SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2875 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1832 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Yazarlar Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU (Ünite 1, 2) Dr. Ercüment ERBAY (Ünite 3) Tülin KUŞGÖZOĞLU (Ünite 4) Prof.Dr. İlhan TOMANBAY (Ünite 5) Doç.Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ (Ünite 6) Aziz ŞEKER (Ünite 7) Dr. Emrah AKBAŞ (Ünite 8) Editör Prof.Dr. İlhan TOMANBAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafikerler Gülşah Karabulut Özlem Ceylan Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Sosyal Hizmet Uygulamaları ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Sosyal Hizmet Uygulamasında Kuram Sosyal Çalışma Yöntemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Sağlık Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları Eğitim Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları Adalet Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları Diğer Sosyal Hizmet Alanlarında Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Genel Değerlendirme iii

4 Önsöz Sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmet alanlarında sosyal çalışma mesleği ve benzer diğer sosyal mesleklerin yaptıkları uygulamadır. Sosyal hizmet uygulaması yapılan tüm sosyal hizmet etkinliklerine sosyal çalışma mesleğinin de disiplinli, planlı, programlı, düzenli katkılarıdır. Bir meslek belirli temel ögelerden oluşur. Bunların biri, dayandığı bilim dalıdır. Buna disiplin de deniyor. Bilimsel dayanaktır. Bir diğeri, buna bağlı olarak sürekli işleyen, gelişen, yeni katkılarla zenginleşen bilgidir. Bilim temeldir, bilgi işleyen sistemin makine yağıdır; sürekli olarak işleyişi kolaylaştırır. Bir başka öge ilkelerdir. Bir mesleğin belirli ilkeleri vardır. İlkeleri olmayan meslek olmaz. Sonra, mesleğin kuralları vardır. Sonra mesleğin etik değerleri vardır. Etik ahlak demektir. Meslek ahlakı da diyebiliriz. Meslek ahlakı mesleğin toplumsal değerlere uygun işlemesi için gereklidir. Meslek ahlakını biçimlendiren meslek değerleri vardır. Meslek değerleri meslek ahlakının gelişmesine malzeme sağlar. Bunlar gibi mesleğin gelenek ve görenekleri vardır. Mesleki gelenek ve görenek uzun yıllarboyu süren uygulama süreci içinde gelişir. Gelenek ve görenek zanaat uygulamalarında çok daha önemlidir. Zanaat adeta gelenek ve göreneklerle yaşar. Mesleklerde bilim, bilgi, ilke ve kurallar gelenek ve göreneklerin önüne geçer. Gene uygulama içinde bir başka öge, beceri gelişir. Beceri de bir mesleği meslek yapan ögelerden biridir. Bilgisiz beceri olmaz, becerisiz bilgi işlerli olmaz. Mesleği meslek yapan ögelerden bir başkası da o mesleğin uygun bir makamdan alınan uygun bir mesleki belgeye sahip olmasıdır. Böyle bir belge ile tescillenmemiş meslek süreklilik sağlayamaz. Belgeli mesleğin hukuksal çerçevesi daha kolay belirlenir. Bunun için uygun makamlardan diploma, ruhsat, lisans gibi belgelerin alınması mesleği bağımsız bir kişilik durumuna getirir. Bir mesleğin meslek olarak kabulü, hatta yasal olarak kabulünün kolaylaşması için bu belge ögesi gereklidir. Meslek standartları ve yeterlikler bir mesleği meslek yapan diğer iki ögedir. Standartlar mesleğin yapılanmasını, yeterlikler niteliğinin yükselmesini sağlar. Bir başka öge meslek eğitimidir. Eğitim ve öğretim süreci olmayan bir sürekli etkinlik meslekleşemez. Mesleği meslek yapan ögeler arasında son olarak örgütlenme gelir. Meslek örgütlenir. Örgütlenme meslek olmanın yapısında vardır. Meslek örgütü mesleğin tanınmasını, gelişmesini, yaygınlaşmasını ve güçlenmesini sağlar. Tanınma, yaygınlaşma, gelişme ve güçlenme de her mesleğin hedefidir. Bütün bu ögelerin bütünlük içinde işlemesi ile mesleki tutum ve davranışlar gelişir. Temel ögelerin geliştirdiği bu iki ikincil ögelerle de mesleğin görünümü ortaya çıkar. Tüm bu süreçler meslek uygulamasıyla gelişir. Sosyal çalışma mesleği ve sosyal hizmet alanında görev yapacak olan tüm ara meslekler de bilim ile temellenecek, bilgi ile beslenecek ve uygulama içinde gelişecektir. Uygulama bilgilerini yazan öğretim elemanı ve uygulamacı arkadaşlarımız alanlarında yetkin birer akademisyen ve uygulamacıdırlar. Bilgi ve birikimlerini yeni öğrencilerimize sunmuşlardır. Bu yolla sosyal hizmet alanına yaptıkları katkılarla huzurlu ve mutludurlar. Bu kitabın hazırlanmasında kararı veren, başlatan, bizlere, öğrencilere yeni kapılar açan, başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Davut AYDIN a, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Kerim BANAR a, Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Önlisans Programı Koordinatörü Sayın Doç. Dr. A. İlhan ORAL a teşekkür borcumuz yürektendir. Bu kitapların yazılmasındaki karar ve girişimleri sosyal çalışma ve sosyal hizmetlerin Türkiye de gelişmesine çok önemli itici güç olmuştur. Anadolu Üniversitesi tüm karar verici ve çalışanlarıyla teşekkürü hak etmiştir. Editör Prof.Dr. İlhan TOMANBAY iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Sosyal çalışmanın ana unsurlarını listeleyebilecek, Sosyal çalışmanın bilgi ile olan ilişkisini tanımlayabilecek, Sosyal çalışmanın meslek olma unsurlarını ve etik değerler ve ilkelerini açıklayabilecek, Sosyal çalışmada kabul gören ana yaklaşımları ve bazı sık kullanılan kuramları (teorileri) özetleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Müracaatçı Müracaatçı Sistemi Sosyal Çalışma Müdahalesi Etik Değerler Sosyal Çalışma Kuramı ve Felsefesi Sosyal Çalışmacılar İçin Kuramlar İçindekiler Giriş Kavramlar Sosyal Çalışmanın Bilgi ile Olan İlişkisi Sosyal Çalışma Kuramı ve Felsefesi Sosyal Çalışma ile İlgili Kuramlar ve Modeller 2

7 Sosyal Hizmet Uygulamasında Kuram GİRİŞ Sosyal çalışmanın sunduğu hizmetlerin çeşitliliğine söyle bir göz atalım, örneğin çocuk refahı alanında, gündüz bakımevleri, yuvalar, yatılı bakımevleri, okullarda danışmanlık, sokak çocuklarına yönelik sokak çalışmaları, sanat çalışmaları, çocuklara gelişim aktiviteleri Alanın zenginliğini hemen fark ederiz. Sosyal çalışmacı bu ve benzer alanlarda çalışan meslek elemanıdır. Sosyal çalışma alanlarındaki bu çeşitlilik açıkça gösterir ki, sosyal çalışma modern hukuk ve refah devleti anlayışı içinde giderek gelişmiş etkinlikleri çok çeşitlenmiş karmaşık bir meslektir. Ülkemizde toplumun gelişmesi ve buna koşut olarak sosyal hizmetlerin çeşitlenmesi sürecinde sosyal çalışma meslek olarak giderek daha da çeşitlenen işlevlere, uygulama alanlarına, bürokratik kadrolara kavuşmaktadır. Bu süreçte gelecekte hem uzmanlaşma hem iş bölümü dahilinde sosyal çalışmacıların da mesleki odak ve kurumlarındaki işlevlerine göre aralarına alt meslek gruplarına bölüneceğini öngörülebilir. Ancak büyüme ve çeşitlenme ne kadar artarsa artsın sosyal çalışmacıyı sosyal çalışmacı yapan üç temel özellik aynı olmalıdır. Bu üç temel özelliği Sheafor & Horejsi (2002) şöyle dile getirmişlerdir: Sosyal çalışmacı, formel (biçimsel) mesleki eğitim almış, Kamu ya da özel sektör kuruluşu veya sivil toplum örgütleri/girişimleri bünyesinde toplumsal olarak yetkilenmiş ve ödevlenmiş, Bireylerin ve grupların gelişimini tamamlayarak kendilerine özgü potansiyeli gerçekleştirmelerinde ve şiddetten, baskıdan ve ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi, katılımcı, demokratik, insan haklarını sağlayan ve insan onuruna yaraşır biçimde yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla çalışan meslek elemanlarıdır. Bu üç özellikle yapılan çalışmanın ne olduğunu, nasıl olduğunu ve nasıl uygulandığını anlamak için bu mesleğin kuramsal bilgisine bakmamız gerekiyor. Bu bölümde sosyal hizmet uygulamasında kuram hakkında genel bilgiler edineceğiz. Sosyal hizmet uygulamasında kuramsal bilgi, sosyal çalışmacının alanda sunduğu hizmetin nasıl planlanacağından nasıl sunulacağına ve nasıl değerlendirileceğine kadar geniş bir alanda felsefi, düzenli, tutarlı ve sistematik bilgiler bütünü demektir. Sosyal çalışmada zaman içerisinde büyük ya da küçük çaplı bir çok kuram geliştirilmiştir. Bu ünitede bu kuramsal zenginliğe beraberce bir giriş yapacak, sosyal çalışmaya yön vermiş ana yaklaşımları özetleyecek ve alanda sıklıkla kullanılan kuram ve modellerden bazılarını tanıyacağız. Sosyal çalışmanın kuramsal bilgi birikimine doğru bu yolculuğa çıkmadan önce bazı kavramları kısaca açıklamak bize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, önce anahtar kavramlarla ilgili bilgilerin bulunduğu kavramlar kısmını okumalısınız. KAVRAMLAR Bu bölümde konuya ilişkin bazı temel kavramlar ayrıntılı bir biçimde tartışılacaktır. 3

8 Sosyal Çalışma ve Yardım Her yardım sosyal hizmet, her yardım sunumu sosyal çalışma değildir. Örneğin, bir açı doyurma, dertli bir iş arkadaşının sorunlarına çözüm bulma ya da arada yapılan hayır işleri sosyal hizmet değildir. Bu örneklerdeki yardımlar diplomalı bir sosyal çalışmacı tarafından yapılsa da bunlar sosyal hizmet olmazlar. Yardım ancak, muhtaç kişinin durumunun toplumsal bir sorun olduğu, toplumdaki başka bir takım eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetten kaynaklandığı algılanır ve kişinin ihtiyacının karşılanması onun insan olmaktan ve vatandaş olmaktan doğan bir hakkı olarak kabul edilir ve mesleki disiplin ve kurallara uyarak kurumsal bir şekilde sağlanırsa sosyal hizmet olur. Sosyal çalışma ile sağlanan sosyal hizmetler, yardımı, veren elin alan elden üstün olduğu olumsuz anlayışını yansıtan tek taraflı bir lütuf olmaktan çıkartır, vatandaşa sunulan bir hak, bir hizmet, bir sorumluluk haline getirir. Sosyal çalışmanın bir meslek olması, mesleki değerleri olmasını gerektirir; dahası, yukarıda bahsettiğimiz gibi sosyal hizmetlerin sunumunun, hak temelli, kurumsal, sistematik, insan hakları, insan onuru, eşitlik, ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi mesleki değerler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar. Müracaatçı (Başvuran, Başvuru Sahibi) Sözcük olarak müracaatçı başvuran kimse demektir, ancak mesleki jargon içindeki anlamı: Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluktur (Barker, 1987: 26). Başka bir deyişle, mesleki jargonda hizmet sunulan kişiye müracaatçı denir. Müracaatçı Sistemi Müracaatçı sistemi (client system), müracaatçı ve onun çevresinde müracaatçının sorununu ya da sorunun çözümünü etkileyen ve bunlardan etkilenen etkileşimli aktörlerden oluşur. Örneğin bir çocukla çalışan sosyal çalışmacı için, çocuk müracaatçıdır, müracaatçı sistemi ise ebeveynler, ailedeki diğer yakın kimseler, komşular, mahalle arkadaşları, okul arkadaşları, öğretmen gibi kimseleri içerir. Kavram aslında sistem kuramının sosyal çalışmanın kuramsal bilgisine eklenmesinden ortaya çıkmıştır. Müracaatçı sistemi kavramı sosyal çalışmanın bireyi çevresinde ele alma temel ilkesiyle örtüştüğü için mesleki jargona eklenmiştir. Müdahale ve Sosyal Çalışma Müdahalesi Müdahale, karışma, el atma, araya girme demektir. Müracaatçının sorunuyla ilgilenen sosyal çalışmacı bu sorunu çözmek için harekete geçer ve bir şeyler yapar, yani soruna müdahale eder. Ya da kendisinin ve/ya kurumunun çalışma alanı dışında kalan bir sorun söz konusuysa müracaatçıyı daha uygun bir sosyal hizmet kurumuna yönlendirir, yani araya girer. Sosyal çalışmacı ve müracaatçı arasındaki müracaatçı açısından olumlu sonuçlar doğuran ilişkilenmeye kısaca sosyal çalışma müdahalesi diyoruz. Sosyal çalışma müdahalesinde sosyal çalışmacı, ilişkilere, kişinin içsel çatışmalarına, gruplara, topluluklara müdahale eder. Sosyal çalışmada müdahale tıpta tedavi neyse odur. Sosyal çalışma müdahalesi kavramı iyileştirmeyi içerir ve sosyal çalışmacının yaptığı psikoterapi, savunuculuk, arabuluculuk, vaka yönetimi, grupla çalışma, toplulukla çalışma gibi tüm mesleki etkinlikleri içerir (Barker, 1987). Sosyal çalışma ve yardım ilişkisini göz önünde tutarsak sosyal çalışmacı ve müracaatçı arasında ilişki nasıl olmalıdır? SOSYAL ÇALIŞMANIN BİLGİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Sosyal çalışma kuram ve uygulamanın birbirinden ayrılamayacağı bir alandır. Sosyal çalışmada kuram ve uygulama sürekli birbirlerini dolayımlarlar. Çünkü sorun çözmek için organize bilgi, yani kuram 4

9 gerekmekte, sorun çözmenin bilgisini biriktirip düzenlemek ve kuramsallaştırmak da sorun çözme uygulamalarını gerektirmektedir. Sosyal çalışmayı düşünürken ve uygularken sürekli somuttan soyuta ve soyuttan somuta geçişler yapmamız gerekir. Eklektik Bilgi Birikimi Sosyal çalışmanın bilgisi, kuramla uygulamanın, düşünceyle yaşamın sürekli birbiriyle yoğrulmasıyla oluşturulur. Hepimizin bildiği gibi yaşam ele avuca sığmaz, sürekli değişir, devinir. Bu nedenle yaşamla içiçe bir mesleğin bilgisi de sabit, durağan, tek tipçi olamaz. Bu nedenle sosyal çalışma konusu dahilinde ve konusuyla ilgili geliştirilmiş her türlü bilgiden, özgürce yararlanır, tek bir kurama tek bir doktrine saplanıp kalmaz. Onları o anki uygulamadaki ihtiyaç neyse ona göre keser, biçer ve birleştirir. Burada söz konusu olan psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji gibi farklı disiplinlerin geniş alanlarından yaralanma haline sosyal çalışmanın eklektik bilgi temeli deriz. Sosyal çalışmanın eklektik bilgi temelini aşağıdakiler oluşturur: Psikoloji Sosyoloji Ekonomi Antropoloji Felsefe Siyaset bilimi İşletme Hukuk Sosyal çalışmanın kendi ürettiği bilgiler. Sosyal çalışmanın bilgi temeli eklektiktir; buna ek olarak sosyal çalışmacının mesleki yaşamında bilgiyi kullanması da eklektiktir. Eklektik, seçmeci demektir. Yani, sosyal çalışmacı bir vaka ile çalışırken, farklı disiplin ve kuramlardan ihtiyacına göre kavramlar ve bilgiler alır, birbiriyle bütünleştirir, bir benzetme yaparsak, bir kırkyama-işi (patchwork) diker. Önemli olan bu kırkyama işinin, içeriğinin kaliteli, tutarlı, işlevsel bir çerçevede birbirini bütünleyen bir şekilde birleştirilmiş olmasıdır. Sosyal çalışmanın eklektik bilgi temeli, hakkında daha çok bilgi için, Emre Kongar ın Sosyal Çalışmaya Giriş kitabının Sosyal Çalışmanın Nitelikleri adlı bölümünü okuyabilirsiniz. Uygulama kitabına kuramla başlamamızın nedeni, birbirimizi anlayacak, yani mesleki iletişimimizi gerçekleştirilecek ortak kavramlara, tanımlara ihtiyaç duymamızdır; yani kavramsal çerçeve oluşturmaktır. Kuramla başlamamızın bir diğer nedeni de uygulamaya başlarken de, yani bir müracaatçıyla ilgilenmeye başladığımız ilk andan itibaren kurama bir araç olarak ihtiyacımızın olmasıdır. Ancak böyle bir birikimle bundan sonra okuyacağımız üniteleri daha iyi anlayabiliriz. Kavramsal Çerçeve, Yaklaşım, Kuram, Model Kavramsal çerçevenin bağlamını oluşturan şey sosyal çalışma ve kuramı ve felsefesidir. Sosyal çalışma kuramı ve felsefesi, bizatihi yapılan işin soyut olarak tanımlanması ve ona dair derin düşünce üretilmesidir. Sosyal çalışma kuramı ve felsefesi, sosyal çalışmanın ne olduğunu, ne için olduğunu, neden var olduğunu tanımlar; sosyal çalışmanın temel ilkelerini ortaya koyar. Sosyal çalışma kuramı ve felsefesi temel mesleki anlayış ve etik değerler ve ilkelerin bütünüdür. Mesleki anlayış, etik değer ve ilkeleri bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. 5

10 Sosyal çalışmacılar için kuramlar, sosyal çalışmanın kuramı ve felsefesi dahilinde uygulamayı yaparken ihtiyaç duyduğumuz kuramlardır. Bu tür kuramları Sheafor & Horesji (2002); yön bulmaya yönelik kuramlar ve uygulama çerçeveleri olarak ikiye ayırmış ve aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Yön bulmaya yönelik kuramlar genelde sosyoloji, psikoloji ya da antropoloji gibi alanlardaki kuramların aktarılmasıdır. Bu tür kuramlar davranışların ya da bazı bireysel ya da toplumsal sorunların nasıl ya da neden ortaya çıktığını anlamamıza yardımcı olur. Bu tür kuramlar bir sorunu anlamak ve bir bağlama oturtmak için gereklidir. Belirli bir durumda nasıl değişim yaratacağımızı ise uygulama çerçevelerine bakarak çıkartabiliriz. Uygulama çerçeveleri, uygulama yaklaşımları, uygulama kuramları ve uygulama modellerinden oluşur. Sosyal çalışmada yaklaşımlar, sosyal çalışmanın öznelerini ve nesnelerini belirler, uygulamanın nasıl yapılması gerektiğine dair anafikirler ortaya koyar. Uygulama kuramları davranışın ya da durumun (sorunun) nasıl açıklanacağı ve değişimin nasıl yaratılabileceğini anlatırlar. Uygulama modeli ise, bir sosyal çalışma müdahalesinin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak ortaya koyan çerçevelerdir (Sheafor & Horesji, 2002). Sosyal çalışmanın kuramla olan ilişkisi döngüseldir. Kavramsal çerçeve bir ortak kelime hazinesi yaratır. Bu ortak kelime hazinesi mesleki anlayışı yani sosyal çalışma kuramı ve felsefesini oluşturmamızı sağlar, yani ortak bir dil kurmamızı sağlar. Nasıl ki kelime dilin yapı taşı, dil kelimenin bağlamı ise, kavramsal çerçeve de sosyal çalışma kuramı ve felsefesinin yapı taşı ve sosyal çalışma kuramı ve felsefesi de kavramsal çerçevenin bağlamıdır. Yaptığımız işi anlamlandırma sürecimiz ve bu süreçte yarattığımız bilgi olan sosyal çalışma kuramı ve felsefesi, işi nasıl yapacağımız tartışmasını da getirir, böylece sosyal çalışmacılar için kuramların bilgisine yöneliriz. Bu bilgi eklektik ve soyuttan somuta doğru inen sosyal çalışmayı nasıl yapacağımızı anlatan bilgidir. Bu bilgilerin ışığında uygulamayı yaparız. Yani bilgilerimizi yaşama aktarırız. Hem bu aktarım esnasında hem de uygulamadan sonra ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı durup düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekir. Değerlendirme sosyal çalışma uygulamasının istenilen sonuçları verip vermediğini kontrol etmemiz ve yaptığımız uygulamanın kuramsal bilgimizle örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmemizdir. Uygulama deneyimimizi soyutlar; buradan öğrendiklerimizle yeni kavramlar geliştirebilir ya da mesleğin ne olduğuna dair yeni düşünceler üretebilir, uygulamak için aldığımız bir kuramı ya da bir kuramsal karışımı değiştirip geliştirebiliriz. Sosyal çalışma kuramı ve felsefesi ile sosyal çalışmacılar için kuramlar arasındaki fark nedir? 6

11 SOSYAL ÇALIŞMA KURAMI VE FELSEFESİ Sosyal çalışma kuramı ve felsefesi, sosyal çalışmanın ne olduğunu, ne için olduğunu, ne yaptığını tanımlar, sosyal çalışmanın temel ilkelerini ortaya koyar. Ne olduğu sorusunun yanıtı; bir meslek olduğudur. Onun için ilk önce meslek olmak ne demek onu inceleyeceğiz. Ne için olduğu sorusu ise yanıt olarak, bu mesleğin felsefesi ve etik değerlerini açıklamamızı gerektirir. Ne yaptığı sorusuna zaman içinde verilen yanıtlar gelişmiştir, bunları sosyal çalışma kuramındaki yaklaşımlar bölümünde beraberce inceleyeceğiz. Bir Meslek Olarak Sosyal Çalışma Mesleği herhangi bir işten ayıran temel unsurların neler olduğuna dair bir çok çalışma (Greenwood, 1957; Kongar, 2007; O Neilll 1999; Flexner, 2001) mevcuttur, bu tartışmalar ışığında bir işin meslek olabilmesi aşağıdaki unsurlar gerçekleşmelidir: Mesleğin ortaya koyduğu işe dair bilgi ve deneyim birikimi, Bu birikimin sistematik bilgi haline gelmiş olması, Sistematik bilginin belirli bir soyutlama düzeyine ulaşması, yani kuramsal bilgi birikiminin üretilmesi, Bilginin kullanılmasında teknik uzmanlık, Hem kuramsal bilginin üretilmesi hem de öğrenilmesi için uzmanlaşmış kurumsal eğitimi olması, Söz konusu mesleki eğitimin bu mesleğin öğrencilerine: Özel beceri ve teknikler öğretmesi, Bir sosyalizasyon sunması, Ortak değer, kabul ve özelliklerin yaratılması, Bir topluluk algısının geliştirilmesi, Mesleğin uygulamasında mesleki örgütlerin olması Meslek örgütü aracılığıyla: Eğitimde kazanılan sosyalizasyon ve değerlerin meslek yaşamı boyunca tazelenmesi, Mesleğin kendi kendini denetim sisteminin oluşturulması Toplumsal kabul. Bu gün ülkemizdeki sosyal çalışma, denetim mekanizması hariç yukarıda saydığımız bütün özellikleri haiz bir meslektir. Burada sosyal çalışmanın ruhu ve geliştirildiği terminoloji bakımından denetim mekanizması yerine yaygın ve örgütlü süpervizyon mekanizması demek çok daha yerinde ve doğrudur. Giriş bölümünde bahsettiğimiz mesleki gelişim açısından da düşünürsek, böyle bir süpervizyon mekanizması ilerde daha da belirgin bir ihtiyaç haline gelecektir. Meslek olarak sosyal çalışmanın kendi özgü amaçları vardır. Bu amaçları Landon ve Feit (1999: 28) aşağıdaki sıralamaktadır. İnsanların sorun çözme ve baş etme kapasitelerini artırmak, Kaynak, hizmet ve olanak sağlayacak sistemlerle müracaatçıları bağlantılandırmak, Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlemesini sağlamak, Sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmak, Güçler perspektifi ve işbirliğine dayalı çalışmayla müracaatçı sistemini güçlendirmek, Sosyal adaleti geliştirme ve eşitlik için çalışma (Landon ve Feit, 1999: 28). 7

12 Sosyal Çalışmanın Etik Değerleri ve İlkeleri Etik değerlerin farkındalığı sosyal çalışma mesleğinin temeli, yapılan işin anlamı ve sınırıdır. Etik değerler öz olduğu gibi sınırdır aynı zamanda; çünkü etik değerler dışında yapılan uygulama sosyal çalışma olamaz. Etik değerler sosyal çalışmacının hem mesleki hem kişisel yaşamının ilkelerini oluştururlar. Etik değerler bu mesleğin Hipokrat yeminidir. Mesleki örgütlenme, hem mesleki sosyalleşmenin tazelenmesi hem topluluk duygusunun yaratılıp korunması hem de mesleğin özgün standartlarının ve kendi iç denetiminin sağlanması açısından gereklidir. Sosyal çalışmacılar yalnız Türkiye değil dünya çapında da mesleki örgütlenmeye sahiptirler. Etik değerler ve ilkelerde iki temel mesleki değer ve bunlara eşlik eden dokuz temel ilke vardır. Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu nun ve Uluslararası Sosyal Çalışma Okulları Birliği nin paylaştığı mesleki etik değerleri dünya çapında uzlaşılmış mesleki değerler ve ilkelerdir. Bunlar, Sosyal Çalışmada Etik İlke Beyanı (IFSWA ve IASSW, 2004) belgesinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. İnsan Hakları, İnsan Onuru Sosyal çalışma, tüm insanların içsel değer ve onuruna ve bu içsel değer ve onurdan doğan haklarına saygıya dayanmaktadır. Sosyal çalışmacı her bir bireyin fiziksel, psikolojik, duygusal ve ruhsal bütünlüğü ve refahını korumalı ve savunmalıdır. Bu şu anlama gelir: 1. Kendi kaderini belirleme hakkına saygı - Sosyal çalışmacılar sundukları sosyal hizmetlere insanların kendi hayatlarını her bakımdan etkileyecek, başkalarının hak ve meşru çıkarlarını tehdit etmeyen müdahalelerde bulunurken, müracaatçının kendi değerlerini ve yaşam seçenekleri, kendi seçimlerini ve kararlarını ve insanların haklarına saygı teşvik etmelidir. 2. Katılım hakkını teşvik - Sosyal çalışmacılar, hizmetlerinden istifade eden kişilerin, hayatlarını etkileyen karar ve eylemlerin her boyutuna ilişkin olarak güçlendirilmelerini sağlayacak şekilde, sosyal hizmet müdahale sürecine bütünüyle dahil olmalarını ve katılmalarını teşvik etmelidir. 3. Bireyin bütünsel olarak ele alınması - Sosyal çalışmacılar, bireyi, ailesi, topluluğu, doğal ve toplumsal çevresi içinde bir bütün olarak ele almalıdır. 4. Güçlü yanların belirlenip geliştirilmesi - Sosyal çalışmacılar, bütün birey, grup ve toplulukların güçlü yanlarına odaklanmalı ve güçlendirilmelerini teşvik etmelidir, geliştirmelidir. Sosyal Adalet Sosyal çalışmacıların hem toplumun geneli hem de hizmet sundukları bireyler açısından sosyal adaleti teşvik etme sorumlulukları vardır. Bu şu anlama gelir: 1. Negatif ayrımcılığa meydan okuma - Engelli olup olmama, yaş, kültür, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, medeni durum, sosyo-ekonomik durum, politik görüş, cilt rengi, ırksal ya da diğer fiziksel karakteristikler, cinsel yönelim ya da manevi inançlar bazında negatif ayrımcılığa meydan okumak sosyal çalışmacıların sorumluluğudur. 2. Farklılığa saygı - Sosyal çalışmacılar, birey, aile ve grup düzeyindeki farklılıkları da dikkate alarak, etkinlikte bulundukları topluluklardaki etnik ve kültürel çeşitliliği tanımalı, anlamalı ve saygı göstermelidirler. 3. Kaynakların adilane dağılımı - Sosyal çalışmacılar ellerinde bulundurdukları kaynakları ihtiyaca göre ve adaletli bir şekilde dağıtmalıdırlar. 4. Adaletsiz politika ve uygulamalara meydan okumak - Sosyal çalışmacılar, kaynakların ya da kaynakların dağılımının, politikanın ve uygulamaların baskıcı, adaletsiz veya zararlı olduğu durumları kamuoyunun, politika yapıcıların ve kendi işverenlerinin dikkatine sunmakla yükümlüdürler. 8

13 5. Dayanışma içinde çalışmak - Sosyal çalışmacılar, sosyal dışlanmaya, yaftalamaya ya da boyun eğdirmeye neden olan sosyal koşullara meydan okumakla ve (dışlamayan tersine) daha kapsayıcı (daha içeren) bir toplum için çalışmakla yükümlüdürler 1. Bu ana ilkeler ışığında sosyal çalışmacının etik sorumlulukları da vardır. Ülkemizde sosyal çalışmacıların mesleki örgütü olan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği bu etik sorumlukları altı alanda ifade etmektedir. Bunlar; 1. Müracaatçılara ilişkin etik sorumluluklar 2. Meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına ilişkin etik sorumluluklar 3. Uygulama ortamına ilişkin etik sorumluluklar 4. Meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları 5. Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet mesleğine ilişkin etik sorumlulukları 6. Topluma ilişkin etik sorumlulukları. (http: //www.shudernegi.org/etikilkeler.htm) (Erişim: ) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından ortaya konulan altı alandaki etik ilkeler hakkında daha detaylı bilgi sosyal çalışma alanını tanımak açısından yararlı olacaktır. Bu nedenle derneğin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. http: //www.shudernegi.org/etikilkeler.htm Sosyal Çalışma Kuramındaki Yaklaşımlar Bu bölümde sosyal çalışma kuramındaki yaklaşımlar incelenecektir. Yaklaşımlar tarihsel gelişim sırasında ele alınmıştır. Bu nedenle öncelikle, (a) genel yaklaşım, ardından (b) uzmanlaşma yaklaşımı ve en son, (c) genelci yaklaşım incelenecektir. Özellikle genelci yaklaşıma vurgu yapılmasının nedeni ülkemizde örgün sosyal hizmet eğitiminde genel olarak kabul edilmiş yaklaşım olması ve halen yaygın olarak kullanılmakta olmasıdır. Genel Sosyal Çalışma Yaklaşımı Sosyal çalışma bizatihi alandan doğmuş bir meslek olduğu için, mesleğin doğuşuyla birlikte meslek midir, değil midir tartışmaları sürerken bile, vakaya müdahaleye yönelik bir yaklaşım kendiliğinden vardı. Bu ilk yaklaşım İngilizce de generic social work olarak adlandırılan genel sosyal çalışma anlayışıdır. Bu anlayış sosyal hizmet eğitimini ve dolayısıyla da uzmanların alanda uyguladıkları müdahaleleri doğrudan etkilemiştir. 1 Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu ve Uluslararası Sosyal Çalışma Okulları Birliği nin ortaya koyduğu Sosyal Çalışmada Etik Prensip Beyanı ndan yazarın çevirisidir. Parantez içindeki metinler anlamı daha açık kılmak için yazar tarafından eklenmiştir. 9

14 Genel yaklaşımda ağırlık müdahalenin türlerine verilir. Bu anlayışta sosyal çalışmacının ya vaka, ya grup, ya da topluluk bazında çalışan bir uzman olması gerektiği düşünülür (Zastrow,1999: 7). Bu anlayışa göre sosyal çalışmacı, müracaatçıyla karşılaşıp onun sorununu dinlemesi, müracaatçıyı anlaması ve ona yardımcı olması süreçlerindeki düşüncelerini ve eylemlerini bireyle, grupla ya da toplulukla çalışmasından sadece biri üzerine kurgulayıp uygulamalıdır. Bir başka deyişle bu yaklaşım içindeki sosyal çalışmacı karşına çıkan sorunlu durumu çözmeye çalışırken aldığı mesleki eğitimini, öğrendiği kuramları, edindiği bilgi ve becerileri üç çalışma odağından sadece birisi doğrultusunda kullanır. Bu üç çalışma odağı, bireyle, grupla ya da toplulukla çalışmadır. Özellikle bireyle çalışırken ya da vaka çalışmasında bireyle çalışma yöntemi kullanılır. Bireyle sosyal çalışma müracaat eden bireyle sosyal çalışmacı arasında birebir, doğrudan kurulan bir ilişkidir. Grupla çalışma, ortak bir amacı ya da ortak bir sorunu olan gruplarla sosyal çalışmacın yürüttüğü bir iyileştirme sürecidir. Burada sosyal çalışmacı grup içindeki bireylerle tek tek çalışmaz, onun yerine benzer ihtiyacı ya da amacı olan bireyleri bir grup içinde toplar ve amaca grup süreci içinde ve grup düzeyinde ulaşmayı hedefler. Topluluklarla çalışmada ise, müdahale birimi doğrudan topluluktur. Bu çalışmaya toplum örgütlemesi de denir. Amacı bir topluluktaki ihtiyaçları, topluluğun örgütlenmesi, öz kaynaklarının harekete geçirilmesi yoluyla sağlamaktır. Günümüzde artık giderek daha az kullanılıyor olsa da genel yaklaşımın önemine dikkat edelim. Bu yaklaşımın önemi bir ilk yaklaşım olmasıdır ve sosyal çalışmacının alanda uyguladığı mesleğine dair toplu, tutarlı ve organize bir bilgi bütünü ortaya koymasıdır. Genel sosyal çalışma yaklaşımının bir diğer önemi ise, sosyal çalışma açısından akademik disipliner bilginin üretildiği ilk yaklaşım olmasıdır. Bu yaklaşım önemine rağmen ortaya konan bilginin tekrar uygulamaya dönmesi sonucunda önemli bir sorun doğurmuştur. Bu sorun kısaca şudur. Genel sosyal çalışma eğitimi alan sosyal çalışmacı vakayla karşılaştığında ona belirli bir yöntem üzerinden çözümler üretmek amacıyla yaklaşıyordu. Yani gelen kişiye bireyle sosyal çalışma olarak ne yapılabilir ya da grup çalışması olarak ne yapılabilir seçeneklerini analiz edip; bu analiz üzerinden bir müdahale planı geliştiriyordu. Bu noktada sosyal çalışmacının müracaatçıyı dinlerken, anlarken ve onunla çalışmasını planlayıp uygularkenki yaklaşımının ana odağı müracaatçının sorunundan uygulanacak yönteme kaymış olabiliyordu. Genel sosyal çalışma uygulamasından vazgeçilmesinin ana nedeni: uygulamada aracın, yani kullanılan yöntemin, amacın, yani çözülecek sorunun yerini alabilmesiydi. Gerçek yaşamda sosyal çalışmacı birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerindeki sorunlara, birey ve grup, kuruluş ve kurumsal-toplumsal düzeyde müdahalelerde bulunmaktadır. Her sosyal çalışmacının iş yaşamı boyunca değişik gruplarla çalışma deneyimi farklılık gösterse de alandaki ihtiyaç sosyal çalışmacının her boyutta müdahale için gerekli bilgi, beceri ve değerlere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu durumda, genel sosyal hizmet anlayışının birey, grup ve topluluk temelli ayrışması sosyal hizmet uygulaması açısından yeterli olmamaktadır. Daha sonra bu genelci anlayış yerini özellikle Amerika kökenli olarak uzmanlaşma (specialist) yaklaşımına bırakmıştır. Uzmanlaşma Yaklaşımı Genel sosyal çalışma yaklaşımı zamanla yerini uzmanlaşma anlayışına bırakmıştır. Uzmanlaşma yaklaşımı özellikle Amerika da gelişmiştir. Bu yaklaşımda sosyal çalışmacı belirli bir uygulama alanında yani, sosyal hizmetlerin sunulduğu değişik hizmet alanlarından birinde uzmanlaşır. Örneğin, çocuk refahı uzmanı, tıbbi sosyal çalışmacı, psikiyatrik sosyal çalışmacı gibi (Şahin ve Küçükkaraca, 2002: 170). 10

15 Uzmanlaşma yaklaşımı sosyal hizmetlerin sunulduğu farklı alanlarda derinlemesine bilgi birikimini arttırmıştır. Ancak, bu yaklaşım alanda çalışan sosyal çalışmacılar açısından umulduğu kadar pratik bir çalışma biçimi olmamıştır. Bu yaklaşımdaki en büyük sıkıntı, bir uzmanlık alanı içinde konuların kompartmanlara ayrılması mümkün olsa da yaşamın içindeki deneyimler için aynı şeyin geçerli olmamasıdır. Bir vaka üzerinde çalışırken çoğu zaman çeşitli sorunlar içiçe geçmiş durumdadır. Örneğin, çocuk istismarı, aile içi şiddet, işsizlik, yoksulluk ve göç durumu bir vakada bir arada bulunabilir. Bu noktada bu alanda uzmanlaşan elemanın çeşitli uygulama alanlarının bilgi ve becerisine aynı anda sahip olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada uzmanlaşmacı sosyal çalışma anlayışı bir vakanın çok boyutlu değerlendirilmesinde ve çeşitli çözümlerin bir arada sunulmasında işlevsel olamamaktadır. Uzmanlaşma yaklaşımında karşılaşılan pratik problem belki de en iyi, sosyal çalışmanın odaklarından biri olan aile örneğinde anlaşılabilir. Örneğin, babanın alkolik olduğu, çocuklardan birinin evden kaçtığı, diğerinin çalıştığı, içinde şiddet olan ve yoksul bir aileyi düşündüğümüzde, bu aileye ne sadece alkoliklerle çalışmada uzmanlaşmış bir sosyal çalışmacı, ne sadece aileyle çalışmada uzman, ne de sadece çocuklarla çalışmada uzman bir sosyal çalışmacı deva olabilir. Bunun yerine aileyi bir bütün olarak ele alacak bir yaklaşım gereklidir ki iç içe geçmiş olan problemlere çözüm bulmak mümkün olsun. Bu noktada birazdan inceleyeceğimiz genelci yaklaşım gündeme gelmiştir; uzmanlaşma yaklaşımı lisans eğitimleri çerçevesinde terk edilmiştir. Ancak bu durum uzmanlaşmanın sosyal çalışmadan tamamen dışlanması gerektiğini göstermez. Yakın zamana kadar birçok ülkede sosyal çalışma eğitiminde uzmanlaşma yaklaşımı dışlanmıştır. Çünkü sosyal çalışmacıların önüne gelen vakalar adeta farklı sorunlardan oluşan birer kokteyle benzetilebilecek niteliktedir. Ancak, zaman içinde sosyal çalışmacın da tüm sorunları aynı anda çözebilecek sihirli bir değneğinin olmadığı da görülmüştür. Bazı sorunların, özelikle şiddet, madde bağımlılığı, alkolizm gibi sorun alanlarından başlayarak çözümleyebilmek için okulda alınan eğitimin sosyal çalışmacıya yetmediği görülmüş, birazdan aşağıda inceleyeceğimiz dört yıllık genelci eğitimin üzerine uzmanlaşmaya yönelik bir takım meslek içi eğitim programları ve yüksek lisans programları açılmıştır. Sosyal hizmetlerin sunumunda uzmanlaşma yaklaşımının tek ve mutlak olmasında karşılaşılan sorun, kuram ve uygulama (teori ve pratik) arasındaki uyumsuzluktur. Genelci Sosyal Çalışma Yaklaşımı Sosyal çalışmada genel yaklaşımın ve uzmanlaşma yaklaşımının sosyal çalışma eğitiminde ana paradigma (ana model, ana örnek anlamında) olarak kullanılmasının alandaki uygulamalarda yarattığı sorunları ilgili kısımlarda inceledik. Genelci sosyal çalışma yaklaşımı bahsettiğimiz sorunları gidermek için geliştirilmiş ve bu gün tüm sosyal çalışma okulları tarafından kabul edilmiş bir yaklaşımdır. Sosyal Hizmet Eğitimi Konseyi (The Council of Social Work Education) akreditasyonun gereği olarak her sosyal çalışma okulunda lisans ve yüksek lisans düzeylerinde genelci sosyal hizmet eğitimini şart koşmuştur. Genelci yaklaşım, sorun çözme odağında çeşitli müdahale düzeyleri ve uygulama alanları çerçevesinde sosyal hizmet sunmayı amaçlar. Genelci sosyal çalışma perspektifinin amacı, sosyal çalışmacının her müracaatçı ve duruma çeşitli model, kuram ve tekniklerin farklı düzeylerde (mikro, mezzo ve makro) kullanımına açık olarak yaklaşmasıdır (Sheafor & Horejsi, 1989: 87). Kısaca, genelci yaklaşımın amacı, sosyal çalışmanın eklektik bilgi birikimini karşımızdaki durum ya da müracaatçının tekil durumunun gereksinmelerine göre harekete geçirerek, söz konusu problemin çözümüne orijinal bir yaklaşım biçmektir. Yaşam içinde deneyimlenen birbirine girift sorunlarla kişilerin baş etme kapasitelerini artırmak ve onların sosyal işlevselliğini geliştirmek amacıyla genelci yaklaşım ortaya atılmıştır. Bu perspektifle sosyal çalışmacı sosyal işlevsellikte soruna yol açan çeşitli faktörleri tanımlamaya ve bunlara odaklanmaya yetkin ve istekli olur (Sheafor & Horejsi, 1989: 87). Genelci yaklaşım geliştirildiği 11

16 yıllar itibariyle Amerika da hem psikolojide hem de sosyolojide hakim olmuş işlevselci bakış açısını devşirmiştir. Ancak, bu gün itibarıyla bu işlevsellik anlayışını biraz değiştirmek gerekmektedir. Buradaki işlevselliği klasik roller gibi kalıp algılarla değerlendirmek yanlıştır. Genelci yaklaşımda müracaatçının işlevselliğini, kendi yaşam koşulları içinde kişinin ya da grubun potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri olarak düşünmek gerekir. Sorun çözme odağında, müracaatçıyı tanırken, müdahalelerde bulunurken ya da planlı değişim süreci içinde genelci sosyal çalışmacı çeşitli varsayımlarla hareket eder. Bu varsayımlar genelci sosyal çalışma perspektifinin varsayımlarıdır. Miley ve arkadaşlarına (1996) göre genelci sosyal hizmet yaklaşımının dört varsayımı vardır. 1. İnsan çevresi içinde ve çevresiyle birlikte ele alınmalıdır. Çünkü insan davranışı sosyal ve fiziksel çevre ile ilişkilidir. 2. Değişim için kişiye değil ilişkilere ve sistemlere müdahale etmek gereklidir. Müracaatçı sisteminde değişimler yaratmak sistemin kendisini, onun çevresiyle olan etkileşimlerini ve onu çevreleyen diğer sistemleri değiştirmeyi içerir. 3. Genelci sosyal çalışmacı, birey, aile, grup, topluluk, toplum ve sosyal hizmet sistemi olmak üzere her düzeyde müdahalede bulunabilir. Bir vaka özelinde çalışırken de sorun odaklı yaklaşır, eklektik bilgi temelini kullanarak, analiz edilecek şey neyse ona göre olan bilgi kaynaklarından yararlanır. 4. Sosyal çalışmacı sadece alandaki müdahalelerle kısıtlı değildir. Araştırma yapması ve sosyal politikalara katkı vermesi de gerekmektedir. Bu varsayımlardan çıkan sonuç, genelci sosyal çalışmacı her düzeydeki tüm müracaatçı sistemleri ile doğrudan çalışabildiğini gösterir ve uzmanın mikrodan makroya geniş çok kapsamlı bilgi ve becerilerle donanması gerektiğini ortaya koyar. Kısaca özetleyecek olursak, genelci sosyal çalışma uygulamasında 10 temel kavram vardır (Şahin ve Küçükkaraca, 2000: 173). Bunlar; eklektik bilgi temeli, mesleki değerler, mesleki becerilerin her düzeyde kullanımı, her büyüklükteki sisteme yönelme, örgütsel yapı içinde çalışma, süpervizyon, mesleki roller, eleştirel düşünme, planlı müdahale süreci ve müracaatçının güçlendirilmesine vurgudur. Bu kavramları kısaca şöyle açıklayabiliriz: Eklektik bilgi temeli: Genelci yaklaşımda sosyal çalışmacı, müracaatçı sistemini anlamak ve sorunu analiz etmek için çeşitli kuramsal yaklaşımlardan bir arada yararlanır (Örn. Sistem kuramı, ekolojik yaklaşım, v.b.). Mesleki değerler: Genelci sosyal çalışma yukarıda incelediğimiz etik değerler ve ilkeler çerçevesinde uygulanır. Mesleki becerilerin her düzeyde kullanımı: Bir sorunu çözmek için genelci sosyal çalışmacı gereken her düzeyde (Mikro, mezzo, makro ve sosyal hizmet sistemi) çalışır (Derezotes, 2000; Zastrow, 1999), Her büyüklükteki sisteme yönelme: Genelci sosyal çalışmacı, her düzeyde müracaatçı (birey, grup ve topluluk) ve her düzeyde sorunu (bireysel, grupsal, kurumsal, topluluk, sosyal hizmetlerin sunumu ve sosyal politika düzeyleri dahil) çözmek için çalışır. Örgütsel yapı içinde çalışma: Genelci sosyal çalışmacı örgütlü yapı içinde çalışır. Süpervizyon: Genelci sosyal çalışmacılar birbirlerine sürpervizyon sağladıkları mesleki ilişkiler ve mesleki örgütlenme içinde çalışırlar. Mesleki roller: Bu kısmı Ünite 2 de ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Eleştirel düşünme: Genelci sosyal çalışmacı özgür düşünebilmelidir. Özgür düşünebilmesi için müracaatçı sistemine, kendi bilgi birikimine ve içinde bulunduğu sosyal hizmetler sistemine karşı eleştirel olabilmelidir. Buradaki eleştirellik yıkıcı bir bakış açısıyla karıştırılmamalıdır. Eleştirmek, objektif olarak bir durum ya da olgunun artı ve eksilerini, zayıf ve güçlü, kapalı ve açık yanlarını, tamamlarını ve eksiklerini değerlendirmek, katı ve skolastik olmamak demektir. 12

17 Planlı değişme sürecinin kullanımı: Planlı değişme ya da başka bir deyişle planlı müdahale sürecini Ünite 2 de ayrıntılı olarak işleyeceğiz. (Kısaca, planlı müdahale süreci sekiz aşamalıdır: Konuları tanımlama-tanışma, veri toplama ve analiz, planı oluşturma, farklı müdahaleleri ortaya koyma; uygun müdahaleleri seçme ve uygulama; uygun bilimsel temelli bilgiyi kullanma, sonlandırma (Zastrow, 1999: 11). Müracaatçının güçlendirilmesine vurgu: Genelci sosyal çalışmacı, değerlendirme ve müdahale süreçleri boyunca müracaatçının zayıf ve güçlü yönleriyle ilgilenir, onu güçlendirmeyi müdahalenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Genelci yaklaşımda değişim tüm bu yukarda belirtilen anlayış temelinde düşünülür ve planlanır. Değişimin planlaması süreci müracaatçının yaşamındaki değişimin başladığı süreçtir. Bu nedenle ilerleyen alt bölümlerde deşiğimi düşünmek ve planlamakta işimize yarayacak bilgi birikimin ne olduğuna dair tanıtıcı bir gezinti yapacağız ardından ve Ünite 2 de planlı müdahale sürecini beraberce inceleyeceğiz. hangisidir? Sosyal çalışmada günümüzde kabul gören uygulama yaklaşımı SOSYAL ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURAMLAR VE MODELLER Sosyal çalışmanın eklektik bilgi temeli, ve bir uygulama disiplini olması yüzünden bilgiye pragmatik yaklaşımı gereği burada açıklayacağımız kuramların hepsi genelci yaklaşım dahilinde kullanılabilir hiçbiri bir diğerini dışlamaz. Farklı kuramlar vaka ve durum bazında farklı biçimlerde birleştirilerek kullanılabilir. Kuram bize iki araç sağlar, bir konuyu ele alacağımız kavramlar ve kavram arası ilişkiler. Sosyal çalışmada kuram uygulamadan ayrı düşünülemez. Önemli olan, kuramdan sağladığımız kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri, yani düşünme araçlarını, karşımızdaki sorunu kapsamlı ve derinlemesine analiz etmek için ve çözüm yolları önerip uygulamak için kullanabilmek, ve bunu yaparken sosyal çalışmanın etik değer ve ilkelerini asla gözden kaçırmamaktır. Sistem Kuramı Biyoloji, makine ve bilgisayar mühendisliği disiplinlerinde geliştirilen ve buralardan sosyal çalışmaya aktarılmış olan sistem kuramı farklı sistemleri tanımaya ve onların birbirleriyle bağlantılarını ve birlikte işleme ilkelerini ortaya koymaya çalışır. Sosyal çalışmada sistem kuramının amacı, sosyal çalışmacının müracaatçının davranış ve işlevselliğini dinamik olarak etkileyen biyolojik ve sosyal sistemlere odaklanmasına yardım etmektir (Sheafor & Horejsi, 1988: 89). Sistem kuramı, sosyal çalışmacıya müracaatçıyı ve onun çevresiyle olan ilişiklerinin birer sistem olarak kurgulayacağı analitik bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur, müracaatçıyla kaynakları ilişkilendirmede, değişim süreci planlamada ve değişim sürecini değerlendirmede kolaylık sağlar. Müracaatçıyı ve onun ilişkide bulunduğu çevreyi sistemler biçiminde düşünmek, bize her zaman değişimi sağlamak için müdahale edilebilecek bir değil birkaç noktanın olduğunu hatırlatır. Sistem kuramının temel kavram ve varsayımları vardır bunları şöyle açıklayabiliriz: Sistem, birbiriyle ilişkili ve bağlantılı eleman ve etkinliklerden oluşan ayrıştırılamaz, organize ve işleyen bir bütündür (Sheafor & Horejsi, 1988: 89). Sistem çok düzeyli hiyerarşik yapılardan oluşan ve belirli bir şekilde davranan bir bütündür (Sheafor & Horejsi, 1988: 89). Sistem çok sayıda kısımdan oluşabilir. Bir sistemin parçaları arasında simbiyoz bir ilişki bulunur. Buna ortakyaşam denir. Yani bir sistem birbiriyle birlikte var olan birbiriyle birlikte, birbirine bağlı olarak yaşayan elemanlardan oluşur. Bir başka deyişle, birbiriyle ilişkisel bağlarla bağlanmış elemanlar bir sistem oluştururlar. 13

18 Her sistemin bir takım sınırları vardır. Sosyal bir sistemin sınırları o sisteme ait olanlar ve olmayandan oluşur (Onat, 2002: 121). Sistem perspektifiyle analize tâbi tutulan sistem odak sistemdir. Bir odak sistemde başka alt sistemler tanımlamak mümkündür. Örneğin iki çocuklu bir aileye düşünelim. Burada odak sistem ailedir. Aile sistemi içinde çeşitli alt sistemlerden bahsetmek mümkündür. Örneğin anababa ilişkisi kendi içinde bir sistemdir ve odak sistemimiz olan aile sisteminin bir alt sistemidir. Anababa ve çocuk arasındaki ilişkiler bir alt sistem, çocuklar arasındaki ilişkilerde bir diğer alt sistem olarak düşünülebilir. Örneğimizdeki aile içindeki alt sistemler birbirlerinden etkilenir ve birbirlerini etkiler ve beraberce var olurlar, yani simbiyozdurlar. Beraberce var olan sistemlere simbiyoz sistemler denir. Her sistem daha büyük bir sistemin, bir üst-sistemin parçasıdır. Örneğin ebeveyn sistemi aile sisteminin bir parçasıdır. Aile sistemi anababa sisteminin üst sistemidir. Açık sistem dışardan etkileşimlere açık elemanları değişebilen bir sistemdir. Tüm biyolojik ve sosyal sistemler açık sistemdir. Sistemler açıklık seviyelerine göre değişiklik gösterir. (Sheafor & Horejhi: 89). Sistem Kuramının Sosyal Çalışmada Kullanılması: Pincus ve Minehan Modeli Sistem kuramı (ya da sistem yaklaşımı) sosyal hizmet çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır. Sosyal hizmet içinde sistem yaklaşımın en sık kullanılma biçimiyse Pincus ve Minehan ın (1973) ortaya attıkları model çerçevesinde olmaktadır (Zastrow, 1999: 72). Pincus ve Minehan Modeli ne göre sosyal çalışma uygulamasında dört temel sistem vardır. 1. Değişim Ajanı Sistemi 2. Müracaatçı sistemi 3. Hedef Sistem 4. Eylem Sistemi Zastrow (1999), Pincus ve Minehan Modelini aşağıdaki gibi açıklamaktadır. 14

19 1. Değişim ajanı sistemi Değişim ajanı sistemi, özellikle planlı değişimi yaratmak için kurulmuş olan kurumlarda çalışan sosyal çalışmacılardan oluşur. Sosyal çalışmacıları çalıştıran kurum ve kuruluşlar da değişim ajanı sisteminin bir parçasıdır (Zastrow, 1999: 72). Buradaki çalıştıran kurum vurgusu önemlidir. Çünkü bu vurgu değişim ajanlığı işinin gönüllük temelinde değil, profesyonellik temelinde yapılabilecek bir iş olduğunu ortaya koymaktadır. 2. Müracaatçı sistemi Müracaatçı sistemi aşağıdaki üç temelde oluşur: a. Sosyal çalışmacıya da kuruluşuna başvuran, b. Müdahale sürecinden faydalanacak olan, c. Sosyal çalışmacıyla müdahale için anlaşmaya varan kişilerden oluşur. 3. Hedef sistem Hedef sistem, sosyal çalışmacının değişimini planladığı kişi grup ve örgütsel uygulamalardır. Hedef sistemdeki değişimler planlı müdahale süreci içerinde ölçülebilir değişimler olmalıdır. Hedef sistemi değerlendirerek, sosyal çalışmacı, müdahalenin etkinliğini ve etkililiğini değerlendirir ve müdahale sürecini hesap verilebilir bir uygulama olmasını sağlar. 4. Eylem sistemi Eylem sistemi, sosyal çalışmacının değişimi yaratmak için ilişkilendiği kişilerin ve planlı değişim süreci içerinde uyguladığı müdahalelerin tamamından oluşur. Sosyal çalışmacı planlı değişim içinde planladığı tüm değişimleri yaratmak bir çok farklı alt amaca yönelik bir çok farklı çalışma gerçekleştirir. Bu çalışmaların her biri bir eylem sistemidir (Pincus ve Minehan, 1973). Sistem kuramı müracaatçı ve sorununu hangi odakta (birey, çevresi içinde birey, toplumsallık) ele alır? Psiko-Dinamik Kuram Psiko-dinamik kuram, Freud un ortaya koyduğu ve psikanaliz kuramından sosyal çalışmaya aktarılmıştır. Psiko-dinamik kuram müracaatçının sorunun bireysel odaklı olduğunu varsayar. Bu kuramda sorunun analizinde ve sorun çözme stratejisinde bireye odaklanılır. Psiko-dinamik kuramın amacı, bireylerin çatışan duygu ve düşüncelerini anlamalarını sağlayarak onların sosyal işlevselliğini arttırmaktır (Sheafor & Horesji, 2002). Psiko-dinamik sosyal çalışma müdahalelerinin odağı geçmişte yaşanan deneyimlerin bugünkü ruhsal ve toplumsal yaşamdaki etkileridir. Bu kuram, bugünkü davranışların temelinin geçmişteki yaşantılar olduğunu varsayar. Psiko-dinamik kuram dahilinde baktığımızda, müracaatçı sorun yaşamaktadır, çünkü, müracaatçının çocukluğunda kötü olaylar bulunmaktadır. Müracaatçı geçmişte bu olayla başa çıkabilmek için bazı mekanizmalar geliştirmiştir. Ancak bu mekanizmalar zaman içinde işlevsiz hale geliştir ya da bu mekanizmaların kendileri sorun haline gelmiştir. Bu kuram, bireyin bilişsel ve psikososyal gelişimine odaklanır (Derezotes, 2000). Buradaki bilişsel ve psikososyal gelişim geçmişteki yaşantıya yönelik algının değişmesiyle kişinin kendine dair bir içgörü kazanmasıdır. Kişinin kendine ve kendi yaşantılarına dair farkındalığı artar. Psikososyal gelişim ise ilişki kurma odaklıdır, buradaki ilişki kurma geçmişteki ve şimdiki ilişkiler arasında ilişki kurmadır. Psiko-dinamik kuram, müracaatçının sorunun bireysel odaklı olduğunu varsayar ve soruna bireysel düzeyde çözüm üretmeyi amaçlar. 15

20 Kısaca, psiko-dinamik sosyal çalışma, sorunu, müracaatının kendi yaşanışıyla olan ilişkisinde, bastırılmış duygular ve düşüncelerinde, hayatla başa çıkabilmek için kişilerin kendilerini bastırmalarında görür. Psiko-Dinamik Kuramın Sosyal Çalışmada Kullanılması Psiko-dinamik kuram sosyal çalışmada, bireyle ya da grupla yapılan terapötik çalışmalarda kullanılır. Ayrıca müracaatçıyı tanırken de diğer kuramlarla birlikte bir yan unsur olarak kullanılabilir. Bu kuram bize müracaatçıyı tanırken onun geçmişiyle ve geçmişinin bugününe olan bağlarıyla da ilgilenmemiz gerektiğini, onu derinlemesine tanımaya çalışmamız gerektiğini bize hatırlatır. Psiko-dinamik kuramda, sağlıklı olma durumu üç ben; altben, ben/lik, üstben (ego; id, ego, süperego) arasında denge ve akış sağlamaktır. Bu denge ve akış bir eşitliği değil, gerektiği durumda gereken benlik durumuna kolayca geçilebilmesi anlamına gelmektedir (Derezotes, 2000). Bu sosyal çalışma açısından birey ya da gruba psikolojik danışmanlık ve destek sağlamak demektir. Psiko-dinamik sosyal çalışma müdahalesinde sosyal çalışmacı ve müracaatçı arasında dikey bir ilişki vardır. Sosyal çalışmacı müracaatçının duygu ve düşüncelerini sadece anlatmasına yardımcı olmaz onları yorumlaması için müracaatçıyı aktif olarak yönlendirir (Turan, 1999). Kişinin ve yakın çevresindekilerin (müracaatçı sistemindekilerin) bilmediği yanı, bilinçaltındaki yönleri aydınlatılmaya çalışılır. Kişi kendine dair derin bir içgörü kazanır. Sosyal çalışmada psiko-dinamik kuramdan yararlanan sosyal çalışmacının uyguladığı bazı müdahale tekniklerini Derezotes (2000) aşağıdaki gibi ifade etmektedir: a. Yorumlama: Burada sosyal çalışmacı, müracaatçı için olan yorumunu doğrudan söyler. Burada yorumdan yararı kimin sağladığı önemlidir. Yararlanan her zaman müracaatçı olmalıdır. b. Empatik tepki: Bu, yorumlamaya göre daha az doğrudan bir stratejidir. Sosyal çalışmacı müracaatçıyla empati kurarak (yani kendini müracaatçının yerine koyarak, onun duygularını duyumsamaya çalışarak) ben dili içerisinde mesajını verir. c. Sanatsal teknikler: Sosyal çalışmacı müracaatçıdan geçmişine yönelik yazı yazması, resim yapması ya da dans etmesi, şarkı söylemesi gibi sözü ve sözsüz sanatsal tekniklerle kendini anlatmasını talep edebilir. Böylelikle müracaatçıyı tanır, çözümler ve tedavi yönünde adım atabilir. d. Öykü anlatımı: En dolaylı olan stratejidir. Sosyal çalışmacı, müracaatçıya olan mesajını doğrudan değil bir öykü aracılığıyla verir. Sosyal çalışmacı genelde ilettiği öykülerini mutlu sonla bitirerek müracaatçının olumluluğunu ve motivasyonunu arttırmaya çalışır. Psiko-dinamik kuram müracaatçı ve sorununu hangi odakta (birey, çevresi içinde birey, toplumsallık) ele alır? Varoluşçu Psiko-Dinamik Kuram Psiko-dinamik kuramın sorunu ve çözümü birey bazında ele aldığını vurgulamıştık. Ancak artık bildiğimiz gibi sosyal çalışma bireyi çevresi içinde ele alır. Bu nedenle sosyal çalışmanın odağı ile psiko-dinamik kuramın odağı arasında bir fark bulunmaktadır. Psiko-dinamik kuramın gücü ve derinliği düşünüldüğünde bu kuramın hiçe sayılamayacağı açıktır. Zaman içinde sosyal çalışmacılar, bu kuramı kendi çevresi içinde birey odağına daha uyumlu hale getirmek için psiko-dinamik kuramla varoluşçu felsefeyi birleştirerek, varoluşçu psiko-dinamik kuramı ortaya koymuşlardır. Bu birleşimi Derezotes (2000) iletişimselvaroluşçu-psiko-dinamik paradigma, yani, psiko-dinamik model olarak adlandırır. Varoluşçu psiko-dinamik kuramdan faydalanan sosyal çalışma müdahalesinin odağı bireylerin kendi farkındalıklarını, kendilerini kabullerini ve kendilerini ifade etme kapasitelerini arttırarak kendilerini gerçekleştirme yönünde gelişmeleridir. Bu kuramdan yararlanarak bireyin duyusal yönüne dair farkındalığını, duygularını kabul ve ifade gücünü arttırmak amaçlanır. 16

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan 1 Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan Set Model by Organizational Choice: Human Relations, Knowledge Management and Human Element

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI

Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler yaratmak: Kadınlar için LİDERLİK EĞİTİMİ EL KİTABI Seçenekler Yaratmak: Kadınlar için Liderlik Eğitimi El Kitabı Kitabın orjinal adı: Leading to Choices; Leadership Training Handbook for Women

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı