ISSN Cilt: 5 Sayı: 3 MAYIS - HAZİRAN Eııuujını. ihirnnırı. uncııuıjuuı. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1300-3410 Cilt: 5 Sayı: 3 MAYIS - HAZİRAN 1995. Eııuujını. ihirnnırı. uncııuıjuuı. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır"

Transkript

1 ISS Cilt: 5 Sayı: 3 MAYIS - HAZİRA 1995 ııuujını ihirnnırı uncııuıjuuı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

2 ULUSLARARASI DOĞAL GAZ KOGRSİ V SRGİSİ '95 Ankara Buluşması 1-4 Kasım 1995 (TDAŞ) Türkiye lektrik Dağıtım Anonim Şti. Konferans Salonu, İsmet İnönü Bulvarı o.27 Bahçelievler / Ankara Destekleyen Kuruluşlar nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOTAŞ Genel Müdürlüğü GO Genel Müdürlüğü Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Tesisat Mühendisleri Derneği TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sokak o.36/1-a Demirtepe / AKARA Tel : O Fax : O

3 Cilt: 6 Sayı : 3 MAYIS / HAZİRA 1995 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır 12 YASIMA PRODUCT QUALITY / TOOL RLIABILITY: MODLIG OF COMPLX MAUFACTURIG TOOLS Barış TA Sencer YRALA Sailesh BABU Brock OSBOR Yarı iletken üretim makinalannın ürün kalitesi ve makina güvenirliliğinin modellenmesi konusunda yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Yarı iletken endüstrisinde üretim tekniklerinde ve kullanılan makinalarda çok hızlı bir değişim ve gelişme gözlenmektedir. Türkiye'de yan iletken üretimi yaygın olarak yapılmamakla birlikte yarı iletken üretim makinalannın ürün kalitesi ve makina güvenirliliğinin modellenmesi konusunda önerilen yaklaşım ve sunulan daha önceki çalışmalar aynı hızlı değişim ve gelişim gözlendiği diğer karmaşık üretim yerlerinde de uygulanma olanağı bulabilir. Sayfa 19 İLTİŞİM BİLİM-SAAYİ-TKOLOJİ SORUU V TÜRKİY M. Sait ATIÇ 19 İLTİŞİM ITRT: FORMASYOA RİŞİM V PAYLAŞIM BÖLÜM III. TÜRKİY'DKİ ITRT SRVİSLRİ V ÖRİLR Mustafa AKGÜL M. Selim AKTÜRK 28 SÜRLİ YAYILAR 29 KİM KİMDİR? SAAYİ KOGRSİ 31 YAYI POLİTİKASI 32 COTTS MAYIS / HAZİRA May/June Cilt 6 Volume Sayı 3 o Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher Yusuf KARAHA Sorumlu Yazı işleri Müdürü Managing ditör M. Sait ATIÇ Yayın Sekreteri Technical Secretary Yaprak BOYLA Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK M. Sait ATIÇ Güney ÖZALTA H. Kürşat SRTPOYRAZ. vin ÖZDMİRL Baskı Printed by ÖZKA Matbaacılık Ltd. Şti. (312) Grafik Dizgi Graphist Type Setting Gülsen AKTAŞ MMO(312) AKARA Baskı Sayısı Circulation 3000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 36/1-A Kızılay - AKARA Tel : (312) Fax: (312)

4 YASIMA. Kalite, 1990'ların en popüler konularından birisi. Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de kalite konusundaki gelişmeler pek alışmadığımız bir hızla oluşuyor. Beş yıl öncesine kadar İsta-, tistiksel kalite kontrol, kalite çemberleri ve süreç kontrolundan söz ederken giderek kalite >r güvence sistemleri, sıfır hata, toplam kalite yönetimi, yalın üretim değişim mühendisliği vb. / kavramlar yaşamımıza girmeye başladı YA/M Kongresinin temel konularından birini ' yine kalite oluşturdu. Bu gelişmelerden dergi olarak biz de payımızı almaktayız. Geçtiğimiz yıl r çıkardığımız kalite özel sayısının yanısıra, hemen her sayımızda kalite konusunda bir çalışma, görüş veya yazılım yer alıyor. Bu sayımızda da Barış Tan'ın ürün kalitesi ve takım güvenilirliği konusundaki çalışmasının ilginizi çekeceğini umuyoruz. Haziran ayı başında Resmi Gazete 1 de yayınlanarak yürürlüğe giren araştırma-geliştirme projelerinin belirli oranlarda devlet tarafından karşılanacağına ilişin tebliğ önümüzdeki yıllarda gündemi sürekli meşgul edecek bir başka konunun habercisi. Aslında son birkaç yıldır Türkiye'de bilim ve teknolojinin öneminin kavrandığı yönünde başka somut göstergeler de mevcut. 1993'de yayınlanan Başbakanlık Genelge'sinda açıklanan Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikası t dokümanı ile yine Resmi Gazete'de yaymlanan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı i Stratejisi ( ) bu konuda devlet tarafından atılmış adımlar olarak değerlendirilebilir. / Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimi ile bölgesel bloklaşmalar temelde gümrük duvarları ve ' devlet korumacılığını kaldırmayı hedeflemektedir. Bu da teknoloji geliştirmeyip üretemeyen,- ülkelerin bunları başaran ülkeler karşısında rekabet şansının giderek yokolmasına yol açacaktır. ' Devlet korumacılığının yasal bırakıldığı birkaç alandan biri araştırma ve geliştirme işlevlerinin desteklenmesidir. Türkiye de bu gerçeği görmüş ve 1991 yılında kurulan Türkiye Teknoloji Gelişttme Vakfı (TTGV) kanalı ile iki yıldır Türk sanayinin araştırma projelerine Dünya Bankası kaynaklı kredi biçiminde sermaye desteği sağlamaktadır. Haziran başında yürürlüğe giren tebliğ ise TÜBİTAK kanalı ile karşıhskız proje desteğini öngörmektedir. Bu sayımızda bulacağınız bir diğer çalışmada bilim-teknoloji-sanayi politikaları irdelenmekte, dünyadaki gelişmeler ile Türkiye'nin durumu özetlenmektedir. Türkiye'nin sadece teknoloji transferi ile yetinemeyeceği artık açıktır. Araştırma-geliştirme harcamalarının bu- j günkü % 0.33 düzeyinden kısa dönemde Birinci Sanayi Şurası'nda belirlenen % İlik eşik dü- / zeye çıkması, daha sonra da çıtayı yükseğe çıkarması gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremedi- ' ğimiz durumda sürekli geriden gitmeye mecburuz. Bu konuda en önemli görevlerin mühendis-, f lere düştüğü bilinci içinde hepimizin hassas davranmasının önemi açık değil mi? Tüm okurlarımıza iyi tatiller dileği ile. M Yayın Kurulu

5 PRODUCT QUALITY/TOOL RLİABİLİTY: MODLİG OF COMPLX MAUFACTURİG TOOLS Yarı iletken üretim makinalarının ürün kalitesi ve makina güvenirliliğinin modellenmesi konusunda, daha önce bu konuda yapılmış çalışmaların ışığı altında, yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Yarı iletken endüstrisinde üretim tekniklerinde ve kullanılan makinalarda çok hızlı bir değişim ve gelişme gözlenmektedir. Türkiye'de yarı iletken üretimi yaygın olarak yapılmamakla birlikte yarı iletken üretim makinalarının ürün kalitesi ve makina güvenirliliğinin modellenmesi konusunda önerilen yaklaşım ve sunulan daha önceki çalışmalar aynı hızlı değişimin ve gelişmenin gözlendiği diğer karmaşık üretim yerlerinde de uygulama olanağı bulabilir On the basis of the discussion of advantages and disadvantages of the previous studies on product quality and tool reliability modeling of bemiconductor manufacturing tools, a new approach based on state-space representation of the system is proposed. Semiconductor manufacturing is characterized by an extremely rapid change in process technology, complexity and equipment. Although there is no majör semiconductor manufacturing industry in Turkey, the proposed model and the literatüre presented on product quality/tool reliability modeling of semiconductor manufacturing tools may fınd prominent applications in other complex manufacturing plants that show the same kind of complexity and rapid change in process technology. Doç. Dr. Sencer YRALA University offlorida Industrial and Systems ngineering Yrd. Doç. Dr. Barış TA Koç University College of conomics and Administrative Sciences SAILSHBABU Ohio State University Industrial And Systems ngineering BROCKOSBOR IBM Corporation Poughkeepsie, Y 1.ITRODUCTIO A detailed revievv of product quality/tool reliability modeling of complex manufacturing tools is presented. On the basis of the discussion of advantages and disadvantages of the previous studies, a new approach based on state-space description of the system is proposed. Application of the proposed mod 13 no semiconductor manufacturing and previous studies on product quality/tool reliability of semiconductor manufacturing are discussed. Semiconductor manufacturing is characterized by an extremely rapid change in process technology complexity and equipment. Although there is no semiconductor manufacturing industry in Turkey, the proposed model and the literatüre presented on product quality/tool reliability modeling of semiconductor manufacturing tools may find prominent applications in other complex manufacturing plants that show the same kind of complexity and rapid change in process technology. Semiconductor products such as linear and digital integrated circuits (ICs) present greater levels of integration and complexity with reductions in feature size. Processing equipment for semiconductor devices have also changed to keep pace with device complexity. quipment breakdovvn can result in substantial losses, both in terms of damaged products and in reduced performance and productivity. İt is very difficult to predict and prepare for unanticipated and low-probability failures. On ' the snop floor, hesitation or inappropriate action can lead to disastrous results. Thus, any scheme that vvould track and predict equipment reliability has a very prominent part to play in complex manufacturing industries. e present a state-space model vvhich is time variant and self-organizing. The model is based on a unified data base vvhich contains information on the tool, the product (vvafer), and the maintenance operations, thus extracting information from the interactions armong tool reliability and product quali- ty- Cilt: 6 Sayı:

6 Owing to the fact that some of the more automated cluster tools are quite neyv to the industry, not much published work exists on their reliability modeling. İn addition, the manufacturing processes involved are extremely complex, both in terms of the sophisticated nature of the processes, and in terms of the number of process variables involved. As a consequence of the difficulty in modeling the reliability of cluster tohs, much of the reported work resorts to what one may cali "early approximation." That is, the use of approximate models to describe the reliability of the tool. Most of these approximate models are knowledge-engineering-based, such as the expert system models and the belieftheory-based models. İn contrast, one may develop "exact" models vvhich, due to their size and complexity, may require approximate solutions. 2. PAST ORK O SMICODUCTOR MAUFACTURİG TOOL RLİABİLİTY Several papers on reliability of semiconductor manufacturing tools appear in the literatüre. AH studies acknovvledge that there is everincreasing pressure to competitively manage semiconductor production vvith an everincreasing complexity. There are different approaches to the reliability modeling of semiconductor manufacturing tools. Methods range from using expert systems [4], [8], [12], to using statistical process control [1], [2], and to artificial intelligence techniques [7], [10], [18]. İn addition, a number of methods [4], [14], [20] are equipment specific. The expert systems approach lists conditions and rules vvhich specify when the tool is operational. A primary concern vvith this approach is that one is never sure vvhether ali the conditions have been compiled. The expert system may fail if critical cases have been neglected in the rule base. Another concern is the Boolean property of expert systems. That is a condition is evaluated to be either true or false, vvith certainty. A tool may be vvorking at belovv the desired level of quality, for example, making it hard to classified as either operational or non-operational. Kramer [12] attempts to avoid such cases by introducing quantitative models vvith non-boolean reasoning. xpert systems also require effort to extract the knovvledge from the experts. Ditmore [6] discuss ways of improving equipment reliability vvith special reference to semiconductor equipment manufactured by Applied Materials. His paper provides a good overvievv of the industry. He points out that the reliability of a product is a function of design, manufacture, operation, and service. İt is thus imperative for members from other functions to be included in the design team. Reliability is quantified by uptime, mean time before failure and before repair. Reliability analysis relies on several logical and statistical tools to highlight areas of improvement. There approaches are used during the design stage: fault tree finding, Markov process analysis and failure mode, effects and criticality synthesis. For post-production reliability, the corrective action program is used. This program includes actions to correct the operating process, the manufacturing process, or design and assign a priority for corrective action. As the industry matures, quality of service and equipment reliability become very important. The reliability in inversely related to the electromechanical complexity and process sophistication. For the equipment to be truly dependable, ali causes of unscheduled failure must be considered. A pro-active maintenance procedure is required to raise machine reliability. Statistical Process Control (SPC) is used to replace or service parts vvith statistically significant probabilities of failure during the next operating interval. Among the studies that adopt knovvledge engineering approaches are those by Chang and Spanos, Fu, and ün and Spanos [4], [7], [14]. Their vvork is the most relevant to our studies. One of their studies [7] is on "smart" integratedcircuits processing. A project called Berkeley Intelligent Processing System (BIPS) is presented. This project is a Computer-Aided-Manufacturing (CAM) facility for automation of semiconductor processing. BIPS applies a combination of expert systems and traditional quantitative tools for design and control of IC fabrication. İt relies on the knovvledge of semiconductor processing and equipment. Karunathi, VVhitley and Malaiya [10] discuss using neural netvvorks in softvvare reliability prediction. They describe hoyv to modify the neural netvvorkfor reliability prediction. They also report some experimental results. Their conclusion is that neural netvvorks have a potential but this approach is new and stili needs research to demonstrate its practicality on a broad range of reliability applications. A systematic methodology tovvards building and calibrating equipment-specific process models is presented by Hodges and Spanos [9]. The models are characterized through measurements of specific pieces of equipment. The methodology has been applied for modeling of Lovv Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD) furnace for undoped polysilicon. Currently the model has been integrated in the Berkeley Computer-Aided Manufacturing (BCAM) system for process design by statistical equipment model for Very Large Scale İntegrated (VLSI) circuit manufacturing. A diagnostic system that employs the Dempster-Shafer (D-S) evidential reasoning technique to conduct malfunctioning diagnosis on semiconductor manufacturing is presented by Chang Cilt: 6 Sayı:

7 and Spanos [4]. The system combines the continuous stream of information from maintenance records, real-time sensor measurements and values predicted by equipment models. Using these information equipment malfunctions are analyzed and their causes inferred through quantitative and quantitative constraints. Ûualitative constraints are rules that specify the normal operation of the equipment. ûuantitative constraints are classified into two types, numerical equipment models and real-time monitoring of sensor readings. The violation is linked to belief functions for the calculation of belief associated with the various types of failure. The belief functions encapsulate the experience operators or equipment maintenance specialists.. There exist studies in fault diagnosis for general chemical processing plants vvhich are related to semiconductor manufacturing. Kramer [12] presents a fault diagnosis for a chemical plant using quantitative models in expert systems. Most expert systems are constructed based on human experience. Also, most expert systems use Boolean reasoning. hen there is no experiential knowledge, it becomes difficult to use expert systems. Kramer gives a model-based approach to fault diagnosis using non-boolean Bayesian techniques and fuzzy set theory, namely fuzzy-logic control. İn order to use the model, one must express it in the rule-based format and then incorporate it into the larger expert system. xperiential knovvledge stili plays a key role in the actual application of the expert system to fault diagnosis and other areas of process operation. ven though the model was used for a chemical plant, it can be modified for fault diagnosis in more complex manufacturing plants. Although not directly related to the reliability issues, rule-based systems have also been used in semiconductor manufacturing process design. Funakoshi and Mizuno [8] present a rule-based process validation system for VLSI processing. This system automatically checks designed process flovvs and points out incorrect and questionable conditions. The system improves the efficiency of process flow design. 3. PAST ORK O OUALITY COTROL İ SMİCODUCTOR MAUFACTURİG Since the proposed state-space model is also concerned with product quality as an indicator of tool reliability, a revievv of the quality control literatüre specifically on semiconductor manufacturing briefly presented next. Lucas [15] described a composite control scheme that combines a Shevvart control scheme with a CUSUM control scheme. The combined Shevvart-Cusum scheme detects large shifts better than the Standard CUSUM scheme. Its implementation requires no additional data storage and very little additional programming. Albin and Friedman [1 ] present a method for constructing process control charts for clustered defects. The process control chart for the number of defects in a sample is based on the assumption that the number of defects is Poisson distributed. If the defects tend to cluster, as in IC fabrication, then the Poisson assumption is no longer justified and a Standard process control chart cannot be used. For defects with clusters, the eyman type-a distribution is used in the place of the Poisson distribution. The control limits for the process control chart using eyman type-a give vvider control limits. The proposed procedure distinguishes betvveen two types of processes: one with clustered defects and one vvhich is out-of-control. Finally, Dehmel and Parker [5] look at the changes in VLSI manufacturing and how these changes are going to shape the future of VLSI manufacturing. Rapid changes in process manufacturing, complexity and equipment have led to poorly controllable process in volume production and poorly managed factories. Process technologies seek to reduce the cost and improve performance. İt provides a recipe for what is required to produce a design. On the other hand manufacturing technology provides the means for efficiently carrying out the recipe in product ion. A general remark about many studies reported in the literatüre is one of implementation. Almost ali the methods suggested have not been impelemented, but are rather conceptual propositıons. This indicates that the field has not reached any maturity. Most papers look at the problem of either equipment diagnosis or product quality but not both in a simultaneous fashion. A reliability model and diagnostic method vvhich employ a more global systems view are argued in this paper. Such a model should combine issues of tool reliabiiity an product quality. 4. COMPARISO OF RLİABİLİTY MODLIG ARCHITCTURS 4.1. Statistical Reliability Models Reliability models based on stochastic processes rational provide the most rigorous statistical information. Such performance measures as time to breakdovvn distributions, confidence intervals on, say the number of breakdovvns in a given period, and the probability that a particular component has failed given the current state of the system can ali be evaluated vvith statistical rigor. As the systems become exceedingly complex, hovvever, rigorous modeling of system reliability becomes hopelessly involved. İt was observed in the early 197O's that manually building reliability models for complex systems quickly become unvvieldy [3], [13], [16]. Cilt: 6 Sayı: MniTCTHI M n

8 Semiconductor manufacturing tools are examples of very complex systems, both in terms of the number of components and subcomponents, and in terms of the number of process variables involved. The time and effort required to manually model such a system becomes prohibitive. İn addition, there are many such tools from different manufacturers. Although the tools are designed to perform the same tasks from the vievvpoint of the product (vvafer), their designs are different, employing different components and sub-components. These complex tools that accomplish the same manufacturing task may have significantly dissimilar reliability characteristics, and thus require different models. Time varying Markov models are some of the best ways to analyze complex manufacturing systems that include standby redundancy, that can be repaired and are susceptible to transient and intermittent faults. There are studies that use this approach to evaluate the reliability and/ or availability of complex systems. These studies are application based and mainly for computer architectures [3]. Most of the studies have been done by researchers in ASA. As a result of these studies, several computer programs such as ÇAR III, ARIS, SUR, and SURF [19], [16], [11], [13] have been developed. Most of them use time-varying Markov models to evaluate the reliability and/or availability of complex systems. These programs analyze fault handling behaviors of systems using an aggregate nonhomogeneous Markov model. xponential, VVeibull or general distributions can be allovved for system parameters. umerical integration techniques are used to solve time-varying Markov models. Limiting availability, mean failure time and other reliability-availability information can be obtained from these programs. The main disadvantage of these models is that ali possible states should be carefully determined and put in the system at the time of modeling. The exclusion of certain states or changes in the structure of the system över time will reduce the accuracy of the model. For complex manufacturing processes such as semiconductor manufacturing, it is very difficult to determine ali possible states. Manually updating the structure of the model takes a long time xpert Systems Based Reliability Models Persons dealing with complex semiconductor manufacturing tools on a daily basis develop an intuitive "feel" for the system. Although such subjective knovvledge is not based on a rigorous model, it is povverful in predicting the state and performance of the tool. Capturing such knovvledge is clearly a possible way to develop a reliability and performance model of the systems. The expert systems approaches proposed for semiconductor manufacturing tools [4], [7], [8], [18] rely on the expertise of long-time users of such systems. The expert systems are most often rule based. That is, many rules vvhich capture the expert's knovvledge are kept in a computer program. ach rule has a condition and an action. If the conditions are met the action is "fired." An action may trigger another rule, and thus the chain of reasoning may propagate through many rules. The final actions are statements predicting the performance and reliability of the system. İn practice, the given conditions are checked against these rules to obtain predictions of tool reliability and performance. The advantage of expert systems approaches is in capturing knovvledge already available. There are several dravvbacks to expert systems models. xpert systems require an expert to provide the base information. ven with the help of an expert, one is never sure that ali of the rules are accounted for and placed in the knovvledge base. An incomplete set of rules will result in a less povverful expert system. Moreover, the predictions obtained from an expert system lack the statistical precision of rigorous stochastic processes based reliability models eural etvvork Based Reliability Models eural netvvork models learn from the past data. Pairs of operating data and system reliability and performance data are collected and presented to the neural netvvork. These two sets of data are referred to as input and output data, and the pairs as input-output pairs. The neural netvvork seeks internal vveights that yvould produce the same output data from the input data. Thus, the netvvork can be considered as a nonlinear regression tool. İt is the advantage of a neural netvvork model that no prior formal model is required other that a suitable, architecture for the netvvork. The architecture determines the number of input and output variables (nodes) and the number of hidden layers. İn practice, afterthe neural netvvork is trained with historical data consisting of input-output pairs, current inputs are submitted to the neural netvvork, and the outputs obtained are taken as the predictions on system reliability and performance. Again, neural netvvorks produce system reliability and performance predictions vvhich lack statistical rigor. İt is the most difficult, for example, to give a confidence interval about the number of failures predicted by a neural netvvork. Almost ali of the previous approaches to the reliability modeling of complex semiconductor manufacturing tools rely on what can be called "early approximation." The complexities of the system are reduced in an approximate model of the system and non-statistical methods are used to obtain predictions. TnkTr\TnT irı Cilt: 6 Sayı: n L/ıaLLV

9 4.4. Belief-theory Based Models The use of D-S theory is found to have two majör menefits: D-S theory provides a way to integrate evidence from multiple sources and also it provides a ranked üst of faults at any given moment of equipment operation. There are also three main limitations: belief functions require a significant effort to fine-tune t ha m, approach has limited real-time performance, and D-S theory assumes independence of evidence. 5. ARCHITCTUR FOR RLIABILITIY MODLIG e desire to develop statistically rigorous models to predict system reliability and performance of semiconductor majıufacturing tools. Since these systems are very complex, it is desired that as much of the model building as possible is to be automated. The advantages of the expert systems and neural netvvork approaches are to be retained. That is, a mechanism will be developed to expediently incorporate existing knovyledge on the systems. Similarly, the model will be capable of "learning" from the data presented to it. İn fact, it is desirable that the model continually learns as more data becomes available during the operation of the system. İt is clear that, due to the complexity of the task, the model will be implemented in softvvare. The research tasks are to develop the methodologies that will be used by the softvvare to generate necessary reliability, process information and prediction. Figüre 1 belovv shovvs the main blocks of the system. Process Product Tool Field test Model valuation and update 5.1. Overvievv of the Model: State-Space Model The interaction and transitions of the clusters are modeled as an evolving Markov chain based on a state-space description of the system. The states of the system are partitioned into three subsets: the states of the product (vvafer), the states of the process, and the states of the too. The product states may further be partitioned into two subsets, the state of the product before the process and the state after the process. Consider a single-chamber tool. lectrical test data, measurements of uniformity, contamination, and etch may determine the product states. Temperature, pressure, optical emissions data may determine the process states. The age of each component, the times since the components have been checked, may determine the tool states. The state of the system is therefore given by a vector of system variables. This vector is called the system state vector. Transitions occur from one system state to another. These transitions may vary över time. For example, decreasing uniformity is reflected by a change in an element of the system state vector. Accept / \/ wafer / ^f^. s ^ f >^S(Q+ın/ Change seal \ \ S(n) \ ^,/C Rework vvafer 1 Reject vvafer Figüre. 2 Typical state space for an IC fabrication unit \ Check equipment The different points in the state-space are belonged to different subsets that determines the performance measure of the product. For State-Space Model xpert İnformation Report Generation and User Interface user inquiry Report Figüre, 2 Main blocks of the proposed model example, if contamination is high, uniformity is low and etch rate is medium, we reject the vvafer. So ali the states with these specifications are grouped in the subset reject vvafer. Predicting the trajectory of the system state vector in time allovvs the user to predict the actions that may occur in the future. Therefore the purpose of using a state-space model is to have a frame vvork that predicts the trajectory of the system state vector. e associate a probability mass function with each system state. These probability mass functions constitute the rovvs of a transition probability matrix. For generality, yve assume that the transition probabilities are time variant. Time variance is an important feature, since it enables modeling the various aging properties of the tool components. For example, the probability of a component breaking down typically increases över time. This phenomenon is mod- Cilt: 6 Sayı: MTYTTCTnİ TV/ffTTTl?Vrr» CT

10 eled by failure probability that increases över time. İn theory, the system variables may be considered to be continuous variables. More realistically, the system variables may be considered to assume a finite number of values. The size of the state space, and hence the size of the transition probability matrix increases rapidly with the number of values each state variable assumes. A simplifying condition would be to select only a few values each variable may assujne. For example, vvafer contamination may be described by only 3 values, low, mild, or high. Consider a simplified example. Let there be only one component, say a seal, and a single product state, say contamination. The system state vector (S,C) contains two elements vvhere S is the state of the seal, say vvorking (1) or broken (0), and vvhere C is the state of product contamination, low(0) or high (1). Assume we observe the system after each vvafer is processed. The system then has 4 possible states as listed belovv. System State (0,0) (0,1) (1.0) (1.1) Product State low contamination low contamination high contamination high contamination Tool State broken seal vvorking seal broken seal vvorking seal The transition probability matrix vvill then be a square matrix of dimension 4. Its (2,1) element vvill be the probability that the system is in state (0,0) at the end of the current process cycle, given the system was in state (0,1) at the end of the previous process cycle. That is, element (2,1) is the probability that the seal breaks but vvafer contamination remains low. Data-driven model building is accomplished by observing the system for past transitions among states. Such transitions are noted and are used to estimate the transition probabilities. As the system matures, historical data is continued to be collected and used in revising the state transition probabilities. Thus the system continually "learns" from the data. İn the simplified example given above, the transition probabilities may be revised by observing how many times the system made a transition from one state to an other, for each pair of system states. Accordingly, the model is said to be evolving. This architecture enables developing custom models for each too, reflecting the idiosyncrasies of that tool. Similarly the model vvill "adapt" as the toll ages and thus its characteristics change. Being able to incorporate existing knovvledge into the model was a requirement. The knovvledge captured in the system resides in the transition probability matrix. The mechanism to Temp. incorporate existing knovvledge is by selecting or modifying transition probabilities. İn the simplified example given above, prior to the collection of data, it can be stated that the transition probability from state (0,1) to (1,0) must be much higher than the probability of the transition from (0,1) to (0,0). Clearly, if the seal breaks, one expects tne vvafer to be contaminated. These probabilities may initially be based on subjective vievvs of the persons knovvledgeable about the system. Clustering idea: İt is suspected that state points observed in actual vvorking environment cluster around a fevv distinct state points. These clusters represent significant events in real life. For instance, one cluster might contain state points that reflect a damaged seal or a broken or ineffective pump. Transitions from one cluster to another can be approximated with an evolving Markov chain. ithin each cluster, the state points follovv a trend vvhich reflects aging of the related component. VVithin each cluster, transition betvveen states can be modeled as time series and adaptive filtering, neural netvvorks or other type of linear or non-linear regression models can be used to analyze these series. The figüre belovv shovvs a fevv state space clusters for a two-parameter vacuum chamber system. Contamination level Figüre. 3 Typical clustering of a two parameter system e mainly consider least square methods adaptive filtering and neural netvvorks to analyze these time series. The interaction of different variables is also considered. At this point an expert could help the system gain insights into the trend by suggesting models. Thus by compromising bit on the level of automation desired, learning time could be vastly reduced. One modüle of our program handles this insidecluster time-series analyses and expert interaction task Detailed Description of the State-Space Model: The concept of the evolving Markov chains is perhaps the best vvay to describe the properties of such systems. volving Markov Chain is a ntıt x Jtvı Cilt: 6 Sayı:

A building cost estimation model based on functional elements

A building cost estimation model based on functional elements ITU A Z VOL: 4, NO: 1, 73-87, 2007-1 A building cost estimation model based on functional elements Hakan YAMAN, Elçin TAŞ Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul Turkey Recieved:

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JULY 2005. Volume 4 - Issue 3. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JULY 2005. Volume 4 - Issue 3. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JULY 2005 Volume 4 - Issue 3 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem

A Branch-and-Price Algorithm for the Robust Airline Crew Pairing Problem Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 37-74. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 A Branch-and-Price Algorithm for the Robust

Detaylı

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü Yazılım Test ve Kalite Derneği Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu Tarafından Türkçeleştirilmiştir Versiyon 1.0 Kaynak gösterildiği takdirde kopyalanması ve kullanımı serbesttir.

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE MASTER THESIS

ÇANKAYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE MASTER THESIS ÇANKAYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE MASTER THESIS A PROTOTYPE FOR ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY AWARENESS AND IMPLEMENTATION LEVEL Meltem

Detaylı

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 A 101 Retail Discount Store - Ankara Coordinator: Selim Aktürk Assistant: Hüseyin Gürkan 101 Yeni Mağazacılık A.Ş 2008 yılında kurulmuş hard discount konseptini

Detaylı

Early Prediction of Students Grade Point Averages at Graduation: A Data Mining Approach

Early Prediction of Students Grade Point Averages at Graduation: A Data Mining Approach Eurasian Journal of Educational Research, Issue 54, 2014, 207-226 Early Prediction of Students Grade Point Averages at Graduation: A Data Mining Approach Ahmet TEKIN * Suggested Citation: Tekin, A. (2014).

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 4 Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2014

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 4 Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2014 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 4 Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2014 Ebsco HOST PUBLİSHİNG

Detaylı

THE EFFECT OF PEER INSTRUCTION ON HIGH SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARD PHYSICS A THESIS SUBMITTED TO

THE EFFECT OF PEER INSTRUCTION ON HIGH SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARD PHYSICS A THESIS SUBMITTED TO THE EFFECT OF PEER INSTRUCTION ON HIGH SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARD PHYSICS A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

Detaylı

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT Editörler Yrd. Doç. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

The owner, on the behalf of Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi adına, Sahibi Prof.Dr. İsmail YÜKSEK

The owner, on the behalf of Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi adına, Sahibi Prof.Dr. İsmail YÜKSEK The owner, on the behalf of Yıldız Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi adına, Sahibi Prof.Dr. İsmail YÜKSEK Bekir AKTAŞ (G.Y.T.E.) Mahmut AKŞİT (Sabancı Ün.) Sabri ALTINTAŞ (Boğaziçi Ün.)

Detaylı

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 A 101 Retail Discount Store - Ankara Coordinator: Selim Aktürk Assistant: Hüseyin Gürkan 101 Yeni Mağazacılık A.Ş 2008 yılında kurulmuş hard discount konseptini

Detaylı

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

ÖNSÖZ Matematik bir yönüyle, karmaşık yapılarda düzen arama bilimidir. Bu tanım, hem matematik bilimine katkı sağlamak hem de matematiğin en verimli bir şekilde nasıl öğretileceği yollarını aramak için

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması

Detaylı

A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP

A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP 5 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, Karabuk, Turkey A NEW METHOD FOR COMPOSING CLASSIFICATION RULES: AR+OPTBP Humar KAHRAMANLI a, * and Novruz ALLAHVERDİ b a,

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

DEVELOPMENT OF A TRANSLATION MEMORY SYSTEM FOR TURKISH TO ENGLISH. by Pınar Kavak B.S, Computer Engineering, Bilkent University, 2006

DEVELOPMENT OF A TRANSLATION MEMORY SYSTEM FOR TURKISH TO ENGLISH. by Pınar Kavak B.S, Computer Engineering, Bilkent University, 2006 DEVELOPMENT OF A TRANSLATION MEMORY SYSTEM FOR TURKISH TO ENGLISH by Pınar Kavak B.S, Computer Engineering, Bilkent University, 2006 Submitted to the Institute for Graduate Studies in Science and Engineering

Detaylı