MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI"

Transkript

1 MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI İşbu MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI (bundan böyle Anlaşma olarak anılacaktır), Telista dan teknik destek hizmeti talep eden veya satın alan ve bundan böyle Müşteri olarak anılacak olan tüzel kişilik ile Müşteri ye sunulan teklifi veya Müşteri ye verilen faturayı düzenleyen tüzel kişilik olan Telista Bilişim ve Teknolojileri San ve Tic. A.Ş. (bundan böyle Telista olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. Anlaşma da geçen Telista kelimesi ile Telista nın kendi tüzel kişiliği ve Telista nın çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirakleri, Telista nın işbirliği yaptığı diğer özel ve tüzel kişileri (yetkili çözüm ortakları, bayiler, toptancılar veya dağıtıcılar) kastedilmektedir. Telista ile Müşteri aşağıdaki hükümleri ve koşulları kabul eder: 1. SERVİSLER 1.1. Talep edilen hizmetler için taraflarca ayrıca imzalanmış özel bir sözleşme yoksa, işbu Anlaşma nın tüm hükümleri, Müşteri nin Telista dan aldığı her hizmet için geçerlidir. Telista tarafından sağlanacak tüm hizmetler Servisler olarak anılır ve aşağıdaki bir veya daha fazla yöntemle belirlenir: Telista nın internet sitesinde Servis Tanımı veya Servis Tanımları başlıkları altında yayınlanan belgeler, (ii) Taraflarca onaylanmış, imzalanmış İş Tanımı belgeleri, (iii) Telista tarafından incelenip onaylanan, Müşteri nin teknik gereksinimlerini belirttiği Teknik Özellikler Formu belgeleri, Yukarıda, (ii) ve (iii) maddelerinde tanımlanan belgeler Servis Dokümanı olarak anılır. İşbu Anlaşma nın tarafı olmayan 3ncü kişilere ait markalı servisler 3ncü Taraf Servisler olarak anılır ve yukarıda tanımlanan Servisler içerisinde yer almaz. Müşteri isterse 3ncü Taraf Servisler i (Örneğin, bir donanım bileşeni için üreticisi tarafından taahhüt edilen genişletilmiş garanti sözleşmesi gibi) Telista dışında başka bir tedarikçiden veya eğer Telista satış yetkilisi rolü üstlenmişse Telista dan satın alınabilir Telista, Servis Doküman ında ve Anlaşma da belirtilen hükümlere uygun Servisler i icra ederken Varsayımlar da bulunur ve bu Varsayımlar ı, Müşteri den aldığı Servis Doküman ı veya diğer yazılı veya sözlü bilgilerden yola çıkarak belirler. Telista, Servisler in icra edilmesinden önce, Müşteri nin bilgi işlem, enerji ve iletişim teknolojileri alt yapısını veya Servisler i etkileyebilecek ilgili diğer etkenleri analiz eder. Telista, Müşteri nin bildirimlerini, kendi analiz sonuçlarını ve Varsayımlar ını mukayese eder. Telista, herhangi bir tutarsızlık belirler ise taraflar; ilgili Servis Dokümanı üzerinde, servis seviyesi ve/veya servis bedellerinde, Müşteri yle mutabık kalınan değişiklikleri yapar. Telista, uygulanacak değişikliklerin mutabakatının sağlanmasından önce, Müşteri ye sunduğu Servisler i askıya alma hakkını saklı tutar ve tutarsızlığın neden olduğu ilave maliyetleri Müşteri den talep eder Telista nın mesul olmadığı nedenlerle; Telista nın, Servisler in bir bölümünü veya bütününü icra edemez veya Servis Doküman nında belirtilen süreyle ilgili taahhütlerini yerine getiremez hale düşmesi durumunda Müşteri, Telista yı sorumlu tutamaz, Telista dan tazminat talep edemez. 2. KOŞULLAR 2.1. Servis İstekleri, Teklifler ve Siparişler: Siparişlerde; varsa Telista nın ilgili teklifi, talep edilen Servisler ve fatura adresi belirtilmelidir. Müşteri, yazılı siparişini posta yoluyla, e posta göndererek veya faks göndererek Telista ya iletebilir. Sipariş ile ilgili gereğin yapılabilmesi için Telista nın, Müşteri nin ilgili siparişini kabul ettiğini, posta yoluyla, e posta göndererek veya faks göndererek Müşteri ye bildirmesi gerekir. Müşteri siparişini elektronik olarak internet sitesi üzerinden göndermişse Telista, Müşteri ye Satın Alma Kodları olarak anılan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini gönderebilir. Satın Alma Kodları nı almak ve kullanmakla Müşteri, elektronik olarak iletilen siparişini doğrulamış sayılır ve sipariş ettiği Servisler in bedellerinin tamamını ödemek zorunda olduğunu kabul eder. Taraflar, Satın Alma Kodları nın muhafazasından kendileri sorumludur. İşbu Anlaşma nın hükümleri, Telista tarafından kabul edilen her sipariş için geçerlidir Fiyatlar: Bu Anlaşma kapsamında satın alınan Servisler in güncel fiyatları, Telista tarafından belirlenir ve Müşteri ye teklif edilir. Süre ve malzeme temelli ücretlendirilen Servisler in icrasından önce Telista, Müşteri nin hazırlıklı olmasını sağlamak maksadıyla, Servisler in icrasında kullanılacak malzemelerin tipleri, miktarları ve geçecek süreler için, Telista için bağlayıcı olmayan, tahminlerde bulunabilir. Servisler için Müşteri ye sabit bir fiyat teklif edilmiş ancak Müşteri, Telista dan ilave taleplerde bulunmuşsa, Müşteri nin bu ilave talepleri ya mutabık kalınan fiyattan ücretlendirilir veya mutabakat sağlanamamışsa, Telista nın güncel süre ve malzeme temelli fiyatlarından ücretlendirilir. Müşteriden tahsil edilen güvence bedeli (depozito) hiçbir koşulda iade edilmez. Aksinin yazılı olarak belirtilmediği durumlarda, teklifin geçerli olduğu süre, teklif tarihinden itibaren, azami 14 (ondört) gündür.

2 2.3. Ek Ücretler ve Vergiler: Fiyatlara herhangi bir nam altındaki hiçbir vergi dâhil değildir. Telista nın gelirleri nedeniyle ödemek zorunda olduğu vergiler dışında kalan, Müşteri nin satın aldığı bu Anlaşma kapsamındaki Servisler nedeniyle Telista nın ödemek zorunda kalacağı diğer vergiler Müşteri tarafından ödenir ve düzenlenecek fatura üzerinde ayrı bir kalem olarak belirtilir Faturalama ve Ödeme: Servis Doküman ında aksi belirtilmedikçe, Servisler aylık olarak faturalanır. Güncel ücretler veya oranlar Servis Doküman ında belirtilecektir. Aksi için Müşteri yle anlaşma sağlanmamışsa, her bir Servis için ayrı fatura düzenlenir. Son ödeme tarihi faturada belirtilmiştir. Ödemeler Türk Lira sı cinsinden yapılır. Servis Dokümanı nda belirtilenden daha uzun süren veya Servis Dokümanı nda belirtilenlerin dışında kalan verilmiş hizmetlerin ücretleri faturaya ilave edilir. Müşteri nin, faturada belirtilen son ödeme tarihi geçmesine rağmen faturadaki toplam meblağı Telista ya hala ödememiş ise Telista, Müşteri ye hizmet vermeyi durdurma ve Müşteri den yeni sipariş kabul etmeme hakkını saklı tutar. Müşteri, vadesi geldiği halde ödenmemiş faturaların tutarlarının en az %10 u (yüzde onu) oranında aylık faizi Telista ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder Süre: İşbu Anlaşma, Telista nın Müşteri nin siparişini kabul ettiği tarihte başlar ve aksi için Müşteri yle yazılı olarak mutabakat sağlanmamışsa ve işbu Anlaşma nın hükümlerinin gereği fesih olmamışsa, ilgili Servis Dokümanı nda belirtilen sürede sona erer Kabul: Telista ve Müşteri, Müşteri nin Servisler i test edilebileceği konusunda mutabık kaldıklarını, Servis Dokümanı nda belirtmişlerse, Müşteri Servis Dokümanı nda belirtilen süre içinde Servis Dokümanı nda açıkça tarif edilen kontrolleri (bundan böyle Kabul Testleri olarak anılacaktır) tamamlamak zorundadır. Eğer Servis Dokümanı nda Kabul Testleri nin Müşteri tarafından tamamlanması gereken süre belirtilmemiş ise, Müşteri, Telista nın Kabul Testleri ne başlanabileceğine dair bildiriminden azami 7 (yedi) gün sonra Kabul Testleri ni tamamlamak zorundadır. Telista, Müşteri ye Kabul Testleri sırasında gerekli desteği sağlar. Müşteri, Telista nın Kabul Testleri sırasında Müşteri nin adresinde bulunmasına izin verir. Sadece Servis Dokümanı nda belirtilmiş ise Servisler in tamamının veya bir bölümünün ödeme koşulu Kabul Testleri ne bağlanabilir. Şüpheye mahal vermemek için eğer ödeme koşulunda Kabul Testleri ne bağlanmamış hükümler yoksa Telista Müşteri ye verdiği Servisler i yukarıdaki Madde 2.4. uyarınca Müşteri ye fatura eder. (ii) Müşteri, Servis Dokümanı nda belirtilen Servisler i, mutabık kalınan Kabul Testleri ölçütlerine uygun bulmadığını derhal Telista ya bildirmelidir. Kabul Testleri nin tamamlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde; Müşteri Servis Doküman nında belirtilen Servisler i, mutabık kalınan Kabul Testleri ölçütlerine uygun bulmadığını Telista ya yazılı olarak bildirmemişse, Telista tarafından Kabul Testleri ne başlanabileceğine dair yazılı bildirim yapılmış olmasına rağmen Kabul Testleri yapılmamışsa veya Servisler Müşteri tarafından hayata geçirilerek kullanılmaya başlanmışsa, Kabul Testleri nin tamamından başarılı olarak geçildiği varsayılır. Müşteri, Kabul Testleri ni geçemediğini düşündüğü Servisler e ilişkin başarısız bulduğu hususları Telista ya bildirir, hatalı bulduğu hususları makul bir süre içinde düzeltmesi için Telista ya olanak tanır. Telista, Müşteri nin işaret ettiği hataları düzelttikten sonra Madde 2.6. uyarınca Müşteri nin kontrolleri yeniden yapması için Müşteri yi bilgilendirir. Bu durumda Madde 2.6. da açıkça ifade edilmiş hükümler geçerli olur. Telista nın üçüncü denemesinde de Müşteri nin, Kabul Testleri ni geçmediğini düşündüğü Servisler varsa Müşteri, sadece bu Servisler için (kabul edilen diğer Servisler hariç) ödediği bedelleri geri alma hakkına sahip olur ve bu geri ödeme Müşteri nin Telista nın başarısızlığına karşı sahip olduğu yegâne tedbirdir Fesih: İşbu Anlaşma nın esasının ihlal edilmesi anlamına gelen bir eylemde bulunulmuş ve yazılı bildirimde bulunulduktan sonra 30 (otuz) gün içinde ihlal edilen hususlar giderilmemişse, zarar gören taraf Anlaşma nın feshine karar verebilir. Fesih halinde, tarafların işbu Anlaşma kapsamındaki tüm hakları ve sorumlulukları kendiliğinden sona erecektir. Fesih öncesinde tahakkuk etmiş olan eylem hakları, ödeme sorumlulukları ve açıkça ya da dolaylı olarak doğan sorumluluklar fesihten sonra dahi devam edecektir Ödeme Yapılmaması Hali: Müşteri nin Telista ya işbu Anlaşma dan doğan hak ettiği herhangi bir ödemeyi yapmamış olması halinde; Telista Müşteri yi yazılı olarak uyarır ve yazılı uyarının yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) içinde Müşteri nin Telista ya olan borçlarının tamamını ödemesi beklenir. Eğer bu 30 (otuz) günlük süre içinde Müşteri, Telista ya olan borçlarının tamamını ödememiş ise Telista işbu Anlaşma yı tek taraflı olarak, etkisi derhal geçerli olacak şekilde, fesih etme hakkını saklı tutar İflas: Taraflar, aşağıdaki hallerden birinin vuku bulması halinde, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunduktan sonra, Anlaşma yı, etkisi derhal geçerli olacak şekilde, fesih etme hakkını saklı tutar: Taraflardan birinin tasfiyesi için karar beklenmesi, mahkemenin taraflardan biri için tasfiye kararı vermesi veya taraflardan birinin kendini fesih (şirket birleşmesi amacıyla yapılmışsa hariç) etmesi,

3 (ii) Taraflardan birinin yönetiminin yeddi eminliğe devredilmesi, varlıklarına el konması, varlıklarına tedbir konması, (iii) Taraflardan birinin alacaklılarıyla genel olarak bir düzenlemeye veya terkibe gitmesi, 3. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ ve YAZILIMLARI İşbu Anlaşma da geçen Üçüncü Taraf Ürünler ifadesiyle aşağıdakiler kastedilmektedir: (ii) Telista nın Müşteri ye teslim ettiği ürünlerin listesinde yer almayan, işbu Anlaşmaya taraf olmayan tedarikçilerin, tüm ürünleri, Müşteri nin, Telista dışında başka, işbu Anlaşmaya taraf olmayan tedarikçilerden, temin ettiği; Enerji, kablolama, ses ya da veri haberleşmesi alt yapısı, bilgi işlem ve iletişim alt yapısı, yazılım, donanım, bilgisayar işletim sistemi veya kullanıcı uygulamalarının bütünü, İşbu Anlaşma da geçen Üçüncü Taraf Servisler ifadesiyle, yukarıdaki ve (ii) maddelerinde izah edilen Üçüncü Taraf Ürünler için Müşteri nin, işbu Anlaşmaya taraf olmayan tedarikçilerden aldığı hizmetler kastedilmektedir. Müşteri nin Telista dan alacağı Servisler için; Üçüncü Taraf Ürünler ve/veya Üçüncü Taraf Servisler doğrudan Müşteri tarafından veya Müşteri için Telista tarafından satın alınabilir. Telista dan Servisler içinde satın alınan Üçüncü Taraf Ürünler in, satın alındığı tarihten itibaren makul bir süre içinde henüz kullanılmamış olması halinde, Üçüncü Taraf Ürünler Müşteri nin adresine faturasıyla birlikte sevk edilir ve Müşteri de faturanın tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içinde Telista ya fatura bedelini öder. Telista, Müşteri nin tercih ettiği Üçüncü Taraf Ürünler in, özelliklerinden, güncellemelerinden ve mühendislik hizmetlerinden sorumlu değildir. Üreticisinin kendisinin veya yetkili temsilcisinin dışında Telista veya bir başkasının donanım üzerinde çalışması bazı üreticilerin garantilerinin veya destek/bakım sözleşmelerinin ve koşullarının iptaline neden olabilir. TELİSTA ÜÇÜNCÜ TARAF GARANTİLERİNDEN, SERVİSLER ÜZERİNDE ETKİSİ OLSA BİLE, SORUMLU DEĞİLDİR. Müşteri ve Telista kendi aralarında yazılı mutabakat sağlamadıkları sürece, Üçüncü Taraf Ürünler ve Üçüncü Taraf Servisler sadece Müşteri yle bu Üçüncü Taraf Ürünler i ve Üçüncü Taraf Servisler i sağlayan tedarikçileri arasındaki hüküm ve koşullara tabidir. Müşteri, Servisler in verilebilmesi için gerek duyuluyorsa, Telista ya Müşteri tarafından sağlanan yazılımların kopyalanmasına, dağıtılmasına, kurulmasına, yapılandırılmasına, elektronik ortamda kayıt edilmesine, yedeklenmesine, alınmış yedeklerin tekrar kurulmasına, bu yazılımlara erişilmesine; hak tanır, izin verir ve gerekiyorsa bu hakları, izinleri, lisansları, düzenleyici sertifikaları veya uygunluk belgelerini Telista için sahip olma, patent, telif veya lisans haklarını ihlal etmeyecek şekilde tedarik eder. 4. MÜLKİYET HAKLARI 4.1. Taraflar birbirlerine ait olan, her nasıl ve nerede edinilmiş olursa olsun, atıf yapılmaksızın, kullanılmış olsun olmasın, işbu Anlaşma nın başlangıcından önce veya sonra kazanılmış tüm fikri haklarını (bundan böyle "Fikri Mülkiyet Hakları" olarak anılacaktır), mevcutta ve gelecekte, yazılı veya sözlü, elektronik veya matbu; bilgisayar donanımları, yazılımları ve/veya destek hizmetleri hakkındaki bilgileri, teknik veya finansal bilgileri, müşterilere ait kimlik, adres ve ticari bilgileri, sözleşmeleri, uygulamaları, prosedürleri, metodolojileri ve diğer tüm ticari bilgileri içeren, elektronik veya matbu raporları, stratejileri, planları, çizimleri, aygıtları, cihazları, araçları, modelleri, patent açıklamalarını, numuneleri, materyalleri, taraflar arasındaki teklif istekleri, teklif, teknik/idari şartnameler ile yanıtlarını içeren yazışmaları, muhafaza edecektir. İşbu Anlaşma da açıkça hükme bağlanmadığı sürece, taraflardan biri kendi "Fikri Mülkiyet Hakları"ndan hiçbirini diğerine vermiş sayılmayacaktır Müşteri, Servisler in, Müşteri nin kendine ait "Fikri Mülkiyet Hakları ndan herhangi biriyle veya Müşteri nin gizli bilgileriyle ilgili olmadığını ve aşağıdaki diğer hususları kabul eder: Telista, Servisler ile ilgili tüm "Fikri Mülkiyet Hakları"na ve maddi bileşenlere sahiptir ve bunların sahipliğini sürdürür, (ii) Telista, Servisler in icrası için kullandığı, bu Anlaşma da Araçlar olarak isimlendirilen; Telista ya ait ticari sırlara ve Telista ya ait bilgilere bağlı "Fikri Mülkiyet Hakları"na sahiptir, bunlara ilişkin her türlü hakkın ve unvanın sahipliğini sürdürür, (iii) Telista, Servisler in icrası için bu Anlaşma da Geriye Kalan Teknikler olarak isimlendirilen Telista ya ait "Fikri Mülkiyet Hakları" içinde yer alan, geliştireceği her türlü fikri, kavramı ve yöntem bilgisini kullanmakta özgürdür, (iv) Telista, Servisler in icrası için "Fikri Mülkiyet Hakları" hiç kimseye ait olmayan, bu Anlaşma da Jenerik Bileşenler olarak isimlendirilen veya atıf yapmaksızın, izin alınmasına gerek olmaksızın yararlanılabilen/uyarlanabilen; her türlü tekrarlanabilir süreci, formu ve şablonu kullanmakta özgürdür, (v) Telista, Servisler in icrasında Müşteri ye sunulanlar ile katıştırılmış hale gelen Araçlar, Geriye Kalan Teknikler veya Jenerik Bileşenler e sahipliğini sürdürür.

4 4.3. Telista, işbu Anlaşma yürürlükte olduğu sürece, Müşteri ye; Servisler in kullanımında sunulanlar ile katıştırılmış hale gelen Araçlar, Geriye Kalan Teknikler veya Jenerik Bileşenler için telif hakkı gerektirmeyen, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir izin vermeyi taahhüt eder Taraflara ait gizli bilgilerin açığa çıkmasına veya Fikri Mülkiyet Hakları nın yetkisiz kullanımına neden olmadığı sürece işbu Anlaşma nın gereği yerine getirilirken taraflar edindikleri teknikleri, fikirleri veya yöntem bilgilerini kullanabilirler. Müşteri Telista nın, Servisler in icrası sırasında Telista tarafından oluşturulan ve Telista nın iç süreçleriyle, yordamlarıyla ilgili doküman, bilgi ve yazılımları başka müşterilerinde de kullanma hakkına sahip olduğunu bilir ve kabul eder Yazılımın Kullanımı: Müşteri, sahip olduğu veya kullandığı yazılımların (bundan böyle Müşteri Yazılımı olarak anılacaktır) işbu Anlaşma yürürlükte kaldığı sürece, sadece Servisler in icrası için ve Telista nın gerekli gördüğü miktarda, telif hakkı gerektirmeyen, münhasır olmayan ve dünya çapında geçerli olan kullanım hakkını vermeyi kabul eder. Müşteri Servisler in icrası için Telista ya kullandıracağı, üçüncü taraflara ait yazılımlardan oluşan veya içeren Müşteri Yazılımı nın kullanım haklarının sağlamaktan sorumludur. Telista, sahip olduğu veya kullandığı yazılımların (bundan böyle Telista Yazılımı olarak anılacaktır) işbu Anlaşma yürürlükte kaldığı sürece, sadece Servisler den yararlanabilmesi için ve Müşteri nin gerekli gördüğü miktarda, telif hakkı gerektirmeyen, münhasır olmayan ve dünya çapında geçerli olan kullanım hakkını vermeyi kabul eder. Telista Servisler den yararlanabilmesi için Müşteri ye kullandıracağı, üçüncü taraflara ait yazılımlardan oluşan veya içeren Telista Yazılımı nın kullanım haklarının sağlamaktan sorumludur. 5. MÜŞTERİ NİN SORUMLULUKLARI 5.1. Müşteri nin sistemlerinde ve/veya bilgisayar ağlarında muhafaza edilen tüm bilgilerin, kayıtların, yapılandırma ayarlarının ve yazılımların arşivlenmesinden Müşteri sorumludur. TELİSTA, MÜŞTERİ NİN SİSTEMLERİNDE VE/VEYA AĞLARINDA MUHAFAZA EDİLEN TÜM BİLGİLERİN, KAYITLARIN, YAPILANDIRMA AYARLARININ VEYA YAZILIMLARIN; KAYIP EDİLMESİNDEN, BOZULMASINDAN VEYA HASARA UĞRAMASINDAN, HASARA UĞRAMIŞLARSA YENİDEN PROGRAMLANMASINDAN VEYA KURTARILMASINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. Müşteri Telista nın Servisler i icrası için, Telista dan herhangi bir bedel talep etmeksizin, aşağıdaki koşulları sağlamayı kabul eder; Telista nın, Müşteri nin personeline, tesislerine, ekipmanına, donanımına, yazılımına, enerji, aydınlatma, iklimlendirme, telefon, ağ ve bilgi sistemleri ile bunların bileşenlerine tehlikeden uzak, güvenli ve hızlı biçimde erişimi sağlamak, (ii) Servisler ile ilgili konular için Telista ya doğru ve yeterli bilgileri/uyarıları, onayları ve/veya izinleri zamanında vermek, (iii) Telista için gerekli lisansları, onayları veya izinleri ivedilikle edinmek ve Telista ya vermek Tarafların aralarında paylaştıkları tüm gizli bilgiler, eğer varsa, Müşteri ile Telista arasında ayrıca imzalanmış ve yürürlükte olan gizlilik anlaşması tarafından korunur. Eğer Müşteri ile Telista arasında ayrıca imzalanmış bir gizlilik anlaşması yoksa tarafların aralarında paylaştıkları tüm gizli bilgiler bu maddede aşağıda listelenen hükümler ve koşullara tabi olarak korunur. Taraflar arasındaki ilişkilerin seyrinde, taraflardan biri diğerinden, tüzel kişiliği, faaliyetleri, operasyonları, teknik detayları, müşterileri hakkında ticari sır veya tescil nitelikli sözlü veya yazılı bilgi talep edebilir. Gizli olarak tanımlanabilmesi için bariz bir şekilde işaretlenmiş veya belgelenmiş, sunum ya da iletişim öncesinde, esnasında veya hemen sonrasında ifşa eden taraf gizli olduğunu belirtmiş veya ifşa ediliş şartları göz önüne alındığında doğal olarak gizlilik içerdiği anlaşılabilen tüm bilgiler gizli olarak nitelendirilir. Taraflardan biri diğerine ait bilgileri korurken, kendi bilgilerinin gizliliği için gösterdiği özenin daha azını göstermez. Taraflar birbirlerine ait bilgilerin işbu Anlaşma da izin verilen hallerin dışında kullanılmasından ve öğrenmesi gerekmeyen kendi çalışanlarına, Anlaşma ya taraf olmayan üçüncü kişilere veya kamuoyuna duyurulmasından sakınmakla sorumludur. Taraflar, kendi çalışanlarının, işbu maddede belirtilen gizliliğin korunması ile ilgili sorumluluklara tabi olduğunu bildirmekle yükümlüdür. Taraflar, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında herhangi bir amaç uğruna birbirlerine ait bilgilerin kullanmasına izin vermezler. İşbu Anlaşma daki gizlilik ile ilgili kısıtlamalar; İfşa edilmeden önce sahip olunan, tarafların hiçbir kusuru veya tesiri olmaksızın kamuoyuna mal olan, üçüncü kişilerden yasal yollarla temin edilen veya öncesinde ilgili tarafın yazılı onayının alınmış olması şartıyla ifşa edilmiş bilgiler için ortadan kalkar. Bir kamu kuruluşu ya da mahkeme tarafından bilgilerin ifşa edilmesine yönelik bir emir veya istek alınması halinde, itiraz açıklanması veya yasal korunma talep edebilmesi için taraflar birbirlerine makul bir süre öncesinden haber vermeyi kabul eder. Taraflar, kendilerine gizli bilgi açıklama hakkına sahip olduklarını garanti ederler. Taraflar, işbu Anlaşma nın kendiliğinden yürürlükten kalkması veya fesih edilmesi veya taraflardan birinin diğerinden talep etmesinden azami 10 (on) gün sonra, kimin hazırladığına veya hangi

5 ortamda saklandığına bağlı olmaksızın, birbirlerine ait gizli bilgi içeren tüm malzemeleri tarafların yazılını onayını içeren bir tutanakla kayıt altına almak şartıyla imha veya birbirlerine iade etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Dahası, taraflar işbu maddenin, işbu Anlaşma nın yürürlükten kalkmasından itibaren 3 (üç) yıl süreyle etkili olacağını kabul ederler. Taraflar, işbu Anlaşma nın tüm hüküm ve koşullarını gizli bilgi olarak kabul ederler. Taraflar birbirlerinin yazılı onayını almaksızın işbu Anlaşma yı veya Anlaşma ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir meseleyi veya hususu herhangi bir yolla kamuoyuna duyurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler Müşteri, Telista ya yukarıdaki Madde 2 uyarınca borçlandığı bedelleri ödemeyi kabul eder Müşteri, Servis Doküman ında belirtilen tüm Müşteri Sorumluluklarını yerine getirmelidir. Müşteri Telista tarafından Servisler in icrası için Telista ya gerekli olan bilgiyi, isteği miktarda kaynağı vermeyi ve zamanında karar almayı kabul eder. Müşteri, işbu Anlaşma da Telista ya verdiği bilgilerin tümünün güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder Müşteri, hiçbir bedel talep etmeksizin, gerekli hallerde, kendine ait binalarındaki uygun çalışma alanlarından, yerel ve geniş alan ağlarından, telefon, enerji ve aydınlatma sistemlerinden (bundan böyle Müşteri Tesisleri olarak anılacaktır) güvenli bir şekilde yararlanılmasını sağlayacaktır. Müşteri Tesisleri Servisler in icra edildiği yerlere makul yakınlıkta olmalıdır. Müşteri Telista ya, Servisler in icrası için, Müşteri ye ait veya kullanım hakkı Müşteri de bulunan varlıkların (bundan böyle Müşteri Varlıkları olarak anılacaktır) Telista tarafından zamanında erişilmesine ve kullanılmasına imkân sağlamalıdır. Telista, önceden Müşteri nin yazılı onayı alınmaksızın, Müşteri Tesisleri ni ve Müşteri Varlıkları nı işbu Anlaşma nın konusu Servisler in icrası dışında başka bir amaç için kullanamaz Müşteri; Müşteri Tesisleri ne veya Müşteri Varlıkları na erişimde veya bunların kullanımında Telista yı yasalarca tehlikeli, zehirli veya emniyetsiz olarak sayılan herhangi bir malzemeye veya ortama maruz bırakmamayı, Müşteri Tesisleri nde veya Müşteri Varlıkları nda insan sağlığı ve can güvenliği ile ilgili tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uymayı, Telista yı, Müşteri Tesisleri veya Müşteri Varlıkları sebebiyle ortaya çıkan her türlü kayıptan korumayı, uğradığı kaybı tazmin etmeyi, Telista nın çalışanlarının, taşeronlarının, çözüm ortaklarının ve üçüncü kişilerin Müşteri Tesisleri veya Müşteri Varlıkları sebebiyle ortaya çıktığını iddia ettiklerinde Telista nın uğradığı kayıplarının tamamını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri Telista dan hiçbir bedel talep etmeksizin, işbu Anlaşma nın konusu Servisler i icra edebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm izinleri, uygunluk belgelerini, sertifikaları, resmi belgeleri, lisansları (bundan böyle Gerekli İzinler olarak anılacaktır) ilgili tedarikçilerden, lisans verenlerden, kiraya verenlerden veya yasal düzenleyicilerden temin etmekten sorumludur. Gerekli İzinler den bir veya daha fazlasının Müşteri tarafından temin edilememesi halinde, meselenin bir an önce çözüme kavuşması için taraflar üstlerine düşeni, makul miktarda çaba sarf ederek, yapmayı kabul ederler. Bu çabanın taraflarca sarf edilmesine rağmen Müşteri nin Gerekli İzinler i temin etmekle ilgili sorumluluğunu yerine getirmemiş olması nedeniyle icra edilemeyen Servisler den veya herhangi bir İş Tanımı belgesinde belirtilen hizmet seviyesini sağlayamamaktan Telista sorumlu tutulamaz. Telista, Müşteri nin ilgili tedarikçileriyle, lisans verenleriyle, kiraya verenleriyle veya yasal düzenleyicileriyle gizlilik sözleşmesi yapma hakkına saklı tutar Servis Tanımları nda belirtilen hükümlere uygun olarak, güncelliğini yitiren, insan sağlığını ve can güvenliğini tehdit eder hale gelmiş, kullanılması halinde aynı ortamı paylaşan ve Telista dan tedarik edilmiş ürünlerin hasar görmesine neden olabilecek tüm teçhizatın ve teknolojinin güncellenmesinden, yenilenmesinden, terfi edilmesinden, onarılmasından, revize edilmesinden Müşteri sorumludur. 6. SERVİSLER KAPSAMINDA TAAHHÜT EDİLMEYENLER Servisler de ve aşağıda geçen onarım ifadesiyle, aksi belirtilmedikçe, işbu Anlaşma ile korunan ve Telista nın Türkiye de yetkili satıcılığını sürdürdüğü markaların veya kendi tescilli markasıyla ürettiği sistem bileşenlerinin herhangi birindeki işçilik veya malzeme kaynaklı, satın alındığına veya daha sonradan kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek olan imalat kusurlarının yok edilmesi kast edilmektedir. Önleyici bakım faaliyetleri hariçtir. Yazılım, Telista veya temsilcileri dışındaki kişilerce yapılmış ayarlama, yapılandırma, tadilat ya da onarım kaynaklı kusurların yok edilmesi hariçtir. Telista, Servisler in icrasından önce, Servisler in icra edilmesine mani olabilecek hususların tespiti için Müşteri tarafından Servisler i satın almadan önce tedarik ettiği ürünleri inceleme hakkını saklı tutar. İş Tanımı belgesinde veya Servis Tanımları nda aksi belirtilmedikçe, sistem veya sistem bileşenlerinden herhangi birinin: Telista veya temsilcileri dışındaki kişilerce; hatalı kullanımı, kötü (Kısıtlamamakla birlikte, örnek verilecek olursa, yanlış giriş voltajı verilmesi, yanlış sigorta kullanılması, uyumsuz aygıt veya aksesuar kullanılması, yanlış veya yetersiz iklimlendirme, kullanım kılavuzuna aykırı kullanım gibi) kullanımı veya kazaya uğraması,

6 (ii) Kısıtlamamakla birlikte, örnek verilecek olursa, yıldırım düşmesi, heyelan, kasırga, fırtına, zelzele, sel gibi aşağıda Madde 9.5 te açıklandığı şekilde Mücbir Sebepler in yaşanmış olması, (iii) Sistemin coğrafi veya bina içerisindeki konumunun değiştirilmesi, Nedenleriyle hasar görmüş hiçbir sistemin veya sistem bileşeninin hasarlarının giderilmesi Servisler de yer almamaktadır. 7. SINIRLI GARANTİ ve SINIRLI SORUMLULUK 7.1. Sınırlı Garanti: Telista, Servisler ile ilgili faaliyetlerinde, kabul edilebilir derecede becerili ve ilgili olmayı, Servis Dokümanı nda belirtilen zaman çizelgelerine uygun çalışmak için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder. Telista, Servisler in hükümleri ve koşulları hakkında, bir önceki cümlede açıkça belirtilenler dışında; Üçüncü Taraf Ürünler veya Üçüncü Taraf Servisler ile ilgili, (ii) Servisler in icrasında kullanılan donanımların veya yazılımların performanslarıyla ilgili, (iii) Telista nın bulunduğu öneriler veya Servisler den elde edilen sonuçların performansıyla ilgili, (iv) Memnuniyet seviyesiyle, ticari olarak değerlendirilmesiyle, uygunluğuyla, Servisler den beklenen faydaların belirli bir amaca uygun olup olmadığıyla, Telista nın bulunduğu önerilerle oluşturulan sistemle ilgili, açık ya da zımni, hiçbir garanti vermez, taahhütte bulunmaz Sınırlı Sorumluluk: Telista, sahtekârlıkla, kötü amaçlı kullanımla, yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek ihmalden sorumlu tutulamaz. Telista, kendisi veya taşeronları tarafından sağlanan ürünler veya Servisler le bağlantılı, tesadüfen veya dolaylı olarak, olasılığı işbu Anlaşma da bildirilmiş olsun olmasında ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Telista, dolaylı veya dolaysız olarak; gelir, kar veya tasarrufların, bilgilerin ve yazılımların kaybından veya bozulmasından sorumlu tutulamaz Yüksek Riskli Kullanım Feragatnamesi: Telista, ürünleri ve Servisler i, tıbbi yaşam destek birimlerinde, tıbbi aygıtlarda, hastayla doğrudan fiziki temasta, su arıtma tesislerinde, silah sistemlerinde, kitle ve hava taşıma sistemlerinin kontrol birimlerinde, kolay alev alabilecek alanlarda veya benzeri yaşam için yüksek riskli kullanım yerlerinde test edilmemiştir. Müşteri, Telista nın ürünlerinin ve Servisler nin yüksek riskli kullanımı ile ilgili hiçbir güvence vermediğini bilir ve kabul eder. 8. TEMİNAT Müşteri, Servis Tanımları, İş Tanımı, Teknik Özellikler Formu belgelerinin veya Servisler in icrası için gerekli izinlerin, onayların, düzenleyici kurum sertifikalarının, Fikri Mülkiyet Hakları nın veya lisansların Müşteri tarafından tedarik edilmemiş olması nedeniyle Telista hakkında yasal kavuşturmaya gidilmişse Telista nın savunulması için gerekli tüm avukat ve mahkeme masraflarını karşılamayı ve Telista nın uğrayacağı tüm zararı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 9. MUHTELİF HÜKÜMLER 9.1. Kişisel Verilerin Korunması: İşbu Anlaşma nın Madde 9.1. nde ve 95/46/EC numaralı Avrupa Veri Koruma Yönergesi nin 2nci Maddesi nde geçen terimler aynı anlama gelmektedir. Daha açık ifadeyle, Veri Koruma Yasası dendiğinde 95/46/EC numaralı yönergenin kendisi, değişiklikleri, düzeltmeleri, yenilenmiş veya pekiştirilmiş halleri ile bunlarla birlikte Avrupa Birliği nde yürürlükte olan veri koruma mevzuatı kast edilmektedir. Telista Personeli ifadesiyle Telista nın Servisleri in icrasını sağlayan çalışan, memur, acente veya danışman kast edilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Müşteri Telista Personel ine Servisler in icrası için gerekli diğer bilgiler ile birlikte kişisel verileri de vermek zorunda kalabilir. Bu durumda Telista; 9.1.i.1. Kişisel verileri, sadece gerektiği hallerde, yasal yönergelere uygun biçimde ve sadece Telista nın işbu Anlaşma nın konusu Servisler in icrasında görevli Telista Personeli tarafından Veri Koruma Yasası nın izin verdiği biçimde ve ölçüde kullanmayı, 9.1.i.2. Kişisel verilerin, kendi organizasyonu içerisindeki bir yerden başka bir yere veya Servisler in icrasında görev almak üzere Telista ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere taşınması gerektiğinde bu taşıma işlemi sırasında Veri Koruma Yasası nca belirlenmiş koşulları sağlamayı, 9.1.i.3. Kişisel verileri, Servisler in icrasında görev almak üzere Telista ile sözleşmesi olan veya yasaların uygulanması için görev alanlar dışındaki üçüncü taraflara ifşa etmemeyi, kabul ve taahhüt etmektedir. (ii) Telista kendi binasında muhafaza ettiği kişisel verilerin güvenliğini sağlamayı bu kapsamda yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişmesine, zarar vermesine, çalmasına, kullanmasına ve ifşa etmesine mani olmak için uygun olanakları ve teknolojileri tedarik etmeyi ve kullanmayı taahhüt etmektedir.

7 (iii) Müşteri, kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili olarak Telista nın Müşteri nin isteklerine uygun hareket ettiğini bilir. Telista Personeli Müşteri nin talimatı ve isteği doğrultusunda hareket ettiği sürece Telista kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir şikâyetin muhatabı olamaz Anlaşma nın Devri ve Taşeron Çalıştırma: Müşteri Telista nın önceden yazılı onayı almadan işbu Anlaşma yı bir başkasına devredemez. Telista işbu Anlaşma tamamı veya bir kısmı kapmasında taahhüt ettiği Servisler in icrasında, dilediği iş için dilediği taşeronu Müşteri nin bilgilendirilmesine veya onayına ihtiyaç duymaksızın çalıştırma hakkını saklı tutar Anlaşma nın Bütünlüğü, Öncelik Sırası ve Bölünebilirliği: Ekleriyle birlikte işbu Anlaşma, Müşteri ile Telista arasındaki Anlaşma konusu hususlara ilişkin daha önce yapılmış tüm sözlü ve yazılı iletişimin, mutabakatın ve tutanakların yerine geçer niteliktedir. Yazılı olarak ve taraflar ya da tarafların yetkili temsilcilerince düzenlenmemiş olduğu sürece işbu Anlaşma üzerindeki kısmen ya da tamamen yapılmış hiçbir ıslah veya değişiklik geçerli veya bağlayıcı değildir. İşbu Anlaşma hükümleriyle Servis Tanımları, İş Tanımı belgeleri, Teknik Özellikler Formu veya Telista nın Satış ve Servis için standart Hüküm ve Koşullar ı (bundan böyle H ler ve K lar olarak anılacaktır) arasında çatışma doğarsa, öncelik sırasına göre sırasıyla; işbu Anlaşma, İş Tanımı belgeleri, Teknik Özellikler Formu belgeleri, Servis Tanımları ve H ler ve K lar kabul edilecektir. İşbu Anlaşma nın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu Anlaşma nın geri kalanı tam yürürlükte kalacak ve sona ermeyecektir Tarafların Bağımsızlıkları: Taraflar, bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Anlaşma da açık ya da zımni olarak aksi belirtilmedikçe, taraflar birbirlerinin üzerinde yükümlülük oluşturmaya yönelik herhangi bir hakka, yetkiye veya güce sahip değildir Mücbir Sebepler: İşbu Anlaşma da, tarafların, ödeme ile ilgili olanlar hariç, işbu Anlaşma dan doğan yükümlülüklerini, kısıtlamamakla birlikte, örnek verilecek olursa, yangın, yıldırım düşmesi, heyelan, kasırga, fırtına, zelzele, sel, savaş, ambargo, grev, isyan ve hükümetin müdahalesi gibi kendi kontrolü dışında gelişen nedenlerle hiç ya da verilen zamanda yerine getirmez hale düşmesine ne olan etkenler Mücbir Sebepler olarak anılır. Mücbir Sebepler in vukuunda, geciken taraf diğerine yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Mücbir Sebepler varlığını sürdürdüğü müddetçe geciken taraf mazeretli kabul edilecektir ancak Mücbir Sebepler in 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde diğer taraf ilgili Servis Tanımlarını, İş Tanımı belgelerini, Teknik Özellikler Formu belgelerini, geciken tarafa yazılı bildirimde bulunarak, sonlandırma hakkını saklı tutar Bildirimler: İşbu Anlaşma da geçen tarafların birbirlerine yapacakları bildirimler yazılı olmalıdır ve gönderim masraflara göndere ait olacak şekilde kurye, posta, faks veya elektronik posta yoluyla alıcı tarafın faturasında görünen veya alındığı teyit edildikten sonra geçerli olacak şekilde diğer tarafa önceden yazılı olarak duyurduğu adresine gönderilmelidir Bölüm Başlıkları: işbu Anlaşma da yer alan bölüm başlıkları sadece referans amaçlıdır ve Anlaşma nın anlamını veya yorumunu etkilemez Yasa Tercihi, Yargı Yetkisi, Dil: İşbu Anlaşma, hiçbir hukuki tercih kuralı geçerli olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İşbu Anlaşma'nın yorumlanması ve icra edilmesinden doğan ve tarafların dostça çözüme ulaştıramadıkları her türlü anlaşmazlık; olağanüstü, ara, geçici ve acil yargılama usulleri dâhil olmak üzere, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin münhasır yargı hakkı ve yetkisine sunulur. İşbu Anlaşma nın farklı dillerdeki halleri arasında çelişkiler olması halinde Türkçe metin geçerli sayılacaktır.

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu MOBİLTRON+ GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM VE DESTEK HIZMET PAKETI SÖZLEŞMESI (Bundan böyle "MOBİLTRON +GARANTİ SÖZLEŞMESİ" olarak

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Teklifimiz ile ilgili ayrıntılı soruları yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Teklifimiz ile ilgili ayrıntılı soruları yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul/Türkiye ÖZEN - İŞ DORSE DİNGİL OTOMOTİV NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ Adres : KOZLUK MAH. 2 NOLU CAD. NO:4 ERENLER SAKARYA Telefon

Detaylı

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR.

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR. SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Avnet, Inc., departmanları, bağlı kuruluşları ve şubeleri ( Avnet") tarafından yapılan ürün ve hizmet ("Ürünler") satışları, herhangi bir satın alma siparişi, belgesi veya

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı

KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ KYD ENDEKSLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 8 34330 4.Levent / İstanbul adresinde mukim KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş. (bundan sonra kısaca KYD A.Ş. olarak anılacaktır)

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini,

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini, İş Ortaklığı Yayıncı Süreç Sözleşmesi Madde 1. Taraflar ve Tanımlar Bir tarafta MARKMOST sitesi işleteni MARKmost Bilgi Teknolojileri A.Ş ile (Bundan böyle MARKMOST olarak anılacaktır, diğer tarafta İş

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

GEDİK EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ GENEL HİZMET KOŞULLARI

GEDİK EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ GENEL HİZMET KOŞULLARI 1. TARAFLAR GEDİK EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ GENEL HİZMET KOŞULLARI 1.1 Teklif Ankara Cd. No:306 Şeyhli-Pendik-İstanbul adresinde bulunan Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar 1. Geçerlilik 1) Spheros GmbH, Gilching ile Alman Şirketler Kanununun (Aktiengesetz) 15 ff maddesi uyarınca Spheros GmbH, Gilching ile bağlantılı diğer

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI Ziraat Sigorta A.Ş ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili. . Telefon / Fax.

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili.  . Telefon / Fax. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı Adresi Yetkili e-mail Telefon / Fax Vergi Dairesi/ Vergi No Sayın..., Üretimini yapmakta olduğunuz ve firmamızdan belgelendirme talebinde bulunduğunuz... ürün(ler)

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta 1- KUZUFLEX METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ata Mahalle Serbest Bölge Gelincik Cadde No.1 Gemlik - Bursa (İşbu Sözleşme de

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan ve/veya ürün satan, bundan böyle sözleşmede BTMEDİASOFT olarak anılacaktır. BTMEDİASOFT a ait internet siteleri

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. Gizlilik İlkeleri Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı Galata Mevlevihanesi Müzesi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu Versiyon Garanti Paketi Sözleşmesi ( Versiyon Garanti Paketi ), bir tarafta. adresinde mukim (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi Madde 1 - Taraflar Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi 1.1 Telif Hakki Sahibi: KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ticaret Sicil No:970475 Adresi: Maltepe - İSTANBUL Telefon: 0 216 504 21 21 E-mail: bilgi@kmk.net.tr

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı