LABORATUVARCILIĞIN BAŞINA GELENLER SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM TRENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVARCILIĞIN BAŞINA GELENLER SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM TRENİ"

Transkript

1 LABORATUVARCILIĞIN BAŞINA GELENLER SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM TRENİ

2 NEDEN LABORATUVARCILIK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ????? BAŞKA BİR İŞ ELİMİZDEN GELMİYOR. LABORATUVARCILIĞI YAPMAK İSTİYORUZ: BU BİZİM TERCİHİMİZ

3 TRENİN ALTINDA KALMAMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ???? DÜNYADAKİ GÜNCEL UYGULAMALARA HIZLA GEÇMELİYİZ

4 IL28B/C3176T Polimorfizmi Hepatit C Tedavisinde IL28B Geninin Faktörü

5 Çalışılan Gen:C3176T Materyal: EDTA' lı Periferik Kan Uygulanan yöntem:real Time PCR Referans Aralığı: C/C :Tedaviye daha iyi(%55-%80) yanıt alınabilecek genotip. C/T ya da T/T: Tedaviye zayıf (%20-%40) yanıt alınabilecek genotip.

6 HIV ANTIRETROVIRAL İLAÇ DİRENCİ

7 Materyal: EDTA' lı plasma Testin Alt Saptama Sınırı: 2000 kopya/ml Uygulanan yöntem: Dizi Analizi

8 Testin Amacı: Antiretroviral tedavi öncesinde primer direncin saptanması, tedavi sırasında tedaviye yanıtsızlığa ya da etkisizliğe neden olan direncin belirlenmesi.

9 HIV Tedavisinde Kullanılan ve Uyguladığımız Yöntemle Direnci Saptanabilen ilaçlar: *NRTI GRUBU (EPIVIR,EMTRIVA,RETROVIR,VIDEX,ZERIT,ZIAGEN,VIREAD) *NNRTI GRUBU (RESCRIPTOR,SUSTIVA,VIRAMUNE,INTELENCE) *PI GRUBU (AGENERASE,LEXIVA,CRIXIVAN,FORTOVASE,KALETRA,PREZISTA,VIRACEPT,REYATA Z,APTIVUS)

10 GÜNCEL SAĞLIK PROBLEMLERİNE UYGUN VE KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNMAK

11 RESPIRATOR VIRUS TARAMA TESTİ (RV15)

12 Amaç: -Solunum yollarında enfeksiyona neden olan virüslerin saptanması. -İnfluenza A nın pozitif bulunması durumunda H1N1 virüsunun tespiti. Yöntem: Multipleks PCR

13 Respirator Virus Tarama Testinde Saptanan Virusler: 1. İnfluenza A Virüs (Flu A) 2. İnfluenza B Virüs (Flu B) 3. Respirotory Syncytial Virus A(RSVA) 4. Respiratory Syncytial Virus B(RSVB) 5. Parainfluenza Virus 1 (PIV1) 6. Parainfluenza Virus 2 (PIV2) 7. Parainfluenza Virus 3 (PIV3) 8. Coronavirus 229E/NL63 (229E/NL63) 9. Coronavirus OC43/HKU1 (OC43/HKU1) 10.Rhinovirus A/B/C (HRV A/B/C) 11.Adenovirus (AdV A/B/C/D/E) 12.Metapneumovirus (MPV) 13.Human Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV) 14.Parainfluenza Virus 4 (PIV4) 15.Human Enterovirus (HEV)

14 HEKİMLERİ VE HASTALARI ÇARESİZLİĞE SÜRÜKLEYEN SGK UYGULAMALARI KARŞISINDA ALTERNATİF SEÇENEKLER ÜRETMEK

15 FİBROTEST-ACTİTEST

16 Karaciğerin sağlıklı veya hasarlı olduğu nasıl kontrol edilir? Karaciğer hastalığının tanısında en yaygın olarak kullanılan yöntem Karaciğer Biyopsisidir. Karaciğer Biyopsisi genellikle bir günlük işlem olup, hastaneye gelen hastaya anestezi uygulanır ve karaciğerinden küçük bir parça örneği alınır. Örnek patoloji uzmanınca mikroskopik değerlendirmeye tabi tutularak karaciğer hastalığı araştırılır. Biyopsi işlemi bazen hasta için rahatsızlık verici olabilir ve nadir durumlarda komplikasyon gelişebilir.

17 Bir diğer seçenek, kan testi yapılmasıdır. Bu amaçla BioPredictice SAS (Fransa) tarafından geliştirilen FibroTest-ActiTest ve FibroMax testleri ile hekim tarafından uygun görüldüğü tıbbi durumlarda karaciğerde hasar olup olmadığı ve şiddeti değerlendirilebilir. Bu testler karaciğere ilişkin belirli biyokimyasal tetkiklerin değerlendirmesi olup karaciğerin durumu hakkında hekime faydalı tıbbi sonuçlar sağlamaktadır. Testlerin yapılmasında sadece bir kan testi gerekmekte ve hastane laboratuvarında elde edilen test sonuçları ilgili hekime ve hastaya kısa sürede iletilebilmektedir.

18 BioPredictive FibroTest- ActiTest ve FibroMAX testleri cinsiyet, yaş, ağırlık, boy ve belirli kan biyobelirteçleri ile çalışan patentli bir algoritma ile çalışır. Patentli bir testtir.

19 FAT TEST 1 FibroTest-ActiTest FibroTest : hepatik fibroz tanı testidir. ActiTest : viral nekro-inflamatuvar aktiviteyi değerlendirir.

20 FAT TEST 2 FibroMAX FibroTest : hepatik fibroz tanı testidir. SteatoTest : hepatik steatoz tanı testidir (yağlı karaciğer) ActiTest : viral nekro-inflamatuvar aktiviteyi değerlendirir. AshTest : aşırı içicilerde şiddetli alkolik steatohepatit (ASH) tanı testidir. NashTest : aşırı kilolu, insülin dirençli, diyabetli veya hiperlipidemi'li hastalarda nonalkolikj steatohepatit (NASH) tanı testidir.

21

22

23 FİBROTESTİN DİĞER SKORLAMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

24 Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar : Sonuçların güvenilirliği BioPredictive tarafından bildirilen Preanalitik ve Analitik Koşullara tam uyulmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Testler şu durumlarda ertelenmelidir: Akut Hemoliz Akut Hepatit Akut İnflamasyon Ekstra Hepatik Kolestaz Kronik Hemoliz ve Gilbert Sendromu durumlarında uzman hekime danışılmalıdır. Karaciğer Transplantı Hastalarda testin değerlendirmesi doğrulanmamıştır. Biyokimyasal Testlerden herhangibirindeki anormal sonuç FibroTest-ActiTest ve FibroMAX sonuç değerlendirmelerinde dikkat gerektitir.

25 VEREM SAVAŞLAR KAPANINCA HASTALAR ÇARESİZ Mİ KALACAKLAR???? PPD SORUNU NASIL AŞILIR?

26 Serolojik Yöntemler: QuantiFERON-TB Gold Tüberkülozun bilinen ilk immunolojik tanı aracı tüberkülin cilt testidir. Bu test latent infeksiyon tanısında günümüzde altın standart olarak kabul edilmekle birlikte, BCG veya tüberküloz dışı mikobakterilerle de pozitiflik vermesi, uygulamada iki vizit gerektirmesi, uygulama ve yorumlamadaki hatalar ve yorum farklılıklarından kaynaklanan olumsuzluklar nedenleriyle daha duyarlı ve özgül tanı araçları geliştirme zorunluluğu doğmuştur.

27 QuantiFERON TB Gold In-Tube Testi: Heparinli tam kan içindeki hücrelerin, uyarıcı ESAT-6, CFP-10 ve TB7.7(p4) proteinlerinin peptit kokteyli ile uyarılmasına dayanan, in vitro tanı testidir. Test için kullanılan ESAT-6, CFP-10 ve TB 7.7 antijenleri, BCG suşlarında ve M. tuberculosis dışındaki suşlarda bulunmadığı için test M. tuberculosis e spesifiktir. Uyarılmayı takiben ELISA ile IFN-γ nın saptanması ve kantitasyonu testin temelini oluşturur. Tüberküloz infeksiyonu geçirmemiş veya BCG ile aşılanmış kişilerde bu antijenlerle uyarım sonrası IFN- γ salınımının olmadığını göstermiştir. Yine test ile M. kansasii, M. szulgai ve M. marinum dışındaki tüberküloz dışı mikobakterilerle de pozitif sonuç elde edilmemektedir yılında FDA tarafından onaylanan test, hem semptomatik olguların hem de latent tüberküloz infeksiyonu olan kişilerin tanısına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, tüberküloz hastalığının doğrulanması veya dışlanması açısından diğer tıbbi ve tanısal değerlendirmelerin yapılması şarttır. Düzen Laboratuvarında günlük olarak çalıılıp rapor edilmektedir.

28 QuantiFERON-TB Gold In Tube - Mixing, storing, incubation.wmv

29 KİT KULLANIMI GEREKTİRMEYEN YÜKSEK TEKNOJİ KULLANARAK UYGULAMALAR YAPMAK

30 İmmunsupresif İlaç Düzeyleri Tacrolimus Sirolimus Everolimus

31 Amaç: Terapötik ilaç düzeyi izlenmesi İmmunsupresif ilaçlar organ veya doku naklinde alıcı veya graft'a karşı tolerans oluşturmak, red olayını önlemek amacıyla kullanılır. En iyi ve en düşük yan etkiyi belirlemek için kan düzeylerinin saptanması ve izlenmesi gereklidir. Bu amaçla en sık kullanılan spesifik immunsupresif ilaçlar kalsinörin inhibitörleri (tacrolimus ve siklosporin) ve TOR inhibitörleridir (sirolimus ve everolimus). Laboratuvarımızda immunsupresif ilaç düzeyleri günlük olarak çalışılıp rapor edilebilmektedir.

32 Yöntem: Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC- MS/MS) Örnek Türü: EDTA'lı tam kan

33 LC-MS/MS ile İlaç Düzeyi Takibinin Avantajları -Sensitivitesi ve selektivitesi yüksek sonuçlar -Simultane birden fazla ilaç düzeyi analizi yapılabilmesi -Kısa analiz süresi (2.5 dk/örnek) -Düşük örnek hacmiyle analiz imkanı (100 ul)

34 Referans Aralık (ng/ml) Tacrolimus 5-20 (FK506, Prograf) Sirolimus 4 12 (Rapamun, Rapamycin) Everolimus 3 8 Referans aralık; uygulanan protokol, birlikte kullanılan diğer ilaçlar, hangi organ transplantasyonu olduğu, transplantasyon zamanına göre değişkenlik gösterebilir.

35 VAROLAN ANALİZLERİMİZİ GELİŞTİRMEK

36 CANLILIK ANALİZİ FLOW SİTOMETRİK ANALİZLERDE CANLI HÜCRE TAYİNİ VE ÖNEMİ

37 7-AAD( 7-Amino- Actinomycin-D) Flow sitometrik analizlerde cansız hücreleri dışlama için kullanılan, kullanıma hazır bir boyadır.

38 ÖNEMİ VE AMACI Hücre canlılığı Flow sitometrik analizlerde sonuca direkt olarak etki etmektedir. Cansız hücrelerin dışlanması ile analiz kalitesi artırılır. Zayıf monoklonalite görülen analiz sonuçlarının numune kaynaklı olduğunu görülebilir. Hücre canlılığına bağlı değişim gösteren diğer teslerde de değerlendirmelere yardımcı olarak kullanılır.

39 FARKLI NUMUNE TÜRLERİNDE RAPOR ÖRNEKLERİ NUMUNE TÜRÜ : PERİFERİK KAN TARIH : 10 EKIM 2011

40

41 DİAGNOSTİK TEKELLERİNİN DIŞINDA Kİ ALTERNATİF DÜNYA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYI ARAŞTIRMAK

42 ÇİNLİLER OYUNCAK DIŞINDA BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİREBİLİRLER Mİ????? MİNDRAY C6800

43 LABORATUVARCILAR ARASINDA BİLGİ PAYLAŞIMI VE DAYANIŞMA

44 DÖNÜŞÜM TRENİNİN ALTINDA KALMAMANIN TEMEL İLKESİ

Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013

Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013 Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013 Hepatit B Virus Enfeksiyonu Akut- Kronik Hepatit B li hastaların tanısı

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler?

Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Diffüz karaciğer hastalıklarında ne zaman biyopsi, ne zaman noninvaziv yöntemler? Dr Duygu İbrişim Memorial Ataşehir Hastanesi Karaciğer fibrozu =kronik hasara yanıt Nedenden bağımsız olarak hepatik lobullerde

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır. Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.ganciclovir (valganciclovir), günlük Bactrim, Cellcept ve diğer myelosupresif tedavi

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer Aileme Yakınlarının organlarını bağışlayanlara BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ GİRİŞ Böbrek yetmezliğinin en

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATG FRESENIUS S 5 ml I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI NON-ALKOLİK (ALKOLE BAĞLI OLMAYAN) YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), alkol kullanmayan(veya çok az kullanan) kişilerin karaciğerinde normalden fazla yağ birikmesidir.

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı