Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU"

Transkript

1 Askerî Ceza Hukuku

2

3 Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Ankara 2010

4 Askerî Ceza Hukuku Zeynel T. KANGAL Hukuk Kitapları Dizisi: 1024 ISBN Birinci Baskı: Mayıs Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Bilim Adamı, Yönetici ve İnsan olarak çok şey öğrendiğim Değerli Hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e en derin saygılarımla

6

7 Ben zaferlerimi yalnız komutan ve erlerimle değil, adaletten ayrılmayarak ordu içinde disiplini sağlamayı başaran askerî hâkimlerimle de kazandım NAPOLYON

8

9 Önsöz Askerî Ceza Hukuku na ilgim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde 3. sınıf öğrencisiyken bu seçimlik dersi tercih etmemle başladı. Ardından aynı Fakülte nin Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak çalıştığım yıllarda da hocalarımın nezaretinde bu seçimlik dersin yürütülmesine katkı sağlamaya çalıştım. Ancak Ocak 2006 da yurt dışından döndüğümde bu seçimlik dersin programdan çıkartıldığını fark ettim. Nedenini de bugüne kadar öğrenebilmiş değilim yılının Eylül ayında yedek subaylığımı yapmak üzere Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi ne askerî hâkim olarak görevlendirildim. Görevime başlamadan önce hazırlık amacıyla Askerî Ceza ve Ceza Muhakemesi ne ilişkin olarak bazı notlar çıkardım. Göreve başladıktan sonra bu alandaki bilgim ve merakım daha da arttı. 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi ndeki iş yoğunluğunun dava çeşitliliğini de beraberinde getirmesi bana avantaj sağladı. Yine askerî yargıya özgü sorunları da bu Mahkeme de bizzat yaşayarak görme imkânını buldum. Ayrıca buradaki nitelikli askerî hâkim ve askerî savcılar ile Askerî Ceza Hukuku na ilişkin sorunlar hakkında müzakere yapma olanağı buldum. Askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra biriktirmiş olduğum notları kitap hâline getirip yayınlamaya karar verdim. Ancak bunun için yeterli zamanı ayıramam 2 yıllık bir gecikmeye neden oldu. Bu çalışmayı yaparken oldukça zorlandığım noktalar da oldu. Bunların başında Türk Silâhlı Kuvvetleri ne ilişkin mevzuatın çok dağınık, geniş ve karmaşık olması gelmektedir. Zira sadece Askerî Ceza Kanunu nu ve yargılama kanunlarını incelemek sistemin bütününü anlamak için yeterli olmamaktadır. Bunların yanısıra, TSK İç Hizmet Kanunu, Personel Kanunu, Askerlik Kanunu vb. mevzuatta yer alan ayrıntılı hükümleri incelemek kaçınılmaz olmuştur. Yine 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı ile askerî yargıyı ilgilendiren kanunlar arasında bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Bu sorun 5329, 5530 ve 5739 sayılı kanunlarla çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bu çabalar da, semptom giderici çözümler sağlamaktan öteye gidememişlerdir. Örneğin, 5329 sayılı kanunla Askerî Ceza Kanunu na eklenen ek madde 8 karşısında Askerî Ceza Kanunu ndaki bazı hükümlerin zımnen ilga edilip edilmediği tartışmaya açık bir noktadır. Bu yüzden Askerî Ceza Kanunu ile yargılamaya ilişkin kuralların yeni ceza mevzuatı gözönünde bulundurularak yeniden kaleme alınması gerekmektedir. Zorlandığım bir başka nokta da, Askerî Ceza ve Ceza Muhakemesi ne ilişkin olarak ülkemizde yeterli bilimsel çalışmanın yapılmaması nedeniyle kaynak sıkıntısı çekmemdir. Türkiye de bu alanı bütüncül olarak inceleyen tek eser olan Sahir ERMAN ın Askerî Ceza Hukuku adlı kitabının son baskısı 1983 tür.

10 10 Askerî Ceza Hukuku Askerî Ceza Hukuku alanında yazılan şerh, monografi ve makalelerin de çok büyük bir çoğunluğu askerî yargı mensupları tarafından kaleme alınmaktadır. Üniversiteler, uygulaması azımsanmayacak kadar çok olan bu alana genelde ilgisiz kalmaktadırlar. Bütün bu nedenleri ve sorunları dikkate alarak bu çalışmayı hazırlamış bulunmaktayım. Bununla birlikte, kitapta ilk basının vermiş olduğu tecrübesizlikten kaynaklanan bazı eksiklikler bulunabilir. Bu nedenle her türlü eleştiri ve katkıya açık durumdayım. Bu eleştiri ve katkılarınızı a yazarak bana iletmenizden mutluluk duyarım. Üzerinde düşündüğüm eleştiri ve katkılarınız kitaba, sonraki baskıları gerçekleştiği takdirde, mutlaka yansıtılacaktır. Bu vesileyle doğrudan veya dolaylı desteklerini gördüğüm kişileri saygıyla anmak ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma, asistanlığını yapmaktan onur duyduğum ve kendisiyle çalışmayı bir şans olarak gördüğüm değerli hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e ithaf edilmiştir. Huzurlu, uyumlu ve verimli bir askerlik hizmeti dönemi geçirmemi sağlayan Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesi askerî hâkimleri ve 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Savcılığı askerî savcıları ile tüm çalışanlarına buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Doğduğum günden beri hep yanımda olan annem Zemhanur KANGAL a ve babam Bekir Sıtkı KANGAL a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ablam Zeynep D. MÜLAYİM e her türlü desteği ve biricik yeğenim Metehan Giray MÜLAYİM e de hayatımıza neşe kattığı için çok teşekkür ediyorum. Yine kardeşim Recep Serkan KANGAL a teşekkürü bir borç biliyorum. Son olarak bu çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Koray SEÇKİN e ve Seçkin Yayıncılığın emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Taksim, 26 Nisan 2010

11 İçindekiler Önsöz... 9 Kısaltmalar I. KISIM ASKERÎ CEZA HUKUKU I. BÖLÜM ASKERÎ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 1. ASKERÎ CEZA HUKUKU KAVRAMI I. Genel Olarak II. Çeşitli Ülkelerdeki Durum III. Askerî Ceza Hukukunun Genel Ceza Hukukuna Göre Özelliği ASKERÎ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI I. Doğrudan Kaynaklar A. Anayasa B. Askerî Ceza Kanunu ve Diğer İlgili Kanunlar C. Uluslararası Sözleşmeler D. Kanun Hükmünde Kararnameler II. Dolaylı Kaynaklar A. Örf ve Âdet Kuralları B. Yüksek Mahkeme Kararları C. Doktrin III. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi A. Genel Olarak B. Beyaz Norm Sorunu C. Askerî Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı Yorum Kıyas Yasağı ASKERÎ CEZA KANUNU NUN UYGULAMA ALANI I. Askerî Ceza Kanunu nun Zaman Bakımından Uygulanması A. Genel Olarak B. Savaş Hükümlerinin Uygulanması C. Geçmişe Uygulama Yasağı ve Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması II. Askerî Ceza Kanunu nun Yer Bakımından Uygulanması A. Türkiye de İşlenen Suçlar... 45

12 12 Askerî Ceza Hukuku B. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Türk Deniz ve Hava Savaş Araçlarında veya Bu Araçlarla İşlenen Suçlar Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlar a. Barış Zamanında b. Savaş Zamanında III. Askerî Ceza Kanunu nun Kişi Bakımından Uygulanması A. Muvazzaf Asker Kişiler Subaylar Astsubaylar Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Erbaş ve Erler Askerî Öğrenciler B. Yedek Asker Kişiler C. Sivil Personel D. Siviller E. Yabancı Asker Kişiler Savaşan Türk Ordusu Nezdinde Bulunan Yabancı Subaylar Mülteci Asker Kişiler Savaş Esirleri NATO ya Mensup Asker Kişiler ve Diğer Kişiler II. BÖLÜM ASKERÎ SUÇ TEORİSİ 4. ASKERÎ SUÇ KAVRAMI I. Genel Olarak II. Sırf Askerî Suçlar Askerî Suç Benzerleri Ayrımı A. Sırf Askerî Suçlar Failin Asker Kişi Olması Fiilin Askerî Bir Hizmet veya Görevin İhlâlini İfade Etmesi Fiilin Genel Nitelikteki Kanunlarda Kısmen veya Tamamen Suç Olarak Düzenlenmemiş Olması B. Askerî Suç Benzerleri III. Askerî Cürüm Askerî Kabahat Ayrımı ASKERÎ SUÇUN MADDÎ UNSURLARI I. Genel Olarak II. Hareket (Fiil) A. Kavram B. Hareket Çeşitlerine Göre Askerî Suçlar Serbest Hareketli Askerî Suçlar Bağlı Hareketli Askerî Suçlar Tek Hareketli Askerî Suçlar Birden Fazla Hareketli Askerî Suçlar Seçimlik Hareketli Askerî Suçlar Mütemadî Suçlar Anî Suçlar... 80

13 İçindekiler İcraî ve İhmalî Hareketli Askerî Suçlar III. Netice A. Kavram B. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnad Edilebilirlik IV. Suçun Konusu A. Kavram B. Zarar Suçları Tehlike Suçları V. Korunan Hukuksal Değer VI. Nitelikli Unsurlar A. Astlarla Birlikte Bir Suçu İşlemek veya Astların Bir Suçuna İştirak Etmek B. Suçun Silâhın veya Resmî Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle Hizmetin İfası Esnasında İşlenmesi C. Suçun Müteaddit Kişiler Tarafından Toplu Olarak veya Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi D. Az Vahim Hâl E. Diğer Nitelikli Unsurlar Fiilin İşleniş Biçimine Göre Nitelikli Unsurlar Fiilin İşlendiği Zaman Failin Sıfatı Mağdurun Sıfatı Suçun Konusu Fiilin Belirli Bir Amaç ile İşlenmesi ASKERÎ SUÇUN MANEVÎ UNSURU I. Kast II. Taksir III. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Askerî Suçlar IV. Suçun Maddî Unsurlarında ve Nitelikli Unsurlarında Hata A. Suçun Maddî Unsurlarında Hata B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata HUKUKA AYKIRILIK UNSURU I. Genel Olarak II. Hukuka Uygunluk Nedenleri A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme B. Meşru Savunma C. Zorunluluk Durumu D. Yükümlülüklerin Çatışması E. Hakkın Kullanılması F. İlgilinin Rızası III. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması

14 14 Askerî Ceza Hukuku IV. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddî Koşullarında Hata KUSUR I. Genel Olarak II. Kusuru Ortadan Kaldıran veya Etkileyen Nedenler A. Yaş Küçüklüğü B. Akıl Hastalığı C. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma D. Mazeret Nedenleri Zorunluluk Durumu Cebir veya Tehdit Amirin veya Üstün Emrini Yerine Getirme Meşru Savunmada Sınırın Aşılması E. Haksız Tahrik F. Kusuru Etkileyen Hata Hâlleri Yasak Hatası Kusuru Etkileyen veya Ortadan Kaldıran Nedenlerin Maddî Koşullarında Hata ASKERÎ SUÇA TEŞEBBÜS I. Genel Olarak II. Gönüllü Vazgeçme III. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi ÇOK FAİLLİ ASKERÎ SUÇLAR VE ASKERÎ SUÇLARA İŞTİRAK I. Çok Failli Askerî Suçlar II. Suça İştirak A. Genel Olarak B. Faillik C. Şeriklik Azmettirme Yardım Etme Bağlılık Kuralı D. Özgü (Mahsus) Suçlara İştirak ASKERÎ SUÇLARIN İÇTİMAI I. Gerçek İçtima II. Zincirleme Suç III. Fikrî İçtima A. Aynı Neviden Fikrî İçtima B. Farklı Neviden Fikrî İçtima IV. Bileşik Suç

15 İçindekiler KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ CEZAYI KALDIRAN YA DA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN KİŞİSEL NEDENLER CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN OBJEKTİF KOŞULLARI I. Kişisel Cezasızlık Nedenleri Cezayı Kaldıran ya da Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Kişisel Nedenler II. Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI I. Genel Olarak II. Soruşturma Emri III. İzin ve Talep III. BÖLÜM ASKERÎ YAPTIRIM TEORİSİ 14. ASKERÎ CEZALAR I. Genel Olarak II. Aslî Cezalar A. Hapis Cezaları Genel Olarak Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Hapis Cezasının Ertelenmesi Hapis Cezalarının Toplanması ve Koşullu Salıverilme a. Hapis Cezalarının Toplanması b. Koşullu Salıverilme B. Adlî Para Cezası III. Fer î Cezalar A. Türk Silâhlı Kuvvetleri nden Çıkarma B. Rütbenin Geri Alınması C. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme IV. Askerî Kabahatlere Uygulanacak Cezalar A. Genel Olarak B. Göz Hapsi C. Oda Hapsi GÜVENLİK TEDBİRLERİ I. Genel Olarak II. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma III. Müsadere IV. Tekerrür DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ I. Genel Olarak

16 16 Askerî Ceza Hukuku II. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü III. Af IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı II. KISIM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ 17. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KAVRAMI I. Ayrı Bir Askerî Ceza Muhakemesi Hukukunun Oluşturulması II. AsMKYUK ile CMK Arasındaki İlişki ASKERÎ MAHKEMELERİN KURULUŞU I. Genel Olarak II. İlk Derece Askerî Mahkemeleri A. Askerî Mahkemeler B. Sıkıyönetim Mahkemeleri C. Disiplin Mahkemeleri III. Askerî Yargıtay GÖREV VE YETKİ I. Görev A. Askerî Mahkemelerin Görevi Genel Görev a. Asker Kişilerin İşledikleri Suçlar aa. Asker Kişilerin İşledikleri Askerî Suçlar bb. Asker Kişilerin Asker Kişiler Aleyhine İşledikleri Suçlar cc. Asker Kişilerin Askerî Mahallerde İşledikleri Suçlar dd. Asker Kişilerin Askerlik Hizmet ve Görevleri ile İlgili Olarak İşledikleri Suçlar b. Sivillerin İşledikleri Suçlar c. İstirdat ve Tazminat Davaları d. Askerî Mahkemelerde Yargılanmayı Gerektiren İlginin Kesilmesi Askerî Mahkemeler Arasındaki Görev Ayrılığı Askerî Mahkemeler ile Adlîye Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı a. Askerî Mahkemeler ile Adlîye Mahkemeleri Arasında Görev Uyuşmazlıklarının Çıkabileceği Bazı Durumlar aa. Barış Zamanında Sivillerin Bazı Askerî Suç Benzerlerinden Dolayı Yargılanmaları bb. Savaş Zamanında Askerî Mahkemelerin Görevi cc. Karayolları Trafik Kanunu nda Yazılı Suçlar dd. Özel Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar ee. Çocuk Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar

17 İçindekiler 17 b. Askerî Mahkemeler ile Adliye Mahkemeleri Arasında Ortaya Çıkacak Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü Askerî Mahkemeler ile Disiplin Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı B. Askerî Yargıtay ın Görevi II. Yetki A. Genel Kural B. Askerî Mahkemelerin Yetkilerinin Tespitinde Diğer Yetki Kuralları Kişinin Bağlı Olduğu Yetkili Askerî Mahkemenin Tespit Edilememesi Hâlinde Yetki Birden Fazla Askerî Mahkemenin Yetkili Olması Hâlinde Yetki Geçici Görevlendirmelerde Yetki Sivil Şahıslar Bakımından Yetki Savaş Zamanında Yetki Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetki C. Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Bağlantı Nedeniyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Davanın Nakli Nedeniyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi İstinabe Suretiyle Yetkisiz Askerî Mahkemeye Yetki Verilmesi D. Askerî Mahkemeler Arasında Ortaya Çıkacak Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü II. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 20. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN SÜJELERİ I. Askerî Hâkim II. Subay Üye III. Askerî Savcı IV. Teşkilâtında Askerî Mahkeme Kurulan Kıt a Komutanı veya Askerî Kurum Amiri ve Adlî Müşaviri V. Şüpheli ve Sanık VI. Müdafii VII. Katılan ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER I. Askerî Ceza Muhakemesi İşlemleri II. Askerî Ceza Muhakemesinde Tebligat III. Askerî Ceza Muhakemesinde Süreler ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ I. Genel Olarak II. Yakalama ve Gözaltı III. Tutuklama IV. Zorla Getirme

18 18 Askerî Ceza Hukuku V. Arama ve Elkoyma ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER I. Şüpheli veya Sanık Beyanı II. Tanık Beyanı III. Bilirkişi Değerlendirmesi IV. Belgeler V. Keşif VI. Görüntü ve/veya Ses Kayıtları ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNİN AŞAMALARI I. Soruşturma Aşaması II. Kovuşturma Aşaması III. BÖLÜM ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİNDE KANUN YOLLARI 25. OLAĞAN KANUN YOLLARI I. Genel Olarak Askerî Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları II. İtiraz III. Temyiz A. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasakları B. Temyiz Nedenleri C. Temyiz İstemi, Süresi ve Usulü D. Temyiz İsteminin Hükmü Veren Askerî Mahkeme Tarafından İncelenmesi E. Temyiz İsteminin Etkisi F. Temyiz Evrakının Gönderilmesi G. Askerî Yargıtay İncelemesi Askerî Yargıtay ın Ön İncelemesi Duruşmalı İnceleme Temyiz İncelemesinin Kapsamı H. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Kararlar Temyiz İsteminin Reddi (Onama) Düzelterek Onama (Esasa Hükmetme) Düşme Kararı Hükmün Bozulması I. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi J. Bozma Kararından Sonraki Muhakeme Dosyanın Gönderileceği Askerî Mahkeme Davaya Yeniden Bakacak Askerî Mahkemenin Yapacağı İşlemler Davaya Yeniden Bakacak Askerî Mahkemenin Verebileceği Kararlar a. Direnme Kararı b. Uyma Kararı

19 İçindekiler OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI I. Askerî Yargıtay Başsavcısı nın İtirazı II. Kararın Düzeltilmesi III. Kanun Yararına Bozma IV. Yargılamanın Yenilenmesi A. Genel Olarak B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri C. Yargılamanın Yenilenmesinin Koşulları Başvurabilecek Kişiler Başvurunun Usul ve Şekli Başvuru Süresi Başvurunun Etkisi D. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İncelenmesi İnceleme Mercii Ön İnceleme Delillerin Toplanması Yenileme İsteminin İncelenmesi Yargılamanın Yenilenmesinin Kabulü Kararından Sonra Yapılacak Yargılama a. Askerî Yargıtay Tarafından Duruşmasız Yapılacak Yargılama b. Askerî Mahkeme Tarafından Yapılacak Yargılama III. KISIM ASKERÎ İNFAZ HUKUKU ASKERÎ İNFAZ HUKUKU 27. ASKERÎ İNFAZ HUKUKUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ I. Askerî İnfaz Hukuku Kavramı II. Askerî İnfaz Hukukunun Kaynakları III. İnfazın Konusu ve Koşulu IV. İnfazda Görevli Merciler HAPİS CEZALARININ İNFAZI I. Askerî Ceza ve Tutukevleri A. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Kuruluşu B. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Sınıfları C. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimi Askerî Ceza ve Tutukevi Personeli a. Müdür b. Müdür Yardımcısı c. Gardiyanlar

20 20 Askerî Ceza Hukuku d. İnfaz Astsubayı e. Tabip f. Psikolog Askerî Ceza ve Tutukevi Personelinin Yükümlülükleri ve Yasaklar Teşkilâtında Askerî Mahkeme Kurulan Kıt a Komutanı veya Askerî Kurum Amirinin Görevleri Askerî Ceza ve Tutukevlerinin İç ve Dış Korunması D. Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Denetimi II. Hükümlülerin Askerî Cezaevine Kabulü ve Gruplandırılmaları A. Askerî Cezaevine Kabul Edilebilecek Kişiler B. Hükümlülerin Askerî Cezaevine Kabulü C. Hükümlülerin Gruplandırılmaları III. Askerî Ceza ve Tutukevlerinde Disiplinin Korunması IV. İnfazın Geri Bırakılması V. İnfazla İlgili Kararlar DİĞER CEZALARIN, GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN VE TUTUKLAMA KARARLARININ İNFAZI I. Fer î Cezaların İnfazı II. Adlî Para Cezalarının İnfazı III. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı IV. Tutuklama Kararlarının İnfazı IV. KISIM ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU ASKERÎ DİSİPLİN HUKUKU 30. DİSİPLİN VE ASKERÎ DİSİPLİN KAVRAMLARI I. Disiplin ve Askerî Disiplin A. Disiplin Kavramı B. Askerî Disiplin II. Askerî Disiplini Bozan Fiiller DİSİPLİN KABAHATLERİ I. Kavram II. Disiplin Kabahatlerine Uygulanabilecek Ceza A. Ceza Verecek Makam B. Uygulanacak Ceza DİSİPLİN TECAVÜZLERİ I. Kavram II. Disiplin Cezasıyla Cezalandırılabilecek Kişiler

21 İçindekiler 21 III. Disiplin Tecavüzlerine Uygulanabilecek Disiplin Cezaları A. Uyarı B. İzinsizlik C. Sıra Harici Hizmet D. Aylık Kesilmesi E. Göz Hapsi F. Oda Hapsi G. Rütbenin Geri Alınması IV. Disiplin Cezalarının Verilmesi A. Genel Olarak B. Disiplin Amiri C. Usul D. Disiplin Cezasının Kaldırılması veya Değiştirilmesi Şikâyet Yolu Disiplin Amirinin Müracaatı Daha Yüksek Disiplin Amiri Tarafından Düzeltme E. Disiplin Cezasının İnfazı DİSİPLİN SUÇLARI I. Kavram II. Disiplin Suçlarına Uygulanacak Cezalar A. Aslî Cezalar Göz Hapsi Oda Hapsi B. Fer î Ceza C. Cezanın Ertelenmesi D. Disiplin Cezalarının Etkisi III. Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkisi A. Disiplin Mahkemelerinin Kuruluşu B. Disiplin Mahkemelerinin Görevi C. Disiplin Mahkemelerinin Yetkisi Kuruluş Yönünden Yetki Rütbe Yönünden Yetki Hüküm veya Yetki Uyuşmazlıkları IV. Disiplin Muhakemesinin Süjeleri A. Başkan ve Üyeler B. Disiplin Subayı C. Teşkilâtında Disiplin Mahkemesi Kurulan Komutan veya Askerî Kurum Amiri D. Şüpheli ve Sanık E. Müdafii F. Katılan

22 22 Askerî Ceza Hukuku V. Disiplin Muhakemesinde İşlemler, Koruma Tedbirleri ve Deliller A. Disiplin Muhakemesinde İşlemler B. Disiplin Muhakemesinde Koruma Tedbirleri C. Disiplin Muhakemesinde Deliller VI. Disiplin Muhakemesinin Yürüyüşü A. Soruşturma Aşaması B. Kovuşturma Aşaması VII. Disiplin Muhakemesinde Kanun Yolları A. İtiraz B. Yazılı Emir VIII. Disiplin Cezalarının İnfazı A. Genel Olarak B. Göz Hapsi Cezasının İnfazı C. Oda Hapsi Cezasının İnfazı D. Malî Hükümlerin Yerine Getirilmesi E. Cezaların Toplanması ve İnfaz Zamanaşımı V. KISIM SIKIYÖNETİM HUKUKU SIKIYÖNETİM HUKUKU 34. SIKIYÖNETİM I. Kavram II. Sıkıyönetim Rejimi A. Sıkıyönetim Teşkilâtı B. Kolluk Yetkileri C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması ve Durdurulması SIKIYÖNETİM YARGILAMALARI I. Sıkıyönetim Mahkemeleri A. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Kuruluşu B. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Görevleri Genel Görevleri a. Sıkıyönetim Kanunu nda Yazılı Suçlarda Görev b. Sıkıyönetim İlânına Neden Olan Suçlarda Görev c. Sıkıyönetim Mahkemesi nin Baktığı Bir Suçla Bağlantılı Suçlarda Görev d. Sıkıyönetim İlânından Sonra İşlenen Suçlarda Görev e. Sıkıyönetim Personeli Tarafından İşlenen Suçlarda Görev Sıkıyönetim Mahkemeleri Arasındaki Görev Ayrılığı Sıkıyönetim Mahkemeleri ile Adlîye Mahkemeleri ve Askerî Mahkemeler Arasında Ortaya Çıkacak Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü C. Sıkıyönetim Mahkemelerinin Yetkisi

23 İçindekiler 23 II. Sıkıyönetim Yargılamalarının Süjeleri A. Hâkim B. Savcı C. Teşkilâtında Sıkıyönetim Mahkemesi Kurulan Sıkıyönetim Komutanı ve Adlî Müşaviri D. Şüpheli ve Sanık E. Katılan III. Sıkıyönetim Yargılamalarında Koruma Tedbirleri IV. Sıkıyönetim Yargılamasının Yürüyüşü A. Soruşturma Aşaması B. Kovuşturma Aşaması V. Sıkıyönetim Yargılamalarında Kanun Yolları A. İtiraz B. Temyiz C. Diğer Kanun Yolları VI. İnfaz Kaynakça Kavramlar Dizini

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA. Erkan KARAARSLAN

4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA. Erkan KARAARSLAN 4483 SAYILI KANUNA GÖRE KOVUŞTURMA Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org II- 4483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI A- KANUNUN AMACI 1- İzin vermeye yetkili mercileri belirtmek 2- İzlenecek usulü düzenlemek

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177)

1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11177) 1 ( TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR BURAK EDİŞ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11177) Karar Tarihi: 8/3/2017 Başv uru Numarası : 20 î 4/11177 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

100 Başlıkta Soruşturma Evresi

100 Başlıkta Soruşturma Evresi 100 Başlıkta Soruşturma Evresi Cüneyd Altıparmak Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik 100 BAŞLIKTA SORUŞTURMA EVRESİ EL KİTABI Gözden Geçirilmiş 3. Baskı Ankara, 2010 100 Başlıkta

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3

Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER. 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 Giriş 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramları 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı 6 2.1. Genel Olarak 6 2.2. Maddi Gerçeği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Genel Açıklamalar...5 1.1. Gümrük Kanunu nun Özellikleri Ve Gümrük

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Murat USLU Avukat CMR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU Ankara 2010 CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

Dr. Gökhan Yaşar DURAN Askeri Hakim Albay ASKERİ DİSİPLİN HUKUKU

Dr. Gökhan Yaşar DURAN Askeri Hakim Albay ASKERİ DİSİPLİN HUKUKU Dr. Gökhan Yaşar DURAN Askeri Hakim Albay ASKERİ DİSİPLİN HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXIX Birinci Bölüm ASKERİ DİSİPLİN HUKUKU KAVRAM VE KAYNAKLARI ASKERİ ŞAHISLARIN

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör Coşkun Can AKTAN KAMU MALİ YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Ankara, 2006 Kamu Mali Yönetiminde

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58.nci maddesine göre Avukatların, avukatlık veya

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı