1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18)"

Transkript

1 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18) 1. Şinasi, mademki devlet halka bir sürü kanuni görev ve sorumluluk yüklüyor; o halde bu halkın, vatanı hakkında yararlı bulduğu düşüncelerini de dile getirme hakkı vardır diyor. (5 puan) Buna kanıt olarak da uygar devletlerde sadece politik içerikli gazeteler olmasını gösteriyor. (5 puan) 2. Bak, gezdiğin nazlı topraklar, zulmün köpeklerine kaldı. Ey yaralı kükreyen aslan, artık bu gaflet uykusundan uyan. (5 puan) Şair, yıllardır ezilmiş, horlanmış halkı, yaralı bir aslana benzetmiş. Vatanın asıl sahibi olan halkın gaflet içinde uyuduğunu, vatanın zalim yöneticilerin elinde kaldığını söyleyerek halkın artık kendine gelmesini, vatanına sahip çıkmasını istiyor. (5 puan) 3. Nazende sahralar (nazlı topraklar): Teşhis (kişileştirme) (2 puan) Zulmün köpekleri: Açık istiare (zalim yöneticileri köpeğe benzeterek) (2 puan) Ey yaralı aslan: Nida (seslenme) (2 puan) / ve açık istiare (halkı aslana benzeterek) (2 puan) Kilab-sahra-şir (köpek-toprak-aslan): Tenasüp (2 puan) 4. a) Hürriyet Kasidesi nde nesip, girizgâh gibi bölümler yoktur. (4 puan) b) Hürriyet Kasidesi nin adı vardır. (3 puan) c) Hürriyet Kasidesi nde mahlas (şairin adı) yoktur. (3 puan) (Ayrıca: İlk defa soyut bir kavram olan hürriyet e yazılmış, sosyal konulu bir kasidedir.) 5. Namık Kemal, vatan fikrini şiirimize ve siyasal ortamımıza sokan kişidir. (1 puan) / O, sanatı; halkı uyandırmak, baskıya karşı bir bilinç yaratmak, eşitlik, adalet, hürriyet kavramlarını yüceltmek için kullanmıştır. (1 puan) / Fransız romantiklerinin etkisiyle coşkulu, cesur bir dil ve sanatlı bir söyleyiş kullanır. (1 puan) / Şiirin yanı sıra tiyatro eserleriyle de aynı amaçlara hizmet etmiştir. (1 puan) / Şiirde hece ölçüsünü ve yalın bir dili savunmuş ama kendisi aruzu kullanmıştır, dili de ağır sayılır. (1 puan) Vatan Yahut Silistre, (1 puan) Akif Bey, (1 puan) Zavallı Çocuk, (1 puan) Gülnihal, (1 puan) Celalettin Harzemşah, (1 puan) (Ayrıca: Kara Bela)

2 6. Hürriyet kasidesi nde romantizm akımının etkisi vardır. (4 puan) a) Dil: Duygusal ve coşkulu bir şiir dili kullanılır. (2 puan) b) Üslup: Süslü ve sanatlı bir üslup kullanılır. (2 puan) c) Tema: Vatan, hürriyet, eşitlik gibi sosyal temalar işlenir. (2 puan) 7. a) İlk yerli oyun Şair Evlenmesi ni yazmıştır. (2 puan) b) İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval i çıkarmıştır. (2 puan) c) İlk makale olan Mukaddime yi yazmıştır. (2 puan) d) İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır. (2 puan) e) İlk kez Batı dan şiir çevirilerini yapmıştır: Tercüme-i Manzume (2 puan) (Ayrıca: İlk atasözleri derlemesi olan Durub-ı Emsal-i Osmaniye yi yazmıştır.) 8. Batı da eşitlik ilkesi kanunlarla hayata geçirilmiş, herkes sınıfı konumu ne olursa olsun kanun önünde eşit sayılmış, kimsenin hak kaybına uğramaması sağlanmış. (5 puan) / Tanzimat tan önce bizde böyle kanunlar olmadığı için, eşitlik ilkesi, İslam hukukunda kadıların adalet duygusuna ve insafına bırakılmış. (5 puan) 9. a) İçerik: Divan şiirinde aşk, eğlence, kadın, şarap gibi bireysel temalar; Tanzimat şiirinde ise hak, adalet, vatan, eşitlik, hürriyet gibi sosyal temalar işlenmiştir. (5 puan) b) Biçim: Tanzimat şiirinde de divan şiirinde olduğu gibi aruz ölçüsü, beyit nazım birimi, gazel, kaside, murabba gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. (5 puan) 10. Eser Yazar İlk çeviri roman Telemak Yusuf Kamil Paşa (Fenelon dan) (2 puan) İlk öyküler Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat Ahmet Mithat Efendi (2 puan) İlk yerli roman Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami (2 puan) İlk köy romanı Karabibik Nabizade Nazım (2 puan) İlk tarihi roman Cezmi Namık Kemal (2 puan) Delta Kültür Yayınevi

3 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI (SAYFA 34) 1. Şiddetli bir yağmur yağmakta, sokakta seller akmaktadır. (5 puan) / Görüş mesafesi düştükçe ufuk yaklaşmakta, bulutlar gittikçe kararmakta, gündüz vakti gece gibi ortalık kararmaktadır. (5 puan) 2. Parnasizme uygun olarak dış dünya nesnel bir biçimde betimlenmiş, şair izlenimlerini betimlemeye karıştırmamıştır. (3 puan) / Sokaklar, kelimelerle bir resim çizer gibi resmedilmiştir. (3 puan) / Ahenk ögeleri önemsenmiş, şiirin biçimsel ögeleri titizlikle işlenmiştir. (2 puan) / Sanat sanat içindir anlayışıyla bireysel bir tema işlenmiştir. (2 puan) 3. Seylabeler (seller) ağlaşır: Teşhis (kişileştirme) sanatı. Sel suları, ağlaştığı söylenerek kişileştirilmiş. (3 puan) Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır: Tekrir sanatı. Yaklaşır kelimesi tekrarlanmış. (3 puan) Gündüzün nısf-ı şeb (gece karanlığı): Tezat sanatı. Gündüz vakti gece karanlığı karşıttır. (4 puan) 4. Servet-i Fünun un en önemli sanatçısı ve lideridir. (1 puan) / Parnasizmin etkisinde gerçekçi betimlemeler çizdiği, resim altı şiirler yazar. (1 puan) / Aşk, ayrılık, doğa, acımak, yoksul balıkçılar gibi konuları bireysel bir duyarlılıkla ve karamsar bir bakışla işlemiştir. (1 puan) / Aruz ölçüsünü kullanmış, anlamın dizede bitmesi anlayışını yıkarak anlamı dize dışına taşırıp tüm dizelere yaymış, nazmı nesre yaklaştırmanın öncüsü olmuştur. (1 puan) / En çok sone ve serbest müstezat türlerini kullanmıştır. (1 puan) Şiir: Rubab-ı Şikeste (1 puan), Haluk un Defteri (1 puan), Şermin (1 puan), Rubabın Cevabı, (1 puan) Tarih-i Kadim (1 puan) 5. a) Dil: Arapça, Farsça hatta Fransızca sözcüklerle yüklü anlaşılmaz bir dil benimsenmiştir. Sanatlı, süslü ve kapalı bir anlatım tercih edilmiştir. (4 puan) b) Tema: Konu oldukça genişletilmiştir ama aşk, doğa, acıma, aile, karamsar duygular, hayal kırıklıkları gibi sadece bireysel temalar işlenmiştir. (3 puan) c) Sanat anlayışı: Toplumsal temalara kesinlikle dokunamayan topluluk, sanat sanat içindir anlayışıyla hareket etmiştir. (3 puan)

4 6. Kelebek, bahar geçip de soğuklar ve kar başlayınca düşüp ölmüştür. Baharı gençlilik, kışı da yaşlılık olarak düşünürsek, düşüp ölen kelebekler de gençliğe özgü duygular olsa gerektir. (10 puan) 7. Anjambman, anlamın dize sonlarında bitmeyip diğer dizelere taşması, örneğin bir başka dizenin ortasında bitmesidir. (3 puan) / Böylece şiir, okunurken düzyazıya benzer (nazmın nesre yaklaşması). (3 puan) / Örneğin verilen parçanın 2. dizesinde başlayan anlam, 3 ve 4. dizelere de yayılmıştır: Bir beyaz melek kanadının saçağı gibi kar seni solgun bahçelerde arar. (4 puan) 8. Benzer: a) Söyleyiş sanatlı ve şairanedir. (2 puan) b) Duygular önde, düşünce arka plandadır. (1 puan) c) Cümlelerde kafiyeli kelimeler (seci) kullanılır. (1 puan) (Ayrıca: Üslup kısa, yoğun ve süslüdür. Söz sanatları ve imgeler vardır. Anlam, sanatlar nedeniyle kapalıdır. Düşünce açıklama veya bilgi verme değil ruhsal durumları sanatkârane biçimde dile getirme söz konusudur. İşlenen aşk, yalnızlık, hüzün gibi temalar düzyazıya değil şiire özgüdür. Ahenk ve iç ahenk gözetilir.) Farklı: a) Düzyazıya özgü bir yapısı vardır, dize değil cümlelerle yazılır. (2 puan) b) Nazım birimi, ölçü, kafiye, nazım şekli gibi sınırlayıcı ögeler yoktur. (1 puan) c) Şiire göre daha açık anlamlıdır. (1 puan) (Ayrıca: Şiire göre daha özgürce yazılma imkânına sahiptir. Olay örgüsü vardır. Fiiller ve sıfatlar şiire göre daha çoktur. Şiir kadar yoğun değildir.) 9. Yazara göre Muallim Naci; yetenekli bir şair, güçlü bir öğretmen, dili güzel kullanan bir yazarmış. (5 puan) / Muallim Naci, yazar ve arkadaşlarının edebi rakipleridir. Onun keskin bir zekâsı, alaya alma ve küçük düşürme konusunda ustalığı olduğundan, rakip olarak sakınılacak bir kişi olduğunu söylüyor. (5 puan) 10. Ahmet Şuayp, Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Süleyman Nazif gibi sanatçılarla Edebi tenkit (eleştiri) bu dönemde iyice yaygınlaşmıştır. (5 puan) / Ancak eleştiri anlayışı daha çok kendilerine yöneltilen hakaret ve alay dolu eleştirilere daha düzeyli cevap verme ve Servet-i Fünun Edebiyatı nı tanıtma amaçlıdır. (5 puan) Delta Kültür Yayınevi

5 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 47) 1. Şair parçada görünen manzara olarak kanayan güller, kanlı bülbüller, yanan dallar, kızaran havuz mermerleri gibi karamsar bir tablo çizmektedir. (5 puan) / Asıl kastettiği ise yitip giden gençlikle birlikte insanın kaybettiği duygular, güzel anılar ve bunların bıraktığı karamsar boşluktur. (5 puan) 2. Akşam güneşinin kızıl ışıkları havuzun suyuna vurmuş ve beyaz mermeri kırmızıya boyamıştır. Şair, bu durumu görüp bildiği halde Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? diyerek bilmezden gelmektedir. Böylece tecahül-i arif (bilmezden gelme) sanatı yapmıştır. (10 puan) 3. Şiirde anlam kapalıdır, şiirin bir okuyuşta anlaşılması zordur. (2 puan) / Şair, söyleyeceklerini gül, bülbül, yanan dallar, tunca dönmüş mermer gibi sembollerle anlatmıştır. (2 puan) / Aslında gördüklerini değil iç dünyasını anlatmıştır. (2 puan) / Şiirdeki kelimeler, müzikal ahenkleri düşünülerek özenle seçilmiş, kelimelerin birbiriyle uyumu gözetilmiştir. (2 puan) / Şiire genel olarak karamsar bir anlayış hâkimdir. (2 puan) 4. Fecr-i Ati topluluğunun en güçlü şairidir. Sembolizm ve yer yer de empresyonizm akımının etkisiyle yazar. (2 puan) / Ona göre şiir, anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılır ve okunur. Açıklık, bayağılıktır. (2 puan) / Fikir ise şiirin düşmanıdır. Şiir, sadece şiir olmalıdır. (2 puan) / Müziği daha da derinleştirebilmek için sadece aruzu, biçim olarak en çok serbest müstezadı kullanmıştır. (2 puan) / Dili ağırdır ancak nesirlerinde daha sadedir. Fıkra, deneme, eleştiri, gezi yazısı gibi türlerde son derece başarılı bir üslupla yazmıştır. Şiir: Göl Saatleri, Piyale (2 puan) 5. Dil: Ağır ve anlaşılması zor bir dil ile süslü ve sanatlı bir üslup benimsemişlerdir. (4 puan) Tema: Aşk, tabiat, yalnızlık, karamsarlık, ölüm gibi bireysel konuları işlemişlerdir. (3 puan) Sanat anlayışı: Sanatçılar, sanat sanat içindir görüşüyle yazmışlardır. (3 puan)

6 6. Adnan Bey, kendisinden yaşça çok küçük ve ahlaken ailesi uygun olmayan Bihter le evlendiğine pişmandır. (4 puan) / Bu evliliğin en çok da kızı Nihal e zarar vermesinden kaygı duymaktadır. (3 puan) / Pişmanlık, üzüntü ve çaresizlik hissetmektedir. (3 puan) 7. İşlenen konular: Genellikle büyük acılar, hüzünler, kederler, ihanetler, kalp kırıklıkları gibi bireysel konular işlenmiştir. (4 puan) Dil: Servet-i Fünun romanının dili, diğer türlerde olduğu gibi son derece ağır, anlaşılması zor Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla doludur. (3 puan) Edebi akım: Dönemin romanında realizm ve natüralizm akımları etkilidir. (3 puan) 8. Yazar Mısır da memlekete hürriyetin gelmesini beklerken, hiç değilse dağılan Servet-i Fünunculardan daha iyi, daha değerli sanatçılarca oluşturulmuş topluluklar olacağını umuyormuş. (5 puan) / Ancak yurda dönüp de katıldığı toplantıda, Fecr-i Ati Topluluğunu oluşturan sanatçıların edebi ve kültürel düzeylerinin düşüklüğünü görünce hayal kırıklığına uğramış. (5 puan) 9. Donmuş vatan toprakları sözüyle İstibdad (baskı) Dönemi nde körelmiş fikir, sanat ve kültür ortamını kastetmiştir. (5) / Taze bir yeşerme sözüyle de 1908 Meşrutiyetinin getirdiği özgürlükle fikir, sanat ve kültür ortamında oluşacak gruplar, topluluklar, hareketler anlatılmak istenmiştir. (5) 10. (1) Emin Bülent Serdaroğlu (3) Bize Göre (2 puan) (2) Tahsin Nahit (4) Fırtına (2 puan) (3) Ahmet Haşim (1) Kin (2 puan) (4) Şahabettin Süleyman (5) İnhizam (2 puan) (5) Cemil Süleyman (2) Ruh-ı Bikayd (2 puan) Delta Kültür Yayınevi

7 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI (SAYFA 73) 1. Bu şiir, Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler e örnektir. (5 puan) Çünkü bu şiirin şiirselliği değil toplumsal yararı önemsenmiş, toplumun içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik sıkıntıları gerçekçi bir şekilde dile getirmek amaçlanmıştır. (5 puan) 2. Şiirin türü manzume dir. (2 puan) Görünüşte şiirdir; ölçüsü, redif ve kafiyeleri, nazım birimleri vardır ancak anlatım sanatsız, sanatsallıktan ve şiirsellikten uzaktır. (2 puan) Nazım nesre, yani şiir düzyazıya yaklaştırılmış, dizeler kırılarak (anjambman) anlam, dizelere yayılmıştır. (2 puan) Tıpkı bir hikâyede olduğu gibi olay örgüsü vardır. Olayın etrafında kişiler, mekân, zaman unsurlarına, diyaloglara yer verilmiştir. (2 puan) Dil, yaşayan Türkçedir. Günlük deyişlere ve halk dilinin söyleyişlerine yer verilmiştir. (2 puan) 3. Pan-İslamizm görüşüne uygun şiirler yazarak aruzu sürdüren bağımsız bir şairdir. (2 puan) / İstiklal Marşı mızın da şairi olan Akif, şiirlerinde duygu, lirizm ve estetikten çok, düşünceye, toplumsal sorunlara yönelmiştir. (2 puan) / Manzum hikâye tarzındaki şiirlerinde yoksulluk, cehalet, taassup, ahlaksızlık, inançsızlığın zararları gibi konuları işlemiştir. (2 puan) / Türkçeyi aruza başarıyla uygulamış, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, nazmı nesre yaklaştırmıştır. (2 puan) / Yedi kitabı birleştirerek Safahat adıyla tek eser haline getirmiştir. (2 puan) 4. Bu kelime grubunun parçada kazandığı anlam coşmak, taşkınlık yapmak tır. Askerler sefere çıkılacağını duyunca coşmuş ve galeyana gelmiştir. (10 puan) 5. Ömer Seyfettin, ülkemizde sadece hikâye yazarı olan ilk sanatçımızdır. (2 puan) / Maupassant tarzı olarak da bilinen olay hikâyesi nin ülkemizdeki temsilcisidir. (3 puan) Hikâyeleri: İlk Düşen Ak (1 puan), Yüksek Ökçeler (1 puan), Bomba (1 puan), Gizli Mabet (1 puan), Asilzadeler (1 puan) (Ayrıca: Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Mahçupluk İmtihanı, Başını Vermeyen Şehit, Diyet, Forsa, Pembe İncili Kaftan, Perili Köşk, Falaka)

8 6. Peyami, İstanbullu bir seçkin ailenin çocuğudur. On yıl önce, adı Ayşe, kendi vilayetli diye, yani taşralı, sıradan bir Anadolu kadını diye Ayşe yle evlenmekten korkarak Avrupa ya gitmiştir. (10 puan) 7. Temsilcileri: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Enver Paşa, Nihal Atsız, Yusuf Akçura dır. (4 puan) Ortaya çıkış nedeni: Azınlıkların ayaklanıp bağımsız milli devletler kurmaya çalışmaları ve Osmanlıcılığın iflas etmesidir. (3 puan) Amacı: Önceleri dünyadaki bütün Türkleri bir çatı altında toplamak (Turancılık) iken sonradan Anadolu Türk birliğini sağlamaktır. (3 puan) 8. Selanik te, (1 puan) / 1911 yılında, (1 puan) / Genç Kalemler dergisinde (1 puan) / yayımlanan Yeni Lisan adlı makaleyle (1 puan) / kurulmuştur. Kurucu üç sanatçı Ali Canip Yöntem, (2 puan) / Ziya Gökalp (2 puan) / ve Ömer Seyfettin dir. (2 puan) 9. Faruk Nafiz Çamlıbel (1 puan) / Enis Behiç Koryürek (1 puan) / Halit Fahri Ozansoy (1 puan) / Orhan Seyfi Orhon (1 puan) / Yusuf Ziya Ortaç (1 puan) Şiirde sade ve özentisiz olmaya çalışmak, (1 puan) / İstanbul Türkçesini ve günlük konuşma dilini kullanmak, (1 puan) / Anadolu insanını ve gerçeğini şiire sokmak, (1 puan) / milli ölçümüz olan hece ölçüsünü kullanmak, (1 puan) / tarihi ve milli konulara yönelmek. (1 puan) 10. Saf şiir anlayışıyla şiir yazmayı hiçbir zaman terk etmemiş, aruzu ısrarla sürdürmüş hatta gazeller yazmış bir bağımsızdır. (2 puan) / Çağdaş Batı şiiriyle divan geleneğini birleştirerek modern Türk şiirinin kurucularından biri olmuştur. (2 puan) / Şiirde müzikaliteye, lirizme, milli mitolojinin masalımsı dünyalarına yönelmiştir. Aşk, tarih, sonsuzluk, İstanbul, ölüm temalı şiirlerini mükemmeliyetçi bir dil anlayışıyla işlemiştir. (2 puan) Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, (2 puan) / Eski Şiirin Rüzgârıyle (2 puan) Delta Kültür Yayınevi

9 TARAMA TESTİ: BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI) (SAYFA 8) 1. Osmanlı Devleti nde 19. yy.da eğitim, askeri, siyasi ve sosyal alanlarda değişim yaşanmıştır ama din alanında herhangi bir değişim söz konusu değildir. 6. Yenileşmeyi savunan Osmanlı aydınları, Avrupa da özellikle Fransa yı örnek almışlardır lü yıllarda ortaya çıkan, gerçekçi tutumu daha da ileriye götüren, soyaçekim ve evrim düşüncelerinden yararlanan ve Emile Zola nın kurucusu olduğu akım natüralizm dir. 7. Fransız İhtilali nin tüm dünyaya yaydığı, Osmanlıdaki uluslarda ayrılma fikrini yaratan, Osmanlı aydınlarında da vatan ve millet kavramlarının oluşmasını sağlayan akım, milliyetçilik tir. 3. Cümledeki boşluğa eşitlik, hürriyet, adalet, milliyetçilik getirilebilir ama savaşçılık Batı da ortaya çıkan bir kavram değildir. 8. Parçadan A, B, C ve D seçeneklerine varılabilir. Ancak yenileşmeyi askerler gerçekleştirebilir yargısı parçadan çıkmaz. Askeriyenin de yenileşmesi gerektiğine varılabilir. 4. Osmanlı Devleti nde yenileşme hareketleri, III. Selim ve II. Mahmut dönemlerine kadar gider. Bu dönemlerde, çok sonraları Tanzimat Dönemi nde bile, hatta Atatürk e kadar cumhuriyet istemi söz konusu değildir. Yanıt E dir. Diğer seçeneklerde verilenler doğrudur. 9. Tanzimat ın ilanı, manevi değerleri güçlendirmek bir yana, bazılarına din elden gidiyor dedirtecek kadar yeni fikir ve uygulamalar içeriyordu. C dışındaki gerekçeler doğrudur. 5. Özel okulların açılması siyasi alanda değil eğitim alanında yer alan bir yeniliktir. B dışındaki seçeneklerde verilenler siyasi yeniliklerdir. 10. Tanzimatçılar, eşitlik, vatan, millet, hürriyet gibi yeni kavramları halka öğretmek ve halkı bu konularda bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak kullanmışlardır. Doğru yanıt D dir.

10 TARAMA TESTİ: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (SAYFA 23) 1. Tanzimat Edebiyatında içerik yenileşmiş ama biçimde eskiye bağlı kalınmış; yine kaside, murabba, terkib-i bent gibi divan nazım şekilleri, aruz ölçüsü, beyit birimi kullanılmıştır. D dışındaki seçeneklerde verilenler doğrudur. 5. Gezi yazısı, seyahatname adıyla eskiden beri edebiyatımızda var olan bir türdür. Diğer seçeneklerde verilenler Batı dan gelmiş yeni türlerdir. 2. İlk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa nın Fenelon dan çevirdiği Telemak tır. 6. Parçada sayılan ilkleri gerçekleştiren sanatçı, İbrahim Şinasi dir. 3. Şair-i Azam olarak anılan, şiirlerinde güçlü bir romantizm, derin bir metafizik felsefe hâkim olan sanatçı, Abdülhak Hamit Tarhan dır. 7. Namık Kemal realist değil romantik tir. B dışındaki seçeneklerde verilenler doğrudur. 4. Şair Evlenmesi ilk yerli oyunumuzdur ama ilk sahnelenen oyun o değil, Namık Kemal in Vatan Yahut Silistre oyunudur. IV numaralı bilgi yanlıştır. 8. Zor Nikahı oyunu Recaizade Mahmut Ekrem in değil Ahmet Vefik Paşa nın adapte oyunudur. Diğer eşleştirmeler doğrudur. Delta Kültür Yayınevi

11 9. Recaizade Mahmut Ekrem in Araba Sevdası adlı romanı ilk edebi roman değil ilk realist roman dır. İlk edebi roman, Namık Kemal in İntibah adlı romanıdır. 13. Parçanın ilk cümlesinde Tanzimat 2. Dönemi yerine Tanzimat 1. Dönemi denilirse tüm parça anlamlı ve doğru olur. Yanlışlık I. cümlededir. 10. Köle bir kız olan Dilber in trajik yaşamını anlatan Sergüzeşt adlı romanı yazan, modern kısa öykünün kurucusu olup bu türde ilk öykü kitabı Küçük Şeyler i veren sanatçı, Samipaşazade Sezai dir. 14. Tanzimat ın her iki döneminde de aruz ölçüsü şiirde ağırlıklı olarak devam etmiştir. Sadece II. Dönem de Hamit in tiyatrolarında birkaç hece denemesi vardır. B dışındaki seçeneklerde verilen bilgiler doğrudur. 11. Şinasi ve Şemsettin Sami nin tiyatro eserleri vardır ama Ziya Paşa hiç tiyatro eseri yazmamıştır. Parçanın IV. cümlesinde bilgi yanlışı vardır. 15. Tanzimat Dönemi nde eskinin temsilcisi olan, divan tarzında şiir yazan sanatçı, Muallim Naci dir. 12. Şiiri ve tiyatroyu kitleleri uyandırmak, baskıya karşı bir güç yaratmak ve eşitlik, adalet, hürriyet kavramlarını yü celtmek için kullanan, Fransız romantiklerinin etkisiyle coşkulu, cesur bir dili olan sanatçı, Namık kemal dir. Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem zaten II. Dönem sanatçılarıdır, toplum için sanat yapmazlar. Ziya Paşa nın tiyatro eseri, Ali Bey in de şiiri yoktur. 16. Londra ya kaçan Ziya Paşa ve Namık Kemal orada Hürriyet gazetesini çıkarmış, ülkeye dönen Namık Kemal İbret gazetesini çıkarmıştır. Parçanın II ve III numaralı yerlerindeki bilgiler yer değişmelidir.

12 TARAMA TESTİ: SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI VE FECR-İ ATİ TOPLULUĞU (SAYFA 49) 1. Fecr-i Ati şiirinde de Servet-i Fünun da olduğu gibi, Batı dan alınma şiir biçimleri kullanılmış, gazel vb. divan şiir türleri hiç kullanılmamıştır. Parçanın V. cümlesinde verilen bilgi yanlıştır. 5. Halit Ziya nın Batılı normlara ulaşmış ilk eserimiz sayılan ve o dönem İstanbul unun basın merkezi Babıali nin işleyişini ve Servet-i Fünun sanatçılarının ruh halini son derece başarılı bir realizmle anlatan romanı, Mai ve Siyah tır. 2. Fecr-i Ati topluluğunun en güçlü şairi olan, sembolizm ve empresyonizm akımlarından etkilenen ve parçadaki diğer özellikleri taşıyan şair, Ahmet Haşim dir. 6. D seçeneğinin tersine, Servet-i Fünun un kuruluşu bile uyak kulağa göredir anlayışını savunmaları üzerine çıkan tartışmalardan olmuştur. 3. Adalar, Kamer ve Zühre şiiri ve parçada verilen diğer özellikler Fecr-i Ati şairi Tahsin Nahit e aittir. 7. Servet-i Fünun şiirinde romantizm akımı değil sembolizm (başta Cenap Şahabettin olmak üzere) ve parnasizm (başta Tevfik Fikret olmak üzere) akımları etkili olmuştur. Diğer seçeneklerde verilenler doğrudur. 4. Parçanın III. cümlesinde parnasçıların Sanat, toplum içindir. ilkesi ne sımsıkı bağlı oldukları söylenmiş. Oysa parnasizm Sanat, sanat içindir. ilkesini savunur. Diğer verilenler doğrudur. 8. Verilen seçenekler içinde Fecr-i Ati Topluluğu na ait olan ilk, sadece edebi beyanname dir. Diğer seçeneklerdeki tüm ilk ler Tanzimat Dönemi nde verilmiştir. Delta Kültür Yayınevi

13 9. II numarada verilen Fazıl Ahmet (Aykaç), şiir ve mizahi yazıları olan ama hikâye yazmamış bir sanatçıdır. Diğer sanatçılar hikâye yazarıdır. 13. Servet-i Fünun Topluluğu nun bilimsel eleştirmeni Ahmet Şuayp, kavgacı ve sert üslubuyla en ünlü isim ise Hüseyin Cahit Yalçın dır. 10. Mehmet Rauf un meşhur mensur şiir eseri Siyah İnciler dir. Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler Halit Ziya Uşaklıgil e, Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan Yakup Kadri Karaosmanoğlu na ait mensur şiir eserleridir. 14. Erganun, Ahmet Haşim in değil Mehmet Behçet Yazar ın şiir kitabıdır. 11. II. Meşrutiyet in (1908) ilanından sonra kurulan topluluk (1909) Fecr-i Ati dir. Edebiyat-ı Cedide 1896 da, Tanzimat Edebiyatı 1860 ta, Milli Edebiyat 1911 de ve Divan edebiyatı 13. yy.da başlamıştır. 15. Haşim den sonra topluluğun en güçlü şairi olan ve milliyetçi içerikli Kin şiiri ile tanınan şair Emin Bülent Serdaroğlu dur. 12. Parçanın II. cümlesinde bilgi yanlışı vardır. Servet-i Fünun romanında olaylar İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde değil, sadece İstanbul da geçer. Milli Edebiyat a kadar Anadolu, romanlarda yer almamıştır. 16. B seçeneğinde yer alan Halit Ziya nın Mensur Şiirler, Mezardan Sesler; Yakup Kadri nin Erenlerin Bağından, Okun Ucundan adlı mensur şiir eserleri vardır. Diğer seçeneklerden sadece C de Mehmet Rauf un, D de Hüseyin Cahit in mensur şiirleri vardır.

14 17. Verilen şiir, Tevfik Fikret e ait bir serbest müstezattır. Şiirde cuşiş, ahzan, müteşekki gibi yabancı kelimeler kullanılmış (B), keder teması işlenmiş (C), anjambman yapılarak dizeler kırılmış (E) ve böylece nazım (şiir) nesre (düzyazıya) yaklaştırılmıştır (D). Serbest müstezat, serbest şiir gibi görünse de değildir, aruz ölçüsüyle yazılır. Sadece bazı dizeler uzun, bazıları kısa tutulur. Yanıt A dır. 18. Halit Ziya Uşaklıgil in dili son derece ağır ve anlaşılması zor, üslubu da son derece süslü ve sanatkâranedir. Öyle ki, sonradan eserlerini iki kez sadeleştirmek zorunda kalmıştır. D seçeneği dışında verilenler doğrudur 21. Servet-i Fünun roman ve öyküsünde aşk, aile, ihanet, acımak gibi bireysel temalar işlenmiştir. Doğu-Batı ikilemi gibi sosyal temalar Tanzimat Dönemi nde işlenen konulardır. 22. Fecr-i Aticilerden Refik Halit, Yakup Kadri, Ali Canip ve Hamdullah Suphi sonradan Milli Edebiyatçı olmuş, topluluktan sadece Ahmet Haşim çizgisini korumuş, ölünceye kadar bireyci sanat anlayışını değiştirmemiştir. 19. I ve III. cümlelerde verilen bilgiler tamamen yanlıştır. I de halkı aydınlatmak amacıyla yerine sanatsal amaçla, III te de verilen temalar sanatsal eleştiri, aile vb. olmalı, sosyal içerikli yerine de sanatsal ve bireysel içerikli denmeliydi. II. cümlede verilen bilgi doğrudur. 23. Hüseyin Rahmi Gürpınar ın ilk romanı Şık tır. Yazar bu romanında alafranga bir hayata özenen Şöhret Bey in (lakabı Şık tır) başından geçen gülünç olayları anlatır. 24. Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Irak Mektupları, Suriye Mektupları adlı gezi yazılarının yazarı Cenap Şahabettin dir. 20. Parçada verilen psikolojik roman, Mehmet Rauf un Eylül adlı eseridir. Verilen seçeneklerde de Serap Mehmet Rauf a ait bir romandır. Yanıt B dir. Hayal İçinde Hüseyin Cahit Yalçın ın (A), Bugünün Saraylısı Refik Halit Karay ın (C), Gönül Hanım Ahmet Hikmet Müftüoğlu nun (D), Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil in (E) romanlarıdır. 25. Fecr-i Ati topluluğunda mizahi yazılarıyla öne çıkan, Divançe-i Fazıl, Harman Sonu adlı şiir kitapları olan sanatçı Fazıl Ahmet tir. Delta Kültür Yayınevi

15 TARAMA TESTİ: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ( ) (SAYFA 75) 1. Batıcılık fikri mensupları, her alanda Batı yı örnek almak, onlar gibi yaşamak isterler ama ülkemizi Batılılar yönetsin fikri de taşımazlar. Vatana ihanet ile eş değer bu fikir, vatansever insanların savunabileceği bir fikir değildir. 4. Ömer Seyfettin, edebiyatımızda olay (Maupassant) hikâyesi tarzının temsilcisi kabul edilir. 2. Parçanın başındaki Bir dil hareketi olan ibaresinden de anlaşılabileceği gibi, Milli Edebiyat, önce Türkçeyi savunan bir hareket olarak ortaya çıktı. Bu nedenle de Milli Edebiyat ı başlatan ilk makalenin adı da Yeni Lisan dır (1911, Genç Kalemler dergisi). Bu makaleden sonra harekete Yeni Lisan Hareketi denilmiştir. Parçadaki boşluğa da bu ibare gelmelidir. 5. E seçeneğindeki Eski Şiirin Rüzgârıyle Yahya Kemal Beyatlı nın şiir kitabıdır. Göl Saatleri ve Piyale Ahmet Haşim in, Türk Sazı Mehmet Emin Yurdakul un şiir kitaplarıdır. Beyaz Lale Ömer Seyfettin in hikâye kitabıdır. 3. Milli Edebiyat Dönemi şiirinde üç akım vardır. Bunlardan saf (öz) şiir ciler sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiir de ve halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler de daha çok didaktik (öğretici) tavır olduğundan romantizm akımından söz edilemez. A dışındaki seçeneklerde verilenler doğrudur da sahneye çıkan ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale dir. Bedia Muhavvit de ilk kadın oyuncularımızdan biridir ama parçanın V. cümlesinde kastedilen ilk oyuncu Afife Jale dir.

16 7. Aşkta hayal kırıklığına uğramış bir kadının (Feride) öğretmen olarak Anadolu köylerine gidişini anlatan roman Çalıkuşu dur ve yazarı da Reşat Nuri Güntekin dir. 10. Saf şiirciler, şiirde şiir dışında her şeye karşıydılar. Özellikle şiiri düzyazıya yaklaştırmaya Bu nedenle A da verilen nazmı nesre yaklaştırmak kesinlikle saf şiir anlayışına terstir. 8. Özellikle Atatürk ü yakından tanıtan anılarıyla (Çankaya adlı anı kitabı gibi) ünlenen, gezi yazıları da olan gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay dır. 11. Şiirin şiirselliği ni değil toplumsal yararı nı önemseyen, bu nedenle genelde didaktik tarzda, şiir değil manzume yazan sanatçıların temsilcisi Mehmet Akif Ersoy dur. 9. Milli Edebiyat hikâye ve romanlarında genellikle realizm akımına bağlı kalınmıştır. 12. Milli Edebiyat Dönemi romanları, Servet-i Fünun romanlarının başarı düzeyini düşürmemiş; Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri gibi dev yazarlarla daha da gelişmiştir. I. cümledeki bilgi yanlıştır. Delta Kültür Yayınevi

17 13. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde toplum için sanat amacı güdülür ve bu şiirler genelde didaktik tarzdadır. Bu nedenle B de verilen imge ve hayale yaslanmak yargısı yanlıştır. Bu yargı, saf şiir için doğru olur. 16. Milli Edebiyat ve Tanzimat 1. Dönemi sanatçıları, toplum için sanat yapmışlardır. Yanıt A dır. Anadolu yu konu etmek (B) ve hece ölçüsüyle şiir yazmak (C) sadece Milli Edebiyat; Fransız edebiyatını örnek almak (D) ve romantizmden etkilenmek (E) sadece Tanzimat Edebiyatı için geçerlidir. 14. Milliyetçi şiire bir tepki olarak çıkan, saf şiir ve sanat, sanat içindir anlayışını savunan, daima yenilik, samimiyet ve canlılık sloganını sanat anlayışı olarak özetleyen topluluk, Yedi Meşale dir. 17. Yedi meşalecilerin şiire devam eden tek üyesi olan ve verilen tüm bilgilere uyan şair, Ziya Osman Saba dır. 15. Verilen şiir, bir manzume dir. Estetikten çok fikir önemsenmiş, ne sanat yapmayı bilirim ne sanatkârım denilerek sanatsal şiire karşı çıkılmıştır. Bu anlayışın temsilcisi, E seçeneğindeki Mehmet Akif Ersoy dur. Yahya Kemal ve Tevfik Fikret bu anlayışta olmadıklarından elenir. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul da Milli Edebiyatçıdır ve aruzla yazılmış, içinde Arapça-Farsça kelimeler bulunan bu şiiri yazmış olamazlar.

18 1. DÖNEM SONU DENEME SINAVI (SAYFA 36) 1. Servet-i Fünun sanatçıları; düz yazıda realizm ve natüralizm, şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisinde kalmışlardır. 4. İlk modern tiyatro eseri, Şinasi nin Şair Evlenmesi oyunudur. Yanıt B dir. A daki Vatan Yahut Silistre ve C deki Zavallı Çocuk Namık Kemal in; D deki Ayyar Hamza Direktör Ali Bey in; E deki Kadınlar Mektebi Ahmet Vefik Paşa nın oyunlarıdır. 2. Servet-i Fünun sanatçılarının lideri yazar Halit Ziya değil, şair Tevfik Fikret tir. Yanıt C dir. 5. Edebiyatta eski-yeni tartışmalarında eskinin temsilcisi olan, Istılahat-ı Edebiye adlı eserin yazarı Muallim Naci dir. 3. Türk edebiyatında Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı bölümünün ilk halkası, 1860 ta başlayan Tanzimat Edebiyatı dır. 6. Sünuhat ve Huz ma Safa adlı eserler İsmail Safa ya aittir. Delta Kültür Yayınevi

19 7. Parçada verilen tüm bilgiler romantizm akımının özellikleridir. 10. Tanzimat ın her iki döneminde de aruz ölçüsü kullanılmıştır. Yanıt D dir. Tanzimat 1. Dönem de dil sadeleştirilmeye çalışılmış, 2. Dönem de ise yeniden ağırlaşmıştır (A). Tanzimat 1. Dönem de toplumsal temalar, 2. Dönem de ise bireysel temalar işlenmiştir (B). Tanzimat 1. Dönem de toplum için sanat, 2. Dönem de ise sanat için sanat yapılmıştır (C). Tanzimat 1. Dönem de divan nazım şekilleri, 2. Dönem de ise yeni ve karma nazım şekilleri kullanılmıştır (E). 8. Servet-i Fünun şiiri yeni nazım şekilleriyle yazıldığından beyit nazım birimi de kullanılmamıştır. Belli bir nazım birimi olmaksızın değişik bent ler kullanılmıştır. E dışında verilenler doğrudur. 11. Ziya Paşa nın şiirlerinin biçimleri divan tarzındadır ama içeriği sosyal temalar işlediğinden yenidir. Parçanın V. cümlesinde verilen bilgi bu nedenle yanlıştır. Diğer cümlelerdeki bilgiler doğrudur. 9. A daki Zafername Namık Kemal in değil Ziya Paşa nın eseridir. Diğer verilen eserler Namık Kemal e aittir de çıkarılan ilk resmi gazete Takvim-i Vakayi ve 1840 ta çıkarılan yarı resmi gazete Ceride-i Havadis tir. Yanıt D dir.

20 13. Tanzimat şiirinde de divan şiirinde olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır. Yani bu iki dönemin farklarından biri Tanzimat ta hece ölçüsünün tercih edilmesi olamaz. B dışında verilenler doğrudur. 16. Ali Bey ve Mahpeyker, Namık Kemal in İntibah romanının karakterleridir. 14. Parçada verilen tüm bilgiler, özellikle teknik kusurları önemsememiş, sık sık araya girerek okura seslenmiş ve bir şeyler öğretmeye çalışmıştır bilgisi, Ahmet Mithat Efendi ye aittir. 17. Parça, Tevfik Fikret in bir şiirinden alınmıştır, romantizm değil parnasizm akımının özelliklerini taşımaktadır. Şair dış dünyayı gördüğü gibi resmetmiş (A), bunu yaparken mısraları kırarak nazmı nesre yaklaştırmıştır (B). Tabiat tasvir edilirken (E) biçim ve dil kusursuzluğu önemsenmiştir. Parçada aruz ölçüsü ve kafiyeler mükemmel kullanılmıştır: dallar / susar arasında -ar lar tam kafiye, yuvasıdır / şarkıdır arasında -dır ekleri redif, ı sesleri yarım kafiyedir (D). 15. Cenap Şahabettin Tanzimat değil Servet-i Fünun sanatçılarından biridir. 18. Yapı, dış özellikleri içerir. Mensur şiir, düzyazı görünümündedir. Bu nedenle Yapı bakımından şiire benzer. yargısı yanlıştır. İçerik olarak şiire, yapı olarak düzyazıya benzer. denmelidir. Yanıt D dir. Delta Kültür Yayınevi

21 19. Halit Ziya Uşaklıgil in siyasi anılarını içeren eseri, Saray ve Ötesi dir. 22. Samipaşazade Sezai nin Sergüzeşt, Namık Kemal in İntibah ve Cezmi, Ahmet Mithat Efendi nin Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey le Rakım Efendi ve daha sayısız romanı vardır. Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit Tarhan ın romanı yoktur. 20. Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk başlıklı makale yüzünden Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına neden olan ateşli siyasi muhalif, Hüseyin Cahit tir. 23. Şiirde Allah kelimesi geçse de tema, vatan sevgisi dir. Şair, kendini düşünme, vatan inliyor, Allah da vatanını kurtar diyor demektedir (A). Bu nedenle de doğru yanıt C dir. Şiirin nazım birimi dörtlük ve kafiye düzeni aaaa dır. Bu nazım şekli gazel olmaz, murabbadır. Gazel beyitlerle yazılır (B). Heves, kafes, nefes, ses kelimelerinde yarım kafiye değil, es sesleriyle tam kafiye yapılmıştır (D). Şiirin ölçüsü serbest değil aruz ölçüsüdür (E). 21. Recaizade Mahmut Ekrem in ilk realist roman sayılan, başkahramanı Bihruz Bey olan eseri, Araba Sevdası dır. 24. Geveze Berber Ahmet Mithat Efendi ye değil Direktör Ali Bey e ait bir oyundur. Diğer seçeneklerde verilen eserler Ahmet Mithat Efendi nindir.

22 25. Tanzimat Dönemi ile edebiyatımıza giren tiyatroda, ilk zamanlar daha çok trajedi değil komedi türünde eserler yazılmış ve oynanmıştır. Parçanın III. cümlesindeki bilgi yanlıştır. 28. Samipaşazade Sezai nin yazdığı, edebiyatımızdaki ilk gerçekçi ve modern hikâyelerinin yer aldığı eserin adı Küçük Şeyler dir. Yanıt A dır. Zavallı Kız Nabiza de Nazım ın, Şemsa Recaizade Mahmut Ekrem in, Seyyareler Direktör Ali Bey in ve Letaif-i Rivayat Ahmet Mithat Efendi nindir. 26. Abdülhak Hamit Tarhan ın, karısının ölümü üzerine yazdığı, modern bir mersiye olan şiirin adı Füruzan değil Makber dir. Parçanın IV. cümlesinde verilen bilgi yanlıştır. 29. Verilen beş sanatçının da tiyatro eseri vardır, yanıt B dir. Şiir türünde eseri olmayan Ahmet Vefik Paşa dır (A). Roman türünde eseri olmayanlar Direktör Ali Bey, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Vefik Paşa dır (C). Hikâye türünde eseri olmayanlar Namık Kemal, Direktör Ali Bey, Abdülhak Hamit Tarhan dır (D). Anı türünde eseri olmayanlar Recaizade Mahmut Ekrem, Direktör Ali Bey, Abdülhak Hamit Tarhan dır (E). 27. Cezmi Namık Kemal in (B), Zehra Nabizade Nazım ın (C) Jön Türk Ahmet Mithat Efendi nin (D) ve Sergüzeşt Samipaşazade Sezai nin (E) romanlarıdır. Nağme-i Seher ise roman değil, Recaizade Mahmut Ekrem in şiir kitabıdır. Yanıt A dır. 30. Orhun Abideleri ni ve Kutadgu Bilig i Türkçeye ilk çeviren, cep kütüphanesi dizisini yayımlayan, dil ve tarih çalışmaları yapan sanatçı Şemsettin Sami dir. Delta Kültür Yayınevi

23 2. DÖNEM SONU DENEME SINAVI (SAYFA 77) 1. Tanzimat la başlayan Türk romanı Servet-i Fünun dönemine kadar teknik olarak kusurludur. Bu dönem, özellikle de Halit Ziya Uşaklıgil ile bu kusurlardan arınmış ve Batı daki örneklerle boy ölçüşebilecek olgunluğa erişmiştir. Yanıt B dir. 4. Seçenekler içinde son derece ağır, anlaşılması zor Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu roman dili olan topluluk, Servet-i Fünun dur. 2. Modern Türk şiirinin kurucularından olan Ahmet Haşim in 1921 yılında yayımlanan ilk eseri, Göl Saatleri adlı şiir kitabıdır. 5. Fıkra, deneme, eleştiri, gezi yazısı gibi türlerde de yazan; şiirde izlenimcilik e yaklaşan şair, Ahmet Haşim dir. 3. Servet-i Fünun hikâyelerinde de hiçbir başka türde de Sanat toplum içindir. anlayışı olmamıştır. Servet-i Fünun da Sanat sanat içindir. Parçanın III. cümlesinde bilgi yanlışı vardır. 6. Fecr-i Ati Edebiyatı sanatçıları şiirde hece ölçüsüne geçmemiş, aruza devam etmişlerdir. Hece ölçüsü, Milli Edebiyat la birlikte başlar.

24 7. İlk tiyatro eleştirmenlerimizden biri olan; Zincir, Sayfiyede, Bir Buhran gibi tiyatro eserleri bulunan sanatçı Müfit Ratip tir. 10. Ok adlı şiiri hariç tüm şiirlerini aruzla yazan, çağdaş Batı şiiriyle divan geleneğini birleştiren, parçada verilen diğer tüm bilgilere uyan şair, Yahya Kemal dir. 8. Parçadaki Aliye, görev yaptığı Anadolu köyünde ağaya ve gerici hainlere kahramanca karşı koyup can verir cümlesi Vurun Kahpeye (A), İzmir işgali sırasında eşini kaybeden Ayşe, vatanı uğruna kendini özveriyle feda eder cümlesi Ateşten Gömlek (B), Lale, bulunduğu kasabada bütün Türk kadınlarına örnek olacak bir uygar kadın sembolü olarak çizilir cümlesi Tatarcık (C) ve Rabia dini bütün ama aydın Müslüman Türk kadınını temsil eder cümlesi Sinekli Bakkal (D) romanının konusudur. Parçada Raik in Annesi romanıyla ilgili bilgi verilmemiştir. Yanıt E dir. 11. Parçada sözü edilen dergi, Genç Kalemler dergisidir. 9. D seçeneğinde verilen 1. şiir epik, 2. şiir pastoraldir. bilgisi yanlıştır. 1. şiirde öğreticilik ön planda olduğundan bu şiir didaktik, 2. şiir ise duygusal ögeler barındırdığından lirik tir. 12. Şiir, milliyetçi içerikli, didaktik tarzda bir söyleyişe sahiptir. Kelimeler anlaşılır, üslup yalındır. E seçeneğindeki sanatlı söyleyiş ibaresi yanlıştır. Diğer seçeneklerde verilenler doğrudur. Ölçü ve durakları: Ben bir Türk üm / dinim, cinsim / uludur = 11 Delta Kültür Yayınevi

25 13. C seçeneğindeki Sürgün romanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu na değil Refik Halit Karay a aittir. 16. Türkçülük düşüncesini sistemleştiren düşünür ve sosyolog; konu olarak daha çok eski Türk tarihine, İslamiyet öncesi dönemlere yönelen şair, Ziya Gökalp tır. 14. Milli Edebiyat Dönemi nde, tüm türlerin olduğu gibi sohbet yazılarının da dili sade, üslubu açıktır. IV. cümlede verilen bilgi yanlıştır. 17. İki şair arasında tek benzerlik, ikisinin de nazmı nesre yaklaştırmalarıdır. Yanıt E dir. İslamcılık ideolojisine bağlı olan (A) ve sadece aruzu kullanan (B) şair Mehmet Akif tir. Tevfik Fikret İslamcılığa karşıdır ve şairin çocuklara yazdığı Şermin adlı kitabındaki şiirler hece ölçüsüyledir. Bireysel temalarda yazan (C) ve Fransız şiirinden etkilenen (D) şair de Tevfik Fikret tir. Mehmet Akif toplumsal temalar işler ve Batı şiirine karşıdır. 15. Yazarların İstanbul dışına çıkmalarının yasak olduğu, bu nedenle eserlerde olayların hep İstanbul da geçtiği dönem, Servet-i Fünun dönemidir. 18. Dilde sadeleşme, Milli Edebiyat döneminde başarıya ulaşmıştır.

26 19. Verilen şairlerden Mehmet Emin (D) ve Orhan Seyfi nin (E) birçok şiiri hece ölçüsüyledir. Yahya Kemal in Ok adlı bir şiiri hece ölçüsüyledir (A). Tevfik Fikret in Şermin adlı çocuk kitabındaki şiirler hece ölçüsüyledir (B). 22. Fırtına adlı eserin yazarı olan Fecr-i Atici, Şahabettin Süleyman dır. Sadece Ahmet Haşim hece ölçüsünü hiç denememiştir. Yanıt C dir. 20. B seçeneğindeki Yusuf Ziya (Ortaç), Yedi Meşaleci değil Beş Hececi bir şairdir. 23. Bireysel temalı, sanatlı söyleyişi olan bu lirik aşk şiiri, saf şiir örneğidir. 21. Parçanın II. cümlesinde Birçoğu bu mücadeleyi İstanbul dan izlemiş olan sanatçılar ibaresi yanlıştır. Milli Edebiyatçı yazarların çoğu bizzat Anadolu ya gelerek Milli Mücadele yi görmüş, Anadolu yu dolaşmış, yerinde gözlem yapmış ve yaşadıklarını yazmıştır. 24. C seçeneğindeki Hüseyin Siret Özsever, Beş Hececi değil Servet-i Fünuncudur. Bu ismin yerine Halit Fahri Ozansoy olmalıydı. Delta Kültür Yayınevi

27 25. Ortaya çıkış nedeni, amacı ve temel düşüncesi verilen; temsilcileri devlet adamı Mithat Paşa; Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Tanzimat sanatçıları; Agâh Efendi ve Ali Süavi gibi gazeteciler olan fikir akımı Osmanlıcılık tır. 28. Köprülüler, İstanbul Efendisi, Türk Kızı, Lale devri adlı oyunların II. Meşrutiyet döneminde yetişmiş yazarı Musahipzade Celal dir. 26. Kendi Gök Kubbemiz adlı eser Enis Behiç e değil Yahya Kemal Beyatlı ya aittir. 29. Harap Mabetler Ömer Seyfettin in değil Halide Edip Adıvar ın hikâye kitabıdır. 27. Milli Mücadele Dönemi nde köylü ile aydın arasındaki kopukluk ve farkı anlatan, Ahmet Celal adında eski bir subayın bir köyde yaşadıklarını işleyen roman, Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Yaban adlı eseridir. 30. Kırık Hayatlar romanı Milli Edebiyat Dönemi nde yazılmamıştır; roman, Servet-i Fünuncu Halit Ziya Uşaklıgil indir. Yanıt C dir. Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin (A), Hüküm Gecesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu (B), İstanbul un İç Yüzü Refik Halit Karay (D) ve Vurun Kahpeye Halide Edip Adıvar a (E) ait Milli Edebiyat Dönemi romanlarıdır.

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

Osmanlı'da Batılılaşma hareketiyle birlikte edebiyatta da birtakım yenilikler oldu. İşte bu yeniliklerin başladığı dönemdir Tanzimat Dönemi...

Osmanlı'da Batılılaşma hareketiyle birlikte edebiyatta da birtakım yenilikler oldu. İşte bu yeniliklerin başladığı dönemdir Tanzimat Dönemi... On5yirmi5.com Tanzimat Edebiyatı Osmanlı'da Batılılaşma hareketiyle birlikte edebiyatta da birtakım yenilikler oldu. İşte bu yeniliklerin başladığı dönemdir Tanzimat Dönemi... Yayın Tarihi : 23 Mayıs 2013

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları

Genç Kalemler, şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları bakımından ikiliğe düşürdü; edebiyatı cedide ve fecriati

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Türk edebiyatında "Milli edebiyat" dönemi

Türk edebiyatında Milli edebiyat dönemi On5yirmi5.com Türk edebiyatında "Milli edebiyat" dönemi Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatı; Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecr-i Âti Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi

Detaylı

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2 Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Test-2 1. Aşağıdakilerin hangisinde eser yazar eşleştirilmesi doğrudur? A) Pençe Halit Ziya B) Körebe Mehmet Rauf C) Bize Göre Ahmet Haşim D) Acı Bir Hikâye Hüseyin

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu

TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu Tanzimat Edebiyatı (1860-1896) Dönem Özellikleri Edebi Metinler Öğretici Metinler Hazırlık Dönemi (1839-1860) I. Dönem Tanzimat

Detaylı

1. Dönem Tanzimat Edebiyatı nın Genel Özellikleri:

1. Dönem Tanzimat Edebiyatı nın Genel Özellikleri: TANZİMAT EDEBİYATI 1. Dönem Tanzimat Edebiyatı nın Genel Özellikleri: Tanzimat edebiyatı, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 1860 ta çıkarılmasıyla başlar. Tanzimat sanatçıları, edebiyatı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ. Yunus MACİT Adilşah SEVDİN Garip AŞKIN

TANZİMAT DÖNEMİ. Yunus MACİT Adilşah SEVDİN Garip AŞKIN TANZİMAT DÖNEMİ Yunus MACİT Adilşah SEVDİN Garip AŞKIN Tanzimat Fermanının ilan Sebepleri: 1)Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak. 2)Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin

Detaylı

104 Soruda EDEBĐYAT-I CEDĐDE ve FECR-Đ ATĐ

104 Soruda EDEBĐYAT-I CEDĐDE ve FECR-Đ ATĐ 104 Soruda EDEBĐYAT-I CEDĐDE ve FECR-Đ ATĐ 1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi, Yenileşme Dönemi, Tanzimat ın Oluşumu. 4. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti nde ilk defa posta ve karantina

Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi, Yenileşme Dönemi, Tanzimat ın Oluşumu. 4. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti nde ilk defa posta ve karantina EDEBİYAT Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi, Yenileşme Dönemi, Tanzimat ın Oluşumu 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden

Detaylı

Milli Edebiyat Dönemi. Ali Horuz tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık :34 - Son Güncelleme Cuma, 13 Ocak :05

Milli Edebiyat Dönemi. Ali Horuz tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık :34 - Son Güncelleme Cuma, 13 Ocak :05 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ Sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak, kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi diliyle seslenmeyi ilke edinen 1908'de başlayıp1923'e kadar süren

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İİBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KONU: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE)

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İİBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KONU: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE) T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İİBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KONU: SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYATI CEDİDE) HAZIRLAYANLAR; BİLAL ORTAÇ 1310192047 YUSUF YILDIRIM 1310192023 YUNUS ÖZTURA1310192034

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Tanzimat II. Dönem Edebiyatı ( )

Tanzimat II. Dönem Edebiyatı ( ) Tanzimat II. Dönem Edebiyatı (1876-1895) Katkıları İçin Teşekkürler http://akademi.yucelkesen.com II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909) Meclis-i Umumî nin 20 Mart 1877'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki açılış töreni

Detaylı

11. Sınıf. defter notları fatih kasva. tanzimat dönemi edebiyatı

11. Sınıf. defter notları fatih kasva. tanzimat dönemi edebiyatı 11. Sınıf defter notları fatih kasva tanzimat dönemi edebiyatı Fatih Kasva www.fatihkasva.com 29.10.2014 Tanzimat Edebiyatı (1860-1895) YENİLEŞME DÖNEMİ Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULARI Gönderen admin - 31/01/ :30

TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULARI Gönderen admin - 31/01/ :30 TANZİMAT DÖNEMİ KONU TARAMA SORULARI Gönderen admin - 31/01/2012 23:30 1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi

Detaylı

19. yüzyılda Türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi.

19. yüzyılda Türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi. Yazı İçerik Tanzimat Devri Türk Edebiyatı Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) Fecr-i Ati Topluluğu BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI (19. yy- ) Çağdaş Türk Edebiyatı, Osmanlı Devleti nin gerilemesinin

Detaylı

11. SINIF SOYADI: DENEME 1 1. DONEM 1. YAZILI TANZİMAT YENİLEŞME DÖNEMİ. 1. Osmanlı dönemindeki yenileşme ne zaman başlamıştır?

11. SINIF SOYADI: DENEME 1 1. DONEM 1. YAZILI TANZİMAT YENİLEŞME DÖNEMİ. 1. Osmanlı dönemindeki yenileşme ne zaman başlamıştır? ADI : 11. SINIF SOYADI: DENEME 1 1. DONEM 1. YAZILI TANZİMAT YENİLEŞME DÖNEMİ 1. Osmanlı dönemindeki yenileşme ne zaman başlamıştır? 2. Boşlukları doldurunuz. a. Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

1888'de Galatasaray'ı bitirdikten sonra Hariciye Nezareti İstişare Odası'nda (Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi) kâtip olarak göreve başladı.

1888'de Galatasaray'ı bitirdikten sonra Hariciye Nezareti İstişare Odası'nda (Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi) kâtip olarak göreve başladı. TEVFİK FİKRET HAYATI 24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğdu, 19 Ağustos 1915'te aynı kentte öldü. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Çocuk yaşta annesinin ölümü ve babasının uzun yıllar sürgünde olması onu yaşamı

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I)

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I) Yeni Türk Edebiyatına Giriş (I) (Ünite I) Edebiyat dili, dilin ses ve anlam zenginliğini kullanarak eser ortaya koymayı amaçlar. Bunu yaparken mecaz ve semboller en sık başvurulan biçimlerdir. Bilim olarak

Detaylı

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri Kaynak Sitesi RETGREGTGTGRTGTRGGT[Metni yazın] Sayfa 1 I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de

Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de 11. SINIF Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin in Genç Kalemler

Detaylı

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D http://egitimvaktim.com EDEBİYAT KONU ANLATIMI Masal Öykü(hikaye) Roman Makale Fıkra Söyleşi(sohbet) Deneme Eleştiri Anı Günlük Yaşamöyküsü(Biyografi) Özyaşamöyküsü(Otobiyografi) Mektup Söylev Gezi Yazısı(seyahatname)

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATI

SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATI SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL303 TÜRK EDEBİYATI

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL303 TÜRK EDEBİYATI BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL303 TÜRK EDEBİYATI Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler,

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler, II LYS EDEBİYAT LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8 ÖN SÖZ EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Hakan KAMAÇ 2012 Baskı Dönemi Tüm hakları DATA Yayınları na aittir. Yayıncının izni olmaksızın,

Detaylı

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının Dönemleri (1860-1923)

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının Dönemleri (1860-1923) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının Dönemleri (1860-1923) TANZİMAT SERVET-İ FECR-İ ATİ DÖNEMİ FÜNUN TOPLULUĞU TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATI (1860-1896) (1896-1901) (1909-1911) MİLLİ EDEBİYAT AKIMI CUMHURİYET

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI YENİLEŞME DÖNEMİ Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıla dek dünyanın büyük devletlerinden biriydi.

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923)

MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923) MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923) A. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU Milli edebiyat adı ilk kez Genç Kalemler de kullanılmıştır.bu dönemlerde milliyetçilik düşüncesinden kaynaklanan yönelimin yaslandığı temel

Detaylı

II ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDB303U

II ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDB303U II ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDB303U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Edebiyat-ı Cedide Topluluğunun Oluşumu

Detaylı

TG 6 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ( ) EDEBİYAT-I CEDİDE(YENİ EDEBİYAT)

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ( ) EDEBİYAT-I CEDİDE(YENİ EDEBİYAT) SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ( 1896-1901) EDEBİYAT-I CEDİDE(YENİ EDEBİYAT) Servet-i Fünun veya Edebiyat-ı Cedide devri, Türk edebiyatında 1860 tan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Orhan Okay Hoca, dönem

Orhan Okay Hoca, dönem TANITIMI Edebiyat Edebi Eser Üzerine* Orhan Okay Hoca, dönem edebiyab tefekkürünün mihenk olan Fuat, Ahmet Midhat Efendi, Mehmet Akif, Necip Nurettin Topçu son olarak Ahmet Hamdi gibi birbirinden saha

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDÎDE) ( )

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDÎDE) ( ) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDÎDE) (1896 1901) Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama etkili dönemidir. Servet-i Fünun kuşağı, Tanzimat ın birinci dönemin toplumcu sanatçılarından çok Tanzimat

Detaylı

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete ROMAN ROMAN *dünya edebiyatında ilk modern roman: Don Kişot, Servone *ilk çeviri roman: Fenelonda (Tercümanı Telemogue) *ilk yerli roman: Taaşuku Talat ve Fitnat *bir edebi akım (romantizm) etkisiyle yazılan

Detaylı

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatı Tanzimat Dönemi Edebiyatı [1860 1896] Tanzimat Dönemi Edebiyatı 1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu Yusuf Kamil Paşa nın 1859 da Telemak adlı Fransızcadan çevirisi Osmanlı sanat çevrelerinde Batı edebiyatına

Detaylı

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ( ) EDEBİYAT-I CEDİDE(YENİ EDEBİYAT)

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ( ) EDEBİYAT-I CEDİDE(YENİ EDEBİYAT) SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI ( 1896-1901) EDEBİYAT-I CEDİDE(YENİ EDEBİYAT) Servet-i Fünun veya Edebiyat-ı Cedide devri, Türk edebiyatında 1860 tan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır HALUK UN

RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır HALUK UN RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır HALUK UN DEFTERİ: Tevfik Fikret; şiir kitabı; oğlu Haluk un kişiliğinden

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Siyasi Durum: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Batı ülkelerinin gelişmeleri zayıflayan Osmanlı devleti üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti nin bu durumunu düzeltmek için padişahlar çalışma yapsalar

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT( ) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında

MİLLİ EDEBİYAT( ) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında MİLLİ EDEBİYAT(1911-1923) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir.

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Yenileşmeyi Hazırlayan Faktörler: Edebi dönemler sosyal ve siyasi hayattan bağımsız düşünülemez. Osmanlı devletinin 17. yy.dan önce güçlü olma sebebi merkezi otoritesi ve

Detaylı

Türk Dili II (MEP184) Yazar: Doç.Dr.Mehmet Mehdi Ergüzel S1

Türk Dili II (MEP184) Yazar: Doç.Dr.Mehmet Mehdi Ergüzel S1 Türk Dili II (MEP184) Yazar: Doç.Dr.Mehmet Mehdi Ergüzel S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 1. Günü gününe yazıldığı için, günlükler, anılara göre daha nesnel değil öznel olur. Zaten anılar toplumun okuması, günlükler ise kişinin kendi okuması için yazıldığından

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisinde Falih Rıfkı Atay ın anı türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

5. Aşağıdakilerden hangisinde Falih Rıfkı Atay ın anı türündeki eserleri bir arada verilmiştir? 1.1923 doğumlu olan sanatçı, yılından itibaren çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Son olarak Cumhuriyet gazetesinde Evet/Hayır adlı köşenin yazarlığını yapmaktadır. Öykü, roman, denme ve anı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

FASİKÜL 3. Ünite 3. Çek - Kopar SERVETİFÜNUN EDEBİYATI

FASİKÜL 3. Ünite 3. Çek - Kopar SERVETİFÜNUN EDEBİYATI Çek - Kopar FASİKÜL 3 Ünite 3 SERVETİFÜNUN EDEBİYATI Bölüm 1: Servetifünun Edebiyatı'nın Oluşumu 2 Bölüm 2: Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale) 5 Bölüm 3: Coşku ve Heyecanı Dile

Detaylı