T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 343FBS033

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 343FBS033"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARI 343FBS033 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ Görevleri Örgüt Yapısı İhracat Türleri Kayda Bağlı İhracat Konsinye İhracat Bağlı Muamele Yoluyla (Takas) Yapılacak İhracat Kredili İhracat Yurt dışı Fuar ve Sergilere Katılım Yoluyla İhracat Özellik Arz Etmeyen İhracat Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat Transit Ticaret Bedelsiz İhracat Offset Uygulamaları Kapsamında İhracat Sınır Ticareti Kapsamında İhracat Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat İthal Edilmiş Malların İhracı Nihai Kullanım Sertifikası...18 UYGULAMA FAALİYETİ...21 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...22 ÖĞRENME FAALİYETİ DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİKLER AR-GE Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 98/10 sayılı Tebliği) Pazar Araştırması Yardımı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yardım (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 2006/3 sayılı Tebliği) Eğitim Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 2000/2 sayılı Tebliği) İstihdam Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 2005/4 sayılı Tebliği) Yurt Dışı Markalaşma ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Yardım (Para-Kredi vekoordinasyon Kurulu nun 2006/4 Sayılı Tebliği) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Yardımı (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 95/7 Sayılı Tebliği) Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Yardım (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun 2004/6 Sayılı Tebliği)...31 UYGULAMA FAALİYETİ...33 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...34 MODÜL DEĞERLENDİRME...35 CEVAP ANAHTARLARI...39 KAYNAKÇA...40 i

4 KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR 343FBS033 Mesleki eğitimin verildiği tüm alanlar için ortak Dış Ticaret Ofis Elemanı İhracatçı Birlikleri İşlemleri ve Devlet Yardımları İhracatçı birlikleri ve devlet yardımları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL YETERLİK İhracatçı birlikleri ve devlet yardımları işlemleri yapmak Genel Amaç Bu modül ile ihracatçı birliklerinden alınacak belgeleri temin ederek bilgisayar yardımı ile düzenleyebileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. İhracatçı birliklerinin ihracat türleri ile ilgili yapması gereken işlemleri takip edebileceksiniz. 2. İhracatta kullanılan devlet yardımları ve teşviklerini ayrıt edebileceksiniz. Sınıf atölye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Bireysel öğrenme: İnternet, kütüphane, çevre, kitaplar,ilgili mevzuatlar,örnek bütçe, broşürler, form belgeler, yazıcı. İşletme (sektör): IGEME, Bakanlıklar Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili öğrenci, Ülkemizde ekonomik gelişmenin sağlanmasında ihracatın önemi büyüktür. Dış ticarette ihracat hacminin artması her zaman için tercih edilir bir durumdur. Bunun için firmalara, etkinlik gösterdikleri alanlarda özellikle ihraca yönelik üretimde bulunmaları yönünde görevler düşmektedir. Devlet ülkede ihracatın artırılması için ihracatta bulunan ve bulunacak olan sektörlere ve firmalara birtakım yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar bazı prosedürlerden muafiyet olabileceği gibi, indirim ve istisnalardan yararlandırma şeklinde de olabilmektedir. Ülkemizde ihracatçı firmaların ihraçla ilgili her türlü izin işlemlerini, kontrollerini ve yardımlarını sağlamak üzere ihracatçı birlikleri kurulmuştur. İhracatçı birlikleri ülke genelinde her bölgede etkinlik göstermektedir. Bu modül ile ülkemizde yer alan ihracatçı birliklerinin görevlerini, teşkilat yapılarını öğrenecek, bu birliklerin ihracatçı firmalara ihracat konusunda yaptıkları yardımları, devletin sağladığı destekleri ve ihracatta kullanılan izin belgelerinin teminini ve düzenlenmesini öğrenerek ihracat türleri hakkında bilgi edineceksiniz. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile İhracatçı birliklerinin ihracat türleri ile ilgili yapması gereken işlemleri takip edebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: Bulunduğunuz bölgedeki İhracatçı Birliklerini ziyaret ederek görevleri hakkında bilgi edininiz. İhracatta kullandıkları belge ve sertifikalardan örnekler temin ediniz. İhracat türleri hakkında bilgi edininiz Görevleri 1. İHRACATÇI BİRLİKLERİ İhracatçı Birlikleri, ihracatçıları teşkilatlandırmak sureti ile ihracatı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek amacı ile Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulmuş kuruluşlardır. Cumhuriyet tarihimizin 1930'lu yıllarında başlangıçta hayvan ihracatının disipline edilmesi amacıyla kurulan Birlikler, günümüzde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmaktadırlar. Başlıca görevleri arasında ; İhracatın ülke menfaatine uygun olarak geliştirilmesine çalışmak, Çalışma sahalarına giren maddeler itibarı ile mevcut üretim ve ihracat potansiyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini teminen çalışmalar yapmak, Uluslar arası kuruluşlar ile mesleki bazda üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ilişkiler kurmak ve geliştirmek, Yurt dışı sergi ve fuarlar düzenlemek ve yine bu kapsamda ticaret ve alım heyetleri düzenlemek, Ülke Geneli İhracat kayıt istatistiklerini oluşturacak veri tabanlarını kurmak ve işletmek, gibi etkinlikler bulunmaktadır. 3

8 1.2. Örgüt Yapısı İhracat yapabilmek için ilgili İhracatçı Birliğine üye olmak zorunludur. Bu noktada üretimi ve/veya ticareti yapılmakta olan malın ihracına karar verildiğinde ilk yapılacak işlem hangi ihracatçı Birliği'nin çalışma sahasına girildiğinin tespit edilmesi ve belirlenecek Birliğe üye olunmasıdır. Birliklere ihracat rejim kararı ( / RG ) ve bu karara istinaden yayımlanan İhracat Yönetmeliğinden ( / RG ) oluşan dar anlamdaki ihracat mevzuatına dayalı olarak çalışan ve ihracat yapmak isteyen kurum ve/veya kuruluşlar üye olur. Yurt genelinde 13 Genel Sekreterlik bünyesinde 22 sektörü temsilen 58 Bölge birliği olarak faaliyet göstermekte olan Birliklerin 4 yönetim organı bulunmaktadır; Bunlar; Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik Denetim Kurulu Birlik bünyesindeki yönetim organlarını kısaca tanıyalım; Genel kurulu: Genel kurul, son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birlik üzerinden fiili ihracat yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerden meydana gelir. Her üye, kendi adına ve toplantı tarihinden en geç üç iş günü önce genel sekreterliğe ibraz edilen vekaletnameye dayanarak sadece bir başka üye adına da vekaleten oy kullanabilir. Birliğe üye tüzel kişiler adına oy kullanacak gerçek kişilerin, bu tüzel kişileri temsil etme yetkisine sahip olduklarını ilgili mevzuat çerçevesinde belgelemeleri gerekir. Üyelerin, şahıslarını veya firmalarını ilgilendiren bir hususun müzakeresinde oy hakkı yoktur. Yönetim kurulu: Yönetim kurulu, genel kurul tarafından üyeler arasından iki yıl için seçilen dokuz üye ile genele sekreter, genel sekreterin yokluğunda ise kendisine vekâlet eden yardımcısından oluşur. Genel sekreter veya vekilinin oy hakkı yoktur. Genel kurul ayrıca dokuz yedek üye seçer. Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri birliğin iştigal konusuna giren maddelerden, son iki takvim yılı itibarıyla asgari ABD doları karşılığı ihracat gerçekleştiren üyeler arasından seçilir. Bu miktarı Müsteşarlğı bağlı olduğu Bakanlık on katına kadar artırmaya veya dörtte birine kadar azaltmaya yetkilidir. 4

9 Genel sekreter: Genel sekreter, birlik işlerinin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili en üst amirdir. Genel sekreterin yokluğunda bu görev genel sekreter yardımcılarından biri tarafından vekâleten yürütülür. Genel sekreterin görevleri şunlardır: Karar, yönetmelik ve talimatlara uyulanmasını sağlamak Müsteşarlıkla birlik arasında irtibatı sağlamak Gerekli görüldüğünde yetkili organları toplantıya çağırmak Başkan veya başkan vekiliyle yetkili organların toplantı gündemini hazırlamak ve bu toplantılara katılmak Üyelerin ticari sır niteliğini taşıyan veya açıklanması halinde haksız rekabete yol açabilecek belge ve bilgilerinin genel sekreterlik bünyesi içinde kalmasının temini için gerekli tedbirleri almak Birlik işlerinin en iyi bir biçimde yürütülmesini sağlamak Genel sekreter bu görevlerin yürütülmesinden Müsteşarlığa karşı sorumludur. Denetim kurulu: Birlik işlerini denetlemek amacıyla genel kurula iştirak hakkına sahip üyeler arasından iki yıl süre ile iki asil ve iki yedek denetçi seçilir. Denetim kurulunun görevi mevzuat ve genel kurul kararları çerçevesinde birliğin hesap, işlem ve faaliyetlerini devamlı ve düzenli bir şekilde denetleyip üç aylık raporlarla müsteşarlığa bildirmek ve genel kurullar için denetim raporları hazırlamaktır. Genel sekreter ve yönetim kurulu, denetçilerin isteyecekleri her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve denetçilerin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacak ortamı temin etmekle yükümlüdürler İhracat Türleri İhracat işlemini çok farkıl açılardan gruplandırmak mümkündür. Bu bölümde ihracatı ihraç edilecek ürüne ve ihracat şekline göre gruplandırabiliriz. İhraç edilecek ürüne göre; İhracatı gerçekleştirilmek istenen madde bazında; İhracı Kanun ve Kararnameler ile belli bir merciin iznine bağlı ve/veya İhracı Yasak Mallar ( ek 1 ) İhracı Kayda Bağlı Mallar ( ek 2 ) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan Kimyasal Maddeler İhracı Zorunlu Standarda Tabi ürünler Şeklinde sınıflandırılabilir. Yukarıda belirtilen maddelerin bulunduğu listeler yürürlükteki Rejim Kararı ile bağlantılı olarak yayımlanan ihracat yönetmeliği ekinde ve ayrıca yayınlanan tebliğlerde net bir şekilde belirlenerek yürürlüğe girmiştir. 5

10 İhraç şekline göre ihracat; Özelliği olmayan İhracat, Kayda bağlı İhracat, Kredili İhracat, Konsinye İhracat, İthal edilmiş malların İhracı, Transit Ticaret, Bedelsiz İhracat, Müteahhitlik Hizmetleri kapsamında ihracat, Bağlı Muamele ve Takas, Serbest Bölgelere İhracat, Sınır Ticareti, Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım, Offset ve Hariçte İşleme, Ticari Kiralama Yoluyla İhracat, Şeklinde sınıflandırılabilir. İhraç şekline göre gruplandırdığımız ihraç türlerini kısaca açıklayalım; Kayda Bağlı İhracat Kayda bağlı ihracat listesi kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için gerekli ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı (açıklama) düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek (vermek) üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylamış gümrük beyanname ile birlikte 90 gün içinde ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler Konsinye İhracat Konsinye ihracat, ihraç konusu malın kesin satışının yapılmadan ithalatçı tarafa gönderilmesidir. Konsinye malların en fazla 1 yıl içinde satılması gerekmektedir. Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. Madde veya ülke politikası açısından müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. 6

11 Konsinye ihracata izin verilmesi hâlinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır. Konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 gün içinde gümrük idarelerine tevdii gerekmektedir. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasını müteakip 30 gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren ihracatçı birliklerine ve aracı bankaya bildirirler. Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir. Süresi içinde satışı yapılan malların kambiyo mevzuatına göre bedellerinin, satılamaması hâlinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir Bağlı Muamele Yoluyla (Takas) Yapılacak İhracat Bağlı muamele veya takas talepleri, yabancı firma veya firmalar ile yapılan bağlı muamele veya takas anlaşması ve Bağlı Muamele veya Takas Başvuru Formu ndan altı nüsha eklenmek suretiyle bir müracaat yazısı ile birlikte üye olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliklerine yapılır. Bağlı muamele veya takas anlaşmasının, ithal ve ihraç edilecek malların cinsi, standardı, kalitesi, teslim şekli, teslim yeri, birim ithal ve ihraç fiyatları, değer tutarları ve anlaşmanın geçerlilik süresini içermesi gereklidir. Bağlı muamele veya takas konusu karşılıklı ödemelerin mal veya kısmen nakit veya ölçülebilir olması kaydıyla hizmet ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bağlı muamele veya takas izinlerinin süresi, 6 ayı aşmamak kaydıyla firmanın yaptığı anlaşmada yer alan süre kadardır. Bu süre, bitiminden önce başvurmak kaydıyla izni veren merci tarafından iki yıla kadar uzatılabilir. 7

12 Takas veya Bağlı Muamele İhracat Formu 1. Ihracatçi Firmanın; Adı veya Unvanı Adresi Telefon ve Faks nu: Vergi Nu. 2. İthalatçı Firmanın; Adı veya Unvanı Adresi Telefon ve Faks nu. 3. İhraç Edilecek Malın; Cinsi G.T.İ.P. Miktarı FOB Değeri CIF Değeri 4. İthal Edilecek Malın; Cinsi G.T.İ.P. Miktarı FOB Değeri CIF Değeri 5. İhraç ve İthal Edilecek Malın Değerlerinin Farklı Olması Halinde Aradıki Farkın Ne Şekilde Ödeneceği a) Hizmet ( ) b) Döviz ( ) 6. Sözleşme Süresi; 7. Aracı Banka; 8. Giriş Gümrüğü; 9. Çıkış Gümrüğü; 10. Kambiyo Müdürlüğü; Firma (Kaşe ve İmza) Kredili İhracat Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. 8

13 Madde veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. Kredili ihracat süresi tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıldır. Ancak, bu süreleri aşan kredili ihracat talepleri Müsteşarlık tarafından neticelendirilir. Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır. Kredili ihracatta telgraf, teleks veya telefaksla sözleşme yapılamaz Yurt dışı Fuar ve Sergilere Katılım Yoluyla İhracat Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde, gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer vb. etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır İzmir uluslararası fuar alanı 9

14 Özellik Arz Etmeyen İhracat İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler serbest bölge olarak tanımlanabilir. Serbest Bölgelerin kurulmasındaki temel amaç Türkiye de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak ve yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmaktır. Serbest Bölgeler asıl olarak ihracatı arttırmak amaçlı olarak kurulmuştu, fakat yıllar içinde serbest bölgeler ile Türkiye arasında yapılan ithalatta oldukça artmıştır. Serbest Bölgelerde Sağlanan Teşvikler ve Avantajlar şunlardır; Üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisi nden istisnadır. Hazır işyeri kiralamak suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek kiracıkullanıcı firmalar için 15 yıl, diğer konularda 10 yıl, kendi işyerini inşa etmek suretiyle üretim konusunda faaliyet gösterecek yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl, diğer konularda ise 20 yıl süreli faaliyet ruhsatı verilmektedir. Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler kambiyo rejimine ve herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurtdışına veya Türkiye ye transfer edilebilir. Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayıldığından, serbest bölgeler ile Türkiye arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Serbest 10

15 bölge kullanıcıları Türkiye den KDV siz mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı firmalar eşit olarak yararlanır. Serbest bölgeler Türkiye-AB Gümrük Bölgesi nin parçası sayıldığından, serbest bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye de serbest dolaşım durumunda bulunan gümrük birliği kapsamındaki ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise ortak gümrük tarifesi ile uyumlaştırılmış Türk Gümrük Tarife Cetveli nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB ye gönderilebilir. Serbest Bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Bu kapsamda, Serbest Bölgeden Türkiye ye getirilen ürünler için ithalatta geçerli bütün vergisel yükler ve kontroller aranmakta, Türkiye den Serbest Bölge ye ihraç edilen bütün ürünler de dış ticaret rejimine tabi tutulmaktadır Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin talepler, yurt dışındaki firma veya kuruluşla yapılan; kiralanacak malın cinsi, teknik özellikleri, miktarı, birim fiyatı, değer tutarı, kira süresi, kira bedeli ve bu bedelin ödenme şekil ve zamanı, teslim yeri gibi bilgileri içeren kira sözleşmesi ile birlikte Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formundan 1 nüsha doldurulmak suretiyle, üyesi bulunulan bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, izin verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gümrük idarelerine başvurmak kaydıyla, fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıldır. Bu süre, bitim tarihinden önce başvurulmak kaydıyla, süre toplam bir yıla kadar uzatılabilir. Ticari kiralamaya konu malın yurt dışında kesin satışına ilişkin talepler, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat izninin bitiş tarihinden önce başvurulmak kaydıyla, satış sözleşmesine istinaden ilgili ihracatçı birliği tarafından sonuçlandırılır. Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta kira bedellerinin yurda getirilmesi ile ticari kiralamaya konu malın yurt dışında kesin satışı halinde, satış bedelinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kambiyo Mevzuatı hükümlerine tabidir. 11

16 Ticari Kiralam Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu 1. Ihracatçının; Unvanı Adresi Telefon ve Faks nu: Vergi Nu. 2. Kiracı Firmanın; Unvanı Adresi Telefon ve Faks nu. 3. Kiralanacak Malın; Cinsi G.T.İ.P. Miktarı FOB Değeri CIF Değeri 4. Malın Gideceği Ülke; 5. Kambiyo Müdürlüğü; 6. İhraç Gümrüğü; 7. Kira Bedeli; 8. Ödeme Şekli; 9. Kira Süresi; 10. Ödemenin yapıldığı para birimi; Kiralayan Firma (Kaşe ve İmza) Transit Ticaret Transit ticaret talepleri, Taransit Ticaret Formu düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır. Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez. 12

17 Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması fiili ithalat hükmünde değildir. Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibarıyla transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz. TRANSİT TİCARET FORMU 1. Talep Sahibi Firmanın Unvanı Adersi Vergi Nu. 2. Transit Ticaret Konu Malın Cinsi G.T.İ.P. Değeri (CIF, CF, FOB, vb.) Alış bedeli Satış Bedeli Transit ticarette yurt dışındaki bir bankaca aracılık edildiği durumlarda beyan edilen kar Miktarı (Adet, kg, ton, vb.) Satın alındığı ülke Satıldığı ülke Satıcı firma Alıcı firma 3. Transit ticarete konusu malın geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak malzemenin; Adı Miktarı G.T.İ.P Birim Değeri Toplam Değeri TOPLAM: Tarih Talep Sahibi Firma (Kaşe ve İmza) Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan transit ticaret talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 2006/ sayılı Tebliğ uyarınca uygun görülmüştür Bedelsiz İhracat Tarih.Bankası..Şubesi (Kaşe ve Yetkili İmzalar) Bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkışıdır. 13

18 Bu kapsamda yer alan mallar: a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktari ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyaları, b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları, c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar d) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar. (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan değeri ABD dolarını aşmayanların bedelsiz ihraç talepleri, Bedelsiz İhracat Formu doldurulmak suretiyle doğrudan gümrüklere yapılır. Değeri ABD dolarından fazla olanların bedelsiz ihraç talepleri, Bedelsiz İhracat Formu ndan üç nüsha doldurulmak suretiyle ilgili ihracatçı birliğine yapılır. İhracatçı birliği değeri ABD dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır ABD dolarının üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı na intikal ettirirler. (c) ve (d) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrüklerce müsaade edilir. Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Kanun, kararname ve uluslararası antlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz olarak ihracına izin verilmez. İhracı kendi mevzuatı uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların bedelsiz olarak ihracı, ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür. Bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilen mal ve eşyalar, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz. Bedelsiz ihracat, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkındaki Tüzük hükümlerine tabi değildir. (a), (c) ve (d) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta ihracatçı birliğine üye olma şartı aranmaz. 14

19 Bedelsiz İhracat Formu 1. Talep Sahibinin; Adı veya Unvanı Adresi Telefon ve Faks nu: Vergi Nu. Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği 2. Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun Adı veya Unvanı Adresi Telefon ve Faks nu. Ülkesi 3. Malın Cinsi G.T.İ.P. Tipi Üretim Yılı ve Menşei Ambalaj Şekli Miktarı Değeri 4. Malın İhraç Gümrüğü Talep Sahibi (Kaşe ve İmza) Offset Uygulamaları Kapsamında İhracat Offset kavramı özellikle savunma ve havacılık gibi yüksek teknoloji gerektiren projelerde, ilgili proje nedeniyle ortaya çıkan ödemeler dengesindeki olumsuzlukların kısmen veya tamamen giderilmesi amacıyla ihracat ve diğer döviz kazandırıcı işlemler olarak ifade edilebilir. Günümüzde offset, özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz darboğazını aşmak, ihracat yoluyla mevcut veya kurulacak sanayilerin kalite standartlarını ve verimliliğini yükseltmek ve bu sayede yurt içinde katmadeğer yaratmak ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek mal veya hizmet üretebilmek için kullandıkları bir araç olmasının yanında sanayileşmiş ülkelerce de savunma sanayini geliştirmede ve mevcut pazar paylarını artırmada etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Uygulama, kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az (beş milyon) ABD Doları olan uluslararası ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini kapsamaktadır. 15

20 Offset, ihaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, Türkiye de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığınca onaylanan diğer işlemleri ifade etmektedir. İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, ofset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere eşdeğer teminat verilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), gönderilen doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarına ilişkin taslak metinler hakkındaki değerlendirmesini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına bildirir. Ofset anlaşmaları ve taslak metinlerin Savunma Sanayi Müsteşarlığı değerlendirdikten sonra anlaşmaları imzalar. Savunma sanayi müsteşarlığı bünyesindeki yürütülmekte olan projelerde offset uygulamalarına özel bir önem verilmekte ve firmalardan yüksek oranlarda offset talep edilmektedir. SSM tarafından 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle imzalanmış 51 adet offset anlaşması kapsamında toplam 4.1 Milyar ABD Doları tutarında offset taahhüdü alınmıştır. Bugüne kadar SSM tarafından sözleşmesi imzalanmış olan offset anlaşmalarından 10 tanesi tamamlanmış bulunmaktadır. Diğer 41 offset anlaşması devam etmektedir. İmzalanan offset anlaşmaları gereği mevcut offset yükümlülükleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır Sınır Ticareti Kapsamında İhracat Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan sınır illerinde mukim gerçek kişilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı olarak yaptıkları ticari işlemler olan sınır ticareti yoluyla ihracatta, ihraç edilen malın cins, miktar ve değerlerini gösterir bir listenin, faturaları ile birlikte yetkilendirilmiş gümrük idarelerine ibrazı zorunludur. Sınır ticareti yoluyla yapılan ihracat, ihracata sağlanan desteklerden yararlanmaz. Sınır ticareti yapılması için şekil ve esasları ilgili Valiliklerce belirlenecek sınır ticareti belgesi alınması mecburidir Sınır kapısı 16

21 SINIR TİCARETİ YAPMAYA YETKİLENDİRİLEN İLLER, SINIR KAPILARI VE ÜLKELER İLİ SINIR KAPISI KARŞI ÜLKE Ağrı Gürbulak İran Van Kapıköy İran Hakkari Esendere İran Artvin Sarp Gürcistan ve diğer B.D.T Ülkeleri Iğdır Dilucu Nahçıvan Ardahan Türközü Gürcistan ve diğer B.D.T Ülkeleri Gaziantep Karkamış Suriye Kilis Öncüpınar Suriye Şırnak Habur Irak Hatay Cilvegözü Suriye Şanlıurfa Akçakale Suriye Mardin Nusaybin-Şenyurt Suriye Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin, üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talepler ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talepler, a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşme, b) yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca düzenlenen belge, c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi ile birlikte Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu ndan, inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talep halinde 5 nüsha, makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talep halinde ise 4 nüsha doldurulmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı na (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) yapılır. 17

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE DEVLET

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI İHRACAT 344MV0050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İÇİNDEKİLER Genel Bilgi...2 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ...3 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi BÖLÜM IX: İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 53. İhracatçıya Ne Çeşit Devlet Yardımları Sağlanmaktadır? İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında

Detaylı

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 1 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı 4 İstihdam Yardımı 5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

BUGÜN ÜLKEMİZDE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI

BUGÜN ÜLKEMİZDE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI GİRİŞ Ekonomik kalkınma çabası içinde olan ülkemiz için lokomotif görevi gören İhracat 1980 li yıllarda ithal ikameci politikaların yerini alarak Dışa Açık Büyüme stratejisinin temel taşı olmuştur. Günümüzde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ YURT İÇİ FUAR UYGULAMALARI ANKARA 2008 i Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 Mali Çözüm Dergisi 2003 NİSAN SAYI : 260 YURT DIŞI İŞLERDE (ULUSLARARASI TAŞIMACILIK) GÖTÜRÜ GİDER - II ZİHNİ KARTAL Hesap Uzmanı Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun İndirilecek Giderler başlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ,

Detaylı