Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Ayşegül KAYA 2005 İSTANBUL

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Ayşegül KAYA Danışman: Doç. Dr. Hamza KANDUR 2005 İSTANBUL

3

4 KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI Özet... IV Abstract... V Önsöz... VI Giriş Bölüm 1 KALİTENİN KISA TANIMI VE TKY İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 1.1 Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite Kavramı Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite Kontrol Kalite Kontrol Çemberi Kalite Kontrol Denetimi Toplam Kalite Kontrol Kalite Güvencesi Kalite Sistemi Kalite Politikası Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi ve Kalite Kavramının Türkiye deki Gelişimi Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi Kalite Kavramının Türkiye deki Gelişimi TKY ye Katkısı Olan Önemli Kişiler Prof. Dr. Kaouru Ishikawa Dr. William Edwards Deming Joseph M. Juran Dr. Armand V.Fiegenbaum I

5 Philip B. Crosby... Walter A.Shewhart Kalite Çalışma Ödülleri İle İlgili Uygulama Ödülleri Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) ISO Standartları CE damgası HACCP standardı (Hazard Awardness Critical Control points) Tüsiad Kalder Kalite Ödülü TSE ödülü Deming Uygulama Ödülü Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü BÖLÜM 1.6 Kurumlarda Yönetim ve TKY İlişkisi Yönetim ve Yönetimin amacı Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilgi ve Belge Yönetim Proseslerinin Standartlardaki Gerekliliği Standartlar ile Bilgi Belge Yönetimi İlişkisi Standartlarda Bilgi ve Belge Yönetimi İhtiyacı Bilgi Belge Yönetimi Eksikliğinin Standart Uygulamalarına Getirdiği Problemler ULUSLARARASI BELGE YÖNETİMİ STANDARTLARI 2.1 ISO 9000 Serisi Standartları ISO 9000 Serisi Standartlarının Kökeni ISO 9000 Serisi Standartları ISO 9001,9002, ISO 9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemi Standardının Yorumlanmış Taslak İçeriği ve Getirdiği Yenilikler ISO 9000 de Dokümanların Kontrolü maddesinin yorumlanmış içeriği İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı ISO : ISO un kökeni tarihçesi ve ön hazırlıkları ISO u Hazırlama Çalışmaları ve Türkiye II

6 3.BÖLÜM ISO un Önemi ve Gerekliliği İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı ISO :2001 İçeriği BELGE YÖNETİMİ PROSESLERİ VE KALİTE YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 3.1 Kurumlardaki Evrak ve Arşiv İşlemleri İle İlgili Prosesler Nelerdir? Bu Proseslerin Prosedürleri ve Talimatları Arşiv Kalite Yönetim Sistemi İçin Gerekli Olan Doküman Tanımları Arşiv Yönetimi Proseslerinin ISO 9000 Standartlarına Uyarlanması Çalışması ISO 9000 Standardında Arşiv Yönetimi için gerekli olan SİSTEM DOKÜMANLARI tanımı ISO 9000 Standardında Arşiv Yönetimi İçin Gerekli Olan HİZMET DOKÜMANLARI tanımı Sonuç Ekler Ek 1- ISTON Ana Dosya Tasnif Planı Ek 2- Revizyon İstekleri Takip Listesi Ek 3- Kalibrasyon Planı Ek 4- Güncel Dış Kaynaklı Doküman Listesi Ek 5- Evrak Envanter Formu Ek 6- Fonksiyon Envanter Formu Kaynakça Özgeçmiş III

7 ÖZET Bu çalışmada, kurum ve kuruluşlarda yönetim kavramı içerisinde uygulanan Toplam Kalite Yönetim Süreci çalışmalarında bilginin kullanımının gerekliliği tanımlanarak, kurumların idari ve hukuki fonksiyonlarının bu süreçlerle paralel gidecek etkin ve en üst seviyede verimli kullanımının sağlanabileceği standart bir bilgi tabanı olan arşiv sisteminin gerekliliği anlatılmıştır. Ayrıca kurumlarda uygulanan bilgi ve belge yönetimi prosesleri ile arşiv işlem proseslerinin ilk uluslararası belge yönetim standardı olan ISO nolu standardı ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi standardı çerçevesinde nasıl uygulanması gerektiği analiz edilerek, bu işlem ve proseslerin detaylı tanımlanması yapılmıştır. Son olarak Arşiv işlem ve proseslerinin ISO 9000 serisi standartlarına uyarlanması çalışmasında ; Kamu alanında hizmet veren bir arşiv kuruluşunun Toplam Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, işlemlerinin ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu için tanımlaması gerekli olan sistem dokümanları ve hizmet dokümanları tanımlanmıştır. IV

8 ABSTRACT In this thesis, the use of information is in the Quality Management is defined. The importance of employing standards in information management and archival processes is also analzed. The possible application of the standars ISO 9000 and ISO in archival procedures is examined.the benefits of standard in the filing systems are also demostrated in the appendices. V

9 ÖNSÖZ Kalite kavramıyla ilgili düşüncelerin çoğu üretim sektöründe başlamış olup hizmet, bankacılık, eğitim ve benzeri sektörlerde devam etmiştir. Bu kavramın ilk ortaya çıkışı, 20. yy başlarında üretim sektörünün toplu ve seri üretime geçişinde karşılaştığı zorluklara dayanır. 2. Dünya savaşından sonra ise bu kavram kendini hatalı üretimi en aza indirecek süreç ve yöntemleri geliştirme çabası çerçevesinde, üretim öncesi planlamaya odaklamıştır. Bu süreçlerin devamında yeni bir yüzyıla girerken, tüm dünyada,öncelikle özel sektörde başlayan Kalite Yönetimi ( Quality Management ) anlayışına, kamu sektöründe de giderek yaygın bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Endüstriden hizmet sektörüne kadar bir çok kuruluşu etkilemekte olan kalite yönetimi anlayışı, yaşamın tüm yönlerini kapsayan dinamik bir süreç haline dönüşmüştür. Her alandaki gelişmeye paralel olarak, kamu hizmetlerinin de etkin ve verimli bir şekilde sunulması için, kamu yönetimi ve kurumlardaki yönetim süreçlerindeki fonksiyonların yeni bir anlayışla ele alınması ve bürokratik yaklaşımlar yerine katılımcı modellerin uygulamaya konulması gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında kurumlar kendi fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve bu fonksiyonları neticesinde ürettiği bilgileri stratejik ve hızlı kullanabilmek amacıyla; kamu yararı taşıyan, hem kendi kurumsal kimliğini tanımlayan hem de tarihe tanıklık eden bilgilerini ve belgelerini gelişen yeni sistemlerle paralel olarak yönetmek durumunda kalmışlardır. İşte bu çalışmamızın amacı; kurumlarda yönetim sisteminin en kaliteli şekilde sunulmasını sağlayacak, kurumsal kimliğin ve gelecekteki atılımların sağlamlığını belirleyecek olan, geçmişteki tecrübelerin, kurum fonksiyonlarının, idari, hukuki, sosyal ve kurumasal açılardan önemli bilgi ve belgelerin yer aldığı standartlara uygun bir kurum bilgi tabanının gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada özverili katkılarıyla bana yardımı olan, değerli fikir ve önerileriyle bana farklı bakış açıları kazandıran Sayın Doç. Dr. Hamza KANDUR hocam a, kalite sistemi dokümanlarını ve kalite eğitimlerini benden esirgemeyen başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve dipnotlarda ismini geçtiğim tüm kurum çalışanları na, maddi ve VI

10 manevi destekleriyle yanımda yer alan ailem e, kalite konusunda uluslararası literatürü tanımamda ve faydalanmam da yardımlarını benden esirgemeyen müstakbel eşim Kadir ZORA beyefendiye ve ismini burada sayamadığım pek çok arkadaşıma, dostuma ve büyüklerime teşekkürü bir borç bilirim. Büyük emeklerle hazırladığım bu çalışmamdaki bazı eksiklik ve yanlışlıkların muhtemel olabileceğinin bilincindeyim. Her şeye rağmen yaptığım bu tez çalışması ile Bilgi ve Belge Yönetimi alanında küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsem bundan mutluluk duyacağım. VII

11 GİRİŞ 21. yüzyılda dünyada ve ülkemizde işletmelerin zorlu pazar koşullarında rekabet gücüne sahip olabilmek ve mücadeleden galip çıkabilmek için, teknolojiden yararlanma, araştırma-geliştirme, çevre ve en önemlisi eğitim gibi geleceğe yönelik yatırımları gerçekleştirmek zorunluluğu vardır. Bu süreçler önümüzdeki dönemlerde dünya ticaretinde egemen olacak temel unsurların başında standartları ve kalite yönetim sistemlerini gerekli kılmaktadır. Bu süreçlerin gerekliliği içerisinde dünya ticaretinden alacağı payı arttırabilen şirketler, Türk Sanayinde ve dünya ticaretinde hak ettiği payı kurumlarının faaliyetlerini sürekli iyileştirme, iyi bir kalite takibinde bulunma, çalışan ve müşteri memnuniyetine odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde bulunarak elde edebileceklerdir. Bu anlayış içerisinde bireyden topluma, tek kişilik bir işletmeden ekonominin bütününe kadar hayatın her alanında suya atılan bir taşın yarattığı çemberler örneğindeki gibi, kaliteyi üretebilmek, geliştirebilmek, devamlılık sürecinde paylaşarak sonuç alabilmek önümüzdeki süreçlerin ortak paydasını oluşturacak ve yarının dünyasında rekabet üstünlüğü yönetim fonksiyonlarının her alanında kaliteyi uygulayan ve üretenlerin olacaktır. Bu bağlamda günümüzde kurumlardaki yönetim fonksiyonlarında ve yönetim yaklaşımlarında kullanılan bilginin önemi artmakta ve geliştirilen kalite sistemlerinin temelini stratejik ve planlı bilgi kullanımı oluşturmaktadır.bilgi çağı süreci ve stratejik bilgi kullanımı kalite süreçlerinin ivmesini önemli ölçüde yukarıya çekmektedir. Bu durum sonucunda kurumlar yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirirken bilgi kullanım oranını ve kullanım hızını azami ölçüde opsiyonel tutmak durumunda kalmışlardır. Bilgi kullanımı her geçen gün daha önemli olmakta ve bu bilgilerin kullanımı temelde bir bilgi tabanını gerekli kılmaktadır. Bu süreç kurumların kullandığı ve kullanmakta olduğu bilgi kaynaklarının önemini artırmaktadır. Bunlardan en önemlisi, kurumun geçmişteki fonksiyonlarını tanımlayan, hali hazırda ve gelecekte yönetim 1

12 fonksiyonlarını gerçekleştirirken başvurabilecekleri, referans alabilecekleri kurum kimliğini barındıran kurum arşivleri olacaktır. Kurumlardaki Toplam Kalite Yönetimi nin en önemli ilkesi olan ve kalite sisteminin yürümesini sağlayan Doküman ve Veri kontrolü ilkesi nin arşivin bir parçası olduğunu düşünürsek; kurumlar için arşiv işlem ve proseslerinin standartlara uygunluğu ve standartta nasıl tanımlandığı konusu daha önemli bir hale gelmektedir. Çünkü günümüz yönetim ve kalite süreçlerinde üretim sektöründen hizmet sektörüne kadar elde edilebilecek ürün veya hizmet kalitesi ancak standartlara bağlı bir yönetim sistemiyle elde edilebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmamın amacı ISO 9000 serisi standartlarında doküman ve veri kontrolü maddesinin nasıl tanımlandığı ve neleri kapsadığı ayrıca kamu sektöründe bilgi hizmeti veren arşivlerdeki yönetim ve işlem süreçlerinin ISO 9000 standartlarına uygunluğunun ölçülmesi ve tanımlanmasıdır. Bu çalışmada şu sorular incelenmiştir. Birinci bölümde: Kalite kavramı tanımı, tarihçesi ve kalite yönetim sistemi anlatılarak, yönetim ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişkilendirme tanımlanmıştır. İkinci bölümde: Uluslararası belge yönetim standartları irdelenerek, ISO 9000 ve ISO nolu standartlar analiz edilmiştir. Bu bağlam da ; ISO 9000 seri standartlarında dokuman yönetimi nasıl olmalıdır? ISO 9000 seri standartlarında geçen Doküman ve Veri Kontrolü maddesi nasıl uygulanmalıdır? Evrak Yönetiminin standartlardaki yeri nedir ve nasıl uygulanmalıdır? Standartlara uygun bir Arşiv Modeli nasıl olmalıdır? soruları irdelenmiştir. ISO nun belge ve bilgi yönetimi konusunda; uluslararası ilk standart olan ISO nolu standardın tanımı yapılarak arşiv işlemleri için verilen bilgilerin neleri kapsadığı incelenmiş; Bu bağlamda; 2

13 Üçüncü bölümde : Kurumlardaki arşiv işlem ve proseslerin ISO 9000 e göre nasıl uygulanacağı analiz edilerek, ISO 9000 standardını sağlayan bir arşivin, sistem ve hizmet dokümanları tanımlanmıştır. Bu konular irdelenirken, ülkemizde kamu sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlarından kalite konusunda ciddi ve özverili çalışma yapan kurumların Arşiv Uygulamaları ve Kalite politikalarından yararlanılmaya çalışılmıştır. AYŞEGÜL KAYA Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü İSTANBUL,

14 BİRİNCİ BÖLÜM 1- KALİTENİN KISA TANIMI VE TKY İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 1.1-Kalite kavramı ve Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite Kavramı Kalite kelimesi Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen qualis ten türemiştir. 1 Kalite kavramının çıkış noktası nihai ürün kalitesini arttırmak ve bu devamlılığı sağlamak zorunluluğundan oluşmuştur. Kalite: Bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Bir ülkenin ve bir kurumun kalkınmışlık düzeyinin en inandırıcı delili, kuşkusuz ürettiği mal ve hizmet kalitesidir.kalite verimlilik, esneklik, etkili olmak ve işlevsel olarak yatırımcı olmaktır. Başta Japon kuruluşları olmak üzere, birçok dünya kuruluşunun başarılarında temel faktör olan Toplam Kalite Yönetimi, günümüzde en genel haliyle: bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla; çalışanların, müşterilerin ve toplumun memnun edilerek hizmet veya ürün sektöründe verimliliği yakalamaktır. 2 Bu tanımadan da anlaşıldığı üzere Toplam Kalite anlayışında, Taylor un klasik yaklaşımından farklı olarak bu yeni anlayış, sorumluluklarını eskizsiz olarak yerine getiren, ancak bunun yanında yaptığı işin daha verimli yapılması için, sürekli düşünen ve belirlenmiş çeşitli katılım yöntemleri ile bu düşüncelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir çalışan davranışı gerçekleşmiş, yöneticilerinde çalışanları teşvik edici, katılımı sağlayıcı, inisiyatif kullanmayı, sorumluluk almayı yenilikler yaratmayı teşvik eden bir sistem kurulumunu beraberinde gerçekleştirmiştir. Taylor un yönetim sistemini tanımlayan en karakteristik özellik aşırı iş bölümüne dayanmak ve çalışanlara birer makine gözüyle bakmak şeklinde özetlenebilir.bu tanıma göre Taylor insanların görev tanımları ne ise ona göre 1 Muhittin Şimşek, Kalite Yönetimi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul,1998, s.5. 2 T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Notları, İstanbul,

15 çalışması gerektiğini ve bunun dışında onlardan başka bir şey beklenmediğini savunur. Kısacası insanlara bir makine gözüyle bakar Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite ile ilgili kayıtların M.Ö yılına kadar uzandığı belirtilmektedir. Ünlü Hamurabi kanunlarının 22a maddesinde bir inşaat ustasının yaptığı evin sağlam olmaması halinde başının uçurulacağı yer almaktadır.kanun da derki; eğer bir adam ev yapar ve yaptığı ev çökerse ve bu evde ölen olursa o evi yapanda öldürülmelidir.bu da kalitenin ilkel bile olsa milattan önceki yıllarda başlayıp günümüze kadar gelmesidir. 4 Tarım topluluklarında ürünün göz muayenesi ile uygun olanın alınması da kontrolü ile ilgili bir uygulamanın varlığını göstermektedir. Medeniyetin ileriki yıllarında ünlü usta veya doktordan ürün ve hizmet talebi ile kalite kontrol yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda loncaların (Ahilik teşkilatı) bir takım kurallar koyarak ürün ve hizmetin üretilmesini şart koyması da kaliteyi zorunlu hale getirmiştir. Sanayi devrimi sonrası ise işletmelerin daha da büyümesi, Taylor modelinin gelişmesi ve otomasyona geçilmesiyle birlikte belirli standartlar ve testler geliştirildi. Laboratuarlar kuruldu ve ayrı bir kalite kontrol birimleri geliştirildi. Birinci dünya savaşı seri üretimi ortaya çıkarırken artan üretim ve ürün çeşitliliği ile birlikte Kalite kontrolde matematiksel yöntemlerin kullanılması zorunlu hale geldi. Amerika'da Bhemhart 1924 yılında kontrol çizgilerini geliştirdi lu yıllarda Amerika ve İngiltere ilk Kalite kontrol kitaplarını yayınladılar. 2. dünya savaşı (1940 yıllarında) imalatın artmasına bağlı olarak Kalite kontrol metotları geliştirildi lerde kalite kavramı, hatalı üretimi en aza indirecek süreç ve yöntemleri geliştirme çabası çerçevesinde, üretim öncesi planlamaya odaklama şeklinde kendini göstermeye devam etti.kalite Devrimi 1950 lerde Demin ve Juran gibi öncü isimlerinde yardımıyla gerçekleşmiştir.savaş öncesi ve TKY uygulanmaya başlamadan önce Japonya kalitesiz mal üretmekle ünlü ve Pazar payı çok az olan bir ülke konumundayken, bugünkü Japon malını yani kaliteli mal efsanesini yaratmış, dünyada çok büyük bir pazar payına sahip olmayı başarmıştır. 3 Gönel Yenersoy, Mükemmeli Arayış Yolculuğunda İlk Adım, Rota Yayınları, 1997, s.45 4 Mina Özveren, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Alfa Yayınları, İstanbul 1997,s.6 5 erişim:

16 F.Taylor un parça başı ihtisaslaşmayı öngören bireysel, buyurgan, statik, güdülü, sorunsuz üretim ve hizmet anlayışının yerini, 1950 lerden sonra, Japonya da başlayan grup çalışmasını ve dinamiğini, katılımcılığı, özgünlüğü sorumluluğun paylaşıldığı, sorgulayıcı ve devamlı iyi yönde gelişmeyi (KAİZEN modeli ) öngören Toplam Kalite Yönetimi almıştır. 20.yüzyılın ilk çeyreğinde standartlaşma hareketi, Kanada dan Amerika ya Amerika dan Güney Afrika ya birçok ülkede hızla yayılmaya başlamıştır.yine 2.Dünya Savaşından sonra Avrupa da ekonominin canlanması için ihracatın geliştirilmesi ve artırılması ihtiyacı doğmuştur.ihracatın artırılabilmesi için de üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası kabul görmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.bunu sağlamanın yolu olarak da ortak standartların oluşturulması ve kabul edilmesi fikri ortaya çıkmıştır.bu fikir Avrupa devletlerince benimsenince 1947 yılında ISO ( International Standards Organization ) Cenevre de kurulmuştur.iso başlangıçta ürün, hizmet ve deneyler ile ilgili standartlar hazırlayıp yayınlamıştır yılında tüketici malları standartları için İngiltere de Danışmanlık Konseyi oluşturulmuştur.bu sırada BSI ( İngiliz Standartlar Enstitüsü ) çalışmalarını can, mal güvenliği konularında yoğunlaştırmış ve bununla ilgili standartlar yayınlamaya başlamıştır yılında Batı Avrupalı beş ülkenin kalite uzmanlarınca Avrupa Kalite Kontrol örgütü kuruldu.sonraki yıllarda 25 ülkenin kalite kuruluşlarının katıldığı büyük bir Avrupa örgütüne dönüştü ( EOQC : Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu ), kalitenin elde ediliş şeklinin değişmesi sonucu 1988 yılında adındaki kalite kontrolü kaldırılarak Avrupa Kalite Örgütü ( EOQ ) olarak faaliyetlerine devam etmektedir.kalite örgütü ( EOQ ) temel amacı ürün ve hizmet kalitesinde etkili gelişme sağlayacak ilmi ve teknik çalışmaları yapmaktır bu amaçla yine 1988 yılında 14 önde gelen Avrupa şirketi tarafından EFQM oluşturulmuştur.avrupa da sürdürülebilir mükemmellik için bir itici güç misyonu olma ve Avrupa organizasyonlarının mükemmelleşeceği bir dünya görüşü ile kurulmuştur Ocak ayından önce bu üyelik pek çok Avrupa ülkesinden ve değişik iş alanlarından oluşan 750 üye sayısına ulaşmıştı. Bu kuruluşun 2 amacı vardır: 1- Avrupa genelindeki organizasyonlarına mükemmel sonuçlara ulaşmak yönünde teşvik etmek ve bu yönde yardımcı olmak, 2- Toplam Kalite Yönetimi işlemlerini hızlandırmak, 6

17 Bu aşamalarla birlikte ISO ürün standartlarının yanında ürünü üretecek sistemlerle ilgili standart çalışmalarına da başlamış, bunun neticesinde 1987 yılında ISO 9000 adı altında Kalite Güvence ve Yönetim Standartlarını yayınlamıştır Yılında ISO 9001, 9002, 9003 standartları revize dilmiştir.iso 1996 yılında ISO Uluslararası Çevre Yönetim Standardını yayınlamıştır.iso standardı etkin bir çevre yönetimi için gerekli elemanları ve şartları ihtiva etmektedir yılında ISO bu güne kadar ürünü üretecek sistem çalışmaları olan ISO 9000,9001, 9002, 9003 çalışmalarını birleştirerek revize etmiş ve geliştirerek ISO 9001 ( 2000 ) olarak yayımlamıştır. Bu üç standarda göre, isteyen firmalar, akredite edilmiş sertifika vermeye yetkili kuruluşlarca denetlenmekte ve kalite sistemleri uygunsa sertifikalandırılmaktadırlar. 6 Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları : Toplam Kalite Yönetim Modeli sürekli mükemmelliği yakalamanın pek çok değişik yaklaşımı kullanarak da mümkün olabileceğini kabul eden bir disiplinli yönetim biçimidir.bu disipline edilmiş yönetimin altyapısını oluşturan bazı temel kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar: Sonuçlara yönlendirme Mükemmellik, bütün paydaşların (çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, toplumun ve kuruluşla finansal ilişkisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasında bir denge sağlayabilmeye ve bütün paydaşların gereksinimlerini karşılayabilmeye bağlıdır. 7 Müşteri odaklılık Müşteri, ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili son sözü söyleyecek kişidir; bu nedenle, mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine odaklanarak müşteri bağlılığı, müşteri tutma ve pazar payını artırma gibi konularda en yüksek düzeye ulaşılmaya çalışılmalıdır.nitekim DEMİNG TKY uygulamalarında Japon lara bir takım yöntemler öğretirken müşteri odaklılık konusunda da anket düzenleme çalışmalarını öğretmiştir.japonya bu sistemi daha da geliştirerek QFD ( Quality Erişim

18 Function Deployment Kalite İşlevinin Konuşlandırılması ) denilen sistematik bir sistem geliştirmiştir. 8 Liderlik ve amacın tutarlılığı Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem kuruluşun hem de çalışanlarının mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır. Süreçler ve verilerle yönetim Kuruluşlar, en iyi performanslarını birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler. Çalışanların geliştirilmesi ve katılım Bir kuruluşun çalışanların potansiyelinin tam olarak yaşama geçirebilmesi için paylaşılan değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme Kuruluşun performansı; bilgi birikimi sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar. İşbirliklerinin geliştirilmesi Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması işbirliği yaptığı kuruluşlarla güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır. 8 MASAAKİ İMAİ, KAİZEN Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, BRİSA, , İstanbul 8

19 Kurumsal sosyal sorumluluk Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması etik bir yaklaşımın benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerin aşılmasına bağlıdır. 9 Toplam kalite yönetimi felsefesini oluşturan bu kavramları göz önüne alırsak, TKY nin ürün ve hizmet kalitesi, çalışma ve yaşam kalitesi ve organizasyon kalitesinden oluştuğunu görebiliriz. Yani TKY bireyden, organizasyonlara, oradan toplumun kalitesine kadar uzanmaktadır. 10 Tablo 1 Kalite sistemi kaynakları yüzdesini şematik bir tabloda çizecek olursak Toplam Kalite Yönetiminin Uygulama Aşamaları Teşhis ve hazırlık : Toplam Kalite yönetiminin uygulama aşamasında teşhis ve hazırlık TKY ye girişmek için zemin hazırlamaya ve ilk adımı atabilmek için gerekli ortamı oluşturmaya yöneliktir.bu aşamada adım adım gidilecek alt basamaklar oluşmaktadır. Bunlar; 9 ÇETİN Canan, AKIN Besim, EROL Vedat, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi, 2.baskı, Beta Yayınları, İstanbul, Şubat Süheyla Gürsözlü, Toplam Kalite Yönetimi'ne Bakış, Erişim

20 1-Yönetim Sorumluluğu ve Yönetim Eğitimi Grup çalışmaları 2-Tasarlanan Durumun Sorgulanması 3-Görüşmeler 4-Analiz ve raporlama Yönetim Kararlılığı ve Katılımı : Bu aşama Toplam Kalite Yönetim sistemi için gerekli desteği alabilmek ve TKY konusunda sistem koordinasyon ve kontrolünü sağlayarak TKY nin uygulandığı kurumun tüm çalışanlarına bu sistemin mantığını kavratmaktır. Üst Yönetim Grup Çalışması. Bu çalışma gurubunun katkısı kaynaklar ve kalite faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak, bu kaynakların doğru ve dinamik kullanılabilmesi için koordinasyon yapmaktır. 11 Toplam Kalite Yönetimi Yapısı : Bu yapıyı oluşturmanın en önemli şartı kalite olgusundan bekleneni en iyi elde edebilmek için kurumu,çalışan performansını, piyasa şartlarını en önemlisi kurumun oluşturulması gereken yapıyla nasıl bir çalışma yapması gerektiğini bilmektir. Üst Kademe Yönetim Takımı Oluşturulması: TKY uygulamalarında takı çalışması gerekliliği sistemin bir dizi zincir fonksiyonlardan oluşmasından kaynaklanmaktadır.bu da sistemin oturtulması ve devamlılığının sağlanması için Üst Kademe Yönetim Takımı oluşturulmasını gerekli kılar. Yoğun Katılım:Bu aşama Toplam Kalite Yönetim sisteminde çalışanların katılımını sağlamak ve sistem içerisinde yenilenmeleri yapmak için kalite iyileştirme takımları, sürekli iyileştirme prosesi grup çalışması kurmayı amaçlar. 12 Yoğun katılım aşamaları ve faaliyetlerinden bahsedecek olursak; 1-Sürekli iyileştirme prosesi eğitimi 2-Bilinç Eğitim Programının geliştirilmesi, 11 Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş, Kalite Yönetim Sistemi Çalışanın El Kitabı 12 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Notları 10

21 3-Kalite Çalışmaları İçin Kurulmuş Olan Üst Yönetim Takımı İyileştirme prosesi grup çalışma programları 4-Gözden geçirme toplantıları 5-Gözden geçirilenleri düzeltme ve sorunları önleme ( DÖF Düzenleyici ve Önleyici faaliyetler ) Bu saydığımız Toplam Kalite Uygulama Aşamaları, Toplam Kalite Yönetim Sisteminin kurulumundan itibaren devam ettiği her aşamada katılım ve sürekli olarak kontrol sürecinde olmasını gerekli kılar. Bu da bir takım disipline edilmiş süreçler içerisinde kurumun tüm çalışanlarının aktif katılımı gerektirir.böyle bir süreci bir tablo üzerinde tanımlayacak olursak ; Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Müşteri Yönetim Sorumluluğu Müşteri Kaynak Yönetimi Ölçme, Analiz ve İyileştirme Memnuniyet Şartlar Ürün Gerçekleştirme Ürün Tablo 2- Süreç Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli 11

22 1.2-Kalite Kontrol Kalite kontrol gelişimi toplam kalite yönetiminin önemli yapı taşlarından biridir.kalite Kontrol TKY sistemi içerisinde kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış sistemin bir parçasıdır.üretilen malların ölçümlere uyup uymadığını araştırarak son üretimde hatayı tespit ederek sorunları ortadan kaldırmak olarak da tanımlayabiliriz.bir yönetim sistemi içerisinde üretilen malın yada hizmetin kalitesini artırmak ve kalitesini için yapılan son muayene yada testler birleşimidir Kalite Kontrol Çemberi Kalite Kontrol Çemberi çalışmalarını ilk uygulayan ve bu çalışma sistemine en büyük katkıları yapan Japonya ve Japon Bilim adamlarıdır. Her ne kadar ilk kalite kontrol çemberi düşüncesi Amerika ya ait olsa da çıkış ve uygulama yeri Japonya dır. Tanım itibariyle Kalite Kontrol Çemberi; Herhangi bir organizasyon veya hizmette kendi alanlarında kalite ile ilgili olan veya olmayan sorunları tespit ederek bu sorunların analizini yaparak çözüm için gönüllü olarak bir araya gelen ve sayıları 2 ile 14 arasında farklılık gösteren bir çalışma gurubudur.bu çalışma gurubun amacı ve hedefi kurumun diğer çalışanlarıyla koordinasyonu sağlayarak karşılıklı iyileştirme çalışmaları yaparak gelişimi sağlama, üretimin sağlandığı birimde denetim ve ilerleme, kalite kontrol tekniklerinden en üst düzeyde nasıl yararlanabiliriz sorusu işlerini yürütür. 14 Kalite Kontrol Çemberinin uygulanmasında 5 aşama vardır. Bu aşamaları kısaca tanımlayacak olursak; 1-Başlangıç aşaması 2-Pilot Plan Aşaması 3-Gelişim ve Genişleme aşaması 4-Büyüme aşaması 5-Olgunluk aşaması 13 Kamile Demir, Cevat Elma, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar Sorunlar, Anı Yayıncılık, Ankara 2000, S Demir, a.g.e., sf

23 Kalite Kontrol Denetimi Kalite kontrolü uygularken en önemli işlerden biri uygulamaların nasıl yürüdüğünü şu sorularla izlemektir: Çalışmalar iyi yürütülüyor mu? Zayıf noktalar neler? Kalite Kontrol Denetimi Kalite Kontrol uygulama prosesini denetleyerek gerekli tanıyı koyar ve zayıf noktaları düzeltmek için izlenecek yolu gösterir. Kalite denetimi yada kalite tanısı kalite kontrol denetimine benzer, ancak arada bazı farklar vardır. Kalite denetimi firma içinden yada piyasadan örnekler alarak ürün kalitesini incelemektir.ürün kalitesini denetler ve tüketici isteklerini karşılayıp karşılamadığını inceler, bulduğu hataları düzeltir ve ürünün kalite üstünlüklerini artırır.diğer bir deyişle PYDH (Planla-Yap-Denetle-Harekete geç) döngüsünün de işlerliğini sağlayan denetimdir. Kalite Kontrol denetimlerinde, fabrikanın üründe kaliteyi nasıl meydana getirdiğini, yan sanayi bağlantılarının kontrolünü, müşteri yakınmalarının nasıl ele alındığını ve üretimin her aşamasında kalite güvenliği uygulamalarında kullanılan yöntemleri yeni ürün geliştirme düzeyinden başlayarak ele alır. Kısaca kalite kontrol denetimi, kalite kontrol sisteminin ne derece iyi işlediğini belirleyerek firmanın yinelenen hatalara karşı önlem almasını sağlar ve Kalite Kontrol Prosesinde, PYDH döngüsünü sağlayarak kalitenin denetimini sağlar Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrolünün en açık tanımlamasını Kaouru Ishikawa şirketler ve bireyler farklı yorumlar verebilir, ancak en genel olarak Toplam Kalite Kontrol, yönetim kontrolünün kendisi demektir şeklinde tanımlamıştır. Toplam Kalite Kontrol kavramı Dr.Armond V. Feigenbaum tarafından ortaya atıldı.dr.feigenbaum 1950 li yıllarda Newyork taki General Electric Kurmay merkezinde kalite kontrolden sorumlu firma yöneticisi ve ayrıca firma çapında imalat işleri ve ayrıca Kalite Kontrol yöneticisi olarak hizmet vermiştir. Dr.Feigenbaum göre Toplam Kalite Kontrol bir organizasyondaki değişik gurupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarını müşteri 15 Kaoru Ishıkawa, Toplam Kalite Kontrol, Kader Yayınları, İstanbul,1997,sf

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY

Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZSOY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE EDİRNE DEVLET HASTANESİ NİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan: Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin. Ya da olanları kabullenmeyi. İyiliklerinle

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA BÖLGESİNDE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE KALİTE YAKLAŞIMI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANALİZİ Tümay ATAKAN DOKTORA TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ISO 9000:9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Özgür Külcü * Öz: Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli amaçları arasındadır. Bu da, kaliteyi bir

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir.

Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Doç. Dr. İhsan KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş-Kalite Nedir? Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Kalite, ancak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZDEĞERLEME VE VERİMLİLİK ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANS DEĞERLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ ORHAN ÇÖMLEK DOKTORA TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA Hazırlayan Gamze ARAN İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Yön.Kur.Bşk.Yrd ve Eğitim Komite Başkanı Ali Yalçın TUNG TİMDER AKADEMİ Eğitmenleri Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı