METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No."

Transkript

1 EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı Bu metraj cetveli;... /projesi/ön etüt raporu, tohum/fidan üretim programı ile arazide yapılan tespit ve değerlendirmeler, esas alınarak tarafımızdan düzenlendi ve imzalandı. / /201.. Ağaçlandırma ve Top. Muh./İşletme/Fidanlı Şefi Teknik Eleman ( veya Orm. Muh. Me.) Kontrol Edilmiştir. / /201.. İmza İşletme/Fidanlık Müdür Yard.

2 EK:2 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü Sayı : Tarihi :./ /201.. Konu : Olur No : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğümüz. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme/Fidanlık Şefliğince... projesinde/fidanlığında yaptırılacak olan işin/işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ve 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesi hükmüne göre Birim Fiyat Usulü ile hak sahiplerine yaptırılması için işin/işlerin birim fiyatlarının tespit edilerek karar alınması için ad ve soyadları ile görev unvanları aşağıda belirtilen personelden Birim Fiyat Tespit Komisyonu oluşturulmasını olurlarınıza arz ederim. Orman İşletme/Fidanlık Müdürü OLUR /./200.. Orman Bölge Müdürü BİRİM FİYAT TESPİT KOMİSYONU Sıra No Görevi Görev Unvanı 1.. Orm. İşlt./Fid. Müd. Yard. Komisyon Başk. 2.. Ağaç.ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefi Teknik Üye 3 Orm. İşlt. /Fid. Şefi Teknik Üye

3

4

5

6 EK:3 BİRİM FİYAT KARARI Sayısı : Tarihi : / /200.../ /20.. tarih ve.sayılı OLUR ile oluşturulan Komisyonumuz; Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme/Fidanlık Şefliğinin fidanlığında/projesinde metraj cetvelinde yer alan ve Birim Fiyat Usulü ile yaptırılacak işler için Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü İle Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğe göre her bir iş kalemi için birim fiyatları aşağıda tespit edilmiştir. Sıra No Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Birim Fiyatı Komisyonumuzca tespit edilen birim fiyatların uygulanmasını Olurlarınıza arz ederiz. BİRİM FİYAT TESPİT KOMİSYONU İmza İmza İmza Başkan Üye Üye Orm. İşlt./Fid. Müd. Yard. Ağaç.ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefi Fidanlık/İşletme Şefi OLUR / /200.. İmza Orman Bölge Müdürü

7 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü Sayı : Konu : Y.M.H.C. ve Onay Belgesi /./201.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :../ /200.. tarih ve sayılı yazınız. İlgi yazınız ile düzenlenmesi ve onay için gönderilmesi istenen Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ile Onay Belgesi yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim. İmza Orman İşl./Fidanlık Müd. EKLER: 1- Onay Belgesi 2-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli 3-..

8 EK:4 YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ Orm. Bölge. Müd. : Projesi : Orm. İşl./Fid. Müd. : Mevki : Orm İşl/Ağçl./Fid. Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) Bu Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli; / /20.. tarih ve No.lu Olurdaki birim fiyatlar ile ekli Metraj Cetveli esas alınarak tarafımdan tanzim edilmiştir. / /201.. Uygun görüşle arz ederim. / /20.. İmza Orm. İşl./Fid. Müd. İmza Orm. İşl/Ağçl./Fid. Şefliği O L U R../ /20.. İmza Orman Bölge Müdürü

9 ONAY BELGESİ EK:5 İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI. MAKAMINA İŞİN TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI YAPILACAK İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER Yaklaşık Maliyet ( TL) Kullanılabilir Ödenek Tutarı (TL) Yatırım Proje Numarası (varsa) Bütçe Tertibi (varsa) Avans Verilecekse Şartları İhale(Alım) Usulü İlanın Şekli ve Adedi Verilmeyecektir S.K.3/a ve 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı Mad...Köy Muhtarlıklarında 7 gün süreyle askı ve S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine yazılı tebligat. İdare ilan panosunda ilan Alınmayacaktır. Ödenmeyecektir. Doküman Satış Bedeli Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı İŞ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR İşlerin, Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü İle Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğe göre Mühendisi /Şefi. in Başkanlığında, Mühedis/Orman Muhafaza Memurları ve dan oluşan Kontrol Teşkilatı marifetiyle yaptırılması, işle ilgili olarak iş yeri teslimi yapması, yapılan işlerin ölçülmesi, teslim alınması ve hakediş / çeşitli ödemeler bordrosu ile her türlü iş işlemlerin kontrol teşkilatı tarafından yapılması; Yukarıda belirtilen hizmetin alınması hususunu uygun görüşle arz ederim O N A Y UYGUNDUR../../20 Adı-Soyadı Orm. İşl./Fid. Md..../.../... Harcama Yetkilisi Orman Bölge Müdürü EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli

10 İLAN EK:6.. /ORMAN İŞLETME/FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği Projesi, mevkiindeki.işleri Birim Fiyat Usulü ile aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yaptırılacaktır. 1-Öncelik Sırası: a) İşyerindeki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile işyerindeki köylüler b) İşyeri civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve köylüler. c) işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatifleri veya köylüler 2-İşin Yapılacağı Yer : Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : Müracaat Yeri : Son Başvuru tarihi : 3- İşini Niteliği, Miktarı ve Birim Fiyatı Sıra No Poz No İşin Çeşidi (Tanımı) Birimi Miktarı n 4- İşi yapacaklarda Aranan Nitelikler ve İstenecek Belgeler Birim Fiyatı (TL) a) Köylülerde, Köylülerin köyde ikamet ettiğine dair muhtarlıktan alınan belge veya köy nüfusuna kayıtlı olduğuna dair belge. b) Kooperatiflerde, 1) Orman köyleri ve kasabalarında kurulmuş olması, 2)Kooperatif yönetim kurulu tarafından kooperatifi temsile yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 3)Kooperatifin ana sözleşmesinin çalışma konuları içersinde ormancılık faaliyetlerini içermesi ve bu maddelerin kooperatifi temsile yetkili kişilerce onaylanmış sureti, 4) Yasal süre içinde son genel kurulunu yapmış olduğuna dair belge, 5) İşi yapmak istediklerine dair yazılı müracaat, 6) Çalışacak ortaklar listesi. 7) Tasdikli güncel kooperatif ortaklar listesi... Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğü Mühür

11 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü. Ağaçlandırma/Orman İşletme/Fidanlık Şefliği EK:7 /./201.. Sayı : Konu : Birim Fiyat Usulü ile...işi Yapımı..S.S. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme /Fidanlık Şefliğimiz. projesi, mevkiinde birim fiyat usulü ile. işleri yaptırılacaktır. İşin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartlara ait ilan ekte gönderilmiştir. İşin yapımının düşünülmesi halinde son müracaat tarihine kadar kayıtlı çalışacak ortakları da belirtir imzalı çalışacaklar listesi ile Mühendisliğimize/Şefliğimize başvurulmasını rica ederim. imza.. Ağaçlandırma/ İşletme/Fidanlık Şefliği EKLER: 1-İlan

12 İLAN TUTANAĞI Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğü,. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliğiimiz /./200.. tarih ve sayılı yazıları ekinde Başkanlığımıza/Muhtarlığınıza gönderilen.projesi, mevkii,..numaralı bölmelerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile yaptırılacak. işlerine ait; işin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartları gösteren duyuru ilan tahtasında asılarak 7 (yedi)gün süre ile ilan edilmiş ve üyelere duyurulmuştur. / /200 İmza/Kaşe Koop. Başkan

13 KOOPERATİF ANTETİ. AĞAÇLANDIRMA/FİDANLIK ŞEFLİĞİNE Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği. projesi mevkiindeki.numaralı bölmelerde sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile. işlerinin yaptırılacağına dair ilanınızı okuduk ve işin hususiyetlerine vakıf olduk. Adı geçen işleri Birim Fiyat Sözleşme ve Şartname esaslarına uygun olarak ekli listedeki çalışabilir üye ve işgücümüz oranında yapmak istiyoruz. Gereğini arz ederim. / /20 İmza/kaşe Ad ve Soyadı Başkan EK: Çalışabilir Üye Listesi

14 T.C. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü. Ağaçlandırma/Orman İşletme/Fidanlık Şefliği Ek:8 /./201.. Sayı : Konu : Birim Fiyat Usulü ile...işi Yapımı..KÖYÜ MUHTARLIĞINA Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/Orman İşletme /Fidanlık Şefliğimiz. projesi, mevkiinde birim fiyat usulü ile. işleri yaptırılacaktır. İşin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartlara ait ilan ekte gönderilmiştir. İşin yapımının düşünülmesi halinde son müracaat tarihine kadar köyünüz nüfusuna kayıtlı çalışacakların Mühendisliğimize/Şefliğimize başvurulmasını rica ederim. imza.. Ağaçlandırma/ İşletme/Fidanlık Şefliği EKLER: 1-İlan

15 İLAN TUTANAĞI Orman İşletme/Fidanlık Müdürlüğü,. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliğiimiz /./20.. tarih ve sayılı yazıları ekinde Başkanlığımıza/Muhtarlığınıza gönderilen.projesi, mevkii,..numaralı bölmelerde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile yaptırılacak. işlerine ait; işin niteliği, yapım şartları, miktarı, birimi, birim fiyatı ve süresi ile işi yapacak olanlarda aranan şartları gösteren duyuru ilan tahtasında asılarak 7 (yedi)gün süre ile ilan edilmiş ve üyelere duyurulmuştur. / /200 İmza/Kaşe Muhtar

16 EK:9 TESPİT TUTANAĞI.. Mühendisliğimizin/Şefliğimizin /./20.. tarih ve. sayılı yazıları ekinde S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ve Köy Muhtarlıklarına gönderilen..fidanlığı/projesinde, Birim Fiyat Usulü ile yaptırılacak. işlerine ait; son başvuru tarihine kadar aşağıda adları belirtilen kişi ve kişiler iş yapmak isteğiyle Mühendisliğimize/Şefliğimize başvurmuştur. Bu tutanak tarafımızdan düzenlendi ve imzalandı. /../20.. İmza İmza İmza..Mühendisi/Şefi Memur Memur Sıra No Başvuranın T.C. Kimlik No Doğum tarihi Köyü Sıra No Kooperatifin Adı Kayıtlı ortak Sayısı Çalışacak ortak sayısı

17 . AĞAÇLANDIRMA/FİDANLIK ŞEFLİĞİNE (KÖYLÜLERİN TOPLU BAŞVURULARI İÇİN) Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği. projesi mevkiindeki.numaralı bölmelerde sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre Birim Fiyat Usulü ile işlerinin yaptırılacağına dair ilanınızı okuduk ve işin hususiyetlerine vakıf olduk. Adı geçen işleri Birim Fiyat Sözleşme ve Şartname esaslarına uygun olarak işgücümüz oranında yapmak istiyoruz. Gereğini arz ederiz. / /20 Sıra No T.C. Kimlik No Baba Adı Doğum Tarihi İmzası Yukarıda isim ve soyadları yazılı kişiler köyümüz nüfusuna kayıtlıdır/köyümüzde ikamet etmektedir. / /201 İmza/Mühür Muhtar

18 (KÖYLÜLERİN BİREYSEL BAŞVURULARI İÇİN). AĞAÇLANDIRMA/FİDANLIK ŞEFLİĞİNE Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza/ Orman İşletme / Fidanlık Şefliği. projesi mevkiindeki.numaralı bölmelerde sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a istisna bendi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre birim fiyat usulü ile. işlerinin yaptırılacağına dair ilanınızı okudum ve işin hususiyetlerine vakıf oldum. Adı geçen işleri Birim Fiyat Sözleşme ve Şartname esaslarına uygun olarak işgücüm oranında yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. / /200 Ad ve Soyadı İmza DİĞER BİLGİLER BABA ADI : DOĞUM TARİHİ : İKAMET ADRESİ :

19 YER TESLİM TUTANAĞI EK:10. Mühendisliği /Şefliği..fidanlığı/projesi,. Mevkiinde Birim Fiyat Usulü ile yaptırılacak işlerine ait İş Dağıtım Tutanağında belirtilen işin yapılacağı yer, arazide sınırları gösterilerek aşağıda isimleri bulunan taliplilere teslimi yapılmıştır.../ /20 TESLİM EDENLER* İmza İmza İmza..... & Koop. Ünvanı T.C. Kimlik No Köyü TESLİM ALANLAR İŞİN Poz No Adı ve tarifi Birimi Miktarı Mevki Bölme No.ları İmza *Kontrol teşkilatı

20 ÖLÇÜ TESPİT TUTANAĞI EK:11 Fidanlık/İşletme Müdürlüğü : Ağçl. Ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefliği : Ağaçlandırma ve Fidanlık Projesi : Aşağıda Ad ve Soyadları yer alan şahıslar Ağçl. Ve Top. Muh./Fidanlık/İşletme Şefliğimize verdikleri dilekçe ile sözleşme ile taahhüt ettikleri işlerini şartname ve sözleşme esaslarına göre tamamladıklarını, işlerin teknik denetiminin yapılarak ölçülüp teslim alınmasını istemektedirler. Komisyonumuzca yapılan denetimler sonucu işlerin şartname ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan sonra, ölçülerek yapılan tespit aşağıya çıkarılmıştır..././201.. ÖLÇÜ TESPİT KOMİSYONU* İmza İmza İmza.... YAPILAN İŞİN Poz No Adı ve Tarifi Birimi Miktarı Mevkii Bölme No.ları İmza *Kontrol Teşkilatı

21 Sıra No EK:12 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU Dairesi:... ALACAKLININ TAHAKKUK KESİNTİLER YTL EDEN Gelir Damga Kesinti T.C.Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köyü Diğer TUTAR TL Vergisi Vergisi Toplamı Ödenecek Tutar Ait Olduğu Ay Bütçe Yılı İmza Açıklama T O P L A M...için... TL...Kuruş tahakkuk ettirilmiştir.... /.../... Düzenleyen (Mutemet) Birim Amiri Adı Soyadı :..... Unvanı : İmzası : M.Y.H.B.Y. Örnek No: 13

22 Sıra No EK:12 ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU Dairesi:... ALACAKLININ TAHAKKUK KESİNTİLER YTL EDEN Gelir Damga Kesinti T.C.Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köyü Diğer TUTAR TL Vergisi Vergisi Toplamı Ödenecek Tutar Ait Olduğu Ay Bütçe Yılı İmza Açıklama T O P L A M...için... TL...Kuruş tahakkuk ettirilmiştir.... /.../... Düzenleyen (Mutemet) Birim Amiri Adı Soyadı :..... Unvanı : İmzası : M.Y.H.B.Y. Örnek No: 13

23 BİRİM FİYAT HİZMET ALIMI TİP SÖZLEŞME VE ŞARTNAMESİ EK:14 (Köylüler için) Madde 1- Sözleşme ve Şartnamenin Tarafları İstisna akdi niteliğinde düzenlenen bu sözleşme ve şartname; bir tarafta... Orman Bölge Müdürlüğü.. Orman İşletme / Fidanlık Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta sözleşme ve şartnamenin altında adı-soyadı, T.C. kimlik no, baba adı, doğum tarihi, köyü ve imzası bulunanlar (bundan sonra hizmet sunucuları olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. İdarenin adresi:...olup, Tel no :... Faks no :... Elektronik posta adresi (varsa):...dir Hizmet sunucuları tebligat adresi: sözleşme ve şartnamenin altındaki çizelgede yer alan köydür Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar tebligatı, yazılı tebligat süresi içinde elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya posta kuryesi ile yapabilecektir. Madde 3- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmede yer alan; İstisna Akdi: Bu işle ilgili olarak bir tarafın (Hizmet sunucuları), diğer tarafın (idare) ödemeyi taahhüt ettiği bedel karşılığında bir iş yapmayı taahhüt etmesini, İş; Sözleşme konusu hizmet alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşmenin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımda yer alan işlerin tümünü, İşyeri: İşin yapılacağı yerin bulunduğu mevki ile amenajman planında veya projesinde belirtilen bölme ve/veya bölmeciği, İdare: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatını Sözleşme Birim Fiyatı: Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat (Vahidi Fiyat) Usulü ile Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesinde belirtilen esaslara göre idarece hesaplanan fiyatı, Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin teslimi, yaptırılması, denetimi, ölçümü, teslim alınması ve kabulüne ait iş ve işlemleri yapmak için idare içinden görevlendirilmiş kişileri ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, Gün Ay Yıl: Gün takvim gününü, Ay Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi, Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli; İş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için belirlenen sözleşme birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan tutar toplamı Hizmet Sunucuları: 6831 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereği köylüleri, İşe Başlama Tarihi; Köylülerle istisna akdinin imzalandığı tarihi,

24 İşin Süresi; Sözleşmede belirtilen işlerin bitirilmesi için gerekli olan ve işe başlama tarihinden itibaren hesaplanan süreyi, İşyeri Teslim Tutanağı; İstisna Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kontrol Teşkilatı tarafından işyerinin çalışacak köylülere, işin tamamlanmasından sonra köylünün işi kontrol teşkilatına teslim ettiğine dair belgeyi, Madde 4- İş Tanımı İstisna Sözleşmesi ve Şartname konusu iş;.... dır. Bu iş ekteki teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. Madde 5- Sözleşme Türü Bu sözleşme istisna akdi niteliğinde Birim Fiyat sözleşmesidir. Ekli cetvelde yer alan ve her bir hizmet sunucusu için ayrı ayrı belirlenmiş her bir iş kaleminin(poz No) miktarı ile bu iş kalemleri için belirlenen sözleşme birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan bedel(tutarı (TL) üzerinden hizmet sunucuları için akdedilmiştir. Madde 6- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler İlave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar da dâhil, taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı hizmet sunucularına ait olup sözleşme bedeline dâhildir. Madde 7- Sözleşmenin Ekleri Bu Sözleşmenin ekleri sözleşmenin ayrılmaz parçası olup tarafları bağlar. Ancak, sözleşme ile eki belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler esas alınır. Sözleşme ekindeki belgeler aşağıdaki gibidir: 1- İş Kalemlerine ait Birim Fiyat Cetveli 2- Teknik Şartname, 3-, Madde 8- Sözleşmenin Süresi Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren... (...) gündür. Madde 9- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi 9.1.İşin Yapılma Yeri : Fidanlık/Ağaçlandırma Projesi adı : Fidanlık/Ağaçlandırma/İşletme Şefliği: Serisi : Mevkii : Bölme Numaraları : 9.2.İşyeri Teslimine İlişkin Esaslar: Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdare tarafından çalışma alanın sınırları belirlenerek arazide teslim edilir. İşe gelerek iş yapmaya başlayan istekli(köylü) işin yapılacağı yeri sınırları ile görmüş, iş bu şartnamedeki işleri aynen kabul etmiş sayılır. 2

25 9.3.İşe başlama tarihi:.../.../... Madde 10- Teminat alınması; Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi, Şartları ve Miktarı 10.1 Teminat alınmayacaktır. Avans verilmeyecektir Hizmet sunucuları, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları Yapılan işlerin bedelleri sözleşmede belirtilen işlerin tamamının bitiminde sahada yapılacak kontrollerdeki tespitler sonucu düzenlenecek tutanağa veya çalışanların talep etmesi ve işin kısımlarının bitirilmesi durumunda ödeneklerinin serbest bırakılması ve/veya nakit durumuna göre, çalışanların idareye bildireceği banka hesap numarasına...saymanlığınca/müdürlüğünce ödenecektir Ödeneklerin serbest bırakılmaması ve/veya nakit yokluğu sebebi ile ödemede vaki olabilecek gecikmeler için çalışanlar faiz talebinde bulunmayacaktır Çeşitli Ödemeler Bordrosunun Düzenlenmesi; Çalışanlar tarafından yapılan işlerin bedelleri sözleşmede belirtilen fiyatlar üzerinden ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler düşüldükten sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde Çeşitli Ödemeler Bordrosu düzenlenerek ödenecektir Düzenlenen Çeşitli Ödemeler Bordrosunun işleme konulması için çalışanlar tarafından imzalanmış olması gerekir Çeşitli Ödemeler Bordrosuna itiraz dilekçe ile yapılacaktır. Çalışanların bordroya itiraz etmesi halinde bordronun altına İdareye verilen.../.../...tarihli dilekçede yazılı itirazı kayıtla cümlesi yazılıp imzalanarak bordroda belirtilen ücretler çalışanlara ödenecektir. Çeşitli Ödemeler Bordrosuna itiraz, idarece incelenerek çözüme bağlanacaktır Çalışanlar, yapılan işe ilişkin bordro ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 12- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 12.1.Mücbir Sebepler: Hizmet sunucularından kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, hizmet sunucuların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on (10) gün içinde hizmet sunucuların İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun idarece yetkili mercilere doğrulatılması kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: a) Doğal afetler, b) Genel salgın hastalık, c) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, d) Bu işlerin gerçekleştirilmesini teknik yönden imkansız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışı, gibi haller İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşme ve şartnamede yer alan yükümlülüklerini hizmet sunucuların kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, vb) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve hizmet sunucuların bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir. 3

26 12.3. Sözleşmenin 22 inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak uzatılır. Madde 13- Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özellikler) uygun yürütülüp yürütülmediği kontrol teşkilatı aracılığıyla kontrol edilir. İdare ve kontrol teşkilatı, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğunu tespit ettiği hizmet sunucularını işyerinden uzaklaştırır. Madde 14- Hizmet sunucuları Hakları ve Çalışma Şartları: Hizmet sunucuları, aldığı işin işverenidir. İşten doğan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı İş Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatında doğacak yükümlülüklerden kendileri sorumludur. Hizmet sunucularının iş yerine gidiş gelişleri kendilerinin sorumluluğundadır. Madde 15- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar Yapılan işler, iş çeşitleri (pozlar) itibarı ile ölçülecektir. Denetim sırasında tekniğine uygun olmayan işlere ait sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmayan hususlarla ilgili ayrı ayrı tutanak düzenlenir. Madde 16- Teslim ve Tesellüme İlişkin Şartlar Sözleşme konusu iş tamamlandığında yapılan iş, kontrol teşkilatınca teslim alınır. Hizmet sunucuları, işin teslimi için sözleşme ve şartname uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. İşin kabulü; kontrol teşkilatının hizmet sunucusu ile birlikte yapacağı ölçü ve tespit sonucu düzenlenen Ölçü Tespit Tutanağının imzalanması ile yapılmış olur. Madde 17- İş ve İşyerlerinin Korunması İşyerinin, hizmet sunucuları tesliminden idarece teslim alınıncaya kadar geçen sürede her türlü araç, malzeme, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından hizmet sunucuları sorumludur. Hizmet sunucuları, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. Hizmet sunucuları; işin devamı süresince iş yerinde her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden hizmet sunucuları sorumludur. Ayrıca, hizmet sunucuları; işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini öğrenmek zorundadır. Hizmet sunucuları, iş yerini ve çevresini 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak korumaya, orman yangınlarına karşı idarenin belirleyeceği her türlü tedbiri almaya ve yangın çıkması halinde yangına derhal müdahale ederek en yakın orman idaresine bildirmeye mecburdur. Madde 18- Sözleşmede Değişiklik Yapılması İş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için idarece belirlenen sözleşme birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan bedel aşılmaması ve idare ile hizmet sunucuları karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 4

27 Madde 19- Hizmet sunucularının Sözleşmeyi Feshetmesi Mücbir sebep halleri dışında, hizmet sunucuları; taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte idareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek ilgililerin hesabı tasfiye edilir. Madde 20- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Hizmet sunucuları taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması, a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, c) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek, d) sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. Madde 21- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı idare veya hizmet sunucuları sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak hizmet sunucuları mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 22- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, idare hizmet sunucuları ile anlaşmak suretiyle süre hariç sözleşmedeki hükümler çerçevesinde hizmet sunucularına işi yaptırılabilir. İşin daha az miktarda tamamlanacağı anlaşılması durumunda hizmet sunucuları işi bitirmek zorundadır. Hizmet sunucuları eksik iş nedeniyle hak talebinde bulunamaz. Madde 23- Hizmet sunucuları Tazmin Sorumluluğu Taahhüdün yerine getirilmesi sırasında kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme kullanılması, yanlış uygulama yapılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan hizmet sunucuları doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucularına ikmal ve tazmin ettirilir. Madde 24- Mevzuata Uygunluk a)hizmet sunucuları; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uyacaklardır. b)hizmet sunucuları; işler dolayısıyla malları veya hakları herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır. 5

28 Madde 25- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve şartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 26- Diğer Hususlar 1 Madde 27- Hüküm Bulunmayan Haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 28- Yürürlük 2 Bu sözleşme ve şartname idare ve hizmet sunucuları tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ve şartname... (...) maddeden ibaret olup, İdare ve hizmet sunucuları tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../ /.. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca idare, hizmet sunucularına talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı bir suretini hizmet sunucularına verecektir. HİZMET SUNUCULARI Sır a No Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Adresi - Köyü Adı Poz No Biri mi Yapılacak İşin Birim Fiyatı Miktarı Tutarı (TL) İmzası İDARE....Orman Bölge Müdürü 1 İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, işin özelliğine göre diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak üzere sözleşmelerde bu başlık altında bir ya da birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir. Bu sözleşme İDARE ve ÇALIŞANLAR tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme... maddeden ibaret olup, İdare ve Çalışanlar tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.. / / tarihinde imza altına alınmış,.. nüshası İdarede muhafaza edilerek... nüshası da çalışanlara verilmiştir. 6

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007/114646 Madde

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI 2 YILLIK LİSANSLI YAZILIM HİZMETİ KİRALANMASINA AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Temizlik ve Yardımcı İşler Hizmet Alım İşi Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C.DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ (bundan

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel yakıtlı (yakıt hariç) sürücüsüz panel taşıtın kiralama suretiyle temin edilmesine ilişkin

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/30122 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE KONAK İLÇESİ'NDE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE BİRLİKTE KENT GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN KNK DERGİMİZİN 2011YILI OCAK,NİSAN,TEMMUZ,FUAR ÖZEL VE EKİM SAYILARININ ÇIKARILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/117508 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/4571 Madde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1 2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/353590 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA

Detaylı

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/61683 Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI

2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI 2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/166444 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/74438 ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010/43672 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta İzmir

Detaylı

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) (AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, yüklenici Epsilon Yapı ve Epsilon Yapıya

Detaylı

ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/530145 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/562 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/116793 YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/565144 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/486671 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/406433 Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/28000 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

BİRİM FİYAT HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

BİRİM FİYAT HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ BİRİM FİYAT HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2008/202931 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: 1 Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstanbul Müdürlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 ÇİFT YAZLIK, 2250

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL TAŞIMASI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL TAŞIMASI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL TAŞIMASI İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/140663 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/36346 LOJMANLARIN KOMBİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma Daire

Detaylı

657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMUR PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat/Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2009/77119 Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması,

TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması, TRT Gen Müd Oran sitesi, Sefaretler stüd binasında bulunan muhtelif tip 28 ad asansörün 2 (iki) yıl sür Per bakımı, genel bakım yapılması, sistemlerin sürekli olarak hiz hazır halde tut ve arıza ihtimalinin

Detaylı

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2015-2016-2017 YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/137779 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşme (5 kişi) Taslağı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşme (5 kişi) Taslağı T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım Sözleşme (5 kişi) Taslağı Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C.DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Detaylı

YILI AŞÇI VE GARSONLUK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YILI AŞÇI VE GARSONLUK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2015-2016 YILI AŞÇI VE GARSONLUK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/77930 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/101833 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/459241 İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI (Birim Fiyat Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/102919 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TRT Genel

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 TAKIM YAZLIK VE

Detaylı

çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan TRT İstanbul Müdürlüğü için.tl (Y.türklirası), TRT İstanbul Televizyon Müdürlüğü için (TRT Tepebaşı Stü

çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan TRT İstanbul Müdürlüğü için.tl (Y.türklirası), TRT İstanbul Televizyon Müdürlüğü için (TRT Tepebaşı Stü TRT İSTANBUL MÜDRLÜĞÜ VE İSTANBUL TELEVİZYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARINDAKİ KANTİNLERİN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ TİP SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları : 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/112094 TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ

Detaylı

40 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

40 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/154885 40 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ

Detaylı

VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI. Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi

VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI. Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi VERĠ HAZIRLAMA VE VERĠ GĠRĠġ HĠZMET ALIMI SÖZLEġME TASLAĞI Birim Fiyat Hizmet Alımı SözleĢmesi ĠKN (Ġhale Kayıt Numarası): 2010/4083 Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Doğal

Detaylı

TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI. İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI. İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi TANITICI GÖRSEL VE İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR HİZMET ALIMI İhale kayıt numarası: 2011/ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2009/177680 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER

EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER EK-7 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME [Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3-

Detaylı

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı