IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)"

Transkript

1 IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN DUNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. MAYIS 2004 ve Ekim 2006 Düzeltmesi

2 1

3 2

4 3

5 I. Giriş 1.1 Amaç 1.2 Genel Düşünceler 1.5 Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.6 Seçilebilirlik (Uygunluk) 1.9 Önceden Sözleşme ve Geriye Dönük Finansman 1.10 Ortak Girişimler 1.11 Banka İncelemesi 1.12 Yanlış Tedarik 1.13 Bankaya Atıflar 1.14 Sahtecilik ve Yolsuzluk 1.16 Tedarik Planı II. Uluslararası Rekabetçi İhale A. Genel 2.1 Giriş 2.2 Sözleşmelerin Türü ve Boyutu 2.6 İki Aşamalı İhale 2.7 Bildirim ve Duyuru 2.9 Teklif Sahiplerinin Ön Yeterliği B. İhale Belgeleri 2.11 Genel 2.13 Tekliflerin Geçerlilik Süresi ve Teklif Teminatı 2.15 Dil 2.16 İhale Belgelerinin Açıklığı 2.19 Standartlar 2.20 Marka İsimlerinin Kullanılması 2.21 Fiyatlandırma 2.24 Fiyat Ayarlaması 2.26 Nakliye ve Sigorta 2.28 Kur ile ilgili Hükümler 2.29 Teklifin Kuru 2.31 Tekliflerin Karşılaştırılması için Kurun Dönüştürülmesi 2.32 Ödemede Geçerli Kur 2.34 Ödeme Şartları ve Yöntemleri 2.37 Alternatif Teklifler 2.38 Sözleşme Koşulları 2.39 Kesin Teminat Mektubu 2.41 Tazminat ve İkramiye Maddeleri 2.42 Mücbir Sebep 2.43 Geçerli Yasa ve İhtilafların Halli C. Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi ve İhalenin Verilmesi 2.44 Tekliflerin Hazırlanması için Süre 2.45 Tekliflerin Açılmasına ilişkin Prosedürler 2.46 Tekliflerde Netleştirmelerin ya da Değişikliklerin Yapılması 2.47 Gizlilik 2.48 Tekliflerin İncelenmesi 2.49 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 2.55 Yurtiçi Tercihleri 2.57 Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması 4

6 2.58 Teklif Sahiplerinin Son Yeterliği 2.59 İhalenin Verilmesi 2.60 İhalenin Verildiğinin Duyurulması 2.61 Tüm Tekliflerin Reddedilmesi 2.65 Sorgu D. Değiştirilmiş ICB 2.66 Bir İthalat Programı İçeren İşlemler 2.68 Emtiaların Tedariki III. Diğer Tedarik Yöntemleri 3.1 Genel 3.2 Sınırlı Uluslararası İhale 3.3 Ulusal Rekabetçi İhale 3.5 Seçerek Alma 3.6 Doğrudan İhale Etme 3.8 Katkı Hesabı 3.9 Birleşmiş Milletler Kuruluşlarından Tedarik 3.10 Tedarik Aracıları 3.11 Teftiş Aracıları 3.12 Finans Aracılarına Kredi Biçiminde Tedarik 3.13 BOO/BOT/BOOT, Ayrıcalıklar ve Benzer Özel Sektör Düzenlemeleri Kapsamında Tedarik 3.14 Performans Bazlı Tedarik 3.16 Banka Tarafından Garanti Edilen Krediler Kapsamında Tedarik 3.17 Tedarike Topluluk Katılımı Ek 1: Banka Tarafından Tedarik Kararlarının İncelenmesi 1. Tedarikin Planlanması 2. Ön İnceleme 5. Son İnceleme Ek 2: Yurtiçi Tercihler 1. Yurtiçinde Üretilen Mallara yönelik Tercih 7. Yurtiçinden Yüklenicilere yönelik Tercih Ek 3: Teklif Sahiplerine Rehberlik 1. Amaç 2. Tedarik Sorumluluğu 3. Banka nın Rolü 4. Teklif Vermeye ilişkin Bilgiler 5. Teklif Sahibinin Rolü 6. Gizlilik 7. Bankanın Eylemi 8. Sorgu 5

7 KISALTMALAR BOO BOOT BOT CIF CIP CPT DDP EXW FCA GNP IBRD ICB IDA LIB NCB NGO PAD SA SBD ler UN UNDB Yap, sahip ol, işlet Yap, sahip ol, işlet, devret Yap, işlet, devret Maliyet, Sigorta ve Navlun Kargo ve sigorta Ödemeli (varış yerinde) Kargo (varış yerinin adı) na Ödenmiş Teslim Edilen Ödenmiş Vergi Hazır İş, Fabrika Teslim ya da Satışa Hazır Serbest Taşıyıcı (belirtilen yer) Gayri Safi Mili Hasıla (GSMH) Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankası (Dünya Bankası) Uluslararası Rekabetçi İhale Uluslararası Kalkınma Birliği Sınırlı Uluslararası İhale Ulusal Rekabetçi İhale Sivil Toplum Örgütü Proje Değerlendirme Belgesi Özel Hesap Standart İhale Belgeleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Kalkınma Faaliyet 6

8 I. GİRİŞ Amaç 1.1 Bu Kılavuzun amacı; tamamen ya da kısmen Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankasi (IBRD) kredileri, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 1 kaynaklı krediler ya da hibeler ile finanse edilen projeleri yürütenlere proje için gerekli olan malların, işlerin ve (danışmanlık hizmetleri dışındaki) 2 hizmetlerin tedarikini düzenleyen politikalar hakkında bilgi vermektir. Kredi Anlaşması, Borçlu ile Banka arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir ve Kılavuz, anlaşmada belirtildiği üzere proje için malların ve işlerin tedariki için geçerlidir. Borçlunun ve mal ve işlerin tedarikçilerinin hak ve yükümlülükleri ihale 3 belgeleri tarafından ve Borçlu ile mal ve işlerin tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler tarafından düzenlenmektedir ve bu Kılavuz ya da Kredi Anlaşmaları tarafından düzenlenmemektedir. Kredi Anlaşmasının taraflarının dışında hiçbir taraf bu anlaşma vasıtasıyla herhangi bir hak alamaz ya da kredi işlemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Genel Düşünceler 1.2 Borçlu, projenin uygulanmasından sorumludur ve dolayısıyla proje kapsamında ihalelerin verilmesi ve sözleşmelerin yapılması, Borçlunun sorumluluğundadır. 4 Banka nın Kuruluş Sözleşmesi onun herhangi bir kredinin yalnızca kredinin verilme amaçları doğrultusunda, ekonomi ve verimliliğe gereken önem verilerek ve siyasi ya da diğer ekonomi dışı etkilerden ya da düşüncelerden bağımsız olarak kullanılmasını sağlamasını 5 gerektirmektedir ve Banka, bu amaç doğrultusunda ayrıntılı prosedürler belirlemiştir. Pratikte bir projenin uygulanması sırasında izlenmesi gereken spesifik tedarik kuralları ve prosedürler duruma bağlı olsa da, Banka nın gereksinimlerine genel olarak dört düşünce rehberlik etmektedir: (a) bir projenin uygulanmasında, ilgili mal ve işlerin tedariki de dahil olmak üzere, yüksek kalitede hizmetlere yönelik ihtiyaç; 1 IBRD ve IDA için tedarik gereksinimleri aynıdır. Bu Kılavuzda Banka ya yapılan atıflar hem IBRD yi hem de IDA yı kapsamakta ve krediler e yapılan atıflar IBRD kredilerini, IDA kredilerini ve hibeler ile proje hazırlama avanslarını (PPA lar) kapsamaktadır. Kredi Anlaşması na yapılan atıflar Kalkınma Kredisi Anlaşmasını, Kalkınma Finansman Anlaşması ile Kalkınma Hibe Anlaşmasını ve Proje Anlaşmasını kapsamaktadır. Borçlu ya yapılan atıflar bir IDA Hibesinin alıcısını da kapsamaktadır. Borçlu ya yapılan atıflar, bir IDA hibesinin alıcısını da kapsamaktadır. 2 Bu Kılavuzda mallar a ve işler e [veya yapim isleri ] yapılan atıflar örneğin nakliye, sigorta, kurulum, işletmeye alma, eğitim ve ilk bakım gibi ilişkili hizmetleri kapsamaktadır. Mallar ; emtiaları, ham maddeleri, makineleri, ekipmanları ve endüstriyel tesisleri içerecektir. Bu Kılavuzun hükümleri aynı zamanda örneğin sondaj, harita çıkarma ve benzer işlemler gibi ölçülebilir bir fiziksel sonuçların gerçekleştirilmesi temelinde ihale edilen ve sözleşmesi yapılan hizmetler için de geçerlidir. Bu Kılavuz, Danışmanlık hizmetleri ile ilgili değildir; Danışmanlık hizmetleri için Dünya Bankası Borçluları Tarafından Danışman Seçimi ve İstihdamına İlişkin Kılavuz (bundan böyle Danışmanlık Kılavuzu olarak anılacaktır) geçerlidir. 3 Bu Kılavuzun amaçları doğrultusunda bid ve tender kelimeleri aynı anlamı taşıyacaktır. [İngilizcede bu kelimelerin ikisi de, ufak nüanslar ile, bir ihale için teklif vermek anlamına gelmektedirler (Ç. N.)] 4 Bazı durumlarda Borçlu yalnızca bir aracı olarak faaliyet gösterir ve proje başka bir kurum ya da kuruluş tarafından yürütülür. Bu Kılavuz da Borçluya yapılan atıflar bu türden kurum ve kuruluşlar ile alt-borç düzenlemeleri altındaki Alt-Borçluları kapsayacaktır. 5 Banka nın Kuruluş Sözleşmesi; Madde III, Kısım 5(b) ve IDA nın Kuruluş Sözleşmesi; Madde V, Kısım 1(g). 7

9 (b) (c) (d) Banka nın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden 6 tüm seçilebilir teklif sahiplerine aynı bilgileri verme ve Banka tarafından finanse edilen mal ve işlerin tedarikinde eşit rekabet fırsatı tanıma yönündeki kaygısı; Banka nın borç alan ülkede yurtiçi sözleşmelerin ve üretim endüstrilerinin gelişimini teşvik etme yönündeki kaygısı; ve tedarik süreçlerinde saydamlığın önemi. 1.3 Açık rekabet, etkili kamu tedarikinin temelidir. Borçlular, spesifik tedarik için en uygun olan yöntemi seçeceklerdir. Çoğu durumda uygun şekilde idare edilen ve yurtiçinde üretilen mallara ve, uygun durumlarda, öngörülen koşullarda işler için yurtiçinden yüklenicilere 7 yönelik tercihlere imkân tanıyan Uluslararası Rekabetçi İhale ICB), en uygun yöntemdir. Bu nedenle çoğu durumda Banka, Borçlularının malları, işleri ve hizmetleri seçilebilir tedarikçilere ve yüklenicilere açık olan ICB yoluyla elde etmesini istemektedir. 8 Bu Kılavuzun II. Kısmında ICB ye yönelik prosedürler açıklanmaktadır. 1.4 ICB nin en uygun tedarik yöntemi olmadığı durumlarda diğer tedarik yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanmasının hangi koşullar altında daha uygun olacağı açıklanmaktadır. Belirli bir proje kapsamında tedarik için izlenebilecek olan belirli yöntemler, Kredi Anlaşmasında belirtilir. Proje kapsamında finanse edilecek spesifik sözleşmeler ve bunların Kredi Anlaşması ile tutarlı olan tedarik yöntemleri, bu Kılavuzun 1.6. paragrafında belirtildiği gibi Tedarik Planında belirlenir. Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.5 Bu Kılavuzda açıklanan prosedürler, mal ve işlere [veya yapim isleri ] yönelik tamamen ya da kısmen Banka kredileri ile finanse edilen sözleşmeler için uygulanmaktadır. 9 Mal ve işlere yönelik bir Banka kredisi ile finanse edilmeyen sözleşmelerin tedarikinde Borçlu, başka prosedürler benimseyebilir. Bu durumda Banka nın kullanılacak prosedürlerin Borçlunun projenin özenli ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlama ve tedarik edilecek olan mal ve işlerin (a) (b) (c) tatminkâr kalitede ve projenin dengesi ile uyumlu olmalarını; zamanında teslim edilmelerini ya da tamamlamalarını; projenin ekonomik ve mali uygulanabilirliğini aksi yönde etkilemeyecek şekilde fiyatlandırılmalarını sağlama yükümlülüklerini karşılayacağı konusunda tatmin olması gerekir. Seçilebilirlik (Uygunluk) 6 Bkz. paragraf 1.6, 1.7 ve Bu Kılavuzun amaçları doğrultusunda Yüklenici terimi, yalnızca inşaat hizmetleri temin eden firmalara atıfta bulunmaktadır. 8 Bkz. paragraf 1.6, 1.7 ve Bu, Borçlunun paragraf 3.10 kapsamında bir tedarik aracısı kullandığı durumları kapsamaktadır. 8

10 1.6 Rekabeti desteklemek adına Banka, tüm ülkelerden firmaların ve bireylerin, Banka nın finanse ettiği projeler için mal, iş ya da hizmet önermelerine izin vermektedir. Katılım koşulları, firmanın söz konusu sözleşmeyi ifa edebilme yeteneğinin sağlanması için temel olan koşullar ile sınırlı olacaktır Tamamen ya da kısmen bir Banka kredisi ile finanse edilecek herhangi bir sözleşme ile bağlantılı olarak Banka, bir Borçlunun bir firmanın sözleşmeyi başarılı bir şekilde ifa etme yönündeki kapasitesi ve kaynakları ile ilişkili olmayan nedenlerden ötürü söz konusu firmanın ön ya da son yeterliğini reddetmesine izin vermemektedir; ayrıca bir Borçlunun bu türden nedenlerden dolayı herhangi bir teklif sahibini elemesine de izin vermemektedir. Dolayısıyla Borçlular, teklif sahiplerinin spesifik sözleşme ile ilgili kapasitelerinden emin olmak için, teklif sahiplerinin teknik ve mali yeterliklerini gereken özeni göstererek incelemelidir. 1.8 Yukarıda belirtilenlere istisna olarak: (a) (b) (c) (d) (i) yasalar ya da resmi düzenlemeler nedeniyle Borçlunun ülkesinin diğer ülke ile ticari ilişkileri yasaklaması ve Banka nın söz konusu ülkenin reddedilmesinin gerekli mal ya da işlerin tedarikinde etkili rekabeti engellemeyeceği görüşünde olması halinde ya da (ii) Birleşmiş Milletler Charterının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karara uymak amacı ile Borçlunun ülkesinin herhangi bir ülkeden ithalatı ya da herhangi bir ülkeye, şahsa ya da kuruluşa ödeme yapılmasını yasaklaması halinde, belirli bir ülkenin firmaları ya da belirli bir ülkede üretilen mallar reddedilebilir. Borçlunun ülkesinin bu türden bir karara uymak amacı ile belirli bir firmaya ya da belirli mallar için ödeme yapılmasını yasaklaması halinde, söz konusu firma reddedilebilir. Borçlu tarafından bir projenin hazırlanması ya da uygulanması için danışmanlık hizmetleri vermek üzere görevlendirilmiş olan bir firma ve bu firmanın bağlı kuruluşları, firmanın söz konusu hazırlık ya da uygulamaya yönelik danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan ya da bu hizmetler ile doğrudan ilişkili olan malları, işleri ya da hizmetleri vermekten men edilecektir. Bu hüküm, birlikte yüklenicinin bir anahtar teslim sözleşme ya da tasarım ve inşaat sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren çeşitli firmalar (danışmanlar, yükleniciler ya da tedarikçiler) için geçerli değildir. 11 Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki teşebbüsler ancak (i) hukuki ve mali açıdan özerk olduklarını, (ii) ticaret hukuku kapsamında faaliyet gösterdiklerini ve (iii) Borçluya ya da Alt-Borçluya bağlı kuruluşlar olmadıklarını gösterdikleri takdirde katılabilirler. 12 Banka tarafından bu Kılavuzun paragrafının (d) alt-paragrafına uygun olarak seçilemez ilan edilen bir firma, Banka nın belirleyeceği bir süre boyunca Banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için seçilemez olarak kalacaktır. Peşin İhale ve Geriye Dönük Finansman 10 Banka Tayvan dan ve Çin den firmaların ve bireylerin Banka tarafından finanse edilen projeler için mal, iş ve hizmet teklifi sunmalarına izin vermektedir. 11 Bkz. paragraf Paragraf 3.8 kapsamında izin verildiği gibi, Katkı Hesabı birimleri dışındakiler. 9

11 1.9 Borçlu, ilişkili Banka kredisini imzalamadan önce tedarike ilişkin ilk adımları atmayı isteyebilir. Bu gibi durumlarda, nihai sözleşmelerin Banka nın finansmanı için seçilebilir olabilmesi için duyuru da dahil olmak üzere tedarik prosedürleri bu Kılavuza uygun olarak gerçekleştirilecektir ve Banka, Borçlu tarafından kullanılan süreci inceleyecektir. Bir Borçlu bu türden peşin ihaleyi tüm riski kendisi üstlenerek yapar ve Banka tarafından prosedürler, dokümantasyon ya da sözleşme teklifi ile ilgili olarak verilen herhangi bir muvafakat, Banka yı söz konusu proje için kredi verme yükümlülüğü altına sokmaz. Sözleşme imzalandığı takdirde Borçlu tarafından kredi anlaşmasının imzalanmasından önce sözleşme kapsamında yapılan harcamaların Banka tarafından geri ödenmesi, geriye dönük finansman olarak adlandırılır ve buna yalnızca Kredi Anlaşmasında belirlenen sınırlar çerçevesinde izin verilir. Ortak Girişimler 1.10 Herhangi bir firma bağımsız olarak ya da, yurtiçi firmalar ile ve/veya yabancı firmalar ile müşterek ve müteselsil yükümlülüğü onaylayan bir ortak girişim içinde teklif verebilir ama Banka, zorunlu ortak girişimleri ya da firmalar arasında diğer zorunlu birleşme biçimlerini gerektiren teklif koşullarını kabul etmemektedir. Banka İncelemesi 1.11 Banka, tedarik sürecinin üzerinde mutabık kalınan prosedürlere uygun olarak yürütüldüğünden emin olmak için, Borçlunun tedarik prosedürlerini, belgelerini, teklif değerlendirmelerini, sözleşme tavsiyelerini ve sözleşmeleri inceler. İnceleme prosedürleri Ek 1 de açıklanmıştır. Banka 13, tamamen ya da kısmen Banka kredisi ile finanse edilecek farklı mal ve iş kategorileri ile ilgili olarak bu inceleme prosedürlerinin ne ölçüde uygulanacağını belirtecektir. Yanlış Tedarik 1.12 Banka, Kredi Anlaşmasında üzerinde mutabık kalınan ve Tedarik Planında daha ayrıntılı olarak işlenen hükümlere uygun olarak tedarik edilmemiş olan mal ve işler için harcamaları finanse etmez. 14 Bu gibi durumlarda Banka yanlış tedarik ilan edecektir ve, benimsediği politikanın gereği olarak, kredinin yanlış tedarik olan mal ve işlere ayrılan bölümünü iptal edecektir. Buna ek olarak Banka, Kredi Anlaşması kapsamında öngörülen diğer çözüm yollarına başvurabilir. Banka dan itiraz yoktur belgesinin alınmasının ardından sözleşme yapıldıktan sonra dahi, itiraz yoktur belgesinin Borçlu tarafından verilen eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgilere dayalı olarak verildiği ya da sözleşmenin şart ve koşullarının Banka nın onayı olmaksızın değiştirildiği kanaatine vardığı takdirde Banka yanlış tedarik ilan edebilir. Banka ya Atıflar 1.13 Borçlu tedarik belgelerine Banka ya atıfta bulunmayı istediği takdirde, aşağıda belirtilen dil kullanılacaktır: [Borçlunun Adı] [Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankası ndan] (Banka dan), [projenin adı] nın maliyetine yönelik olarak ABD$ esdegeri tutarında bir 13 Bkz. paragraf Bkz. paragraf

12 [kredi] almıştır [ya da talep etmiştir] ve bu [kredinin] bir bölümünü bu Sözleşme kapsamındaki seçilebilir ödemelere ayırma niyetindedir. Banka tarafından ödemeler yalnızca [Borçlunun ya da temsilcisinin adı] nın isteği üzerine ve Banka nın onayı üzerine yapılacaktır ve, her açıdan, [Kredi] Anlaşma[sı]nın şart ve koşullarına tabi olacaktır. [Kredi] Anlaşma[sı], söz konusu ödemenin ya da ithalatın Banka nın bilgisine göre Birleşmiş Milletler Charterının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karar ile yasaklanmış olması halinde, şahıslara ya da kuruluşlara veya herhangi bir mal ithalatı için ödeme yapılması amacı ile [Kredi] Hesaptan[ından] para çekilmesini yasaklamaktadır. 15 [Borçlunun adı] dışında hiçbir taraf, [Kredi] Anlaşma[sı] vasıtasıyla herhangi bir hak alamaz ya da [Kredi] işlemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 16 Sahtecilik ve Yolsuzluk 1.14 Banka, benimsediği politika gereği, (Banka kredilerinin lehtarları da dahil olmak üzere) Borçluların ve Banka tarafından finanse edilen sözleşmeler kapsamındaki teklif sahiplerinin, tedarikçilerin ve yüklenicilerin tedarik sırasında ve söz konusu sözleşmelerin ifası sırasında en yüksek etik standardını gözetmelerini istemektedir. Bu politikayı gözetmek için Banka: (a) bu hükmün amaçları doğrultusunda aşağıda verilen tanımlamaları yapmaktadır: (i) (ii) (iii) (iv) yolsuzluk uygulaması ; seçim sürecinde ya da sözleşmenin ifasında herhangi bir kamu görevlisinin 17 hareketlerini etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli şeyin önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına gelmektedir; sahtecilik uygulaması ; bir seçim sürecini ya da bir sözleşmenin ifasını etkilemek için gerçeklerin yanlış sunulması ya da sunulmaması anlamına gelmektedir; hileli uygulamalar ; Borçlunun bilgisi dahilinde ya da haricinde, iki ya da daha fazla danışman arasında ihale bedellerinin yapay, rekabetçi olmayan düzeylerde belirlenmesi için tasarlanan bir planın ya da düzenlemenin yapılması anlamına gelmektedir; baskıcı uygulamalar ; şahısların bir tedarik sürecine katılımlarını etkilemek ya da bir sözleşmenin ifasını etkilemek için şahıslara ya da onların mülküne doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verilmesi ya da zarar verilmesi tehdidinde bulunulması anlamına gelmektedir. (b) sözleşme için önerilen teklif sahibinin söz konusu sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da bir aracı yoluyla, yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir; 15 IBRD nin Krediler ve Garanti Anlaşmaları için Geçerli Genel Koşulları: Madde V; Kısım 5.01 ve IDA nın Kalkınma Kredisi Anlaşmaları için Geçerli olan Genel Koşulları; Madde V; Kısım Uygun durumlarda kredi ibaresini Uluslararası Kalkınma Birliği ve Kredi Anlaşması ibareleri ile değiştiriniz. 17 Tedarik kararlarını alan ya da inceleyen Dünya Bankası personelini ve diğer kuruluşların çalışanlarını kapsamaktadır. 11

13 (c) (d) herhangi bir zamanda Borçlunun ya da bir Kredi lehtarının temsilcilerinin tedarik sürecinde ya da söz konusu sözleşmenin ifası sırasında yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu ve Borçlunun durumu düzeltmek için Banka yı tatmin edecek uygun bir eylemi zamanında uygulamaya koymadığını tespit ettiği takdirde, Kredinin sözleşmeye ayrılan bölümünü iptal edecektir; herhangi bir zamanda firmanın Banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için rekabet ederken ya da sözleşmenin ifası sırasında doğrudan ya da bir aracı yoluyla yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit ettiği takdirde, söz konusu firmaya ya da bireye, onu seçilemez olarak ilan etmek de dahil olmak üzere, sınırsız ya da belirli bir süre boyunca yaptırım uygulayacaktır. (e) ihale belgelerine ve bir Banka kredisi tarafından finanse edilen sözleşmelere teklif sahiplerinin, tedarikçilerin ve yüklenicilerin Banka ya hesaplarını, kayıtlarını, teklif sunumu ile ilişkili diğer belgelerini ve sözleşmenin ifasını teftiş etme izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün dahil edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır Banka nın spesifik onayı ile bir Borçlu, Banka tarafından finanse edilen daha büyük sözleşmelere yönelik teklif formlarına teklif sahibinin bir sözleşme için rekabet ederken ve bir sözleşmeyi ifa ederken ülkenin ihale belgelerinde listelendiği şekliyle (rüşvet de dahil olmak üzere) sahtecilik ve yolsuzluk karşıtı yasalarını gözeteceğine ilişkin bir taahhütte bulunmasını öngören bir şartı dahil edebilir. 18 Banka, söz konusu taahhüdü yöneten düzenlemelerin Banka yı tatmin edecek nitelikte olması halinde, Borçlu ülkenin isteği üzerine söz konusu şartın sözleşmeye dahil edilmesini kabul edecektir. Tedarik Planı 1.16 Projenin hazırlamasının bir parçası olarak Borçlu, Banka tarafından kabul edilebilir olan bir Tedarik Planı 19 hazırlayacak, ve bu Tedarik Planını Kredi görüşmelerinden önce onaylaması için Banka ya sunacaktır; bu Tedarik Planında şunlar belirtilecektir: (a) en az 18 aylık bir ilk süre boyunca projenin yürütülmesi için gerekli olacak mallar, işler ve/veya hizmetler için belirlenen sözleşmeler; (b) Kredi Anlaşmasında izin verilen bu türden sözleşmelerin tedariki için önerilen yöntemler ve (c) ilişkili Banka inceleme prosedürleri. 20 Borçlu, projenin süresi boyunca Tedarik Planını yıllık olarak ya da ihtiyaç duyuldukça güncelleyecektir. Borçlu, Tedarik Planını Banka tarafından onaylandığı şekliyle uygulayacaktır. Giriş II. ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE A. Genel 18 Örnek olarak bu türden bir taahhüt şu şekilde yazılabilir: Yukarıdaki ihale için rekabet ederken (ve ihaleyi aldığımız takdirde sözleşmeyi ifa ederken) [Alıcının] [İşverenin] ülkesinde geçerli olan ve [Alıcının] [İşverenin] tarafından bu sözleşmenin ihale belgelerinde listelenen sahtecilik ve yolsuzluk karşıtı kanunlara uymayı taahhüt ederiz. 19 Projenin danışmanlık hizmetlerinin seçimini kapsadığı durumlarda Tedarik Planı ayrıca danışmanlık hizmetlerinin Dünya Bankası Borçluları Tarafından Danışman Seçimi ve İstihdamına İlişkin Kılavuz a uygun olarak seçilmesine ilişkin yöntemleri de içermelidir. Banka, ilişkili kredi onaylandıktan sonra, ilk Tedarik Planını kamuoyuna ifşa edecektir; ek güncellemeler, Banka onları onayladıktan sonra ifşa edilecektir. 20 Bkz. Ek 1. 12

14 2.1 Uluslararası Rekabetçi İhalenin (ICB) amacı, bu Kılavuzda açıklandığı üzere, tüm müstakbel teklif sahiplerine 21 Borçlunun gereksinimleri hakkında zamanında ve yeterli şekilde bildirimde bulunabilmek ve gerekli mal ve işlere yönelik teklif vermeleri için eşit fırsat tanımaktır. Sözleşmelerin Türü ve Boyutu 2.2 İhale belgelerinde yapılacak olan sözleşmenin türü açık şekilde belirtilecek ve buna uygun olan önerilen sözleşme hükümleri yer alacaktır. En yaygın olarak kullanılan sözleşme türleri toplam fiyat (goturu usulde sozlesme), birim fiyatlar, geri ödenebilir maliyetler artı ücretler ya da bunların birleşimlerine dayalı ödemeler yapılmasını öngörmektedirler. Geri ödenebilir maliyet içeren sözleşmeler Banka tarafından örneğin yüksek risk koşullarının mevcut olduğu ya da maliyetlerin önceden yeterli kesinlik ile belirlenemediği durumlar gibi istisnai koşullar altında kabul edilebilir. Bu tür sözleşmelerde maliyetlerin sınırlandırılmasına yönelik uygun hükümler yer alacaktır. 2.3 Bireysel sözleşmelerin boyutu ve kapsamı, projenin büyüklüğüne, niteliğine ve yerine bağlı olacaktır. Çeşitli mal ve işleri gerektiren projelerde genel olarak farklı ekipman ve tesis 22 kalemlerinin tedariki ve/veya kurulumu için ve işler için ayrı sözleşmeler yapılmaktadır. 2.4 Benzer ama ayrı ekipman ya da iş kalemlerini gerektiren bir projede teklifler için, hem küçük hem de büyük firmaların ilgisini çekecek alternatif sözleşme koşulları kapsamında davet çıkarılabilir; bu firmalara, kendi tercihlerine bağlı olarak, bireysel sözleşmeler (dilimler) için ya da benzer sözleşmelerden oluşan bir grup (paket) için teklif verme imkânı tanınacaktır. Tüm teklifler ve teklif birleşimleri aynı son tarihe kadar alınacak ve, Borçluya en düşük değerlendirilen maliyeti sunan teklifin ya da teklifler birleşiminin belirlenebilmesi için eşzamanlı olarak açılıp değerlendirilecektir Belli bazı durumlarda Banka; tasarım ve mühendisliğin, ekipman tedariki ve kurulumunun ve komple bir tesisin inşaatının ya da işlerin tek bir sözleşme kapsamında temin edileceği bir anahtar teslim sözleşmesini kabul edebilir ya da isteyebilir. Alternatif olarak Borçlu, tasarım ve mühendislikten sorumlu olmaya devam edebilir ve proje bileşeni için gerekli olan tüm mal ve işlerin tedariki ve kurulumuna yönelik tek bir sorumluluk içeren bir sözleşme için teklif daveti çıkarabilir. Uygun durumlarda tasarım ve yapım ile yönetim taahhüdü 24 sözleşmeleri de kabul edilebilir. 25 İki Aşamalı İhale 21 Bkz. paragraf 1.6, 1.7. ve Bu Kılavuzun amaçları doğrultusunda tesis terimi, örneğin bir üretim tesisinde olduğu gibi, kurulu ekipmana atıfta bulunmaktadır. 23 Teklif değerlendirme prosedürleri için bkz. paragraf İnşaatta bir yönetim yüklenicisi genellikle işi doğrudan gerçekleştirmeyi dışarıya ihale eder ve fiyat, kalite ve işin zamanında gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk ve riskleri üstlenerek diğer yüklenicilerin çalışmasını yönetir. Aynı şekilde bir inşaat yöneticisi Borçlunun danışmanı ya da aracısıdır ama bu riskleri üstlenmesi. (Eğer Banka tarafından finanse ediliyorsa inşaat yöneticisinin hizmetleri, Danışmanlık Kılavuzu kapsamında tedarik edilmelidir. Bkz. dipnot 2.) 25 Performans bazlı ihale için ayrıca bkz. paragraf 3.14 ve

15 2.6 Anahtar teslim sözleşmelerinde ya da özel nitelikte büyük karmaşık tesislere veya işlere ya da karmaşık bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik sözleşmelerinde komple teknik şartnamenin önceden hazırlanması istenmeyebilir ya da uygulanamaz olabilir. Bu durumda iki aşamalı ihale prosedür kullanılabilir. Bu prosedür kapsamında ilk önce bir kavramsal tasarım ya da performans spesifikasyonları temelinde, teknik ve ticari izahatlara ve ayarlamalara tabi olarak, fiyatlandırılmamış teknik teklifler için davet çıkarılır ve ardından ikinci aşamada tadil edilmiş ihale belgeleri 26, nihai teknik teklifler ve fiyatlandırılmış teklifler sunulur. Bildirim ve Duyuru 2.7 Teklif verme fırsatlarının zamanında bildirilmesi, rekabetçi ihale için çok önemlidir. ICB yi içeren projelerde Borçlunun bir Genel Tedarik Bildirimi taslağı hazırlayıp Banka ya sunması gerekmektedir. Banka bu bildirimin UN Development Business online da (UNDB online) ve Development Gateway s dgmarket ta yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 27 Bildirim; Borçlu (ya da müstakbel Borçlu), kredinin miktarı ve amacı, ICB altındaki tedarikin kapsamına ilişkin bilgileri ve Borçlunun tedarikten sorumlu olan aracısının adını, telefon (ya da faks) numarasını, adresini ve spesifik tedarik bildirimlerinin gönderileceği internet sitesini içerecektir. Eğer biliniyorsa, ön yeterlik ya da ihale belgelerinin hazır olması için planlanan tarih belirtilmelidir. İlişkili ön yeterlik ya da ihale belgeleri, Genel Tedarik Ilan ilan tarihinden onceki bir tarihte yayinlanamaz. 2.8 Ön yeterlilik sunumuna ya da teklif sunumuna yönelik davetler, Spesifik Tedarik Bildirimleri gibi Borçlunun ülkesinde ülke çapında yayınlanan en az bir gazetede (ya da resmi gazetede veya ücretsiz erişimin olduğu bir elektronik portalda) duyurulacaktır. Bildirim, müstakbel teklif sahiplerine ön yeterlik belgelerini ya da ihale belgelerini edinmeleri ve yanıtlarını hazırlayıp sunmaları için gerekli olan süreyi tanıyacak bir tarihte yapılacaktır. 28 Teklif Sahiplerinin Ön Yeterliği 2.9 Ön yeterlik genellikle örneğin özel tasarıma sahip ekipmanların, endüstri tesislerinin, uzmanlık hizmetlerinin, baz karmaşık bilgi ve teknolojilerin söz konusu olduğu büyük ya da karmaşık işler için veya ayrıntılı tekliflerin hazırlanmasının gerektirdiği yüksek maliyetlerin rekabeti engellediği durumlarda ve anahtar teslim, tasarım ve yapım ya da yönetim taahhüdü kapsamında yapılan sözleşmelerin söz konusu olduğu durumlarda gereklidir. Bu aynı zamanda teklif davetlerinin yalnızca yeterli kapasite ve kaynaklara sahip olanları kapsayacak şekilde genişletilmesine olanak sağlar. Ön yeterlik, tamamen müstakbel teklif sahiplerinin belirli sözleşmeyi ifa etme yönündeki kapasitelerine ve kaynaklarına dayandırılacaktır; bu belirlenirken teklif sahiplerinin (a) benzer sözleşmeler ile ilgili deneyimleri ve geçmişteki performansları, (b) personel, ekipman ve yapım ya da üretim tesisleri ile ilgili kapasiteleri ve (c) mali konumları dikkate alınacaktır İkinci aşamada ihale belgelerinin gözden geçirilmesinde Borçlu, saydamlık ve fikri mülkiyet haklarının gereksinimleri ile tutarlı olarak, teklif sahiplerinin ilk aşamada kullanılan teknik tekliflerinin gizliliğine saygı göstermelidir. 27 UNDB, Birleşmiş Milletler in bir yayınıdır. Abonelik ile ilgili bilgiler, şu adresten temin edilebilir. Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY , USA (İnternet sitesi: e-posta: Development Gateway Market, Development Gateway Foundation ın bir elektronik portalıdır: 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA (İnternet sitesi: 28 Bkz. paragraf Banka, Borçlularının uygun durumlarda kullanması için bir Standart Ön Yeterlik Belgesi hazırlamıştır. 14

16 2.10 Spesifik sözleşmeler ya da benzer sözleşmelerden oluşan gruplara ilişkin teklif vermek için ön yeterlilik sunma daveti, yukarıdaki paragraf 2.7 ve 2.8 de açıklandığı şekilde duyurulacak ve bildirilecektir. Davete yanıt verenlere sözleşmenin kapsamı ve yeterlilik gereksinimlerine ilişkin açık bir beyan gönderilecektir. Belirlenen kriterleri karşılayan tüm başvuru sahiplerine teklif verme olanağı tanınacaktır. Borçlular tüm başvuru sahiplerine ön yeterlilik değerlendirmesinin sonuçlarını bildireceklerdir. Ön yeterlik değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz ihale belgeleri, yeterliği bulunan müstakbel teklif sahiplerine sunulacaktır. Bir süre zarfı içinde ihale edilecek olan sözleşme gruplarına yönelik ön yeterlik değerlendirmesinde, teklif verenin kaynaklarına dayalı olarak herhangi bir teklif verene ihale edilecek sözleşmelerin sayısına ya da toplam bedeline bir sınırlama getirilebilir. Bu gibi durumlarda ön yeterlik sahibi olan firmaların listesi periyodik olarak güncellenecektir. Ön yeterlik sunumunda verilen bilgilerin doğrulanması, ihalenin verilmesi sırasında yapılacaktır ve artık sözleşmeyi başarılı bir şekilde ifa edebilecek kapasiteye ya da kaynaklara sahip olmadığına karar verilen bir teklif sahibine ihale verilmesi reddedilebilir. Genel B. İhale Belgeleri 2.11 İhale bilgilerinde müstakbel bir teklif sahibinin temin edilecek olan mal ve işlere yönelik bir teklif hazırlaması için gerekli olan tüm bilgiler sunulacaktır. Bu belgelerin ayrıntı düzeyinin ve karmaşıklığının önerilen teklif paketinin ve sözleşmenin boyutuna ve niteliğine göre değişebilecek olmasına karşın bu belgeler genellikle şunları içerir: Teklif formu; sözleşme formu; sözleşmenin hem genel hem de özel koşulları; şartnameler ve çizimler; (jeolojik ve çevresel nitelikteki veriler de dahil olmak üzere) ilgili teknik veriler; malların listesi ya da keşifler; teslimat zamanı ya da tamamlama planı; ve örneğin çeşitli teminatlara yönelik formatlar gibi gerekli ekler. Teklif değerlendirmesinin ve en düşük değerlendirilen teklifin seçiminin temeli, teklif sahiplerine talimatlarda ve/veya spesifikasyonlarda açık şekilde belirtilecektir. İhale belgeleri için bir ücret alınacaksa bu ücret makul düzeyde olup belgelerin çıktı ve müstakbel teklif sahiplerine teslimat maliyetlerini yansıtacak ve yeterliği bulunan teklif sahiplerini caydıracak oranda yüksek olmayacaktır. Bankanın kullanılacak olan sistemin yeterliliğine ikna olması halinde Borçlu, ihale belgelerinin dağıtımı için bir elektronik sistem kullanabilir. İhale belgelerinin elektronik olarak dağıtıldığı durumlarda elektronik sistem, ihale belgelerinde değişiklik yapılmasını önleyecek düzeyde güvenli olacak ve Teklif Sahiplerinin ihale belgelerine erişimlerini kısıtlamayacaktır. Aşağıdaki paragraflarda ihale belgelerinin kritik bileşenlerine ilişkin rehberlik verilmiştir Borçlular, Banka tarafından yayınlanan uygun Standart İhale Belgelerini (SBD ler) kullanacaklardır ve projeye özgü koşulların karşılanabilmesi için gerekli olduğu takdirde Banka tarafından kabul edilebilir olan minimum düzeyde değişiklik yapacaklardır. Bu türden değişiklikler, yalnızca teklif ya da sözleşme veri kağıtları aracılığıyla yapılacaktır ve Banka nın SBD lerinin standart yazımı değiştirilerek yapılmayacaktır. İlgili herhangi bir standart teklif belgesinin yayınlanmamış olduğu durumlarda Borçlu, uluslararası olarak tanınan diğer standart sözleşme koşullarını ve Banka tarafından kabul edilebilir olan sözleşme formlarını kullanacaktır. Tekliflerin Geçerlilik Süresi ve Teklif Teminatı 2.13 Teklif Sahiplerinden ihale belgelerinde belirtilen ve Borçlunun tekliflerin karşılaştırmasına ve değerlendirmesine, (Tedarik Planında gerekli kılındığı takdirde) sözleşme 15

17 tavsiyesini Banka ile birlikte inceleyebilmesine ve tüm gerekli onayları alabilmesine olanak sağlayacak yeterlilikte bir süre için geçerli olacak teklifleri sunmaları istenecek ve böylelikle bu süre içinde ihale verilebilecektir Borçlular, bir teklif teminatı isteme seçeneğine sahiptirler. Kullanıldığı durumlarda teklif teminatı, ihale belgelerinde belirtilen miktar ve biçimde olacak 30 ve, teminatın istenmesi halinde Borçluya harekete geçebilmesi için makul bir sure tanınması amacı ile, tekliflerin geçerlilik süresinden sonra dört hafta süreyle geçerli olmaya devam edecektir. Teklif teminatı, kazanan teklif sahibi ile sözleşme imzalandıktan sonra başarılı olamayan teklif sahiplerine verilecektir. Borçlu, bir teklif teminatı yerine teklif sahiplerinin tekliflerini geçerlilik süresi içinde geri çekmeleri ya da değiştirmeleri veya ihaleyi alıp sözleşmeyi imzalamadıkları ya da ihale belgelerinde belirlenen son tarihten önce bir kesin teminat sunmadıkları takdirde teklif sahibinin Borçlu ile yapılacak herhangi bir sözleşme için seçilebilirliğinin belirli bir süre boyunca askıya alınmasını kabul ettikleri bir beyan imzalamalarını isteyebilir. Dil 2.15 Ön yeterlik ve ihale belgeleri ile teklifler, Borçlunun tercihine bağlı olarak, aşağıdaki dillerden birinde hazırlanacaktır: İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca. Kazanan teklif sahibi ile imzalanacak olan sözleşme, ihale belgeleri için seçilen dilde yazılacaktır ve bu dil, Borçlu ile kazanan teklif sahibi arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen dil olacaktır. İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca olarak hazırlanmalarının yanı sıra ön yeterlik ve ihale belgeleri, Borçlunun tercihine bağlı olarak, Borçlunun ülkesinin ulusal dilinde (ya da borçlunun ülkesinde ticari işlemlerde ülke çapında kullanılan dilde) de yazılabilir. 31 Ön yeterlik ve ihale belgelerinin iki dilde hazırlanması halinde teklif sahiplerinin tekliflerini bu iki dilden birinde sunmalarına izin verilecektir. Bu gibi durumlarda kazanan teklif sahibi ile imzalanan sözleşme, teklifin sunulduğu dilde yazılacaktır ve bu durumda bu dil, Borçlu ile kazanan teklif sahibi arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen dil olacaktır. Sözleşmenin İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca dışında bir dilde imzalanması ve sözleşmenin Banka nın ön incelemesine tabi olması durumunda Borçlu, sözleşmenin ihale belgelerinin hazırlandığı uluslararası olarak kullanılan dile tercümesini Banka ya verecektir. Teklif sahiplerinin iki dilde sözleşme imzalamaları istenmemekte ve buna izin verilmemektedir. İhale Belgelerinin Açıklığı 2.16 İhale belgeleri, uluslararası rekabete olanak sağlayacak ve bunu teşvik edecek şekilde yazılacak ve yapılacak olan işi, işin yerini, tedarik edilecek malları, teslimat ya da kurulum yerini, teslimat ya da tamamlama planını, minimum performans gereksinimlerini, garanti ve bakım gereksinimlerini ve diğer ilgili şart ve koşulları açık şekilde ortaya koyacaktır. Ek olarak ihale belgeleri, uygun durumlarda, teslim edilen ekipmanın ya da ifa edilen işlerin spesifikasyonlara uygunluğunun belirlenmesi için kullanılacak olan testleri, standartları ve yöntemleri tanımlayacaktır. Çizimler spesifikasyonların metni ile tutarlı olacak ve bu ikisi arasında bir öncelik sırası belirlenecektir. 30 Teklif teminatının biçimi, standart ihale belgelerine uygun olacak ve teklif veren tarafından seçilen saygın bir banka ya da finans kurumu tarafından verilecektir. Teminatı veren kurumun, Borçlunun ülkesinin dışında olduğu takdirde, söz konusu teminatın uygulanabilir kılınması için Borçlunun ülkesinde bir muhabir finans kurumunun bulunması gerekmektedir. 31 Kullanılacak olan dil Banka yı tatmin edecektir. 16

18 2.17 İhale belgelerinde, fiyata ek olarak, tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak olan faktörler ve bu faktörlerin nasıl puanlanacağı ya da nasıl değerlendirileceği belirtilecektir. Alternatif tasarımlara, materyallere, tamamlama planlarına, ödeme şartlarına dayalı olan tekliflere izin verilmesi halinde bu tekliflerin kabul edilebilirlik koşulları ve değerlendirilme yöntemleri açık şekilde belirtilecektir Tüm müstakbel teklif sahiplerine aynı bilgiler verilecek ve gerekli zaman zarfında ek bilgi edinmek için eşit fırsatlar tanınacaktır. Borçlular, müstakbel teklif sahiplerine ziyaret etmeleri için proje alanlarına makul düzeyde erişim imkânı sağlayacaktır. İşler ya da karmaşık tedarik sözleşmeleri ile ilgili olarak, özellikle de mevcut işlerin ya da ekipmanın yenilenmesini gerektiren işler ile ilgili olarak, potansiyel teklif sahiplerinin temsilcilerinin daha açık izahatlar alabilmek için (bizzat ya da internet üzerinden) Borçlu ile görüşebilecekleri bir teklif öncesi konferans düzenlenebilir. Bu konferansın tutanakları tüm müstakbel teklif sahiplerine verilecek ve bir nüshası (matbu olarak ya da elektronik ortamda) Banka ya gönderilecektir. Teklif sahiplerinin uygun tedbirleri alabilmelerini sağlamak adına ihale belgeleri ile ilgili ek bilgiler, izahatlar, hata düzeltmeleri ya da değişiklikler, orijinal ihale belgelerinin her bir alıcısına, tekliflerin alınacağı son tarihten önce, zamanında gönderilecektir. Gerekli olduğu takdirde bu son tarih ertelenebilir. Sözleşme ön incelemeye tabi ise Banka ya (matbu olarak ya da elektronik ortamda) sözleşmenin bir nüshası gönderilecek ve itiraz yoktur belgesinin çıkarılması için danışılacaktır. Standartlar 2.19 İhale belgelerinde belirtilen standartlar ve teknik şartnameler, bir yanda kritik performansı ya da tedarik edilecek mal ve/veya işler için diğer gereksinimleri belirlerken, diğer yanda mümkün olan en geniş rekabeti destekler nitelikte olacaktır. Mümkün olduğu ölçüde Borçlu, örneğin Uluslararası Standartlar Kuruluşu tarafından yayınlanan standartlar gibi, ekipmanın, materyallerin ya da işçiliğin uyması gereken uluslararası olarak kabul edilen standartları belirtecektir. Bu tür uluslararası standartların mevcut ya da uygun olmadığı durumlarda ulusal standartlar belirtilebilir. Her durumda ihale belgelerinde en azından özünde denklik vaat eden diğer standartları karşılayan ekipmanların, materyallerin ya da işçiliğin kabul edilebilir olacağı belirtilecektir. Marka İsimlerinin Kullanılması 2.20 Şartnameler, ilgili karakteristik özelliklere ve/veya performans gereksinimlerine dayalı olacaktır. Marka isimlerine, katalog numaralarına ya da benzer sınıflandırmalara atıf yapmaktan kaçınılacaktır. Aksi takdirde eksik olacak bir spesifikasyonun açıklığa kavuşturulması için belirli bir üreticinin marka isminin ya da katalog numarasının belirtilmesinin gerekli olduğu durumlarda, bu atfın ardından ya da eşdeğeri kelimeleri eklenecektir. Spesifikasyon, benzer karakteristik özelliklere sahip olan ve belirtilen performansa özünde eşdeğer olan bir performans sağlayan mallara yönelik tekliflerin kabul edilmesine izin verecektir. Fiyatlandırma 2.21 Mallara yönelik tekliflere ilişkin olarak, daha önceden ithal edilmiş olanlar da dahil olmak üzere yurtdışında üretilen tüm mallar için CIP 32 (varış yeri) temelinde ve EXW Daha ayrıntılı tanımımlar için INCOTERMS 2000 e başvurunuz. INCOTERMS 2000, Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanmıştır; 38 Cours Albert 1er, Paris, France. CIP, (belirtilen varış yeri) ne ödenen 17

19 temelinde (hazır iş, fabrika teslim ya da satışa hazır) Borçlunun ülkesinde imal edilen ya da monte edilen mallar için varış yerine ülke içi nakliye ve malların sigorta maliyetleri dahil edilecek sekilde davet çıkarılacaktır. Teklif sahiplerinin transatlantik nakliye ile diğer nakliyeleri ve ilişkili sigortayı seçilebilir olan herhangi bir kaynaktan temin etmelerine olanak tanınacaktır. 34 Teklif sahibi tarafından kurulum, işletmeye alma ya da diğer benzer hizmetlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu durumlarda, tedarik ve kurulum sözleşmelerinde olduğu gibi, teklif sahibinden ek olarak bu hizmetler için fiyat belirtmesi istenmeyecektir Anahtar teslim sözleşmelerinde teklif sahibinden, ekipman tedarikinin, deniz nakliyesi ve yerel nakliye ile sigortanın, kurulumun, işletmeye almanın ve ayrıca örneğin tasarım, bakım, işletim vb. gibi sözleşmenin kapsamına dahil olan tüm diğer ilişkili iş ve hizmetlerin gerektirdiği tüm maliyetler dahil olmak üzere, alanda kurulumu yapılmış tesisin fiyatını belirtmesi istenecektir. İhale belgelerinde aksi belirtilmediği takdirde anahtar teslim fiyatına tüm vergiler, harçlar ve diğer ücretler dahil olacaktır İş sözleşmeleri için teklif verecek olan teklif sahiplerinden işlerin ifası için birim fiyatları ya da toplam fiyatları (goturu fiyati) belirtmeleri istenecektir ve bu fiyatlara tüm vergiler, harçlar ve diğer ücretler dahil olacaktır. Teklif sahiplerinin (vasıfsız işgücü dışındaki) tüm girdilerini herhangi bir seçilebilir kaynaktan elde etmelerine ve böylelikle en rekabetçi tekliflerini sunabilmelerine olanak tanınacaktır. Fiyat Ayarlaması 2.24 İhale belgelerinde ya (a) teklif fiyatlarının sabit olacağı ya da (b) örneğin işgücü, ekipman, materyaller ve yakıt gibi sözleşmenin büyük maliyet bileşenlerinde (yukarı ya da aşağı doğrultuda) gerçekleşen değişikliklerin yansıtılabilmesi için fiyat ayarlamalarının yapılacağı belirtilecektir. On sekiz ay içinde malların teslimatını ya da işlerin tamamlanmasını öngören basit sözleşmelerde genellikle fiyat ayarlamasına ilişkin hükümlere ihtiyaç duyulmaz ama bu hükümler, on sekiz ayı aşan sözleşmelere dahil edilecektir. Ancak teslimat süresinden bağımsız olarak bazı ekipman türleri için sabit fiyatların alınması normal bir ticari uygulamadır ve bu gibi durumlarda fiyat ayarlamasına ilişkin hükümlere ihtiyaç duyulmaz Fiyatlar, toplam fiyatı her bir bileşen için belirlenmiş fiyat endekslerine göre ayarlanan bileşenlere ayıran önceden belirlenmiş bir formül (ya da formüller) kullanılarak ya da, alternatif olarak, (fiili faturalar da dahil olmak üzere) tedarikçi ya da yüklenici tarafından temin edilen belgesel kanıtlara dayalı olarak ayarlanabilir. Fiyat ayarlamasında formül yönteminin kullanılması belgesel kanıtlara dayalı yönteme göre tercih edilmektedir. Kullanılacak olan yöntem, (geçerli olduğu takdirde) formül ve başvuru için taban tarih, ihale belgelerinde açık şekilde belirtilecektir. Ödemenin yapılacağı kur girdi kaynağından ve buna taşıma ve sigortadır. Bu terim, çoklu biçimlerde nakliye de dahil olmak üzere nakliye biçiminden bağımsız olarak kullanılabilir. CIP terimi, ya daha önceden ithal edilmiş olan ya da ithal edilecek olan mallar ile ilgili ödenmesi Borçlunun sorumluluğunda olan ödenmemiş gümrük vergileri ve diğer ithalat vergileri için kullanılır. Daha önceden ithal edilmiş mallar için belirtilen CIP fiyatı, bu malların gümrüğe beyan edilen orijinal ithalat değerinden ayırt edilebilir olup yerel aracı ya da temsilcinin indirimleri ya da zamları ile, alıcı tarafından ödenecek ithalat vergileri ve harçları dışında, tüm yerel maliyetleri içerecektir. 33 EXW fiyatı, teklifte önerilen ekipmanın üretiminde ya da montajında kullanılan parçalar ve ham maddeler için halihazırda ödenmiş olan ya da ödenecek olan tüm harçlar ile satış vergilerini ve diğer vergileri içerecektir. 34 Bkz. paragraf 1.6, 1.7 ve Anahtar teslim sözleşmelerinde mallara yönelik teklifler için DDP (belirtilen varış yeri) temelinde davet çıkarabilir ve Teklif Sahipleri, tekliflerini hazırlarlarken, ithal edilen mallar ya da Borçlunun ülkesinde üretilen mallar arasında en iyi düzenlemeyi seçmekte serbest olmalıdırlar. 18

20 koşut endeksten farklı ise, yanlış ayarlamanın önüne geçilmesi için formüle bir düzeltme faktörü uygulanacaktır. Nakliye ve Sigorta 2.26 İhale belgelerinde tedarikçilere ve yüklenicilere nakliye ve sigorta hizmetlerini herhangi bir seçilebilir kaynaktan temin etme izni verilecektir. İhale belgelerinde teklif sahibi tarafından temin edilecek olan sigorta türleri ve şartları belirtilecektir. Kayıp ya da hasarlı malların derhal değiştirilebilmesine olanak sağlanması adına nakliye sigortası kapsamında ödenecek olan tazminat, sözleşmenin kurunda ya da serbest olarak dönüştürülebilir bir kurda, sözleşme bedelinin en az yüzde 110 u tutarında olacaktır. İşler için genellikle bir yüklenicinin Tüm Risk poliçesi belirtilecektir. bir alanda birçok yükleniciyi içeren büyük projeler için Borçlu tarafından bir paket ya da toplam proje sigorta düzenlemesi edinilebilir; bu durumda Borçlu, söz konusu sigorta için rekabete dayalı bir seçim yapacaktır Bir istisna olarak, Borçlunun malların ithalatı ile ilgili nakliye ve sigorta hizmetlerini ulusal şirketlerden ya da belirlenmiş başka kaynaklardan almayı istemesi halinde teklif sahiplerinden, paragraf 2.21 de belirtilen CIP ye ek olarak, FCA (belirtilen yer) ya da CPT (belirtilen varış yeri) 36 fiyatlarını belirtmeleri istenecektir. En düşük değerlendirilen teklifin seçimi, CIP (varış yeri) fiyatı temelinde yapılacaktır ama Borçlu, sözleşmeyi FCA ya da CPT ye dayalı olarak imzalayabilir ve nakliye ve/veya sigorta ile ilgili olarak kendi düzenlemesini yapabilir. Bu koşullarda sözleşme, FCA ya da CPT maliyeti ile sınırlı olacaktır. Borçlu piyasa değeri üzerinden sigorta yaptırmayı edinmeyi istemediği takdirde, kayıp ya da hasarlı malların değiştirilmesi için gerekli olan tazminatın serbest olarak dönüştürülebilir bir kur üzerinden derhal ödenmesine yönelik kaynakların hazır olduğuna ilişkin kanıtlar Banka ya sunulacaktır. Kura ilişkin Hükümler 2.28 İhale belgelerinde teklif sahiplerinin fiyatlarını belirtecekleri kur ya da kurlar, farklı kurlarda ifade edilen fiyatların tekliflerin karşılaştırılması amacı doğrultusunda tek bir kura dönüştürülmesine yönelik prosedürler ve sözleşme bedelinin ödeneceği kurlar belirtilecektir. Aşağıdaki hükümler (paragraf ) (a) teklif sahiplerinin teklif kuru ve ödeme kuru ile ilgili olarak herhangi bir döviz kuru riskini minimuma indirme fırsatına sahip olmalarını sağlamayı; (b) kurları zayıf olan ülkelerdeki teklif sahiplerine daha güçlü bir kur kullanma seçeneğini vermeyi ve böylelikle teklif fiyatları için daha sağlam bir zemin oluşturabilmelerine olanak tanımayı; ve (c) değerlendirme sürecinde adalet ve saydamlığı sağlamayı amaçlamaktadır. Teklif Kuru 2.29 İhale belgelerinde teklif sahibinin teklif fiyatını herhangi bir kur üzerinden ifade edebilecekleri belirtilecektir. Teklif sahibi, teklif fiyatını farklı yabancı kurlardaki miktarların bir toplamı olarak ifade etmeyi istemesi halinde, tekliflerin üçten fazla yabancı kur içermemesi koşuluyla, bunu yapabilir. Borçlu, teklif sahiplerinin fiyatın yerel maliyetleri temsil eden bölümünü Borçlunun ülkesinin kuru 37 üzerinden ifade etmelerini isteyebilir. 36 Sırasıyla ödenen serbest taşıyıcı (belirtilen yer) ve taşıma (belirtilen varış yeri) ücretleri için INCOTERMS Bundan böyle yerel kur olarak anılacaktır. 19

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) I. Giriş 1.1 Amaç 1.2 Genel Düşünceler 1.5 Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.6 Seçilebilirlik 1.9 Peşin İhale ve Geriye Dönük Finansman

Detaylı

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) BU DOKUMAN

Detaylı

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ BU DOKÜMAN TERCÜME OLUP İNGİLİZCE ORJİNALİ İLE BİR CELİŞKİ OLMASI HALİNDE İNGİLİZCESİ GEREKLİDİR. HATALI UYGULAMALARDAN DÜNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile

Detaylı

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)

DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus

Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus Değer Boden & Dr. Mehmet Erdem & Şeyma Olğun Meşrutiyet

Detaylı

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Destekleyici Doküman Türleri Amaçlar Destekleyici doküman gerekliliklerinin anlaşılması Farklı tür destekleyici dokümanların ve bunların uygun kullanımının

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARINDA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU 1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır. Geçici Proje No Proje No BAŞVURU KAPAK SAYFASI Çağrı Kodu 1000-2015-1

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması İHALE DOSYASI Ofis malzemelerinin Satın Alınması İhale Referans Numarası: PT-2016-002 İhale Dosyası / PT-2016-002 1 / 5 İHALE ŞARTNAMESİ Hayata Destek Derneği (STL) Suriye ve Irak dan gelen sığınmacılara

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz : 8531-TR

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 1- TARAFLAR 1.1. ENEL Enerji Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ekşioğlu Mh. Turgut Özal Cad.

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015 Tarih: 05/08/2015 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF FORMU Sayın;.. Aşağıda İş Tanımı olan Mal/Hizmetler için teklifinizi sunmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, S.NO MALZEMENİN/İŞİN CİNSİ MİKTARI 1 * Elmas Freze Normal

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Teklif Verenlere Talimat (Resmi Olmayan Çeviri) 1

Teklif Verenlere Talimat (Resmi Olmayan Çeviri) 1 Teklif Verenlere Talimat (Resmi Olmayan Çeviri) 1 VERİ FORMU Mallara ve ilgili hizmetlere ilişkin aşağıdaki veriler, Teklif Verenlere Talimat taki hükümleri tamamlamakta veya ilave yapmaktadır. Teklif

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Dünya Bankası Teftiş Paneli. Sorunlarınızı dinlemeye hazırız..

Dünya Bankası Teftiş Paneli. Sorunlarınızı dinlemeye hazırız.. Dünya Bankası Teftiş Paneli Sorunlarınızı dinlemeye hazırız.. Ne Teftiş Paneli Nedir? Teftiş Paneli, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından 1993 yılında Dünya Bankası tarafından finanse edilen

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AMBALAJ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AMBALAJ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AMBALAJ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER Ekim 2014 GİRİŞ Bu İlkeler BİLGİ nin tüm görevlileri, yöneticileri, tam zamanlı

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 1 TEKLİFLER Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

DÜNYA BANKASI GRUBU ŞİRKETLER 13 Kasım 2007 KONYA Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Projelerde İhalelere Katılma Usulleri

DÜNYA BANKASI GRUBU ŞİRKETLER 13 Kasım 2007 KONYA Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Projelerde İhalelere Katılma Usulleri DÜNYA BANKASI GRUBU TÜRK ŞİRKETLER RKETLERİ İÇİN İŞ OLANAKLARI 13 Kasım 2007 KONYA Dünya Bankası Tarafından Finanse Edilen Projelerde İhalelere Katılma Usulleri Salih K. Kalyoncu (ECSPS) E-posta: skalyoncu@worldbank.org

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAUÇUK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAUÇUK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAUÇUK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL,

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı