İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler..."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... II- AMAÇ ve HEDEFLER... A- İdarenin Amaç ve Hedefleri..... B- Temel Politikalar ve Öncelikler... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 2- Bütçe Uygulama Sonuçları.. B- Performans Bilgileri. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar... C- Değerlendirme.. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 1

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Karabük Üniversitesi, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük etmeyi temel görev olarak kabul etmiş bir üniversite olarak çalışmalarını bu doğrultuda tüm hızıyla sürdürmektedir. Öyle ki, kurulalı henüz 7 yıl olmasına rağmen, Karabük Üniversitesi bir dünya Üniversitesi olmuş ve rakiplerine açık fark atmıştır. Üniversitemizin en büyük özelliği ve başarısının en büyük kaynağı BİZ olma duygusunun yapılan her çalışmada yaşatılması ve genç, dinamik yapısıyla asla bilinenleri tekrarlamıyor olması ve ilklerin öncüsü olmasıdır. Üniversitemizin başarılarında öğrencilerimizin katkısı ve rolü yadsınamaz boyuttadır. Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 53 kulüp ve bu kulüplere bağlı 46 toplulukla birlikte toplam 99 kulüp ve toplululuk mevcuttur yılında kulüplerimize her türlü destek sağlanmış olup, bu destekle bir çok başarıya imza atılmıştır. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak,hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma ortamını sağlamak görevlerimiz arasındadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirip, sonuçlandırmayı ilke edinmiştir. Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde (sorumlu olduğu alanda) ; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda, güvence olarak belirlemiştir. Daire Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde Üniversitemiz mensuplarına en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çalışmalarında azami gayret göstermektedir ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Temel hedefimiz her alanda müşteri memnuniyetidir. Saygılarımla, Özcan BÜYÜKGENÇ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 2

4 I- GENEL BİLGİLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Yükseköğretim öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak geleceğin bilgili, becerili insanını yetiştirmek amacı ile bu alanlarda uygulama ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. A. Misyon ve Vizyon Misyon Başkanlığımızın misyonu, öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak, onların boş zamanlarını değerlendirmek, kişiliklerinin ve yeteneklerinin gelişmelerine yönelik hizmetler sunarak onların milli ve manevi değerlere önem veren, iletişime açık birer sosyal insan olmalarını sağlamaktır. Vizyon Vizyonumuz, öğrencilerimizin iyi bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yer alan, okuyan ve inceleyen birer insan olarak yetişmelerini sağlayarak mezunlarımızın iyi yerlere gelmesi ve Üniversitemizin Ülkemizin ve Dünyanın önde gelen Üniversitelerinden biri olmasına katkıda bulunmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. İşlevi; öğrencilerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, yemekhanelerin, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi/işlettirilmesi bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca; Öğrencilerin, sağlık ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek, Öğrencilerin ve personelin beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak. 3

5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı 1.1- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantinler Sayısı (Adet) Alanı (m2) Mühendislik Fakültesi 1 Merkez Kafeterya 1 Fen Fakültesi 1 Teknoloji Fakültesi Kantini 1 Merkezi Derslik Kantini 1 Stadyum Kantini 2 Eskipazar Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 1 Safranbolu Meslek Yüksek Okulu 1 Irmak Kenarı Kantin 1 TOPLAM Yemekhaneler Yemekhaneler Öğrenci Personel Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yemekhanesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesi Fen Fakültesi Üst Kat Yemekhaneleri Fen Fakültesi Alt Kat Yemekhanesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Yemekhaneleri Teknoloji Fakültesi Yemekhaneleri Öğrenci Kapasitesi Personel Kapasitesi Toplam Alanı (m2) TOPLAM

6 Spor Tesisleri Tesis Adı Kapasitesi Alanı (m2) Ay Yıldızlı Stadyum*** Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu* Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Açık Spor Tesisleri ittesisleri Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Açık Spor Tesisleri Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kampüs Açık Spor Tesisleri** TOPLAM * Gökşen M. Yücel Kapalı Spor salonunda 1 Fitness salonu, 1 Müzik stüdyosu, masa tenisi alanları, 1 tekvando salonu bulunmaktadır. **Kampüs içinde 2 tenis kortu, 1 basketbol sahası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kampüs içi ve dışındaki birimlerimizde bireysel spor alanları ve aletleri, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmete sunulmuştur. ***Stadyumda kullanıma sunulmak üzere hazırlanan 28 tane kulüp odası, 1 adet satranç çalışma odası, 1 adet Ebru Takımı çalışma odası, 2 adet Halk Oyunları Çalışma Salonu, 1 adet Tiyatro Salonu, 1 adet Müzik Stüdyosu, 3 adet mücadele sporları salonu, 2 adet kafeterya, 1 adet toplantı salonu Başkanlığımızca öğrencilerin kullanımına sunulmuştur Toplantı Konferans Salonları Salon Adı Bulunduğu Birim Adı Kapasite Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Konferans Karabük Teknik Eğitim Fakültesi 410 Salonu Hamit ÇEPNİ Konferans Salonu Yabancı Diller Yüksekokulu 443 DÇ Enstitüsü Konferans Salonu DÇ Enstitüsü 300 Fen Fakültesi Konferans Salonu Fen Fakültesi 250 Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Konferans Safranbolu Meslek Yüksek Okulu 200 Salonu Eskipazar Meslek Yüksek Okulu Çok Eskipazar Meslek Yüksek Okulu 500 Amaçlı Salonu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rektörlük SKS Hizmet Birimi 15 Toplantı Salonu TOPLAM

7 Sosyal Kullanım Alanları Sosyal Kullanım Alanları Açıklama Alanı (m2) Rektörlük Fuaye Salonu Sergi, Kokteyl alanı 450 Hamit ÇEPNİ Fuaye Salonu Sergi Kokteyl alanı 450 Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı Sergi Kokteyl alanı 400 Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Fuaye Salonu Sergi Kokteyl alanı 200 Anfi Tiyatro Tiyatro, konser, gösteri v.b KBÜ Göleti Dinlenme,Spor,Eğlence Şenlik Alanı Otopark, Şenlik alanı Botanik Park Dinlenme, Kokteyl, Konser Kreş Eğitim, Oyun, Eğlence 410 Hayvanat Bahçesi Eğlence, Dinlenme 668 Kulüp Çalışma Odaları Çalışma Odası 1540 TOPLAM Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m2) Kullanan Sayısı Ofis (Ortak kullanım alanı) Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kostüm Odası 1 41 Arşiv 1 53 Depo Toplam

8 2- Örgüt Yapısı Daire Başkanı Spor Şube Müdürlüğü Kültür Şube Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü Sağlık Şube Müdürlüğü İdari Büro Kariyer Geliştirme Ofisi Engelli Öğrenci Birimi Proje Birimi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı Taşınabilir bilgisayar Sayısı : 96 Adet : 11 Adet 3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 5 -- Fotokopi makinesi 2 -- Faks 1 -- Fotoğraf makinesi 1 -- Televizyonlar 5 -- Tarayıcılar 2 -- Yazıcılar *Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde bulunmaktadır. **3 Nisan TV de bulunmaktadır. 7

9 4- İnsan Kaynakları Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir İdari Personel Ünvan Sayısı Başkan 1 Şube Müdürü 3 Bilgisayar İşletmeni 6 Memur 7 Teknik Hizmetler 1 Yardımcı Hizmetler (Görevlendirme) 2 TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yük.Lis. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde - 15,00 30,00 35,00 20, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 35,00 10,00 10,00 30,00 5,00 10, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 10,00 10,00 25,00 40,00 15,00-8

10 5. İdari Hizmetler 5.1. Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz kampus içinde 2 adet personel yemekhanesi ve 5 adet öğrenci yemekhanesi kampus dışında ise 3 adet olmak üzere toplamda 10 adet yemekhane bulunmakta olup günde bu yemekhanelerde ortalama personel ve öğrenciye yemek hizmeti verilmektedir. 1 öğünde 4 çeşitten oluşan yemeklerin en iyi ve en kaliteli şekilde verilebilmesi için yemek ihalesi başta olmak üzere, yemekhane denetimleri, yemekhane hak edişlerinin ödenmesi gibi iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu tertibe 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir ,68.-TL si harcanmış olup, kullanılmayan ,32.-TL si iptal edilmiştir. Yemek hakedişinin ,99-tl lik kısmı Başkanlığımızın bütçesinden ,24- TL lik kısım memurların ogle yemeğine yardım adı altında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bütçesinden, ,61-TL lik kısım ise Üniversitemiz personel, öğrenci, ve misafirlerine ait yemek ücreti katkı paylarından karşılanmıştır. Ödeneğin ,69-.TL si Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve öğrenci topluluklarında görev alan öğrencilere yaptıkları kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde ve diğer kampus içi yapılan faaliyetler öncesinde ve/veya sonrasında verilen yemek ve içecek ikramı için harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %81,99 dur YILI YEMEK HAKEDİŞİ S.No Aylar Yemek Adedi Yemek Bedeli 1 Ocak ,56 TL 2 Şubat ,04 TL 3 Mart ,64 TL 4 Nisan ,54 TL 5 Mayıs ,57 TL 6 Haziran ,07 TL 7 Temmuz ,11 TL 8 Ağustos ,24 TL 9 Eylül ,44 TL 10 Ekim ,08 TL 11 Kasım ,53 TL 12 Aralık ,05 TL Toplam ,87-TL 9

11 YEMEK SAYILARI YEMEK SAYILARI sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesinde belirtilen sınırlar ve bütçe imkanları dikkate alınarak Başkanlığımızın ilgili bütçesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere adet öğle yemeği bursu verilmesi sağlanmıştır Sağlık Hizmetleri; Üniversitemizde öğrenim gören sağlık sigortası olmayan TC uyruklu öğrencilerin Genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmeleri için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktır sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin de genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde Genel Sağlık sigortası tescil işlemleri Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik merkezlerince yapılacaktır. 10

12 5.3. Sosyal Hizmetler Öğrenci Staj Hizmetleri /24762 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmelik doğrultusunda üniversitemiz birimlerinde okuyan öğrencilerin staj yapmaları ve bu staj yapan öğrencilerin sigorta primleri başkanlığımız tarafından ödenmek üzere ödeme evrakları düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilmiştir. Fakülte/YO/MYO Staj Yapan Öğrenci Sayısı Ödenen Staj Primi Tutarı SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ,33 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ,37 FEN FAKÜLTESİ ,55 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ,46 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ,13 SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZELSANATLAR ,70 VE TASARI FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ,06 KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU ,57 ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU ,41 SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ,97 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ,09 İŞLETME FAKÜLTESİ 4 30,24 TOPLAM ,88 11

13 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Ve İşlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ve 47 nci maddesi uyarınca Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde 2014 yılında aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış bu öğrencilerin işe başlama ile ilgili iş ve işlemleri, sigorta prim ödeme evraklarının düzenlenmesi, zamanında sisteme girilmesi ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, maaş ödeme işlemlerinin yapılması, Rektörlük Olurlarının alınması Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MAAŞLARI S.NO AYLAR KİŞİ SAYISI ÖDENEN TUTAR , , , , , , , , ,32 TOPLAM: , Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İş ve İşlemleri 03/07/2002 tarih ve sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz 3 Nisan TV de staj yapan 2 öğrenciye aşağıdaki tabloda belirtilen miktar kadar ödeme yapılmıştır. STAJYER ÖĞRENCİ MAAŞI S.NO AYLAR KİŞİ SAYISI ÖDENEN TUTAR , , , ,00 TOPLAM 3.118,50 12

14 Usta Öğretici Ve Eğitmen Çalıştırılması Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları ekipleri, bireysel ve toplu yapılan sportif faaliyetlerde müzik topluluklarında daha iyi hizmet verebilmesi için gelen talep doğrultusunda müzik eğitmeni ve usta öğretici çalıştırılması işlemleri yılında aşağıdaki tabloda sayıları verilen eğitmen ve usta öğretici çalıştırılması bunları rektörlük olurları, aylık puantajlarının takip edilmesi ve yine aylık maaşlarının ödenmesi başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. S.NO AY KİŞİ SAYISI ÖDENEN TUTAR , , , , , , , , ,50 TOPLAM , Kültür Hizmetleri Karabük Üniversitesi öğrenci insiyatifinin ön planda olduğu bir üniversitedir. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, tüm paydaşlarla sevgi saygı çerçevesi içerisinde hoşgörülü ve güler yüzlü iletişim sağlayarak hizmet vermektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve koordinasyonunu sağlar. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre oluşturulan ve sayıları her geçen gün artan öğrenci topluluklarıyla işbirliği içinde çalışmaktadır. Topluluklar aracılığı ile gerçekleştirilen etkinliklerle; öğrencilerin kişisel gelişimlerinin, toplumsal duyarlılık ve sorumluluklarının artması, sosyal ilişkilerinin gelişmesi, araştıran, sorgulayan, üreten, çözüm arayan ve paylaşan bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Öğrenci inisiyatifini ön planda tutarak Öğrenci Konseyi ile işbirliği halinde gençlerimizin istek ve beklentilerine göre programlar şekillendirilmektedir. Kulüp organizasyonlarında, öğrencilerimize en üst düzeyde destek sağlanmaktadır Öğrenci Kulüpleri Üniversitemiz bünyesinde 53 kulüp ve 46 topluluk ile birlikte toplam 99 adet öğrenci kulübü ve topluluğu bulunmaktadır. Bunlar; 13

15 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP ve TOPLULUKLARI 1. Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kulübü 2. Artı Kariyer Kulübü 3. Arge ve İnovasyon Kulübü 4. Anadolu Medeniyetleri ve Araştırma Kulübü 5. Arkeoloji Kulübü 6. Atatürkçü Düşünce Kulübü 7. Bilişim Kulübü 8. Bilimtey Bilim Kulübü 9. Biomedikal Teknolojileri Kulübü 10. Çevre ve Sağlık Kulübü 11. Doğa Sporları Kulübü Bisiklet Topluluğu 12. Endüstri Mühendisliği Kulübü 13. Edebiyat Kulübü 14. Erasmus Kulübü 15. Engelsiz Yaşama Destek Kulübü 16. Fotoğrafçılık Kulübü 17. Geleneksel Sporlar Kulübü 18. Genç Girişimciler Kulübü 19. Gezi Kulübü 20. Hayvan Hakları Kulübü 21. Halk Dansları Kulübü Kuzey Kafkas Halk Dansları Topluluğu Balkan Halk Dansları Topluluğu Ege Yöresi Halk Dansları Topluluğu Gaziantep Yöresi Halk Dansları Topluluğu Safranimasyon Gösteri Grubu Artvin Yöresi Halk Dansları Topluluğu Silifke Yöresi Halk Dansları Topluluğu Adıyaman Yöresi Halk Oyunları Topluluğu Modern Dans Grubu 22. IEEE Öğrenci Kulübü 23. İktisat Kulübü 24. İlahiyat Kulübü 25. İşletme Kulübü 26. Kızılay Kulübü 27. Kişisel Gelişim Kulübü 28. Kültür ve Sanat Kulübü Japon Dil Kültür Topluluğu Karikatür ve Mizah Topluluğu 29. Kitap Kulübü 30. Makine Bilişim Teknolojileri Kulübü 31. Marka ve Patent Kulübü 32. Matematik Kulübü 33. Mavera İlim Fikir ve Sanat Kulübü 34. Mekatronik Kulübü 35. Metalurji Malzeme Kulübü 36. Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu 14

16 Rock Müzik Topluluğu Pop Müzik Topluluğu 37. Proje Geliştirme Kulübü Yarış Topluluğu 38. Raylı Sistemler Kulübü Yapı Topluluğu 39. Robot Kulübü 40. Otomasyon Sistemleri Kulübü 41. Sinema Kulübü 42. Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü 43. Sosyoloji Kulübü 44. Spor Kulübü Taekwando Topluluğu Kick Boks Judo Topluluğu Badminton Topluluğu Atıcılık Topluluğu Okçuluk Takımı MMA Topluluğu Muay Thai Topluluğu Sayokan Topluluğu Tenis Takımı Satranç Topluluğu Basketbol Topluluğu Voleybol Takımı Boks Takımı Masa Tenisi Takımı Futbol Takımı Futsal Takımı Üni GS Üni FB Üni BJK Üni Trabzonspor Üni Timsah Üni ES-ES Üni Yiğido 45. Su Sporları Kulübü Kano Takımı Dalgıç Takımı Rafting Takımı 46. Taşıt Teknolojileri Kulübü Güneş Arabası Takımı 47. Tiyatro Kulübü 48. Tarih Kulübü 49. Tasarım İstasyonu Kulübü 50. Uluslararası İlişkiler Kulübü 51. ÜNİ Mavi Ateş Kulübü 52. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Kulübü 53. Yönetişim Düşünce ve Demokrasi Kulübü Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Yıllara Göre Dağılımı 15

17 KULÜP VE TOPLULUKLAR Kulüpler Halk Oyunları Toplulukları Müzik Toplulukları Teknik Topluluklar Spor Toplulukları GENEL TOPLAM Kulüpler Halk Oyunları Toplulukları Müzik Toplulukları Teknik Topluluklar Spor Toplulukları GENEL TOPLAM Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Yıllara Göre Dağılımı Grafiği Öğrencilerimizin kulüplere katılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir Öğrenci Kulüplerine Katılan Öğrenci Sayısı Kurs Faaliyetleri 16

18 Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için Halk Oyunları, ebru, taekwando, boks, basketbol, halk müziği ve sanat müziği kursları düzenlenmiştir. KURS/FAALİYET ADI EĞİTMENİ KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI Kuzey Kafkas Halk Oyunları İrfan OKUMUŞ 62 Silifke Yöresi Halk Oyunları Öğretim Gör. İsa DOĞAN 36 Balkan Halk Dansları Ceren AĞAOĞLU 36 Gaziantep Yöresi Halk Oyunları Öğretim Gör. Bilgin KARADEMİR 40 Artvin Yöresi Halk Oyunları Doğukan GÜLTEKİN 36 Trabzon Yöresi Halk Oyunları Doğukan GÜLTEKİN 25 Ege(İzmir) Yöresi Halk Oyunları Ceren AĞAOĞLU 36 Voleybol Adem ÖZDEMİR 15 Voleybol Bayan Yrd.Doç.Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 15 Basketbol Ercan KOLLU 15 Futsal Bay Yrd.Doç.Dr.Bahadır KAYIŞOĞLU 15 Futbol Yrd.Doç.Dr.Bahadır KAYIŞOĞLU 25 Judo Yrd.Doç.Dr. Temel ÇAKIROĞLU 10 Taekwando Yrd.Doç.Dr. Şakir BEZCİ 10 Boks Baykan ARSLAN 10 Badminton Yrd.Doç.Dr. Mert AYDOĞMUŞ 10 Masa Tenisi Yrd.Doç.Dr. Metin KAYA 8 Tenis Okt. Ensar KÖKTAŞ 6 Satranç Onur ŞENTÜRK 10 Kano Tolga SERİNSÖZ 8 KBÜ Ana Mehteran Yrd.Doç.Dr.Dilek GÖKTÜRK CARY 40 TOPLAM Yılı Öğrenci Kulüpleri ve Birim Otobüs Tahsisi İşlemleri 17

19 2014 yılı içerisinde gerçekleşen spor müsabakalarına Üniversitemize ait otobüslerimiz görevlendirilmiştir. Müsabakalara katılan takımlarımızı getirip götürmek üzere ve ayrıca şehiriçi ve şehirdışında gerçekleşen birçok kültürel etkinliğe, bölümler tarafından gerçekleştirilen teknik gezilere 30 a yakın otobüs tahsisi gerçekleştirilmiştir Spor Hizmetleri Üniversitemiz Spor Takımlarının çeşitli branşlarda Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen spor organizasyonlarına katılımlarının sağlanması, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversiteler ligi kapsamında Futsal Bay-Bayan, Voleybol Bay-Bayan, Basketbol, Masa Tenisi branşlarında müsabakalara katılım sağlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde Basketbol branşında Rektörlük Kupası müsabakaları düzenlenmiştir Yılı Spor Faaliyetleri Karabük Üniversitesi Spor Takımları Taekwando Takımı Satranç Takımı Basketbol Takımı Voleybol Takımı Boks Takımı Masa Tenisi Takımı Futbol Takımı Futsal Takımı Kano Takımı Badminton Judo Kıckbox Tenis Atıcılık Yılı Spor Faaliyet Sonuçları 18

20 TARİH YER MÜSABAKA AÇIKLAMA 8 Mart-4 Mayıs 2014 ÜNİLİG ERKEK FUTSAL ÜNİLİG KBÜ-THK 11-1 ÇANKIRI KARATEKİN Üni-KBÜ 4-12 KBÜ-ANKARA Üni 0-8 Diyarbakır Dicle Üni -KBÜ 1-4 KBÜ - Nevşehir Hacı Bektaş Üni 4-1 ODTÜ KBÜ 6-6 YARI FİNAL GRUBU İstanbul üni -KBÜ LÜK 4.LÜK MAÇI KBÜ -Diyarbakır Dicle Üni 7-2 -Turnuva sonunda takımımız Türkiye 3 sü oldu Mayıs 2014 TÜSF ERKEK FUTSAL SÜPER FİNAL İSTANBÜL ÜNİ-KBÜ 6-2 KBÜ-19 MAYIS ÜNİ 4-6 DİCLE ÜNİ-KBÜ 3-6 -Süper Final grup müsabakalarında ki maçlar sonucunda Üniversitemiz Erkek Futsal Takımımız Türkiye de Üniversiteler arasında ilk 5 e girmiştir Kasım 2014 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FUTBOL TÜSF KBÜ-BARTIN ÜNİ 3-1 KBÜ-ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ 3-2 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-1 DÜZCE ÜNİ KBÜ 1-4 THK ÜNİ KBÜ Mart 2014 ÜNİLİG BAYAN FUTSAL ÜNİLİG -Müsabakalar sonucunda Üniversitemiz Futbol Takımı grubunu lider tamamlayarak Sezonunda Üniversitemizi 1.LİG de temsil edecektir Akademik Yılında Futsal (bayan) takımımız ÜNİLİG Müsabakalarında B.ECEVİT ÜNİ-KBÜ 5-4 KBÜ ÜNİ-ODTÜ.ÜNİ. 1-4 KBÜ ÜNİ-DUMLUPINAR ÜNİ Takımlarıyla karşılaşarak Grubunu 4. tamamlamıştır. 30 Nisan- 1 Mayıs 2014 KONYA MASA TENİSİ ÜNİLİG -Konya da 30 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen playoff müsabakalarında 3 galibiyet 4 mağlubiyet alan Erkek Masa Tenisi Takımımız Üniversitelerarası Turnuvada 5.ci, Bayan Masa Tenisi Takımımız ise 2 galibiyet 5 mağlubiyet alarak 19

21 turnuvada 6.cı olmuştur. 6-7 Aralık Aralık 2014 SİVAS KONYA MASA TENİSİ (BAY-BAYAN) ÜNİLİG -Üniversitemiz Masa Tenisi Takımı Erkeklerde 5 galibiyet, bayanlarda ise 1 galibiyetle 2.Grup maçlarına devam edildi. -Erkeklerde 3 galibiyet 2 mağlubiyet, bayanların 2. Tur müsabakaları Şubat ayı içersinde gerçekleşecektir.. 15 Ocak-30 Nisan 2014 ÜNİLİG BASKETBOL BEYKENT ÜNİ - KBÜ MELİHŞAH ÜNİ - KBÜ KBÜ - TRAKYA ÜNİ TUNCELİ ÜNİ - KBÜ 0-20 TOROS ÜNİ -KBÜ KBÜ -MELİHŞAH ÜNİ KBÜ -BEYKENT ÜNİ KBÜ -TOROS ÜNİ KBÜ -TUNCELİ ÜNİ KBÜ - İTÜ(PLAYOFF MAÇI) İTÜ - KBÜ (PLAYOFF MAÇI) Skorları ile Grubunu lider tamamalamıştır. Playoff müsabakalarında İTÜ ye elenerek turnuvayı tamamlamıştır Aralık 2014 TÜSF Kastamonu BASKETBOL KASTAMONU ÜNİ-KBÜ KBÜ-NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ KTO KARATAY ÜNİ-KBÜ Üniversitemiz Basketbol Takımı grubundaki mücadeleler sonucunda 1.ci olarak sezonunda 1.LİG de Üniversitemizi temsil edecektir. 27 Kasım Mayıs 2014 ÜNİLİG VOLEYBOL KBÜ -KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ 3-0 ODTÜ-KBÜ

22 KBÜ-DÜZCE ÜNİ 3-0 ANK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ-KBÜ 0-3 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ-KBÜ 3-1 KBÜ-ODTÜ 3-0 DÜZCE ÜNİ-KBÜ 0-3 KBÜ-ANK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ 3-0 Skorları ile grubunu lider tamamlayarak Türkiye FİNALLERİNE kalmıştır.çeyrek finalde kaybederek turnuvaya veda etmiştir. 26 Kasım Mart 2015 ÜNİLİG VOLEYBOL (Bay-Bayan) KBÜ-SAMSUN 19 MAYIS ÜNİ 3-1 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-3 KBÜ-ORDU ÜNİ 3-1 HİTİT ÜNİ-KBÜ 3-1 -Erkek Voleybol Takımımız grup müsabakalarına devam etmektedir. KBÜ-SAMSUN 19 MAYIS ÜNİ 0-3 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-3 KBÜ-ORDU ÜNİ 0-3 KASTAMONU ÜNİ-KBÜ 3-0 -Bayan Voleybol Takımımız grup müsabakalarına devam etmektedir Aralık 2014 TÜSF Karabük Üniversitesi VOLEYBOL (Bay-Bayan) KBÜ-KIRIKKALE ÜNİ 3-0 KBÜ- SİNOP ÜNİ 3-0 BÜLENT ECEVİT-KBÜ 0-3 BARTIN KBÜ 1-3 HİTİT ÜNİ-KBÜ 3-0 -Üniversitemiz Erkek Voleybol Takımı müsabakalar sonusunda grubunu 2.ci olarak 21

23 tamamlamıştır KBÜ-BÜLENT ECEVİT ÜNİ 0-3 KBÜ-DOĞU AKDENİZ ÜNİ 0-3 KIRIKKALE ÜNİ-KBÜ 3-0 BARTIN ÜNİ-KBÜ 3-0 SİNOP ÜNİ-KBÜ 0-3 -Üniversitemiz Bayan Voleybol Takımı Gruptaki müsabakalarını tamamlamıştır Ekim 2014 UKRAYNA-LVİV MMA DÜNYA ŞAMPİYONASI -Üniversitemizi ve Ülkemizi temsil eden sporcumuz Khayal ABDULLAYEV Ukrayna nın Lviv şehrinde düzenlenen MMA Dünya Şampiyonasında 2 Altın ve 1 Bronz madalya alarak bizleri onurlandırmıştır Nisan 2014 Kahramanmaraş TAEKWONDO Turnuvaya 5 sporcumuz ile katıldık Mayıs 2014 Muğla-Bodrum KANO -Bahar Kupası Deniz Kanosu yarışlarında K2 Mix de Tolga SERİNSÖZ 3. olmuştur Mayıs 2014 Karabük Üniversitesi KANO -K2 Büyük Erkeklerde Tolga SERİNSÖZ 3. oldu. Büyük Bayanlarda 500 metrede Pınar BÜYÜK ve Zeynep DURAK 1. ve 200 metrede 2. oldular Mart 2014 Antalya-Manavgat SATRANÇ TÜSF -Satranç turnuvasında 628 sporcu arasından Onur ŞENTÜRK 17.ci oldu. 102 Üniversite arasından da Karabük Üniversitesi 17.ci oldu Mayıs 2014 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Geleneksel Bahar Kupası -Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde düzenlenen Geleneksel Bahar Kupasında Onur ŞENTÜRK 428 sporcu arasından 7.ci olmuştur Mayıs 2014 Karabük Üniversitesi 13.Matematik Sempozyumu 13.Matematik Sempozyumu Mayıs 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz M.Gökşen YÜCEL Spor Salonunda yapılan 13.Matematik Sempozyumunda 14 masada 28 sporcunun yarıştığı Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye girenler ; 1. Onur ŞENTÜRK, 2. Soner İlhan ULAŞ, 3.Alperen DORUK 22

24 olmuştur. 5-7 Mayıs 2014 Karabük Üniversitisi Futboltenisi Mayıs 2014 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 8 Üniversite katılmıştır. Triple ve double olmak üzere 2 kategoride yapılan müsabakalarda toplamda 52 maç yapılmıştır. -Karabük Üniversitesi Erkek Futboltenisi Takımı double de 1.ci, trible de 2.ci, Bayan Futboltenisi Takımı ise double de 3.cü, trible de 3.cü olmuşlardır Mayıs Mayıs-1 Haziran 2014 Konya Mersin Atıcılık Atıcılık -Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mayıs 2014 Konya' da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Üniversitemizi temsil eden Mühendislik Fakültesi Öğrencisi K.Rümeysa KAYNAR Türkiye 2.si olarak Üniversitemizi onurlandırmıştır. -30 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında Mersin' de düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonasını 5. olarak tamamlamıştır Nisan 2014 Karabük Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Üniversitemiz ve Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği işbirliğinde Nisan 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen, dünyada ve ülkemizde ilk defa gerçekleşen Geleneksel Okçuluk Kış Ligi Finali Üniversitemizde yapıldı. Geleneksel Okçuluk Kış Ligi Finaline toplamda 40 yerli 3 yabancı olmak üzere 43 okçu 23

25 katılmıştır. Gençler ve Bayanlarda 10 ar kişi, Erkeklerde 20 kişinin mücadele ettiği yarışmada gençlerin atış mesafesi 15m,Bayanlar ve Erkeklerin atış mesafesi ise 20m' dir Nisan 2014 Muğla-Bodrum Muay Thai Nisan 2014 tarihlerinde Muğla' da gerçekleştirilen turnuvaya 2 sporcumuz ile katıldık. 19 Eylül 2014 Karabük Üniversitesi Muay Thai -Türkiye Muay Thai Federasyonu Tarafından düzenlenen Muay Thai Süper Lig 3. Ayak Turnuvası Üniversitemiz ev sahipliğinde 19 Eylül 2014 tarihinde M. Gökçen Kapalı Spor Salonu nda gerçekleştirildi. 14 sporcunun katıldığı turnuvada toplamda 7 müsabaka yapılmıştır. 13 Mayıs-1 Haziran 2014 Karabük Üniversitesi Nike Halı Saha Ligi Nike sponsorluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Üniversitemiz iş birliği ile 13 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Nike Halı Saha Ligi' nde Üniversitemiz öğrencileri tarafından kurulan 32 takım mücadele etmiştir. Toplamda 17 gün süren müsabakalarda 63 maç oynanmıştır. Turnuvayı Karabük Üniversitesi H Takımı kazanarak Haziran 2014 tarihlerindeki İstanbul' da düzenlenecek Final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştır. 3 Kasım 2014 Karabük Üniversitesi Off-Road -Üniversitemiz ve Kardoff Karabük Off-Road Kulübü işbirliğinde Demir Çelik Kampüsümüzde Merkezi Derslik Binası yanındaki çamurlu ve engebeli arazide 3 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen Off- Road yarışlarında yaklaşık 3500 metrelik parkurda toplam 17 aracın yer aldığı S-1, S-2 ve S-3 olmak üzere 3 kategoride 24

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 1- Fiziksel Yapı.... 2- Örgüt Yapısı.... 3- Bilgi ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 1- Fiziksel Yapı.... 2- Örgüt Yapısı.... 3- Bilgi ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2013-2014 KATILDIĞIMIZ SPOR BRANŞLARI VE TAKIM ANTRENÖRLERİ 1 ATLETİZM Arş. Gör. Görkem AYBARS 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ersin ALTIPARMAK 3 BASKETBOL

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI SUNUM HAZİRAN 2014 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI TEMMUZ 2010 TARİHİNDE KURULDU. ANKARA DA 5 İNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ BİLİMSEL BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASI

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI SUNUM HAZİRAN 2014 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI TEMMUZ 2010 TARİHİNDE KURULDU. ANKARA DA 5 İNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ BİLİMSEL BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASI

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARI YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Şef G. Ali AKYOL Bil. İşl. Halil

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR 2012-2013 KATILDIĞIMIZ SPOR VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM Prof. Dr. B. Muzaffer Çolakoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Arş. Gör. Görkem

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İTÜ de Spor ve Yaşam

İTÜ de Spor ve Yaşam İTÜ de Spor ve Yaşam Geçmişten Geleceğe İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye de mühendislik ve mimarlık

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI Sayı : TÜSF /.. / 04 /2013 Konu : Salon Futbolu Play-off Müs. Hk.. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) Gençlik ve Spor

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2104 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SPOR ŞUBESİ SPORTİF FALİYETLER YILLIK FAALİYET RAPORU

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2104 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SPOR ŞUBESİ SPORTİF FALİYETLER YILLIK FAALİYET RAPORU T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2104 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SPOR ŞUBESİ SPORTİF FALİYETLER YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Şef G. Ali AKYOL Bil. İşl. Halil BAYAM

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35326388-813/03 Konu : Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 Yılı Faaliyetleri 2000-2001 dönemi Gençlik ve Spor Kulübünün sezon açılışı 10 Ekim 2001 tarihinde Fuar Yüzme Havuzunda düzenlenen kokteylle yapılmıştır. Bayan-erkek basketbol,

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 13 (12 Mayıs 25 Mayıs 2014) Sayfa 1 BASKETBOL KÜÇÜK BASKETBOL Küçük basketbol takımımız başarılı maçlar çıkarmaya devam ediyor. Gelişim ligi maçında rakibi Fenerbahçe Ataşehir basketbol takımını

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2010-2011

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2010-2011 EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2010-2011 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM Prof. Dr. Muzaffer Çolakoğlu, Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

ANTRENÖR SAYILARIMIZ SPORCU SAYIMIZ LİSANSLI SPORCU FAAL SPORCU BAYAN 3.674 990 ERKEK 11.196 3.133 GENEL TOPLAM 14.870 4.123

ANTRENÖR SAYILARIMIZ SPORCU SAYIMIZ LİSANSLI SPORCU FAAL SPORCU BAYAN 3.674 990 ERKEK 11.196 3.133 GENEL TOPLAM 14.870 4.123 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 19 KASIM 2012-30 EKİM 2014 YILLARI ARASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuzun 4.Olağan Mali Genel Kurulunda delegelerimizin bilgisine sunulmak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken, Yüzme, Basketbol ve Atıcılık

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2009-2010 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU FEDERASYONUMUZA AİT BAZI TEKNİK BİLGİLERİ, Judo Yapılan Faal İl Sayısı; 2010 yılı itibariyle 63 ilde faal judo yapılmaktadır. Sporcu Sayımız; 2009 yılı lisanslı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Açılış Programı. 3 Mayıs 2015. Saat 21:00-22:00 Meşalelerle davul zurna eşliğinde yürüyüş Emniyet Kapı

21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Açılış Programı. 3 Mayıs 2015. Saat 21:00-22:00 Meşalelerle davul zurna eşliğinde yürüyüş Emniyet Kapı 21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Açılış Programı 3 Mayıs 2015 Saat 21:00-22:00 Meşalelerle davul zurna eşliğinde yürüyüş Emniyet Kapı Saat 22.15 Halk Oyunları Toplu Halay Gösterisi Prof. Dr. Arif

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve kültürel

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. GİRİŞ... 1 2. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 2.1. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Büyük Spor Salonu : 210 21 98 Baraka Spor Salonu : 210 21 94 Spor Merkezi : 210 78 50 Havuz Müdürlüğü : 210 27 36 Tenis Kortları : 210 21 93 Internet Adresi E-posta

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME Konu: Üniversitede Engelli Olmak, Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim

Detaylı