BASIN-YAYIN ve KÜTÜPHANE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN-YAYIN ve KÜTÜPHANE RAPORU"

Transkript

1 BASIN-YAYIN ve KÜTÜPHANE RAPORU Elektrik Mühendisleri Odası Basın Birimi; 41. Dönem boyunca yazılı, görsel ve işitsel medyanın bilgi, doküman, veri taleplerine yanıt vermiş, basın mensupları ile gerekli iletişim ortamının sağlanmasına yardımcı olmuştur. EMO görüşlerinin basına aktarılması için basın toplantıları düzenlenmiş, yazılı basın açıklamalarıyla EMO nun görüşlerinin kamuoyuna aktarılmasına olanak sağlanmıştır. EMO nun yaptığı basın açıklamaları düzenli olarak, Odamız İnternet sitesinde de yayımlanarak, üyelerimiz başta olmak üzere EMO İnternet sitesi ziyaretçileri de bilgilendirilmiştir. Ayrıca basın açıklamalarının, EMOP sistemi üzerinden oluşturulan protokol listesine elektronik ortamda düzenli gönderimi gerçekleştirilmiştir. Basında yer alan EMO ya ilişkin haberler ve EMO nun mesleki alanıyla ilgili haberler günlük olarak düzenli bir şekilde takip edilmiş, bu haberlerin elektronik ortamda EMO merkez ve şube yöneticileri başta almak üzere protokol listesi kapsamında gönderimi yapılmıştır. Ekonomik sıkıntı nedeniyle başvurulan tasarruf önlemleri kapsamında medya takip şirketinden ulusal ve yerel düzeyde basın haberlerinin taramasından oluşan hizmet alımı, sözleşmenin süresinin dolmasının ardından yenilenmeyerek durdurulmuştur. Bu çerçevede Ağustos 2009 dan itibaren medya takip süreci odaya alınan 6 gazete ve İnternet ortamında gerçekleştirilmiştir. Medya takip hizmet alımının durdurulmuş olması nedeniyle haber tarama ve iletme hizmeti yalnızca basında yer alan Elektrik Mühendisleri Odası merkeziyle ilgili haberlerle sınırlanmıştır. Hizmet alımı durdurulmuş olmasına karşın basında yer alan EMO haberlerinin günlük olarak düzenli takibi ve Oda kurullarına bu haberlerin elektronik ortamda aktarımı hizmeti sürdürülmüştür. Basında yer alan EMO ya ilişkin haberler Yazılı Basında Odamız bölümünde, basında yer alan EMO nun kapsamına giren mesleki alanlara ilişkin haberlerden seçmeler de Basından Seçtiklerimiz bölümünde elektronik ortamda EMO İnternet sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Böylece Basın Birimi nin EMO yönetimine sunduğu hizmetten EMO üyelerinin ve EMO İnternet sitesi ziyaretçilerinin de yararlanması sağlanmaktadır. 41. Dönem içerisinde 25 Şubat 2010 tarihine kadar Yazılı Basında Odamız bölümünde toplam 900 haber yayınlanmış olup, bu haberlere erişen İnternet kullanıcısı sayısı aynı tarih itibarıyla 34 bin 446 olmuştur. Basından Seçtiklerimiz bölümünde 41. dönem içerisinde (21 Nisan Şubat 2010) 1487 haber yayınlanmış olup, bu haberlere erişen İnternet kullanıcı sayısı 25 Şubat 2010 itibarıyla 41 bin 365 olmuştur. 41. Dönem içerisinde toplam 75 basın açıklaması ve basın duyurusu yapılmıştır. Başka kurumlarla ortak yapılan basın açıklamaları ve basın toplantılarına yönelik olarak EMO Basın Birimi tarafından eşgüdüm sağlanmıştır. Nükleer Karşıtı Platform adına yapılan basın açıklamalarına EMO Basın Birimi tarafından etkin destek verilmiştir. EMO basın duyuruları, hem faks, hem e-posta olarak basın mensuplarına iletilirken, EMO İnternet sitesi üzerinden de Basın Açıklamaları bölümünde yayınlanmıştır. Basın Açıklamaları bölümüne erişen İnternet kullanıcı sayısı ise 41. Dönem içerisinde (25 Şubat 2010 a kadar) 79 bin 873 olmuştur. Ayrıca EMO basın açıklamaları, güncelliği gözetilerek İnternet sitesinde Gündem bölümünde de yayınlanarak daha geniş bir kesime ulaştırılmıştır. EMO İnternet sitesinde Haberler bölümünde EMO adına katılım gerçekleştirilecek olan görsel ve işitsel medya programlarının duyuruları yapılırken, televizyon programları kayıtları medya takip şirketlerinden edinilip, elektronik ortamda yayınlanmak üzere yeniden boyutlandırılarak, EMO İnternet sitesi üzerinden yayına sunulmuştur. EMO İnternet sitesinde Görsel Basında Odamız bölümünde yayına sunulan bu video kayıtları da 41. Dönem içerisinde 7 bin 665 İnternet kullanıcısı tarafından izlenmiştir. 201

2 Basın açıklamalarının yanı sıra EMO nun yaptığı etkinlikler, EMO nun mesleki alanıyla ilgili önemli gelişmeler haber yapılarak, EMO İnternet Sitesi nde Gündem ve Haberler bölümünde elektronik olarak yayına sunulmuştur. EMO Basın Birimi tarafından 41. Dönem içerisinde, İletişim Özgürlüğüne Müdahale Raporu (2009)/ Elektronik Gözaltı hazırlanmıştır. Raporun hazırlık çalışmalarında EMO Başkan Yardımcısı Tarık Öden, EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Birkan Sarıfakıoğlu ve EMO Hukuk Müşaviri Hayati Küçük yer alırken; Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu ve Araştırma Görevlisi Yonca Odabaş da hazırladıkları makale ile rapora katkı vermişlerdir. EMO Basın Birimi tarafından Küresel Krizin Etkileri: EMO Üyelerinin İstihdamı Araştırması (2009) yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Bilgi-İşlem Birimi yle ortak bir çalışma yürütülerek elektronik ortamda anketlerin, belirlenen deneklere iletimi ve yanıtların toplanması sağlanmıştır. Elektronik ortamda yeterli veri elde edilememesi üzerine EMO merkez çalışanlarının katkılarıyla anket çalışması telefonla erişim yoluyla yapılmıştır. Anketlerle elde edilen veriler EMO Basın birimi tarafından toparlanıp, değerlendirilerek Küresel Krizin Etkileri: EMO Üyelerinin İstihdamı Araştırması (2009) tamamlanmıştır. Araştırma basın açıklaması yoluyla kamuoyu ile paylaşılırken, rapor olarak da hem elektronik ortamda hem de basılı olarak yayınlanmıştır. 41. Dönem içerisinde EMO Basın Birimi tarafından hazırlanan diğer bir çalışma ise Elektrik Dağıtım Bölgeleri Üzerinde Garip İlişkiler Yumağı: Fener Işığında Gölge Oyunları olmuştur. Rapor kamuoyuna elektronik ortamda sunulmuş olup, basılı olarak da yayımlanmıştır. Elektrik Mühendisliği Dergisi yayımlanmaya devam edilmiş olup; 5 sayı çıkarılmıştır. Cumhuriyet Gazetesi ile yapılan protokol çerçevesinde geçen dönem başlanılan enerji dergisinin yayımlanmasına 2008 yılında devam edilmiş, 2009 yılında protokol yenilenerek yayın çalışması sürdürülmüştür. Ancak Şubat 2009 dan itibaren ekonomik kriz nedeniyle dergi 2 ayda bir yayınlanmaya başlanmış, Ekim 2009 da yayımlanan 18. sayısının ardından da derginin yayın hayatı durdurulmak zorunda kalınmıştır. 41. Dönem içerisinde toplam 14 sayı Cumhuriyet Enerji Dergisi yayımlanmıştır. Dönem içerisinde hem Elektrik Mühendisliği Dergisi hem de Cumhuriyet Enerji Dergisi nin Yayın Kurulu toplantıları organize edilmiştir. EMO adına şubeler tarafından düzenlenen sempozyum ve kongrelere ilişkin bilgi ve dokümanlarının İnternet sitesi üzerinden yayınlanabilmesi için EMO Basın Birimi eksik veri girişlerini tamamlamıştır. EMO tarafından düzenlenen ve katılım gerçekleştirilen kitlesel eylemlere dönük olarak, slogan, afiş, döviz ve pankart çalışmalarına katkı sağlanmıştır. KÜTÜPHANECİLİK ve YAYIN HİZMETLERİ Bilgi toplumuna geçiş, bilgiyi bilinçli bir biçimde kullanan, yeni ürünler ortaya koymak üzere tüketen ve değer yaratan, bunun için de düşünebilen ve sorgulayabilen bireyleri gerekli kılmaktadır. O halde bireye zenginlik katan, kendisi ve çevresi ile ilişkilerini düzenlemede dengeleyici unsur olma niteliğini taşıyan, değişim sürecini yaşatan ve bu sürecin olumlu ya da olumsuz getirilerini anlama ve kavramada bireye perspektif ve vizyon kazandıran öğrenme ve bilgilenme olguları, yaşam boyu deneyimlenen bir kültür haline dönüştürülürse, bilgiyi bilinçli tüketen ve üreten bilgi toplumu ndan söz etmek olanaklı hale gelir. Tavandan tabana öğrenme kültürü nü özümseyen toplum, bilginin nitelikli yasam için değerini bilir, ona erişim yöntemlerini öğrenmek için çaba gösterir ve edindiği bilgiyi yeni ürünler ortaya koymak üzere değerlendirir -yani üretir-. Böylece bilgi, aslında diğer üretim unsurlarında olduğu gibi kullanıldıkça tüketilmez, dönüştürülerek yeniden üretilmek üzere paylaşılır ve değerlendirilir. 202

3 Öğrenen toplum, açık toplumdur, yani değişime uyum sağlar, değişim sürecinin getirilerine ruhsal yönden hazırdır; bilmediğini bilir, neyi bilmediğini tanımlar, bildiklerini değerlendirir, bilmediklerini nasıl öğrenebileceği yönünde çaba gösterir. Bu perspektifle baktığımızda EMO Kütüphane Birimi çalışmalarını örgütlendiği elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar ve biyomedikal mühendislikleri alanında bilginin yeniden üretilmesi ve 40 binin üzerinde üye örgütlülüğü ile bilgili ve bilinçli toplum olma anlamında çalışmalarına 41. dönemde devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında kütüphane organizasyonunun derme politikasını oluşturmuş, bu derme politikasını sadece merkez kütüphanesinde uygulamakla kalmamış, Ankara Şube Kütüphanesi, İzmir Şube Kütüphanesi ile de bilgi ve deneyim paylaşımını gerçekleştirmiştir. Derme politikasını 6 ana başlıkta toplayan merkez kütüphane, şube kütüphanelerinde de şube çalışmaları doğrultusunda şube kütüphanelerine göre yeniden yorumlamıştır. EMO Merkez Kütüphanesi derme politikası doğrultusunda yayınlarını tasniflemiş ve kayıt işlemlerine başlamıştır. Bu işlemde EMO yayınlarının tümünün konu başlıklarına göre tasnifi yapılarak, elektronik katalog kayıtları girilmiştir. Satın alma, bağış ve diğer oda yayınlarının ise konu tasnifleri yapılarak kayıtlarına başlanmış ve halen devam edilmektedir. EMO Merkez Kütüphane Birimi aynı zamanda alanlarımızla ilgili güncel yayınların takibini de gerçekleştirerek kütüphane dermemizin zenginleştirilmesi için kaynak araştırması yapmaktadır. Süreli yayınlar noktasında basılı olanlarının cilt bilgilerine göre ciltleme yapılarak dermede yerlerini almaları sağlanmıştır. Geleneksel faaliyetler dışında elektronik ortama aktarılan dergilerimizin makale merkezli veri girişi sağlanmıştır. 41. Dönem de süreli yayınlarının tümü elektronik ortama aktarılarak EMOP dergi yönetim sayfamızdan EMO İnternet sayfamızdan başta üyelerimiz olmak üzere tüm İnternet kullanıcılarının hizmetine açılmıştır. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan çeşitli kitapların tam metin olarak elektronik ortama aktarılması ve bu yolla üyelerin ve kamuoyunun kitaplara ulaşabilmesi 40. Dönem de başlayan çalışmalarımızdandı. 40. Dönem de elektronik ortamda erişilebilen kitap sayısı 20 iken, 41. Dönem de bu sayıyı 51 e çıkartarak üyelerimizin meslekleri ile ilgili bilgi kaynaklarına İnternet erişimleri sağlanmıştır. Bu kaynaklar sayesinde üyelerimizin yaşam boyu öğrenme ve bilgilerini güncelleme olanakları odamız tarafından sunulmuştur. Elektronik kitap ve kaynakların paylaşılması çalışması ile birlikte başlattığımız İnternet sayfamızdan basılı materyal satışı da üyelerimiz tarafından 41. Dönem de etkin olarak kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında ise son 6 ayda 153 onaylanan sipariş gerçekleşmiş ve bu işlemlerde ortalama 400 e yakın yayın üyelerimizin adreslerine gönderilmiştir. Basılı yayınlarımız dışında EMO örgütlülüğü içerisinde üretilen bilgiyi yine üyeleriyle paylaşmak amacıyla e-yayın hizmeti vermeye yine 41. Dönem de başlanmıştır. Bu kapsamda; PIC Mikrokontrolörle Robotik ve Otomasyon Uygulamaları ve Gömülü Elektronik Devre Tasarımı, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri 2009 İletişim Teknolojileri Çalıştayı (13-14 Kasım 2003) (Karayolu) Tünel ve Altgeçit Aydınlatma Kılavuzu (Cıe ) İletişim Özgürlüğüne Müdahale Raporu (2009): Elektronik Gözaltı Dünyası Fener Işığında Gölge Oyunları Küresel Krizin Etkileri: EMO Üyelerinin İstihdamı Araştırması (2009) 203

4 Neden Nükleer Santrallere Hayır? C.I.E e Göre Aydınlatılacak Bir Tünelde Örnek Lth Değeri Hesabı C.I.E /Tünel Aydınlatma Kılavuzu (Tünel ve Alt Geçit Aydınlatmaları İçin Rehber Kitap) C.I.E Yol Aydınlatma Armatürü, yayınları elektronik ortamda üyelerimizin kullanımlarına sunulmuştur. EMO İnternet Sitesi nde yer alan E-Kütüphane bölümünde ise üyelere ve kamuoyuna daha geniş bilgilenme olanağı sağlanmıştır. Bu çerçevede, güncel bilgilerin girişi de sağlanarak; Teknik Bilgiler, Mesleki Makale ve Yazılar, Çeşitli Makaleler, TMMOB ve Diğer Oda Raporları, Diğer-Kurum-Kuruluş Rapor ve Görüşleri, Kaynak Belgeler, İstatiksel Bilgiler, Resmi Gazete, E-Mevzuat başlıkları altında uygun konu sınıflandırılması yapılarak bilgiye erişim olanağı kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Geçmişte EMO tarafından düzenlenmiş olan sempozyum, seminer, panel, konferans gibi etkinliklere ilişkin program, haber, bildiri gibi dokümanların, EMO nun tarihi belleğinin kaybedilmemesi için elektronik ortamda arşivlenmesine yönelik çalışma yürütülmüştür. Bu arşivleme sistemine yönelik kelime bazlı taramaya uygun bir biçimde dokümanların taranması işlemi tamamlanırken, EMOP sistemi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmaya hazır hale getirilen materyaller 41. Dönem çalışmalarımızda oda otomasyon sistemine girilmiştir. Bu çalışmamız hala devam etmektedir. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek kurum, kuruluşlarca uygulamaya başlanan e-isbn 1 hizmetini 40. Dönem de TMMOB adına EMO tarafından başvurulmuş işlemleri takip edilmiştir. Başvuru koşulları kabul edildikten sonra EMO, ISBN alma işlemlerini merkezi düzeyde şubeler adına yürütmeye devam etmiştir. Bu çalışmada toplam 35 yayımın ISBN EMO Merkez Kütüphanesi tarafından koordine edilip ilgili şubelere hizmet sunulmuştur. EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen EMO Bilimsel Dergi çalışmaları yine bu dönemde kütüphane birimi tarafından takip edilmiştir. Bu yayım çalışmasında ISSN 2 alınması. Elektronik ortamda kurulan hakem, editör ve yazarları bir araya getiren otomasyonun denetlenmesi eksik yanlarının raporlanması da Kütüphane Birimi tarafından yürütülmektedir. Derginin yayımlanması ile birlikte makalelerin elektronik ortama aktarılması ve denetlenmesi yine EMO Merkez Kütüphanesi tarafından yürütülecektir. EMO 41. Dönem de toplam olarak 14 yayın çıkarmıştır. Bu yayınlardan 7 tanesi çeviri eserlerdir: Özgür Yazılım, Özgür Toplum Güç Sistemlerinde Rüzgar Bilgisayar ve Beyin Güneş Evi: Tasarımcılar İçin Yüksek Gerilim Mühendisliği PIC Mikrokontrolörle Robotik ve Otomasyon Uygulamaları Elektronik Sistemlerde Pratik: Emc ve Emi, Gürültü Azaltma ve Korunma Ekranlama, Topraklama ve Baskılı Devre Tasarımı Ses Mühendisliği El Kitabı Katedral ve Pazar 1 ISBN: Uluslararası kitap numarası 2 ISSN: Uluslararası dergi numarası 204

5 Diğer Yayımlarımız ise; Fener Işığında Gölge Oyunları Küresel Krizin Etkileri: EMO Üyelerinin İstihdam Araştırması Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri: 2010 En Az Ücret Tanımları İletişim Özgürlüğüne Müdahale Raporu (2009):Elektronik Gözaltı Dünyası Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği EMO Merkez Kütüphane Birimi olarak yukarıda listelenmiş yayımların ihale süreçleri yapılmış ve matbaa süreçleri takip edilmiş ayrıca çeviri yayınların yurtdışı ile yapılan yazışmaları da Kütüphane Birimi tarafından gerçekleşmiştir. Çıkan yayınların dizgi, tasarımları da EMO Merkez Kütüphane Birimi tarafından gerçekleştirilmiş olup matbaa süreçlerinden sonra yayımların dağıtımı da sağlanmıştır. 205

6 ISBN NO KİTAP ADI EMO YAYIN NO YAZAR Fener Işığında Gölge GY/2010/3 EMO Oyunları Küresel Krizin Etkileri: GY/2010/2 EMO EMO Üyelerinin İstihdam Araştırması Elektrik, Elektronik, TY/2009/2 EMO Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri: 2010 En Az Ücret Tanımları Güç Sistemlerinde Rüzgar GY/2009/4 THOMAS ACKERMANN Özgür Yazılım, Özgür GY/2009/5 RİCHARD M. Toplum STALLMAN ÇEVİRENLER ÇİĞDEM ÖZŞAR / AYDIN BODUR SERKAN ÇAPKAN / BİRKAN SARIFAKİOĞLU / EMRE TAHİR KALAYCI / ÇİĞDEM ÖZŞAR / İZLEM GÖZÜKELEŞ İletişim Özgürlüğüne GY/2009/3 EMO Müdahale Raporu (2009): Elektronik Gözaltı Dünyası Elektrik Tesislerinde TY/2009/1 EMO Topraklamalar Yönetmeliği Bilgisayar ve Beyin GY/2009/1 JOHN VON ALİ DEĞİRMENCİ NEUMANN Güneş Evi: Tasarımcılar İçin EG/2008/5 TERRY GALLOWAY NİLGÜN ÇERVATOĞLU, AYDIN BODUR Elektrik Elektronik TY/2008/3 EMO Bilgisayar Biyomedikal Birim Fiyat PIC Mikrokontrolörle PDF yayın Robotik ve Otomasyon Uygulamaları Yüksek Gerilim Mühendisliği EG/2008/4 ÇİĞDEM ÖZŞAR, AYDIN BODUR Ses Mühendisliği El Kitabı EG/2008/3 E. FARUK KEÇECİ CİHAN GERÇEK / AYDIN BODUR Katedral ve Pazar GY/2008/6 ERİC S. RAYMOND CİHAN GERÇEK / AYDIN BODUR Elektronik Sistemlerde Pratik: Emc ve Emı, Gürültü Azaltma ve Korunma Ekranlama, Topraklama ve Baskılı Devre Tasarımı EG/2008/2 A.S. BEER AYDIN BODUR, ÇİĞDEM ÖZŞAR PIC SD KART PROJELERİ EG/2008/1 DOĞAN İBRAHİM 206

7 207

8 208

9 209

10 210

11 211

12 BASIN AÇIKLAMALARI KRONOLOJİK SIRALAMA 21 Nisan EMO Yeni Yönetim Kurulu Seçildi 26 Nisan Sonuç Belli: Çernobil 29 Nisan EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 30 Nisan Yaşasın 1 Mayıs! 2 Mayıs AKP Hükümeti ni İstifaya Çağırıyoruz 3 Mayıs EMO Kamu Yararına Mücadeleyi Sürdürecek 7 Mayıs Karaborsaya Gün Doğdu 13 Mayıs Yeni Nema Dağıtım Düzeni Getiriliyor 16 Mayıs Yaşanan Acı Kaybın Nedeni Kaza Olamaz! 26 Mayıs EMO dan Dağıtım Özelleştirmesine Dava 11 Haziran Elektrik Alanındaki Özelleştirmelere Karşı Bir Araya Gelen Özelleştirme Karşıtı Platform dan Hükümet e Uyarı: Dağıtım Özelleştirmelerinden Vazgeçin 25 Haziran Vakıfbank ve Telekom Çalık a Çalıştı 1 Temmuz Çıplak Elektrik Fiyatı Kilovatsaat Başına Yüzde 26 Zamlandı... Zammın Büyüğü Geride 3 Temmuz EMO dan Meram ve Aras Dağıtım Özelleştirmesine Dava 22 Temmuz Hayat TV Ekranının Karartılması Basın Özgürlüğüne Yönelik Saldırıdır 25 Temmuz Antalya da Yaşanan Olay, Kaza ya da Yazgı Olarak Açıklanamaz! 29 Temmuz Güngören Saldırısını Nefretle Kınıyoruz 31 Temmuz Bilişim Sektöründe Örgütlenme Hakkı Engellenemez 5 Ağustos Zincirleme Zamlar Geliyor 6 Ağustos Fabrika ve Alçak Gerilim Güç Abonelerine Elektrik Bağlanması Bakanlık Kararı İle Engelleniyor! 15 Ağustos Dağıtımda Yıllar Sonra Gelen Kıyak Devir 22 Ağustos Elektronik Haberleşme Yasası Yeniden Ele Alınmalı 12 Eylül Balıkçı Davası 6 Yıldır Bekliyor 19 Eylül Serbest Piyasanın Maliyeti Tüketiciye 25 Eylül Nükleerde Son Perde: Tek Oyunculu Yarışma 30 Eylül Bayramda Acı Şeker: Zam Yarın Yürürlükte 11 Ekim Enerji Fiyat Artışı Şampiyonu Türkiye 18 Ekim Adalet İstiyoruz 6 Kasım EMO ve MMO dan Enerji Bakanına Zam Yanıtı 212

13 19 Kasım Hidrolik Geleceğimiz Piyasa Kurbanı: Enerjide HES Oyunları 2 Aralık EMO dan Başbakan a Yanıt 20 Aralık EMO dan Gökçek e Bilirkişi Yanıtı 26 Aralık Yılı Enerji Bilançosu: Özelleştirme, Karaborsa, Zam ve Yatırımsızlık 30 Aralık Gazze; İsrail in Katliam Yaptığı Bir Hapishane! 14 Ocak Zamlarla Enerjide Tasarruf Dayatmasına Son Verin 19 Ocak NKP den Fiyat Zarfı Protestosu 13 Şubat Özelleştirme Gerekçeleri Dayanaksız 27 Şubat TMMOB ve Odalar Boyun Eğmeyecek 8 Mart Krizin Yükü Kadınların Omuzlarında 11 Mart Bilime Özgürlük 13 Mart Termik Santrallar mı Yükselecek? Güneye Giderken Mart Elektrik Bedelinde TRT Payının Kaldırılması Ekonomik Krizi Önler mi? 21 Mart Nevruz/Newroz da Barış, Özgürlük ve Kardeşlik Yeşersin 12 Nisan Dünyayı Saran Ağ 16 Yılda Türkiye yi Saramadı 14 Nisan Prof. Türkan Saylan a Yapılan Uygulamayı Kınıyoruz 24 Nisan Nükleer İhaleye Fesat Karıştırılıyor 30 Nisan Nükleer İhalede Perde Kapatma Zamanı 30 Nisan Mayıs Yeniden Mücadele Günü: Çalışma Süresi Günlük 8 Saatten 7 Saate Çekilsin! 7 Mayıs EMO dan TETAŞ a Suç Duyurusu 8 Mayıs EMO dan Raporu 27 Mayıs EMO dan Yangın Güvenliği Uyarısı 1 Temmuz Otomatik Fiyatlandırmada İndirim Buharlaştı 7 Temmuz Siyasi İktidar TRT den Elini Çeksin 5 Ağustos Yangın Yönetmeliğine Yürütmeyi Durdurma 6 Ağustos AKP Hükümeti, Rusya İle Nükleer Pazarlığı Yapamaz 18 Ağustos Demokratik Haklar Suç Sayılamaz 22 Ağustos EMO dan Kamu Emekçilerine Destek 3 Eylül N Mobil İletişim Sistemi ve Elektromanyetik Kirlilik Basın Toplantısı 16 Eylül Zam Otomatik Değil Hükümetten 30 Eylül Elektrik Zam Şampiyonu 3 Ekim EMO, ESM ve TÜDEF ten Ortak Açıklama: Elektrik Zamlarına Hayır! 9 Ekim Kamu Santralları Susturuldu, Elektriğe Zam Yapıldı 10 Ekim Aydem de Kayıp ve Kaçak Oyunu 12 Ekim Danıştay Denetim Özelleştirmesini İptal Etti 6 Kasım Elektrik Dağıtımında Ali Cengiz Oyunları 213

14 15 Aralık TMMOB 7. Enerji Sempozyumu Başlıyor 18 Aralık EMO dan Emekçilere Yönelik Müdahalelere Kınama 31 Aralık Elektrikte Özelleştirme Zamları Devrede 7 Ocak Küresel Krizin Etkileri: EMO Üyelerinin İstihdamı Araştırması Kriz Mühendisi Teğet Geçmedi 11 Ocak EMO dan Tasarruf Tacirleri Uyarısı 8 Mart Kriz Kadın Mühendisi Vurdu BASIN DUYURULARI 25 Mayıs Dağıtım Özelleştirmelerine Karşı Mücadele Sürüyor! 10 Haziran Özelleştirme Karşıtı Platform, Dağıtım Özelleştirmelerine Karşı Birlikte Mücadele Edecek 21 Temmuz NKP, Nükleer İhalenin Durdurulması İstemiyle Enerji Bakanlığı Önünde Buluşuyor 9 Haziran İnternet Yasakları Temel Haklar ve Özgürlükler Söyleşisi 21 Temmuz NKP den 3 Genci Anma Programı 10 Aralık TMMOB 7. Enerji Sempozyumu Gelecek Hafta Yapılıyor: Enerjide Serbest Piyasa nın Bedeli ve Alternatif Enerji Politikaları 214

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte değişen günümüz toplumu, bireylerin yoğun bilgi tüketicisi ve paylaşıcısı olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü yaşanan gelişim

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 22-23 Nisan 2006 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulun ardından, göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, tüm örgütünden süzülerek gelen görüşler, 41. Olağan

Detaylı

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE (YENİ MESAJ) 12.10.2008 OECD enerji fiyat artışları endeksi, Türkiye de zamların tek başına dünyadaki fiyat artışlarıyla açıklanamayacağını gösterdi... ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE Ekonomik İşbirliği

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 DUYURULAR İMZA KAMPANYASI TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU NEŞET ERTAŞ I ANMA KONSERİ 19 Şubat 2013 20:00

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Yönetim Kurulumuz dünyaya, ülkeye, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşımıza yönelik Oda çalışma anlayış ve ilkeleri ışığında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Makina Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Programı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Odamızın iki yıllık sürecindeki çalışmalarına kılavuzluk

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

Anlamsal web. Anlamsal (semantik) web ne kadar gerçeklesti?

Anlamsal web. Anlamsal (semantik) web ne kadar gerçeklesti? TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 40 SAYI 146 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Anlamsal web Anlamsal (semantik) web ne kadar gerçeklesti? Çin Halk Cumhuriyeti nde bilişim Oturduğunuz yerden para kazanmak Hukukçu

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Giriş 43. Olağan Genel Kurulumuzu tamamlayarak 2012-2014 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulumuzu oluşturduk. Kendi içerisinde oluşan yeni mühendislik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM I ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2003 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM İN MİSYON, VİZYON VE BU BAĞLAMDA TEMEL GÖREVLERİ

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 15 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 23 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı