ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 SIA NO KUUM KODU STANDAT DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMAASI HİZMETTEN YAALANANLA HİZMETİ SUNMAKLA GÖEVLİ/YETKİLİ KUUMLAIN/BİİMLEİ N ADI MEKEZİ İDAE TAŞA BİMLEİ MAHALİ İDAE DİĞE (ÖZEL SEKTÖ VB.) ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTEİ TABLOSU BAŞVUUDA İSTENEN BELGELE İLK BAŞVUU MAKAMI HİZMETİN SUNUM SÜECİNDE PAAF LİSTESİ KUUMUN VASA YAPMASI GEEKEN İÇ YAZIŞMALA KUUMUN VASA YAPMASI GEEKEN DIŞ YAZIŞMALA MEVZUATTA BELİTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜESİ HİZMETİN OTALAMA TAMAMLANMA SÜESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTİONİK OLAAK SUNULUP SUNULMADIĞI 1 MUHTAÇ ASKE AİLE YADIMI Muhta ç Asker Aile Yardı mı 4109 Sayılı Muhtaç Asker Aile Yardımı Çocuğu ve Eşi Askere giden Muhtaç Aileler 1-Er Bekar ise Anne Babasından istenen belgeler: Nüfus Cüzdanı (Kontrol sonrası geri verilir) Nufus müdürlüğü yerleşim Belge Muhtardan Fakirlik İlmuhaberi Kira Kontratı 2-Asker Evli ise Eş ve Çocuktan istenen Belgeler: Nüfus Cüzdanı (Kontrol sonrası geri verilir) Nufus müdürlüğü yerleşim Belge Muhtardan Fakirlik İlmuhaberi Kira Kontratı 3-Askerin Anne Babası Boşanmış ise: Başvuruyor ise Anneden muvafakat dilekçe 18 yaşından küçük kardeşler için Anne Babası Boşanmış ise Başvuran kişiden; Boşanmanın gerçekleştiğine dair mahkeme kararı Nüfus Cüzdanı (Kontrol sonrası geri verilir) Nufus müdürlüğü yerleşim Belge Muhtardan Fakirlik İlmuhaberi Kira Kontratı Anne Başvuruda bulunuyor ise babadan baba Nüfus Cüzdanı Yazı İşleri Müdürlüğü 10 2 NİKAH İŞLEMLEİ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus İşlemleri Kanunu 1-Nüfüs Cüzdanı. 2Nüfüs Kayıt Örnegi. 3-Evlenme Beyanname. 4-5 Adet fotoğraf. 5-Sağlık aporu. 6-İzin Belge Evlendieme Memurluğu Nüfus Müdürlüğü Sağlık Ocağı 1.Gün 3 MENŞEİ ŞAHADET NAMESİ DÜZENLEMESİ 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu ve Tüzel 1-Hayvan Pasaportu 2-Menşei Tahlat makbuzu Sağlık İşleri Veterinerlik Hizmeti 20 Dakika CENAZE, DEFİN 1593 sayılı Umumi 1- Ölüm Belge Sağlık İşleri 2 Saat

2 YIKAMA Hıfzıssıhha Kanunu 1887 sayılı cenaze Nakil MüdürlüğüCena ze İmamı İLAÇLAMA HİZMETİ 5393 Sayılı Kanunu ve Tüzel 1-Otomasyon Proğramına gelen istek şikayet modülü ve mail yolu Veterinerlik Hizmetleri 12 saat SAHİPLİ HAYVANLAIN KAYIT ALTINA ALINMASI 5199 sayılı hayvan haklarını koruma kanunu 1- Aşı Kartları 2-Hayvanın Kimlik Bilgileri Veterinerlik Hizmetleri 30 Dakika İŞYEİ HEKİMLİĞİ 4857 sayılı iş kanunu Kadrolu İşçi Personeli Şahsen Kişi Müracaatı İşyeri Hekimi Yıl İçeri Yıl İçeri HAYVAN PAZAI HİZMETİ 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtası kanunu dayalı yönetmelikler 1-Hayvan Pasaportları 2-Menşei Şahadetname 3-Veteriner Sağlık aporu Veteriner Hekim Haftada 1 4 İMA ÇAPI 1-Kadastro aplikasyon çapı aslı. 2-Tapu sureti. 3-İmar çapı harç makbuzu. 4-Yarım kapak dosya. 1 YOL KOTU 1-Kadastro aplikasyon çapı sureti. 2-Tapu sureti. 3-Yol kotu harç makbuzu. 2 UB SU BASMAN Kadastro aplikasyon çapı sureti. 5

3 VİZESİ SAY.İMAKAN.BÜY.B EL. İMA 2-Tapu sureti. 3-Yapı ruhsat sureti. 4-Mimari proje vaziyet plan sureti. 5-Harç makbuzu. TALEBE BAĞLI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLEİNDE İSTENEN BELGELE [Tevhid(Birleştirm e), İfraz(Ayırma), Yola Terk, Yoldan İhdas, İrtifak Hakkı ] 1- Başvuru Dilekçe 2- İşlem yapılacak taşınmaz malların Tapu Senetleri 3- Taşınmaz mal sahiplerinin kimlikleri 4- Başvuru yasal temlci aracılığıyla yapılıyorsa işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olduğu vekaletname ve vekilin kimliği 5- Değişiklik Dosyası ve CD (İşlem Folye, Beyanname, Alan Hesabı, Ölçü Kroki, Kutupsal Aplikasyon Çizelgeleri, Kadastro Tapulama Paftası) 6- Taşınmaz mal malikinin temlci va veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği 7- Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temlci ise yetki belge ve kimliği NOT: Taşınmaz malın sahibi vefat etmiş ise talepte bulunan mirasçıların Tapu Sicil Müdürlüğünde kendi adlarına intikal yaptırmış olmaları gerekir. 12 POJE ONAYI 1-Aplikasyon çapı. 2-İmar çapı. 3-Yol kotu tutanağı. 4-Tapu sureti 5-uhsat şubenden istenecek diğer belgeler. 3 UHSAT YENİLEME 1-İnşaat ruhsatı. 2-Tapu malik durumu. 3-Mimari proje. 4-Fenni mesul görüş ve inceleme yazısı. 5-uhsat şubenden istenecek diğer belgeler. 3 M.06.ÇUB KAT İLAVESİ- TADİLAT VE UHSAT DEĞİŞİKLİK BİLGİ AMAÇLI İMA ÇAPI 1-İnşaat ruhsatı. 2-Tapu malik durumu. 3-Mimari proje. 4-Fenni mesul görüş ve inceleme yazısı. 1-Tapu sureti. 2-İmar çapı harç makbuzu 3 1

4 TEMEL KOTU 1-Kadastro aplikasyon çapı sureti. 2-Tapu sureti. 3-Harç makbuzu. 4-Yapı ruhsat sureti. 5-Mimari ve statik projeden ket sureti 5 BAHÇE DUVAI ÇEKME İZNİ 1-Kadastro aplikasyon çapı sureti. 2-Tapu sureti. 3-Harç makbuzu. 4-Bahçe duvarı için proje vaziyet sureti 3 BİNA ALIMI ( ASA İÇEİSİNDE VAZİYETİN TESBİTİ) 1-Kadastro aplikasyon çapı sureti. 2-Tapu sureti. 3-Yapı ruhsat sureti. 4-Harç makbuzu. 3 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir imar yönetmeliği, İmar Planı.4708 sayılı yapı denetim kanunu 1-İnşaat ruhsatı(vizeleri ve cil durum belgeleri işlenmiş) 2-Mimari proje ve bina alımı. 3-Cephelerden çekilmiş bina fotoğrafı. 4-Varsa asansör ruhsatı. 5-Fenni mesul, yapı denetim iskân uygunluk yazısı. 6- Isı ihtiyaç kimlik belge. 7-Kanal bağlantı vize 8-Büyükşehir numarataj yazısı aslı. 9-Yol ilişikz yazısı. 10-SSK ilişikz yazısı. 11- Vergi ilişikz yazısı. 12- İtfaiye yangın raporu(2008 ruhsatlarından itibaren) 13-Bina sağlık etüt raporu. 14-Sığınak etüt raporu. 15-Telekom ankastre uygunluk raporu. 16-Dask gorta poliçeleri. 17-İskan ruhsat harç makbuzu. 18-Kadastrodan cins tahs yazısı. 19-Binanın zemine oturduğu alan dışında kalan her 15 m2 için 1 ağaç dikilecek. 20-Emlak servinden borcu yoktur yazısı, yapı denetim son hak ediş yazısı 30 2 M.06.ÇUB JEOLOJİK ETÜD KONTOL 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir imar yönetmeliği, 1-Zemin etüt dosyası. 2-Üst yazı dilekçe 1

5 İmar Planı.4708 sayılı yapı denetim kanunu YENİ İNŞAAT UHSATI 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir imar yönetmeliği, İmar Planı.4708 sayılı yapı denetim kanunu 1-Tapu Tescil Belge veya Tapu Kayıt Sureti ( Tapu Sicil Müdürlüğünden onaylı, Son 1 aylık ) 2-Arsa Aplikasyon Çapı ( Kadastro Şefliğinden) 3-Yol Kotu Tutanağı ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ) 4-Kanal Kotu Tutanağı(Keçiören-ASKİ ) ( * Zorunlu değil ) 5-İmar Durum Belge ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan, Son 1 yıllık ) 6-Onaylı Mimari Avan Proje ( * Varsa ), M2 Cetveli ( mimari proje müellifince onaylı) 7-Arsa Beyan Değer Yazısı (Emlak servinden ), Liste Beyanı (Noterden) ( *İstenmiyor) 8-Numarataj Yazısı ( ABB, Numarataj Şube Müdürl, ) 9-Mimari proje (5 nüsha) - ( Kat irtifakı kurdurma uygun şekilde olacak, ) 10-Betonarme (Statik) proje (4 nüs,),statik hesaplar ( 2 nüsha) 11-Mekanik tesat projeleri(sıhhi Tesat(ASKİ onaylı), Cebri Havalandırma ) 12-Isı yalıtım proje - Asansör Avan proje - Elektrik proje ( TEDAŞ onaylı ) 13-Kalorifer proje /Doğalgaz Uygulama( uhsat) proje ( EGO onaylı) 14-Telefon proje (Telekom Ankastre )- Zemin Etüt aporu 15-Yangın algılama ve söndürme projeleri, tahliye proje (ABB İtfaiye birimi onaylı) 16-YAPI DENETİM FİMASINDAN İSTENİLEN EVAKLA 17-Yapı Denetim Yetkili/ Denetçilerin : ( Denetçi No,TC Kimlik numarası,oda cil no) 18-YİBF formu (Bakanlıkça Onaylı ) - Yapı Denetim Taahhütname - 19-Yapı Denetim Hizmet sözleşme - ( Yapı denetim kuruluşu ve arsa sahipleri veya vekili arasında yapılacak ) 20-Proje Kontrol Formu (Yapı Denetim Şirketince ve kontrol elemanları tarafından onaylı ) 21-Yapı denetim izin belge - ( Yapı denetim kuruluşuna ait, noter tasdikli sureti ) 22-Yapı denetim hizmet bedeli banka dekontu DİĞE BİLGİ VE BELGELE ( POJE MÜELLİFİ, YAPI MÜTEAHHİDİ ) 1-Proje müellifleri işin adı yazılı oda cil durum belge (Adres beyanları,tc Kimlik no') 2

6 2-Yapı Sahibi / Yapı müteahhidi : TC Kimlik Numaraları, adres beyanları ) 3-Yapım sözleşme - ( Noter onaylı yapı sahibi ve müteahhit arasında yapılacak ) 4-Şantiye şefi : ( Tip sözleşme, Oda kayıt belge, İkametgah belge ) 5-Müteahhitlik Yapı Sicil Belge - ( Ankara Ticaret Odasından ) 6-Vergi Levhası fotokopi / Vergi mükellefiyet durum yazısı/ilişikzlik yazısı 7-Sığınak tespit ve Denetim Komisyonu aporu /Kaymakamlık Sivil Savunma 8-Kanal Katılım bedeli tahlat makbuzu, 9-Harç hesap cetveli, Tahlat makbuzları, Stablize yol katılım bedeli ilişikzlik yazısı 5 BEYANA BAĞLI TAHAKKUK KAYDI 2464 SAYILI KANUN 1-Nüfus cüzdanı 2-Beyanname 20 dakika BEYANA BAĞLI OLMAYAN TAHAKKUK KAYDI 2464 SAYILI KANUN 1-Nüfus cüzdanı 2-İşlem fişi 5 dakika EMLAK BEYANI ALMAK 1319 SAYILI KANUN 1-Nüfus cüzdanı 2-Tapu fotokopi 10 dakika AYİÇ DEĞE BELGESİ VEMEK 1319 SAYILI KANUN 1-Nüfus cüzdanı 2-Tapu fotokopi VEASET İNTİKAL BEYAN KATDI 1319 SAYILI KANUN 1-Mahkeme kararı 2-Tapu kaydı suret 10 dakika TAHSİLAT 3 dakika

7 İŞLEMLŞEİ (KEDİ KATI) TAHSİLAT İŞLEMLŞEİ (NAKİT) 2 dakika SİCİL KAYDI VEMEK 1-Nüfus cüzdanı 2-Adres bilgileri 3 dakika TEDAİKÇİ ÖDEMELEİ 1-Nüfus cüzdanı 2-Vekaletname 5 dakika BOÇ SOGULAMA 2 dakika 6 HİSSELİ ASA SATIŞI 3194 SAYILI KAMULAŞTIMA 1-Dilekçe 2-Tapu kaydı 20 ASA SATIŞ İHALESİ 2886 DEVLET İHALE İhalede istenilen belgeler ihale ilamı ve şartnamede belirtir 90 M.06.ÇUB KİA İHALESİ 2886 DEVLET İHALE İhalede istenilen belgeler ihale ilamı ve şartnamede belirtir 90

8 KAMULAŞTIMA 2942 SAYILI KAMULAŞTIMA 1-Dilekçe 2-Tapu kaydı 3-Kadostro parseli ise(kadostro parseli ise 45 TAKAS İŞLEMİ 1-Dilekçe 2-Tapu kaydı 3-Kadostro parseli ise(kadostro parseli ise 45 TAHSİS İŞLEMİ 5394 SAYILI 1-Tahs Talep yazısı 60 LOJMAN TAHSİSİ 2946 KAMU KANUNLAI 1-Dilekçe SAYILI KAMU İHALE İŞLEMLEİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Çerçevende İstenilen Standart Belgeler DESTEK 4 ay M.06.ÇUB SU AIZA TALEBİ ANONS CİHAZI TALEBİ 1-Otomasyana gelen istek ve şikayetler veya dilekçeye göre 1-Otomasyana gelen istek ve şikayetler veya dilekçeye göre DESTEK DESTEK 2 10

9 HASTA TAŞIMA NAKİL HİZMETİ 1-Otomasyana gelen istek ve şikayetler veya dilekçeye göre DESTEK 5 saat 8 ÇADI TALEBİ 2464 ler kanunu 1-Otomasyana gelen istek ve şikayetler veya dilekçeye göre DESTEK 6 saat YAZILIŞİ KAYET DİLEKÇESİ 1- Şikayetin konusu 2- Dilekçe sahibinin adı ve soyadının olması 3- Varsa e-posta adre 4- Telefon Numarası 5- Açık adre derhal müdahale Diğerleri ise 7 ESEN YAPILAN ŞİKAYET MÜACATI 1- Şikayetin konusu 2- Şikayet sahibinin adı ve soyadı 3- Varsa e-posta adre 4- Varsa fax numarası 5- Telefon Numarası 6- Açık adre derhal müdahale Diğerleri ise 7 FAX VE TELEFONLA YAPILAN ŞİKAYET MÜACATI 1- Şikayetin konusu 2- Şikayet sahibinin adı ve soyadı 3- Varsa e-posta adre 4- Telefon Numarası 5- Açık adre. derhal müdahale Diğerleri ise 7 UB E-POSTA İLE YAPILAN ŞİKAYET MÜACATI 1- Şikayetin konusu 2- Şikayet sahibinin adı ve soyadı 3- Varsa e-posta adre 4- Telefon Numarası 5- Açık adre derhal müdahale Diğerleri ise 7 TEFTİŞ DEFTEİ Aynı

10 VEİLMESİ 1-1 adet rem 2- uhsat fotokopi 3- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Basılı Evrak Makbuzu HAFTA TATİLİ UHSATI 1- Dilekçe 2- uhsat Fotokopi 3- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Harç Makbuzu Aynı SIHHİ MÜESSELEİN İŞYEİ AÇMA VE ÇALIŞMA UHSATLAI 1- Tapunun Fotokopi 2- Kira Kontratının fotokopi (kiracı iseniz) 3- Vergi Levhasının Fotokopi 4- Yapı Kullanma izninin fotokopi (Yapı uhsatlı ise ) 5- Bağlı olduğu Oda kayıt belge 6- Ustalık belge fotokopi 7-3 adet fotoğraf (Şahıs ise) 8- Şirketise ana sözleşme veya Ticaret cil Gazete ve imza sürküsü (şirket ise ) 9- Yangın söndürme cihazı fatura fotokopi. 10- Portör muayene (Sağlık aporu verem Savaş Dispanserinden) 1 UMUMA AÇIK İŞYEELEİNİN İŞYEİ AÇMA UHSATLAI 2. VE 3. SINIF GAYİSIHHI MÜESSESELEİN İŞYEİ AÇMA VE ÇALIŞMA UHSATLAI 1- Yetkili Müdür Sözleşme (Şirket ise) 2- Tapunun Fotokopi 3- Kira kontratı Fotokopi 4- Vergi Levhası fotokopi 5- Yapı kullanma izni Fotokopi 6- Bağlı olduğu oda kaydı 7- Muvafakatname (Mahalle Muhtarından onaylı) 634 sayılı kanun kapsamındaki işyerleri için kat maliklerinin oy çoklu almış oldukları kararın fotokopi (yönetmelik 5. madde) 8- Ustalık Belge Fotokopi 9-3 adet Fotograf, 10- Ticaret Sicil Gazete (Şirket ise) 11- Ticaret ve Sanayi odası kaydı (Şirket ise) 12- İtfaiye aporu 13- Emniyet Asayiş aporu (Dosya hazırlandıktan sonra üst yazı ile istenecek) 14- Portör Muayene 1- Tapunun Fotokopi 2- Kira Kontratının fotokopi (kiracı ise) 3- Vergi Levhasının Fotokopi 4- Yapı Kullanma izninin fotokopi 5- Vaziyet ve Yerleşim Planı(Tekn.eleman hazırlayacak) 6- Bağlı olduğu Oda kayıt belge 7- Muvafakatname 634 sayılı kanun 3 3

11 kapsamındaki işyerleri için kat maliklerinin oy çoklu almış oldukları kararın fotokopi (yönetmelik 5. madde). 8- Ustalık belge fotokopi 9-3 adet fotoğraf (Şahıs ise) 10- Şirket ana sözleşme imza sürküsü (şirket ise ) 11- İtfaiye aporu 12- Portör Muayene (Sağlık aporu verem Savaş Dispanserinden) Gıda imalat ve paketleme yerlerinden 13- Sorumlu Müdür Sözleşme 14- Deşarj belge (B.Ş.B.) GUP MEKEZ ÖLÇÜ AYA MEMULUĞU 1- Beyanname alınır 2- Damgalama için randevu verilme 1 ÇÖP VAİLİ TALEBİ BELGE İSTENMİYO TEMİZLİK İŞLEİ Aynı Gün Vatandaşlarımızı n İsteği Alınıyor.Çöp Varili Talebi 1.5 Ay İçinde Karşılanıyor. 9 ÇÖP SOUNLAI BELGE İSTENMİYO. TEMİZLİK İŞLEİ Aynı Gün ÇEVE TEMİZLİĞİ BELGE İSTENMİYO. TEMİZLİK İŞLEİ Aynı Gün YAZIŞMALA ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ KUUMLA içerinde Diğerleri ise 7

12 VATANDAŞLA YAPILAN YAZIŞMALA ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ GEÇEK KİŞİLE - KUUMLA içerinde Diğerleri ise 30 içerinde YOL AÇIMI ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ GEÇEK KİŞİLE - KUUMLA Talep Dilekçe içerinde Diğerleri ise 30 içerinde YOL YAPIMI ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ GEÇEK KİŞİLE - KUUMLA Talep Dilekçe içerinde Diğerleri ise 30 içerinde İNŞAAT İŞÇİLİKLEİ ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ GEÇEK KİŞİLE - KUUMLA Talep Dilekçe içerinde Diğerleri ise 30 içerinde M.06.ÇUB KANAL ÇEKİM İ KANAL AÇIM İ ALTYAPI TESİSİ AÇIM UHSATI ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ ve 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİ AYKOME YÖNETMELİĞİ GEÇEK KİŞİLE - KUUMLA GEÇEK KİŞİLE - KUUMLA GEÇEK KİŞİLE - Dilekçe yada telefonla müracat Dilekçe yada telefonla müracat 1 - Keşif aporu 2 Tapu Fotokopi 3 - İnşaat uhsatı Fotokopi 4 - Makbuz anında Diğerleri ise içerinde anında Diğerleri ise içerinde 1

13 KUUMLA

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı