KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu Fotokopisi 2İntikaller için veraset ilamı sureti 3Emlak vergisi muafiyeti için özürlü, gazi,emekli kart fotokopisi 15 Dk. 2 Rayiç Bedeli 3 Gider ödemeleri 1Beyan kaydı 2Borcu yoktur yazısı Sayılı kamu İhale kanunu gereğince harcama birimlerince düzenlenmesi gereken belgeler 2harcamanın çeşidine göre Mali İdareler harcama Belgeleri Yönetmeliğimin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler 3Vekaletname ,00TL ve üzeri ödemelerde (Teminat, Depozito hariç) borcu yoktur yazısı 5Hak ediş ödemelerinde SGK borcu yazısı 5 Dk. 1 Ay (Nakit durumuna Göre) 4 Gelir tahsilat İşlemleri 1İhbarname 2Ödeme Emri 2Dk. 5 Avanslar 1Muhasebe işlem fişi 2Başkanlık olur yazısı 10 Dk. 6 Nakit Dışı Teminatların Teslim Edilmesi 1İlgili harcama birimi yazısı 2Teminat olarak kabul edilen değerler (Banka teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senedi) 3Teminat mektup olarak verilecekse ilgili bankadan teyit yazısı 10 Dk. 7 8 Nakit Dışı Teminatların Teslim İadesi Su Abone İşlemleri 1İlgili harcama biriminin yazısı 1Tapu fotokopisi 2Kira Kontratı (Kiracılar için) 3Yapı kullanma izin belgesi 4Abonelik ücreti 5Yapı ruhsatı (İnşaat aboneleri için) 5 Dk. 15 Dk. 9 Su Sayaçlarının Okunması 1Su sayacı 15 de okunur 10 Kiraların Tahsis Edilmesi Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır Kanunda belirtilen süre uygulanır 11 Asker Ailesi Yardım Ödemesi 1Maaş kartı ibrazı 2Nüfus cüzdanı 2 Dk. 12 Aceze Ödemesi 1Nüfus cüzdanı 2 Dk. 13 Nakdi Teminat İadesi 1Nüfus cüzdanı 2İlgili birimin iadesinde sakınca yoktur yazısı 2 Dk. 14 Depozite iadesi 1Kapama dilekçesi 2Nüfus cüzdanı 2 Dk.

2 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Mali Hizmetler lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Tansel SAİN İsim : Cavit ÇAĞLAYAN Unvan : Mali Hizmetler V. Unvan : Başkanı Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

3 KIRKLARELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sıhhi Müessese Gayri Sıhhi Müessese Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ) İSTENEN BELGELER SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN 1 na Dilekçe 2Ruhsat Başvuru Formu 3Kira Sözleşmesi 4Tapu Fotokopisi 5Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Kaydı 6Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi 7BağKur veya Emekli Sicil Kaydı 8Vergi Dairesinden Yoklama Fişi 9Şirket Ana Sözleşmesi ve İmza Sirküleri 10İtfaiye lüğünden İtfaiye raporu 111 Adet Plastik Kapaklı Dosya 123 Adet Fotoğraf 1.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler; 1) Başvuru formu, 2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, 3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu, 4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları 5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. b) Ruhsat için gerekli belgeler; 1) Başvuru formu, 2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, 3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, 4) Sorumlu müdür sözleşmesi, 5) Emisyon izni 6) Deşarj izni 7) Açılma izni raporu. (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) Yer şeçimi ve Tesis Kurma izni 7+3 Deneme izin süresi 1Yıl Açılma ruhsatı

4 2. ve 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE 1 na Dilekçe 2Ruhsat Başvuru Formu 3Kira Sözleşmesi 4Tapu Fotokopisi 5Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Kaydı 6Ustalık Belgesi 7BağKur veya Emekli Sicil Kaydı 8Vergi Dairesinden Yoklama Fişi 9Şirket Ana Sözleşmesi 10İmza Sirküleri 11Kapasite veya Ekspertiz Raporu, 12Çevre ve Orman lüğünden ( Emisyon İzni, Deşarj İzni, ÇED ve Tehlikeli Atıklar İle İlgili Yazı) 13İtfaiye lüğünden İtfaiye Raporu 14Yapı Kullanma İzin Belgesi 15Makine Yerleşim Planı 16Sosyal Tesis Durumunu Belirtir Belge veya Proje. 17Sorumlu Yönetici Sözleşmesi 18Sözleşmeli Doktor veya Sağlık Ünitesi 19Karayolu Güvenli Geçiş Belgesi 204 Adet Fotoğraf 211 Adet Plastik Kapaklı Dosya UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ 1 na Dilekçe 2Ruhsat Başvuru Formu 3Kira Sözleşmesi 4Tapu Fotokopisi 5Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Kaydı 6Ustalık Belgesi 7BağKur veya Emekli Sicil Kaydı 8Vergi Dairesinden Yoklama Fişi 9İtfaiye lüğünden İtfaiye raporu 10Şirket Ana Sözleşmesi 11İmza Sirküleri 12Yapı Kullanma İzin Belgesi 13Tapuda mesken olarak gözüken yerler için ve yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinden muaffakatname 14Karayolu kenarındaki işyerleri için Karayolu Güvenli Geçiş Belgesi, 15Mesafe Krokisi,(Meyhane, Bar, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine 100 m. mesafeden uzak olması, bu tip işyerlerinin özel eğitim kurumlarıyla aynı binada bulunmaması) 16İçkili Yerler için İçkili Bölge Krokisi Dahilinde Olması, 171 Adet Plastik Kapaklı Dosya, 184 Adet Fotoğraf 30 2 Hafta Tatili Ruhsatı 1 na Dilekçe 2 Eski hafta Tatili Ruhsatı 3 İlk Müracaatta İşyeri Açma Ruhsatının Fotokopisi 4 1 Adet Fotoğraf 2 3 Piyasa Fiyat Araştırması 1 Kurum veya Kuruluşlardan Gelen Resmi Yazışma Evrağı 2 Gerçek veya Tüzel kişilerce na yazılan Dilekçe 7 4 Asker Ailesi ve Yardım Dilekçesi Tahkikatı 1 Asker Ailesi Yardım Tahkikatı İçin İlgili lükten gönderilen evraklar 2 Yardım tahkikatı İçin ilgili müdürlükten gönderilen Dilekçe, Nüfus Cüzdan Sureti, varsa fakir ilmuhaberi 5

5 5 Encümene Suç Yazışmaları 1 Kurumlardan mıza gönderilen tutanak ve resmi evraklar 2 Görevli Zabıta Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ve raporlar 30 6 Vatandaşlar Tarafından Kuruma Yazılan Dilekçeler 1 na Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun) 2 na Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu) 3 na Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe ( Meclisince görüşülüp karara bağlanması gereken talepler için) Mesul Belgesi 1 na Dilekçe 2Sabıka Kaydı 3İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi 41 Adet Fotoğraf 2 8 Okul Servis Taşımacılığı İzin Belgesi 1 na Dilekçe 2Taşıt Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Sabıka Kaydı 3Taşıt Şoförünün Kimlik Fotokopisi ve Sabıka Kaydı 4 Rehber Personelin Kimlik Fotokopisi ve Sabıka Kaydı 5Şirket ve Kooperatifler İçin Ticaret Sicil Tasdiknamesi 6Şirket ve Kooperatifler İçin Yönetim Kurulu İmza Sirküleri 7Esnaf Sicil veya Ticaret Odası kayıt Belgesi 8İşyeri Merkezine Ait Kira Sözleşmesi ve Tapu Fotokopisi 9Belge Talebi Başkası Tarafından Takip Edilecekse Vekaletname 10 Okul Servis Araçları Güzergah izin Belgesi Talebinde Bulunan Kişi,Şirket, Kooperatif veya Kamu Kuruluşlarının Taşıt Sayısını ve Durumunu Belirleyen Belge 11 Taşıtların Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Poliçesinin Aslı veya Tasdikli Sureti 12Taşıtların Sahiplik Belgesi(Tescil Belgesi) veya Kira Sözleşmesi 13Şoförlerin Sürücü Belgesi(E Sınıfı 3 Yıl, B Sınıfı 5 Yıl) 14Araç Şoförünün Yurtiçi Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi( dan itibaren istenecek) 3 9 Yol Güzergah Belgesi 1 na Dilekçe 2 Muhtardan İkametgah 3 Ehliyet Fotokopisi 4 Araç Ruhsat Fotokopisi 5 Aracın Trafik ve Koltuk Sigortası 6 Güzergah Belirtir Yazı 2 10 Ramazan Davulcu Belgesi 1 na Dilekçe 2 Muhtardan İkametgah 3 1 Adet Fotoğraf 2 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Zabıta lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Mehmet TARLACI İsim : Ünal BAŞKUR

6 Unvan : Zabıta ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

7 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGEELER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE İLK BAŞVURU MAKAMI RARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere çalıştırdıkları işyerleri için verilen izin belgesi kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve tüzel kişiler Mevzuat gereği istenen resmi belgeler Zabıta Md. Başkan İmar Md. İtfaiye Md Mali Hiz. ü Emniyet Md Hafta Tatili Ruhsatı Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere çalıştırdıkları işyerleri için tatil günlerinde çalışmalarına izin veren belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve tüzel kişiler Dilekçe Eski Ruhsat Fotoğraf Zabıta Md Başkan Mali Hiz. ü 2

8 3 Piyasa Fiyat Araştırması Resmi Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel kişilerin satın alacakları ürünler ile ilgili talep ettikleri fiyat araştırması kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Resmi Kurumlar Gerçek ve Tüzel kişiler Resmi Yazı veya Dilekçe Zabıta Md. Başkan 7 4 Asker Ailesi ve Yardım Dilekçe Tahkikatı İlgili lükten gelen yazı ile talep edilen tahkikatların Yapılması kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek Kişiler Dilekçe Ve muameleli evraklar Zabıta Md. Yazı İşleri ü Özel Kalem ü 5 5 Encümene Suçlar kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuata aykırı olarak işlenen suçlar kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Resmi Yazı Tutanak, Rapor Zabıta Md. Başkan Encümen İlgili kurumlar 20 6 Dilekçeli talepler na yazılan şikayet veya talep içerikli Dilekçelere yapılan işlemler kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe Zabıta Md. Başkan Encümen Meclis İlgili kurumlar 60 7 Mesul Belgesi Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin işyerlerinde Çalıştırdıkları kişiler için verilen belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat Gereği İstenen Resmi Belgeler Zabıta Md. Başkan Mali Hiz. ü 2

9 8 Okul Servis Taşımacılığı İzin Belgesi Okul Servis Taşımacılığı Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen İzin Belgesi kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat Gereği istenen resmi belgeler Zabıta Md. Başkan Mali Hiz. ü 3 9 Yol Güzergah Belgesi Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler için verilen belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat gereği istenen Resmi belgeler Zabıta Md. Başkan Mali Hiz. ü 1 0 Ramazan Davulcu Belgesi Ramazan ayında sahurda davul çalan kişilere verilen belge kanun, yönetmelik vs. yasal mevzuat Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevzuat Gereği İstenen Resmi Belgeler Zabıta Md. Başkan

10 KIRKLARELİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) sayılı dilekçe hakkının Kullanılmasına dair kanuna göre 1 na usulüne göre yazılmış dilekçe 30 gün 2 Dilekçenin müdürlüklere dağılımı 1 Kurum veya kuruluşlardan gelen resmi yazışma evrağı 2 Gerçek veya tüzel kişilerce belediye başkanlığına yazılan dilekçe Aynı gün içerisinde 3 Asker ailesi ve yardım dilekçesi 1 başkanlığına usulüne göre yazılmış dilekçe 2 Bağlı olduğu mahalle muhtarlığından ikametgah 3 Nüfus kayıt örneği 4 Asker ailesi ve yardım yazışmaları 1 Gayrimenkul araştırması için tapu sicil müdürlüğüne gönderilen matbu evrak, 2 Bağlı bulunduğu mahalle muhtarlığına gönderilen matbu evrak, 3 emlak servisine gönderilen matbu evrak, 20 5 lükler tarafından resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara gönderilen yazılar 1lüklerden gelen iş ve işlemlere ait evraklar Aynı gün içerisinde sayılı bilgi edinme hakkı kanuna göre 1 başkanlığına usulüne göre yazılmış dilekçe. 2 internet başvurusu (isim soyisim, t.c. no, ikamet adresi, adresi belirtilecektir.) 15 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Uğur TUNCAN İsim : Ünal BAŞKUR Unvan : Yazı İşleri ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

11 SIRA NO KIRKLARELİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yenileme Yapı ruhsatı Yeniden Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi 5 Esaslı Tadilat 6 Asansör İşletme Ruhsatı İSTENEN BELGELER 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu 4. Harita Aplikasyon Belgesi 5. Mimari Proje 6. Statik Proje 7. Elektrik Tesisat Projesi 8. Mekanik Tesisat Projesi 9. Peyzaj Projesi (Gerektiğinde) 10. Zemin Etüd Raporu 11. Proje Müellif ve T.U.S. Belgeleri 12. Taahhütname 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu (Gerektiğinde) 4. T.U.S. Taahhütnameleri 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu (Gerektiğinde) 4. T.U.S. Belgeleri (Mimari Elektrik Makine Statik Betonarme) 5. T.U.S. Taahhütnameleri 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. T.U.S. Raporları 4. S.G. Kurumundan İlişiksizlik Yazısı 5. Otopark Dekontları (Gerektiğinde) 6. Yangın Raporu 7. Vergi Dairesi İskan Harçları 8. Sığınak Raporu 9. Asansör İşletme Ruhsatı 10. Yapı Kullanma İzin Belgesi Tetkik Ücreti ve İlişkileri 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu 4. Tadilata Ait Projeler 5. Proje Müellif ve T.U.S. Belgeleri 1. Dilekçe 2. Asansör Avan projesi 3. CE Belgesi 4. AT Tip İnceleme Belgesi 5. AT uygunluk Belgesi 6. Son Muayene Raporu 7. Anasör Projeleri 8. SMM Belgesi (Elektrik Mühendisi) 9. SMM Belgesi (Makine Mühendisi) 10. Büro Tescil Belgesi (Elektrik Mühendisi) 11. Büro Tescil Belgesi (Makine Mühendisi) 12. Asansör Güvenlik Aksamı Listesi 13. Bakım Sözleşmesi 14. Garanti Belgesi 15. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 5 GÜN 7 Mühendis Mimar ve 1 GÜN

12 Fen Adamları Kayıt İşlemleri 1. Dilekçe 2. Diploma Sureti 3. Büro Tescil Belgesi 4. Vergi Levhası 5. İmza Sirküleri 6. Ücret Makbuzu 8 Temel Aplikasyon Kontrolü 1. Sözlü veya Yazılı Müracaat 1 GÜN 9 Demir Kalıp Kontrolü 1. Sözlü veya Yazılı Müracaat 2. Teknik Uygulama Sorumluları 1 GÜN 10 Çatı ve Basit Tamirat Tadilat İzni 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Bina Emlak Beyan Sureti 4. Ücret Makbuzu 5 GÜN 11 Bina Dış Cephe Bakım Onarım İzni 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Apartman Yönetim Karar Defteri Fotokopisi (Gerektiğinde) 4. Ücret Makbuzu 5 GÜN 12 Bahçe Duvarı Yapım İzni 1. Dilekçe 2. Aplikasyon Krokisi 3. Tapu Fotokopisi 4. Ücret Makbuzu 5 GÜN 13 Yıkım Ruhsatı Verilmesi 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Vekaletname (Gerektiğinde) 4. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 5. Ücret Makbuzu 5 GÜN 14 Kat İrtifakı Liste Tasdiki 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Mimar Tarafından Hazırlanan Kat İrtifakı Tablosu ve İrtifağa 4. Ücret Makbuzu 2 GÜN 15 Kat Mülkiyeti Liste Tasdiki 1. Dilekçe 2. Mimar Tarafından Hazırlanan Kat Mülkiyeti Tablosu ve 3. Ücret Makbuzu 2 GÜN İfraz Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi İfraz Tevhit Yola Terk Vb. gibi Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge lüğünden İzin Alınması Gerektiğinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun gün ve 664 ve tarih, 720 sayılı ilke kararları uyarınca; Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak kararın Tebliğinden Sonra. 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. İmar Durumu 3. Tapu Fotokopisi 4. Kadastro Çapı 5. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 6. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 10 GÜN 10 GÜN

13 18 Tevhit 19 Yola Terk 20 Yol Fazlası 21 Kamulaştırma 7. Vekaletname (Gerektiğinde) 8. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. İmar Durumu 3. Tapu Forokopisi 4. Kadastro Çapğı 5. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 6. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 7. Vekaletname (Gerektiğinde) 8. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. Bedelsiz Terk Dilekçesi 3. İmar Durumu 4. Tapu Forokopisi 5. Kadastro Çapğı 6. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 7. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 8. Vekaletname (Gerektiğinde) 9. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Kadastro lüğü Talep Yazısı 2. İmar Durumu 3. Tapu Forokopisi 4. Kadastro Çapğı 5. Harita Mühendislik Bürosu Tarafından Hazırlanan Harita 6. Vatandaş İle Sorumlu Harita Mühendisi Arasındaki Sözleşme 7. Vekaletname (Gerektiğinde) 8. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 1. Tapu Fotokopisi 2. Vekaletname (Gerektiğinde) 3. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 10 GÜN 10 GÜN 30 GÜN 50 GÜN 22 Kısmi Kamulaştırma 1. Tapu Fotokopisi 2. Vekaletname (Gerektiğinde) 3. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 50 GÜN 23 Takas 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Vekaletname (Gerektiğinde) 4. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 50 GÜN 24 Numarataj 1. Tapu Fotokopisi 1 GÜN 25 İmar Planı Örneği Verilmesi 26 İmar Durumu Belgesi Şehir İmar Planında Tadilat Teklifi Üniversite Öğrencilerine 1. Şifai Talep Halinde 1 GÜN 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. Vekaletname (Gerektiğinde) 4. Veraset İlamı (Gerektiğinde) 5. İmar Durum Ücreti 6. Plan Örneği 7. Aplikasyon Örneği 1. Dilekçe 2. Tapu Fotokopisi 3. İmar Durumu 4. Öneri Plan Tadilatı 5. Meclisine Başvuru Ücreti 7 GÜN 60 GÜN 1. Çalışma Hakkında Bilgi 2 GÜN 29 Şikayet Dilekçeleri 1. Dilekçe ve Duruma Göre Ekleri 5 GÜN

14 30 Suret Tasdiki 1. Dilekçe 2. Sureti Verilecek Belgenin Aslı 3. Harç Makbuzu 1 GÜN 31 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına Bilgi Belge Çıktı 1. Çalışma Hakkında Bilgi 2. Başvuru Ücreti 1 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İmar ve Şehircilik lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Basri GÜREL İsim : Aydemir CAN Unvan : İmar ve Şehircilik ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

15 KIRKLARELİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VEHALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Bilgi edinme talebi (BİMER) Dilekçe 15 2 Dilek ve şikayet talebi Dilekçe 30 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Y. Hakan PERAN İsim : Aydemir CAN Unvan : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler V. Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

16

17 KIRKLARELİ BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI Dava TakibiKodu: İcra TakibiKodu: Kurum Aleyhine Açılan Davaların Takibi Kodu: Kurum Aleyhine Açılan İcraların Takibi Kodu: Savcılığa Suç Duyurusu Kodu: Hukuki Görüş Kodu: İSTENEN BELGELER 1ce gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar aleyhine dava açılması gereken hallerde, konuhangi müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu yasal işlem başlatılır. 2Gerek duyulan hallerde lük tarafından gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla dava açılabilir. 1ce gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar aleyhine icraiflas takibi yapılması gereken hallerde, konu hangi müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamımdan onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu işlem başlatılır. 2Gerek duyulan hallerde lük tarafından gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla icra takibi başlatılabilir. 1 aleyhine dava açıldığında, tüm müdürlükler savunmaya esas olacak, tüm bilgi ve belgeler ile delilleri liste, gerekiyorsa dosya halinde en kısa sürede, süreli durumlarda en az üç gün önce müdürlüğe teslim edeceklerdir. Dava dilekçesine karşı ilgili bilgi ve belgelerin müdürlüğe ulaşmasından sonra görevli avukat tarafından yasal süresi içerisinde gereği yapılır. 1 aleyhine başlatılan icra takiplerinde, tüm müdürlükler savunmaya esas olacak tüm bilgi ve belgeler ile delilleri liste, gerekiyorsa dosya halinde en kısa sürede, süreli durumlarda en az üç gün önce müdürlüğe teslim edeceklerdir. Ödeme veya icra emrine karşı ilgili bilgi ve belgelerin müdürlüğe ulaşmasından sonra görevli avukat tarafından yasal süresi içinde gereği yapılır. 1İlgili müdürlük tarafından konusu suç teşkil eden iş ve işlemler ile ilgili gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulur. 1lükler, kendi görev ve yetki alanları ile yasal mevzuatın yorumunda veya maddi olaylar ile idari işlemlere uygulanması gereken yasal mevzuat konusunda ya da belge ve bilgilerin değerlendirilmesi karşısında sorunla karşılaştıkları takdirde; hukuki yorum gerektiren olay, bilgi veya belgeler ile hukuki çözüm talep edilen hususu somut ve açık olarak belirtip, buna ilişkin müdürlük görüşünü belgeleri de ekleyerek hukuki görüş talep eder. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 10 GÜN 10 GÜN 730 GÜN 7 GÜN 7 GÜN 15 GÜN 7 Bilgi verme Kodu: lükler tarafından dava ve icra takip dosyaları hakkında istenildiğinde yazılı olarak, diğer zamanlarda dava yada icra takipleri sonuca bağlandığında ilgili birimlere yazılı olarak bilgi verilir. 15 GÜN 8 Uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesikodu: Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesi, kabul ve feragati için 5393 sayılı yasaya göre Meclisi veya Encümenince bu konuda karar alınması gereklidir. 2İlgilisinin talebini belirtir. na hitaben yazılan Dilekçesi. 6 GÜN

18 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Hukuk İşleri lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Gülay YILMAZ İsim : Cavit ÇAĞLAYAN Unvan : Hukuk İşleri ü Unvan : Başkanı Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

19 KIRKLARELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Kanalizasyon aboneliği Talep halinde iş makinesi kiralanması Talep halinde vidanjör kiralanması Talep halinde kuka kiralanması Talep halinde Kompresör kiralanması Talep halinde Asfalt kesimi yapılması Tıkanan Kanalın açılması Talep halinde sıcak asfalt yapılması Talep halinde parke taş ve kaldırım yapılması Talep halinde soğuk Asfalt yapılması Yol Bakım ve onarım yapılması Kanalizasyon, yağmur suyu, ızgara ve logar yapımı İSTENEN BELGELER 1Kanalizasyon aboneliği için dilekçe ile başvuran vatandaşın evrakları kontrol edildikten sonra, herhangi bir evrak eksikliği yoksa kanalını bağlamak için tahrip edilecek olan yolun tahrip ücreti ve kanalizasyon aboneliği ücreti yatıran vatandaşa kanalizasyon bağlama izni verilir. 1İş makinesi kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Vidanjör kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Kuka kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2 B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3 Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Kompresör kiralama talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Asfalt Kesimi talebinde bulunan vatandaş müdürlüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan iş makinesi kiralama ücreti makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Tıkanan kanalın keşifi yapıldıktan sonra elle veya kuka yardımı ile kanalın açılması sağlanır. 1Sıcak asfalt talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Parke taş ve kaldırım talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Soğuk asfalt talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Yol Bakım ve onarım talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. 2 Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir. 1Kanalizasyon, yağmur suyu, ızgara ve logar yapımı talebinde bulunan vatandaş, kurum ve kuruluş müdürlüğümüze dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunur. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat 1 Saat

20 2Fen İşleri lüğü çalışma programına yapılıp yapılamayacağı yazı ile kendilerine bildirilir.

21 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Fen İşleri lüğü İkinci Müracaat Yeri : İsim : Ünal KIKILI İsim : Ünal BAŞKUR Unvan : Fen İşleri ü Unvan : Başkanı Yrd. Adres : Adres : Telefon : Telefon : Fax : Fax : Eposta : Eposta :

22 KIRKLARELİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İç Mekan İlaçlama 2 Dış Mekan İlaçlama Talep Halinde Bağ ve Bahçelere su götürülmesi Talep Halinde Ağaç Kesimi veya Budanması Kurumlara Çevre Düzenlemesi, Bakımı ve Temizliği Konusunda Destek Hizmeti Verilmesi Mezar Yeri Tahsisi ve Defin İşlemlerinin Yapılması Fakir ve Kimsesiz Cenazesinin miz tarafından defninin yapılması Mezar Yeri Satışı Yapılması İSTENEN BELGELER 1İç mekan ilaçlama yaptırmak isteyen kişi, Kurumlar veya apartman yönetimi lüğümüze başvurması halinde Standart ilaçlama formu talepçinin beyanları doğrultusunda doldurulur 2İç mekan ilaçlama talebinde B. Meclisinin belirlemiş olduğu ilaçlama fiyatları doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan ilaçlama ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1Su talebinde bulunan kişi lüğümüze şifahen başvuruda bulunur. 2 Bağ ve Bahçelere su talebinde B. Meclisinin belirlemiş olduğu ilaçlama fiyatları doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 3Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan su ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1 Ağaç Kesimi veya Budanması yaptırmak isteyen Kişi lüğümüze dilekçe ile talepte bulunur. 2 Kesimi veya Budanması talep edilen ağaç müdürlüğümüz personeli tarafından keşfi yapılarak kullanılacak araçların tespiti yapılır. 3 Ağaç Kesimi veya Budanması talebinde müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan keşif sonucu kullanılacak araçlar (İtfaiye aracı, ve Bıçkı ücreti) için B. Meclisinin belirlemiş olduğu fiyatlar doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 4Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan ilaçlama ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. 1 Çevre Düzenlemesi, Bakımı ve Temizliği Konusunda Destek Hizmeti almak isteyen kurum müdürlüğümüze yazılı talepte bulunur. 2İlgili yazıya istinaden lüğümüz personeli tarafından keşfi yapılır. Yapılan keşif doğrultusunda işin mahiyetine göre Başkanlık Makamı, B. Encümeni veya B. Meclisinden izin alınır. 3 Başkanlık Makamı, B. Encümeni veya B. Meclisinden olumlu karar çıkması halinde işlem yerine getirilir.ilgili kurum iş sonunda resmi yazı ile yapılan işin mahiyeti hakkında bilgilendirilir. Başkanlık Makamı, B. Encümeni veya B. Meclisinden olumsuz karar çıkması halinde İlgili kurum resmi yazı ile bilgilendirilir. 1Mezar yeri tahsisi ve defin işlemlerinin yapılabilmesi için defni yapılacak cenazeye ait resmi sağlık kurumundan alınmış olan ölüm kağıdının definden önce lüğümüze ibraz edilmesi 1Mezar yeri tahsisi ve defin işlemlerinin yapılabilmesi için defni yapılacak cenazeye ait resmi sağlık kurumundan alınmış olan ölüm kağıdının definden önce lüğümüze ibraz edilmesi 2Fakir ve Kimsesiz Cenazesinin miz tarafından defninin yapılabilmesi için bağlı bulunduğu Muhtarlıktan Fakir İlmühaberi alınarak lüğümüze ibraz edilir. 1B. Şehir Mezarlığından mezar yeri almak isteyen vatandaşımız Şehir Mezarlığımıza giderek buradan yerini ve miktarını belirten makbuz alır. 2Mezar yeri talebinde bulunan kişi mezarlıktan almış olduğu makbuzla lüğümüze başvurur B. Meclisinin belirlemiş olduğu Mezar yeri ücreti doğrultusunda Tahakkuk kaydı yapılır. 3 Yapılan tahakkuk doğrultusunda yatırılan ilaçlama ücret makbuzunun 1 sureti müdürlüğümüze ibraz edilir. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 7 İlaçlama Döneminde Her ile Saat

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Hafriyat 2 Bağlama Kütüğüne Kayıt 1- Daire Başkanlığı elemanlarınca

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek- HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU SIRA NO KURUMUN KODU STANDAR DOSYA PLANI KODU HĐZMETĐN TANIMI HĐZMETĐN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HĐZMETTEN YARARLANANLAR HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/ YETKĐLĐ

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI Tarımsal Sulama Suyu Đzinleri BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 2- Tapu Fotokopisi 3- Kuyu Logu HĐZMETĐN TAMAMLANMA

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikayetleri 1. Dilekçe 15 GÜN 2 l.sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Açma

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GEREKEN İÇ HİZMET ENVANTERİ 2 92560801 SIHHİ işyerlerine SIHHİ İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI, RUHSATI, 2-Vergi Levhası 3-Oda Kaydı 4-Kira Kontratı 5-Mesleki Yeterlilik Belgesi 6-Sağlık raporu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU SIRA 1 SIHHİ İŞYERLERİ RUHSATI 1. Tapu 2. İskan 3. Kira kontratı 4. Vergi lehvası 5. İkametgah senedi 6. Nufus cüzdanı sureti

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU (ĐMAR VE Đ ŞAAT ĐŞLERĐ HĐZMETLERĐ) SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSANN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Mali Ödemeler - Maliye borcu yoktur yazısı - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Vekaletname TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya

Detaylı

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu SIRA NO RUHSAT CĠNSĠ GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1- Başvuru Formu şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Hâlihazır Harita Onayı İşlemleri 2 Köy Gelişim

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İmar Arşiv Bilgi Talebi 1 1-Nüfus Cüzdanı 2-Telefon Numarası 2 İmar Arşivi Birimi Mimari Proje İnceleme 2-Tapu Kaydı (Son 1 Aylık) Hisseli İse Hissedarlardan Muvafakat 3-Mimarlar Odası Tarafından Onaylanmış

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU Ek- HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU SIRA NO KURUMUN KODU STANDAR DOSYA PLANI KODU HĐZMETĐN TANIMI HĐZMETĐN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HĐZMETTEN YARARLANANLAR HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/ YETKĐLĐ

Detaylı