!"# $ %"! &'()*(&))+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"# $ %"! &'()*(&))+"

Transkript

1 !"# $%"! &'()*(&))+

2 1. Hedeflerimiz Nelerdi? Salıkta Dönüüme Destek Programının Kapsamı Salıkta Dönüüme Destek Programının Bileenleri Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E1) Bileeninin Dier Bileenler çindeki Yeri Proje Planımız Ulusal Salık Veri Sözlüü Önce terminolojide birlik Minimum Salık Veri Setleri (MSVS) htiyaca uygun veri setleri Bürokrasi azalıyor, verimlilik artıyor Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) E-Salık ın temeli: Kodlama ve sınıflama sistemleri Farklı sistemlerde aynı kodlar Yüzyılın problemi: Birlikte çalıabilirlik! SKRS Çalımasının kapsamı Yapılan Çalımalar Ulusal Salık Veri Sözlüü (USVS) Analiz Raporu USVS Sürüm 0.1 in Yayınlanması Aile Hekimlii çin Minimum Veri Setlerinin Belirlenmesi Diyabet zlem Minimum Veri Setinin Belirlenmesi Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) Analiz ve Tasarımı Elektronik Salık Kaydı (ESK) Tasarımı Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E-Salık) halesi Aile Hekimlii Bilgi Sistemi (AHBS) Bundan Sonra Birlikte Neleri, Nasıl Yapmalıyız? USVS Veri Elemanlarının Belirlenmesi USVS Veri Elemanlarının Tanımlanması MSVS lerin belirlenmesi SKRS Verilerinin Güncellenmesi Karar-Destek Sisteminin Gelitirilmesine Destek...30 EKLER...31 EK 1. Salıkta Dönüüm Programı nın Hedefleri...31 EK 2. Dünya Bankası - Salıkta Dönüüme Destek Programı Hedefleri...33 EK 3. USVS Veri Elemanı Belirleme Algoritması...34 EK 4. Avustralya Ulusal Salık Veri Sözlüü Veri Elemanları...35 EK 5. USVS Veri Elemanı Tanımlama ablonu...41 EK 6. USVS Veri Elemanı Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)...42 EK 7. USVS Veri Elemanı Tanımlanması çin Örnek Çalıma...47 EK 8. MSVS Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)...49 &,-)

3 1. Hedeflerimiz Nelerdi?!"#/$01!1# %2 %# $ % &' 3()! % * " +,,-.' #/ $01!1#" $"4/" %2 %# $ ' * % ) * %/ 0 ' #1 2 %$ &' &( %! ). * %" '! "%*% ) % % ). * 3 * % ' % #"$ "% " ).,-)

4 2. Salıkta Dönüüme Destek Programının Kapsamı 2.1. Salıkta Dönüüme Destek Programının Bileenleri! * %!! )* * %% )%!% % " % 2 ' % %% / 0 *&( ) / 0 * "0 4!% &(! '5! &5$( ) * % % 6 PROJE ADI SORUMLU BRM A. ETKL YÖNETM ÇN SB'NN YENDEN YAPILANDIRILMASI SGB, TÇK[1] A.1 SB'nin yeniden yapılandırılması SGB, TÇK[1] A.2 Ulusal laç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Kurulması EGM,RSE,THGM,AB KOORD.DA.BK.TÇK A.3 Salık tesislerinin kalite güvencesi ve akreditasyonu KALTE KOORD.THGM,RSE,TSGM,TÇK A.4 zleme ve Deerlendirme Kapasitesinin Oluturulması Gn. Md'ler, PYDB Direktörü, TÇK SALIK SGORTA FONU KURUMSAL KAPASTESNN B. KURULMASI ÇSGB C. SALIK HZMETLER SUNUMUNUN REORGANZASYONU TSGM,THGM,TÇK Birinci Basamak salık hizmetleri için Aile Hekimlii C.1 uygulamasının balatılması TSGM,THGM,TÇK C.2 Kamu hastanelerinin özerklii THGM,TÇK C.3 Etkili Sevk Sisteminin Gelitirilmesi TSGM,TÇK C.4 Toplum Salıının Güçlendirilmesi PYDB,TSGM,SEGM,HAZNE MÜSTEARLII,TÇK D. NSAN KAYNAKLARI KAPASTESNN GÜÇLENDRLMES PERSONEL GN.MD'LÜÜ, SEGM D.1 Salık ve Sosyal Güvenlik Politikasını Planlama PERSONEL GN.MD'LÜÜ, SEGM D.2 Halk Salıı Okulunun Güçlendirilmesi HM,TÇK SALIK VE SOSYAL GÜVENLK ÇN BLG ALTYAPISININ E. KURULMASI ÇSGB, S.B. BLG LEM DA.BK. E.1 Salık Bilgi Sisteminin Kurulması S.B. BLG LEM DA.BK. E.2 Sosyal Güvenlik Bilgi Sisteminin Kurulması ÇSGB BLG SSTEMLER, TEKN.GEN.MD., TÇK F PROJE YÖNETM BRM PYDB ',-)

5 2.2. Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E1) Bileeninin Dier Bileenler çindeki Yeri 0 4 &7(% % " 7%! * "*!%% )7%!'% ) 8 ' 9 % )))%% % % ") 7 % %*%* ").%% % * %%% "!! % 7%%!') 7 % * % % % ) -,-)

6 3. Proje Planımız!!# 6 27!# /6%) 1 +,,: "8%9!# 46 7;% 3 +,,: %" 9!# 6 % % % % " % < 4 2 ' & =" >( ) %9!# 6 ** '' 1: ;<6 6 ( =<> 4/"# /6%/%"%"#"4? % * % ) %- % ) ;(?!'&( +,-)

7 +( 2?& 4 ="& ( -( 74& ( ( =<>$2# A"B8"%"!#"/CD4 7%7# 4 A) <' % % * %'")!' * )!' +,,B3 ' * ) ( =<> %%E$"4/"4/"# "!/%#"4 ' % % * * " % % % ' ) ' A) A) <' " ") C" C. &C.( " % 49 % ) +,,B" A<'" 49 ") A)<'

8 3.1. Ulusal Salık Veri Sözlüü Önce terminolojide birlik D ' ' 9! %*% )*% E * '' *!! * )5' % ) % %* '!% )! * ' &7;%(?!'&?(' )? %!'!' * ) *,-)

9 '! ' % ' )? % % ")! % ")? "2?&2?( * % %")! * " *% %") F,-)

10 3.2. Minimum Salık Veri Setleri (MSVS) htiyaca uygun veri setleri...? * %!' )? ' " " *%")?* "%*" 2?&2?( ) 2? * % % * ' % ""/%2 2%/#6 ' %") D 6"!" A" 19"""8"8%CDC4GD29/%)5 %* % * 2? " " ") % " * " * % %") 3),-)

11 Bürokrasi azalıyor, verimlilik artıyor... 2?3 "% * * % " ' "* ' % ") 5 % %!" % *! % % * " * )))% % " % %?3 2? * % *") %! 2?3 " % % * ")! " ") C" % % * * * ' % * % * ") 33,-)

12 3.3. Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) E-Salık ın temeli: Kodlama ve sınıflama sistemleri 7 % * '!)))% %!"!' )?%" ) C" " ) ' % F ) * % * % F ) *)))%%*! ' )C"!"! ') *" 4 = " &4=( % % " * *%") 3&,-)

13 Farklı sistemlerde aynı kodlar... 4= % &G2 H I% ( *" ' * ")!?3 4=3 * % * ") * ) Yüzyılın problemi: Birlikte çalıabilirlik!! *% ' %!' *% #% %$! ') 8' % % ' % "!"!!' %!')C"!"!'!% % ) )1 % % % ' ) ' ' % *!' C*! ') < ' % % C* * "! ) % % ' % *"* ) ' ' * % ' %% %") SKRS Çalımasının kapsamı 4= % % * ) 4= % * 6 ;) %%&(6 * "%( 3.,-)

14 +) 4&( -) 4 4&. %L %(6 M) J F &A> A>>L %(6 '! )))% B) 6 " CJ> %% :) J &J( N) C O) 2 0 * 3',-)

15 4. Yapılan Çalımalar 4.1. Ulusal Salık Veri Sözlüü (USVS) Analiz Raporu?3' "* % * N,,%*' )* '"" * %"% ) C'=* "J3!* *?!' &?( ' % ) C' " ) A74/%C74"%0<11 C=7+,,M;+)?!'" )EAP FA7>;;;:O? 7 J <!?&?!'( J "1"8' 0! 8'5! 8'" )C"C!'?7 J 2?* ) 5""674"%0<11 C?!' 5Q?!'" )%?7 J 2?" ) "B"# 4/"# HBI C. * '%* '" ) "B"# 4/"# 04/"% ""% C '! " ) 3-,-)

16 J"8C 7# % R 7'%*% " ) B4/" 4/"# "%. " * ) BK%2L"4A"!# %."*D*J / =0 / J%"2?/ ) "#"4//4/"% 2611H I J2 3" 4?J* < 5J4? < " ) 1%C"4//4/ 7%7# 7HK I!# % = * '* * C * * )?M$A"J B%;64/"""%"% 7=P JCJ P 7>R.P!" ) 3+,-)

17 4.2. USVS Sürüm 0.1 in Yayınlanması '*/ = "!'!" % * ) " 4 +,,M3?!'&?(,);% ' ) 6 4% 4% 4% 4% / / / / 2 2? C 7 > " '

18 4.3. Aile Hekimlii çin Minimum Veri Setlerinin Belirlenmesi C. '"3!* % % ''C. &C.(* ' % ) C. J.' 0 2 C/" ?% ) C. %2?%6.42? 2 2? 0 %' 2? H' 2? %' 2? /"' 2?) 3*,-)

19 4.4. Diyabet zlem Minimum Veri Setinin Belirlenmesi J.' 0 2 J%'% "% ) %* % '%* ) C" '%' '% *% *' * % '%2? ) C. ""% ' % *%" ") %' %2?3%6.42?&C. ( %. 2?E %.' 2? H%J2?) ' 4 4*.))%%! "* ) 3F,-)

20 4.5. Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) Analiz ve Tasarımı ' " % % % * ) % % I%' ') C" 4=3 " % "% " % * &4= 7!( ' ) 4= 7! % %" *%") &),-)

21 4.6. Elektronik Salık Kaydı (ESK) Tasarımı 743%!"?2? )C" %!! %' ")!'.H: &III):)(' * %2?3%% % ) 174 +,,B?2? %") &3,-)

22 4.7. Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E-Salık) halesi ' A)<'*% ' )!' +,,B4 * * +,,: " ) 7 G" D4#6E &( 62#A" G8"%"!#" /CD4 " % ' " 2?3 % N"8 4"%A4"% '"*''*% % %%E$"4/"4/"# ") &&,-)

23 4.6. Aile Hekimlii Bilgi Sistemi (AHBS) C. 3 '"3 % C. &C.( * ' ) * " % " "% % C.* ; B+ ) 1 +,,B " B.() 1%1# 1 ' * E " % 2?3" ) * +,,B" %%E$"4/"4/"# ' * ' ' * ") C C.3%'! 6 &.,-)

24 &',-)

25 5. Bundan Sonra Birlikte Neleri, Nasıl Yapmalıyız? "6A B<#"/"% O "" 161%11 /# "" 161%11 "#" B<#"/"% "" 161% A"" # 4 "" 161%11 "%"#A! $%"! /# A! $%"! :A" 9<9"" 161%11 4"%"A! /" $%"! 22%6/0%11 <"#"A" $""%"6%#" %# /%/"L "%42""" "!/%#" 161%11! ";C6# B;<44GG "%"<! B;<44GG "/"8 "% "# % "%"#"4 ANA SORUMLU +)? 7 ANA SORUMLU ;)? 7 ;)? 7 ;)? 7 ;)? 7 +)? 7 ;)+)? 7 J ;)+)? 7 J "% "# % # # 4 ANA SORUMLU +)? 7 J ANA SORUMLU ;)? 7 J ;)? 7 J ;)? 7 J ;)? 7 J +)? 7 J ;)+)? 7 J ;)+)? 7 J "%"/"%6" 5"%9 "# % "%"#"4 ANA SORUMLU 2? 2? 2? 2? 2? 2? 2? "% "# % 19""#"4 ANA SORUMLU ;)A>9;,J H ANA SORUMLU ;) 0" +) 0" H +)4 0" 0" H 0" ANA SORUMLU CH 0" 4 H 0" CH 0" ANA SORUMLU 9= 0" ;)A>9;,J H 0" JH 0" ;) 0" +) H 0" ANA SORUMLU JH 0" 04/"% ""% "%"#"4 4 0! 4 0! ANA SORUMLU 4 0! 4 0!

26 5.1. USVS Veri Elemanlarının Belirlenmesi?!'3 " %)/%"! %!' %%* % ) % "% % )))%%*%*?3 % ) % *" % "??7 C ' &<.()5*"?3 '% "* "!#$ #$ )?!'C5Q3% ")/ " " C?!' J '3 ) C" %?3! % "?3 %!?3")

27 5.2. USVS Veri Elemanlarının Tanımlanması?3 % )!' "% -3% )C" % % " % +3

28 5.3. MSVS lerin belirlenmesi?3 % "! % * *")))%% ) 52?3% % ") *"% *3 ) *"* ""% %") &*,-)

29 5.4. SKRS Verilerinin Güncellenmesi 4= % " F ") C" % % % ' "" % ) 8 % % " )))% % 4=3 %" * ) % " % *% 7 " 4= 7! * %") 4= %! ) 4= 4 F J &A>9;,( 4P ' J.' 0 2 7"'" 0 P ' J.' 0 2 7"'" 0 &CJ>( J &J( 2 4F J.' 0 J.' J 2 J.' 0 2.' 2 0 F4 J4 CH J.' 0 2 J.' 0 2 &F,-)

30 2 0 * H J 4 4 H 0 H 4 ' % * ") 5.6. Karar-Destek Sisteminin Gelitirilmesine Destek imdiye kadar anlatılan birlikte çalıma alanları, genelde standartların belirlenmesine yönelikti. Krar-Destek Sistemi (KDS) ise, bu standartlara göre gelitirilecek olan sistemden neler beklediimiz konusunda yapılacak çalımaları içermektedir. Esasında bu çalıma, dier çalımaları oldukça etkileyebilecek sonuçlar çıkarabilecektir. öyle ki; MSVS ler belirlenirken, aslında yapılmak istenen ey, Bakanlıın hangi bilgiye ulamak istedii dikkate alınmaktadır ki; bu da KDS nin temel alanlarından biridir. Dolayısıyla, KDS çalımasında yer alacak olan birimler, MSVS lerin belirlenmesinde de aktif rol alacaklar, en azından sonuçları deerlendirme konunudan önemlikatkıda bulunacaklardır..),-)

31 EKLER EK 1. Salıkta Dönüüm Programı nın Hedefleri & " * )( +(* %%1%"96"/ C"%!# > 4/"# *! % " ') % )%" ' )! %% % % % ) ' % ' % %! ) ' % %% % % * " ') % ' * " % % ) 5 ' * %% "9 ' "'!%* ) % * %!!" %!! * ' % ' *" " % ") ' %" % % ' ") '" % ' % ") 2 7=1A %!'% % %! % ' ").J% %.3,-)

32 " % * ' "%' * %") R % %% ' ' *% ) 4 ' " % ' % )."! * '* ) D ' * ' ' * *% % * *% %*! % ' ) " ) *' ) ' ) 2 7=1 C )? # $%' ).&,-)

33 EK 2. Dünya Bankası - Salıkta Dönüüme Destek Programı Hedefleri & #"C**" $ " * )( J* " * % * *" " ) A I %"%*" " I I * *" *** ) J " * I ** * " " * "** & S" " *"( ) A I " * " ** " "" "%S")AI *** "" I 2 P. "" ' *")J* I***" 2 P. "' ' %9 ) J " "*""I T " * %**"" I " *") A " * " *%" ) A * *"9 I * I%" * )C" *" " *"" * ) C I " I *%" I ***"" * I "!"# J. I" * " **" * )..,-)

34 EK 3. USVS Veri Elemanı Belirleme Algoritması BALANGIÇ MSVSiçerisinde yer alması tartıılan veri, sebep ve sonuçları itibariyle aaıdaki kriterlere göre incelenir. EVET VER, Bakanlıın politika gelitirme, izleme, deerlendirme, denetleme, istatistik, analiz ve raporlama amaçlı kullanacaı herhangi bir bilginin elde edilmesinde kullanılacak mı? HAYIR VER, bir hastanın salık dosyasında mutlaka bulunması gereken bir veri mi? HAYIR EVET VER, hasta dosyasında yer alması gerekse de, doktorların mutlaka elektronik ortamda ve en hızlı ekilde ulamaları gereken bir veri midir? HAYIR VER'nin MSVS içerisinde yer almamasına karar verilir. EVET VER, pratikte* doktorlar tarafından bir bilgi sistemine kaydedilmesi/girilmesi mümkün bir veri midir? EVET VER'nin MSVS içerisinde yer almasına karar verilir. HAYIR * Doktorlarımızın i younluu, bilgisayar kullanma becerileri ve bu verinin girilmesini gerekli kılan bir mevzuatın [verinin maa/performans hesaplanmasında kullanılması... vb gibi] mevcut olup olmadıı gibi etmenler dikkate alınarak deerlendirilmelidir. MSVS içerisinde yer alacak verinin, USVS Veri Elemanı Tanımlama ablonuna göre tanımlaması yapılır. SON.',-)

35 EK 4. Avustralya Ulusal Salık Veri Sözlüü Veri Elemanları Index Adı (ngilizce) Index Adı (Türkçe) Party characteristics Parti karakteristikleri Person characteristic: nsan karakteristikleri Demographic characteristic: Demografik karakteristikleri Country of birth Doum yeri(ülke) Date of birth Doum tarihi Estimated date flag Tahmini Doum Tarihi Indigenous status Doutan olan Durumu Period of residence in Australia Avusturalyadaki ikamet peryodu Sex Cinsiyet Physical characteristic: Fiziksel karakteristikleri Adult abdomen to hip ratio Yetikin karın kalça oranı Adult abdominal circumference (concept) Yetikin Karın çevresi Adult abdominal circumference measured Ölçülen Yetikin karın çevresi Adult body mass index Yetikin vucut indeksi Adult body mass index classification Yetikin vucut indeksi-sınıflama Adult height (concept) Yetikin boy(içerik) Adult height measured Yetikin boy - Ölçülen Adult height self-reported Yetikin boy - beyan edilen Adult hip circumference (concept) Yetikin kalça çevresi (içerik) Adult hip circumference measured Yetikin kalça çevresi-ölçülen Adult weight (concept) Yetikin Aırlık Adult weight measured Yetikin Aırlık-ölçülen Adult weight self-reported Yetikin Aırlık-beyan edilen Labour characteristic: karakteristikleri Classification of health labour force job Salık Çalıan sınıfı Employment status acute hospital and private psychiatric hospital admissions stihdam Durumu -Akut hastane ve özel psikiyatri hastane kabulleri Employment status public psychiatric hospital admissions stihdam Durumu -Kamu psikiyatrik hastane kabulleri Health labour force (concept) Salık i gücü Hours on-call (not worked) by medical practitioner Pratisyen hekim çarı uygun saatleri Hours worked by health professional Salık uzmanı tarafından çalıılan saatler Hours worked by medical practitioner in direct patient care Dorudan hasta bakımında pratisyen doktorun harcadıı saatler Occupation of person Kiinin meslei Principal area of clinical practice Klinik uygulamanın temel alanı Principal role of health professional Salık uzmanının temel rolü Profession labour force status of health professional Salık profesyonelinin mesleki igücü durumu Surgical specialty cerrahi uzmanlık Total hours worked by a medical practitioner Pratisyen hekimlerin toplam çalıtıı saat Lifestyle characteristic: Yaam ekli karakteristikleri Injecting drug use Enjekte uyuturucu kullanımı Method of use for principal drug of concern Ana uyuturucu kullanım metodu Tobacco smoking status Tütün kullanım durumları Tobacco smoking consumption/quantity (cigarettes) Tütün içme - Tüketim/miktar (sigara) Tobacco smoking duration (daily smoking) Sigara içimi-içilen süre (günlük içici) Tobacco smoking ever-daily use Sigara içimi-günlük kullanıcı.-,-)

36 Tobacco smoking frequency Tobacco smoking product Tobacco smoking quit age (daily smoking) Tobacco smoking start age (daily smoking) Tobacco smoking time since quitting (daily smoking) Social characteristic: Main language other than English spoken at homeφ Marital status Need for interpreter service Preferred language Proficiency in spoken Englishφ Accommodation characteristic: Type of accommodation Type of usual accommodation Insurance/benefit characteristic: Admitted patient election status Compensable status Department of Veterans Affairs patient Funding source for hospital patientφ Hospital insurance status Medicare eligibility status Pension status residential aged care residents Legal characteristic: Mental health legal status State of health and wellbeing: Health status: Physical wellbeing: Additional diagnosis Apgar score at minute Apgar score at minutes Behaviour-related nursing requirements in residential aged care, current status Behaviour-related nursing requirements on admission to residential aged care Birthweight (concept) Bodily location of main injury Complications of pregnancy Congenital malformations Congenital malformations BPA code Continence status (faeces) of residential aged care resident at admission Continence status (faeces) of residential aged care resident current status Continence status (urine) of residential aged care resident at admission Continence status (urine) of residential aged care resident current status Date of completion of last previous pregnancy Diagnosis (concept) Diagnosis related group Sigara içimi-içme sıklıı Sigara içimi-ürün tipi Sigara içimi-bıraktıı ya (günlük içici) Sigara içimi-baladıı ya (günlük içici) Sigara içimi-bıraktıı tarihten imdiki arasındaki zaman (günlük içici) Sosyal Karakteristikler Evde ingilizce dıında konuulan dil Medeni hali Tercümanlık hizmet ihtiyacı Tercih edilen lisan ngilizce konuma becerisi Konaklama Karakteristikleri Konaklama tipi Alıılmı Konaklama tipi Sigorta karakteristikleri kabul edilen hasta seçim durumu Telafi edilebilir durum Emekli ilemleri departmanı hastası Hastane hastası için fon kaynaı Hastane sigorta durumu Devlet sigortası uygunluk durumu Emekli maaı durumu-yerleime hazır yalı bakım yerleim yerleri Yasal karakteristikleri Akıl salıı yasal durumu Salık ve Refah durumu Salık Durumu Fiziksel Refah Eklemeli tehisler Apgar deeri (1 dk) Apgar deeri (dakikalar) Davranı ilikisi hemire gereksinimleri-yalı bakım yerlekesinde,son durum Davranı ilikisi hemire gereksinimleri-yalı bakım yerlekesine kabulde doum kilosu Ana yaralanmanın bedensel lokasyonu Hamilelik komplikasyonları Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(dıkı)-kabulde Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(dıkı)-son durumda Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(idrar)-kabulde Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(idrar)-son durumda Önceki hamileliin biti tarihi Tehisler Tehislerin ilikili grupları.+,-)

37 First day of the last menstrual period Functional profile of residential aged care resident at admission Functional profile of residential aged care resident current status Gestational age (concept) Gestational age Infant weight, neonate, stillborn Major diagnostic category Maternal medical conditions Nature of main injury non-admitted patient Neonatal morbidity Neonate (concept) Nursing diagnosis Other drugs of concern Outcome of last previous pregnancy Perinatal period (concept) Perineal status Postpartum complication Previous pregnancies Principal diagnosis Principal drug of concern Specialised nursing requirements at residential aged care admission Specialised nursing requirements current status Status of the baby Functional wellbeing: Carer availability Dependency in activities of daily living Organisation characteristic: Establishment identifier Establishment number Establishment type Region code Specialised service indicators Teaching status Location Address: Area of usual residence Geographical location of establishment State identifier φ new in this version modified this version National Health Data Dictionary, version x Introduction Setting: Organisational setting: Establishment sector Type and sector of employment establishment Service delivery setting: Son menstrüasyon döneminin ilk günü Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin fonksiyonel profili-kabulde Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin fonksiyonel profili-son durumda Gebe yaı(içerik) Gebe yaı bebek aırlıı,yeni doan, ölü doum Büyük tehis kategorisi Annenin tıbbi durumu Ana yaralanmanın durumu- Kabulu yapılmamı hasta Neonatal hastalıklılık Neonatal (çerik) Hemire tanısı lgili dier uyuturucular sondan bir önceki gebelik sonucu Perinatal period (concept) Perinatal durumu Doum sonrası karııklık Önceki gebelikler Balıca tanılar lgili ana uyuturucu Özelletirilmi hasta bakım gereksinimleri-yalı bakım yerlekesi kabulünde Özelletirilmi hasta bakım gereksinimleri-yson durumda Bebek durumu Fonksiyonel Refah Günlük yaam aktivitelerindeki baımlılıkları Organizasyonel Karakteristikler Kurulu tanımlayıcıları Kurulu numarası Kurulu tipi Bölge kodu Özelletirilmi hizmet göstergeleri öretme durumu Yerleim Adres Alıılmı Konaklama alanı Kuruluun corafi lokasyonu Devlet tanımlayıcısı Ayarlar Organizasyonel Ayarlar Servis Ulatırma

38 Hospital (concept) Intensive care unit (concept) Treatment delivery setting for alcohol and other drugsφ Other settings: Actual place of birth Location immediately prior to admission to residential aged care Place of occurrence of external cause of injury State/Territory of birth Event Person event: Birth event: Birth order Birth plurality Complication of labour and delivery Live birth (concept) Method of birth Onset of labour Presentation at birth Resuscitation of baby Type of augmentation of labour Type of labour induction Life event: Crisis event: Injury event: Activity when injured External cause admitted patient External cause human intent External cause non-admitted patient Narrative description of injury event Death event: Neonatal death (concept) Stillbirth (foetal death) (concept) Health and welfare service event: Request for/entry into service event: Admission (concept) Admission date Admission time Client type Commencement of treatment episode for alcohol and other drugs (concept) Contract establishment identifier Contract procedure flag Contract role Contract type Contracted care commencement date Date of commencement of treatment episode for alcohol and other drugs Date of first contact Date patient presents Hospital waiting list (concept) Dier Ayarlar Olaylar nsan olayları Doum Olayı Doum sırası (çoklu doumda) Doan sayısı Doum esnasındaki komplikasyon Canlı doum Doum metodu Doumun balaması Doumda geli ekli Bebei hayata döndürmek Kolaylatırma tipi Görevi yerine getirme metodu Yaam olayı:kriz Durumu Yaralanma olayı Yaralanma anındaki aktivitesi Dı neden -kabul edilen hasta Dı neden -insani nedenli Dı neden -kabul edilmeyen hasta Kaza olayının öyküsel anlatımı Ölüm Olayı lk dört hafta ölümü Ölü doum (doum olmadan ölüm) Salık ve Refah Hizmeti Servis hizmeti istei (DEC) Kabul Kabul tarihi Kabul saati Müteri tipi (DEC) Alkol ve madde tedavisinin Balatılması Kurum kodu (sözleme tanımlayıcısı) Sözleme prosedürü Sözleme rolü Sözleme türü Sözlemeli hizmetin balangıç tarihi Alkol ve madde tedavisinin balama tarihi lk görüme tarihi Hastanın hazır olduu tarih Hastane bekleme listesi.*,-)

39 Listing date for care Mode of admission Patient listing status Patient presentation at Emergency Department (concept) Previous specialised treatment Reason for removal from elective surgery waiting list Source of referral to alcohol and other drug treatment service Source of referral to public psychiatric hospital Time patient presents Type of residential aged care service admission Type of visit to Emergency Department Waiting list category Service provision event: Acute care episode for admitted patients (concept) Anaesthesia administered during labour Analgesia administered during labour Care type Clinical intervention (concept) Contracted hospital care (concept) Date of change to qualification status Date of commencement of service event Date of first delivery of service Day program attendances Elective care (concept) Elective surgery (concept) Episode of care Group sessions Hospital in the home care Indicator procedure Individual/group session Main treatment type for alcohol and other drugsφ Minutes of operating theatre time Newborn qualification status (concept) Non-admitted patient service event (concept) Non-admitted patient service mode Non-admitted patient service type Non-elective care (concept) Number of contacts (psychiatric outpatient clinic/day program) Number of days in special/neonatal intensive care Number of service contact dates Nursing interventions Organ procurement posthumous (concept) Procedure Service contact (concept) Service contact date Time of commencement of service event Salık bakımı için ilan edilen tarih Hasta kabul metodu Hasta listesi durumu Acil serviste hastanın ele alınması Daha önceki özel tedavi Ameliyat bekleme listesinden ayrılma sebebi Alkol ve dier uyuturucu bakım servilerine sevkin kaynaı Devlet Psikiyatri hastanelerine sevkin kaynaı Hastanın görüldüü zaman Acil'e geli sebeb tipi Bekleme listesi kategorisi Servis salama Veri elemanı konsepti (Kabul edilen hastalar için akut bakım episodu) Doumda uygulanan anestezi ekli Doumda uygulanan analjezi ekli Bakım/Hizmet türü (DEC) Klinik müdahale (DEC) Sözlemeli hastane bakım hizmeti Kualifikasyon durum deiimi tarihi Hizmetin verilmeye balandıı tarih lk ziyaret tarihi (DDE) Gün (Day) Programına katılanların sayısı Seçimlik tedavi Elektif Cerrahi Bakım episodu (DDE) Grup Bölümleri Hastane- Evde Bakım Gösterge prosedürü Kiisel/Grup bölüm Alkol ve dier uyuturucular için ana müdahael tipi Ameliyathanede geçirilen dakika Yenidoanın deerlendirilme durumu Kabulü yapılmamı (yatıı olmayan)hasta hizmet sonucu Kabulü yapılmamı (yatıı olmayan)hasta hizmet sunum ekli Kabulü yapılmamı hasta hizmet sunum tipi Eleme yapılamayan bakım Görüme sayısı (ayaktan psikiyatrik hasta/günlük program) Özel/lk dört haftalık youn bakımlarda geçirilen günler Hizmet balantı günleri sayısı Hemirelik müdahaleleri Organ alımı - ölümden sonra Prosedür Hizmet balantısı Hizmet istei balantı tarihi Hizmetin yeniden balama zamanı.f,-)

40 Treatment episode for alcohol and other drugsφ Surveillance/monitoring event: Census date Hospital census (concept) Exit/leave from service event: Cessation of treatment episode for alcohol and other drugs (concept) Contracted care completion date Date of cessation of treatment episode for alcohol and other drugs Date of last contact Departure status Mode of separation Number of days of hospital in the home careφ Number of leave periods Number of service contacts within a treatment episode for alcohol and other drugsφ Other treatment type for alcohol and other drugsφ Reason for cessation of treatment episode for alcohol and other drugs Referral to further care (psychiatric patients) Separation (concept) Separation date Separation timeφ Total leave days Assessment event: Aged care assessment status Category reassignment date Clinical review (concept) Clinical urgency Date of triage Level of care Multi-disciplinary team status New-repeat status Non-admitted patient service event patient present status Time of triage Triage category Urgency of admission Planning event: Anticipated patient election statusφ Intended length of hospital stay Intended place of birth Scheduled admission date Gözetim/zleme Olayı Sayım tarihi Hastane nüfusu Hizmetten çıkı/ayrılma olayı (DEC) Alkol ve madde tedavisinin kesilmesi Sözlemeli hizmetin biti tarihi Alkol ve madde tedavisinin kesilme tarihi Son ziyaret tarihi Ayrılma durumu Hasta taburcu metodu Hastane ve evde bakımda geçirilen günler Ayrı kalma periyodlarının sayısı Alkol ve dier ilaçlar için tedavi süresi içinde yapılan hizmet bavuru sayısı. Alkol ve dier ilaçlar için dier tedavi yöntemleri Alkol ve dier uyuturucu tedavisinin durdurulması sebebi Daha fazla bakım için sevk (Psikiyatri hastaları) Taburcu Taburcu olunan tarih Taburcu olunan zaman Ayrı kaldıı günler Deerlendirme Hasta sınıfı yeniden deerlendirme tarihi Klinik gözlem Klinik aciliyet Triaj tarihi çoklu-disiplinli takım durumu Yeni/tekrarlayan durum Kabulü yapılmamı (yatıı olmayan)hasta hizmet sonucu --hastanın o anki durumu Triaj zamanı riaj kategorisi Hasta kabul aciliyeti Planlama Olayı Bekleyen hasta sınıf durumu Hastanede planlanan kalma süresi Niyet edilen doum yeri Belirlenmi kabul tarihi '),-)

41 EK 5. USVS Veri Elemanı Tanımlama ablonu '3,-)

42 EK 6. USVS Veri Elemanı Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)? * &!6 4HHC1A2 C 4HHC1A2 AUA(( %!) 8?3 V.*9"' 3; J ' % ' V4HHC1A2 CV% %!" ; J ' V4HHC1A2 AUA3 )!'V4HHC1A2 AUA3 % ) C" V4HHC1A2 AUA3 % % %)?!' % % )&1.A4% ()?!'% 45!)0 % &1.A0(!' % 4 P ) 4 P 7' J "? %?!'% ' ). %!)? % ;3 % % ) AP FA7> ;;;:O )C!'% % ' % F*% ) J?4* C '&,-)

43 ?!'! *!) 6?!' & #4HHC1A2 AUA$*(! # C9A"P/""C9O<" "%? )!'%'% ") % % * ) )?7= 7H72 C1A 4P 17J6? % % * % % ')8 #4%$% %% #%$ #%$% %% ') %)?7=7H72 C1A6 % ' %!' % % % ) 8 #% $ % % % '%% ) ") JD=7JH2 U?7= 7H72 C1A6 % * % '.,-)

44 ) 8 #4 ' $ #%" $ #%$* ) ) H7U4?7= 7H72 C1A6 % %! % ) 8 #4 4$ #D 4$ #4 J*$ #!$ #4 $ % % * )? % ) " ) 8 #4% $ % " % * )!4"A"04/"%# 4"O<" "%? % % % *) 8 ) 8 #* $% ) ;W. -W7 * % )? * % ) 8 % 5JH!! % &;( %* ' &OOO)OOO)OOO(!%!"? % ' ) '',-)

45 8 $00CC5555$ % #1$ #XXX XXX XXX$!%)? '%) #$? ' ) " & (? $ " " & ( % *% * '$ % & (?!' %? F* % F*) &% & (?!' %? F* % F* ' " 2 )8 E? % ) 8 6 C. 2? 50"/# 4"O<" "% "'$ "> & ( 4 " > " ' & ( J %!' ) ') '-,-)

46 ( & 2 ) & (? * ) '+,-)

47 EK 7. USVS Veri Elemanı Tanımlanması çin Örnek Çalıma Cinsiyet dari Durumu: KULLANIMDA Esiz Tanımlayıcı: Sürüm: 0.1 Tanımlayıcı ve niteleyici özellikler Veri Elemanı Türü: Tanımı: Balamı: VER ELEMANI Kiinin cinsiyeti. Salık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalımalarda kullanılmak için gereklidir. likisel ve gösterimsel özellikler Veri tipi: Nümerik Alan ölçüsü: En az 1, En fazla 1 ablon: N Veri kapsam alanı: 1 Erkek 2 Kadın 3 Belirsiz 4 Beyan edilmedi Kullanım ekli): Dorulama kuralları: Toplama metotları: Belirsiz cinsiyet sınıfı, doum öncesinde yapılacak analizlerde kullanılmak üzere, bebein cinsiyetinin belirlenemedii durumlarda kullanılabilir. Doum tarihi alanı, ödeyici kurumlar tarafından provizyon ilemleri için talep edilebildiinden, bu alanın mutlaka girilmesi gereklidir. Cinsiyet bilgisi toplanırken kullanılacak formlarda u ekilde soru yöneltilmesi tavsiye edilir: Sizin (kiinin) cinsiyeti: Erkek Kadın Cinsiyet kelimesi ile kiinin biyolojik cinsiyeti (sexuality) kastedilmektedir. Kiinin sosyal cinsiyeti (gender) ise, biyolojik cinsiyetinden farklı olabilir.

48 Hastaneye cinsiyeti ile ilgili bir ilem/operasyon yapmak üzere bavuran hastanın, kayıt sırasındaki cinsiyet bilgileri referans alınmalıdır. Yönetimsel özellikler Kaynak organizasyon: Ulusal Salık Veri Kurulu Minimum salık veri seti: '*,-)

49 EK 8. MSVS Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)? &!6 4HHC1A2 C 4HHC1A2 AUA(( %!) 5!' V4HHC1A2 AUA3 % ) C" V4HHC1A2 AUA3 %%%)?!' % % ) &1.A4 % ()?!' % 4 5! ) 0 % &1.A0(!' % 4 P ) 4 P 7' J "? %?!' % ' ). %!)? % ;3% % )AP FA7>;;;:O )C!' % % ' % % ) J?4* C?!'! *!)?!' & #4HHC1A2 AUA$*(!) # C9A"P/""C9O<" "% 'F,-)

50 ? )!'%'% ")? )!4"A"04/"%# 4"O<" "%?% ) " " & ( % *% * '$ )*" $? * % ) 8 % 5JH!! % &;( %* ' &OOO)OOO)OOO(!% " + #, " ' *") & (?!'%% ) & & (?!' % %) 50"/# 4"O<" "% "'$ "> - & ( 4 ' & (?* ) -),-)

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ Oluşturma Tarihi : 01.06.2007 Sürüm Tarihi : 31.01.2015 Kaynak Kurum / Birim : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / lar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Kapsamı : Ülkemiz

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Nihai Rapor Bilgileri

Nihai Rapor Bilgileri 2007-2008 2008 Akademik YılıY Nihai Rapor Bilgileri LLP döneminin d ilk nihai raporu 8-0 Ekim 2008 Erasmus Güz Toplantısı Çukurova Üniversitesi, Adana Personel Ders Verme hareketliliği tablosu Personel

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ 1.SÜRÜM (D.B.8.1)

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ 1.SÜRÜM (D.B.8.1) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ 1.SÜRÜM (D.B.8.1) İçindekiler Kabul...

Detaylı

I.YARIYIL II.YARIYIL

I.YARIYIL II.YARIYIL I.YARIYIL HEM101 Hemşireliğe Özel Anatomi 3 1 4 6 Anatomy for HEM103 Hemşireliğe Özel Fizyoloji 3 1 4 6 Physology for TİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I The Principles of Atatürk and History

Detaylı

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM Please return the completed form to the address below or below shown e-mail. Merkez Mahallesi Abide-i Hurriyet Caddesi No:160, Şişli, 34381 İstanbul, Türkiye YENI FOTOĞRAF

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model

Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model Bölüm I: Gönderilen Sevkiyatın Detayları/Part I:Details of dispatched consignment EK-1 Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model Posta Postal code. origin I.14. Yola çıkış tarihi/ Date of departure

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU Türkiye Farmakovijilans Merkezi

ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU Türkiye Farmakovijilans Merkezi ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU Türkiye Farmakovijilans Merkezi A. HASTAYA AİT BİLGİLER 2. iddiyet Kriteri 1. Hastanın Adı ve Soyadının Baş 2. Yaş: 2a.Doğum Tarihi: 3. insiyet (Uygun olanı işaretleyiniz) Harfleri:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Hastanelerinde Yönetişim Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni kavram ve yaklaģımlar her yanı sardı İletişim Standart koyma Hesap verebilirlik Haydar Sur

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Prof. Dr. M. Sinan Beksaç

Prof. Dr. M. Sinan Beksaç Türkiye de Sezaryen Oranları Nasıl Azaltılabilinir? TMFTP Derneği IX. Ulusal Kongresi 27.09.2014 Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul Prof. Dr. M. Sinan Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı: Staj Başlama ve Bitiş Tarihi: Staj yeri: EK-1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU A.DAVRANIŞLAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

Detaylı

1.Gebelik Bildirim (223)

1.Gebelik Bildirim (223) 1.Gebelik Bildirim (223) Gebelik Bildirim Paketi Gebelik Paket Genel İş Kuralları 1. Hastaya ait Gebelik Sonucu gönderilmemiş bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilebilir. 2. Hastaya ait gebe

Detaylı

SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... 1 SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ... MĐNĐMUM VERĐ SETLERĐ(MVS)... ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ...

SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... 1 SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ... MĐNĐMUM VERĐ SETLERĐ(MVS)... ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ... S a y f a 3 S a y f a i ĐÇĐNDEKĐLER SAĞLIK NET NEDĐR?... SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ...... 2 SAĞLIK KODLAMA REFERANS SUNUCUSU (SKRS)... 2 MĐNĐMUM VERĐ

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR İnsan sağlığını, çalışanını ve hasta memnuniyetini ilke edinmiş olan KENT HASTANESİ ndeki amacımız;çalışanları mızın

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Güvenli Annelik. Pof. Dr. Anayit M. Coşkun

Güvenli Annelik. Pof. Dr. Anayit M. Coşkun Güvenli Annelik Pof. Dr. Anayit M. Coşkun İçerik Tanım ve Kavramsal çerçeve Dünya ve ülkemizden (anne & çocuk) veriler Güvenli Annelik Hizmetlerinin iyileştirmesi çalışmaları Ebelik Bakım Modeli Güvenli

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

Sağlık Politikası Performans Göstergeleri

Sağlık Politikası Performans Göstergeleri Sağlık Politikası Performans Göstergeleri Stratejik düzey göstergeleri,finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 29.11.211 OECD sağlık sistemi performans değerlendirmesinin kavramsal çerçevesi Sağlık durumu

Detaylı

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur Sağlık.NET Sağlık.NET sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ ALT YAPISI, ANKETLER Doç. Dr. Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 8 Nisan 2009 Hastasının sigarayı bırakmasını sağlamak her hekimin görevi

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Sağlık Net Hata Kodlarına Göre Yapılacak İşlemler KULLANICI KLAVUZU Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi: 25.05.2013 1 Sisoft Sağlık Bilgi

Detaylı

SAĞLIK HİZMET GEREKSİNİMİ No Caption Found BELİRLENMESİ. Meltem Copyright 1998 BMJ Publishing Group Ltd.

SAĞLIK HİZMET GEREKSİNİMİ No Caption Found BELİRLENMESİ. Meltem Copyright 1998 BMJ Publishing Group Ltd. SAĞLIK HİZMET GEREKSİNİMİ No Caption Found BELİRLENMESİ Meltem 15.03.2006 Copyright 1998 BMJ Publishing Group Ltd. Sağlık gereksinimi değerlendirmesi?? Klinige gelen hasta gereksinimi toplumun gereksinimini

Detaylı

Bağış 2: Türkiye'nin kadavradan organ nakli programı, gerçek bir seçenek?

Bağış 2: Türkiye'nin kadavradan organ nakli programı, gerçek bir seçenek? Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR Bağış 2: Türkiye'nin kadavradan organ nakli programı, gerçek bir seçenek? Uzm.Dr. Edip GÖNÜLLÜ Organ donörü Canlı Bağış Kadavradan

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ Nihal KAFALI ÜNLÜTÜRK MPHG Kalite Grup Müdürü 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ (USVS)

ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ (USVS) ULUSAL SAĞLIK BĐLGB LGĐ SĐSTEMĐ MĐNĐMUM MUM SAĞLIK VERĐ SETLERĐ VE ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ ÇALIŞTAYI 4-66 ARALIK 2006 KIZILCAHAMAM - ANKARA ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ (USVS) YAKUP ARSLAN BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4027 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: MATERIALS OF SPACE AND AVIATION Course Org. Title: UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 027 Language of Instruction:

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi nin ilgili maddeleri(34.2 ve 34.2.a) gereğince;

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi nin ilgili maddeleri(34.2 ve 34.2.a) gereğince; STS - STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ Neden Kayıt (Dokümantasyon) Sistemi? Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi nin ilgili maddeleri(34.2 ve 34.2.a) gereğince; hastanelerin sterilizasyon ünitelerinde

Detaylı

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI 1.0 AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

Detaylı

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI Amaç Hasta kimliği doğrulama hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri Kol bandı uygulamasının hasta güvenliği açısından önemini açıklayabilme

Detaylı

Yeni Sağlık Meslekleri: Mesleki Sınırların Değişimi. Prof.Dr.Osman Hayran İstanbul Medipol Üniversitesi

Yeni Sağlık Meslekleri: Mesleki Sınırların Değişimi. Prof.Dr.Osman Hayran İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Sağlık Meslekleri: Mesleki Sınırların Değişimi Prof.Dr.Osman Hayran İstanbul Medipol Üniversitesi Meslekleşme İş-Meslek ayrımı Orta çağ: Öğrenilen meslekler : Tıp, hukuk, din 19. Yüzyıl: Kapitalizm

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE*

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* M. Feridun AKSU, Rıza MADAZLI, Mustafa ÖZGÖN, Erdal BUDAK, Yıldız KÖSE Giriş Yöntem Gereç

Detaylı

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form ÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir. IMPORTANT:

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange Alan kodu Field code Derece Degree Yükseköğretim Kurumu Higher Institution Toplam Total Kod Code Ad Field Name Ön Lisans Associ ate Degre e Lisans Bachelor Degree

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Hasta Odaklı Bakım Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu

Hasta Odaklı Bakım Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu Hasta Odaklı Bakım Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu İlkay Baylam, PMP, MBA Hasta Odaklı Bakım Müdürü Departman Tarih Anadolu Sağlık Merkezi PLACES ORTAM PEOPLE İNSAN KAYNAĞI PROCESSES SÜREÇLER HASTA

Detaylı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Gündem Yabancılar & içeriği Gönderim Paketleri Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Sağlık Turizm i ve 2 Sağlık Bakanlığının mevcut iki

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.8 Sayfa 1 / 12 Online Protokol V1.8 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın

Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın o EGE İkinci SAĞLIK düzey HOSPITAL OPERATING ROOM PRICING POLICY TEAM MEMBERS ÇAĞLA CİHANBEYLERDE ELİF SULTAN GEZİCİ SEREN ÖZEN TUĞÇE KALKAN ADVISORS MURAT FADILOĞLU SENCER YERALAN SUPERVISIOR ÜMİT BOYACIOĞLU

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı