İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler..."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... II- AMAÇ ve HEDEFLER... A- İdarenin Amaç ve Hedefleri..... B- Temel Politikalar ve Öncelikler... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 2- Bütçe Uygulama Sonuçları.. B- Performans Bilgileri. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar... C- Değerlendirme.. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 1

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Karabük Üniversitesi, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi temel görev olarak kabul etmiş bir üniversite olarak çalışmalarını bu doğrultuda tüm hızıyla sürdürmektedir. Öyle ki, kurulalı henüz 7 yıl olmasına rağmen, Karabük Üniversitesi bir dünya Üniversitesi olmuş ve rakiplerine açık fark atmıştır. Üniversitemizin en büyük özelliği ve başarısının en büyük kaynağı BİZ olma duygusunun yapılan her çalışmada yaşatılması ve genç, dinamik yapısıyla asla bilinenleri tekrarlamıyor olması ve ilklerin öncüsü olmasıdır. Üniversitemizin başarılarında öğrencilerimizin katkısı ve rolü yadsınamaz boyuttadır. Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 53 kulüp ve bu kulüplere bağlı 46 toplulukla birlikte toplam 99 kulüp ve toplululuk mevcuttur yılında kulüplerimize her türlü destek sağlanmış olup, bu destekle bir çok başarıya imza atılmıştır. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak,hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma ortamını sağlamak görevlerimiz arasındadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirip, sonuçlandırmayı ilke edinmiştir. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde (sorumlu olduğu alanda) ; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda, güvence olarak belirlemiştir. Daire Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde Üniversitemiz mensuplarına en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çalışmalarında azami gayret göstermektedir ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Temel hedefimiz her alanda müşteri memnuniyetidir. Saygılarımla, Özcan BÜYÜKGENÇ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 2

4 I- GENEL BİLGİLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Yükseköğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak geleceğin bilgili, becerili insanını yetiştirmek amacı ile bu alanlarda uygulama ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. A. Misyon ve Vizyon Misyon Başkanlığımızın misyonu, öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak, onların boş zamanlarını değerlendirmek, kişiliklerinin ve yeteneklerinin gelişmelerine yönelik hizmetler sunarak onların milli ve manevi değerlere önem veren, iletişime açık birer sosyal insan olmalarını sağlamaktır. Vizyon Vizyonumuz, öğrencilerimizin iyi bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yer alan, okuyan ve inceleyen birer insan olarak yetişmelerini sağlayarak mezunlarımızın iyi yerlere gelmesi ve Üniversitemizin Ülkemizin ve Dünyanın önde gelen Üniversitelerinden biri olmasına katkıda bulunmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. İşlevi; öğrencilerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, yemekhanelerin, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi/işlettirilmesi bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca; Öğrencilerin, sağlık ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek, Öğrencilerin ve personelin beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak. 3

5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı 1.1- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantinler Sayısı (Adet) Alanı (m2) Mühendislik Fakültesi 1 Merkez Kafeterya 1 Fen Fakültesi 1 Teknoloji Fakültesi Kantini 1 Merkezi Derslik Kantini 1 Stadyum Kantini 2 Eskipazar Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 1 Safranbolu Meslek Yüksek Okulu 1 Irmak Kenarı Kantin 1 TOPLAM Yemekhaneler Yemekhaneler Öğrenci Personel Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yemekhanesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesi Fen Fakültesi Üst Kat Yemekhaneleri Fen Fakültesi Alt Kat Yemekhanesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Yemekhaneleri Teknoloji Fakültesi Yemekhaneleri Öğrenci Kapasitesi Personel Kapasitesi Toplam Alanı (m2) TOPLAM

6 Spor Tesisleri Tesis Adı Kapasitesi Alanı (m2) Ay Yıldızlı Stadyum*** Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu* Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Açık Spor Tesisleri ittesisleri Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Açık Spor Tesisleri Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kampüs Açık Spor Tesisleri** TOPLAM * Gökşen M. Yücel Kapalı Spor salonunda 1 Fitness salonu, 1 Müzik stüdyosu, masa tenisi alanları, 1 tekvando salonu bulunmaktadır. **Kampüs içinde 2 tenis kortu, 1 basketbol sahası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kampüs içi ve dışındaki birimlerimizde bireysel spor alanları ve aletleri, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmete sunulmuştur. ***Stadyumda kullanıma sunulmak üzere hazırlanan 28 tane kulüp odası, 1 adet satranç çalışma odası, 1 adet Ebru Takımı çalışma odası, 2 adet Halk Oyunları Çalışma Salonu, 1 adet Tiyatro Salonu, 1 adet Müzik Stüdyosu, 3 adet mücadele sporları salonu, 2 adet kafeterya, 1 adet toplantı salonu Başkanlığımızca öğrencilerin kullanımına sunulmuştur Toplantı Konferans Salonları Salon Adı Bulunduğu Birim Adı Kapasite Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Konferans Karabük Teknik Eğitim Fakültesi 410 Salonu Hamit ÇEPNİ Konferans Salonu Yabancı Diller Yüksekokulu 443 DÇ Enstitüsü Konferans Salonu DÇ Enstitüsü 300 Fen Fakültesi Konferans Salonu Fen Fakültesi 250 Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Konferans Safranbolu Meslek Yüksek Okulu 200 Salonu Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Çok Eskipazar Meslek Yüksek Okulu 500 Amaçlı Salonu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rektörlük SKS Hizmet Birimi 15 Toplantı Salonu TOPLAM

7 Sosyal Kullanım Alanları Sosyal Kullanım Alanları Açıklama Alanı (m2) Rektörlük Fuaye Salonu Sergi, Kokteyl alanı 450 Hamit ÇEPNİ Fuaye Salonu Sergi Kokteyl alanı 450 Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı Sergi Kokteyl alanı 400 Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Fuaye Salonu Sergi Kokteyl alanı 200 Anfi Tiyatro Tiyatro, konser, gösteri v.b KBÜ Göleti Dinlenme,Spor,Eğlence Şenlik Alanı Otopark, Şenlik alanı Botanik Park Dinlenme, Kokteyl, Konser Kreş Eğitim, Oyun, Eğlence 410 Hayvanat Bahçesi Eğlence, Dinlenme 668 Kulüp Çalışma Odaları Çalışma Odası 1540 TOPLAM Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m2) Kullanan Sayısı Ofis (Ortak kullanım alanı) Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kostüm Odası 1 41 Arşiv 1 53 Depo Toplam

8 2- Örgüt Yapısı Daire Başkanı Spor Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü Sağlık Şube Müdürlüğü İdari Büro Kariyer Geliştirme Ofisi Engelli Öğrenci Birimi Proje Birimi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı Taşınabilir bilgisayar Sayısı : 96 Adet : 11 Adet 3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 5 -- Fotokopi makinesi 2 -- Faks 1 -- Fotoğraf makinesi 1 -- Televizyonlar 5 -- Tarayıcılar 2 -- Yazıcılar *Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde bulunmaktadır. **3 Nisan TV de bulunmaktadır. 7

9 4- İnsan Kaynakları Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir İdari Personel Ünvan Sayısı Başkan 1 Şube Müdürü 3 Bilgisayar İşletmeni 6 Memur 7 Teknik Hizmetler 1 Yardımcı Hizmetler (Görevlendirme) 2 TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yük.Lis. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde - 15,00 30,00 35,00 20, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 35,00 10,00 10,00 30,00 5,00 10, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 10,00 10,00 25,00 40,00 15,00-8

10 5. İdari Hizmetler 5.1. Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz kampus içinde 2 adet personel yemekhanesi ve 5 adet öğrenci yemekhanesi kampus dışında ise 3 adet olmak üzere toplamda 10 adet yemekhane bulunmakta olup günde bu yemekhanelerde ortalama personel ve öğrenciye yemek hizmeti verilmektedir. 1 öğünde 4 çeşitten oluşan yemeklerin en iyi ve en kaliteli şekilde verilebilmesi için yemek ihalesi başta olmak üzere, yemekhane denetimleri, yemekhane hak edişlerinin ödenmesi gibi iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu tertibe 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir ,68.-TL si harcanmış olup, kullanılmayan ,32.-TL si iptal edilmiştir. Yemek hakedişinin ,99-tl lik kısmı Başkanlığımızın bütçesinden ,24- TL lik kısım memurların ogle yemeğine yardım adı altında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bütçesinden, ,61-TL lik kısım ise Üniversitemiz personel, öğrenci, ve misafirlerine ait yemek ücreti katkı paylarından karşılanmıştır. Ödeneğin ,69-.TL si Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve öğrenci topluluklarında görev alan öğrencilere yaptıkları kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde ve diğer kampus içi yapılan faaliyetler öncesinde ve/veya sonrasında verilen yemek ve içecek ikramı için harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %81,99 dur YILI YEMEK HAKEDİŞİ S.No Aylar Yemek Adedi Yemek Bedeli 1 Ocak ,56 TL 2 Şubat ,04 TL 3 Mart ,64 TL 4 Nisan ,54 TL 5 Mayıs ,57 TL 6 Haziran ,07 TL 7 Temmuz ,11 TL 8 Ağustos ,24 TL 9 Eylül ,44 TL 10 Ekim ,08 TL 11 Kasım ,53 TL 12 Aralık ,05 TL Toplam ,87-TL 9

11 YEMEK SAYILARI YEMEK SAYILARI sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesinde belirtilen sınırlar ve bütçe imkanları dikkate alınarak Başkanlığımızın ilgili bütçesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere adet öğle yemeği bursu verilmesi sağlanmıştır Sağlık Hizmetleri; Üniversitemizde öğrenim gören sağlık sigortası olmayan TC uyruklu öğrencilerin Genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmeleri için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktır sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin de genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde Genel Sağlık sigortası tescil işlemleri Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik merkezlerince yapılacaktır. 10

12 5.3. Sosyal Hizmetler Öğrenci Staj Hizmetleri /24762 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmelik doğrultusunda üniversitemiz birimlerinde okuyan öğrencilerin staj yapmaları ve bu staj yapan öğrencilerin sigorta primleri başkanlığımız tarafından ödenmek üzere ödeme evrakları düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilmiştir. Fakülte/YO/MYO Staj Yapan Öğrenci Sayısı Ödenen Staj Primi Tutarı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ,33 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ,37 FEN FAKÜLTESİ ,55 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ,46 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ,13 SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZELSANATLAR ,70 VE TASARI FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ,06 KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU ,57 ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU ,41 SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ,97 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ,09 İŞLETME FAKÜLTESİ 4 30,24 TOPLAM ,88 11

13 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Ve İşlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ve 47 nci maddesi uyarınca Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde 2014 yılında aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış bu öğrencilerin işe başlama ile ilgili iş ve işlemleri, sigorta prim ödeme evraklarının düzenlenmesi, zamanında sisteme girilmesi ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, maaş ödeme işlemlerinin yapılması, Rektörlük Olurlarının alınması Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MAAŞLARI S.NO AYLAR KİŞİ SAYISI ÖDENEN TUTAR , , , , , , , , ,32 TOPLAM: , Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İş ve İşlemleri 03/07/2002 tarih ve sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz 3 Nisan TV de staj yapan 2 öğrenciye aşağıdaki tabloda belirtilen miktar kadar ödeme yapılmıştır. STAJYER ÖĞRENCİ MAAŞI S.NO AYLAR KİŞİ SAYISI ÖDENEN TUTAR , , , ,00 TOPLAM 3.118,50 12

14 Usta Öğretici Ve Eğitmen Çalıştırılması Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları ekipleri, bireysel ve toplu yapılan sportif faaliyetlerde müzik topluluklarında daha iyi hizmet verebilmesi için gelen talep doğrultusunda müzik eğitmeni ve usta öğretici çalıştırılması işlemleri yılında aşağıdaki tabloda sayıları verilen eğitmen ve usta öğretici çalıştırılması bunları rektörlük olurları, aylık puantajlarının takip edilmesi ve yine aylık maaşlarının ödenmesi başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. S.NO AY KİŞİ SAYISI ÖDENEN TUTAR , , , , , , , , ,50 TOPLAM , Kültür Hizmetleri Karabük Üniversitesi öğrenci insiyatifinin ön planda olduğu bir üniversitedir. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, tüm paydaşlarla sevgi saygı çerçevesi içerisinde hoşgörülü ve güler yüzlü iletişim sağlayarak hizmet vermektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve koordinasyonunu sağlar. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre oluşturulan ve sayıları her geçen gün artan öğrenci topluluklarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır. Topluluklar aracılığı ile gerçekleştirilen etkinliklerle; öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artması, sosyal ilişkilerinin gelişmesi, araştıran, sorgulayan, üreten, çözüm arayan ve paylaşan bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Öğrenci inisiyatifini ön planda tutarak Öğrenci Konseyi ile işbirliği halinde gençlerimizin istek ve beklentilerine göre programlar şekillendirilmektedir. Kulüp organizasyonlarında, öğrencilerimize en üst düzeyde destek sağlanmaktadır Öğrenci Kulüpleri Üniversitemiz bünyesinde 53 kulüp ve 46 topluluk ile birlikte toplam 99 adet öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır. Bunlar; 13

15 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP ve TOPLULUKLARI 1. Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kulübü 2. Artı Kariyer Kulübü 3. Arge ve İnovasyon Kulübü 4. Anadolu Medeniyetleri ve Araştırma Kulübü 5. Arkeoloji Kulübü 6. Atatürkçü Düşünce Kulübü 7. Bilişim Kulübü 8. Bilimtey Bilim Kulübü 9. Biomedikal Teknolojileri Kulübü 10. Çevre ve Sağlık Kulübü 11. Doğa Sporları Kulübü Bisiklet Topluluğu 12. Endüstri Mühendisliği Kulübü 13. Edebiyat Kulübü 14. Erasmus Kulübü 15. Engelsiz Yaşama Destek Kulübü 16. Fotoğrafçılık Kulübü 17. Geleneksel Sporlar Kulübü 18. Genç Girişimciler Kulübü 19. Gezi Kulübü 20. Hayvan Hakları Kulübü 21. Halk Dansları Kulübü Kuzey Kafkas Halk Dansları Topluluğu Balkan Halk Dansları Topluluğu Ege Yöresi Halk Dansları Topluluğu Gaziantep Yöresi Halk Dansları Topluluğu Safranimasyon Gösteri Grubu Artvin Yöresi Halk Dansları Topluluğu Silifke Yöresi Halk Dansları Topluluğu Adıyaman Yöresi Halk Oyunları Topluluğu Modern Dans Grubu 22. IEEE Öğrenci Kulübü 23. İktisat Kulübü 24. İlahiyat Kulübü 25. İşletme Kulübü 26. Kızılay Kulübü 27. Kişisel Gelişim Kulübü 28. Kültür ve Sanat Kulübü Japon Dil Kültür Topluluğu Karikatür ve Mizah Topluluğu 29. Kitap Kulübü 30. Makine Bilişim Teknolojileri Kulübü 31. Marka ve Patent Kulübü 32. Matematik Kulübü 33. Mavera İlim Fikir ve Sanat Kulübü 34. Mekatronik Kulübü 35. Metalurji Malzeme Kulübü 36. Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu 14

16 Rock Müzik Topluluğu Pop Müzik Topluluğu 37. Proje Geliştirme Kulübü Yarış Topluluğu 38. Raylı Sistemler Kulübü Yapı Topluluğu 39. Robot Kulübü 40. Otomasyon Sistemleri Kulübü 41. Sinema Kulübü 42. Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü 43. Sosyoloji Kulübü 44. Spor Kulübü Taekwando Topluluğu Kick Boks Judo Topluluğu Badminton Topluluğu Atıcılık Topluluğu Okçuluk Takımı MMA Topluluğu Muay Thai Topluluğu Sayokan Topluluğu Tenis Takımı Satranç Topluluğu Basketbol Topluluğu Voleybol Takımı Boks Takımı Masa Tenisi Takımı Futbol Takımı Futsal Takımı Üni GS Üni FB Üni BJK Üni Trabzonspor Üni Timsah Üni ES-ES Üni Yiğido 45. Su Sporları Kulübü Kano Takımı Dalgıç Takımı Rafting Takımı 46. Taşıt Teknolojileri Kulübü Güneş Arabası Takımı 47. Tiyatro Kulübü 48. Tarih Kulübü 49. Tasarım İstasyonu Kulübü 50. Uluslararası İlişkiler Kulübü 51. ÜNİ Mavi Ateş Kulübü 52. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Kulübü 53. Yönetişim Düşünce ve Demokrasi Kulübü Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Yıllara Göre Dağılımı 15

17 KULÜP VE TOPLULUKLAR Kulüpler Halk Oyunları Toplulukları Müzik Toplulukları Teknik Topluluklar Spor Toplulukları GENEL TOPLAM Kulüpler Halk Oyunları Toplulukları Müzik Toplulukları Teknik Topluluklar Spor Toplulukları GENEL TOPLAM Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Yıllara Göre Dağılımı Grafiği Öğrencilerimizin kulüplere katılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir Öğrenci Kulüplerine Katılan Öğrenci Sayısı Kurs Faaliyetleri 16

18 Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için Halk Oyunları, ebru, taekwando, boks, basketbol, halk müziği ve sanat müziği kursları düzenlenmiştir. KURS/FAALİYET ADI EĞİTMENİ KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI Kuzey Kafkas Halk Oyunları İrfan OKUMUŞ 62 Silifke Yöresi Halk Oyunları Öğretim Gör. İsa DOĞAN 36 Balkan Halk Dansları Ceren AĞAOĞLU 36 Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Öğretim Gör. Bilgin KARADEMİR 40 Artvin Yöresi Halk Oyunları Doğukan GÜLTEKİN 36 Trabzon Yöresi Halk Oyunları Doğukan GÜLTEKİN 25 Ege(İzmir) Yöresi Halk Oyunları Ceren AĞAOĞLU 36 Voleybol Adem ÖZDEMİR 15 Voleybol Bayan Yrd.Doç.Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 15 Basketbol Ercan KOLLU 15 Futsal Bay Yrd.Doç.Dr.Bahadır KAYIŞOĞLU 15 Futbol Yrd.Doç.Dr.Bahadır KAYIŞOĞLU 25 Judo Yrd.Doç.Dr. Temel ÇAKIROĞLU 10 Taekwando Yrd.Doç.Dr. Şakir BEZCİ 10 Boks Baykan ARSLAN 10 Badminton Yrd.Doç.Dr. Mert AYDOĞMUŞ 10 Masa Tenisi Yrd.Doç.Dr. Metin KAYA 8 Tenis Okt. Ensar KÖKTAŞ 6 Satranç Onur ŞENTÜRK 10 Kano Tolga SERİNSÖZ 8 KBÜ Ana Mehteran Yrd.Doç.Dr.Dilek GÖKTÜRK CARY 40 TOPLAM Yılı Öğrenci Kulüpleri ve Birim Otobüs Tahsisi İşlemleri 17

19 2014 yılı içerisinde gerçekleşen spor müsabakalarına Üniversitemize ait otobüslerimiz görevlendirilmiştir. Müsabakalara katılan takımlarımızı getirip götürmek üzere ve ayrıca şehiriçi ve şehirdışında gerçekleşen birçok kültürel etkinliğe, bölümler tarafından gerçekleştirilen teknik gezilere 30 a yakın otobüs tahsisi gerçekleştirilmiştir Spor Hizmetleri Üniversitemiz Spor Takımlarının çeşitli branşlarda Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen spor organizasyonlarına katılımlarının sağlanması, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversiteler ligi kapsamında Futsal Bay-Bayan, Voleybol Bay-Bayan, Basketbol, Masa Tenisi branşlarında müsabakalara katılım sağlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde Basketbol branşında Rektörlük Kupası müsabakaları düzenlenmiştir Yılı Spor Faaliyetleri Karabük Üniversitesi Spor Takımları Taekwando Takımı Satranç Takımı Basketbol Takımı Voleybol Takımı Boks Takımı Masa Tenisi Takımı Futbol Takımı Futsal Takımı Kano Takımı Badminton Judo Kıckbox Tenis Atıcılık Yılı Spor Faaliyet Sonuçları 18

20 TARİH YER MÜSABAKA AÇIKLAMA 8 Mart-4 Mayıs 2014 ÜNİLİG ERKEK FUTSAL ÜNİLİG KBÜ-THK 11-1 ÇANKIRI KARATEKİN Üni-KBÜ 4-12 KBÜ-ANKARA Üni 0-8 Diyarbakır Dicle Üni -KBÜ 1-4 KBÜ - Nevşehir Hacı Bektaş Üni 4-1 ODTÜ KBÜ 6-6 YARI FİNAL GRUBU İstanbul üni -KBÜ LÜK 4.LÜK MAÇI KBÜ -Diyarbakır Dicle Üni 7-2 -Turnuva sonunda takımımız Türkiye 3 sü oldu Mayıs 2014 TÜSF ERKEK FUTSAL SÜPER FİNAL İSTANBÜL ÜNİ-KBÜ 6-2 KBÜ-19 MAYIS ÜNİ 4-6 DİCLE ÜNİ-KBÜ 3-6 -Süper Final grup müsabakalarında ki maçlar sonucunda Üniversitemiz Erkek Futsal Takımımız Türkiye de Üniversiteler arasında ilk 5 e girmiştir Kasım 2014 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FUTBOL TÜSF KBÜ-BARTIN ÜNİ 3-1 KBÜ-ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ 3-2 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-1 DÜZCE ÜNİ KBÜ 1-4 THK ÜNİ KBÜ Mart 2014 ÜNİLİG BAYAN FUTSAL ÜNİLİG -Müsabakalar sonucunda Üniversitemiz Futbol Takımı grubunu lider tamamlayarak Sezonunda Üniversitemizi 1.LİG de temsil edecektir Akademik Yılında Futsal (bayan) takımımız ÜNİLİG Müsabakalarında B.ECEVİT ÜNİ-KBÜ 5-4 KBÜ ÜNİ-ODTÜ.ÜNİ. 1-4 KBÜ ÜNİ-DUMLUPINAR ÜNİ Takımlarıyla karşılaşarak Grubunu 4. tamamlamıştır. 30 Nisan- 1 Mayıs 2014 KONYA MASA TENİSİ ÜNİLİG -Konya da 30 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen playoff müsabakalarında 3 galibiyet 4 mağlubiyet alan Erkek Masa Tenisi Takımımız Üniversitelerarası Turnuvada 5.ci, Bayan Masa Tenisi Takımımız ise 2 galibiyet 5 mağlubiyet alarak 19

21 turnuvada 6.cı olmuştur. 6-7 Aralık Aralık 2014 SİVAS KONYA MASA TENİSİ (BAY-BAYAN) ÜNİLİG -Üniversitemiz Masa Tenisi Takımı Erkeklerde 5 galibiyet, bayanlarda ise 1 galibiyetle 2.Grup maçlarına devam edildi. -Erkeklerde 3 galibiyet 2 mağlubiyet, bayanların 2. Tur müsabakaları Şubat ayı içersinde gerçekleşecektir.. 15 Ocak-30 Nisan 2014 ÜNİLİG BASKETBOL BEYKENT ÜNİ - KBÜ MELİHŞAH ÜNİ - KBÜ KBÜ - TRAKYA ÜNİ TUNCELİ ÜNİ - KBÜ 0-20 TOROS ÜNİ -KBÜ KBÜ -MELİHŞAH ÜNİ KBÜ -BEYKENT ÜNİ KBÜ -TOROS ÜNİ KBÜ -TUNCELİ ÜNİ KBÜ - İTÜ(PLAYOFF MAÇI) İTÜ - KBÜ (PLAYOFF MAÇI) Skorları ile Grubunu lider tamamalamıştır. Playoff müsabakalarında İTÜ ye elenerek turnuvayı tamamlamıştır Aralık 2014 TÜSF Kastamonu BASKETBOL KASTAMONU ÜNİ-KBÜ KBÜ-NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ KTO KARATAY ÜNİ-KBÜ Üniversitemiz Basketbol Takımı grubundaki mücadeleler sonucunda 1.ci olarak sezonunda 1.LİG de Üniversitemizi temsil edecektir. 27 Kasım Mayıs 2014 ÜNİLİG VOLEYBOL KBÜ -KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ 3-0 ODTÜ-KBÜ

22 KBÜ-DÜZCE ÜNİ 3-0 ANK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ-KBÜ 0-3 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ-KBÜ 3-1 KBÜ-ODTÜ 3-0 DÜZCE ÜNİ-KBÜ 0-3 KBÜ-ANK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ 3-0 Skorları ile grubunu lider tamamlayarak Türkiye FİNALLERİNE kalmıştır.çeyrek finalde kaybederek turnuvaya veda etmiştir. 26 Kasım Mart 2015 ÜNİLİG VOLEYBOL (Bay-Bayan) KBÜ-SAMSUN 19 MAYIS ÜNİ 3-1 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-3 KBÜ-ORDU ÜNİ 3-1 HİTİT ÜNİ-KBÜ 3-1 -Erkek Voleybol Takımımız grup müsabakalarına devam etmektedir. KBÜ-SAMSUN 19 MAYIS ÜNİ 0-3 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-3 KBÜ-ORDU ÜNİ 0-3 KASTAMONU ÜNİ-KBÜ 3-0 -Bayan Voleybol Takımımız grup müsabakalarına devam etmektedir Aralık 2014 TÜSF Karabük Üniversitesi VOLEYBOL (Bay-Bayan) KBÜ-KIRIKKALE ÜNİ 3-0 KBÜ- SİNOP ÜNİ 3-0 BÜLENT ECEVİT-KBÜ 0-3 BARTIN KBÜ 1-3 HİTİT ÜNİ-KBÜ 3-0 -Üniversitemiz Erkek Voleybol Takımı müsabakalar sonusunda grubunu 2.ci olarak 21

23 tamamlamıştır KBÜ-BÜLENT ECEVİT ÜNİ 0-3 KBÜ-DOĞU AKDENİZ ÜNİ 0-3 KIRIKKALE ÜNİ-KBÜ 3-0 BARTIN ÜNİ-KBÜ 3-0 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-3 -Üniversitemiz Bayan Voleybol Takımı Gruptaki müsabakalarını tamamlamıştır Ekim 2014 UKRAYNA-LVİV MMA DÜNYA ŞAMPİYONASI -Üniversitemizi ve Ülkemizi temsil eden sporcumuz Khayal ABDULLAYEV Ukrayna nın Lviv şehrinde düzenlenen MMA Dünya Şampiyonasında 2 Altın ve 1 Bronz madalya alarak bizleri onurlandırmıştır Nisan 2014 Kahramanmaraş TAEKWONDO Turnuvaya 5 sporcumuz ile katıldık Mayıs 2014 Muğla-Bodrum KANO -Bahar Kupası Deniz Kanosu yarışlarında K2 Mix de Tolga SERİNSÖZ 3. olmuştur Mayıs 2014 Karabük Üniversitesi KANO -K2 Büyük Erkeklerde Tolga SERİNSÖZ 3. oldu. Büyük Bayanlarda 500 metrede Pınar BÜYÜK ve Zeynep DURAK 1. ve 200 metrede 2. oldular Mart 2014 Antalya-Manavgat SATRANÇ TÜSF -Satranç turnuvasında 628 sporcu arasından Onur ŞENTÜRK 17.ci oldu. 102 Üniversite arasından da Karabük Üniversitesi 17.ci oldu Mayıs 2014 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Geleneksel Bahar Kupası -Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde düzenlenen Geleneksel Bahar Kupasında Onur ŞENTÜRK 428 sporcu arasından 7.ci olmuştur Mayıs 2014 Karabük Üniversitesi 13.Matematik Sempozyumu 13.Matematik Sempozyumu Mayıs 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz M.Gökşen YÜCEL Spor Salonunda yapılan 13.Matematik Sempozyumunda 14 masada 28 sporcunun yarıştığı Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye girenler ; 1. Onur ŞENTÜRK, 2. Soner İlhan ULAŞ, 3.Alperen DORUK 22

24 olmuştur. 5-7 Mayıs 2014 Karabük Üniversitisi Futboltenisi Mayıs 2014 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 8 Üniversite katılmıştır. Triple ve double olmak üzere 2 kategoride yapılan müsabakalarda toplamda 52 maç yapılmıştır. -Karabük Üniversitesi Erkek Futboltenisi Takımı double de 1.ci, trible de 2.ci, Bayan Futboltenisi Takımı ise double de 3.cü, trible de 3.cü olmuşlardır Mayıs Mayıs-1 Haziran 2014 Konya Mersin Atıcılık Atıcılık -Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mayıs 2014 Konya' da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Üniversitemizi temsil eden Mühendislik Fakültesi Öğrencisi K.Rümeysa KAYNAR Türkiye 2.si olarak Üniversitemizi onurlandırmıştır. -30 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında Mersin' de düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonasını 5. olarak tamamlamıştır Nisan 2014 Karabük Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Üniversitemiz ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği işbirliğinde Nisan 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen, dünyada ve ülkemizde ilk defa gerçekleşen Geleneksel Okçuluk Kış Ligi Finali Üniversitemizde yapıldı. Geleneksel Okçuluk Kış Ligi Finaline toplamda 40 yerli 3 yabancı olmak üzere 43 okçu 23

25 katılmıştır. Gençler ve Bayanlarda 10 ar kişi, Erkeklerde 20 kişinin mücadele ettiği yarışmada gençlerin atış mesafesi 15m,Bayanlar ve Erkeklerin atış mesafesi ise 20m' dir Nisan 2014 Muğla-Bodrum Muay Thai Nisan 2014 tarihlerinde Muğla' da gerçekleştirilen turnuvaya 2 sporcumuz ile katıldık. 19 Eylül 2014 Karabük Üniversitesi Muay Thai -Türkiye Muay Thai Federasyonu Tarafından düzenlenen Muay Thai Süper Lig 3. Ayak Turnuvası Üniversitemiz ev sahipliğinde 19 Eylül 2014 tarihinde M. Gökçen Kapalı Spor Salonu nda gerçekleştirildi. 14 sporcunun katıldığı turnuvada toplamda 7 müsabaka yapılmıştır. 13 Mayıs-1 Haziran 2014 Karabük Üniversitesi Nike Halı Saha Ligi Nike sponsorluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Üniversitemiz iş birliği ile 13 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Nike Halı Saha Ligi' nde Üniversitemiz öğrencileri tarafından kurulan 32 takım mücadele etmiştir. Toplamda 17 gün süren müsabakalarda 63 maç oynanmıştır. Turnuvayı Karabük Üniversitesi H Takımı kazanarak Haziran 2014 tarihlerindeki İstanbul' da düzenlenecek Final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştır. 3 Kasım 2014 Karabük Üniversitesi Off-Road -Üniversitemiz ve Kardoff Karabük Off-Road Kulübü işbirliğinde Demir Çelik Kampüsümüzde Merkezi Derslik Binası yanındaki çamurlu ve engebeli arazide 3 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen Off- Road yarışlarında yaklaşık 3500 metrelik parkurda toplam 17 aracın yer aldığı S-1, S-2 ve S-3 olmak üzere 3 kategoride 24

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. 2014 yılı sonu itibariyle

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU... 229 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU... 233 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU... 234 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE GELİŞME... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI... 9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 0 1 4 Y I L I B İ R İ M F A A L İ Y E T R A P O R U İÇİNDEKİLER I -... 1 A. MİSYON ve VİZYON... 1 B. YETKİ ve SORUMLULUKLAR... 1 C.... 7 1. FİZİKSEL YAPI... 7 2. ÖRGÜT

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. YILI FAALİYET RAPORU ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER I -... 1 A.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B-Değerlerimiz.. C- Hedeflerimiz. Ç-Kuruluş

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARABÜK 205 Karabük Üniversitesi 204 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa Karabük Üniversitesi 204 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 2 Sunuş, Karabük

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı