Ağızdan Ağıza Pazarlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağızdan Ağıza Pazarlama"

Transkript

1 Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlama Yusuf Karaca

2 Yayın No : 2311 İşletme-Ekonomi Dizisi : Bası - Mart İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskð - Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No ) Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (0-212) Kapak Tasarðm : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii SUNUŞ Pazarlama alanında her gün bir çok yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden bazen kafa karışıklığı yaşanıyor. En iyi tanıtım yöntemi nedir, hangisi hedef pazarımız için daha etkili olabilir gibi sorulara işletmeciler her gün cevap arıyorlar. Oysa pazarlama tarihi kadar eski ve tüm zamanların en etkili yöntemi olan ağızdan ağza pazarlama herkesin bildiği ama gereken önemi vermediği etkili bir araç olarak önümüzde durmaktadır. Pahalı reklam ve tanıtım harcamalarına karşın her türden mal ve hizmet için en etkili pazarlama aracı olan ağızdan ağza iletişim özellikle internetin yaygın kullanımı ile tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın ortaya çıkış mantığı her zaman önümüzde geçerli bir seçenek olarak duran ağızdan ağza pazarlamaya daha fazla dikkat çekmektir. Kitabın birinci bölümünde genel olarak ağızdan ağza iletişim olgusu iletişim teorisi bilgisi içerisinde tanımlanmaktadır. Özellikle ağızdan ağza iletişimin yayılmasını ve etkili olmasını sağlayan unsurlara yer verilmektedir. Ayrıca tüketici satın alma davranışları ile ilişkisi açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise satın alma karar sürecinin sonucunda oluşan memnuniyet ve sadakat gibi kavramlarla ağızdan ağza iletişim ilişkisi ele alınmaktadır. Memnuniyetsizlik ve buna bağlı oluşan şikayet davranışı ise üçüncü bölüm olarak ele alınmaktadır. Yine bu bölümde ağızdan ağza iletişimin tüketici memnuniyetsizliği ve şikayette bulunma davranışı ile ilişkisi ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm yeni bir ürünün pazarlanması sürecinde ağızdan ağza iletişimin etkisi üzerinde durmaktadır. Ürünlerin pazarlara giriş aşamasında ürüne karşı geliştirilen tüketici tepkisi davranış özellikleri ile ağızdan ağza iletişim ilişkisi ele alınmaktadır. Beşinci bölümde ise ağızdan ağza iletişimin internet ortamındaki şekli olan viral pazarlama konusu işlenmektedir. Yeni ve etkili bir pazarlama ortamı olan sanal ortamda bilginin yayılma şekli ele alınmaktadır. Son bölümde ise tüketicilerin satın alma karar süreçlerine ve aldıkları çeşitli ürünler ve hizmetlere ağızdan ağza iletişimin etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırma 1219 kişi ile yapılan anket verilerinden oluşmaktadır. Anket verilerinin toplanmasında başta Şuhut Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve İşletme öğrencileri olmak üzere tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Ayrıca bu konuda çalışamaya başladığımda Amerika dan bana bu konuda istediğim eserleri gönderen sevgili dostum Murat Buyuran a yine çalışmaya katkılar sağlayan Öğr. Gör. Ahmet Uyar ve Doç.Dr Şuayip Özdemir e teşekkür ederim.

4 Akademik çalışmalarım boyunca onların sevgisinden güç aldığım sevgili eşim Nuray çocuklarım Başak, Hazel ve Ahmet e özel teşekkürlerimi sunarım. Yazar Hakkında Sivas doğumlu olan yazar Sivas Ticaret Lisesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Afyon Kocatepe Üniversitesinde tamamladı. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır yılından itibaren Şuhut Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Pazarlama İlkeleri, müşteri ilişkileri yönetimi, satış yönetimi, satış teknikleri, pazarlama iletişimi, uluslararası pazarlama, stratejik pazarlama gibi dersleri ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde vermektedir. Özel sektörle bir çok çalışma yürüten yazar ayrıca girişimcilere ve işletmecilere yönelik iş hayatının farklı alanları ile ilgili eğitimlerde vermektedir. Pazarlama alanında şehir pazarlaması, ağızdan ağza pazarlama ve tüketici davranışları konuları ile özel olarak ilgilenmektedir. Evli olan yazarın üç çocuğu vardır.

5 v Sevgili Annem-Babam ne yapsam hakkınızı ödeyemem ama size layık olmak için çalışıyorum. Ellerinizden öperim,

6

7 vii İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM...3 TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE ÖZELLİKLERİ...3 A.AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM NEDİR...3 B.AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ Güvenilirlik Deneyim Aktarımı Müşteriye Dayalı Olması Zaman ve Para Tasarrufu...11 C.AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI Kaynak...12 a. Ağızdan Ağıza İletişime Kaynak Konumunda Olan Kişiler a.a. Fikir Liderleri a.b. Pazar Uzmanları a.c. Menfaat Bekleyenler (Passive mercenaries) a.d. Yardımsever Arkadaş (Helpful friend) a.e. Minnet Ödeyenler (Reciprocators) a.f. Kapalı Ağızlar (Closed mouth) a.g. Referans Grupları a.h. Diğer Kaynaklar b. Ağızdan Ağıza İletişim Sürecini Etkileyen Kaynak Özellikleri b.a. Kaynağın Güvenilirliği b.c. Kaynağın Çekiciliği Kodlama/Mesaj İletişim Kanalı Alıcı (Hedef)/ Kod Açma...26 a. Ağızdan Ağıza İletişim Sürecini Etkileyen Alıcı Özellikleri a.a. Alıcının Kişisel Özellikleri a.b. Algılanan Risk a.c. Alıcının Uzmanlık Düzeyi a.d. Alıcı ve Kaynak Arasındaki Bağın Gücü Geri Bildirim Gürültü...31 D. AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERİNE ETKİSİ...32 E. AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN YAYILMASINI SAĞLAYAN UNSURLAR Teşvik Ediciler Fikir Liderleri Bağ Gücü...40

8 4.Mal ve Hizmet Farkı...41 İKİNCİ BÖLÜM...44 MÜŞTERİ TATMİNİ VE SADAKATİ İLE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM...44 A.MÜŞTERİ TATMİNİ Müşteri Memnuniyetinin Unsurları...45 a.beklentiler b. İstekler c. Algılanan Performans Müşteri Tatmini / Tatminsizliği Modelleri...46 a.beklentilerin Onaylanmaması Modeli b. Bilişsel Uyumsuzluk Modeli c. Kişilerarası Eşitlik Modeli d. Atıf Modeli B. MÜŞTERİ SADAKATİ Müşteri Sadakatinin Düzeyleri...49 a.sadakatsizlik (No Loyalty) b.yüzeysel Sadakat c.gelişmemiş Sadakat d. Mutlak Sadakat C. MÜŞTERİ TATMİNİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ...52 D.MÜŞTERİ TATMİNİ İLE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN İLİŞKİSİ...56 E. MÜŞTERİ SADAKATİ İLE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN İLİŞKİSİ Satın Alma Öncesi Ağızdan Ağıza İletişimin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Satın Alma Sonrası Ağızdan Ağıza İletişimin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi Müşteri Sadakatinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerine Etkisi...59 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...63 MÜŞTERİ ŞİKAYET DAVRANIŞLARI VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM...63 A. MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ VE ŞİKAYETLER KARŞISINDA MÜŞTERİLERİN TUTUMU Müşteri Şikayetlerini Etkileyen Faktörler...65 a. Müşterinin Tatmin Düzeyi ile ilgili Faktörler b. Dağıtım Kanalının Özellikleri İle İlgili Faktörler b.a. Üreticinin Tanınmışlığı b.b. İsletmenin Ulaşılabilirliği b.c. İsletmelerin Şikayeti Düzeltme Süreci b.d. Tüketicinin Algılaması c. Tüketicinin Özellikleri d. Durumsal Faktörler Müşteri Şikayet Düzeyleri ve Tüketici Tipleri...68 a. Pasifler b.öfkeliler c.aktivistler d. Konuşanlar... 72

9 ix 3.Müşteri Şikayet Davranışı ve Ağızdan Ağıza İletişim...72 B. MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ SÜRECİNDE HİZMET İYİLEŞTİRMESİ VE AĞZIDAN AĞIZA İLETİŞİM Müşteri Hizmetlerinde Hata ve İyileştirme Yapmanın Gerekliliği Hizmet İyileştirmeleri ve Algılanan Adalet Hizmet İyileştirmelerinde Başarı Faktörleri Hizmet İyileştirmenin Sonuçları ve Ağızdan Ağıza İletişim...83 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...91 YENİ ÜRÜNLERİN BENİMSENMESİNDE VE YAYILMASINDA AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN ETKİSİ...91 A.YENİ ÜRÜN KAVRAMI VE YENİ ÜRÜNLERİN YAYILMASI Yeni Üründe Hızın Önemi Yenilik Kategorileri...93 a.sürekli Yenilikler b.süreksiz Yenilik Yeniliklerin Adaptasyonu ve Difüzyon (Yayılma) Süreci...95 a. Yenilikler Karşısında Bireysel Farklılıklar a.a. Yenilikçiler a.b. Erken Benimseyenler a.c. Erken Çoğunluk a.d. Geç Kalan Çoğunluk a.e. Gecikenler b. Yenilikler Karşısında Kişisel Etkilerin Rolü c.yeniliğin Karakterinin Benimsenme Oranına Etkisi B.YENİ ÜRÜNLERİN BENİMSENMESİ VE YAYILMASINDA AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM TÜRLERİ Yeni Ürünlerin Benimsenmesi ve Yayılması Sürecinde Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişim Yeni Ürünlerin Benimsenmesi ve Yayılması Sürecinde Olumlu Ağızdan Ağıza İletişim BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNET ORTAMINDA AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA VİRAL PAZARLAMA A.VİRAL PAZARLAMA KAVRAMI VE TANIMI Viral Pazarlamanın Gelişimi Viral Pazarlamanın Türleri a. Aktif Viral Pazarlama b.temassız Viral Pazarlama Viral Pazarlamanın Avantajları a. Bedava bazı ürünler veya hizmetler sunar

10 b. Başkalarına zahmetsizce aktarım sağlar c. Yaygın motivasyonlardan ve davranışlardan yararlanır d. Mevcut iletişim ağlarından yararlanır e. Başkalarının kaynaklarından yararlanır f.viral pazarlama araçları geliştirmek kolaydır g. Hedef ürününüzden başka ürünlerinde satılmasını sağlar h. En güvenilir pazarlama mesajıdır i. Viral pazarlama ilgi çekici ve eğlendiricidir Viral pazarlamanın dezavantajları a. Spam (gereksiz) mesajlar b. Kişisel bilgilerin çalınması c.viral mesajların sayısındaki artış d.doğru olmayan bilgi e. Teknolojik bilgi B.VİRAL PAZARLAMADA TÜKETİCİ KARAR ALMA SÜRECİ Viral Pazarlamada Tüketici Karar alma Sürecini Etkileyen Topluluklar a.e-etkileyiciler (Fikir Liderleri) b.teknik-etkileyiciler c.referans Grupların Etkisi Viral Pazarlamda Tüketici Karar Alma Süreci C.VİRAL PAZARLAMA KARMASI Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma D.VİRAL PAZARLAMA ENSTRÜMANLARI E.VİRAL PAZARLAMADA STRATEJİ BELİRLEME Viral Pazarlamada İletişim Stratejileri a.çekme Stratejisi b.itme Stratejisi F.VİRAL KAMPANYA SÜRECİ G.İNTERNET PAZARLAMA DENETİMİ ALTINCI BÖLÜM AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A.ARAŞTIRMANIN AMACI B.ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ VE YÖNTEMİ C.ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLERİ D.VERİLERİN ANALİZİ Frekans Analizleri Satın Alma Karar Süreçlerinde Ağızdan Ağıza İletişimin Demografik Verilerle Karşılaştırılması...144

11 xi 3.Ürünlerin Satın Alınmasında Ağızdan Ağıza İletişimin Etkisinin Demografik Veriler Açısından İncelenmesi Hizmetlerin Satın Alınmasında Ağızdan Ağıza İletişimin Etkisinin Demografik Veriler Açısından İncelenmesi SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA...208

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : 396 1. Baskı Mayıs

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları Nesrin Tan AKBULUT Elif Eda Balkaş ERDOĞAN 1 Yayın No : 1840 İletişim Dizisi : 39 1. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL ISBN 978-975

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

Keywords: Word of mouth communications, recommendation, marketing strategy, acquaintanceship.

Keywords: Word of mouth communications, recommendation, marketing strategy, acquaintanceship. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN MÜŞTERİLERİN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER Editörler dil SAYIMER P nar Eraslan YAYINO LU i Yay n No : 1890 letiflim Dizisi : 43 1. Bask Aral k 2007 STANBUL ISBN 978-975 - 295-787 - 9 Copyright

Detaylı

Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER

Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER 1985 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan ve akademik yaşamına, 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Eğitimi

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe

21.Yüzyılda. Finansal Muhasebe. Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe 21.Yüzyılda Finansal Muhasebe Teoriden Uygulamaya Genel Muhasebe Geliştirilmiş Tekdüzen Hesap Planına Uygun Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları Anlaşılması Kolay, Çözümlü Sorularla 400 den Fazla

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Yayın No : 2863 İşletme-Ekonomi Dizisi : 567 1. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-887 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Büşra OLGUN 1 ÖZET Günümüzde internet çok önemli bir yere

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDEKİ İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU DOKTORA

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı