KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu Fotokopisi 2İntikaller için veraset ilamı sureti 3Emlak vergisi muafiyeti için özürlü, gazi,emekli kart fotokopisi 15 Dk. 2 Rayiç Bedeli 3 Gider ödemeleri 1Beyan kaydı 2Borcu yoktur yazısı Sayılı kamu İhale kanunu gereğince harcama birimlerince düzenlenmesi gereken belgeler 2harcamanın çeşidine göre Mali İdareler harcama Belgeleri Yönetmeliğimin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler 3Vekaletname ,00TL ve üzeri ödemelerde (Teminat, Depozito hariç) borcu yoktur yazısı 5Hak ediş ödemelerinde SGK borcu yazısı 5 Dk. 1 Ay (Nakit durumuna Göre) 4 Gelir tahsilat İşlemleri 1İhbarname 2Ödeme Emri 2Dk. 5 Avanslar 1Muhasebe işlem fişi 2Başkanlık olur yazısı 10 Dk. 6 Nakit Dışı Teminatların Teslim Edilmesi 1İlgili harcama birimi yazısı 2Teminat olarak kabul edilen değerler (Banka teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senedi) 3Teminat mektup olarak verilecekse ilgili bankadan teyit yazısı 10 Dk. 7 8 Nakit Dışı Teminatların Teslim İadesi Su Abone İşlemleri 1İlgili harcama biriminin yazısı 1Tapu fotokopisi 2Kira Kontratı (Kiracılar için) 3Yapı kullanma izin belgesi 4Abonelik ücreti 5Yapı ruhsatı (İnşaat aboneleri için) 5 Dk. 15 Dk. 9 Su Sayaçlarının Okunması 1Su sayacı 15 de okunur 10 Kiraların Tahsis Edilmesi Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır Kanunda belirtilen süre uygulanır 11 Asker Ailesi Yardım Ödemesi 1Maaş kartı ibrazı 2Nüfus cüzdanı 2 Dk. 12 Aceze Ödemesi 1Nüfus cüzdanı 2 Dk. 13 Nakdi Teminat İadesi 1Nüfus cüzdanı 2İlgili birimin iadesinde sakınca yoktur yazısı 2 Dk. 14 Depozite iadesi 1Kapama dilekçesi 2Nüfus cüzdanı 2 Dk.

2 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Mali Hizmetler lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Tansel SAİN İsim : Cavit ÇAĞLAYAN Unvan : Mali Hizmetler V. Unvan : Başkanı Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

3 KIRKLARELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sıhhi Müessese Gayri Sıhhi Müessese Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ) İSTENEN BELGELER SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN 1 na Dilekçe 2Ruhsat Başvuru Formu 3Kira Sözleşmesi 4Tapu Fotokopisi 5Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Kaydı 6Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi 7BağKur veya Emekli Sicil Kaydı 8Vergi Dairesinden Yoklama Fişi 9Şirket Ana Sözleşmesi ve İmza Sirküleri 10İtfaiye lüğünden İtfaiye raporu 111 Adet Plastik Kapaklı Dosya 123 Adet Fotoğraf 1.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler; 1) Başvuru formu, 2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, 3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu, 4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları 5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. b) Ruhsat için gerekli belgeler; 1) Başvuru formu, 2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, 3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, 4) Sorumlu müdür sözleşmesi, 5) Emisyon izni 6) Deşarj izni 7) Açılma izni raporu. (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) Yer şeçimi ve Tesis Kurma izni 7+3 Deneme izin süresi 1Yıl Açılma ruhsatı

4 2. ve 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE 1 na Dilekçe 2Ruhsat Başvuru Formu 3Kira Sözleşmesi 4Tapu Fotokopisi 5Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Kaydı 6Ustalık Belgesi 7BağKur veya Emekli Sicil Kaydı 8Vergi Dairesinden Yoklama Fişi 9Şirket Ana Sözleşmesi 10İmza Sirküleri 11Kapasite veya Ekspertiz Raporu, 12Çevre ve Orman lüğünden ( Emisyon İzni, Deşarj İzni, ÇED ve Tehlikeli Atıklar İle İlgili Yazı) 13İtfaiye lüğünden İtfaiye Raporu 14Yapı Kullanma İzin Belgesi 15Makine Yerleşim Planı 16Sosyal Tesis Durumunu Belirtir Belge veya Proje. 17Sorumlu Yönetici Sözleşmesi 18Sözleşmeli Doktor veya Sağlık Ünitesi 19Karayolu Güvenli Geçiş Belgesi 204 Adet Fotoğraf 211 Adet Plastik Kapaklı Dosya UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ 1 na Dilekçe 2Ruhsat Başvuru Formu 3Kira Sözleşmesi 4Tapu Fotokopisi 5Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Kaydı 6Ustalık Belgesi 7BağKur veya Emekli Sicil Kaydı 8Vergi Dairesinden Yoklama Fişi 9İtfaiye lüğünden İtfaiye raporu 10Şirket Ana Sözleşmesi 11İmza Sirküleri 12Yapı Kullanma İzin Belgesi 13Tapuda mesken olarak gözüken yerler için ve yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinden muaffakatname 14Karayolu kenarındaki işyerleri için Karayolu Güvenli Geçiş Belgesi, 15Mesafe Krokisi,(Meyhane, Bar, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine 100 m. mesafeden uzak olması, bu tip işyerlerinin özel eğitim kurumlarıyla aynı binada bulunmaması) 16İçkili Yerler için İçkili Bölge Krokisi Dahilinde Olması, 171 Adet Plastik Kapaklı Dosya, 184 Adet Fotoğraf 30 2 Hafta Tatili Ruhsatı 1 na Dilekçe 2 Eski hafta Tatili Ruhsatı 3 İlk Müracaatta İşyeri Açma Ruhsatının Fotokopisi 4 1 Adet Fotoğraf 2 3 Piyasa Fiyat Araştırması 1 Kurum veya Kuruluşlardan Gelen Resmi Yazışma Evrağı 2 Gerçek veya Tüzel kişilerce na yazılan Dilekçe 7 4 Asker Ailesi ve Yardım Dilekçesi Tahkikatı 1 Asker Ailesi Yardım Tahkikatı İçin İlgili lükten gönderilen evraklar 2 Yardım tahkikatı İçin ilgili müdürlükten gönderilen Dilekçe, Nüfus Cüzdan Sureti, varsa fakir ilmuhaberi 5

5 5 Encümene Suç Yazışmaları 1 Kurumlardan mıza gönderilen tutanak ve resmi evraklar 2 Görevli Zabıta Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ve raporlar 30 6 Vatandaşlar Tarafından Kuruma Yazılan Dilekçeler 1 na Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun) 2 na Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu) 3 na Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe ( Meclisince görüşülüp karara bağlanması gereken talepler için) Mesul Belgesi 1 na Dilekçe 2Sabıka Kaydı 3İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi 41 Adet Fotoğraf 2 8 Okul Servis Taşımacılığı İzin Belgesi 1 na Dilekçe 2Taşıt Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Sabıka Kaydı 3Taşıt Şoförünün Kimlik Fotokopisi ve Sabıka Kaydı 4 Rehber Personelin Kimlik Fotokopisi ve Sabıka Kaydı 5Şirket ve Kooperatifler İçin Ticaret Sicil Tasdiknamesi 6Şirket ve Kooperatifler İçin Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 7Esnaf Sicil veya Ticaret Odası kayıt Belgesi 8İşyeri Merkezine Ait Kira Sözleşmesi ve Tapu Fotokopisi 9Belge Talebi Başkası Tarafından Takip Edilecekse Vekaletname 10 Okul Servis Araçları Güzergah izin Belgesi Talebinde Bulunan Kişi,Şirket, Kooperatif veya Kamu Kuruluşlarının Taşıt Sayısını ve Durumunu Belirleyen Belge 11 Taşıtların Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Poliçesinin Aslı veya Tasdikli Sureti 12Taşıtların Sahiplik Belgesi(Tescil Belgesi) veya Kira Sözleşmesi 13Şoförlerin Sürücü Belgesi(E Sınıfı 3 Yıl, B Sınıfı 5 Yıl) 14Araç Şoförünün Yurtiçi Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi( dan itibaren istenecek) 3 9 Yol Güzergah Belgesi 1 na Dilekçe 2 Muhtardan İkametgah 3 Ehliyet Fotokopisi 4 Araç Ruhsat Fotokopisi 5 Aracın Trafik ve Koltuk Sigortası 6 Güzergah Belirtir Yazı 2 10 Ramazan Davulcu Belgesi 1 na Dilekçe 2 Muhtardan İkametgah 3 1 Adet Fotoğraf 2 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Zabıta lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Mehmet TARLACI İsim : Ünal BAŞKUR

6 Unvan : Zabıta ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

7 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGEELER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE İLK BAŞVURU MAKAMI RARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere çalıştırdıkları işyerleri için verilen izin belgesi kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve tüzel kişiler Mevzuat gereği istenen resmi belgeler Zabıta Md. Başkan İmar Md. İtfaiye Md Mali Hiz. ü Emniyet Md Hafta Tatili Ruhsatı Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere çalıştırdıkları işyerleri için tatil günlerinde çalışmalarına izin veren belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve tüzel kişiler Dilekçe Eski Ruhsat Fotoğraf Zabıta Md Başkan Mali Hiz. ü 2

8 3 Piyasa Fiyat Araştırması Resmi Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel kişilerin satın alacakları ürünler ile ilgili talep ettikleri fiyat araştırması kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Resmi Kurumlar Gerçek ve Tüzel kişiler Resmi Yazı veya Dilekçe Zabıta Md. Başkan 7 4 Asker Ailesi ve Yardım Dilekçe Tahkikatı İlgili lükten gelen yazı ile talep edilen tahkikatların Yapılması kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek Kişiler Dilekçe Ve muameleli evraklar Zabıta Md. Yazı İşleri ü Özel Kalem ü 5 5 Encümene Suçlar kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuata aykırı olarak işlenen suçlar kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Resmi Yazı Tutanak, Rapor Zabıta Md. Başkan Encümen İlgili kurumlar 20 6 Dilekçeli talepler na yazılan şikayet veya talep içerikli Dilekçelere yapılan işlemler kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe Zabıta Md. Başkan Encümen Meclis İlgili kurumlar 60 7 Mesul Belgesi Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin işyerlerinde Çalıştırdıkları kişiler için verilen belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat Gereği İstenen Resmi Belgeler Zabıta Md. Başkan Mali Hiz. ü 2

9 8 Okul Servis Taşımacılığı İzin Belgesi Okul Servis Taşımacılığı Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen İzin Belgesi kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat Gereği istenen resmi belgeler Zabıta Md. Başkan Mali Hiz. ü 3 9 Yol Güzergah Belgesi Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler için verilen belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat gereği istenen Resmi belgeler Zabıta Md. Başkan Mali Hiz. ü 1 0 Ramazan Davulcu Belgesi Ramazan ayında sahurda davul çalan kişilere verilen belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat Gereği İstenen Resmi Belgeler Zabıta Md. Başkan

10 KIRKLARELİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) sayılı dilekçe hakkının Kullanılmasına dair kanuna göre 1 na usulüne göre yazılmış dilekçe 30 gün 2 Dilekçenin müdürlüklere dağılımı 1 Kurum veya kuruluşlardan gelen resmi yazışma evrağı 2 Gerçek veya tüzel kişilerce belediye başkanlığına yazılan dilekçe Aynı gün içerisinde 3 Asker ailesi ve yardım dilekçesi 1 başkanlığına usulüne göre yazılmış dilekçe 2 Bağlı olduğu mahalle muhtarlığından ikametgah 3 Nüfus kayıt örneği 4 Asker ailesi ve yardım yazışmaları 1 Gayrimenkul araştırması için tapu sicil müdürlüğüne gönderilen matbu evrak, 2 Bağlı bulunduğu mahalle muhtarlığına gönderilen matbu evrak, 3 emlak servisine gönderilen matbu evrak, 20 5 lükler tarafından resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara gönderilen yazılar 1lüklerden gelen iş ve işlemlere ait evraklar Aynı gün içerisinde sayılı bilgi edinme hakkı kanuna göre 1 başkanlığına usulüne göre yazılmış dilekçe. 2 internet başvurusu (isim soyisim, t.c. no, ikamet adresi, adresi belirtilecektir.) 15 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Uğur TUNCAN İsim : Ünal BAŞKUR Unvan : Yazı İşleri ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

11 SIRA NO KIRKLARELİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yenileme Yapı ruhsatı Yeniden Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi 5 Esaslı Tadilat 6 Asansör İşletme Ruhsatı İSTENEN BELGELER 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu 4. Harita Aplikasyon Belgesi 5. Mimari Proje 6. Statik Proje 7. Elektrik Tesisat Projesi 8. Mekanik Tesisat Projesi 9. Peyzaj Projesi (Gerektiğinde) 10. Zemin Etüd Raporu 11. Proje Müellif ve T.U.S. Belgeleri 12. Taahhütname 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu (Gerektiğinde) 4. T.U.S. Taahhütnameleri 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu (Gerektiğinde) 4. T.U.S. Belgeleri (Mimari Elektrik Makine Statik Betonarme) 5. T.U.S. Taahhütnameleri 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. T.U.S. Raporları 4. S.G. Kurumundan İlişiksizlik Yazısı 5. Otopark Dekontları (Gerektiğinde) 6. Yangın Raporu 7. Vergi Dairesi İskan Harçları 8. Sığınak Raporu 9. Asansör İşletme Ruhsatı 10. Yapı Kullanma İzin Belgesi Tetkik Ücreti ve İlişkileri 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu 4. Tadilata Ait Projeler 5. Proje Müellif ve T.U.S. Belgeleri 1. Dilekçe 2. Asansör Avan projesi 3. CE Belgesi 4. AT Tip İnceleme Belgesi 5. AT uygunluk Belgesi 6. Son Muayene Raporu 7. Anasör Projeleri 8. SMM Belgesi (Elektrik Mühendisi) 9. SMM Belgesi (Makine Mühendisi) 10. Büro Tescil Belgesi (Elektrik Mühendisi) 11. Büro Tescil Belgesi (Makine Mühendisi) 12. Asansör Güvenlik Aksamı Listesi 13. Bakım Sözleşmesi 14. Garanti Belgesi 15. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 5 GÜN 7 Mühendis Mimar ve 1 GÜN

12 Fen Adamları Kayıt İşlemleri 1. Dilekçe 2. Diploma Sureti 3. Büro Tescil Belgesi 4. Vergi Levhası 5. İmza Sirküleri 6. Ücret Makbuzu 8 Temel Aplikasyon Kontrolü 1. Sözlü veya Yazılı Müracaat 1 GÜN 9 Demir Kalıp Kontrolü 1. Sözlü veya Yazılı Müracaat 2. Teknik Uygulama Sorumluları 1 GÜN 10 Çatı ve Basit Tamirat Tadilat İzni 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Bina Emlak Beyan Sureti 4. Ücret Makbuzu 5 GÜN 11 Bina Dış Cephe Bakım Onarım İzni 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Apartman Yönetim Karar Defteri Fotokopisi (Gerektiğinde) 4. Ücret Makbuzu 5 GÜN 12 Bahçe Duvarı Yapım İzni 1. Dilekçe 2. Aplikasyon Krokisi 3. Tapu Fotokopisi 4. Ücret Makbuzu 5 GÜN 13 Yıkım Ruhsatı Verilmesi 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Vekaletname (Gerektiğinde) 4. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 5. Ücret Makbuzu 5 GÜN 14 Kat İrtifakı Liste Tasdiki 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Mimar Tarafından Hazırlanan Kat İrtifakı Tablosu ve İrtifağa 4. Ücret Makbuzu 2 GÜN 15 Kat Mülkiyeti Liste Tasdiki 1. Dilekçe 2. Mimar Tarafından Hazırlanan Kat Mülkiyeti Tablosu ve 3. Ücret Makbuzu 2 GÜN İfraz Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi İfraz Tevhit Yola Terk Vb. gibi Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge lüğünden İzin Alınması Gerektiğinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun gün ve 664 ve tarih, 720 sayılı ilke kararları uyarınca; Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak kararın Tebliğinden Sonra. 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. İmar Durumu 3. Tapu Fotokopisi 4. Kadastro Çapı 5. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 6. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 10 GÜN 10 GÜN

13 18 Tevhit 19 Yola Terk 20 Yol Fazlası 21 Kamulaştırma 7. Vekaletname (Gerektiğinde) 8. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. İmar Durumu 3. Tapu Forokopisi 4. Kadastro Çapğı 5. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 6. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 7. Vekaletname (Gerektiğinde) 8. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. Bedelsiz Terk Dilekçesi 3. İmar Durumu 4. Tapu Forokopisi 5. Kadastro Çapğı 6. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 7. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 8. Vekaletname (Gerektiğinde) 9. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. İmar Durumu 3. Tapu Forokopisi 4. Kadastro Çapğı 5. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 6. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 7. Vekaletname (Gerektiğinde) 8. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Tapu Fotokopisi 2. Vekaletname (Gerektiğinde) 3. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 10 GÜN 10 GÜN 30 GÜN 50 GÜN 22 Kısmi Kamulaştırma 1. Tapu Fotokopisi 2. Vekaletname (Gerektiğinde) 3. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 50 GÜN 23 Takas 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Vekaletname (Gerektiğinde) 4. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 50 GÜN 24 Numarataj 1. Tapu Fotokopisi 1 GÜN 25 İmar Planı Örneği Verilmesi 26 İmar Durumu Belgesi Şehir İmar Planında Tadilat Teklifi Üniversite Öğrencilerine 1. Şifai Talep Halinde 1 GÜN 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Vekaletname (Gerektiğinde) 4. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 5. İmar Durum Ücreti 6. Plan Örneği 7. Aplikasyon Örneği 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu 4. Öneri Plan Tadilatı 5. Meclisine Başvuru Ücreti 7 GÜN 60 GÜN 1. Çalışma Hakkında Bilgi 2 GÜN 29 Şikayet Dilekçeleri 1. Dilekçe ve Duruma Göre Ekleri 5 GÜN

14 30 Suret Tasdiki 1. Dilekçe 2. Sureti Verilecek Belgenin Aslı 3. Harç Makbuzu 1 GÜN 31 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına Bilgi Belge Çıktı 1. Çalışma Hakkında Bilgi 2. Başvuru Ücreti 1 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İmar ve Şehircilik lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Basri GÜREL İsim : Aydemir CAN Unvan : İmar ve Şehircilik ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

15 KIRKLARELİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VEHALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Bilgi edinme talebi (BİMER) Dilekçe 15 2 Dilek ve şikayet talebi Dilekçe 30 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Y. Hakan PERAN İsim : Aydemir CAN Unvan : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler V. Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

16

17 KIRKLARELİ BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI Dava TakibiKodu: İcra TakibiKodu: Kurum Aleyhine Açılan Davaların Takibi Kodu: Kurum Aleyhine Açılan İcraların Takibi Kodu: Savcılığa Suç Duyurusu Kodu: Hukuki Görüş Kodu: İSTENEN BELGELER 1ce gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar aleyhine dava açılması gereken hallerde, konuhangi müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu yasal işlem başlatılır. 2Gerek duyulan hallerde lük tarafından gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla dava açılabilir. 1ce gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar aleyhine icraiflas takibi yapılması gereken hallerde, konu hangi müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamımdan onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu işlem başlatılır. 2Gerek duyulan hallerde lük tarafından gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla icra takibi başlatılabilir. 1 aleyhine dava açıldığında, tüm müdürlükler savunmaya esas olacak, tüm bilgi ve belgeler ile delilleri liste, gerekiyorsa dosya halinde en kısa sürede, süreli durumlarda en az üç gün önce müdürlüğe teslim edeceklerdir. Dava dilekçesine karşı ilgili bilgi ve belgelerin müdürlüğe ulaşmasından sonra görevli avukat tarafından yasal süresi içerisinde gereği yapılır. 1 aleyhine başlatılan icra takiplerinde, tüm müdürlükler savunmaya esas olacak tüm bilgi ve belgeler ile delilleri liste, gerekiyorsa dosya halinde en kısa sürede, süreli durumlarda en az üç gün önce müdürlüğe teslim edeceklerdir. Ödeme veya icra emrine karşı ilgili bilgi ve belgelerin müdürlüğe ulaşmasından sonra görevli avukat tarafından yasal süresi içinde gereği yapılır. 1İlgili müdürlük tarafından konusu suç teşkil eden iş ve işlemler ile ilgili gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulur. 1lükler, kendi görev ve yetki alanları ile yasal mevzuatın yorumunda veya maddi olaylar ile idari işlemlere uygulanması gereken yasal mevzuat konusunda ya da belge ve bilgilerin değerlendirilmesi karşısında sorunla karşılaştıkları takdirde; hukuki yorum gerektiren olay, bilgi veya belgeler ile hukuki çözüm talep edilen hususu somut ve açık olarak belirtip, buna ilişkin müdürlük görüşünü belgeleri de ekleyerek hukuki görüş talep eder. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 10 GÜN 10 GÜN 730 GÜN 7 GÜN 7 GÜN 15 GÜN 7 Bilgi verme Kodu: lükler tarafından dava ve icra takip dosyaları hakkında istenildiğinde yazılı olarak, diğer zamanlarda dava yada icra takipleri sonuca bağlandığında ilgili birimlere yazılı olarak bilgi verilir. 15 GÜN 8 Uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesikodu: Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesi, kabul ve feragati için 5393 sayılı yasaya göre Meclisi veya Encümenince bu konuda karar alınması gereklidir. 2İlgilisinin talebini belirtir. na hitaben yazılan Dilekçesi. 6 GÜN

18 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Hukuk İşleri lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Gülay YILMAZ İsim : Cavit ÇAĞLAYAN Unvan : Hukuk İşleri ü Unvan : Başkanı Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

19 KIRKLARELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Kanalizasyon aboneliği Talep halinde iş makinesi kiralanması Talep halinde vidanjör kiralanması Talep halinde kuka kiralanması Talep halinde Kompresör kiralanması Talep halinde Asfalt kesimi yapılması Tıkanan Kanalın açılması Talep halinde sıcak asfalt yapılması Talep halinde parke taş ve kaldırım yapılması Talep halinde soğuk Asfalt yapılması Yol Bakım ve onarım yapılması Kanalizasyon, yağmur suyu, ızgara ve logar yapımı İSTENEN BELGELER 1Kanalizasyon aboneliği için dilekçe ile başvuran vatandaşın evrakları kontrol edildikten sonra, herhangi bir evrak eksikliği yoksa kanalını bağlamak için tahrip edilecek olan yolun tahrip ücreti ve kanalizasyon aboneliği ücreti yatıran vatandaşa kanalizasyon bağlama izni verilir. 1İş makinesi kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Vidanjör kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Kuka kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2 B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3 Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Kompresör kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Asfalt Kesimi talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Tıkanan kanalın keşifi yapıldıktan sonra elle veya kuka yardımı ile kanalın açılması sağlanır. 1Sıcak asfalt talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Parke taş ve kaldırım talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Soğuk asfalt talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Yol Bakım ve onarım talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2 Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Kanalizasyon, yağmur suyu, ızgara ve logar yapımı talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat

20 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir.

21 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Fen İşleri lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Ünal KIKILI İsim : Ünal BAŞKUR Unvan : Fen İşleri ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

22 KIRKLARELİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İç Mekan İlaçlama 2 Dış Mekan İlaçlama Talep Halinde Bağ ve Bahçelere su götürülmesi Talep Halinde Ağaç Kesimi veya Budanması Kurumlara Çevre Düzenlemesi, Bakımı ve Temizliği Konusunda Destek Hizmeti Verilmesi Mezar Yeri Tahsisi ve Defin İşlemlerinin Yapılması Fakir ve Kimsesiz Cenazesinin miz tarafından defninin yapılması Mezar Yeri Satışı Yapılması İSTENEN BELGELER 1İç mekan ilaçlama yaptırmak isteyen kişi, Kurumlar veya apartman yönetimi lüğümüze başvurması halinde Standart ilaçlama formu talepçinin beyanları doğrultusunda doldurulur 2İç mekan ilaçlama talebinde B. Meclisinin belirlemiş olduğu ilaçlama fiyatları doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan ilaçlama ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Su talebinde bulunan kişi lüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2 Bağ ve Bahçelere su talebinde B. Meclisinin belirlemiş olduğu ilaçlama fiyatları doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan su ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1 Ağaç Kesimi veya Budanması yaptırmak isteyen Kişi lüğümüze dilekçe ile talepte bulunur. 2 Kesimi veya Budanması talep edilen ağaç müdürlüğümüz personeli tarafından keşfi yapılarak kullanılacak araçların tespiti yapılır. 3 Ağaç Kesimi veya Budanması talebinde müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan keşif sonucu kullanılacak araçlar (İtfaiye aracı, ve Bıçkı ücreti) için B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 4Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan ilaçlama ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1 Çevre Düzenlemesi, Bakımı ve Temizliği Konusunda Destek Hizmeti almak isteyen kurum müdürlüğümüze yazılı talepte bulunur. 2İlgili yazıya istinaden lüğümüz personeli tarafından keşfi yapılır. Yapılan keşif doğrultusunda işin mahiyetine göre Başkanlık Makamı, B. Encümeni veya B. Meclisinden izin alınır. 3 Başkanlık Makamı, B. Encümeni veya B. Meclisinden olumlu karar çıkması halinde işlem yerine getirilir.ilgili kurum iş sonunda resmi yazı ile yapılan işin mahiyeti hakkında bilgilendirilir. Başkanlık Makamı, B. Encümeni veya B. Meclisinden olumsuz karar çıkması halinde İlgili kurum resmi yazı ile bilgilendirilir. 1Mezar yeri tahsisi ve defin işlemlerinin yapılabilmesi için defni yapılacak cenazeye ait resmi sağlık kurumundan alınmış olan ölüm kağıdının definden önce lüğümüze ibraz edilmesi 1Mezar yeri tahsisi ve defin işlemlerinin yapılabilmesi için defni yapılacak cenazeye ait resmi sağlık kurumundan alınmış olan ölüm kağıdının definden önce lüğümüze ibraz edilmesi 2Fakir ve Kimsesiz Cenazesinin miz tarafından defninin yapılabilmesi için bağlı bulunduğu Muhtarlıktan Fakir İlmühaberi alınarak lüğümüze ibraz edilir. 1B. Şehir Mezarlığından mezar yeri almak isteyen vatandaşımız Şehir Mezarlığımıza giderek buradan yerini ve miktarını belirten makbuz alır. 2Mezar yeri talebinde bulunan kişi mezarlıktan almış olduğu makbuzla lüğümüze başvurur B. Meclisinin belirlemiş olduğu Mezar yeri ücreti doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 3 Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan ilaçlama ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 7 İlaçlama Döneminde Her ile Saat

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı