EKİM-KASIM-ARALIK 2014 EDİTÖRDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKİM-KASIM-ARALIK 2014 EDİTÖRDEN"

Transkript

1 EKİM-KASIM-ARALIK 2014 EDİTÖRDEN Zeynep Bilgiç 1

2 BAŞARI HİKAYESİ Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti. Projenizden ve HT-TTM ile Gerçekleşen Çalışmanızdan Kısaca Bahsedebilir misiniz? Proje Fikrinizi Hayata Geçirmekte Yaşadığınız Zorluklar Nelerdir? 2

3 HT-TTM nin Bu Zorlukları Aşmada ve Proje Sürecindeki Katkıları Ne Oldu? HT-TTM öncelikle bize devlet destekleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Özgür Hoca ile bir araya getirdi. Beraber Ar-Ge altyapısını kurduk. Yetersiz sandığımız fiziki altyapımızın yeterli olduğunu fark ettik. Uzmanlarınız ve Özgür Hocamız ile haftalık düzenli toplantılar gerçekleştirdik ve üniversite- sanayi işbirliği kültürünü kazandık. Bu kültür cesaretimizi artırdı. TÜBİTAK ın prosedürleri ağır olsa da projemizi ortaklaşa çalışmamızla başarı ile sonuçlandırdık. En önemlisi bizler alınacak destekten çok ortaya çıkacak ürünün ve Ar- Ge kapasitemizi geliştirmenin peşindeydik. Projemiz bitmesine rağmen Özgür Hoca mız ve sizler ile hala irtibat içerisindeyiz. Bundan sonra devlet desteği almasak bile üniversite sanayi projeleri yapmayı planlıyoruz. Yeni projelerimiz doğmakta. Projenizde Gelinen Durum Nedir? Ürünümüz başarıyla tamamlandı. Hâlihazırda satışa hazır durumda, 23 Ekim 2014 tarihinde Kara Yolları Genel Müdürlüğü nde lansmanı gerçekleşti. Bunun yanı sıra yurtdışından ürünümüze talepler gelmekte. 3

4 Ali Samet Arslan Proje Uzmanı Makine imalat sanayisinin önemi nedir? Küreselleşme ile birlikte ulusal ekonomilerin ve sanayilerin rekabet edebilmeleri ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri giderek zorlaşmaktadır. Uluslararası firmalar marka değerlerinin artmasıyla birlikte küçük ve orta boy işletmeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta, onları fason üretime zorlayarak düşük kar marjlarıyla çalışmaya yöneltmektedirler. Böylelikle ulusal firmalar kendi marka değerlerini oluşturup gerçek anlamda yurtdışına açılamamaktadırlar. Bir çok ülke gibi Türkiye de bu durumdan etkilenmekte, jeopolitik konum, insan gücü, yer altı ve yerüstü zenginlikleri gibi önemli özelliklerini sektörel rekabette avantaja dönüştürememektedir. Bu değerlerimizi uluslararası rekabette kalıcı olmamızı sağlayacak araçlar haline getirmek için odaklanmamız gereken sektörlerin başında makine imalat sanayii gelmektedir. Türkiye makine imalat sanayii, hemen hemen bütün sektörlere girdi oluşturması, yatırım malı üreten temel sektör olması, mühendislik, tasarım, araştırma-geliştirme ve teknoloji yoğun olması sebebiyle sanayide lokomotif rol üstlenmektedir. Bu özellikleri nedeniyle makine imalat sanayiinin uluslararası rekabette avantajlı konuma gelmesi Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin yükselişinde en önemli itici gücü oluşturacaktır. Makine imalat sanayii dünya ticaretinde de çok önemli bir yere sahiptir yılında 33,2 trilyon ABD Dolar hacme ulaşan toplam dünya ticaretinde toplam dünya makine ticareti 3,0 trilyon ABD Doları ile % 9 luk bir yer kaplamaktadır yılı rakamlarına göre dünya makine ve aksamları sektörü ihracat rakamı 1,766 trilyon ABD Dolara ulaşmıştır. Bu toplamdaki en büyük payı 309,81 milyar ABD Doları ile Çin oluşturmaktadır. (Referans doküman: Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği-Dünya Makine Dış Ticareti) 4

5 Dünya Makine İhracatı (Milyar $) 350,00 300,00 309,81 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, ,03 182,71 149,99 87,46 9,42 1 Çin 2 Almanya 3 A.B.D. 4 Japonya 5 İtalya 28 Türkiye Dünya Makine İhracat (Milyar $) 2010 Diğer %28,87 Çin %17,54 Almanya %12,52 A.B.D. %10,35 Japonya %8,49 İtalya %4.95 Hollanda %3,94 Fransa %3,33 İngiltere %3,29 Hong Kong %3,12 Singapur %3,07 Türkiye %0,53 5

6 Yukarıdaki tablolarda da görüleceği üzere Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği nin yayınladığı raporda Türkiye dünya makine ihracatından 9,42 milyar ABD Doları ile %0,53 bir pay almaktadır. Aynı rapordaki veriler ışığında Türkiye makine ve aksamları ihracatının son 10 yıllık büyüme oranı %22,05 dir. Bu oranla büyümede ilk sıralarda yer almasına karşın dünya ihracatından aldığı 0,53 lük pay bu büyümenin yetersiz olduğunu, Türkiye nin makine imalat sanayiinde dünya ölçeğinde rekabet avantajı yakalayabilmesi için çok ciddi sanayi politikaları geliştirmesi ve organize çalışmalar ile bu politikaların genele yayılması gerekliliği anlaşılmaktadır. Makine İmalat Sanayisinde Ar-Ge Makine ve ekipman imalatı sektörünün, diğer sektörlerden en büyük farkı; her aşamada proje, Ar-Ge ve mühendislik tasarımlarının yapılması zorunluluğudur. Makineler, makine aksam ve parçaları genellikle müşteri talebine ve isteğine göre tasarım ve proje aşamasından geçmekte, yeniden planlanmakta ve üretilmektedir. Ürün geliştirme veya yeni ürün tasarımı Ar-Ge çalışmaları ile mümkün olduğundan Ar-Ge çalışmaları bu sektörün gelişmesinde ve teknolojisinin yenilenmesinde önemli bir rol oynamaktadır; öyle ki 2005 yılı Seçilmiş Sektörler ve Teknoloji çalışmasına göre imalat sanayi içinde yüksek teknoloji uygulayan 100 firmadan 60 ı makine sektörü içinde yer almaktadır. (Referans doküman: İAOSB Makime Metal Döküm Kümesi Yol Haritası) Sektör, 2010 yılında 171,5 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirmiş, bu rakam 2011 yılında %36,6 lık artışla 234 milyon TL olmuştur. Makine sektörü bu büyüklük ile en yüksek Ar-Ge harcaması gerçekleştirilen sektörler arasında %10 luk pay ile 4. sırada yer almaktadır. (Referans doküman: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Makine Sektörü Raporu (2013/1)) HT-TTM de Makine Sektöründe Yapılan Çalışmalar Nelerdir? Teknoloji Transfer Merkezi olarak makine sektörü en aktif olduğumuz alanların başında gelmektedir. Bu zamana kadar üniversite sanayi işbirliği kapsamında 83 Ar-Ge projesi gerçekleştirdik ve bu projelerde büyük bir başarı sağladık. Üniversite sanayi işbirliğini 6

7 benimsemiş, Ar-Ge ve inovasyon odaklı, genç ve dinamik bir Makine Mühendisliği Bölümü ne sahibiz. Makine imalat merkezli Ankara sanayisi ile çok güzel bir sinerji oluşturarak iş birliklerimizi gün geçtikçe arttırmaktayız. Ankara nın en önemli sanayi merkezleri ile işbirliği içerisindeyiz. Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi (Sincan OSB) ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi nin eğitim, Ar-Ae ve inovasyon alanlarında çözüm ortağı olarak aktif rol oynamaktayız. Bu bölgelerdeki sanayicilerimizle birlikte teknik kapasitelerinin arttırılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut ürünlerinin iyileştirilmesi, patent araştırmalarının yapılması, ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmaları konularında çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca Ar-Ge, tasarım ve bilginin yoğunlaştığı makine imalat sektöründe bulunan bölge firmalarının bir araya gelerek, ortak ihtiyaçlar doğrultusunda kümeler oluşturması çalışmalarına öncülük etmekteyiz. Bu çalışmalarla birlikte firmaların uluslararası rekabet güçlerini arttırmayı hedeflemekteyiz. 7

8 Doç. Dr. Zafer Ayaş Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile tanışmanız nasıl oldu? HT-TTM ile tanışmam, daha önce HT-TTM ile projelerini yürüten akademisyen arkadaşlarımın tavsiyeleri ile olmuştur. Bu bağlamda, 2011 yılından itibaren ilgili Bakanlıklar ve özel sektörle yürüttüğüm Ar-Ge ve danışmanlık proje çalışmalarımı, HT-TTM İle birlikte yürütmekteyim. Üniversite sanayi işbirliğinin öneminden bahsedebilir misiniz? Sanayi ile yaptınız çalışmalarda karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Sanayi sektörünün yaptığı yatırım (rüzgar-güneş enerjisi santralleri, maden sahaları, barajlar, hava alanları, v.b.,) projelerinde, aşağıda belirtilen konularda, yüksek düzeyde bilimsel bilgilere ve teknolojik uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu sahaların ekosistem analizleri, küresel ve ulusal ölçekte nesli tehlike altında, dar yayılımlı ve endemik, kritik flora (bitki türleri) ve fauna (hayvan türleri) unsurlarının ve kritik habitatların belirlenmesi Kritik tür ve habitatlar üzerinde yatırım faaliyetlerinden (inşaat ve işletme safhalarında) kaynaklanabilecek olası etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin indirgenmesi için bilimsel ve teknik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve teknikbilimsel çözüm yollarının bulunması, Projelerden kaynaklanabilecek etkilerin önlenmesi/azaltılması konusunda bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme çalışmaları kapsamında biyo-ekolojik izleme (biyomonitoring) yapılması, Bu araştırmalardan elde edilecek sonuçların ve değerlendirme raporlarının uluslararası (Dünya Bankası, IFC gibi) ve ulusal finans kuruluşlarının öngördüğü formatta hazırlanması ve sektöre sunulması. Yukarıda belirtilen kapsamlarda, sanayi sektörü, bu gibi projelerinde üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip, donanımlı multidisipliner bir Ar-Ge ekibinin kurumsal bir çatı altında 8

9 bulunmasını ve sektörel bazda birlikte yürütülecek projelerin idari, mali ve hukuki boyutları ile ilgili resmi bir kurumun gerekliliğini talep etmektedir. HT-TTM, sanayi sektörünün bu taleplerini karşılayan uzmanlar ekibini bünyesinde bulundurabilmesi ve projelerin idari, mali ve hukuki boyutları ile ilgilenen resmi bir kurum özelliği taşıması nedeni ile sanayi ile yaptığımız çalışmalarda karşımıza çıkan zorlukların aşılmasını sağlamıştır. Projelerinizde karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Multidisipliner projelerde üniversite dışındaki uzmanlarla birlikte çalışma imkânımız yoktu. Projelerimde ve verdiğim danışmanlık hizmetlerinde idari, hukuki ve mali işlerin takibi ve icrası konusunda zorluklar yaşamaktaydım. Daha önce Döner Sermaye üzerinden yaptığım sözleşmelerde gecikmeler ve yüksek oranda kesintilerle karşı karşıya kalmaktaydım. Mevcut kesintiler ve paylar nedeni ile Bakanlık ve/veya özel sektöre sunulan proje tekliflerinin maddi boyutu, oldukça yüksek meblağlara ulaştığından, teklif aşamasında rekabet edemez ve proje alamaz durumlara giriyordum. Ayrıca hak edişlerde kesilen paylar ve gelir vergileri nedeni ile sınırlı sayıda proje ve danışmanlık hizmetleri verebiliyordum. En önemli sorun ise hak edişlerin zamanında ödenmemesi hususunda meydana geliyordu. Süreçte HT-TTM nin katkıları neler oldu? HT-TTM ile yukarıda belirtilen zorluklar (fazla oranlarda oluşan kesinti payları, gelir vergisi kesintileri, zamanında ödeme, sarf ve demirbaş alımlarındaki bürokratik sorunlar, kurum dışı uzmanlarla birlikte çalışma vb ) aşılmıştır. HT-TTM sayesinde, proje ve danışmanlık hizmetlerimiz idari-mali-teknik ve hukuki ölçekte daha resmi ve yasal bir zemine oturmuş ve kurumsal bir boyut kazanmıştır. 9

10 Prof. Dr. İnci Erdemli Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Biyouyumluluk Grubu Koordinatörü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOUYUMLULUK GRUBU Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı nda görevli bir grup öğretim elemanı -Biyouyumluluk Grubu- olarak tıbbi cihazlar üzerinde ISO standardına uygun biyouyumluluk testlerini yapmaktayız. Çalışmalarımız Türk Standartları Enstitüsü nün taşeron laboratuvarı sıfatıyla yaklaşık yirmi sene önce çeşitli firmalarca üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazlarla başlamıştır. Daha sonraları 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimine verilen bir proje ile gelişen altyapımız sayesinde uyguladığımız test yelpazesi genişletilmiştir. Yürütmekte olduğumuz bu faaliyetimizle halen yurt içi ve yurt dışında birçok kurum tarafından tanınan bir laboratuvar konumundayız. Tıbbi Cihaz nedir? Tıbbi cihaz, ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Değerlendirme ve Deney 10 Standardına göre hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi; bir yara veya sakatlığın teşhisi, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya telafi edilmesi; vücut anatomisinin veya fizyolojik sürecin araştırılması, değiştirilmesi veya iyileştirilmesi ile gebeliğin kontrolü amacıyla veya imalâtçı tarafından sadece insanların kullanması amacıyla tasarlanan, farmakolojik, immünolojik veya metabolik yollarla insan vücudu içinde veya üzerinde tasarlanan belli başlı etkisini sağlamayan ancak fonksiyonuna yardımcı olabilen, tek başına veya birlikte kullanılan yazılımı dahil herhangi bir alet, araç, malzeme veya diğer eşya olarak tanımlanmaktadır. İnsanlarda kullanılması tasarlanan bir malzeme veya cihazın seçilmesi ve değerlendirilmesi düzenli bir değerlendirme programını gerektirmektedir. Dolayısı ile, tıbbi cihazların değerlendirilmesi de insanlarda kullanılmasının güvenli olacağının ve tasarlandığı gibi işlev göreceğinin güvencesini vermek için biyolojik değerlendirmeyi kapsamalıdır. İşte bu amaçla biyouyumluluk deneyleri ISO testleri kapsamında yapılmaktadır.

11 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı nda Biyouyumluluk Grubu olarak yaptığımız testler: ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi-bölüm 3: Genotoksisite, karsinojenisite ve üreme toksisitesi için deneyler Bu kapsamda yapılan genotoksisite deneyi, deney numunelerinin gen mutasyonlarına, kromozom yapısındaki değişikliklere veya diğer DNA veya gen değişikliklerine neden olup olmadığını tayin etmek amacıyla memeli veya memeli olmayan hücrelerin (bakteri, maya veya mantarlar) kullanıldığı testlerdir. Bu kapsamda ISO standardının referans gösterdiği OECD 471 standardına uygun olarak bakterideki (Salmonella typhimurium) gen mutasyonlarının tayini şeklinde bu deney uygulanmaktadır. ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 4: Kanla etkileşim deneylerinin seçimi Kanla etkileşim deneyleri, kan veya kanın herhangi bir bileşeni ile materyal arasında olan kan, doku veya organları etkileyen etkileşimleri incelemek amacıyla yapılmaktadır. Bu deneyler kapsamındaki hemolitik etki testi, hemolitik maddenin kanla temasının eritrosit kaybı / hasarı yapması sonucu serbest plazma hemoglobin seviyesinde meydana getirdiği artışın ölçümüdür. Bu amaçla, test ve kontrol maddelerinin ya da ekstrelerinin tavşan kanı ile teması sonucunda salıverdikleri hemoglobin düzeyleri spektrofotometrik olarak karşılaştırılır. ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi- Bölüm 5: Vücut dışı (In vitro) sitotoksisite deneyleri Sitotoksisite deneyi test ve kontrol maddeleri veya ekstreleri ile temas eden hücrelerde oluşabilecek hasarın kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesini içermektedir. Hücre kültürü ortamında yapılan bu deneyde hücre dizisi olarak Vero (CCL 81) Afrika maymunu böbrek hücresi kullanılmaktadır. 11

12 ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi- Bölüm 6: İmplantasyon sonrası lokal etkiler için deneyler İmplantasyon deneyi test ve kontrol malzemelerinin implante edildikleri canlı dokulardaki lokal etkilerinin mikroskopik ve makroskopik olarak incelenmesidir. İmplantasyon bölgeleri klinik kullanıma uygun olarak seçilmektedir ve numuneler genellikle sıçan gluteal kası içine implante edilmektedir. ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi- Bölüm 10: İrritasyon ve aşırı duyarlılık deneyleri Bu testler kapsamında yapılan irritasyon deneyi (cilt veya cilt içi irritasyon), test ve kontrol malzemelerinin tek uygulamada oluşturduğu lokalize spesifik olmayan inflamatuvar yanıtın incelenmesidir. Bu amaçla her bir numune için üç adet tavşan kullanılmaktadır. Sensitizasyon (aşırı duyarlılık) deneyi ise, kobayın derisinde Tip IV (gecikmiş) spesifik hipersensitivite oluşumu esasına dayanır. ISO Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi- Bölüm 11: Sistemik toksisite deneyleri Sistemik toksisite deneyleri, lokal uygulanan tıbbi cihazdan ve/veya hammaddesinden açığa çıkan maddelerin, vücutta temas ettiği lokal bölgeden emilim, metabolizma ve dağılım ile uzak organ sistemlerine taşınmaları sonucu, buralarda neden olabileceği genel sistemik toksisite potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan akut sistemik toksisite deneyi 72 saat içinde meydana gelen istenmeyen etkileri incelemektedir. Bu bölümde yer alan bir diğer deney olan pirojenite ise, incelenecek malzemenin uygun şekilde hazırlanmış steril ekstresinin iv enjeksiyonla tavşanlara uygulanması 12

13 sonrası tespit edilen sıcaklık yükselmesinin ölçümüdür. Bu test, malzeme-aracılı bir pirojenitenin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. ISO dışındaki deneyler: Protein tayini TS EN Tıbbi eldivenler için uygulanan protein tayini testi son üründen süzülebilen değişik molekül ağırlıklarına sahip suda çözünebilir proteinlerin ve peptidlerin spektrofotometrik olarak miktarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu proteinler Tip I alerjik reaksiyonlar oluşturabildikleri için miktarlarının modifiye Lowry analizi kullanılarak kolorimetrik yöntemle tayin edilmesi gerekmektedir. Biyolojik absorpsiyon TS 7342 Cerrahi ipliklerin canlı dokuda absorbe olma yüzdelerinin değerlendirilmesi için yapılan bir deneydir. Bu standarta göre deney numunesi malzemenin absorpsiyonunun incelenmesi için sıçanlarda uygun bir kas dokusu içine implante edilir ve daha sonra kesitler histolojik olarak incelenir. HT-TTM ile Tanışmamız Anabilim Dalımız Biyouyumluluk Grubu olarak bu testleri 2013 Mart ayından itibaren Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HT-TTM) koordinatörlüğünde gerçekleştirmekteyiz. HT-TTM ile işbirliğimizi fakültemizde bu birimle proje yürüten öğretim üyelerinin deneyimlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdik ve Dr. Olcay Özçakır ın girişim ve gayretleri sonucunda bir danışmanlık sözleşmesi imzaladık. HT-TTM ile birlikte çalışmak bize deneylerde gereksinim duyduğumuz sarf malzemelerin gecikmeden teminini sağlaması açısından önemli katkıda bulunmuştur. Böylelikle deney sürecinin aksamadan yürütülmesine, biyouyumluluk test sonuç raporlarının ve firma faturalarının gecikmeden hazırlanmasına olanak vermiştir. Dolayısıyla HT-TTM koordinatörlüğündeki bu işbirliği bizi daha hızlı çalışma imkanına kavuşturmuş, tıbbi cihaz üreticisi firmalara da daha düzenli biyouyumluluk hizmeti verilmesini sağlamıştır. 13

14 SEKTÖRDEN HT-TTM DEN HABERLER VE SEKTÖRDEN HABERLER Hacettepe den Akademisyen Patentlerine Destek! Hacettepe Üniversitesi, 2014 yılı itibariyle akademisyenlerine ulusal veya uluslararası patent sürecinde 12,600 TL ye kadar destek sağlamakta Bilindiği üzere, buluşlar için bir patent başvurusu yaparak tescil almak, teknik uzman yardımı gerektirirken maliyetli bir süreci de beraberinde getiriyor. İşte bu maliyetli süreçte Üniversitemizin akademisyen buluşlarının patent başvurularında faydalanabileceği BAB-6087 Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği aktif hale getirildi. Süreç, HT-TTM Patent Ofisi ve Bilimsel Araştırmalar Birimi işbirliğinde yönetiliyor. Patent Ofisi, buluşların başvurudan tescile kadar tüm sürecinde teknik destek sağlarken, BAB-6087 başvurularında da akademisyenlerine destek sağlıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen değerli buluş sahipleri HT-TTM Patent Ofisi ile iletişime geçebilirler. Patent Ofisi Tel: Ekim 2014 tarihinde HT-TTM Patent Ofisi ve Proje Ofisi Bilgisayar Mühendisliği nde bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiştir. 15 Ekim 2014 tarihinde Farmasotik Teknolojiler Ana Bilim Dalı nda HT-TTM tanıtım sunumu gerçekleşmiştir. 14

15 HT-TTM Proje Ofisi ve TÜBİTAK ın işbirliği ile 20 Ekim 2014 tarihinde Horizon 2020 ICT Alanı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleşmiştir. Fuarlar tarihleri arasında 20. Yapı Fuarı Turkeybuild İzmir de gerçekleşecektir tarihleri arasında İnovasyon Türkiye, Yenilikçi Teknolojiler Zirvesi ve Fuarı İstanbul da gerçekleşecektir tarihleri arasında İnovasyon Türkiye, Üniversite Projeleri Zirvesi ve Fuarı İstanbul da gerçekleşecektir tarihleri arasında İnovasyon Türkiye, Patent Zirvesi ve Fuarı İstanbul da gerçekleşecektir tarihleri arasında İCAT Yeni Fikirler, Yeni Buluşlar Fuarı Bursa da gerçekleşecektir. Fon Programları TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Açıldı! Program Kapsamında alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. Programın Amacı: Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır. Desteklenecek Faaliyetler: Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması, Bilimsel yorumların yapılması, Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetler Programın Yönetmelik ve Esasları ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 15

16 laboratuvarlari_destekleme_programi_uygulama_esaslari.pdf Marie Sklodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks - ITN) 2015 Yılı Çağrısı 2 Eylül 2014 itibari ile başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Detaylı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz. Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı Açıldı! Projenin Toplam bütçesi Avro olan program kapsamında başarılı proje sahiplerine asgari Avro, azami Avro destek sağlanacaktır. Programın son başvuru tarihi tür ve başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı na gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz. Tel:

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Bu sektöre, tüm gelişmiş ülkelerde

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2014 EDİTÖRDEN

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2014 EDİTÖRDEN NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2014 EDİTÖRDEN Bültenimizin 3. Sayısında siz değerli akademisyen ve sanayicilere daha dinamik bir bülten sunmak adına sektörden haberler bölümümüzü genişlettik. Bu sayımızda; Başarı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA

Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ KİMYA PANELİ RAPORU Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA Whenever new fields of technology are developed, they will involve atoms and molecules. Those will have to be manipulated

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN Siz değerli akademisyen ve sanayicilerden gelen istek üzerine E-Bültenimizi hem web sitemizde yayınlayacağız hem de basılı olarak sizlere ulaştıracağız. Bültenimizin 2. Sayısındaki

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı