T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı"

Transkript

1 Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati:14:19 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) Başkan Vekili: Mehmet Naci BOSTANCI (Amasya) Sözcü: İdris ŞAHİN (Çankırı) KÂTİP: Cengiz YAVİLİOĞLU (Erzurum) BAŞKAN Değerli milletvekilleri, değerli konuğumuz Sayın Kazan, öncelikle Komisyonumuzun davetine icabet edip, burada bulunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben kısaca sizi Komisyonumuz hakkında bilgilendirmek istiyorum. Sizlerin de bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan dört siyasi parti grubunun vermiş olduklar ortak doğrultudaki önergelerin birleştirilmesi suretiyle kurulan Komisyonumuz, Türkiye deki tüm darbeler ve muhtıralarla, demokrasiyi işlevsiz kılan süreçlerin, incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bir komisyondur. Meclis araştırma komisyonları İç Tüzük çerçevesinde görev yaparlar. Genellikle hukukçu konuklarımıza araştırma Komisyonumuzun görevlerini ve İç Tüzük ü hatırlatmayı, çok net olarak hatırlatmayı uygun bulmuyoruz. Ama yine de kısaca, bir soruşturma komisyonu olmadığı, sorgulama amacı gütmediğini ve aynı zamanda yargısal bir faaliyet anlamına gelebilecek ve yargı yetkisinin kullanımına müdahil olabilecek tutum ve davranışlardan da dikkatle ve özenle kaçındığımız ifade etmek isterim. Sizlerin de bildiğiniz gibi tüm darbeler ve muhtıralarla bu süreçleri işlevsiz kılan tüm dönemleri incelediği için ve tüm boyutlarıyla inceleme görevi verildiği için aslında önergelerin kapsamı son derece geniş. Bu nedenle de Komisyonumuz yol haritasını belirlerken üç ayrı alt komisyon kurma yönünde bir karar aldı. Bu komisyonlardan biricisi 1960 darbesi ve 71 muhtırasını içeren dönem, diğeri 1980 darbesini içeren dönem ve son dönem diye nitelediğimiz postmodern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat sürecine ilişkin dönem. Sizi Komisyona davet eden alt komisyon 12 Eylül alt komisyonu. Ama bulunduğunuz görevler itibarıyla, temsil ettiğiniz kurumlar hasebiyle, 1960 dan itibaren başlayarak, genel olarak darbelere ilişkin bir değerlendirme yapmak üzere ilk başta sözü size bırakacağız ve daha sonra somut sorularımıza gececeğiz milletvekillerimizin. Çalışma yöntemi bu şekilde. Siz kendinizi ve öz geçmişinizi tanıtarak başlıyorsunuz. Ama sözü size bırakmadan önce ben milletvekillerimizi size tanıtmak istiyorum: Feyzullah Kıyıklık Bey AK PARTİ İstanbul Milletvekili, TURGUT KAZAN Benim üyem.. BAŞKAN Süleyman Çelebi Bey TURGUT KAZAN Benim müvekkilim. BAŞKAN Evet, şimdi burada hukukçular ağırlıklı, siz de hukukçusunuz, hepimizin yolları mutlaka bir noktada bir yerde kesişmiştir. Süleyman Çelebi Bey, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Şeker Bey Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili. TURGUT KAZAN Hapishaneden. BAŞKAN Onunla da ceza evinden diyorsunuz. Enver Yılmaz Bey AK PARTİ İstanbul Milletvekili. ENVER YILMAZ (İstanbul) Benimle bir bağlantınız yok. Stajı Ankara da yaptım, İstanbul da yapmadığım için öyle bir şey yok. BAŞKAN Ahmet Toptaş Bey Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili, İdris Bal Bey AK PARTİ Kütahya Milletvekili Selçuk Özdağ Bey AK PARTİ Manisa Milletvekili. Lütfen buyurun söz sizin, genel bir değerlendirme yapmak üzere. TURGUT KAZAN Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. BAŞKAN Sorularımıza da vakit kalması açısından bu genel değerlendirmenizi ve çerçevenizi TURGUT KAZAN Şimdi, ben iki darbeye yaşamış ve elli yıllık bir avukat olarak, elli yıllık bir avukat ve iki darbeyi yaşamış bir hukukçu olarak, size özetleyerek darbeler de hukukun ve hukukçunun oynadığı rolü anlatmak istiyorum. Tabii bu hukukçu ve hukuk derken bunu tırnak içinde kullanıyorum. Yani onların uyguladığını ne hukuk sayıyorum, ne kimliklerini ve kişiliklerini hukukçu sayıyorum ve konuşmamın başında bunun iyi anlaşılması için size iki örnek sunmak istiyorum: Bunlardan birisi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu kararıdır. Okuyorum: Sabık iktidarın -sorunuza başlangıçta cevap- zamanı idaresinde hukuka aykırı fiil ve hareketleri ika veya bunlara iştirak sebebiyle haklarında açılacak davalarda, mazlum ve davalıların müdafiliğinin İstanbul Barosuna mensup avukatlar tarafından deruhte edilmemesine ve keyfiyetin Türkiye Barolar Birliğine temenni suretiyle teklifine, keyfiyetin umumi heyete arzına diye İstanbul Barosu Yönetim Kurulu 31 Mayıs 1960 günlü karardır. Yani ben kendi notlarımla yazmadım, kararın bir örneğidir. BAŞKAN O karar biz de var. İstettik evet. TURGUT KAZAN Şimdi, bu bir inanılmaz hukukçu yaklaşımıdır. BAŞKAN Muhalefet eden avukatlar da var o Yönetim Kurul kararına tabii. TURGUT KAZAN Hayır. O muhalefet Genel Kurula sunulmasına muhalefet. BAŞKAN Evet. TURGUT KAZAN Yani müdafiliğin kabulüne ilişkin karara muhalefet değil. BAŞKAN Değil değil. TURGUT KAZAN Şimdi, bu bir örnek. Diğeri de o olayın davasına ilişkin temel davanın ilk tutanak metni birinci oturum yani Anayasa davası diye bilinen o ilk davanın birinci oturumu: 14 Ekim 60 Cuma, 9 tane yüksek yargıç, Yargıtaydan, Askeri Yargıtaydan. Şimdi, 9 tane yüksek yargıç yani isimlerini saymıyorum ama bir tanesini başka yerde köprü kurmak için söyleyeceğim Selman Yörük, sonra oğluyla bir bağlantı kuracağım çünkü. Şimdi, bir tek 2 hukukçu Bu

2 Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 2 isimler bizim çok deneyimli Yargıtay ve Askerî Yargıtay üyeleriydi. Hepsi böyle bir mahkemede görev alabilmeyi düşündü. Yani Böyle bir mahkemede görev alamayız. diyebilecek bir duyarlılığı göstermedi. Böyle bir duyarlılığı taşımadı. Şimdi, idamla ilgili de bir geçmişimiz var. Türk Ceza Kanunu nun bir maddesine göre Şu yaşın üstündekiler için idam cezası infaz edilemez. Ama bizim anlı şanlı hukukçularımız(!) tırnak içinde kullanıyorum bunları kanun değişikliği hâlinde bu yapılacak işin, infaz hukukunu ilgilendirdiğini çünkü idamın bir infaz kuralı olduğunu, infaz kuralının usul kuralı olduğunu, usulde de temel ilkenin derhâl yürürlüğe girmek ilkesi olduğunu, dolayısıyla esasa ilişkin değişiklik sayılamayacağını yani, insanı asacaksınız ve asacağınız insan Cumhurbaşkanı olacak, Cumhurbaşkanını asacaksınız ve bu, bir usul hükmüdür, esas değildir diyeceksiniz. Bunu bizim hukukçularımız(!) dedi. Tırnak içinde kullanıyorum 2 kişinin tabii adını vermek isterim: Yargıtay Başkanı Recai Seçkin di Hayır. dedi. Böyle bir yargılama yerinde, onu mahkeme sayıp görev kabul edilemez. denildi. Birisi de her ne kadar o komisyona seçildi ise de görev yapmadı, Tahir Taner dir. Tahir Taner öyle bir çalışmaya katılamayacağını bildirdi. Ben Tahir Taner den burs alarak okumuş bir hukukçuyum. Tahir Taner i her ayın birinci günü Şişli deki evine gider, ziyaret eder, elini öper ve bursun çekini alırdım. O yüzden ben böyle bir hukukçuyu tanıma şansına da erişmiş bir hukukçuyum. Şimdi, tabii, bu olay yaşandığında yani bu Yüce Divan, İstanbul Barosunun bu kararları verildiğinde falan, ben hukuku fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydim. Hukuku çok seviyordum ve liseyi bitirdikten sonra, bir tek o yıl aslında lise bitirmeye göre alınıyordu fakülteye, bir yıl uygulandı, her yere girebilirdim. Ama sadece İstanbul hukuk yazdım çünkü yani daha adil bir düzen, daha hakçasına bir Türkiye Hukukla olur diye düşünüyordum. Ve tabii biraz da sosyalist damar bastı Türkiye İşçi Partisine girdim. Türkiye İşçi Partisinde il başkanı oldum. Merkez Yürütme Kurulu üyesi oldum çok genç yaşta ve tabii şak diye 12 Mart darbesini yaşadım. 12 Martı öğleyin Eskişehir de radyoda dinleyince Askerler bizi bu akşam kurşuna dizebilir düşüncesiyle, eşimi ve 7 yaşındaki kızımı alıp Ankara ya kaçtık. Türkiye İşçi Partisi ertesi gün Merkez Yürütme Kurulunu topladı Bu bir faşizmdir dedik 13 Mart da ve ondan sonrası geldi. Şimdi, darbeler burada bir parantez açmak istiyorum, Amerika nın solu ezme planıdır. Bunun da size somut, çok somut örneğini vermek istiyorum. Şimdi, bakın, bir Milli Nizam Partisi vardı bir de Türkiye İşçi Partisi vardı. Yani 12 Mart önceki günleri anlatıyorum, sonra 12 Marta geçeceğim. Milli Nizam Partisi büyük kongresini 24 Ocak 1971 de yapmıştı. 12 Marttan önce, 5 Martta kapatma davası açıldı ve 20 Mayıs günü kapatma kararı verildi. Türkiye İşçi Partisi büyük kongresini 29 Ekim 1970 de yapmıştı, 12 Mart a kadar kapatma davası açılmamıştı. Bizler tutuklandık, ve tutuklayanlar kimdi? Türkiye İşçi Partisinden bağış aldığım arkadaşlarımdı. Hukukçuları anlatacağım size, darbede rol alan hukukçuları anlatmak için bunu veriyorum. Şimdi, Türkiye İşçi Partisi 29 ekimde kongre yapmış, kapatma davası, bizler tutuklandıktan çok sonra, 11 haziranda açıldı, 20 temmuzda kapatıldı. Arkadaşlar, biz on beş yıla mahkum olduk ama Millî Nizam Partisi yani Türkiye İşçi Partisinin kapatması, 12 Mart darbesinden sonra açıldı, 12 Mart darbesinden sonra kapatıldı, Millî Nizam Partisi için dava derhâl açılmıştı, 12 Marttan önce açılmıştı ve 12 Marttan sonra, 20 Mayısta kapatıldı ama Necmettin Erbakan, Alpler de dinlenmeye gönderildi, darbeciler tarafından, Faruk Gürler, Muhsin Batur. Biz içeride yatıyorduk, biz on beş yıla mahkum olduk, Niğde cezaevine gittik, darbeciler, yani darbenin Amerikan planı olarak ve solu ezmek için yapıldığını anlatmak için anlatıyorum, Süleyman Arif Emre ye, emanet parti kurdurdu. Seçim dönemi geldi, darbeciler, Necmettin Erbakan ı İsviçre den davet etti, partisinin başına geçti, hükûmete ortak oldu, biz içeride yatıyorduk. Ecevit, bir af çıkarmaya çalıştı, darbecilerin koruduğu -o zaman Selamet ti- Selamet, o affı da yatırdı, biz içeride kaldık, onlar hükûmet oldu. Bunu, darbenin, solu ezmek için yapılmış bir Amerikan planı olduğunu vurgulamak için anlatıyorum. Şimdi ben, bunu, Sayın Başkan, bu 12 martta Eresin Otelde bir toplantıda söyledim, bunu söyleyince, tanıklarıma ulaştım. Abdurrahman Dilipak dedi ki: Evet, doğru, Murat Sancak ın uçağıyla gitti. Mehmet Bekaroğlu itiraz etti, Hayır, tarifeli uçakla gitti dedi. Ben dedim ki: Hangi uçakla gittiğiyle ilgilenmiyorum, dinlenmeye gönderildiğini anlatıyorum dedim. Peki, Bekaroğlu na sordum: Niye davet edildi, edildi mi edilmedi mi? Ona da cevap: Demirel in oyunu bölmek için davet edildi dedi. Şimdi, gönderenler de Batur, Gürler ikilisi davet edenler de darbecilerdi. Bunu bilgilerinize sunuyorum ve bu bölümü kapatıyorum. Devam edecek olursak, biz içerideyiz, Yunus Koçak geldi, o zaman, işte milletvekilliği bitmişti ama bizim Konya Milletvekilimizdi, bu Mecliste, kafası, tabanca kabzasıyla yarılmıştı, demokratik bir yaklaşımla, Adalet Partililer dövmüştü Türkiye İşçi Partilileri, burası yarılmıştı, dedi ki: Hiç korkmayın, idam edilmeyeceksiniz. Ben tabii, hukuka inandığım için, daha o zaman otuz yaşlarındayım, Yunus Koçak a çok kızdım, Ya, manyak mısın, ne idamı? fakat sonra yaşadıklarımı görünce, pekala, Yunus Koçak doğru söylemiş, eğer, idamı politik olarak, kendi çıkarları için, o gün, gerekli görselerdi, ederlermiş. Nitekim, üç tane gencecik fidanı ettiler. Şimdi, burada bir parantez açarak bir şey daha söyleyeyim: Beni, yargılayan yargıç, tutukluyum, yani hukukçumuz bu, kahve içmeye çağırdı, Hâkim Yarbay, o tarihte, Süha Umurhan, sonra Askerî Yargıtay a seçildi, dedi ki: Ya, Turgut Bey, gelin bir çay kahve içelim, biz, bunu, severek mi yapıyoruz? İşte, yarbay olarak emekli olmak var, albay olarak emekli olmak var, evde evladı iyal. İyi de bizim de evladımız var. Herkes, sizin gibi öyle sanıyor o, avukatlık yapıp para kazanamaz ki dedi. Yani albay olarak emekli olmanın avantajını kullanmak için sizi içeride tutmayı gayet doğal sayan bir hukukçu profili, ne yazık ki, büyük çoğunluğumuz bu ve bunu bana anlatırken Mümtaz Soysal ı kitabından, altı yıl, sekiz aya mahkum etmiş. Şimdi, ben, o zaman, dedim ki: Ya, Türkiye'de yapılacak iş, hukukla ilgili bir mücadele vermektir. Toplumumuzun, hukuku özümsemesini sağlamak için mücadele vermektir. Kendimi, böyle bir göreve, bir çeşit görevlendirdim, derken, şak diye 12 Eylül oldu. Şimdi, DİSK baş derneği Yazarlar Sendikası ve başkaları, şimdi, açık itiraf edeyim: Ben, ceza avukatı falan değildim, ben, iş hukukunu seviyordum, sendikacıları da onun için tanıyordum, çünkü iş hukuku dinamik bir alandı, orada, yazıyordum, çiziyordum, tartışıyordum ama 12 Eylül olunca iki şey oldu: Bir, eşin dostun içeri alınıyordu, ben 12 Eylülden çok korkuyordum, avukatlık üstlenmekten çok korkuyordum, ama korkuyor denilmesinden de korkuyordum. O yüzden eşinin dostunun eşi çocuğu içeri alınınca, size gelince ne yapacaksınız? Korka korka, ben, ceza avukatı oldum. Tabii, işte DİSK davası, Barış Derneği davası, Yazarlar Sendikası davası arkadaşlar, bu dönemlerdeki baskı, işkence,

3 Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 3 idam, hapis insanlık dışı ne varsa hepsi, yargı formatı kullanılarak yapılmıştır, o yüzden, tabii ki darbelere hayır yanlış anlaşılmasın, onu yumuşatmak için söylemiyorum ama bir şey yapmanızı önereceğim, bir şey yapılmasını önereceğim, onun için hep bunu vurguluyorum: Hepsinde, yargıçlar, savcılar görev aldı ve hepsinde onlar etkili oldu, ne yapıldıysa onlar yaptılar. Kenan Evren e mektup yazmıştım, o zaman -ben, başkan olduğumda, onun Cumhurbaşkanlığı da bitmişti, bizim sokağa, Sayın Başkan, Orhan Apaydın adını vermek üzere bir tören düzenliyorduk, İstiklal Caddesinde, müzikli, danslı, oyunlu bir tören- sanıyorum Marmaris teydi, şu sayılı Cumhurbaşkanı Kenan Evren diye, dedim ki: Sizin vatan haini sayıp içeri attığınız, ve sonuçta da pasaport filan da vermeyip, bilmem bir çeşit ölümüne neden olduğunuz, Orhan Apaydın için böyle bir tören düzenliyoruz, sokağa adını vereceğiz, tabii sizleri anlatacağız, yaptıklarınızı anlatacağız, tabii size de söz hakkı tanırız, buyurun gelin, niye vatan haini ya da niye öyle bir muameleye maruz bıraktığınızı anlatmanız için size imkân tanırız dedik. Kenan Evren, cevap verdi, dedi ki; Siz, hem hukukçu olmuşsunuz hem de hukukçuluğu bilmiyorsunuz, bir kere, biz bir şey yapmadık, o kararları bağımsız yargı verdi. dedi. Bu bağımsız yargı türküsünün altını çiziyorum, sonra sonuna geleceğim. Tabii, DİSK te bu, yaşananların, ne kadar acılı olduğunun anlaşılması için size bir örnek daha vermek istiyorum: Uğur Mumcu, İstanbul a gelecekti, sıkıyönetim komutanlarının anlatacakları bazı şeyler vardı, o yüzden, ben de şunu da, şunu da anlatsın diye onu karşıladım, bizim eve geldik, Uğur, dedi ki: Uçakta, Nurettin Yılmaz vardı. Nurettin Yılmaz ı, polisler, Barış Derneği davasına getiriyorlarmış, tutuklu, Uğur u tanıdıkları için ona kıyak çekmişler, Uğur, Nurettin in yanına oturup biraz konuşabilmiş, Bir kere, Nurettin, yapılıydı, bir deri bir kemik kalmış, iki: Nurettin, Diyarbakır Cezaevinden kurtulup Barış Derneği sanığı olarak, tutuklu sanığı olarak Metris e geldiği için şakır şakır oynuyor. dedi. Yani bizim İstanbul u cehennem olarak bildiğimiz tarihlerde, Diyarbakır da, İstanbul u cennet olarak düşünecek, yani İstanbul derken, Metris i kastediyorum, cennet saydıracak bir uygulama oluyor. Sonra, ben, bunu, Nurettin in kendisinden de dinlemiştim, çünkü çok etkilemişti, gittim cezaevinde, aynen, aynı sevinci gözlerinde gördüm. Şimdi, sonuçta, bu anlı şanlı savcılar, anlı şanlı yargıçlar bu işleri yaptılar, uyguladılar. Onlar, Sayın Başkan, yani önlem olarak ve çağrı olarak, kimdi, neler yaptılar, ne yaptılar, insanları neyle suçladılar? Somut insanları kastediyorum tabii, örneğin, DİSK davasında dört yıl kadar yatan Süleyman Çelebi ve arkadaşları, neyle suçlandı, niye suçlandı, kim suçladı, iddianameyi hangi savcılar yazdı? Onlar ortalıkta dolaşıyor. Yani, yanlış anlaşılmasın, yargılansınlar, mahkum edelim demiyorum, ama toplum bilsin, teşhir edilsin, diye bunları söylüyorum. Şimdi, deliller okunuyor, DİSK davasında, Kıdemli Yargıç Çetin Güvener Ne demek bu, millî demokratik cephe? Diyor. Şimdi nasıl cevap vereceksin buna? Bir tek cephe kurulur Rus a karşı Allah Allah diye gidilir, başka cephe mi olurmuş? Böyle bir anlayış içerisinde yargılanıyorsunuz. Deli Petro nun vasiyetnamesi, kitapları kütüphanelerden getirildi. Ya, bir hukukçu olarak, aklım durdu. Şimdi, Barış Derneği davasında, yargılanan müvekkillerimi düşünüyorum, diyelim ki, yakından tanıdığınız için onun adını vereyim, Ali Sirmen ya, Deli Petro nun vasiyetnamesini ya böyle bir vasiyetname var mıdır, yok mudur, kitap mıdır iyi de benim müvekkilimle ne ilgisi var, getirtti, duruşmada okundu, Hâkim Binbaşı Kıdemli Yargıç Atilla Ülkü, idam kararı vermek üzere dava açıldıktan sonra İstanbul a tayin edildi, idam kararı verilecekti, çünkü Atilla Ülkü, Erzincan da, 241 den idam vermişti. O yüzden, Barış Derneği davasına gelir gelmez 241 i aradı, yani tabii, genç arkadaşlar var, 141 işte işçi sınıfının diktası, bir örgüt kurarsa şudur, iki örgüt kurarsanız cezası idamdır. DİSK, niye suçlandı, iddianameyi hangi savcılar yaptı, yargılamayı kim yaptı, dört yıla yakın niye yattılar, Ahmet İhsan, benim müvekkilim BAŞKAN Sayın Başkanım, sözünüzü kesiyor gibi olmasın ama bu girdiğiniz konuların çoğu, aslında, somut konular ve belki somut sorularla açabileceğimiz konular, bir genel değerlendirme yapmak üzere vermiştim sözü, somut olaylara, örnek isimlere sorularla girersek, milletvekillerimiz çünkü bu konuda, size soru soracaklar. Bir genel değerlendirmenizi tamamlarsanız TURGUT KAZAN Tamam. Şimdi, genel değerlemede şunu söylemek istiyorum, darbecilerin, hangi savcıları, yargıçları sevdiğini; sevmediklerine neler yaptığını, Selimiye de neler olduğunu, hangi eylem için kaç lira para alındığını, Kumkapı da, meyhanelerde şef garsonlar, için kaç lira, 163 için kaç lira, 1402 için kaç lira alındığını biliyordu ve size söylüyordu ve onu veriyordunuz ve çıkıyordunuz. Yeraltı dünyasının, en anlı şanlı babaları, gıyabi tutukluyken, Selimiye, giriyordu çıkıyordu, giriyordu çıkıyordu, giriyordu çıkıyordu, bu giriş çıkışa çok şaşıran Hâkim Albay Osman Kaynak, duruşmada, sorgusunu alırken bunu fark edince, sıkıyönetim komutanına bir örneğini arz etmiş idi. Ben Uğur a: Sıkıyönetim komutanına, bunu da sor dedim, sıkıyönetim komutanına, Uğur, bunu da sordu, Necdet Üruğ: Hayır, bilmiyorum dedi, ertesi gün, Osman Kaynak, eski yerine iade edildi. Şimdi, Selman Yörük, demiştim, yani Yüce Divanda görev alan anlı şanlı yargıçlardan biriydi, onun oğlu Sahir Yörük de Selimiye de herkese kan kusturdu. Bitiriyorum efendim. Barış Derneğinde bütün aramalara rağmen bulunamayan bir sanık vardı -o zaman şüpheli deyimi yoktu, sanıkonun için tefrik edilmişti. Ben, savcıya gittim, dedim ki: Ben size bir kolaylık sağlayayım, bu bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığın adresini Köşk e sorun. Köşk ü anlamadı, Çankaya dedim, gene anlamadı, Cumhurbaşkanının damadıdır. dedim. Maksut Göksu. Şimdi, Cumhurbaşkanının damadını bütün aramalara rağmen bulamayıp ayırdılar, böyle bir hukuk uygulamasıyla karşı karşıyayız, ne yapıldıysa bağımsız yargı formatıyla yapıldı. Bu nedenle, Sayın Başkan, benzer yargı uygulamalarının tekrarlanmaması için bütün topluma ders olacak biçimde 12 Eylül yargıç ve savcılarının tutum, davranış ve kararlarının incelemeye alınması gerektiğini ve yaptıklarının bir rapora bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bitiriyorum ve son cümle. Ben Anayasa Uzlaşma Komisyonuna gelmiştim, orada Uzlaşma Komisyonundaki beni dinleyen üyelere bir uyarıda bulunmuştum. Dedim ki: Bir Frankenstein yarattınız, şu anda bilek güreşine başladı, yakında sizleri de alacak; ben, elli yıllık bir avukat olarak alınırsanız, hiç şaşırmayacağım, sizi şimdiden uyarıyorum, siz de

4 Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 4 şaşırmayın. dedim ve bu tarihten sonra o Frankenstein ın MİT olayında o dediğimi yapmaya başladığını da gördük. Buraya nokta koyuyorum, size teşekkür ediyorum. BAŞKAN Somut sorular için öncelikle 12 Eylül Alt Komisyonu üyeleriyle mi başlayalım? Siz tarihsel süreçle başladınız, ben 1960 Darbesi ve 71 Muhtırası Alt Komisyonu Başkanı Enver Yılmaz a ilk soruyu sormak üzere söz veriyorum. Buyurun lütfen. ENVER YILMAZ (İstanbul) Teşekkür ederim. Sayın Kazan, hoş geldiniz. TURGUT KAZAN Hoş bulduk. ENVER YILMAZ (İstanbul) 27 Mayıstan çok bahsedemediniz, daha ziyade 12 Marta yoğunlaştınız. TURGUT KAZAN Ben öğrenciydim o zaman tabii. ENVER YILMAZ (İstanbul) Yok, şikâyet anlamında değil, süreçle ilgili belirtmek istediğim. 9 Marttan da bahsetmediniz. TURGUT KAZAN Ederim. ENVER YILMAZ (İstanbul) 9 Martı bir açar mısınız? Sizin çerçevenizden nasıl gözüküyor 9 Mart? TURGUT KAZAN Şimdi, ben BAŞKAN Şimdi, onu açmadan önce, ben, kısa bir şekilde O döneme ilişkin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel le yaptığımız görüşme esnasında TURGUT KAZAN Biraz o basına yansıdı, okudum. BAŞKAN Yansıdı, tutanakların tamamı yansımamış olmakla birlikte. bu döneme ilişkin kendisine yöneltilen sorularda 71 muhtırasıyla ilgili sizin söylediklerinizi dikkatle dinledim. Aslında, yani, niyetin tamamen, o dönemin bazı sol grupların bu muhtıra dönemini hazırladıklarını, amaçlarının Faruk Gürler i Cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu, dolayısıyla amaçlarına, hedeflerine ulaşamadılar ama bu işin arkasında zaten sol gruplar vardı gibi bir şey söyledi. Bu iki soruyla birlikte belki değerlendirirsiniz. Buyurun. TURGUT KAZAN Şimdi, bu soruyu iyi ki sordunuz, mutlaka cevaplamak isterim. Şimdi, kabaca demiştim ki: Darbeler Amerikan planıdır. Amerika Türkiye de solun iktidar olabileceğinden bir küçük ihtimal olsa bile korkuyordu çünkü Türkiye nin bulunduğu yer o zamanki Sovyetler Birliğinin çok yakınında ve çok önemli bir nokta olduğu için, eğer böyle bir şey olursa Amerika için felaketti. O yüzden solun gelişmesini önlemek için ben bir provokasyon, bir tuzak hazırlandığı görüşündeyim, bunu somutlaştıracağım. BAŞKAN 71 muhtırasında mı? TURGUT KAZAN Öncesinde. BAŞKAN Öncesinde. TURGUT KAZAN Ben, bakın, benim kayınbiraderim iktisat fakültesinde okuyordu, bir asistanı çok seviyordu ama bütün iktisatlılar ve bütün hukuklular o asistanı çok seviyordu. Ben Eskişehir de avukatım ama sıkça İstanbul a gidiyorum, beni, böyle bir gel, dinle Ben de bir gün gittim, iktisat fakültesi 1 inci sınıf amfisinde o asistanı dinledim. Şimdi, inanılmaz bir şey Devrim namlunun ucundadır. diyor ve yer yerinden oynuyordu. Sizi sandıkla aldatanlara inanmayın, o biziz, inanmayın, devrim namlunun ucundadır. Tayfun yani kayınbiraderim Nasıl? dedi. Dedim ki: Tayfun, bu ya polis, ya manyak, ikisi de aynı kapıya çıkar. Ben onun üzerine parti tarafından görevlendirildim, Türkiye İşçi Partisi tarafından çünkü Türkiye İşçi Partisine de bulaştırılabilir. diye. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kantini ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi kantininde Filistin e gidiş için deftere insan yazılıyordu. Şimdi, bir provokasyondu, bir darbe ortamını yaratmak için o birileri, solda birileri, kendileri gerçekten samimi olarak solun yani işte diyelim ki falanca ile falancanın iktidar olup sosyalizm getireceğine inananlar vardı. Ama buna karşı duran önemli bir sol grup vardı, ben onun açık Ben o zaman otuz yaşındayım, hatta yirmi sekiz yaşındayken falan yani 68 de falan Eskişehir de bunu fark ettim, Mehmet Ali Aybar dan randevu aldım, gelip anlattım, bir provokasyon hazırlanıyor. Yani işte askerlerle Türkiye İşçi Partilileri konuşturmak, ben bunu fark ediyorum, Türkiye İşçi Partisi İl Başkanıyım, çünkü yedek subaylığımı orada yaptığım için orada avukatlığa başladım, o yüzden tanıdığım birkaç asker var, tamam, ama bir gördüm ki, bir fark ettim ki Memleketi nasıl kurtaracağız? falan gibi, işte yemeğe çağırıyorlar, memleketi nasıl Şimdi, dedim yani ben, böyle bir provokasyon var, bunu nasıl önleyebiliriz? Yani o bir porvokasyondu, şiddetle ama burada bir şey söyleyeyim, mesela ENVER YILMAZ (İstanbul) O derken 9 Mart. TURGUT KAZAN Evet. Yani 9 Marta giden yolu kast ediyorum, yalnız 9 Mart değil. İşte o arkadaş bir ajan, provokatördü. ENVER YILMAZ (İstanbul) İsmini hatırlıyor musunuz? TURGUT KAZAN Şimdi, iktidara yakın gazetenin demokrasiyi savunan köşe yazarı. Şimdi, bir örnek. İsterseniz başka bir örnek daha vereyim, 12 Eylülden de bir örnek vereyim. Şimdi, Kenan Evren i evinde ağırlayan bir tek başyazar vardı. O başyazar şu anda Başbakanın yanağından makas alabiliyor ve yine başyazar darbelere karşı yazı yazıyor. Ya, hiçbir gazetecinin, Kenan Evren gibi bir darbeciyi evinde ağırlamak diye bir yükü olabilir mi? Hayır. Severek yaptığı ama şimdi demokrasi kahramanı, Kenan Evren i evinde ağırlayan bir demokrasici. ALİR RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Kim bu gazeteci efendim? TURGUT KAZAN Mehmet Barlas. ENVER YILMAZ (İstanbul) İktisatçıyı da söylerseniz. TURGUT KAZAN Mahir Kaynak. ENVER YILMAZ (İstanbul) Evet.

5 Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 5 Devam edebilir miyiz Başkanım? BAŞKAN Buyurun. ENVER YILMAZ (İstanbul) 27 Mayıs sizce bir devrim mi, darbe mi? TURGUT KAZAN Darbe tabii ki ama Anayasası iyi bir Anayasa. Onu da sorarsanız, niye iyi Anayasa olduğunu, nasıl yapıldığını falan anlatabilirim yani. BAŞKAN Onu şimdi sormayalım. ENVER YILMAZ (İstanbul) Sormuyoruz onu. 9 Mart darbe, devrim, muhtıra, sizce hangisi? TURGUT KAZAN Faşizm, 9 Mart da gelse faşizmdi. Bakın ne diyorum? Ben 12 Martta Eskişehir den kaçarken ne olduğunu bilmiyordum yani ben zaten 9 Martı bilmiyorum da diyelim ki şimdi biliyorum yani sonradan öğrendim, 9 Martçılar da yapmış olsaydı kaçardım çünkü yani askerî bir darbenin dini, imanı olmaz. ENVER YILMAZ (İstanbul) Evet. 12 Mart? TURGUT KAZAN Faşizmdir. dedik. O zaman bir şey daha söyleyeyim, Sayın Başkanım, 13 Mart günü BAŞKAN Bir de şu var, belki bununla birleştirilerek sorulabilir. Yani o dönemde aslında, bu darbenin ve muhtıranın daha doğrusu 1971 muhtırasına giden süreçte aslında sol grupların asker üzerinde etkili olduğunu siz de zaten söylüyorsunuz, yani bu iç içe geçmiş bir çalışma da vardı ama ben bunları da doğru bulmadığım için, içinde yer almadım TURGUT KAZAN Ben oyun olduğun düşünüyorum ayrıca. BAŞKAN Anladım, oyun olduğunu düşünüyorsunuz. TURGUT KAZAN Amerikan oyunu. BAŞKAN Evet. İktidara gelme ihtimali vardı veya iktidara TURGUT KAZAN Hayır, yoktu bence. Amerika bırakmaz kimseye. BAŞKAN Şimdi, tabii, şu anlamda, şimdi siz, ben sorumu sormak yerine, bütün insicamım bozuluyor, sorumu da tamamlayamıyorum. TURGUT KAZAN Özür dilerim Başkanım. BAŞKAN O dönemde yani çok yüksek oranda oy almış bir iktidar var, yüzde 53; büyüme hızı, ekonomik göstergeler, olağanüstü bir durum yok Türkiye de o döneme ilişkin olarak yani Demirel in Başbakanlığı döneminde. Bir ihtimal vardı da ve Amerika buna izin vermedi diye arkasında 71 muhtırasının Amerika olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sorum bu. TURGUT KAZAN Ama biliyorsunuz Ecevit de zaten bunu söyledi. BAŞKAN Ve o da deniyor ki normalde 1971 muhtırasına giden süreçte aslında sol grupların tamamı destekledi, amaç -bir kez daha soruyorum- Faruk Gürler i Cumhurbaşkanı seçtirmekti ama tahmin ettikleri gibi olmadı, aslında bedel döndü, sonuçta hani bedelin bir kısmını solun kendisi ödedi. Ama aslında tahrik eden süreçte rolleri vardı deniyor. Buna ne diyorsunuz? TURGUT KAZAN Şimdi, tabii, seçtirmek başka bir şey, seçtirmek sonraki süreç. BAŞKAN Evet. TURGUT KAZAN Yani 12 Mart darbesinden sonra işte bir Cumhurbaşkanlığı seçimi BAŞKAN O zaman somut sorayım: 71 muhtırasının verilmesinde en etkin kuvvet komutanı sizce Faruk Gürler miydi? Yani bir yorum yapabilir misiniz anlamında, yoksa bir bilgi olarak sormadım. TURGUT KAZAN Yani bilemeyeceğim şimdi. BAŞKAN - Tamam. TURGUT KAZAN Ama Faruk Gürler tabii Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu için kuvvet komutanları arasında tabii ki en kuvvetli olanıdır yani. BAŞKAN Evet, var mı devamı sorunun? ENVER YILMAZ (İstanbul) Yok Başkanım. BAŞKAN Feyzullah Kıyıklık Bey söz istedi. Buyurun. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Ben 60 ihtilalinde öğrenciydim, çocuktum yani ilkokuldaydım, pek iyi hatırlamıyorum ama babamın çokça ağlamasından dolayı üzüntümüz vardı. Babam Demokrat Partinin Ocak Başkanı mıydı, neydi, artık bilmiyorum onu da, çok ağlardı, fakat olaylarını çok yakından yaşadım. Gerçekten Fransa daki öğrenci olaylarından sonra bütün dünyada da biliyorsunuz üniversite öğrencilerinde bir demokrasi adına çıkışlar oldu ve Türkiye ye de 68 yılında geldi bu ve birçok talebe birlikleri, dernekleri ve federasyonları kuruldu, örgütler kuruldu, bunlar bazen birbirleriyle kavga ettiler, aynı fraksiyonda olanlar bile birbirleriyle, belki fraksiyonları biraz değişik, sol birbirleriyle kavga etti. Mesela, önceleri milliyetçiler ülkü ocakları ve Millî Türk Talebe Birliği olarak ayrıldılar, Mücadele Birliği kuruldu, Dev-Sol kuruldu, TMTF kuruldu, velhasıl birçok dernekler ve sivil toplum kuruluşları, öğrencilerle ilgili kuruldu. İşçi sendikaları ki o zaman MİSK zannediyorum vardı değil mi? Milliyetçi İşçi Sendikası ve DİSK, Türk-İş, yani böyle pıtrak gibi birdenbire birçok sivil toplum kuruluşu kuruldu. Enteresandır, mesela Orta Doğu Üniversitesinde bazı hadiseler oldu, daha sonra Site Yurdu nda ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde burada ve Hukuk Fakültesinde bir ilahiyatçı öğrenci, biliyorsunuz ilk olay biraz da onunla başladı, öldürüldü Site Yurdu nda. İstanbul da, enteresandır, 6 ncı Filo sık sık bizi ziyarete gelmeye başladı ve her gelişinde de büyük olaylar oldu. İşte kanlı veya şanlı pazarlar oldu, velhasıl birçok olaylar oldu. O günün öğrenci liderleri ve fakülte başkanları Daha sonra ben onların hepsini de takip ettim, en azından İstanbul için takip ettim. Mesela, biz Sayın İktisatçıyı da bazen gidip dinliyorduk, başkalarını da dinliyorduk. Siz

6 Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 6 bu dönemde tabii ki muhtıraların, darbelerin hiçbirinin makul tarafı olamaz ama üniversitedeki hocalarımızın da basiretsizliği bu öğrencilerin, bu tip oyunlara gelmesinde etkili midir sizce? TURGUT KAZAN Yani böyle bir teşhis koyamam ama işte öğretim üyelerinden birinin gençleri hangi amaçla ve nasıl tahrik ettiğini, nasıl şekillendirmeye çalıştığını anlattım. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Hayır, şunun için soruyorum: Mesela, bizim fakültede İdris Bey Allah rahmet eylesin- devamlı bu tip olayların netice getirmeyeceğini, asıl örgütlenmenin şu şekilde olduğunu söylemesine rağmen hepimizin bildiği çok büyük hukukçular da oldu bunlar. Başka türlü yani sırt sıvazlayarak bu işi götürüyorlardı. TURGUT KAZAN Siz yani böyle bir değerlendirme yapıyorsunuz. Tabii, saygı duyuyorum. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Benim bu değerlendirmeme katılır mısınz? TURGUT KAZAN Yani böyle bir genelleme yapamam. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Çünkü bizim yurdumuzda bizi çok erken namaza kaldıran kalkmayınca da bağıran çağıran arkadaşın TURGUT KAZAN Yalnız İdris Bey için tam nasıl bir değerlendirme yaptınız orasını tam anlayamadım. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Yani İdris Bey bu tip olayların yani öğrenci hareketlerinin bu şekilde olmasının fayda getirmeyeceğini söylüyordu ve onu da hainlikle suçluyorlardı. TURGUT KAZAN Anladım. Ben o sırada öğrenci değildim. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Ben öğrenciydim. Mesela, ben çok kışkırtıcı olan, çok sağcı olan bir delikanlının, ben fakültede ders çalışırken Çabuk kalk burayı basacağız. dediğini, bende Bu karar ne zaman alındı? diye itiraz ettiğimi ama çıktığında başka bir fraksiyonun önünde sol kol elde geldiğini Çünkü biz sağ kolumuzu kaldırıyorduk. TURGUT KAZAN Yalnız adı çok geçtiği için İdris Bey le ilgili bir şey söylemek isterim. Tabii, bu söylediğiniz biraz sonraki yıllar. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) Yok, 12 Mart öncesidir bunlar. TURGUT KAZAN Hayır, benim söyleyeceğim yıldan sonrakidir. Şimdi, İdris Bey için İdris Bey benim hocam olmadı ama onu çok severdim. O yüzden de odasına giderdim, sohbet ederdik falan- sol gerici, sağ ilerici diye bir tahlilde bulunduğu için çok sıcak karşılanmıştır. Bu değerlendirmeyi bir yana bırakıyorum ama Talat Aydemir hareketi öncesinde FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) O olayı bilmiyorum ben. TURGUT KAZAN - İdris Bey o kadronun içindeydi ve biz Türkiye İşçi Partili olduğumuz için yani sandık dediğimiz için mesafeliydi. Bu bölümü bilinmiyor. FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) O sizin dediğiniz 63 lü yıllar. Benim dediğim 69 lu yıllar, 70 li yıllar. TURGUT KAZAN Tabii tabii. Yani sandıkla devrim yahut da işte sosyalizm gerçekleştirmenin bir hayal olduğuna inanırdı ve o kadronun içindeydi. Sonradan, o sizin söylediğiniz, Talat Aydemir darbesi sonrasıdır. O kitap da zaten sonraki tarihe aittir. Bunu da paylaşmak istedim yoksa İdris Bey benim çok sevdiğim bir hocamdı ama böyle bir değişim getirmiştir. Fakat o bölümü hiç konuşulmaz, hep o sonraki sol gericidir, sağ ilericidir. teşhisi hep vurgulanır, bunu da paylaşmak istedim. Evet, Sayın Başkan. BAŞKAN Selçuk Özdağ Bey Buyurun lütfen. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hoş geldiniz Sayın Kazan. Birinci sorumuz: 12 Eylül darbesi sırasında sizler hangi davalarda sanıktınız ve avukatlık yaptınız? Bu davalarda, adli yargılanmalarda hukuki olarak doğru değerlendirmeler yapılıyor muydu ve bu davalarda müvekkillerinizden kötü muamele, işkence görenler var mıydı ve bunlar size nasıl ulaşıyorlardı? Bu konuda ne gibi çalışmalar yaptınız? Aynı zamanda, 12 Eylül mahkemelerinde yargıçların tutumları nasıldı? 12 Eylül mahkemelerinde, mahkeme başkanlarının tamamı hukuk kökenli değildi, hukukçu değillerdi. TURGUT KAZAN Bir başkan vardı, subay üye. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve hemen akabinde de şöyle bir soru tevdi etmek istiyorum size: Geçenlerde o dönemin mahkeme üyelerinden bir tanesi, yargıçlardan bir tanesi Balyoz davasından sonra, karar verildikten sonra 12 Eylül mahkemeleri daha adildi, daha objektifti, daha düzgün yapılmıştı. diye bir ifadede bulundu. Katılır mısınız? BAŞKAN Neyseki bu soruyu bu sefer siz sordunuz. Bu soruyu genellikle Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimiz sorardı. Onların sormasına gerek kalmadan siz sormuş oldunuz. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Evet, özür dilerim o zaman. Ben buraya katılmadığım için, 12 Eylül Alt Komisyonu BAŞKAN Sadece latife yaptım. Bu soru genellikle hukukçu herkesi FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Ben bu arada bir şey demek istiyorum. Çok adildi. Beş yıla kadar olan cezaların temyiz hakkı yoktu. Çok adildi hakikaten! BAŞKAN Bayağı adildi! SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Bu darbeleri hep Amerika yaptırdı. dediniz. İçeride iş birlikçileri vardı ki onlarla beraber oldular ve sola karşı yapıldığını söylediniz. Millî Nizam Partisi kapatıldı, Millî Selamet Partisi kapatıldı devamı olarak. Ardından, 12 Eylül sonrası bu şahıslar yargılandılar ve ceza aldılar. Cezaevlerinde dört yıla kadar kaldılar. Çıktıktan sonra parti kurdular. Kurdukları parti, Refah Partisi kapatıldı. Ardından Fazilet Partisi kapatıldı ve ardından 28 Şubata muhatap oldular. 28 Şubat kime karşı yapıldı? Aynı zamanda, 12 Eylülde yargılanan bir Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar davası var. Bunlar niçin yargılandılar o zaman sola karşı yapıldıysa? Bu değerlendirmenizi her darbe için ayrı ayrı yapabilir misiniz, yoksa genelleme yaparken bunları da göz önünde bulundurabilir misiniz? İkinci sorum bu. Üçüncü soru: Sola karşı yapıldı. dediniz. Hangi sola karşı yapıldı? CHP ye karşı mı yapıldı? CHP iktidar da olmuştu. İşçi Partisine

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : 28 Şubat Giriş :18.30 Tarih : 18/10/2012 Grup : Çakır Sayfa : 1 BAŞKAN Değerli milletvekilleri, değerli konuğumuz Uğur Dündar; öncelikle Komisyonumuza hoş geldiniz. Komisyon davetimizi kabul

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 27 Mayıs Alt Komisyonu 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 14.07 İKİNCİ OTURUM BAŞKAN : Enver YILMAZ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :17 CELSE TARİHİ :19.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ

Detaylı

ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ YENİ TÜRKİYE YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ

ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ YENİ TÜRKİYE YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ YENİ TÜRKİYE YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ 7 MAYIS 2015 "YENİ TÜRKİYE, YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ" ADALET ESKİ BAKANI AV. BEKİR BOZDAĞ IN ÜNİVERSİTEMİZ FEN

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 BİRİNCİ OTURUM 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 11.30 BAŞKAN : Enver YILMAZ -----0----- BAŞKAN Bizler Komisyon üyeleri olarak, Darbeleri

Detaylı

15. OLAĞAN GENEL KURULU

15. OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 78 Ocak 2013 Sayı: 1 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Doğan ALPER EDİTÖR Av. Süleyman AKTAŞ YAYIN

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

Basın Toplantıları ve Konferanslar...

Basın Toplantıları ve Konferanslar... ISBN:978-975-8805-59-4 B a s ı n T o p l a n t ı l a r ı v e K o n f e r a n s l a r... C e m i l Ç İ Ç E K Basın Toplantıları ve Konferanslar... Cemil ÇİÇEK TBMM Basımevi - 2015 E G E M E N L İ K K AY

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :8 CELSE TARİHİ :12.10.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :5 CELSE TARİHİ :18.09.2009 BAŞKAN :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :30 CELSE TARĐHĐ :12.01.2010 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298

Detaylı

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 12.12.2013 Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :40 CELSE TARĐHĐ :15.02.2010 BAŞKAN :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :16 CELSE TARİHİ :17.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :26 CELSE TARİHİ :22.12.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20209 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

12 MART 1971 MUHTIRASI ARAŞTIRMA RAPORU 21 KASIM 2012

12 MART 1971 MUHTIRASI ARAŞTIRMA RAPORU 21 KASIM 2012 12 MART 1971 MUHTIRASI ARAŞTIRMA RAPORU 21 KASIM 2012 SUNUŞ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II İÇİNDEKİLER... III TABLO LİSTESİ... VI EKLER LİSTESİ... VI KISALTMALAR... XII GİRİŞ... 15 BİRİNCİ BÖLÜM: 12 MART MUHTIRASI

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :15 CELSE TARİHİ :06.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2 0 1 2 10 OCAK - 14 OCAK 2012 1. CİLT ANKARA Av. Metin FEYZİOĞLU Ankara Barosu Başkanı Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa Mahkemesinin öncesi

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 192 2011/ 04 ISBN No: 978-605-5614-87-4. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 192 2011/ 04 ISBN No: 978-605-5614-87-4. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu 2 İstanbul Barosu Yayınları Genel Yayın Sıra No: 192 2011/ 04 ISBN No: 978-605-5614-87-4 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad.

Detaylı

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du Ce m ile B a y r a kta r 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 İçindekiler Önsöz... 5 Devlet Kuranların Millet Kurgusu; 27 Mayıs

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ NİN SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR - IV SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ KONULU PANELİ 20 MART 2011 PAZAR OLİMPİYATEVİ - ATAKÖY aa aaa aaaa TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ NİN

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu

Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 23. OLAĞAN GENEL KURULU 11 Kasım 2009 / Baro Kültür Merkezi Konferans Salonu Divan Başkanı: Av. Zeki DİREN Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu ----&---- BAŞKAN (Av. Zeki

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyada ilk kez bir modernleşme projesini, değişim projesini, yenilenme projesini orta çağın kültüründen, orta çağın değerler sisteminden, orta çağın hukukundan, orta çağın ekonomisinden,

Detaylı

Kürtlere karşı yapılan sıcak savaşta yer alan bir ülkücünün, özel timin, gemileri hazırlayan bir Laz ın, İtalya da yakalanan gemi kaptanın anlatımları

Kürtlere karşı yapılan sıcak savaşta yer alan bir ülkücünün, özel timin, gemileri hazırlayan bir Laz ın, İtalya da yakalanan gemi kaptanın anlatımları Kürtlere karşı yapılan sıcak savaşta yer alan bir ülkücünün, özel timin, gemileri hazırlayan bir Laz ın, İtalya da yakalanan gemi kaptanın anlatımları Sevê Evîn Çiçek Peri Yayinlari, 2005, Istanbul Lazo

Detaylı