması II. Askerî Ceza Kanunu nun Yer Bakımından Uygulanması A. Türkiye de İşlenen Suçlar... 45

12 12 Askerî Ceza Hukuku B. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Türk Deniz ve Hava Savaş Araçlarında veya Bu Araçlarla İşlenen Suçlar Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlar a. Barış Zamanında b. Savaş Zamanında III. Askerî Ceza Kanunu nun Kişi Bakımından Uygulanması A. Muvazzaf Asker Kişiler Subaylar Astsubaylar Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Erbaş ve Erler Askerî Öğrenciler B. Yedek Asker Kişiler C. Sivil Personel D. Siviller E. Yabancı Asker Kişiler Savaşan Türk Ordusu Nezdinde Bulunan Yabancı Subaylar Mülteci Asker Kişiler Savaş Esirleri NATO ya Mensup Asker Kişiler ve Diğer Kişiler II. BÖLÜM ASKERÎ SUÇ TEORİSİ 4. ASKERÎ SUÇ KAVRAMI I. Genel Olarak II. Sırf Askerî Suçlar Askerî Suç Benzerleri Ayrımı A. Sırf Askerî Suçlar Failin Asker Kişi Olması Fiilin Askerî Bir Hizmet veya Görevin İhlâlini İfade Etmesi Fiilin Genel Nitelikteki Kanunlarda Kısmen veya Tamamen Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması B. Askerî Suç Benzerleri III. Askerî Cürüm Askerî Kabahat Ayrımı ASKERÎ SUÇUN MADDÎ UNSURLARI I. Genel Olarak II. Hareket (Fiil) A. Kavram B. Hareket Çeşitlerine Göre Askerî Suçlar Serbest Hareketli Askerî Suçlar Bağlı Hareketli Askerî Suçlar Tek Hareketli Askerî Suçlar Birden Fazla Hareketli Askerî Suçlar Seçimlik Hareketli Askerî Suçlar Mütemadî Suçlar Anî Suçlar... 80

13 İçindekiler İcraî ve İhmalî Hareketli Askerî Suçlar III. Netice A. Kavram B. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnad Edilebilirlik IV. Suçun Konusu A. Kavram B. Zarar Suçları Tehlike Suçları V. Korunan Hukuksal Değer VI. Nitelikli Unsurlar A. Astlarla Birlikte Bir Suçu İşlemek veya Astların Bir Suçuna İştirak Etmek B. Suçun Silâhın veya Resmî Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle Hizmetin İfası Esnasında İşlenmesi C. Suçun Müteaddit Kişiler Tarafından Toplu Olarak veya Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi D. Az Vahim Hâl E. Diğer Nitelikli Unsurlar Fiilin İşleniş Biçimine Göre Nitelikli Unsurlar Fiilin İşlendiği Zaman Failin Sıfatı Mağdurun Sıfatı Suçun Konusu Fiilin Belirli Bir Amaç ile İşlenmesi ASKERÎ SUÇUN MANEVÎ UNSURU I. Kast II. Taksir III. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Askerî Suçlar IV. Suçun Maddî Unsurlarında ve Nitelikli Unsurlarında Hata A. Suçun Maddî Unsurlarında Hata B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata HUKUKA AYKIRILIK UNSURU I. Genel Olarak II. Hukuka Uygunluk Nedenleri A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme B. Meşru Savunma C. Zorunluluk Durumu D. Yükümlülüklerin Çatışması E. Hakkın Kullanılması F. İlgilinin Rızası III. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması

14 14 Askerî Ceza Hukuku IV. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddî Koşullarında Hata KUSUR I. Genel Olarak II. Kusuru Ortadan Kaldıran veya Etkileyen Nedenler A. Yaş Küçüklüğü B. Akıl Hastalığı C. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma D. Mazeret Nedenleri Zorunluluk Durumu Cebir veya Tehdit Amirin veya Üstün Emrini Yerine Getirme Meşru Savunmada Sınırın Aşılması E. Haksız Tahrik F. Kusuru Etkileyen Hata Hâlleri Yasak Hatası Kusuru Etkileyen veya Ortadan Kaldıran Nedenlerin Maddî Koşullarında Hata ASKERÎ SUÇA TEŞEBBÜS I. Genel Olarak II. Gönüllü Vazgeçme III. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi ÇOK FAİLLİ ASKERÎ SUÇLAR VE ASKERÎ SUÇLARA İŞTİRAK I. Çok Failli Askerî Suçlar II. Suça İştirak A. Genel Olarak B. Faillik C. Şeriklik Azmettirme Yardım Etme Bağlılık Kuralı D. Özgü (Mahsus) Suçlara İştirak ASKERÎ SUÇLARIN İÇTİMAI I. Gerçek İçtima II. Zincirleme Suç III. Fikrî İçtima A. Aynı Neviden Fikrî İçtima B. Farklı Neviden Fikrî İçtima IV. Bileşik Suç

15 İçindekiler KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ CEZAYI KALDIRAN YA DA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN KİŞİSEL NEDENLER CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN OBJEKTİF KOŞULLARI I. Kişisel Cezasızlık Nedenleri Cezayı Kaldıran ya da Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Kişisel Nedenler II. Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI I. Genel Olarak II. Soruşturma Emri III. İzin ve Talep III. BÖLÜM ASKERÎ YAPTIRIM TEORİSİ 14. ASKERÎ CEZALAR I. Genel Olarak II. Aslî Cezalar A. Hapis Cezaları Genel Olarak Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Hapis Cezasının Ertelenmesi Hapis Cezalarının Toplanması ve Koşullu Salıverilme a. Hapis Cezalarının Toplanması b. Koşullu Salıverilme B. Adlî Para Cezası III. Fer î Cezalar A. Türk Silâhlı Kuvvetleri nden Çıkarma B. Rütbenin Geri Alınması C. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme IV. Askerî Kabahatlere Uygulanacak Cezalar A. Genel Olarak B. Göz Hapsi C. Oda Hapsi GÜVENLİK TEDBİRLERİ I. Genel Olarak II. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma III. Müsadere IV. Tekerrür DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ I. Genel Olarak

16 16 Askerî Ceza Hukuku II. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü III. Af IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı II. KISIM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ 17. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KAVRAMI I. Ayrı Bir Askerî Ceza Muhakemesi Hukukunun Oluşturulması II. AsMKYUK ile CMK Arasındaki İlişki ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU I. Genel Olarak II. İlk Derece Askerî Mahkemeleri A. Askerî Mahkemeler B. Sıkıyönetim Mahkemeleri C. Disiplin Mahkemeleri III. Askerî Yargıtay GÖREV VE YETKİ I. Görev A. Askerî Mahkemelerin Görevi Genel Görev a. Asker Kişilerin İşledikleri Suçlar aa. Asker Kişilerin İşledikleri Askerî Suçlar bb. Asker Kişilerin Asker Kişiler Aleyhine İşledikleri Suçlar cc. Asker Kişilerin Askerî Mahallerde İşledikleri Suçlar dd. Asker Kişilerin Askerlik Hizmet ve Görevleri ile İlgili Olarak İşledikleri Suçlar b. Sivillerin İşledikleri Suçlar c. İstirdat ve Tazminat Davaları d. Askerî Mahkemelerde Yargılanmayı Gerektiren İlginin Kesilmesi Askerî Mahkemeler Arasındaki Görev Ayrılığı Askerî Mahkemeler ile Adlîye Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı a. Askerî Mahkemeler ile Adlîye Mahkemeleri Arasında Görev Uyuşmazlıklarının Çıkabileceği Bazı Durumlar aa. Barış Zamanında Sivillerin Bazı Askerî Suç Benzerlerinden Dolayı Yargılanmaları bb. Savaş Zamanında Askerî Mahkemelerin Görevi cc. Karayolları Trafik Kanunu nda Yazılı Suçlar dd. Özel Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar ee. Çocuk Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar

17 İçindekiler 17 b. Askerî Mahkemeler ile Adliye Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkacak Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü Askerî Mahkemeler ile Disiplin Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı B. Askerî Yargıtay ın Görevi II. Yetki A. Genel Kural B. Askerî Mahkemelerin Yetkilerinin Tespitinde Diğer Yetki Kuralları Kişinin Bağlı Olduğu Yetkili Askerî Mahkemenin Tespit Edilememesi Hâlinde Yetki Birden Fazla Askerî Mahkemenin Yetkili Olması Hâlinde Yetki Geçici Görevlendirmelerde Yetki Sivil Şahıslar Bakımından Yetki Savaş Zamanında Yetki Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetki C. Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Bağlantı Nedeniyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Davanın Nakli Nedeniyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi İstinabe Suretiyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi D. Askerî Mahkemeler Arasında Ortaya Çıkacak Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü II. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 20. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN SÜJELERİ I. Askerî Hâkim II. Subay Üye III. Askerî Savcı IV. Teşkilâtında Askerî Mahkeme Kurulan Kıt a Komutanı veya Askerî Kurum Amiri ve Adlî Müşaviri V. Şüpheli ve Sanık VI. Müdafii VII. Katılan ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER I. Askerî Ceza Muhakemesi İşlemleri II. Askerî Ceza Muhakemesinde Tebligat III. Askerî Ceza Muhakemesinde Süreler ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ I. Genel Olarak II. Yakalama ve Gözaltı III. Tutuklama IV. Zorla Getirme

18 18 Askerî Ceza Hukuku V. Arama ve Elkoyma ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER I. Şüpheli veya Sanık Beyanı II. Tanık Beyanı III. Bilirkişi Değerlendirmesi IV. Belgeler V. Keşif VI. Görüntü ve/veya Ses Kayıtları ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN AŞAMALARI I. Soruşturma Aşaması II. Kovuşturma Aşaması III. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI 25. OLAĞAN KANUN YOLLARI I. Genel Olarak Askerî Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları II. İtiraz III. Temyiz A. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasakları B. Temyiz Nedenleri C. Temyiz İstemi, Süresi ve Usulü D. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Askerî Mahkeme Tarafından İncelenmesi E. Temyiz İsteminin Etkisi F. Temyiz Evrakının Gönderilmesi G. Askerî Yargıtay İncelemesi Askerî Yargıtay ın Ön İncelemesi Duruşmalı İnceleme Temyiz İncelemesinin Kapsamı H. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Kararlar Temyiz İsteminin Reddi (Onama) Düzelterek Onama (Esasa Hükmetme) Düşme Kararı Hükmün Bozulması I. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi J. Bozma Kararından Sonraki Muhakeme Dosyanın Gönderileceği Askerî Mahkeme Davaya Yeniden Bakacak Askerî Mahkemenin Yapacağı İşlemler Davaya Yeniden Bakacak Askerî Mahkemenin Verebileceği Kararlar a. Direnme Kararı b. Uyma Kararı

19 İçindekiler OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI I. Askerî Yargıtay Başsavcısı nın İtirazı II. Kararın Düzeltilmesi III. Kanun Yararına Bozma IV. Yargılamanın Yenilenmesi A. Genel Olarak B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri C. Yargılamanın Yenilenmesinin Koşulları Başvurabilecek Kişiler Başvurunun Usul ve Şekli Başvuru Süresi Başvurunun Etkisi D. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İncelenmesi İnceleme Mercii Ön İnceleme Delillerin Toplanması Yenileme İsteminin İncelenmesi Yargılamanın Yenilenmesinin Kabulü Kararından Sonra Yapılacak Yargılama a. Askerî Yargıtay Tarafından Duruşmasız Yapılacak Yargılama b. Askerî Mahkeme Tarafından Yapılacak Yargılama III. KISIM ASKERÎ İNFAZ HUKUKU ASKERÎ İNFAZ HUKUKU 27. ASKERÎ İNFAZ HUKUKUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ I. Askerî İnfaz Hukuku Kavramı II. Askerî İnfaz Hukukunun Kaynakları III. İnfazın Konusu ve Koşulu IV. İnfazda Görevli Merciler HAPİS CEZALARININ İNFAZI I. Askerî Ceza ve Tutukevleri A. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Kuruluşu B. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Sınıfları C. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimi Askerî Ceza ve Tutukevi Personeli a. Müdür b. Müdür Yardımcısı c. Gardiyanlar

20 20 Askerî Ceza Hukuku d. İnfaz Astsubayı e. Tabip f. Psikolog Askerî Ceza ve Tutukevi Personelinin Yükümlülükleri ve Yasaklar Teşkilâtında Askerî Mahkeme Kurulan Kıt a Komutanı veya Askerî Kurum Amirinin Görevleri Askerî Ceza ve Tutukevlerinin İç ve Dış Korunması D. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Denetimi II. Hükümlülerin Askerî Cezaevine Kabulü ve Gruplandırılmaları A. Askerî Cezaevine Kabul Edilebilecek Kişiler B. Hükümlülerin Askerî Cezaevine Kabulü C. Hükümlülerin Gruplandırılmaları III. Askerî Ceza ve Tutukevlerinde Disiplinin Korunması IV. İnfazın Geri Bırakılması V. İnfazla İlgili Kararlar DİĞER CEZALARIN, GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN VE TUTUKLAMA KARARLARININ İNFAZI I. Fer î Cezaların İnfazı II. Adlî Para Cezalarının İnfazı III. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı IV. Tutuklama Kararlarının İnfazı IV. KISIM ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU 30. DİSİPLİN VE ASKERÎ DİSİPLİN KAVRAMLARI I. Disiplin ve Askerî Disiplin A. Disiplin Kavramı B. Askerî Disiplin II. Askerî Disiplini Bozan Fiiller DİSİPLİN KABAHATLERİ I. Kavram II. Disiplin Kabahatlerine Uygulanabilecek Ceza A. Ceza Verecek Makam B. Uygulanacak Ceza DİSİPLİN TECAVÜZLERİ I. Kavram II. Disiplin Cezasıyla Cezalandırılabilecek Kişiler

21 İçindekiler 21 III. Disiplin Tecavüzlerine Uygulanabilecek Disiplin Cezaları A. Uyarı B. İzinsizlik C. Sıra Harici Hizmet D. Aylık Kesilmesi E. Göz Hapsi F. Oda Hapsi G. Rütbenin Geri Alınması IV. Disiplin Cezalarının Verilmesi A. Genel Olarak B. Disiplin Amiri C. Usul D. Disiplin Cezasının Kaldırılması veya Değiştirilmesi Şikâyet Yolu Disiplin Amirinin Müracaatı Daha Yüksek Disiplin Amiri Tarafından Düzeltme E. Disiplin Cezasının İnfazı DİSİPLİN SUÇLARI I. Kavram II. Disiplin Suçlarına Uygulanacak Cezalar A. Aslî Cezalar Göz Hapsi Oda Hapsi B. Fer î Ceza C. Cezanın Ertelenmesi D. Disiplin Cezalarının Etkisi III. Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkisi A. Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu B. Disiplin Mahkemelerinin Görevi C. Disiplin Mahkemelerinin Yetkisi Kuruluş Yönünden Yetki Rütbe Yönünden Yetki Hüküm veya Yetki Uyuşmazlıkları IV. Disiplin Muhakemesinin Süjeleri A. Başkan ve Üyeler B. Disiplin Subayı C. Teşkilâtında Disiplin Mahkemesi Kurulan Komutan veya Askerî Kurum Amiri D. Şüpheli ve Sanık E. Müdafii F. Katılan

22 22 Askerî Ceza Hukuku V. Disiplin Muhakemesinde İşlemler, Koruma Tedbirleri ve Deliller A. Disiplin Muhakemesinde İşlemler B. Disiplin Muhakemesinde Koruma Tedbirleri C. Disiplin Muhakemesinde Deliller VI. Disiplin Muhakemesinin Yürüyüşü A. Soruşturma Aşaması B. Kovuşturma Aşaması VII. Disiplin Muhakemesinde Kanun Yolları A. İtiraz B. Yazılı Emir VIII. Disiplin Cezalarının İnfazı A. Genel Olarak B. Göz Hapsi Cezasının İnfazı C. Oda Hapsi Cezasının İnfazı D. Malî Hükümlerin Yerine Getirilmesi E. Cezaların Toplanması ve İnfaz Zamanaşımı V. KISIM SIKIYÖNETİM HUKUKU SIKIYÖNETİM HUKUKU 34. SIKIYÖNETİM I. Kavram II. Sıkıyönetim Rejimi A. Sıkıyönetim Teşkilâtı B. Kolluk Yetkileri C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması ve Durdurulması SIKIYÖNETİM YARGILAMALARI I. Sıkıyönetim Mahkemeleri A. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Kuruluşu B. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Görevleri Genel Görevleri a. Sıkıyönetim Kanunu nda Yazılı Suçlarda Görev b. Sıkıyönetim İlânına Neden Olan Suçlarda Görev c. Sıkıyönetim Mahkemesi nin Baktığı Bir Suçla Bağlantılı Suçlarda Görev d. Sıkıyönetim İlânından Sonra İşlenen Suçlarda Görev e. Sıkıyönetim Personeli Tarafından İşlenen Suçlarda Görev Sıkıyönetim Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı Sıkıyönetim Mahkemeleri ile Adlîye Mahkemeleri ve Askerî Mahkemeler Arasında Ortaya Çıkacak Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü C. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Yetkisi

23 İçindekiler 23 II. Sıkıyönetim Yargılamalarının Süjeleri A. Hâkim B. Savcı C. Teşkilâtında Sıkıyönetim Mahkemesi Kurulan Sıkıyönetim Komutanı ve Adlî Müşaviri D. Şüpheli ve Sanık E. Katılan III. Sıkıyönetim Yargılamalarında Koruma Tedbirleri IV. Sıkıyönetim Yargılamasının Yürüyüşü A. Soruşturma Aşaması B. Kovuşturma Aşaması V. Sıkıyönetim Yargılamalarında Kanun Yolları A. İtiraz B. Temyiz C. Diğer Kanun Yolları VI. İnfaz Kaynakça Kavramlar Dizini

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Murat USLU Avukat CMR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU Ankara 2010 CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker KAZANCI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI 2. Baskı İhale Kavramı, TCK da

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Cihan KAVLAK SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU Organize Suçluluk Kavramı Suç Örgütleri Suçun Özellikleri ve Unsurları Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme,

Detaylı

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları İçindekiler I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Olaylar ve Kararlar Çözümlü Örnekler

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi

T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yarg lama Hukuku Ö retim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU Yay n No : 2335 Hukuk Dizisi : 1156 1. Bask Ekim 2010 STANBUL

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (1)

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (1) 3759 ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (1) Kanun Numarası : 353 Kabul Tarihi : 25/10/1963 Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

Uygulamalı - Örnekli Dava ve Ceza Zamanaşımı

Uygulamalı - Örnekli Dava ve Ceza Zamanaşımı Uygulamalı - Örnekli Dava ve Ceza Zamanaşımı Erhan Günay Avukat Uygulamalı - Örnekli DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI 4. Baskı Dava Zamanaşımı Süreleri Kanundaki Süreler Dava Zamanaşımının Başlangıcı Dava Zamanaşımının

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku II HUK 308 6 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Özkan GÜLTEKİN (Öğretide ve Uygulamada) KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu, 5941 Sayılı Çek Kanunu ve En Son Yargıtay Kararları Işığında Genişletilmiş

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 METİN SORUSU

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 METİN SORUSU Adı Soyadı: Öğrenci No: Sıra No: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 AÇIKLAMALAR: 1-Sınav süresi 90 dakikadır. 2-Gerekçesiz mevzuat

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 9391 ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun,

Detaylı

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI (Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN YAYIN NO: 502 ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN ISBN

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Ömer KARAGÖL KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BEDEL TESPİT ESASLARI Keşif Bilirkişi İncelemesi Bedel Tespiti Ankara, 2009 Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı