BAġ AĞRISINA YAKLAġIM Hazırlayan: Uz.Dr.Mert AKBAġ, FIPP.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġ AĞRISINA YAKLAġIM Hazırlayan: Uz.Dr.Mert AKBAġ, FIPP."

Transkript

1 BAġ AĞRISINA YAKLAġIM Hazırlayan: Uz.Dr.Mert AKBAġ, FIPP.

2 Ağrı Nedir? Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kiģinin geçmiģteki deneyimleriylede ilgili, hoģ olmayan emosyonel bir duyumdur, davranıģ Ģeklidir.

3 BaĢ ağrısı BaĢ ağrısı, ağrı polikliniklerine en sık baģvuru nedenlerindendir. Birçok neden baģ ağrısı semptomuna yol açabilmektedir. BaĢağrısı, gerek hekimlerin en sık karģılaģtıkları gerekse hasta ve yakınlarının en çok etkilendiği bir sağlık sorunudur. Hayati tehlike oluģturan hastalık belirtisi olabilmesi, Ağrıya bağlı iģgücü kaybı oluģturabilmesi, Sağlık harcamaları ve ekonomik götürülere neden olması nedeniyle önem arzeder.

4 BaĢağrılarının toplumda görülüģ sıklığı: Gerilim BaĢağrısı % 69 Migren % 7-18 Göz / sinüs hastalıkları % 8 Sistemik infeksiyon % 7 Kafa travması % 3 Ġlaçlar % 2 Ġntrakranial tümör % 1

5 Türkiyede, yaģ grubunda, migren prevalansı : %16.4 Erkekler için : % 10.9 Kadınlar için : % 21.8

6 Bu nedenle tanı koyarken titiz davranılmalı, tedaviden beklenen yanıt alınamadığında mutlaka tanı tekrar gözden geçirilmelidir. BaĢ ağrılı hastaların çoğunda tıbbi ve nörolojik bakı normal bulunduğu için değerlendirilmede en önemli faktör iyi alınan bir öyküdür.

7 BaĢ Ağrısı Öyküsünde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler 1. Atak baģlangıcı 2. Ağrının yerleģimi ve süresi 3. Atak sıklığı ve zamanlaması 4. Ağrının Ģiddeti ve niteliği 5. ĠliĢkili özellikler 6. Tetikleyici faktörler 7. Düzelmeyi sağlayan faktörler 8. Sosyal öykü 9. Aile öyküsü 10.GeçmiĢ baģ ağrısı öyküsü 11.BaĢ ağrısı etkileri 12.Kullanılan ilaçlar

8 1. Atak BaĢlangıcı BaĢ ağrısının ortaya çıkıģı yaģı ve Ģekli tanı için önemli bilgiler verir. Primer baģ ağrıları genellikle çocukluk ve genç eriģkin yaģlarda baģlarken, 50 yaģ üzerinde baģlayan baģ ağrılarında hipnik baģ ağrısı gibi primer bir baģ ağrısı görülebilirken, özellikle yer kaplayan oluģumlar ve temporal arterit gibi sekonder nedenler dıģlanmalıdır. BaĢ ağrısının travma veya eforla iliģkisi de değerlendirilmelidir.

9 2. Ağrısının yerleģimi ve süresi Ağrısının yerleģimi baģ ağrısının tanısında ipuçları verebilir. Hemikraniyal baģ ağrıları migren ve küme baģ ağrısı gibi primer baģ ağrılarında sık görülürken, sekonder nedenlere bağlı baģ ağrılarında supratentoriyel lezyonlar genellikle frontal bölgede lokalize olur. Oksipital bölgede lokalize ağrılarda ise arka çukur lezyonları dıģlanmalıdır. Ensede lokalize ağrılarda, subaraknoid kanama, hipertansiyon ve gerilim tipi baģ ağrıları akla gelmelidir.

10 Kraniyal nevraljilerde ise ağrının lokalizasyonu etkilenen sinirin innervasyon alanındadır. Sekonder nedenlere bağlı yani organik kökenli baģ ağrılarında ağrının tipik bir süresi yoktur. Oysa primer baģ ağrılarında ağrının süresi de göz önüne alınarak sınırlandırılmıģtır. Migren atakları 4-72 saat sürerken, küme baģ ağrıları için bu süre dakika arasındadır. Epizodik gerilim baģ ağrıları ise 30 dakika ile 7 gün arasında sürebilir.

11

12 3. Atak sıklığı ve zamanlaması Organik baģ ağrıları herhangi bir primer baģ ağrısını süre olarak taklit edebilir. Bu nedenle ağrının sıklığı artıyorsa ileri inceleme yapılması gerekir. Migren atakları sıklığı ve zamanlaması açısından kiģisel özellikler gösterse de diğer tetikleyicilerle (menstrüel siklus, açlık, uykusuzluk, yorgunluk gibi) iliģkili olabilir. Küme baģ ağrılarının ise mevsimsel özelliği vardır. Ayda 15 günden fazla olan baģ ağrıları kronik baģ ağrısı olarak tanımlanır.

13 4. Ağrının Ģiddeti ve niteliği BaĢ ağrısının Ģiddeti VAS (Vizüel analog skala) ile 1-10 arasında değerlendirilir. SAK ve hipofizer apoplekside baģ ağrısı çok Ģiddetli olup, ani baģlar. Ağrının niteliği de tanı da yardımcı bir faktördür. Migren baģ ağrısı genellikle zonklayıcı özellikte iken bazen de künt ağrı Ģeklinde olabilir. Gerilim baģ ağrısı mengene ile sıkıģtırılmıģ gibi tanımlanır. Sekonder nedenler (beyin tümörü, anevrizma ve arterio-venöz malformasyon kanamaları) künt veya zonklayıcı özellikte baģ ağrılarına neden olabilir.

14 5. ĠliĢkili özellikler BaĢ ağrısına eģlik eden bulantı, kusma gibi özelliklerdir (migren, kafa içi kitleleri). Temporal arteritte lokal deri hassasiyeti ve çene kladikasyosu eģlik edebilen özelliklerdendir. AteĢ ve meninks irritasyon bulgularının varlığı da menenjiti düģündürür.

15 6. Tetikleyici faktörler Migrende (açlık, uykusuzluk veya aģırı uyku, mensturasyon, stres, yorgunluk, bazı yiyecekler) tetikleyici faktör iken, Küme baģ ağrısında (alkol) tetikler. Postür ve efor kafa içi kitlelerin neden olduğu baģ ağrılarını artırırken, egzersiz veya cinsel iliģki de anevrizma kanamalarına neden olarak ani ve Ģiddetli baģ ağrısı oluģturabilir.

16

17 7. Düzelmeyi sağlayan faktörler Örneğin migren baģ ağrısı sessiz, karanlık bir odada uyku ile rahatlıkla geçebilirken, gerilim tipi baģ ağrısında gevģeme egzersizlerinin olumlu katkısı olabilir. Ġlacın dozu değerlendirilmelidir. Ġlaç aģırı kullanımı ve buna bağlı baģ ağrısı konusunda hasta bilinçlendirilmelidir.

18 8. Sosyal öykü Eğitim, meslek özellikleri, alkol-sigara alıģkanlıkları, depresif duygu durumun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

19 9. Aile öyküsü Migrende benzer baģ ağrıları ailede de sık karģılaģılır (% 80 inde birinci dereceden akraba). Gerilim tipi baģ ağrısında ender olsa da ailesel özellik söz konusudur.

20 10. GeçmiĢ baģ ağrısı öyküsü GeçmiĢ baģ ağrısı özellikleri ve kullanılan ilaçların dozunun bilinmesinin önemi büyüktür. AĢırı ilaç kullanımı (En az 3 aydır, ayda 15 günden fazla analjezik ve NSAI ilaçların veya 10 günden fazla triptan-ergotamin gibi spesifik migren ilaçlarının kullanılması) nedeniyle baģ ağrısının sıklığı artmıģ olabilir.

21 11. BaĢ ağrısı etkileri Primer baģ ağrısı olan migrende iģ gücü kaybına neden olan Ģiddetli ağrılarla uygun bir tedavi ile mücadele etmek gerekir. Yeni baģlayan bir baģ ağrısında sekonder nedenler dıģlandıktan sonra hastaya gerekli açıklamalar yapılmalı, hasta ve yakınlarının endiģeleri giderilmelidir.

22 12. Kullanılan ilaçlar Yeni baģlayan bir baģ ağrısında hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar sorgulanmalıdır (Nitrogliserin gibi vazodilatatörlerin de baģ ağrısı oluģturabileceği akla gelmelidir).

23 BAġ AĞRISI TANISINDA ALARM BULGULAR: 50 yaģ sonrası baģlangıç (temporal arterit, kraniyal kitle lezyonu) Akut baģlangıç (SAK, hipofizer apopleksi) Erken sabah baģlangıcı (kitle) BaĢ ağrısı progresyonu (tümör, subdural hematom) Sistemik hastalıkla birlikte olan baģ ağrısı (Malinite, AIDS- metastaz, menenjit) Fokal nörolojik belirti veya bulgu (kitle, AVM, inme, kollajen hastalıklar) Papil ödem (kitle, psödotümör serebri)

24 BAġ AĞRISI TANISINDA ALARM BULGULAR: Daha önce de var olan baģ ağrısı özelliğinde değiģiklikler Ortostatik baģ ağrısı (intrakraniyal hipotansiyon) Sistemik bulgularla (ateģ, kilo kaybı) birlikte baģ ağrısı (menenjit, ansefalit, sistemik enfeksiyon) Oksipital yerleģimli baģ ağrısı (arka çukur lezyonları) Sabit lateralizasyon gösteren baģ ağrısı (kitle lezyonu) Kafa travması öyküsü (subdural, epidural, intraserebral hematom) Ense sertliğinin varlığı (SAK, menenjit) KiĢilik ve davranıģ değiģikliği (kitle lezyonu)

25 Akut ve Ģiddetli baģ ağrısı nedenleri: 1. Nörolojik nedenler 2. Oftalmik nedenler 3. Nazal-dental-otolojik nedenler 4. Sistemik, metabolik ve toksik nedenler

26 Nörolojik nedenler: Nörovasküler nedenler (SAK, Serebrovasküler hastalık, Temporal arterit) intrakraniyal nonvasküler nedenler ( Tümör, Menenjit, ansefalit, Hidrosefali) Servikal patolojiler (Arnold-Chiari malformasyonu, Servikal spinal patolojiler) Primer baģ ağrısı Oftalmik nedenler (Glokom, Uveit)

27 Nazal-dental-otolojik nedenler: Akut sinüzit DiĢ absesi Otit media/eksterna, mastoidit

28 Sistemik, metabolik/toksik nedenler: Viral enfeksiyonlar Hipoksi, CO entoksikasyonu, hipoglisemi Hipertansif kriz Miyokard enfarktüsü SLE; Behçet hastalığı gibi sistemik hastalıklar

29 BaĢ ağrısına neden olabilen ilaçlar: Antibiyotikler (sulfonamid, tetrasiklin) Kardiyovasküler ilaçlar (izosorbid, nifedipin, nitrogliserin) G.Ġ.S ilaçları (famotidin, ranitidin, lansoprazol, omeprazol) Hormonlar (östrojen, progesteron, tamoksifen) Psikiyatrik ilaçlar (dekstroamfetamin, SSRI, metilfenidat, fenotiazinler) Diğer ilaçlar (diklofenak, dipridamol, sildenafil, levodopa, nitritler, monosodyum glutamat, tiramin, teofilin)

30 BaĢ ağrısına yaklaģımda doğru tanı ve tedavi için baģ ağrısı sınıflaması ve sistematik yaklaģım temeldir. Bugün kullanılan sınıflama uluslararası baģ ağrısı topluluğunun (IHS ) 2004 sınıflamasıdır. Sınıflandırmada tanı kriterlerinin bilinmesi hastanın özelliklerinin değerlendirilmesini sağlar ve klinisyene iyi bir rehber olur.

31 BaĢ ağrısı bozukluklarının uluslararası sınıflaması (IHS) Primer baģ ağrısı 1. Migren 2. Gerilim tipi baģ ağrısı 3. Küme baģ ağrısı ve diğer trigeminal otonomik baģ ağrıları 4. Diğer primer baģ ağrıları (primer saplanıcı, primer öksürük, primer eksersiz baģ ağrısı, cinsel aktivite ile iliģkili primer baģ ağrısı, hipnik baģ ağrısı, primer gök gürültüsü baģ ağrısı, süregen hemikraniya, yeni günlük ısrarlı baģ ağrısı)

32 Primer baģ ağrısında temel yaklaģım: 1. Dikkatli öykü 2. Nörolojik bakı 3. Uygun sınıflama 4. Uygun tedavi

33 Migren; Toplumda oldukça sık görülen ve tanı kriterleri net olan bir baģ ağrısı olmasına rağmen halen tanısı yanlıģ konabilmektedir. Sıklıkla unilateral olup, bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi eģlik eder. Ciddi iģ gücü kaybı ve sosyal aktivitelerde bozulmaya neden olur. Uygun ve etkin tedavilerle (atak tedavisi ve profilaktik tedavi) iģ gücü kaybı azaltılmaya çalıģılır.

34 Gerilim tipi baģ ağrısı; Primer baģ ağrılarının en sık görülen tipidir. Ağrı bilateral yerleģimli olup, dakikalar ve günlerce sürer. Basınç hissi veya sıkıģtırıcı özelliktedir. Genellikle hafif veya orta Ģiddettedir. Epizodik ve kronik Ģekilleri vardır. Sık ataklarda antidepresan ilaçlarla profilaktik tedavi uygundur.

35 Küme baģ ağrısı ve diğer trigeminal otonomik baģ ağrısı; Orbital, periorbital veya temporal yerleģimli, tek taraģı, dakika süreli, kraniyal otonomik semptomların eģlik ettiği çok Ģiddetli primer baģ ağrısıdır. Paroksismal hemikraniya ve SUNCT (Short lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjuntival injection and tearing) diğer trigeminal otonomik baģ ağrılarıdır. Küme baģ ağrısı atağında hızlı etkili triptan formları etkili olabilirken profilakside kortikosteroidler ve kalsiyum kanal blokeri olan verapamil veya lityum etkilidir.

36 Diğer primer baģ ağrılarından ; idyopatik saplanıcı baģ ağrısı ve cinsel aktiviteye eģlik eden baģ ağrıları indometasine yanıt veren baģ ağrılarıdır.

37 Sekonder baģ ağrısı nedenleri: BaĢ ve/veya boyun travması ile iliģkili baģ ağrısı Kraniyal ve servikal vasküler bozukluklarla iliģkili baģ ağrısı Non-vasküler intrakraniyal nedenlerle iliģkili baģ ağrısı Madde kullanımı veya eksikliği ile iliģkili baģ ağrısı / ilaç aģırı kullanım baģ ağrısı Enfeksiyonla iliģkili baģ ağrısı Homeostaz bozukluğu ile iliģkili baģ ağrısı Kranyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, diģler, ağız ya da yüz yapıları ile iliģkili baģ ağrısı Psikiyatrik bozukluklarla iliģkili baģ ağrısı

38 Sekonder baģ ağrısı standart tanı kriterleri: 1. BA neden olabileceği bilinen bir baģka hastalığının olması 2. BA nın diğer hastalıkla zamansal iliģkisi 3. Neden olduğu düģünülen hastalığın tedavisinden sonra 3 ay içinde BA azalması veya kaybolması

39 Ġlaç aģırı kullanım baģ ağrısı: BaĢ ağrısına yatkın bir hastada semptomatik ilaçların aģırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan baģ ağrısıdır. 3 aydan daha uzun süredir analjeziklerin ayda 15 günden fazla, triptanların ve ergotaminin ayda 10 günden fazla kullanımları söz konusudur. Kesin tanı için baģ ağrısı ilaçlar kesildikten sonra 2 ay içinde kaybolmalıdır.

40 BaĢ ağrısı tanısının altın standartı, hastanın baģ ağrısı öyküsünün alınması ve nörolojik muayenesinin yapılmasıdır. Böyle bir yaklaģım sekonder baģ ağrısı sendromlarının tanınma olasılığını artırır. Sınıflandırılamayan baģ ağrılarında gereğinde KBB ve Göz konsültasyonları yapılmalıdır. BaĢlangıcı yeni olan, ilerleyici baģ ağrısına nörolojik hastalık gibi yaklaģılmalı ve ayırıcı tanıda ileri incelemeler yapılmalıdır.

41 AYIRICI TANIDA KULLANILAN ĠLERĠ ĠNCELEMELER: Sedimentasyon Temporal arter biopsisi BT ve/veya MRG Anjiografi (MRA-DSA) MR Venografi BOS incelemesi BT miyelografi Servikal radyolojik incelemeler

42 Kaygılanılması gereken 10 ayrı baģağrısı 1. YaĢam boyunca hissedilmiģ olan ilk ya da en kötü akut baģağrısı, 2. Sistemik hastalıkla açıklanamayan ateģe eģlik eden akut baģağrısı, 3. Sistemik hastalıkla açıklanamayan kusmaya eģlik eden akut baģağrısı, 4. Önceden var olan kronik fokal nörolojik bulguların değiģtiği ya da yeni fokal nörolojik bulguların eģlik ettiği baģağrısı, 5. Önceden bilinen kronik kognitif değiģikliklerin dıģında, mental durum anormalliklerinin eģlik ettiği baģağrısı,

43 6. Gözdibi muayenesinde spontan venöz pulsasyonun kaybolduğu belirlenen baģağrılı olgular (artmıģ intrakranyal basınç için sensitif, spesifik değil) ya da papilödem varlığı (artmıģ intrakranyal basınç için spesifik, sensitif değil), 7. Boyun fleksiyonunun ağrılı, rotasyonunun ağrısız olduğu akut baģağrısı, 8. Sürekli veya giderek kötüleģen subakut baģağrısı, 9. YaĢlılarda akut veya subakut baģağrısı, 10. Ġmmün baskılanmıģ, özellikle HIV-pozitif ya da HIV için yüksek riskli olgularda baģağrısı,

44 Sonuç olarak, baģ ağrılarına doğru tanısal yaklaģım, uygun tedaviyi sağlamakta, gereksiz incelemeleri, ilaç kullanımını ve cerrahiyi engellemekte ve bu Ģekilde hastaların yaģam kalitesi ve tedavinin baģarısı artmaktadır.

45 SABRINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012 Tüm acil servis başvurularının yaklaşık % 4 ü baş ağrısıdır (5 milyon hasta/yıl) Başvuran hastaların çoğu primer, yaklaşık %3,8 i ciddi ve sekonderdir Acil doktorunun asıl görevi yaşamı tehdit eden baş

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul okul çocuklarında yaşamın herhangi bir döneminde baş ağrısı yakınması

Detaylı

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri olmuştur. Her toplumda,her çağda çok sık olarak insanları etkilemektedir.öyle ki

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ ANKARA, 2011 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup, kurumun izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan yazılardaki

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

MİGRENDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE MİGRENİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN IQ İLE İLİŞKİSİ

MİGRENDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE MİGRENİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN IQ İLE İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF DOÇ. DR. ORHAN YAĞIZ MİGRENDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE MİGRENİN TEMEL KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN IQ İLE İLİŞKİSİ DR. ARİF ÇAKIR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI VERTİGOYA BAĞLI BULANTININ TEDAVİSİNDE DİMENHİDRİNAT VE METOKLOPRAMİD İN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. DOĞAN ERÇİN DANIŞMAN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Erkan ASLAN Klinik Şefi:Prof.Dr.Asiye

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE MİNÖR KAFA TRAVMALI HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLME ENDİKASYONLARININ İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ DR. DUDU

Detaylı