GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU. 3. bölümde bulunan R-cümlelerinin (risk cümleleri) metni: bkz.bölüm 16.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU. 3. bölümde bulunan R-cümlelerinin (risk cümleleri) metni: bkz.bölüm 16."

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH) Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 1/6 1 - MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/GİRİŞİMİN KİMLİĞİ Maddenin veya preparatın kimliği Adı: ENSIS DW 2462 Ürün kodu: TREDW2462 Şirketin/girişimin kimliği: Kayıtlı ticaret unvanı: Houghton Kimya Sanayi A.S. GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU Adres: Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, Esot Sanayi Sitesi B Blok, No: Basaksehir-Istanbul.. Telefon: Faks: Acil telefon numarası: Şirket/Kuruluş: Houghton Kimya Sanayi A.S. 2- TEHLİKE TANIMI Bu ürün yanıcı olarak sınıflandırılmamaktadır. Sitede bulunan diğer ürünlerle ilgili tavsiyelere bakın. Tekrarlı olarak maruz kalınması deride kurumaya veya çatlamalara neden olabilir. 3 - KİMYASAL BİLEŞİM/İÇERİKLER HAKKINDA BİLGİ 3. bölümde bulunan R-cümlelerinin (risk cümleleri) metni: bkz.bölüm 16. INDEKS CAS EC Adı Semb. R: % NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED Xn <= x % < 100 HEAVY N ALKYL OLEYL PROPYLENE DIAMINE Xn N <= x % < 2.5 DIOLEATE (2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Xi 36 1 <= x % < SULFONATE DE CALCIUM Xi 36/38 1 <= x % < 2.5 Mesleki maruziyet Sınır Değerinde bulunan diğer maddeler: INDEKS CAS EC Adı Semb. R: % CIRE MICROCRISTALLINE HYDROGENEE 1 <= x % < HYDROCARBURE SATURÉ, SOLIDE 2.5 <= x % < 10 (PARAFFINE) CIRE HYDROCARBURE MINERALE 2.5 <= x % < 10 Diğer bileşenler: INDEKS CAS EC Adı Semb. R: % PETROL DISTILATLARI, HIDROJENE EDILMIŞ Xn 65 1 <= x % < 2.5 AĞİR DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY NAPHTHENIC 2.5 <= x % < İLK YARDIM UYGULAMALARI Genel bir kural olarak, şüpheye kapılmanız veya semptomların devam etmesi halinde daima bir doktora başvurun. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ASLA hiçbir şey yutturmayın. Solunma yoluyla maruz kalınması halinde: Çok yüksek miktarlarda solunduğu takdirde, etkilenen kişiyi açık havaya çıkartınız. Bedeni sıcak tutun ve dinlenmeye bırakın Göze sıçraması veya gözle temas etmesi halinde: ACİLEN göz kapakları açık halde 15 dakika boyunca suyla yıkayınız, ardından göz doktoruna başvurunuz. Özellikle gözde kızarma, acı veya görsel bir bozukluk varsa hastayı bir göz doktoruna gösteriniz. Deriye sıçraması veya deriyle temas etmesi halinde: Yağa bulanan giysi çıkartılarak, deri bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

2 GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH) Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 2/6 Solvent veya tiner KULLANMAYINIZ. Yutulması halinde: Eğer ciğerlerde aspirasyondan şüpheleniliyorsa (örneğin kusma sırasında), hastayı hastaneye götürünüz. Kusturmaya ÇALIŞMAYINIZ. Eğer hasta bilinçsizse veya istenç dışı kasılmalar gösteriyorsa herhangi bir şey yutturulmamalıdır. Doktor için bilgi: Semptomatik tedavi uygulayınız. 5 - YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Uygun söndürme yöntemi: Tayzikli su veya -sis, köpük, CO2, kuru kimyasal toz. Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme yöntemleri: Tayzikli su Yangınla mücadele personeline özel korunma donanımlarını kullanın: Ürünlerin ısı karşısında ayrışımı sırasında açığa çıkan gazların zehirleyici olması nedeniyle, yangına müdahalede bulunacak kişilerin dış ortamla izolasyon sağlayan otonom solunum koruyucu donanımlarını kullanmaları gerekmektedir Maddenin/preparatın kendisine, yanmasından meydana çıkacak ürünlere, gazlara maruz kalınması sonucunda oluşabilecek özel tehlike durumu: Yanma sonucunda karmaşık gaz karışımları ve partiküller oluşur. Örneğin: Karbon oksitler Tanımlanamayan organik ve inorganik bileşikler Kükürt oksitler Hidrojen Sülfidler 6 - KAZA SONUCU YAYILMA HALİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kişisel önlemler: 7 ve 8 başlıkları altında verilen güvenlik tedbirleri listesine başvurun. Çevre korumasına yönelik önlemler: Sızıntıları kum, toprak, vermikülit, diyatome toprak gibi yanıcı olmayan malzemelerle toplayarak, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin, atıkların imhası için kullanılan bidonlar içinde muhafaza edin. Sızıntıların kanalizasyon sistemlerine veya su akıntılarına karışmasına izin vermeyin. Uygun düzenlemeler uyarınca (13. başlığa bkz) toplanan atıkların imhası için öngörülmüş olan bidonları kullanın. Ürün suyolları, nehir veya kanalizasyon sistemlerine bulaşırsa, yasal prosedür uyarınca ilgili yetkilileri uyarmanız gerekmektedir. Temizleme yöntemleri: Tercihen deterjanla temizleyin, çözücü özelliğe sahip malzeme kullanmayın. Sızıntı veya saçıntıları yanmaz absorban maddelerle (örn. Kum, toprak, magnezyum mikasi, diatom toprak) kontrol ediniz. Çıkan atık yağı fıçılarda toplayınız. 7 - KULLANIM VE DEPOLAMA Ürünün bulunduğu iş yerlerinde depolama alanlarına ilişkin düzenlemeler uygulanır. Kullanım: Kullandıktan sonra dahi delmeyiniz veya yakmayınız iyi havalandırılan alanlarda elleme işlemini gerçekleştiriniz. Yangın önlemleri: İzinli olmayan kimselerin uygulama alanına girmesine izin vermeyin. Depolama alanlarını riski düşürmek için kazara dökülmelere (contanın sıyrılması, örneğin), sıcak şeylerin üstüne veya elektrik bağlantılarına karşı koruyacak şekilde dizayn ediniz Tavsiye edilen donanım ve prosedürler: Kişisel korunma için, 8. bölüme bkz Etiket üzerinde belirtilen önlemleri ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri inceleyin.

3 GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH) Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 3/6 Kullanılmadığı zaman, kabın ağzını sıkıcı kapalı ve dik durumda tutunuz. Yasak donanımlar ve prosedürler: Preparatın kullanıldığı alanlarda yenilmesi, içilmesi ve sigara kullanılması yasaktır. Ambalajları asla basınç uygulayarak açmayın. Depolama: Ürün kabı ağzı sıkıca kapatılmış olarak, kuru ortamda saklanmalıdır. Saklama süresi: 2 yıl Saklama sıcaklığı: 5-40 C 8 - MARUZ KALMA DENETİMİ / KİŞİSEL KORUNMA 89/686/EEC gereğine uygun olarak, kişisel korunma donanımlarını kullanın tarihli Fransız Kararı ve INRS CE 984 tarafından öngörülen maruziyet limit değerleri To be translated (XML) Dearomatised Mineral Spirits (boiling range ) 1200 mg/m³ [TWA (8 saat)] Fransa VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notlar: TMP N : Almanya Kategori: MAK-ppm: MAK-m/m3: Notlar: Notlar: I C 2009/161/EU, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE direktiflerince öngörülen maruziyet limit değerleri: EC VME-mg/m3 VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notlar: Maruziyet limit değerleri ( ): İngiltere/WELs TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 6 mg/m İrlanda TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 6 mg/m Norveç TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: Belçika TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: Finlandiya TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m İngiltere/OES TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 6 mg/m ACGIH/TLV TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: İsviçre VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Temps: RSB a * 10* 101,2* 15* 4x15* - Almanya/AGW VME: VME: Sınır aşımı Açıklamalar mg/m3 1(I) DFG, Y Danimarka (3.4/3.4.1) TWA: STEL: Anm: TWA: STEL: Anm: mg/m mg/m3 Slovakya TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 I. Çek Cumhuriyeti TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 200 mg/m İsveç TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: ppm 30 ppm İspanya TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m

4 GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH) Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 4/6 Hollanda TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: ppm Almanya/TRK TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: ppm 100 mg/m3 =1= Y DFG - Polonya TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 900 mg/m Almanya/MAK TWA: STEL: Ceiling: Tanım: Kriterler: mg/m3 100 mg/m Solunum sisteminin korunması: Eğer bu havalandırma solvent buhar konsantrasyonunun maruz kalma limitleri altında kalmasını sağlamada yetersiz kalıyorsa, solunum maskesi takınız Filtres anti-gaz (combinés et ventilation assistée) :- A1,A2 ou A3 (marron) Ellerin korunması: Tavsiye edilen eldiven tipi: Uygun malzemeden imal edilmiş eldiven (nitril kauçuk; özellikleri: penetrasyon süresi: 6 seviye, > 480 dk., kalınlık 0,9-1 mm; CE sertifikasi EN 374 III kategori) Uygun koruyucu krem kullanınız, özellikle eğer güvenlik sebebiyle koruyucu eldiven tavsiye edilmiyorsa. Gözlerin ve yüzün korunması: Sıçrama riski varsa gözlük veya koruyu maske kullanınız Derinin korunması: Daha ayrıntılı bilgi için, Güvenlik Bilgileri Formunun- Toksikoloji Bilgileri başlıklı 11. bölümüne bkz. Ürüne bulanan giysi çıkartılmalıdır. Yağa bulanan giysi çıkartılarak, deri bol su ve sabunla anmalıdır. Yüz maskesi, hidrokarbon-engelliyici bot ve kıyafetler, gerekiyorsa güvenlik ayakkabıları. Deriyle teması önleyiniz veya en aza indiriniz. 9 - FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Genel bilgiler: Fiziksel hali: Sağlığa, güvenliğe ve çevre korumasına ilişkin önemli bilgiler: Maddenin/preparatın ph durumu: ph ölçümü mümkün değil veya değeri: Kaynama noktası/aralığı: Parlama noktası aralığı: Parlama noktası: Patlama tehlikeleri, patlama alt sınırı (%): 0.6 Patlama tehlikeleri, patlama üst sınırı (%): 7 Buhar basıncı: Yoğunluk: <1 Akışkan sıvı ilgisiz ilgisiz Parlama noktası > 60 C C. Yoğunluk: 828 C (ISO ) Suda çözünürlük: Viskozite: Diğer bilgiler: Füzyon noktası/aralığı: Kendiliğinden parlama ısısı: Ayrışma noktası/aralığı: ilgisiz Çözünmez approx.48 C) % VOC: 66,5 / CH: 67, STABİLİTE VE TEPKİME Güvenlik Bilgileri Formunun 7. bölüm başlığı altında tavsiye edilmiş olan depolama ve kullanma koşullarında istikrarlıdır. Kaçınılması gereken koşullar:

5 GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH) Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 5/6 To be translated (XML) Kaçınılması gereken maddeler: Doğal lateks, polivinil, polistiren Güçlü yükseltgen (oksitleyici) maddeler Ayrışımla oluşan tehlikeli ürünler: Normal saklama ve kullanım şartlarında tehlikeli bozunma ürünü yoktur TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ Preparat hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Zehirlilik bilgiler bileşen(ler) verilerine dayanmaktadır ve/veya malzeme/madde yönetmeliğindeki kriterlere uygun olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçlarından çıkarılmıştır. Yutulduğunda: Bu ürün, sürekli kusma ile yutulduğunda akciğere gitmesi muhtemel bileşiklerden oldukça içermektedir. Bu akcğerlerde zarara sebep verebilir. Sıçradığında veya deriyle temas ettiğinde: Hazırlanan kesme sıvısıyla uzun süreli ve tekrarlanan teması cildin doğal yağının sıyrılmasına sebep olabilir. Bu temasta alerjik olmayan dermatitise ve cildin epidermis dokusundan emilime sebep olabilir. Sıçradığında veya gözlerle temas ettiğinde: Hafif tahriş olabilir Diğer bilgiler: Ürünün geri dönüşüm metoduyla reprodüksiyonu için kanserojen, mutajen, teratojen ve zehirli olması beklenmez ÇEVRE KORUMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Preparat hakkında çevreye etkisine ilişkin hiçbir bilgi mevcut değildir. Ürünün kanalizasyon sistemlerine veya su akıntılarına karışımına izin verilmemelidir. Hareketlilik (Mobilite): Dogada birçok kosullar altinda sivi haldedir. Ürün toprak partikülleri tarafindan kismen emilecektir. HAVA: Buharlasir SU: üzerinde yüzer. Biyo-birikim potansiyeli: Doğada birikme potansiyeli mevcuttur. Ekotoksisite: Suda yaşayan organizmalar için zehirli etkiler beklenmemektedir: LC50/EC50/IC50 > 100 mg/l 2006/8/CE Direktifi uyarınca: CAS EC N ALKYL OLEYL PROPYLENE DIAMINE DIOLEATE EC50 (Su piresi) 48 saat (mg/l) 0.01 < EC50 <= 0.1 Diğer zararlı etkiler: Emilebilir halojen sınıfı bileşikler (AOX) hakkında bilgiler: Ürün, AOX değerini artıran maddelerden içermemektedir BERTARAF BİLGİLERİ Ürünün kanalizasyon ve su yollarına karışması engellenmelidir. Atıklar: Kullanılmış ürünün imhası veya dönüşümü, yürürlükteki mevzuata göre, tercihen bilinen bir toplayıcı veya tescilli bir şirket tarafından sağlanmalıdır. Atıkların toprak veya suya karışmasına izin vermeyin, çevreye açık alanda imha etmeyin. Ürün bulaşmış olan ambalajlar: Ambalajın tamamını boşaltın. Üzerindeki etiketi/etiketleri çıkarmayın.

6 GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Düzenlemesi - REACH) Tarih: 08/06/2011 Sayfa: 6/6 İmha edilmesi için bu konuda tescilli bir birime ulaştırın. Atıklara ilişkin yasalar (2001/573/EC Kararı, 2006/12/EEC Direktifi, tehlikeli atıklara ilişkin 94/31/EEC Direktifi): * wastes not otherwise specified wastes not otherwise specified 14 - NAKLİYE BİLGİLERİ Nakliye etiketleme ve sınıflandırmasından muaf. Karayolu taşımalığı için ADR, tren yolu taşımacılığı için RID, deniz yolu taşımacılığı için IMDG ve havayolu taşımacılığı için ICAO /IATA'ya uyulmalıdır (ADR IMDG OACI/IATA 2007) YASAL DÜZENLEMELER Bu preparatın sınıflandırması 1999/45/EC <Tüm Preparatlar> Direktifine ve uyarlamalarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 67/548/EEC Direktifine (Tehlikeli Maddeler) 29. sayılı uyarlama olan 2004/73/EC Direktifi de dikkate alınmıştır. Bu ürün yanıcı olarak sınıflandırılmamıştır DİĞER BİLGİLER Kullanıcının çalışma koşullarını bilmediğimizden, İşbu güvenlik formunda verilen bilgiler hem ulusal alanda hem de Avrupa Birliği nezrinde geçerli olan düzenlemelere ve bilgilerimize dayanarak hazırlanmıştır. Ürün, söz konusu kullanıma ilişkin talimatların yazılı olarak önceden elde edilmemiş olması halinde, 1. bölümde belirtilen kullanımlar dışında kullanılmamalıdır. Yerel düzenleme ve yasaların hükümleri gereğince gerekli önlemlerin alınmasından daima kullanıcı sorumludur. İşbu formda verilen bilgiler, ürünümüze ilişkin güvenlik gerekleri tanımlaması olarak değerlendirilmeli, ürünün özellikleri açısından bir teminat olarak kabul edilmemelidir. Bütün bölümler güncellenmiştir

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Güvenlik Bilgi Formu (91/155/EEC 2001/58/EC ISO 11014 1) Tarih: 12/04/2007 Sayfa 1/6 Versiyon: N o 1 (12/04/2007) Revizyon: N o 1 (06/11/2006) Ad: MUTFAK YAĞ SÖKÜCÜ 500 ML FOUR CLEANER A 10200 Şirket:

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Kullanım Alanı : 1068 Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı : Isı yalıtım levhası yapıştırılmasında

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı