ÇALIŞMA RAPORLARI SERiSİ PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINDA PARA NIN YERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ. Selva Demiralp. Çalışma Raporu 0712 Aralık 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA RAPORLARI SERiSİ PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINDA PARA NIN YERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ. Selva Demiralp. Çalışma Raporu 0712 Aralık 2007"

Transkript

1 TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU ÇALIŞMA RAPORLARI SERiSİ PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINDA PARA NIN YERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Selva Demiralp Çalışma Raporu 0712 Aralık 2007 TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU Rumeli Feneri Yolu Sarıyer/İstanbul

2 Parasal Aktarım Mekanizmasında Para nın Yeri: Türkiye için bir Analiz Aralık 2007 Selva Demiralp 1 Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Rumeli Feneri Yolu Sarıyer, İstanbul 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, ve Boğaziçi Üniversitesi seminer katılımcılarına, Pınar Özlü, Hakan Kara, ve Cevdet Akçay a değerli yorumlarından dolayı teşekkür ederim. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 1

3 Özet Bu çalışma Türkiye deki parasal aktarım mekanizmasında para nın rolünü incelemektedir. Çalışmamız Carpenter ve Demiralp (2007) in yapmış olduğu araştırmayı bütünleyici niteliktedir. Carpenter ve Demiralp (2007) gelişmiş finansal piyasalarda banka kredilerinin zorunlu karşılığa tabi olmayan kontrollü pasifler ( managed liabilities ) ile finanse edildiğini ileri sürmektedirler. Bu şartlar altında banka borç verme kanalı ( bank lending channel ) ve basit parasal çarpan modeli işlevlerini yitirirler. Carpenter ve Demiralp (2007) in analizindeki temel dayanak bankaların fon sağlama konusunda mevduat dışı kaynaklara sahip olmalarıdır. Böyle bir alternatif olmadığı zaman ise banka borç verme kanalının varsayımları tekrar işler hale gelir. Dolayısı ile finansal yapıları az gelişmiş olan ülkelerde bu kanalın işlevsel olmasını bekleriz. Bu çalışmada bankalar borç verme kanalı ve basit parasal çarpan modelinin az gelişmiş bir piyasa örneği olan Türkiye için işleyip işlemediğini ampirik olarak inceledik. Analiz sonuçlarımız Carpenter ve Demiralp te öngörüldüğü şekilde parasal çarpan ve borç verme kanalının Türkiye de işlemekte olduğunu teyid etmektedir. Anahtar Kelimeler: Parasal çarpan, parasal aktarım mekanizması, borç verme kanalı JEL sınıflaması: E51, E52 2

4 Abstract This study analyzes the role of money in the monetary transmission mechanism in Turkey. Our work complements the analysis done by Carpenter and Demiralp (2007). Carpenter and Demiralp (2007) argue that in well-developed financial markets, bank loans are funded by managed liabilities which are not subject to reserve requirements. Under these conditions, a bank lending channel of the monetary transmission mechanism and a simple money multiplier model are not functional. The essential idea that underlies Carpenter and Demiralp s analysis is the existence of non-deposit sources of funding for depository institutions. In the absence of these alternatives, however, the assumptions of the bank lending channel are valid assumptions and we expect this channel to be operative in countries which do not posses developed financial markets. In that respect, it is plausible to expect the bank lending channel to be operative in Turkey, which is a good example of a less developed financial market. In this study, we investigate empirically whether a bank lending channel and a multiplier framework are indeed functional in Turkey. Our analysis confirms Carpenter and Demiralp (2007) s predictions that the simple multiplier framework is operative in Turkey. Keywords: The money multiplier, monetary transmission mechanism, lending channel JEL Classification : E51, E52 3

5 1. Giriş Bu çalışma Türkiye deki parasal aktarım mekanizmasında para nın rolünü incelemektedir. Çalışmamız Carpenter ve Demiralp (2007) in yapmış olduğu araştırmayı bütünleyici niteliktedir. Carpenter ve Demiralp (2007) banka borç verme kanalı ve parasal çarpan modelindeki varsayımların gelişmiş finansal piyasalarda geçerli olmadığını ileri sürmekte ve finansal gelişmişlik seviyesinin parasal aktarım mekanizmasında oynadığı öneme dikkat çekmektedirler. Bu çalışma Carpenter ve Demiralp in ileri sürdükleri analizi az gelişmiş bir piyasa olan Türkiye için incelemektedir. Banka borç verme kanalına göre ( bank lending channel ) merkez bankası bankacılık sisteminin kredi verme kapasitesini yaptığı açık para piyasası işlemleriyle etkileyebilir. Parasal aktarım mekanızması Şekil 1 de şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre sıkı bir para politikası kararı sonucunda gerçekleşen bono ve tahvil satışı banka mevduatları azalır. Eğer bankalar bu azalmayı zorunlu karşılığa tabi olmayan bir kaynak yaratarak telafi edemezlerse o zaman banka kredilerinde de bir azalma olur. Şekil 1 de bu kanal sağ tarafta yer alan banka borç verme kanalı adıyla gösterilmiştir. Banka borç verme kanalı mevduatlar dışındaki yollardan fon yaratmanın daha masraflı olduğunu ve dolayısı ile açık para piyasası satışı sonunda azalan banka mevduatlarının tam olarak yerine koyulamayacağını varsayar (bkz. Bernanke ve Gertler, 1995) Carpenter ve Demiralp (2007), yukarıdaki senaryoda varsayılan banka kredileri finansmanında zorunlu karşılığa tabi mevduatların en büyük fon kaynağı olduğu hipotezinin gelişmiş finansal piyasalar için geçerli bir varsayım olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu iddayı doğrulamak amacıyla federal fon oranı, tüketici fiyat endeksi, zorunlu karşılığa tabi mevduatlar, büyük vadeli mevduatlar (ya da mevduat sertifikaları), banka menkul kıymetleri ve işsizlik oranının dahil edildiği bir VAR çalışmasında banka kredilerinin temel fon kaynağının zorunlu karşılığa tabi mevduatlar değil büyük vadeli mevduatlar olduğunu göstermişlerdir. Bu şartlar altında parasal aktarım mekanizmasının bankalar borç verme kanalı işlemez. Yani Şekil 1 e geri dönecek olursak parasal aktarım mekanizması sağ taraftaki kanalını kaybeder. Ancak diğer kanallar (para kanalı, bilançolar kanalı, ve genel krediler kanalı) işlevlerini devam ettirirler. Bankalar borç verme kanalının olmadığı bir ortamda banka zorunlu karşılıklarını daha geniş parasal büyüklüklere bağlayan parasal çarpan modeli de 4

6 işlevselliğini yitirir. Çünkü parasal çarpan modeli de banka kredilerinin esas olarak zorunlu karşılığa tabi mevduatlarla finanse edildiğini varsayar. Parasal çarpan modeli işlemediğinde ise merkez bankasının M2 gibi geniş parasal büyüklükleri kontrol edebilme yeteneği de kaybolur. Carpenter ve Demiralp in analizindeki esas fikir gelişmiş finansal sistemlerde bankacılık sisteminin mevduat dışı kaynaklarla sahip olmasıdır. Bu alternatif fon kaynaklarının olmadığı zamanlarda ise banka borç verme kanalının varsayımları tekrar geçerlilik kazanır. Dolayısıyla banka borç verme kanalının Türkiye gibi az gelişmiş finansal piyasalara sahip ülkelerde işlemesini bekleriz. Bu çalışmada Türkiye de banka borç verme kanalı ve parasal çarpan modelinin fonksiyonel olup olmadığı ampirik olarak incelenmekte ve bu kanalların var olması gerektiği öngörüsü ekonometrik olarak doğrulanmaktadır. 2. Para Politikası Tarihçesine Kısa Bir Bakış Şubat 2001 bankacılık krizi Türkiye de para politikası uygulamalarını yeniden yapılandırmıştır. Krizden çıkabilmek amacıyla Mart ayında Süreyya Serdengeçti merkez bankası başkanlığına atanmış, bunu izleyen aylarda merkez bankası kanununda yapılan değişiklikle merkez bankasının bağımsızlığı ve fiyat istikrarının temel hedef olduğu ilan edilmiştir. 2 Aynı dönemde gecelik faizlerin merkez bankasının temel para politikası aracı olması kabul edilmiştir. Bankacılık sisteminde bir dizi reform gerçekleştirilmiş ve 2000 yılında kurulmuş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeniden yapılandırılmıstır. Aracı kurumların tüm dünya genelinde toplam finansman kaynakları içindeki yüksek payı düşünülürse, sağlıklı bir bankacılık sisteminin gerekliliği tartışılmaz önem taşır. Türkiye gibi bankacılık sektorü dışında fon bulmanın son derece zor olduğu ülkelerde ise iyi işleyen bir bankacılık sisteminin önemi daha da artmaktadır sonrası dönemde bankacılık sisteminin mevduat dışında başlıca fon kaynağı yurt dışından temin edilen sendikasyon ve seküritizasyon kredileri olmuştur. 3 Bununla beraber banka pasiflerini yaklaşık % 60 lık bir yüzde ile 2 5 Mayıs 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Sendikasyon kredileri, bir bankanın liderliginde iki ya da daha çok banka tarafından ortaklasa verilen kredilerdir. Bu şekilde bir grup banka bir kredinin aracılık yüklenimini üstlenir. Sendikasyon kredileri genellikle 5-7 yılı kapsayan vade yapısında olmakla birlikte Türkiye de vade yapısı 1 ila 2 yıldır. Seküritizasyon kredileri ise, banka portföyünde yer alan araçların gelecekte saglayacagı nakit akımlarının teminat göstererek yurt dısından saglanan fonlardır. Türk bankalarının yurt dısından temin 5

7 ağırlıklı olarak mevduatlar oluşturmuş ve bankalar ve diğer kurumlardan alınan krediler ise sadece %10 lar seviyelerinde kalmıştır (bkz. TCMB Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2007, s. 32). 4 Banka kredilerinin de ağırlıklı fon kaynağı olan mevduatlarla finanse edildiği düşünülürse bu şartlar altında geleneksel parasal çarpan modelinin ve banka borç verme kanalının Türkiye de etkili olmasını beklemek kaçınılmazdır. 3. Ampirik Analizler Önceki bölümde ileri sürülen fikirlerin analiz edilebilmesi için Carpenter ve Demiralp (2007) te olduğu gibi bir VAR analizi yapılmıştır. Ampirik model bankalararası gecelik faiz, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), vadesiz mevduatlar, vadeli mevduatlar, Dolar-YTL kur oranı, diğer kurumlardan alınan krediler, banka menkul değerleri, banka kredileri (YTL), banka kredileri (yabancı para--yp), ve sanayi üretim endeksi nden oluşmaktadır (metinde açıklanan Choleski sıralamasına göre). Bütün parasal büyüklükler logaritmik formda olup TÜFE ile bölünerek normalize edilmiştir. Analizde hesap edilen örneklem Mayıs 2001-Ağustos 2007 dönemini kapsamaktadır ve iki gecikmeli değer sayısı kullanılmıştır. Türkiye de tüm banka mevduatları zorunlu karşılığa tabidir. Bununla birlikte vadeli mevduatlar daha uzun bir vade yapısına sahip oldukları için banka kredilerinin finansmanında daha ağırlıklı bir rol oynayabilirler. Bu ayrımı vurgulamak amacı ile toplam mevduatlar vadeli ve vadesiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ayrıca Türkiye de mevduatlara uygulanacak faiz oranlarında bir üst sınır olmadığı için, bankaların teklif ettikleri faiz oranını değiştirmek suretiyle vadeli mevduatlar üzerinde bir nebze olsun kontrol sahibi oldukları da iddia edilebilir. VAR analizinde cevap aradığımız soru şudur: Türkiye de banka kredileri finansmanında temel fon kaynağı nedir? Eğer cevabımız banka mevduatları olursa o zaman parasal çarpan modeli ve borç verme kanalı işlemektedir sonucuna varırız. Ama cevabımız ABD örneğinde olduğu gibi zorunlu karşılığa tabi olmayan kaynaklar olursa (Türkiye için bu kaynaklar diğer kurumlardan alınan kredilerle sınırlıdır) o zaman parasal çarpan modelinin ve borç verme kanalının işlemediği sonucuna varırız. Bu soruyu cevaplamak için ilk olarak etki-tepki analizi yapılmıştır. ettikleri seküritizasyon kredilerinin vade yapısı genellikle 7 ila 8 yıl arasında bulunmakla birlikte, son zamanlarda görülen ekonomik istikrar sonucunda vade yapısında uzama ve borçlanma maliyetinde düşüş oldugu görülmektedir (bkz. TCMB Finansal Piyasalar Raporu, 2005, s. 42). 4 Türkiye de hiçbir zaman yaygın bir finansman aracı olmamakla beraber mevduat sertifikası uygulaması 1997 yılında bu aracın kara paranın aklanması amacı ile kullanımını önlemek için uygulamadan kaldırılmıştır (bkz. T.C. Merkez Bankası, 9711 sayılı Mevduat Sertifikaları Hakkında Tebliğ). 6

8 Şekil 2 banka kredilerindeki bir artış akabinde bankanın iki fon kaynağı olan mevduatlardaki ve diğer kurumlardan alınan kredilerdeki değişim incelenmektedir. Eğer ABD örneğinde olduğu gibi bankalar pasifleri üzerinde bir kontrol gücüne sahiplerse o zaman müşterisine kârlı bir kredi veren bankanın hemen bu krediyi fon kaynaklarını arttırarak finanse etmesini bekleriz. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Türk bankalarının fon kaynağının ağırlıklı olarak banka mevduatları olması onlara pasif yönetiminde fazla bir insiyatif imkanı bırakmamaktadır. Elde edilen ampirik bulgular bu görüşü doğrulamaktadır. YTL kredilerinde bir artış olduğu zaman (ilk sütun) vadeli mevduatlarda (ikinci satır) ve alınan kredilerde (üçüncü satır) bir artış gözlenmekle birlikte bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yabancı para (YP) kredilerinde bir artış olduğu zaman ise bu sefer her üç fon kaynağında da beklenenin aksi yönde bir azalma gözlenmektedir. Kredilerdeki bir artış akabinde fon kaynaklarının azalması şaşırtıcı bir bulgudur, ancak bu bulgunun verdiği bir ipucu bankaların yabancı para kredilerini arttırdıktan sonra fon kaynaklarını arttırma sürecine gitmedikleri ya da bir diğer deyişle fon kaynakları üzerinde bir kontrol gücüne sahip olmadıklarıdır. Şekil 3 de bu sefer de madalyonun öteki yüzü incelenmiş ve banka kredilerinin mevduatlara ve alınan kredilere verdiği tepkiye bakılmıştır. Buradan edindiğimiz izlenim YTL kredilerinin finansmanında vadeli mevduatların diğer fon kaynaklarına göre ayrıcalıklı bir konumda olduğu yönündedir ve daha önce bahsedilen beklentileri doğrulamaktadır. Vadeli mevduatlardaki ve alınan kredilerdeki artışlar YTL kredilerini önemli olarak arttırmaktadır (ilk satır). Yabancı para kredileri ise diğer kurumlardan alınan kredilerde artış olunca azalmaktadır (ikinci satır, üçüncü sütun). Bu bulgu Şekil 2 de elde edilen sonuçla da tutarlıdır. İkinci ve üçüncü şekiller bir arada değerlendirildiğinde şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Türk bankaları ağırlıklı olarak yurt dışından aldıkları kredileri öncelikli olarak yurt içinde YTL kredisi vermek için kullanmakta olup bu krediler yabancı para kredisi vermek için kullanılmamaktadır. Bu durumun çeşitli açıklamaları olabilir. Muhtemel bir sebep, bankaların döviz kurundaki ve yurt içi-yurt dışı faiz oranlarındaki farklılıklardan yararlanmak istemeleridir. Eğer yabancı para cinsinden alınan bir kredi, yurt içinde yine yabancı para ile verilen bir krediyi finansman için kullanılırsa aradaki kar marjı daha az olacaktır. Bir diğer açıklama TCMB Finansal İstikrar Raporu nda sunulmuştur (Kasım 2007). Bu raporda ileri sürülen açıklama (s. 51) mevduat hesaplarının kısa vadeleri dolayısı ile uzun vadeli kredi finansmanı için 7

9 zorluk teşkil ettikleri, ve bu sebeple bankaların yurt dışından sağladıkları uzun vadeli fonları içerde uzun vadeli konut kredisinde kullandırdıkları şeklindedir. İki açıklama da elde edilen ampirik sonuçlarla tutarlıdır. VAR kapsamında yapılan ikinci analiz varyans ayrıştırma analizidir. Tablo 1, YTL kredileri için alınan sonuçları göstermektedir. Burada görülen, parasal çarpan teorisine uygun olarak zorunlu karşılığa tabi mevduatların (vedeli ve vadesiz) YTL kredilerini ağırlıklı olarak açıkladıklarıdır. Vadeli mevduatlar, vadesiz mevduatlardan daha sonra sıralanmış olmalarına rağmen en büyük açıklama payına sahiptir. İkinci sırada alınan krediler, üçüncü sırada ise vadesiz mevduatlar bulunmaktadır. Bu sonuçlar etki-tepki analizlerinden elde edilen sonuçlarla da tutarlıdır. Sonuç olarak, etki-tepki analizlerinden elde edilen bulgulara varyans ayrıştırma analizi sonuçlarını da eklersek YTL kredileri için parasal çarpan modelinin işlerliği hakkında güçlü deliller bulunduğu sonucuna varırız. Tablo 2, varyans ayrıştırma analizini yabancı para kredileri için yapmaktadır. Burada ilk bakışta alınan kredilerin en büyük açıklama yüzdesine sahip olduğu düşünülebilir. Ama akılda tutulması gereken varyans ayrıştırma metodunun ilişkinin yönü hakkında bilgi vermediğidir. Etki-tepki analizlerinden alınan sonuçlar düşünülürse aradaki ilişkinin negatif olduğu ve dolayısı ile varyans ayrıştırma tablosunda da bu negatif ilişkinin bulunduğu anlaşılacaktır. Yani yurt dışından alınan krediler yurt içinde verilen yabancı para kredileri için bir finansman kaynağı değildir. Aksine, yurt dışından kredi aldıkları zaman bankalar ağırlığı YTL kredilerine vermektedirler. Bu durum da yabancı para kredilerinde bir azalma şeklinde kendini göstermiş olabilir. Bu açıklama ışığında alınan kredileri bir kenara bırakacak olursak yabancı para kredilerinin finansmanının da zorunlu karşılığa tabi mevduatlar aracılığı ile sağlanmakta olduğu ve dolayısı ile parasal çarpan modelinin YP krediler için de işlediği sonucuna varırız. 5. Sonuçlar Carpenter ve Demiralp (2007) bankaların mevduatlarındakı bir kaybı başka bir fon kaynağı ile kolayca telafi edebileceği gelişmiş finansal sistemlerde basit parasal çarpan modelinin ve banka borç verme kanalının işlemediğini ampirik olarak gösterdiler. ABD de özellikle 1960 sonrasında hızla artan büyük vadeli mevduatlar (ya da mevduat sertifikaları) tamamen banka menejerlerinin inisiyatifi doğrultusunda değişim gösterirler. Şöyle ki, kârlı bir kredi projesi ile karşılaşan bir banka hemen bu 8

10 krediyi finanse edecek fon arayışına gider ve bunu da büyük müşterilere sattığı mevduat sertifikaları ile sağlar. Dolayısı ile bu sistemde banka kredileri zorunlu karşılığa tabi mevduatlarla finanse edilmez. Bu durum ise basit parasal çarpan modeline ve banka borç verme kanalına ters düşer. Carpenter ve Demiralp (2007) ABD ekonomisinde ampirik olarak banka kredilerinin temel belirleyicisinin zorunlu karşılığa tabi mevduatlar değil büyük vadeli mevduatlar olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmada ise bu sefer az gelişmiş bir finansal piyasa örneği incelenmiş ve az gelişmiş bir piyasa olarak da Türkiye yi seçilmiştir. Türkiye de banka kredilerinin finansmanında banka mevduatlarına fazla bir alternatif yoktur. Bu durumda parasal çarpan modelinin Carpenter ve Demiralp in öngördüğü çerçevede Türkiye de işlemesini bekleriz. Gerçekten de elde ettiğimiz ampirik bulgular bunu doğrulamakta ve banka kredilerininin temel belirleyicisinin zorunlu karşılığa tabi mevduatlar olduğunu göstermektedir. Parasal çarpan sisteminin işlemediği gelişmiş ekonomilerde krediler kanalının bir alt kolu olan banka borç verme kanalı da işlemez. Benzer şekilde banka zorunlu karşılıklarını banka mevduatlarına ve dolayısı ile daha büyük parasal büyüklüklere bağlayan parasal çarpanın işlemediği koşullarda merkez bankalarının da geniş parasal büyüklükler üzerinde kontrol sahibi olması beklenemez. Öte yandan parasal çarpan mekanizmasının işlediğini belgelediğimiz Türkiye de merkez bankasının M1, M2 gibi geniş parasal büyüklükler üzerinde daha yakın bir kontrolu olduğunu ileri sürebiliriz. Bankaların kredi finansmanını sağlamakta daha cok araca sahip olduğu ülkelerde bankacılık sisteminin daha çok kredi vermesi doğal bir sonuçtur. Örneğin 2005 sonu itibarı ile ABD deki bankarın toplam aktifleri içinde kredilerin payı %66 iken, Türkiye de Temmuz 2007 itibarı ile bu oran %48 dir (bkz. TCMB Finansal İstikrar Raporu, 2007). Daha fazla banka kredisi daha etkin işleyen bir bankacılık sistemi ve dolayısı ile daha etkin işleyen bir ekonomiyi getirecektir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlardan biri az gelişmiş finansal sistemlerin bankaların kullanabilecekleri alternatif fon araçlarının geliştirilmesi yönünde çaba göstermeleri gerekliliğidir. Gelecek araştırmacılar için bir öneri burada ABD ve Türkiye için yapılmış olan çalışmanın daha geniş bir ülke grubu için yapılması ve bu çalışmada elde edilmiş sonuç olan finansal gelişmişlik ve parasal çarpan mekanizmasının işleyişi arasındaki ters orantı ilişkisinin daha geniş bir ülkeler topluluğu için teyid edilmesidir. 9

11 Kaynakça Bernanke, B. S. ve Blinder A.S. (1992) The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, American Economic Review, 82(4), Bernanke, B.S. ve Gertler, M. (1995), Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, Journal of Economic Perspectives, vol. 9, Number 4, Carpenter, S. ve Demiralp, S. (2007), Money and the Transmission of Monetary Policy, basılmamış makale Finansal İstikrar Raporu, 2005, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, 2007, Kasım, No.5, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10

12 Şekil 1: Parasal Aktarım Mekanizması Sıkı para politikasi Gecelik faizde artış Banka mevduatlarında azalma (Banka pasiflerinde azalma) Para kanalı Faiz oranlarında artış Banka borç verme Kredi arzında kanalı azalma (Banka aktiflerinde azalma) Kredi talebinde azalma Yatırımda azalma Şirketler net değerinde azalma Bilanço kanalı Yatırımda azalma Kredi arzında azalma Yatırımda azalma Genel krediler kanalı Decrease in Supply of Loans for Small Firms Decrease in Investment 11

13 Şekil 2: Etki-Tepki Analizi, Mevduatların ve Alınan Kredilerin Verilen Kredilere Tepkisi Vadesiz mevduatin YTL krediye tepkisi Vadesiz mevduatin YP krediye tepkisi Vadeli mevduatin YTL krediye tepkisi 5 Vadeli mevduatin YP krediye tepkisi Alinan kredinin verilen YTL krediye tepkisi.03 Alinan kredinin verilen YTL krediye tepkisi

14 Şekil 3: Etki-Tepki Analizi, Kredilerin Mevduatlara ve Alınan KredilereTepkisi.03 YTL kredinin vadesiz mevduata tepkisi.03 YTL kredinin vadeli mevduata tepkisi.03 YTL kredinin alinan krediye tepkisi YP kredinin vadesiz mevduata tepkisi.03 YP kredinin vadeli mevduata tepkisi.03 YTL kredinin alinan krediye tepkisi

15 Tablo 1: YTL Krediler için Varyans Ayrıştırma Tablosu Periyod Std. hata Gecelik faiz oranı TÜFE Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Döviz kuru Alınan krediler YTL krediler YP krediler Menkul kıymetler Sanayi üretim endeksi

16 Tablo 2: YP Krediler için Varyans Ayrıştırma Tablosu Periyod Std. hata Gecelik faiz oranı TÜFE Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Döviz kuru Alınan krediler YTL krediler YP krediler Menkul kıymetler Sanayi üretim endeksi

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi İbrahim ÖRNEK Özet Bu çalışma kapsamında para politikası şoklarının reel ekonomi

Detaylı

Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı

Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 11/24 Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı Kasım 2011 Koray ALPER Defne MUTLUER KURUL Ramazan KARAŞAHİN

Detaylı

Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi

Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi Figen BÜYÜKAKIN 1 Vedat CENGİZ 2 Armağan TÜRK 3 Alınma Tarihi:

Detaylı

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 1-28 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324457 2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN

Detaylı

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Yrd. Doç. Dr. Birgül CAMBAZOĞLU Haliç Üniversitesi, MYO, Bankacılık ve

Detaylı

Para Politikası Beklentilerinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi *

Para Politikası Beklentilerinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi * Para Politikası Beklentilerinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi * Selva Demiralp sdemiralp@ku.edu.tr Kamil Yılmaz kyilmaz@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Rumeli Feneri Yolu Sarıyer, İstanbul

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 3, 2013 185 MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ Fikret KARTAL (*) Özet: Küresel krizden negatif yönde etkilenen

Detaylı

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul. Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul.

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul. Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul. TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul Özet Bu çalışmanın temel amacı Türkiye de parasal aktarım kanallarının

Detaylı

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Özet Doç. Dr. Gülsüm AKALIN

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Bilanço Dışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler. Evolutions Of Off-Balance Sheet Activities In Turkish Banking Sector

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Bilanço Dışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler. Evolutions Of Off-Balance Sheet Activities In Turkish Banking Sector Türkiye de Bankacılık Sektörünün Bilanço Dışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler Gamze GÖÇMEN * Özet: Bankacılık sektörü ile ilgili literatüre bakıldığında, bankaların bilanço dışı işlemlerinde tüm dünyada ortaya

Detaylı

PARA POLİTİKALARININ BANKA KREDİ KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Nejla ADANUR AKLAN * Mehmet NARGELEÇEKENLER **

PARA POLİTİKALARININ BANKA KREDİ KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Nejla ADANUR AKLAN * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** 109 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) PARA POLİTİKALARININ BANKA KREDİ KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nejla ADANUR AKLAN * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** Özet Kredi kanalı teorisine göre

Detaylı

MSPD Çalışma Raporları : 2001/4. Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi. Yasemin Türker Kaya

MSPD Çalışma Raporları : 2001/4. Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi. Yasemin Türker Kaya MSPD Çalışma Raporları : 2001/4 Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi Yasemin Türker Kaya Mali Sektör Politikaları Dairesi Haziran 2001 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri

Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:514 H. ÖZTÜRKLER - A. H. ÇERMİKLİ 57 Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri Özet Harun ÖZTÜRKLER 1 Affan Hakan ÇERMİKLİ 2 Para

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE DALGALI DÖVİZ KURU: BAZI ÜLKE DENEYİMLERİ INFLATION TARGETING AND FLOATING EXCHANGE RATE:EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES Sayım IŞIK* Koray

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL İŞLETME BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

FİNANSAL YENİLİKLER VE PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Türkiye Örneği

FİNANSAL YENİLİKLER VE PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Türkiye Örneği FİNANSAL YENİLİKLER VE PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Türkiye Örneği Cafer KAPLAN ( ) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliği No: 9910 Nisan 1999 ( ) Yazar, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Doç. Dr. Alpaslan SEREL İsmail Cem ÖZKURT ÖZ Küresel finansal kriz hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri farklı biçimlerde

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008 19

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008 19 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008 19 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KURALA DAYALI PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Salih ÖZTÜRK * ve

Detaylı

PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 29, CİLT XXVII, AYI II,. 129-152 PARA POLİTİKAI ŞOKLARI HİE ENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hülya KANALICI AKAY * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** Özet Bu

Detaylı

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN THE TURKISH ECONOMY

THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN THE TURKISH ECONOMY Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 2, Haziran 2012 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ MALİ YAPISINA ETKİLERİ ÖZET Dr. Okşan KİBRİTCİ ARTAR

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASALARININ ROLÜ Ersan ERSOY * ÖZ Bu çalışmanın amacı Türkiye de sermaye piyasasına sunulan kaynaklardan reel sektörün ne derecede faydalandığını incelemektir. Türkiye

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu 68 Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu Özet Makroekonomik politikalarla uyumlu bir fiyat istikrarının sağlanması, gelişmiş

Detaylı

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1

FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Dilek Durgut Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, İktisat

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN İSTANBUL BORSASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN İSTANBUL BORSASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN İSTANBUL BORSASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Hilmi SONGUR * ÖZET Küresel ekonomi ABD de mortgage şirketlerinin, yatırım ve mevduat bankalarının batmaya başlamasıyla kendini gösteren şiddetli bir kriz

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı