CEM II/A-M (P-L) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE Ç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEM II/A-M (P-L) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE Ç"

Transkript

1 Sayfa No: 1/22 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tüner kalıp, ön germeli beton uygulamaları,, köprüler, viyadükler, prefabrik betonarme elemanları, betonarme borular, beton yollar, demir yolu traversler ve genel amaçlı olarak kullanılır. Çimento kâğıt torba veya dökme olarak silobazlarla dağıtılmaktadır. 1.3 Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Üretici Firma Adı BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S Adresi P.K: /Kestel-BURSA Telefonlar Fax Web 1.4 Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren M.Bilgin ATAÇ Acil Hallerde Danışma Acil Danışma Acil İlk Yardım Merkezi 112 Zehir Danışma Merkezi 114 İtfaiye BİLEŞİMİ/İÇERİK HAKKINDA BİLGİ 2.1 Kimyasal Tanımlama Tarifi: CEM II/A-M (P-L) 1 ; Portland Kompoze Çimento klinker (% 65-79), Kalker, puzolan, uçucu kül (%21-35) ve minör bileşenler (%0-5) karışımı, tozdur. Çimento ürünleri, topraktan çıkarılan malzemeler ile yakıtlardan sağlanan enerji kullanılarak üretildiği için, doğal olarak kimyasal analiz esnasında eser miktarda ve potansiyel olarak zararlı kimyasallar gösterebilir. Çimentoların ana unsurları kalsiyum silikat, aluminat, ferro aluminat ve sülfatlardır. Az miktarda alkaliler, magnezyum ve klorürler mevcuttur. Ayrıca eser miktarlarda krom bileşikleri bulunur. Tras, kalker ve kalite artırıcı gibi ilave unsurlarda mevcuttur İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: NAME EINECS NO CAS NO. İçerik (%) SINIFLANDIRMA Portland Çimentosu % Xi;R38,R41 Puzalan % Bu madde 67/548/EEC, 1272/2008/EC ve yerel yönetmelikler uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

2 Sayfa No: 2/22 Kireç Taşı % 6-7 Xi;R37/38,R41 Alçı Taşı % 0-3 Bu madde 67/548/EEC, 1272/2008/EC ve yerel yönetmelikler uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Portland çimentosu, esas olarak kalsiyum karbonat,aluminyum oksit, silika ve demir oksit hammaddelerinin yüksek sıcaklıklarda (1200 C den fazla) yanması ve sinterlenmesi ile üretilir. Üretilen ürün içerisindeki kimyasal maddelersınırlı miktarda kristal yapı içinde bulunur. Portland Çimento içerisinde aşağıda belirtilen kimyasalların karışımı olarak üretilir. Ca2SiO4, Ca3SiO5, CaAl2O4, Ca2Al2SiO7, CaAl4O7, Ca4Al6SO16, CaAl12O19, Ca12Al14Cl, Ca3Al2O6, Ca12Al14F2, Ca12Al14O, Ca4Al2Fe2, CaO, Ca6Al4Fe2, Ca2Fe2O5. Çimento içinde yer alan kireç, kalsiyum silikatlar ve alkaliler kısmi çözünürlüğe sahiptir, suyla karıştırıldığında potansiyel tehlike riskleri arz eden alkali çözeltileri meydana getirirler. Çimentolardaki 6 değerli krom tuzları suda çözünür ve su ile karıştırıldığında potansiyel tehlike risklerine haiz çözeltiler meydana getirirler Ek uyarılar: Konu ile ilgili risk tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir. 3. TEHLİKELERİN TANIMLARI 3.1 Sınıflandırma / Tehlike tanımı: Tehlike Sınıflandırması: Yerel yönetmelikler 2 ve AB direktifleri 99/45/EC 3 çerçevesinde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır; Xi;R41 Xi;R37/ Tehlike tanımları/uyarıları: Xi Tahriş edici R37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir R41 Gözde ciddi hasar riski. 3.2 Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkileri Portland çimento kuru olduğu sürece zararlı değildir. Kuru çimento solunduğunda üst solunum yollarını tahriş edebilir. Nemlendiğinde (vücut nemi ve gözyaşı ile), beton ve harç yapımı esnasında su ile karıştırıldığında yakıcı hale gelerek göz ve deride 3. derece yanığa neden olabilir. Gözde Bu malzeme, gözle teması halinde şiddetli göz hasarına yol açar. Malzemenin göz ile doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar oluşabilir. Buharları veya dumanları aşırı derecede tahriş edici olabilir. Toz, göz rahatsızlığı ve aşındırıcı göz iltihaplanmasına neden olabilir Deride Deri ile temasında tahrişe sebep olur. Malzemenin, ciltle doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar oluşabilir. Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaşımına girişi; zararlı etkilerle birlikte sistemik hasar oluşturabilir.

3 Sayfa No: 3/22 Malzemeyi kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici yaralanmanın uygun bir şekilde korunduğundan emin olunuz. Malzemeye uzun süreli veya tekrarlı bir şekilde maruz kalma şiddetli cilt tahrişine neden olabilir; teması halinde ciltte kızarıklık, şişme, vezikül oluşumu, ciltte pul pul dökülme ve kalınlaşma oluşturabilir. Tekrarlı maruziyetler şiddetli ülser oluşumuna yol açabilir. Solunması Halinde Malzemenin normal kullanımı esnasında oluşan tozların inhalasyonu, kişinin sağlığına zarar verebilir. Malzeme bazı kişilerde solunum tahrişine neden olabilir. Vücudun böyle bir tahrişe karşı tepkisi, daha fazla akciğer hasarına yol açabilir. Solunabilir partiküllerin mevcudiyetinde akciğerler üzerindeki etkiler önemli derecede artar. Akut silikoz, özellikle toz partikül ebatı küçük olduğunda aşırı derecede yüksek silis tozlarına maruz kalınması şartlarında oluşur. Hastalık hızla ilerler, ilk maruziyetten sonra birkaç ay içinde akciğerlere yaygın şekilde yayılır ve 1-2 sene içinde ölüme neden olur. Yutulması Halinde Malzeme, ağız yoluyla alınması müteakibinde ağız boşluğunda ve gastrointestinal kanalda kimyasal yanıklara yol açabilir. Ticari/endüstriyel çevrelere giriş yolunun olası olmadığı düşünülür Ağız yoluyla alınımı mide bulantısı, abdominal tahriş, ağrı ve kusma sonucunu doğurabilir. Kronik Etkiler Çimento eser miktarda (%0,006 dan az) +6 değerlikli krom (Cr+6) ihtiva eder. Krom tuz ve bileşikleri diğer metallerin toksik ve tehlikeli bazı kimyasal formlarını bünyelerinde taşıyabilir. Bu formlar hassasiyeti yüksek kişilerde alerjik dermatitlerin oluşmasına neden olabilir. 3.3 Çevre Üzerindeki Etkileri Kaza durumunda (dökülme/sızıntı) Çevreye yayılmaması için gerekli önlemleri alınız ve yerel yönetmeliklere göre hareket ediniz. Malzemenin su ile temasından itibaren 2 ile 5 saat süre içinde donacağından ötürü kanalizasyon ve benzeri su tahliye kanallarına bırakılmaması gerekmektedir. Donmuş malzeme kanalizasyon ve su tahliye kanallarını tıkayabilir. 3.4 Sınıflandırma sistemi: Sınıflandırma, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut AB ve Türkiye yerel yönetmelikleri ile uyumludur. 3.5 Ek bilgiler: Ürün yerel yönetmelikler uyarınca bu belgede belirtilen esaslara göre etiketlenmiştir. Toksikoloji bilgileri için 11. Bölüme bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımları.

4 Sayfa No: 4/ Genel uyarılar: Gözde ve deride oluşabilecek iritasyon ve yanıklar için doktora başvurun Solunum: Dumanları veya yanma ürünleri solunduğunda kirlenmiş alandan uzaklaştırın. Hastayı yatırın. Sıcak tutun ve dinlendirin. Takma diş gibi protezler hava yolunu tıkayabileceğinden uygun olduğu durumlarda ilk yardıma başlamadan önce çıkarılmalıdır. Solunum durmuş ise sunni solunum uygulayın, tercihen (zehirlenmiş şahıslarda solunumu temin eden) istek valfli (demand valve) canlandırma maskesi, balon maske sistemi (bag-valve mask) cep maske sistemi kullanılmalıdır. Gerekiyorsa CPR uygulayın. Hastaneye veya doktora ulaştırın Deri ile temas: Bu ürünün cilde veya saçlara teması halinde: Hızlıca vücudu ve giysileri bol miktarda su ile varsa güvenlik duşu altında yıkayın. Vakit geçirmeden bulaşık giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Cildi ve saçları akan su ile yıkayın. Zehir Bilgi Merkezi tarafından durmanız söylenene kadar yıkamaya devam edin. Hastaneye veya doktora ulaştırın Göz ile temas: Bu ürünün gözle teması halinde: Hemen göz kapaklarını ayırın ve gözleri vakit geçirmeden akan su ile yıkayın. Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve sık sık alt ve üst kapak kaldırılmalıdır. Zehir Bilgi Merkezi veya doktor tarafından durmanız söylenene kadar veya en azından 15 dakika süreyle gözü yıkamaya devam edin. Vakit kaybetmeksizin hastaneye veya doktora ulaştırın. Gözlerde meydana gelen yaralanmadan sonra kontak lenslerin ancak yetkili personel tarafından çıkartılması gerekir Yutma: Öncelikle tavsiye için Zehir Bilgi Merkezi veya doktora danışın. Muhtemelen acil hastane tedavisi gerekecektir. Yutulmuş ise KUSTURMAYIN. Şayet kusma meydana gelirse, hava yolunu açmak için ve kusmuğun aspire edilmesini önlemek için hastayı öne doğru eğin veya sol tarafına yaslayın (mümkünse başı aşağıda olacak şekilde). Hastayı dikkatlice gözlemleyin. Uykulu veya şuursuzluk veya bilinç azalması gibi belirtiler gösteren hastaya hiçbir zaman sıvı vermeyin. Ağzı yıkamak için su verin daha sonra kişinin rahatça içebileceği kadar yavaşça su verin. Vakit kaybetmeksizin hastaneye veya doktora ulaştırın.

5 Sayfa No: 5/ Doktor İçin Not: Semptomatik tedavi uygulayın (belirtilere göre tedavi edin). Yüksek derecede alkalin malzemelere akut veya kısa süreli tekrarlı maruziyetler halinde: Solunum zorluğu nadirdir, ancak yumuşak doku ödeminden ötürü arasıra görülür. Endotrakeal entübasyonun başarılı bir şekilde uygulanabileceği öngörülmemesi halinde, cricotiroidotomi veya trakeotomi gerekebilir. Belirtiye göre oksijen verilir. Şok halinde perforasyon önerilir, entravenöz hat ve sıvı uygulanması gerekir. Alkalin aşındırıcıların neden olduğu hasar sıvılaşma nekrozu yoluyla meydana gelir, burada yağların sabunlaşması diye tabir edilen yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzlarını oluşturması ve proteinlerin çözülmesi doku içine doğru derin penetrasyon oluşumuna izin verir. Alkaliler maruziyet sonrasında da zarar vermeye devam ederler. Ağız Yoluyla Alınması: Süt ve su tercih edilen seyrelticilerdir. Yetişkin bir kişiye 2 bardaktan fazla su verilmemelidir. Nötralize edici maddeler asla verilmemelidir zira ekzotermik ısı reaksiyonu yarayı şiddetlendirebilir. Katarsis ve kusturma kesinlikle kontrendikedir. Aktif kömür alkaliyi absorbe etmez. Gastrik lavaj kullanılmamalıdır. Destekleyici bakım aşağıdakileri içerir: İlk olarak ağızdan beslemeyi kesiniz. Endoskopide transmukozal yara saptanırsa, sadece ilk 48 saat içerisinde steroitlere başlayınız. Cerrahi müdahale gerekliliğini değerlendirmeden önce, doku nekrozunun miktarını dikkatli bir şekilde değerlendiriniz. Yutma zorluğu (disfaji) oluşan hastalar, tıbbi müdahaleye yönlendirilmelidir. Cilt Ve Göz: Yara dakika boyunca yıkanmalıdır. Göz yaralanmalarında tuzlu su (saline) gerekir. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology] 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Genel bilgiler Çimentolar yanıcı değildir ve diğer maddelerle beraber patlama, yanma riski taşımaz. Hiçbir yanıcı ve patlayıcı madde içermezler. Malzemenin su ile temasından itibaren 2 ile 5 saat süre içinde donacağından ötürü kanalizasyon ve benzeri su tahliye kanallarına bırakılmaması gerekmektedir. Donmuş malzeme kanalizasyon ve su tahliye kanallarını tıkayabilir. 5.2 Uygun söndürücü maddeler: Çevredeki uygun söndürücü maddeleri kullanabilirsiniz. 5.3 Maddenin, yanarken oluşturduğu özel tehlikeler: Bilgi yok

6 Sayfa No: 6/ Özel koruyucu donanım: Tozdan uzak durun, yaş çimentoya cildinizi temastan kaçının. Yangınla mücadele esnasında görevli personel koruyucu ekipman ve pozitif basınç moduna yüze tam ve rahat oturan solunum cihazı (SCBA 4 ) kullanın. 5.5 Diğer bilgiler Personeli güvenli alana çıkartın. Yangına maruz kalan konteynerleri su ile soğutunuz Gereğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçının Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin verilmemelidir. 6. KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 6.1 Kişisel güvenlik önlemleri/personelin Korunması: Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak şahsi önlemler alınmalıdır. Dökülme durumunda mümkünse kuru olarak temizleyin. Tozumayı en az düzeyde tutun. Geri kazanılan malzemeye bir miktar su ilavesi yapılabilir, fakat akabinde donma meydana gelecek ve sertleşecektir. Çocukları temizlik esnasında uzak tutun. Koruyucu ekipman kullanın. Korunmasız personeli uzaklaştırın. Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız. AZ MİKTARDAKİ DÖKÜNTÜLER Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırınız. Dökülen malzemenin tümünü hemen temizleyiniz. Cilt ve gözler ile temasından kaçınınız. Koruyucu donanım kullanarak personelin temasını kontrol altına alınız. Kuru temizleme usulleri kullanınız ve toz oluşmasını engelleyiniz.atıkların bertarafı için etiketlenmiş uygun bir kaba yerleştiriniz. Ortamda dağılmış çimento tozu bulunuyorsa solumayın ve cilde temas ettirmeyin. BÜYÜK DÖKÜLMELER Tehlike aralığı : ORTA DİKKAT: Alandaki personeli bilgilendir. Acil Servisi ara ve konum ile tehlikenin niteliğini bildir. Koruyucu elbise kullanmak suretiyle kişisel teması kontrol ediniz. Mümkün olan her türlü imkanı kullanarak dökülen maddenin drenaj veya su şebekesine sızmasına engel olun. Mümkünse ürünün geri kazanılmasını sağlayınız. KURU: Kuru temizleme prosedürlerini kullanınız ve toz oluşumunu önleyiniz. Kalıntıları toplayınız ve bertarafı için sıkıca kapatılmış plastik torbalara veya diğer kaplara yerleştiriniz ISLAK: Vakumlu elektrik süpürgesiyle/kürekle temizleyiniz ve bertarafı için etiketlenmiş kaplara yerleştiriniz. DAİMA: Alanı aşağıya doğru bol miktarda su ile yıkayınız ve akan suyun direnaj kanallarına girmesini engelleyiniz. Drenaj sistemine veya su yollarına bulaşma halinde Acil Servislere danışınız.

7 Sayfa No: 7/ Çevreyi koruyucu önlemler: Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz yetkilileri bilgilendiriniz. Donmuş malzeme kanalizasyon ve su tahliye kanallarını tıkayabilir. 6.3 Temizleme/Toplama/İmha yöntemleri: Dökülme durumunda mümkünse kuru olarak temizleyin. Tozumayı en az düzeyde tutun vakumlu araçlarla temizleyerek etrafa dağılmasına engel olun. Bölümde bahsedilen koruyucu ekipmanları kullanın. Eğer yayılan çimento yaşsa donmasını, kurumasını bekleyin. Büyük yayılmalarda çevresini koruma altına alıp dökülmüş malzemeyi çevirin ve suyollarına ulaşmadığından emin olun. Toplanmış malzemeyi uygun atık ambalajlarda toplayın. Yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz. Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerleştiriniz ve madde 13'e göre tasfiye ediniz. 6.4 Ek uyarılar: Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 7. KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Kullanım/Elleçleme: Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edilmeli, işyerindeki çalışma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. Güvenli kullanım için uyarılar: Solunum dahil olmak üzere her türlü bireysel temastan kaçının. Kullanırken, yemek YEMEYİN, İÇMEYİN VE SİGARA KULLANMAYIN. Kullanımdan sonra elleri daima sabun ile yıkayın. İş elbiselerinin tekrar kullanımdan önce ayrı olarak yıkanması gerekir. Kullanırken iyi çalışma yöntemlerini uygulayın. Göz ve deri ile temasından kaçının. Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen standartlarına uyulması zorunludur. Çalışma sonrasında sonra ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. Güvenlik Önlemleri Maruz kalma riski bulunduğunda, koruyucu giysi kullanın. Maddenin insanlarla gıdalarla ve gıda ekipmanları ile temasına İZİN VERMEYİN. Uyumlu olmayan malzemeler ile temasından kaçının. İşyerinde iyi bir havalandırma olduğundan emin olun.

8 Sayfa No: 8/22 Teknik Önlemler Boşluklarda ve çukurlarda birikmesini önleyin. Ortamdaki derişimi kontrol edilmeden kapalı alanlara GİRMEYİN. Kullanılmadıklarında kapları emniyetli bir şekilde sızdırmaz olarak muhafaza edin. Kapların hasar görmesini engelleyin. Üreticinin depolama ve kullanma önerilerini dikkate alın. Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için ortam havasının maruziyet standartları bakımından düzenli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Çevre için önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri bilgilendiriniz Elle Taşıma için Özel Kurallar Çimento torbaları ağır olduğundan taşınma sırasında sırtta, kollarda, bacaklarda, omurlarda burkulma gerilme riskleri yaratarak ağrı ve sızlamalara neden olabilir, taşırken dikkatli olun. Madde ile doğrudan teması önleyin. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Yangın ile mücadele ekipmanlarını hazır tutunuz. Ek Bilgiler Orijinal ambalajının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız. 7.2 Depolama: Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler: Maddeyi orijinal ambalajında kapatılmış olarak nemden uzak olarak depolayınız. Dökme olarak depolanıyorsa kapalı silobaslarda taşıyın. Depo kuru, serin ve iyi havalandırılıyor olmalıdır. Laboratuvar uygulamalarında çeker ocakta hazne içinde saklayınız. Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar: Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Depolama şartları ile daha fazla bilgi: Torbalı çimento kuru alan ve mekanlarda, dökme çimento su sızdırmaz silolarda muhafaza edilmelidir. Yutmak tehlikelidir, boğulmalara engel olmak için silo, bunker, silobas (dökme kamyonu) vb. kapalı yerlere gerekli tedbirleri almadan girmeyiniz. Çimento kapalı alan duvarlarına yapışarak kabuklaşabilir, yan yüzeylerde yığılmalar olabilir. Oluşan kabuklar ansızın düşebilir, yığılmalar çökebilir. Kuvvetli asitlerden kaçının. Ambalajını kapalı tutunuz. Kapalı Paket ve ambalajlarının etiketlenmiş olduklarından ve sızıntı olmadığından emin olacak şekilde depolayın Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır. Depolama süresi için üreticiden bilgi alın.

9 Sayfa No: 9/22 8. MARUZ OLMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Mesleki Maruziyet Limitleri: Madde adı EINECs No CAS No. Portland Çimentosu Kireç Taşı AlçıTaşı Sınırı Değer Tipi (Ülke) TLV (ABD) PEL TLV (ABD) PEL TLV (ABD) PEL Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Uzun Süreli TWA 5 (8 Saat.) Kısa Süreli STEL 6 (15 Dak.) Özel açıklama mg/m3 7 ppm 8 mg/m 3 ppm (Toplam) (Solunabilir) (Toplam) (Solunabilir) (Toplam) (Solunabilir) KAYNAK ACGIH OSHA ACGIH OSHA ACGIH OSHA 8.2 Maruziyet Kontrolleri: Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri tarihli ve sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ne uygun olarak tanımlanmıştır Teknik Sistem Tasarımı Hakkında Bilgi: Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından emin olun. Genellikle lokal havalandırma gereklidir. Fazla maruz kalma riski bulunduğunda, onaylı hava beslemeli soluma cihazı kullanın. Yeterli koruma için cihazın doğru şekilde takılması gereklidir. Özel durumlarda hava beslemeli solunum cihazı gerekli olabilir. Bazı durumlarda onaylı bir kendi kendine yeterli solunum cihazı (SCBA) gerekli olabilir. Depo veya kapalı depolama bölgelerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. İşyerindeki işlemlerden oluşan hava kirleticileri değişik "kaçma" hızına sahiptir ve bu hız onları ortamdan uzaklaştırmak üzere dolaşan gerekli temiz havanın "yakalama hızını" belirler. Bölüm 7 i inceleyiniz Kirleticinin Cinsi Çözücü buharları, yağ çözücüler vb.nin, tanktan buharlaşması (durağan havada) Döküm işleri, kaplara kesintili dolum işleri, düşük hızlı taşıma bantlarında nakiller, kaynak, asitle sprey yıkama, kaplama ve dekupaj işlerinden kaynaklanan aeresoller ve dumanlar.(aktif oluşma bölgesine düşük hızda salınım) Hava Hızı ,5 m/s ( f/dak.) m/s ( f/min.)

10 Sayfa No: 10/22 direk sprey, dar mekanlarda sprey boyama, 1-2,5 m/s ( f/min.) varil dolumu, bant dolumu, kırıcı tozları, gaz boşaltımı (hızlı hava hareketi bölgesinde aktif oluşma), öğütme, aşındırıcı kumlama, yıkılma, yüksek m/s ( f/dak.) hız tekerliği tarafından üretilen tozlar, (yüksek bir ilk hızla çok hızlı hava hareketi olan bölgeye bırakılırlar.) Her bir aralık için uygun değer aşağıdakilere göre değişir: Aralığın Alt Sınırı Aralığın Üst Sınırı 1: Oda hava akımı minimum veya yakalama 1:Oda hava akımlarını için elverişli bozmakta 2: Düşük toksikliğe sahip veya sadece 2: Çok toksik kirleticiler önemsiz etkileri bulunan 3: Ara sıra, düşük üretim kullanım 3: Yüksek üretim, yaygın 4: Büyük çeker ocak veya hareket halinde 4: Küçük çeker ocak - sadece yerel kontrol büyük hava kütlesi Basit teorik bilgilerin gösterdiği gibi, hava hızı, atılma borusunun ağzından uzaklaşıldığında hızlıca düşer. Hız genelde atılma noktasından olan uzaklığın karesi ile orantılı olarak azalır (basit durumlarda). Bu nedenle atılma noktasındaki hava hızı kirletici kaynağa olan uzaklığa göre ayarlanmalıdır. Atılma noktasından 2 metre uzaklıktaki bir tankta oluşturulan çözücülerin atılması için vantilatördeki hava hızı örneğin, en az 1-2m/s( g/dakika) olmalıdır. Dışarı atma cihazları kullanıldığında bunların yapısında performansta azalmaya neden olabilen diğer mekanik etkenler, teorik hava hızlarının 10 veya daha fazla bir faktör ile çarpılmasını gerektirir Kişisel koruyucu ekipman/donanım: Genel korunma ve sağlığa uygunluk önlemleri: Normal koruma önlemleri ürünü kullanırken ve elle taşırken alınır. Göz ve deri ile direkt temasından kaçının Kirlenmiş elbiseyi hemen çıkartın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz. Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince bol su ile yıkayınız ve temizlendiğinden emin olunuz. Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız Solunum ile ilgili önlemler: Çimento tozu bulunan ortamlarda çalışırken maske, solunum cihazı kullanın Uygun solunum yolu koruyucu ekipman (toz maskesi) kullanılarak mesleki maruziyet limitlerin (MML) de bahsedilen kişisel maruziyet değerlerinin altında kalınmalıdır Ellerin Korunması: Koruyucu eldivenler. Eldiven kimyasal madde geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Yeterli test yapılmadığı için eldiven malzemesi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. Çalışma alanlarındaki sürekli temaslarda mekanik yaralanmalara karşı uygun eldiven seçin. Eldivenler delinme ve dayanıklılık süresi, geçirgenlik oranı, parçalanabilirliği uygulamalara karşı test edilerek seçilmelidir.

11 Sayfa No: 11/22 Eldiven Malzemesi Eldiven seçimi sadece malzeme ile orantılı değildir aynı zamanda üreticiye göre ve kalitesine göre de değişken kriterlerin değerlendirilmesi faydalıdır. Farklı maddelerin karışımından yapılan eldivenlerin uygulamalara göre test edilerek seçilmesi gerekir. Eldiven malzemesinin geçirgenlik süresi Eldiven malzemesinin geçirgenlik ve dayanıklılık süreleri net olarak üretici tarafından belirlenmelidir Gözlerin korunması: Tam yüz korumalı emniyet gözlüğü kullanınız Vücudun korunması: Genel olarak vücudu ve deriyi çimento tozu, beton ve harç çamuruyla temastan korumak için aşınmaya ve alkali reaksiyonlarına dayanıklı botlar ve koruyucu kıyafetler kullanın. Bu tip malzemelerle çalışmanın sonunda su ve sabunla duş alın. Deride hafif yanma hissi olabilir Çevresel Maruziyet Kontrolleri: Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki hükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Genel Bilgiler Görünüm (Atmosfer Sıcaklığı) Toz halde katı. Renk Gri Koku Yok (G/D) 9.2 Önemli Sağlık Güvenlik ve Çevre Bilgileri ph (Islak C Kaynama Noktası ( C) 760 mmhg Uygulanmaz Erime Noktası ( C) 760 mmhg Belirlenmemiştir Parlama Noktası ( C) Kapalı kap Bilinmiyor. Kendiliğinden Alevlenme Sıcaklığı ( C) Belirlenmemiştir Spesifik Gravite (H2O=1) 3,10 Dökme Yoğunluğu (kg/m 3 ) Viskozite 25 C Buhar Basıncı 20 C Belirlenmemiştir Patlama Tehlikesi Ürünün patlama tehlikesi yoktur Oksidasyon Özellikleri Bilgi yok Ortalama tane iriliği (Micron) Çözülebilme Özelliği Su içinde (%) Çözünmez. Asitler içinde hafif çözünür. 9.3 Diğer Dağılım Katsayısı log Pow Bilgi yok Not: Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ek-3 Bölüm A da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir diğer bir yönteme göre belirlenmiştir.

12 Sayfa No: 12/ STABİLİTE VE REAKTİVİTE 10.1 Kimyasal Stabilitesi: Ürün normal şartlar altında stabildir. Kullanılana kadar kuru saklanmalıdır Tehlikeli reaksiyonlar/kaçınılması gereken malzemeler (Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle.): Bilinen herhangi bir tehlikeli reaksiyonu yoktur Termik ayrışma / kaçınılması gereken durumlar (Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartlarlar altında.): Yüksek ısıdan koruyunuz Tehlikeli ayrışım maddeleri: Bozunarak kararsız ürünlere dönüşme olasılığı Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve stabilizatörlerin mevcudiyeti, Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı Eğer varsa, fiziksel görünümündeki değişikliğin güvenlik açısından önemi Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü, Tehlikeli Bozunma Ürünleri Yok Uyumsuzluklar: Harç veya beton (su ile karışmış çimento) alüminyum tozu ve Alkali metallerle reaksiyona girer, hidrojen gazı çıkışına neden olur. 11. TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 11.1 Genel: Çimento içinde yer alan kireç, kalsiyum silikatlar ve alkaliler kısmi çözünürlüğe sahiptir. Suyla karıştırıldığında potansiyel tehlike riskleri arz eden alkali çözeltileri meydana getirirler. İçeriğindeki 6 değerli krom tuzları suda çözünür ve su ile karıştırıldığında potansiyel tehlike risklerine haiz çözeltiler meydana getirirler. Çimentolar beton ve harç yapımı gibi işlerde suyla karıştırıldığında veya çimento ıslandığında kuvvetli bazik bir çözelti meydana gelir. Eğer bu madde göz veya deri ile temas ederse ciddi tahrişlere sebep olabilir. Özellikle gözler daha savunmasızdır ve temas süresi ile tahribat artacaktır. Kuvvetli bazik çözeltiler, deriye zarar vermeden önce sinir uçlarını tahrip eder. Kimyasal yanıklar acı vermeden gelişebilir. Çimento harç ve betonları, donma süresi boyunca temasta alerjik ve tahriş edici egzamaya sebep olurlar. Tahriş edici egzama, ıslaklık, alkali özellik ve çimentonun içinde bulunan aşındırıcı maddelerden kaynaklanır. Alerjik egzama ise insan derisinin 6 değerli krom tuzlarına karşı hassasiyetinden kaynaklanır. Sağlık üzerindeki etkiler, maruziyete kalınma süresi ve düzeyine bağlıdır. Solunması maruziyet şiddetine göre akciğer hastalıklarına yol açabilir. Havadaki çimento tozuna maruz kalınması burun içinde tahriş, mukoza ve üst solunum yolu rahatsızlığı ile öksürme ve nefes darlığına sebebiyet verebilir. Çimento tozuna maruz kalınması durumunda kronik bronşit ve akciğer hastalıkları oluşabilir. Koku içermez.

13 Sayfa No: 13/22 Islak çimento ile doğrudan temas dermal nekrosiz içeren deri yanıklarına sebebiyet verebilir. Maruz kalınma sırasında herhangi bir belirgin ağrı oluşmayabilir. Kuru çimentonun veya sertleşmemiş ıslak çimentonun yutulması, mide yanıkları veya özofago (yemek borusu) yanıklarına sebep olabilir. Suda toksiklik oranı tayin edilmemiştir. Fakat çimentonun suya katılması ile Ph değeri artacaktır ve bu nedenle bazı durumlarda sudaki canlı hayat döngüsüne zarar verebilir Akut Toksisitesi Portland Çimentosu (CAS# ) LD50: IDLHs 9 : 5000 mg/m3 Kireç Taşı (CAS# ) Ağız yoluyla (sıçan) LD mg/kg 11.3 Aşındırıcılık ve Tahriş etkisi (Korozivite ve İritasyon) Portland Çimentosu (CAS# ) Deride ve mukoza membranında tahriş edicidir. Gözlerde ciddi tahriş edici. Kireç Taşı (CAS# ) Cilt (tavsan): 500 mg/24 Saat - Orta düzeyli Göz (Tavşan) 0.75: mg/24 Saat Kronik Toksisite (Kanserojenik, Mutajenik ve Üremeye Toksik Etkisi) : Kanser riski maruziyetin süresi ve derecesine bağlıdır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), araştırma sonuçlarına göre çimentoyu kanserojen ürünler listesine almamıştır. Göz veya deri ile teması halinde, portland çimento yüksek derecede kostik haline dönüşerek, göz ve deride yanıklara neden olacaktır. Kuru veya ıslak çimentonun göz ile teması halinde yanık veya kornea hasarı oluşabilir. Büyük miktarlarda ıslak veya kuru çimentonun gözle teması söz konusu ise gözlerde orta derecede tahrişten kimyasal yanıklara kadar uzanan etkiler oluşabilir. Portland çimentosu 29 CFR (Risk Bildirimi) de belirtildiği gibi, bu ürün, NTP 10, IARC 11 veya OSHA 12 listelendiği sekliyle, hiçbir kanserojen madde içermemektedir. Bununla birlikte içeriğinde eser miktarda kanserojen olarak sınıflandırılmış maddeler ihtiva edebilir. Portland Çimentosu Kristal silica içerebilir. Silika Kristali IARC tarafından insan üzerinde kanserojen olarak listelenmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar akciğer kanserine sebebiyet verebildiğini göstermiştir. Risk maruziyet miktarı, süresi ve seviyesine bağlı olarak değişir. Alçıtaşı tümerojeniktir: RTECS kriterlerine göre kanserojendir. Tümerojenik: Uygulama yerine ait tümör oluşumu (Ref: ZHPMAT 13 ) Maruziyet Yolu/Organizma : intraperitonel sıçan Doz: en düşük yayınlanan toksik doz: 450 mg/kg/3 hafta aralıklı Ürünün daha yüksek konsantrasyonlarda aktif madde içermesi durumunda dahi ; 29 CFR (Risk Bildirimi) de belirtildiği gibi, bu ürün, NTP 14, IARC 15 veya

14 Sayfa No: 14/22 OSHA 16 listelendiği sekliyle, hiçbir kanserojen madde içermemektedir. Mutajenik etki açısından herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Üremeye toksik etki açısından herhangi bir bulguya rastlanmamıştır Diğer Toksikolojik Etkileri: Alerjik Etki Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olur. Tekrarlanan veya uzun süren temaslar halinde dermatitis, deride kuruluk, çatlaklar ve tahriş oluşabilir. İş ortamında ince dağılımlı tozların yüksek seviyelerine tekrarlı maruziyetler, pnömokonyoz olarak bilinen vakalara sebep olabilir, pnömokonyoz, etkisine bakılmaksızın solunumla alınan her türlü tozların akciğerde birikmesidir. Bu durum, partiküllerin önemli bir miktarının 0.5 mikrondan (1/50,000 inch) daha küçük halde bulunduğunda durumda özellikle geçerlidir. Röntgen filminde akciğerde lekeler görülür. Pnömokonyoz semptomları progresif kuru öksürük, efor sarf edildiğinde nefes darlığı, artan göğüs genişlemesi, halsizlik ve kilo kaybı şeklinde olabilir. Hastalık ilerledikçe öksürük iplik benzeri mukozaya yol açar, yaşam kapasitesi gitgide azalır ve nefes darlığı daha da ciddileşir. Pnömokonyoz, tozların akciğerde birikmesi ve bunların mevcudiyetinde meydana gelen doku reaksiyonudur. Ayrıca kollajenöz ve kollajenöz olmayan tipler olarak sınıflandırılmıştır. İyi huylu özellik gösteren kollajenöz olmayan pnömokonyoz, minimal stromal reaksiyon olarak tanımlanır, başlıca retikül lifleri ve bozulmamış alveoler yapıdan meydana gelir ve imkan Tekrarlanan Dozlardaki Etkisi dahilinde geri döndürülebilirdir. Astım benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra aylarca hatta yıllarca devam edebilir. Bunun sebebi tahriş ediciliği yüksek bir maddenin yüksek dozlarına maruziyetten sonra oluşabilen reaktif havayolu difonksiyonu sendromu (RADS) olarak bilinen allerjik olmayan bir durumdur. RADS teşhisi için en önemli kriterler daha önce bir solunum yolu hastalığının bulunmaması ve atopik olmayan bireyde tahriş edici maddeye maruziyetten sonra dakikalar ve saatler içinde aniden inatçı astım belirtilerinin başlamasıdır. Metakolin yükleme testinde orta ve yüksek düzeyde bronşiyal hiperreaktivite ile birlikte spirometride tersinir bir hava akışı biçimi ve eozinofili olmadan asgari lenfatik inflamasyonun bulunmaması RADS teşhisi için kriterler arasındadır. Tahriş edici bir maddeyi solumayı takip eden RADS (veya astım) tahriş edici maddeye maruziyetin süresine ve derişimin ağırlığına bağlı olarak ortaya çıkan seyrek görülen bir bozukluktur. Diğer taraftan endüstriyel bronşit, tahriş edici maddenin yüksek derişimlerine maruziyet sonucu oluşur ve maruziyet sona erdiğinde tamamen kesilir. Bozukluk, nefes darlığı, öksürük ve mukus üretimi ile karakterize edilir.

15 Sayfa No: 15/22 Zararlı: inhalasyon yoluyla uzun süreli maruziyetlerde sağlık için ciddi hasar tehlikesi. Solunum hassaslaşması sonucunda alerjik/astım benzeri tepkiler oluşabilir; bunlar öksürük ve küçük solunum zorluklarından hırıltılı ve güçlükle solumayla birlikte bronşite kadar değişen tepkilerdir. Hassaslaşma, çok düşük seviyelerdeki maruziyete karşı şiddetli tepkiler verebilir, örneğin aşırı duyarlılık. Hassaslaşan kişilerin, maruziyetin olabileceği durumlarda çalışmalarına müsaade edilmemelidir. Bayıltıcı Etki Bilinen bir etkisi yoktur Duyarlılık Yaratma (Sensitizasyon) Gelişimsel Toksikolojik Etkiler Bilinen bir etkisi yoktur (Teratojenik etkisi) Doğurganlık Bilinen bir etkisi yoktur 11.6 Sağlık Üzerindeki etkileri: Gözle Temasında Ciltle Temasında Solunması Halinde Bu malzeme, gözle teması halinde şiddetli göz hasarına yol açar. Malzemenin göz ile doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar oluşabilir. Buharları veya dumanları aşırı derecede tahriş edici olabilir. Toz, göz rahatsızlığı ve aşındırıcı göz iltihaplanmasına neden olabilir Deri ile temasında tahrişe sebep olur. Cilt ve derinin kuru çimentoya maruz kalması sürekli orta derecede tahrişlerle birlikte deri kuruluğuna yol açar. Malzemenin, ciltle doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar oluşabilir. Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaşımına girişi; zararlı etkilerle birlikte sistemik hasar oluşturabilir. Malzemeyi kullanmadan önce cildi inceleyiniz ve herhangi bir harici yaralanmanın uygun bir şekilde korunduğundan emin olunuz. Malzemeye uzun süreli veya tekrarlı bir şekilde maruz kalma şiddetli cilt tahrişine neden olabilir; teması halinde ciltde kızarıklık, şişme, vezikül oluşumu, ciltte pul pul dökülme ve kalınlaşma oluşturabilir. Tekrarlı maruziyetler şiddetli ülser oluşumuna yol açabilir. Malzemenin normal kullanımı esnasında oluşan tozların inhalasyonu, kişinin sağlığına zarar verebilir. Malzeme bazı kişilerde solunum tahrişine neden olabilir. Vücudun böyle bir tahrişe karşı tepkisi, daha fazla akciğer hasarına yol açabilir. Solunabilir partiküllerin mevcudiyetinde akciğerler üzerindeki etkiler önemli derecede artar.

16 Sayfa No: 16/22 Yutulması Halinde Akut silikoz, özellikle toz partikül ebatı küçük olduğunda aşırı derecede yüksek silis tozlarına maruz kalınması şartlarında oluşur. Hastalık hızla ilerler, ilk maruziyetten sonra birkaç ay içinde akciğerlere yaygın şekilde yayılır ve 1-2 sene içinde ölüme neden olur. Malzeme, ağız yoluyla alınması müteakibinde ağız boşluğunda ve gastrointestinal kanalda kimyasal yanıklara yol açabilir. Ticari/endüstriyel çevrelere giriş yolunun olası olmadığı düşünülür Ağız yoluyla alınımı mide bulantısı, abdominal tahriş, ağrı ve kusma sonucunu doğurabilir. Hedef Organlar Göz, deri, solunum sistemi Astım benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra aylarca hatta yıllarca devam edebilir. Bunun sebebi tahriş ediciliği yüksek bir maddenin yüksek dozlarına maruziyetten sonra oluşabilen reaktif havayolu difonksiyonu sendromu (RADS) olarak bilinen allerjik olmayan bir durumdur. RADS teşhisi için en önemli kriterler daha önce bir solunum yolu hastalığının bulunmaması ve atopik olmayan bireyde tahriş edici maddeye maruziyetten sonra dakikalar ve saatler içinde aniden inatçı astım belirtilerinin başlamasıdır. Metakolin yükleme testinde orta ve Tıbbi Uyarılar yüksek düzeyde bronşiyal hiperreaktivite ile birlikte spirometride tersinir bir hava akışı biçimi ve eozinofili olmadan asgari lenfatik inflamasyonun bulunmaması RADS teşhisi için kriterler arasındadır. Tahriş edici bir maddeyi solumayı takip eden RADS (veya astım) tahriş edici maddeye maruziyetin süresine ve derişimin ağırlığına bağlı olarak ortaya çıkan seyrek görülen bir bozukluktur. Diğer taraftan endüstriyel bronşit, tahriş edici maddenin yüksek derişimlerine maruziyet sonucu oluşur ve maruziyet sona erdiğinde tamamen kesilir. Bozukluk, nefes darlığı, öksürük ve mukus üretimi ile karakterize edilir Ek Toksikolojik uyarılar: Toksikolojik sınıflandırması içerik bilgisi ve elde olan mevcut bilgilere dayanılarak yapılmıştır. EC ve yerel yönetmeliklere göre sağlığa yönelik tehlike sınıflandırması: Xi-Tahriş Edici - RTECS (Portland Çimentosu) : VV EKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 12.1 Ekotoksisite: Kuru çimento olarak ekosistem için tehlikeli değildir. Bu ürünün çevreye zararının değerlendirilmesi için ekotoksisite ile ilgili veriler özel olarak belirlenmemiştir. Bu bölümde verilen bilgi bileşenlerine ait bilgilerle ve benzer maddelerin ekotoksisitesine aittir.

17 Sayfa No: 17/ Akut toksisite: Akut Balık Toksisitesi (LC50 96 Saat): Akut Daphnia Toksisitesi(EC50 48 Saat): Akut Yosun Toksisitesi (IC50 72 Saat): 12.2 Hareketlilik (Mobilite) : Katı (Toz) Suda çözünebilirilik : % 0,1-1,0 Çevresel hareketliliği belirlerken, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini dikkate alınız (Bakınız 9. Bölüm) Yüzey Gerilimi: Suyu Tehdit Sınıfı İçme Suyuna Etkisi Çevresel bilinen veya tahmin edilen dağılımı 12.3 Doğada Parçalanabilirlik 12.4 Kalıcılık ve Bozunabilirlik Biyobirikim Potansiyeli: İlgili Çevresel Ortamda, Biyolojik Bozunma Potansiyeli Oksidasyon Veya Hidroliz Gibi Diğer İşlemlerle Bozunabilirlik Potansiyeli Bozunmaya İlişkin Yarılanma Ömrü Atık Su Arıtım Tesisleri Üzerindeki Etkisi 12.5 Biyobirikim Potansiyeli: Ürünün biyolojik ortamda (biota) birikme potansiyeli Ürünün besin yoluyla geçme potansiyeli Log Pow veya BCF değeri 12.6 Diğer Ters Etkiler: Ozon Tabakasını İnceltme (Azaltma) Potansiyeli Fotokimyasal Ozon Üretme Potansiyeli Küresel Isıtma (Sera Etkisi) Potansiyeli Çevre Üzerindeki Diğer Olumsuz Etkileri Ürünün; mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili bilgi olmadığından, atık su arıtım tesisleri üzerindeki muhtemel etkisi bilinmemektedir. Yoktur

18 Sayfa No: 18/ Ek Bilgi: Ürünün çevreye salınmasına izin vermeyin, kaza sonucu çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve atıkların bertarafına ilişkin bilgiler için 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı bölümleri inceleyiniz. 13. BERTARAF BİLGİLERİ / İMHASI İLE İLGİLİ KONULAR 13.1 Ürün: Öneri: Atıklar ve kullanılmış ambalajlar resmi yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir. Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını engelleyiniz Güvenli Bertaraf : Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ürünün ev çöpü ile birlikte atılmasına izin vermeyiniz. Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması kesinlikle yasaktır. Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz. Yüksek miktarlarda atık söz konusu ise üretici ile iletişime geçiniz Avrupa Atık Kataloğu ve Tehlikeli Atık Listesi: Atık katalog numarası kullanım yerine göre tespit edilebilir Temizlenmemiş ambalajlar: Öneri: Temizlenmemiş ambalajları elinde bulunduranlar ambalaj içerisindeki ürün artıklarından kaynaklanabilecek zarar ve tehlikelere karşı uyarılmalıdır. Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi önerilir Önerilen temizleme şekli: Çimentonun tozuyarak etrafa yayılması durumunda vakumlu temizleyicilerle dağılan çimentoları kuru olarak toplayın. Tozu solumaktan kaçının, 8. Bölümde belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın. Çimento temiz alana yayıldıysa, içerisine yabancı maddeler karışmadıysa bir bidona doldurarak, tekrar kullanılmasını sağlayın. Eğer kullanılmayacak durumdaysa, harç ve beton artıklarını inşaat atığı olarak bertaraf edin. Kullanılmış ambalajı profesyonel atık imha servisi veren kurum veya kuruluşlara teslim ediniz Ek Bilgi: Güvenli elleçleme yöntemleri için 7. Bölümü inceleyiniz. 14. TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER ADR 17 /RID 18 ADNR IMDG 19 ICAO 20 /IATA 21 TAŞIMACILIK ŞEKLİ KARAYOLU NEHİR KANALI DENİZYOLU HAVAYOLU SİSTEME UYGUN SEVK İSMİ Taşımacılık Yönetmelikleri Uyarınca Tehlikeli Olarak Sınıflandırılmaz. UN/ID No TEHLİKE SINIFI

19 Sayfa No: 19/22 PAKETLEME GRUBU ETİKETLEME NO SINIFLANDIRMA KODU - TEHLİKE TEŞHİS NO (HIN NO) - SINIRLI MİKTAR (LQ) - TAŞIMACILIK KATEGORİSİ - TÜNEL KISITLAMA KODU - MAX. MİKTAR YOLCU VE KABİN KARGO - MAX. MİKTAR HAVAYOLU KARGO - EmS - DENİZ KİRLETİCİLİĞİ Yok Taşıma/ Ek Bilgiler: Taşımacılık yönetmeliği gereğince sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içermez. Küçük miktarların serbest bırakılması/dökülmesi ile ilgili düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir. 15. HÜKÜMLER / YÖNETMELİK BİLGİSİ 15.1 Etiketleme: Ürün; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ve AB mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Portland Çimentosu Kireç Taşı 15.3 Tehlike Sembolü ve Tanımı: Xi-Tahriş edici 15.4 Risk İbareleri R37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir R41 Gözde ciddi hasar riski Güvenlik uyarıları: S22 Tozlarını solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise) Özel Etiketleme Bilgileri Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olur. Talep edilmesi halinde Ürün Güvenlik Bilgi Formu mevcuttur 15.7 Kullanım Sınırlamaları Ürün hakkında yasal bir kısıtlama veya bilinen bir sınırlama mevcut değildir.

Form No: GBF-02 Revizyon No: - CEM I 42,5 N PORTLAND ÇİMENTO

Form No: GBF-02 Revizyon No: - CEM I 42,5 N PORTLAND ÇİMENTO 1/10 1. MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI 1.1. Müstahzar Hakkında Bilgiler: Alternatif Ürün İsmi: Ticari Adı: 1.2. Müstahzarın Kullanımı / Uygulama Alanı: 1.3. Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/21 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193149 CAS No 64-19-7 EINECS No 200-580-7 Kimyasal Adı Asetik Asit Kimyasal Formülü CH 3 COOH Yapısal Formülü

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

UNIPU 045 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. MDI nın prepolimeri ve polyol Gizli 30-45 -

UNIPU 045 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. MDI nın prepolimeri ve polyol Gizli 30-45 - 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu /No POL01UNP-09 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Tek komponentli, solvent bazlı nem kürlenmeli asfalt ve beton astarıdır. Spor zeminlerinin

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UNIPU 030 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. 1.MADDE VE FiRMA TANIMI. 1.1 Madde Hakkında Bilgiler

UNIPU 030 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. 1.MADDE VE FiRMA TANIMI. 1.1 Madde Hakkında Bilgiler 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu /No POL01UNP-08 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Tek komponentli, poliüretan yapıştırıcı ve bağlayıcı polimer reçine Kauçuk/EPDM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı