!"# $ %"! &'()*(&))+

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"# $ %"! &'()*(&))+"

Transkript

1 !"# $%"! &'()*(&))+

2 1. Hedeflerimiz Nelerdi? Salıkta Dönüüme Destek Programının Kapsamı Salıkta Dönüüme Destek Programının Bileenleri Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E1) Bileeninin Dier Bileenler çindeki Yeri Proje Planımız Ulusal Salık Veri Sözlüü Önce terminolojide birlik Minimum Salık Veri Setleri (MSVS) htiyaca uygun veri setleri Bürokrasi azalıyor, verimlilik artıyor Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) E-Salık ın temeli: Kodlama ve sınıflama sistemleri Farklı sistemlerde aynı kodlar Yüzyılın problemi: Birlikte çalıabilirlik! SKRS Çalımasının kapsamı Yapılan Çalımalar Ulusal Salık Veri Sözlüü (USVS) Analiz Raporu USVS Sürüm 0.1 in Yayınlanması Aile Hekimlii çin Minimum Veri Setlerinin Belirlenmesi Diyabet zlem Minimum Veri Setinin Belirlenmesi Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) Analiz ve Tasarımı Elektronik Salık Kaydı (ESK) Tasarımı Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E-Salık) halesi Aile Hekimlii Bilgi Sistemi (AHBS) Bundan Sonra Birlikte Neleri, Nasıl Yapmalıyız? USVS Veri Elemanlarının Belirlenmesi USVS Veri Elemanlarının Tanımlanması MSVS lerin belirlenmesi SKRS Verilerinin Güncellenmesi Karar-Destek Sisteminin Gelitirilmesine Destek...30 EKLER...31 EK 1. Salıkta Dönüüm Programı nın Hedefleri...31 EK 2. Dünya Bankası - Salıkta Dönüüme Destek Programı Hedefleri...33 EK 3. USVS Veri Elemanı Belirleme Algoritması...34 EK 4. Avustralya Ulusal Salık Veri Sözlüü Veri Elemanları...35 EK 5. USVS Veri Elemanı Tanımlama ablonu...41 EK 6. USVS Veri Elemanı Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)...42 EK 7. USVS Veri Elemanı Tanımlanması çin Örnek Çalıma...47 EK 8. MSVS Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)...49 &,-)

3 1. Hedeflerimiz Nelerdi?!"#/$01!1# %2 %# $ % &' 3()! % * " +,,-.' #/ $01!1#" $"4/" %2 %# $ ' * % ) * %/ 0 ' #1 2 %$ &' &( %! ). * %" '! "%*% ) % % ). * 3 * % ' % #"$ "% " ).,-)

4 2. Salıkta Dönüüme Destek Programının Kapsamı 2.1. Salıkta Dönüüme Destek Programının Bileenleri! * %!! )* * %% )%!% % " % 2 ' % %% / 0 *&( ) / 0 * "0 4!% &(! '5! &5$( ) * % % 6 PROJE ADI SORUMLU BRM A. ETKL YÖNETM ÇN SB'NN YENDEN YAPILANDIRILMASI SGB, TÇK[1] A.1 SB'nin yeniden yapılandırılması SGB, TÇK[1] A.2 Ulusal laç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Kurulması EGM,RSE,THGM,AB KOORD.DA.BK.TÇK A.3 Salık tesislerinin kalite güvencesi ve akreditasyonu KALTE KOORD.THGM,RSE,TSGM,TÇK A.4 zleme ve Deerlendirme Kapasitesinin Oluturulması Gn. Md'ler, PYDB Direktörü, TÇK SALIK SGORTA FONU KURUMSAL KAPASTESNN B. KURULMASI ÇSGB C. SALIK HZMETLER SUNUMUNUN REORGANZASYONU TSGM,THGM,TÇK Birinci Basamak salık hizmetleri için Aile Hekimlii C.1 uygulamasının balatılması TSGM,THGM,TÇK C.2 Kamu hastanelerinin özerklii THGM,TÇK C.3 Etkili Sevk Sisteminin Gelitirilmesi TSGM,TÇK C.4 Toplum Salıının Güçlendirilmesi PYDB,TSGM,SEGM,HAZNE MÜSTEARLII,TÇK D. NSAN KAYNAKLARI KAPASTESNN GÜÇLENDRLMES PERSONEL GN.MD'LÜÜ, SEGM D.1 Salık ve Sosyal Güvenlik Politikasını Planlama PERSONEL GN.MD'LÜÜ, SEGM D.2 Halk Salıı Okulunun Güçlendirilmesi HM,TÇK SALIK VE SOSYAL GÜVENLK ÇN BLG ALTYAPISININ E. KURULMASI ÇSGB, S.B. BLG LEM DA.BK. E.1 Salık Bilgi Sisteminin Kurulması S.B. BLG LEM DA.BK. E.2 Sosyal Güvenlik Bilgi Sisteminin Kurulması ÇSGB BLG SSTEMLER, TEKN.GEN.MD., TÇK F PROJE YÖNETM BRM PYDB ',-)

5 2.2. Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E1) Bileeninin Dier Bileenler çindeki Yeri 0 4 &7(% % " 7%! * "*!%% )7%!'% ) 8 ' 9 % )))%% % % ") 7 % %*%* ").%% % * %%% "!! % 7%%!') 7 % * % % % ) -,-)

6 3. Proje Planımız!!# 6 27!# /6%) 1 +,,: "8%9!# 46 7;% 3 +,,: %" 9!# 6 % % % % " % < 4 2 ' & =" >( ) %9!# 6 ** '' 1: ;<6 6 ( =<> 4/"# /6%/%"%"#"4? % * % ) %- % ) ;(?!'&( +,-)

7 +( 2?& 4 ="& ( -( 74& ( ( =<>$2# A"B8"%"!#"/CD4 7%7# 4 A) <' % % * %'")!' * )!' +,,B3 ' * ) ( =<> %%E$"4/"4/"# "!/%#"4 ' % % * * " % % % ' ) ' A) A) <' " ") C" C. &C.( " % 49 % ) +,,B" A<'" 49 ") A)<'

8 3.1. Ulusal Salık Veri Sözlüü Önce terminolojide birlik D ' ' 9! %*% )*% E * '' *!! * )5' % ) % %* '!% )! * ' &7;%(?!'&?(' )? %!'!' * ) *,-)

9 '! ' % ' )? % % ")! % ")? "2?&2?( * % %")! * " *% %") F,-)

10 3.2. Minimum Salık Veri Setleri (MSVS) htiyaca uygun veri setleri...? * %!' )? ' " " *%")?* "%*" 2?&2?( ) 2? * % % * ' % ""/%2 2%/#6 ' %") D 6"!" A" 19"""8"8%CDC4GD29/%)5 %* % * 2? " " ") % " * " * % %") 3),-)

11 Bürokrasi azalıyor, verimlilik artıyor... 2?3 "% * * % " ' "* ' % ") 5 % %!" % *! % % * " * )))% % " % %?3 2? * % *") %! 2?3 " % % * ")! " ") C" % % * * * ' % * % * ") 33,-)

12 3.3. Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) E-Salık ın temeli: Kodlama ve sınıflama sistemleri 7 % * '!)))% %!"!' )?%" ) C" " ) ' % F ) * % * % F ) *)))%%*! ' )C"!"! ') *" 4 = " &4=( % % " * *%") 3&,-)

13 Farklı sistemlerde aynı kodlar... 4= % &G2 H I% ( *" ' * ")!?3 4=3 * % * ") * ) Yüzyılın problemi: Birlikte çalıabilirlik!! *% ' %!' *% #% %$! ') 8' % % ' % "!"!!' %!')C"!"!'!% % ) )1 % % % ' ) ' ' % *!' C*! ') < ' % % C* * "! ) % % ' % *"* ) ' ' * % ' %% %") SKRS Çalımasının kapsamı 4= % % * ) 4= % * 6 ;) %%&(6 * "%( 3.,-)

14 +) 4&( -) 4 4&. %L %(6 M) J F &A> A>>L %(6 '! )))% B) 6 " CJ> %% :) J &J( N) C O) 2 0 * 3',-)

15 4. Yapılan Çalımalar 4.1. Ulusal Salık Veri Sözlüü (USVS) Analiz Raporu?3' "* % * N,,%*' )* '"" * %"% ) C'=* "J3!* *?!' &?( ' % ) C' " ) A74/%C74"%0<11 C=7+,,M;+)?!'" )EAP FA7>;;;:O? 7 J <!?&?!'( J "1"8' 0! 8'5! 8'" )C"C!'?7 J 2?* ) 5""674"%0<11 C?!' 5Q?!'" )%?7 J 2?" ) "B"# 4/"# HBI C. * '%* '" ) "B"# 4/"# 04/"% ""% C '! " ) 3-,-)

16 J"8C 7# % R 7'%*% " ) B4/" 4/"# "%. " * ) BK%2L"4A"!# %."*D*J / =0 / J%"2?/ ) "#"4//4/"% 2611H I J2 3" 4?J* < 5J4? < " ) 1%C"4//4/ 7%7# 7HK I!# % = * '* * C * * )?M$A"J B%;64/"""%"% 7=P JCJ P 7>R.P!" ) 3+,-)

17 4.2. USVS Sürüm 0.1 in Yayınlanması '*/ = "!'!" % * ) " 4 +,,M3?!'&?(,);% ' ) 6 4% 4% 4% 4% / / / / 2 2? C 7 > " '

18 4.3. Aile Hekimlii çin Minimum Veri Setlerinin Belirlenmesi C. '"3!* % % ''C. &C.(* ' % ) C. J.' 0 2 C/" ?% ) C. %2?%6.42? 2 2? 0 %' 2? H' 2? %' 2? /"' 2?) 3*,-)

19 4.4. Diyabet zlem Minimum Veri Setinin Belirlenmesi J.' 0 2 J%'% "% ) %* % '%* ) C" '%' '% *% *' * % '%2? ) C. ""% ' % *%" ") %' %2?3%6.42?&C. ( %. 2?E %.' 2? H%J2?) ' 4 4*.))%%! "* ) 3F,-)

20 4.5. Salık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) Analiz ve Tasarımı ' " % % % * ) % % I%' ') C" 4=3 " % "% " % * &4= 7!( ' ) 4= 7! % %" *%") &),-)

21 4.6. Elektronik Salık Kaydı (ESK) Tasarımı 743%!"?2? )C" %!! %' ")!'.H: &III):)(' * %2?3%% % ) 174 +,,B?2? %") &3,-)

22 4.7. Ulusal Salık Bilgi Sistemi (E-Salık) halesi ' A)<'*% ' )!' +,,B4 * * +,,: " ) 7 G" D4#6E &( 62#A" G8"%"!#" /CD4 " % ' " 2?3 % N"8 4"%A4"% '"*''*% % %%E$"4/"4/"# ") &&,-)

23 4.6. Aile Hekimlii Bilgi Sistemi (AHBS) C. 3 '"3 % C. &C.( * ' ) * " % " "% % C.* ; B+ ) 1 +,,B " B.() 1%1# 1 ' * E " % 2?3" ) * +,,B" %%E$"4/"4/"# ' * ' ' * ") C C.3%'! 6 &.,-)

24 &',-)

25 5. Bundan Sonra Birlikte Neleri, Nasıl Yapmalıyız? "6A B<#"/"% O "" 161%11 /# "" 161%11 "#" B<#"/"% "" 161% A"" # 4 "" 161%11 "%"#A! $%"! /# A! $%"! :A" 9<9"" 161%11 4"%"A! /" $%"! 22%6/0%11 <"#"A" $""%"6%#" %# /%/"L "%42""" "!/%#" 161%11! ";C6# B;<44GG "%"<! B;<44GG "/"8 "% "# % "%"#"4 ANA SORUMLU +)? 7 ANA SORUMLU ;)? 7 ;)? 7 ;)? 7 ;)? 7 +)? 7 ;)+)? 7 J ;)+)? 7 J "% "# % # # 4 ANA SORUMLU +)? 7 J ANA SORUMLU ;)? 7 J ;)? 7 J ;)? 7 J ;)? 7 J +)? 7 J ;)+)? 7 J ;)+)? 7 J "%"/"%6" 5"%9 "# % "%"#"4 ANA SORUMLU 2? 2? 2? 2? 2? 2? 2? "% "# % 19""#"4 ANA SORUMLU ;)A>9;,J H ANA SORUMLU ;) 0" +) 0" H +)4 0" 0" H 0" ANA SORUMLU CH 0" 4 H 0" CH 0" ANA SORUMLU 9= 0" ;)A>9;,J H 0" JH 0" ;) 0" +) H 0" ANA SORUMLU JH 0" 04/"% ""% "%"#"4 4 0! 4 0! ANA SORUMLU 4 0! 4 0!

26 5.1. USVS Veri Elemanlarının Belirlenmesi?!'3 " %)/%"! %!' %%* % ) % "% % )))%%*%*?3 % ) % *" % "??7 C ' &<.()5*"?3 '% "* "!#$ #$ )?!'C5Q3% ")/ " " C?!' J '3 ) C" %?3! % "?3 %!?3")

27 5.2. USVS Veri Elemanlarının Tanımlanması?3 % )!' "% -3% )C" % % " % +3

28 5.3. MSVS lerin belirlenmesi?3 % "! % * *")))%% ) 52?3% % ") *"% *3 ) *"* ""% %") &*,-)

29 5.4. SKRS Verilerinin Güncellenmesi 4= % " F ") C" % % % ' "" % ) 8 % % " )))% % 4=3 %" * ) % " % *% 7 " 4= 7! * %") 4= %! ) 4= 4 F J &A>9;,( 4P ' J.' 0 2 7"'" 0 P ' J.' 0 2 7"'" 0 &CJ>( J &J( 2 4F J.' 0 J.' J 2 J.' 0 2.' 2 0 F4 J4 CH J.' 0 2 J.' 0 2 &F,-)

30 2 0 * H J 4 4 H 0 H 4 ' % * ") 5.6. Karar-Destek Sisteminin Gelitirilmesine Destek imdiye kadar anlatılan birlikte çalıma alanları, genelde standartların belirlenmesine yönelikti. Krar-Destek Sistemi (KDS) ise, bu standartlara göre gelitirilecek olan sistemden neler beklediimiz konusunda yapılacak çalımaları içermektedir. Esasında bu çalıma, dier çalımaları oldukça etkileyebilecek sonuçlar çıkarabilecektir. öyle ki; MSVS ler belirlenirken, aslında yapılmak istenen ey, Bakanlıın hangi bilgiye ulamak istedii dikkate alınmaktadır ki; bu da KDS nin temel alanlarından biridir. Dolayısıyla, KDS çalımasında yer alacak olan birimler, MSVS lerin belirlenmesinde de aktif rol alacaklar, en azından sonuçları deerlendirme konunudan önemlikatkıda bulunacaklardır..),-)

31 EKLER EK 1. Salıkta Dönüüm Programı nın Hedefleri & " * )( +(* %%1%"96"/ C"%!# > 4/"# *! % " ') % )%" ' )! %% % % % ) ' % ' % %! ) ' % %% % % * " ') % ' * " % % ) 5 ' * %% "9 ' "'!%* ) % * %!!" %!! * ' % ' *" " % ") ' %" % % ' ") '" % ' % ") 2 7=1A %!'% % %! % ' ").J% %.3,-)

32 " % * ' "%' * %") R % %% ' ' *% ) 4 ' " % ' % )."! * '* ) D ' * ' ' * *% % * *% %*! % ' ) " ) *' ) ' ) 2 7=1 C )? # $%' ).&,-)

33 EK 2. Dünya Bankası - Salıkta Dönüüme Destek Programı Hedefleri & #"C**" $ " * )( J* " * % * *" " ) A I %"%*" " I I * *" *** ) J " * I ** * " " * "** & S" " *"( ) A I " * " ** " "" "%S")AI *** "" I 2 P. "" ' *")J* I***" 2 P. "' ' %9 ) J " "*""I T " * %**"" I " *") A " * " *%" ) A * *"9 I * I%" * )C" *" " *"" * ) C I " I *%" I ***"" * I "!"# J. I" * " **" * )..,-)

34 EK 3. USVS Veri Elemanı Belirleme Algoritması BALANGIÇ MSVSiçerisinde yer alması tartıılan veri, sebep ve sonuçları itibariyle aaıdaki kriterlere göre incelenir. EVET VER, Bakanlıın politika gelitirme, izleme, deerlendirme, denetleme, istatistik, analiz ve raporlama amaçlı kullanacaı herhangi bir bilginin elde edilmesinde kullanılacak mı? HAYIR VER, bir hastanın salık dosyasında mutlaka bulunması gereken bir veri mi? HAYIR EVET VER, hasta dosyasında yer alması gerekse de, doktorların mutlaka elektronik ortamda ve en hızlı ekilde ulamaları gereken bir veri midir? HAYIR VER'nin MSVS içerisinde yer almamasına karar verilir. EVET VER, pratikte* doktorlar tarafından bir bilgi sistemine kaydedilmesi/girilmesi mümkün bir veri midir? EVET VER'nin MSVS içerisinde yer almasına karar verilir. HAYIR * Doktorlarımızın i younluu, bilgisayar kullanma becerileri ve bu verinin girilmesini gerekli kılan bir mevzuatın [verinin maa/performans hesaplanmasında kullanılması... vb gibi] mevcut olup olmadıı gibi etmenler dikkate alınarak deerlendirilmelidir. MSVS içerisinde yer alacak verinin, USVS Veri Elemanı Tanımlama ablonuna göre tanımlaması yapılır. SON.',-)

35 EK 4. Avustralya Ulusal Salık Veri Sözlüü Veri Elemanları Index Adı (ngilizce) Index Adı (Türkçe) Party characteristics Parti karakteristikleri Person characteristic: nsan karakteristikleri Demographic characteristic: Demografik karakteristikleri Country of birth Doum yeri(ülke) Date of birth Doum tarihi Estimated date flag Tahmini Doum Tarihi Indigenous status Doutan olan Durumu Period of residence in Australia Avusturalyadaki ikamet peryodu Sex Cinsiyet Physical characteristic: Fiziksel karakteristikleri Adult abdomen to hip ratio Yetikin karın kalça oranı Adult abdominal circumference (concept) Yetikin Karın çevresi Adult abdominal circumference measured Ölçülen Yetikin karın çevresi Adult body mass index Yetikin vucut indeksi Adult body mass index classification Yetikin vucut indeksi-sınıflama Adult height (concept) Yetikin boy(içerik) Adult height measured Yetikin boy - Ölçülen Adult height self-reported Yetikin boy - beyan edilen Adult hip circumference (concept) Yetikin kalça çevresi (içerik) Adult hip circumference measured Yetikin kalça çevresi-ölçülen Adult weight (concept) Yetikin Aırlık Adult weight measured Yetikin Aırlık-ölçülen Adult weight self-reported Yetikin Aırlık-beyan edilen Labour characteristic: karakteristikleri Classification of health labour force job Salık Çalıan sınıfı Employment status acute hospital and private psychiatric hospital admissions stihdam Durumu -Akut hastane ve özel psikiyatri hastane kabulleri Employment status public psychiatric hospital admissions stihdam Durumu -Kamu psikiyatrik hastane kabulleri Health labour force (concept) Salık i gücü Hours on-call (not worked) by medical practitioner Pratisyen hekim çarı uygun saatleri Hours worked by health professional Salık uzmanı tarafından çalıılan saatler Hours worked by medical practitioner in direct patient care Dorudan hasta bakımında pratisyen doktorun harcadıı saatler Occupation of person Kiinin meslei Principal area of clinical practice Klinik uygulamanın temel alanı Principal role of health professional Salık uzmanının temel rolü Profession labour force status of health professional Salık profesyonelinin mesleki igücü durumu Surgical specialty cerrahi uzmanlık Total hours worked by a medical practitioner Pratisyen hekimlerin toplam çalıtıı saat Lifestyle characteristic: Yaam ekli karakteristikleri Injecting drug use Enjekte uyuturucu kullanımı Method of use for principal drug of concern Ana uyuturucu kullanım metodu Tobacco smoking status Tütün kullanım durumları Tobacco smoking consumption/quantity (cigarettes) Tütün içme - Tüketim/miktar (sigara) Tobacco smoking duration (daily smoking) Sigara içimi-içilen süre (günlük içici) Tobacco smoking ever-daily use Sigara içimi-günlük kullanıcı.-,-)

36 Tobacco smoking frequency Tobacco smoking product Tobacco smoking quit age (daily smoking) Tobacco smoking start age (daily smoking) Tobacco smoking time since quitting (daily smoking) Social characteristic: Main language other than English spoken at homeφ Marital status Need for interpreter service Preferred language Proficiency in spoken Englishφ Accommodation characteristic: Type of accommodation Type of usual accommodation Insurance/benefit characteristic: Admitted patient election status Compensable status Department of Veterans Affairs patient Funding source for hospital patientφ Hospital insurance status Medicare eligibility status Pension status residential aged care residents Legal characteristic: Mental health legal status State of health and wellbeing: Health status: Physical wellbeing: Additional diagnosis Apgar score at minute Apgar score at minutes Behaviour-related nursing requirements in residential aged care, current status Behaviour-related nursing requirements on admission to residential aged care Birthweight (concept) Bodily location of main injury Complications of pregnancy Congenital malformations Congenital malformations BPA code Continence status (faeces) of residential aged care resident at admission Continence status (faeces) of residential aged care resident current status Continence status (urine) of residential aged care resident at admission Continence status (urine) of residential aged care resident current status Date of completion of last previous pregnancy Diagnosis (concept) Diagnosis related group Sigara içimi-içme sıklıı Sigara içimi-ürün tipi Sigara içimi-bıraktıı ya (günlük içici) Sigara içimi-baladıı ya (günlük içici) Sigara içimi-bıraktıı tarihten imdiki arasındaki zaman (günlük içici) Sosyal Karakteristikler Evde ingilizce dıında konuulan dil Medeni hali Tercümanlık hizmet ihtiyacı Tercih edilen lisan ngilizce konuma becerisi Konaklama Karakteristikleri Konaklama tipi Alıılmı Konaklama tipi Sigorta karakteristikleri kabul edilen hasta seçim durumu Telafi edilebilir durum Emekli ilemleri departmanı hastası Hastane hastası için fon kaynaı Hastane sigorta durumu Devlet sigortası uygunluk durumu Emekli maaı durumu-yerleime hazır yalı bakım yerleim yerleri Yasal karakteristikleri Akıl salıı yasal durumu Salık ve Refah durumu Salık Durumu Fiziksel Refah Eklemeli tehisler Apgar deeri (1 dk) Apgar deeri (dakikalar) Davranı ilikisi hemire gereksinimleri-yalı bakım yerlekesinde,son durum Davranı ilikisi hemire gereksinimleri-yalı bakım yerlekesine kabulde doum kilosu Ana yaralanmanın bedensel lokasyonu Hamilelik komplikasyonları Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(dıkı)-kabulde Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(dıkı)-son durumda Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(idrar)-kabulde Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin kendini tutma durumu(idrar)-son durumda Önceki hamileliin biti tarihi Tehisler Tehislerin ilikili grupları.+,-)

37 First day of the last menstrual period Functional profile of residential aged care resident at admission Functional profile of residential aged care resident current status Gestational age (concept) Gestational age Infant weight, neonate, stillborn Major diagnostic category Maternal medical conditions Nature of main injury non-admitted patient Neonatal morbidity Neonate (concept) Nursing diagnosis Other drugs of concern Outcome of last previous pregnancy Perinatal period (concept) Perineal status Postpartum complication Previous pregnancies Principal diagnosis Principal drug of concern Specialised nursing requirements at residential aged care admission Specialised nursing requirements current status Status of the baby Functional wellbeing: Carer availability Dependency in activities of daily living Organisation characteristic: Establishment identifier Establishment number Establishment type Region code Specialised service indicators Teaching status Location Address: Area of usual residence Geographical location of establishment State identifier φ new in this version modified this version National Health Data Dictionary, version x Introduction Setting: Organisational setting: Establishment sector Type and sector of employment establishment Service delivery setting: Son menstrüasyon döneminin ilk günü Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin fonksiyonel profili-kabulde Yalı bakım yerlekesinde bulunan kiinin fonksiyonel profili-son durumda Gebe yaı(içerik) Gebe yaı bebek aırlıı,yeni doan, ölü doum Büyük tehis kategorisi Annenin tıbbi durumu Ana yaralanmanın durumu- Kabulu yapılmamı hasta Neonatal hastalıklılık Neonatal (çerik) Hemire tanısı lgili dier uyuturucular sondan bir önceki gebelik sonucu Perinatal period (concept) Perinatal durumu Doum sonrası karııklık Önceki gebelikler Balıca tanılar lgili ana uyuturucu Özelletirilmi hasta bakım gereksinimleri-yalı bakım yerlekesi kabulünde Özelletirilmi hasta bakım gereksinimleri-yson durumda Bebek durumu Fonksiyonel Refah Günlük yaam aktivitelerindeki baımlılıkları Organizasyonel Karakteristikler Kurulu tanımlayıcıları Kurulu numarası Kurulu tipi Bölge kodu Özelletirilmi hizmet göstergeleri öretme durumu Yerleim Adres Alıılmı Konaklama alanı Kuruluun corafi lokasyonu Devlet tanımlayıcısı Ayarlar Organizasyonel Ayarlar Servis Ulatırma

38 Hospital (concept) Intensive care unit (concept) Treatment delivery setting for alcohol and other drugsφ Other settings: Actual place of birth Location immediately prior to admission to residential aged care Place of occurrence of external cause of injury State/Territory of birth Event Person event: Birth event: Birth order Birth plurality Complication of labour and delivery Live birth (concept) Method of birth Onset of labour Presentation at birth Resuscitation of baby Type of augmentation of labour Type of labour induction Life event: Crisis event: Injury event: Activity when injured External cause admitted patient External cause human intent External cause non-admitted patient Narrative description of injury event Death event: Neonatal death (concept) Stillbirth (foetal death) (concept) Health and welfare service event: Request for/entry into service event: Admission (concept) Admission date Admission time Client type Commencement of treatment episode for alcohol and other drugs (concept) Contract establishment identifier Contract procedure flag Contract role Contract type Contracted care commencement date Date of commencement of treatment episode for alcohol and other drugs Date of first contact Date patient presents Hospital waiting list (concept) Dier Ayarlar Olaylar nsan olayları Doum Olayı Doum sırası (çoklu doumda) Doan sayısı Doum esnasındaki komplikasyon Canlı doum Doum metodu Doumun balaması Doumda geli ekli Bebei hayata döndürmek Kolaylatırma tipi Görevi yerine getirme metodu Yaam olayı:kriz Durumu Yaralanma olayı Yaralanma anındaki aktivitesi Dı neden -kabul edilen hasta Dı neden -insani nedenli Dı neden -kabul edilmeyen hasta Kaza olayının öyküsel anlatımı Ölüm Olayı lk dört hafta ölümü Ölü doum (doum olmadan ölüm) Salık ve Refah Hizmeti Servis hizmeti istei (DEC) Kabul Kabul tarihi Kabul saati Müteri tipi (DEC) Alkol ve madde tedavisinin Balatılması Kurum kodu (sözleme tanımlayıcısı) Sözleme prosedürü Sözleme rolü Sözleme türü Sözlemeli hizmetin balangıç tarihi Alkol ve madde tedavisinin balama tarihi lk görüme tarihi Hastanın hazır olduu tarih Hastane bekleme listesi.*,-)

39 Listing date for care Mode of admission Patient listing status Patient presentation at Emergency Department (concept) Previous specialised treatment Reason for removal from elective surgery waiting list Source of referral to alcohol and other drug treatment service Source of referral to public psychiatric hospital Time patient presents Type of residential aged care service admission Type of visit to Emergency Department Waiting list category Service provision event: Acute care episode for admitted patients (concept) Anaesthesia administered during labour Analgesia administered during labour Care type Clinical intervention (concept) Contracted hospital care (concept) Date of change to qualification status Date of commencement of service event Date of first delivery of service Day program attendances Elective care (concept) Elective surgery (concept) Episode of care Group sessions Hospital in the home care Indicator procedure Individual/group session Main treatment type for alcohol and other drugsφ Minutes of operating theatre time Newborn qualification status (concept) Non-admitted patient service event (concept) Non-admitted patient service mode Non-admitted patient service type Non-elective care (concept) Number of contacts (psychiatric outpatient clinic/day program) Number of days in special/neonatal intensive care Number of service contact dates Nursing interventions Organ procurement posthumous (concept) Procedure Service contact (concept) Service contact date Time of commencement of service event Salık bakımı için ilan edilen tarih Hasta kabul metodu Hasta listesi durumu Acil serviste hastanın ele alınması Daha önceki özel tedavi Ameliyat bekleme listesinden ayrılma sebebi Alkol ve dier uyuturucu bakım servilerine sevkin kaynaı Devlet Psikiyatri hastanelerine sevkin kaynaı Hastanın görüldüü zaman Acil'e geli sebeb tipi Bekleme listesi kategorisi Servis salama Veri elemanı konsepti (Kabul edilen hastalar için akut bakım episodu) Doumda uygulanan anestezi ekli Doumda uygulanan analjezi ekli Bakım/Hizmet türü (DEC) Klinik müdahale (DEC) Sözlemeli hastane bakım hizmeti Kualifikasyon durum deiimi tarihi Hizmetin verilmeye balandıı tarih lk ziyaret tarihi (DDE) Gün (Day) Programına katılanların sayısı Seçimlik tedavi Elektif Cerrahi Bakım episodu (DDE) Grup Bölümleri Hastane- Evde Bakım Gösterge prosedürü Kiisel/Grup bölüm Alkol ve dier uyuturucular için ana müdahael tipi Ameliyathanede geçirilen dakika Yenidoanın deerlendirilme durumu Kabulü yapılmamı (yatıı olmayan)hasta hizmet sonucu Kabulü yapılmamı (yatıı olmayan)hasta hizmet sunum ekli Kabulü yapılmamı hasta hizmet sunum tipi Eleme yapılamayan bakım Görüme sayısı (ayaktan psikiyatrik hasta/günlük program) Özel/lk dört haftalık youn bakımlarda geçirilen günler Hizmet balantı günleri sayısı Hemirelik müdahaleleri Organ alımı - ölümden sonra Prosedür Hizmet balantısı Hizmet istei balantı tarihi Hizmetin yeniden balama zamanı.f,-)

40 Treatment episode for alcohol and other drugsφ Surveillance/monitoring event: Census date Hospital census (concept) Exit/leave from service event: Cessation of treatment episode for alcohol and other drugs (concept) Contracted care completion date Date of cessation of treatment episode for alcohol and other drugs Date of last contact Departure status Mode of separation Number of days of hospital in the home careφ Number of leave periods Number of service contacts within a treatment episode for alcohol and other drugsφ Other treatment type for alcohol and other drugsφ Reason for cessation of treatment episode for alcohol and other drugs Referral to further care (psychiatric patients) Separation (concept) Separation date Separation timeφ Total leave days Assessment event: Aged care assessment status Category reassignment date Clinical review (concept) Clinical urgency Date of triage Level of care Multi-disciplinary team status New-repeat status Non-admitted patient service event patient present status Time of triage Triage category Urgency of admission Planning event: Anticipated patient election statusφ Intended length of hospital stay Intended place of birth Scheduled admission date Gözetim/zleme Olayı Sayım tarihi Hastane nüfusu Hizmetten çıkı/ayrılma olayı (DEC) Alkol ve madde tedavisinin kesilmesi Sözlemeli hizmetin biti tarihi Alkol ve madde tedavisinin kesilme tarihi Son ziyaret tarihi Ayrılma durumu Hasta taburcu metodu Hastane ve evde bakımda geçirilen günler Ayrı kalma periyodlarının sayısı Alkol ve dier ilaçlar için tedavi süresi içinde yapılan hizmet bavuru sayısı. Alkol ve dier ilaçlar için dier tedavi yöntemleri Alkol ve dier uyuturucu tedavisinin durdurulması sebebi Daha fazla bakım için sevk (Psikiyatri hastaları) Taburcu Taburcu olunan tarih Taburcu olunan zaman Ayrı kaldıı günler Deerlendirme Hasta sınıfı yeniden deerlendirme tarihi Klinik gözlem Klinik aciliyet Triaj tarihi çoklu-disiplinli takım durumu Yeni/tekrarlayan durum Kabulü yapılmamı (yatıı olmayan)hasta hizmet sonucu --hastanın o anki durumu Triaj zamanı riaj kategorisi Hasta kabul aciliyeti Planlama Olayı Bekleyen hasta sınıf durumu Hastanede planlanan kalma süresi Niyet edilen doum yeri Belirlenmi kabul tarihi '),-)

41 EK 5. USVS Veri Elemanı Tanımlama ablonu '3,-)

42 EK 6. USVS Veri Elemanı Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)? * &!6 4HHC1A2 C 4HHC1A2 AUA(( %!) 8?3 V.*9"' 3; J ' % ' V4HHC1A2 CV% %!" ; J ' V4HHC1A2 AUA3 )!'V4HHC1A2 AUA3 % ) C" V4HHC1A2 AUA3 % % %)?!' % % )&1.A4% ()?!'% 45!)0 % &1.A0(!' % 4 P ) 4 P 7' J "? %?!'% ' ). %!)? % ;3 % % ) AP FA7> ;;;:O )C!'% % ' % F*% ) J?4* C '&,-)

43 ?!'! *!) 6?!' & #4HHC1A2 AUA$*(! # C9A"P/""C9O<" "%? )!'%'% ") % % * ) )?7= 7H72 C1A 4P 17J6? % % * % % ')8 #4%$% %% #%$ #%$% %% ') %)?7=7H72 C1A6 % ' %!' % % % ) 8 #% $ % % % '%% ) ") JD=7JH2 U?7= 7H72 C1A6 % * % '.,-)

44 ) 8 #4 ' $ #%" $ #%$* ) ) H7U4?7= 7H72 C1A6 % %! % ) 8 #4 4$ #D 4$ #4 J*$ #!$ #4 $ % % * )? % ) " ) 8 #4% $ % " % * )!4"A"04/"%# 4"O<" "%? % % % *) 8 ) 8 #* $% ) ;W. -W7 * % )? * % ) 8 % 5JH!! % &;( %* ' &OOO)OOO)OOO(!%!"? % ' ) '',-)

45 8 $00CC5555$ % #1$ #XXX XXX XXX$!%)? '%) #$? ' ) " & (? $ " " & ( % *% * '$ % & (?!' %? F* % F*) &% & (?!' %? F* % F* ' " 2 )8 E? % ) 8 6 C. 2? 50"/# 4"O<" "% "'$ "> & ( 4 " > " ' & ( J %!' ) ') '-,-)

46 ( & 2 ) & (? * ) '+,-)

47 EK 7. USVS Veri Elemanı Tanımlanması çin Örnek Çalıma Cinsiyet dari Durumu: KULLANIMDA Esiz Tanımlayıcı: Sürüm: 0.1 Tanımlayıcı ve niteleyici özellikler Veri Elemanı Türü: Tanımı: Balamı: VER ELEMANI Kiinin cinsiyeti. Salık hizmeti kullanımının analizi, hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve epidemiyolojik çalımalarda kullanılmak için gereklidir. likisel ve gösterimsel özellikler Veri tipi: Nümerik Alan ölçüsü: En az 1, En fazla 1 ablon: N Veri kapsam alanı: 1 Erkek 2 Kadın 3 Belirsiz 4 Beyan edilmedi Kullanım ekli): Dorulama kuralları: Toplama metotları: Belirsiz cinsiyet sınıfı, doum öncesinde yapılacak analizlerde kullanılmak üzere, bebein cinsiyetinin belirlenemedii durumlarda kullanılabilir. Doum tarihi alanı, ödeyici kurumlar tarafından provizyon ilemleri için talep edilebildiinden, bu alanın mutlaka girilmesi gereklidir. Cinsiyet bilgisi toplanırken kullanılacak formlarda u ekilde soru yöneltilmesi tavsiye edilir: Sizin (kiinin) cinsiyeti: Erkek Kadın Cinsiyet kelimesi ile kiinin biyolojik cinsiyeti (sexuality) kastedilmektedir. Kiinin sosyal cinsiyeti (gender) ise, biyolojik cinsiyetinden farklı olabilir.

48 Hastaneye cinsiyeti ile ilgili bir ilem/operasyon yapmak üzere bavuran hastanın, kayıt sırasındaki cinsiyet bilgileri referans alınmalıdır. Yönetimsel özellikler Kaynak organizasyon: Ulusal Salık Veri Kurulu Minimum salık veri seti: '*,-)

49 EK 8. MSVS Tanımlama Standardı (ISO/IEC 11179)? &!6 4HHC1A2 C 4HHC1A2 AUA(( %!) 5!' V4HHC1A2 AUA3 % ) C" V4HHC1A2 AUA3 %%%)?!' % % ) &1.A4 % ()?!' % 4 5! ) 0 % &1.A0(!' % 4 P ) 4 P 7' J "? %?!' % ' ). %!)? % ;3% % )AP FA7>;;;:O )C!' % % ' % % ) J?4* C?!'! *!)?!' & #4HHC1A2 AUA$*(!) # C9A"P/""C9O<" "% 'F,-)

50 ? )!'%'% ")? )!4"A"04/"%# 4"O<" "%?% ) " " & ( % *% * '$ )*" $? * % ) 8 % 5JH!! % &;( %* ' &OOO)OOO)OOO(!% " + #, " ' *") & (?!'%% ) & & (?!' % %) 50"/# 4"O<" "% "'$ "> - & ( 4 ' & (?* ) -),-)

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ Sürüm 2.2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı 2014 T. C. Sağlık Bakanlığı 1 / 280 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sürüm 2. 2 Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Bir Application NSW Devlet to enrol okuluna in a kayıt NSW olma Government başvurusu school Bir NSW devlet okuluna kayıt olmaya duyduğunuz ilgiden dolayı

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Projesi II. Faz Genel Sağlık Sigortası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE. Dr. Mehmet DEMİR

PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE. Dr. Mehmet DEMİR PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE Dr. Mehmet DEMİR Kızılcahamam 16 Nisan 2006 SAĞLIKTA NELER OLDU? SON 3 YILA GENEL BİR BAKIŞ! HEKİM SAYISI TIP FAKÜLTELERİ Sağlıkta Dönüşüm Programı 2004 yılında SSK ve Sağlık

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com

BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ. ergunoksuz.com BİRİNCİ BASAMAKTA ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI VE SAĞLIK HİZMET PROFİLİ ELECTRONIC PATIENT RECORDS AND HEALTH CARE SERVICE PROFILE IN PRIMARY CARE Tıpta Uzmanlık Tezi Dr. Ergün Öksüz Danışman: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz üst TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz Bu tasarı; TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Kurulu na bağlı TK01 Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi nce hazırlanmıştır. tst XXX ICS

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi. PATH Method in the Measurement of Hospital Performance

Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi. PATH Method in the Measurement of Hospital Performance Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi PATH Method in the Measurement of Hospital Performance Dilaver TENGİLİMOĞLU Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dilaver.tengilimoglu@gmail.com

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

Kafkas J Med Sci. İçindekiler / Contents. http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr EDİTÖRYAL / EDITORIAL

Kafkas J Med Sci. İçindekiler / Contents. http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr EDİTÖRYAL / EDITORIAL EDİTÖRYAL / EDITORIAL Miyokardiyal Hasarda Kardiyak Belirteçler... 88 Cardiac Markers in Myocardial Injury Bahattin Balcı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi İçindekiler / Contents ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL

Detaylı

HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara.

HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara. Özbesler ve İçağasıoğlu Çoban Araştırma HASTANE ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: ANKARA ÖRNEĞİ Social Work Practice in the Hospital Setting: The Case of Ankara Cengiz ÖZBESLER* Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN**

Detaylı