Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU"

Transkript

1 Askerî Ceza Hukuku

2

3 Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Ankara 2010

4 Askerî Ceza Hukuku Zeynel T. KANGAL Hukuk Kitapları Dizisi: 1024 ISBN Birinci Baskı: Mayıs Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Bilim Adamı, Yönetici ve İnsan olarak çok şey öğrendiğim Değerli Hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e en derin saygılarımla

6

7 Ben zaferlerimi yalnız komutan ve erlerimle değil, adaletten ayrılmayarak ordu içinde disiplini sağlamayı başaran askerî hâkimlerimle de kazandım NAPOLYON

8

9 Önsöz Askerî Ceza Hukuku na ilgim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde 3. sınıf öğrencisiyken bu seçimlik dersi tercih etmemle başladı. Ardından aynı Fakülte nin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak çalıştığım yıllarda da hocalarımın nezaretinde bu seçimlik dersin yürütülmesine katkı sağlamaya çalıştım. Ancak Ocak 2006 da yurt dışından döndüğümde bu seçimlik dersin programdan çıkartıldığını fark ettim. Nedenini de bugüne kadar öğrenebilmiş değilim yılının Eylül ayında yedek subaylığımı yapmak üzere Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi ne askerî hâkim olarak görevlendirildim. Görevime başlamadan önce hazırlık amacıyla Askerî Ceza ve Ceza Muhakemesi ne ilişkin olarak bazı notlar çıkardım. Göreve başladıktan sonra bu alandaki bilgim ve merakım daha da arttı. 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi ndeki iş yoğunluğunun dava çeşitliliğini de beraberinde getirmesi bana avantaj sağladı. Yine askerî yargıya özgü sorunları da bu Mahkeme de bizzat yaşayarak görme imkânını buldum. Ayrıca buradaki nitelikli askerî hâkim ve askerî savcılar ile Askerî Ceza Hukuku na ilişkin sorunlar hakkında müzakere yapma olanağı buldum. Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra biriktirmiş olduğum notları kitap hâline getirip yayınlamaya karar verdim. Ancak bunun için yeterli zamanı ayıramam 2 yıllık bir gecikmeye neden oldu. Bu çalışmayı yaparken oldukça zorlandığım noktalar da oldu. Bunların başında Türk Silâhlı Kuvvetleri ne ilişkin mevzuatın çok dağınık, geniş ve karmaşık olması gelmektedir. Zira sadece Askerî Ceza Kanunu nu ve yargılama kanunlarını incelemek sistemin bütününü anlamak için yeterli olmamaktadır. Bunların yanısıra, TSK İç Hizmet Kanunu, Personel Kanunu, Askerlik Kanunu vb. mevzuatta yer alan ayrıntılı hükümleri incelemek kaçınılmaz olmuştur. Yine 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı ile askerî yargıyı ilgilendiren kanunlar arasında bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Bu sorun 5329, 5530 ve 5739 sayılı kanunlarla çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bu çabalar da, semptom giderici çözümler sağlamaktan öteye gidememişlerdir. Örneğin, 5329 sayılı kanunla Askerî Ceza Kanunu na eklenen ek madde 8 karşısında Askerî Ceza Kanunu ndaki bazı hükümlerin zımnen ilga edilip edilmediği tartışmaya açık bir noktadır. Bu yüzden Askerî Ceza Kanunu ile yargılamaya ilişkin kuralların yeni ceza mevzuatı gözönünde bulundurularak yeniden kaleme alınması gerekmektedir. Zorlandığım bir başka nokta da, Askerî Ceza ve Ceza Muhakemesi ne ilişkin olarak ülkemizde yeterli bilimsel çalışmanın yapılmaması nedeniyle kaynak sıkıntısı çekmemdir. Türkiye de bu alanı bütüncül olarak inceleyen tek eser olan Sahir ERMAN ın Askerî Ceza Hukuku adlı kitabının son baskısı 1983 tür.

10 10 Askerî Ceza Hukuku Askerî Ceza Hukuku alanında yazılan şerh, monografi ve makalelerin de çok büyük bir çoğunluğu askerî yargı mensupları tarafından kaleme alınmaktadır. Üniversiteler, uygulaması azımsanmayacak kadar çok olan bu alana genelde ilgisiz kalmaktadırlar. Bütün bu nedenleri ve sorunları dikkate alarak bu çalışmayı hazırlamış bulunmaktayım. Bununla birlikte, kitapta ilk basının vermiş olduğu tecrübesizlikten kaynaklanan bazı eksiklikler bulunabilir. Bu nedenle her türlü eleştiri ve katkıya açık durumdayım. Bu eleştiri ve katkılarınızı a yazarak bana iletmenizden mutluluk duyarım. Üzerinde düşündüğüm eleştiri ve katkılarınız kitaba, sonraki baskıları gerçekleştiği takdirde, mutlaka yansıtılacaktır. Bu vesileyle doğrudan veya dolaylı desteklerini gördüğüm kişileri saygıyla anmak ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma, asistanlığını yapmaktan onur duyduğum ve kendisiyle çalışmayı bir şans olarak gördüğüm değerli hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e ithaf edilmiştir. Huzurlu, uyumlu ve verimli bir askerlik hizmeti dönemi geçirmemi sağlayan Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi askerî hâkimleri ve 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Savcılığı askerî savcıları ile tüm çalışanlarına buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Doğduğum günden beri hep yanımda olan annem Zemhanur KANGAL a ve babam Bekir Sıtkı KANGAL a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ablam Zeynep D. MÜLAYİM e her türlü desteği ve biricik yeğenim Metehan Giray MÜLAYİM e de hayatımıza neşe kattığı için çok teşekkür ediyorum. Yine kardeşim Recep Serkan KANGAL a teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak bu çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Koray SEÇKİN e ve Seçkin Yayıncılığın emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Taksim, 26 Nisan 2010

11 İçindekiler Önsöz... 9 Kısaltmalar I. KISIM ASKERÎ CEZA HUKUKU I. BÖLÜM ASKERÎ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 1. ASKERÎ CEZA HUKUKU KAVRAMI I. Genel Olarak II. Çeşitli Ülkelerdeki Durum III. Askerî Ceza Hukukunun Genel Ceza Hukukuna Göre Özelliği ASKERÎ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI I. Doğrudan Kaynaklar A. Anayasa B. Askerî Ceza Kanunu ve Diğer İlgili Kanunlar C. Uluslararası Sözleşmeler D. Kanun Hükmünde Kararnameler II. Dolaylı Kaynaklar A. Örf ve Âdet Kuralları B. Yüksek Mahkeme Kararları C. Doktrin III. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi A. Genel Olarak B. Beyaz Norm Sorunu C. Askerî Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı Yorum Kıyas Yasağı ASKERÎ CEZA KANUNU NUN UYGULAMA ALANI I. Askerî Ceza Kanunu nun Zaman Bakımından Uygulanması A. Genel Olarak B. Savaş Hükümlerinin Uygulanması C. Geçmişe Uygulama Yasağı ve Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması II. Askerî Ceza Kanunu nun Yer Bakımından Uygulanması A. Türkiye de İşlenen Suçlar... 45

12 12 Askerî Ceza Hukuku B. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Türk Deniz ve Hava Savaş Araçlarında veya Bu Araçlarla İşlenen Suçlar Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlar a. Barış Zamanında b. Savaş Zamanında III. Askerî Ceza Kanunu nun Kişi Bakımından Uygulanması A. Muvazzaf Asker Kişiler Subaylar Astsubaylar Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Erbaş ve Erler Askerî Öğrenciler B. Yedek Asker Kişiler C. Sivil Personel D. Siviller E. Yabancı Asker Kişiler Savaşan Türk Ordusu Nezdinde Bulunan Yabancı Subaylar Mülteci Asker Kişiler Savaş Esirleri NATO ya Mensup Asker Kişiler ve Diğer Kişiler II. BÖLÜM ASKERÎ SUÇ TEORİSİ 4. ASKERÎ SUÇ KAVRAMI I. Genel Olarak II. Sırf Askerî Suçlar Askerî Suç Benzerleri Ayrımı A. Sırf Askerî Suçlar Failin Asker Kişi Olması Fiilin Askerî Bir Hizmet veya Görevin İhlâlini İfade Etmesi Fiilin Genel Nitelikteki Kanunlarda Kısmen veya Tamamen Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması B. Askerî Suç Benzerleri III. Askerî Cürüm Askerî Kabahat Ayrımı ASKERÎ SUÇUN MADDÎ UNSURLARI I. Genel Olarak II. Hareket (Fiil) A. Kavram B. Hareket Çeşitlerine Göre Askerî Suçlar Serbest Hareketli Askerî Suçlar Bağlı Hareketli Askerî Suçlar Tek Hareketli Askerî Suçlar Birden Fazla Hareketli Askerî Suçlar Seçimlik Hareketli Askerî Suçlar Mütemadî Suçlar Anî Suçlar... 80

13 İçindekiler İcraî ve İhmalî Hareketli Askerî Suçlar III. Netice A. Kavram B. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnad Edilebilirlik IV. Suçun Konusu A. Kavram B. Zarar Suçları Tehlike Suçları V. Korunan Hukuksal Değer VI. Nitelikli Unsurlar A. Astlarla Birlikte Bir Suçu İşlemek veya Astların Bir Suçuna İştirak Etmek B. Suçun Silâhın veya Resmî Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle Hizmetin İfası Esnasında İşlenmesi C. Suçun Müteaddit Kişiler Tarafından Toplu Olarak veya Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi D. Az Vahim Hâl E. Diğer Nitelikli Unsurlar Fiilin İşleniş Biçimine Göre Nitelikli Unsurlar Fiilin İşlendiği Zaman Failin Sıfatı Mağdurun Sıfatı Suçun Konusu Fiilin Belirli Bir Amaç ile İşlenmesi ASKERÎ SUÇUN MANEVÎ UNSURU I. Kast II. Taksir III. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Askerî Suçlar IV. Suçun Maddî Unsurlarında ve Nitelikli Unsurlarında Hata A. Suçun Maddî Unsurlarında Hata B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata HUKUKA AYKIRILIK UNSURU I. Genel Olarak II. Hukuka Uygunluk Nedenleri A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme B. Meşru Savunma C. Zorunluluk Durumu D. Yükümlülüklerin Çatışması E. Hakkın Kullanılması F. İlgilinin Rızası III. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması

14 14 Askerî Ceza Hukuku IV. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddî Koşullarında Hata KUSUR I. Genel Olarak II. Kusuru Ortadan Kaldıran veya Etkileyen Nedenler A. Yaş Küçüklüğü B. Akıl Hastalığı C. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma D. Mazeret Nedenleri Zorunluluk Durumu Cebir veya Tehdit Amirin veya Üstün Emrini Yerine Getirme Meşru Savunmada Sınırın Aşılması E. Haksız Tahrik F. Kusuru Etkileyen Hata Hâlleri Yasak Hatası Kusuru Etkileyen veya Ortadan Kaldıran Nedenlerin Maddî Koşullarında Hata ASKERÎ SUÇA TEŞEBBÜS I. Genel Olarak II. Gönüllü Vazgeçme III. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi ÇOK FAİLLİ ASKERÎ SUÇLAR VE ASKERÎ SUÇLARA İŞTİRAK I. Çok Failli Askerî Suçlar II. Suça İştirak A. Genel Olarak B. Faillik C. Şeriklik Azmettirme Yardım Etme Bağlılık Kuralı D. Özgü (Mahsus) Suçlara İştirak ASKERÎ SUÇLARIN İÇTİMAI I. Gerçek İçtima II. Zincirleme Suç III. Fikrî İçtima A. Aynı Neviden Fikrî İçtima B. Farklı Neviden Fikrî İçtima IV. Bileşik Suç

15 İçindekiler KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ CEZAYI KALDIRAN YA DA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN KİŞİSEL NEDENLER CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN OBJEKTİF KOŞULLARI I. Kişisel Cezasızlık Nedenleri Cezayı Kaldıran ya da Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Kişisel Nedenler II. Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI I. Genel Olarak II. Soruşturma Emri III. İzin ve Talep III. BÖLÜM ASKERÎ YAPTIRIM TEORİSİ 14. ASKERÎ CEZALAR I. Genel Olarak II. Aslî Cezalar A. Hapis Cezaları Genel Olarak Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Hapis Cezasının Ertelenmesi Hapis Cezalarının Toplanması ve Koşullu Salıverilme a. Hapis Cezalarının Toplanması b. Koşullu Salıverilme B. Adlî Para Cezası III. Fer î Cezalar A. Türk Silâhlı Kuvvetleri nden Çıkarma B. Rütbenin Geri Alınması C. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme IV. Askerî Kabahatlere Uygulanacak Cezalar A. Genel Olarak B. Göz Hapsi C. Oda Hapsi GÜVENLİK TEDBİRLERİ I. Genel Olarak II. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma III. Müsadere IV. Tekerrür DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ I. Genel Olarak

16 16 Askerî Ceza Hukuku II. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü III. Af IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı II. KISIM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ 17. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KAVRAMI I. Ayrı Bir Askerî Ceza Muhakemesi Hukukunun Oluşturulması II. AsMKYUK ile CMK Arasındaki İlişki ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU I. Genel Olarak II. İlk Derece Askerî Mahkemeleri A. Askerî Mahkemeler B. Sıkıyönetim Mahkemeleri C. Disiplin Mahkemeleri III. Askerî Yargıtay GÖREV VE YETKİ I. Görev A. Askerî Mahkemelerin Görevi Genel Görev a. Asker Kişilerin İşledikleri Suçlar aa. Asker Kişilerin İşledikleri Askerî Suçlar bb. Asker Kişilerin Asker Kişiler Aleyhine İşledikleri Suçlar cc. Asker Kişilerin Askerî Mahallerde İşledikleri Suçlar dd. Asker Kişilerin Askerlik Hizmet ve Görevleri ile İlgili Olarak İşledikleri Suçlar b. Sivillerin İşledikleri Suçlar c. İstirdat ve Tazminat Davaları d. Askerî Mahkemelerde Yargılanmayı Gerektiren İlginin Kesilmesi Askerî Mahkemeler Arasındaki Görev Ayrılığı Askerî Mahkemeler ile Adlîye Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı a. Askerî Mahkemeler ile Adlîye Mahkemeleri Arasında Görev Uyuşmazlıklarının Çıkabileceği Bazı Durumlar aa. Barış Zamanında Sivillerin Bazı Askerî Suç Benzerlerinden Dolayı Yargılanmaları bb. Savaş Zamanında Askerî Mahkemelerin Görevi cc. Karayolları Trafik Kanunu nda Yazılı Suçlar dd. Özel Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar ee. Çocuk Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar

17 İçindekiler 17 b. Askerî Mahkemeler ile Adliye Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkacak Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü Askerî Mahkemeler ile Disiplin Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı B. Askerî Yargıtay ın Görevi II. Yetki A. Genel Kural B. Askerî Mahkemelerin Yetkilerinin Tespitinde Diğer Yetki Kuralları Kişinin Bağlı Olduğu Yetkili Askerî Mahkemenin Tespit Edilememesi Hâlinde Yetki Birden Fazla Askerî Mahkemenin Yetkili Olması Hâlinde Yetki Geçici Görevlendirmelerde Yetki Sivil Şahıslar Bakımından Yetki Savaş Zamanında Yetki Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetki C. Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Bağlantı Nedeniyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Davanın Nakli Nedeniyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi İstinabe Suretiyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi D. Askerî Mahkemeler Arasında Ortaya Çıkacak Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü II. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 20. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN SÜJELERİ I. Askerî Hâkim II. Subay Üye III. Askerî Savcı IV. Teşkilâtında Askerî Mahkeme Kurulan Kıt a Komutanı veya Askerî Kurum Amiri ve Adlî Müşaviri V. Şüpheli ve Sanık VI. Müdafii VII. Katılan ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER I. Askerî Ceza Muhakemesi İşlemleri II. Askerî Ceza Muhakemesinde Tebligat III. Askerî Ceza Muhakemesinde Süreler ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ I. Genel Olarak II. Yakalama ve Gözaltı III. Tutuklama IV. Zorla Getirme

18 18 Askerî Ceza Hukuku V. Arama ve Elkoyma ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER I. Şüpheli veya Sanık Beyanı II. Tanık Beyanı III. Bilirkişi Değerlendirmesi IV. Belgeler V. Keşif VI. Görüntü ve/veya Ses Kayıtları ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN AŞAMALARI I. Soruşturma Aşaması II. Kovuşturma Aşaması III. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI 25. OLAĞAN KANUN YOLLARI I. Genel Olarak Askerî Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları II. İtiraz III. Temyiz A. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasakları B. Temyiz Nedenleri C. Temyiz İstemi, Süresi ve Usulü D. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Askerî Mahkeme Tarafından İncelenmesi E. Temyiz İsteminin Etkisi F. Temyiz Evrakının Gönderilmesi G. Askerî Yargıtay İncelemesi Askerî Yargıtay ın Ön İncelemesi Duruşmalı İnceleme Temyiz İncelemesinin Kapsamı H. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Kararlar Temyiz İsteminin Reddi (Onama) Düzelterek Onama (Esasa Hükmetme) Düşme Kararı Hükmün Bozulması I. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi J. Bozma Kararından Sonraki Muhakeme Dosyanın Gönderileceği Askerî Mahkeme Davaya Yeniden Bakacak Askerî Mahkemenin Yapacağı İşlemler Davaya Yeniden Bakacak Askerî Mahkemenin Verebileceği Kararlar a. Direnme Kararı b. Uyma Kararı

19 İçindekiler OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI I. Askerî Yargıtay Başsavcısı nın İtirazı II. Kararın Düzeltilmesi III. Kanun Yararına Bozma IV. Yargılamanın Yenilenmesi A. Genel Olarak B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri C. Yargılamanın Yenilenmesinin Koşulları Başvurabilecek Kişiler Başvurunun Usul ve Şekli Başvuru Süresi Başvurunun Etkisi D. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İncelenmesi İnceleme Mercii Ön İnceleme Delillerin Toplanması Yenileme İsteminin İncelenmesi Yargılamanın Yenilenmesinin Kabulü Kararından Sonra Yapılacak Yargılama a. Askerî Yargıtay Tarafından Duruşmasız Yapılacak Yargılama b. Askerî Mahkeme Tarafından Yapılacak Yargılama III. KISIM ASKERÎ İNFAZ HUKUKU ASKERÎ İNFAZ HUKUKU 27. ASKERÎ İNFAZ HUKUKUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ I. Askerî İnfaz Hukuku Kavramı II. Askerî İnfaz Hukukunun Kaynakları III. İnfazın Konusu ve Koşulu IV. İnfazda Görevli Merciler HAPİS CEZALARININ İNFAZI I. Askerî Ceza ve Tutukevleri A. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Kuruluşu B. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Sınıfları C. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimi Askerî Ceza ve Tutukevi Personeli a. Müdür b. Müdür Yardımcısı c. Gardiyanlar

20 20 Askerî Ceza Hukuku d. İnfaz Astsubayı e. Tabip f. Psikolog Askerî Ceza ve Tutukevi Personelinin Yükümlülükleri ve Yasaklar Teşkilâtında Askerî Mahkeme Kurulan Kıt a Komutanı veya Askerî Kurum Amirinin Görevleri Askerî Ceza ve Tutukevlerinin İç ve Dış Korunması D. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Denetimi II. Hükümlülerin Askerî Cezaevine Kabulü ve Gruplandırılmaları A. Askerî Cezaevine Kabul Edilebilecek Kişiler B. Hükümlülerin Askerî Cezaevine Kabulü C. Hükümlülerin Gruplandırılmaları III. Askerî Ceza ve Tutukevlerinde Disiplinin Korunması IV. İnfazın Geri Bırakılması V. İnfazla İlgili Kararlar DİĞER CEZALARIN, GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN VE TUTUKLAMA KARARLARININ İNFAZI I. Fer î Cezaların İnfazı II. Adlî Para Cezalarının İnfazı III. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı IV. Tutuklama Kararlarının İnfazı IV. KISIM ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU 30. DİSİPLİN VE ASKERÎ DİSİPLİN KAVRAMLARI I. Disiplin ve Askerî Disiplin A. Disiplin Kavramı B. Askerî Disiplin II. Askerî Disiplini Bozan Fiiller DİSİPLİN KABAHATLERİ I. Kavram II. Disiplin Kabahatlerine Uygulanabilecek Ceza A. Ceza Verecek Makam B. Uygulanacak Ceza DİSİPLİN TECAVÜZLERİ I. Kavram II. Disiplin Cezasıyla Cezalandırılabilecek Kişiler

21 İçindekiler 21 III. Disiplin Tecavüzlerine Uygulanabilecek Disiplin Cezaları A. Uyarı B. İzinsizlik C. Sıra Harici Hizmet D. Aylık Kesilmesi E. Göz Hapsi F. Oda Hapsi G. Rütbenin Geri Alınması IV. Disiplin Cezalarının Verilmesi A. Genel Olarak B. Disiplin Amiri C. Usul D. Disiplin Cezasının Kaldırılması veya Değiştirilmesi Şikâyet Yolu Disiplin Amirinin Müracaatı Daha Yüksek Disiplin Amiri Tarafından Düzeltme E. Disiplin Cezasının İnfazı DİSİPLİN SUÇLARI I. Kavram II. Disiplin Suçlarına Uygulanacak Cezalar A. Aslî Cezalar Göz Hapsi Oda Hapsi B. Fer î Ceza C. Cezanın Ertelenmesi D. Disiplin Cezalarının Etkisi III. Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkisi A. Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu B. Disiplin Mahkemelerinin Görevi C. Disiplin Mahkemelerinin Yetkisi Kuruluş Yönünden Yetki Rütbe Yönünden Yetki Hüküm veya Yetki Uyuşmazlıkları IV. Disiplin Muhakemesinin Süjeleri A. Başkan ve Üyeler B. Disiplin Subayı C. Teşkilâtında Disiplin Mahkemesi Kurulan Komutan veya Askerî Kurum Amiri D. Şüpheli ve Sanık E. Müdafii F. Katılan

22 22 Askerî Ceza Hukuku V. Disiplin Muhakemesinde İşlemler, Koruma Tedbirleri ve Deliller A. Disiplin Muhakemesinde İşlemler B. Disiplin Muhakemesinde Koruma Tedbirleri C. Disiplin Muhakemesinde Deliller VI. Disiplin Muhakemesinin Yürüyüşü A. Soruşturma Aşaması B. Kovuşturma Aşaması VII. Disiplin Muhakemesinde Kanun Yolları A. İtiraz B. Yazılı Emir VIII. Disiplin Cezalarının İnfazı A. Genel Olarak B. Göz Hapsi Cezasının İnfazı C. Oda Hapsi Cezasının İnfazı D. Malî Hükümlerin Yerine Getirilmesi E. Cezaların Toplanması ve İnfaz Zamanaşımı V. KISIM SIKIYÖNETİM HUKUKU SIKIYÖNETİM HUKUKU 34. SIKIYÖNETİM I. Kavram II. Sıkıyönetim Rejimi A. Sıkıyönetim Teşkilâtı B. Kolluk Yetkileri C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması ve Durdurulması SIKIYÖNETİM YARGILAMALARI I. Sıkıyönetim Mahkemeleri A. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Kuruluşu B. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Görevleri Genel Görevleri a. Sıkıyönetim Kanunu nda Yazılı Suçlarda Görev b. Sıkıyönetim İlânına Neden Olan Suçlarda Görev c. Sıkıyönetim Mahkemesi nin Baktığı Bir Suçla Bağlantılı Suçlarda Görev d. Sıkıyönetim İlânından Sonra İşlenen Suçlarda Görev e. Sıkıyönetim Personeli Tarafından İşlenen Suçlarda Görev Sıkıyönetim Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı Sıkıyönetim Mahkemeleri ile Adlîye Mahkemeleri ve Askerî Mahkemeler Arasında Ortaya Çıkacak Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü C. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Yetkisi

23 İçindekiler 23 II. Sıkıyönetim Yargılamalarının Süjeleri A. Hâkim B. Savcı C. Teşkilâtında Sıkıyönetim Mahkemesi Kurulan Sıkıyönetim Komutanı ve Adlî Müşaviri D. Şüpheli ve Sanık E. Katılan III. Sıkıyönetim Yargılamalarında Koruma Tedbirleri IV. Sıkıyönetim Yargılamasının Yürüyüşü A. Soruşturma Aşaması B. Kovuşturma Aşaması V. Sıkıyönetim Yargılamalarında Kanun Yolları A. İtiraz B. Temyiz C. Diğer Kanun Yolları VI. İnfaz Kaynakça Kavramlar Dizini

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR

ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR I HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında ÖZEL CEZA YASALARINDAKİ SUÇLAR II III HALİL POLAT Cumhuriyet Savcısı Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 04 10 Temmuz 2006 Yayımlandığı Tarih 11 Temmuz 2006 Sayı 306 İÇİNDEKİLER

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ hakemli makaleler Devrim AYDIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ Devrim AYDIN * 1. Genel Olarak Yargılama makamlarının karar veya hükümlerinde hukuka aykırılıkların veya hataların bulunması söz konusu

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı