MARKA ALT LİSANS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA ALT LİSANS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MARKA ALT LİSANS SÖZLEŞMESİ TARAFLARI 1.1 İş bu marka lisans sözleşmesi, Bir tarafta LİSANS VEREN olarak, 2012/40349 no ile tescilli YILMAZ UZUN (Bundan sonra "BULGURCUM" olarak anılacaktır.) Gaziosman Paşa Mah. Ödüllü Sk Yavuz Ap A Blok 1/2 Karatay/Konya 1.2 Diğer tarafta ise LİSANS ALAN olarak.. adresindeki.. (T.C. Kimlik No. ) (Bundan sonra "LİSANS ALAN" olarak anılacaktır.) Arasında imzalanmıştır. KONUSU 2.1 İş bu MARKA ALT LİSANS SÖZLEŞMESİ' nin konusu; BULGURCUM adına Lisans verme hakkı Türk Patent Enstitüsü nezdinde 30. Sınıfta yer alan "Kahve, kakao, kahve veya kakao esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecek için çeşni/lezzet vericiler. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmik, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububat (tahıl) ve unlu mamulleri. Pekmez." hizmetler bakımından 2012/40349 tescil numarası ile tescilli "BULGURCUM" ibareli MARKA KULLANIMIDIR. 2.2 İş bu sözleşmeye konu "BULGURCUM" ibareli marka, tamamıyla Lisans Veren YILMAZ UZUN un mülkiyeti ve kullanım hakkı altındadır. AMACI 3.1 İş bu marka alt lisans sözleşmesinin amacı LİSANS VERENLER tarafından, 2012/40349 tescil numaralı BULGURCUM markasının, yine iş bu sözleşme çerçevesinde kalmak üzere, belirtilmiş emtialar ve.. ADRESTE açılacak İŞLETME ile sınırlı kalmak ve BULGURCUM tarafından kararlaştırılarak gösterilecek Stand konsept tarzına ve stand dekorasyonuna ve BULGURCUM'un talimatları ile bağlı olarak belirlenen personel kıyafetleri, amblem, logo vs. yeknesaklığına uygun olacak şekilde ve sözleşme süresince, sözleşmeye konu markanın kullanılacağı standın açılmasına ve bu markalar altında hizmet sunulmasına ilişkin kullanım haklarının LİSANS ALAN' a verilmesidir. 3.2 Bu bağlamda iş bu sözleşme taraflarca amacı dışında yorumlanmayacak ve LİSANS ALAN, iş bu sözleşme ile kendisine tanınan hakların sadece belirtilmiş emtialar ve ADRESTE açılacak İŞLETME ile sınırlı kalmak üzere ve sadece BULGURCUM markasını içermek kaydıyla ALT LİSANS sözleşmesine konu marka kullanım hakları olduğunu 3.3 Taraflar, tek bir adres ve işletme ile sınırlı olmak ve markanın sadece kullanım haklarını içermek üzere yapılan iş bu sözleşmenin, LİSANS ALAN' a başkaca ALT LİSANS VERME hakkı vermeyeceğini ve ancak LİSANS VERENLER' in başkaca kişilere benzer LİSANSLAR verme hakkı içerdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. LİSANS BEDELİ

2 4.1 LİSANS ALAN, "BULGURCUM" ibareli marka ile ilgili olarak iş bu marka alt lisans sözleşmesi imzalanması sonrasında yapılacak ek sözleşme ile belirlenecek SİSTEME KATILIM BEDELİ ödeyeceğini 4.2 LİSANS ALAN tarafından ödenecek lisans bedeli ve stand kurulum bedeli taraflar arasında yapılan ek sözleşmeyle belirlenecek ve bu şekilde ödenecektir. MARKA KULLANIM STANDARTLARI 5.1. LİSANS ALAN, BULGURCUM markasının itibarını korumak üzere hareket etmek ve marka imajına zarar verebilecek her türlü fiil ve davranıştan uzak durmak borcu altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder İş bu sözleşmeye konu BULGURCUM markasının kullanılacağı işletme, LİSANS ALAN tarafından karşılanmak üzere LİSANS VERENLER' in hazırlayacağı veya hazırlatacağı projelere göre dekore edilecek ve işletilecektir. Bu maddeden hareketle, hazırlanan projeye uygun olarak dekore edilen standın faaliyete geçebilmesi için LİSANS VERENLER in yazılı onayının alınmak zorunda olduğunu LİSANS ALAN kabul beyan ve taahhüt eder. 5.3.Projeye uygun olarak yapılan iç ve dış dekorasyonun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini LİSANS ALAN LİSANS ALAN, yıpranma, kaza veya LİSANS ALAN' ın dizayn ve dekorasyonlara ilişkin değişiklik taleplerinde, LİSANS VERENLER' in onay ve talimatları ile bağlı kalmak kaydı ile iç ve dış dekorasyonu yenileyebileceğini 5.4.LİSANS ALAN, STAND dekorasyonu haricinde, dekorasyonu bütünleyen çiçek, vazo, resim ve benzeri aksesuar uygulamaları konularında, LİSANS VERENLER' in yazılı izni ile hareket edeceğini 5.5. LİSANS ALAN, BULGURCUM markası adı altında işleteceği STANDIN işletilmesi sırasında sunulacak ürünler ile ilgili fiyatlar, menüler, tanıtım evrakı, kullanılacak her türlü materyal ve sair hususlarda markanın objektif itibarının korunabilmesi adına BULGURCUM tarafından belirlenen standartlara uymayı REKLAM VE HUKUKİ GİDERLERE KATILIM 6.1. LİSANS ALAN, LİSANS VERENLER adına hiçbir şekil ve surette beyanda bulunamaz. Resmi Merciler ya da müşteriler önünde LİSANS VERENLER adına taahhütte bulunamaz LİSANS ALAN, LİSANS VERENLER' in onayı olmadan yazılı ve görsel basına, medyaya LİSANS VERENLER adına ropörtaj ve beyanat veremez LİSANS ALAN, LİSANS VERENLER tarafından yapılmış ya da yapılacak olan yiyecek, içecek ve temizlik maddesi ve benzeri sponsorluklara uymakla yükümlüdür. LİSANS ALAN, yapılan sponsorluklara ilişkin herhangi bir hak talep etmeyecektir LİSANS ALAN, işletmesinin bulunduğu bölge ile sınırlı olmak üzere, 3. kişilerce BULGURCUM markasına karşı vuku bulacak her türlü tecavüz eylemine karşı vakit geçirmeksizin LİSANS VERENLER'i haberdar etmekle yükümlüdür İş bu lisans sözleşmesine konu markalar ile benzer markaların tescili amacına yönelik vuku bulacak fiillerin önlenmesi markaların genel korunması çerçevesinde ele alınacak konuları

3 oluşturduğundan bu tip durumlarda LİSANS VERENLER vakit geçirilmeksizin harekete geçmek ve gerekli hukuki önlemleri almakla sorumludur. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1. Sözleşmeye konu markanın mülkiyet hakları ve 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameden doğan bütün yasal hakları BULGURCUM'A aittir LİSANS VERENLER, iş bu sözleşme ile LİSANS ALAN'a sadece kullanma hakkı verilen markayı kendileri kullanabileceği gibi üçüncü bir şahıs ile de aynı marka için lisans sözleşmesi yapma hakkına sahiptir LİSANS ALAN, iş bu sözleşme ile kendisine kullanma hakkı verilen markayı sadece kendisinin kullanabileceğini, üçüncü bir şahıs ile de aynı marka için alt lisans sözleşmesi yapma hakkına sahip olmadığını 7.4. BULGURCUM markası altına sunulacak hizmetlerin kalite onayının LİSANS VERENLER'in kalite sorumlusu tarafından gerçekleştirileceğini LİSANS ALAN 7.5. LİSANS ALAN, iş bu marka lisans sözleşmesine konu BULGURCUM markası altında hizmet verilecek stant da kullanılmak üzere LİSANS VERENLER tarafından kullanılan ve kendilerine temin edilecek özel bilgisayar programını bedeli karşılığında yüklemek ve kullanmak zorunda olduğunu 7.6. LİSANS VERENLER, LİSANS ALAN'ın bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerin satış fiyatı, hizmet kalitesi ve müşteri ilişkilerini istediği zaman denetlemek, gerekli gördüğü hallerde sözleşme konusu markaya zarar verecek ürünlerin satışını iptal etmek ya da yeni ürünleri listeye dâhil etmek hakkına sahiptir LİSANS ALAN, iş bu lisans sözleşmesine konu oluşturan markayı kullanırken LİSANS VERENLER'in ticari itibar ve saygınlığına gölge düşürmemekle, müşteri ilişkilerini zedelememekle, basiretli tacir anlayışına ters düşmeyecek şekilde davranmakla yükümlüdür. Aksi yöndeki davranışların varlığı halinde LİSANS VERENLER sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir LİSANS ALAN, BULGURCUM markası adı altında satılan ürünün tüm içeriğini ( BULGUR, HAŞHAŞ, KENEVİR, CEVİZ, FINDIK,BADEM, NAR, KAYSI KURUSU ) LİSANS VEREN den almakla yükümlüdür. Aksi hal tespit edildiği takdirde LİSANS VEREN in sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisi ve tazminat talep hakkı vardır LİSANS ALAN, tüketicilerden ya da dağıtım noktalarından her tip müşteri şikâyetlerini LİSANS VERENLER'in kalite sorumlusuna en geç 7 gün içinde iletmekle yükümlüdür. LİSANS ALAN, kalite sorumlusunun bu şikâyetleri çözmek için göstereceği talimatlarına uygun davranmakla yükümlüdür LİSANS ALAN, iş bu marka alt lisans sözleşmesine konu olan hizmetlerin pazar payının ve satışlarının gelişmesi ve LİSANS VERENLER'in marka kimliği ile saygınlığının korunması için azami çabayı göstermekle yükümlüdür LİSANS ALAN, LİSANS VERENLER'e ait bilgilerin 3. şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını LİSANS ALAN, bu sözleşme süresince ve sözleşme bitiminde LİSANS VERENLER'e karşı TTK hükümleri uyarınca haksız rekabet teşkil eden fiillerde bulunmayacak, bu sözleşmeye konu markanın

4 benzeri olarak değerlendirilebilecek türevlerini kullanmayacağını ve tescil edilmek üzere marka başvurusu yapmayacağını İş bu sözleşmede sayılan hak ve yükümlülükler, LİSANS ALAN sözleşme konusu marka üzerinde hiç bir hak kazandırmaz. LİSANS ALAN sözleşme konusu markayı LİSANS VERENLER tarafından öngörülen şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda LİSANS ALAN, iş bu marka lisans sözleşmesine konu markaya herhangi bir ekleme ve değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder LİSANS ALAN sözleşme konusu markayı LİSANS VERENLER'İ görünüşte temsil ve ilzam edici ve bu sebeple borç ve yükümlülükler altına sokucu ve üçüncü şahısları aldatıcı nitelikte kullanılmasına izin vermeme yükümlülüğü altında olduğunu İş bu sözleşme gereği LİSANS VERENLER de LİSAN ALAN'ın haklarının korunması için her türlü tedbiri almak ve markanın hukuken korunmasını sağlamakla yükümlü olacaktır LİSANS ALAN, iş bu sözleşmenin markanın korunması ile ilgili olarak kendisine hukuki hakların korunması için herhangi bir hak ve yetki vermediğini SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 8.1. İş bu lisans sözleşmesinin geçerlilik süresi sözleşme konusu markanın noterden onayladığı, Marka Lisans Anlaşması'nın.. tarihinden itibaren 3 yıldır İş bu lisans sözleşmesi imzalanması sonrasında 3 yıl bittiğinde tarafların serbest iradesi ve üzerinde mutabık kalacakları şartlar dâhilinde sözleşme yeniden tanzim edilebilir. Bu konuda taraflar tümüyle serbestçe hareket edecekler ve sözleşmenin mutlaka uzayacağı şekilde yorumlanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. GİZLİLİK 9.1. Taraflar anlaşma çerçevesinde ve anlaşma süresince kendilerine aktarılan iş ve işletme sırlarını muhafaza yükümü altındadır. FESİH Bu sözleşmede yer alan yükümlülükler LİSANS ALAN tarafından yerine getirilmez ise LİSANS VERENLER, önceden yazılı bildirimde bulunmak ve LİSANS ALAN'ı sözleşmeye uygun davranmaya davet etmekle yükümlüdür LİSANS ALAN, iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerine uymaması, yerine getirmemesi halinde LİSANS VERENLER tarafından gönderilen bildirime rağmen yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmez ise BULGURCUM, sözleşmeyi başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir Sözleşmenin süresinin bitmesi ya da herhangi bir fesih sebebinin gerçekleşmesi ile sona ermesi halinde LİSANS ALAN sona ermenin başlamasından itibaren bir ay içerisinde markanın basılı olduğu her türlü evrak, tabela diğer tanıtım gereçlerinin kullanımına son verecek ve ortadan kaldıracaktır. YETKİLİ MAHKEME

5 11.1. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda uyuşmazlıkların çözüm yeri Konya mahkemeleri ve icra daireleridir. BİLDİRİMLER İşbu sözleşme kapsamında yapılması gereken tüm bildirimler ve onaylar tebligat kanunu hükümleri çerçevesinde yazılı olarak yapılmalı ve elden veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilmeli, alındı belgeleri saklanmalıdır. Faks veya elektronik posta ile yapılacak bildirimler ön haber verme anlamını taşır ve bildirim sayılmazlar. Tarafların bildirim adresleri, işbu sözleşmede belirtilen adreslerdir Taraflardan birinin bildirim adresi değiştiği takdirde durum karşı tarafa derhal bildirilecektir. Adresi değişen taraf durumu karşı tarafa bildirene kadar eski adresine yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. COĞRAFİ KAPSAM 13.1.İş bu anlaşma TÜRKİYE sınırları içerisinde belirtilmiş emtialar ve.. adreste açılacak İŞLETME ile sınırlı ve geçerli olacaktır. SÖZLEŞME KAPSAMI VE BAĞLAYICI ETKİSİ İş bu anlaşma, içerisinde belirtilen konularla ilgili taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını içermekte olup Taraflar, halefleri, lisans alanları, çalışanları, yetkilileri, iş ortakları üzerinde, taraf tüzel kişiliği devir veya satın alanlar da dâhil olmak üzere bağlayıcıdır İş bu sözleşme hükümlerinden biri ya da bir kısmının uygulanması hukuken ya da fiilen imkânsız olduğunda sözleşme diğer hükümleri bakımından tarafları bağlayıcı olmaya devam edecektir. Uygulanmasının hukuken ya da fiilen imkânsız olan hükümlerin sözleşmenin devamını imkânsız kılması iş bu hükmün istisnası olacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. YETKİLENDİRME İş bu anlaşmayı imzalayan her bir şahıs ilgili olduğu Taraf adına usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olduğunu, imza ve onay yetkisine sahip olduğunu ve anlaşmanın onay hususunda tam bir temsile haiz olduğunu kabul ve beyan eder.... tarihinde 1 asıl 1 suret olarak tanzim edilen ve 15 madde 5 sayfadan oluşan iş bu anlaşma Taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra hiçbir baskı olmaksızın, birlikte imza altına alınmıştır. Taraflar sözleşmeyi imza etmekle bu sözleşmenin tamamına uymayı taahhüt ederler. LİSANS VEREN YILMAZ UZUN BULGURCUM LİSANS ALAN

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. (BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.bayi olarak tanımlanacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta.......

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ

DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Ticari merkezi Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 26 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca DORUKNET olarak

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR : 1- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Kısaca MATRİKS olarak anılacak) Adresi : Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi, A Blok K:12 D: 39 Şişli

Detaylı

E-TOPLUSMS İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. Bayilik Sözleşmesi. www.e-toplusms.com info@e-toplusms.com

E-TOPLUSMS İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. Bayilik Sözleşmesi. www.e-toplusms.com info@e-toplusms.com E-TOPLUSMS İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bayilik Sözleşmesi www.e-toplusms.com info@e-toplusms.com 1 Bu sözleşme Fevzi Paşa Mh. Şehit Oğuzhan Aydınbelge Cd. No:107/B Karapınar/Konya adresinde mukim, GARBİYAR

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keresteciler (KEYAP) Çarşı Sitesi 44/F2/101A Ümraniye / İstanbul adresinde mukim İTB TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK SAN. VE

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Ticaret Ünvanı:... Müşteri No:... 1)TARAFLAR Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) aşağıda adı,

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı