İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Firma Yetkilisi : Firma SGK No : Firma Tel&Fax : E-posta : Firma Adresi : Firma Çalışan Sayısı : Firma Ana Konusu : Firma Risk(Tehlike sınıfı) Grubu : (OSGB) : Merkez Adres :Đkizdere Sok.No:14/A G.O.P ,Çankaya,Ankara Merkez Tel&Fax : Artvin Adres : Çarşı Mah.Sabit Osman Avı Hürriyet cad.no:12/b Artvin Artvin Tel&Fax : E-posta : Kanunlar : 4857 s. İş Kanunu ve 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmelik : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) OSGB : Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ÇSGB : Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği İSG-KATİP : ÇSGB İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Web Üzerinden Atama portalı İSGK : İş sağlığı ve güvenliği kanunu MADDE 1 SÖZLEŞME KONUSU İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İşyerlerinizin 6331sayılı İSGK ile Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen vasıflara sahip OSGB tarafından FİRMA nız personellerinin yer aldığı yukarda bilgileri bulunan işyeriniz tarafından gerçekleştirilen tüm yapı işlerine ait projelerde ve merkez işyerinde çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla; Yönetmeliğin 13.Maddesi uyarınca aşağıdaki hizmetler verilecektir: (1) işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; a) Đşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

2 c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından, ç) Đşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından, e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve mazuriyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, f) Đşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile Đş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar. (2) Đşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh.Dan.Eğt.Hiz.Ltd.Şti.nce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar nce işverene teslim edilir. (3) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler. (4) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler. (5) nce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler ĐSG-KATĐP üzerinden beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. (6) herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade eder. MADDE 2-VERİLECEK GENEL HİZMETLERİN AÇIKLAMA TABLOSU Sayı Verilecek Hizmetler Test/Kişi Sayısı Test Periyodu 1 İş Güvenliği Eğitimleri Çalışan Sayısı İşe İlk Girişlerde-Eğitim 2 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Çalışan Sayısı İşe İlk Girişlerde-Eğitim 3 Elektrik Güvenliği Eğitimleri Çalışan Sayısı İşe İlk Girişlerde-Eğitim 4 Temel İlk Yardım Eğitimi Çalışan Sayısı İşe İlk Girişlerde-Eğitim 5 Yüksekte Çalışma Eğitimi Çalışan Sayısı **Gerektiğinde 6 Güvenli Sürüş Eğitimleri Gerektiğinde - 7 Emniyetsiz Durumların Tespiti İşyerinin Tamamı Aylık

3 8 Acil Eylem Planının hazırlanması ve geniş kapsamlı tatbikatı İşyerinin Tamamı -Tüm Ekiplere Acil Durum 9 Risk Değerlendirmesi Hazırlanması İşyerinin Tamamı Risk Değerlendirmesi 10 İş Prosesine Uygun olarak Makine ve Personel Talimatlarının Hazırlanması İşyerinin Tamamı - 11 İş Kazalarının İncelenmesi (Müfettiş ve Savcılığa intikal edecek dosyaların hazırlanması) *Gerektiğinde - 12 İş Mevzuatı Danışmalığı *Gerektiğinde - 13 İnsan Kaynakları Danışmanlığı *Gerektiğinde - 14 Sosyal güvenlik Hukuku Danışmanlığı *Gerektiğinde - 15 Ortam Ölçümler *Gerektiğinde (Aydınlatma,Gürültü, Termal Konfor, Basınçlı Kaplar,Kaldırma araçları, Elektrik Tesisatı ve Topraklama) 16 Verilecek Hizmetler Test/Kişi Sayısı Test Periyodu 17 İŞE GİRİŞ/PERİYODİK Sağlık Raporu (İşyeri Hekimimiz tarafından) Çalışan Sayısı İşe İlk Girişlerde Yönetmeliğine Uygun NOT:**Gerektiğinde talep edilirse ücret karşılığında yapılır. *Danışmanlık hizmeti ücretine dahildir. MADDE 3 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Sözleşme gereği tehlikeli sınıfında olmak koşulu ile 1 adet İş Güvenliği Uzmanı ile, 1 adet İşyeri Hekimi için ve 1 adet diğer sağlık personeli için FİRMA ile ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Dan. Eğt. Hiz Ltd. Şti. arasında EK-3 sözleşmesi yapılarak İSG-KATİP Web Portalı üzerinden ÇSGB na gönderilir. Sözleşme konuları, 1. Madde sayılan Sağlık ve Güvenlik hususlarını içermektedir Yukarıda açık adresi ve teknik bilgileri bulunan FİRMA nın merkez işyeri ve şantiyelerinde 6331 sayılı İSGK VE İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği ile ilgili konularında her türlü sağlık, mühendislik, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilerek, yasada belirtilen hususlarda işverenin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bu konudaki yetkilerini devreden işveren Firmanın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri hususunda Hizmet veren tarafından zamanında bilgilendirilmemesi nedeniyle Firmanın uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan, hizmet veren sorumludur

4 Sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. Tarafların Sürenin bitimine iki (2) ay kala yapılacak fesih bildirimi haricinde, taraflar Sözleşme süresinin otomatik olarak bir yıl süre ile uzatılacağını peşinen itirazsız kabul etmiş sayılırlar. Sözleşme bedeli ait olduğu yılın TÜFE + TEFE / 2 oranında artırılarak küsürler yukarıya tama iblağ edilerek yuvarlandırılıp devam eder. TARAFLAR,dilediği zaman 2 (iki) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Hizmet alan İşletme çalışan sayısının eksilmesi yada artması durumunda çalışan sayısına göre aşağıdaki ( Sözleşmenin 5.Sahifesindeki ) Standart Ücret Tarifesine uygun olarak değişkenlik gösterecek olup, Sözleşme tarihi itibarıyle çalışan sayısına göre; Aylık ücret KDV Dahil TL ( TL) olup Hizmet alan tarafından Hizmet veren (OSGB) ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh.Dan.Eğt.Hiz.Ltd. Şti. ne hizmet alınan ayı takip eden Ayın ilk 5 ( Beş ) Takvim günü içerisinde Hizmet veren (OSGB) ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh.Dan.Eğt.Hiz.Ltd.Şti. nin Banka Hesabına tarafından ödenir. Hizmet alan İşletme aşağıdaki h maddesinde yazılı Kişi başı Ücret e uygun olarak, çalışan sayısının eksilmesi yada artması durumunda çalışan sayısına göre aşağıdaki h maddesine göre değişkenlik gösterecek olup, Sözleşme tarihi itibarıyle çalışan sayısına göre; KDV Dahil Aylık ücret TL ( TL ) olup Hizmet alan tarafından Hizmet veren (OSGB) ne hizmet alınan ayı takip eden Ayın ilk 5 ( Beş ) Takvim günü içerisinde Hizmet veren (OSGB) ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh.Dan.Eğt.Hiz.Ltd.Şti. nin Banka hesabına nakden yatırılır.. Sözleşme bedeli; İşletme çalışan personel sayısı aylık değişken olarak verilmiştir. Çalışan Personel sayısı ( ) kişi olarak belirlenmiş olup,çalışan Personel sayısında değişiklik olması halinde aşağıda yazılı olan Tabloya göre Hizmet bedeli hesaplanacaktır. Ödeme yapılmaması durumunda Hizmet veren İSG Uzman - İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Atamalarını İSG-KATİP Web Portalı üzerinden durdurma hakkını saklı tutar Sözleşme bedeli FİRMA çalışan personel sayısına göre aylık değişken olarak verilmiştir. Tarafların sözleşme süresinin bitiminden önce sözleşmeyi iptal etmek istemeleri halinde, bitim tarihinden en az 2 (iki) ay önce yazılı bildirimde bulunmaları gereklidir Bu sözleşmenin uygulamasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü T.C ADLİYE Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Tarafların sözleşmede belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, karşı tarafa yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli tebligat olarak addedilecektir.

5 İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFINA GÖRE 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İŞYERİ TEHLİKE DERECESİ 2015 YILI KDV DAHİL AYLIK OSGB ÜCRETİ TEHLİKELİ (1 İLE 3 İŞÇİYE KADAR) 135,00 TEHLİKELİ (4 İLE 6 İŞÇİYE KADAR) 190,00 TEHLİKELİ (7 İLE 9 İŞÇİYE KADAR) 250,00 TEHLİKELİ (10 İŞÇİ VE FAZLASI ) 250, İŞÇİDEN FAZLA HER 1 İŞÇİ İÇİN 35,00 TL ÇOK TEHLİKELİ (1 İLE 3 İŞÇİYE KADAR) 270,00 ÇOK TEHLİKELİ (4 İLE 6 İŞÇİYE KADAR) 325,00 ÇOK TEHLİKELİ (7 İLE 9 İŞÇİYE KADAR) 380,00 ÇOK TEHLİKELİ (10 İŞÇİ VE FAZLASI ) PETROL İSTASYONLARI VE TAŞ OCAKLARI MERMER - KERESTE FABRİKASII ÖZEL BİNA İNŞAATI 380, İŞÇİDEN FAZLA HER 1 İŞÇİ İÇİN 40,00 TL 450,00 + HER 1 İŞÇİ İÇİN 40,00 TL 275,00 + HER 1 İŞÇİ İÇİN 35,00 TL 300,00 + HER 1 İŞÇİ İÇİN 35,00 TL 15 İŞÇİDEN FAZLASI İÇİN TEKLİF ALINIZ Hizmet alan Đşletme Firma, Aylık sözleşme bedelini Hizmet veren (OSGB) ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh.Dan.Eğt.Hiz.Ltd.Şti. ne, Hizmet aldığı ayı takip eden ilk 5 ( Beş ) Takvim günü içerisinde Banka hesabına ödemediği takdirde, Hizmet veren (OSGB) ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Dan. Eğt. Hiz. Ltd. Şirketince İş bu Sözleşme tek taraflı olarak hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ESSA İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Dan. Eğt. Hiz. Ltd. Şirketince alacak hakları saklı kalmak suretiyle Tek taraflı fesih edilecektir. İşbu Sözleşmeden doğacak Damga Vergisi a Aittir. Bu sözleşme / / 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. İşbu sözleşme / / 2015 tarihinde taraflar arasında 5 ( Beş ) Sahife 3 ( Üç ) madde ve ekleri ile birlikte 2 (İki) nüsha olarak imzalanıp yürürlüğe girmiştir. Hizmet veren

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı