ANTİ V İ RAL İ LAÇLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTİ V İ RAL İ LAÇLAR"

Transkript

1 ATİ V İ RAL İ LAÇLAR Virüsler : ücresel organizasyon göstermeyen, kendi kendine enerji üretemeyen ve makromolekül sentezleyemeyen canlılardır. Diğer bir deyişle zorunlu hücre içi parazitidirler. Bölünerek değil replikasyonla çoğalırlar. Tek tip nükleik asit (DA ya da RA) içerirler. Canlı hücre dışında inerttirler. IV virüsünün yapısı Virüslerin yaşam döngüsü : Adsorpsiyon Penetrasyon Kapsidin soyulması Viral komponentlerin sentezi Erken mra sentezi => erken protein sentezi => RA/DA sentezi => geç protein sentezi lgunlaşma Salınım (Bu safhada hücre hasarı oluşur) -1-

2 ature Reviews Drug Discovery 1, (2002); doi: /nrd703 STRATEGIES I TE DESIG F ATIVIRAL DRUGS IV virüsünün yaşam döngüsü -2-

3 Bir virüsün yaşam döngüsü İLAÇLAR 1 Tutunma ve adsorpsiyonu bloke edenler : Virüsler glikoprotein yapılı antijenleriyle (gp 120) hücresel reseptörlere (CD4) tutunurlar. Bundan sonra penetrasyon başlar. Bu gruptaki ilaçlar (özellikle çözünebilen CD4 reseptörleri) viral gp120 lere bağlanarak onları şaşırtır. Gene bu gruptan, küçük anyonik moleküller olan Süramin sodyum ve benzer yapıdaki sülfonik asit grubu azo boyaları ile simetrik ve asimetrik disülfonik asit türevleri ilaçlar aynı mekanizma ile etki ederler. Süramin sodyum -3-

4 Polimerik anyonik moleküllere örnek olarak da dekstran sülfat ve benzer yapıdaki sülfatlanmış polisakkaritler verilebilir. Dekstran sülfat n 2 Penetrasyonu bloke edenler : Bu gruptaki ilaçlar ; amantadin, somantadin ve tromantadin Amantadin : 1-Amino adamantan İnfluenza A ve B virüsleriyle, Respiratory Syncytial Virus (RSV), bazı RA virüslerine karşı etkilidir. örolojik yan etkileri vardır. Bununla beraber multipl skleroz (MS) hastalığında da kullanılır. Kapsidin soyulmasını engellemede de etkilidir. Somantadin : 1-(2-Aminopropil) adamantan Tromantadin : 1-[[2-(2-Dimetilaminoetoksi)asetil] amino] adamantan SV-1 ve SV-2, erpes labialis, erper genitalis e karşı etkili

5 Amantadin in sentezi : Br 2 Br 2 C Tromantadin in sentezi : 2 Cl Cl Cl 3 Kapsidin soyulmasını bloke edenler: Rimantadin : 1-(1-Aminoetil) adamantan Sentezi: 2 ( C) 2 3 ab 4 [ 2 ] 4 Biyosentezi Engelleyenler 4.1. S-Adenozil omosistein (SA) idrolaz inhibitörleri SA, S-adenozil homosisteinden (SAM) başlayan ve metil transferazlarla katalize edilen metilleme reaksiyonlarının inhibitörüdür. Bu metilleme reaksiyonları virüs yaşamı için gereklidir. Viral SA enziminin inhibe edilmesiyle hücre içinde SA konsantrasyonunun artması sonucunda metilleme reaksiyonları ve buna bağlı olarak viral RA inhibisyonu gerçekleşir. -5-

6 SA hidrolaz inhibitörlerinin etki mekanizması DPA ve APA gibi adenozin analogları, bu amaçla geliştirilmiş bileşiklerdir. 2 2 DPA APA C DPA : APA : (2S)-3-(6-amino-9-purin-9-il)propan-1,2-diol. (S)-9-(2,3-Dihidroksipropil)adenin. 3-(6-amino-9-purin-9-il)-2-hidroksipropanoik asid. 3-(Adenin-9-il)-2-hidroksipropanoik asit rotidilik asit (MP) dekarboksilaz inhibitörleri rotidilik asit dekarboksilaz, pirimidin bazlarının biyosentezinde orotidilik asidin üridilik aside (UMP) dönüşümünü katalize eder. Bu grup ilaçlardan pirazofurin ve azaüridin, bu dönüşümü engelleyerek polio, coxsackie B, measles ve rabdovirus gibi RA ve bazı DA virüslerine karşı antiviral etki gösterirler. -6-

7 2 Pirazofurin Azaüridin Pirazofurin : 4-idroksi-3-β-(D)-ribofuranozil pirazol-5-karboksamid. 3-[3,4-Dihidroksi-5-(hidroksimetil)tetrahidrofuran-2-il]-4- hidroksi-1-pirazol-5-karboksamid. Azaüridin : 2-β-(D)-Ribofuranozil-1,2,4-triazin-3,5(2,4)-dion. 2-[3,4- Dihidroksi -5-( hidroksimetil) tetrahidrofuran -2- il]-1,2,4- triazin-3,5(2,4)-dion. 2 2 P MP Dekarboksilaz MP UMP Pirazofurin-5'-monofosfat Pirazofurin in etki mekanizması Pirimidin sentezi 4.3. İnozin monofosfat (İMP) dehidrojenaz inhibitörleri Bu gruptaki ilaçlardan Ribavirin in antiviral etkisi ilk olarak 1972 yılında ortaya konmuştur. Geniş spektrumlu bir antiviral olan Ribavirin in pek çok analogu veya ön ilaçları sonraki yıllarda sentezlenerek antiviral etkileri çalışılmıştır. Ribavirin, DA ve RA virüsleri arasında geniş bir etki spektrumuna sahip olup, İnfluenza A ve B, parainfluenza, erpes genitalis, erpes zoster, epatit A ve B, kızamık ve RSV virüslerine karşı etkilidir. IV e karşı in vitro etkili olan Ribavirin, klinikte AIDS belirtilerini geciktirir. -7-

8 IMP dehidrojenaz inhibitörlerinin etki mekanizması Ribavirin : 1-β-(D)-Ribofuranozil-1-1,2,4-triazol-3-karboksamid. -8-

9 Ribavirin in sentezi : + 3 C 3 C Tetraasetil riboz _ Ac 3 C 3 C 3 / Amonoliz ve amit oluşumu 2 Ribavirin 4.4. Guanozin türevleri Guanozin türevlerinin ilk örneği olan Asiklovir, 1977 yılında Welcome grubu tarafından geliştirilmiş, güçlü ve seçici anti-herpes etkisi ve düşük toksisitesi ile önemli bir yere sahip olmuştur. Bileşiğin seçiciliği, ilk basamakta viral timidin kinazlar (SV-1 TK) tarafından fosforillenmesine dayanmaktadır. Daha sonra hücresel kinazlar tarafından sırasıyla di- ve trifosfat türevlerine dönüştürülen Asiklovir, viral DA polimerazlarla etkileşerek DA zincir sonlandırıcısı olarak rol oynar. Asiklovir in etki mekanizması -9-

10 Asiklovir : 9-[(2-idroksietoksi)metil] guanin. 2-Amino-9-[(2-hidroksietoksi)metil]-1,9-dihidro-6-purin-6-on. Gansiklovir : 9-[(1,3-Dihidroksi-2-propoksi)metil] guanin 2-Amino-9-{[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil}-1,9-dihidro-6-purin-6-on. Pensiklovir : 9-[4-idroksi-3-(hidroksimetil)butil] guanin 2- Amino -9-[4- hidroksi -3-( hidroksimetil)butil]-1,9- dihidro -6-purin-6-on. Asiklovir Gansiklovir Pensiklovir Asiklovir, SV-1, erpes labialis,.genitalis Varicella zoster ve Eppstein- Barr virüslerine karşı etkilidir. Gansiklovirin ise Eppstein-Barr ve CMV virüsüne karşı asiklovirden daha etkili olduğu bulunmuştur. Asiklovir in ön ilacı olan Valasiklovir, erpes zoster, erpes genitalis ve erpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Valasiklovir 2-[(2-Amino-1,6-dihidro-6-okso-9-purin-9-il)metoksi]etil-L-valinat. 2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihidro-9-purin-9-il)metoksi]etil (2S)-2-amino-3-metil butanoat. -10-

11 Valasiklovir sentezi : 2 + Cl a 2 C 3 _ Cl + 2 L-Valin Benzil kloroformat Asiklovir DCC _ 2 2 Valasiklovir 2 [ 2 ] Pd / C 2 Vidarabin : 9-β-(D)-Arabinofuranozil-6-amino-9-purin. 2 Streptomyces antibioticus suşundan elde edilen adenozin türevi bir bileşiktir. Önceleri antineoplastik olarak kullanılmıştır. SV-1 ve SV-2 nin neden olduğu menenjitlerde kullanılır. Bundan başka.labialis,.genitalis, vaccinia, adenovirus, bazı RA virüsleri ve smallpox virüsüne karşı da etkilidir Timidin Türevleri : Ana yapıları 5-sübstitüe-2 -deoksiüridin dir. Bu gruptaki bileşikler, viral timidin kinazlarla 5 -monofosfat türevlerine dönüştükten sonra aktive olarak trifosfata dönüşerek viral DA polimerazlarla etkileşmek veya DA zincirine girerek DA sentezini engellerler. -11-

12 R Timidin türevleri Bileşik Trifluridin 5-(Trifluorometil)-2-deoksiüridin -CFB3B İdoksüridin 5-İyodo-2'-deoksiüridin -I 5-Fluoro-2'-deoksiüridin -F 5-Bromo-2'-deoksiüridin -Br Brivudin (BVDU) (E)-5-(2-Bromovinil)-2-deoksiüridin C=C Br R Trifluridin in suda çözünürlüğü iyidir ; SV-1 ve SV-2 ye karşı oldukça etkilidir. Lokal ödem ve kemik iliği toksisitesine neden olur. Bu seri içindekilerden en güçlü ve seçici etkiye sahip olanı BVDU, SV-1, SV-2 ve VZV enfeksiyonlarında gerek lokal gerekse sistemik tedavide başarıyla kullanılmaktadır. Lokal veya sistemik toksisitesinin olmadığı bildirilmiştir. Sitarabin : 1-β-Arabinofuranozil sitozin. 4-Amino-1-[3,4-dihidroksi-5-(hidroksimetil)tetrahidrofuran-2-il]pirimidin-2(1)-on

13 Sentezi : S 2 ( C) 2 P 2 S C 1-β-(D)-Arabinofuranozil urasil Sitarabin 4.6. Asiklik nükleozid fosfonatlar : Fosfonoasetik asit (PAA) ve fosfonoformik asit in (PFA) SV gelişimini durdurdukları 1983 yılında bulunmuştur. Bu iki ajan, viral DA polimerazlar üzerine etkili olup, özellikle SV replikasyonunu seçici olarak durdururlar. SV ye karşı krem şeklinde idoksüridin kadar etkili olan PFA, IV ve hepatit B enfeksiyonlarında da etkili olmakla beraber, kemiklerde birikmesi ve ciltte tahriş yapması nedeniyle yaygın olarak kullanılamamıştır. P C P C Fosfonoasetik asit Fosfonoform 4.7. Dideoksinükleozit türevleri (ükleozit Ters Transkriptaz İnhibitörleri, RTIs) Bu grupta bulunan ilaçlar, ükleozit Ters Transkriptaz İnhibitörleri (nucleoside reverse transcriptase inhibitors : RTIs) olarak da bilinir. Grubun önde gelen ajanlarından Zidovudin (Azidotimidin, AZT, retrovir), 1964 yılında sentezlenmesine rağmen, denenen virüs türlerine (SV dahil) karşı etkili bulunmamıştır. Daha sonra IV nin tanımlanmasıyla beraber AZT nin buretrovirüsün replikasyonunu inhibe ettiği 1985 yılında bildirilmiştir. Zidovudin in keşfi, IV enfeksiyonlarının tedavisinda kullanılmak üzere benzer yapılı 2,3-dideoksinükleozit analogları üzerinde yapılan çalışmalara hız kazandırmıştır. ndan sonra geliştirilen benzer yapılı ilaçlar arasında Didanozin (ddi), Zalsitabin (ddc), Stavudin (d4t), Lamivudin (3TC) ve Abakavir (ABC) sayılabilir. -13-

14 Zidovudin Stavudin Lamivudin 2,3 -Dideoksinükleozit analogları Kimyasal yapıları Zidovudin veya Stavudin veya Lamivudin veya : 1-[4-Azido-5-(hidroksimetil)tetrahidrofuran-2-il]-5-metilpirimidin- 2,4(1,3)-dion. 3 -Azido-2,3 -dideoksitimidin. : 1-[5-(idroksimetil)-2,5-dihidrofuran-2-il]-5-metilpirimidin- 2,4(1,3)-dion. 2,3 -dideoksi-2,3 -diudehidroutimidin. : 4-Amino-1-[2-(hidroksimetil)-1,3-UoksatiyolanU-5-il]pirimidin-2(1)-on. 2,3 -Dideoksi-3 -tiyasitidin. Sözkonusu ilaçlar, hücre içinde sırasıyla Timidin kinaz, Timidilat kinaz ve ükleozit difosfat (DP) kinaz tarafından gerçekleştirilen ardışık üç fosforilleme sonucunda etkin olan trifosfat şekline dönüşürler. Bu trifosfat yapısı, IV virüsünün replikasyon döngüsünde viral RA dan hareketle proviral DA sentezini gerçekleştiren ters transkriptaz (reverse transcriptase, RT) enziminin substrat bağlama bölgesine bağlanıp onu yarışmalı (kompetetif) olarak inhibe etmek suretiyle bir zincir sonlandırıcısı (chain terminator) olarak etki eder. Bu olayın nasıl cereyan ettiği, örnek olarak AZT üzerinden aşağıdaki şemada gösterilmiştir. -14-

15 2,3 -Dideoksinükleozit analogları nın etki mekanizması (AZT üzerinden örneklendirilmiştir). Zidovudin, güçlü bir IV-1 inhibitörü olmasının yanısıra IV-2 ve EB virüslerini de inhibe eder. Kemik iliği üzerine toksik etkilidir. Direnç gelişimine karşı Zidovudin, Lamivudin ile kombine kullanılmış (CombivirP P) ; daha sonraları Abakavir in de tadaviye girmesiyle Zidovudin Lamivudin Abakavir üçlüsü AIDS e karşı başarılı bir kombinasyon (TrizivirP direnç gelişimini azaltmaktadır. P) oluşturmuştur. Bu kombine kullanım, -15-

16 ABAKAVİR (ABC) : {4-[2-Amino-6-(Siklopropilamino)-9-purin-9-yl]siklopent-2-en-1-il} metanol. RTI leri üzerinde yapı-etki bulguları : 5 -Konumunda hidroksil grubunun bulunması, 3 -Konumunda azido (-3), hidrojen veya fluor sübstitüsyonu, 2-3 Arasında çifte bağ bulunması, Dideoksiriboz halkasında metilen gruplarından birinin yerine oksijen veya kükürt gibi bir heteroatom geçmesi gibi değişikliklerin aktivite için uygun olduğu anlaşılmıştır on-nükleozit Ters Transkriptaz İnhibitörleri (on-ucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, RTIs) RTI lerinden farklı olarak nükleozit yapısı taşımazlar. Kimyasal yapı olarak birbirlerinden oldukça farklı yapıdaki bileşiklerin IV-1 replikasyonunu seçici olarak inhibe edebildiklerinin anlaşılması, antiviral kemoterapide yeni bir çığır açmıştır. Bu türevler, RTI lerinin aksine RT enziminde substrat bağlanma bölgesi yerine allosterik bağlanma bölgesine yarışmasız (non-kompetetif) olarak bağlanmak suretiyle enzimin konformasyonunu bozarak etki gösterirler. Etkileri RT enzimi üzerine spesifik olduğundan, hasta üzerine toksisiteleri (RTI lerinden) daha azdır. -16-

17 RTİ leri için bağlanma bölgesi (substrat bağlanma bölgesi) RTİ leri için bağlanma bölgesi (allosterik bağlanma bölgesi) URT İnhibitörleri EVİRAPİ 11-Siklopropil-4-metil-5,11-dihidro-6-dipirido[2,3-e : 3',2'-b][1,4]diazepin-6-on. -17-

18 DELAVİRDİ -[2-[4-[3-(İzopropilamino)piridin-2-il]piperazin-1-il karbonil]-1-indol-5-il]metan sülfonamit. TRVİRDİ 1-(5-Bromopiridin-2-il)-3-(2-piridin-2-ilethil)tiyoüre. Br S LVİRİD (α-apa) 2-[(2-Asetilfenil)amino]-2-(2,6-dibromofenil)asetamit. 3 C Br 2 Br ETRAVİRİ (TMC-125) 4-({6-Amino-5-bromo-2-[(4-siyanofenil)amino]pirimidin-4-il}oksi)-3,5-dimetilbenzonitril. C C 3 C Br 2-18-

19 Etravirin in kimyasal yapısı ve mutant IV-1 RT enzimine bağlanma şekli Kimyasal yapı olarak birbirine hiç benzemeyen bileşiklerin IV-1 RT enzimini inhibe edebildiklerinin gösterilmesi üzerine bu konudaki yapı-etki ilişkisi çalışmaları hızlanmış ve bu bileşiklerin biyolojik etkiden sorumlu ortak kısımları (farmakofor) belirlenmiş ; sonuç olarak, bu moleküllerin kelebek konformasyonu olarak adlandırılan bir şekilde bulundukları, iki lipofilik bölge (kanatlar) ve ortada bir hidrofilik kısım (gövde) olması gerektiği bildirilmiştir. idrofobik kısmı çoğunlukla aromatik halkalar oluşturmakta, hidrofilik kısım olarak da amit, sülfonamit, tiyoüre, amin gibi polar ödevli gruplardan yararlanıldığı görülmektedir. Bu şekilde tasarlanan bir molekülde sözkonusu üç ödevli grup arasındaki asgari ve azami uzaklıkların ne kadar olabileceği aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. -19-

20 RTI ler için farmakofor haritası Konuyla ilgili önemli derlemeler amao Umezawa Memorial Award Lecture : An dyssey in the Viral Chemotherapy Field International Journal of Antimicrobial Agents 18 (2001) Erik De Clercq Antiviral drug discovery and development: Where chemistry meets with biomedicine Antiviral Research 67 (2005) Erik De Clercq Crystallography and the design of anti-aids drugs: conformational.exibility and positional adaptability are important in the design of non-nucleoside IV-1 reverse transcriptase inhibitors Progress in Biophysics and Molecular Biology 88 (2005) Kalyan Das, Paul J. Lewi, Stephen. ughes, Eddy Arnold -20-

Kanser Araştırmaları-

Kanser Araştırmaları- Kanser Araştırmaları-Yeni telomeraz inhibitörlerinin, günümüzde kullanılan geleneksel kemoterapi ilaçlarına alternatif yeni kemoterapi ilaçlarının, DA interkelatörlerin sentezi ve biyomakromoleküllerle

Detaylı

TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ

TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TİOPÜRİN S-METİLTRANSFERAZ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet GENÇ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. M. Akif ÇÜRÜK ADANA 2009

Detaylı

Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Poli (ADP-Riboz) Polimeraz-1 İnhibitörleri

Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Poli (ADP-Riboz) Polimeraz-1 İnhibitörleri MÜBED 2015;1(1):41-52 DI: 10.5455/musbed.20141015015238 Derleme / eview Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Poli (ADP-iboz) Polimeraz-1 İnhibitörleri atih Tok, Bedia Koçyiğit-Kaymakçıoğlu Marmara Üniversitesi,

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Gen ifadesi nasıl kontrol edilir? q Genlerin açılıp kapanabildiğini ifade eden görüşleri destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. q Örneğin, E. coli proteinlerinin

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

VİROLOJİ I. 2014-2015 Ders Notları. Mert Görücü mertgorucu@gmail.com

VİROLOJİ I. 2014-2015 Ders Notları. Mert Görücü mertgorucu@gmail.com 0 VİROLOJİ I 2014-2015 Ders Notları Özet Viruslar Virusların Çoğaltılması Virus Mutasyonları Viral Hastalıklar Viral Hastalık Epidemiyolojisi Mert Görücü mertgorucu@gmail.com 0 Bölüm 1 VİRUSLARIN DEĞİŞİK

Detaylı

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER O-Bağlı Glikozilasyon Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Genel olarak O-Glikosilasyon a maruz kalan şekerler, Musinler ve Proteoglikanlar olarak bilinirler. Buna göre genel özelliklerini özetlersek; 1.Musin glikoproteinleri

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ... 3 2. MATERYAL VE METOD... 6 2.1 Materyal... 6 2.2

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 245 mg tenofovir disoproksil'e eşdeğer, 300 mg

Detaylı

İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar

İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 117-146 İntestinal Absorpsiyonu Artırmak Amacıyla Kullanılan Permeasyon Artırıcı Ajanlar Received : 17.07.2012 Revised

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOXORUBİSİN UYGULANAN RATLARDA CoQ 10 VE VİTAMİN E NİN LİPİT PEROKSİDASYONU, ANTİOKSİDAN PROFİL VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Kimyager

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Giriş Genomik, proteomik, farmakogenomik, kök hücreler ve klonlama süreçleri hakkındaki bilgilerimizin artışına bağlı olarak terapötik (therapeutics) adlı yeni bir alanın doğmasına

Detaylı

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER

İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER İNTERFERONLAR VE ANTİVİRALLER www.vhsd.org Doç. Dr Selma TOSUN KRONİK HBV TEDAVİSİ Temel amaç HBV yi elimine etmek yada baskılamak Patojenite ve enfektiviteyi azaltmak Hepatik nekroinflamasyonu azaltmak

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

ÖNSÖZ. Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir.

ÖNSÖZ. Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir. ÖNSÖZ Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini, hastanın yaşamını uzatmada ve daha uygun tedavi

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ DENEYSEL AKUT MİYOGLOBİNÜRİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİNDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ C VİTAMİNİNİN ETKİLERİ

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA sına Olan Genotoksik Etkisi Proje Yürütücüsünün

Detaylı

HÜCRENĐN ORGANELLERĐ. Doç.Dr. Erdal BALCAN

HÜCRENĐN ORGANELLERĐ. Doç.Dr. Erdal BALCAN Hücrelerin yapı ve fonksiyon maddeleri, kimyasal reaksiyonları kolaylaştıran bu sıvı ortamda belirli oranlarda dağılmıştır: MOLEKÜL VÜCUT AĞIRLIĞINA GÖRE Su %60 Protein %17 Lipid %15 Mineraller (Na, K,

Detaylı