Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Ayşegül KAYA 2005 İSTANBUL

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Ayşegül KAYA Danışman: Doç. Dr. Hamza KANDUR 2005 İSTANBUL

3

4 KURUMLARDA EVRAK VE ARŞİV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSESLERİN ISO SERİSİ STANDARTLARINA UYARLANMASI Özet... IV Abstract... V Önsöz... VI Giriş Bölüm 1 KALİTENİN KISA TANIMI VE TKY İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 1.1 Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite Kavramı Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite Kontrol Kalite Kontrol Çemberi Kalite Kontrol Denetimi Toplam Kalite Kontrol Kalite Güvencesi Kalite Sistemi Kalite Politikası Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi ve Kalite Kavramının Türkiye deki Gelişimi Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi Kalite Kavramının Türkiye deki Gelişimi TKY ye Katkısı Olan Önemli Kişiler Prof. Dr. Kaouru Ishikawa Dr. William Edwards Deming Joseph M. Juran Dr. Armand V.Fiegenbaum I

5 Philip B. Crosby... Walter A.Shewhart Kalite Çalışma Ödülleri İle İlgili Uygulama Ödülleri Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) ISO Standartları CE damgası HACCP standardı (Hazard Awardness Critical Control points) Tüsiad Kalder Kalite Ödülü TSE ödülü Deming Uygulama Ödülü Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü BÖLÜM 1.6 Kurumlarda Yönetim ve TKY İlişkisi Yönetim ve Yönetimin amacı Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilgi ve Belge Yönetim Proseslerinin Standartlardaki Gerekliliği Standartlar ile Bilgi Belge Yönetimi İlişkisi Standartlarda Bilgi ve Belge Yönetimi İhtiyacı Bilgi Belge Yönetimi Eksikliğinin Standart Uygulamalarına Getirdiği Problemler ULUSLARARASI BELGE YÖNETİMİ STANDARTLARI 2.1 ISO 9000 Serisi Standartları ISO 9000 Serisi Standartlarının Kökeni ISO 9000 Serisi Standartları ISO 9001,9002, ISO 9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemi Standardının Yorumlanmış Taslak İçeriği ve Getirdiği Yenilikler ISO 9000 de Dokümanların Kontrolü maddesinin yorumlanmış içeriği İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı ISO : ISO un kökeni tarihçesi ve ön hazırlıkları ISO u Hazırlama Çalışmaları ve Türkiye II

6 3.BÖLÜM ISO un Önemi ve Gerekliliği İlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı ISO :2001 İçeriği BELGE YÖNETİMİ PROSESLERİ VE KALİTE YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 3.1 Kurumlardaki Evrak ve Arşiv İşlemleri İle İlgili Prosesler Nelerdir? Bu Proseslerin Prosedürleri ve Talimatları Arşiv Kalite Yönetim Sistemi İçin Gerekli Olan Doküman Tanımları Arşiv Yönetimi Proseslerinin ISO 9000 Standartlarına Uyarlanması Çalışması ISO 9000 Standardında Arşiv Yönetimi için gerekli olan SİSTEM DOKÜMANLARI tanımı ISO 9000 Standardında Arşiv Yönetimi İçin Gerekli Olan HİZMET DOKÜMANLARI tanımı Sonuç Ekler Ek 1- ISTON Ana Dosya Tasnif Planı Ek 2- Revizyon İstekleri Takip Listesi Ek 3- Kalibrasyon Planı Ek 4- Güncel Dış Kaynaklı Doküman Listesi Ek 5- Evrak Envanter Formu Ek 6- Fonksiyon Envanter Formu Kaynakça Özgeçmiş III

7 ÖZET Bu çalışmada, kurum ve kuruluşlarda yönetim kavramı içerisinde uygulanan Toplam Kalite Yönetim Süreci çalışmalarında bilginin kullanımının gerekliliği tanımlanarak, kurumların idari ve hukuki fonksiyonlarının bu süreçlerle paralel gidecek etkin ve en üst seviyede verimli kullanımının sağlanabileceği standart bir bilgi tabanı olan arşiv sisteminin gerekliliği anlatılmıştır. Ayrıca kurumlarda uygulanan bilgi ve belge yönetimi prosesleri ile arşiv işlem proseslerinin ilk uluslararası belge yönetim standardı olan ISO nolu standardı ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi standardı çerçevesinde nasıl uygulanması gerektiği analiz edilerek, bu işlem ve proseslerin detaylı tanımlanması yapılmıştır. Son olarak Arşiv işlem ve proseslerinin ISO 9000 serisi standartlarına uyarlanması çalışmasında ; Kamu alanında hizmet veren bir arşiv kuruluşunun Toplam Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, işlemlerinin ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu için tanımlaması gerekli olan sistem dokümanları ve hizmet dokümanları tanımlanmıştır. IV

8 ABSTRACT In this thesis, the use of information is in the Quality Management is defined. The importance of employing standards in information management and archival processes is also analzed. The possible application of the standars ISO 9000 and ISO in archival procedures is examined.the benefits of standard in the filing systems are also demostrated in the appendices. V

9 ÖNSÖZ Kalite kavramıyla ilgili düşüncelerin çoğu üretim sektöründe başlamış olup hizmet, bankacılık, eğitim ve benzeri sektörlerde devam etmiştir. Bu kavramın ilk ortaya çıkışı, 20. yy başlarında üretim sektörünün toplu ve seri üretime geçişinde karşılaştığı zorluklara dayanır. 2. Dünya savaşından sonra ise bu kavram kendini hatalı üretimi en aza indirecek süreç ve yöntemleri geliştirme çabası çerçevesinde, üretim öncesi planlamaya odaklamıştır. Bu süreçlerin devamında yeni bir yüzyıla girerken, tüm dünyada,öncelikle özel sektörde başlayan Kalite Yönetimi ( Quality Management ) anlayışına, kamu sektöründe de giderek yaygın bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Endüstriden hizmet sektörüne kadar bir çok kuruluşu etkilemekte olan kalite yönetimi anlayışı, yaşamın tüm yönlerini kapsayan dinamik bir süreç haline dönüşmüştür. Her alandaki gelişmeye paralel olarak, kamu hizmetlerinin de etkin ve verimli bir şekilde sunulması için, kamu yönetimi ve kurumlardaki yönetim süreçlerindeki fonksiyonların yeni bir anlayışla ele alınması ve bürokratik yaklaşımlar yerine katılımcı modellerin uygulamaya konulması gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında kurumlar kendi fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve bu fonksiyonları neticesinde ürettiği bilgileri stratejik ve hızlı kullanabilmek amacıyla; kamu yararı taşıyan, hem kendi kurumsal kimliğini tanımlayan hem de tarihe tanıklık eden bilgilerini ve belgelerini gelişen yeni sistemlerle paralel olarak yönetmek durumunda kalmışlardır. İşte bu çalışmamızın amacı; kurumlarda yönetim sisteminin en kaliteli şekilde sunulmasını sağlayacak, kurumsal kimliğin ve gelecekteki atılımların sağlamlığını belirleyecek olan, geçmişteki tecrübelerin, kurum fonksiyonlarının, idari, hukuki, sosyal ve kurumasal açılardan önemli bilgi ve belgelerin yer aldığı standartlara uygun bir kurum bilgi tabanının gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada özverili katkılarıyla bana yardımı olan, değerli fikir ve önerileriyle bana farklı bakış açıları kazandıran Sayın Doç. Dr. Hamza KANDUR hocam a, kalite sistemi dokümanlarını ve kalite eğitimlerini benden esirgemeyen başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve dipnotlarda ismini geçtiğim tüm kurum çalışanları na, maddi ve VI

10 manevi destekleriyle yanımda yer alan ailem e, kalite konusunda uluslararası literatürü tanımamda ve faydalanmam da yardımlarını benden esirgemeyen müstakbel eşim Kadir ZORA beyefendiye ve ismini burada sayamadığım pek çok arkadaşıma, dostuma ve büyüklerime teşekkürü bir borç bilirim. Büyük emeklerle hazırladığım bu çalışmamdaki bazı eksiklik ve yanlışlıkların muhtemel olabileceğinin bilincindeyim. Her şeye rağmen yaptığım bu tez çalışması ile Bilgi ve Belge Yönetimi alanında küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsem bundan mutluluk duyacağım. VII

11 GİRİŞ 21. yüzyılda dünyada ve ülkemizde işletmelerin zorlu pazar koşullarında rekabet gücüne sahip olabilmek ve mücadeleden galip çıkabilmek için, teknolojiden yararlanma, araştırma-geliştirme, çevre ve en önemlisi eğitim gibi geleceğe yönelik yatırımları gerçekleştirmek zorunluluğu vardır. Bu süreçler önümüzdeki dönemlerde dünya ticaretinde egemen olacak temel unsurların başında standartları ve kalite yönetim sistemlerini gerekli kılmaktadır. Bu süreçlerin gerekliliği içerisinde dünya ticaretinden alacağı payı arttırabilen şirketler, Türk Sanayinde ve dünya ticaretinde hak ettiği payı kurumlarının faaliyetlerini sürekli iyileştirme, iyi bir kalite takibinde bulunma, çalışan ve müşteri memnuniyetine odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde bulunarak elde edebileceklerdir. Bu anlayış içerisinde bireyden topluma, tek kişilik bir işletmeden ekonominin bütününe kadar hayatın her alanında suya atılan bir taşın yarattığı çemberler örneğindeki gibi, kaliteyi üretebilmek, geliştirebilmek, devamlılık sürecinde paylaşarak sonuç alabilmek önümüzdeki süreçlerin ortak paydasını oluşturacak ve yarının dünyasında rekabet üstünlüğü yönetim fonksiyonlarının her alanında kaliteyi uygulayan ve üretenlerin olacaktır. Bu bağlamda günümüzde kurumlardaki yönetim fonksiyonlarında ve yönetim yaklaşımlarında kullanılan bilginin önemi artmakta ve geliştirilen kalite sistemlerinin temelini stratejik ve planlı bilgi kullanımı oluşturmaktadır.bilgi çağı süreci ve stratejik bilgi kullanımı kalite süreçlerinin ivmesini önemli ölçüde yukarıya çekmektedir. Bu durum sonucunda kurumlar yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirirken bilgi kullanım oranını ve kullanım hızını azami ölçüde opsiyonel tutmak durumunda kalmışlardır. Bilgi kullanımı her geçen gün daha önemli olmakta ve bu bilgilerin kullanımı temelde bir bilgi tabanını gerekli kılmaktadır. Bu süreç kurumların kullandığı ve kullanmakta olduğu bilgi kaynaklarının önemini artırmaktadır. Bunlardan en önemlisi, kurumun geçmişteki fonksiyonlarını tanımlayan, hali hazırda ve gelecekte yönetim 1

12 fonksiyonlarını gerçekleştirirken başvurabilecekleri, referans alabilecekleri kurum kimliğini barındıran kurum arşivleri olacaktır. Kurumlardaki Toplam Kalite Yönetimi nin en önemli ilkesi olan ve kalite sisteminin yürümesini sağlayan Doküman ve Veri kontrolü ilkesi nin arşivin bir parçası olduğunu düşünürsek; kurumlar için arşiv işlem ve proseslerinin standartlara uygunluğu ve standartta nasıl tanımlandığı konusu daha önemli bir hale gelmektedir. Çünkü günümüz yönetim ve kalite süreçlerinde üretim sektöründen hizmet sektörüne kadar elde edilebilecek ürün veya hizmet kalitesi ancak standartlara bağlı bir yönetim sistemiyle elde edilebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmamın amacı ISO 9000 serisi standartlarında doküman ve veri kontrolü maddesinin nasıl tanımlandığı ve neleri kapsadığı ayrıca kamu sektöründe bilgi hizmeti veren arşivlerdeki yönetim ve işlem süreçlerinin ISO 9000 standartlarına uygunluğunun ölçülmesi ve tanımlanmasıdır. Bu çalışmada şu sorular incelenmiştir. Birinci bölümde: Kalite kavramı tanımı, tarihçesi ve kalite yönetim sistemi anlatılarak, yönetim ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişkilendirme tanımlanmıştır. İkinci bölümde: Uluslararası belge yönetim standartları irdelenerek, ISO 9000 ve ISO nolu standartlar analiz edilmiştir. Bu bağlam da ; ISO 9000 seri standartlarında dokuman yönetimi nasıl olmalıdır? ISO 9000 seri standartlarında geçen Doküman ve Veri Kontrolü maddesi nasıl uygulanmalıdır? Evrak Yönetiminin standartlardaki yeri nedir ve nasıl uygulanmalıdır? Standartlara uygun bir Arşiv Modeli nasıl olmalıdır? soruları irdelenmiştir. ISO nun belge ve bilgi yönetimi konusunda; uluslararası ilk standart olan ISO nolu standardın tanımı yapılarak arşiv işlemleri için verilen bilgilerin neleri kapsadığı incelenmiş; Bu bağlamda; 2

13 Üçüncü bölümde : Kurumlardaki arşiv işlem ve proseslerin ISO 9000 e göre nasıl uygulanacağı analiz edilerek, ISO 9000 standardını sağlayan bir arşivin, sistem ve hizmet dokümanları tanımlanmıştır. Bu konular irdelenirken, ülkemizde kamu sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlarından kalite konusunda ciddi ve özverili çalışma yapan kurumların Arşiv Uygulamaları ve Kalite politikalarından yararlanılmaya çalışılmıştır. AYŞEGÜL KAYA Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü İSTANBUL,

14 BİRİNCİ BÖLÜM 1- KALİTENİN KISA TANIMI VE TKY İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 1.1-Kalite kavramı ve Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite Kavramı Kalite kelimesi Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen qualis ten türemiştir. 1 Kalite kavramının çıkış noktası nihai ürün kalitesini arttırmak ve bu devamlılığı sağlamak zorunluluğundan oluşmuştur. Kalite: Bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Bir ülkenin ve bir kurumun kalkınmışlık düzeyinin en inandırıcı delili, kuşkusuz ürettiği mal ve hizmet kalitesidir.kalite verimlilik, esneklik, etkili olmak ve işlevsel olarak yatırımcı olmaktır. Başta Japon kuruluşları olmak üzere, birçok dünya kuruluşunun başarılarında temel faktör olan Toplam Kalite Yönetimi, günümüzde en genel haliyle: bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla; çalışanların, müşterilerin ve toplumun memnun edilerek hizmet veya ürün sektöründe verimliliği yakalamaktır. 2 Bu tanımadan da anlaşıldığı üzere Toplam Kalite anlayışında, Taylor un klasik yaklaşımından farklı olarak bu yeni anlayış, sorumluluklarını eskizsiz olarak yerine getiren, ancak bunun yanında yaptığı işin daha verimli yapılması için, sürekli düşünen ve belirlenmiş çeşitli katılım yöntemleri ile bu düşüncelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir çalışan davranışı gerçekleşmiş, yöneticilerinde çalışanları teşvik edici, katılımı sağlayıcı, inisiyatif kullanmayı, sorumluluk almayı yenilikler yaratmayı teşvik eden bir sistem kurulumunu beraberinde gerçekleştirmiştir. Taylor un yönetim sistemini tanımlayan en karakteristik özellik aşırı iş bölümüne dayanmak ve çalışanlara birer makine gözüyle bakmak şeklinde özetlenebilir.bu tanıma göre Taylor insanların görev tanımları ne ise ona göre 1 Muhittin Şimşek, Kalite Yönetimi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul,1998, s.5. 2 T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Notları, İstanbul,

15 çalışması gerektiğini ve bunun dışında onlardan başka bir şey beklenmediğini savunur. Kısacası insanlara bir makine gözüyle bakar Toplam Kalite Yönetiminin Kısa Tarihçesi Kalite ile ilgili kayıtların M.Ö yılına kadar uzandığı belirtilmektedir. Ünlü Hamurabi kanunlarının 22a maddesinde bir inşaat ustasının yaptığı evin sağlam olmaması halinde başının uçurulacağı yer almaktadır.kanun da derki; eğer bir adam ev yapar ve yaptığı ev çökerse ve bu evde ölen olursa o evi yapanda öldürülmelidir.bu da kalitenin ilkel bile olsa milattan önceki yıllarda başlayıp günümüze kadar gelmesidir. 4 Tarım topluluklarında ürünün göz muayenesi ile uygun olanın alınması da kontrolü ile ilgili bir uygulamanın varlığını göstermektedir. Medeniyetin ileriki yıllarında ünlü usta veya doktordan ürün ve hizmet talebi ile kalite kontrol yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda loncaların (Ahilik teşkilatı) bir takım kurallar koyarak ürün ve hizmetin üretilmesini şart koyması da kaliteyi zorunlu hale getirmiştir. Sanayi devrimi sonrası ise işletmelerin daha da büyümesi, Taylor modelinin gelişmesi ve otomasyona geçilmesiyle birlikte belirli standartlar ve testler geliştirildi. Laboratuarlar kuruldu ve ayrı bir kalite kontrol birimleri geliştirildi. Birinci dünya savaşı seri üretimi ortaya çıkarırken artan üretim ve ürün çeşitliliği ile birlikte Kalite kontrolde matematiksel yöntemlerin kullanılması zorunlu hale geldi. Amerika'da Bhemhart 1924 yılında kontrol çizgilerini geliştirdi lu yıllarda Amerika ve İngiltere ilk Kalite kontrol kitaplarını yayınladılar. 2. dünya savaşı (1940 yıllarında) imalatın artmasına bağlı olarak Kalite kontrol metotları geliştirildi lerde kalite kavramı, hatalı üretimi en aza indirecek süreç ve yöntemleri geliştirme çabası çerçevesinde, üretim öncesi planlamaya odaklama şeklinde kendini göstermeye devam etti.kalite Devrimi 1950 lerde Demin ve Juran gibi öncü isimlerinde yardımıyla gerçekleşmiştir.savaş öncesi ve TKY uygulanmaya başlamadan önce Japonya kalitesiz mal üretmekle ünlü ve Pazar payı çok az olan bir ülke konumundayken, bugünkü Japon malını yani kaliteli mal efsanesini yaratmış, dünyada çok büyük bir pazar payına sahip olmayı başarmıştır. 3 Gönel Yenersoy, Mükemmeli Arayış Yolculuğunda İlk Adım, Rota Yayınları, 1997, s.45 4 Mina Özveren, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Alfa Yayınları, İstanbul 1997,s.6 5 erişim:

16 F.Taylor un parça başı ihtisaslaşmayı öngören bireysel, buyurgan, statik, güdülü, sorunsuz üretim ve hizmet anlayışının yerini, 1950 lerden sonra, Japonya da başlayan grup çalışmasını ve dinamiğini, katılımcılığı, özgünlüğü sorumluluğun paylaşıldığı, sorgulayıcı ve devamlı iyi yönde gelişmeyi (KAİZEN modeli ) öngören Toplam Kalite Yönetimi almıştır. 20.yüzyılın ilk çeyreğinde standartlaşma hareketi, Kanada dan Amerika ya Amerika dan Güney Afrika ya birçok ülkede hızla yayılmaya başlamıştır.yine 2.Dünya Savaşından sonra Avrupa da ekonominin canlanması için ihracatın geliştirilmesi ve artırılması ihtiyacı doğmuştur.ihracatın artırılabilmesi için de üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası kabul görmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.bunu sağlamanın yolu olarak da ortak standartların oluşturulması ve kabul edilmesi fikri ortaya çıkmıştır.bu fikir Avrupa devletlerince benimsenince 1947 yılında ISO ( International Standards Organization ) Cenevre de kurulmuştur.iso başlangıçta ürün, hizmet ve deneyler ile ilgili standartlar hazırlayıp yayınlamıştır yılında tüketici malları standartları için İngiltere de Danışmanlık Konseyi oluşturulmuştur.bu sırada BSI ( İngiliz Standartlar Enstitüsü ) çalışmalarını can, mal güvenliği konularında yoğunlaştırmış ve bununla ilgili standartlar yayınlamaya başlamıştır yılında Batı Avrupalı beş ülkenin kalite uzmanlarınca Avrupa Kalite Kontrol örgütü kuruldu.sonraki yıllarda 25 ülkenin kalite kuruluşlarının katıldığı büyük bir Avrupa örgütüne dönüştü ( EOQC : Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu ), kalitenin elde ediliş şeklinin değişmesi sonucu 1988 yılında adındaki kalite kontrolü kaldırılarak Avrupa Kalite Örgütü ( EOQ ) olarak faaliyetlerine devam etmektedir.kalite örgütü ( EOQ ) temel amacı ürün ve hizmet kalitesinde etkili gelişme sağlayacak ilmi ve teknik çalışmaları yapmaktır bu amaçla yine 1988 yılında 14 önde gelen Avrupa şirketi tarafından EFQM oluşturulmuştur.avrupa da sürdürülebilir mükemmellik için bir itici güç misyonu olma ve Avrupa organizasyonlarının mükemmelleşeceği bir dünya görüşü ile kurulmuştur Ocak ayından önce bu üyelik pek çok Avrupa ülkesinden ve değişik iş alanlarından oluşan 750 üye sayısına ulaşmıştı. Bu kuruluşun 2 amacı vardır: 1- Avrupa genelindeki organizasyonlarına mükemmel sonuçlara ulaşmak yönünde teşvik etmek ve bu yönde yardımcı olmak, 2- Toplam Kalite Yönetimi işlemlerini hızlandırmak, 6

17 Bu aşamalarla birlikte ISO ürün standartlarının yanında ürünü üretecek sistemlerle ilgili standart çalışmalarına da başlamış, bunun neticesinde 1987 yılında ISO 9000 adı altında Kalite Güvence ve Yönetim Standartlarını yayınlamıştır Yılında ISO 9001, 9002, 9003 standartları revize dilmiştir.iso 1996 yılında ISO Uluslararası Çevre Yönetim Standardını yayınlamıştır.iso standardı etkin bir çevre yönetimi için gerekli elemanları ve şartları ihtiva etmektedir yılında ISO bu güne kadar ürünü üretecek sistem çalışmaları olan ISO 9000,9001, 9002, 9003 çalışmalarını birleştirerek revize etmiş ve geliştirerek ISO 9001 ( 2000 ) olarak yayımlamıştır. Bu üç standarda göre, isteyen firmalar, akredite edilmiş sertifika vermeye yetkili kuruluşlarca denetlenmekte ve kalite sistemleri uygunsa sertifikalandırılmaktadırlar. 6 Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları : Toplam Kalite Yönetim Modeli sürekli mükemmelliği yakalamanın pek çok değişik yaklaşımı kullanarak da mümkün olabileceğini kabul eden bir disiplinli yönetim biçimidir.bu disipline edilmiş yönetimin altyapısını oluşturan bazı temel kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar: Sonuçlara yönlendirme Mükemmellik, bütün paydaşların (çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, toplumun ve kuruluşla finansal ilişkisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasında bir denge sağlayabilmeye ve bütün paydaşların gereksinimlerini karşılayabilmeye bağlıdır. 7 Müşteri odaklılık Müşteri, ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili son sözü söyleyecek kişidir; bu nedenle, mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine odaklanarak müşteri bağlılığı, müşteri tutma ve pazar payını artırma gibi konularda en yüksek düzeye ulaşılmaya çalışılmalıdır.nitekim DEMİNG TKY uygulamalarında Japon lara bir takım yöntemler öğretirken müşteri odaklılık konusunda da anket düzenleme çalışmalarını öğretmiştir.japonya bu sistemi daha da geliştirerek QFD ( Quality Erişim

18 Function Deployment Kalite İşlevinin Konuşlandırılması ) denilen sistematik bir sistem geliştirmiştir. 8 Liderlik ve amacın tutarlılığı Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem kuruluşun hem de çalışanlarının mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır. Süreçler ve verilerle yönetim Kuruluşlar, en iyi performanslarını birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler. Çalışanların geliştirilmesi ve katılım Bir kuruluşun çalışanların potansiyelinin tam olarak yaşama geçirebilmesi için paylaşılan değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme Kuruluşun performansı; bilgi birikimi sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar. İşbirliklerinin geliştirilmesi Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması işbirliği yaptığı kuruluşlarla güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır. 8 MASAAKİ İMAİ, KAİZEN Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, BRİSA, , İstanbul 8

19 Kurumsal sosyal sorumluluk Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması etik bir yaklaşımın benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerin aşılmasına bağlıdır. 9 Toplam kalite yönetimi felsefesini oluşturan bu kavramları göz önüne alırsak, TKY nin ürün ve hizmet kalitesi, çalışma ve yaşam kalitesi ve organizasyon kalitesinden oluştuğunu görebiliriz. Yani TKY bireyden, organizasyonlara, oradan toplumun kalitesine kadar uzanmaktadır. 10 Tablo 1 Kalite sistemi kaynakları yüzdesini şematik bir tabloda çizecek olursak Toplam Kalite Yönetiminin Uygulama Aşamaları Teşhis ve hazırlık : Toplam Kalite yönetiminin uygulama aşamasında teşhis ve hazırlık TKY ye girişmek için zemin hazırlamaya ve ilk adımı atabilmek için gerekli ortamı oluşturmaya yöneliktir.bu aşamada adım adım gidilecek alt basamaklar oluşmaktadır. Bunlar; 9 ÇETİN Canan, AKIN Besim, EROL Vedat, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi, 2.baskı, Beta Yayınları, İstanbul, Şubat Süheyla Gürsözlü, Toplam Kalite Yönetimi'ne Bakış, Erişim

20 1-Yönetim Sorumluluğu ve Yönetim Eğitimi Grup çalışmaları 2-Tasarlanan Durumun Sorgulanması 3-Görüşmeler 4-Analiz ve raporlama Yönetim Kararlılığı ve Katılımı : Bu aşama Toplam Kalite Yönetim sistemi için gerekli desteği alabilmek ve TKY konusunda sistem koordinasyon ve kontrolünü sağlayarak TKY nin uygulandığı kurumun tüm çalışanlarına bu sistemin mantığını kavratmaktır. Üst Yönetim Grup Çalışması. Bu çalışma gurubunun katkısı kaynaklar ve kalite faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak, bu kaynakların doğru ve dinamik kullanılabilmesi için koordinasyon yapmaktır. 11 Toplam Kalite Yönetimi Yapısı : Bu yapıyı oluşturmanın en önemli şartı kalite olgusundan bekleneni en iyi elde edebilmek için kurumu,çalışan performansını, piyasa şartlarını en önemlisi kurumun oluşturulması gereken yapıyla nasıl bir çalışma yapması gerektiğini bilmektir. Üst Kademe Yönetim Takımı Oluşturulması: TKY uygulamalarında takı çalışması gerekliliği sistemin bir dizi zincir fonksiyonlardan oluşmasından kaynaklanmaktadır.bu da sistemin oturtulması ve devamlılığının sağlanması için Üst Kademe Yönetim Takımı oluşturulmasını gerekli kılar. Yoğun Katılım:Bu aşama Toplam Kalite Yönetim sisteminde çalışanların katılımını sağlamak ve sistem içerisinde yenilenmeleri yapmak için kalite iyileştirme takımları, sürekli iyileştirme prosesi grup çalışması kurmayı amaçlar. 12 Yoğun katılım aşamaları ve faaliyetlerinden bahsedecek olursak; 1-Sürekli iyileştirme prosesi eğitimi 2-Bilinç Eğitim Programının geliştirilmesi, 11 Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş, Kalite Yönetim Sistemi Çalışanın El Kitabı 12 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Notları 10

21 3-Kalite Çalışmaları İçin Kurulmuş Olan Üst Yönetim Takımı İyileştirme prosesi grup çalışma programları 4-Gözden geçirme toplantıları 5-Gözden geçirilenleri düzeltme ve sorunları önleme ( DÖF Düzenleyici ve Önleyici faaliyetler ) Bu saydığımız Toplam Kalite Uygulama Aşamaları, Toplam Kalite Yönetim Sisteminin kurulumundan itibaren devam ettiği her aşamada katılım ve sürekli olarak kontrol sürecinde olmasını gerekli kılar. Bu da bir takım disipline edilmiş süreçler içerisinde kurumun tüm çalışanlarının aktif katılımı gerektirir.böyle bir süreci bir tablo üzerinde tanımlayacak olursak ; Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Müşteri Yönetim Sorumluluğu Müşteri Kaynak Yönetimi Ölçme, Analiz ve İyileştirme Memnuniyet Şartlar Ürün Gerçekleştirme Ürün Tablo 2- Süreç Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli 11

22 1.2-Kalite Kontrol Kalite kontrol gelişimi toplam kalite yönetiminin önemli yapı taşlarından biridir.kalite Kontrol TKY sistemi içerisinde kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış sistemin bir parçasıdır.üretilen malların ölçümlere uyup uymadığını araştırarak son üretimde hatayı tespit ederek sorunları ortadan kaldırmak olarak da tanımlayabiliriz.bir yönetim sistemi içerisinde üretilen malın yada hizmetin kalitesini artırmak ve kalitesini için yapılan son muayene yada testler birleşimidir Kalite Kontrol Çemberi Kalite Kontrol Çemberi çalışmalarını ilk uygulayan ve bu çalışma sistemine en büyük katkıları yapan Japonya ve Japon Bilim adamlarıdır. Her ne kadar ilk kalite kontrol çemberi düşüncesi Amerika ya ait olsa da çıkış ve uygulama yeri Japonya dır. Tanım itibariyle Kalite Kontrol Çemberi; Herhangi bir organizasyon veya hizmette kendi alanlarında kalite ile ilgili olan veya olmayan sorunları tespit ederek bu sorunların analizini yaparak çözüm için gönüllü olarak bir araya gelen ve sayıları 2 ile 14 arasında farklılık gösteren bir çalışma gurubudur.bu çalışma gurubun amacı ve hedefi kurumun diğer çalışanlarıyla koordinasyonu sağlayarak karşılıklı iyileştirme çalışmaları yaparak gelişimi sağlama, üretimin sağlandığı birimde denetim ve ilerleme, kalite kontrol tekniklerinden en üst düzeyde nasıl yararlanabiliriz sorusu işlerini yürütür. 14 Kalite Kontrol Çemberinin uygulanmasında 5 aşama vardır. Bu aşamaları kısaca tanımlayacak olursak; 1-Başlangıç aşaması 2-Pilot Plan Aşaması 3-Gelişim ve Genişleme aşaması 4-Büyüme aşaması 5-Olgunluk aşaması 13 Kamile Demir, Cevat Elma, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar Sorunlar, Anı Yayıncılık, Ankara 2000, S Demir, a.g.e., sf

23 Kalite Kontrol Denetimi Kalite kontrolü uygularken en önemli işlerden biri uygulamaların nasıl yürüdüğünü şu sorularla izlemektir: Çalışmalar iyi yürütülüyor mu? Zayıf noktalar neler? Kalite Kontrol Denetimi Kalite Kontrol uygulama prosesini denetleyerek gerekli tanıyı koyar ve zayıf noktaları düzeltmek için izlenecek yolu gösterir. Kalite denetimi yada kalite tanısı kalite kontrol denetimine benzer, ancak arada bazı farklar vardır. Kalite denetimi firma içinden yada piyasadan örnekler alarak ürün kalitesini incelemektir.ürün kalitesini denetler ve tüketici isteklerini karşılayıp karşılamadığını inceler, bulduğu hataları düzeltir ve ürünün kalite üstünlüklerini artırır.diğer bir deyişle PYDH (Planla-Yap-Denetle-Harekete geç) döngüsünün de işlerliğini sağlayan denetimdir. Kalite Kontrol denetimlerinde, fabrikanın üründe kaliteyi nasıl meydana getirdiğini, yan sanayi bağlantılarının kontrolünü, müşteri yakınmalarının nasıl ele alındığını ve üretimin her aşamasında kalite güvenliği uygulamalarında kullanılan yöntemleri yeni ürün geliştirme düzeyinden başlayarak ele alır. Kısaca kalite kontrol denetimi, kalite kontrol sisteminin ne derece iyi işlediğini belirleyerek firmanın yinelenen hatalara karşı önlem almasını sağlar ve Kalite Kontrol Prosesinde, PYDH döngüsünü sağlayarak kalitenin denetimini sağlar Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrolünün en açık tanımlamasını Kaouru Ishikawa şirketler ve bireyler farklı yorumlar verebilir, ancak en genel olarak Toplam Kalite Kontrol, yönetim kontrolünün kendisi demektir şeklinde tanımlamıştır. Toplam Kalite Kontrol kavramı Dr.Armond V. Feigenbaum tarafından ortaya atıldı.dr.feigenbaum 1950 li yıllarda Newyork taki General Electric Kurmay merkezinde kalite kontrolden sorumlu firma yöneticisi ve ayrıca firma çapında imalat işleri ve ayrıca Kalite Kontrol yöneticisi olarak hizmet vermiştir. Dr.Feigenbaum göre Toplam Kalite Kontrol bir organizasyondaki değişik gurupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarını müşteri 15 Kaoru Ishıkawa, Toplam Kalite Kontrol, Kader Yayınları, İstanbul,1997,sf

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri Editörler Doç.Dr. E. Mennan Yıldırım / Yrd.Doç.Dr. M. Emin Merter Kalite Yönetim Sistemleri Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Cemal İnce Yrd. Doç. Dr. Ediz Güripek Dr.Selin Çavuşoğlu Dr.Nebahat Aral Ayca Özceylan Erkan

Detaylı

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi GİRİŞ Bu hafta, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkarak, çağdaş işletme-yönetim anlayış ile uygulamalarını adeta yeniden biçimlendiren bir şemsiye kavramı; Toplam Kalite Yaklaşımı nı genel hatlarıyla

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Şükriye AKKOYUN Kuzey Marmara BKM Kalite Yönetim Sorumlusu 1 İÇERİK Kalitenin Tanımı Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? TKY nin Temel Kavramları 2 Ne

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir?

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 ISO 9000 Kalite

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

www.ozturkmakmetal.com KURUMSAL KİMLİĞİMİZ Firmamız 1989 yılında Öztürk Makina adıyla kurulmuş olup bu tarihten itibaren çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtyaçları doğrultusun da sac parçaların Cnc Panç

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ

KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar tüm organizasyonda kalite bilinci nin varlığı

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER KALİTE YE KUŞBAKIŞI

İÇİNDEKİLER KALİTE YE KUŞBAKIŞI İÇİNDEKİLER vii SAYFA YE KUŞBAKIŞI 1 GİRİŞ 2 Kalite İle İlgili Bazı Kavramlar 6 Kalitenin Getirileri 9 Kalite ile İlgili Kuruluşlar 10 Kalite nin unsurları 11 Kaliteyi Oluşturan Faktörler 12 HİZMETTE 13

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite Müşteri isteklerinin tatminidir ve bu harici ve dahili

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KIYASLAMA (Benchmarking)

KIYASLAMA (Benchmarking) KIYASLAMA (Benchmarking) Ortaya Çıkışı 1980 li yıllarda ABD li Xerox, satış fiyatları kendi maliyetlerinden daha düşük olan Japon firmalarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiştir. Başarılı faaliyetleri

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir.

Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Doç. Dr. İhsan KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş-Kalite Nedir? Kalite pek çok kişinin bildiği veya tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi değildir. Kalite, ancak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7).

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7). olarak kalite yine arz-talep dengesiyle 1 2 Bu durum, yol -ASQ; ASQ2004:1) (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ2004:2) derecesidir derecesidir (Juran 1979:6-7) k 3 4 Toplam kalite ve toplam kalite, kurumsal

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖDÜL BAŞVURUSU

NİLÜFER BELEDİYESİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖDÜL BAŞVURUSU NİLÜFER BELEDİYESİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖDÜL BAŞVURUSU KALİTE YOLCULUĞUMUZ 2000 yılında Kalite Yönetim Bürosu nun kurulması 2002 yılında TSE EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2006

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı